TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6"

Transkript

1 ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 02 září 2011 Oldřich Reinbergr předseda představenstva TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6 Vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych Vás na konci hospodářského roku 2010/11 srdečně pozdravil. Uplynulá kampaň v cukrovarech a lihovarech byla poměrně obtížná (vliv počasí, zmrzlá řepa, nižší cukernatost). I přesto další období uplynulého hospodářského roku můžeme hodnotit jako úspěšné. Jednou z nejvýznamnějších priorit naší společnosti je zabezpečení základní suroviny cukrové řepy. Našim agronomům se podařilo navýšit plochy cukrovky o více než 1000 hektarů, což znamená, že budeme zpracovávat řepu z plochy hektarů. Na řepném oddělení došlo i k personálním změnám. Funkci agronomického ředitele převzal Ing. Karel Chalupný, ing. Verfl se ujal řízení odborné stránky pěstování řepy s cílem urychlit zvyšování výnosů. Tato změna by měla umožnit TTD lepší rozvoj vzájemných vztahů se zemědělci, zlepšení vztahů s okolními obcemi a městy a kvalitnější dodávky cukrové řepy. I když Tereos TTD musí čelit velké dokončení na str. 2 Strana 5 Tereos ctvrtým nejvetším výrobcem cukru na svete

2 Základní surovina Repy je pred kampaní dost a je v dobré kondici CUKROVÁ ŘEPA V letošním roce uzavřela naše společnost s pěstiteli smlouvy na dodávky cukrové řepy v množství 2,151 mil. t přepočteném na 16% cukernatost. Z toho je tis. t určeno na výrobu produkční kvóty cukru a 709 tis. t na výrobu bioetanolu. Osevní plocha cukrové řepy je v letošním roce více než 34 tis. ha. Kupní smlouvy byly uzavřeny se 420 pěstiteli, kteří pěstují cukrovou řepu na průměrné ploše 82 ha. hlediska klimatických podmínek lze Z letošní rok označit pro cukrovku za optimální. Srážkové úhrny ve vegetačním období daly předpoklad k dosažení velmi dobrých výnosů. Setí cukrovky bylo zahájeno již 16. března, 29. března byla oseta polovina ploch. V prvním týdnu dubna bylo oseto 95 % ploch cukrovky. K osevu byly použity odrůdy cukrové řepy odolné proti rizománii a částečně i proti háďátku řepnému. Použité osivo bylo ošetřeno kvalitními přípravky proti chorobám a škůdcům a byla tak zajištěna ochrana cukrovky v počáteční fázi růstu. Počty rostlin přesahují 100 tis. jedinců na jeden hektar. Na některých polích se letos významněji projevilo pozdní zaplevelení způsobené omezenou účinností přípravků závislých na přítomnosti půdní vláhy v době aplikace. Výjimkou nebyla aplikace i pěti až šesti herbicidních postřiků, která ve většině případů zajistila velmi dobrou účinnost a zajištění pozemků v bezplevelném stavu. V průběhu srpna výsledky z prvních dvou provedených vzorkování potvrdily náskok vegetace cukrovky v letošním roce o týden až deset dnů oproti dlouhodobému normálu. Současný odhad průměrného výnosu řepy přepočtené na 16% cukernatost se pohybuje mezi 72 až 74 t na hektar, odhad výnosu polarizačního cukru se pohybuje v intervalu mezi 10,4 až 11,9 t/ha. Za předpokladu dalšího optimálního vývoje znamenají tato čísla, že dosáhneme absolutního rekordu pěstování cukrové řepy v historii společnosti TTD. Tím jsme se přiblížili i ke splnění cílů výroby cukru a lihu v objemu, který bude pro naši společnost důležitou zatěžkávací zkouškou. Za dosažením těchto výsledků je skryta důsledná práce agronomického oddělení a Řepařské komise, důsledná práce pěstitelů a jejich svazu a aplikace výsledků výzkumu a nejnovějších poznatků v pěstování cukrové řepy do provozní praxe, říká nový agronomický ředitel TTD Karel Chalupný. Odhad délky řepné kampaně se pohybuje mezi 110 a 115 dny. Výše uvedená čísla znamenají pro nadcházející řepnou kampaň jediné. Čeká nás dlouhá a náročná kampaň, která si vyžádá od všech pracovníků společnosti obětování a maximální spolupráci všech zúčastněných. Proto přeji všem zaměstnancům společnosti pevné zdraví, pevné nervy a zdárné zvládnutí řepné kampaně. Karel Chalupný agronomický ředitel Dokončení ze str. 1 konkurenci dalších zemědělských komodit obilí, řepky, kukuřice, v agronomické oddělení se udělalo v tomto roce hodně práce a situace se zlepšuje. Svědčí o tom i očekávání rekordního množství řepy, které budou naše továrny zpracovávat v nadcházející kampani - téměř tun. Aby továrny byly schopny takové množství řepy zpracovat, musí být na kampaň dobře připraveny. Proto bylo na údržbu uvolněno 125 milionů korun a na investice téměř 200 milionů korun. Samozřejmostí se již v posledních letech staly investice do snižování hlukových emisí našich továren, zvyšování bezpečnosti práce a zlepšení požární ochrany. Díky zvýšené poptávce po cukru a lihu se podařilo prodat celou výrobu z minulé kampaně a na počátku té příští budou všechny sklady téměř prázdné. Výrazně se také podařilo navýšit prodejní ceny. Díky dodržení všech výrobních nákladů a zvýšení prodejních cen našich výrobků bude pravděpodobně dosaženo dobrého finančního výsledky společnosti. To umožní vedení společnosti již druhým rokem vyplatit každému zaměstnanci dělnické a průmyslové činnosti finanční odměnu ve výši Kč. Za práci v uplynulém roce Vám všem i já velmi děkuji. Vážení spolupracovníci, do té nadcházející kampaně, která bude trvat přibližně 115 dnů, Vám přeji pevné zdraví a splnění všech cílů. Jedině to nám umožní další zlepšování, další rozvoj a potřebnou jistotu a stabilitu. Neboť kdo se nezlepšuje, nemůžu být dobrý. Tereos NeWS! 02

