Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Tel.: Fax: Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová

2 Obsah 1 Přílohy Vložení přílohy Smazání přílohy Řazení příloh Texty Nový text Úprava a smazání textu Vkládání, úprava a smazání příloh Kategorie Vyhlášky Nová vyhláška Úprava a smazání vyhlášky Vkládání, úprava a smazání příloh Tiskopisy, pokyny Nové tiskopisy, pokyny Úprava a smazání tiskopisu, pokynu Vkládání, úprava a smazání příloh Životní situace Nová životní situace Úprava a smazání životní situace Vkládání, úprava a smazání příloh Úřední deska Nová zpráva na úřední desku Úprava a smazání zprávy na úřední desce Vkládání, úprava a smazání příloh Zprávy Nová zpráva Úprava a smazání zprávy Vkládání, úprava a smazání příloh Odbory... 23

3 8.1 Nový odbor Úprava odboru Oddělení Nové oddělení Úprava a smazání oddělení Vkládání, úprava a smazání příloh Osoby Nová osoba Úprava a smazání osob Detail osoby Přílohy Kontakty Funkce Sekce... 29

4 1 Přílohy Přílohu lze vložit pouze k existující položce (např. k existujícímu textu, programu, usnesení, osobě apod.). Při vkládání přílohy vybereme položku, ke které chceme vložit přílohu a klikneme na ikonu pro úpravy. 1.1 Vložení přílohy V záložce přílohy (v pravé části obrazovky) můžeme vložit přílohu následujícím postupem: 1. Pro vložení přílohy klikneme na tlačítko Procházet. Obrázek 1 Vkládání přílohy 2. V dialogovém okně vybereme přílohu, kterou chceme vložit a klikneme na Otevřít. Obrázek 2 Vkládání přílohy dialogové okno 1/34

5 3. Položka Další příloha slouží k vybrání dalších příloh, které chceme vložit. Je možné vložit více příloh najednou. Vkládání příloh dokončíme kliknutím na Vložit přílohy. Obrázek 3 Dokončení vložení přílohy 4. Přílohy jsou vloženy. Obrázek 4 Vložené přílohy 1.2 Smazání přílohy Smazání přílohy se provádí kliknutím na tlačítko Smazat přílohu v záložce Přílohy. Obrázek 5 Smazání přílohy 2/34

6 1.3 Řazení příloh Přílohy jsou řazeny podle data vložení v pořadí od nejnovější po nejstarší (nejnovější je nahoře). Řazení lze ovlivnit zadáním hodnoty do pole Priorita. Vyšší číslo značí vyšší prioritu, proto příloha s vyšším číslem bude zobrazena jako první. Pokud budou mít přílohy stejnou prioritu, platí řazení podle data. Na obrázku 14 vidíme, že každá příloha má hodnotu priority 0, proto jsou přílohy seřazeny podle data. Obrázek 6 Řazení příloh Do pole vedle tlačítka Priorita, se vepíše číselný údaj a potvrdí se stisknutím Priorita. Ta příloha, která bude mít nejvyšší číslo, bude jako první. V obrázku 15 jsou přílohy seřazeny podle priority. Obrázek 7 Změna řazení podle priority 3/34

7 2 Texty Modul Texty slouží ke vkládání a editaci textů a je možné jej zobrazit kliknutím v horním menu na Texty. Uživatelé mohou upravovat texty, ke kterým bylo uživateli zřízeno oprávnění administrátorem. Např. administrátor odboru dopravy může vkládat a upravovat texty pod odborem dopravy. Obrázek 8 Horní menu - Texty Stránka je rozdělena na pravou a levou část. V levé části se nachází seznam textů, v pravé části je formulář pro vytvoření nového textu. Obrázek 9 Texty Přílohy lze k textům vkládat až po vytvoření nového textu. 2.1 Nový text Pro vložení nového textu je nutné kliknout v horním menu na Texty. Vkládat nové texty může pouze administrátor, jednotlivé odbory nemají oprávnění texty vytvářet, pouze upravovat. 2.2 Úprava a smazání textu Pro úpravu textů klikneme v horním menu na Texty. K úpravě slouží ikona části seznamu textů. v pravé 4/34

8 Obrázek 10 Seznam textů 1. V pravé části stránky se nachází záložka Detail textu, kde lze v textovém editoru upravit vybraný text. 2. Textu se dále přiřazuje odbor, do kterého spadá. 3. Úprava se dokončí kliknutím na tlačítko Upravit text 4. Kliknutím na tlačítko Smazat text se text smaže. Obrázek 11 Úprava textu 5. Záložka Jazykové mutace textu slouží ke vkládání přeložených textů do cizích jazyků. 5/34

