Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Konstrukční řešení podvozků osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Mikulášek Václav Brno 2008

2 2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKŮ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně. dne.. podpis.... 3

4 PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu doc. Ing. Miroslavu Havlíčkovi, CSc. za odborné vedení a cenné rady, které mi během zpracovávání této bakalářské práce vždy ochotně poskytoval. 4

5 ABSTRAKT Obsahem mé bakalářské práce je souhrn nejpoužívanějších podvozků osobních automobilů. Úvod je zaměřen na jednotlivé hlavní části, který spolu tvoří jeden celek-podvozek. Dále jsou popsány jednotlivé druhy podvozků z hlediska bezpečnosti, jízdního komfortu posádky a ekonomiky provozu. Následně je zhodnoceno současné řešení podvozků osobních automobilů. Nabízí se také otázka perspektivního řešení podvozků a to: podvozky Air-Spring a systém víceprvkového zavěšení Multilink. Klíčová slova: podvozek, vozidlo, nápravy, bezpečnost ANNOTATION The present bachelor thesis presents an overview of the most frequently used automobile chassis. First, the thesis focuses on the individual major parts that make up one unit the chassis. Then individual chassis types are described in terms of safety, ride comfort for the passengers and operational economy. This is followed by assessment of the current automobile chassis designs. Further, the issue of possible futute chassis designs is introduced these are Air-Spring chassis and the Multilink suspension system. Key words: chassis, automobile, axles, safety 5

6 OBSAH: 1) ROZBOR PROBLEMATIKY ZADÁNÍ Úvod Cíl práce Pneumatiky a kola Pneumatiky Kola Zavěšení kol Odpružení Ocelové pružiny Vinuté pružiny Zkrutné pružiny Pryžové pružiny Pružiny vzduchové Hydropneumatické odpružení Tlumiče Řízení Brzdy Bubnové brzdy Kotoučové brzdy ) PODVOZKY OSOBNÍCH AUTOMOBIŮ...21 Nápravy Tuhá náprava Lichoběžníková náprava Náprava McPherson Kyvadlová úhlová náprava Kliková náprava Kliková náprava s propojenými rameny ) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÍ ) PERSPEKTIVNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Podvozky Air-Spring...28 Údržba:...28 Výhody:..28 6

7 4.2 Systém víceprvkového zavěšení Multilink Přední nápravy Zadní nápravy ) ZÁVĚR ) SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ) SEZNAM OBRÁZKŮ

8 1 Rozbor problematiky zadání 1.1 Úvod Každý automobil má v podstatě tyto hlaví části: hnací soustavu, podvozek, karoserii, příslušenství s výstrojí a výbavou. Podvozek je spodní část motorového vozidla a má tyto hlavní části: 1) Kolo s pneumatikou je spojovacím článkem mezi vozidlem a vozovkou. Vozidlová kola nesou hmotnost vozidla, posádky a nákladu:přenášejí hnací a brzdné momenty a jsou i důležitým prvkem v pružící soustavě vozidla. 2) Zavěšení kola je způsob připojení kola k rámu nebo karoserii. Zavěšení kol umožňuje svislý pohyb kola při pružení a přenáší síly a momenty mezi kolem a karoserii. 3) Odpružení zmenšuje přenos kmitavých pohybů nápravy na karoserii nebo rám. Chrání tak posádku, náklad i samotné vozidlo před nežádoucími otřesy. 4) Řízení slouží k udržování směru nebo změně směru jízdy. 5) Brzdné zařízení umožňuje snížit rychlost pohybujícího se vozidla nebo jeho zastavení a zajištění již stojícího vozidla. obr. 1 Přehled konstrukčních částí podvozku 8

9 1.2 Cíl práce Cílem mé práce je Vás seznámit s konstrukčním řešením podvozků automobilů, jejich jednotlivé součásti a využití s ohledem na bezpečnost posádky a perspektivní řešení které využívají dnešní automobily. 9

10 1.3 Pneumatiky a kola Kolo s pneumatikou je spojovacím článkem mezi vozidlem a vozovkou. Vozidlová kola nesou hmotnost vozidla a nákladu, přenáší hnací momenty a boční síly. Dále jsou důležitým prvkem v pružící soustavě z hlediska pohodlí a bezpečnosti jízdy Pneumatiky Pneumatikou rozumíme plášť případně s duší, ochranou vložkou nebo bezdušovým ventilkem, namontovaným na ráfek a naplněný stlačeným vzduchem nebo dusíkem. Pneumatika naplněná dusíkem má červenou čepičku.u Bezdušových pneumatik odpadá duše a její funkci přebírá vlastní plášť opatřený bezdušovým ventilkem. Pneumatika má zcela mimořádný význam pro jízdní bezpečnost u každého vozidla. Odborníci hovoří o tom, že pneumatika a brzdy jsou nejvýznamnějšími konstrukčními prvky z hlediska bezpečnosti. Pneumatika se skládá ze tří hlavních komponentů: 80-85% tvoří pryž, 12-16% různá vlákna a 2-3% připadají na ocelový drát či umělohmotnou síť. Základními surovinami pro výrobu plášťů pneu jsou: - elastomery (kaučuky) - přísady do kaučukové směsi - kordy z přírodních a chemických vláken (bavlna, polyamid, polyester) - kordy z ocelových vláken - ocelový drát (patní vlákno) Plášť pneumatiky: Pláště pro osobní i nákladní automobily mají tyto hlavní části: korunka, rameno, bok a patka. Vnější obvodová plocha pláště, která přichází do styku s vozovkou, se nazývá běhoun a je opatřena vzorkem. Označování pneumatik: údajů: Označení pneumatik pro osobní automobily se podle předpisu EHK R-30 skládá z těchto 10

