Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, IČO: tel.č.: , webové stránky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, IČO: tel.č.: , webové stránky: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika zařízení str Údaje o pracovnících školského zařízení str Údaje o práci školského zařízení 3.1 Pravidelná zájmová činnost str Příležitostná zájmová činnost str Táborová činnost str Organizace soutěží a přehlídek str Další údaje o zařízení Spolupráce s jinými organizacemi str Projekty, dotace str Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol str Hospodaření DDM za rok 2013 str Závěr str. 15 2

3 1. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Dům dětí a mládeže, Dolnonádražní 269, Osek Zřizovatel, adresa zřizovatele. Město Osek, Zahradní 249, Osek Jméno ředitele školského zařízení, statutární zástupce ředitele. Lenka Říhová ředitelka DDM Osek, Jana Dvořáková zástupkyně ředitelky DDM Osek Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace. tel.č , web: Hana Poulová Datum zřízení (založení) školského zařízení, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti. Datum zřízení: , datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v síti: k Stručná charakteristika zařízení, jeho případná specifika ve srovnání s jinými DDM. Dům dětí a mládeže v Oseku je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Hlavním předmětem činnosti DDM je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků a další fyzické osoby, a to formami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Naše provozní doba je zpravidla pondělí až pátek od 8.00 do hod. 2. Údaje o pracovnících školského zařízení Pedagogičtí pracovníci : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 4,06 5 4,40 Externí pracovníci 44 2, ,56 Ostatní pracovníci : Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 2,07 2 2,00 Externí pracovníci 1 0,25 2 0,38 3

4 Další údaje o pedagogických i nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Pracovníci Jméno a příjmení Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor Celková praxe 1. Lenka Říhová ředitelka 1 SEŠ Teplice UJEP Ústí n. Labem - vychovatel Univerzita J. Palackého, Olomouc - studium pro ředitele škol a školských zařízení Univerzita J. Palackého, Olomouc - pedagog volného času 2. Jana Dvořáková zástupkyně ředitelky 1 SZŠ Teplice IDVSZP Brno - dětská sestra ve výchovné práci Univerzita J. Palackého, Olomouc - pedagog volného času 3. Martina Folkertová pedagog volného - SPgŠ Most času (RD) 4. Monika Slachová pedagog volného času Praxe v DDM 22 let 213 dnů 14 let 0 dnů 31 let 263 dnů 15 let 29 dnů 13 let 70 dnů 7 let 70 dnů 15 let 52 dnů 5 roky 154 dnů - vychovatel 0,5 Euroškola Litvínov PPP Teplice - pedagog volného času 1 SPgŠ Litoměřice 3 roky 0 dnů 3 roky 5. Denisa Landová pedagog volného času (zástup za RD) 0 dnů 6. Bc. Jan Hrabáč pedagog volného 0,88 UJEP Ústí n. Labem 1 rok 0 dnů 1 rok času - pedagog volného času 0 dnů 6. Hana Poulová, DiS. hospodářka 1 SEŠ Teplice 25 let 130 dnů 14 let VOŠ Most 124 dnů 7. Jitka Soukupová uklízečka 1 SOU Teplice let 363 dnů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení ve školním roce 2013/2014: Hana Poulová - kurzy a semináře týkající se náplně práce mzdy, účetnictví, (hospodářka) personalistika agentura BOVA, ORKAM, VEMA Lenka Říhová - Pedagogický seminář Cesta k přednesu prostřednictvím metod vyprávění (ředitelka) (hod. dotace 8 hod.) projekt Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ - Finanční kontrola ve veřejné správě v praxi (hod. dotace 8 hod.) ORKAM Plzeň - Pletení z pedigu košíkářství (hod. dotace 5 hod.) PC Ústí n.l. - Zhudebnělé pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy (hod. dotace 5 hod.) PC Ústí n.l. - Postrgradual funkčního studia ředitelů (hod. dotace 120 hod.) NIDV Praha Jana Dvořáková - Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I. (zástupkyně ředitelky) (hod.dotace 8 hod.) NIDV Praha - Psychohygiena II. Řídit a být řízen (hod. dotace 20 hod.) NIDV Praha Bc. Jan Hrabáč - Zhudebnělé pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy (pedagog volného času) (hod. dotace 5 hod.) PC Ústí n.l. - Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I. (hod.dotace 8 hod.) NIDV Praha - Psychohygiena II. Řídit a být řízen (hod. dotace 20 hod.) NIDV Praha - odborný kurz FOTO-VIDEO (hod. dotace 8 hod.) projekt Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ 4

