Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316"

Transkript

1 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/

2 zimní semestr 2011/2012 Aplikovaná botanika a zoologie BOT/ABP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky/katedra zoologie 1. setkání 20. září 2011

3 Informace o výuce v zimním semestru školního roku garant: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (Katedra botaniky PřF UP) vyučující: Doc.Ing. Eva Křístková, Ph.D. (Katedra botaniky PřF UP) kontakt na Doc. RNDr. Jaroslav Starý, Dr. (Katedra zoologie PřF UP) předepsaný rozsah: 2 př.+1cv./ týden účast na cvičeních je povinná podmínkou pro účast na kolokviu je za botanickou část: 1. absolvování praktických cvičení 2. úspěšné určení vybraných druhů plevelů (podle herbářových položek nebo vegetujících rostlin)

4

5 Témata přednášek (okruhy) 1. Úvod - obory aplikované botaniky 2. Biodiverzita, rostliny planě rostoucí, rostliny pěstované, vzájemné vztahy, ochrana instituce, zákony 3. Plevelné rostliny (charakteristika, kategorizace, nejvýznamnější druhy plevelů, problematika jejich eliminace z porostů pěstovaných rostlin) 4. Plevelné rostliny a planě rostoucí rostliny využívané ke konzumaci (sběr v přírodě, záměrná kultivace) 5. Plevelné rostliny a planě rostoucí rostliny využívané ve šlechtění pěstovaných rostlin příklad Lactuca spp. Témata cvičení 1. Sběr rostlinného materiálu (semen) v terénu základ tvorby genofondových kolekcí (areál Biocentra Olomouc Holice) 2. Zpracování sběrového materiálu k dlouhodobému uložení, tvorba databází (příklad ILDB) 3. Hodnocení morfologických znaků rostlinného materiálu, klasifikátory, zpracování dat (skleník za budovou D kolekce Lactuca spp.) 4. Určování druhů plevelů vyskytujících se aktuálně v areálu Biocentra PřF UP Olomouc - Holice

6 Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Zahradnické trhy na výstavišti Flora Olomouc, a.s. v říjnu 2011

7 Aplikovaná botanika 1. Aplikovaná botanika, obory 2. Biodiverzita, rostliny planě rostoucí, rostliny pěstované, vzájemné vztahy, ochrana, instituce, zákony

8 Aplikovaná botanika užitá botanika ekonomická botanika Society for Economic Botany (1959) (SEB) established in 1959 to foster and encourage scientific research, education, and related activities on the past, present, and future uses of plants, and the relationship between plants and people, and to make the results of such research available to the scientific community and the general public through meetings and publications. With more than 1000 members from all 50 U.S. states and more than 64 countries, SEB serves as the world's largest and most-respected professional society for individuals who are concerned with basic botanical, phytochemical and ethnological studies of plants known to be useful or those which may have potential uses so far undeveloped. It is recognized that the field of economic botany includes all or parts of many established disciplines such as: agronomy, anthropology, archaeology, chemistry, economics, ethnobotany, ethnology, forestry, genetic resources, geography, geology, horticulture, medicine, microbiology, nutrition, pharmacognosy, and pharmacology, in addition to the established botanical disciplines.

9 Journal ECONOMIC BOTANY IS ABOUT PLANTS AND HUMAN AFFAIRS funded in 1947 by Edmund H. Fulling at the New York Botanical Garden. William J. Robbins, then Director of the Garden, wrote in the first issue that this new botanical magazine would ";...serve as a common meeting place for botanists interested primarily in fundamental principles and others who are concerned with economic applications of those principles and with the industrial utlization of plants and plant products. ECONOMIC BOTANY is a quarterly international journal devoted to the publication of original research, review papers, historical studies, and book reviews. Recent issues have included such topics as ethnobotanical and phytochemical studies, research on origin and evolution of crop plants, the ecology and history of traditional food plants, and studies on arid land plants with potential for local development.

10 Obory aplikované botaniky etnobotanika (entografická botanika) vztah lidských populací (kmenů, národností, národů) k rostlinám lingvistika, etymologie

11 P. A. Mattioli - Herbář všechny druhy tykvovitých rostlin v té době pěstované domácí malé okurky Citruli melouny okurky dlouhé Cucumeres anguini vodní melouny Anguria

12 Johannes Niger de Praga první český tištěný herbář 1517 Pierre Andrea Mattioli 1596 druhé vydání doplněné o botanické, medicinální, kulturní a kulinární informace (Adam Huber z Rysenbachu a Daniel Adam z Veleslavína) 1. překlad Tadeáš Hájek z Hájku (1562)

13 Indické tykve (předpokládalo se, že původem z Indie, ve skutečnosti však z Ameriky) nebo Turecké zelí Cucurbita sp. (Karl Linné ) domácí a dobře známá tykev s bílými květy (Lagenaria sp.)

14 Významné instituce: botanické zahrady a arboreta (BGCI, Unie botanických zahrad ČR) Herbáře: herbář císaře Šen-Ninga asi let př.n.l. Ebersův papyrus (kolem př.n.l. 20 m dlouhý a 30 cm široký plátěný svitek, objeven v hrobce mumie v Thébách v roce 1862 záznamy asi 900 lékařských předpisů, náznaky přírodovědeckých pozorování Mathiollus P.A. ( )

15 Obory aplikované botaniky farmakoetnobotanika vztah lidských populací k léčivým rostlinám paleobotanika (fytopaleontologie) studium rostlinných fosilií a zbytků nově také paleogenetika (izolace DNA ze starých neklíčivých semen)

16 Cucurbita pepo Cucurbita maxima

17 rod Cucurbita C. argyrosperma C. moschata C. pepo C. ficifolia C. maxima

18 Říše Velkomoravská 9. století okurky římská expanze cucumeres středověk Byzantská říše anguria okurka století ALE! nejnovější studie H.S. Paris a J. Janick (2008, Proc. Eucarpia Cucurbitaceae, Avignon, Francie): Co vlastně pěstoval římský císař Tiberius?

