Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace"

Transkript

1 Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Zápis ze 7. kola jednání Národní inovační platformy IV. Léčiva, Biotechnologie, Prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences Místo konání: Datum a čas konání: Zasedací místnost, MD od 14:00 do 16:00 hod Účastníci: Přítomni: ÚV ČR: Mgr. Klára Slanařová, Ing. Jana Fišerová, Ing. Alena Svobodová Contipro: Mgr. Hana Patočková Svaz průmyslu a dopravy: Ing. Jan Proksch Bioveta: MVDr. Vladimír Vrzal, CSc. Česká membránová platforma: Ing. Blanka Košťálová MŠMT: Ing. Veronika Czesaná AV ČR: Doc. MUDr. Jakub Otálal, Ph.D., Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA MPO: Ing. Robert Wenzel Krajští zástupci: Lenka Chrobočková Krajští zástupci: Ing. Ivana Ptáčková CI: Hana Chlebná Nanoprogress: Mgr. Martin Šlajs, Ph.D. Omluveni: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu: Jakub Dvořáček Generi Biotech: Radovan Haluza LentiKat s: Luděk Karásek Biopharm: Pavel Trefil MediTox: Jan Zábský FARMAK, a.s.,: Ing. Jiří Žák FAVEA: Petr Ryšávka SOTIO: Radek Špíšek MEDTECHNIK: Ing. Karel Kloc, CSc. ELLA-CS, s.r.o.: doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc., Ing. Vladimír Čížek LASAK s.r.o.: Ing. Jakub Strnad, PhD. MEDIN, a.s.: Ing. Luboš Žilka, Ing. Jana Vykoukalová Linet s.r.o.: Ing. Zbyněk Frolík, Ing. Luboš Komárek, Mgr. Jana Hajduová Univerzita Palackého Olomouc - Lékařská fakulta: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: prof. MUDr. Alois Nečas, Ph.D. UK - farmaceutická fakulta Hradec Králové: MUDr. Monika Kuchařová AV ČR: Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc., Ing. Ilona Müllerová, DrSc., RNDr. František Rypáček, CSc. MPO: Ing. Martin Hronza, Ing. Martin Švolba TA ČR: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. Praha: Ing. Jakub Pechlát, Mgr. Vít Čaban MZe: Ing. Pavlína Adam VÚVL: MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

2 2 Program 1) Úvod 2) Krátké shrnutí aktuálních a plánovaných intervencí pro NIP IV. (OP PPR, OP VVV, OP PIK, MPO, TA ČR) 3) CZ-NACE 21 komentář 4) Revize Karty - Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences 5) Závěr Zápis z jednání 1) Zahájení úvodní slovo vedoucí oddělení S3 strategie Mgr. Kláry Slanařové Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) přivítala účastníky jednání a seznámila je s programem jednání. Informovala účastníky, že s účinností od byla usnesením vlády CŘ ze dne zrušena Sekce pro vědu, výzkum a inovace, a s tím také došlo ke zrušení pracovního místa náměstka místopředsedy vláda pro výzkum, vývoj a inovace. Nově vznikl Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ředitelem tohoto odboru je Ing. Jan Marek, CSc. Pod tento odbor spadá Oddělení strategie S3. Dále účastníky informovala, že od je vedoucí Oddělení strategie S3 Mgr. Klára Slanařová. Představila účastníkům priority RIS3 strategie pro rok 2018: proces aktualizace RIS3 strategie; proces evaluace (Hodnotící zpráva termín , Zpráva o pokroku předkládá MMR EK, za RIS3 kapitola v této zprávě souhrnná evaluace); budoucnost RIS3 strategie v plánech Evropské komise pro období po roce V souvislosti s aktualizací RIS3 strategie vedoucí odděleni (dále jen VO) upozornila na konec programovacího období v roce Evropská komise (dále jen EK ) v následujícím období po roce 2020 i dále počítá s implementací RIS3 strategie. Koncept však není ještě zcela jasný. EK byla obecně ceněna především provázanost Národní RIS3 strategie s její krajskou dimenzí. Dále poděkovala členům NIP Společenské výzvy za revizi Karet. Dodala, že tato revize je důležitá z hlediska nastavení nových preferovaných aplikačních odvětví a znalostních domén RIS3 strategie. Na základě těchto priorit mají plynout intervence z operačních programů OP (dále jen OP), ale i programu podpory (dále jen PP), které by se měly touto strategií postupně řídit. 2) CZ-NACE 21 komentář Ing. Alena Svobodová (ÚV ČR) stručně seznámila přítomné se základními ukazateli CZ- NACE 21: Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků: - Přidaná hodnota Strana 2 (celkem 6)

