CELKOVÝ BLIŽŠĺ POHLED NA DOPING! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÝ BLIŽŠĺ POHLED NA DOPING! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ"

Transkript

1 Harmonizace znalostí o biomedicínských vedlejších účincích dopingu CELKOVÝ BLIŽŠĺ POHLED NA DOPING! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ SNÍMEK 2: Světová antidopingová agentura (WADA) popisuje Světový antidopingový kodex takto: Jedním z nejdůležitějších úspěchů, které byly zatím dosaženy v boji proti dopingu ve sportu, bylo navržení, přijetí a implementace jednotného souboru antidopingových pravidel, Světový antidopingový kodex (Kodex). Kodex je základním dokumentem, který poskytuje strukturu pro harmonizované antidopingové postupy, pravidla a regulační opatření ve sportovních organizacích a mezi veřejnými úřady. Funguje ve spojení se čtyřmi mezinárodními standardy, které jsou zaměřeny na harmonizaci mezi antidopingovými organizacemi v různých oblastech: testování, laboratoře, výjimky pro terapeutické použití (TUE) a seznam zakázaných látek a metod.. Úplný popis a celý dokument je k dispozici pro stažení na Obrázek ukazuje: Globální strukturu antidopingových zásad Světové antidopingové agentury (World Anti-Doping Agency) podle Světového antidopingového kodexu (World Anti-Doping Code). WADA a Světový antidopingový kodex ( Kodex ) mezinárodní, nezávislý regulační nástroj / strážce v globálním boji proti dopingu ve sportu a jeho struktura ( Kodex ). Mezinárodní olympijský výbor - IOC (International Olympic Committee), Mezinárodní paralympijský výbor - IPC (International Paralympic Committee), Mezinárodní sportovní federace - IF (International Sports Federations) zodpovídají za proces testování a za sankcionování. Vlády finanční, politická a strukturální podpora a další služby. Národní olympijské výbory - NOC (National Olympic Committees), Národní paralympijské výbory - NPC (National Paralympic Committees), Národní sportovní federace - NF (National Sports Federations) měly by souhlasit s implementací Kodexu. Národní antidopingové organizace - NADO (National Anti-Doping Organisation), Regionální antidopingové organizace - RADO (Regional Anti- Doping Organization) Další informace:

2 zodpovídají za testování národních sportovců v rámci soutěží a mimo soutěže a za uznávání porušení antidopingových pravidel a za antidopingové vzdělávání. Sportovci a doprovod dodržující Kodex. Laboratoře - LAB analyzují dopingové kontrolní testy. Arbitrážní soud pro sporty - CAS (Court for Arbitration for Sports) pomáhá řešit spory v oblasti sportu. SNÍMEK 3: Podle Světového antidopingového kodexu jsou definovány následující porušení pravidel: 2.1 Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markrů ve vzorku odebraného z těla sportovce. 2.2 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody. 2.3 Odmítnutí podstoupit odběr vzorku nebo neposkytnutí vzorku bez přesvědčivého odůvodnění po ohlášení tak, jak je uvedeno v příslušných antidopingových pravidlech nebo jiný způsob vyhnutí se odběru vzorku. 2.4 Porušení příslušných požadavků týkajících se dostupnosti sportovce pro mimosoutěžní testování, včetně neposkytnutí informací o požadovaných místech pobytu a zmeškání testů, které jsou vyhlášeny podle přijatelných pravidel. 2.5 Manipulace nebo pokus o manipulaci s jakoukoli částí dopingové kontroly. 2.6 Vlastnictví zakázaných látek a metod. 2.7 Nekalé obchodování se zakázanou látkou nebo metodou. 2.8 Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo zakázané metody jakémukoli sportovci nebo asistování, podpora, napomáhání, krytí nebo jiný typ spoluúčasti zahrnující porušení antidopingového pravidla nebo jiný pokus o jeho porušení. Znění Světového antidopingového kodexu z roku 2003 je k dispozici na internetových stránkách: SNÍMEK 4: Zakázaný seznam Světové antidopingové agentury je uspořádán následujícím způsobem: Absolutně zakázané látky (zákaz v soutěžních a mimosoutěžních disciplínách) Další informace:

3 S1. Anabolické látky S2. Hormony a související látky S3. Beta-2-agonisté S4. Antagonisté hormonů a modulátory S5. Diuretika a další maskovací látky Metody zakázané vždy (zákaz v soutěžních a mimosoutěžních disciplínách) M1. Zvýšení přenosu kyslíku M2. Chemická a fyzikální manipulace M3. Genový doping Látky a metody zakázané v rámci soutěže S6. Stimulační látky S7. Narkotika S8. Kanabinoidy S9. Glukokortikosteroidy Látky zakázané v určitých typech sportů P1. Alkohol (např. zakázaný v lukostřelbě, automobilových sportech, motocyklových sportech atd.). P2. Beta-blokátory (např. zakázané ve sportovních bobech, lyžování a snowboardingu [skok, volný styl, U-rampa], zápas) Seznam se aktualizuje a publikuje ročně. Aktuální Zakázaný seznam lze získat na SNÍMEK 5: Dodržování antidopingových pravidel se kontroluje pomocí testovacích procedur, které podstupují všichni sportovci v rámci speciálních testovacích skupin. Mezinárodní sportovní federace by měly vytvořit testovací skupiny pro své sportovce na mezinárodní úrovni, zatímco národní antidopingové organizace by měly vytvořit registrovanou testovací skupinu pro národní sportovce. Testovací procedura se také označuje jako cílové testování, což znamená, že sportovci nejsou náhodně vybíráni. Dále existuje soutěžní testování (pro látky a metody zakázané během soutěže) a mimosoutěžní testování (pro látky a metody zakázané mimo soutěž). Další informace:

4 Procedura testování je rozdělena do dvou způsobů. Jedním je testování s předběžným ohlášením a druhá je testování bez ohlášení, které je preferováno. Pokud je test ohlášen, měl by být proveden nejpozději do šesti hodin. V případě žádného předběžného ohlášení by měl být test proveden během doby kratší než jedna hodina. Během této hodiny by měli být testovaní sportovci pod nepřetržitou kontrolou. Znění Světového antidopingového kodexu z roku 2003 včetně části týkající se procedury testování je k dispozici na internetových stránkách: SNÍMEK 6: Vzorky na dopingovou kontrolu jsou na jedné straně vzorky moči a na druhé straně vzorky krve. Většina vzorků jsou stále vzorky moči. Ovšem více a více vzorků krve (dva A a B vzorky a tři mililitry krve) se odebírají pro kontrolu nepřítomnosti zakázaných látek a metod. Dnes se používá více vzorků krve pro kontrolu zdravotního stavu sportovce (např. zvýšený hematokrit při bězích na lyžích vyšší riziko arteriální hypertenze a tromboembolických příhod). SNÍMEK 7: Podle směrnic WADA pro výjimky pro terapeutické použití (Therapeutic Use Exemption Guidelines) je definice následující: Výjimka pro terapeutické použití (TUE) je povolení užívat zakázanou látku při dobře definovaných a omezených podmínkách. Použití TUE by mělo být v souladu s mezinárodním standardem pro TUE. TUE musí být získána pro použití jakékoli látky uvedené v seznamu zakázaných látek. V závislosti na samotné látce a cestě podání je udělená buď standardní TUE nebo zkrácená TUE (ATUE). Všichni sportovci, kteří vyžadují léčbu zahrnující zakázanou látku nebo metodu, musí podstoupit testování a musí získat TUE od své příslušné antidopingové organizace (ADO). Aby získali schválení TUE, musí mít sportovci zdravotní stav řádně zdokumentovaný prostřednictvím spolehlivých lékařských údajů. V mezinárodním standardu pro TUE jsou uvedena čtyři kritéria, která musí být splněna pro udělení TUE: 1. Sportovec by utrpěl významnou poruchu zdraví, pokud by byla zakázaná látka nebo zakázaná metoda vysazena v průběhu léčby akutního nebo chronického onemocnění (článek 4.2 mezinárodního standardu pro TUE). Další informace:

5 2. Terapeutické použití zakázané látky nebo metody by nevyvolalo žádné další zvýšení výkonnosti, než které je možné očekávat při navrácení do stavu normálního zdraví po léčbě skutečného onemocnění. Použití jakékoli zakázané látky nebo metody pro zvýšení normálně nízkých hladin endogenního hormonu není považováno za přijatelnou terapeutickou intervenci (článek 4.3. mezinárodního standardu pro TUE). Pod pojmem zvýšení výkonnosti by mělo být chápáno: návrat sportovce na úroveň výkonnosti, kterou měl před léčbou onemocnění. To znamená, že určitá podpora výkonnosti jedince v důsledku účinnosti léčby může nastat, ale nemůže jít za hladinu výkonnosti, kterou měl sportovec před svým onemocněním. 3. Neexistuje žádná terapeutická alternativa pro použití jinak zakázané látky nebo metody (článek 4.4. mezinárodního standardu pro TUE). Musí být zachovány dva body pro přiměřené terapeutické alternativy: pouze platné a uvedené léky jsou považovány za alternativu. definice toho, co je platné a uvedené, se může v různých zemích lišit. Tyto rozdíly by měly být zváženy, např. lék mohl být registrován v jedné zemi a v druhé nikoliv nebo je stále ve fázi hodnocení atd. 4. Nutnost použití jinak zakázané látky nebo metody nemůže být důsledkem, celkově nebo jako část, předchozího terapeutického použití jakékoli látky ze zakázaného seznamu (článek 4.5. mezinárodního standardu pro TUE). TUE může být udělena pouze v případě, že jsou splněna všechna čtyři kritéria. Podrobné informace o výjimkách pro terapeutické použití - TUE (Therapeutic Use Exemptions) je možné stáhnout z internetových stránek: SNÍMEK 8: Sportovci mezinárodní úrovně a národní úrovně jsou součástí registrované testovací skupiny (podle kodexu WADA). Z této skupiny sportovců se vybírají ti, kteří projdou mimosoutěžním testováním. Pro zajištění, aby všichni sportovci byli k dispozici pro náhlé mimosoutěžní testování, musí sportovci poskytnout svá místa pobytu jejich mezinárodním nebo národním sportovním federacím. Místa pobytu sportovců popisují povinnost sportovců poskytovat informace o svém aktuálním pobytu pro zajištění odpovídajícího mimosoutěžního testování. Jinak sportovci riskují porušení antidopingových pravidel. SNÍMEK 9: Většina dopingových látek jsou původně farmaceutické léky. Tyto léky se používají pro léčbu různých typů onemocnění. Z tohoto hlediska mají tyto léky na jedné straně Další informace:

6 požadované účinky na chorobu, ale na druhé straně mají nežádoucí vedlejší účinky. Tyto biomedicínské vedlejší účinky jsou kontrolovány a testovány v několika speciálních testech a bylo prokázáno, že jsou přijatelné ve vztahu k problémům v důsledku původního onemocnění. Problémem používání léků jako látek zvyšujících výkonnost je skutečnost, že zdraví sportovci užívají léky bez odpovídající potřeby. A dále většina zneužívaných látek je užívána v tzv. suprafarmakologických dávkách nebo v různých kombinacích ( paketování ) bez předchozího lékařského vyšetření, což vede k biomedicínským vedlejším účinkům, které nikdo nemůže skutečně očekávat. Obrázek ukazuje: Vztah mezi léky používanými pro lékařský účel a léky zneužívanými ve sportu. Medicínsky užívané léky vykazují terapeutické účinky ve farmakologických dávkách, zatímco léky zvyšující výkonnost by mohly vykazovat nebezpečné účinky vyvolané používáním suprafarmakologických dávek. Důsledkem mohou být vedlejší účinky krátkodobé, reverzibilní, ireverzibilní nebo mohou mít pozdní následky. SNÍMEK 10: Anabolické steroidy nebo anabolické androgenní steroidy (AAS) jsou hormony. Jako většina hormonů putují v krvi, aby regulovaly specifické tělesné funkce. Anabolické androgenní steroidy například zvyšují metabolismus bílkovin, což vede ke zvýšení svalové hmoty. Anabolický znamená vytváření. Andro + gennní znamená mužský + tvořit. Steroidy jsou typem tukových molekul. Testosteron je například anabolický steroid, respektive mužský pohlavní hormon, který je endogenně vytvářen ve varlatech, vaječnících a kůře nadledvin a v játrech. Lékařský účel použití anabolických steroidů představuje svalová dystrofie. Obrázek ukazuje: Hormon je produkován ve specifických buňkách v příslušných orgánech a poté je vylučován do krve (cévní systém). V cévním systému může být hormon transportován do jakéhokoli místa v těle. Cílové buňky mají specifické receptory, kterými rozpoznávají steroidní hormon a začnou vytvářet bílkoviny. SNÍMEK 11: Anabolické androgenní steroidy (AAS) se používají pro lékařské účely, jako například: Další informace:

7 Nedostatek androgenů hypogonadismus je snížená kapacita varlat nebo vaječníků vytvářet androgeny anabolické androgenní steroidy se používají jako substituční léčba Mužský gigantismus enormní výška Endometrióza proliferace děložní sliznice (růst přes nebo mimo dělohu) Anémie nedostatek krevních buněk anabolické androgenní steroidy stimulují erytropoézu. SNÍMEK 12: Vytoužené účinky anabolických androgenních steroidů ve sportu jsou důsledkem anabolické části látky (buněčný růst). Sportovci si někdy chtějí vytvářet svaly pomocí zneužívání steroidů, což zvyšuje syntézu bílkovin, která vede ke zvýšenému růstu svalové tkáně. Podle zvýšené syntézy proteinů by zneužívání steroidů také mohlo pomáhat v rychlejší regeneraci. Anabolické androgenní steroidy mohou ovlivnit svalovou hmotu zvláště, pokud je cvičení prováděno pod vlivem těchto látek. Nicméně sportovci musí zůstat aktivní, protože anabolické steroidy samy nevyvolají růst svalové hmoty. Svaly nejsou fyziologicky připravené na takový extrémní a rychlý růst, a proto se mohou objevit poškození svalů, která jsou důsledkem zneužívání anabolických steroidů během cvičení. Obrázek ukazuje: Anabolické androgenní steroidy mohou být užívány ve formě tablet nebo jako nitrosvalová injekce, což vede k nepřímým zdravotním rizikům, jako jsou infekce (např. hi-virus nebo hepatitida). SNÍMEK 13: Snímek ukazuje případovou zprávu popisující vícečetné ruptury vazů u sportovce (fotbalista), který zneužíval anabolika. Abstrakt, Melnik et al. (2008): Unfallchirurg, 46-49: Successive ruptures of patellar and Achilles tendons. Anabolic steroids in competitive sports Deriváty testosteronu nebo 19-nor-testosteronu se používají jako anabolika za účelem zlepšení výkonnosti, ačkoli je známo, že účinek anabolik je stále diskutován. Používání anabolických steroidů mezi sportovci pokračuje i přes zvýšené kontroly a zvýšený výskyt dramatických příhod, které s nimi souvisí. Zatímco metabolická funkce během používání anabolik je dobře dokumentovaná, ruptury velkých vazů jsou hlášeny vzácně. Během 18 měsíců musel 29letý profesionální fotbalista podstoupit chirurgické ošetření ruptury patelárního vazu a obou Achillových šlach. Další informace:

8 Pomocí pečlivě zacílených otázek bylo zjištěno, že pravidelně užíval různé anabolické steroidy po dobu 3 let se záměrem zlepšit svou sílu. Po každé operaci opět užíval anabolické steroidy ve vysokých dávkách během časné rekonvalescence a tréninku. Minimální invazívní chirurgické zákroky a otevřené šicí techniky vedly k úplnému spojení Achillových šlach v dobrém časovém rozmezí. Trénink a užívání anabolik zahájené brzy po sešití patelárního vazu, včetně kostních tunelů kulminovaly v histologicky potvrzené ruptuře po 8 týdnech. Po rekonstrukci vazu se semitendinózním vazivovým štěpem s následnou infekcí došlo k ztrátě vazu a rezervního trakčních aparátu. Opakovaná varování před zhoršením hojení v případě pokračujícího užívání anabolik byla zbytečná. Z hlediska vysokého počtu nezaznamenaných případů u kompetitivních a atletických sportů můžeme předpokládat, že užívání anabolických steroidů má také kvantitativní význam v operativní léčbě ruptur vazů. Horní obrázek ukazuje: Patela (žluté šipky) a její odchlípení od tibie (ruptura patelárního vazu). Dolní obrázek ukazuje: Místo ruptury v anatomickém snímku (červené šipky označují patelární vaz). SNÍMEK 14: Zneužívání anabolických androgenních steroidů vedlo ke zvýšení motivace trénovat a spolu s tím ke zvýšenému riziku přetrénování se všemi nežádoucími účinky na motorický aparát. Existuje široce uznávaný názor, že zneužívání anabolických androgenních steroidů ve velkých množstvích vyvolá závažné účinky, zatímco organické vedlejší účinky budou často považovány za neškodné nebo budou popírány. Ve skutečnosti se však vedlejší účinky, které se zdají být neškodné, objeví v časné fázi a jsou prekurzory daleko nebezpečnějších vedlejších účinků pro vnitřní orgány. Zdravotní rizika anabolických androgenních steroidů jsou založena na androgenní složce. Muži zneužívající zakázané látky by mohli vykazovat zvýšený růst prsů označovaný jako gynekomastie (vypadají více jako ženy) a na rozdíl od nich ženy, které zneužívají zakázané látky vykazují zvýšený vývoj mužských znaků (vypadají více jako muži). Další nežádoucí účinky zahrnují: steroidní akné je méně závažný, ale esteticky nepříjemný vedlejší účinek (obrázek a), záněty jater; tuková degenerace tkáně a tvorba jaterních cyst jsou příklady možného přímého poškození tkáně (obrázek b), Další informace:

9 zmenšení varlat (obrázek c), gynekomastie (zvětšení prsů u mužů; obrázek d), degenerace kosterního systému, kardiovaskulární poruchy se projevují na srdci jako nedostatečná dodávka kyslíku z důvodu růstu svalových vláken bez adaptace krevních cév, další poruchy se objevují v oběhovém systému se snížením lipoproteinů o vysoké hustotě (HDL), které chrání stěny krevních cév a zvýšení lipoproteinů o nízké hustotě (LDL), které poškozují stěny krevních cév, prohloubení hlasu (ženy), růst vousů (ženy) a plešatění (muži). SNÍMEK 15: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 16: Hormony a související látky jsou endogenní nebo exogenní zprostředkovatelské molekuly uvolňované endokrinními žlázami nebo užívané jako léky. Putují v krvi, aby regulovaly specifické tělesné funkce uvedené dále: Erytropoetin je hormonální látka, která se tvoří speciálně v ledvinách a stimuluje tvorbu červených krvinek (bude vysvětleno podrobně v dalších snímcích). Lidský růstový hormon je přirozeně se vyskytující hormon u člověka nebo rekombinantní verze stimulující růst. Inzulínu podobný růstový faktor - ILGF (Insulin like growth factor) je peptid, který je strukturálně podobný inzulínu, který se vytváří buď během fetálního vývoje nebo během dětství a který zprostředkovává aktivitu růstového hormonu. MGF (Mechano growth factor) je podkategorie ILGF. Lidský thoriový gonadotropin je glykoproteinový hormon, který se nachází v moči a krevním séru těhotných žen, je často testován jako indikátor těhotenství, je používán jako lék pro indukci ovulace a pro léčbu hypogonadismu a kryptorchismu a tvoří se u některých nádorů (např. ve varlatech). Inzulín je proteinový hormon, který je syntetizován ve slinivce břišní a který je zásadní pro metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. Reguluje hladiny cukru v krvi zvýšením vychytávání glukózy do tkání, podporou její přeměny na glykogen, mastné kyseliny a triglyceridy a snížením uvolnění glukózy z jater. Pokud je tvořen v nedostatečném množství, vzniká diabetes mellitus. Další informace:

10 Kortikotropin je přípravek obsahující ACTH (adrenokortikotropní hormon / hormon bílkovinné povahy uvolňovaný v předním laloku hypofýzy. Stimuluje kůru nadledvin a používá se speciálně v léčbě revmatoidní artritidy a revmatické horečky. SNÍMEK 17: Zkratka EPO představuje hormon erytropoetin. Je to růstový faktor, který se vytváří speciálně v ledvinách a stimuluje syntézu červených krvinek. Červené krvinky neboli erytrocyty přenáší kyslík do tkání. Cyklus tvorby erytrocytů se řídí obsahem kyslíku v krvi, což se průběžně měří pomocí receptorů jako variabilní parametr. Pokud se obsah kyslíku sníží a tělo dosáhne stavu hypoxie, spustí se tvorba EPO a následně se začnou vytvářet červené krvinky v kostní dřeni. Důležitým orgánem v souvislosti s tímto cyklem jsou ledviny, v jejichž tkáni se EPO velmi pravděpodobně vytváří. Je možné ovlivnit tuto řídicí smyčku externí dodávkou EPO, což způsobí zvýšen počtu červených krvinek i bez trénování. Erytropoetin se používá pro léčbu anémie. Obrázek ukazuje: Erytropoetin se vytváří v buňkách ledvin a je vylučován do krve (cévní systém). Stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. SNÍMEK 18: Erytropoetin stimuluje tvorbu červených krvinek nebo erytrocytů v kostní dřeni, které jsou zodpovědné za přenos kyslíku. Tento kyslík je zásadní pro fyziologické funkce lidského těla. Kromě mozku potřebují svaly většinu kyslíku pro zajištění vytrvalostní výkonnosti. V důsledku toho se pokouší cyklisté, běžci na dlouhé trasy nebo běžci na lyžích zneužívat EPO pro zvýšení okysličení svých tkání. Legální a daleko bezpečnější možností pro zvýšení vytrvalostní výkonnosti nebo přesněji vazebné kapacity pro kyslík je trénink ve vysokých nadmořských výškách. V důsledku fyzikálních zvláštností atmosféry v horách vede snížená dostupnost kyslíku ke stimulaci legální syntézy červených krvinek. Obrázek ukazuje: Finsko-norský lyžař Eero Mäntyranta má mutaci genu svého receptoru pro erytropoetin. Tato skutečnost vedla ke zvýšené kapacitě pro transport kyslíku v krvi, což mu poskytlo legální výhodu a získání několika olympijských zlatých medailí. Další informace:

11 SNÍMEK 19: Erytropoetin se využívá pro léčbu anémií (onemocnění, při kterém v krvi chybí červené krvinky, hemoglobin nebo celkový objem krve), které souvisí s chronickým onemocněním ledvin, léčbou rakoviny, AIDS nebo kriticky nemocných lidí. Obrázek ukazuje: V tkáni se vyvíjí hypoxie, což je nedostatek dostupného a nutného kyslíku. V důsledku toho lidské tělo indukuje tvorbu erytropoetinu, což vede ke zvýšené syntéze erytrocytů se zpožděním několika dnů. SNÍMEK 20: Erytropoetin (EPO), ve formě přirozené pro tělo (lidský) [h] EPO) nebo produkovaný genovou technologií (rekombinantní lidský [rh] EPO), nemá žádné vedlejší účinky vyplývající z jeho struktury. Všechny jeho účinky, které jsou nebezpečné pro zdraví, jsou spojené s účinkem tvorby červených krvinek, který vede ke zvýšení viskozity krve. Následně zvyšuje zneužívání EPO riziko arteriální hypertenze nebo tromboembolických příhod v plicích, mozku nebo srdci, které mohou mít za následek infarkt nebo mozkovou mrtvici. Zneužívání EPO může mít vážné život ohrožující následky! Obrázek ukazuje: Na levé straně obrázku vidíte pravou srdeční komoru; a na pravé straně můžete vidět levou srdeční komoru patologicky zvětšeného srdce a infarkt je označený modrým kroužkem. SNÍMEK 21: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 22: Beta-receptory představují skupinu receptorů, která se nachází na buněčných površích některých orgánů a tkání inervovaných sympatickým nervovým systémem, který zprostředkuje fyziologické odpovědi, jako je vazodilatace, relaxace průdušek a zvýšená srdeční frekvence, pokud dochází k vazbě specifických adrenergních látek. Betablokátory jsou skupinou léků, které blokují aktivitu beta-receptorů pro snížení srdeční frekvence a síly kontrakcí a následně pro snížení vysokého krevního tlaku. Jsou proto často užívány u srdečního onemocnění. Další informace:

12 Receptor je obvykle membránový protein, na který se mohou vázat specifické molekuly pro signalizaci určité odpovědi. Obrázek ukazuje: Betablokátory se užívají ústy, vstřebávají se v gastrointestinálním traktu do krve a prochází přes játra k srdci. V srdci blokují beta-receptory. SNÍMEK 23: Betablokátory nemají žádný účinek na zvýšení výkonnosti. Jsou zakázané v několika typech sportů, které vyžadují méně vzrušení, jako je lukostřelba nebo automobilové sporty. Dochází ke snížení srdeční frekvence a cirkulace. Betablokátory dále zabraňují vzrušení, trémě a třesu rukou, což vede k posílení uklidnění. Obrázek ukazuje: Normální tělo odpovídá na extrémní stres aktivací mechanismu odpovědi bojuj nebo uteč, tj. pumpování adrenalinu do systému, zvýšení srdeční frekvence a poskytnutí náhlého návalu energie a síly. Během stresové situace stimuluje sympatický nervový systém adrenální žlázy pro tvorbu adrenalinu. Adrenalin proudí přes krevní cévy do srdce. Adrenalin aktivuje receptory v srdci. Srdeční frekvence se zvyšuje a vyvolává reakce bojuj nebo uteč. Po užití betablokátorů dochází k jejich vstupu do krevního oběhu přes gastrointestinální trakt a k zabránění adrenalinu v jeho vazbě na receptory na srdeční buňky. Srdeční frekvence zůstane normální a k reakcím bojuj nebo uteč nedochází. SNÍMEK 24: Biomedicínské vedlejší účinky betablokátorů zahrnují: Bradykardii, což je snížení srdeční frekvence. Během snížení krevního tlaku dochází k jeho neočekávanému snížení. Akoasma nebo halucinace jsou vnímání něčeho bez vnější příčiny a obvykle vznikají z poruchy nervového systému nebo jako reakce na podání léků. Vyskytují se poruchy spánku. Spazmus průdušek je kontrakce několika svalů v dýchacím traktu, což vede ke zhoršení dýchání. Další informace:

13 Deprese je psychotická porucha vyznačující se zvláště smutkem, nečinností, obtížemi při myšlení a koncentraci, významným zvýšením nebo snížením chuti k jídlu a dobou spánku, pocitem sklíčenosti a beznaděje a někdy vede k sebevraždě. Únava nebo vyčerpání z práce, námahy nebo stresu se označuje jako vyčerpanost. SNÍMEK 25: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 26: Beta-2-agonisté (označované také jako beta-sympatomimetika) stimulují sympatické nervové účinky na beta-receptory, např. beta-2-sympatomimetika ovlivňují beta-2-receptory, které se nachází v plicích. Lékařský účel beta-2 agonistů je v léčbě astmatu. Sportovci musí věnovat pozornost možnosti TUE (výjimka pro terapeutické použití) v léčbě astmatu. Obrázek ukazuje: Způsob účinku beta-2 agonistů na bronchiální svaly! Kontrahovaný bronchiální sval jako při astmatickém záchvatu může být uvolněn působením beta-2 agonistů. SNÍMEK 27: Sportovci užívající beta-2 agonisty věří, že zvyšují jejich vytrvalostní výkonnost zvýšením funkce plic nebo ovlivněním síly zvýšením syntézy proteinů. Pro tento účinek však neexistuje dosud žádné vědecké ověření. Jedním z nejznámějších případů zneužívání beta-2 agonistů je zneužívání klenbuterolu u Katrin Krabbeové (německé sprinterky). Klenbuterol byl první nelegální zneužívaný lék podporující růst ve veterinární oblasti. Používal se pro zvýšení aktivní svalové hmoty a snížení tuku a později pro účely dopingu ve sportu. SNÍMEK 28: Mezi známé vedlejší účinky beta-2 agonistů patří: Zvýšení srdeční frekvence a zvýšení krevního tlaku. Jemný třes rukou, neklid a bolesti hlavy. Další informace:

14 Návaly horka a palpitace. Poruchy chování u dětí. Svalové křeče a alergické reakce. Podráždění v krku a horních cestách dýchacích. SNÍMEK 29: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 30: Krevní doping patří mezi nelegální metody manipulace a je přímou formou zvýšení přenosu kyslíku s okamžitým účinkem prostřednictvím zvýšení množství červených krvinek. Na rozdíl od toho EPO pouze indukuje zvýšenou syntézu červených krvinek. Existují dvě odlišné metody, které mohou sportovci používat: Odběr vlastní krve a její pozdější infúze. Odběr krve dárce a její infúze v případě potřeby. Fyziologické účinky jsou stejné jako při zneužívání EPO: - Zvýšení počtu červených krvinek - Zvýšení kapacity zásobení kyslíkem Krevní lahve jsou používány v medicíně pro léčbu enormních krevních ztrát. SNÍMEK 31: Více červených krvinek, více přenášeného kyslíku, vyšší vytrvalostní výkonnost! Účinky jsou stejné jako při zneužívání EPO, ale s přímým důsledkem. Obrázek ukazuje: Výrazný účinek krevní transfúze na fyzickou výkonnost je vyjádřen v následujícím pokusu, který ukazuje účinek na dobu pro uběhnutí 10 km závodu s reinfúzí nebo s placebem. Skupina 1: Nejsou vidět žádné účinky po infúzi roztoku placeba, ale významný účinek je pozorován po reinfúzi krve čas uběhnutí závodu se sníží. Skupina 2: Snížení času pro uběhnutí 10 km závodu okamžitě po reinfúzi krve. Toto zlepšení času bylo trvalé po dobu 13 dnů po reinfúzi červených krvinek, a proto bylo stále přítomno v době infúze placeba. Další informace:

15 Abstrakt, Hartgens & Kuipers (1987): JAMA 257 (20), : The effects of red blood cell infusion on 10-km race time Účelem této studie byl vyhodnotit účinek infúze 400 ml červených krvinek (RBC) na čas uběhnutí 10 km závodu, submaximální srdeční frekvenci, hematokrit, 2,3- difosfoglycerát a parciální tlak kyslíku při 50 % saturaci hemoglobinu. Šest vysoce trénovaných mužů - běžců na dlouhé tratě darovalo jednotku RBC, která byla zmražena pro následnou reinfúzi. Za 11 týdnů po druhém darování proběhly tří soutěžní 10km závody na standardním 400m okruhu: před infúzí, po aplikaci 100 ml fyziologického roztoku a po podání 400 ml autologních, předem zmrazených deglycerolizovaných RBC. Všechny subjekty absolvovaly tento dvojitě zaslepený, placebem kontrolovaný, zkřížený, experimentální design. Uběhnutý čas byl zaznamenán při každém 400m okruhu a krev byla odebrána před každým během. Údaje byly analyzovány pomocí analýzy kovariance. Výsledky po infúzi RBC vykazovaly významně vyšší koncentraci hematokritu, významně rychlejší čas na 10 km, nevýznamné snížení submaximální srdeční frekvence (10 tepů/minutu) a žádné významné změny v hladině 2,3-difosfoglycerátu nebo parciálního tlaku kyslíku při 50 % saturace hemoglobinu. Erytrocytémie indukovaná infúzí 400 ml autologních, balených RBC efektivně zvýšila výkonnostní kapacitu na 10km závod, pravděpodobně v důsledku zvýšení zásobení kyslíkem pro zatížené svaly. SNÍMEK 32: Biomedicínské vedlejší účinky jsou podobné jako při zneužívání EPO. Krevní doping vykazuje zvýšenou zátěž pro kardiovaskulární systém, což vede k vysokému krevnímu tlaku a zvýšenému riziku trombózy. Transfúze krve má riziko transfúze zahrnující alergie nebo inkompatibility a riziko závažných infekcí, jako je hepatitida nebo hi-virus. SNÍMEK 33: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 34: Plazma expandéry patří do skupiny diuretik a dalších maskovacích látek ze seznamu zakázaných látek. Plazma expandéry zvyšují tekutou část plazmy, což vede ke snížení hematokritu. To se používá pro naléhavé stavy v případě enormních ztrát krve nebo rozsáhlých popálenin. Další informace:

16 Definice hematokritu: Podíl objemu krve, který zaujímají červené krvinky, obvykle vyjádřený v procentech celkového objemu krve. Obrázek ukazuje: Lidská krev může být rozdělena na plazmu (žlutá) a na krevní buňky (červená). Žlutá část tekutiny se skládá z vody a jejích rozpuštěných složek, mezi které patří bílkoviny (albumin, fibrinogen a globuliny), elektrolyty (sodík a chloridy), cukry (glukóza), tuky (cholesterol a triglyceridy), odpadní produkty metabolismu (močovina), aminokyseliny, hormony a vitamíny. Červená část se skládá z buněčných struktur krve, např. erytrocytů, leukocytů atd. SNÍMEK 35: Sportovci zneužívají plazma expandéry, aby kompenzovali vysokou hladinu hematokritu snížením viskozity krve. Zvýšení hematokritu by mohlo nastat po zneužívání EPO a plazma expandéry by mohly být zneužívány s cílem zakrýt tento nedovolený doping. Dalším aspektem je vyrovnání ztrát tekutin při vytrvalostních výkonech, které vedou ke snížení objemů krve. Plazma expandér by mohl zvýšit objem krve kompenzací této ztráty tekutin. Obrázek ukazuje: Na obrázku je zobrazen účinek zneužití plazma expandéru. Levý sloupec: Složení krve před zneužitím plazma expandéru a se zvýšením hematokritu. Pravý sloupec: Složení krve po zneužití plazma expandéru a se snížením hematokritu. Množství buněčné složky krve (červený sloupec) zůstává stejné (srovnejte levý a pravý sloupec). Zvyšuje se pouze množství plazmy (žlutý sloupec), aby se snížilo procentuální rozložení pevných a tekutých částí krve (hematokrit) při zneužití plazma expandéru. SNÍMEK 36: Biomedicínské vedlejší účinky plazma expandérů mohou být následující: Alergické reakce, jako je svědění. Závratě/vertigo. Astmatické příznaky. Oběhový kolaps. Další informace:

17 SNÍMEK 37: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 38: Diuretika jsou produkty, které pomáhají vylučovat tekutinu z těla. Ovlivňují funkci ledvin, což vede ke zvýšenému vylučování, ztrátám vody a úbytku tělesné hmotnosti. Vyvolávají ztrátu vody částečnou paralýzou reabsorpce vody, tj. rychlost močení se zvyšuje. Tyto účinky by mohly být dosaženy během několika hodin. Silná diuretika mohou zvyšovat průtok moči na asi 6 litrů denně. Lékařské indikace diuretik jsou vysoký krevní tlak, srdeční selhání nebo jaterní cirhóza. SNÍMEK 39: Zvýšení výkonnosti není možné očekávat při používání diuretik. Diuretika jsou zneužívána pro rychlejší snížení hmotnosti, což umožní zahájení v nižší hmotností třídě. Nebo jsou zneužívána pro naředění vzorku moči zvýšenou částí vody pro zamaskování zneužívání dalších dopingových látek. Diuretika jsou také velmi častá v oblasti posilování. Cílem je nakonec zlepšení vzhledu svalů úbytkem vody a zvýraznění co nejvíce svalů a jejich vyrýsování a rýhování. Případová zpráva ukazuje cíl používání diuretik u veslaře a jeho fatální důsledky. Abstrakt, Dunker et al. (2001): Anaesthesist, : Exertional heatstroke. Lethal multiorgan failure due to hyperthermia in a 23- year-old sportsman Nahlásili jsme případ 23letého veslaře, který trpěl námahovým přehřátím při pokusu o snížení hmotnosti o 2 kg pomocí cvičení před soutěží. Vývoj tohoto onemocnění byl podpořen oděvem, který byl nevhodný pro podmínky vnějšího prostředí a který sportovec nosil záměrně pro zvýšení pocení. Maximální tělesná teplota byla přes 43 C. Ve finále měl komatózní pacient fulminantní orgánové selhání se selháním funkce jater, ledvin, masivní rabdomyolýzou a diseminovanou intravaskulární koagulací. Kromě toho měl perikardiální fúzi a akutní plicní selhání (ARDS). Přes maximální intenzívní péči s rozsáhlou substitucí krevních produktů, trvalou hemodiafiltrací a inhalačním podáním oxidu dusného tento mladý sportovec zemřel 48 hodin po převezení na jednotku intenzívní péče. Tento tragický průběh ukazuje nebezpečí rozšířených zvyků pro snížení tělesné hmotnosti úporným cvičením v nevhodném oblečení. V tomto článku jsou zobrazeny a diskutovány možné rizikové faktory, symptomatologie, léčba a metody prevence námahového přehřátí. Další informace:

18 SNÍMEK 40: Zdravotní rizika jsou porucha rovnováhy vody a solí, která vede k dehydrataci a elektrolytové dysbalanci. Další nežádoucí účinky zahrnují: Ztrátu minerálů. Zvýšení svalových křečí a renální onemocnění. U mužů: impotenci. U žen: poruchy menstruačního cyklu. Pro vysvětlení vedlejších účinků případové zprávy viz abstrakt výše! SNÍMEK 41: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 42: Stimulační látky, jako je amfetamin, efedrin nebo kofein, byly první skupinou účinných látek, které byly zařazeny na seznam dopingových látek v roce Tato skupina látek zahrnuje velmi odlišné látky jak přírodní povahy, tak jejich deriváty a látky uměle vyráběné. Stimulační látky jsou exogenní látky (jako efedrin) ovlivňující centrální nervový systém stimulací uvolnění několika transmitérů (např. acetylcholinu). Tyto látky zvyšují srdeční frekvenci, dechovou frekvenci a mozkovou funkci a mohou způsobovat euforii. Jejich protějšky v lidském těle jsou adrenalin nebo noradrenalin. Tyto endogenní látky zvyšují také energetický metabolismus. Stimulační látky nebo amfetaminy se používají pro lékařské účely hlavně pro lokální podání jako v případě relaxace průdušek nebo jako dekongestant sliznice nosohltanu (lék proti nachlazení). Obrázek ukazuje: Neuron funkční buňka mozku s jeho vstupními strukturami (dendrity) a výstupní strukturou (axon) komunikující s dalšími buňkami pomocí synapsí. Synapse je buněčné spojení pro komunikaci mezi buňkami zde působí stimulační látky! Stimulační látky vedou ke zvýšenému uvolňování transmitérů. SNÍMEK 43: Stimulační látky zvyšují excitaci mozku a těla. Zneužívání u sportovců je založeno na dosažení zvýšené ostražitosti, snížené únavnosti a zvýšené soutěživosti a agresivity s menší citlivostí k bolesti. Stimulační látky přímo nezvyšují tělesný výkon. Další informace:

19 Většina běžně užívaných stimulačních látek ve sportu jsou amfetaminy, kokain, efedrin a kofein. Obrázek ukazuje: Za normálních okolnostní (např. ve sportu) nelze stavu celkového vyčerpání dosáhnout. Je to něco jako autonomně chráněný zdroj a může být aktivován pouze za specifických podmínek. Pomocí stimulační látek je však možné vyčerpat poslední tělesné zdroje! SNÍMEK 44: Stimulační látky vedou k potlačení strachu nebo vyčerpání. Jejich účinek je tak silný, že sportovec si neuvědomí, jak je vyčerpaný, a vyskytly se případy nadměrného vyčerpání vedoucí ke smrti, zvláště ve vysoce kompetitivních sportech. S těmito vedlejšími účinky souvisí dehydratace, která se může objevit jako důsledek prodloužené námahy a rovněž celkové přehřátí. Biomedicínské vedlejší účinky stimulačních látek jsou na jedné straně vývoj psychologických poruch, jako je závislost nebo deprese nebo na druhé straně fyziologické účinky, jako jsou: Porucha regulace tělesné teploty. Ztráta chuti k jídlu a snížení spánku. Halucinace. Třes těla, neklid, agitovanost, tenze. Srdeční arytmie. V důsledku euforického účinku se stimulační látky zneužívají v oblasti sportu i mimo něj. SNÍMEK 45: Souhrn a klíčová slova! SNÍMEK 46: Potravní doplňky jsou přirozeně se vyskytující látky, které jsou dodatečně konzumovány vedle normální denní stravy, jako je glukóza, minerály, vitamíny nebo stopové prvky. Tyto látky jsou částečně zásadní pro růst a vývoj vícebuněčného organismu, jako je lidské tělo. Tyto doplňky se většinou skládají z několika látek. Lékařský účel pro dodatečnou substituci potravních doplňků představuje deficit v těle v důsledku poruchy výživy nebo onemocnění. Další informace:

20 Hlavním důvodem pro používání potravních doplňků veřejností je podpora zdraví, snížení rizika onemocnění a kontrola tělesné hmotnosti. Většina doplňků není na seznamu zakázána. SNÍMEK 47: Potravní doplňky by mohly být nutné pro některé kompetitivní sportovce pro provádění intenzity a délky svých sportovních disciplín. Mají extrémně vysokou hladinu spotřeby energie, že nemůže být kryta normální denní stravou (jako na Tour de France atd.). Zásadní látky jsou vitamíny skupiny B a minerály, jako je jód, zinek a částečně železo, které se ztrácí pocením. Nicméně dobře vyvážená strava je daleko lepší než jakýkoli potravní doplněk a samozřejmě musí být zváženy hladiny příjmu pro zabránění předávkování. SNÍMEK 48: Jedním z hlavní rizik potravních doplňků může být pozitivní dopingový test kontaminovaných doplňků. Tyto neoznačené složky mohou vést v extrémním případě i k pozitivnímu dopingovému testu. V důsledku biomedicínské vedlejší účinky závisí na typu neoznačené látky. Většina detekovaných látek jsou různé anabolické androgenní steroidy. Platí, že mnoho sportovců používá doplňky stravy, aniž by znali jejich vedlejších účinky a doporučené hladiny dávek. Ve světle velkého trhu pro potravní doplňky (asi 12 miliard amerických dolarů ve Spojených státech v roce 2001) a obrovským prodejům celosvětově je hranice mezi doporučeným užíváním a zneužíváním nejasná. Předpoklad snadného pokrytí nutričních deficitů při používání potravních doplňků může dále vést k nižší pozornosti týkající se zdravé, dobře vyvážené stravy. Tabulka ukazuje: Mezinárodní olympijský výbor provedl analýzu 600 volně prodejných potravních doplňků a zjistil, že čtvrtina hodnocených doplňků obsahovala zakázané látky, jako jsou anabolické steroidy. SNÍMEK 49: Souhrn a klíčová slova! Další informace:

PRVNÍ KROKY V PREVENCI DOPINGU! ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

PRVNÍ KROKY V PREVENCI DOPINGU! ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Harmonizace znalostí o biomedicínských vedlejších účincích dopingu PRVNÍ KROKY V PREVENCI DOPINGU! ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ SNÍMEK 2: Existují různé teorie popisující původ termínu doping. Africký kmen Kaffir pojmenoval

Více

Celkový bližší pohled na doping!

Celkový bližší pohled na doping! Celkový bližší pohled na doping! PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Světový antidopingový kodex Soubor antidopingových pravidel Struktura harmonizovaných antidopingových směrnic, pravidel a regulačních opatření Globální

Více

První kroky v prevenci dopingu!

První kroky v prevenci dopingu! První kroky v prevenci dopingu! ZÁKLADNÍ úroveň Co je to doping? Zvýšení výkonnosti používáním zakázaných látek nebo metod Nepoctivé aktivity představují zdravotní rizika Mezinárodní regulační opatření:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu

Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu CXVIII.Přednáškový večer Spolek moravskoslezských farmaceutů 13. 11. 2013, DTO Ostrava Mgr. Renáta Najsrová Kde se můžeme s dopingem setkat Využití

Více

ŽENŠEN Účinné látky Ženšenu

ŽENŠEN Účinné látky Ženšenu ŽENŠEN» celkově harmonizuje organizmus» blahodárně ovlivňuje potenci» pomáhá při stresech» pomáhá vyčerpanému organizmu» příznivě ovlivňuje obranyschopnost organizmu ŽENŠEN Účinky ženšenu pravého jsou

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_168 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu.

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu. Czech 1 Otázka : Jsem absolutně zodpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním injekce či jinak. Všichni sportovci musí vyvíjet ativitu a ptát se, pokud si

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250 250 mg/ml, injekční roztok Testosteroni

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DECAPEPTYL 0,1 mg DECAPEPTYL 0,5 mg (triptorelin acetát) Injekční

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Sp.zn.sukls30369/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androgel 50 mg, gel v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls245027/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNDESTOR SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 měkká tobolka obsahuje 40 mg testosteroni

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Vliv prostředí na výkonnost II

Vliv prostředí na výkonnost II Vliv prostředí na výkonnost II MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Termoregulace Člověk teplokrevný teplota jádra u člověka bez horečky

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250. 250 mg/ml, injekční roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250. 250 mg/ml, injekční roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250 250 mg/ml, injekční roztok Testosteroni propionas, Testosteroni phenylpropionas, Testosteroni isocaproas, Testosteroni decanoas Přečtěte si pozorně

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls36658/2008. Nebido. 1 000mg/4ml, injekční roztok (testosteroni undecanoas)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls36658/2008. Nebido. 1 000mg/4ml, injekční roztok (testosteroni undecanoas) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls36658/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Nebido 1 000mg/4ml, injekční roztok (testosteroni undecanoas) Přečtěte si pozorně

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele UNDESTOR. Testosteroni undecanoas měkké tobolky

Příbalová informace: Informace pro uživatele UNDESTOR. Testosteroni undecanoas měkké tobolky Příbalová informace: Informace pro uživatele UNDESTOR Testosteroni undecanoas měkké tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Příloha 1, Otázky na kontroly

Příloha 1, Otázky na kontroly Příloha 1, Otázky na kontroly Svaly 1) Lidské svaly dělají pohyb. Co přeměňují, aby sval mohl pracovat? a) energii vzduchu b) energii potravy c) energii vody 2) Účinnost přeměny energie potravy na svalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více