3 CUKROVÁ ŘEPA Predstavujeme Nový strážce základní suroviny V červnu tohoto roku převzal agronomické oddělení nový ředitel. Jaké si Ing. Karel Chalupný klade v Tereos TTD cíle a odkud do společnosti přišel? Kde jste pracoval dříve, než Vás kroky zavedly do Tereos TTD? Po škole jsem pracoval jako soukromý zemědělec, kdy jsem na Šumavě s kolegou ze studií zprivatizoval část státního statku. Po roce jsem dostal nabídku pracovat na Ministerstvu zemědělství, kde jsem od roku 1994 do roku 1997 působil jako referent. Od roku 1997 do roku 2003 jsem pracoval jako ředitel na Územním odboru Ministerstva zemědělství v Mladé Boleslavi, v roce 2004 jsem byl převelen na stejné pracoviště pro oblasti Praha-východ, Praha-západ a Praha-město. Od roku 2009 až do nástupu do TTD jsem se byl ředitelem Krajské agentury pro zemědělství a venkov pro střední Čechy, což jsou detašovaná pracoviště ministerstva zemědělství. Hlavní náplní bylo poradenství a administrace národních dotací a příjem dotací evropských, vedení registru půdy LPIS a další. Vždy jsem dbal na to, aby tato pracoviště byla profesionálními a vstřícnými složkami státní správy, odkud klient odchází spokojen. A jsem přesvědčen, že se mi ve spolupráci s bývalými kolegy tento cíl podařilo naplnit. Co očekáváte od práce v Tereos TTD, jaké jsou Vaše cíle, jaké před Vámi stojí výzvy? Po 17 letech jde o velkou změnu, přijít ze státní správy do soukromého sektoru. V životě jsem se nechtěl stát státním úředníkem, ale nakonec jsem jím byl sedmnáct let. Nabídku pracovat v Tereos TTD pro mě vnímám jako velkou výzvu. Základním a hlavním cílem je stabilizovat vztahy s dodavateli a přesvědčit je o tom, že Tereos TTD je pro ně stabilním partnerem. Samozřejmě mým cílem je také stabilizovat a rozšířit pěstitelskou základnu. Do problematiky se dostávám a mám již určité představy o tom, co bych chtěl v rámci možností zlepšit, ať již se to týká logistiky, komunikace a dalších oblastí. Jedním z cílů je další zvyšování výnosů cukrové řepy za využití a aplikace nejnovějších poznatků výzkumu do praxe. Už se Vám některé myšlenky podařilo uvést v život pro nadcházející kampaň? První důležitou novinkou je zavedení extranetu, což bude webový portál pro pěstitele Tereosu TTD, kde by uživatelé mohli získat nejen aktuální agronomické informace, metodiky a podobně, ale především během kampaně by zde mohli nahlížet na průběh dodávek cukrové řepy, případně vyúčtování atd. Implementace takovéhoto systému je běh na dlouhou trať a je mi jasné, že bude takovýto projekt v neustálém vývoji. V současné době na programování tohoto portálu pracuje pan Matějka z našeho IT oddělení a pevně věřím, že již během této kampaně bude alespoň v základní formě zprovozněn. Rozšířenou funkčnost bych očekával pro kampaň příští. Další výzvou je pro mne implementace nového informačního systému na agronomickém oddělení za sice plně funkční a vyhovující program Nákup, který je ovšem založený na zastaralé platformě a je třeba ho nahradit. Jde o citlivou záležitost a zavedení takovéto změny předpokládám v horizontu dvou až tří let. Další ideou je zavedení systému Car Control pro nákladní vozy používané při kampani, založeného na GPS technologii, související s modernizací našeho dispečerského pracoviště. Jak se Vám zatím jeví Váš tým na agronomickém oddělení? Za tři měsíce, které zde pracuji, jsem nabyl přesvědčení, že všichni pracovníci agronomického oddělení pro společnost žijí tělem i duší. To je pro mne úžasné zjištění, musím říct, že všichni moji podřízení získali a doposud mají moji důvěru. Důvěra je pro fungování jakéhokoliv týmu nezbytná. Doufám, že tato důvěra přetrvá i nadále a v nikom se nezklamu. Celkově se mi zdá, že v celé společnosti funguje dobrý týmový duch. A otázka možná trochu na tělo na závěr. Jaká charakteristika Vás nejlépe vystihuje? Tak to je opravdu na tělo. Tak asi smysl pro fair-play, spolehlivost, dochvilnost, pracovitost A záporné vlastnosti? To musí posoudit ostatní. Tereos NeWS! 03

