KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková"

Transkript

1 KRONIKA OBCE sepsala: Irena Kozáková

2 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných Finance Výstavba Domovní správa 17 Technické služby 18 Živnostenský odbor MÚ Životní prostředí 21 Letopisecká komise Církve Školství Kultura Sport 53 Zdravotnictví 54 Věci sociální 55 Bezpečnost 56 Průmysl Obchod, služby Politické strany Společenské organizace Různé 72 Závěr 1

3 P o č a s í Rok 1997 byl teplotně normální, ovšem jen v průměru. Některé měsíce měly značné teplotní odchylky od normy. Hned v mimořádně chladném lednu jsme si mrazů dostatečně užili. Teploměr se dostal nad nulu až 20. ledna. Bylo to pokračování tuhé zimy z prosince Lednová teplotní odchylka od normálu byla -2,4 st.c. Zato únor byl mimořádně teplý a slunný. Nápadně studený byl duben, ale po něm přišel krásně vydařený květen a bylo sedm dní s teplotami nad 25 st. ve stínu. Jednou dosáhla rtuť až na 31 st. C. V červenci napršelo téměř 200% normálu, tj. 115 mm. Bylo to právě v době, kdy došlo k povodňové katastrofě na Moravě. Zato v srpnu bylo krásně a slunné letní počasí pokračovalo až do konce první dekády v září a i potom teploměr často ukazoval nad 25 st. ve stínu. Neobvykle teplý byl prosinec, takže vánoce byly na blátě. Na druhý svátek vánoční se teploměr vyšplhal až na plus 13 st.c. 2

4 Politické klima doby Významnou mezinárodní událostí roku 1997 byl summit USA - Rusko ohledně rozšíření NATO o další státy. K úplné shodě ovšem nedošlo. Stejně jako předešlé roky nám bohužel i rok 1997 ukázal, že lidstvo nedovede bez násilí žít. Jako příklad lze uvést občanskou válku v Afganistanu a občanskou válku v Albánii, která naštěstí netrvala dlouho. Otřesná tragédie se udála v Egyptě, kde teroristé přepadli skupinu turistů - návštěvníků starověkých památek v Luxoru a 68 jich brutálně zavraždili. Snad ještě hroznější je vyvražďování vesnic v Alžíru. Odhaduje se, že teroristé tam za posledních pět let povraždili 6O tisíc lidí. Událostí prvořadého významu pro nás bylo pozvání Česka společně s Polskem a Maďarskem k přistoupení do NATO. Podepsána a ratifikována byla česko-německá deklarace, která má uzavřít sporné otázky minulosti. Jednostranná závislost České republiky na dodávkách zemního plynu z východu byla alespoň částečně prolomena napojením na západoevropskou trubní síť a realizací dodávek norského plynu přes Spolkovou republiku Německo. Vnitropoliticky byl rok 1997 velmi kritický. Proběhla významná pětidenní stávka železničářů, která způsobila mnoho škod jednotlivcům, podnikům i státu. Vleklé ekonomické potíže (bilance zahraničního obchodu, inflace a pod.) bylo nutno řešit zvláštními opatřeními, tzv. "balíčky". Vše vyvrcholilo koncem roku odchodem KDU-ČSL a ODA z koaliční vlády a nakonec vynucenou demisí premiéra Václava Klause. Nová vláda byla ustavena až v roce Dlouhá léta budeme pamatovat na katastrofální povodně na Moravě, při kterých zahynulo 48 osob a vzniklé škody přesahují částku 60 miliard korun. 3

5 Správa věcí veřejných K 5. prosinci 1997 dosáhl stav obyvatelstva trvale hlášeného na území Prahy Radotína dosud nejvyššího počtu 7.1O3 obyvatel. Z roku 1996 přešlo do roku 1997 dvacet přestupků. V průběhu roku 1997 k nim přibyly padesátčtyři přestupky. Z toho bylo vydáním rozhodnutí vyřízeno padesátšest přestupků. Proti rozhodnutím bylo podáno osm odvolání. V šesti případech magistrát odvoláním vyhověl, dvě odvolání jsou doposud u odvolacího orgánu. Z roku 1996 přešly do roku 1997 tři žádosti o poskytnutí právní ochrany podle 5 obč. zák., ke kterým v současném roce přibyly tři nové žádosti. Na pokutách bylo letos uloženo Kč. Rybářských lístků bylo vydáno 150. Bytová oblast V roce 1997 byly přiděleny tyto byty: jedna garsoniéra, dva 1 + 0, jeden 1 + 1, dva 2 + 1, dva Podatelna Místním úřadem bylo přijato nebo odesláno cca 4.2OO kusů listovních zásilek opatřených číslem jednacím. Rozhlasem bylo kromě zpráv místního úřadu odvysíláno 11O placených inzercí a oznámení. Rejstřík trestů Ohlašovna vyřídila od počátku roku 125 žádostí o výpis z rejstříku trestů. 4