3 3 - Produktivita práce - Počet podniků - Počet zaměstnanců na FTE Řekla, že farmaceutický průmysl patří k high-tech odvětvím, náročným na vědu a výzkum 21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků 21.2 Výroba základních farmaceutických přípravků 3) Krátké shrnutí aktuálních a plánovaných intervencí pro NIP VII. Společenské výzvy (OP Z, OP PPR, OP VVV, TA ČR) Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) vyzvala zástupce jednotlivých rezortů, aby krátce shrnuly aktuální a plánované intervence z jednotlivých OP a PP. MŠMT OP VVV Zástupce za MŠMT a program OP VVV představil ve zkratce účastníkům aktuální vývoj o OP VVV. Zdůraznila, že projekty které se týkají medicínského/zdravotnického výzkumu a spadají pod NIP - Léčiva, Biotechnologie, Prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences, patří v OP VVV k velice úspěšným projektům. OP VVV vyhlásilo výzvy s velkým % alokace na podporu V a V, v objemu zhruba 40 mld. Kč. V následujících letech budou vyhlášeny pouze drobnější intervence, které budou vyhlášeny ještě tento rok Následně bude pak OP pouze administrovat projekty v realizaci. V letošním roce je ještě naplánovaná výzva na podporu výzkumných infrastruktur. V únoru byla vyhlášená výzva na Předaplikační výzkum pro ITI, pouze s nižší alokací. Dále je naplánovaná výzvy na podporu Mobility mezinárodních pracovníků, dále výzva pro rozvoj kapacit VaV. Kompletní harmonogram výzev je zavěšen na 4) Představení grafů prezentace za období 2015 X (OP), 2016 X (PP) Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) představila grafy, které se týkaly podpory Národních inovačních platforem v OP a v PP ohledně výdajů a nákladů na jednotlivá aplikační odvětví. Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) představila grafy, které se týkaly podpory Národní inovační platformy NIP VII. Společenské výzvy v OP a v PP ohledně výdajů a nákladů na jednotlivá aplikační odvětví a programy. Dodala, že se monitoring vztahuje jen na projekty s vydaným právním aktem. Strana 3 (celkem 6)

4 4 5) Revize karty - Léčiva, Biotechnologie, Prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences Revize č. 1 Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) požádala zástupkyni za Liberecký kraj Ing. Ivanu Ptáčkovou o shrnutí revizních připomínek. Ing. Ivana Ptáčková (Liberecký kraj) seznámila přítomné s upřesněním formulace v Kartě. Řekla, že se jedná o podnět/návrh z TU Liberec o doplnění zdravotnických materiálů typu tkáňových a orgánových náhrad. Tento návrh odůvodnila úzkou a úspěšnou spolupráci mezi Nanotechnologickým centrem v Liberci, TU Liberec a nemocnicí v Liberci. Reakce: Byl vysloven souhlas s rozšířením Karty o tkáňové a orgánové náhrady, také z důvodu vzniku CZECHIMPLANT, z.s. - první medicinský klastr v České republice se zaměřením na obor implantologie. Záměrem pro založení klastru bylo vytvořit funkční platformu sdružující přední tuzemské výrobce, univerzity a lékaře kde by byl realizován další rozvoj oboru implantologie. Bylo poznamenáno, že tkáňové náhrady a orgánové náhrady je velký byznys, dají se i tisknou ve 3D. Reakce: Vyvstal další návrh o doplnění o zdravotnické materiály, které slouží při hojení. Nejedná se o náhradu tkáně. Doplnění bylo naformulováno - Oblast zdravotnické techniky a zdravotnických materiálů, tkáňových a orgánových náhrad. Z tohoto vyplývá návrh doplnění Karty o další NACE, které budou prokonzultovány s TU Liberec. Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) požádala zástupkyni Libereckého kraje Ing. Ivanu Ptáčkovou o zaslání NACE. Revize č. 2 Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) informovala přítomné o zaslané revizi Ing. Jany Vykoukalové (MEDIN, a.s.) z důvodu její nepřítomnosti na jednání. Připomínka se týká legislativních překážek ohledně uvádění zdravotnických produktů na trh. Na jednání NIP proběhla úprava formulace, která byla zanesena do Karty. Revize č. 3 Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) informovala přítomné o zaslané revizi Petra Ryšávky (FAVEA.) z důvodu jeho nepřítomnosti na jednání. Připomínka se týkala požadavku ohledně doplnění NACE, a rozšíření Karty o speciální výživu. Strana 4 (celkem 6)