4 SKUPINA Výroba škrobu Tereos Syral mírí do Brazílie Tereos Syral mírí z Evropy do sveta a za svuj první cíl si vybral Brazílii, kde bude zpracovávat kukurici a... maniok. Jde o další ukázku strategie spolecnosti Tereos Internacional. V Evrop dochází k velkému rozvoji specializací, jak v potraviná ství, tak v zelené chemii. Ale r st trhu se škrobovými produkty bude záviset na r stu ekonomiky," zd raz uje Pierre- -Christophe Duprat, výkonný editel spole nosti. Jelikož odv tví škrobových produkt v EU je již siln obsazené, p jdeme s našimi klienty hledat nové možnosti mimo sou asné oblasti p sobnosti, do zemí s rychle rostoucím hospodá stvím.» Synergie a pridaná ˇ hodnota Proto spole nost 4. února 2011 informovala o svém zám ru investovat 100 milion eur do škrobárenství v Brazílii. Tato zem totiž zažívá ekonomický boom a r st trhu se škrobovými produkty je zde tém 10 % za rok. Spole nost Tereos Syral se chce usadit v Brazílii, aby zúro ila znalost této zem, kterou získává již více než 10 let díky innosti své pobo ky Tereos Guarani, zpracovávající cukrovou t tinu. Svým brazilským klientm bude moci nabídnout širokou a pestrou škálu sladivých produkt a škrob. Tereos Internacional využije pr myslových i organiza ních synergií mezi svými dv ma pobo kami a p inese p idanou hodnotu do všech p stitelských odv tví, ve kterých je Brazílie na špici: do výroby cukrové t tiny (nejv tší producent na sv t ), kuku ice (3. nejv tší výrobce na sv t ) a manioku (2. nejv tší výrobce na sv t ). Philippe Roux, pov ený provád - ním projektu a ízením nov založené pobo ky Syral do Brasil, vysv tluje: Plánujeme odkoupit spole nost Halotek, díky níž za neme zpracovávat novou surovinu maniok. Tato firma sídlí v Palmitalu, na jihozápad státu São Paulo, u hranice se státem Paraná, a zpracovává tun manioku p i výrob škrob pro nepotraviná ský pr mysl. Výstavba škrobárny Ale to není všechno. Tato spole nost v sou asné dob staví kuku i nou škrobárnu, jejíž ro ní zpracovatelskou kapacitu máme v úmyslu postupn zvýšit kv li výrob škrobu pro papírenský pr mysl, glukózových sirup pro potraviná ský pr mysl, maltodextrin pro d tskou výživu a vedlejších produkt pro zví ecí krmivo," pokra uje Philippe Roux. Rozvoj Tereosu Syral v Brazílii je konkrétní ukázkou mostu" postaveného mezi aktivitami, zem mi, surovinami a odbornými znalostmi ve spole nosti Tereos Internacional," vysv tluje výkonný editel Alexis Duval. Tereos Syral svým rozvojem v Brazílii brzy zdolá nový cíl: z evropské spole nosti se stane spole ností sv tovou. Maniok: nová surovina pro Tereos Maniok je rostlina p vodem z Latinské Ameriky, zejména z Amazonie a z Brazílie. Slovo tapioca pochází ze slova tupí ( tupí-guaraní" je název hlavní rodiny brazilských domorodých jazyk ), které ozna uje metodu emeslné extrakce škrobu z manioku. Výrobou tapioky - i maniokového škrobu - se zpracuje p ibližn 48 milion tun, tj. 20 % sv tové produkce manioku. Tato výroba tapioky, která se jinak produkuje hlavn v Asii, dosáhne p ibližn 8 milion tun, tj. on co více než 10 % sv tové produkce škrobu (70 milion tun). Brazilský trh s tapiokou vzroste na tun. Tereos 04 Zamestnanecký magazín

