2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: , konané dne od hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská 860 svolal shromáždění společenství vlastníků jednotek v domě 772, 773 a 774 v Bukolské ul., objekt č Shromáždění společenství vlastníků se uskutečnilo dne v hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha Zahájení Celkem bylo přítomno 44 vlastníků, tj spoluvlastnických podílů což představuje 52,1% z celkového počtu spoluvlastnických podílů dle výpisu z katastru nemovitostí. Dle zákona je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Společenství vlastníků objektu 860 tvoří vlastníci jednotek uvedení v přehledu spoluvlastníků, který tvoří přílohu tohoto zápisu. Shromáždění se zúčastnili členové výboru Ing. Miroslav Černý, Ing. Miroslav Urban, Ing. Jiří Janků a Ing. Milena Dolejšová a členové kontrolní komise Mgr. Ivana Šobová, Ing. Jiří Toman a Jan Ondrášek. Dále byla přítomna zástupkyně správce SBD Pokrok paní Vladimíra Chalupová. Program jednání: 1. Zahájení shromáždění 2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Projednání a schválení změny stanov (ve formě přijetí nových stanov) 4. Zpráva o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok Zpráva kontrolní komise k hospodaření společenství 6. Schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu za rok Projednání a schválení rozpočtu nákladů na služby a správu na rok 2016 stanovení výše záloh příspěvků vlastníků jednotek (nájemného nájemců bytů ve vlastnictví SBD POKROK) 8. Schválení plánu oprav na rok Rozhodnutí o provedení nezávislého finančního auditu za posledních 5 let 10. Různé - 1 -

2 2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů V úvodu byli navrženi členové orgánu shromáždění společenství vlastníků: Usnesení č. 1: předseda Ing. Miroslav Černý ověřovatele zápisu Jan Slaboch a Ing. Petr Myšák zapisovatel Ing. Milena Dolejšová skrutátoři Ing. Miroslav Urban a Ing. Jiří Janků 100,0% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) >50% přítomných 51,5% (2698/5237) 0,0% (0) 0,0% (0) 48,5% (2539/5237) 3. Projednání a schválení změny stanov (ve formě přijetí nových stanov) Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a seznámil shromáždění vlastníků s návrhem výboru na změnu stanov. Dále konstatoval, že návrh stanov byl předložen vlastníkům k připomínkám již před rokem a že se uskutečnila na jaře tohoto roku schůzka vlastníků s členy výboru, na které byly předloženy vlastníky připomínky ke stanovám. Výbor předložil návrh na změnu stanov po procesu připomínek vlastníků. Následně pan Ondrášek se zeptal, proč nebyl na pořad jednání zařazen bod, který požadoval pan Antoš Snížení počtu členů výboru. Předseda shromáždění přečetl ze zápisu výboru důvod, proč nebyl tento bod zařazen. Pan Ondrášek člen kontrolní komise přečetl své připomínky k návrhu stanov a informoval shromáždění, že návrh výboru je v některých ustanoveních v rozporu se zákonem nebo že zákon porušují. Členové výboru shromáždění sdělili, že návrh byl konzultován s právníky a ti neshledali žádné závady a návrh je v souladu se zákonem. Poté měl připomínky k návrhu změn stanov pan Damohorský. Sdělil, že počet členů výboru by měl být určitý, dále měl připomínky k hlasování per-rollam a k čl. X odst. 7. Předseda vyzval pana Ondráška, aby předložil svůj protinávrh a současně se zeptal vlastníků, zda mají nějaké protinávrhy. Jediný protinávrh předložil pan Damohorský a navrhl v čl. VII odst. 7 v první větě vypustit slovo alespoň a navrhl do přechodných ustanovení uvést Funkční období dosud zvoleného čtyřčlenného výboru končí dne Následně bylo hlasováno o usnesení č

