Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Tel.: Fax: Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová

2 Obsah 1 Přílohy Vložení přílohy Smazání přílohy Řazení příloh Texty Nový text Úprava a smazání textu Vkládání, úprava a smazání příloh Kategorie Vyhlášky Nová vyhláška Úprava a smazání vyhlášky Vkládání, úprava a smazání příloh Tiskopisy, pokyny Nové tiskopisy, pokyny Úprava a smazání tiskopisu, pokynu Vkládání, úprava a smazání příloh Životní situace Nová životní situace Úprava a smazání životní situace Vkládání, úprava a smazání příloh Úřední deska Nová zpráva na úřední desku Úprava a smazání zprávy na úřední desce Vkládání, úprava a smazání příloh Zprávy Nová zpráva Úprava a smazání zprávy Vkládání, úprava a smazání příloh Odbory... 23

3 8.1 Nový odbor Úprava odboru Oddělení Nové oddělení Úprava a smazání oddělení Vkládání, úprava a smazání příloh Osoby Nová osoba Úprava a smazání osob Detail osoby Přílohy Kontakty Funkce Sekce... 29

4 1 Přílohy Přílohu lze vložit pouze k existující položce (např. k existujícímu textu, programu, usnesení, osobě apod.). Při vkládání přílohy vybereme položku, ke které chceme vložit přílohu a klikneme na ikonu pro úpravy. 1.1 Vložení přílohy V záložce přílohy (v pravé části obrazovky) můžeme vložit přílohu následujícím postupem: 1. Pro vložení přílohy klikneme na tlačítko Procházet. Obrázek 1 Vkládání přílohy 2. V dialogovém okně vybereme přílohu, kterou chceme vložit a klikneme na Otevřít. Obrázek 2 Vkládání přílohy dialogové okno 1/34

5 3. Položka Další příloha slouží k vybrání dalších příloh, které chceme vložit. Je možné vložit více příloh najednou. Vkládání příloh dokončíme kliknutím na Vložit přílohy. Obrázek 3 Dokončení vložení přílohy 4. Přílohy jsou vloženy. Obrázek 4 Vložené přílohy 1.2 Smazání přílohy Smazání přílohy se provádí kliknutím na tlačítko Smazat přílohu v záložce Přílohy. Obrázek 5 Smazání přílohy 2/34

6 1.3 Řazení příloh Přílohy jsou řazeny podle data vložení v pořadí od nejnovější po nejstarší (nejnovější je nahoře). Řazení lze ovlivnit zadáním hodnoty do pole Priorita. Vyšší číslo značí vyšší prioritu, proto příloha s vyšším číslem bude zobrazena jako první. Pokud budou mít přílohy stejnou prioritu, platí řazení podle data. Na obrázku 14 vidíme, že každá příloha má hodnotu priority 0, proto jsou přílohy seřazeny podle data. Obrázek 6 Řazení příloh Do pole vedle tlačítka Priorita, se vepíše číselný údaj a potvrdí se stisknutím Priorita. Ta příloha, která bude mít nejvyšší číslo, bude jako první. V obrázku 15 jsou přílohy seřazeny podle priority. Obrázek 7 Změna řazení podle priority 3/34

7 2 Texty Modul Texty slouží ke vkládání a editaci textů a je možné jej zobrazit kliknutím v horním menu na Texty. Uživatelé mohou upravovat texty, ke kterým bylo uživateli zřízeno oprávnění administrátorem. Např. administrátor odboru dopravy může vkládat a upravovat texty pod odborem dopravy. Obrázek 8 Horní menu - Texty Stránka je rozdělena na pravou a levou část. V levé části se nachází seznam textů, v pravé části je formulář pro vytvoření nového textu. Obrázek 9 Texty Přílohy lze k textům vkládat až po vytvoření nového textu. 2.1 Nový text Pro vložení nového textu je nutné kliknout v horním menu na Texty. Vkládat nové texty může pouze administrátor, jednotlivé odbory nemají oprávnění texty vytvářet, pouze upravovat. 2.2 Úprava a smazání textu Pro úpravu textů klikneme v horním menu na Texty. K úpravě slouží ikona části seznamu textů. v pravé 4/34

