doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz"

Transkript

1 doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

2 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem k jejich ose rotace. Podle etapy vzniku nevyváženosti rotoru lze příčiny rozdělit do čtyř kategorií: Projekční nevyváženost důsledek nesprávného návrhu konstrukcí Výrobní nevyváženost daná nedokonalostí výroby, nedodržením výrobních postupů a technologií. Funkční nevyváženost - způsobená vlastní funkcí stroje. Např. působením pracovních látek v odstředivých bubnech. Provozní nevyváženost deformace součástí rotoru nebo celého rotoru vlivem odstředivých sil nebo vlivem provozního zatížení, uvolnění nebo vylomení částí rotorů, nesymetrická opotřebení rotoru, usazování cizích látek na funkčních částech rotoru, Elias Tomeh / Snímek 2

3 VYVAŽOVÁNÍ ROTORŮ V TUHÉM STAVU VYVAŽOVÁNÍ ROTORŮ V PRUŽNÉM STAVU Elias Tomeh / Snímek 3

4 ČSN ISO 1925 Vibrace - Vyvažování - Slovník Tuhý rotor: rotor, jehož průhyb vyvolaný daným rozložením nevyváženosti je menší než přípustné meze, a to pro jakékoli otáčky až do maximálních provozních otáček. Pružný rotor: rotor, který nelze považovat za tuhý v důsledku jeho pružného průhybu. POZNÁMKA: Rotor, který je označen jako tuhý za podmínek, jako jsou provozní otáčky a počáteční nevyváženost, nemusí být za jiných podmínek jako tuhý kvalifikován. Elias Tomeh / Snímek 4

5 Vyvažování rotačních strojů Normy, které souvisí s vyvažováním [1] ČSN ISO : Vibrace Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu Část 1: Stanovení a ověření vyvažovacích tolerancí. [2] ČSN ISO : Vibrace Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů Část 2: Chyby spojené s vyvažováním. [3] ČSN ISO 10816: Vibrace Hodnocení vibrací strojů na nerotujících součástech. [4] ČSN ISO 11342: Vibrace Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů. Elias Tomeh / Snímek 5

6 Provozní vyvažování rotorů - Nevyváženost je jednou z nejčastějších příčin vibrací rotačních strojů, která nepříznivě ovlivňuje životnost a spolehlivost mechanických částí strojů. - lze jednoznačně říci, že intenzita chvění v průběhu celého cyklu životnosti respektive spolehlivosti provozovaného stroje je nejvyšší právě díky účinkům nevyvážeností rotorů. - Nevyváženost rotorů rotačních strojů je stav, kdy CHOS rotoru není totožná s OR rotoru. V případě, že se CHOS ztotožňuje s OR rotoru, říkáme, že je rotor vyvážený. Rotor se považuje za vyvážený, jestliže jeho zbytková nevyváženost je menší než přípustná hodnota nevyváženosti. N Z < N P Elias Tomeh / Snímek 6

7 Provozní vyvažování rotorů Co je nutno učinit, jestliže Dmychadla, elektromotory, vřetena obráběcích strojů, mlýny, setrvačníky vodních elektráren a dalších rotorů strojů a zařízení vykazují za provozu nadměrné vibrace??? Elias Tomeh / Snímek 7

8 Řešením je provozní vyvážování - Spočívá ve změření a snížení nevyváženosti rotoru na přípustnou hodnotu. - Demontáž stroje přitom není nutná. - Úspora nákladů na delší odstávku zařízení, demontáž a dopravu na vyvažovačku - Vyvažuje se rotor jako celek (ve vlastním rámu, vlastních ložiskách, při provozních otáčkách a za provozních podmínek. Měří se odezva vibrace na odstředivé síly (výchylka, rychlost nebo zrychlení). Elias Tomeh / Snímek 8

9 Provozní vyvažování rotorů Nutno ověřit že problémem je skutečně nevyváženost - Dominantní vibrace na otáčkové složce 1xRPM - Vibrace v horizontálním směru jsou zpravidla vyšší než ve vertikálním směru (..tuhost stojanů..) - Rozdíl fáze na stojanu mezi horizontálním a vertikálním směrem je zpravidla 90 o. - Rozdíl mezi úrovní horizontálních a vertikálních vibrací nemá být větší jak 1:3!!!! Elias Tomeh / Snímek 9