11 - jmenovitá šířka pneumatiky v mm - profilové číslo pneumatiky (poměr výšky k šířce v %) - označení konstrukce (R= radiální, D= diagonální) - jmenovitý průměr ráfku v palcích nebo v mm - index nosnosti a kategorie rychlosti Systém soudobého značení pneumatik pro osobní automobily: 175/70 R S 175 šířka pneumatiky v mm 70 profilové číslo R radiální konstrukce kostry 14 průměr ráfku v palcích 84 index nosnosti S kategorie rychlosti Opotřebení pneumatik: Opotřebení případně životnost závisí na vlastní pneumatice a na provozních podmínkách. K nim náleží rychlost jízdy, teplota, kvalita povrchu vozovky a síly působící ve stopě pneumatiky. Na rychlé opotřebení pneu má vliv nesprávný tlak vzduchu. Při nízkém tlaku vzduchu vzniká intenzivní opotřebení krajních pásů běhounu, při velkém tlaku dojde k intenzivnímu opotřebení ve střední části běhounu. Další příčiny nestejnorodého opotřebení jsou chyby v geometrii nápravy jako nesprávná sbíhavost nebo velký odklon kola. 11

12 obr. 2 Typické průběhy opotřebení pneumatik a velký tlak vzduchu, b- nízký tlak vzduchu c- velká sbíhavost (pravé kolo, pohled zezadu) d velká rozbíhavost (pravé kolo, pohled zezadu) Kola Účel kol jako celku: - nést hmotnost vozidla - přenášet veškeré síly mezi vozovkou a vozidlem - odvalování po vozovce - měnit rotační pohyb od motoru na přímočarý pohyb vozidla - udržovat či měnit směr pohybu vozidla - doplňovat pružící systém Vozidlové kolo se skládá ze střední nosné části a ráfku. Podle provedení střední nosné části lze kola rozdělit na: Disková kola, jejichž nosnou část tvoří lisovaný kotouč (disk) bud plný, nebo s odlehčovacími otvory. Hvězdicová kola (Triplex), jejichž nosnou část tvoří lisovaná nebo odlévaná hvězdicová hlava. 12

13 U osobních automobilů se kromě ocelových diskových kol používají také kola odlévaná z lehkých slitin. Přesto, že vzhledem k menší pevnosti je tloušťka stěn dvojnásobná, jsou kola z legovaných slitin o 20 % a z legovaného hořčíku o 40 % lehčí. Protože u kol z lehkých kovů jsou důležité plochy a upevňovací otvory třískově obráběny, mají tato kola vysokou přesnost (vynikající neházivost oproti ocelovým diskovým kolům). 1.4 Zavěšení kol Pod pojmem zavěšení kol rozumíme způsob připojení kol k rámu nebo karoserii vozidla. Často používaný pojem,, náprava, není přesný, neboť náprava je tvořena několika funkčními celky: zavěšení kola, uložení kola, odpružení kola, brzdou, řídícím nebo hnacím ústrojím. Zavěšení kola má tyto funkce: Umožňuje svislý relativní pohyb kola vzhledem ke karoserii nebo rámu, potřebný z hlediska propružení a eliminuje na přijatelnou hodnotu nežádoucí pohyby kola (zejména boční posuv a naklápění kola) jde o tzv. vedení kola. Druhy zavěšení kol: Zavěšení kol bývá zpravidla děleno na dva druhy : - závislé zavěšení(tuhá náprava) - nezávislé zavěšení - U nezávislého zavěšení (každé kolo je zavěšeno ke karoserii samostatně, nezávisle na protilehlém kole). - Tuhá náprava je nejstarší a dnes stále ještě užívaný druh zavěšení kola. Je zejména používána pro zadní nápravy osobních a užitkových automobilů. 13