5 5 Reakce: Členové NIP souhlasí s doplněním Karty o speciální výživu. Jako důvod byla uvedena velká investice VaV do této oblasti, tato oblast podporuje menší a střední podnikatele v ČR. Velký zájem o tuto oblast je v Královehradeckém kraji, kde je tato oblast velmi podporována. Dalším krajem, který tuto oblast podporuje, je kraj Jihočeský, kde do této soutěže, kterou vyhlásil Jihočeský vědeckotechnický park, o nejlepší podnikatelský záměr, se přihlásilo nejvíce účastníku z této oblasti. Do návazných NACE byl po schválení účastníků NIP dodán NACE 10,86 - Výroba homogenizovaných potravinových přípravku, výroba dietních potravin. Proběhlo přidání nové odrážky/nového tématu do Karty Potraviny pro zvláštní účely a doplňky stravy na bázi speciální výživy Závěr: Veškeré návrhy/připomínky v proběhlé revizi byly doplněny, zformulovány a přidány do Karty - Léčiva, Biotechnologie, Prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences. Revize Karty se týkaly těchto návrhů: - Rozšířením Karty o tkáňové a orgánové náhrady. - Rozšíření Karty o zdravotnické materiály, které slouží při hojení. - Rozšíření Karty o formulaci legislativních překážek ohledně uvádění zdravotnických produktů na trh. - Rozšíření Karty o oblast speciální výživy a potravin určených pro zvláštní účely. - Rozšíření Karty o návazný NACE10,86 Výroba homogenizovaných potravinových přípravku, výroba dietních potravin. - Rozšíření Karty o nové odrážky/nového tématu do Karty Potraviny pro zvláštní účely a doplňky stravy na bázi speciální výživy. 6) Dotazy pro NIP Mgr. Klára Slanařová, (ÚV ČR) zopakovala dotazy z minulého roku, které byly zaslány účastníkům NIP. Odpovědi na tyto dotazy by se měly objevit pomocí revizí v Kartách. Veškeré texty v kartách jsou následně využity poskytovateli, hodnotiteli a žadateli v nových vyhlašovaných programech. 1. Jsou témata (kap Priority výzkumu, vývoje a inovací zjištěné prostřednictvím EDP v rámci NIP) uvedená v RIS3 strategii stále aktuální? 2. Jsou aktuální zahraniční trendy srovnatelné s prioritami ČR v RIS3 strategii? 3. Změnily se ve Vaší oblasti/odvětví priority? Strana 5 (celkem 6)

6 6 7) Závěr V červnu 2018 dojde k upřesnění karet. Na podzim 2018 dojde k finalizaci Karet. Prioritizovat témata v kartách Možnost zasílání připomínek do června Zástupce za Liberecký kraj zašle NACE, které mají souvislost se zdravotnickým materiálem při hojení Zpracoval: Ing. Jana Fišerová Schválil: Mgr. Klára Slanařová vedoucí oddělení S3 strategie Strana 6 (celkem 6)

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Zápis ze 7. kola jednání Národní inovační platformy VII. Společenské výzvy Místo konání: Datum a čas konání: Velké kolegium v budově Ministerstva

Více

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Zápis ze 7. kola jednání Národní inovační platformy III. Výroba dopravních prostředků Místo konání: Datum a čas konání: Velké kolegium,

