Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru"

Transkript

1 Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České republice 60 cukrovarů, v roce 1994 bylo 40, v roce 2003 jich bylo uvedeno do provozu pouze 13, Celková zpracovatelská kapacita cukrovarů v ČR je v současné době asi t cukrové řepy denně. Průměrný jmenovitý výkon na jeden cukrovar je více než 4500 tun řepy za den. Snižování počtu cukrovarů vedlo k významnému nárůstu přepravních vzdáleností z pole na místo zpracování. Dopravu cukrovky od sklízeče do cukrovaru znázorňuje schéma na obrázku 1. Podle lokalizace pozemků vůči zpracovatelskému závodu se do vzdálenosti asi 10 km uplatňuje přímá doprava z pole do cukrovaru, a to většinou traktorovými dopravními soupravami. V ostatních případech se vytváří meziskládky, ze kterých se přepravuje cukrovka na náklady zpracovatele (novela vyhlášky č. 97/2003 Sb.). Přepravní vzdálenosti z meziskládek do cukrovaru, které ještě před pěti lety dosahovaly průměru kolem 20 km v poslední době významně vzrostly. Z této skutečnosti vyplývá i požadavek na druh dopravních prostředků, které je účelné k této dopravě využít. Do analýzy možností technického zabezpečení dopravy z meziskládek do cukrovarů byly zahrnuty nákladní y o užitečné hmotnosti 8 tun (např. Liaz MTSP 27) a y o užitečné hmotnosti 10 tun (např. Tatra 815 Agro) přepravující cukrovku sólo nebo s připojenými přívěsy o užitečné hmotnosti 8 popř. 10 tun (tabulka 1) a traktorové dopravní soupravy, vytvořené sklápěcími návěsy o užitečné hmotnosti 10, 15, 20 a 25 tun a traktory s odpovídajícím jmenovitým výkonem motoru, které mají převodovky, umožňující dosahovat rychlosti 40 km/h (tabulka 2). Všechny uvažované dopravní prostředky jsou vybaveny nástavky bočnic, které při objemové hmotnosti cukrovky 740 až 780 kg/m 3 dovolují plně využít jejich užitečných hmotností. V tabulce 1 jsou uvedeny orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů přepravy cukrovky z meziskladů do cukrovaru nákladními y a ními dopravními soupravami, vztažené na 1 km přepravní vzdálenosti. Předpokládá se přeprava po silnici se sklonem vozovky do 3, kdy svah významně neovlivňuje v tabulkách uvedené ukazatele. V tabulce 2 jsou stejné ukazatele platné pro traktorové dopravní soupravy.

2 Obr. 1 Schéma technologických linek odvozu cukrovky

3 Tab. 1 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů přepravy cukrovky z meziskladu do cukrovaru nákladními y a ními dopravními soupravami vztažené na přepravní vzdálenost 1 km při jízdě na silnici, po rovině) Ukazatel Jednotka Nákladní Nákladní a přípojné vozidlo Nákladní Nákladní a přípojné vozidlo Užitečná hmotnost kg Provozní hmotnost kg Jmenovitý výkon motoru kw Potřebný výkon motoru: - při jízdě bez nákladu 1) kw 22,6 30,4 24,6 33,3 - při jízdě s nákladem 2) kw 41,6 69,7 48,7 82,9 Hodinová spotřeba: - při jízdě bez nákladu l/h 13,5 15,8 15,8 18,5 - při jízdě s nákladem l/h 18,5 24,2 22,5 29,5 - za dopravní cyklus l/h 16,2 20,2 19,3 24,3 Spotřeba nafty na jednotku hmotnosti přepravené cukrovky l/t 0,090 0,053 0,080 0,051 Přímé náklady na jednotku hmotnosti přepravené cukrovky 3) Kč/t 5,60 3,20 5,90 3,40 Jednotková potřeba práce h/t 0,005 0,003 0,004 0,002 Pozn.: 1) rychlost 50 km/h; 2) rychlost 45 km/h; 3) bez započítání zisku dopravce Tab. 2 Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele přepravy cukrovky z meziskladů do cukrovaru traktorovými dopravními soupravami vztažené na přepravní vzdálenost 1 km při jízdě na silnici po rovině Ukazatel Jednotka Traktorové dopravní soupravy Užitečná hmotnost kg Jmenovitý výkon motoru traktoru kw Spotřeba nafty na jednotku hmotnosti l/t 0,063 0,060 0,059 0,059 přepravené cukrovky Přímé náklady na jednotku hmotnosti Kč/t 4,20 4,10 4,10 3,50 cukrovky Jednotková potřeba práce h/t 0,006 0,004 0,003 0,002 Obrázek 2 znázorňuje rozsah přepravních výkonností, které lze očekávat při přepravě na různé přepravní vzdálenosti. Nejvýkonnější jsou nákladní y s užitečnou hmotností 10 tun, které mají připojen přívěs se stejnou užitečnou hmotností. Stejně výkonné jsou traktorové návěsové dopravní soupravy s užitečnou hmotností 25 tun. Nejnižší výkonnost dosahují traktory s návěsy o užitečné hmotnosti10 tun.