8 Obrázek 10 Seznam textů 1. V pravé části stránky se nachází záložka Detail textu, kde lze v textovém editoru upravit vybraný text. 2. Textu se dále přiřazuje odbor, do kterého spadá. 3. Úprava se dokončí kliknutím na tlačítko Upravit text 4. Kliknutím na tlačítko Smazat text se text smaže. Obrázek 11 Úprava textu 5. Záložka Jazykové mutace textu slouží ke vkládání přeložených textů do cizích jazyků. 5/34

9 Obrázek 12 Záložka Jazykové mutace 6. Záložka Přílohy slouží ke vkládání, úpravě a mazání příloh k textům. Popis vkládání, úpravy a smazání příloh je v kapitole 1.3. Obrázek 13 Záložka Přílohy 7. Záložka Kategorie slouží k přiřazování textu do více kategorií nebo jeho smazání z kategorie. Popis přiřazování a odřazování textu kategorii je v kapitole 1.4. Obrázek 14 Záložka Kategorie 2.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 6/34

10 2.4 Kategorie Záložka Kategorie slouží k přiřazení další kategorie upravovanému textu, nebo vymazání z textu z kategorie. Obrázek 15 Zařazení v kategoriích Z rolovacího seznamu se vybere požadovaná kategorie a tlačítkem Uložit text do kategorie potvrdíme přiřazení textu další kategorii. Obrázek 16 Přiřazení kategorie I. Obrázek 17 Přiřazení kategorie II. Smazání textu z kategorie se provádí pomocí tlačítka Smazat text z kategorie. Poté se text v této kategorii text objevovat nebude. Obrázek 18 Smazání přiřazení do kategorie 7/34

11 3 Vyhlášky Vyhlášky slouží ke vkládání a editaci vyhlášek. V horním menu kliknutím vybereme Vyhlášky. Obrázek 19 Horní menu Vyhlášky V levé části obrazovky je seznam vyhlášek. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem vyhlášek (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 20 Vyhlášky stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové vyhlášky. 8/34

12 Obrázek 21 Vyhlášky 3.1 Nová vyhláška Pro vytvoření nové vyhlášky vybereme v horním menu Vyhlášky. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové vyhlášky. Text vyhlášky se vkládá po jejím vytvoření jako příloha. Postup je následující: 1. Vybereme, zda se jedná o vyhlášku nebo nařízení. 2. Do pole Číslo a Rok se napíše číslo vyhlášky nebo nařízení a rok vydání. 3. Pole Název slouží k vepsání názvu vyhlášky nebo nařízení. 4. Dokončení vytvoření vyhlášky se provádí tlačítkem Uložit vyhlášku. Obrázek 22 Nová vyhláška 9/34

13 3.2 Úprava a smazání vyhlášky Pro úpravu vyhlášky vybereme z horního menu Vyhlášky. V seznamu vyhlášek, v levé části obrazovky, se vybere ta, která bude upravována a kliknutím na ikonu pro úpravy se v pravé části obrazovky zobrazí formulář pro úpravu vyhlášky. V záložce Detail vyhlášky je možné změnit, zda se jedná o vyhlášku nebo nařízení, upravit číslo a rok vydání i název vyhlášky, nebo odbor pod kterým je vyhláška vložena (volbu odboru provádí pouze administrátor, jednotlivé odbory tuto volbu nemají). 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit vyhlášku. 2. Vyhlášku nebo nařízení lze smazat kliknutím na Smazat vyhlášku. Obrázek 23 Úprava, smazání vyhlášky 3.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 10/34

