TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS"

Transkript

1 TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ ( ) Doc. Miniberger, BIVŠ

2 Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE nástrojů (Computer Aided System Engineering), v souladu s nejnovějšími metodikami vývoje IS/IT Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 2

3 Několik pojmů CASE - Computer Aided Software (System) Engineering SW na podporu tvorby SW produktů, nebo informačních systémů CADE - Computer Aided Engineering SW pro testování, analýzování a simulování vlastností navržených produktů CAD - Computer Aided Design SW pro návrh výrobků a jejich součástí CAM - Computer Aided Manufacturing SW pro řízení výrobních linek a strojů CIM - Computer Integrated Manufacturing SW pro propojení procesu vývoje výrobku a logistiky v průmyslovém závodě Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 3

4 Metodicko-organizační dimenze Metody Dokumenty Řízení prací dané fáze Obvykle podporovány metodikami ITIL, Rational, ASAP...,a CASE nástroji jako na př. ARIS, ERwin, BPwin,SE, Rational Rose aj. Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 4

5 Evoluce modelovacích technik 1970 s - Yourdon, Hatley, Ward Mellor I. generace 1980 s - SSADM, Information Engineering II. generace - rozsáhlé a komplexní 1990 s - OO, RAD, OMT + Use Cases 1996 a později - konvergence metodik Unified Modeling Language sjednocuje notaci, Je přijat organizací OMG (Object Management Group) - stává se průmyslovým standardem 2000 UML 1.X 2005 UML 2.0 Současnost - MDA Model Driven Architecture (definuje představu vývoje SW na základě modelů) viz dále Doc. Miniberger, BIVŠ

6 Komponenty versus objekty Komponenty Věcně orientované Větší celky Více rozhraní Poskytují služby Plně zapouzdřené!!! Obecně pochopitelné Objekty Technologicky orientované Jemné subjekty Jedno rozhraní Poskytují operace Využívají dědičnost Pochopitelné pro vývojáře Doc. Miniberger, BIVŠ

7 Komponenty - úplně nový přístup Prefabrikovaný software Definice komponenty Opakovaně použitelná» Dobře definované rozhraní se službami» Implementována obvykle prostřednictvím MS ActiveX, CORBA nebo Java Beans» Lze ji dodat nezávisle Obecně» Orientace na věcnou problematiku» Black box» Vyšší úroveň abstrakce než u objektů Doc. Miniberger, BIVŠ

8 Model Driven Architecture (MDA MDA je systematický přístup vytvořený konsorciem Object Management Group (OMG), respektovanou mezinárodní nezávislou institucí, která se zabývá tvorbou standardů v oblasti IT (např. UML, CORBA, XMI). MDA umožňuje budovat informační systémy tak, aby je bylo možné snadno přizpůsobovat změnám jak vlastního způsobu fungování dané organizace, tak změnám v platformách a podpůrných technologiích (včetně technologií, které se objeví v budoucnu). MDA je postaven na existenci několika modelů, z nichž každý je svými výrazovými prostředky optimalizován na zachycení příslušné míry abstrakce: CIM - Computation Independent Model popisuje procesy, jež probíhají v dané organizaci bez ohledu na způsob jejich IT podpory; PIM - Platform Independent Model popisuje architekturu IT řešení do úrovně, která je nezávislá na podpůrné technologické platformě; PSM - Platform Specific Model popisuje detailně aplikaci pro zvolenou technologickou platformu, strukturou odpovídá výslednému kódu. Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 8

9 Postup vývoje založeného na komponentách Směry podnikání (strategie) BPM Obecné firemní požadavky Vývoj komponent Požadavky na komponenty Specifické firemní požadavky Vývoj řešení Tradiční softwarové projekty Aplikační a datové služby Doc. Miniberger, BIVŠ Využití Řízení komponent Uživatelské služby Uživatelské, aplikační a datové služby

10 Přehled některých nástrojů a jejich funkčnost ALL Fusion (ERwin a BPWin) - Computer Associates Select Component Architect (SCA) Enterprise Architect (EA) ADONIS ARIS IDS-Scheer Visio Standard a Visio Professional 2003 (Microsoft) Sybase Power Designer (Sybase) Borland Together (Borland) Rational Rose (IBM) Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 10

11 IDS-Scheer -Model řiditelného rozvoje podnikání Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 11

12 Metoda ARIS IDS-Scheer Srovnej s metodikou MDIS - dimenze INF, PRO, ORG, PRA, SW, HW, EKO, Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 12