5 Denisa Landová - Nauč se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně I. (pedagog volného času) (hod.dotace 8 hod.) NIDV Praha - Psychohygiena II. Řídit a být řízen (hod. dotace 20 hod.) NIDV Praha Eva Sojková - Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů (hod. dotace 32 (externí pedagog volného času) hod.) NIDM Praha Klíče pro život-udržitelnost Michaela Děkanová - Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí zájmových útvarů (hod. dotace 32 (externí pedagog volného času) hod.) NIDM Praha Klíče pro život-udržitelnost Bc. Michaela Povrazníková - odborný kurz FOTO-VIDEO (hod. dotace 8 hod.) projekt Vzdělávání (externí pedagog volného času) pro pracovníky DDM a ZUŠ - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou výchovnou činnost (hod. dotace - 40 hod. prezenčního studia, test, závěrečná Petr Dragoun - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Patrik Váňa - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jiří Vácha - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jakub Pekař - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jan Čigáš - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Drahomír Matlas - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Tereza Matoušová - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jana Landová - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Petr Štainz - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Jiří Petráš - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou Ladislav Heller - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávací dílčí přímou 5

6 3. Údaje o práci školského zařízení 3.1 Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014: Počty zájmových útvarů a členů ZÚ Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet zájmových útvarů celkem Počet členů zájmových útvarů celkem Počet dětí a mládeže ve věku do 19 let Počet členů ve věku do 6 let Počet členů ve věku od 7 do 19 let Počet členů ve věku od 19 let Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti, srovnání s minulými roky: V letošním školním roce se nám opět podařilo navýšit počet účastníků v pravidelné činnosti, a to o 46 a počet ZÚ o 5, což se nám pozitivně projevilo (od ledna 2014) i v rozpočtu na přímé náklady od MŠMT (platy interních zaměstnanců). Účastníci tanečních, hudebních a sportovních zájmových útvarů DDM reprezentovali naše město na různých akcích a soutěžích v rámci celého kraje (např. krajské soutěže šachistů KP II. a KP III., Zlatá udice, Skřivánek, MČR v deskových hrách, Bořeňská čarodějnice, turnaje florbalu, soutěže v kopané mladší žáci, dorost, FP starší, mladší, nejmladší atd.) zájmové útvary Moderna, ŠK Stropník Osek, Kytary, Rybáři, Florbal, Deskové hry. Již tradičně (pojedenácté) jsme v letošním školním roce pořádali v ITC Osek velkou keramickou výstavu ve spolupráce se ZUŠ Duchcov výtvarný obor, na které se prezentovaly naše keramické zájmové útvary Hrnek, Tvořínek, Hliněnka, Keramické dílny. Z celkového počtu členů ve věku od 7 do 19 let je 292 dětí z Oseka a Háje. 3.2 Příležitostná zájmová činnost ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014: Počty akcí a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet akcí celkem Počet účastníků celkem Seznam akcí počty účastníků na jednotlivých akcích školní rok 2013/2014 DDM: pořad.č. datum název akce počet účastníků Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Krupka Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Proboštov Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Lom Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Lovosice Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Brozany-Osek Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Duchcov Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Proboštov Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Lom-Osek Fotbalová přípravka-mladší - Velký turnaj FŠ Litvínov Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Trnovany B-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Libochovice-Osek Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Souš Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Krupka B-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Dubí Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Trnovany Tvořivá dílna enkaustika Fotbalová přípravka-mladší - Turnaj FK Meziboří Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Trnovany A Táborové vzpomínání - LDT Lhotsko seminář Řešení problémových situací z pohledu práva (NIDM) Hliněná dílna Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Lukavec-Osek 12 6