14 4 Tiskopisy, pokyny Tiskopisy, pokyny slouží ke vkládání a editaci tiskopisů a pokynů. V horním menu vybereme Tiskopisy, pokyny. Obrázek 24 Horní menu Tiskopisy, pokyny V levé části obrazovky je seznam tiskopisů a pokynů. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového tiskopisu, pokynu. Obrázek 25 Tiskopisy 4.1 Nové tiskopisy, pokyny Pro vytvoření nového tiskopisu kliknutím vybereme z horního menu Tiskopisy, pokyny. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nového tiskopisu, pokynu. 1. Do pole Název se napíše název tiskopisu, pokynu. 2. Pole Text slouží ke vložení samotného textu tiskopisu, pokynu. 3. Dokončení vkládaní tiskopisu nebo pokynu se provádí tlačítkem Uložit tiskopis 11/34

15 Obrázek 26 Vytvoření nového tiskopisu, pokynu 4.2 Úprava a smazání tiskopisu, pokynu Pro úpravu tiskopisu, pokynu vybereme z horního menu Tiskopisy, pokyny. Poté v levé části obrazovky vyhledáme tiskopis nebo pokyn, který chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail tiskopisu je možné změnit název nebo text tiskopisu. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit tiskopis. 2. Tiskopis lze smazat kliknutím na Smazat tiskopis. Obrázek 27 Úprava, smazání tiskopisu 12/34

16 4.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 13/34

17 5 Životní situace Životní situace slouží ke vkládání a editaci životních situací. V horním menu vybereme Životní situace. Obrázek 28 Horní menu Životní situace V levé části obrazovky je seznam životních situací. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem životních situací (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 29 Životní situace stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové životní situace. 14/34

18 Obrázek 30 Životní situace 5.1 Nová životní situace Pro vytvoření nové životní situace kliknutím vybereme z horního menu Životní situace. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové životní situace. 1. Do pole Název se napíše název životní situace. 2. Pole Text slouží ke vložení samotného textu životní situace. 3. Dokončení vložení životní situace se provádí tlačítkem Uložit situaci Obrázek 31 Vytvoření nové životní situace 15/34

19 5.2 Úprava a smazání životní situace Pro úpravu životní situace z horního menu vybereme Životní situace. Poté v levé části obrazovky vyhledáme životní situaci, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail životní situace v pravé části obrazovky je možné změnit název nebo text životní situace. Administrátor může zvolit i odbor, pod kterým bude životní situace vložena. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit situaci. 2. Životní situaci lze smazat kliknutím na Smazat situaci. Obrázek 32 Úprava, smazání životní situace 5.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 16/34

20 6 Úřední deska Úřední deska slouží ke vkládání a editaci zpráv na úřední desce. V horním menu vybereme Úřední deska. Obrázek 33 Horní menu Úřední deska V levé části obrazovky je seznam zpráv na úřední desce. Na další stranu seznamu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem zpráv (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 34 Úřední deska stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy na úřední desku. 17/34

21 Obrázek 35 Úřední deska 6.1 Nová zpráva na úřední desku Pro vložení nové zprávy na úřední desku klikneme v horním menu na Úřední deska. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy na úřední desku. 1. Do pole Název zprávy se napíše název nové zprávy. 2. Pole Číslo jednací slouží k vyplnění jednacího čísla. 3. Pole Kategorie slouží k rozlišení jednotlivých zpráv na úřední desce. Zde se vybere ze seznamu příslušná kategorie zprávy (např. pokud se zpráva týká občanských průkazů, vybereme kategorii OP občanské průkazy). Modré pole správa kategorií, vedle pole Kategorie, slouží k přidávání nových kategorií. Kliknutím na něj se zobrazí formulář pro vložení nové kategorie pro rozlišování zpráv na úřední desce. Do pole Zkratka kategorie píšeme zkratku nově vytvářené kategorie a do pole Popis kategorie píšeme výstižný popis. Vytvoření dokončíme tlačítkem Uložit kategorii. Obrázek 36 Ukládání kategorie 4. Pole Text slouží ke vložení samotného textu zprávy. 5. Dokončení vložení nové zprávy na úřední desku se provádí tlačítkem Uložit zprávu. 18/34

