ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK PROSINEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 12 (107) ZDARMA Paní Voda a Milena Vágnerová. Paní Voda, dílo předškoláků z mateřinky Františka Kmocha, se stala symbolem Brány ekologie otevřené Vody pro život, akce, jež zapsala Most do České knihy rekordů. Milena Vágnerová, vedoucí ekologického centra, byla tím motorem, který všechno uvedl do pohybu. Obě ženy připomněly, že životadárnou tekutinu potřebujeme všichni a že bychom se podle toho měli chovat. Reakce nejmladších občánků byla spontánní. Více uvnitř vydání. Foto: Petr PROKEŠ Jeden z nás Nový rok ťuká na dveře, čerstvě zvolení poslanci složili ve Sněmovně slib a dolní parlamentní komora začala pracovat, Most se před odchodem letopočtu 2013 stal rekordmanem v počtu kapek vody shromážděných na jednom místě v jeden den a čas. Zdá se vám, že vyřčené nemá souvislost? Není to tak docela pravda. Zamyslete se. Od roku 2014 očekáváme příchod pozitivních změn, měla by je přinést řeka progresivních myšlenek, které by dokázaly probudit naše hospodářství z letargie a vyvést legislativu z marasmu, do něhož zabředla. Od aktérů dění ve vysoké politice očekáváme, že si vyhrnou rukávy a začnou makat, aby nám dokázali, že stát je jako fabrika a ta musí vydělávat, pokud nechce skončit na huntě. Jsme v očekávání toho, že nové se bude odehrávat čistě a průzračně, jak to umí voda a její kapky. Zmíněná trojice vlastností (tvůrčí myšlení pracovitost férovost v jednání) je charakteristická pro jednoho z nás. Ten díky důvěře voličů vystoupal po politickém schodišti o patro výš na úroveň celostátní politiky. Je jím člen představenstva Krušnohoru a mostecký primátor Vlastimil Vozka. Před příchodem do Sněmovny si stanovil řadu úkolů. Víme, že jeho prioritním je zlepšení situace v segmentu bydlení a navození společenské atmosféry vstřícnější vůči bytovému družstevnictví. Těšíme se na to! Zlomte vaz ve Sněmovně, kolego Vozko! PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Ko átková Alena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Bílková Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Hájková Dagmar Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Zatím si naději nedělejte a na zelenou nečekejte str. 5 Do příštích Vánoc můžete ušetřit až 90 % elektřiny str. 6 Aby důvěřivý občan nenaletěl a nekoupil si šmejd str. 10 Se seniorkou se rval o vodítko psa str. 11 Dostal funkci bez agendy i zkušeností str. 13 Předvánoční noční můra ředitele str. 15 Milý dárek pod stromeček: kalendář str. 18 Neuvěřitelná událost: rekord v počtu kapek vody str. 20 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Stalo se neuvěřitelné. Most byl zapsán do České knihy rekordů. Mohou za to vodní kapky. Ne že by se nad městem pod Hněvínem strhla průtrž mračen, nýbrž viníkem (a sympatickým) byla tvůrčí aktivita dětí především těch z mateřinek. Caparti na přání Ekologického centra Most pro Krušnohoří přinesli do Centralu 807 vlastnoručně zhotovených kapek, což bylo nejvíce na jednom místě, v jednom dni a v jednom čase. Nejlepší důkaz o tom, že Voda pro život, jak se akce jmenovala, veřejnost oslovila. A kus práce na ekologickém poli je vykonán! Jak se do dějin zapíše jiná událost 21 měsíců trvající veřejná sbírka na obnovu pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v novém Mostě je zatím otázkou. Magistrát oznámil, že v pondělí 30. prosince sbírku ukončí a ze šesti míst, kde se sbírka konala, pokladničky odveze. Ta z Krušnohoru obsahuje čokoládová eura, takže budeme zvědaví na to, jak je magistrátní úřednice expertky na ekonomické záležitosti do celkového výsledku sbírky započítají. Pokud jde o peníze, má více jasno Vršanská uhelná. Ta věnuje dětem a mládeži na rozvíjení jejich vzdělání dva miliony korun. Stane se tak v rámci projektu Chytré hlavy. Půjde-li to takto dál, pak kolem nás už budou jenom samé chytré hlavy a o Mostecku a Ústeckém kraji se po republice přestane konečně říkat, že je to tady jako vyprahlá poušť, co se inteligence týče. Možná se blýská na lepší časy. Asi přibydou řemeslníci. Dneska by je pomalu ani po čertech nedohledal. Hejtman Oldřich Bubeníček se dokonce nechal slyšet, že kvůli špatnému systému ve školství nám už dokonce schází celá generace řemeslníků! Naštěstí firma Bilfinger, zaměstnávající tisícovku lidí, na sebe prozradila, že vydatně finančně i jinak pomáhá učňům ve Velebudicích. Chce z nich mít výborné řemeslníky. Taky jí chybějí. Navíc přes rok je tam nový ředitel, jenž vzal věci jak se zdá za správný konec a díky tomu se obrovský areál bývalého učiliště začíná postupně proměňovat ve skutečnou školu, v důstojné místo pro teoretickou a praktickou výuku. Takže mu držme palce! Zato starosta Petr Červenka má vrásky na čele. Jeho pětitisícové Meziboří vyrostlo svého času na svazích Krušných hor jako město učňů, dnes v něm ani lupou učně nenajdete. Pokud se počítáte mezi lidi s tvůrčím myšlením a rádi přitom pracujete rukama, zavítejte do Oblastního muzea v Mostě. Pokocháte se tam pohledem na legendární stavebnicí Merkur. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Přejeme vám hodně dárků pod stromečkem, hodně veselého Silvestra a do nového roku mnoho víry v to, že letopočet s cifrou 14 na konci bude pro všechny optimističtější, radostnější a že nově nastoupivší poslanci budou myslet na lidi a ne na svoje koryta. Představenstvo SBDK Máte poslední příležitost přispět na dobrou věc. Veřejná sbírka na obnovu pomníku TGM skončí v pondělí 30. prosince. Předvánoční atmosféra jistě přispěje k otevření vašich srdcí a peněženek a vy rádi vhodíte do pokladničky příspěvek, který pomůže. Pokud máte pocit, že tento text nepatří do rubriky Dejte na frak představenstvu, pak se mýlíte. Představenstvo, já osobně, i někteří mí spolupracovníci na frak dostali. Právě za zmíněnou sbírku. Mrzí mě to a zároveň štve. Patřím totiž do čtveřice mužů, kteří před dvěma roky přišli s nápadem, že by se v novém Mostě měl obnovit pomník TGM podvakrát zničený ve starém městě. Nápad to byl upřímný od srdce a byl veden snahou po přenesení uměleckého díla na nové místo, které by zároveň připomínalo tradice zlikvidovaného města. Tehdy veřejnost volala po takovém spojení. Byli jsme proto potěšeni tím, že se k našemu návrhu postavila čelem, stejně jako radní, kteří schválili vyhlášení veřejné sbírky. Co se ale stalo!?! Jen co byla ve vestibulu recepce v budově správy našeho družstva umístěna kasička sbírky, začaly se dít věci, jež by možná nepředvídal ani tvůrce amerických dramatických filmů. Někteří občané (a nebylo jich málo) na recepční vykřikovali, někteří dokonce řvali jako paviáni, jak je vůbec možné, že se vybírá na Masaryka, prvorepublikového vraha! Při svých opakovaných návštěvách budovy správy družstva soustavně tvrdili, že Masaryk je viníkem střelby do horníků u duchcovského viaduktu, že mu teče krev po rukách, je několikanásobným vrahem a že si tudíž obnovu pomníku nezaslouží. Je přitom zvláštní, že těmto odborníkům na historii uniklo, že ve starém Mostě nikoho nenapadlo něco takového vykřikovat. Bylo také hodně kritiků sbírky, kteří sice nekřičeli, ale zato pořád upozorňovali, že sbírka je zbytečné utrácení peněz a že ty se mají dát na něco jiného. A konkrétně na co? Na otázku takto položenou nedokázali odpovědět. Tito lidé se ale dají pochopit. Sociální situace je v okrese tristní a třeba zrovna oni opravdu měli hluboko do kapsy. Vrcholem ale bylo, že jsme prožili dva pokusy o krádež pokladničky. Protože nechci být označen za rasistu, ani vám raději nepovím, kdo ti pokusníci jsou. Byli tak neomaleně drzí, že se pokladničku s penězi snažili ukrást přímo před očima recepční a našeho tiskového mluvčího, který se v hale zrovna pohyboval. Co je zarážející, je to, že v prvním případě si pachatel připravoval pokladničku k odcizení několik minut v přítomnosti mnoha osob čekajících ve frontě před otevřením vchodu do pater budovy po skončení polední pauzy. Lidé koukali na pachatele, aniž by hnuli brvou, natož něco řekli. Tato lhostejnost je do nebe volající a hodně vypovídá o stavu naší společnosti. Naštěstí jsme zažili i povzbudivé okamžiky. Měsíčník Krušnohor byl prvním sdělovacím prostředkem v Česku, který o záměru obnovy pomníku TGM informoval a tím vyvolal zájem veřejnosti; při dvou výběrech hotovosti jsme měli v kasičce nejvíce peněz ze všech šesti míst, kde se sbírka koná; jakýsi milovník sladkostí či srandista vhodil do pokladničky čokoládová eura, asi chtěl úřednicím magistrátu vybírající peníze z kasiček osladit život. František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Zatím si naději nedělejte a na zelenou nečekejte Dobrá zpráva pro občany i stavebnictví. Vláda schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun, které by měly udržet nebo vytvořit přibližně 70 tisíc pracovních míst. Tuto zprávu jste si mohli přečíst v listopadových novinách regionálních i celostátních. Text vzbudil ve čtenářích zvláště v těch, kteří bydlí v panelových domech naději, že už na ně konečně zbyde nějaká ta dotační koruna, když byli v předchozích letech od zdroje financí odstrkováni. Zdání klame. Nedělejte si proto zbytečné naděje. Je to zase jinak. Upozornila nás na to vedoucí úseku inženýrské činnosti SBD Krušnohor Hana Jánská. Na tiskové konferenci, pořádané po zasedání vlády, předseda Rusnok mimo jiné o programu Nová zelená úsporám řekl, že se tato dotace v současné době týká pouze rodinných domů a veřejných budov. To není náš případ, neboť my jako družstvo Krušnohor spravujeme nebo vlastníme domy bytové, upřesnila neúplnou zprávu z novin Hana Jánská. PRÁVNÍ PORADNA Dodala, že předseda vlády k bytovým domům uvedl, že se jich tato dotace nebude týkat nejméně do roku 2014 (včetně). Je tedy jasné, že pokud nová vláda zahrne bytové domy do dotačního programu, nestane se tak dříve než v roce A i to je politické rozhodnutí, které nikdo dnes neumí s určitostí potvrdit, doplnila vedoucí úseku a požádala o rozšíření této informace prostřednictvím měsíčníku Krušnohor. Rádi tak činíme. Byli jsme zároveň ujištěni o tom, že pracovníci správy družstva vykonávající svoje pracovní povinnosti na úseku inženýrské činnosti soustavně monitorují dotační programy včetně Nové zelené úsporám. Pokud nastane nějaká změna, budeme samozřejmě informovat, sdělila Hana Jánská. Ministerstvo životního prostředí očekává do konce letošního roku podíl výnosu z emisních povolenek, který bude určen pro Novou zelenou úsporám, ve výši 1 miliardy 200 milionů korun. Zhruba 15 tisíc rodinných domů v Česku bude moci být komplexně zatepleno v souladu s podmínkami programu. Ten přinese také velmi vysokou zaměstnanost až šest tisíc pracovních míst nebo pomůže udržet ta pracovní místa, jež by ve stavebnictví zanikla, sdělil ministr Tomáš Podivínský prostřednictvím sdělovacích prostředků. Jeho úřad považuje existenci programu za jedno z nejvýznamnějších prorůstových opatření, které v současné době může česká ekonomika dostat. Z jedné investované koruny přinese program zpět do hospodářství minimálně tři další koruny. Každá investovaná miliarda má přinést občanům pracovních míst. V předchozí části programu bylo zatepleno 36 tisíc rodinných domů. Petr PROKEŠ Jsem povinna pustit firmu na opravu? Bydlím na mosteckém sídlišti Výsluní (Šestistovky) v družstevním domě. Mají se u nás dělat opravy na lodžiích. Jsem povinna pustit firmu na tuto opravu, když ji nechci udělat? Z. F., Most Z dotazu vyplývá, že tazatelka zřejmě užívá družstevní byt na základě nájemní smlouvy s bytovým družstvem. Jedná se tedy pravděpodobně o byt, který je ve vlastnictví bytového družstva, případně který je v domě ve vlastnictví bytového družstva. V tomto případě práva a povinnosti mezi nájemcem a bytovým družstvem upravují příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a stanovy bytového družstva. Pokud jde o provádění oprav v bytě, obecně platí, že drobné opravy provádí nájemce. Pokud se nejedná o drobné opravy, je nájemce povinen oznámit pronajímateli jejich potřebu a umožnit jejich provedení. V případě, že se jedná o stavební úpravu, je pronajímatel oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas však může nájemce odepřít jen z vážných důvodů. Pokud provádí pronajímatel úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit. Lze tedy shrnout, že nájemce je povinen umožnit opravy a stavební úpravy v bytě, pokud je potřeba tyto opravy nebo stavební úpravy vzhledem ke stavu bytu provést a nemůže pronajímateli bezdůvodně bránit v jejich provedení. Dále v této souvislosti uvádím, že od 1. ledna 2014 by měl nabýt účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, který otázku úprav bytu upravuje mimo jiné v ustanovení 2259, kde je stanoveno, že nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení, a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Závěrem lze tedy říci, že i do budoucna počítá právní úprava s tím, že nájemce není oprávněn bezdůvodně bránit provedení oprav a úprav bytu a pokud by tak činil, bude odpovědný za škodu, jež jeho jednáním pronajímateli vznikne. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Zrekonstruované chodníky Přicházet domů po výborné komunikaci je přáním asi každého bydlícího. V mostecké ulici 1. máje došlo k jeho naplnění. Družstevníci ze SA 15 si nechali kolem svého bloku 352 zrekonstruovat chodníky a nyní si při chůzi vychutnávají kvalitu jejich povrchů. Rampy a schodiště Podobný pocit již pár týdnů prožívají družstevníci ze SA 066 (blok 631) v Albrechtické ulici na Výsluní. Počátkem podzimu zde byla dokončena sanace vstupních ramp a schodišť před hlavními vchody. Obyvatelé se teď cítí při chůzi bezpečněji. Práce na elektrice Občas je třeba sáhnout i na elektrické rozvody. Dobře o tom vědí vlastníci ze SV 623 (blok 736) na ulici Františka Malíka v Mostě - Liščím Vrchu. Ti si nechali přepojit rozvody elektřiny z komor na byty. Sanace pláště Výbory SA a SV často chválená firma VOBAS se připravuje na rozsáhlou zakázku. Tou je sanace pláště domu. V roce 2014 firma zakázku zrealizuje na bloku 581 v mostecké ulici Maxima Gorkého pro družstevníky ze SA 18. Unikát s problémy Koldům je sice stavebně-technickým unikátem, na který je řada litvínovských občanů hrdá, nicméně jeho současný stav radostný pohled zrovna nenabízí. Mnozí asi tuší, že náprava bude pořádným oříškem. Proto úctu zaslouží všichni ti, kteří se práci na dvou bytových křídlech věnují. Patří mezi ně i lidé z MM Projektu zajišťující přípravu rekonstrukce ZTI pro zde působící SA 036. Střešní nástavba Stav nejvyšší části domu je leckde stálým zdrojem problémů. Není proto divu, že bydlící volají po trvalém řešení. Takového se možná dočkali družstevníci ze SA 71 (blok 632) v ulici Karla Marxe na Výsluní vybudováním střešní nástavby. Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Do příštích Vánoc můžete ušetřit až 90 % Životní náklady stoupají a snad každý hledá možnosti, kde a na čem by se dalo ušetřit. Jednou z nich je snížení spotřeby elektrické energie ve společných prostorách domu a také přímo v bytech. Technici ze správy družstva byli na školení v Jetřichovicích a vrátili se z něj naplněni nejen novými informacemi, ale i nadšením z toho, co slyšeli. Aspoň to tvrdí vedoucí úseku inženýrské činnosti Hana Jánská, která je doprovázela. Technici doporučují, aby o tom, co slyšeli, byli prostřednictvím družstevního zpravodaje informováni bydlící v domech, doplnila. SVĚTLO NEBO TEPLO? O co tedy šlo? O informace týkající se velkých úspor, jichž lze dosáhnout využíváním svítidel založených na LED technologii. Výměnu stávajících žárovek, které legislativa Evropské unie považuje za topné koule, nikoliv za zdroj poskytující světlo, považujeme za velice rozumné řešení, notovali si shodně technici Radovan Vydra a Zdeněk Šebek. Mohu potvrdit, že instalací námi dodávaných LED svítidel klesla v objektech spotřeba elektrické energie oproti předchozímu stavu až o devadesát procent, sdělil Jiří Pergl ze společnosti ISC Communication Czech spolupracující s Teslou (výrobcem LED svítidel) a dodal: Proto rozvíjíme projekt snížení energetické náročnosti provozu budov založený na využití úsporného LED osvětlení na bázi ISC. Byl to právě Jiří Pergl, kdo v Jetřichovicích přednášel a poskytl informace budící pozornost. Přijmou je výbory družstevních samospráv a společenství vlastníků za své jako výzvu ke snížení nákladů na svícení v domech? Podle vyjádření Jiřího Pergla je LED úsporné osvětlení zcela ekologické a ve smyslu znění direktivy EU (zakazující používání energeticky náročných světelných zdrojů) vlastně jediným řešením toho, jak nahradit v domech stávající světelné zdroje, jako jsou žárovky či zářivky. VYSOKÁ ŽIVOTNOST Vedle zmíněné velké úspory energie jsou dalšími výhodami našich LED svítidel vysoká životnost, ekologický provoz bez UV a IR záření, certifikace ČSN EN a celková bezúdržbovost, ale i věrné podání barev, zdůraznil Jiří Pergl. Ten doporučuje výrobky Tesly, protože na dnešním trhu nabízí velké množství firem různé světelné zdroje, ale ne všechny jsou kvalitní. Z tohoto důvodu považuje za velmi důležitý krok rozhodnutí, kterému dodavateli dát přednost, koho si vybrat. Naše společnost má vlastní továrnu. V ní dohlížíme na kvalitu. Jsme jediní v Evropě, kteří vlastníme patent na takzvanou new crystal technology. Díky naší koncentraci na inovaci ve vlastní vývojové laboratoři jsme schopni dodávat naše pokročilé LED technologie zájemcům brzy po ověření výrobků ve zkušebnách a testovacím provozu. Naší silnou stránkou je také komplexní sortiment obsahující LED zdroje běžných tvarů a velikostí. Jsme schopni vyrobit také svítidla na zakázku. Nabízíme leasing, množstevní slevy, věrnostní program, sdělil Jiří Pergl. PRVNÍ VLAŠTOVKY Mezi domy ve správě Krušnohoru se již objevily první vlaštovky využívající LED technologii k osvětlení společných prostor. Já například vím o bloku 637 na mosteckém sídlišti Výsluní. Na zkušenosti se můžeme zeptat přímo předsedkyně SA 073 Ireny Bílkové, navrhl technik Radovan Vydra. A tak jsme vyrazili do terénu. LED osvětlení jsme si nechali nainstalovat v září a již nyní po třech měsících jsem přesvědčena o tom, že na konci tohoto roku dosáhneme velké úspory ve spotřebě elektrického proudu. Pro nás je šetření nutností, protože dům je tzv. bonbonek, což znamená, že chodby a schodiště jsou bez oken. LEDky tedy svítí po celý den, popsala Ire- VÝHODY LED SVÍTIDEL ISC úspora až 90 % oproti stávajícímu osvětlení (až 50 % oproti úsporkám ) záruka 2 5 let ekologický provoz bez UV a IR záření, neobsahuje nebezpečné a rakovinotvorné látky dlouhá životnost (50 až 90 tisíc hodin, což je šest a více let) unikátní CRYSTAL LED technologie (rozptyl světla až 360 ) možnost financování formou leasingu okamžitý start, svítidlo nebliká, nedochází k únavě očí skvělý poměr ceny k výkonu nízká emise tepla (vzniká druhotná úspora, např. za provoz klimatizace v letních měsících) věrné podání barev rovnoměrná emise světla z celého čipu světelný výkon až 130 lm/w vyhotovení projektového protokolu a cenové kalkulace je zdarma Zdroj: Jiří Pergl Domácnostem bude více vyhovovat LED osvětlení připomínající klasické žárovky. Foto: Jiří PERGL! TESLA A5_LETAK_BAUHAUS.indd 6 Úhel vyzařování Barva světla teplá Životnost Okamžitý start bílá ( K) studená bílá ( K) PROSTĚ JENOM SVÍTÍ A USPOŘÍ 90% ELEKTRICKÉ ENERGIE!!! úspora až90% Rozměr žárovky dlouhá životnost Počet spínacích Stmívatelnost cyklů LED ŽÁROVKA SVÍTÍ!!! NEPÁLÍ neprodukuje zbytečné teplo NEBLIKÁ nemá stroboskopický efekt NENABÍHÁ svítí hned na plný výkon NEROZTŘÍŠTÍ SE je z odolného plastu NEVYZAŘUJE IR vhodná pro osvětlení potravin NEVYZAŘUJE UV nepřitahuje hmyz, nepoškozuje malby a textilie NEZKRESLUJE BARVY index věrnosti podání barev CRI > 80 LED LED CRYSTAL Ekologie 11/19/13 10:50 AM Blok 637: Radovan Vydra ukazuje v přítomnosti Ireny Bílkové, kde se původně nacházelo plastové těleso s klasickými žárovkami ( špinavá plocha na stěně). Výhodou LED osvětlení je také úspora místa (podle zvoleného typu) a jednoduchá instalace. Foto: Petr PROKEŠ