7 pořad.č. datum název akce počet účastníků Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Proboštov-Osek Fotbalová přípravka-nejmladší - přátelské utkání: Osek-Junior Teplice Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Velemín Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Novosedlice Fotbalová přípravka-nejmladší - přátelské utkání: Most-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Štětí-Osek BOB CUP Osek amatérský volejbalový turnaj - 1. ročník Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Neštěmice-Osek, Proboštov-Osek Fotbalová přípravka-mladší - Turnaj FK Meziboří Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-Chlumec C Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Hostomice kurz Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí ZÚ (NIDM Praha) Tvořivá dílna - enkaustika Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Kostomlaty-Osek "Kdo se bojí" aneb večer duchů a strašidel Skřítek Podzimníček - tvořivá soutěž Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Litvínov A, B-Osek A, B Podzimní turnaj ve stolním tenisu Podzimní koupání - Aquacentrum Teplice Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Pokratice-Osek Hliněná dílna Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Oldřichov Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A-ŠK Kadaň A Florbal CUP Osek turnaj - 2. ročník Vodácké vzpomínání - Vltava Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most-Osek Krajská soutěž KPIIIB - šachy: TJ Svádov/Olšinky C-Osek B Krušnohorský pohár - florbalový turnaj - Bílina Podzimní maškarní bál pro mrňata a nejen pro ně Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Krupka-Osek Krajská soutěž KPIIA - šachy: TJ Sokol Údlice B-Osek A Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Bílina-Osek Tvořivá dílna - pletení z pedigu Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Meziboří Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-ŠK Teplice E Vánoční perníkové chaloupky - tvořivá dílna Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek(dorost)-Osek(A) Vánoční strom - Háj - prodejní výstava DDM Fotbalová přípravka-mladší - Velký turnaj FŠ Litvínov Vánoční strom - ITC Osek Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Oldřichov, Osek-Duchcov Vánoční perníkové chaloupky - tvořivá dílna Půlnoční florbálek Noc plná hvězd - noční hrátky Mikulášská nadílka pro mrňata Mikulášský košík aneb čertů není nikdy dost Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Koldům, Litvínov Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-ŠK Ústí n.l. C Vánoční šachový turnaj - DDM Duchcov Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Chomutov Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna 261 7

8 pořad.č. datum název akce počet účastníků Vánoční florbálek Krajská soutěž KPIIA - šachy: ŠK Union Louny B-Osek A Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Lom, Novosedlice-Osek Fotbalová přípravka-mladší - Velký turnaj FŠ Litvínov Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A-ŠK DDM Postoloprty A Tvořivá dílna - enkaustika Vernisáž výstavy - ENKAUSTIKA Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Bílina B-Osek Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most A,B -Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: SK Děčín D-Osek B Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Litvínov A-Osek Dance CUP ročník Fotbalová přípravka-starší - TURNAJ v kopané, Meziboří Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIA - šachy: ŠK Magic Žatec A-Osek A Tvořivá dílna - pletení z pedigu Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Dubí Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-ŠK Teplice D Pololetky s DDM - tvořivá dílna Barevný květináč Pololetky s DDM - Lords of Florbal Pololetky s DDM - Aquacentrum Teplice Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Hostomice Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Košťany Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Bílina-Osek Florbal CUP Junior - turnaj ve florbalu Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Chomutov Hliněná dílna Krajská soutěž KPIIIB - šachy: SJ Litoměřice-Osek B Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Meziboří Putování po Africe - noční hrátky Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Ledvice A Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Fotbalová přípravka-nejmladší - Zimní liga Litvínov Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A-Slovan Jirkov B Tvořivá dílna - pletení z pedigu Dorost-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Bílina A Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: Osek-Vaňov, Osek-Litvínov A Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Osek B-Bystřanští jezdci B Tvořivá dílna - enkaustika Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Chomutov-Osek Krajská soutěž KPIIA - šachy: Most E-Osek A Fotbalová přípravka-nejmladší - přátelské utkání: Junior Teplice-Osek Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - I. část Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Lom-Osek Ples DDM Osek ročník Fotbalová přípravka-mladší - Zimní liga Litvínov - Osek A, B Fotbalová přípravka-nejmladší - Zimní liga Litvínov Krajská soutěž KPIIIB - šachy: Chlumec B-Osek B Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - II. část 12 8