6 Matriční agenda Do knihy zemřelých bylo zapsáno osmnáct radotínských občanů, v obřadní síni se uskutečnilo čtyřicetdva svatební obřady. Za ověřování podpisů a listin bylo vybráno cca Kč. Hřbitovní agenda V tomto roce byla vystavena třicettři povolení k uložení nebo vyjmutí uren a ostatků a jedenáct povolení k pronájmu nových hrobových míst na starém i novém hřbitově a na urnovém háji. Sociální péče Na dávky sociální péče bylo vyčerpáno zaokrouhleně Kč. Výše uvedené dávky jsou poskytovány podle zákona o sociálním zabezpečení č. zák. 100/88 Sb. Živnotní minimum od července letošního roku činí pro zdravého jednotlivce Kč a u osoby s dietou o 600 Kč více. Jelikož dnešní nejnižší důchody jsou zhruba o tisíc korun vyšší, důchodcům již na dietní stravování přispívat nelze. Životní jubilea Občanům, kteří se dožili 70, 75, 80 a více let jsou zasílány gratulace, od 80 let pak členky sociální komise chodí blahopřát osobně s dárkovým balíčkem a kytičkou. V tomto roce dovršili nejstarší občané Radotína: 9O let - Šlégrová Zdeňka, Vlčková Rosalie, Beranová Anna, Holá Jaroslava, Šenková Zdeňka, Máca František, Vondráková Jarmila, Semlitschková Božena, Hrušková Anežka, Kvapilová Marie 91 let - Jarkovská Růžena, Tolarová Marie, Novotná Anna, Lochmanová Růžena, Marek Slavomil, Bejčková Růžena, PhMr Neumannová Zdeňka 92 let - Bauerová Marie, Mrázková Antonie, Pichenbergrová Božena, Šubr Jan, Sádlová Barbora, Hamplová Anna 93 let - Muzikářová Božena, Němcová Jarmila 94 let - Rohlíková Pavla 95 let - Neubauerová Anna 96 let - Míková Anna, Fischerová Růžena, Zahradníková Marie, Oberdorferová Magda, Kohoutová Anna 5

7 Počátkem prosince byla ve spolupráci se sociální komisí uspořádána předvánoční nadílka pro nejstarší občany od 85 let a osamělé občany. Členky sociální komise obdarovaly potravinovými balíčky celkem 120 občanů. Zájezdů pro důchodce, na které přispívá finanční částkou místní úřad, bylo uspořádáno sedm. Účastník zájezdu hradí pouze 100 Kč. Pečovatelský dům je plně obsazen, evidováno je ještě šest žádostí. Do domovů důchodců a penzionů bylo sepsáno a odesláno na magistrát třináct žádostí. Pro Pražskou správu důchodového zabezpečení bylo sepsáno osm žádostí o zvýšení důchodu z důvodu bezmocnosti a tři žádosti o vdovský důchod. Komise Místního úřadu Praha Radotín: sociální - nová členka pí Zdena Čadilová letopisecká - noví členové p. Vladimír Vachet, p. Tomáš Hromádka bytová a místního hospodářství finanční - nový člen p. Jaroslav Kindl, členství ukončil p. Jaroslav Sojka životního prostředí kontrolní stavební školská a kulturní inventarizační - nově ustavena ve složení předsedkyně Hana Žižková, tajemnice MÚ členové Ing. Petr Binhack, předs. fin. komise Marta Tišlová, vedoucí fin. odboru MÚ Ivana Sumannová, sam. fin. ref. MÚ Kromě hlavní inventarizační komise je ještě 15 dílčích inventarizačních komisí pro zařízení MÚ. Změna ve složení rady místního zastupitelstva a ve funkci zástupce starosty Ke dni 30. června 1997 rezignoval doc. Dr František Vláčil na funkci zástupce starosty z důvodu zdravotního stavu a únavy po sedmi letech práce ve veřejné správě. Z toho důvodu přestal být od 1. července i členem rady místního zastupitelstva. Zastupitelstvo pak zvolilo novým zástupcem starosty Ing. Jana Farníka, který se tím stal i novým členem rady MZ. 6

