OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát od společnosti Olympus. Tento návod obsahuje pokyny pro instalaci USB ovladače. Pro správný průběh instalace je nezbytné, abyste postupovali pouze podle těchto pokynů. 1

2 Úvod Tato příručka podrobným způsobem popisuje, jak propojit váš digitální fotoaparát Olympus s počítačem. Pozorně si ji přečtěte a uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. O tomto návodu Informace uvedené v tomto návodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o produktu si prosím vyžádejte u svého místního zástupce společnosti Olympus. Informace obsažené v tomto návodu byly kvůli zajištění maximální přesnosti sestaveny na základě všech dostupných údajů. Nicméně, pokud v něm naleznete jakékoliv chybné nebo neúplné informace, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Olympus. S výjimkou osobní potřeby je na základě ochranných práv zakázáno kopírování tohoto návodu jako celku i jeho jednotlivých částí. Reprodukce bez svolení vlastníka práv je zakázána. Sejmuté obrazovky, použité v tomto návodu jako ilustrace, se mohou mírně lišit od skutečného vzhledu jednotlivých modelů PC. Ochranné známky Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Computer Inc. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 2

3 Stručný obsah Vývojový diagram... 4 Identifikace operačního systému (OS)... 6 Windows (98/Me/2000/XP)... 8 Mac OS (9/X) Přenos fotografií v jiných OS (Pro uživatele ostatních OS)

4 Vývojový diagram Po propojení fotoaparátu a počítače dodaným USB kabelem mohou být fotografie uložené na kartě přeneseny do počítače. Některé operační systémy (OS) mohou vyžadovat před prvním připojení fotoaparátu speciální postup. Viz následující diagram. Další podrobnosti můžete získat z webovských stránek společnosti Olympus nebo pomocí telefonické zákaznické podpory. Identifikace OS (str. 6) Windows 98/ 98SE (druhé vydání) Windows Me/2000/XP Mac OS /OS X *Informace o OS 8.6 viz níže Instalace USB ovladače pro Windows 98 (str. 9) Propojení fotoaparátu a počítače pomocí dodaného USB kabelu (Windows str. 11, Mac str. 24) Potvrzení, že počítač rozpoznal fotoaparát (str. 14) Přenos snímků do počítače (Windows str. 17, Mac str. 26) Odpojení USB kabelu (Windows str. 20, Mac str. 30) * Skutečnost, že je váš počítač vybaven USB zásuvkou, ještě nezaručuje, že datové přenosy budou spolehlivě pracovat. Potíže často způsobuje i USB rozhraní doplněné do počítače formou rozšiřující karty. Následující operační systémy navíc USB vůbec nepodporují: Windows 95/NT 4.0 Upgrade Windows 98/98 SE z Windows 95 Mac OS 8.6 a nižší (výjimkou je Mac OS 8.6 vybavený podporou pro USB MASS Storage přímo ve výrobním závodu) Přenos dat nelze zaručit ani na podomácku sestavených PC a na počítačích, kde OS nebyl nainstalován přímo ve výrobním závodě. 4

5 Vývojový diagram Před připojením fotoaparátu k počítači zkontrolujte, zda v baterii zbývá dostatek energie. Po připojení k počítači (a při komunikaci s ním) fotoaparát nesmí přejít do úsporného režimu (usnout) ani se nesmí sám automaticky vypnout. U některých modelů fotoaparátů může dojít k automatickému vypnutí i při zvýšení vnitřní teploty nebo poklesu kapacity baterie. To může způsobit nestabilitu ( vytuhnutí ) počítače a navíc může dojít ke ztrátě přenášených obrazových dat (souborů). Buďte proto opatrní, a to zejména při dlouhotrvajícím přenosu dat. Při přenosu souborů používejte raději (volitelný) síťový adaptér. K nestabilitě ( vytuhnutí ) počítače a ke ztrátě přenášených dat může dojít, pokud odpojíte nebo připojíte síťový adaptér k fotoaparátu běžícímu na baterii. Před připojením nebo odpojením síťového adaptéru nejprve odpojte fotoaparát od počítače a ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý. Pokud se chcete vyhnout nestabilitě ( vytuhnutí ) počítače, nevypínejte fotoaparát po dobu jeho připojení k počítači. Nestabilitu může způsobovat i připojení fotoaparátu k počítači přes USB rozbočovač (HUB), důvodem bývá nekompatibilita mezi rozbočovačem a počítačem. V takovém případě nepoužívejte rozbočovač a fotoaparát připojte přímo k počítači. Fotografie si můžete prohlížet pomocí grafických aplikací, které podporují formát JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop apod.); webovskými prohlížeči (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, apod.); aplikací CAMEDIA Master; nebo v dalších programech. Podrobné informace o použití komerčních grafických aplikací najdete v jejich příručkách. Pro přehrávání videosekvencí je nezbytný program QuickTime, který najdete na přibaleném CD. Fotografie upravujte až po jejich přenesení do počítače. Jestliže se některé grafické aplikace pokusí upravovat (natáčet apod.) snímky (soubory) přímo na kartě, může dojít k poškození uložených fotografií. 5