10 Stanovení jakosti vyvážení rotoru na základě určení stupňů jakosti vyvážení Typ stroje Stupeň jakosti vyvážení G Velikost mm.s -1 Klikové pohony konstrukčně nevyvážené. G Klikové pohony konstrukčně vyvážené G Klikové pohony konstrukčně nevyvážené, pružné uložení G Klikové pohony konstrukčně nevyvážené, tuhé uložení G Kompletní motory s vratným pohybem pro osobní i nákladní automobily Automobilové kol, ráfky, příslušenství kol, hnací hřídele Klikové pohony konstrukčně vyvážené, pružné uložení Zemědělské stroje, Klikové pohony konstrukčně vyvážené, tuhé uložení Drtiče, Hnací hřídele (kardanové hřídele, spojovací hřídele) Letecké plynové turbíny, Odstředivky (třídiče, usazovače), Elektromotory a generátory, Elektromotory s výškou osy hřídele menší než 80 mm, Ventilátory Ozubená kola, Strojírenství obecně, Obráběcí stroje, Papírenské stroje, Stroje chemického průmyslu, Čerpadla, Turbodmychadla, Vodní turbíny Kompresory, Pohony počítačů, Elektromotory a generátory (výšky osy hřídele alespoň 80 mm) s maximálními jmenovitými otáčkami nad 950 min -1 Plynové a parní turbíny, Pohony obráběcích strojů, Textilní stroje G G G G 6,3 6,3 G 2,5 2,5 Pohony audio a video přístrojů, Pohony brusných strojů G 1 1 Gyroskopy, Vřetena a pohony systémů s vysokou přesností G 0,4 0,4 Přípustný nevývažek NP N P G M 1000 G je velikost příslušného stupně jakosti vyvážení [mm.s -1 ] M je hmotnost rotoru [kg] ω je úhlová rychlost provozních otáček [rad.s -1 ] Elias Tomeh / Snímek 10

11 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 1. Statická nevyváženost hlavní osy setrvačnosti rotoru je rovnoběžný s osou rotace rotoru. Staticky nevyvážený rotor se projevuje vibracemi o stejné velikosti a pod stejným fázovým úhlem v obou ložiskových podporách. Elias Tomeh / Snímek 11

12 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 2. Kvazistatická nevyváženost hlavní osa setrvačnosti je nakloněna tak, že protíná osu rotace rotoru mimo jeho těžiště. OR je různoběžná CHOS. Kvazistaticky nevyvážený rotor se projevuje vibracemi o různých velikostech a pod stejným fázovým úhlem nebo úhlem otočeným o 180. Elias Tomeh / Snímek 12

13 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 3. Momentová (dvojicová) nevyváženost Momentová nevývaha vznikne tehdy, jestliže hlavní osa setrvačnosti rotoru je různoběžná s osou rotace rotoru, společný bod je v těžiště rotoru. Momentově nevyvážený rotor se projevuje vibracemi o stejných velikostech v obou ložiskových podporách, ovšem fázově pootočených o úhel 180. Elias Tomeh / Snímek 13

14 Základní druhy nevývahy tuhých rotorů 4. Dynamická (obecná) nevyváženost U dynamické nevyváženosti je osa setrvačnosti vůči ose rotace rotoru mimoběžná. Dynamicky nevyvážený rotor se projevuje různými amplitudami a různými fázovými úhly v obou ložiskových podporách. Při vyvažování dynamicky nevyvážených rotorů se doporučuje postupovat tak, že se nejprve eliminuje statická nevyváženost a následně dynamická nevyváženost. Elias Tomeh / Snímek 14

15 Způsoby korekce nevyvážených hmot A. Odebírání nevývažků z rotoru 1) Odvrtáváním, 2) Frézováním, 3) Broušením a pilováním, 4) Odřezáváním. B. Přidávání vývažků na rotor 1) Přivařování vývažků, 2) Pájení, 3) Lepení, 4) Nýtování, 5) Přišroubování. Elias Tomeh / Snímek 15