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 elektřiny. Jak na to? na Bílková. Má s nimi dobré zkušenosti, jsou bezporuchové, poskytují dostatek světla, návratnost investice je rychlá. Proto tuto technologii může s čistým svědomím doporučit ostatním předsedům SA a SV. Mrzí ji ale, že LED svítidla kdosi krade. Toto zjištění dává do souvislosti s probíhající rekonstrukcí objektu, kdy dům je dočasně kvůli stavebním dělníkům volně přístupný a může se do něj dostat kdejaký nenechavec z ulice. Na školení v Jetřichovicích jsme se od Jiřího Pergla dozvěděli, že firma má spočítáno, že kdyby v průběhu roku jedna třetina LED svítidel byla odcizena, investice se přesto vyplatí, uklidnil předsedkyni technik. Druhým příkladem vlaštovky nám posloužil Zdeněk Šebek. Ten se pracovně stará o blok 573 v ulici Jiřího Wolkera v Severní čtvrti. V domě působí SA 026 pod vedením předsedy Jana Chejna. LED osvětlení zde funguje od léta tedy půl roku. Pozitivní zkušenosti s ním mohu jenom potvrdit. Od předsedy vím, že s tímto druhem osvětlení je spokojený. V domě bylo dokonce nainstalováno stmívací čidlo, které LED osvětlení zapíná podle intenzity venkovního světla. Úspora elektřiny je tak velká, že si dům může dovolit svítit po celou noc a přesto ještě výrazně ušetří. Mají to tam vyvedené i v barvách. Z jedné strany schodiště jsou nainstalována LED svítidla vydávající čistě bílé světlo, z druhé strany schodiště vychází světlo s modrým odstínem. Když se díváte v noci na objekt z ulice, nemůžete přehlédnout barevný efekt, který dělá dům opticky zajímavějším, popsal Zdeněk Šebek. SLEVA PRO KRUŠNOHORCE Pro klienty žijící v domech ve správě Krušnohoru jsme s firmou ISC Communication Czech dojednali vynikající slevu. Nabídka platí nejen pro kolektivy výbory samospráv a společenství vlastníků, ale i pro jednotlivce, tedy družstevníky, vlastníky bytů a nájemníky žijící v bytech domů, jimž Krušnohor poskytuje správcovství, informovala Hana Jánská. V případě kolektivního zájmu stačí, když se předsedové SA a SV obrátí na technika svého domu a ten všechno potřebné zajistí. V případě individuálního zájmu bydlících se postup, který povede k uplatnění výhodné slevy, teprve dojednává a až o něm bude zcela jasno, budeme o něm informovat na stránkách měsíčníku Krušnohor. Hana Jánská doplnila i osobní zkušenost: Doma rovněž využívám LED svítidla. Za rok, co je v bytě mám, úsporu v odběru elektřiny je opravdu znát. Její rada pro bydlící je tedy jasná: Šetřete obsah své peněženky. Kupte si LED svítidla technologie ISC přes SBD Krušnohor a peněženku budete mít po čase plnější. Petr PROKEŠ Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, ul. U Stadionu bl. 401, čp. 1356, čb. 129 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru Dražební jednání bude zahájeno dne 17. prosince 2013 v hodin a ukončeno dne 17. prosince 2013 v hodin Předmětem dražby je nemovitost: bytová jednotka č. 129, o velikosti 1+1, podlahové ploše 26,40 m 2, v 6. podlaží v domě čp. 1356, bl. 401, v ulici U Stadionu v Mostě a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 548/09-74 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, tř. Budovatelů bl. 92, čp. 2359, čb. 46 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru Dražební jednání bude zahájeno dne 17. prosince 2013 v hodin a ukončeno dne 17. prosince 2013 v hodin Předmětem dražby je nemovitost: bytová jednotka č. 46, o velikosti 1+1, podlahové ploše 39,33 m 2, v 5. podlaží, v domě čp. 2359, bl. 92, na tř. Budovatelů v Mostě a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 15825/10-32 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, ul. K. H. Borovského bl. 518, čp. 134, čb. 193 Dražební jednání se koná dne 17. prosince 2013 v hodin v sídle Exekutorského úřadu Písek, Prokopova 339/14, dražební místnost Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 193 v domě čp v Mostě, o velikosti 1+3, podlahové ploše 54,98 m 2, ve 3. podlaží, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 117 EX 432/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, ul. Česká, bl. 628, čp. 756, čb. 13 Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je vypořádací podíl ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor Most ve vztahu k bytové jednotce č. 13 o velikosti 1+4 v 7. podlaží v domě čp. 756 (blok 628) v ulici Česká v Mostě, podlahová plocha 72,56 m 2 Výsledná cena vypořádacího podílu byla určena ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Blok 573: v noci z ulice viditelné souznění odstínů světel bílého a modrého. Foto: Zdeněk ŠEBEK Informace: dražební vyhláška čj. 28E 38/