5 SKUPINA žeb í ku patnácti p edních sv tových cukrovarnických skupin (1), sestaveném na konci V kampan 2010/11, figuruje Tereos na 4. míst za n meckým Südzuckerem, brazilským Cosanem a anglickou spole ností British Sugar. P t spole ností z této patnáctky je evropských: t i n mecké, Südzucker, Nordzucker a Pfeifer&Langen, British Sugar a Tereos. Tereos je jednou z cukrovarnických spole ností, která za posledních 10 let nejvíce vzrostla. Za sv j stálý rozvoj vd í vhodné strategii, zapojení zam stnanc a respektu spolupracujících spole ník. Tereos Syral, t etí nejv tší producent škrobu v Evrop, p i výrob škrobových produkt zpracovává tun pšenice a kuku ice. Tereos Benp v Lillebonne zpracovává asi tun pšenice p i výrob etanolu. Jelikož ceny pšenice už nenabízejí takovou výnosnost, bude závod postupn p ebudován na škrobárnu. Tereos je jediným evropským výrobcem cukru, který je p ítomný v Brazílii, kde jeho pobo ka, Guarani zaujímá rovn ž 3. místo. Tato p ítomnost je vysoce strategická, vzhledem k tomu, že samotná Brazílie zajišt uje vícemén 60 % sv tového obchodu s cukrem. P esné vedení a technická odbornost stály za tím, že si Tereos vybrali prestižní sv toví partne i: nejv tší brazilský výrobce cukru Cosan v roce 2000, nafta ská spole nost Petrobras v roce 2010, spole nost zabývající se rozm l ováním palmového oleje, nejv tší australský producent cukru Wilmar a PureCircle, sv tový lídr v produkci stévie. Obzvlášt slibná je zárove budoucnost epy: vývoj genetiky postupuje rychle vp ed, zatímco náklady na výrobu v Brazílii klesají. Proto se m žeme dívat do budoucnosti s velkou d v rou a nemusíme se bát jít vp ed. Thierry Lecomte P edseda dozor í rady Tereos tvrtý nejv tší výrobce cukru na sv t (1) FO Licht - 4. kv ten 2011 Philippe Duval P edseda p edstavenstva KRÁTCE Tereos Guarani Plánované investice Tereos Guarani oznámil 4. dubna 2011 investi ní plán na zv tšení své zpracovatelské kapacity cukrové t tiny o 3,5 milion tun a svého odbytu elekt iny v pr b hu p íštích ty let. Tento investi ní plán bude financován zejména díky dohod o dlouhodobé p j ce ve výši 764 milion real od Brazilské rozvojové banky (BNDES). Tereos Indický oceán Hlavní partner Velkého nájezdu Ve druhém roce za sebou je Tereos Océan Indien hlavním partnerem b žeckého závodu Diagonála blázn, rovn ž zvaného Velký nájezd. Akce nabízí t i závody: Velký nájezd, neboli Diagonála blázn, se 162 km a m celkového p evýšení se bude konat od 13. do 16. íjna 2011; Bourbonská stopa se svými 93 km a m celkového p evýšení probhne 15. a 16. íjna a Maskarény, 61 km a m celkového p evýšení, je plánováno na 15. íjna Výroba škrobu pobo ky v Asii Po Brazílii Tereos zkoumá plány na rozvoj své škrobarské ˇ cinnosti ˇ v Asii. Spole nosti Wilmar a Tereos Internacional podepsaly vyjád ení zájmu o rozvoj výroby lepku a p idružených produkt. Hned po získání souhlasu ínských ú ad s tímto plánem bude založen spole ný podnik. V této nové spole nosti bude mít 51% podíl Wilmar, p ední zpracovatel zem d lských produkt v Asii, a 49% podíl p ipadne na Tereos Internacional. Wilmar v ín od roku 1992 vyrábí pšeni nou mouku, kterou dodává na ínský trh, také ji však vyváží do Asie. Dnes má v ín 17 inných i rozestav ných mlýn. Tereos Internacional p inese své zkušenosti z výroby a vývoje produkt z pšenice, ale také z budování pr myslových podnik nezbytných pro tuto innost. Tyto subjekty budou p istaveny k existujícím mlýn m Wilmaru. Založen v roce továren zam stnanc Pobo ky v 50 zemích Skupina Wilmar má obrat 30 miliard dolar, je kótovaná na singapurské burze a její burzovní kapitalizace dosahuje ástky 18 miliard dolar. Tereos France Sm rem k rekordní produkci Agronomická služba Tereosu France p edpovídá pr m rný výnos p evyšující 14,5 tun cukru na hektar. Tento výnos je jednozna n vyšší než p tiletý pr m r, který dosahuje 13,2 tun cukru na hektar, a rovnocenný s rokem 2009, nejlepším epným rokem, který jsme dosud m li. R zné ukazatele dovolují stanovit tuto p edpov d : vlhkost p dy je uspokojivá, m síce ervenec a srpen byly vlahé a bez p ílišného tepla, olist ní ep je p kné. Krom t chto pozitivních údaj jsou epné plochy vyšší a dosahují ha, tj. + 1,5 % vzhledem k roku 2010 a + 5 % vzhledem k roku Kampa bude dlouhá a bohatá na cukr. Tereos 05 Zamestnanecký magazín

