Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, IČO: tel.č.: , webové stránky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, IČO: tel.č.: , webové stránky: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika zařízení str Údaje o pracovnících školského zařízení str Údaje o práci školského zařízení 3.1 Pravidelná zájmová činnost str Příležitostná zájmová činnost str Táborová činnost str Organizace soutěží a přehlídek str Další údaje o zařízení Spolupráce s jinými organizacemi str Projekty, dotace str Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol str Hospodaření DDM za rok 2013 str Závěr str. 15 2

3 1. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Dům dětí a mládeže, Dolnonádražní 269, Osek Zřizovatel, adresa zřizovatele. Město Osek, Zahradní 249, Osek Jméno ředitele školského zařízení, statutární zástupce ředitele. Lenka Říhová ředitelka DDM Osek, Jana Dvořáková zástupkyně ředitelky DDM Osek Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace. tel.č , web: Hana Poulová Datum zřízení (založení) školského zařízení, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti. Datum zřízení: , datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v síti: k Stručná charakteristika zařízení, jeho případná specifika ve srovnání s jinými DDM. Dům dětí a mládeže v Oseku je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Hlavním předmětem činnosti DDM je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků a další fyzické osoby, a to formami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Naše provozní doba je zpravidla pondělí až pátek od 8.00 do hod. 2. Údaje o pracovnících školského zařízení Pedagogičtí pracovníci : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 4,06 5 4,40 Externí pracovníci 44 2, ,56 Ostatní pracovníci : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 2,07 2 2,00 Externí pracovníci 1 0,25 2 0,38 3

4 Další údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Pracovníci Jméno a příjmení Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor Celková praxe 1. Lenka Říhová ředitelka 1 SEŠ Teplice UJEP Ústí n. Labem - vychovatel Univerzita J. Palackého, Olomouc - studium pro ředitele škol a školských zařízení Univerzita J. Palackého, Olomouc - pedagog volného času 2. Jana Dvořáková zástupkyně ředitelky 1 SZŠ Teplice IDVSZP Brno - dětská sestra ve výchovné práci Univerzita J. Palackého, Olomouc - pedagog volného času 3. Martina Folkertová pedagog volného - SPgŠ Most času (RD) 4. Monika Slachová pedagog volného času Praxe v DDM 22 let 213 dnů 14 let 0 dnů 31 let 263 dnů 15 let 29 dnů 13 let 70 dnů 7 let 70 dnů 15 let 52 dnů 5 roky 154 dnů - vychovatel 0,5 Euroškola Litvínov PPP Teplice - pedagog volného času 1 SPgŠ Litoměřice 3 roky 0 dnů 3 roky 5. Denisa Landová pedagog volného času (zástup za RD) 0 dnů 6. Bc. Jan Hrabáč pedagog volného 0,88 UJEP Ústí n. Labem 1 rok 0 dnů 1 rok času - pedagog volného času 0 dnů 6. Hana Poulová, DiS. hospodářka 1 SEŠ Teplice 25 let 130 dnů 14 let VOŠ Most 124 dnů 7. Jitka Soukupová uklízečka 1 SOU Teplice let 363 dnů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení ve školním roce 2013/2014: Hana Poulová - kurzy a semináře týkající se náplně práce mzdy, účetnictví, (hospodářka) personalistika agentura BOVA, ORKAM, VEMA Lenka Říhová - Pedagogický seminář Cesta k přednesu prostřednictvím metod vyprávění (ředitelka) (hod. dotace 8 hod.) projekt Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ - Finanční kontrola ve veřejné správě v praxi (hod. dotace 8 hod.) ORKAM Plzeň - Pletení z pedigu košíkářství (hod. dotace 5 hod.) PC Ústí n.l. - Zhudebnělé pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy (hod. dotace 5 hod.) PC Ústí n.l. - Postrgradual funkčního studia ředitelů (hod. dotace 120 hod.) NIDV Praha Jana Dvořáková - Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I. (zástupkyně ředitelky) (hod.dotace 8 hod.) NIDV Praha - Psychohygiena II. Řídit a být řízen (hod. dotace 20 hod.) NIDV Praha Bc. Jan Hrabáč - Zhudebnělé pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy (pedagog volného času) (hod. dotace 5 hod.) PC Ústí n.l. - Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I. (hod.dotace 8 hod.) NIDV Praha - Psychohygiena II. Řídit a být řízen (hod. dotace 20 hod.) NIDV Praha - odborný kurz FOTO-VIDEO (hod. dotace 8 hod.) projekt Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ 4