14 obr. 3 Porovnání tuhé nápravy (a) a nezávislého zavěšení (b) 1.5 Odpružení Odpružením se zmenšuje přenos kmitavých pohybů náprav vozidla na jeho podvozkové části a karoserii. Chrání tak posádku, popř. přepravovaný náklad před nežádoucími otřesy. Odpružení také zvyšuje životnost některých dílů podvozku a zajišťuje stálý styk pneumatiky s vozovkou i při přejíždění výmolů. U řídících kol by ztráta styku pneumatiky s vozovkou měla nepříznivý vliv na řiditelnost vozidla. Vozidlové tlumiče tlumí kmitavý pohyb náprav a podvozku. Druhy pružících prvků: a) pružiny ocelové (listové, vinuté, torzní) b) pružiny pryžové c) pružiny vzduchové (pneumatické) d) pružiny vzduchokapalinové (hydropneumatické) e) pružiny pryžokapalinové (hydroelastické) 14

15 1.5.1 Ocelové pružiny V současné době se používají převážně listové a vinuté pružiny, ojediněle zkrutné tyče. Listové pružiny se používají zejména u nákladních automobilů a ojediněle na zadních nápravách osobních automobilů.u předních náprav osobních automobilů se listové pružiny nepoužívají. Listové pružiny jsou většinou umístěny v rovinách rovnoběžných s podélnou rovinou vozidla. Protože listové pružiny mění při propružení svoji délku, je jeden konec obvykle uchycen otočně a druhý tak, aby mohl vymezit délkové rozdíly při propérování Vinuté pružiny Vinuté pružiny se používají u osobních automobilů, ojediněle u lehkých nákladních automobilů. Jejich výhodou jsou: malá hmotnost, žádná údržba, jednoduché uložení, žádné suché tření. Nevýhody nemohou vést nápravu (kola) a nemají žádné vlastní tlumení. Stoupání vinutých pružin je takové, aby při maximálně stlačené pružině byla zajištěna bezpečná vůle mezi závity, v opačném případě by pružina způsobovala hluk a přenos rázů z vozovky na vozidlo Zkrutné pružiny Zkrutná pružina (zkrutná tyč, torzní tyč) je tyč s přímou osou, obvykle kruhového průřezu a na koncích jsou hlavice o větším průměru. Předností zkrutných pružin je malá hmotnost a nízké nároky na údržbu. Torzní tyče lze na vozidle snadno umístit, zabírají velmi málo místa Pryžové pružiny Pryž se používá prakticky u každého vozidla jako přídavný pružící prvek. V 60. letech byl pryžový odpružovací element použit u osobních automobilů BMC Mini. Použití pryže jako materiálu pro vozidlové pružiny má několik výhod: nízká cena, vysoká životnost, žádná údržba, vysoké vlastní tlumení. Na druhé straně má pryžový element řadu nevýhod: pryž je citlivá na teplotu, počasí, chemikálie a olej. Přes tyto nevýhody se pryž 15

16 široce uplatňuje nejen jako materiál přídavných odpružovacích elementů a dorazových bloků, ale jako pružící prvek silentbloků k uložení motoru, karoserie i jiných dílů hnacích skupin a podvozku motorových vozidel Pružiny vzduchové Vzduchové pružiny nejsou ve skutečnosti pístové, ale mají uzavřený prostor. Nejčastěji se používají pružné měchy, a to buď vlnovce nebo vaky. Vlnovcová pružina může mít dva až čtyři vlnovce. Pryžový vlnovec se zpevňuje kordovými vložkami a je velmi pevný a odolný proti proražení, velmi vysoká životnost (až km) je dána hlavně tím, že při pružení se stěna vlnovce v podstatě jen ohýbá. Proti jednoduché pístové pružině se vzduchové pružiny liší tím, že činná plocha není konstantní, ale mění se v závislosti na propružení a na vnitřním přetlaku Hydropneumatické odpružení Hydropneumatická pružina se vyznačuje tím, že pracuje s konstantním hmotností pružícího plynu (obvykle dusík). Typickým představitelem této pružiny je pružící jednotka umístěná na všech čtyřech kolech osobních vozidel typu Citroën. Hydropneumatická pružina Citroën nevyžaduje tlumič, neboť umožňuje účinné tlumení přímo v pružící jednotce. 16

17 1.6 Tlumiče - Tlumiče v pružící soustavě motorového vozidla mají splňovat dvě úlohy: - zajištění vysoké bezpečnosti jízdy - zvýšení jízdního pohodlí Zároveň s tím vozidlový tlumič musí: 1) tlumit nárazy, vznikající nerovnostmi vozovky a tyto nepřenášet na karosérii. Tím je zabráněno propružení až k dorazu, zavěšení kol a omezovací dorazy netrpí zatěžováním, jízdní pohodlí pro cestující je zlepšeno. 2) Kmitaní neodpružených částí udržovat v co nejmenší možné míře. Tím je dosažen lepší pokud možno nepřerušený styk kol s vozovkou, který je nezbytný k zajištění vysoké jízdní bezpečnosti. V současnosti se používají výhradně teleskopické tlumiče. Teleskopické tlumiče je možno rozdělit na dva typy: a) dvouplášťový tlumič b) jednoplášťový tlumič obr.4 Schéma dvouplášťového tlumiče 17