9 pořad.č. datum název akce počet účastníků Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Lom-Osek Jarní maškarní bál pro mrňata Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Lovosice-Osek Fotbalová přípravka-nejmladší - Turnaj Meziboří Krajská soutěž KPIIA - šachy: Osek A - CHESS Most D seminář Nauč se propagovat svou organizaci (NIDV Praha) Fotbalová přípravka-mladší - Turnaj FŠ Litvínov - Osek A, B Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Brozany Tvořivá dílna - pletení z pedigu Mladší žáci-oddíl kopané - Zimní liga Teplice: závěrečný turnaj (3 zápasy) Mladší žáci-oddíl kopané - přátelské utkání: Osek-Teplice Velikonoční perníkové slepičky - tvořivá dílna Volejbalový turnaj Honzy Říhy - 2. ročník Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Duchcov-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Proboštov-Osek Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most - Osek Krajská soutěž KPIIA - šachy: Sokol Litvínov/Lom-Osek A Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 1. část Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Libochovice Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna SUPERFINÁLE ve florbalu Praha Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Lom Velikonoční šachový turnaj - DDM Duchcov Velikonoční turnaj ve stolním tenisu Velikonoční dílna - pečení, zdobení vajíček Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Most-Osek Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Dubí-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Trnovany-Osek SLET ČARODĚJNIC - MISS Čarodějnice ročník Výtvarná soutěž - Večírek v čarodějově Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Krupka Florbalový turnaj - Česká Kamenice Mladší žáci-oddíl kopané - Fotbalový turnaj Modlany - nedohráno (bouřka) Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 2. část Noční hrátky - Tajemství Oseka Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Lukavec Vernisáž velké keramické výstavy ZÚ DDM + ZUŠ Duchcov - Proměny Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Trnovany A-Osek Velká keramická výstava ZÚ DDM + ZUŠ Duchcov Proměny Soustředění žákovského parlamentu 3. ZŠ Most Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Velemín-Osek Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Proboštov Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Chomutov Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Trnovany B Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: Most, Čepirohy - Osek Olympiáda MŠ - místní kolo Mezinárodní den rodiny - spolupráce s ITC Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Novosedlice-Osek Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Štětí Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Chomutov Celodenní oslavy DNE DĚTÍ Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Hostomice-Osek 14 9