19 Obory aplikované botaniky palynologie studium pylu a spor (rozmanitost tvarů a morfologie povrchu) pyl recentních druhů - význam v alergologii pyl historických druhů - paleontologie

20 Obory aplikované botaniky fytomedicína rostlinolékařství nauka o nemocných, poškozených nebo konkurencí ohrožených kulturních rostlinách, o možnostech zachování jejich zdraví a způsobech terapie. farmakoetnobotanika fytofarmacie tytoterapie fytotoxikologie užitá mikrobiologie (mykologie) zemědělská a lesnická botanika silvikultura agrotechnika a výživa zemědělských rostlin šlechtění zemědělských plodin semenářství zemědělských plodin odrůdové zkušebnictví fytopatologie genové zdroje rostlin herbologie

21 alternativní rostlinná výroba 1. rostliny pro výživu (např. jakon, laskavec) alternativní naťové zeleniny, jedlé květy a květenství, naklíčená semena, produkce jedlých hub 2. rostliny pro výrobu oděvů (kukuřice, rýže) 3. využití rostlin jako alternativních stavebních materiálů 4. energetické rostliny (produkce bionafty) rychle rostoucí byliny a dřeviny topoly, vrby, Miscanthus, Rumex 5. meliorační rostliny rostliny s mykorrhizou (leguminozy), rostliny se schopností selektivní akumulace Zvláštní skupina: 1. geneticky modifikované rostliny 2. modelové rostliny

22 Obory aplikované botaniky: genové zdroje rostlin herbologie Především na tyto dva obory bude zaměřena naše pozornost v zimním semestru akademického roku 2011/2012.

23 Doporučená literatura: Briggs D., Walters S.M., Proměnlivost a evoluce rostlin. Z originálu vydaného Cambridge University Press (1984, 1997) překlad Havránek P., Rybka V., Konvička O., Univerzita Palackého, Olomouc, Domin K., Užitkové rostliny. Dotlačil L., Stehno Z., Fáberová I., Holubec V. (eds.) Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity. Genetické zdroje č. 90, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha (available on the ) Dvořák, J. & Smutný, V Herbologie Integrovaná ochrana proti polním plevelům. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Global Strategy for Plant Conservation Secretarial of the Comnvention on Biological Diversity. International Agenda for Botanical gardens in Conservation, published by Botanical Gardens Conservation International, Jehlík, V. (ed.) 1998: Cizí expanzivní plevele České republiky. Academia, Praha. Kazda J., Mikulka J., Prokinová E., Encyklopedie ochrany přírody. Profi Press, Praha. Kott L., Moravec J.,1989. Pěstování a použití méně známých zelenin, SZN Praha. Kubát K. a kol Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. Mareček F. (koordinátor), Zahradnický slovník naučný, 1. až 5. díl. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha. Mikulka J. a kol Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. vydáno redakcí časopisu Farmář Zemědělské listy. Petříková V. a kol., Energetické plodiny. Profi Press Praha. Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J., Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha. Raven P.H., Berg L.R., Johnson G.B., Environment. Saunders College Publishing, USA. Schwanitz F.,1969. Vývoj kulturních rostlin, SZN Praha. Singh R.J. (Ed.), Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Vol. 3, Vegetable Crops. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, USA. Materiály CWR, PGR Forum.

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005 Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn Konzervace a regenerace genetických zdroj zdroj vegetativn vegetativn množených druh druh rostlin a Dostupnost

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2012

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Děkanská zpráva za rok Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Děkanská zpráva Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů D ěkanská Z práva

Více

ISBN 978-80-87308-20-2

ISBN 978-80-87308-20-2 Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra Sborník příspěvků z mezioborové konference Editorka: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. Vydavatel: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno 1. vydání leden 2013

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library

LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library 1 LIBRARY STRUCTURE Central Library Zbrojnice British Centre Library Library of the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Library of the Faculty of Physical Culture Library of the Faculty of Health

Více

Proč se stát členem České společnosti chemické

Proč se stát členem České společnosti chemické Česká společnost chemická Sekretariát a redakce Chemických listů Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 tel./fax: 222 220 184, redakce tel. 222 221 778 e-mail: chem.spol@csvts.cz http://www.csch.cz Proč se stát

Více

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v raze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 raha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2015/2016 MAA AREÁLU ČZU 1. Rektorát, Institut

Více

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP:

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech

Více

Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014

Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014 Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014 Milé čtenářky, milí čtenáři, letos uplynulo 25 let od Sametové revoluce, díky které můžeme dnes svobodně cestovat, získávat informace a plně se zapojovat

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Česká antropologie 61/1, Olomouc, 2011

Česká antropologie 61/1, Olomouc, 2011 zprávy Laudace MUDr. Janě Pařízkové, DrSc. Profesorka MUDr. Jana Pařízková, DrSc. se v tomto roce dožívá významného životního jubilea. Již jako studentka pracovala jako pomocná vědecká síla ve Fyziologickém

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS GEOGRAFIE ROK 2012 ČÍSLO 1 ROČNÍK 117 ARTUR BAJERSKI, TADEUSZ SIWEK BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS BAJERSKI, A., SIWEK, T. (2012): The Bibliometric Analysis of Czech Geography

Více