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva František Ryba: Mám se kam vrátit a Ředitel Krušnohoru František Ryba byl hostem třetího pokračování cyklu Zná-Most. Připravuje jej Městská knihovna Most, která si do něj zve známé lidi (známosti) se vztahem k Mostu (Zná-Most). Pořad probíhá v uvolněné atmosféře, aby veřejnost poznala zpovídaného hosta také z jiné stránky než jak je obecně znám. Co na sebe František Ryba mimo jiné prozradil? František Ryba ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor, výkonný sekretář Sdružení Mostečané Mostu má rád tvrdou muziku a je tvrdý také sám k sobě. Je rád, když se mu povede prosadit něco, co dobře slouží lidem. Součet těchto vlastností způsobil, že se mu podařilo vybudovat největší bytové družstvo v České republice. Narodil se 11. září 1960 v Mostě. Toužil být popelářem, kosmonautem, kriminalistou, řidičem náklaďáku, učitelem češtiny a zeměpisu. Vystudoval dvě střední školy Gymnázium v Litvínově a Stavební průmyslovou školu v Kadani. Jako student přičichl k ochotnickému divadlu a poezii. Později přitvrdil a jeho největším koníčkem se staly motorky a hardrock. Na litvínovském sídlišti Janov dělal 21 let předsedu družstevní samosprávy domu, ve kterém bydlel. Po čase byl zvolen do představenstva družstva. Začal odstraňovat nepravosti uvnitř Krušnohoru, což nakonec vedlo k odchodu původního vedení družstva a nastoupila nová generace vedoucích. Ve funkci ředitele družstva je od ledna Privatizací městských domů v Mostě, Litvínově a Meziboří se Krušnohor rozrostl z původních 6,5 tisíce na dnešních 22 tisíc bytů. Dámy a pánové, přichází pan František Ryba. Těmito slovy organizátoři uvedli Františka Rybu. Ten na pódium přišel za zvuků fanfáry a jen co se usadil do křesla, následoval vodopád otázek. Víte, jak funguje a k čemu je facebook? Ano, vím, ale nepoužívám ho. Jsem staromilec. Jak vypadá váš ideální odpočinek? Doma s rodinou. Kouříte marihuanu? Ne, nikdy jsem ji nekouřil. Jakou kulturní událost jste v Mostě naposledy navštívil? Malířské sympozium, sochařské sympozium. Byl jsem i na některých koncertech. Kolik týdně vypijete alkoholu a vykouříte cigaret? Nekouřím cigarety a ani jsem je nikdy nekouřil. Za týden vypiju lahvinku vína. Co nejvíc nesnášíte? Hloupé lidi. Slavíte raději Valentýna nebo Svátek práce? Svátek práce ne, ale MDŽ Mezinárodní den žen ano. Vaše nejmilejší místo v Mostě? Areál u děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tam je to teď nejhezčí. Co jste dělal 17. listopadu 1989 a jaký to byl den? Možná čtvrtek. Ale asi se pletu. Jinak jsem byl v Mostě a běžně jsem pracoval. Byl to pátek. Tak jsem se o jeden den spletl. Váš oblíbený spisovatel, film a hudba? Film Excalibur. Spisovatel? Teď žádného nepovím, je jich víc. Hudba? Tak to už jste řekli sami hardrock, metal. Jaké vysoký je vrch Hněvín? Tak to nevím. Vrch Hněvín je vysoký 399 metrů. Děkuji! Beseda Zná-Most s Františkem Rybou se uskutečnila v předvečer svátku zpovídaného hosta. Protože známe vaše záliby, dovolili jsme si koupit hračku na psací stůl motorku, oznámil moderátor Tomáš Ondrášek, ředitel Městské knihovny Most, a dárek předal. Moc děkuji! Takovou ve sbírce ještě nemám, reagoval příjemně překvapený František Ryba. V co věříte? Věřím v to, že bude líp. V souvislosti s výskytem společenských neřádů, především v rozdělování dotací, se hovoří o možnosti vyhlášení referenda. Existuje požadavek, aby škodu uhradili viníci. Má takové referendum šanci na úspěch? Nevím, zda referendum má šanci na úspěch, ale myšlenka je nám to blízká. Mělo by to tak opravdu být kdo způsobí škodu, nechť ji taky uhradí. Škody jsou ale tak obrovské, že si nedovedu představit, že by miliardové průšvihy, co máme v republice, byli schopni zaplatit jednotlivci, kteří je způsobili. Veřejnost dneska říká stejně jako za totality, že úsilí něco změnit je vždy marné. Všechno je prý rozhodnuto předem. Nejlepší je splynout s davem, být šedivý, nikde se neangažovat. Má občan dneska sílu něčeho dosáhnout? Myslím si, že občan tuto sílu má. My jsme toho důkazem. V Mostě je ve vedení města již druhým volebním obdobím občanské Sdružení Mostečané Mostu, není to politická strana, ani žádní političtí kofři, kteří by si u zeleného stolu rozhodovali, jak a co chtějí. Je důkazem toho, že město může vést docela obyčejné občanské sdružení. Zaznělo tady, že jste vášnivý motorkář. Nežárlí manželka na váš koníček? Zda žárlí nebo ne? To je spíš otázka na ni. Pravdou je, že ne vždycky je ráda, když odjíždím.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 klidně začnu znovu prodávat zeleninu Kam se dá na Mostecku na americké motorce zajet? Jezdím spíše delší štreky, aby to za něco stálo. Na Mostecku hlavně vyjíždíme do hor. Nebo vyjedeme také na Hněvín. Prohlédneme si z hradu České středohoří a Most, jak je pěkný. Motorkáři mají srazy po celé republice. Odkud přijíždějí vaši kamarádi? Ze všech krajů Česka. Jakou mašinu máte doma? Mám tříkolku, která se jmenuje Thunderbold Streamer. Staví se v Brně. Mám ji proto, že už jsem se bál jezdit na klasické motorce. To, co se děje na silnicích, je hodně nepříjemné. Tříkolka je v podstatě velká jako auto a je nepřehlédnutelná, z pohledu klasického motorkáře bezpečnější. Když jste jezdil na klasické motorce, stalo se někdy, že jste ji položil? Mnohokrát se to stalo. V Mostě třeba u internátu, dneska je to hotel Viktor či Domino. Vozovka byla tehdy mokrá. Jak daleko na motorce cestujete? Jelikož jsem starší pán, cestuji jen tehdy, když je hezky, a to tak, abych se stihl toho dne vrátit domů. Jezdím rád. Kde všude jste byl? Sjezdil jsem celý svět. Líbilo se mi úplně všude. Někde víc, někde míň. Uvažoval jste někdy o emigraci? Ani jednou v životě jsem nezauvažoval o tom, že bych emigroval. Jsem domácí typ. To platilo až do doby, než jsem navštívil Nový Zéland. Pokud bych někdy emigroval, tak jedině tam. Příroda je na Novém Zélandu snad zelenější, žijí tam pohodoví lidé. Vztahy ve společnosti jsou pohodové! Možná je to tím, že lidé jsou tam více spojení s přírodou. Je na vás vidět, že rád jíte. Taky rád vaříte, nebo je vám vařeno? Jakou kuchyni máte nejraději? Nejraději mám českou a čínskou kuchyni. Nemám rád kuchyně středomořské a francouzskou. Zdravé kuchyně obecně nemám rád. Jsem spíše na ty nezdravé. (Smích.) Ano, vařím a strávníci říkají, že dobře. Co byste nám dneska uvařil? Cokoliv. Třeba srdce na slanině s rýží. Umím ho skvěle prošpikovat špekem. Nádhera! Kde se cítíte jako ryba ve vodě? Mezi lidmi. Pocházíte z Janova. Kam byste si nyní chtěl v Janově zajít, kam byste nás vzal? Jaké je tam vaše oblíbené místo? Měl jsem oblíbené místo u bloku I. To je dům až nahoře v sídlišti, kde se nám dobře bydlelo. Za ním byl už jenom les a potok. A také hřiště. Měli jsme tam lavičky s ohništěm. Trávili jsme tam soboty, neděle, dělali jsme si kuřata, vuřty. Mám k Janovu srdečný vztah, a proto mě velice mrzí, co se tam děje a co stát připustil, aby se tam dělo. Inicioval jste změny v zákonech a vyhláškách ohledně bydlení? Ano, iniciovali jsme nejen já, ale i kolegové ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Dali jsme dohromady deset námětů k řešení problematiky každodenního bydlení. Zahrnuli jsme do nich všechny základní problémy, s nimiž se dneska lidi potýkají. Souhrn námětů dostal označení Mostecká výzva. Snažili jsme se ji dostat na různá ministerstva. Předali jsme ji svého času i ministrům, kteří sem občas přijeli například Kocábovi, Čunkovi, či vládní zmocněnkyni pro lidská práva, ale pochopili jsme, že oni se těmito věcmi zabývat nechtějí, takže jsme v poslední době pracovali na tom, že z těch deseti námětů jsme vybrali čtyři a ty zpracovávají naši právníci na Svazu českých a moravských bytových družstev do paragrafového znění. Takto je to prý účinnější a takto se to pokusíme prosadit přes Poslaneckou sněmovnu a Senát. Večerku, kterou jste provozoval, jste měl taky v Janově? To nebyla večerka, ale klasický krám s potravinami. A byl přímo v domě. Na začátku 90. let probíhal boom těchto obchůdků, v suterénech domů jsme jim začali poskytovat místa. Tehdy jsem zkusil nejdříve otevřít prodejnu s ovocem a zeleninou, potom jsem ji rozšířil na klasickou prodejnu potravin. Ta existuje dodneška. Jedna z mých prodavaček ji totiž tehdy ode mě převzala. Vy sám osobně jste prodával? Ano, taky jsem prodával a velmi mě to bavilo. Kdyby vám to v Krušnohoru nešlo či vás to nebavilo, máte se tedy kam vrátit Ano, mám se kam vrátit. Klidně znovu začnu prodávat zeleninu. (Smích.) Text a foto: Petr PROKEŠ František Ryba zachycen fotoobjektivem na svém motorovém oři při couvání.