8 Doc.Dr. Ing. František Vláčil CSc., kterému starosta Ing. Jiří Holub velice poděkoval za jeho spolehlivost, pracovitost, skromnost a lidskost a velikou pomoc při jeho starostenské funkci, zůstává členem místního zastupitelstva a předsedou komise životního prostředí. Nový zástupce starosty je dlouholetým členem místního zastupitelstva a předsedou bytové komise a místního hospodářství, kde prokázal svou morální čistotu a nestrannost a je odborníkem na počítačové systémy a sítě, což v současné době, kdy magistrát připravuje komunikaci s městskými částmi prostřednictvím a s využitím dálkového přenosu dat, je nezbytná odbornost. Rada MZ odvolala k 30. listopadu 1997 p. Jiřího Papulu z funkce vedoucího Domovní správy v souladu s 27, odst. 4 a 5 Zákoníku práce. Rada pověřuje dočasným vedením Domovní správy pí.věru Sehnalovou, a to od l. prosince 1997 do doby reorganizace Domovní správy. Panu Papulovi je nabídnuta funkce provozáře Domovní správy namísto pí Sehnalové. Rada odvolává Ing. Lenku Böhmovou, tč. na mateřské dovolené, v souladu se Zákoníkem práce 27, odst. 4 k 31. říjnu 1997 z funkce vedoucí stavebního odboru s tím, že po ukončení mateřské dovolené jí bude nabídnuta jiná funkce. Do funkce vedoucího stavebního odboru jmenuje rada od 1. listopadu 1997 p. Jiřího Hujera. Na návrh rady MZ bude pí. Dr. Zdeňka Hnátková vykonávat nadále funkci přísedící u městského soudu pro Prahu 1. Místní úřad rozšířil hodiny pro ověřování podpisů a listin i mimo úřední dny. Kromě pondělí a středy bude ověřování prováděno správním odborem i v úterý, čtvrtek a pátek vždy od osmi do dvanácti hodin. Na základě ekonomických požadavků a stavu objektu WC byl tento objekt přeměněn na prodejnu. K návrhu správního odboru rozhodla rada MZ, že počet zájezdů pro důchodce bude zachován a k tomu účelu budou prostředky pro finanční úhradu v částce Kč vyčleněny z prostředků určených pro sociální účely. 7

9 Nabídku firmy ALARM na umístění orientačních stojanových map v intravilánu městské části rada akceptuje. V městské části Radotín byla v letním období provedena firmou KONVEL deratizace. Rada rozhodla a místní zastupitelstvo schválilo návrh starosty poskytnout oblastem postiženým povodněmi finanční pomoc ve výši Kč. Týká se konkrétně města Tlumačov, okr. Zlín. Rada též v rámci své pravomoci poskytla s cílem rychle pomoci obci Troubky, která byla velmi těžce postižena povodní, dar ve výši Kč. Rada rozhodla zakoupit právní systém ASPI pro počítačovou síť místního úřadu s možností čtvrtletního doplňování zákonů. Místní úřad zakoupil přenosný počítač LEO 3510 s připojením na počítačovou síť úřadu pro kancelář starosty a dovybavil pracoviště životního prostředí, místního hospodářství a matriky. Napojení na síť v celkové hodnotě cca Kč bez DPH. Od akc. spol. Cement Bohemia byl proveden bezúplatný převod mateřské školy III. do majetku obce. O prodeji obecních domů je již uzavřeno deset smluv. Nadále je vykonávána státní správa pro Radotín, Velkou a Malou Chuchli a Lochkov. Místní úřad přispěl na Fond ohrožených dětí částkou Kč. 8

10 Co dělá místní úřad pro informovanost občanů? V místním časopise Šemík je pravidelně uveřejňována rubrika "Zprávy z radnice, aneb Co se řeší na radnici". Oficiálním místem pro závažné informace je úřední deska umístěná v zelené ploše naproti budově místního úřadu. Aktuální informace jsou sdělovány hlášením místního rozhlasu. Různé informace a oznámení jsou vylepovány na vývěsních tabulích a skříňkách. Čtyřikrát do roka se pořádají veřejná zasedání místního zastupitelstva. 9

11 F i n a n c e Přehled hospodaření MČ Praha Radotín za rok 1997 v tis. Kč Příjmy školství zdravotnictví 283 kultura 522 vnitřní správa 312 místní hospodářství u MÚ 39 sociální věci 83 pokladní správa technické služby převod z účtu hosp. činnosti převod z fondu rezerv 263 daň z nemovitostí dotace: státní rozpočet HMP - provoz HMP - investice St. fond živ. prostř půjčka St. fond živ. prostř celkem příjmy MČ

12 Výdaje vodní hosp doprava 10 školství zdravotnictví kultura vnitřní správa místní hospodářství u MÚ 103 sociální věci stavebnictví ostatní 114 technické služby celkem výdaje MČ výsledek hospodaření

13 S finanční komisí úzce spolupracovala po celý rok šestičlenná komise kontrolní. Společně provedly kontrolu hospodaření školských zařízení v obci. Zabývaly se několika náměty a stížnostmi v oblasti školství. Uskutečnila se kontrola Technických služeb v souvislosti se stížnostmi na stav radotínských vozovek a úklid obce. Byla provedena kontrola místní knihovny a kina. Žádná z uvedených kontrol nezaznamenala porušení předpisů ani zneužití finančních prostředků. Různé formální nedostatky byly ve spolupráci s radou MZ postupně odstraněny. 12

