KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková"

Transkript

1 KRONIKA OBCE sepsala: Irena Kozáková

2 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných Finance Výstavba Domovní správa 17 Technické služby 18 Živnostenský odbor MÚ Životní prostředí 21 Letopisecká komise Církve Školství Kultura Sport 53 Zdravotnictví 54 Věci sociální 55 Bezpečnost 56 Průmysl Obchod, služby Politické strany Společenské organizace Různé 72 Závěr 1

3 P o č a s í Rok 1997 byl teplotně normální, ovšem jen v průměru. Některé měsíce měly značné teplotní odchylky od normy. Hned v mimořádně chladném lednu jsme si mrazů dostatečně užili. Teploměr se dostal nad nulu až 20. ledna. Bylo to pokračování tuhé zimy z prosince Lednová teplotní odchylka od normálu byla -2,4 st.c. Zato únor byl mimořádně teplý a slunný. Nápadně studený byl duben, ale po něm přišel krásně vydařený květen a bylo sedm dní s teplotami nad 25 st. ve stínu. Jednou dosáhla rtuť až na 31 st. C. V červenci napršelo téměř 200% normálu, tj. 115 mm. Bylo to právě v době, kdy došlo k povodňové katastrofě na Moravě. Zato v srpnu bylo krásně a slunné letní počasí pokračovalo až do konce první dekády v září a i potom teploměr často ukazoval nad 25 st. ve stínu. Neobvykle teplý byl prosinec, takže vánoce byly na blátě. Na druhý svátek vánoční se teploměr vyšplhal až na plus 13 st.c. 2

4 Politické klima doby Významnou mezinárodní událostí roku 1997 byl summit USA - Rusko ohledně rozšíření NATO o další státy. K úplné shodě ovšem nedošlo. Stejně jako předešlé roky nám bohužel i rok 1997 ukázal, že lidstvo nedovede bez násilí žít. Jako příklad lze uvést občanskou válku v Afganistanu a občanskou válku v Albánii, která naštěstí netrvala dlouho. Otřesná tragédie se udála v Egyptě, kde teroristé přepadli skupinu turistů - návštěvníků starověkých památek v Luxoru a 68 jich brutálně zavraždili. Snad ještě hroznější je vyvražďování vesnic v Alžíru. Odhaduje se, že teroristé tam za posledních pět let povraždili 6O tisíc lidí. Událostí prvořadého významu pro nás bylo pozvání Česka společně s Polskem a Maďarskem k přistoupení do NATO. Podepsána a ratifikována byla česko-německá deklarace, která má uzavřít sporné otázky minulosti. Jednostranná závislost České republiky na dodávkách zemního plynu z východu byla alespoň částečně prolomena napojením na západoevropskou trubní síť a realizací dodávek norského plynu přes Spolkovou republiku Německo. Vnitropoliticky byl rok 1997 velmi kritický. Proběhla významná pětidenní stávka železničářů, která způsobila mnoho škod jednotlivcům, podnikům i státu. Vleklé ekonomické potíže (bilance zahraničního obchodu, inflace a pod.) bylo nutno řešit zvláštními opatřeními, tzv. "balíčky". Vše vyvrcholilo koncem roku odchodem KDU-ČSL a ODA z koaliční vlády a nakonec vynucenou demisí premiéra Václava Klause. Nová vláda byla ustavena až v roce Dlouhá léta budeme pamatovat na katastrofální povodně na Moravě, při kterých zahynulo 48 osob a vzniklé škody přesahují částku 60 miliard korun. 3

5 Správa věcí veřejných K 5. prosinci 1997 dosáhl stav obyvatelstva trvale hlášeného na území Prahy Radotína dosud nejvyššího počtu 7.1O3 obyvatel. Z roku 1996 přešlo do roku 1997 dvacet přestupků. V průběhu roku 1997 k nim přibyly padesátčtyři přestupky. Z toho bylo vydáním rozhodnutí vyřízeno padesátšest přestupků. Proti rozhodnutím bylo podáno osm odvolání. V šesti případech magistrát odvoláním vyhověl, dvě odvolání jsou doposud u odvolacího orgánu. Z roku 1996 přešly do roku 1997 tři žádosti o poskytnutí právní ochrany podle 5 obč. zák., ke kterým v současném roce přibyly tři nové žádosti. Na pokutách bylo letos uloženo Kč. Rybářských lístků bylo vydáno 150. Bytová oblast V roce 1997 byly přiděleny tyto byty: jedna garsoniéra, dva 1 + 0, jeden 1 + 1, dva 2 + 1, dva Podatelna Místním úřadem bylo přijato nebo odesláno cca 4.2OO kusů listovních zásilek opatřených číslem jednacím. Rozhlasem bylo kromě zpráv místního úřadu odvysíláno 11O placených inzercí a oznámení. Rejstřík trestů Ohlašovna vyřídila od počátku roku 125 žádostí o výpis z rejstříku trestů. 4