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Je tu proto, aby důvěřivý občan nenaletěl a nekoupil si šmejd, který není k ničemu PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (13) Prosinec 2012 tehdy jste se na stránkách zpravodaje Krušnohor setkali s prvními informacemi o projektu Bezpečná země. Za rok jsme jich přinesli přehršli, a proto by bylo dobré si aspoň základní v paměti osvěžit. Pozvali jsme si proto člověka nejvíce kompetentního Ing. PE- TRA FRÁZE, cechmistra (předsedu) Cechu mechanických zámkových systémů České republiky, který je garantem projektu Bezpečná země a položili mu za vás několik otázek. Pane cechmistře, v čem je projekt Bezpečná země jedinečný? Jeho jedinečnost spočívá v tom, že spojuje více veřejnoprávních a podnikatelských subjektů v úsilí společně působit na občany a doporučovat jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované mechanické zábranné prostředky. O které subjekty konkrétně jde? Hlavním a podpůrným subjektem je ministerstvo vnitra se svým odborem prevence kriminality. Dalšími subjekty jsou Policie ČR, městské policie krajských a dalších velkých měst a samozřejmě všichni členové našeho cechu. Jak má běžný občan rozumět pojmu základní požadavky na zabezpečení, který tak často na osvětových akcích užíváte? Je to velice prosté. Mechanické zábranné prostředky a způsoby zabezpečení jsou základní prvky, bez nichž se v žádném případě neobejde sebelepší a sofistikovanější elektronický zabezpečovací systém (EZS). Mechanika opravdu tvoří absolutní základ, který občan řeší při zabezpečení svého majetku, bytu, domu či prostor k podnikání, skladů atd. Jaký má pro běžného občana projekt Bezpečná země přínos? Hlavním cílem projektu je seznámit občana s opravdu kvalitními a hlavně certifikovanými výrobky nabízenými na našem trhu. Se znalostí věci je třeba občanovi vysvětlit pojem certifikace a také zásady, jaké platí při výběru mechanických zábranných prostředků. Je nutné naučit veřejnost rozeznávat falešné či velmi levné produkty z dovozu, které v drtivé většině nesplňují ani základní požadavky na zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku. Tyto výrobky mají sice velmi nízkou pořizovací hodnotu ve srovnání s kvalitními a prověřenými produkty s certifikací, ale nesplňují legislativní požadavky pro náš trh a nebyly zkoušeny podle předepsaných norem hlavně podle ČSN EN Pak se stává, že vchod do domu či bytu takto zabezpečený byl snadno překonán a došlo k loupeži. Projekt Bezpečná je tu tedy hlavně proto, aby občan nenaletěl? Ano, i tak to lze říct. Důvody k jeho vzniku tkví v současné situaci. Jejími základními znaky jsou vysoká míra kriminality a masivní příliv necertifikovaných a leckdy i falešných mechanických zábranných prostředků jako důsledek globalizace trhu, tlak na cenu v tržním a konkurenčním prostředí. Zákazník se přestal na trhu orientovat. Neuvědomuje si, že s nízkou pořizovací cenou se mu dostává výrobek nízké kvality, který není zkoušený, tedy nesplňuje svůj účel zabezpečovat. Po překonání takového prostředku vlámáním, vypáčením, prosekáním či odvrtáním zámku teprve dochází k tomu, že zákazník začne prioritně vnímat potřebu kvality a funkčnosti a začne se zajímat o prověřené a certifikované výrobky. Kde mají občané možnost získat informace o projektu? BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Například v měsíčníku Krušnohor a také na dvou místech v okrese Most jsou jimi provozovna firmy Blesk Š&Š v přízemí budovy správy SBD Krušnohor a prodejna Blesku v nákupním středisku Rozkvět v centru Mostu. Informace jsou poskytovány také na přednáškách a seminářích pořádaných cechem, ministerstvem, městskými policiemi, ale nejlépe přímo v prodejnách členů cechu. Tato místa jsou označena logem projektu Bezpečná země. Všude, kde občané tuto samolepku uvidí, mají jistotu, že jim bude nabídnuto pouze kvalitní, prověřené a certifikované zboží. A navíc se jim dostane profesionálního přístupu a korektního jednání. Dalším zdrojem informací je internet. Na stránkách www. cmzs.cz je seznam všech členů cechu a kontakty na ně. Jde o přední tuzemské a evropské výrobce a prodejce. Petr Fráz vysvětluje základní principy projektu Bezpečná země. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Se seniorkou se rval o vodítko psa ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (32) ZABARIKÁDOVALI SE Policisté obdrželi oznámení o tom, že v neobydlené vile v Litvínově jsou zřejmě zloději. Hlídka po příjezdu k domu objevila otevřené okno a vstoupila dovnitř. Policisté prohlédli sklep a přízemí domu, nikoho neobjevili. Následně v prvním patře zjistili, že v pokoji nejdou otevřít dveře. Za nimi sice nebyl slyšet žádný zvuk, ale bylo pravděpodobné, že uvnitř někdo je. Muži zákona vyzvali neznámého či neznámé k opuštění místnosti, na což nikdo nereagoval. Nakonec násilím dveře, které z druhé strany bránili dva muži, otevřeli. Pachatelé se však policistům začali bránit a chtěli z místa utéct. Policisté proti nim použili donucovací prostředky. Následně bylo zjištěno, že muži měli již připravený lup k odcizení v přepravkách naložené lahve s alkoholem, elektroniku, staré fotoaparáty, luk se šípy a další věci v hodnotě 15 tisíc korun. Policie muže ve věku 29 a 35 let zadržela a obvinila je z přečinu krádeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství. K tomu bylo ještě zjištěno, že starší z dvojice navíc odcizil v jiném rodinném domě, kde mu poskytli střechu nad hlavou, čtvery dřevěné dveře v hodnotě 8 tisíc korun, které prodal. Policie zajistila troje dveře a vrátila je poškozenému. Muž kradl i v dalším prázdném domě v Litvínově, kde odcizil různé nářadí v hodnotě 3 tisíc korun. Okresní soud vzal 35letého muže z Litvínova na podnět policie do vazby. Druhý je stíhán na svobodě. LOUPALI MĚĎ Policie sdělila dvěma mužům ve věku 32 a 28 let z Mostu podezření ze spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Starší z dvojice chodil krást měděné části střech do mostecké vilové čtvrti V Sadech. V sedmi případech ukradl okapy, svody a kolena z mědi z rodinných domů. Krást chodil přes den a nevadilo mu ani to, že byl dvakrát přistižen a vyhnán. Z místa utekl, lup odhodil, ale vzápětí se pro něj vždy vrátil. K některým domům přicházel opakovaně. Materiál z mědi zpracoval a poté s ním zamířil do sběrny, kde lup zpeněžil. V jednom případě měl mladšího komplice. Pachatelé, kteří mají za sebou bohatou kriminální minulost, zanechali majitelům domů škodu ve výši 54 tisíc korun. VYBÍLIL GARÁŽ Nepříjemné překvapení čekalo majitele garáže v Litvínově-Janově. Zjistil, že se do ní někdo vloupal a zanechal v ní značný nepořádek, když rozházel věci při hledání něčeho k odcizení. Odnesl dvě přilby na motocykl, gola sady, vrtačku, nafukovací matraci a sportovní potřeby. Poškozený majitel zatím vyčíslil škodu na 23 tisíc korun. Hamerští policisté zjistili, že krádež má mít na svědomí 41letý Litvínovan. Jak s odcizenými věcmi naložil, policistům neřekl. Ti mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním. ODNESL PRÁDLO Nemilé zjištěné čekalo ženu z panelového domu na sídlišti Liščí Vrch v Mostě. Do sušárny v suterénu domu si pověsila vyprané prádlo. Když druhý den pro věci přišla, našla prázdné šňůry. Neznámý šikula vnikl nezjištěným způsobem do místnosti a odnesl s sebou ložní prádlo a různé oděvy v hodnotě 6 tisíc korun. Poberta vzal i plastový košík plný kolíčků. PLIVL NA NĚJ Sousedské vztahy se vyhrotily v obytném domě v jedné obci na Litvínovsku. Spor začal kvůli výtahu, když v něm jel jeden z nájemníků a kdosi výtah v jízdě zastavil trhnutím dveří. Na to muž odpověděl ranou ve výtahu. Posléze se výtah opět rozjel a muž šel domů. Vzápětí kdosi zaklepal na dveře jeho bytu. Za dveřmi stál mladý muž, jenž do domu chodí na návštěvu, a staršímu muži měl opakovaně vyhrožovat násilím. Kaskádu peprných nadávek a výhrůžek ukončil tím, že na 61letého muže plivl. Policie na základě šetření případu sdělila 24letému Mostečanovi podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování. RVAL VODÍTKO Neobvyklý případ ublížení na zdraví šetří mostecká policie. Starší žena věnčila na ulici Josefa Ševčíka v Mostě - Liščím Vrchu svého psa. Přistoupil k ní neznámý muž, jenž byl oblečen jen v tílku a trenýrkách a ženě tvrdil, že pes je jeho, že mu ho ukradla a začal ji tahat za vodítko. Seniorka vodítko svého psa pevně držela a muž do ní strčil tak silně, že žena upadla přes obrubník na trávník. Muž se chtěl stále zmocnit vodítka, žena jej ale nepustila a volala o pomoc. Na místo přišly tři neznámé ženy, jež výtečníka odstrčily, a vysvětlily mu, že pes není jeho. Muž, jenž působil zmateně, se omluvil a z místa odešel. Poškozená žena skončila v nemocnici a má podle vyjádření lékaře těžké zranění. Připravila: nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ tisková mluvčí ÚO PČR Most Stejně jako každý rok, tak i letos zavítali muži zákona z policejní stanice v Meziboří mezi děti místních mateřských škol. Policisté besedovali s předškoláky o tom, jak se mají správně chovat na ulici (nemluvit s cizími lidmi, neničit cizí majetek), jak mají správně přecházet ulici, jak se mají chovat k rodičům a starším lidem. Ukázali jim části své výstroje a předvedli, jak zadržují pachatele. Muži v uniformách dětem také předali drobné upomínkové předměty a omalovánky.