18 1.7 Řízení Řízení slouží k udržování nebo ke změně směru jízdy vozidla. Podle konstrukce se řízení dělí na: řízení jednotlivými koly a řízení celou nápravou. Řízení celou nápravou se používá běžně jen u nákladních přívěsů. Motorová vozidla jsou obvykle řízena natáčením předních kol kolem rejdového čepu (osy řízení). Řízení zadních kol se používá u některých pojízdních pracovních strojů. V posledních letech se u některých osobních automobilů začíná používat řízení všemi koly. Podle způsobu ovládání rozlišujeme: řízení přímé, ovládané jen silou řidiče řízení s posilovacím zařízením (servořízení), kdy pohybem volantu je ovládán posilovač, který pak řídí přední kola. Požadavky na řízení Řízení musí dle 32 vyhl. č. 102/1995 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích splňovat následující požadavky: a) snadná, rychlá a bezpečná ovladatelnost. Mechanismus řiditelné nápravy musí být konstruován tak, aby nevznikly kmity a rázy v řízení b) řízená kola po projetí zatáčky se musí samovolně vracet do přímého směru c) řídící ústrojí nesmí mít větší vůle. U vozidel s nejvyšší rychlostí přes 100 km/hod je přípustná vůle na volantu 18, u vozidle s max. rychlostí km/hod do 27 a u vozidle s konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km/hod může vůle činit 36. Řízení také musí splňovat také homologační předpisy evropské hospodářské komise (EHK) OSN č. 12 a EHK č. 79 obr. 5 Schéma funkce dvou druhů řízení : a) řízení předními koly, b) řízení cenou nápravou 18

19 1.8 Brzdy Brzdové zařízení tvoří všechny brzdové soustavy montované na vozidlo, jejichž funkcí je snížení rychlosti pohybujícího se vozidla nebo jeho zastavení nebo zajištění již stojícího vozidla. Brždění vozidla se dosahuje zpravidla záměrně vyvolaným třením mezi rotujícími a pevnými částmi motorového vozidla, např. mezi brzdovým kotoučem a brzdovými čelistmi Bubnové brzdy Otáčející se částí je buben, jehož vnitřní válcový povrch tvoří třecí plochu. Při brždění jsou na tuto plochu přitlačovány brzdové čelisti s třecím obložením, které jsou umístěny ve vnitřním prostoru bubnu. obr. 6 Schéma bubnové brzdy Druhy bubnových brzd: a) jednoduchá brzda - má jednu náběžnou a jednu úběžnou čelist b) dvojnáběžná brzda (Duplex)- má obě čelisti náběžné 19

20 1.8.2 Kotoučové brzdy Otáčející se částí je kotouč, jehož boky tvoří třecí plochy. Při brždění jsou pomocí ovládacího zařízení přitlačovány na tyto třecí plochy desky s třecím obložením. obr. 7 Kotoučová brzda s plovoucím třmenem Druhy kotoučových brzd: - podle způsobu ovládání rozlišujeme dva druhy kotoučových brzd: a) kotoučová brzda s pevným třmenem b) kotoučová brzda s volným (plovoucím) třmenem 20

21 2 Podvozky osobních automobilů Nápravy Účel: - připevňují dvě protilehlá kola k vozidlu - udržují kola v určité formaci (geometrii) - umožňují pružné spojení mezi koly a karoserií - přenášejí veškeré síly mezi koly a karoserií (suvné, brzdné, boční a silové) Umístění na vozidle: Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy). Požadavky: Musí být dostatečně pevné, tuhé a bezpečné, mají být lehké a levné. Rozdělení náprav: Podle pohonu - hnací - hnané Podle ovládání rejdové - vlečné Podle konstrukce tuhé (závislé zavěšení) - nezávislé zavěšení 21

22 2.1 Tuhá náprava Tuhá náprava je nejstarší a dnes stále ještě užívaný druh závislého zavěšení kol.je zejména používána pro zadní nápravy osobních a užitkových automobilů. U tuhé nápravy jsou obě kola spojena pevně (tzn. že není možná změna rozchodu kol) a náprava je jako celek odpružena vzhledem k vozidlu. Má hlavní pevnou nosnou část Nápravnici (pevný nebo dutý nosník) na jejichž koních jsou připevněna koka a mezi nimi sedla pro připojení pružin, případně tlumičů. Výhodou tuhé nápravy je, že dobře vede kola, snese velká namáhání. Obr.8 Zadní tuhá náprava vozu Volvo 440 V současnosti se používají zejména tyto druhy nezávislého zavěšení kol: 2.2 Lichoběžníková náprava Používá se jako přední náprava. Název pro tento druh nezávislého zavěšení vznikl tím, že koncové body ramen tvoří v průmětu do příčné svislé roviny lichoběžník. Kola jsou připevněna k nápravníci pomocí dvou nestejně dlouhých příčných ramen a rejdového čepu. Spodní rameno je mohutnější a zachycuje převážnou část příčných i podélných sil. Horní rameno je kratší méně zatěžované a udržuje rejdový čep v příslušné 22