10 pořad.č. datum název akce počet účastníků Turnaj Fotbalových přípravek Osek ročník Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Most Dorost-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Pokratice Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Osek-Kostomlaty Fotbalová přípravka-mladší - přátelské utkání: FŠ Litvínov A, B-Osek A, B Malá akademie DDM - rozloučení se školním rokem Mladší žáci-oddíl kopané - mistrovské utkání: Oldřichov-Osek Osecká stříkačka Fotbalová přípravka-nejmladší - Satelitní turnaj přípravek Chomutov Senioři - tvořivá dílna - pletení z pedigu - česko-německý projekt (město Osek) Keramická dílna - výroba sluníček - projekt Comenius five senses kurz Psychohygiena II. - Řídit a být řízen (NIDV Praha) PORTIČKA ročník Závěrečný školní výlet - 9. třída, 3. ZŠ Most Prohlídka DDM - MŠ I., Osek Rozloučení s MC Čtyřlístek Osecké slavnosti - prodejní stánek DDM Celkem 7660 Z toho - seznam akcí školní rok 2013/2014 spolupráce s jinými organizacemi - účast DDM: v počtu účastníků jsou uvedeny přímí účastníci našich aktivit vystupující, dílny, prodej výrobků apod.: pořad.č. datum název akce počet účastníků Vánoční strom - prodejní výstava DDM - obec Háj Vánoční strom - ITC Osek Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna - ITC Osek Vánoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna - ITC Osek Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - I. část - město Osek Klub seniorů - tvořivá dílna - pletení z pedigu - II. část - město Osek Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + keramická dílna - ITC Osek Velikonoční tradice - prodejní výstava DDM + perníková dílna - ITC Osek Mezinárodní den rodiny - ITC Osek Osecká stříkačka - Hasiči Osek Senioři - tvořivá dílna - pletení z pedigu - česko-německý projekt - město Osek Keramická dílna - výroba sluníček - projekt Comenius five senses - ZŠ Osek Osecké slavnosti - prodejní stánek DDM - město Osek Celkem 1099 Z toho - semináře a kurzy (NIDM Praha, NIDV Praha): pořad.č. datum název akce počet účastníků seminář Řešení problémových situací z pohledu práva (NIDM Praha) kurz Dětský a juniorský aerobik pro vedoucí ZÚ (NIDM Praha) seminář Nauč se propagovat svou organizaci (NIDV Praha) Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 1. část Studium pedagogiky pro PVČ, kteří vykonávají dílčí přímou výchovnou práci (NIDV Praha) - 2. část kurz Psychohygiena II. - Řídit a být řízen (NIDV Praha) 13 - Celkem 94 10

11 Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti vč. spontánních aktivit, srovnání s minulými roky: V přehledu pořádaných akcí jsou poprvé uvedeny i aktivity zájmových útvarů, které jsme do této chvíle nikdy neprezentovali ve výroční zprávě, a to soutěže a turnaje v kopané dorost, mladší žáci, FP starší, mladší, nejmladší. Dále turnaje a soutěže šachistů. Tyto aktivity jsou nad rámec pravidelných schůzek těchto zájmových útvarů. V přehledu pořádaných akcí jsou také uvedeny i akce, které pořádaly jiné organizace a my jsme na nich s nimi spolupracovali. U těchto akcí jsou uvedeny počty účastníků, kteří se přímo zúčastnili našich aktivit dílny, vystoupení našich účastníků ZÚ, prodej výrobků. V akcích jsou zahrnuty i kurzy pro pedagogické pracovníky SVČ, ŠD, ŠK. V letošním školním roce jsme pořádali pouze 6 seminářů a kurzů. Do konce roku 2013 to bylo pod hlavičkou NIDM Praha a od pod hlavičkou NIDV Praha. Akce tohoto školního roku hodnotíme jako výborné. 3.3 Táborová činnost : Počty táborů a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet táborů celkem 6 7 Počet účastníků celkem Tábory školní rok 2013/2014: Tábory Celkem letní zimní Počet táborů Počet účastníků Počet dní trvání Počet prac. tábora Z toho interních prac Komentář k problematice táborové činnosti: Ve školním roce 2013/2014 jsme měli naplánováno uspořádat 3 pobytové akce a 4 příměstské tábory 1 letní tuzemský tábor pro děti, 1 vodácký pobyt pro děti, mládež a dospělé, 1 zahraniční pobyt pro rodiče a děti, 1 jarní příměstský tábor a 3 letní příměstské tábory o letních prázdninách. Všechny se nám podařilo zrealizovat (viz. tabulka). pořad.č. datum Název pobytu, příměstského tábora počet účastníků Jarní příměstský tábor letní příměstský tábor Vodácká expedice Berounka Zahraniční pobyt pro rodiny s dětmi - kemp Classe***, Itálie letní příměstský tábor Letní dětský tábor - Lhotsko u Úštěku ŘÍŠE BOHA SLUNCE letní příměstský tábor 20 - Celkem Organizace soutěží a přehlídek : Počty soutěží a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet soutěží celkem Počet účastníků celkem