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Rok s pověstnou 13 finišuje i na CISu CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE O informace týkající se Centrální informační sítě (CIS) a zajímavosti kolem tohoto projektu jsme se zajímali ve společnosti SOFTEX NCP, konkrétně u jejího ředitele MIROSLAVA PRŮŠI. CIS je uzavřený systém, nebo je určen také pro jiné uživatele? CIS je rozsáhlá optická síť s otevřenou architekturou. Do systému může vstoupit za určitých podmínek prakticky kdokoliv. To už vyplývá ze samé podstaty internetu. Faktem je, že v rámci CISu jsou propojeny hlavně bytové domy a jednotlivé bytové jednotky. Do systému CISu přímo vstupují ale také významné firmy, společnosti a organizace Mostecka. Můžete některé jmenovat? Jsou to například organizace zřízené Ústeckým krajem Kojenecký ústav v Mostě nebo Dětský domov K. H. Borovského. Na CIS jsou napojeny organizace a společnosti zřízené statutárním městem Most, třeba všechny budovy městské správy sociálních služeb, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, technické služby a celá řada základních škol. V rámci CISu rovněž operuje hodně komerčních společností, za všechny mohu jmenovat Keramost. Chystáte se v tomto směru CIS dále rozvíjet? Určitě ano. Není možné, aby systém zůstal izolován od ostatních subjektů v Mostě. Nebyl by centrální a všemi využívaný. V současné době už provádíme potřebné přípravné práce pro napojení dalších významných subjektů a objektů na optickou síť. V celé řadě případů se bude jednat pouze o převedení současného rádiového spoje na optický. Uživatel tak stejně jako v domácnosti získá vyšší kvalitu a spolehlivost za stejnou nebo nižší cenu. Chtěl bych však zdůraznit, že prioritou sítě CIS je propojení všech domů ve správě nebo vlastnictví SBD Krušnohor. V minulém vydání jsem uváděl kolik a jaké bloky se pro CIS připravují k připojení. Stále platí, že pracujeme intenzivně a rozšiřujeme bytovou infrastrukturu CISu. Mohou uživatelé CISu očekávat nějaké cenové úpravy? Nic jiného bych si skutečně nepřál než s klidným svědomím snížit ceny. V tuto chvíli jen mohu stoprocentně zaručit, že se naši zákazníci nemusejí nárůstu cen obávat, protože žádné zdražení neplánujeme. Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml. CIS VE VAŠEM DOMĚ RYCHLÝ INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE až 100 Mbit/s až 115 kanálů od 170 Kč/měs. od 99 Kč/měs. INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM SOFTEX NCP je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Dostal funkci bez agendy i zkušeností JAK JSME ZAČÍNALI (79) Blok 367 v Hutnické ulici upoutá vaši pozornost jednak hýří svěžími barvami dodávajícími kolemjdoucím chuť do života a jednak stojí při hlavní mostecké tepně třídě Budovatelů, takže jej denně mají na očích stovky chodců. Radost na tváři Ing. JINDŘI- CHA FLÍDRA, předsedy SV 166 působícího v domě, ale v den našeho setkání vidět nebyla. Kdosi nám zase ukradl bodové osvětlení ze zrekonstruovaných výtahů, sdělil. Zloděj to bude mít nyní těžší. V domě byl nainstalován kamerový bezpečnostní systém. Kamery snad pachatele krádeží odhalí, vyjádřil přání předseda. NA DVA ROKY Rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří se hlásí o funkci, svěřil se Jindřich Flídr, když jsme se ho zeptali na to, jak k ní přišel. Jeho předchůdce byl mladší člověk, měl jiné zájmy, a navíc chodil do práce. Na dění v domě mu nezbýval čas, možná ani neměl chuť se této práci věnovat, a tak se vlastníci poohlédli kolem sebe. Shodou okolností zrovna Jindřich Flídr odcházel do důchodu, a tak volba padla na něj. Tehdy se na shromáždění vlastníků jednotek rozvinula diskuse. Lidé kritizovali, že nevědí to, s jakým objemem finančních prostředků dům hospodaří. Tehdejší předseda odpovídal na dotazy stylem, že peněz moc není, neuměl říci, co zamýšlí do budoucna apod. Dům byl postaven v roce 1963 a byl už opravdu zanedbaný. A tak jsem funkci přijal. Začal jsem ji vykonávat od 1. listopadu Vzal jsem ji na dvě leta, dělám ji dodnes už jedenáctým rokem, popsal Jindřich Flídr. BEZ AGENDY Začátky ve funkci neměl lehké. Předchůdce mu totiž nepředal agendu, ani zkušenosti. Na kdeco se proto chodil ptát na správu družstva. Blok 367 je nepřehlédnutelný. Barevné řešení jsme konzultovali s architektem města, prozradil Jindřich Flídr. Její pracovníci mu ochotně poskytovali informace, postupně získával kontakty. To mi moc pomohlo. Dodneška jsem se spoluprací se správou družstva spokojen, i když netvrdím, že za ty roky bylo všechno růžové, zhodnotil. Při prosazování některých záměrů docházelo k dohadům a některé dokonce řešil i ředitel Krušnohoru. Jindřich Flídr vzal výkon funkce pěkně od podlahy. Po zvolení zpracoval podrobný dokument o hospodaření v domě, o charakteristice objektu, nastínil vizi toho, co je zapotřebí udělat. Dokument rozdal všem partajím. Bydlící byli za informace rádi. Takto postupuje dodnes vždy před shromážděním vlastníků. VYNIKAJÍCÍ ÚDRŽBÁŘ Našel i vydatného pomocníka. Do domu se přistěhoval člověk, jenž má oprávnění na elektropráce. Koupili jsme zářivky a on dal do pořádku osvětlení ve společných prostorách, zkontroloval kontakty v elektroskříních, ty natřel, totéž učinil se zábradlím schodišť, nainstaloval čip na rozsvěcení světla před vchody, vyměnil žárovky ve sklepích atd. Z pomocníka se stal údržbář a nyní člen výboru. Chválím ho na každém shromáždění vlastníků. Zaslouží si to za svoji pracovitost. Díky jemu šetříme peníze. Kdybychom jím prováděné práce zadávali firmám, platili bychom mnohem více. Tím údržbářem je Milan Pouček. Pochvalu si zaslouží také člen výboru Petr Vrána, který je mým zástupcem, a Danuše Radimáková, ta několik let pečuje o zeleň a v celém domě uklízí, popsal předseda. ODVEDENÁ PRÁCE Za předsedování Jindřicha Flídra bylo odvedeno hodně práce. Vyměnili jsme dlažbu ve vestibulech, v nich vybudovali podhledy, vyměnili troje vstupní dveře, dvoje lítačky, zajistili opravu střechy, okapových chodníků, rekonstruovali rozvody plynu, odpadu, instalovali nové vodoměry a měřidla spotřeby tepla, zvonková tabla, domácí telefony, vyměnili okna, zateplili objekt, rozvedli kabely na CIS, zrekonstruovali výtahy atd. Při jednáních na správě družstva mi hodně pomohla praxe strojaře a ještě více ekonoma, takže jakýsi přehled o věcech mám a ledacos si dokážu spočítat. Možná díky tomu se mi podařilo získat důvěru vlastníků bytů, což mě těší, uzavřel Jindřich Flídr. Text a foto: Petr PROKEŠ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KE ZMĚNÁM STANOV: 19. PROSINCE 2013 V HODIN

