SMART. Technický manuál. Ze dne Ing. Petr Kratochvíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz"

Transkript

1 SMART Technický manuál Ze dne Ing. Petr Kratochvíl

2 OBSAH 1 Úvod Obecné postupy Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu Vyhledávání v seznamu klientů Zadání Nového obchodního případu Zvětšení pracovní plochy Uložit změny Tisk Karta klienta Základní údaje o klientovi Zabezpečení dětí Potřeby klienta Ochrana majetku Shrnutí cílů a potřeb Osobní údaje Analyzér Analýza rizik Analýza penze Zabezpečení dětí Volné finanční prostředky Smlouvy Životní pojištění Pojištění vozidla Pojištění majetku Kapitál Úvěry Návrh Životní pojištění dospělí i děti Pojištění vozidla Pojištění majetku Kapitál Úvěry Měsíční přehled Finanční plán Platební kalendář Finanční plán Odsouhlasení finančního plánu Export/Import dat Exportovat analytikovi Exportovat k nahlédnutí Importovat Exportovat poradci Importovat zpět

3 1 ÚVOD SMART je součástí komplexního informačního systému pro spolupracovníky Kapitolu (KISS), To znamená, že SMART má k dispozici každý poradce v postavením vyšší než P,T a zároveň má nainstalovaný KISS. 1.1 Obecné postupy Nejčastěji používané klávesy pro pohyb ve SMARTu: TAB pohyb mezi editovatelnými okny Enter potvrzení volby Levé tlačítko myši výběr z menu Pravé tlačítko myši otevření menu s nabídkou možných funkcí LEVÉ TLAČÍTKO Výběr z Menu PRAVÉ TLAČÍTKO Otevření Menu s nabídkou možných funkcí 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu Spuštění SMARTu - spusť KISS - spusť SMART Po kliknutí se otevře menu SMART 3

4 1.3 Vyhledávání v Seznamu klientů Rychlé vyhledávání klientů v Seznamu klientů podle jména Výběr ze Seznamu klientů Seznam klientů - obsahuje všechny klienty všech obchodních případů vytvořených poradcem ve SMARTu - u jména klienta je uveden měsíc a rok vytvoření obchodního případu 1.4 Zadání Nového obchodního případu Otevření Nového obchodního případu 4

5 1.5 Zvětšení pracovní plochy Krok 1 Skrýt pole Navigace Postup 1. klikni na symbol Auto Hide 2. klikni mimo pole Navigace 3. sloupec navigace je umístěn ve vertikální liště Symbol Auto Hide Krok 2 Zobrazit pole Navigace (dočasně) Postup 1. umísti kurzor myši na pole Navigace Pole Navigace Krok 3 - Zobrazit pole Navigace (trvale) Postup 1. umísti kurzor myši na pole Navigace 2. klikni na symbol Auto Hide Symbol Auto Hide 5

6 1.6 Uložit změny Ikona Uložit změny Kdykoliv v průběhu vykonávané činnosti lze uložit změny. Modrá ikona byly provedeny změny a je co uložit Šedivá ikona změny jsou uloženy a není co uložit 1.7 Tisk Ikona Připravit tisk Kdykoliv v průběhu vykonávané činnosti lze právě používanou část vytisknout. Postup 1. klikni na ikonu Připravit tisk 2. obsah právě otevřených obrazovek SMARTu se otevře v Adobe Readeru 3. soubor lze uložit jako *.pdf a dál s ním pracovat nebo ho lze rovnou vytisknout 6

7 2 Karta klienta - Volba Nový obchodní případ v úvodním menu SMARTu - Otevře se prázdná Karta klienta 2.1 Základní údaje o klientovi Položka Jméno a příjmení Datum narození Profese Měsíční příjem hlavní Měsíční příjem - vedeljší Ostatní příjmy Příjem na MD Výdaje Celkové NEpojištěné závazky Výše volných finančních prostředků vzor: Josef Novák DD.MM.RRRR Význam Převažující pracovní činnost klienta Čistý měsíční příjem daněný dle zákona o daních z příjmů a závislý na pracovní schopnosti klienta Pravidelný měsíční příjem závislý na pracovní schopnosti klienta Pravidelný měsíční příjem NEzávislý na pracovní schopnosti klienta Příjem klienta na mateřské dovolené Soubor výdajů, na které klient musí mít prostředky i ve finanční tísni Součet zůstatků všech nepojištěných úvěrů, dluhů event. požadovaná pojistná částka pro případ smrti Týká se volných rezerv klienta 7

