Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r stav k 1. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2."

Transkript

1 Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r stav k Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky poslední změny zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 256/2001 Sb., zákon č. 219/2002 Sb., zákon č. 13/2002 Sb., zákon č. 47/2002 Sb., zákon č. 517/2002 Sb., zákon č. 62/2003 Sb., zákon č. 162/2003 Sb., zákon č. 18/2004 Sb., zákon č. 362/2004 Sb., zákon č. 421/2004 Sb., zákon č. 499/2004 Sb., zákon č. 501/2004 Sb., zákon č. 587/2004 Sb., zákon č. 95/2005 Sb., zákon č. 127/2005 Sb., zákon č. 290/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon č. 71/2006 Sb., zákon č. 179/2006 Sb., zákon č. 186/2006 Sb., zákon č. 189/2006 Sb., zákon č, 225/2006 Sb., zákon č. 267/2006 Sb., zákon č. 110/2007 Sb., zákon č. 274/2008 Sb., zákon 297/2008 Sb., zákon č. 304/2008 Sb., zákon č. 295/2009 Sb., zákon č. 375/2011 Sb., zákon č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. /01100/ Odbor bezpečnosti a krizového řízení 373/2004 Sb. Vyhláška č. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B zrušena zákonem č. 59/2006 Sb. 250/2006 Sb. Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B SSHR 241/2000 Sb. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 76/2012 Sb. /31000/ Sekce průmyslu (hornictví, paliva, chemické látky, odvětví, obaly, puncovnictví, komoditní burzy, hmotné rezervy) 92/1999 Sb. Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb., vyhlášky č. 509/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2007 Sb., a vyhlášky č. 236/2010 Sb. zrušena vyhláškou č. 238/2012 Sb. 93/1999 Sb. Vyhláška MPO č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb., vyhlášky č. 318/2007 Sb. a vyhlášky č. 237/2010 Sb. zrušena vyhláškou č. 238/2012 Sb. 94/1999 Sb. Vyhláška MPO č. 94/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken zrušena vyhláškou č. 238/2012 Sb. 1

2 25/1999 Sb. Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb. - zrušeno zákonem č. 356/2003 Sb. 26/1999 Sb. Vyhláška MPO č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků - zrušena vyhláškou č. 232/2004 Sb. 232/2004 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., vyhlášky č. 28/2007 Sb. a vyhlášky č. 389/2008 Sb. zrušena zákonem č. 350/2011 Sb. 27/1999 Sb. Vyhláška MPO č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku - zrušena vyhláškou č. 231/2004 Sb. 139/2009 Sb. Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků zrušena zákonem č. 350/2011 Sb. 402/2011 Sb. Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 265/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech 379/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla 231/2004 Sb. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb. - zrušena zákonem č. 371/2008 Sb. 111/2002 Sb. Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše záloh pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, ve znění nařízení vlády č. 209/2010 Sb. 115/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly - zrušena zákonem č. 66/2006 Sb. 116/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 539/1992 Sb. Zákon FS č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb. (úplné znění 15/2004), zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 227/2009Sb. 19/1993 Sb. Zákon ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 2

3 53/1993 Sb. Vyhláška MPO č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb., vyhlášky č. 325/2000 Sb. a vyhlášky č. 364/2003 Sb. 363/2003 Sb. Vyhláška MPO č. 363/2002 Sb., kterou se provádí puncovní zákon 63/2003 Sb. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách zrušeno zákonem č. 69/2013 Sb. 181/2002 Sb. Nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb., nařízení vlády č. 50/2004 Sb. a nařízení vlády č. 335/2005 Sb. 310/2006 Sb. Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 156/2009 Sb., zákona č. 227/2009, zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 229/2013 Sb. a zákona č. 307/2013 Sb. zrušen zákonem č. 229/2013 Sb. 229/2013 Sb. Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 266/2014 Sb. 376/2013 Sb. Vyhláška č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu zrušena zákonem č. 266/2014 Sb. 407/2013 Sb. Vyhláška č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu zrušena vyhláškou č. 295/2014 Sb. 433/2006 Sb. Vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu, ve znění vyhlášky č. 132/2007 Sb. zrušeno vyhláškou č. 407/2013 Sb. 295/2014 Sb. Vyhláška č. 295/2014 Sb., o členění bezpečnostního materiálu 61/1988 Sb. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., č. 542/1991 Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 206/2002 Sb. úplné znění vyhlášeno pod číslem 408/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., ve znění zákona č. 226/2003 Sb., č. 227/2003 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb., č. 313/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 376/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., zákona č.155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 44/1988 Sb. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb. 3