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Kterak o střechu nad hlavou přišel VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (6) Majetek je v rodinném hospodaření velmi zajímavou položkou. Bez některých základních věcí se neobejdeme, jiné zvyšují náš komfort. Další mohou sloužit jako zdroj nezávislých příjmů. Budování majetku není jednoduché. Vždy jsme nuceni zvažovat, jakou část prostředků využijeme pro zajištění aktuálních potřeb a kolik věnujeme na dlouhodobější cíle. A sotva se podaří něco nahospodařit, nastane další úkol jak majetek ochránit proti hrozícím rizikům. OCHRANA Zatímco u finančních aktiv používáme jako klíčový obranný prvek diverzifikaci, movité a nemovité věci nejlépe ochráníme vhodným pojištěním. Jaká rizika majetek ohrožují? Kromě naší vlastní hlouposti především živelní události a odcizení, případně vandalismus. RIZIKA Takže začne pršet, nastane takový docela hustý přívalový déšť, těsnění kolem oken příval vody nezvládne a v bytě máme potopu. Ale my jsme pojištěni, a proto docela v klidu nahlásíme průšvih pojišťovně: zaplaťte škody. Jaké však nastane nemilé překvapení! Pojišťovna s politováním sděluje, že v tomto případě žádnou náhradu neobdržíme, anžto déšť nepatří mezi živelní rizika! UŽITEČNÁ LEKCE Protože jsme si nepročetli pojistné podmínky, dostali jsme pořádnou lekci. V pojistné smlouvě, jejíž jsou podmínky součástí, je vždy popsáno, co bude předmětem případného pojistného plnění a co nikoli. Rovněž tam najdeme definice jednotlivých rizik. Například škody spáchané větrem pojišťovna uhradí pouze v případě, že bude mít sílu vichřice nebo větší, stanoveno podle Beaufortovy stupnice síly větru. Čerstvý či silný vítr, byť by způsobil škodu, nezpůsobil výplatu od pojišťovny. Podobně užitečné je prostudovat pojistné podmínky vztahující se k odcizení. A to zejména statě pojednávající o předepsaném zabezpečení pojištěných věcí. Mohou být odlišné u různých pojišťoven, přičemž některá zabezpečení jsou přímo požadována a bez nich plnění nenastane. Jiná, pokud jimi máme majetek chráněn, přinesou nezanedbatelnou slevu na pojistném. Další slevu získáme sjednáním rozumné spoluúčasti na škodě. Jde o dohodnutou částku, do jejíž výše si hradíte škody sami. Například při škodě 187 tisíc a spoluúčasti 30 tisíc vyplatí pojišťovna 157 tisíc korun; při škodě 28 tisíc nevyplatí nic. Klientovi se to ale většinou vyplatí, pokud úspora na pojistném díky spoluúčasti převýší část škody nehrazenou pojišťovnou. VYDĚLÁVAT NA POJISTCE? NE! Co se naopak nikdy nevyplatí, je uzavírat pojištění za účelem výdělečným. Požadovat plnění za fiktivní nebo zmanipulované škody je podle zákona trestným činem. Jednejte vždy korektně a totéž samozřejmě požadujte od pojišťovny. Jestliže nebudete spokojeni s výší vyplacené náhrady škody, neváhejte ji rozporovat, shledáte-li pro to rozumný důvod. Pojišťovna jako každá jiná obchodní společnost se snaží minimalizovat náklady, a vyplacená plnění za škody jsou jedním z nich. Pokud to bude nutné, braňte svá práva zdvořile, KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na ale pevně. Velmi často pak dojde k revizi rozhodnutí a doplacení sporné částky. ZMĚNIT ÚSTAV? Měnit pojišťovnu kvůli nespokojenosti s výší náhrady? Jen v krajním případě. V oddělení likvidace škod různých pojišťovacích ústavů sedí velmi podobní zaměstnanci, kteří používají obdobné postupy. Pojišťovnu je třeba vybírat především se zřetelem na její kapitálovou vybavenost a schopnost vyplatit náhradu ihned po došetření všech potřebných skutečností. POZOR NA PODPOJIŠTĚNÍ! Většina pojištění majetku je dnes uzavírána na novou hodnotu. To je cena na znovupořízení věci ve chvíli, kdy nastala škoda. A s tím souvisí koncept podpojištění, který může být překvapivě nepříjemný. Ukážeme si to na příkladu: Před 25 lety pan Žáček postavil rodinný dům za cca 300 tisíc korun. Pokud by jej dnes prodával, obdržel by za něj něco kolem 2 milionů 500 tisíc. Kdyby ho ale nechal postavit, stejně velký a stejně vybavený, zaplatil by kolem pěti milionů. A to je částka, která by měla být uvedena v pojistné smlouvě. Jenže pan Žáček je šetřílek, a pojistí dům právě na 2 miliony 500 tisíc korun i tak se mu to zdá drahé. Na pojistném šetří dvě tisícovky za rok. I přijde v pátém roce vichr a rozebere střechu. Cena za materiál a práci při opravě činí 300 tisíc korun. Pan Žáček je v klidu, vždyť má pojistku na dva a půl milionu, což je více než osmkrát tolik. K jeho úžasu vypadne z pojišťovny méně než 150 tisíc korun, manželka mu přikládá na čelo studené obklady. Za pět let vydělal 10 tisíc na ušetřeném pojistném a šmahem prodělal více než 150 tisíc korun. ROSTE A ROSTE Podpojištění totiž znamená, že pojišťovna nevyplatí plnění do výše pojistné částky uvedené na pojistné smlouvě, nýbrž v poměru, v jakém je částka na smlouvě vzhledem k nové hodnotě pojištěné věci. Minus penále za klientem nesprávně uvedené údaje. Mimo jiné to znamená, že pojistné částky je potřeba občas revidovat. Nová hodnota věcí vlivem inflace totiž roste a roste a roste ZAVOLEJTE! Nevíte-li si s čímkoliv na finančním trhu rady obraťte se na mě, kontakt najdete v barevném rastru. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Předvánoční noční můra ředitele: pády cestujících ve vozech Špatné spaní má ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Marcel Dlask. Probouzejí ho černé myšlenky na zdravotní následky pádů cestujících v tramvajích a autobusech MHD. Pádů přibývá, stávají se až dva vážné případy týdně. Obávám se, že v předvánočním období, kdy jezdí více cestujících, těchto případů přibyde, předpověděl ředitel. Ohroženi jsou zejména lidé staršího věku. Zdravotní následky jejich pádů bývají také horší a komplikovanější. PŘÍČINA Proč k pádům dochází? Odpověď je jednoduchá: protože cestující nesedí nebo se nedrží madel. Těchto nešťastných případů by bylo daleko méně, kdyby si lidé po odbavení u elektronického zařízení či u řidiče rychle sedli nebo chytli madla. Někteří však dávají přednost chůzi po vozidle nebo postávají jen tak bez zajištění stability těla, popsal Marcel Dlask. NEJČASTĚJŠÍ ZRANĚNÍ naražená žebra zlomeniny kyčle Vánoční dárek: Čipové karty zdarma Nerozumím tomu, proč někteří cestující pořád platí jízdné v hotovosti u řidiče a nepožádají o čipovou kartu, která je pro ně finančně výhodnější, nechal se slyšet ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Marcel Dlask. Svoje slova hned doložil. Jízda na kartu je levnější. Například při cestě v jednom pásmu zaplatí cestující z elektronické peněženky 13 korun, zatímco za jízdenku vydanou řidičem 17 korun. Rozdíl činí čtyři koruny na jednu jízdu, zdůraznil ředitel. Každý cestující si tak může snadno spočítat, kolik peněz zbytečně utratí za týden, měsíc, rok. Kromě toho dopravní podnik nabízí vedle elektronické peněženky i zvýhodněné časové tarify týdenní, dvoutýdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní a celoroční. Podrobnosti o nich najdete na webových stránkách podniku (www.dpmost.cz). Ať lidé využívají čipové karty! přeje si Marcel Dlask a dodává: Cestování jim vyjde nejen levněji, ale zrychlí se i odbavení cestujících nastupujících do autobusů MHD a pro náš podnik to zároveň znamená snížení míry manipulace s hotovými penězi. Prospěch je oboustranný. Cestující i podnik budou spokojenější! Proto pokud čipovou kartu ještě nemáte využijte předvánoční akce, kterou dopraváci připravili. V termínu od 5. do 15. prosince budou všechna předprodejní střediska DPmML vydávat čipovou kartu bezplatně. Zajděte si pro ni a prostředky MHD začněte jezdit levněji. (pp) Nastupuje-li na zastávce více cestujících, je zřejmé, že místo k sezení na nás nezbyde a že tudíž budeme stát. Po nástupu do vozu se proto rychle odbavíme a hned chytneme madla, abychom drželi rovnováhu. Ale nejen při rozjezdu vozidla, také během jízdy cestující padají. Většinou jde o důsledek reakce na nekázeň ostatních účastníků silničního provozu. Řidič musí udělat vše pro to, aby se tramvaj nebo autobus nestřetly s jiným vozidlem, protože zodpovídají za bezpečnost cestujících. Když neukázněný šofér osobního auta nebo motocyklista nebezpečně vjede do jízdní dráhy vozidla MHD, nedají mu přednost, když chodec vběhne do vozovky před jedoucí tramvají či autobusem, je na neštěstí zaděláno. Řidič v tu chvíli dělá, co může, aby se vyhnul kolizi začne zprudka brzdit, v případě autobusu se třeba pokusí o rychlou změnu směru jízdy a jestliže cestující nesedí či nedrží se madel, má smůlu. Skončí na podlaze vozidla. ZLOMENINY Jsou z toho zbytečné nepříjemnosti. I zlomeniny. My, dopraváci, tuto situaci vnímáme velmi negativně. Zranění ohrožuje zdraví člověka, u starších občanů se navíc hůře hojí. Rádi bychom předcházeli těmto nepříjemným situacím, a proto znovu apeluji na naše cestující: při nástupu do vozidel MHD se co nejrychleji odbavte, co nejdříve se chytněte madel či se posaďte na volná místa, vyzval Marcel Dlask. KOMPLIKACE Pokud už dojde k nejhoršímu a cestující není schopen se po pádu hýbat nebo pociťuje silné bolesti, řidič vozidla MHD ihned volá dispečink dopravního podniku a ten zase sanitku a policii. V takovém případě zůstává vozidlo MHD stát na zastávce, spoj se zpožďuje, cestující musejí případně přestoupit do náhradního vozidla. Jde o zbytečné komplikace, které by nemusely nastat, kdyby lidé jedoucí v tramvaji či autobusu nepodcenili nebezpečí pádu. Madla se držíme pevně a celou dlaní. Městský provoz bude nyní hustější. Nervozita šoférů osobních vozů a motocyklistů vzroste, stejně jako jejich nekázeň, předvánoční nákupní horečka bude stoupat a tím i nepozornost v silničním provozu, kolizní situace budou na denním pořádku. Proto cestující upozorňuji na nebezpečí pádu v tramvajích a autobusech. Máme sice vynikající profesionální řidiče, ale zázraky přece jen dělat neumějí. Bylo by škoda, kdybyste Vánoce a Silvestra strávili v nemocnici znehybnění na lůžku či se sádrou na noze doma, upozornil Marcel Dlask. Text a foto: Petr PROKEŠ