14 Výstavba Stavební akce v obci v roce 1997 Sanace budovy MÚ terénními úpravami a nátěrem fasády byla v dubnu ukončena sanace a rekonstrukce budovy MÚ vyvolaná nutností využít podkroví po přidělení výkonu státní správy i pro Velkou Chuchli a Lochkov. V závěru roku byla provedena i plynofikace objektu. Podjezd akce byla kompletně dokončena. Zahrnuje komunikaci průjezdu Radotínem od ulice K přívozu až k ulici Zderazské a výběhem k závorám přejezdu trati ČD, a to včetně kanalizace, vodovodu, plynovodu, všech elektrických sítí, stožárů veřejného osvětlení a dále včetně vybudování nového silničního mostu přes potok, lávky pro pěší přes potok u bývalého zdravotního střediska, včetně přeložky potoka a vybudování propustku pod tratí ČD pro Radotínský potok a změny trasy i výšky nové komunikace, jakož i nové řešení celého Horymírova náměstí. Pěší cesta podél potoka je osvětlena. Navíc byla provedena světelná signalizace u přechodu tratě, byla provedena pěší zkratka od nové pošty k potoku i úprava pěšího ostrůvku u parku. Akce zahrnuje i část Koruny k ulici Na Výšince a celkové sadové úpravy podél potoka, jakož i příjezd k býv. akumulátorce, dnes přístup k služebně České policie a ke stanici rychlé lékařské pomoci. Kanalizační sběrač CLX z Lahovic do Radotína byl dán do provozu v srpnu letošního roku. Po dokončení sběrače byly v rekordní době dokončeny ulice Loučanská a Václava Balého, a to včetně chodníků. Díky pracovníkům firmy IPS mohly děti jít l. září do školy již po nových chodnících i komunikaci, ačkoli ještě 20. srpna tomu nikdo nemohl věřit. Trasa vede podél ulice Výpadové, křižuje Radotínský potok v ulici K přívozu, dále prochází zahradou fary do ulic Loučanské, K lázním a Ke Zděři, kde zatím končí u podchodu trati ČD u nového stadionu. 13

15 Kabelizace kompletní (1 kv, telefon, místní rozhlas, veřejné osvětlení, televize) byla položena v oblasti od potoka směrem k Viničkám. Kabel - byl položen v ulici Prvomájové a K cementárně Sítě včetne kabelizace - byly položeny v ulicích Tachovské, Věštínské a Nýřanské Kotelna ve škole byla plynofikována. Na plynovou kotelnu - byly napojeny domy čp a 1156 v Tachovské ulici. Kanalizační přípojky obecních domů byly vybudovány tam, kde byla dokončena kanalizace. Rekonstrukce ulice Vrážské byla provedena včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků a obnoven normální provoz. Kabelizace mezi tratí ČD a ulicí Výpadovou je již hotova. Jsou rovněž osazeny stožáry veřejného osvětlení. Cyklistická stezka se buduje. Práce v současné době intenzivně probíhají. Rekonstrukce Kulturního střediska U Koruny v průběhu roku byl zpracován projekt, s asanačními pracemi se započalo v závěru letošního roku. Z uvedeného přehledu je vidět, že v začátku roku předpokládané a slibované akce byly realizovány, že centrum Radotína bylo zkulturněno a vybaveno sítěmi,že dnes již celá naše obec má provedenou veškerou kabelizaci, i když zapojování telefonů bude prováděno i v příštím roce. V centru byla v rámci rekultivace po stavbě vysazena zeleň a zelené plochy jsou pěkně udržované. Kolem nás vyrůstá řada nových staveb, provádí se modernizace domů, opravy fasád, zahrady jsou pěkně udržovány, prostě Radotín se mění k lepšímu. 14

16 Domovní správa Finančně náročné akce byly provedeny na starém sídlišti - celkové rekonstrukce střech na sedmi objektech včetně revize hromosvodu - rekonstrukce odpadních stoupaček v domech 1080, 1081, revize hydrantů na všech objektech - revize hromosvodů průběžně - revize komínových těles - opravy komínů nevyhovujících po revizi - revize elektro na všech objektech včetně drobných oprav - přepojení odpadní kanalizace na veřejnou kanalizaci v domě 1043 v Nýřanské ulici - plynofikace objektů včetně kolaudace - tmelení spár v Tachovské 1155 a 1156 dle posudku soudního znalce Obnova bytového fondu - postupné obnovování bytového příslušenství starého 20 a více let - pokračování v údržbě okapů, střešních vikýřů - malování domů, které nebyly malovány 20 a více let. V letošním roce Domovní správa uhradila velké částky za opravy dveří u vchodů do domů, sklepů, sušáren a pod. zničených vypáčením neznámými pachateli. Zapálené zvonkové panely, rozštípané dveře jsou na denním pořádku jak na starém, tak i na novém sídlišti. Rada místního zastupitelstva rozhodla pojistit 29 objektů vedených v materiálu fin. odboru u Živnostenské pojišťovny při spoluúčasti dvacet tisíc korun na jeden pojištěný objekt. Rada MZ souhlasí s dotací Domovní správě ve výši Kč na odvoz odpadních vod z osmi problémových domů. 15

