UML: Unified Modeling Language

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UML: Unified Modeling Language"

Transkript

1 UML 1

2 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě analýzy, které provádí analytik Výsledky analýzy využije vývojář k vývoji softwaru Software je nainstalován na potřebný hardware, je provedena implementace do konkrétních podmínek organizace a proškolení správců a uživatelů Celý proces je poměrně složitý UML výrazná pomoc při vyřešení tohoto procesu 2

3 Historie UML Duchovní otcové UML: Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson Na počátku 90. let 20. stol. pracovali v různých institucích snažili se vytvořit metodologii objektově orientované analýzy a návrhu V polovině 90. let se rozhodli pracovat společně ve společnosti Rational Software (nyní součást IBM) Vzniklo konsorcium jazyka UML : verze 1.0, 1.1, UML (spolu s dalšími standardy) nyní definuje Object Management Group (www.omg.org) Současná verze:

4 Způsoby použití UML Kreslení konceptu snaha zachytit podstatné části systému Kreslení detailních návrhů používají se speciální nástroje (CASE - Computer-aided software engineering) UML jako programovací jazyk z UML diagramů se pomocí CASE nástrojů vygeneruje přímo programový kód vyžaduje přesné vyjadřování v UML diagramech hovoří se o architektuře založené na modelech (Model Driven Architecture - MDA) Metamodel UML diagramy jsou chápány jako modely popisuje se pomocí spec. jazyka Meta-Object Facilitty (MOF) pro výměnu modelů se používá XMI (XML Metadata Interchange) 4

5 Součásti UML UML SuperStructure popis UML z hlediska uživatele (analytik/programátor). Tato část popisuje jednotlivé diagramy UML Infrastructure metamodel stojící v pozadí za UML, specifikovaný pomocí Meta-Object Facility (MOF) UML Object Constraint Language (OCL) jazyk pro specifikaci vstupních a výstupních podmínek, invariantů v jednotlivých diagramech UML Diagram Interchange popis XML struktur pro výměnu konkrétních modelů mezi jednotlivými modelovacími nástroji 5

6 Jiný pohled na součásti UML 6

7 UML profily přizpůsobení pro jednotlivé oblasti UML Profile for CORBA (Common Object Requesting Broker Architecture) UML Profile for CORBA Component Model (CCM) UML Profile for Enterprise Application Integration (EAI) UML Profile for Enterprise Distributed Object Computing (EDOC) UML Profile for QoS and Fault Tolerance UML Profile for Schedulability, Performance, and Time UML Testing Profile Další dialekty UML pro použití ve specifikované oblasti (technické, informační, zabezpečovací, ) 7

8 UML diagramy Diagram tříd (class diagram) Diagram objektů (object diagram) Diagram případů užití (use case diagram) Diagram stavů (statechart diagram) Diagram sekvencí (sequence diagram) Diagram činnosti (activity diagram) Diagram spolupráce (collaboration diagram) Diagram komponent (component diagram) Diagram nasazení (deployment diagram) 8

9 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění vztahů (vazeb) je možné zaznamenat i jejich násobnosti Složitější systémy je možné zobrazovat "ve větším měřítku" pomocí tzv. balíčků 9

10 Diagram tříd (class diagram) třída atribut metoda agregace zobecnění asociace násobnost 10

11 Diagram objektů (object diagram) Zobrazuje instance místo tříd Vhodné pro složitější systémy Vhodné pro rekurzivní objekty (např. složka má podsložky) 11

12 Diagram objektů (object diagram) třída asociace instance třídy 12

13 Diagram případů užití (use case diagram) Vysvětluje, co systém dělá z pohledu vnějšího pozorovatele Důraz je kladen na to, co systém dělá spíše než na to, jak to dělá Diagramy případů užití jsou podobné scénářům Jsou užitečné: pro specifikaci vlastností systému (požadavků na systém) usnadňují komunikaci s klienty při vývoji pomáhají sestavit sady testovacích úloh 13

14 Diagram případů užití (use case diagram) účastník komunikace případ užití 14

15 Diagram stavů (statechart diagram) Zobrazuje možné stavy určitého objektu Zobrazuje přechody mezi nimi, včetně možných akcí, které je nutno provést při těchto přechodech Zobrazuje počáteční a koncové stavy 15

16 Diagram stavů (statechart diagram) stav koncový stav přechod mezi stavy počáteční stav 16

17 Diagram sekvencí (sequence diagram) Zobrazuje, jak objekty spolupracují Popisuje zprávy mezi objekty jaké zprávy, komu a kdy jsou zasílány Časová osa je v diagramu vnímána shora dolů 17

18 Diagram sekvencí (sequence diagram) objekt časová osa zpráva 18

19 Diagram činnosti (activity diagram) Jde o jiný pohled na stavový diagram Stavový diagram se soustřeďuje na objekt, který se mění při nějakém procesu Diagram činnosti se soustřeďuje na tok činnost, které probíhají při nějakém procesu ukazuje, jak tyto činnosti na sobě závisí Může zobrazovat činnosti i ve vztahu k uživatelským rolím 19