8 Celkové příjmy Celkové výdaje Položka REZERVA rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI Význam Součet příjmů všech klientů obchodního případu Součet výdajů všech klientů obchodního případu Rozdíl mezi Celkovými příjmy a Celkovými výdaji 2.2 Zabezpečení dětí Krok 1 přidat klienta - dítě - klikni PRAVÝM tlačítkem myši do volného pole - vyber Přidat klienta Krok 2 zadání dat Ovlivňuje nastavení Analyzéru 8

9 Vymazat klienta - dítě - klikni PRAVÝM tlačítkem myši do volného pole - vyber Vymazat 2.3 Potřeby klienta Organizér Velmi vhodné kombinovat se zadáním dat do Organizéru 9

10 2.4 Ochrana majetku Obsahuje tabulky resp. dotazníky - Auto - Byt, Domácnost - Rodinný dům rekreační objekt Krok 1 výběr potřebného dotazníku - klikni PRAVÝM tlačítkem myši do volného pole - vyber Krok 2 vyplnění potřebného dotazníku Vymazat dotazník - postup stejný jako kapitola 2.2 Vymazat klienta - dítě 10

11 2.5 Shrnutí cílů a potřeb Částka zpřesňuje rozpočet klienta, který chce investovat do řešení FP Řešit ve FINANČNÍM PLÁNU Výběr klienta zaznamenán checkboxy PRIORITA Lze vyjádřit čísly (1,2,3...) nebo textem (nejvyšší, vyšší, střední...). 11

12 2.6 Osobní údaje Přenáší se do průvodek po odsouhlasení finančního plánu klientem Zadané údaje mají pouze informativní charakter tzn. pokud nejsou vyplněna, nic se neděje. Poradce je ale následně nemá k dispozici v dalších částech poradenského procesu. 12

13 3 Analyzér 3.1 Analýza rizik Nastavení ovlivňuje výpočet Analyzéru Lze editovat - ovlivňuje výpočet potřebné částky v případě úmrtí Kontrolní výpočty Pracovní neschopnost STÁT - výpočet se řídí zákonem o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. a č.189/2006 Sb. a novelou zákona č.585/2006 Sb. Invalidní důchod STÁT - výpočet se řídí 38 až 45 zákona o důchodovém pojištění č.155/1995 Sb. a novelou zákona č. 306/2008 Sb. 13

14 3.2 Analýza penze Lze editovat - ovlivňuje výpočet starobního důchodu Lze editovat - ovlivňuje výpočet starobního důchodu Starobní důchod - výpočet se řídí zákonem o důchodovém pojištění č.155/1995 Sb. a novelou zákona č. 306/2008 Sb. 14

15 3.3 Zabezpečení dětí 3.4 Volné finanční prostředky Zhodnocení jednorázové investice A N = A 0 * (1 + p/100) N A 0...počáteční vklad A N...výběr za N let p...úrok v %p.a. N...počet let 15

16 4 Smlouvy 4.1 Životní pojištění Změna/výběr klienta Životní pojištění dospělí Životní pojištění - děti myši do oblasti AKTUÁLNÍ STAV - vyber myši do oblasti AKTUÁLNÍ STAV - vyber 16

17 Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 17

18 4.2 Pojištění vozidla myši sloupec - vyber Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 18

19 4.3 Pojištění majetku myši na sloupec - vyber Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 19

20 4.4 Kapitál myši na sloupec - vyber Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 20

21 4.5 Úvěry myši na sloupec - vyber Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 21

22 5 Návrh 5.1 Životní pojištění - dospělí i děti Přidat variantu Přidat variantu myši do oblasti AKTUÁLNÍ STAV - vyber Přidat / Odebrat další variantu Přidat další variantu myši do oblasti NÁVRH - vyber Přidat variantu Odebrat variantu myši do oblasti NÁVRH - vyber Odebrat variantu 22

23 Zobrazení všech variant do varianty myši do oblasti NÁVRH - vyber 23

24 Přidat další smlouvu / Odebrat smlouvu Přidat další smlouvu myši do oblasti NÁVRH - vyber Odebrat smlouvu na nově vytvořenou smlouvu, kterou chceš odebrat - vyber Odebrat smlouvu Zařazení / Vyřazení smlouvy do / z návrhu Označ pro Zařazení smlouvy do návrhu Zruš označení pro Vyřazení smlouvy z návrhu 24

25 5.2 Pojištění vozidla myši na smlouvu, vedle které chceš přidat smlouvu - vyber Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na nově vytvořenou smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 25

26 5.3 Pojištění majetku myši na smlouvu, vedle které chceš přidat smlouvu - vyber Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na nově vytvořenou smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 26