5 Denisa Landová - Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I. (pedagog volného času) (hod.dotace 8 hod.) NIDV Praha - Psychohygiena II. Řídit a být řízen (hod. dotace 20 hod.) NIDV Praha Eva Sojková - Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů (hod. dotace 32 (externí pedagog volného času) hod.) NIDM Praha Klíče pro život-udržitelnost Michaela Děkanová - Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů (hod. dotace 32 (externí pedagog volného času) hod.) NIDM Praha Klíče pro život-udržitelnost Bc. Michaela Povrazníková - odborný kurz FOTO-VIDEO (hod. dotace 8 hod.) projekt Vzdělávání (externí pedagog volného času) pro pracovníky DDM a ZUŠ - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou výchovnou činnost (hod. dotace - 40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná Petr Dragoun - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Patrik Váňa - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jiří Vácha - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jakub Pekař - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jan Čigáš - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Drahomír Matlas - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Tereza Matoušová - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jana Landová - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Petr Štainz - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jiří Petráš - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Ladislav Heller - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou 5

6 3. Údaje o práci školského zařízení 3.1 Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014: Počty zájmových útvarů a členů ZÚ Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet zájmových útvarů celkem Počet členů zájmových útvarů celkem Počet dětí a mládeže ve věku do 19 let Počet členů ve věku do 6 let Počet členů ve věku od 7 do 19 let Počet členů ve věku od 19 let Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky: V letošním školním roce se nám opět podařilo navýšit počet účastníků v pravidelné činnosti, a to o 46 a počet ZÚ o 5, což se nám pozitivně projevilo (od ledna 2014) i v rozpočtu na přímé náklady od MŠMT (platy interních zaměstnanců). Účastníci tanečních, hudebních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentovali naše město na různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. krajské soutěže šachistů KP II. a KP III., Zlatá udice, Skřivánek, MČR v deskových hrách, Bořeňská čarodějnice, turnaje florbalu, soutěže v kopané mladší žáci, dorost, FP starší, mladší, nejmladší atd.) zájmové útvary Moderna, ŠK Stropník Osek, Kytary, Rybáři, Florbal, Deskové hry. Již tradičně (pojedenácté) jsme v letošním školním roce pořádali v ITC Osek velkou keramickou výstavu ve spolupráce se ZUŠ Duchcov výtvarný obor, na které se prezentovaly naše keramické zájmové útvary Hrnek, Tvořínek, Hliněnka, Keramické dílny. Z celkového počtu členů ve věku od 7 do 19 let je 292 dětí z Oseka a Háje. 3.2 Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014: Počty akcí a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet akcí celkem Počet účastníků celkem Seznam akcí počty účastníků na jednotlivých akcích školní rok 2013/2014 DDM: pořad.č. datum název akce počet účastníků Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Krupka Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Proboštov Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Lom Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Lovosice Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Brozany-Osek Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Duchcov Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Proboštov Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Lom-Osek Fotbalová přípravka-mladší - Velký turnaj FŠ Litvínov Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Trnovany B-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Libochovice-Osek Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Souš Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Krupka B-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Dubí Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Trnovany Tvořivá dílna enkaustika Fotbalová přípravka-mladší - Turnaj FK Meziboří Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Trnovany A Táborové vzpomínání - LDT Lhotsko seminář Řešení problémových situací z pohledu práva (NIDM) Hliněná dílna Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Lukavec-Osek 12 6