23 poloze. Mezi nápravnicí a spodním ramenem je uložena pružící jednotka u osobních automobilů jsou nápravnice i ramena svařena s lisovaných ocelových plechů. Obr.9 Přední lichoběžníková náprava Opel Kadett C Výhodou lichoběžníkové nápravy je, že může být nízká ( velmi plochá v porovnání s nápravou Mc Pherson) a navíc zabírá méně místa než tuhá náprava. Toto a kinematické přednosti jsou důvody, proč se lichoběžníková náprava používá i pro lehké nákladní automobily. 2.3 Náprava McPherson Náprava McPherson je odvozena z lichoběžníkové nápravy u které je horní rameno nahrazeno posuvným vedením. Tím se např. získá přídavný vnitřní prostor pro motor nebo zavazadlový prostor. Kolo je vedeno jedním příčným závěsným ramenem a teleskopickou vzpěrou McPherson, která zároveň plní funkci tlumiče a otočného čepu kola. Ke vzpěře je připevněno sedlo pružiny, která se opírá druhým koncem o nápravnici. Příčné a podélné síly zachycuje rameno. Vzpěra udržuje polohu kola a přenáší síly tíhové. 23

24 Výhodou je lehká a jednoduchá konstrukce a lepší vedení rejdových kol, dále pak předností tohoto uspořádání je zvýšení stability vozu v zatáčce a také to, že v jednom konstrukčním celku jsou sloučeny tři funkce odpružení, tlumení a natáčení kol do rejdu. I když se náprava McPherson používá převážně jako řídící, může sloužit také jako zadní náprava hnaná i hnací. Obr. 1O Přední náprava Mc Pherson automobilu Opel Omega (1999) 2.4 Kyvadlová úhlová náprava Kyvadlová úhlová náprava je používána jako náprava zadní Kola jsou připevněna dvěma rameny uspořádanými do tvaru písmene Y směřujícími do zadu. Ramena jsou spojena s karosérií (rámem) ve dvou kyvných bodech. Ramena dobře zachycují podélné i příčné síly a náprava může být hnací i hnaná. 24

25 Obr.11 Úhlová zadní náprava BMW 3. řady (1994) 2.5 Kliková náprava Kliková náprava se dnes používá pro nepoháněné zadní nápravy. Zabírá málo místa a je vhodná zejména pro vozidla typu kombi a pro osobní automobily s velkými pátými dveřmi popřípadě zadními sedadly. Části nápravy nezužují podlahu vozu, která může být proto velmi nízko. Každé kolo je zavěšeno na podélném klikovém rameni. Umožňuje výhodné použití torzních tyčí, může být hnací i hnaná. Dobře zachycuje podélné síly, poněkud hůře síly příčné. V porovnání s kyvadlovou nápravou má tedy kliková náprava nevýhodu zvětšeného klopení karoserie v zatáčce. 25

26 Obr.12 Zadní kliková náprava Mitsubishi Colt Kliková náprava s propojenými rameny U vozidel s výklopnou zádí (hatchback) a sklopenými zadními sedadly se využívá nový druh podélné klikové nápravy, tzv. spražená náprava (náprava s propojenými podélnými rameny). Tato prostorově úsporná konstrukce zadní nápravy snižuje úroveň podlahy a zvětšuje využitelnou ložnou plochu. Spražená kliková náprava má řadu výhod: snadná montáž a demontáž celé nápravy, malý potřebný prostor, velmi málo konstrukčních dílů a tím také malá hmotnost neodpružených částí. [1] 26

27 3 Zhodnocení současného stavu řešení V současné době je snaha aby podvozky osobních automobilů splňovaly všechny požadavky na něj kladené. Současné luxusní vozy mají podvozky laděny pro komfortní a bezpečnou jízdu, to vše v souladu s výkonem motoru. U těchto automobilů začínají výrobci používat víceprvkové nápravy Multilink, podvozky Air-Spring a současně dnes už používané klikové úhlové nápravy. Tyto podvozky jsou sladěny s vynikajícími a dostatečně dimenzovanými kotoučovými brzdami s přesným dávkováním a citlivým elektronicky ovládaným řízením. Standardně konstruované podvozky automobilů používají nápravy McPherson, tuhou nápravu, lichoběžníkovou nápravu, přední kotoučové brzdy a zadní bubnové brzdy. Řízení používají hřebenové s posilovačem řízení. Další skupinou jsou vyloženě sportovní vozy, kde je podvozek speciálně upraven a přizpůsobuje se výkonu motoru a dostatečné přilnavosti vozu k vozovce k dosažení co nejvyšší rychlosti. Jízdní vlastnosti všech těchto typů automobilů jsou závislé na kvalitě používaných pneumatik. 27