22 Obrázek 37 Vložení nové zprávy na úřední desku 6.2 Úprava a smazání zprávy na úřední desce Upravovat a mazat zprávy na úřední desce může pouze administrátor. 6.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 19/34

23 7 Zprávy Zprávy slouží ke vkládání a editaci zpráv. V horním menu vybereme Zprávy. Obrázek 38 Horní menu Zprávy V levé části obrazovky je seznam zpráv. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem zpráv (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 39 Zprávy stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy. Obrázek 40 Zprávy 20/34

24 7.1 Nová zpráva Pro vytvoření nové zprávy vybereme z horního menu Zprávy. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové zprávy. 1. Vybereme, o jaký typ zprávy se jedná (např. zpráva o dopravě zaznačí se políčko s dopravou) 2. Do pole Název se napíše název zprávy. 3. Pole Datum vyvěšení a Datum svěšení slouží k vložení dat vyvěšení zprávy a jejího svěšení. Data se vkládají pomocí kalendáře, který se objeví po kliknutí do pole, kliknutím na příslušné datum. Nebo je možné vepsat datum ručně ve tvaru DD.MM.RRR. Zaškrtávací políčko použijeme pouze tehdy, když chceme zadat datum svěšení, jinak se zprávy svěšovat nebudou. 4. Pole Perex slouží ke vložení krátkého úvodu článku (na webových stránkách bude zvýrazněn tučně). 5. Pole Text slouží ke vložení samotného textu zprávy. 6. Dokončení vytvoření nové zprávy se provádí tlačítkem Uložit zprávu Obrázek 41 Vytvoření nové zprávy 21/34

25 7.2 Úprava a smazání zprávy Pro úpravu zprávy vybereme z horního menu Zprávy. Poté v levé části obrazovky vyhledáme zprávu, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail zprávy v pravé části obrazovky je možné změnit každé pole zprávy. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit zprávu. 2. Zprávu lze smazat kliknutím na Smazat zprávu. 7.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 22/34

26 8 Odbory Odbory slouží k editaci odborů. V horním menu vybereme Odbory. Obrázek 42 Horní menu Odbory V levé části obrazovky je vypsán odbor, do kterého jste zařazen. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového odboru (pozn. vkládat nový odbor je oprávněn pouze administrátor). Obrázek 43 Odbory 8.1 Nový odbor Nový odbor může vložit pouze administrátor. 8.2 Úprava odboru Pro úpravu odboru vybereme z horního menu Odbory. U odboru, v levé části obrazovky se kliknutím na ikonu pro úpravy obrazovky zobrazí formulář pro úpravu odboru. se v pravé části V záložce Detail odboru je možné změnit, název odboru, jeho zkratku a organizační náplň. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit odbor. Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. 23/34

27 Obrázek 44 Kontakty odboru V záložce Oddělení jsou vypsána oddělení příslušného odboru. Kliknutím na ikonu oddělení se dostaneme do úpravy jednotlivých oddělení. u 24/34

28 9 Oddělení Oddělení slouží ke vkládání, editaci a mazání oddělení. V horním menu Oddělení. Obrázek 45 Horní menu Oddělení V levé části obrazovky je seznam oddělení. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového oddělení. Obrázek 46 Oddělení 9.1 Nové oddělení Pro vytvoření nového oddělení klikneme v horním menu na Oddělení. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nového oddělení. Postup je následující: 1. Do pole Název oddělení se napíše název nového oddělení. 2. V poli Text může být popis nového oddělení. 3. V poli Kontakt se vybírá typ kontaktu na oddělení. Kliknutím na Další kontakt lze přidat více kontaktů najednou. 4. Vytvoření nového oddělení potvrdíme tlačítkem Uložit oddělení. Obrázek 47 Vložení nového oddělení 25/34

29 9.2 Úprava a smazání oddělení Pro úpravu oddělení vybereme v horním menu Oddělení. V seznamu oddělení, v levé části obrazovky, se vybere ten, který bude upravován a kliknutím na ikonu pro úpravy se v pravé části obrazovky zobrazí formulář pro úpravu oddělení. V záložce Detail oddělení je možné změnit název oddělení a text k oddělení. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit oddělení. Oddělení lze smazat kliknutím na Smazat oddělení. Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. Obrázek 48 Kontakty odboru 9.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 26/34