17 Celkový dluh nájemníků - neplatičů činí na nájemném ke dne 31. března Kč a podílí se na něm 84 dlužníků. Dlužníci byli jmenovitě uveřejněni v místním časopise Šemík č. 4/97. Sleva nájmu v domech se vzduchotechnikou Nájemcům bytů, v kterých byly instalovány pračky vzduchu z důvodů účinku radonu, se poskytuje sleva na provoz praček 20 Kč měsíčně a nájemcům bytů, v kterých je ze stejných důvodů instalována vzduchotechnika, sleva 250 Kč měsíčně. Postup při uzavírání nájemních smluv pro bytové domy Pro bytové domy bude nájemní smlouvy uzavírat správní odbor, výši volného nájemného bude určovat rada. Týká se i nebytových prostor v těchto domech. Předpis nájemného včetně záloh na služby vystavuje na základě smlouvy Domovní správa. 16

18 Technické služby V tomto roce probíhaly především: - opravy místních komunikací a chodníků (např. Ametystová, Topasová, Živcová, U sanatoria, Pod Lahovskou, Strážovská, Solná) - likvidace černých skládek (Ke Zděři, hřbitov, Na pískách, tunýlek, Zderazská) - likvidace automobilových vraků - vyčistění Radotínského potoka - úprava cesty do Slavičího údolí - průřezy křovin a stromů v době vegetačního klidu - opravy zábradlí a instalace dopravních zábran v parcích - úpravy plakátovacíh ploch Pravidelné činnosti TS: - svoz odpadů z košů, úklid hřbitovů - provádění jarních úklidových prací podle harmonogramu vyvěšeného ve vývěskách MÚ, aby i veřejnost mohla plnění kontrolovat - zimní údržba komunikací a chodníků - od 1. listopadu trvalá nonstop pohotovostní služba - na nově vybudované zámkové dlažbě je ze strany TS zajištěn posyp veřejných chodníků šotolinou, soukromým vlastníkům pomáhají Technické služby opatřit posypový materiál - sekání zeleně do 31. října - čistění obce dle rozpisu - kontejnerový svoz odpadu dle rozpisu i na objednávku - údržba a obnova dopravního značení, vyznačování parkovacích míst - čistění dešťové kanalizace - rozvoz a vylepování plakátů, doprava prádla pro mateřské školy a knih pro místní knihovnu a další práce dle pokynů MÚ - sekání parkové zeleně, svoz listí a strojní čistění komunikací zajištěno dodavatelsky. 17

19 Živnostenský odbor MÚ Činnost živnostenského odboru je řízena zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Přehled činnosti v roce 1997: živnostenské listy á 1000 Kč 439 koncesní listy á 2000 Kč 18 změny á 500 Kč 121 změny á 100 Kč 97 změny zdarma 411 zrušení á 15O Kč 19 výpisy ze živnostenského rejstříku á 50 Kč 7 nahlédnutí do živnost. rejstříku á 20 Kč 2 pokuty 45 tržiště, prod. místa za ,- Kč Celkový příjem za rok ,- Kč 18

20 Životní prostředí Komise životního prostředí a veřejného pořádku pracovala ve složení: doc. Dr Ing. Frant. Vláčil CSc, Miroslav Vobecký, Ing. Josef Jedlička, Ing. Vladislav Šimáček, Dr Dagmar Novotná, Pavel Jirásek a jednala na deseti pravidelných schůzích. Komise průběžně sledovala stav dopravního značení a provedla kontrolu po skončení stavebních prací v částech dotčených dopravně-inženýrským rozhodnutím. Kontrolovala průběh jarního úklidu veřejných prostranství i dodržování harmonogramu úklidu komunikací. Značnou pozornost věnovala komise stavu veřejného osvětlení, který byl předmětem časté kritiky občanů. Člen komise vypracoval několikanásobně seznam všech závad veřejného osvětlení a spolu se starostou intervenoval u ředitele podniku Veřejné osvětlení. Z hlediska ochrany životního prostředí se komise vyjadřovala ve stavebním řízení k těmto větším stavbám: čerpadlo pohonných hmot ARAL, sanace tzv. mramorového lomu, přeměna areálu býv. Prefy, stavba haly firmy Schafer-Menk, plnicí stanice na mleté uhlí v objektu Cement Bohemia. Rovněž se vyjadřovala k provoznímu řádu na likvidaci některých odpadů cementárny. Připomínkovala chystanou a neschválenou vyhlášku magistrátu o odpadech. V předstihu k této vyhlášce vybrala místa pro umístění sběrných hnízd pro tříděný odpad. I letos byl na katastru Radotína likvidován bolševník pracovníkem placeným místním úřadem, což je činnost, které přes všechna upozornění nevěnuje magistrát potřebnou pozornost, takže se tato invazivní rostlina šíří na nás katastr z okolních neošetřovaných území. 19