6 VÝROBA zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu stále se zpřísňujících legislativních požadavků. Prostředky na zlepšení stavu životního prostředí vynakládá společnost TTD bez ohledu na lokalitu se stejným akcentem v Dobrovici, na Mělníce, v Českém Meziříčí nebo v Chrudimi. Investice a údržba Prumyslové závody Tereos TTD v pilné príprave na kampan 2011 Začátek kampaně 2011 se nezadržitelně blíží a s ním i výzva pracovníků průmyslu, jak překonat výsledky kampaně minulém roce jsme se potýkali zejména V se zmrzlými kusy řep a hlíny na vstupu do cukrovarů, se zvyšujícími se náklady na provoz a to hlavně v energetice a neméně s připomínkami spoluobčanů místních obcí či městských zastupitelů z okolí závodů TTD. Proto vedení společnosti rozhodlo o uvolnění prostředků v řádu několika desítek milionů korun a odsouhlasilo projekty strategických investic. Můžeme je rozdělit do dvou skupin. V prvé skupině šlo o projekty na zlepšení stavu životního prostředí, a to odhlučnění lokálních zdrojů hluku a na snížení emisí produkovaných zejména z kotelen provozů TTD. Dále se zlepšily některé prostředky a podmínky pro zajištění bezpečnosti Ve druhé skupině investic byly provedeny práce na vylepšení technologických kroků. Tyto projekty přinesou úspory při zpracování řepy a při následné výrobě cukru a lihu. Investiční akce spolu s řádnou údržbou byly v letošním roce naplánovány ve velkém rozsahu. Z tohoto pohledu byl na pracovníky průmyslu vyvinut velký tlak a odpovědnost, se kterými se vyrovnali a své úkoly velmi dobře splnili. Za to jim patří uznání a slova chvály, neboť museli čelit nejen dennodenním problémům při plnění prací dle harmonogramů, avšak i nepřízni počasí. Pevně proto věříme, že všechny náročné úkoly budou dokončeny včas a v požadované kvalitě. V nové kampani pak přispějí ke splnění náročných cílů nového fiskální roku společnosti Tereos TTD. Tomáš Paukert průmyslový ředitel Výroba Cukrovary a lihovary hlásí pripravenost na kampan Cukrovar Dobrovice stejně jako každý rok investoval do snižování hlukových emisí. V letošním roce tak došlo ke stavbě první etapy protihlukové stěny na řízkolisech, která zabrání šíření hluku do zóny v ulicích Tyršova a Družstevní. Ke snížení hluku směrem k Palackému náměstí přispěje zvuková izolaci potrubí odparu z varny a izolace chladící věže kotelny. Náklady na tato opatření, která jsou v souladu s časovým harmonogramem obsaženým v integrovaném povolení, přesáhly 3 mil. Kč. V Českém Meziříčí bylo na další zlepšení protihlukových opatření vynaloženo více než pět milionů korun. Byla dokončena výstavba protihlukového valu za ukládkou uhlí v cukrovaru, zakryty dopravníky řepy a také zakrytován přesyp z tryskové pračky na dopravník řepy. V průběhu roku se také podařilo zrealizovat rekonstrukci vozovky na příjezdu do cukrovaru, která byla v havarijním stavu a byla předmětem stížností občanů a motoristů v okolí. Všichni zaměstnanci továren vynaložili maximální úsilí k tomu, aby byly na nadcházející kampaň co nejlépe připraveny. V Dobrovici byla vybudována nová sedimentační nádrž, postavena nová pračka řepy s modernější konstrukcí a vyšší účinností, Tereos NeWS! 06