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Využijte vánoční čas a prohlédněte si nestárnoucí stavebnici Merkur Mezi nejoblíbenější hračky, zejména u kluků, vždy patřily a dosud patří stavebnice. Zvláště pak takové, které mohou napodobovat nejrůznější stroje, vozidla a konstrukce, a hlavně takové, z nichž se dají postavit funkční modely, jež se hýbou, se kterými se dá hrát a popouštět uzdu fantazie. Dlouhá desetiletí mezi ně patřily kovové stavebnice. Jedna z nich se pro české děti v minulosti stala legendou. Nebylo snad domácnosti, kde by nebyla součástí dětského pokoje. Vyrostly na ní celé generace pozdějších techniků, konstruktérů, přinášela radost do každé rodiny. RADOSTNÁ VZPOMÍNKA Když se vysloví její jméno, jihnou oči mnohých dnešních třicátníků i mnohem starších pánů i dam. Její název vyvolá úsměvnou vzpomínku na radost, kdy pod vánočním stromečkem rozbalili tu velkou krabici plnou koleček, pásků, matiček a šroubků, úhledně srovnaných do nesčetných přihrádek. Když na ní přijde řeč, začnou se ti důstojní dospělí chlubit, jak sestrojili výtah, traktor, jeřáb, lokomotivu a na chvilku se vrátí zpátky do svého mládí. 80 LET V podobě, v jaké dosud přichází na pulty obchodů, se vyrábí již více než osmdesát let. Zažila období skromných začátků, čas slávy, kdy bezesporu kralovala říši českých hraček, i doby, kdy jí hrozil zánik. ROZECHVĚNÍ Byla a je tu stále s námi. Pro nás i pro naše děti a vnuky. Stačí otevřít krabici, vzít z krabičky šroubek a spojit první dva dílky. Věříme, že to kouzelné slovo Merkur vyvolá ve vás stejné rozechvění, jaké jsme prožívali i my při instalaci této výstavy. STEJNÉ SYSTÉMY To už je dlouhá historie! Takto vypadal grafický výjev na krabici (obalu) stavebnice. KURIOZITA Jiří Mládek z Kyškovic u Roudnice nad Labem je majitelem největší sbírky stavebnice Merkur na světě. Zdroj: Ing. Eva Hladká, kurátorka výstavy Ve světě počítačů, záplavy nejrůznější zábavy, tisíců způsobů trávení volného času tu zůstává stavebnice Merkur se svým kouzelným světem i pro dnešní dobu. Svědčí o tom současná kolekce mnoha typů stavebnic nabízejících nové modely moderních strojů, letadel, raket, motocyklů. S těmi dávnými mají ale jedno společné stejný systém a i stejný typ součástek. V jednom sešroubovaném autíčku se tak mohou spolu setkat dílky, které od sebe dělí osmdesát let a rozdíl bude jen v zašlosti barev. MERKURTOYS A MLÁDEK Velký dík patří současnému výrobci firmě Merkurtoys a sběrateli a znalci dětských kovových stavebnic Jiřímu Mládkovi, bez něhož by tato výstava nemohla být realizována, říká její kurátorka Eva Hladká z Oblastního muzea v Mostě. POSKYTNĚTE STOPY Obracíme se na vás, čtenáře měsíčníku Krušnohor, s velkou prosbou. Na mapě historie vývoje a výroby stavebnice Merkur je stále mnoho bílých míst. Jakékoliv informace v podobě reklamních dobových letáků, novin, staré návodové knížky, zapomenuté zaprášené stavebnice kdesi na půdě to vše se může stát důležitou stopou v pátrání a také stálou ozdobou neustále rostoucí a doplňované unikátní sbírky. Můžete-li nějakým způsobem tuto sběratelskou a badatelskou činnost obohatit, kontaktujte nás v Oblastním muzeu v Mostě nebo elektronicky na adrese Budeme vděčni za jakýkoli materiál i informaci. Jiří MLÁDEK Kyškovice u Roudnice n. L. POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE NAJDETE TAKÉ NA STRANÁCH 36 41

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Hezký dárek od havířů: 2 miliony! Čtvrtý ročník programu Chytré hlavy pro sever, podporující vzdělávání v regionu, má své vítěze. Ti celkem obdrželi dva miliony korun od společnosti Vršanská uhelná, která je garantem programu. V kategorii základních škol vyhrála 4. ZŠ v Mostě s projektem propojení klasické knihovny s elektronickou, na který Vršanská uhelná přispěje částkou 400 tisíc korun. V kategorii středních škol uspěl projekt modernizace laboratoře fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, na jehož realizaci škola získala rovněž 400 tisíc. O tom, že grantový program Chytré hlavy veřejnost zaujal, svědčí i počet hlasujících. Platných hlasů bylo zaregistrováno bezmála 18 tisíc, takřka dvojnásobek loňského roku. PŘÍRODA A ČTENÍ Projekty, které z letošního grantu podpoříme, jsou opět velmi zajímavé. Přesně podtrhují aktuální trend, který dokládá rostoucí zájem o přírodovědné předměty a čtení, komentoval výsledky programu Chytré hlavy Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Díky podpoře této společnosti tak dojde k modernizaci laboratoře fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, výukového a laboratorního areálu biologie v Podkrušnohorském gymnáziu Most nebo také učebny přírodopisu ve strupčické základní škole. Přilákat děti ke čtení se zase díky grantu pokusí v mostecké Základní škole Václava Talicha. NEJMODERNĚJŠÍ PODMÍNKY Bez Chytrých hlav a pomoci Vršanské uhelné bychom nemohli nabídnout našim studentům nejmodernější podmínky pro jejich vzdělávání. Jde například o odborná centra pro výuku přírodovědných předmětů, zmodernizovali jsme laboratoře pro výuku chemie, pořídili elektronickou laboratoř fyziky se vzdáleným přístupem do experimentálních prostor Matematicko- -fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vybudovali odborné centrum geografie i odborná centra pro výuku základů společenských věd, uvedl ředitel Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek. I DĚTEM Z HOR V kategorii základních škol grantovou podporu dále získaly spádová Základní škola a Mateřská škola Strupčice a Základní škola a Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny, kterou navštěvují děti z celé horské oblasti. Mezi středními školami se o grantový příspěvek podělí SOŠ InterDACT s. r. o. Most a Podkrušnohorské gymnázium Most. Detailní přehled podpořených projektů a jejich IQ park v mostecké knihovně Zručnost, inteligenci, ale i trpělivost si mohou lidé všeho věku přijít vyzkoušet až do konce roku do IQ parku ve 2. patře mostecké knihovny. Putovní výstava Road Show, která je rájem her a hlavolamů, sem přicestovala z libereckého centra Babylon. IQ park je otevřen v běžné pracovní době knihovny, tedy ve všední dny kromě středy od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstupenka do něj stojí 10 korun. Motto výstavy zní: Co si vyzkoušíš, tomu porozumíš! Cílem je dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů prostřednictvím hry, experimentů a logického uvažování. To vše pomocí zábavných interaktivních pomůcek, vysvětlil ředitel knihovny Tomáš Ondrášek. Expozice má třináct atrakcí. Díky nim mohou návštěvníci obdivovat různé optické klamy, přírodní jevy, hlavolamy, magnetismus a další zákonitosti z říše fyziky, elektrotechniky, mechaniky či matematiky. Mnohé napoví už samotné označení atrakcí: rychlost reakce, barevná pyramida, tělo jako elektrolyt, plazma disk, prolnuté kruhy, čtyři úsečky, ježek v kleci, dynamo nebo elektromotor?, Pythagorova věta, slož do bedny, elektromagnetické dělo, téčka a prostrč bez dotyku. Je to tady super. Nejvíc mě zaujal plazma disk, u kterého dochází ke stejnému efektu jako při bouřce, zhodnotil třináctiletý David Prokop, jenž si IQ park vyzkoušel mezi prvními. Text a foto: Vladimír VACULA autorů najdete na internetu (www. chytrehlavy.cz a CELKEM 6 MILIONŮ V letošním čtvrtém ročníku Chytrých hlav pro sever se o podporu ucházelo 24 projektů. Patnáct projektů přihlásily základní školy a devět střední školy. Nezapojila se žádná regionální vysoká škola. Po započtení letošní podpory se pomoc regionálnímu školství rozdělovaná prostřednictvím grantu Chytré hlavy pro sever přiblíží šesti milionům korun. Liběna NOVOTNÁ Vršanská uhelná, a. s. Čtenářka roku: osmiletá Klárka Čtenářem roku 2013 se v Městské knihovně Most stala osmiletá Klárka Klimecká. Od vedení bibliotéky získala diplom, knihy, drobné dárky a roční registrační poplatek zdarma. Klárka Klimecká má vlastní čtenářskou průkazku od tří let. Číst se naučila už před šestým rokem a stačila již zvládnout neuvěřitelných 388 knížek. Proč nedává přednost počítači jako její vrstevníci? Z knih se hodně dozvím, říká. I pětiletá sestra Petruška patří k aktivním čtenářkám. Ke čtení obě dívky odmala vede matka, která je doma sama vzdělává. Text a foto: Vladimír VACULA

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Milý dárek pod stromeček: kalendář V mostecké obřadní síni se odehrál ne příliš obvyklý akt křest stolního kalendáře. Dílko vydalo statutární město. Slavnostního aktu se ujali před zaplněnou síní primátor Vlastimil Vozka a tajemnice magistrátu Jaroslava Boudová. Do fotografické soutěže poslalo své snímky 69 fotografů amatérů i profesionálů. Snímků bylo více než 2 tisíce. Porota měla skutečně těžkou práci vybrat z nich ty nejzdařilejší pro účel vydání kalendáře, prozradila měsíčníku Krušnohor tisková mluvčí města Alena Sedláčková a dodala: Zájem fotografů nás moc těší a jako poděkování jim je dnešní křest pro tvůrce, jejichž snímky zakoupíme. V kalendáři je dohromady 28 fotografií, město ale pochopitelně zakoupilo snímků daleko více pro potřeby své prezentace. V kalendáři jsou zařazeny fotografie Jaroslava Haušilda, Jiřího Hromádky, Stanislava Štýse, Ludvíka Veselého, Jitky Pšenkové, Rudolfa Kucapa, Rudyho Komínka, Stanislava Mačka a Petra Řehořka. Autoři si dali práci s tím, aby ukázali hezká zákoutí Mostu, život zdejších obyvatel a stavby v kráse, jak ji neznáte. Kalendář obsahuje také informace o významných kulturních a sportovních akcích. Milovníci elektronické komunikace ocení připojený QR kód přehledu akcí. Pokřtěné dílko je k dostání v turistickém informačním centru (v sousedství obřadní síně) za 78 Kč. Nebyl by to vhodný dárek pod stromeček? Co říkáte? Text: Petr PROKEŠ Foto: Klára VYDROVÁ Křtilo se šampaňským, jak se k takové události patří. Primátorova manželka Pavlína kalendář vychválila. Miluji Vánoce, vyznal se Petr Říbal Mostečanům je dobře znám. A není to jen tím, že on sám je Mostečan. Mnozí jej považují za celebritu ostatně jak jinak, když ho vidí ve Snídani s Novou a poslouchají nově na Evropě 2. On sám sebe ale za celebritu nepovažuje. Jedinou celebritou je Karel Gott a taky jakákoli kuchařka, která umí uvařit svíčkovou, svěřil se moderátor. Atmosféra předsvátečního období obrátila jeho mysl ke vzpomínkám. Moc mě před lety potěšilo, když jsem mohl moderovat rozsvícení vánočního stromu v Mostě. Byl to můj sen. Pamatuji, jak jsem zvedl sluchátko telefonu a v něm se ozvalo: Petře, nechtěl byste moderovat rozsvěcení vánočního stromu? Na chvíli jsem sluchátko odložil a zařval radostí, a pak jakoby nic jsem klidně řekl: Ano, rád, vyprávěl Petr Říbal. Zavzpomínal, jak jako malý kluk chodil s maminkou na rozsvícení vánočního stromu. Mami, jednou to budu dělat já, říkal jí. Mám na to nejkrásnější vzpomínky. Miluji Vánoce! Baví mě, že v nich jedou všichni, i ti, co nechtějí. Nikdo se jim nevyhne. Fronty v obchodech se týkají i těch, kteří nechtějí kupovat vánoční dárky, ale u pokladny prostě čekat musejí atd. Vánoční songy v rádiu, cukroví, pohádky Mám rád Vánoce ne kvůli dárkům, ale díky tomu, že se v klidu setkám s rodinou. A hlavně ta atmosféra! Všichni vědí, že se to děje. Je to podobné, jako když se daří třeba na mistrovství v hokeji, vyznal se moderátor. Vánoce jsou spojeny i s hudbou. Mimochodem jednou jsem byl pozván na adventní koncert a ten stál za to! Tak určitě zkuste zajít v sobotu 7. prosince v 17 hodin do přesunutého kostela právě na něj, pozval Petr Říbal čtenáře měsíčníku Krušnohor a dodal: Mimochodem moc se na vás těším na Silvestra na 1. náměstí v Mostě. A nezapomeňte: letos Silvestr zase vyšel na 31. prosince! Text: Petr PROKEŠ Grafika: ZUŠ Moskevská Most