27 5.4 Kapitál myši na smlouvu, vedle které chceš přidat smlouvu - vyber Změnit smlouvu Změnit smlouvu - klikni levým tlačítkem myši na smlouvu resp. údaje, které chceš upravit - uprav smlouvu - smlouva se zbarví do šeda (snadná identifikace upravené smlouvy) 27

28 Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na nově vytvořenou smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 5.5 Úvěry myši na smlouvu, vedle které chceš přidat smlouvu - vyber 28

29 Vymazat smlouvu Vymazat smlouvu myši na nově vytvořenou smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 5.6 Měsíční přehled Vymazat smlouvu myši na nově vytvořenou smlouvu, kterou chceš vymazat - vyber Smaž smlouvu - potvrď volbu 29

30 6 Finanční plán 6.1 Platební kalendář Editovatelná pole - Číslo účtu, Typ platby výběr z nabídky - Variabilní symbol, Splatnost, Částka buď přeneseno z Návrhu nebo lze doplnit Změna stávajících trvalých příkazů - klikni levým tlačítkem myši - doplň parametry změny stávajících trvalých příkazů Volba čísla účtu Volba čísla účtu myši - vyber správné číslo účtu 30

31 Volba typu platby Volba typu platby myši - vyber typ platby 6.2 Tisk finančního plánu Tisk finančního plánu - klikni levým tlačítkem myši na tlačítko - automaticky se otevře Finanční plán ve formátu *.pdf - zvol tisk Po stisknutí tlačítka Tisk finančního plánu se otevře Finanční plán klienta ve formátu *.pdf (je nutné mít v PC nainstalován Adobe Reader a nastaveno otevření souboru tímto prohlížečem). Takový soubor pak lze vytisknout nebo poslat em apod Odsouhlasení finančního plánu Odsouhlasení finančního plánu - klikni levým tlačítkem myši na tlačítko - potvrď volbu Po stisknutí tlačítka Odsouhlasení finančního plánu SMART zpracovává úkony: 1. Aktuální stav portfolia smluv klienta NEVRATNĚ přepisuje klientem vybraný Návrh řešení 2. KISS generuje průvodky na nově sjednané smlouvy klientem 3. Přenáší se data do týdenní zprávy poradce 31

32 7 Export/Import dat 7.1 Exportovat analytikovi Exportovat analytikovi myši na vybraný obchodní případ - zvol Exportovat analytikovi Postup 1. zvol Export analytikovi 2. automaticky se otevře Tento počítač resp. defautně nastavený prohlížeč souborů 3. ulož soubor pod jménem klienta 4. soubor uložen ve formátu *.sdf 5. soubor pošli em, přes flash disk nebo jiným způsobem Analytikovi Po uložení Exportu se obchodní případ v seznamu klientů zbarví do šeda. Analytik jakýkoliv poradce ve stupni vyšším než P a T, který má funkční KISS. 32

33 7.2 Exportovat k nahlédnutí Exportovat k nahlédnutí myši na vybraný obchodní případ - zvol Exportovat k nahlédnutí Postup 1. zvol Export k nahlédnutí 2. automaticky se otevře Tento počítač resp. defautně nastavený prohlížeč souborů 3. ulož soubor pod jménem klienta 4. soubor uložen ve formátu *.sdf 5. soubor pošli em, přes flash disk nebo jiným způsobem komukoliv 33

34 7.3 Importovat Importovat myši na položku Analytik - zvol Importovat Postup 1. zvol Importovat 2. automaticky se otevře Tento počítač resp. defautně nastavený prohlížeč souborů 3. najdi potřebný soubor ve formátu *.sdf 4. otevři soubor 7.4 Exportovat poradci Exportovat poradci - data od poradce lze editovat - v případě Exportu analytikovi je nutné data Exportovat poradci zpět - v případě Exportovat k nahlédnutí výše uvedené neplatí a po shlédnutí je možné obchodní případ Zrušit Postup 1. vyber obchodní případ v menu Analytik 2. zvol Exportovat poradci 3. Automaticky se otevře Tento počítač resp. defautně nastavený prohlížeč souborů 4. ulož soubor pod jménem klienta 5. soubor uložen ve formátu *.sdf 6. soubor pošli em, přes flash disk nebo jiným způsobem komukoliv 34

35 7.5 Importovat zpět Importovat myši na Seznam klientů obchodních případů - zvol Importovat zpět Postup 1. zvol Importovat zpět 2. automaticky se otevře Tento počítač resp. defautně nastavený prohlížeč souborů 3. najdi potřebný soubor ve formátu *.sdf 4. otevři soubor 35

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 Skeleton Software 2006 I ESO - Elektronická správa oddílu Obsah Kapitola I Úcel a využití 4 Kapitola II

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009)

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) TRIFID 2010 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) (c) 2010 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více