21 Již několik let financuje místní úřad měření imisí oxidu siřičitého (SO 2 ) a oxidů dusíku (NO x ) na křižovatce ulic Výpadová a Vrážská (u mostu). Celoroční průměr těchto škodlivin v roce 1997 byl 22,8 / ug/m3 SO 2 a 48,7 / ug/m3 NO x. Platný limit je 60 / ug/m 3 pro SO 2 a 80 / ug/m3 pro NO x. Průměrné hodnoty pro SO 2 v posledních letech mírně klesají, obsah NO x kolísá kolem hodnoty 52 / ug/m3. 20

22 Letopisecká komise Letopisecká komise měla na počátku roku 1997 jedenáct členů, koncem roku pak byli přijati další dva členové, Tomáš Hromádka a Vladimír Vachet. Jako stálý host se schůzí zúčastňovala Ing. Andrea Gruberová, její členství projedná rada MZ na své první lednové schůzi Letopisecká komise uskutečnila během roku celkem patnáct akcí, z toho deset pravidelných schůzek, dvakrát Setkání s radotínskou veřejností (Radotín a Vzpomínání na kulturní minulost Radotína), třikrát výjezdní zasedání. Účast členů na všech akcích je vysoká, téměř 71%. Bohužel i průměrný věk členů je vysoký, téměř 66 let. Kronikářka Irena Kozáková předala v červnu 1997 radě MZ Kroniku městské části Radotín za rok

23 C í r k v e Církev římskokatolická První lednový týden byl týdnem ekumenických modliteb za sjednocení křesťanů. Slavnostní událostí pro všechny věřící byla návštěva Svatého otce Jana Pavla II. ve dnech 26. a 27. dubna 1997 v Praze a v Hradci Králové. Mnozí místní věřící se zúčastnili slavnostní mše na Letné k svatovojtěšskému miléniu a ekumenických modliteb v katedrále Sv. Víta za účasti prezidenta republiky Václava Havla. Tentýž den, 26.4., byl Svatý otec přijat na Pražském hradě prezidentským párem, zástupci diplomatického sboru a vlády. Při letních záplavách na Moravě byla ve farnosti uspořádána sbírka, která celkem vynesla O Kč, kromě věcných darů, jídla, ošacení a pod. Byla určena a odeslána obci Otrokovice. Velice oceněna byla fyzická pomoc při likvidaci následků záplav a obnovování bydlení. Písemný dík s přáním Pán Bůh zaplať zaslala na faru pěstounská rodina Hánova z Tlumačova, rovněž děkovný dopis byl otištěn v časopise Vlasta, kde byl mezi tvrdě pracujícími brigádníky jmenován i Michal Pivovarníček a Martin Linek z Radotína, kteří se oba zúčastnili záchranných prací v rámci katolické církve. V sobotu 15. srpna 1997 byla uspořádána pouť z Radotína do Třebotova k oslavě 130. výročí posvěcení kostela sv. Martina. Účast byla hojná. V kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně jsou nadále bohoslužby kromě neděle a svátků ještě v pondělí, ve středu a v pátek. Náboženství se vyučuje ve škole i na faře. Žáků v Radotíně, kteří chodí na náboženství je 22. Do farnosti nadále patří ještě Černošice, Třebotov a Slivenec, kde se právě opravuje střecha kostela. 22

24 Farní společenství pořádá průběžně sbírky ošacení, obutí, hraček a j. pro potřebné. Spolupracuje s diakonií v Úpici, kde se vše třídí, opravuje, pere. Jim patří velký dík za obětavou práci. V kostele byly uspořádány vánoční koncerty 13. prosince vánoční koncert dětí Základní umělecké školy 20. prosince Rybova vánoční mše pěveckého sboru SÚDOP 24. prosince od koledy. V Radotíně se u paní Mašínové ubytovaly dvě sestřičky misionářky z Itálie, které by chtěly pomáhat ve výuce na školách. Rády by též vyučovaly italský jazyk, příp. latinu. 23