28 4 Perspektivní konstrukční řešení Perspektivní konstrukční řešení má zajišťovat zejména bezpečnost jízdy, zlepšení jízdních vlastností tj. zmírnění hluku od vozovky, zlepšení směrové stability a pohodlí posádky. 4.1 Podvozky Air-Spring Základem technologie Air-Spring jsou uzavřené gumové vaky s regulovatelnou vnitřní atmosférou, které se vkládají do vinutých pružin v podvozku automobilu. Při natlakování přídavných vaků vzduchového pérování na předepsanou hodnotu (0,6 až 2 bar) dojde ke zvýšení tuhosti podvozku a vzhledem k zatížení i k zvýšení světlé výšky automobilu. Přídavné vaky vzduchového pérování byly vyvinuty pro prodloužení životnosti a zvýšení stability podvozku osobních automobilů v náročných podmínkách provozu. Jejich úkolem je udržovat původní vlastnosti vinutých pružin a zlepšovat stabilitu vozu při převozu těžkých nákladů uvnitř vozu, na střeše automobilu a na tažném zařízení přívěsy, karavany atd. Přídavné vaky vzduchového pérování lze instalovat pouze do zadních vinutých pružin bez tlumičů uvnitř. [3] - Údržba: Vaky vzduchového pérování značky Air-Spring nevyžadují zvláštní údržbu, doporučuje se pouze 1x měsíčně kontrolovat minimální tlak 0,6 bar. - Výhody: prodlužuje se životnost tlumičů a vinutých pružin lze manuálně regulovat světlou výšku vozu výrazně vzrůstá stabilita automobilu na vozovce 28

29 Obr.13 Podvozek Air-Spring 4.2 Systém víceprvkového zavěšení Multilink Systém multilink zajišťuje přesné vedení kol, mimořádný jízdní komfort i na cestách se špatným povrchem, vyznačuje se vysokou stabilitou při velkých rychlostech v zatáčkách, malé vnější rozměry a nízká hmotnost, které nechávají více prostoru pro cestující vzadu i pro zavazadla. Tento systém užívají např. vozy Nissan, Audi, Honda. Víceprvková náprava multilink splňuje lépe než jakýkoli jiný současný sériový systém dynamické požadavky přesného vedení kol. Vyniká nízkou hmotností, nízkým třením, znamenitým potlačením vibrací a hluku přenášených z vozovky a mimořádnou prostorovou účinností a bezpečností. U těchto náprav je každé kolo zavěšeno na více (až pěti) ramenech. Jedná se o prostorově složitý systém, který zajišťuje optimální kinematiku nápravy. Požadavky na kinematiku se liší podle toho, jedná-li se o nápravu přední nebo zadní. [2] Přední nápravy U těchto náprav je základním úkolem zajistit optimální polohu rejdové osy, kolem které se natáčí kolo do rejdu. Podobně jako u nápravy McPherson je v tomto případě rejdová osa virtuální. 29

30 Obr.14 Přední náprava automobilu Audi A8 (víceprvkový závěs) Na obr.14 je víceprvkový závěs přední nápravy, zavěšení je provedeno na čtveřici příčných ramen, z nichž každé je samostatně spojeno s těhlicí prostřednictvím kulových kloubů. Tím se dosahuje při zatáčení přesně definované změny polohy fiktivní rejdové osy Zadní nápravy U zadních náprav je hlavním úkolem víceprvkových závěsů dosažení vysokého komfortu jízdy, což se projevuje zejména stabilitou vozidla. Jedná se jak o pohyb vozidla v přímém směru, tak i při průjezdu zatáčkou. 30

31 (1) pomocný rám (5) krátké raménko (2) horní rameno (6) těhlice (3) zadní rameno (7) závěs (4) spodní rameno (8) zkrutný stabilizátor Obr.15 Zadní náprava automobilu Audi A8 (víceprvkový závěs) Každé kolo je zavěšeno na třech příčných ramenech- rozvidleném lichoběžníkovém spodním (4), které je spojeno s těhlicí (6) vpředu přímo a vzadu krátkým raménkem (5) a na dvou jednoduchých ramenech. Delší horní rameno (2) je spojeno s tlumičem pérování a kratší zadní (3) umožňuje seřizovat sbíhavost. Všechna ramena jsou uložena na nápravnici, popř. na pomocném rámu (1), podobně jako příčný stabilizátor (8) spojený s těhlicí závěsem (7). 31