6 Identifikace operačního systému (OS) Před připojením fotoaparátu proveďte identifikaci vašeho OS. Vlastní metoda identifikace závisí na typu počítače. Počítače s Windows Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Jestliže na vaší pracovní ploše není ikona Tento počítač, klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start. Poklepejte na ikonu Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Systém. Vzhled ikon uvnitř této složky je velmi závislý na vámi používané verzi Windows. Jestliže hledanou ikonu nikde nevidíte, klepněte v levé části okna na Zobrazit všechny Ovládací panely. 6

7 Identifikace operačního systému (OS) Objeví se okno Systém vlastnosti. Prohlédněte a poznamenejte si informace ze sekce Systém:. Ujistěte se, že váš operační systém je Windows 98, 98 SE, Me, 2000 Professional nebo Windows XP, potom okno zavřete klepnutím na tlačítko OK. Jestliže máte operační systém Windows 98/98 SE, pokračujte sekcí Instalace USB ovladače ve Windows 98 ( str. 9). Uživatelé Windows Me/2000/XP str. 11 Uživatelé používající jiný OS str. 31 Mac OS (Macintosh) Z nabídky Apple vyberte položku O tomto počítači. Objeví se okno s názvem operačního systému, který je na daném počítači nainstalován. Ujistěte se, že jde o operační systém OS nebo OS X. Uživatelé Mac OS 9/X str. 23 Uživatelé používající jiný OS str. 31 7

8 Windows Windows 98/Me/2000/XP Ujistěte se, že: Váš počítač je zapnutý a běží na něm Windows. Pokud máte spuštěny jiné aplikace, ukončete je. Doporučujeme vám, abyste pro napájení fotoaparátu použili volitelný síťový adaptér. Pokud dojde k vybití baterie v okamžiku, kdy počítač přistupuje na kartu vloženou do fotoaparátu, bude tato operace nevhodně přerušena a výsledkem může být zničení obrazových souborů (dat). Jestliže přesto používáte baterii, ujistěte se, že v ní zbývá dostatečné množství energie. Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE)...9 Propojení fotoaparátu s počítačem...11 Jak si ověřit, že počítač rozpoznal fotoaparát...14 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován...15 Přenos fotografií do počítače...17 Jak odpojit fotoaparát od počítače

9 Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE) Pokud používáte operační systém Windows 98/98 SE, musíte nainstalovat USB ovladač. Při instalaci USB ovladače do vašeho počítače postupujte podle dále uvedených pokynů. Jakmile budete mít tuto proceduru jednou za sebou, už ji nebudete muset opakovat. Jestliže pracujete s operačním systém Windows Me/2000/XP, pak USB ovladač není třeba instalovat. Pokračujte sekcí Propojení fotoaparátu s počítačem ( str. 11). Vložte CD s dodaným programovým vybavením do mechaniky CD-ROM. Mělo by dojít k automatickému spuštění programu Olympus Windows Installer. Klepněte na tlačítko USB driver. Je-li USB ovladač na vašem počítači již nainstalován, pak toto tlačítko nebude k dispozici. V systémech Windows Me/2000/XP se nabídka s možností instalace USB ovladače vůbec nezobrazí. Jestliže nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, vyberte z nabídky Start položku Spustit a spusťte program (označení mechaniky):\information.exe. Označení mechaniky (písmenko) CD-ROM závisí na konkrétním počítači. Označení mechaniky zjistíte, když na pracovní ploše poklepete na ikonu Tento počítač. 9