9 Obrázek 12 Záložka Jazykové mutace 6. Záložka Přílohy slouží ke vkládání, úpravě a mazání příloh k textům. Popis vkládání, úpravy a smazání příloh je v kapitole 1.3. Obrázek 13 Záložka Přílohy 7. Záložka Kategorie slouží k přiřazování textu do více kategorií nebo jeho smazání z kategorie. Popis přiřazování a odřazování textu kategorii je v kapitole 1.4. Obrázek 14 Záložka Kategorie 2.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 6/34

10 2.4 Kategorie Záložka Kategorie slouží k přiřazení další kategorie upravovanému textu, nebo vymazání z textu z kategorie. Obrázek 15 Zařazení v kategoriích Z rolovacího seznamu se vybere požadovaná kategorie a tlačítkem Uložit text do kategorie potvrdíme přiřazení textu další kategorii. Obrázek 16 Přiřazení kategorie I. Obrázek 17 Přiřazení kategorie II. Smazání textu z kategorie se provádí pomocí tlačítka Smazat text z kategorie. Poté se text v této kategorii text objevovat nebude. Obrázek 18 Smazání přiřazení do kategorie 7/34

11 3 Vyhlášky Vyhlášky slouží ke vkládání a editaci vyhlášek. V horním menu kliknutím vybereme Vyhlášky. Obrázek 19 Horní menu Vyhlášky V levé části obrazovky je seznam vyhlášek. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem vyhlášek (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 20 Vyhlášky stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové vyhlášky. 8/34

12 Obrázek 21 Vyhlášky 3.1 Nová vyhláška Pro vytvoření nové vyhlášky vybereme v horním menu Vyhlášky. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové vyhlášky. Text vyhlášky se vkládá po jejím vytvoření jako příloha. Postup je následující: 1. Vybereme, zda se jedná o vyhlášku nebo nařízení. 2. Do pole Číslo a Rok se napíše číslo vyhlášky nebo nařízení a rok vydání. 3. Pole Název slouží k vepsání názvu vyhlášky nebo nařízení. 4. Dokončení vytvoření vyhlášky se provádí tlačítkem Uložit vyhlášku. Obrázek 22 Nová vyhláška 9/34

13 3.2 Úprava a smazání vyhlášky Pro úpravu vyhlášky vybereme z horního menu Vyhlášky. V seznamu vyhlášek, v levé části obrazovky, se vybere ta, která bude upravována a kliknutím na ikonu pro úpravy se v pravé části obrazovky zobrazí formulář pro úpravu vyhlášky. V záložce Detail vyhlášky je možné změnit, zda se jedná o vyhlášku nebo nařízení, upravit číslo a rok vydání i název vyhlášky, nebo odbor pod kterým je vyhláška vložena (volbu odboru provádí pouze administrátor, jednotlivé odbory tuto volbu nemají). 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit vyhlášku. 2. Vyhlášku nebo nařízení lze smazat kliknutím na Smazat vyhlášku. Obrázek 23 Úprava, smazání vyhlášky 3.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 10/34

14 4 Tiskopisy, pokyny Tiskopisy, pokyny slouží ke vkládání a editaci tiskopisů a pokynů. V horním menu vybereme Tiskopisy, pokyny. Obrázek 24 Horní menu Tiskopisy, pokyny V levé části obrazovky je seznam tiskopisů a pokynů. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového tiskopisu, pokynu. Obrázek 25 Tiskopisy 4.1 Nové tiskopisy, pokyny Pro vytvoření nového tiskopisu kliknutím vybereme z horního menu Tiskopisy, pokyny. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nového tiskopisu, pokynu. 1. Do pole Název se napíše název tiskopisu, pokynu. 2. Pole Text slouží ke vložení samotného textu tiskopisu, pokynu. 3. Dokončení vkládaní tiskopisu nebo pokynu se provádí tlačítkem Uložit tiskopis 11/34

15 Obrázek 26 Vytvoření nového tiskopisu, pokynu 4.2 Úprava a smazání tiskopisu, pokynu Pro úpravu tiskopisu, pokynu vybereme z horního menu Tiskopisy, pokyny. Poté v levé části obrazovky vyhledáme tiskopis nebo pokyn, který chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail tiskopisu je možné změnit název nebo text tiskopisu. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit tiskopis. 2. Tiskopis lze smazat kliknutím na Smazat tiskopis. Obrázek 27 Úprava, smazání tiskopisu 12/34