32 5 Závěr Ve své práci jsem chtěl poukázat na to, že podvozek respektive jízdních vlastností vozidla je svým významem zcela srovnatelný s ostatními agregáty vozidla. Dnes jezdí po silnicích světa skoro miliarda motorových vozidel, především osobních automobilů. Podvozky těchto vozidel prochází celou dobu neustálým vývojem a zdokonalováním.výrobci montují do svých osobních vozidel části podvozků, které jsou šetrné k životnímu prostředí a ohleduplnější k vozovce, například součásti jako pneumatiky, brzdy, tlumiče. Aktivní a pasivní bezpečnost stejně jako komfort jízdy zajišťují podvozky, které jsou náročnější na výrobu. Podvozky jednodušší konstrukce vykazují delší životnost, avšak nejsou tak komfortní a bezpečné, ale z hlediska oprav jsou ekonomičtější. Chtěl bych, aby moje práce posloužila těm, kteří se zajímají o zmíněné téma a chtějí nahlédnout do problematiky konstrukčního řešení náprav podvozků a s tím souvisejícím nástupem nových perspektivních řešení a bezpečností provozu. 32

33 6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, s. ISBN [2] JAN, Z. KUBÁT, J. ŽDÁNSKÝ, B. Automobily: Podvozky. 1 vyd.brno: Nakladatelství Avid. s.r.o. Brno 2001 ISBN Schvalovací doložka MŠMT ČŘ: [3] internetový odkaz [4] internetový odkaz www. roto.cz/zajimavosti/index.php?id=8 33

34 7 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Přehled konstrukčních částí podvozku...8 Obr. 2 Typické průběhy opotřebení pneumatik 12 Obr. 3 Porovnání tuhé nápravy (a) a nezávislého zavěšení (b) 14 Obr. 4 Schéma dvouplášťového tlumiče.17 Obr. 5 Schéma funkce dvou druhů řízení a) řízení předními koly, b) řízení cenou nápravou...18 Obr. 6 Schéma bubnové brzdy 19 Obr. 7 Kotoučová brzda s plovoucím třmenem..20 Obr. 8 Zadní tuhá náprava vozu Volvo Obr. 9 Přední lichoběžníková náprava Opel Kadett C.23 Obr. 10 Přední náprava McPherson automobilu Opel Omega (1999)..24 Obr. 11 Úhlová zadní náprava BMW 3. řady (1994)...25 Obr. 12 Zadní kliková náprava Mitsubishi Colt...26 Obr. 13 Podvozek Air-Spring...29 Obr. 14 Přední náprava automobilu Audi A8 (víceprvkový závěs).30 Obr. 15 Zadní náprava automobilu Audi A8 (víceprvkový závěs)

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - 1 -

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - 1 - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 JAN ONDRÁČEK - 1 - Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Podvozky motorových vozidel

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy. Podvozky motorových vozidel Bakalářská práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy. Podvozky motorových vozidel Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Podvozky motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. Vypracoval:

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Kapalinová brzdová soustava

Kapalinová brzdová soustava Kapalinová brzdová soustava Kapalinová brzdová soustava se skládá z brzdového pedálu, dvouokruhového hlavního válce s posilovačem brzdné síly, systému potrubí, omezovače brzdného tlaku a brzdových válců

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RADEK KADLEC Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Podvozky nákladních automobilů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou 1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE ÚČEL přenášet točivý moment, umožnit vzájemnou výchylku os (klouby), vyrovnat axiální posuv (posuvný člen), tlumení vibrací (pružné klouby). Točivý moment je přenášen z převodovky do

Více

VLIV PNEUMATIK NA BEZPEČNOST PROVOZU AUTOMOBILU

VLIV PNEUMATIK NA BEZPEČNOST PROVOZU AUTOMOBILU UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ VLIV PNEUMATIK NA BEZPEČNOST PROVOZU AUTOMOBILU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Zdeněk Vachek VEDOUCÍ PRÁCE: ing. Miroslav

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky F43 Jednotlivé elementy pružinové jednotky předpružené pružinové a distanční jednotky 246. Pružina FIBROFLEX 244.4. Pružinové podložky 2441.3. Misky pružiny

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2009 MIROSLAV MAKOVSKÝ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a

Více

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory ROBOTIKA je obor zabývající se teorií, konstrukcí a využitím robotů slovo robot bylo poprvé použito v roce 1920 ve hře Karla Čapka R.U.R (Rossum s Universal Robots pro umělou bytost) Robot je stroj, který

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

PŘÍPLATEK ZA ZVÝŠENÍ ČELA 1-6. hmotnost (kg) objem (m3) 5,2 89-0,3. spotřeba látky (bm) kód nákres popis dílu A X Z kůže I. kůže II.