7 VÝROBA Balicí centrum Co je nového v letošním roce na Melníku? Balící centrum Mělník zajišťuje již několik let pravidelně manipulaci ( naskladnění a vyskladnění cukru) v objemu tun cukru. Z tohoto množství je tun expedováno přímo zákazníkům jako volně ložený cukr a tun je baleno do DSB, nebo do pytlů od 15 do 50 kg. Protože musíme pružně reagovat na požadavky obchodního úseku, jsou investice zaměřovány zejména na zvýšení kapacit při příjmu a distribuci cukru na Mělníku a k usnadnění práce personálu a životnímu prostředí. Nemalá pozornost je věnována i bezpečnosti práce a vzhledu továrny. V letošním roce posilujeme druhou příjmovou linku volně loženého cukru. Nyní budou obě linky rovnocenné a budou mít kapacitu 30 tun cukru za hodinu. To nám umožní přijímat jiný sortiment cukru do sil a na balírnu, dále nám to umožní neobsazovat sila v noční směně a cukr si na noc připravit do těchto dvou zásobníků. Druhou významnou akcí je odsávání ústřižků z balících strojů Bosch a Hesser do lisu odpadového papíru a dále pneumatickou přepravu smetkového cukru od těchto strojů a od stroje Rowema do skladu smetků. Tím dojde k zlepšení prostředí u strojů a snížení lidské práce o 1 pracovníka za směnu. Třetí významnou investicí je výstavba 2 elektrických kompresorů na vyskladňování cukru z cisteren. Tím dojde k snížení hlučnosti, protože tyto stroje jsou odhlučněné a jsou uvnitř stávající budovy a zároveň dojde k úspoře nákladů za přepravu cukru, protože přepravce ušetří za naftu na pohon kompresoru umístěného na vozidle. Poslední významnou investicí je náhrada zastaralého systému řízení paletizátoru Kettner novým řídícím systémem Simatic. Původní 21 let starý systém řízení již nebyl udržitelný, protože pro něj nebyly náhradní díly. Kromě výše zmíněných investic každoročně investujeme peníze do zlepšení protipožární a protivýbušné ochrany závodu, do modernizace výtahů a do vzhledu továrny. Bohuslav Hart ředitel Balicího centra Mělník proběhla rekonstrukce elektrárny, na sušárně řízků byla vyměněna dřevěná střecha za plechovou. Všechny tyto investice znovu jen potvrdily pro dobrovický závod pozici nejmodernějšího cukrovaru ve střední a východní Evropě. V Českém Meziříčí byla největší investicí výstavba odpopílkovacího zařízení pro kotelnu, a to včetně nového zásobníku na popílek. Díky této investici cukrovar do budoucna splňuje podmínky pro provoz kotlů z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek i po zavedení nových emisních norem po roce 2016, popisuje ředitel cukrovaru Josef Světlík. Dalšími investicemi byla výstavba třídiče cukru v bílé zóně závodu, výstavba natahovacích nádrží na varně, instalace nového buzení generátoru, rekonstrukce ochran generátoru. V obou cukrovarech byl instalován nový řídicí systém pro varnu a krystalovou. V lihovarech byl v Chrudimi instalován nový hořák pro kotel, v Dobrovici byla provedena celá řada drobných zlepšení procesu zpracování lihu. Investicí s významným vlivem na životní prostředí byla v lihovaru Dobrovice stavba promývací kolony na odstranění zápachu. Všechny tyto investice v letošním roce byly směřovány jak do zvýšení efektivity zpracování řepy, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti provozovaného zařízení, tak do zlepšení v oblasti ekologie a dopadu na životní prostředí. Věříme, že se tyto investice v letošní kampani osvědčí. Libor Gracl, Josef Světlík, Tomáš Paukert, Jakub Hradiský Tereos NeWS! 07