7 pořad.č. datum název akce počet účastníků Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Proboštov-Osek Fotbalová přípravka-nejmladší - přátelské utkání: Osek-Junior Teplice Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Velemín Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Novosedlice Fotbalová přípravka-nejmladší - přátelské utkání: Most-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Štětí-Osek BOB CUP Osek amatérský volejbalový turnaj - 1. ročník Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Neštěmice-Osek, Proboštov-Osek Fotbalová přípravka-mladší - Turnaj FK Meziboří Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-Chlumec C Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Hostomice kurz Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí ZÚ (NIDM Praha) Tvořivá dílna - enkaustika Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Kostomlaty-Osek "Kdo se bojí" aneb večer duchů a strašidel Skřítek Podzimníček - tvořivá soutěž Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Litvínov A, B-Osek A, B Podzimní turnaj ve stolním tenisu Podzimní koupání - Aquacentrum Teplice Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Pokratice-Osek Hliněná dílna Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Oldřichov Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A-ŠK Kadaň A Florbal CUP Osek turnaj - 2. ročník Vodácké vzpomínání - Vltava Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most-Osek Krajská soutěž KPIIIB - šachy: TJ Svádov/Olšinky C-Osek B Krušnohorský pohár - florbalový turnaj - Bílina Podzimní maškarní bál pro mrňata a nejen pro ně Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Krupka-Osek Krajská soutěž KPIIA - šachy: TJ Sokol Údlice B-Osek A Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Bílina-Osek Tvořivá dílna - pletení z pedigu Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Meziboří Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-ŠK Teplice E Vánoční perníkové chaloupky - tvořivá dílna Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek(dorost)-Osek(A) Vánoční strom - Háj - prodejní výstava DDM Fotbalová přípravka-mladší - Velký turnaj FŠ Litvínov Vánoční strom - ITC Osek Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Oldřichov, Osek-Duchcov Vánoční perníkové chaloupky - tvořivá dílna Půlnoční florbálek Noc plná hvězd - noční hrátky Mikulášská nadílka pro mrňata Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Koldům, Litvínov Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-ŠK Ústí n.l. C Vánoční šachový turnaj - DDM Duchcov Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Chomutov Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna 261 7

8 pořad.č. datum název akce počet účastníků Vánoční florbálek Krajská soutěž KPIIA - šachy: ŠK Union Louny B-Osek A Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Lom, Novosedlice-Osek Fotbalová přípravka-mladší - Velký turnaj FŠ Litvínov Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A-ŠK DDM Postoloprty A Tvořivá dílna - enkaustika Vernisáž výstavy - ENKAUSTIKA Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Bílina B-Osek Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most A,B -Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: SK Děčín D-Osek B Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Litvínov A-Osek Dance CUP ročník Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Meziboří Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIA - šachy: ŠK Magic Žatec A-Osek A Tvořivá dílna - pletení z pedigu Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Dubí Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-ŠK Teplice D Pololetky s DDM - tvořivá dílna Barevný květináč Pololetky s DDM - Lords of Florbal Pololetky s DDM - Aquacentrum Teplice Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Hostomice Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Košťany Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Bílina-Osek Florbal CUP Junior - turnaj ve florbalu Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Chomutov Hliněná dílna Krajská soutěž KPIIIB - šachy: SJ Litoměřice-Osek B Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Meziboří Putování po Africe - noční hrátky Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Ledvice A Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Fotbalová přípravka-nejmladší - Zimní liga Litvínov Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A-Slovan Jirkov B Tvořivá dílna - pletení z pedigu Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Bílina A Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Vaňov, Osek-Litvínov A Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-Bystřanští jezdci B Tvořivá dílna - enkaustika Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Chomutov-Osek Krajská soutěž KPIIA - šachy: Most E-Osek A Fotbalová přípravka-nejmladší - přátelské utkání: Junior Teplice-Osek Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - I. část Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Lom-Osek Ples DDM Osek ročník Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Fotbalová přípravka-nejmladší - Zimní liga Litvínov Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Chlumec B-Osek B Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - II. část 12 8

9 pořad.č. datum název akce počet účastníků Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Lom-Osek Jarní maškarní bál pro mrňata Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Lovosice-Osek Fotbalová přípravka-nejmladší - Turnaj Meziboří Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A - CHESS Most D seminář Nauč se propagovat svou organizaci (NIDV Praha) Fotbalová přípravka-mladší - Turnaj FŠ Litvínov - Osek A, B Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Brozany Tvořivá dílna - pletení z pedigu Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: závěrečný turnaj (3 zápasy) Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Teplice Velikonoční perníkové slepičky - tvořivá dílna Volejbalový turnaj Honzy Říhy - 2. ročník Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Duchcov-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Proboštov-Osek Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most - Osek Krajská soutěž KPIIA - šachy: Sokol Litvínov/Lom-Osek A Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 1. část Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Libochovice Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna SUPERFINÁLE ve florbalu Praha Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Lom Velikonoční šachový turnaj - DDM Duchcov Velikonoční turnaj ve stolním tenisu Velikonoční dílna - pečení, zdobení vajíček Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Most-Osek Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Dubí-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Trnovany-Osek SLET ČARODĚJNIC - MISS Čarodějnice ročník Výtvarná soutěž - Večírek v čarodějově Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Krupka Florbalový turnaj - Česká Kamenice Mladší žáci-oddíl kopané - Fotbalový turnaj Modlany - nedohráno (bouřka) Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 2. část Noční hrátky - Tajemství Oseka Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Lukavec Vernisáž velké keramické výstavy ZÚ DDM + ZUŠ Duchcov - Proměny Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Trnovany A-Osek Velká keramická výstava ZÚ DDM + ZUŠ Duchcov Proměny Soustředění žákovského parlamentu 3. ZŠ Most Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Velemín-Osek Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Proboštov Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Chomutov Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Trnovany B Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most, Čepirohy - Osek Olympiáda MŠ - místní kolo Mezinárodní den rodiny - spolupráce s ITC Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Novosedlice-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Štětí Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Chomutov Celodenní oslavy DNE DĚTÍ Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Hostomice-Osek 14 9