4 617/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb. a vyhlášky č. 63/2005 Sb. 146/2010 Sb. Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění zákona č. 18/2012 Sb. zrušen zákonem č. 83/2013 Sb. 83/2013 Sb. Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 259/2014 Sb. Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin) 84/2013 Sb. Nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití 157/2009 Sb. Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 168/2013 Sb. 428/2009 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 429/2009 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 98/1987 Sb. Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 1/1989 Sb., zákona č. 160/1989 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb. 154/2002 Sb. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků 287/2001 Sb. Nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, ve znění nařízení vlády č. 397/2004 Sb. /32000/ Sekce energetiky 406/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., úplné znění vyhlášené pod č.61/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., usnesení č. 319/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb. 417/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 438/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 4

5 111/2014 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce /2001 Sb. Vyhláška MPO č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb. zrušena vyhláškou č. 349/2010 Sb. 349/2010 Sb. Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie zrušena vyhláškou č. 441/2012 Sb. 151/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb. 152/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům zrušena vyhláškou č. 194/2007 Sb. 153/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb. 195/2001 Sb. Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce 212/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb. 213/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. zrušena vyhláškou č. 480/2012 Sb. 214/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb. 215/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh - zrušena vyhláškou č. 442/2004 Sb. 442/2004 Sb. Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh zrušena vyhláškou č. 337/2011 Sb. 291/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách zrušena vyhláškou č. 148/2007 Sb. 148/2007 Sb. Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov zrušena vyhláškou č. 78/2013 Sb. 78/2013 Sb. Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 5

6 63/2002 Sb. Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb. 193/2007 Sb. Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 194/2007 Sb. Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku teplé energie konečným spotřebitelům, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. 195/2007 Sb. Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 276/2007 Sb. Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů zrušena vyhláškou č. 194/2013 Sb. 194/2013 Sb. Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 277/2007 Sb. Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů zrušena vyhláškou č. 193/2013 Sb. 193/2013 Sb. Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 542/2006 Sb. Vyhláška č. 542/2006 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 337/2011 Sb. Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 441/2012 Sb. Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 480/2012 Sb. Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 118/2013 Sb. Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 458/2000 Sb. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. (Úplné znění vyhlášeno pod č. 314/2009 Sb.) 387/2012 Sb. Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 6

7 165/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 165/2001 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky - zrušena vyhláškou č. 481/2005 Sb. 481/2005 Sb. Vyhláška MPO č. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky zrušena vyhláškou č. 345/2012 Sb. 345/2012 Sb. Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 166/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku, ve znění vyhlášky č. 443/2002 Sb. zrušena vyhláškou č. 114/2005 Sb. 114/2005 Sb. Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra - zrušena vyhláškou č.19/2010 Sb. 19/2010 Sb. Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 167/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v plynárenství zrušena vyhláškou č. 375/2005 Sb. 375/2005 Sb. Vyhláška MPO č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství zrušena vyhláškou č. 334/2009 Sb. 334/2009 Sb. Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství zrušena vyhláškou č. 344/2012 Sb. 344/2012 Sb. Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 218/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb. a vyhlášky č. 326/2005 Sb. zrušena vyhláškou č. 82/2011 Sb. 82/2011 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění 476/2012 Sb. 219/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice zrušena vyhláškou č. 80/2010 Sb. 80/2010 Sb. Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijních plánů 220/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR zrušena vyhláškou č. 79/2010 Sb. 79/2010 Sb. Vyhláška č. 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb. 221/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 221/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení zrušena vyhláškou č. 80/2010 Sb. 7