Více

ZÁPIS z 6. kola jednání

ZÁPIS z 6. kola jednání ZÁPIS z 6. kola jednání Národní inovační platformy- Léčiva, Biotechnologie, Prostředky zdravotnické techniky, Life Sciences; Zemědělství a životní prostředí; Společenské výzvy Místo konání: Zasedací sál

Více

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Zápis ze 7. kola jednání Národní inovační platformy VI. Zemědělství a životní prostředí Místo konání: Datum a čas konání: Velké kolegium

Více

4. září (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32) Mgr. Klára Slanařová Národní RIS3 manažer

4. září (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32) Mgr. Klára Slanařová Národní RIS3 manažer Aktualizace Národní RIS3 strategie 2018 Národní inovační platforma IV. Péče o zdraví a pokročilá medicína Národní inovační platforma VII. Společenské výzvy 4. září 2018 10.00-12.00 (Ministerstvo průmyslu

Více

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Zápis ze 7. kola jednání Národní inovační platformy I. Strojírenství, Energetika, Hutnictví Místo konání: Datum a čas konání: Zasedací

Více

Národní inovační platformy 12. prosince 2017

Národní inovační platformy 12. prosince 2017 Národní inovační platformy 12. prosince 2017 1 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Informace o plnění RIS3 2) Aktualizace RIS3 strategie 3) Národní centra kompetence 4) Různé 2 NEJVÍCE PODPOŘENÉ CÍLE NÁRODNÍ RIS3 STRATEGIE

Více

ZÁPIS z 5. kola jednání. Národní inovační platformy II. Elektronika, elektrotechnika a ICT

ZÁPIS z 5. kola jednání. Národní inovační platformy II. Elektronika, elektrotechnika a ICT ZÁPIS z 5. kola jednání Národní inovační platformy II. Elektronika, elektrotechnika a ICT Místo konání: Velké kolegium v budově Ministerstva dopravy Datum a čas konání: 13. 2. 2017, od 10h do 12h Účastníci:

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Jednání NIP II., NIP V. a NIP VI.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Jednání NIP II., NIP V. a NIP VI. PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Číslo jednací Klikněte sem a zadejte text. Datum 11. 9. 2018 Zpracoval Ing. Alena Svobodová Linka Klikněte sem a zadejte text. Útvar S3-71310 PID Předmět /program jednání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 36 Datum: 7. 3. 2014 Od do: 9.00 13.30 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru

Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Zápis z 4. jednání Řídicího a koordinačního výboru Jednání řídil: Zapsala: Ověřil: Mgr. Radko Martínek, předseda ŘKV ministr pro místní rozvoj Lucie Aschenbrennerová, sekretariát ŘKV odbor RPS Mgr. Arnošt

Více

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřad vlády České republiky Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Zápis ze 7. kola jednání Národní inovační platformy II. Elektrotechnika, elektronika a ICT Národní inovační platformy V. Kulturní a kreativní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 10. 11. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. ZÁPIS z 2. jednání. Výboru finančního ZHMP konaného dne ve 14:00 hod.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. ZÁPIS z 2. jednání. Výboru finančního ZHMP konaného dne ve 14:00 hod. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy ZÁPIS z 2. jednání Výboru finančního ZHMP konaného dne 25. 2. 2019 ve 14:00 hod. Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2,

Více

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ V Praze dne 22. února 2018 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI II k předkládání žádostí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 14. 9. 2017 Přítomní členové RVH: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. doc. RNDr. Jiří

Více

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT 37451/2016-3 V Praze dne 2. února 2017 ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM k předkládání

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum

VÝZVU Předaplikační výzkum Č. j.: MSMT 37451/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum k předkládání žádostí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání 120. Plenární schůze RHSD ČR Červenec 2015 Úvod Ministerstvo

Více

Strategie chytré specializace (RIS3) pro Královéhradecký kraj Závěrečná konference projektu CEPIN

Strategie chytré specializace (RIS3) pro Královéhradecký kraj Závěrečná konference projektu CEPIN Strategie chytré specializace (RIS3) pro Královéhradecký kraj 12.11.2013 Závěrečná konference projektu CEPIN Co je to RIS3 / S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací

Více

Strategie inteligentní specializace Regionální stálá konference Liberec,

Strategie inteligentní specializace Regionální stálá konference Liberec, Strategie inteligentní specializace Regionální stálá konference Liberec, 14.9.2015 Kontext inteligentní specializace EVROPA 2020 - smart, sustainable and inclusive economy Smart znalosti a inovace Sustainable