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Je to nejsvobodnější rádio, ve kterém jsem kdy dělal, říká Roman Lukáš LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Má perfektní intonaci, jeho výslovnost je špičková, o věcech má přehled, a proto o nich dokáže s nadhledem a humorem sobě vlastním hovořit. Označení moderátorský matador se brání, i když jím ve skutečnosti je. Takový je ROMAN LUKÁŠ. Romane, proč tě naplňuje zrovna práce moderátora? Je to tím, že mě baví oslovovat lidi prostřednictvím rozhlasového mikrofonu. Je přece pořád o čem mluvit, mohu posluchačům poskytnout vlastním způsobem pojatý náhled na mnoho věcí. Jestliže má člověk rozhled a naštěstí i dar řeči, pak je práce za mikrofonem pro něj jako stvořená. Co tě přivedlo k práci moderátora? Hudba. Před mnoha lety jsem účinkoval ve skupině Benedikt. Když jsme vydávali první cédéčko, křtili jsme ho společně s lidmi ze Supraphonu v mostecké Meduze. Pokřtění se ujal tehdy populární zpěvák a bubeník Vítězslav Vávra, kmotrem desky byl diskžokej a hudební publicista Miloš Skalka. Měli jsme zájem o to, aby byl z akce vysílán přímý přenos. Ujalo se toho tehdejší Rádio Agara. Poznal jsem některé lidi z této stanice a zároveň racionálně pochopil skutečnost, že Benedikt byť kapela úspěšná a účinkující i v nováckém Esu nebude dobývat čelní místa hitparád a že bude jen hudebním potěšením, jež mě sice duševně uspokojí, ale neuživí. Kolega z Agary se mi v té době svěřil s tím, že dostal nabídku z Prahy, ale že ho šéf rádia nepustí, jestliže za něj nebude mít náhradu. Slovo dalo slovo a já se zúčastnil konkurzu a ten pro mě dopadl velmi dobře. Agara se stala mojí první štací. Jak dlouho se práci moderátora věnuješ? Je to už dlouhá řádka let (smích, pozn. redakce). Z Agary jsem po třech letech odešel do Radia Most, kde jsem pracoval šest let. Po změně vlastnické struktury stanice jsem byl převelen do Teplic, kde jsem rok předělával Rádio Tep na severočeské vysílání celoplošného Rádia Blaník. Následně jsem několik let působil v Českém rozhlasu Sever. Pak jsem se vrátil do Mostu a využil nabídku Gama Rádia. Kde se ti pracovalo nejlépe? Na takovou otázku je těžké odpovědět. Týká se totiž takzvané dramaturgické svobody. Ta je všude jiná, takže porovnávat jednu stanici s druhou je prakticky nemožné. Povinností moderátora a dalších pracovníků je dodržovat dramaturgii rádia. Obecně platí, že na soukromé stanici je tato svoboda větší, ale samozřejmě že i soukromá rádia mají svoji dramaturgii, která stanoví, kolik vstupů moderátora by mělo být v určitých časech, jak dlouho mají vstupy trvat atd. Toto je podchyceno v tabulkách sestavených podle průzkumů poslouchanosti. Když zhodnotím všechny svoje dosavadní zkušenosti, pak musím zcela objektivně konstatovat, že Gama Rádio je nejsvobodnější stanice, v níž jsem kdy pracoval. My, moderátoři v ní působící, víme, že musíme dodržet určitý počet rubrik, např. reklamní bloky, pravidelné pořady, kulturní servis či zprávy jednou za půl hodiny. Co se ale týče vstupů do vysílání, je jejich obsah pouze na moderátorově zkušenosti a uváženosti. Máme v tom od vedení rádia úplnou volnost. Je o tobě známo, že se hudbě věnuješ i nyní. Jak je vůbec možné, že vedle práce v Gama Rádiu a Alfa TV zvládáš ještě hrát se svojí skupinou New Age of Smokie? Bohémové jak se lidově říká jedincům se schopností dělat věci umělečtějšího rázu a mezi něž se snad mohu trochu počítat to musejí stihat, neboť vedle toho, že je to baví a naplňuje, je to taky živí. Musejí umět skloubit víc činností najednou. Rozhlasový moderátor vysílá v průměru pět hodin denně. Jeden den má 24 hodin. Takže se to stihnout dá a musí. Pokud potřebuji vyměnit směnu, mohu se spolehnout na porozumění kolegů moderátorů i vedení rádia. Co prozradíš o New Age of Smokie? Kapela vznikla v roce Byla to vlastně náhoda. Tehdy jsem už ani nepočítal s tím, že budu ještě hrát a zpívat, protože mě zcela pohlcovala práce moderátora. Po hraní v kapele se mi ale stýskalo. Zavolal mi kamarád. Sešlo se pár lidí a také zpěvák s hlasem velmi podobným výrazu smoukáče Chrise Normana. Výsledkem byl vznik kapely. Dnes již jezdíme i na velké koncerty po celém Česku. Náš repertoár tvoří z 95 procent skladby slavné skupiny. Hrajeme je ale rychleji, rockověji, dravěji. Naše vystoupení se líbí nejen pamětníkům, úspěšní jsme i u mladého publika. Hraní mě hodně naplňuje a doplňuje práci moderátora. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: archiv Romana LUKÁŠE

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Město Most zažilo neuvěřitelnou událost: V Mostě bylo vidět pořádné množství kapek vody. Nepadaly ale z nebe, dokonce nebyly ani v kapalném stavu. O změnu jejich skupenství se postarali účastníci akce Brána ekologie otevřená Voda pro život. Její nultý ročník uspořádalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) ve spolupráci se statutárním městem. Brána ekologie otevřená se má stát novou tradicí Mostu a okolí. Letošní téma akce Voda pro život navázalo na předchozí rozhodnutí Organizace spojených národů (OSN) prohlásit letošek Rokem mezinárodní spolupráce v oblasti vody. VODA PRO ŽIVOT Do budovy Výzkumného stavu pro hnědé uhlí, kde ECM sídlí, bylo doručeno 293 obrázků a jiných prací, dohromady to dalo 350 výtvarných, keramických a dalších děl od amatérských autorů bez rozdílu věku z okresů Most, Louny a Teplice. Autory byly děti z mateřských škol, bylo vidět i práce středoškoláků, ale také lidí zralých, například Josefa Tótha z mosteckého penzionu pro důchodce Astra. Jejich práce byly vystaveny na přelomu října a listopadu v OC Central. Hodnotila je veřejnost návštěvníci výstavy hlasováním a autoři nejlepších děl budou slavnostně vyhlášeni na akci, kterou ECM připravuje. POKUS Vyvrcholením nultého ročníku Brány ekologie otevřené se stal pokus o vytvoření rekordu v počtu uměle vytvořených kapek vody v jednom místě a čase. Kapičky zdraví Central, křičela nadšeně do mikrofonu vedoucí ECM Milena Vágnerová a vítala tak děti, studenty a seniory valící se do obchodního střediska všemi vchody a s papírovými, dřevěnými, látkovými, polystyrenovými, umělohmotnými a dalšími kapkami vody v rukách. Jejich počítání provázelo kolektivní zpívání tematických písniček. Zazněla Voda živá od Anety Langerové, bylo slyšet i lidové skladby Prší prší jen se leje, Holka modrooká; Voda voděnka či Chválím tě Země má. Cílem pokusu o rekord je upozornit na význam byť i jedné jediné kapky vody pro naše bytí i život celé planety, na zvláštní vlastnosti vody i na nutnost ochrany vodních zdrojů a dobrého hospodaření s vodou, sdělila Milena Vágnerová. Mám tu milou povinnost vám oznámit, že jste vytvořili nový český rekord v počtu kapek na jednom místě a v jednom čase a ten bude zapsán do České knihy rekordů. Sešlo se vás tady 807 a to je opravdu krásné číslo, oznámil do mikrofonu komisař Agentury Dobrý den Robert Zauer. Jsem nadšená! Očekávala jsem, že se lidé a zvláště děti z mateřských škol zapojí, ale že to bude v tak velké míře a s takovými nádhernými kapičkami, Konferenční sál VÚHU byl zcela zaplněn díly autorů. M. Vágnerová s knihou Voda pro život od žáků 8. ZŠ. Slza je také voda, říká kresba z Podkrušnohorského gymnázia. Předškoláci vytvořili moře plné vodních živočichů. Začala příprava na převoz děl na výstavu do Centralu.

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel

Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel Úvod...4 Pohybová čidla:...4 Čidel reagujících na pohyb osob je velké množství...4 PIR pohybové čidlo pro stropní montáž SSO2...4 Použité stropní

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 3 / 2014 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele - trestná činnost - dopravní nehodovost - Policie ČR v Olomouckém kraji má nového ředitele - budova obvodního

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL Jana Kňavová Střední zdravotnická škola Benešov Máchova

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pozvánka Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Které se bude konat ve čtvrtek 28.

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála 21. 10. 2014 Praha Obsah Představení SRVO Několik čísel ze statistik DN Současný pohled

Více

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013 LED OSVĚTLENÍ bb Ing. Ladislav Císař Praha 16/4/2013 ISC COMMUNICATION CZECH, A.S. 1986 společnost založena v USA 1990 v ČSFR založena společnost s ručením omezeným 2000 společnost přeměněna na akciovou

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

TOPENÍ NA MÍRU. Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. www.variotherm.cz VIDEO TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY.

TOPENÍ NA MÍRU. Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. www.variotherm.cz VIDEO TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. www.variotherm.cz TOPENÍ NA MÍRU Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. HL 0/ Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber,

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Ing. Jiří Skála

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Ing. Jiří Skála Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála Obsah Několik čísel ze statistik DN Současný pohled obcí na VO Pracovní skupina Osvětlení, bezpečnost, kriminalita Vliv kvality VO

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ Období: 15. 10. 26. 10. 2015 Počet výstupů: 35 Readership: 8 362 031 Zpracovala: Mgr. Veronika Ostrá OBSAH ČTK, 15. 10. 2015... 4 ČESKÉ NOVINY, 15.

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 PŘEHLED ZPRÁV S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 Podle novely by mohl stát nakupovat stavební stroje z peněz dopravního fondu... 3 Vnitro nemusí řešit

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j.

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j. Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j. MSMT-2157/2015-1 Název projektu: Zabezpečení objektů SPŠD realizace oplocení

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více