30 10 Osoby Modul Osoby slouží ke vkládání, editaci a mazání osob. K zobrazení modulu slouží v horním menu záložka Osoby. Odbory mohou vytvářet, upravovat a mazat osoby ve svém odboru. Obrázek 49 Horní menu - Osoby Stránka je rozdělena na pravou a levou část. V levé části se nachází seznam osob, v pravé části je formulář pro vytvoření nové osoby. Obrázek 50 Osoby 10.1 Nová osoba Pro vložení nové osoby klikneme v horním menu na Osoby. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové osoby. Postup je následující: 1. Pole Titul před jménem, Jméno, Příjmení, Titul za jménem slouží k vyplnění jména nově vytvořené osoby. 2. Dále vybereme, do kterého oddělení osoba patří. 3. Do pole Pracovní náplň náleží popis pracovní náplně dané osoby. 4. Funkce z rozbalovacího seznamu vybereme funkci, kterou daná osoba zastává. 5. Pole Kontakty slouží ke vkládání kontaktů na osobu. Pomocí Další kontakt je možné vložit více kontaktů najednou. 6. Z rozbalovacího seznamu Politická strana vybereme politickou stranu, ve které vytvářená osoba je. 7. Do pole Popis může být vepsán například životopis nové osoby. 8. Dokončení vkládání nové osoby se provádí tlačítkem Uložit osobu 27/34

31 Obrázek 51 Vložení nové osoby 10.2 Úprava a smazání osob Pro úpravu osoby se zvolí v horním menu Osoby. Poté v levé části obrazovky vybereme ze seznamu osob tu osobu, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu Detail osoby V záložce Detail osoby v pravé části obrazovky je možné změnit nacionále osoby, upravit její pracovní náplň, zařadit do jiného oddělení či politické strany, nebo upravit popis (životopis). Úpravu dokončíme kliknutím na Upravit osobu na spodní straně formuláře. Osobu zde můžeme smazat, kliknutím na Smazat osobu Přílohy Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 28/34

32 Kontakty Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. Obrázek 52 Kontakty Funkce Záložka Funkce slouží k přiřazování a odebírání funkcí dané osobě. V poli Nová funkce se ze seznamu vybere příslušná funkce a přiřazení se dokončí kliknutím na Přiřadit funkci. Pod textem Přiřazené funkce se nachází seznam funkcí osoby. U každé z funkcí je tlačítko Odřadit funkci, které slouží k odebrání této funkce upravované osobě Sekce V záložce Sekce je seznam sekcí, které jsou dané osobě přiřazeny. 29/34

33 Seznam obrázků Obrázek 1 Vkládání přílohy... 1 Obrázek 2 Vkládání přílohy dialogové okno... 1 Obrázek 3 Dokončení vložení přílohy... 2 Obrázek 4 Vložené přílohy... 2 Obrázek 5 Smazání přílohy... 2 Obrázek 6 Řazení příloh... 3 Obrázek 7 Změna řazení podle priority... 3 Obrázek 8 Horní menu - Texty... 4 Obrázek 9 Texty... 4 Obrázek 10 Seznam textů... 5 Obrázek 11 Úprava textu... 5 Obrázek 12 Záložka Jazykové mutace... 6 Obrázek 13 Záložka Přílohy... 6 Obrázek 14 Záložka Kategorie... 6 Obrázek 15 Zařazení v kategoriích... 7 Obrázek 16 Přiřazení kategorie I Obrázek 17 Přiřazení kategorie II Obrázek 18 Smazání přiřazení do kategorie... 7 Obrázek 19 Horní menu Vyhlášky... 8 Obrázek 20 Vyhlášky stránkování... 8 Obrázek 21 Vyhlášky... 9 Obrázek 22 Nová vyhláška... 9 Obrázek 23 Úprava, smazání vyhlášky Obrázek 24 Horní menu Tiskopisy, pokyny Obrázek 25 Tiskopisy Obrázek 26 Vytvoření nového tiskopisu, pokynu Obrázek 27 Úprava, smazání tiskopisu Obrázek 28 Horní menu Životní situace Obrázek 29 Životní situace stránkování Obrázek 30 Životní situace Obrázek 31 Vytvoření nové životní situace Obrázek 32 Úprava, smazání životní situace Obrázek 33 Horní menu Úřední deska Obrázek 34 Úřední deska stránkování Obrázek 35 Úřední deska Obrázek 36 Ukládání kategorie Obrázek 37 Vložení nové zprávy na úřední desku Obrázek 38 Horní menu Zprávy Obrázek 39 Zprávy stránkování Obrázek 40 Zprávy /34