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility Mgr. Pavlína Janová Odbor výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 9.-10. března 2017 4. ročník konference Čisté mobility

Více

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU Ing. Dagmar Korbelová, CSc. ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací OBSAH PREZENTACE I. Nová organizační

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE TOMÁŠ KOŘÍNEK RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 26. ZÁŘÍ 2016 OBSAH PREZENTACE 1. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Více

Statut Řídicího výboru RIS3

Statut Řídicího výboru RIS3 Vydáno jako příloha Opatření č. 11/2018 ministryně průmyslu a obchodu Statut Řídicího výboru RIS3 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České

Více

Sekce Technologie 4.0

Sekce Technologie 4.0 Sekce Technologie 4.0 Strategické priority ve vztahu k OP PIK Výroční konference OP PIK 10. 12. 2018 Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek MPO Sekce Technologie 4.0 Základní agendy sekce Digitální ekonomika

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 1. března 2017 Místo: předsálí zastupitelstva kraje Účastníci konference: 34 účastníků (viz prezenční listina) - členové

Více

Seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI

Seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI Seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI 14.3.2017 Nositel ITI Olomoucké aglomerace Program 1. Představení ITI Olomoucké aglomerace a postupů administrace 2. Představení vyhlášené výzvy nositele ITI

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky ZÁPIS z 2. kola jednání Národní inovační platformy 4 Léčiva a medicínské technologie Místo konání:velké kolegium v budově Ministerstva dopravy Datum a čas konání: 16. 6. 2015, od10h do 12h Přítomni: dle

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Datum: 12. 2. 2015 Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Od do: 9:15 13:30 h Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA INOVACE REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE

PRACOVNÍ SKUPINA INOVACE REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINA INOVACE REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE Jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje 3. března 2017 Krajský úřad Libereckého kraje U Nisy 642/2a, Liberec Pracovní skupina Inovace

Více

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Statutární město Plzeň jako nositel ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Vazba na výzvu ŘO VVV:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda prof. Mgr. MgA. Vít

Více

11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období

11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období 11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období 2014 31.12.2017 Implementace Národní RIS3 strategie je přímo navázána na relevantní výzvy následujících dotačních zdrojů: Operační program Podnikání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 34 Datum: 10. 1. 2014 Od do: 9.00 12.00 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: Hosté: prof. Ing. Vladimír

Více

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Akademický senát Zápis z 11. zasedání Akademického senátu konaného 13. 2. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Jan Tomáš,

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ZÁPIS z 6. kola jednání. Národní inovační platforma I. Strojírenství, energetika a hutnictví

ZÁPIS z 6. kola jednání. Národní inovační platforma I. Strojírenství, energetika a hutnictví ZÁPIS z 6. kola jednání Národní inovační platforma I. Strojírenství, energetika a hutnictví Národní inovační platforma III. Výroba dopravních prostředků Místo konání: Zasedací místnost v budově Ministerstva

Více

Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu

Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Datum konání: 27. března 2018 Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Bystřice

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 OBSAH PREZENTACE 1. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Předpokládaný harmonogram výzev ITI pro IROP a OPD 3. Informace z

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT 37452/2016-3 V Praze dne 10. února 2017 ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti. Erich Beneš Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti. Erich Beneš Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. I T I integrované teritoriální investice Plzeňské metropolitní oblasti Erich Beneš Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Vymezení Plzeňské metropolitní oblasti Způsob vymezení: multikriteriální

Více

Zápis z 58. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis z 58. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis z 58. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 5. 2. 2016 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 12.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI

VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI Č. j.: MSMT 37452/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI k předkládání

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Podpora digitalizace české ekonomiky

Podpora digitalizace české ekonomiky Podpora digitalizace české ekonomiky MSV Brno 8. 10. 2019 Digitální Česko Ucelená koncepce schválená usnesením vlády ze dne 3. 10. 2018 č. 629 s cílem je řešit digitalizaci komplexně jak z pohledu EU tak