PŘÍPLATEK ZA ZVÝŠENÍ ČELA 1-6. hmotnost (kg) objem (m3) 5,2 89-0,3. spotřeba látky (bm) kód nákres popis dílu A X Z kůže I. kůže II. AFRODITÉ DAFNÉ GRÁCIE NSK63 Dafné Dafné Dafné Dafné NSK63 Dafné NSK43 NSK63 NSK43 lůžko - čelo s knoflíky 211 / 212 / v.90 (pro matraci ) lůžko - čelo s knoflíky 191 / 212 / v.90 (pro matraci ) lůžko -

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy TRENDY VE VÝVOJI NÁPRAV OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce:

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock Úvod Visací zámky Mul-T-Lock jsou určeny pro použití při zabezpečení budov a objektů. K použití v místech se zvýšenými požadavky na odolnost proti násilnému překonání jsou určeny zámky s chráněným třmenem.

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Vrázova 2626/16 350 02 Cheb IČ: 64356094 DIČ: CZ64356094

Vrázova 2626/16 350 02 Cheb IČ: 64356094 DIČ: CZ64356094 SKUPINA A PODSKUPINA KONTROLNÍCH ÚKONŮ Číslo Položka položky 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA Vrázova 2626/16 Hodnocení závady Pracoviště 0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována) A B 1. 0.2 Identifikace

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I P7_TA-PROV(2011)0213 Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE Leopold Hrabovský Anotace: Účelem brzdy je zastavovat jakýkoli posuvný nebo točivý pohyb součásti po vypnutí motoru a

Více

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE Údržba a pravidelné prohlídky jsou základním předpokladem pro správné fungování Vašeho vozidla. Pro zachování

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,

Více

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu.

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu. TECHNICKÝ PŘEDPIS OCTAVIA CUP 2016 Obsah 1. Základní ustanovení 2. Bezpečnostní předpisy 3. Základní specifikace vozidla 4. Pohonné hmoty a mazadla 5. Povolené změny, mezní hodnoty a specifikace 6. Různé

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

NAŘÍZENÍ. L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012

NAŘÍZENÍ. L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012 L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 523/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 Pokyny k obsluze brusek Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková I Doplňující požadavky pro brusky 1. Brusky mají být pokud

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Plynové pružiny a příslušenství

Plynové pružiny a příslušenství Plynové pružiny a příslušenství www.montako.cz +420 577 991 859 Technické předpisy pro montáž a skladování Technické předpisy pro montáž, konstrukční práce a skladování plynových vzpěr Jsou-li použity

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Technické podmínky pro požární kontejner technický

Technické podmínky pro požární kontejner technický Příloha č. 1 k č.j.:hspm-3496-2/2015 ÚIZS Technické podmínky pro požární kontejner technický 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen KTE

Více

Popis mopedů. Moped Stadion S11

Popis mopedů. Moped Stadion S11 Popis mopedů Moped Stadion S11 Moped Stadion S11 je náš nejlehčí a nejlevnější motorový dopravní prostředek. Je lehké, avšak solidní konstrukce. Typ S11 je jen o 18 kg těžší než normální cestovní kolo.

Více

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které v našich

Více

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011 Říjen 2011 Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů Scania Citywide je novou řadou nízkopodlažních a nízkonástupních autobusů s osobitým a přátelsky působícím vzhledem,

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM 1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM Účel : Snížení ovládací síly při běžném převodu řízení. Poznámka : Pro natočení rejdových kol u vozidel s velkým zatížením řídící nápravy je nutno vyvinout velkou ovládací sílu její

Více

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů KATALOGOVÝ LIST KM 0512/08 UZÁVĚRY VZDUCHOTĚSNÉ 200 až 1500 Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Uzávěry vzduchotěsné 200 až 1500 pro jaderné elektrárny (dále jen uzávěry) jsou určeny

Více

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 301/06, zahájeném dne 13. října 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla:

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění Název veřejné zakázky: pozdějších předpisů Nákup podvozku, sněhového pluhu

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické, ale i duševní práce pomocí mechanizace a automatizace těchto strojů K hlavním kritériím patří: zvýšení kvality a přesnosti výroby

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Otázky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích podle 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 167/2002 Sb.,

Otázky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích podle 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 167/2002 Sb., Otázky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích podle 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 167/2002 Sb., 1. a) Provést vysvětlení následujících základních pojmů, 2 účastník provozu, provozovatel vozidla,

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.../... ze dne XXX,

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.../... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 C(2014) 9198 final ANNEXES 17 to 34 PŘÍLOHY nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č..../... ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY Studijní obor: 78-41-M/001 Technické lyceum Třída: 4. TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Lukáš Hroudný Prohlášení

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb. 1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 1.1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY 1.1.1. Úschovný objekt typ 4: SS1 = 4 body Úschovný objekt typu 4 je

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT

TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT 1. Vydání Termosprzęt Červen 2002 OBSAH 1. TECHNICKÝ POPIS LEŠENÍ... 5 1.1.FUNKCE LEŠENÍ... 5 1.2.TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA LEŠENÍ... 5

Více

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18 PŘÍLOHA 4 ÚPLNÝ SOUPIS INFORMACÍ V TECHNICKÝCH POPISECH K ŽÁDOSTEM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOZIDEL KATEGORIE T A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více