34 Obrázek 41 Vytvoření nové zprávy Obrázek 42 Horní menu Odbory Obrázek 43 Odbory Obrázek 44 Kontakty odboru Obrázek 45 Horní menu Oddělení Obrázek 46 Oddělení Obrázek 47 Vložení nového oddělení Obrázek 48 Kontakty odboru Obrázek 49 Horní menu - Osoby Obrázek 50 Osoby Obrázek 51 Vložení nové osoby Obrázek 52 Kontakty /34

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Návod na modul Úřední deska pro obce a města

Návod na modul Úřední deska pro obce a města Návod na modul Úřední deska pro obce a města Základní informace Co je "Obecní úřad úřední deska"? Elektronická úřední deska slouží k zvěřejnění všech důležitých rozhodnutí, oznámení a vyrozumění jednotlivých

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Spoluvlastnici.cz Uz ivatelska př í řuc ka

Spoluvlastnici.cz Uz ivatelska př í řuc ka Spoluvlastnici.cz Uz ivatelska př í řuc ka Tato příručka slouží pro uživatele registrované na portálu Spoluvlastnici.cz. Umožní Vám rychle se zorientovat v množství užitečných funkcí, které portál nabízí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Co je Osobní a profesní profil? Při ucházení se o zaměstnání ti Osobní a profesní profil pomůže prezentovat tvé zájmy, dovednosti, vzdělání a pracovní

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem ver. 2.0 Přemysl Březovič, Jihomoravský kraj email: brezovic.premysl@kr-jihomoravsky.cz prosinec 2015 Registr smluv Jihomoravského kraje je

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

OCS uživatelský návod

OCS uživatelský návod Univerzita Pardubice OCS uživatelský návod Jak na registraci účastníka, nahrání názvu příspěvku a nahrání příspěvku ke konferenci. www.upce.cz 20.4.2012 Následující návod slouží k pochopení základních

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Extranetové portály. Obsah. Důležité upozornění:

Extranetové portály. Obsah. Důležité upozornění: Extranetové portály Důležité upozornění: U veškerých změn si důkladně zkontrolujte, zda změny, které provádíte, jsou prováděny u správné pobočky či extranetu! Váš uživatelský účet byl nastaven pro provádění

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Dokumentace pro ovládání LMS

Dokumentace pro ovládání LMS Dokumentace pro ovládání LMS K projektu Škola na dotek v Královéhradeckém kraji Obsah Úvod... 4 Popis hlavních funkcí... 4 Nastavení oprávnění... 4 Uživatelé - správa uživatelských účtů... 4 Role... 5

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Dotazníky v Teamiu. Nastavení dotazníků. Vytvoření dotazníku

Dotazníky v Teamiu. Nastavení dotazníků. Vytvoření dotazníku Dotazníky v Teamiu Pomocí dotazníků si můžete vytvářet své vlastní odpovědní formuláře, které následně můžete přiložit k vybraným pozicím. Pokud uchazeč bude na danou pozici chtít reagovat, musí dotazník

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Testování portálu MotoInzerce.cz

Testování portálu MotoInzerce.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce A2 Testování portálu MotoInzerce.cz Ondřej Pospíšil pospion5@fel.cvut.cz 11. 3.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více