13 Schéma analýzy rizika v ARISu Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 13

14 Modelování procesů v ARISu Připrav ení procesního modelov ání Schv álení dokumentů vyvolávající změnu Zálohov ání modelů a dokumentů Uv olnění modelů procesu Náv rh nov ých procesů Procesní modelov ání připrav eno Vnitřní předpisy vydány a napojeny na objekt Modely a dokumenty archiv ov ány Proces nebo dokumenty k přepracov ání připrav eny Nový proces nav ržen Skript na odstranění popisu poslední změny Spuštění skriptu na odstranění hodnoty v atributu Skript na odstranění hodnoty v atributu spuštěn Procesní tým ARIS Vnitřní předpisy Zadání procesní dokumentace : podepsané Modelov ání Modelu přiřazení f unkcí Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 14

15 Modelování pomocí ARIS Easy Design Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 15

16 Podpora UML v ARISu Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 16

17 Microsoft VISIO 2003 Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 17

18 ASAP = Accelerated SAP Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 18

19 Spolupracující nástroje s ASAP Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 19

20 SAP Business Component SAP Business Component SAP Business Component je množina SAPBusiness Objects Komunikuje skrze definované rozhraní Rozhraní BAPI ( Business Application Programing Interfaces ) BAPI - metody SAP Business Objects BAPI BO BO BAPI SAP Business Component A BO BAPI BAPI Přístupová vrstva technologie umožňující vyvolání BAPI SAP RFC COM/DCOM CORBA Přístupová vrstva BAPI BAPI SAP Business Component Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT BAPI 20 B BAPI

21 SAP SCOPE v konceptu Business Framework SAP SCOPE, Supply Chain Optimization, Planning and Execution nabízí nejmodernější prostředky pro Supply Chain Management v prostředí SAP Business Framework a zahrnuje R/3 Business komponenty Odvětvové zkušenosti a služby Integraci partnerských řešení Travel Business Information Warehouse SAP SCOPE HR Advanced Planning & Optimizat. Business Engineer Joint Venture Information Repository Self Audit FI LO Self Service PDM Invest. Controlling Treasury Pricing Internetshopping Configuration Server účetní část Consolidation Environ- mental Protection, Health & Safety ERP Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 21

22 ALLFusion (Computer Associates) Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 22

23 All Fusion Process Modeller Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 23

24 All Fusion Data Modeller Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 24

25 DFD v BPwin Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 25

26 Select Component Architect (dříve Select Enterprise) Select Component Architect svým rozsahem a zaměřením podporuje modelování aplikací a komponent v rámci celého životního cyklu Objektové modelování podporované Select Component Architect odpovídá standardu UML (Unified Modeling Language Podpora konceptu Model Driven Architecture Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 26

27 Diagram procesních řetězců Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagram) Slouží pro statický popis firemních procesů a vymezení rozsahu problémové oblasti Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 27

28 Diagram tříd Diagram tříd (Class Diagram), shromažďuje všechny informace o objektech. Slouží také jako výchozí bod pro návrh systému. Z modelu tříd lze v SCA také vygenerovat XML definiční soubory (xsd) Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 28

29 Diagram objektových sekvencí (Charakterizuje zápis třídy) Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 29

30 Popis tříd v Component Manager Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 30

31 Datový model v Component Manager Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 31

32 Enterprise Architect Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 32

33 UML Model zadávání zakázek v EA EA cd 5.1 Logical Unregistered Model T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister Ev idence subj ektů EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister Logistika EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister Účetní ev idence EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister Ev idence zakázek EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregistered T rial Version EA 5.1 Unregister Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 33

34 BPM digram v Power Designer Sybase Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 34

35 PDM v Sybase PowerDesigner Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 35

36 Triggery a referenční integrita Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 36

37 Integrace nástrojů IBM Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 37

38 Rational: Integrace v heterogenním světě Analýza, návrh a vývoj Provoz a správa WebSphere Studio software J2EE (e.g., BEA, WebLogic) Vendor X IDE Visual Studio Pervasive / Embedded (including J2ME) Microsoft environments Operační systémy: Linux, UNIX, Windows, zos, OS/400, embedded Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 38

39 Řešení Borland Doc. Miniberger, BIVŠ Metody a techniky vývoje IS-IT 39

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky Vývoj IS 4.blok Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda 2 So 29.3.2014 8:00 11:15 306 procesy při vývoji SW referenční model procesů

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Základní modely životního cyklu software, softwarový proces Základní modely životního cyklu software Životní cyklus = proces od zahájení vývoje až po

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Projektování informačních systémů

Projektování informačních systémů Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4 Projektování informačních systémů Sylaby ke kurzu Helena Kučerová 2007 Obsah 1. Úvod...2 2. Systémová teorie a metodologie...3 2.1 Systémová

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více