16 Ukázka nevyvážených hmot Navaření vývažků hrubého vyvážení Našroubování vývažků pro dovyvážení rotoru Elias Tomeh / Snímek 16

17 Postup při provozním vyvažování 1) Příprava objektu - kontrolu technického stavu objektu, rozbor konstrukce rotoru vzhledem k umístění vývažků nebo odebrání nevývažků. 2) Ověření nevyváženosti rotoru 3) Zjištění druhu nevyváženosti rotoru 4) Stanovení specifických požadavků pro provozní vyvažování - Možnost bezpečného roztočení a zastavení rotoru. - Možnost přidání či odebrání hmot v požadovaných místech a rovinách. - Možnost zabezpečení rotoru proti roztočení z důvodu bezpečnosti při montování nevývažků na rotor. - Bezpečné uchycení vývažků bez možnosti jejich posunu. V průběhu otáčení rotoru se nesmí v oblasti případného odletu vývažku pohybovat žádná osoba. 5) Vyvažovací rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se přidává, ubírá nebo přemísťuje korekční hmota. 6) Měřicí rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se získávají informace o nevyváženosti rotoru. (Snímač se umísťuje na ložiskách rotoru). Elias Tomeh / Snímek 17

18 Metody provozního vyvažování Prakticky je lze rozdělit do dvou skupin: - Vyvažování v jedné vyvažovací rovině. - Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách Doporučuje se provádět pouze u rotorů s malou axiální délkou, Tehdy dochází k minimálnímu momentovému namáhání rotoru a není nutné rotor vyvažovat ve dvou rovinách. Při vyvažování se uplatní především tyto metody: - Zkusmá vyvažovací metoda - Jednopolohová metoda - Dvoupolohová metoda - Třípolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 18

19 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda - Jednopolohová metoda patří k nejpoužívanějším metodám provozního vyvažování. - Je založena na principu určení příčinkového činitele z rozdílu dvou hodnot vibrací. Předpokládá se zde proto lineární závislost mezi měřenými hodnotami. Z toho důvodu není zcela vhodná pro vyvažování rotorů, kde se dají předpokládat nelinearity výraznějšího charakteru. Výhody: Tato metoda je výhodná zejména díky nízkému počtu běhů nutných k vyvážení rotoru a snadnému algoritmu výpočtu, který lze aplikovat v přenosných měřících systémech. Nevýhody: Této metody je ovšem nutnost mít k dispozici takové měřící přístroje, které umožňují kromě měření velikosti vibrací také měření fázi. Elias Tomeh / Snímek 19

20 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Postup vyvažování jednopolohovou metodou v jedné rovině 1) Zvolíme měřicí rovinu (1) a zpravidla u ložiska umístíme snímač vibrací. 2) Zvolíme vyvažovací rovinu (I), kde se budou připevňovat testovací a vyvažovací závaží. 3) V dostupném místě upevníme referenční snímač proti značce na rotoru (reflexní páska). Během vyvažování se poloha snímače vibrací a referenční snímače nesmí měnit. Elias Tomeh / Snímek 20

21 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Referenční chod - uvedeme rotor do provozních otáček a změříme vektor odezvy vibrace (vektor nevyváženosti OA. Vektor odezvy vibrace je fázově posunut vůči vektoru neznámé odstředivé síle. Uložíme do analyzátoru. Zvolíme velikost testovacího závaží mt. Do programu zadáváme mt; T ; r AN Elias Tomeh / Snímek 21

22 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Testovací chod Po zastavení rotoru se ve vyvažovací rovině I upevníme testovací hmotnost: mt na předem zvolený poloměr r a úhlu T. Uvedeme rotor do provozních otáček a změříme vektor odezvy vibrace OB = OA + AB. Program vypočte vyvažovací hmotnost: mv ; V. Kladný smysl + je proti smyslu rotace. m V AN m AB T rt rv AN Elias Tomeh / Snímek 22