8 ZAMĚSTNANCI KRÁTCE Nástupy zamestnancu od Cukrovar Dobrovice (jméno, nástup, profese, předchozí zaměstnavatel) Ryglová Lucie , informační tech., Asseco Solutions Kulich Jaroslav , zámečník, OSVČ Kopecká Romana , údržba, EGO-STAR Vernerová Matějka Jiří , informační tech., OSVČ Štěpánová Ilona , balení cukru, Úřad práce Batoňová Renata , balení cukru, Úřad práce Krejči Emil , vedoucí kotelny a sušárny, MVV-enservis a.s. ČeskáLípa Chalupný Karel , agronomický ředitel, ministerstvo zemědělství Špína Jiří , strojvedoucí, Agro Luštěnice Valášková Jana , referent odbytu, MATEO PACKING s.r.o Gába Jiří , zámečník, OSVČ Krejči Michal , zámečník, po vyučení Lihovar Dobrovice Šutek Michal , obsluha technologie, Schnellecke Bohemia s. r. o. Cukrovar České Meziříčí Pavel Mádr , provozní zámečník, OSVČ Novák Richard , provozní zámečník, Bauch, Navrátil, s. r. o. Vzdelávací projekt Vzdelávání zamestnancu pokracovalo i o prázdninách I o prázdninách pokračovalo ve společnosti Tereos TTD vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. I o prázdninách pokračovalo ve společnosti Tereos TTD vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Za první monitorované období projektu, tedy od 1. prosince 2010 do 31. května 2011, bylo již proškoleno 198 osob, které absolvovaly celkem 541 lekcí. Muži, kterých se projektu zúčastnilo 142, absolvovali školení především školení zaměřená na technologii výroby, vyjednávání v obchodu a komunikaci. Žen se projektu zúčastnilo 56 a absolvovaly školení zaměřené technologii výroby, komunikaci, účetnictví a legislativu. Kromě nárazových školících modulů probíhá v rámci vzdělávání také dlouhodobá a pravidelná výuka anglického jazyka. Kromě externích lektorů je školiteli i 16 lektorů přímo z řad zaměstnanců Tereos TTD, kteří se dělí se svými kolegy o své poznatky a zkušenosti přímo z praxe. Celkem již bylo v rámci monitorovaného období vyčerpáno téměř půl milionu korun, což je 7 % z celkové poskytnuté dotace. Do konce listopadu roku 2011 předpokládáme vyčerpání nákladů něco málo přes 2 mil. Kč ( což odpovídá čerpání okolo 33 %) uvedla Dagmar Josífová, manažer projektu. Vzdělávací program bude v naší společnosti probíhat až do listopadu roku Do konce roku 2011 jsou potom v plánu ještě školení Personální controlling, Certifikovaný IFRS specialista modul A, Certifikovaný IFRS specialista modul C, Důchodové a nemocenské pojištění a také celá řada IT školení. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti Tereos TTD, a.s. Informační magazín společnosti Tereos TT D, a. s., Adresa: Tereos TTD, a. s. Palackého náměstí Dobrovice infolinka: Odpovědný redaktor: Jakub Hradiský tel.: , Grafická úprava: PEP-in, s. r. o. Tisk: Garamon s. r. o., Hradec Králové Zpravodaj je zdarma a samostatně neprodejný. Tereos NeWS! 08