3 Usnesení č. 2: V čl. VII odst. 7 v první větě vypustit slovo alespoň a do přechodných ustanovení doplnit odst. Funkční období dosud zvoleného čtyřčlenného výboru končí dne K přijetí usnesení je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků. 97,2% (69/71) 0,0% (0) 2,8% (2/71) >=75% přítomných 50,1% (2622/5237) 0,0% (0) 1,5% (76/5237) 48,5% (2539/5237) Usnesení č. 3: Společenství vlastníků rozhodlo o změně stanov předložené výborem se zněním schváleného protinávrhu pana Damohorského. K přijetí usnesení je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků. 66,0% (1781/2698) 10,0% (269/2698) 24,0% (324/1349) >=75% přítomných 34,0% (1781/5237) 5,1% (269/5237) 12,4% (648/5237) 48,5% (2539/5237) Návrh nebyl přijat. 4. Zpráva o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a seznámil shromáždění společenství vlastníků se zprávou o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok Následně předseda výboru pan Černý informoval vlastníky o nákladech domu za období roku 2014, za období 01-09/2015 a informoval o provedených pracích na objektu. Následně vystoupil člen výboru pan Janků a konstatoval, že objekt je v dobrém technickém stavu a stav finančních prostředků je v odpovídající výši a souhlasí se snížením částky vybírané do dlouhodobé zálohy. Paní Pelantová informovala, že podle informace pana Herinka má prasklý panel. Výbor prověří tuto skutečnost a případně nechá prasklinu opravit. Pan Ondrášek si stěžoval na neuvedení požadavku pana Kyrše v zápisu z předchozí schůze na rozbor spotřeby elektřiny po instalaci čidel osvětlení. Pan Janků odpověděl, že úpravy v domě (vymalování, podlahy, čidla na osvětlení) se nedělají kvůli tomu, abychom počítali návratnost, ale aby se nám lépe žilo a kvalitněji bydlelo. Pan Černý informoval o rozboru - 3 -

4 ročních plateb za elektřinu od roku 2010, které ukázal shromáždění a okomentoval spotřebu elektřiny a spotřebu dalších médií. Pan Ondrášek se zeptal, proč platíme za výtahy SBD Pokroku a firmě Schindler. Paní Chalupová odpověděla, že SBD Pokroku platíme výtahového technika a firmě Schindler za údržbu. 5. Zpráva kontrolní komise k hospodaření společenství Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a předal slovo člence kontrolní komise Ivaně Šobové, která seznámila shromáždění společenství vlastníků se zprávou kontrolní komise k hospodaření společenství. Pan Janků poděkoval členům kontrolní komise za jejich práci. Dále informoval, že firmě Aluminco bylo účtováno, v součinnosti s právním oddělením SBD Pokrok, penále za pozdní dokončení díla ve výši 200tis. Kč a současně byly instalovány zdarma stříšky nad vchody za cenu 55tis. Kč. 6. Schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu za rok 2014 Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a předložil účetní závěrku za rok 2014 a informoval, že návrh byl a je k dispozici na www stránkách. Následně bylo zformulováno usnesení č. 4 a 5 ve znění Usnesení č. 4: Společenství vlastníků schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014, ve znění přílohy, jak byla předložena shromáždění vlastníků včetně vypořádání výsledku hospodaření a schvaluje převod částky z dlouhodobé zálohy-další ve výši Kč na dlouhodobou zálohu. 92,9% (2536/2729) 0,0% (0) 7,1% (193/2729) >50% přítomných 48,4% (2536/5237) 0,0% (0) 3,7% (193/5237) 47,9% (2508/5237) Usnesení č. 5: Společenství vlastníků schvaluje zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu za rok 2014, jak byla předložena shromáždění vlastníků. 87,3% (2382/2729) 0,0% (0) 12,7% (347/2729) >50% přítomných - 4 -