6 Matriční agenda Do knihy zemřelých bylo zapsáno osmnáct radotínských občanů, v obřadní síni se uskutečnilo čtyřicetdva svatební obřady. Za ověřování podpisů a listin bylo vybráno cca Kč. Hřbitovní agenda V tomto roce byla vystavena třicettři povolení k uložení nebo vyjmutí uren a ostatků a jedenáct povolení k pronájmu nových hrobových míst na starém i novém hřbitově a na urnovém háji. Sociální péče Na dávky sociální péče bylo vyčerpáno zaokrouhleně Kč. Výše uvedené dávky jsou poskytovány podle zákona o sociálním zabezpečení č. zák. 100/88 Sb. Živnotní minimum od července letošního roku činí pro zdravého jednotlivce Kč a u osoby s dietou o 600 Kč více. Jelikož dnešní nejnižší důchody jsou zhruba o tisíc korun vyšší, důchodcům již na dietní stravování přispívat nelze. Životní jubilea Občanům, kteří se dožili 70, 75, 80 a více let jsou zasílány gratulace, od 80 let pak členky sociální komise chodí blahopřát osobně s dárkovým balíčkem a kytičkou. V tomto roce dovršili nejstarší občané Radotína: 9O let - Šlégrová Zdeňka, Vlčková Rosalie, Beranová Anna, Holá Jaroslava, Šenková Zdeňka, Máca František, Vondráková Jarmila, Semlitschková Božena, Hrušková Anežka, Kvapilová Marie 91 let - Jarkovská Růžena, Tolarová Marie, Novotná Anna, Lochmanová Růžena, Marek Slavomil, Bejčková Růžena, PhMr Neumannová Zdeňka 92 let - Bauerová Marie, Mrázková Antonie, Pichenbergrová Božena, Šubr Jan, Sádlová Barbora, Hamplová Anna 93 let - Muzikářová Božena, Němcová Jarmila 94 let - Rohlíková Pavla 95 let - Neubauerová Anna 96 let - Míková Anna, Fischerová Růžena, Zahradníková Marie, Oberdorferová Magda, Kohoutová Anna 5

7 Počátkem prosince byla ve spolupráci se sociální komisí uspořádána předvánoční nadílka pro nejstarší občany od 85 let a osamělé občany. Členky sociální komise obdarovaly potravinovými balíčky celkem 120 občanů. Zájezdů pro důchodce, na které přispívá finanční částkou místní úřad, bylo uspořádáno sedm. Účastník zájezdu hradí pouze 100 Kč. Pečovatelský dům je plně obsazen, evidováno je ještě šest žádostí. Do domovů důchodců a penzionů bylo sepsáno a odesláno na magistrát třináct žádostí. Pro Pražskou správu důchodového zabezpečení bylo sepsáno osm žádostí o zvýšení důchodu z důvodu bezmocnosti a tři žádosti o vdovský důchod. Komise Místního úřadu Praha Radotín: sociální - nová členka pí Zdena Čadilová letopisecká - noví členové p. Vladimír Vachet, p. Tomáš Hromádka bytová a místního hospodářství finanční - nový člen p. Jaroslav Kindl, členství ukončil p. Jaroslav Sojka životního prostředí kontrolní stavební školská a kulturní inventarizační - nově ustavena ve složení předsedkyně Hana Žižková, tajemnice MÚ členové Ing. Petr Binhack, předs. fin. komise Marta Tišlová, vedoucí fin. odboru MÚ Ivana Sumannová, sam. fin. ref. MÚ Kromě hlavní inventarizační komise je ještě 15 dílčích inventarizačních komisí pro zařízení MÚ. Změna ve složení rady místního zastupitelstva a ve funkci zástupce starosty Ke dni 30. června 1997 rezignoval doc. Dr František Vláčil na funkci zástupce starosty z důvodu zdravotního stavu a únavy po sedmi letech práce ve veřejné správě. Z toho důvodu přestal být od 1. července i členem rady místního zastupitelstva. Zastupitelstvo pak zvolilo novým zástupcem starosty Ing. Jana Farníka, který se tím stal i novým členem rady MZ. 6