8 222/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 222/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny zrušena vyhláškou č. 80/2010 Sb. 223/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 223/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie - zrušena vyhláškou č. 478/2006 Sb. 224/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa - zrušena vyhláškou č. 477/2006 Sb. 210/2011 Sb. Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 225/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství 226/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 226/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie zrušena vyhláškou č. 80/2010 Sb. 245/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb. a vyhlášky č. 52/2010 Sb. zrušena vyhláškou č. 452/2012 Sb. 452/2012 Sb. Vyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí 251/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, ve znění vyhlášky č. 62/2011 Sb. zrušena vyhláškou č. 108/2011 Sb. 62/2011 Sb. Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství ERÚ 252/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 539/2002 Sb. zrušena vyhláškou č. 439/2005 Sb. 439/2005 Sb. Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění vyhlášky č. 110/2008 Sb. zrušena vyhláškou č. 344/2009 Sb. 344/2009 Sb. Vyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů zrušena vyhláškou č. 453/2012 Sb. 240/1999 Sb. Vyhláška MPO č. 240/1999 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství 8

9 18/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb. - zrušena vyhláškou č. 51/2006 Sb. ERÚ 19/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 431/2004 Sb. - zrušena vyhláškou č. 541/2005 Sb. 300/2003 Sb. Vyhláška MPO č. 300/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě - zrušena vyhláškou č. 51/2006 Sb. ERÚ 426/2005 Sb. Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., vyhlášky č. 358/2009 Sb., vyhlášky č. 392/2011 Sb. a vyhlášky č. 445/2012 Sb. ERÚ 11/1999 Sb. Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování 360/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 360/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 416/2002 Sb. Nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodů a způsob jejich placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jejich poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb., nařízení vlády č. 341/2009 Sb. a nařízení vlády č. 461/2011 Sb. 477/2006 Sb. Vyhláška č. 477/2006 Sb., o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst zrušena vyhláškou č. 366/2010 Sb. 366/2010 Sb. Vyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst 478/2006 Sb. Vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla 540/2005 Sb. Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. ERÚ 541/2005 Sb. Vyhláška č. 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb., vyhlášky č. 454/2008 Sb., vyhlášky 468/2009 Sb., vyhlášky č. 400/2010 Sb., vyhlášky č. 371/2011 Sb. a vyhlášky č. 438/2012 Sb. ERÚ 51/2006 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. a vyhlášky č. 82/2011 Sb. - ERÚ 545/2006 Sb. Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. ERÚ 9

10 365/2009 Sb. Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., vyhlášky č. 442/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2012 Sb. a vyhlášky č. 291/2014 Sb. ERÚ 408/2009 Sb. Vyhláška ERÚ č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů zrušena vyhláškou č. 59/2012 Sb. 59/2012 Sb. Vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví ERÚ 401/2010 Sb. Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu - ERÚ 108/2011 Sb. Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb. 180/2005 Sb. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 137/2010 Sb., zákona č. 330/2010 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 201/2012 Sb. zrušen zákonem č. 165/2012 Sb. 165/2012 Sb. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. ve znění zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 90/2014 Sb. 418/2010 Sb. Nařízení vlády č. 418/2010 Sb., kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů 316/2011 Nařízení vlády č. 316/2011 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok /2012 Sb. Nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013, ve znění nařízení vlády č. 429/2012 Sb. 338/2013 Sb. Nařízení vlády č. 338/2013 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok /2005 Sb. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409//2009, vyhlášky č. 300/2010 Sb. a vyhlášky č. 338/2011 Sb. zrušena vyhláškou č. 347/2012 Sb. 502/2005 Sb. Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, ve znění vyhlášky č. 303/2012 Sb. ERÚ zrušena vyhláškou č. 478/2012 Sb. 343/2008 Sb. Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zrušena vyhláškou č. 440/2012 Sb. 10

11 140/2009 Sb. Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb., vyhlášky č. 393/2011 Sb. a vyhlášky č. 348/2012 Sb.. - zrušena vyhláškou č. 478/2012 Sb. 346/2012 Sb. Vyhláška č. 346/2012 Sb. o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) ERÚ 347/2012 Sb. Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 350/2013 Sb. a vyhlášky č. 350/2013 Sb. - ERÚ 348/2012 Vyhláška č. 348/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů ERÚ zrušena vyhláškou č. 195/2014 Sb. 439/2012 Sb. Vyhláška č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování) ERÚ zrušena vyhláškou č. 193/2014 Sb. 440/2012 Sb. Vyhláška č. 440/2012 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 441/2012 Sb. Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 453/2012 Sb. Vyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 459/2012 Sb. Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 477/2012 Sb. Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů 478/2012 Sb. Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 231/2014 Sb. Nařízení vlády č. 231/2014 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok /2006 Sb. Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb. a nálezu ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb. 227/2001 Sb. Vyhláška MPO č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, ve znění vyhlášky č. 48/2003 Sb. - zrušena vyhláškou č. 229/2004 Sb. 11