16 4.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 13/34

17 5 Životní situace Životní situace slouží ke vkládání a editaci životních situací. V horním menu vybereme Životní situace. Obrázek 28 Horní menu Životní situace V levé části obrazovky je seznam životních situací. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem životních situací (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 29 Životní situace stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové životní situace. 14/34

18 Obrázek 30 Životní situace 5.1 Nová životní situace Pro vytvoření nové životní situace kliknutím vybereme z horního menu Životní situace. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové životní situace. 1. Do pole Název se napíše název životní situace. 2. Pole Text slouží ke vložení samotného textu životní situace. 3. Dokončení vložení životní situace se provádí tlačítkem Uložit situaci Obrázek 31 Vytvoření nové životní situace 15/34

19 5.2 Úprava a smazání životní situace Pro úpravu životní situace z horního menu vybereme Životní situace. Poté v levé části obrazovky vyhledáme životní situaci, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail životní situace v pravé části obrazovky je možné změnit název nebo text životní situace. Administrátor může zvolit i odbor, pod kterým bude životní situace vložena. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit situaci. 2. Životní situaci lze smazat kliknutím na Smazat situaci. Obrázek 32 Úprava, smazání životní situace 5.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 16/34

20 6 Úřední deska Úřední deska slouží ke vkládání a editaci zpráv na úřední desce. V horním menu vybereme Úřední deska. Obrázek 33 Horní menu Úřední deska V levé části obrazovky je seznam zpráv na úřední desce. Na další stranu seznamu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem zpráv (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 34 Úřední deska stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy na úřední desku. 17/34

21 Obrázek 35 Úřední deska 6.1 Nová zpráva na úřední desku Pro vložení nové zprávy na úřední desku klikneme v horním menu na Úřední deska. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy na úřední desku. 1. Do pole Název zprávy se napíše název nové zprávy. 2. Pole Číslo jednací slouží k vyplnění jednacího čísla. 3. Pole Kategorie slouží k rozlišení jednotlivých zpráv na úřední desce. Zde se vybere ze seznamu příslušná kategorie zprávy (např. pokud se zpráva týká občanských průkazů, vybereme kategorii OP občanské průkazy). Modré pole správa kategorií, vedle pole Kategorie, slouží k přidávání nových kategorií. Kliknutím na něj se zobrazí formulář pro vložení nové kategorie pro rozlišování zpráv na úřední desce. Do pole Zkratka kategorie píšeme zkratku nově vytvářené kategorie a do pole Popis kategorie píšeme výstižný popis. Vytvoření dokončíme tlačítkem Uložit kategorii. Obrázek 36 Ukládání kategorie 4. Pole Text slouží ke vložení samotného textu zprávy. 5. Dokončení vložení nové zprávy na úřední desku se provádí tlačítkem Uložit zprávu. 18/34

22 Obrázek 37 Vložení nové zprávy na úřední desku 6.2 Úprava a smazání zprávy na úřední desce Upravovat a mazat zprávy na úřední desce může pouze administrátor. 6.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 19/34

23 7 Zprávy Zprávy slouží ke vkládání a editaci zpráv. V horním menu vybereme Zprávy. Obrázek 38 Horní menu Zprávy V levé části obrazovky je seznam zpráv. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem zpráv (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 39 Zprávy stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy. Obrázek 40 Zprávy 20/34

24 7.1 Nová zpráva Pro vytvoření nové zprávy vybereme z horního menu Zprávy. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové zprávy. 1. Vybereme, o jaký typ zprávy se jedná (např. zpráva o dopravě zaznačí se políčko s dopravou) 2. Do pole Název se napíše název zprávy. 3. Pole Datum vyvěšení a Datum svěšení slouží k vložení dat vyvěšení zprávy a jejího svěšení. Data se vkládají pomocí kalendáře, který se objeví po kliknutí do pole, kliknutím na příslušné datum. Nebo je možné vepsat datum ručně ve tvaru DD.MM.RRR. Zaškrtávací políčko použijeme pouze tehdy, když chceme zadat datum svěšení, jinak se zprávy svěšovat nebudou. 4. Pole Perex slouží ke vložení krátkého úvodu článku (na webových stránkách bude zvýrazněn tučně). 5. Pole Text slouží ke vložení samotného textu zprávy. 6. Dokončení vytvoření nové zprávy se provádí tlačítkem Uložit zprávu Obrázek 41 Vytvoření nové zprávy 21/34