23 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Jednopolohová metoda Vyvažovací chod upevníme mv na rotor pod úhlem V a při provozních otáčkách změříme odezvu. Rotor už by měl být vyvážen. Úhel umístění vývažku V je pak dán úhlem, který svírají vektory OA a AB. Program vypočte dovážovací hmotnost mv1 ; V1. Elias Tomeh / Snímek 23

24 3 Směr otáčení 2 Rozložení vývažku Vypočtená pozice vývažku 1 Možné pozice pro umístění vývažků 4 Rotor ventilátoru s 5- ti lopatkami vyžadující umístění korekčního závaží mezi lopatky 0 Pozice zkušebního vývažku Vektorový diagram pro rozdělení korekčního závaží Elias Tomeh / Snímek 24

25 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Dvoupolohová metoda Ke stanovení velikosti a polohy vývažku se u této metody využívá rovněž testovací hmotnost ale už bez stanovení fáze vibrací. Stanovení velikosti a polohy vývažku se provádí rozborem grafické konstrukce podle následujícího postupu: 1.Rotor se uvede do ustálených vyvažovacích otáček a změří se amplituda vibrací AN nevyváženého rotoru. Elias Tomeh / Snímek 25

26 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ 2. Do libovolného místa na obvodu rotoru se umístí testovací hmotnost mt dané velikosti, rotor se roztočí na vyvažovací otáčky a změří se amplituda vibrací AW1. Dvoupolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 26

27 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ 3. Totéž se provede se stejným testovacím hmotnosti umístěným o 180 od původního umístění a změří se amplituda vibrací AW2. Dvoupolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 27

28 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Dvoupolohová metoda 4. kružnice k1 a k2 se protnou ve dvou bodech P1 a P2. Spojnice počátku O s bodem P1, resp. P2 udává velikost příčinkového činitele AB. Úhel umístění vývažku je dán úhlem natočení vektoru příčinkového činitele AB a hmotnost vývažku se určí ze vztahu m V AN m AB T rt rv Elias Tomeh / Snímek 28

29 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Z obrázku vyplývá, že poloha vývažku je dvojznačná. - Umístíme-li vypočtený vývažek do polohy dané bodem P1 a vibrace se sníží, vývažek jsme umístili správně. - Nesníží-li se vibrace, musíme vývažek umístit do polohy dané bodem P2. Dvoupolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 29

30 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ - K analýze nevyváženosti rotoru se využívá tří hodnot naměřených vibrací, které vycházejí ze tří poloh testovací hmotnosti rozložených po 120 o na obvodu rotoru. - Metoda třípolohového vyvažování nevyžaduje měření fáze vibrací. - Tato metoda rovněž vhodná k vyvažování rotorových soustav jejichž prvky při běhu stroje nevykazují lineární vibrační odezvu. Třípolohová metoda Elias Tomeh / Snímek 30

31 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Třípolohová metoda - Po ustálení rotoru na vyvažovacích otáčkách se změří amplituda vibrací nevyváženého rotoru A N. - Ve zvoleném počátku se vykreslí kružnici k N o poloměru daném velikostí vibrací A N nevyváženého rotoru. AN A Elias Tomeh / Snímek 31

32 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Třípolohová metoda Do bodů 1, 2, 3 se postupně umísťuje testovací hmotnost m T a po uvedení rotoru na vyvažovací otáčky se změří amplitudy vibrací A W1, A W2 a A W3. Všechny hodnoty vyneseme do grafu. K2 AW2 2 K3 AW3 3 O AN 1 A AW1 K1 Elias Tomeh / Snímek 32

33 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Polohu bodu T lze stanovit jako těžiště nejmenšího z trojúhelníků tvořeného průsečíky T 1, T 2, T 3 všech tří kružnic k 1, k 2, k 3. Třípolohová metoda T1 T T2 T3 K3 AN Elias Tomeh / Snímek 33

34 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ V JEDNÉ ROVINĚ Třípolohová metoda Spojnice počátku O s tímto bodem T vyjadřuje velikost příčinkového činitele AB a směr vektoru příčinkového činitele vyjadřuje směr umístění korekčního vývažku, resp. odebrání nevývažku. T1 T T2 T3 AN m V AN m AB T rt rv Elias Tomeh / Snímek 34