8 Doc.Dr. Ing. František Vláčil CSc., kterému starosta Ing. Jiří Holub velice poděkoval za jeho spolehlivost, pracovitost, skromnost a lidskost a velikou pomoc při jeho starostenské funkci, zůstává členem místního zastupitelstva a předsedou komise životního prostředí. Nový zástupce starosty je dlouholetým členem místního zastupitelstva a předsedou bytové komise a místního hospodářství, kde prokázal svou morální čistotu a nestrannost a je odborníkem na počítačové systémy a sítě, což v současné době, kdy magistrát připravuje komunikaci s městskými částmi prostřednictvím a s využitím dálkového přenosu dat, je nezbytná odbornost. Rada MZ odvolala k 30. listopadu 1997 p. Jiřího Papulu z funkce vedoucího Domovní správy v souladu s 27, odst. 4 a 5 Zákoníku práce. Rada pověřuje dočasným vedením Domovní správy pí.věru Sehnalovou, a to od l. prosince 1997 do doby reorganizace Domovní správy. Panu Papulovi je nabídnuta funkce provozáře Domovní správy namísto pí Sehnalové. Rada odvolává Ing. Lenku Böhmovou, tč. na mateřské dovolené, v souladu se Zákoníkem práce 27, odst. 4 k 31. říjnu 1997 z funkce vedoucí stavebního odboru s tím, že po ukončení mateřské dovolené jí bude nabídnuta jiná funkce. Do funkce vedoucího stavebního odboru jmenuje rada od 1. listopadu 1997 p. Jiřího Hujera. Na návrh rady MZ bude pí. Dr. Zdeňka Hnátková vykonávat nadále funkci přísedící u městského soudu pro Prahu 1. Místní úřad rozšířil hodiny pro ověřování podpisů a listin i mimo úřední dny. Kromě pondělí a středy bude ověřování prováděno správním odborem i v úterý, čtvrtek a pátek vždy od osmi do dvanácti hodin. Na základě ekonomických požadavků a stavu objektu WC byl tento objekt přeměněn na prodejnu. K návrhu správního odboru rozhodla rada MZ, že počet zájezdů pro důchodce bude zachován a k tomu účelu budou prostředky pro finanční úhradu v částce Kč vyčleněny z prostředků určených pro sociální účely. 7

9 Nabídku firmy ALARM na umístění orientačních stojanových map v intravilánu městské části rada akceptuje. V městské části Radotín byla v letním období provedena firmou KONVEL deratizace. Rada rozhodla a místní zastupitelstvo schválilo návrh starosty poskytnout oblastem postiženým povodněmi finanční pomoc ve výši Kč. Týká se konkrétně města Tlumačov, okr. Zlín. Rada též v rámci své pravomoci poskytla s cílem rychle pomoci obci Troubky, která byla velmi těžce postižena povodní, dar ve výši Kč. Rada rozhodla zakoupit právní systém ASPI pro počítačovou síť místního úřadu s možností čtvrtletního doplňování zákonů. Místní úřad zakoupil přenosný počítač LEO 3510 s připojením na počítačovou síť úřadu pro kancelář starosty a dovybavil pracoviště životního prostředí, místního hospodářství a matriky. Napojení na síť v celkové hodnotě cca Kč bez DPH. Od akc. spol. Cement Bohemia byl proveden bezúplatný převod mateřské školy III. do majetku obce. O prodeji obecních domů je již uzavřeno deset smluv. Nadále je vykonávána státní správa pro Radotín, Velkou a Malou Chuchli a Lochkov. Místní úřad přispěl na Fond ohrožených dětí částkou Kč. 8

10 Co dělá místní úřad pro informovanost občanů? V místním časopise Šemík je pravidelně uveřejňována rubrika "Zprávy z radnice, aneb Co se řeší na radnici". Oficiálním místem pro závažné informace je úřední deska umístěná v zelené ploše naproti budově místního úřadu. Aktuální informace jsou sdělovány hlášením místního rozhlasu. Různé informace a oznámení jsou vylepovány na vývěsních tabulích a skříňkách. Čtyřikrát do roka se pořádají veřejná zasedání místního zastupitelstva. 9

11 F i n a n c e Přehled hospodaření MČ Praha Radotín za rok 1997 v tis. Kč Příjmy školství zdravotnictví 283 kultura 522 vnitřní správa 312 místní hospodářství u MÚ 39 sociální věci 83 pokladní správa technické služby převod z účtu hosp. činnosti převod z fondu rezerv 263 daň z nemovitostí dotace: státní rozpočet HMP - provoz HMP - investice St. fond živ. prostř půjčka St. fond živ. prostř celkem příjmy MČ

12 Výdaje vodní hosp doprava 10 školství zdravotnictví kultura vnitřní správa místní hospodářství u MÚ 103 sociální věci stavebnictví ostatní 114 technické služby celkem výdaje MČ výsledek hospodaření