10 pořad.č. datum název akce počet účastníků Turnaj Fotbalových přípravek Osek ročník Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Most Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Pokratice Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Kostomlaty Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: FŠ Litvínov A, B-Osek A, B Malá akademie DDM - rozloučení se školním rokem Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Oldřichov-Osek Osecká stříkačka Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Chomutov Senioři - tvořivá dílna - pletení z pedigu - česko-německý projekt (město Osek) Keramická dílna - výroba sluníček - projekt Comenius five senses kurz Psychohygiena II. - Řídit a být řízen (NIDV Praha) PORTIČKA ročník Závěrečný školní výlet - 9. třída, 3. ZŠ Most Prohlídka DDM - MŠ I., Osek Rozloučení s MC Čtyřlístek Osecké slavnosti - prodejní stánek DDM Celkem 7660 Z toho - seznam akcí školní rok 2013/2014 spolupráce s jinými organizacemi - účast DDM: v počtu účastníků jsou uvedeny přímí účastníci našich aktivit vystupující, dílny, prodej výrobků apod.: pořad.č. datum název akce počet účastníků Vánoční strom - prodejní výstava DDM - obec Háj Vánoční strom - ITC Osek Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna - ITC Osek Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna - ITC Osek Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - I. část - město Osek Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - II. část - město Osek Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna - ITC Osek Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna - ITC Osek Mezinárodní den rodiny - ITC Osek Osecká stříkačka - Hasiči Osek Senioři - tvořivá dílna - pletení z pedigu - česko-německý projekt - město Osek Keramická dílna - výroba sluníček - projekt Comenius five senses - ZŠ Osek Osecké slavnosti - prodejní stánek DDM - město Osek Celkem 1099 Z toho - semináře a kurzy (NIDM Praha, NIDV Praha): pořad.č. datum název akce počet účastníků seminář Řešení problémových situací z pohledu práva (NIDM Praha) kurz Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí ZÚ (NIDM Praha) seminář Nauč se propagovat svou organizaci (NIDV Praha) Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 1. část Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 2. část kurz Psychohygiena II. - Řídit a být řízen (NIDV Praha) 13 - Celkem 94 10

11 Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání s minulými roky: V přehledu pořádaných akcí jsou poprvé uvedeny i aktivity zájmových útvarů, které jsme do této chvíle nikdy neprezentovali ve výroční zprávě, a to soutěže a turnaje v kopané dorost, mladší žáci, FP starší, mladší, nejmladší. Dále turnaje a soutěže šachistů. Tyto aktivity jsou nad rámec pravidelných schůzek těchto zájmových útvarů. V přehledu pořádaných akcí jsou také uvedeny i akce, které pořádaly jiné organizace a my jsme na nich s nimi spolupracovali. U těchto akcí jsou uvedeny počty účastníků, kteří se přímo zúčastnili našich aktivit dílny, vystoupení našich účastníků ZÚ, prodej výrobků. V akcích jsou zahrnuty i kurzy pro pedagogické pracovníky SVČ, ŠD, ŠK. V letošním školním roce jsme pořádali pouze 6 seminářů a kurzů. Do konce roku 2013 to bylo pod hlavičkou NIDM Praha a od pod hlavičkou NIDV Praha. Akce tohoto školního roku hodnotíme jako výborné. 3.3 Táborová činnost : Počty táborů a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet táborů celkem 6 7 Počet účastníků celkem Tábory školní rok 2013/2014: Tábory Celkem letní zimní Počet táborů Počet účastníků Počet dní trvání Počet prac. tábora Z toho interních prac Komentář k problematice táborové činnosti: Ve školním roce 2013/2014 jsme měli naplánováno uspořádat 3 pobytové akce a 4 příměstské tábory 1 letní tuzemský tábor pro děti, 1 vodácký pobyt pro děti, mládež a dospělé, 1 zahraniční pobyt pro rodiče a děti, 1 jarní příměstský tábor a 3 letní příměstské tábory o letních prázdninách. Všechny se nám podařilo zrealizovat (viz. tabulka). pořad.č. datum Název pobytu, příměstského tábora počet účastníků Jarní příměstský tábor letní příměstský tábor Vodácká expedice Berounka Zahraniční pobyt pro rodiny s dětmi - kemp Classe***, Itálie letní příměstský tábor Letní dětský tábor - Lhotsko u Úštěku ŘÍŠE BOHA SLUNCE letní příměstský tábor 20 - Celkem Organizace soutěží a přehlídek : Počty soutěží a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet soutěží celkem Počet účastníků celkem