12 229/2004 Sb. Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti - zrušena vyhláškou č. 133/2010 Sb. 133/2010 Sb. Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. 136/1994 Sb. Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb., zákon č. 354/2003 Sb., zákona č. 442/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 291/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb. 171/1994 Sb. Vyhláška MPO č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 188/1995 Sb. zrušena vyhláškou č. 186/1996 Sb. 186/1996 Sb. Vyhláška MPO č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., č. 443/2003 Sb., č. 230/2004 Sb. a č. 35/2006 Sb. zrušena zákonem č. 575/2006 Sb. 237/2005 Sb. Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb., vyhlášky č. 146/2011 Sb. a vyhlášky č. 338/2014 Sb. 34/2007 Sb. Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů 61/2007 Sb. Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb. 229/1992 Sb. Zákon 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 247/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb. 158/2000 Sb. Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. SSHR 97/1993 Sb. Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 189/1999 Sb. Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 161/2013 Sb. 12

13 165/2013 Sb. Vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy 481/2012 Sb. Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 30/2013 Sb. Sdělení MPO o pověření českého institutu pro akreditaci, o.p.s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012 /41000/ Sekce podnikání, digitální ekonomiky a spotřebitele (živnostenské předpisy, reklama) 570/1991 Sb. Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb. 455/1991 Sb. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 273/1993 Sb., č. 303/1993 Sb., č. 42/1994 Sb. č. 38/1994 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 200/1994 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 286/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 95/1996 Sb., č. 147/1996 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 49/1997 Sb., č. 61/1997 Sb., č. 79/1997 Sb., č. 217/1997 Sb., č. 280/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č.83/1998 Sb., č. 157/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 159/1999 Sb., č.356/1999 Sb., č.358/1999 Sb., č.360/1999 Sb., č.363/1999 Sb., č.27/2000 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 158/2000 Sb., č. 249/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 309/2000 Sb., č. 362/2000 Sb., č. 409/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 164/2001 Sb., č. 256/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 477/2001 Sb., č. 478/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 86/2002 Sb., č. 119/2002 Sb., č. 174/2002 Sb., č. 281/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., č. 130/2003 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 224/2003 Sb., č. 228/2003 Sb., č. 274/2003 Sb. č. 354/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 38/2004 Sb., č. 119/2004 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 326/2004 Sb., úplné znění zákona vyhlášeno pod č. 374/2004 Sb., dále zákona č. 499/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 58/2005 Sb., č. 95/2005 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 358/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., č. 62/2006 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 191/2006 Sb., č. 212/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 310/2006 Sb., č. 315/2006 Sb., č. 160/2007 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. č. 130/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 230/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 292/2009 Sb., č. 145/2010 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 152/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 351/2011 Sb., č. 355/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 119/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 169/2012 Sb., č. 199/2012 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 Sb., č. 407/2012 Sb., č. 234/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 308/2013 Sb., č. 309/2013 Sb., č. 127/2014 Sb., č. 140/2014 Sb. a č. 267/2014 Sb. 525/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností zrušena vyhláškou č. 154/1996 Sb. 154/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, MPO a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb. zrušena zákonem č. 130/2008 Sb. 28/1998 Sb. Nařízení vlády č. 28/1998 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností zrušeno nařízením vlády č. 469/2000 Sb. 13