10 Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE) Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Začne instalace USB ovladače. Klepnutím na tlačítko OK restartujte váš počítač, čímž bude instalace dokončena. Po restartování počítače bude instalace dokončena. Jestliže se znovu objeví úvodní obrazovka programu Olympus Windows Installer, klepněte na Close (Zavřít) a vyjměte CD-ROM z mechaniky. 10

11 Propojení fotoaparátu s počítačem Uživatelé Windows 98/98SE musí před prvním připojením fotoaparátu k počítači nejprve nainstalovat USB ovladač. ( str. 9) Některé modely fotoaparátů mají v menu parametr USB. Před propojením s počítačem se ujistěte, že je tento parametr nastaven na hodnotu PC. Tento krok není vyžadován, pokud váš fotoaparát tímto parametrem nedisponuje. Pokyny, jak pracovat s menu, si nastudujte z příručky dodané k fotoaparátu. Sekce [SETUP] Křížový ovladač Tlačítko Menu Označený konec dodaného USB kabelu zasuňte do USB zásuvky vašeho počítače, viz níže. Hledejte tuto značku. Konektor USB zásuvka Fyzické umístění USB zásuvky se liší podle typu počítače. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k vašemu počítači. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý a poté zasuňte druhý konec USB kabelu do USB zásuvky na fotoaparátu. Umístění USB zásuvky respektive univerzálního konektoru závisí na modelu fotoaparátu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. Počítač Obdélníkový konektor Menší konektor USB zásuvka USB kabel USB zásuvka nebo univerzální konektor 11

12 Propojení fotoaparátu s počítačem Zapněte fotoaparát. Fotoaparát s krytkou objektivu K zapnutí fotoaparátu dojde automaticky s výjimkou některých modelů, které vyžadují stisk tlačítka (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky). Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí zelená kontrolka napravo od hledáčku. Krytka objektivu Kontrolka Fotoaparát s režimem Přepínač režimů natočte do polohy. (Pokud má váš fotoaparát kromě přepínače režimů i vlastní vypínač, přepněte ho nejprve do polohy ON (Zapnuto).) Tlačítko (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky) Přepínač režimů Některé modely fotoaparátů vykreslí na LCD obrazovce nabídku menu (viz obrázek vpravo). Pokud se toto menu objeví, vyberte pomocí křížového ovladače položku PC a stiskněte tlačítko OK. Vypínač Křížový ovladač Tlačítko OK Počítač rozpozná fotoaparát jako nové zařízení. Po prvním připojení fotoaparátu ho počítač automaticky rozpozná. Až se objeví dialog s hlášením o dokončení instalace, zavřete ho klepnutím na tlačítko OK. Počítač identifikuje fotoaparát jako Výměnný disk. 12

13 Propojení fotoaparátu s počítačem Windows XP Snímky lze přenést z fotoaparátu opravdu velmi snadno. Vyberte Kopírovat obrázky do složky na tomto počítači pomocí průvodce skenery a fotoaparáty, poté postupujte podle instrukcí na obrazovce. Můžete si také zvolit žádná akce a přeskočit tak průvodce pro skenery a fotoaparáty. Následně můžete k prohlížení a úpravám fotografií použít mnohem vyspělejší program, jako je například Olympus CAMEDIA Master. Podrobnější informace o přenosu souborů najdete v uživatelské příručce k programu CAMEDIA Master. Nezapomeňte, že po dobu připojení k počítači jsou všechna tlačítka na fotoaparátu nefunkční. 13

14 Jak si ověřit, že počítač rozpoznal fotoaparát Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Uživatelé Windows XP klepněte na položku Tento počítač v nabídce Start. jistěte se, že toto okno obsahuje ikonu Výměnný disk. Ikon s popiskou Výměnný disk můžete mít v tomto okně víc. Často symbolizují jiná zařízení, například mechaniky výměnných disků nebo USB čtečky karet SmartMedia. V takovém případě je fotoaparát rozpoznán jako jeden z mnoho výměnných disků. Pokud ikonu nenajdete, pak nejsou fotoaparát a počítač správně propojeny. Vypněte fotoaparát, odpojte ho od počítače a připojte znovu nebo pokračujte sekcí Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován ( str. 15) a podle ní si ověřte, zda máte USB ovladač skutečně nainstalován. 14