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 11. června 2015 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období IX.- XI./218 OBSAH ÚVOD 2 1. Čerpání dotací EU v ČR 3 1.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1.2 Operační program Výzkum,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro evropské fondy ZHMP ZÁPIS z 13. jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 7. 9. 2017 v 15:00 hod. Velký salonek, 1. patro, místnost

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje (Dotační program Královéhradeckého kraje)

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje (Dotační program Královéhradeckého kraje) Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje (Dotační program Královéhradeckého kraje) Fórum výzkumu a inovací aneb regionem za výzkumem Hradec Králové 11. 5. 2017 Smart akcelerátor

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 21. června 2012 - zápis byl Vědeckou radou

Více

Příprava programového období EU Olomouc, 25. června 2014

Příprava programového období EU Olomouc, 25. června 2014 Příprava programového období EU 2014 2020 Olomouc, 25. června 2014 Dohoda o partnerství Dohoda o partnerství upravuje vztah Evropské komise a ČR Cíle ČR Povinnosti ČR Pravidla čerpání prostředků Implementační

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období III.- VI./2018 1 Obsah ÚVOD 3 1. Čerpání dotací EU v ČR 4 1.1 Integrovaný regionální operační program 4 1.2 Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TECHNICKOU POMOC OP VVV (PS TP) 19. dubna 2016, 10:00 hod., Černá zasedací místnost, Harfa Office Park

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TECHNICKOU POMOC OP VVV (PS TP) 19. dubna 2016, 10:00 hod., Černá zasedací místnost, Harfa Office Park ZÁPIS č.j. MSMT-4550/2016-5 Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TECHNICKOU POMOC OP VVV (PS TP) 19. dubna 2016, 10:00 hod., Černá zasedací místnost, Harfa Office Park Přítomní členové a náhradníci: Bc. Jan

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

RIS3 strategie inteligentní specializace Veřejné projednání Liberec, 13. května 2014

RIS3 strategie inteligentní specializace Veřejné projednání Liberec, 13. května 2014 RIS3 strategie inteligentní specializace Veřejné projednání Liberec, 13. května 2014 Program Koncept RIS3, národní RIS3 Regionální RIS3 Vertikální znalostní domény Implementační struktura Projektové záměry

Více

USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE PRO REALIZACI STRATEGIE Z 18. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE

USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE PRO REALIZACI STRATEGIE Z 18. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE PRO REALIZACI STRATEGIE Z 18. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 14. 5. 2018 Usnesení 353/2018/05/ŘV18 Změna ve složení pracovní skupiny č. 3 Věda a výzkum a č. 4 Mobilita

Více

Zápis ze 78. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 78. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 78. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 15. 12. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: 9.00 12.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.,

Více

Zápis 7. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 7. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 7. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 25. září 2017 Místo: předsálí zastupitelstva kraje Účastníci konference: 33 účastníků (viz prezenční listina) - členové

Více

Zápis z 57. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis z 57. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis z 57. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 15. 1. 2016 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 12.00 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

ZÁPIS. z 3. jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 3. jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 3. jednání Regionální stálé konference Termín: 15. 5. 2015 Místo: zasedací místnost č. 326a, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 13:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni 16:00

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období XII/218- II/219 OBSAH ÚVOD 2 1. Čerpání dotací EU v ČR 3 1.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1.2 Operační program Výzkum,

Více

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Program: Výzvy: Předaplikační výzkum (PO 1) Předaplikační výzkum pro ITI (PO 1) Výzvy: Dlouhodobá

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. října 2017, Brno Obsah I. Priority a úkoly MPO v oblasti

Více

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025 návrhu Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 2025 a jeho vyhodnocení vlivů na životní dle ustanovení zákona č. 100/2001

Více

Zápis z 54. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis z 54. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis z 54. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 6.10. 2015 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

4. zasedání 29. duben 2016, Praha

4. zasedání 29. duben 2016, Praha 4. zasedání 29. duben 2016, Praha Program zasedání regionální komory NSK Čas Bod programu 14:00 14:15 Kontrola plnění usnesení ze 3. zasedání NSK 14:15 15:00 Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK a diskuse

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 9. ZASEDÁNÍ RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 27. DUBNA 2017 Obsah prezentace: 1) Stav ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2) Přehled vyhlášených výzev nositele ITI 3) Přehled

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více