TTD a Tereos: brzy 20 let historie

TTD a Tereos: brzy 20 let historie ročník II číslo 3 září 2010 ÚVODEM Vážení spolupracovníci, na přelomu hospodářských období 2009/2010 a 2010/2011 se Vám dostává do rukou rozšířené vydání Zpravodaje TTD. Bilancujeme tedy uplynulý hospodářský

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

CUKROVARY UKONČILY KAMPAŇ, LIHOVARY PRACUJÍ NA PLNÉ OBRÁTKY N 01. skupina Tereos: výrazný růst

CUKROVARY UKONČILY KAMPAŇ, LIHOVARY PRACUJÍ NA PLNÉ OBRÁTKY N 01. skupina Tereos: výrazný růst ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 01 únor 2013 CUKROVARY UKONČILY KAMPAŇ, LIHOVARY PRACUJÍ NA PLNÉ OBRÁTKY Vážení kolegové, vážení čtenáři, právě držíte v rukou první letošní číslo našeho zaměstnaneckého zpravodaje.

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

Štastné a veselé vánoce všem svým zamestnancum

Štastné a veselé vánoce všem svým zamestnancum ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 03 prosinec 2011 Štastné a veselé vánoce všem svým zamestnancum preje Tereos TTD Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci, Oldřich Reinbergr předseda představenstva dovolte mi

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

NOHEJBAL: V DEŠTI ZNOVU VYHRÁLI MEZIŘÍČTÍ

NOHEJBAL: V DEŠTI ZNOVU VYHRÁLI MEZIŘÍČTÍ ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 02 červenec 2013 NOHEJBAL: V DEŠTI ZNOVU VYHRÁLI MEZIŘÍČTÍ STR. 6 Vážení, lihovary jsou v plném provozu, v cukrovarech probíhá pravidelná údržba a příprava na další kampaň. Balírna

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Ing. Jiří Klenk Linde Material Handling ČR Zástupce obchodního ředitele Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG palivo pro manipulační techniku

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

LOKALIZACE ZÁVOD KAPPA PACKAGING V EVROP

LOKALIZACE ZÁVOD KAPPA PACKAGING V EVROP 1 PREZENTACE HISTORIE FIRMY 1863 - založení závodu ve Šlapanicích 1886 - založení papírny v Žimrovicích 1996 - vznik Karton Morava, spol. s r.o. Žimrovice ze t í závod (ICEC Žimrovice, ICEC Šlapanice a

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Zahájení provozu portálu SME

Zahájení provozu portálu SME Zahájení provozu portálu SME Vážení provozovatelé stanic měření emisí, naše společnost řadu let poskytuje širokou škálu služeb v oblasti motorismu, v tomto případě pro subjekty zajišťující kontroly vozidel

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Bioetanol z Dobrovice splňuje kritéria udržitelnosti

Bioetanol z Dobrovice splňuje kritéria udržitelnosti ročník II číslo 4 prosinec 2010 ÚVODEM Vážení kolegové, Vážení spoluzaměstnanci, právě v době blížících se vánočních svátků vychází další číslo našeho podnikového zpravodaje. Bohužel, anebo možná bohudík,

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více