25 Českobratrská církev evangelická Podařilo se dokončit náročnou rekonstrukci fary v Matějovského ul. 14 započatou v roce Bylo to tehdy v období, kdy byl sbor již druhý rok po odchodu faráře Miroslava Heryána do důchodu bez vlastního kazatele, administrován z Berouna farářkou Dagmar Ondříčkovou. Tuto akci vzal na svá bedra nově zvolený kurátor sboru Ing. Pavel Hampl. Podařilo se získat peníze z dotací magistrátu, z celocírkevních prostředků i půjček a podle projektu člena sboru Ing.arch. Adolfa Pospíšila byla stavba provedena pod odborným dohledem Ing. Jiřího Novotného. Domek byl zkolaudován v červenci a noví kazatelé se mohli nastěhovat. Za nové pastýře sboru byli v květnu zvoleni manželé Mamulovi. Vznikla netradiční povolávací listina pro faráře Jana Mamulu jako správce sboru s 2/3 úvazku a zbytek pro farářku Lýdii Mamulovou. Oba mají ještě další úkoly v diakonii a v Pražském seniorátě ČCE. Tento způsob týmové práce je zvlášť vhodný pro místní sbor v Radotíně, neboť ten má velmi pestrou skladbu a působí v něm několik samostatných aktivních skupin. V Radotíně se konaly pravidelné nedělní bohoslužby a jednou měsíčně v kazatelských stanicích: Černošice, Dobřichovice, Řevnice. V Radotíně jsou jednou měsíčně rodinné bohoslužby společně s dětmi. V týdnu se ke katechezi shromažďují děti a mládež, dospělí na biblických nebo modlitebních hodinách a ve dvou domácích skupinách, o návštěvy starých a nemocných se stará křesťanská služba. Sbor měl na konci roku celkem 558 členů, z toho v Černošicích 118, v Dobřichovicích 77 a v Řevnicích

26 Církev Československá husitská Činnost církve je popsána v Kronice 1995, str. 50. V čele církve nadále stojí pan farář ThLic Jiří Kalenský. Věřící se scházejí v modlitebně Karla Farského v Prvomájové ulici. Kromě pravidelných bohoslužeb se církev zaměřila na pomoc bezdomovcům, a to již od roku 1991, kdy v církvi začala činnost Diakonie a misie pro lidi postižené válkou, pro uprchlíky, bezdomovce a lidi opuštěné. Za tuto dobu přinesli občané neuvěřitelné množství šatstva, potravin i léků, které se v centru Diakonie v Úpici třídí, balí a expedují na místa určení. 25

27 Š k o l s t v í Základní škola v Radotíně Vedení školy se nezměnilo, po konkurzu na funkci ředitele 16. dubna 1997 pokračuje ve své práci dosavadní ředitel Mgr. Jaroslav Bek. Nadále je zástupkyní pro I. stupeň paní Mgr. Jaroslava Boháčová a pro II. stupeň paní Marie Urbanová. Starý školní rok 1996//97 ukončilo v ZŠ Radotín 707 žáků, z toho bylo 458 z I. stupně (l ročník) a 249 z II. stupně ( ročník). Navždy ze školy odešli 62 žáci z devátých tříd. Nový školní rok 1997/98 zahájilo 718 žáků ve 28 třídách (z toho 453 žáci l ročníku v 18 třídách a 265 žáků ročníku v 10 třídách. Se začátkem nového školního roku 97/98 došlo k zásadní úpravě pracovní doby pedagogů. Dosavadní úvazky tzv. přímé vyučovací povinnosti 22 hodin týdně se zvýšily na 24 hodiny týdně, což přineslo větší problémy s přidělováním třídnictví. Za třídnictví se od 1. září 1997 platí zvláštní příplatek k základní mzdě (dosud se za ně ubírala jedna hodina z celkového úvazku přímé vyučovací povinnosti). Změnám v úvazcích předcházela nespokojenost učitelů se stavem ve školství a s názory ministra školství a obavy z uskutečnění jím navrhovaných změn a na jižní Moravě byla zahájena řetězová stávka, do níž se 27. února zapojili i pracovníci ZŠ Radotín poté, co se jich pro stávku vyslovila většina. Mnoho rodičů důvody stávky pochopilo, mnozí ale stávku jednoznačně odsoudili. Na konci roku 1996 a na začátku roku 1997 se objevila ve škole šikana takového rozsahu, že bylo nutné předat případ k šetření kriminalistům z Prahy 5. Stalo se, že do "pozornosti" svých spolužků se dostal žák 9. ročníku Jakub Kotrba. Výsledky šetření přinesly žákům Košťálovi, Košařovi, Legartovi, Neumanovi a Karnetovi trojky z chování. Postup vedení školy a rozhodnutí pedagogické rady byly rozhodně podpořeny sociálními kurátory z oddělení péče o děti při Obv. úřadě Praha 5, ale většina rodičů potrestaných žáků neunesla břímě trestu a snažila se verdikt zvrátit. 26