13 S finanční komisí úzce spolupracovala po celý rok šestičlenná komise kontrolní. Společně provedly kontrolu hospodaření školských zařízení v obci. Zabývaly se několika náměty a stížnostmi v oblasti školství. Uskutečnila se kontrola Technických služeb v souvislosti se stížnostmi na stav radotínských vozovek a úklid obce. Byla provedena kontrola místní knihovny a kina. Žádná z uvedených kontrol nezaznamenala porušení předpisů ani zneužití finančních prostředků. Různé formální nedostatky byly ve spolupráci s radou MZ postupně odstraněny. 12

14 Výstavba Stavební akce v obci v roce 1997 Sanace budovy MÚ terénními úpravami a nátěrem fasády byla v dubnu ukončena sanace a rekonstrukce budovy MÚ vyvolaná nutností využít podkroví po přidělení výkonu státní správy i pro Velkou Chuchli a Lochkov. V závěru roku byla provedena i plynofikace objektu. Podjezd akce byla kompletně dokončena. Zahrnuje komunikaci průjezdu Radotínem od ulice K přívozu až k ulici Zderazské a výběhem k závorám přejezdu trati ČD, a to včetně kanalizace, vodovodu, plynovodu, všech elektrických sítí, stožárů veřejného osvětlení a dále včetně vybudování nového silničního mostu přes potok, lávky pro pěší přes potok u bývalého zdravotního střediska, včetně přeložky potoka a vybudování propustku pod tratí ČD pro Radotínský potok a změny trasy i výšky nové komunikace, jakož i nové řešení celého Horymírova náměstí. Pěší cesta podél potoka je osvětlena. Navíc byla provedena světelná signalizace u přechodu tratě, byla provedena pěší zkratka od nové pošty k potoku i úprava pěšího ostrůvku u parku. Akce zahrnuje i část Koruny k ulici Na Výšince a celkové sadové úpravy podél potoka, jakož i příjezd k býv. akumulátorce, dnes přístup k služebně České policie a ke stanici rychlé lékařské pomoci. Kanalizační sběrač CLX z Lahovic do Radotína byl dán do provozu v srpnu letošního roku. Po dokončení sběrače byly v rekordní době dokončeny ulice Loučanská a Václava Balého, a to včetně chodníků. Díky pracovníkům firmy IPS mohly děti jít l. září do školy již po nových chodnících i komunikaci, ačkoli ještě 20. srpna tomu nikdo nemohl věřit. Trasa vede podél ulice Výpadové, křižuje Radotínský potok v ulici K přívozu, dále prochází zahradou fary do ulic Loučanské, K lázním a Ke Zděři, kde zatím končí u podchodu trati ČD u nového stadionu. 13

15 Kabelizace kompletní (1 kv, telefon, místní rozhlas, veřejné osvětlení, televize) byla položena v oblasti od potoka směrem k Viničkám. Kabel - byl položen v ulici Prvomájové a K cementárně Sítě včetne kabelizace - byly položeny v ulicích Tachovské, Věštínské a Nýřanské Kotelna ve škole byla plynofikována. Na plynovou kotelnu - byly napojeny domy čp a 1156 v Tachovské ulici. Kanalizační přípojky obecních domů byly vybudovány tam, kde byla dokončena kanalizace. Rekonstrukce ulice Vrážské byla provedena včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků a obnoven normální provoz. Kabelizace mezi tratí ČD a ulicí Výpadovou je již hotova. Jsou rovněž osazeny stožáry veřejného osvětlení. Cyklistická stezka se buduje. Práce v současné době intenzivně probíhají. Rekonstrukce Kulturního střediska U Koruny v průběhu roku byl zpracován projekt, s asanačními pracemi se započalo v závěru letošního roku. Z uvedeného přehledu je vidět, že v začátku roku předpokládané a slibované akce byly realizovány, že centrum Radotína bylo zkulturněno a vybaveno sítěmi,že dnes již celá naše obec má provedenou veškerou kabelizaci, i když zapojování telefonů bude prováděno i v příštím roce. V centru byla v rámci rekultivace po stavbě vysazena zeleň a zelené plochy jsou pěkně udržované. Kolem nás vyrůstá řada nových staveb, provádí se modernizace domů, opravy fasád, zahrady jsou pěkně udržovány, prostě Radotín se mění k lepšímu. 14