25 7.2 Úprava a smazání zprávy Pro úpravu zprávy vybereme z horního menu Zprávy. Poté v levé části obrazovky vyhledáme zprávu, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail zprávy v pravé části obrazovky je možné změnit každé pole zprávy. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit zprávu. 2. Zprávu lze smazat kliknutím na Smazat zprávu. 7.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 22/34

26 8 Odbory Odbory slouží k editaci odborů. V horním menu vybereme Odbory. Obrázek 42 Horní menu Odbory V levé části obrazovky je vypsán odbor, do kterého jste zařazen. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového odboru (pozn. vkládat nový odbor je oprávněn pouze administrátor). Obrázek 43 Odbory 8.1 Nový odbor Nový odbor může vložit pouze administrátor. 8.2 Úprava odboru Pro úpravu odboru vybereme z horního menu Odbory. U odboru, v levé části obrazovky se kliknutím na ikonu pro úpravy obrazovky zobrazí formulář pro úpravu odboru. se v pravé části V záložce Detail odboru je možné změnit, název odboru, jeho zkratku a organizační náplň. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit odbor. Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. 23/34

27 Obrázek 44 Kontakty odboru V záložce Oddělení jsou vypsána oddělení příslušného odboru. Kliknutím na ikonu oddělení se dostaneme do úpravy jednotlivých oddělení. u 24/34

28 9 Oddělení Oddělení slouží ke vkládání, editaci a mazání oddělení. V horním menu Oddělení. Obrázek 45 Horní menu Oddělení V levé části obrazovky je seznam oddělení. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového oddělení. Obrázek 46 Oddělení 9.1 Nové oddělení Pro vytvoření nového oddělení klikneme v horním menu na Oddělení. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nového oddělení. Postup je následující: 1. Do pole Název oddělení se napíše název nového oddělení. 2. V poli Text může být popis nového oddělení. 3. V poli Kontakt se vybírá typ kontaktu na oddělení. Kliknutím na Další kontakt lze přidat více kontaktů najednou. 4. Vytvoření nového oddělení potvrdíme tlačítkem Uložit oddělení. Obrázek 47 Vložení nového oddělení 25/34

29 9.2 Úprava a smazání oddělení Pro úpravu oddělení vybereme v horním menu Oddělení. V seznamu oddělení, v levé části obrazovky, se vybere ten, který bude upravován a kliknutím na ikonu pro úpravy se v pravé části obrazovky zobrazí formulář pro úpravu oddělení. V záložce Detail oddělení je možné změnit název oddělení a text k oddělení. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit oddělení. Oddělení lze smazat kliknutím na Smazat oddělení. Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. Obrázek 48 Kontakty odboru 9.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 26/34

30 10 Osoby Modul Osoby slouží ke vkládání, editaci a mazání osob. K zobrazení modulu slouží v horním menu záložka Osoby. Odbory mohou vytvářet, upravovat a mazat osoby ve svém odboru. Obrázek 49 Horní menu - Osoby Stránka je rozdělena na pravou a levou část. V levé části se nachází seznam osob, v pravé části je formulář pro vytvoření nové osoby. Obrázek 50 Osoby 10.1 Nová osoba Pro vložení nové osoby klikneme v horním menu na Osoby. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové osoby. Postup je následující: 1. Pole Titul před jménem, Jméno, Příjmení, Titul za jménem slouží k vyplnění jména nově vytvořené osoby. 2. Dále vybereme, do kterého oddělení osoba patří. 3. Do pole Pracovní náplň náleží popis pracovní náplně dané osoby. 4. Funkce z rozbalovacího seznamu vybereme funkci, kterou daná osoba zastává. 5. Pole Kontakty slouží ke vkládání kontaktů na osobu. Pomocí Další kontakt je možné vložit více kontaktů najednou. 6. Z rozbalovacího seznamu Politická strana vybereme politickou stranu, ve které vytvářená osoba je. 7. Do pole Popis může být vepsán například životopis nové osoby. 8. Dokončení vkládání nové osoby se provádí tlačítkem Uložit osobu 27/34