12 Soutěže školní rok 2013/2014: Soutěže Vyhlašované MŠMT Ostatní Počet kol Základní - Počet účastníků Okresní Krajské Republikové Ostatní Komentář k problematice organizace soutěží: Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT. Ve spolupráci s DDM Duchcov jsme již tradičně pořádali základní kolo Olympiády MŠ s postupem do okresního kola, které se konalo na konci května v Duchcově. Dále jsme pořádali celkem 17 místních soutěží. Z toho 2 soutěže výtvarné a tvořivé (Skřítek Podzimníček, Večírek v Čarodějově), 4 soutěže zábavného charakteru (MISS Čarodějnice 15. ročník, Maškarní bály pro mrňata, Kdo se bojí aneb večer duchů a strašidel, 1 soutěž hudební (Portička ročník), 1 soutěž taneční (Dance CUP Osek ročník) a 7 soutěží sportovních (turnaje ve stolním tenisu, turnaj fotbalových přípravek, turnaje ve florbalu a turnaje ve volejbalu) viz. tabulka akcí. Výrazný nárůst účastníků na soutěžích oproti předchozímu školnímu roku je způsoben velkým zájmem účastníků. 3.5 Další údaje o zařízení Spolupráce s jinými organizacemi Dům dětí a mládeže v Oseku má výbornou spolupráci se svým zřizovatelem Městem Osek, se Základní školou v Oseku, s Mateřskými školami I. a II. v Oseku a v Háji i s Ústavem sociální péče z Háje, se kterým spolupracujeme v rámci pravidelných i příležitostných činností DDM. I v letošním školním roce jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s TJ Baník Osek fotbalové přípravky (nejmladší, mladší a starší), mladší žáci a dorost. Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, Duchcově, Krupce a Bílině na spolupořádání akcí, soutěží apod. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s Hasiči Osek na akci Osecká stříkačka, na které jim zajišťujeme ozvučení a tuto akci moderujeme. Výukové programy, které se zpravidla konají v dopoledních hodinách, jsou doplňkovou aktivitou našeho DDM. V letošním školním roce jsme výukové programy z důvodů personálních i časových nenabízeli. Každopádně jsme ale těm, kteří měli zájem, vyhověli. Výukové programy: Počty výukových programů a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet výukových programů celkem 32 9 Počet účastníků celkem

13 Rozpis - výukové programy školní rok 2013/2014: pořad.č. datum název výukového programu počet účastníků Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 1. oddělení - 1. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 2. oddělení - 1. část Kamarádka hlína - malovaná kachlička - MŠ Háj - 1. část Kamarádka hlína - malovaná kachlička - 5.A, ZŠ Osek Kamarádka hlína - malovaná kachlička - 5.B, ZŠ Osek Kamarádka hlína - vánoční svícen - MŠ I., Osek - 1. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 1. oddělení - 2. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 2. oddělení - 2. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - MŠ I., Osek - 2. část 50 - Celkem Projekty V tomto školním roce neprobíhaly žádné projekty. 4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI. Další provedené kontroly v DDM druh kontroly a závěry: Kontrola hospodaření za r veřejnosprávní kontrola na místě Ing. Růžena Kittlová, Lenka Sosnová. Závěr: Zjištění získaná šetřením a ověřováním v porovnání se stanovenými záměry a cíli, právními předpisy a přijatými opatřeními v rámci těchto předpisů, nevyžadují přijetí opatření k odstranění nedostatků Kontrola podkladů pro rozpočet 2014, aktuální stav výkonů (kontrolované období školní rok 2012/2013, září 2014-květen 2014) KÚ ÚK - odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ing. M. Sklenář, Ing. D. Denková, V. Tomsová, A. Pavlíková Závěr: Evidence (školní matrika) příležitostné činnosti, pravidelné činnosti, táborové činnosti souhlasí s vykazovanými počty. 13