16 Domovní správa Finančně náročné akce byly provedeny na starém sídlišti - celkové rekonstrukce střech na sedmi objektech včetně revize hromosvodu - rekonstrukce odpadních stoupaček v domech 1080, 1081, revize hydrantů na všech objektech - revize hromosvodů průběžně - revize komínových těles - opravy komínů nevyhovujících po revizi - revize elektro na všech objektech včetně drobných oprav - přepojení odpadní kanalizace na veřejnou kanalizaci v domě 1043 v Nýřanské ulici - plynofikace objektů včetně kolaudace - tmelení spár v Tachovské 1155 a 1156 dle posudku soudního znalce Obnova bytového fondu - postupné obnovování bytového příslušenství starého 20 a více let - pokračování v údržbě okapů, střešních vikýřů - malování domů, které nebyly malovány 20 a více let. V letošním roce Domovní správa uhradila velké částky za opravy dveří u vchodů do domů, sklepů, sušáren a pod. zničených vypáčením neznámými pachateli. Zapálené zvonkové panely, rozštípané dveře jsou na denním pořádku jak na starém, tak i na novém sídlišti. Rada místního zastupitelstva rozhodla pojistit 29 objektů vedených v materiálu fin. odboru u Živnostenské pojišťovny při spoluúčasti dvacet tisíc korun na jeden pojištěný objekt. Rada MZ souhlasí s dotací Domovní správě ve výši Kč na odvoz odpadních vod z osmi problémových domů. 15

17 Celkový dluh nájemníků - neplatičů činí na nájemném ke dne 31. března Kč a podílí se na něm 84 dlužníků. Dlužníci byli jmenovitě uveřejněni v místním časopise Šemík č. 4/97. Sleva nájmu v domech se vzduchotechnikou Nájemcům bytů, v kterých byly instalovány pračky vzduchu z důvodů účinku radonu, se poskytuje sleva na provoz praček 20 Kč měsíčně a nájemcům bytů, v kterých je ze stejných důvodů instalována vzduchotechnika, sleva 250 Kč měsíčně. Postup při uzavírání nájemních smluv pro bytové domy Pro bytové domy bude nájemní smlouvy uzavírat správní odbor, výši volného nájemného bude určovat rada. Týká se i nebytových prostor v těchto domech. Předpis nájemného včetně záloh na služby vystavuje na základě smlouvy Domovní správa. 16

18 Technické služby V tomto roce probíhaly především: - opravy místních komunikací a chodníků (např. Ametystová, Topasová, Živcová, U sanatoria, Pod Lahovskou, Strážovská, Solná) - likvidace černých skládek (Ke Zděři, hřbitov, Na pískách, tunýlek, Zderazská) - likvidace automobilových vraků - vyčistění Radotínského potoka - úprava cesty do Slavičího údolí - průřezy křovin a stromů v době vegetačního klidu - opravy zábradlí a instalace dopravních zábran v parcích - úpravy plakátovacíh ploch Pravidelné činnosti TS: - svoz odpadů z košů, úklid hřbitovů - provádění jarních úklidových prací podle harmonogramu vyvěšeného ve vývěskách MÚ, aby i veřejnost mohla plnění kontrolovat - zimní údržba komunikací a chodníků - od 1. listopadu trvalá nonstop pohotovostní služba - na nově vybudované zámkové dlažbě je ze strany TS zajištěn posyp veřejných chodníků šotolinou, soukromým vlastníkům pomáhají Technické služby opatřit posypový materiál - sekání zeleně do 31. října - čistění obce dle rozpisu - kontejnerový svoz odpadu dle rozpisu i na objednávku - údržba a obnova dopravního značení, vyznačování parkovacích míst - čistění dešťové kanalizace - rozvoz a vylepování plakátů, doprava prádla pro mateřské školy a knih pro místní knihovnu a další práce dle pokynů MÚ - sekání parkové zeleně, svoz listí a strojní čistění komunikací zajištěno dodavatelsky. 17

19 Živnostenský odbor MÚ Činnost živnostenského odboru je řízena zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Přehled činnosti v roce 1997: živnostenské listy á 1000 Kč 439 koncesní listy á 2000 Kč 18 změny á 500 Kč 121 změny á 100 Kč 97 změny zdarma 411 zrušení á 15O Kč 19 výpisy ze živnostenského rejstříku á 50 Kč 7 nahlédnutí do živnost. rejstříku á 20 Kč 2 pokuty 45 tržiště, prod. místa za ,- Kč Celkový příjem za rok ,- Kč 18