31 Obrázek 51 Vložení nové osoby 10.2 Úprava a smazání osob Pro úpravu osoby se zvolí v horním menu Osoby. Poté v levé části obrazovky vybereme ze seznamu osob tu osobu, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu Detail osoby V záložce Detail osoby v pravé části obrazovky je možné změnit nacionále osoby, upravit její pracovní náplň, zařadit do jiného oddělení či politické strany, nebo upravit popis (životopis). Úpravu dokončíme kliknutím na Upravit osobu na spodní straně formuláře. Osobu zde můžeme smazat, kliknutím na Smazat osobu Přílohy Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 28/34

32 Kontakty Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. Obrázek 52 Kontakty Funkce Záložka Funkce slouží k přiřazování a odebírání funkcí dané osobě. V poli Nová funkce se ze seznamu vybere příslušná funkce a přiřazení se dokončí kliknutím na Přiřadit funkci. Pod textem Přiřazené funkce se nachází seznam funkcí osoby. U každé z funkcí je tlačítko Odřadit funkci, které slouží k odebrání této funkce upravované osobě Sekce V záložce Sekce je seznam sekcí, které jsou dané osobě přiřazeny. 29/34

33 Seznam obrázků Obrázek 1 Vkládání přílohy... 1 Obrázek 2 Vkládání přílohy dialogové okno... 1 Obrázek 3 Dokončení vložení přílohy... 2 Obrázek 4 Vložené přílohy... 2 Obrázek 5 Smazání přílohy... 2 Obrázek 6 Řazení příloh... 3 Obrázek 7 Změna řazení podle priority... 3 Obrázek 8 Horní menu - Texty... 4 Obrázek 9 Texty... 4 Obrázek 10 Seznam textů... 5 Obrázek 11 Úprava textu... 5 Obrázek 12 Záložka Jazykové mutace... 6 Obrázek 13 Záložka Přílohy... 6 Obrázek 14 Záložka Kategorie... 6 Obrázek 15 Zařazení v kategoriích... 7 Obrázek 16 Přiřazení kategorie I Obrázek 17 Přiřazení kategorie II Obrázek 18 Smazání přiřazení do kategorie... 7 Obrázek 19 Horní menu Vyhlášky... 8 Obrázek 20 Vyhlášky stránkování... 8 Obrázek 21 Vyhlášky... 9 Obrázek 22 Nová vyhláška... 9 Obrázek 23 Úprava, smazání vyhlášky Obrázek 24 Horní menu Tiskopisy, pokyny Obrázek 25 Tiskopisy Obrázek 26 Vytvoření nového tiskopisu, pokynu Obrázek 27 Úprava, smazání tiskopisu Obrázek 28 Horní menu Životní situace Obrázek 29 Životní situace stránkování Obrázek 30 Životní situace Obrázek 31 Vytvoření nové životní situace Obrázek 32 Úprava, smazání životní situace Obrázek 33 Horní menu Úřední deska Obrázek 34 Úřední deska stránkování Obrázek 35 Úřední deska Obrázek 36 Ukládání kategorie Obrázek 37 Vložení nové zprávy na úřední desku Obrázek 38 Horní menu Zprávy Obrázek 39 Zprávy stránkování Obrázek 40 Zprávy /34

34 Obrázek 41 Vytvoření nové zprávy Obrázek 42 Horní menu Odbory Obrázek 43 Odbory Obrázek 44 Kontakty odboru Obrázek 45 Horní menu Oddělení Obrázek 46 Oddělení Obrázek 47 Vložení nového oddělení Obrázek 48 Kontakty odboru Obrázek 49 Horní menu - Osoby Obrázek 50 Osoby Obrázek 51 Vložení nové osoby Obrázek 52 Kontakty /34

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.2, leden 2013 Copyright 2013, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.3, listopad 2013 Copyright 3, Insolvence 201 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Registr CORECT. Příručka pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Registr CORECT. Příručka pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Registr CORECT Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt CORECT... 4 1 Vstup do databáze...

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Založení projektu v Autodesk Inventoru

Založení projektu v Autodesk Inventoru Založení projektu v Autodesk Inventoru Správné založení projektu je základní předpokladem pro úspěšné a bezproblémové kreslení. Projekt by měl vždy mít tuto strukturu: Složka, v níž je umístěn soubor projektu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Tento dokument slouží pouze jako rychlý průvodce zveřejněním zakázky a povinných informací k zakázce dle 147a odst. 3 až 6 zákona č. 137/2006 Sb. Kompletní

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro pro operační systém Android 4.x 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním Android vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více