4 Přepravní výkonnost [t/h] Přepravní vzdálenost [km] nejvyšší hodnota nejnižší hodnota Obr. 2 Rozsah dosahovaných výkonností dopravních prostředků a souprav při dopravě cukrovky z meziskladů do cukrovaru V obrázku 3 jsou uvedeny nejvyšší a nejnižší hodnoty spotřeby nafty připadající na 1 tunu přepravené cukrovky při různých přepravních vzdálenostech. Nejvhodnější z hlediska spotřeby nafty je souprava nákladního u o užitečné hmotnosti 10 tun s připojeným přívěsem o stejné užitečné hmotnosti. Téměř stejnou spotřebu nafty mají i traktorové návěsové soupravy o užitečné hmotnosti 15, 20 a 25 tun. Nejvyšší spotřebu na přepravenou tunu cukrovky má nákladní o užitečné hmotnosti 8 tun.

5 5 4,5 Jednotková spotřeba nafty [l/t] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Přepravní vzdálenost [km] nejnižší hodnota nejvyšší hodnota Obr. 3 Rozsah spotřeby nafty na přepravu 1 tuny cukrovky z meziskladů do cukrovaru v závislosti na přepravní vzdálenosti Podobná situace je i při hodnocení souprav z hlediska přímých nákladů vynaložených na přepravu tuny cukrovky. V tomto případě jsou nejvhodnější ové dopravní soupravy o celkové užitečné hmotnosti 25 tun. Jako nejdražší se ukázala být doprava sólo nákladními y (obr. 4). 7 Jednotkové přímé náklady [Kč/t] Přepravní vzdálenost [km] nejnišží hodnota nejvyšší hodnota Obr. 4 Rozsah dosahovaných přímých nákladů na přepravu tuny cukrovky z meziskladů do cukrovarů v závislosti na přepravní vzdálenosti

6 Z provedené analýzy vyplývá, že nejvhodnějšími dopravními prostředky jak z hlediska dosahované přepravní výkonnosti, tak z hlediska spotřeby nafty a přímých nákladů vynaložených na tunu přepravené cukrovky jsou dopravní soupravy vytvořené nákladním em a přípojným vozidlem o celkové užitečné hmotnosti 16 a 20 tun a traktorové dopravní soupravy o užitečné hmotnosti 20 a 25 tun. Nejnevhodnější je pak dopravovat cukrovku sólo nákladními y nebo traktorovými dopravními soupravami o užitečné hmotnosti do 10 tun. Údaje presentované v tomto příspěvku byly získány v rámci řešení projektu 1G46038 Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (nositel MZLU).

DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE

DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE J. Souček, A. Bartolomějev, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Důvodová zpráva. 1. Úvod

Důvodová zpráva. 1. Úvod Důvodová zpráva 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy a to nejen z důvodu ověření, zda přetrvávají podmínky pro uplatnění cenové

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

Vedoucí: Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Hauger. Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bardo Hörl

Vedoucí: Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Hauger. Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bardo Hörl DISERTACE Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji SHRNUTÍ s těžišti varianty jízdního řádu a provozu zpracována

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS

REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS ZPŘÍSTUPNĚNOST LESŮ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE Pavol KLČ, Jaroslav ŽÁČEK Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Kamýcká 1176, CZ 165 21

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy

Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy Thomas Meinlschmidt, Jürgen Seibt, Andreas Hauser Pro ekonomické a ekologické posouzení alternativních tratí, nových koncepcí vozidel nebo změněných

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace ve stavebnictví V roce 2010 vzrostlo HDP o 2,3%, ve stavebnictví pokračoval sestupný trend, logicky

Více

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V části teoretické se zabývám popisem současného stavu odpadového hospodářství v EU

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více