20 Životní prostředí Komise životního prostředí a veřejného pořádku pracovala ve složení: doc. Dr Ing. Frant. Vláčil CSc, Miroslav Vobecký, Ing. Josef Jedlička, Ing. Vladislav Šimáček, Dr Dagmar Novotná, Pavel Jirásek a jednala na deseti pravidelných schůzích. Komise průběžně sledovala stav dopravního značení a provedla kontrolu po skončení stavebních prací v částech dotčených dopravně-inženýrským rozhodnutím. Kontrolovala průběh jarního úklidu veřejných prostranství i dodržování harmonogramu úklidu komunikací. Značnou pozornost věnovala komise stavu veřejného osvětlení, který byl předmětem časté kritiky občanů. Člen komise vypracoval několikanásobně seznam všech závad veřejného osvětlení a spolu se starostou intervenoval u ředitele podniku Veřejné osvětlení. Z hlediska ochrany životního prostředí se komise vyjadřovala ve stavebním řízení k těmto větším stavbám: čerpadlo pohonných hmot ARAL, sanace tzv. mramorového lomu, přeměna areálu býv. Prefy, stavba haly firmy Schafer-Menk, plnicí stanice na mleté uhlí v objektu Cement Bohemia. Rovněž se vyjadřovala k provoznímu řádu na likvidaci některých odpadů cementárny. Připomínkovala chystanou a neschválenou vyhlášku magistrátu o odpadech. V předstihu k této vyhlášce vybrala místa pro umístění sběrných hnízd pro tříděný odpad. I letos byl na katastru Radotína likvidován bolševník pracovníkem placeným místním úřadem, což je činnost, které přes všechna upozornění nevěnuje magistrát potřebnou pozornost, takže se tato invazivní rostlina šíří na nás katastr z okolních neošetřovaných území. 19

21 Již několik let financuje místní úřad měření imisí oxidu siřičitého (SO 2 ) a oxidů dusíku (NO x ) na křižovatce ulic Výpadová a Vrážská (u mostu). Celoroční průměr těchto škodlivin v roce 1997 byl 22,8 / ug/m3 SO 2 a 48,7 / ug/m3 NO x. Platný limit je 60 / ug/m 3 pro SO 2 a 80 / ug/m3 pro NO x. Průměrné hodnoty pro SO 2 v posledních letech mírně klesají, obsah NO x kolísá kolem hodnoty 52 / ug/m3. 20

22 Letopisecká komise Letopisecká komise měla na počátku roku 1997 jedenáct členů, koncem roku pak byli přijati další dva členové, Tomáš Hromádka a Vladimír Vachet. Jako stálý host se schůzí zúčastňovala Ing. Andrea Gruberová, její členství projedná rada MZ na své první lednové schůzi Letopisecká komise uskutečnila během roku celkem patnáct akcí, z toho deset pravidelných schůzek, dvakrát Setkání s radotínskou veřejností (Radotín a Vzpomínání na kulturní minulost Radotína), třikrát výjezdní zasedání. Účast členů na všech akcích je vysoká, téměř 71%. Bohužel i průměrný věk členů je vysoký, téměř 66 let. Kronikářka Irena Kozáková předala v červnu 1997 radě MZ Kroniku městské části Radotín za rok

23 C í r k v e Církev římskokatolická První lednový týden byl týdnem ekumenických modliteb za sjednocení křesťanů. Slavnostní událostí pro všechny věřící byla návštěva Svatého otce Jana Pavla II. ve dnech 26. a 27. dubna 1997 v Praze a v Hradci Králové. Mnozí místní věřící se zúčastnili slavnostní mše na Letné k svatovojtěšskému miléniu a ekumenických modliteb v katedrále Sv. Víta za účasti prezidenta republiky Václava Havla. Tentýž den, 26.4., byl Svatý otec přijat na Pražském hradě prezidentským párem, zástupci diplomatického sboru a vlády. Při letních záplavách na Moravě byla ve farnosti uspořádána sbírka, která celkem vynesla O Kč, kromě věcných darů, jídla, ošacení a pod. Byla určena a odeslána obci Otrokovice. Velice oceněna byla fyzická pomoc při likvidaci následků záplav a obnovování bydlení. Písemný dík s přáním Pán Bůh zaplať zaslala na faru pěstounská rodina Hánova z Tlumačova, rovněž děkovný dopis byl otištěn v časopise Vlasta, kde byl mezi tvrdě pracujícími brigádníky jmenován i Michal Pivovarníček a Martin Linek z Radotína, kteří se oba zúčastnili záchranných prací v rámci katolické církve. V sobotu 15. srpna 1997 byla uspořádána pouť z Radotína do Třebotova k oslavě 130. výročí posvěcení kostela sv. Martina. Účast byla hojná. V kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně jsou nadále bohoslužby kromě neděle a svátků ještě v pondělí, ve středu a v pátek. Náboženství se vyučuje ve škole i na faře. Žáků v Radotíně, kteří chodí na náboženství je 22. Do farnosti nadále patří ještě Černošice, Třebotov a Slivenec, kde se právě opravuje střecha kostela. 22