35 VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVAŽOVACÍCH ROVINÁCH Při postupném vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách se využívá výše popsaných vyvažovacích metod. Metody vyvažování ve dvou rovinách se aplikují : - Má li rotor větších axiální délky, - Má-li rotor vysoké provozní otáčky, tj. otáčky vyskytující se nad kritickým pásmem frekvenční charakteristiky rotoru. Elias Tomeh / Snímek 35

36 PROVOZNÍ VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVAŽOVACÍCH ROVINÁCH Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách je možné provézt: -tzv. postupným vyvažováním (nutné 1.rovinu dovyvážit) - nebo současným vyvažováním v obou vyvažovacích rovinách. Vyžaduje: -menší počet běhů, -měřící přístroje a vyhodnocovací programy. Elias Tomeh / Snímek 36

37 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda Základem je určit vzájemnou závislost změn vibrací v ložiscích 1 a 2 na umístěných testovací hmotnosti m IT, m IIT do vyvažovacích rovin I, II. 1) Zvolíme měřicí roviny (1), (2) a vyvažovací roviny (I), (II). 2) V dostupném místě upevníme referenční snímač proti značce na rotoru (reflexní páska). Elias Tomeh / Snímek 37

38 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 3) Rotor se uvede do provozních vyvažovacích otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (vektory nevyváženosti OA). Elias Tomeh / Snímek 38

39 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 4) Po zastavení rotoru umístíme testovací hmotnost m IT do vyvažovací roviny I. Rotor se uvede do provozních otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (OB). Elias Tomeh / Snímek 39

40 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 5) Po zastavení rotoru odejmeme testovací hmotu m IT (nebo jí necháme) a do vyvažovací roviny II upevníme m IIT. Rotor se uvede do provozních otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (OC). Elias Tomeh / Snímek 40

41 POSTUP PROVOZNÍHO VYVAŽOVÁNÍ VE DVOU VYVÁŽOVACÍCH ROVINÁCH SOUČASNĚ Graficko-početní metoda 6. Změřené údaje a údaje o testovacích hmotách jsou vstupními daty pro kalkulátor s vyvažovacím modulem. Po vyvážení se provede zkušební běh a jestli je dosaženo požadované kvality vyvážení lze vyvažování ukončit. Vypočítá se m V1 a V1, m V2 a V2 V 0 [mm.s -1 ] V 0 [mm.s -1 ] Frekvence [Hz] Frekvence [Hz] Elias Tomeh / Snímek 41

42 Velmi názorným podkladem pro posouzení vlivu vyvažování rotoru je porovnání spektra vibrace rotoru před a po vyvážení. Ze spekter vibrace lze snadno vyhodnotit: - podíl nevyváženosti na celkové energii vibrace před a po vyvážení, - vliv vyvážení na celkovou energii vibrace. Energetický podíl nevyváženosti na celkovou úroveň vibrace E V V ( V RMS TOT ) E V... energetický podíl nevyváženosti % v RMS... amplituda rychlosti rotorové frekvencí f R mm.s -1 v TOT... změřená celková energie spektra mm.s -1 Elias Tomeh / Snímek 42

43 Děkuji Vám za pozornost Elias Tomeh / Snímek 43

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

3.4.2 Geometrie kol automobilu

3.4.2 Geometrie kol automobilu 3.4.2 Geometrie kol automobilu Jízdní vlastnosti každého vozidla závisí na správné geometrii polohy kol a to p i všech jízdních režimech, v p ímém sm ru i zatá ce. K tomu je t eba, aby za jízdy docházelo

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT svaøovací pøístroje JEDNODUCHÝ, VÝKONNÝ, SPOLEHLIVÝ FRIAMAT basic FRIAMAT basic Jako všechny svařovací přístroje FRIAMAT nabízí FRIAMAT basic výhodnou kombinaci silného

Více

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Anotace DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Jaroslav BRYCHCY HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice V této práci je řešena problematika

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265

Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265 Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265 Vodné je úplatou za pitnou vodu dodanou v ur itém množství za ur itou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více