14 140/2000 Sb. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., nařízení vlády č. 492/2004 Sb., nařízení vlády č. 100/2005 Sb., a nařízení vlády č. 324/2006 Sb. zrušeno zákonem č. 130/2008 Sb. 469/2000 Sb. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb., nařízení vlády č. 100/2005 Sb., nařízení vlády č. 324/2006 Sb. zrušeno nařízením vlády č. 278/2008 Sb. 278/2008 Sb. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb. a nařízení vlády č. 365/2013 Sb. 209/2001 Sb. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost zrušeno zákonem č. 130/2008 Sb. 301/1992 Sb. Zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb. 40/1995 Sb. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb. a zákona č. 356/2014 Sb. 247/2006 Sb. Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. 634/1992 Sb. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákon a č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákon č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 476/2013 Sb. 89/2012 Sb. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ustanovení o ochraně spotřebitele a /2000 Sb. Zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (spotřebitelské smlouvy 52 až 57), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. 135/2002 Sb. Zákon č. 135/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. 14

15 ( 58 až 65 zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek) 136/2002 Sb. Zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (záruky), ve znění zákona č. 264/2006 Sb. zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. 38/2011 Sb. Nařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby zrušeno nařízením vlády č. 364/2013 Sb. 364/2013 Sb. Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 363/2013 Sb. Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 321/2001 Sb. Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. zrušeno zákonem č. 145/2010 Sb. 59/1998 Sb. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění zákona č. 209/2000 Sb. zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. 64/1986 Sb. Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb. zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 102/2001 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. 160/2007 Sb. Zákon č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 198/2007 Sb. Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh 256/2009 Sb. Nařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu 396/2004 Sb. Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění nařízení vlády č. 175/2010 Sb. 145/2010 Sb. Zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb. 22/1997 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/

16 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. 194/2001 Sb. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb. 358/2001 Sb. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb. 168/1997 Sb. Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 17/2003 Sb. 17/2003 Sb. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 169/1997 Sb. Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 18/2003 Sb. 18/2003 Sb. Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility zrušeno nařízením vlády č. 616/2006 Sb. 616/2006 Sb. Nařízení vlády č. 616/2007 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 170/1997 Sb. Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb., nařízení č. 283/2000 Sb. a nařízení č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 24/2003 Sb. 24/2003 Sb. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení zrušeno nařízením vlády č. 176/2008 Sb. 171/1997 Sb. Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb. a nařízení č. 121/2001 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 19/2003 Sb. 19/2003 Sb. Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb. a nařízení vlády č. 1/2010 Sb. zrušeno nařízením vlády č. 86/2011 Sb. 86/2011 Sb. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. a nařízení vlády č. 339/2013 Sb. 172/1997 Sb. Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 21/2003 Sb. 21/2003 Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 16

17 173/1997 Sb. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb. a nařízení vlády č. 88/2010 Sb. 175/1997 Sb. Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a nařízení vlády č. 285/2000 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 20/2003 Sb. 20/2003 Sb. Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 210/2001 Sb. Nařízení vlády č. 210/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na tlakové nádoby na plyny - zrušeno nařízením vlády č. 42/2003 Sb. 176/1997 Sb. Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 23/2003 Sb. 23/2003 Sb. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 177/1997 Sb. Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 22/2003 Sb. 22/2003 Sb. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 179/1997 Sb. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb. 14/1999 Sb. Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb., nařízení vlády č. 288/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 27/2003 Sb. 27/2003 Sb. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a nařízení vlády č. 142/2008 Sb. 180/1999 Sb. Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 25/2003 Sb. 25/2003 Sb. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. 182/1999 Sb. Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. - zrušeno nařízením vlády č. 26/2003 Sb. 17

18 26/2003 Sb. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. 464/2005 Sb. Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb. 291/2000 Sb. Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE zrušeno nařízením vlády č. 490/2009 Sb. 352/2000 Sb. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. a nařízení vlády č. 66/2014 Sb. 179/2001 Sb. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení 163/2002 Sb. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 190/2002 Sb. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. zrušeno zákonem č. 100/2013 Sb. 326/2002 Sb. Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností 339/2002 Sb. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 a nařízení vlády č. 25/2014 Sb. 42/2003 Sb. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb. zrušeno nařízením vlády č. 208/2011 Sb. 176/2008 Sb. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. 438/2008 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 438/2008 Sb., o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem 30/2013 Sb. Sdělení MPO č. 30/2013 Sb., o pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/ /2008 Sb. Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. 20/1993 Sb. Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. 18