12 Soutěže školní rok 2013/2014: Soutěže Vyhlašované MŠMT Ostatní Počet kol Základní - Počet účastníků Okresní Krajské Republikové Ostatní Komentář k problematice organizace soutěží: Dům dětí a mládeže Osek není pověřen organizací postupových soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT. Ve spolupráci s DDM Duchcov jsme již tradičně pořádali základní kolo Olympiády MŠ s postupem do okresního kola, které se konalo na konci května v Duchcově. Dále jsme pořádali celkem 17 místních soutěží. Z toho 2 soutěže výtvarné a tvořivé (Skřítek Podzimníček, Večírek v Čarodějově), 4 soutěže zábavného charakteru (MISS Čarodějnice 15. ročník, Maškarní bály pro mrňata, Kdo se bojí aneb večer duchů a strašidel, 1 soutěž hudební (Portička ročník), 1 soutěž taneční (Dance CUP Osek ročník) a 7 soutěží sportovních (turnaje ve stolním tenisu, turnaj fotbalových přípravek, turnaje ve florbalu a turnaje ve volejbalu) viz. tabulka akcí. Výrazný nárůst účastníků na soutěžích oproti předchozímu školnímu roku je způsoben velkým zájmem účastníků. 3.5 Další údaje o zařízení Spolupráce s jinými organizacemi Dům dětí a mládeže v Oseku má výbornou spolupráci se svým zřizovatelem Městem Osek, se Základní školou v Oseku, s Mateřskými školami I. a II. v Oseku a v Háji i s Ústavem sociální péče z Háje, se kterým spolupracujeme v rámci pravidelných i příležitostných činností DDM. I v letošním školním roce jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s TJ Baník Osek fotbalové přípravky (nejmladší, mladší a starší), mladší žáci a dorost. Dále spolupracujeme s Domy dětí a mládeže v Teplicích, Duchcově, Krupce a Bílině na spolupořádání akcí, soutěží apod. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s Hasiči Osek na akci Osecká stříkačka, na které jim zajišťujeme ozvučení a tuto akci moderujeme. Výukové programy, které se zpravidla konají v dopoledních hodinách, jsou doplňkovou aktivitou našeho DDM. V letošním školním roce jsme výukové programy z důvodů personálních i časových nenabízeli. Každopádně jsme ale těm, kteří měli zájem, vyhověli. Výukové programy: Počty výukových programů a účastníků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet výukových programů celkem 32 9 Počet účastníků celkem

13 Rozpis - výukové programy školní rok 2013/2014: pořad.č. datum název výukového programu počet účastníků Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 1. oddělení - 1. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 2. oddělení - 1. část Kamarádka hlína - malovaná kachlička - MŠ Háj - 1. část Kamarádka hlína - malovaná kachlička - 5.A, ZŠ Osek Kamarádka hlína - malovaná kachlička - 5.B, ZŠ Osek Kamarádka hlína - vánoční svícen - MŠ I., Osek - 1. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 1. oddělení - 2. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - ŠD Krupka, 2. oddělení - 2. část Kamarádka hlína - vánoční svícen - MŠ I., Osek - 2. část 50 - Celkem Projekty V tomto školním roce neprobíhaly žádné projekty. 4. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a ostatních kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyla v zařízení provedena kontrola ČŠI. Další provedené kontroly v DDM druh kontroly a závěry: Kontrola hospodaření za r veřejnosprávní kontrola na místě Ing. Růžena Kittlová, Lenka Sosnová. Závěr: Zjištění získaná šetřením a ověřováním v porovnání se stanovenými záměry a cíli, právními předpisy a přijatými opatřeními v rámci těchto předpisů, nevyžadují přijetí opatření k odstranění nedostatků Kontrola podkladů pro rozpočet 2014, aktuální stav výkonů (kontrolované období školní rok 2012/2013, září 2014-květen 2014) KÚ ÚK - odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ing. M. Sklenář, Ing. D. Denková, V. Tomsová, A. Pavlíková Závěr: Evidence (školní matrika) příležitostné činnosti, pravidelné činnosti, táborové činnosti souhlasí s vykazovanými počty. 13

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Obsah: strana Obsah 2 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více