28 Po rozdání vysvědčení 30. června se skupina žáků z devátých tříd, kteří už odešli ze školy navždy, odebrala oslavovat tuto skutečnost do restaurace Sokolovna, kde jim byl naléván alkohol. Část jich pak odešla před Hotelový dům a tam byl žák Karel Čekan napomínám panem Komínkem pro výtržnické chování. Došlo k osobní potyčce, při níž Čekan jím smýkl o obrubu kašny tak, že pan Komínek podlehl na místě způsobenému zranění. Do konce roku 1997 nebyl případ uzavřen, Čekana čeká ještě soud. Školní jídelna pokračovala v dobrém vaření a poskytovala obědy asi sedmi stovkám strávníků. V průběhu roku nebylo třeba žádných opatření na základě zjištění České školní inspekce. U zápisů do první třídy bylo v únoru přes sto dětí. Třídy 3.A, 3.B a 3.C prošly plaveckým výcvikem. V dubnu žáci II. stupně zhlédli hodnotný naučný program v Divadle Jiřího Srnce na Zbraslavi "O čem tanec vypráví". Do radotínského gymnázia byli přijati všichni žáci - uchazeči z 9. ročníků a sedm uchazečů ze 7. tříd. Tato skutečnost staví opět naši školu do čela všech škol z okolí v kvalitě znalostí, v posledních letech jde o stav trvalý. Stalo se tradicí, že každý rok se škola zapojuje s pozoruhodnými výsledky do charitativní činnosti. V květnu se uskutečnila akce "Kolo patří k domovu", při níž bylo nashromážděno pro dětské domovy kolem třiceti kol. O výsledku sbírky vyšel článek v Mladé frontě Dnes 21. května. Další úspěšnou sbírkou byla sbírka hraček pro Chorvatsko ke konci roku. Děti toho sebraly tolik, že byly za odměnu pozvány na divadelní představení. 27

29 Červen je měsícem zvýšeného sportovního zápolení a hodnocení výsledků v soutěžích. "Sportovní den" proběhl letos 3. června, žáci II. stupně soutěžili v atletice na stadionu, žáci I. stupně měli soutěže na kynologickém cvičišti. 26. června byli odměněni nejlepší žáci v rozličných oborech činnosti. V soutěži "O nejsportovnější školu v Praze 5" patří ZŠ Radotín k favoritům v mnoha sportovních odvětvích. Zásluhu na tom má zejména pan učitel Hanzlík. Na konci školního roku 1996/97 dostalo 167 žáků samé jedničky na vysvědčení a dostali poukázku na porci zmrzliny v prodejně Racia, na druhé straně během školního roku bylo uděleno 61 ředitelských důtek, z nichž většina vedla ke sníženým známkám z chování. V září začala série sportovních soutěží pro jednotlivce a družstva tříd cyklistickým závodem "Tour de Radotín". Se zabezpečením provozu pomohli policisté z místního odd. Policie ČR. Během školního roku škola pořádá okolo deseti soutěží, takže je to zhruba jedna měsíčně. Od října jsou v obou hlavních budovách instalovány pitné automaty, které jsou plně využívány. Lze si koupit sodu, kolu a dva druhy limonády. Na základě dobré spolupráce s odd. péče o děti OÚ absolvovali žáci dvou nejvyšších ročníků naučný program na téma HIV/AIDS. Jednou měsíčně se jeden zástupce školy účastní seminářů, na kterých se řeší výchovné problémy mládeže tzv. Bálintovou metodou. Pracovnice OPD jsou pro školu oporou při jednáních se žáky a hlavně s jejich rodiči. Výtvarným činnostem, podobně jako sportu, je věnována ve škole velká pozornost. K vypalovací peci přibyl hrnčířský kruh, práci s keramickou hlínou si oblíbily nejen děti, ale i jejich učitelky. 28

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2010 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Slavnostního otevření jihozápadní části okruhu 20. září se vedle ministra dopravy Víta Bárty a pražského primátora Pavla Béma zúčastnil i prezident

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2009

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2009 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2009 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko a podpis starosty: Ladislav Honusek v. r. Podepsáno dne 22.09.2010 Tato kronika obsahuje 108 stran, tj. s l

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 1 KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 2 OBSAH I. Politický a veřejný život města... 4 A. Politický a veřejný život města... 4 Rada města... 4 Zastupitelstvo... 4 Struktura a činnost městského úřadu... 4 Vyhlášky

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2009 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, září 2010 Rok 2009 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2009 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

ZÁPIS DO KRONIKY 2011

ZÁPIS DO KRONIKY 2011 ZÁPIS DO KRONIKY 2011 Činnost OÚ a zastupitelstva Obecní zastupitelstvo se během roku 2011 scházelo pravidelně, celkem na 13 zasedáních. Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více