19 505/1990 Sb. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 481/2008 Sb., zákona 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb. 69/1991 Sb. Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii, ve znění vyhlášky č. 231/1993 Sb. - zrušena vyhláškou č. 262/2000 Sb. 231/1993 Sb. Vyhláška č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb. - zrušena vyhláškou č. 262/2000 Sb. 262/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. a vyhlášky č. 229/2010 Sb. 263/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu - zrušena vyhláškou č. 345/2002 Sb. 345/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky č. 259/2007 Sb., vyhlášky č. 204/2010 Sb. a vyhlášky č. 285/2011 Sb. 259/2007 Sb. Vyhláška MPO č. 259/2007 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a kterou se zrušují některé další vyhlášky 29/2002 Sb. Vyhláška č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 344/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 344/2002 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 262/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 260/2003 Sb. Vyhláška č. 260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky MPO, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 204/2011 Sb. 66/2004 Sb. Vyhláška č. 66/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče zrušena vyhláškou č. 259/2007 Sb. 67/2004 Sb. Vyhláška č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva - zrušena vyhláškou č. 259/2007 Sb. 68/2004 Sb. Vyhláška č. 68/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy - zrušena vyhláškou č. 259/2007 Sb. 69/2004 Sb. Vyhláška č. 69/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton - zrušena zákonem č. 155/2010 Sb. 70/2004 Sb. Vyhláška č. 70/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy - zrušena vyhláškou č. 259/2007 Sb. 19

20 71/2004 Sb. Vyhláška č. 71/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřící sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku - zrušena vyhláškou č. 259/2007 Sb. 72/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřící sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů - zrušena vyhláškou č. 259/2007 Sb. 509/2004 Sb. Vyhláška č. 509/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 264/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách o jejich označování, ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb. 328/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb. a vyhlášky č. 282/2012 Sb. 329/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků - zrušena vyhláškou č. 404/2008 Sb. 404/2008 Sb. Vyhláška č. 404/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu 330/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží - zrušena vyhláškou č. 404/2008 Sb. 331/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží 332/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb., vyhlášky č. 509/2004 Sb. a vyhlášky č. 71/2008 Sb. 333/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 334/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 335/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 336/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 337/2000 Sb. Vyhláška MPO č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 20

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/12 Aktualizováno k zákonu 371/2011 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r stav k

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r stav k Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 31. 12. 2016 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969

Více

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2015 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ RIA

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2015 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ RIA PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2015 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ 2 O b s a h Resortní členění Ministerstvo dopravy... 3 Ministerstvo financí... 4 Ministerstvo obrany...

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r stav k

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r stav k Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 19. 8. 2014 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část)

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) 68. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 69. Vyhláška č. 337/2011

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Seznam platných právních předpisů a organizačních norem k Ministerstva průmyslu a obchodu

Seznam platných právních předpisů a organizačních norem k Ministerstva průmyslu a obchodu Seznam platných právních předpisů a organizačních norem k 30. 9. 2012 Ministerstva průmyslu a obchodu Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje NÁVRH Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení I. Úvod Postavení dotčených orgánů ve správním řízení obecně

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

118/2013 Sb. VYHLÁKA

118/2013 Sb. VYHLÁKA 118/2013 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech Změna: 234/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo) stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. - jeho novela č. 318/2012 Sb. ve vztahu na současný stav prováděcích vyhlášek

Zákon č. 406/2000 Sb. - jeho novela č. 318/2012 Sb. ve vztahu na současný stav prováděcích vyhlášek Zákon č. 406/2000 Sb. - jeho novela č. 318/2012 Sb. ve vztahu na současný stav prováděcích vyhlášek Odborná činnost k politice územního rozvoje a územně plánované dokumentaci podle zákona č. 458/2000 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 Obsah Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 HLAVA I: Úvod...17 HLAVA II: Geologické právo...21 1 Úvod do geologického práva...21 2 Vývoj geologického práva...21 3 Prameny geologického práva...24 A. Mezinárodní

Více

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví 262/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

Sazebník. Příloha ČÁST I

Sazebník. Příloha ČÁST I správní právo Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 b) o prodloužení lhůty pro podání daňového

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015 Novela energetického zákona a zákona o podporovaných schválená v roce 2015 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných Souhrnné informace v novele EZ a PZE Základní informace

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb Částka 4 Str. 6 Věstník Ministerstva školství,