14 Hospodaření DDM rok 2013 Příjmy Celkové příjmy Státní dotace platy, učební pomůcky Dotace od zřizovatele Úplaty od zletilých účastníků, rodičů, zák. zástupců Nájemné smlouvy NIDM semináře, kurzy Ostatní příjmy (viz. členění) ,92 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč ostatní příjmy celkem ostatní příjmy - členění ,92 Kč z toho: - připsané úroky k účtům 120,52 Kč - finanční a věcné dary (ZÚ, akce) ,40 Kč - odprodej přebytků (chovat.u.), zapůjčení majetku, jednorázové pronájmy (učebny apod.) 3.220,00 Kč - přeplatky z energií 2.838,00 Kč Výdaje Celkové výdaje Mzdové prostředky a odvody - int. a ext. zaměst. stát, učební pomůcky Mzdové prostředky a odvody - int. a ext. pedag. zaměst. zřizovatel, vlastní příjmy Provozní výdaje (DHIM, kancel. mat., služby, pojištění, odpisy apod.) Opravy a údržba (materiál na opravy, reko keramický ateliér, výměna lin, revize apod.) Energie plyn, el. energie, voda Výdaje na zájmové útvary, akce, pobyty, výukové programy, atd. Výdaje NIDM semináře, kurzy ,61 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,35 Kč ,00 Kč Hospodaření DDM za rok 2013 skončilo se ziskem ve výši ,31 Kč, který byl použit na částečné umoření ztráty z roku Pro rok 2014 byla přijata opatření pro umoření celého zůstatku ztráty ve výši ,- Kč. 14

15 Závěr Celý školní rok se nám dařilo velmi dobře naplňovat naše plánované aktivity a plnit stanovené cíle. V rámci pravidelné činnosti DDM (zájmové útvary, kluby) se nám v letošním školním roce podařilo opět navýšit počet účastníků ve věkové kategorii žáci a studenti, která je důležitá pro stanovení rozpočtu na přímé náklady (platy zaměstnanců), a tím navýšit úvazky na pedagogy volného času na 4,99. I přes určité uspokojení ale stále hledáme nové možnosti v pravidelných aktivitách nové trendy, oslovování dalších externích pedagogických pracovníků, kteří mohou předat účastníkům zkušenosti ze svého oboru. Jsme velice pyšní na náš pracovní tým interních a externích pedagogických pracovníků, který připravuje a organizuje akce na vysoké profesionální úrovni. Velkou zásluhu na řadě povedených akcí mají právě externí pedagogičtí pracovníci. Velice si jejich práce ceníme. Navíc nás velmi těší, že se chtějí vzdělávat v kurzech, které jim nabízíme, a tím si zvyšují svou profesionalitu a klíčové kompetence. V tomto školním roce se nám podařilo proškolit již všechny externí pedagogy volného času v rámci Studia pedagogiky pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou činnost, a tím jsme splnili podmínku, kdy od mohou pracovat s dětmi pouze pedagogové s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. V rámci oprav jsme vyměnili lina v učebně č. 4 (železniční modeláři), 5 (estetika) a 7 (taneční sál). V rámci investic města Oseka byla v letošním školním roce provedena sanace celé budovy DDM a regulace kotelny. Tyto rekonstrukce beze sporu přispějí ke zkvalitnění našich aktivit i k výraznému šetření provozních nákladů. Zpracovala: Lenka Říhová ředitelka DDM Osek Datum zpracování zprávy: 08. října 2014 Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení: 14. října

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny. Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže Osek

Dům dětí a mládeže Osek Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Obsah

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006... razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005... razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007... razítko

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben

Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben PONDĚLÍ učebna č. 1 - malá tělocvična 1 Jóga pro dospělé - začátečníci muži, ženy od 18 let 17.00 hod.-19.00 hod. DDM,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2011 2012 Zlín dne 15. 12. 2012 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice za 2012-2013 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 17. 9. 2013 Obsah I. Charakteristika CDM II. Personální zabezpečení CDM a) dům dětí a mládeže b) školní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více