24 Farní společenství pořádá průběžně sbírky ošacení, obutí, hraček a j. pro potřebné. Spolupracuje s diakonií v Úpici, kde se vše třídí, opravuje, pere. Jim patří velký dík za obětavou práci. V kostele byly uspořádány vánoční koncerty 13. prosince vánoční koncert dětí Základní umělecké školy 20. prosince Rybova vánoční mše pěveckého sboru SÚDOP 24. prosince od koledy. V Radotíně se u paní Mašínové ubytovaly dvě sestřičky misionářky z Itálie, které by chtěly pomáhat ve výuce na školách. Rády by též vyučovaly italský jazyk, příp. latinu. 23

25 Českobratrská církev evangelická Podařilo se dokončit náročnou rekonstrukci fary v Matějovského ul. 14 započatou v roce Bylo to tehdy v období, kdy byl sbor již druhý rok po odchodu faráře Miroslava Heryána do důchodu bez vlastního kazatele, administrován z Berouna farářkou Dagmar Ondříčkovou. Tuto akci vzal na svá bedra nově zvolený kurátor sboru Ing. Pavel Hampl. Podařilo se získat peníze z dotací magistrátu, z celocírkevních prostředků i půjček a podle projektu člena sboru Ing.arch. Adolfa Pospíšila byla stavba provedena pod odborným dohledem Ing. Jiřího Novotného. Domek byl zkolaudován v červenci a noví kazatelé se mohli nastěhovat. Za nové pastýře sboru byli v květnu zvoleni manželé Mamulovi. Vznikla netradiční povolávací listina pro faráře Jana Mamulu jako správce sboru s 2/3 úvazku a zbytek pro farářku Lýdii Mamulovou. Oba mají ještě další úkoly v diakonii a v Pražském seniorátě ČCE. Tento způsob týmové práce je zvlášť vhodný pro místní sbor v Radotíně, neboť ten má velmi pestrou skladbu a působí v něm několik samostatných aktivních skupin. V Radotíně se konaly pravidelné nedělní bohoslužby a jednou měsíčně v kazatelských stanicích: Černošice, Dobřichovice, Řevnice. V Radotíně jsou jednou měsíčně rodinné bohoslužby společně s dětmi. V týdnu se ke katechezi shromažďují děti a mládež, dospělí na biblických nebo modlitebních hodinách a ve dvou domácích skupinách, o návštěvy starých a nemocných se stará křesťanská služba. Sbor měl na konci roku celkem 558 členů, z toho v Černošicích 118, v Dobřichovicích 77 a v Řevnicích

26 Církev Československá husitská Činnost církve je popsána v Kronice 1995, str. 50. V čele církve nadále stojí pan farář ThLic Jiří Kalenský. Věřící se scházejí v modlitebně Karla Farského v Prvomájové ulici. Kromě pravidelných bohoslužeb se církev zaměřila na pomoc bezdomovcům, a to již od roku 1991, kdy v církvi začala činnost Diakonie a misie pro lidi postižené válkou, pro uprchlíky, bezdomovce a lidi opuštěné. Za tuto dobu přinesli občané neuvěřitelné množství šatstva, potravin i léků, které se v centru Diakonie v Úpici třídí, balí a expedují na místa určení. 25

27 Š k o l s t v í Základní škola v Radotíně Vedení školy se nezměnilo, po konkurzu na funkci ředitele 16. dubna 1997 pokračuje ve své práci dosavadní ředitel Mgr. Jaroslav Bek. Nadále je zástupkyní pro I. stupeň paní Mgr. Jaroslava Boháčová a pro II. stupeň paní Marie Urbanová. Starý školní rok 1996//97 ukončilo v ZŠ Radotín 707 žáků, z toho bylo 458 z I. stupně (l ročník) a 249 z II. stupně ( ročník). Navždy ze školy odešli 62 žáci z devátých tříd. Nový školní rok 1997/98 zahájilo 718 žáků ve 28 třídách (z toho 453 žáci l ročníku v 18 třídách a 265 žáků ročníku v 10 třídách. Se začátkem nového školního roku 97/98 došlo k zásadní úpravě pracovní doby pedagogů. Dosavadní úvazky tzv. přímé vyučovací povinnosti 22 hodin týdně se zvýšily na 24 hodiny týdně, což přineslo větší problémy s přidělováním třídnictví. Za třídnictví se od 1. září 1997 platí zvláštní příplatek k základní mzdě (dosud se za ně ubírala jedna hodina z celkového úvazku přímé vyučovací povinnosti). Změnám v úvazcích předcházela nespokojenost učitelů se stavem ve školství a s názory ministra školství a obavy z uskutečnění jím navrhovaných změn a na jižní Moravě byla zahájena řetězová stávka, do níž se 27. února zapojili i pracovníci ZŠ Radotín poté, co se jich pro stávku vyslovila většina. Mnoho rodičů důvody stávky pochopilo, mnozí ale stávku jednoznačně odsoudili. Na konci roku 1996 a na začátku roku 1997 se objevila ve škole šikana takového rozsahu, že bylo nutné předat případ k šetření kriminalistům z Prahy 5. Stalo se, že do "pozornosti" svých spolužků se dostal žák 9. ročníku Jakub Kotrba. Výsledky šetření přinesly žákům Košťálovi, Košařovi, Legartovi, Neumanovi a Karnetovi trojky z chování. Postup vedení školy a rozhodnutí pedagogické rady byly rozhodně podpořeny sociálními kurátory z oddělení péče o děti při Obv. úřadě Praha 5, ale většina rodičů potrestaných žáků neunesla břímě trestu a snažila se verdikt zvrátit. 26