Více

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného Strana 2610 Sbírka zákonů č. 145 / 2016 145 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2016 o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Stanovení zájmového území pro souměstí Hradec králové a Pardubice.... 4 1.2 Identifikace zpracovatele... 4 1.3 Stanovení bilančních údajů zájmového území... 5 2. Vývoj vnějších podmínek

Více

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Odpady a recyklace Přednáška č.10 Legislativa v OH Předpisy v odp. hospodářství zákony vyhlášky technické normy Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie Prováděcí vyhlášky k zákonu o 1. vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biomasu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - Kategorie výrobny

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - Kategorie výrobny AKTUALIZOVANÝ NÁVRH - Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne listopadu 2012, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č.

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 38 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. září 2011 Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně

Více

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad STRATEGIE Národní zájmy Evropské zájmy Světové zájmy 2 Hlavní cíle Ochrana práv

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 Obsah Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 HLAVA I: Úvod...17 HLAVA II: Geologické právo...21 1 Úvod do geologického práva...21 2 Vývoj geologického práva...21 3 Prameny geologického práva...24 A. Mezinárodní

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Zákon o podporovaných zdrojích čeho se týká?

Zákon o podporovaných zdrojích čeho se týká? Zákon o podporovaných zdrojích čeho se týká? 1. Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů 2. Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby tepla a energie 3. Podpora výroby tepla z obnovitelných

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

programu rovného zacházení za rok 2011

programu rovného zacházení za rok 2011 programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 ( Výroční zpráva ) Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel výroční zprávy... 2 1.2. Právní rámec... 2

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

Novela energetického zákonač.131/2015sb. Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň

Novela energetického zákonač.131/2015sb. Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň Novela energetického zákonač.131/2015sb Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň Tematické členění -výstavba nových zdrojů -Státní energetická inspekce -ekodesign -změny

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

I. Podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, živnostenské předpisy, reklama

I. Podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, živnostenské předpisy, reklama MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU I. Podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, živnostenské předpisy, reklama II. Ochrana spotřebitele, technické požadavky na výrobky, metrologie, státní

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031. Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031. Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta O b s a h str. předseda vlády 1 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 477. Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, 408. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou O B S A H : Strana 5546 Sbírka zákonů č. 408 / 2015 408 VYHLÁŠKA ze dne

Více

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit Energetický audit Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Cíle a priority české vlády v oblasti využívání energetických zdrojů jsou uvedeny Státní energetickou koncepcí schválenou usnesením

Více

Novela zákona o pohonných hmotách /distributoři, ČS a Celní správa ČR/

Novela zákona o pohonných hmotách /distributoři, ČS a Celní správa ČR/ Novela zákona o pohonných hmotách /distributoři, ČS a Celní správa ČR/ Petrolsummit 2013 1 Zákon o PHM č. 311/2006 Sb. Distributor a provozovatel ČS musí nakupovat PHM výhradně od registrovaného distributora

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovaný návrh Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č.

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR Energetická efektivita v ČR Základní rizika energetické bezpečnosti technická politická ekonomická: globální rizika: měnící se struktura mezinárodní ekonomiky, cena energie a její volatilita na energetických

Více

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou ČESKÁ ENERGETIKA 1/2002 Ing. Jaroslav Müller, OTE Úvod Jedním z předpokladů vstupu České republiky do Evropské unie (EU) je harmonizace legíslativy České republíky s legislativou

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok 26. listopadu 2014 Tisková zpráva ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok Regulované složky ceny elektřiny v roce 2015 opět mírně klesnou a domácnosti mohou zaplatit v průměru o jednotky

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

I. Podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, živnostenské předpisy, reklama

I. Podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, živnostenské předpisy, reklama MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU I. Podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, živnostenské předpisy, reklama II. Ochrana spotřebitele, technické požadavky na výrobky, metrologie, státní

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 346 VY HLÁŠ KA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech

Více

OTÁZKY K ABSOLUTORIU

OTÁZKY K ABSOLUTORIU OTÁZKY K ABSOLUTORIU PŘEDMĚT: EKONOMIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 1. Národní hospodářství. 1.1. Vysvětlete pojem národní hospodářství a jeho členění. 1.2. Popište koloběh v národním

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M)

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Technik odpadového

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více