20 Diagram činnosti (activity diagram) počáteční stav role činnost nebo stav rozhodování přechod mezi stavy koncový stav 20

21 Diagram spolupráce (collaboration diagram) Zachycuje podobné informace jako sekvenční diagram Klade důraz na objekty (třídy) místo na čas, kdy jsou odesílány zprávy Jednotlivé zprávy mezi objekty (třídami) jsou číslovány 21

22 Diagram spolupráce (collaboration diagram) objekt zpráva 22

23 Diagram komponent (component diagram) Týká se počítačových systémů Vývoj programů probíhá často po jednotlivých komponentách Komponenty mají rozhraní a spolupracují spolu pomocí těchto rozhraní Na vývoji tak mohou spolupracovat týmy lidí Rozhraní umožňují komunikovat i zcela odlišným aplikacím 23

24 Diagram komponent (component diagram) objekt komponenta závislost 24

25 Diagram nasazení (deployment diagram) Umožňuje zachytit fyzickou architekturu (počítačového) systému K zachycení částí systému se využívajíí diagramy komponent Je možné zachytit jednotlivé vztahy, vazby, závislosti i fyzické spojení 25

26 Diagram nasazení (deployment diagram) uzel spojení vazba komponenta 26

27 Rozšiřující nástroje v UML Stereotyp meta třída pomocí níž lze rozšířit jiné třídy Tagged value (označené hodnoty) možno dodat k různým prvkům (od verze UML 2 již jen jako atribut u stereotypu) Constraint (omezení) může být spojeno se stereotypem a tím přesněji definovat pravidla dodaná stereotypem Profile může obsahovat sadu výše uvedených nástrojů sdružených do balíčku (se stereotypem <<profile>>) 27

28 Stereotypy Existující prvek lze použít jako základ pro nový prvek Stereotypy podle prvků, k nimž patří: závislost: <<becomes>>, <<call>>, <<copy>>, <<derived>>, <<private>>, <<friend>>, <<extends>>, <<uses>>, <<include>>, <<import>>, <<instance>>, <<send>>, klasifikátor: <<metaclass>>, <<powertype>>, <<process>>, <<thread>>, <<utility>>, <<stereotype>>, třída: <<type>>, <<implementation>>, zobecnění: <<inherits>>, <<subclass>>, <<private>>, balíček: <<facade>>, <<framework>>, <<stub>>, <<system>>, <<metamodel>>, <<toplevel>>, další: <<requirement>>, <<create>>, <<destroy>>, <<precondition>>, <<postcondition>>, <<invariant>>, grafické stereotypy: např. obrázky zařízení místo uzlů v diagramech nasazení vlastní v rámci spec. profilu: <<tool>>, <<large>>, <<ordered>>, 28

29 Nástroje pro práci s UML ArgoUML (http://argouml.tigris.org/) open source poslední verze 0.30 Poseidon (http://www.gentleware.com/) komerční založen na ArgoUML Jude (http://jude.change-vision.com/judeweb/index.html) komerční Objecteering (www.objecteering.com) Umbrello UML Modeller (http://uml.sourceforge.net/) Eclipse (http://www.eclipse.org/) - vývojové prostředí open source MS Visual Studio (http://www.microsoft.com/cze/msdn/produkty/vstudio/defaul t.mspx) Enterprise Architect (http://www.sparxsystems.com.au) a další... 29

30 Literatura 1. Enterprise Architect [online]. Dostupné z: 2. Miller, R. Practical UML: A Hands-On Introduction for Developers. URL: 3. Page-Jones, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. 1. vyd. Grada Publishing. Praha: ISBN X. 4. Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML: knihovna programátora. 1. vyd. Grada Publishing. Praha: ISBN UML Resource Page. URL: 30

Diagram tříd (class diagram)

Diagram tříd (class diagram) Diagramy tříd 1 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Základní modely životního cyklu software, softwarový proces Základní modely životního cyklu software Životní cyklus = proces od zahájení vývoje až po

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění UML ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historie: - Programovací jazyky Simula 1962

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450

Více

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu Jaroslav Veselý Martin Musil Zuzana Bauerová Michal Vlček Léto 2009/2010 Obsah

Více

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER Cyril Klimeš Jaroslav Procházka Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií. Nástroje meta-case

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií. Nástroje meta-case Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje meta-case (charakteristika, vývoj, přehled trhu, trendy) Přednášející: doc. Ing Václav Řepa, CSc.

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Informační systém pro překladatelskou agenturu INFORMATION SYSTEM FOR TRANSLATION AGENCY

Informační systém pro překladatelskou agenturu INFORMATION SYSTEM FOR TRANSLATION AGENCY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY Faculty of mechanical engineering Institute of Automation and Computer Science

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok 2005 Jakub Černoch VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky Vývoj IS 4.blok Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda 2 So 29.3.2014 8:00 11:15 306 procesy při vývoji SW referenční model procesů

Více