5 45,5% (2382/5237) 0,0% (0) 6,6% (347/5237) 47,9% (2508/5237) 7. Projednání a schválení rozpočtu nákladů na služby a správu na rok 2016 stanovení výše záloh příspěvků vlastníků jednotek (nájemného nájemců bytů ve vlastnictví SBD POKROK) Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a předložil návrh rozpočtu nákladů na služby a správu na rok Informoval, že návrh byl k dispozici na www stránkách. Dále odůvodnil návrh na snížení částky na dlouhodobou zálohu (fond oprav) o 10Kč za m2. Pan Janků informoval, že v minulosti byl fond oprav navýšen na částku 25Kč za m2 z důvodu, že v té době byl objekt ve stavu, kdy bylo nutné provést větší opravy (okna, výtahy, podlahy, balkony a další). V současné době je objekt v dobrém stavu a na účtu dlouhodobá záloha máme 4,5mil. Kč a po snížení vybírané částky na 15Kč za m2 budeme ročně vybírat téměř 1mil. Kč. Proto si můžeme dovolit snížit vybíranou částku do fondu oprav. Pan Damohorský informoval o špatném stavu schodů a upozornil, že příspěvek na správu a odměňování by se měl rozúčtovat na jednotku a ne podle podlahové plochy. Pan Urban sdělil, že 5 mil. Kč by mělo stačit na nenadálé opravy a pokud by se stala katastrofa tak proti tomu jsme pojištění. Snížení částky si můžeme dovolit. Paní Urbanová informovala, že podle jejího názoru zájmové skupiny jako jsou výtahové firmy se snaží o to aby vytvářely povinnosti, za které si nechávají zaplatit, aniž by zvyšovaly bezpečnost. Rozpočet bude po schválení předán správci. Následně bylo zformulováno usnesení č. 6 ve znění. Usnesení č. 6: Společenství vlastníků schvaluje podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby ve znění přílohy jak byla předložena shromáždění vlastníků včetně rozúčtování podle podlahové plochy. Rozúčtování nákladů za teplo a vodu bude od provádět společnost VIPA CZ s.r.o., IČ: K přijetí usnesení je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků. 82,5% (2189/2652) 2,8% (25/884) 14,6% (97/663) >=75% přítomných 41,8% (2189/5237) 1,4% (75/5237) 7,4% (388/5237) 49,4% (2585/5237) 8. Schválení plánu oprav na rok 2016 Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a informoval shromáždění o návrhu - 5 -

6 plánu oprav na rok Následně bylo zformulováno usnesení č. 7 ve znění Usnesení č. 7: Společenství vlastníků schvaluje plán oprav na rok 2016 znění přílohy, jak byla předložena shromáždění vlastníků. 97,2% (859/884) 2,8% (25/884) 0,0% (0) >50% přítomných 49,2% (2577/5237) 1,4% (75/5237) 0,0% (0) 49,4% (2585/5237) 9. Rozhodnutí o provedení nezávislého finančního auditu za posledních 5 let Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu a informoval shromáždění, že tento bod navrhl zařadit pan Ondrášek a následně ho požádal o vysvětlení, z jakého důvodu tento bod navrhnul. P. Ondrášek následně informoval shromáždění vlastníků o důvodu zařazení tohoto bodu. Pan Černý informoval, že kompletní účetnictví je k dispozici na www stránkách a k nahlédnutí u výboru společenství. V těchto dokladech je uvedena každá položka, za kterou bylo zaplaceno. Následně bylo předloženo usnesení č. 8 ve znění Usnesení č. 8: Společenství vlastníků rozhodlo o provedení nezávislého finančního auditu za posledních 5 let. 21,8% (577/2652) 61,9% (821/1326) 16,3% (433/2652) >50% přítomných 11,0% (577/5237) 31,4% (1642/5237) 8,3% (433/5237) 49,4% (2585/5237) Návrh nebyl přijat. 10. Různé Předseda shromáždění zahájil projednávání tohoto bodu. Na závěr předseda výboru informoval shromáždění vlastníků, že dne končí všem členům výboru a kontrolní komise funkční období, a že výbor před tímto datem svolá shromáždění vlastníků k volbě nových členů výboru. Dále vyzval vlastníky, aby do této doby předložili návrhy na volbu jednotlivých členů výboru a kontrolní komise. tímto stavem. Pan Kyrš konstatoval, že stav objektu je průměrný a že je potřeba se zamyslet nad - 6 -

7 Další dotazy nebyly vzneseny, a proto shromáždění Společenství vlastníků předseda shromáždění Společenství vlastníků Bukolská 860 zakončil. Ing. Miroslav Černý předseda shromáždění Ing. Milena Dolejšová zapisovatel Jan Slaboch ověřovatel zápisu Ing. Petr Myšák ověřovatel zápisu Přílohy: 1. Pozvánka 2. Prezenční listina s plnými mocemi 3. Zpráva o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 včetně účetní závěrky za rok Zpráva kontrolní komise 5. Předpis záloh na rok Plán oprav