28 Po rozdání vysvědčení 30. června se skupina žáků z devátých tříd, kteří už odešli ze školy navždy, odebrala oslavovat tuto skutečnost do restaurace Sokolovna, kde jim byl naléván alkohol. Část jich pak odešla před Hotelový dům a tam byl žák Karel Čekan napomínám panem Komínkem pro výtržnické chování. Došlo k osobní potyčce, při níž Čekan jím smýkl o obrubu kašny tak, že pan Komínek podlehl na místě způsobenému zranění. Do konce roku 1997 nebyl případ uzavřen, Čekana čeká ještě soud. Školní jídelna pokračovala v dobrém vaření a poskytovala obědy asi sedmi stovkám strávníků. V průběhu roku nebylo třeba žádných opatření na základě zjištění České školní inspekce. U zápisů do první třídy bylo v únoru přes sto dětí. Třídy 3.A, 3.B a 3.C prošly plaveckým výcvikem. V dubnu žáci II. stupně zhlédli hodnotný naučný program v Divadle Jiřího Srnce na Zbraslavi "O čem tanec vypráví". Do radotínského gymnázia byli přijati všichni žáci - uchazeči z 9. ročníků a sedm uchazečů ze 7. tříd. Tato skutečnost staví opět naši školu do čela všech škol z okolí v kvalitě znalostí, v posledních letech jde o stav trvalý. Stalo se tradicí, že každý rok se škola zapojuje s pozoruhodnými výsledky do charitativní činnosti. V květnu se uskutečnila akce "Kolo patří k domovu", při níž bylo nashromážděno pro dětské domovy kolem třiceti kol. O výsledku sbírky vyšel článek v Mladé frontě Dnes 21. května. Další úspěšnou sbírkou byla sbírka hraček pro Chorvatsko ke konci roku. Děti toho sebraly tolik, že byly za odměnu pozvány na divadelní představení. 27

29 Červen je měsícem zvýšeného sportovního zápolení a hodnocení výsledků v soutěžích. "Sportovní den" proběhl letos 3. června, žáci II. stupně soutěžili v atletice na stadionu, žáci I. stupně měli soutěže na kynologickém cvičišti. 26. června byli odměněni nejlepší žáci v rozličných oborech činnosti. V soutěži "O nejsportovnější školu v Praze 5" patří ZŠ Radotín k favoritům v mnoha sportovních odvětvích. Zásluhu na tom má zejména pan učitel Hanzlík. Na konci školního roku 1996/97 dostalo 167 žáků samé jedničky na vysvědčení a dostali poukázku na porci zmrzliny v prodejně Racia, na druhé straně během školního roku bylo uděleno 61 ředitelských důtek, z nichž většina vedla ke sníženým známkám z chování. V září začala série sportovních soutěží pro jednotlivce a družstva tříd cyklistickým závodem "Tour de Radotín". Se zabezpečením provozu pomohli policisté z místního odd. Policie ČR. Během školního roku škola pořádá okolo deseti soutěží, takže je to zhruba jedna měsíčně. Od října jsou v obou hlavních budovách instalovány pitné automaty, které jsou plně využívány. Lze si koupit sodu, kolu a dva druhy limonády. Na základě dobré spolupráce s odd. péče o děti OÚ absolvovali žáci dvou nejvyšších ročníků naučný program na téma HIV/AIDS. Jednou měsíčně se jeden zástupce školy účastní seminářů, na kterých se řeší výchovné problémy mládeže tzv. Bálintovou metodou. Pracovnice OPD jsou pro školu oporou při jednáních se žáky a hlavně s jejich rodiči. Výtvarným činnostem, podobně jako sportu, je věnována ve škole velká pozornost. K vypalovací peci přibyl hrnčířský kruh, práci s keramickou hlínou si oblíbily nejen děti, ale i jejich učitelky. 28

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více