15 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován Pokud počítač neidentifikoval fotoaparát jako Výměnný disk, proveďte následující proceduru a na jejím základě zkontrolujte, zda byl USB ovladač skutečně nainstalován. Otevřete složku Tento počítač a poklepejte na ikonu Ovládací panely. Uživatelé Windows XP otevřou Ovládací panely z nabídky Start. Poklepejte na ikonu Systém. Objeví se okno Systém vlastnosti. Klepněte na záložku Správce zařízení. 15

16 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován Ověřte si, že v sekci Řadič sběrnice USB máte položku OLYMPUS Digital Camera. Pokud jste položku OLYMPUS Digital Camera nenašli, vypněte fotoaparát, odpojte ho od počítače a začněte znovu. Uživatelé Windows 98/98 SE začněte znovu od sekce Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován a uživatelé Windows Me/2000/XP začněte od části Propojení fotoaparátu s počítačem. Pokud byl USB ovladač správně nainstalován, měli byste ve Správci zařízení najít následující: název připojeného fotoaparátu v sekci Diskové jednotky OLYMPUS Digital Camera jako jednu z položek v sekci Řadič sběrnice USB 16

17 Přenos fotografií do počítače Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Uživatelé Windows XP klepnou na položku Tento počítač v nabídce Start. Poklepejte na ikonu Výměnný disk. Po připojení fotoaparátu se objeví nová ikona s popiskou Výměnný disk, která symbolizuje, že počítač rozpoznal digitální fotoaparát jako Výměnný disk. Jestliže se po poklepání na ikonu objeví chybové hlášení, může ho způsobovat některý z následujících zdrojů problémů: 1 Napájení fotoaparátu (síťový adaptér není správně připojen nebo jsou vybité baterie) Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen respektive baterie dostatečně nabity. 2 Karta (buď není ve fotoaparátu založena žádná karta nebo je problém přímo v kartě) Ověřte si, že snímky uložené na kartě lze zobrazit na LCD obrazovce fotoaparátu. Poklepejte na složku Dcim. 17

18 Přenos fotografií do počítače Poklepejte na složku 100olymp. Budou zobrazeny obrazové soubory (JPEGy) s příslušnými názvy typu P jpg. Fotoaparát přiřazuje názvy složkám a souborům automaticky, podle následujících pravidel. Název složky (Příklad) Název souboru (Příklad) Pořadové číslo Měsíc / Den / Pořadové číslo Pořadová čísla souborů jsou přidělována v rozsahu od 0001 do Pořadová čísla složek jsou přidělována v rozsahu od 100 do 999. Jakmile pořadové číslo souboru dosáhne hodnoty 9999, dojde k vytvoření nové složky, které bude přiděleno následující číslo. Měsíce od ledna do září jsou vyjádřeny číslicemi od 1 do 9. Říjen má písmeno A, listopad písmeno B a prosinec písmeno C. Na pracovní ploše poklepejte na složku Dokumenty. Pokud tuto ikonu nemůžete na pracovní ploše najít, spusťte z nabídky Start program Průzkumník a v něm poklepejte na ikonu Dokumenty. 18

19 Přenos fotografií do počítače Vykreslí se okno Dokumenty. Tažením přesuňte fotografii, kterou chcete uložit do počítače (v našem případě P jpg) na plochu okna Dokumenty. Fotografie bude uložena na počítači (do složky Dokumenty ). Chcete-li vybrat všechny soubory použijte nabídku Úpravy > Vybrat vše. Po přenosu fotografie do počítače si ji můžete prohlédnout. Stačí na ni poklepat. Soubor bude poté otevřen ve výchozím prohlížeči fotografií pro daný operační systém. Pokud si chcete prohlédnout snímek v různém stupni zvětšení nebo ho dále zpracovat, budete ho muset otevřít v programu, který podporuje grafický formát JPEG respektive TIFF, například Paint Shop Pro, Photoshop nebo CAMEDIA Master. Při kopírování souboru bude na fotoaparátu blikat kontrolka napravo od hledáčku nebo indikátor zápisu na kartu. Jestliže kontrolka bliká, neotvírejte kryt prostoru pro kartu na fotoaparátu, nevkládejte ani nevyjímejte baterie ani nepřipojujte a neodpojujte síťový adaptér, taková činnost může vést k poškození obrazových souborů. 19

20 Jak odpojit fotoaparát od počítače Pokud pracujete s operačním systémem Windows Me/2000, pokračujte sekcí Windows Me/2000/XP ( str. 21). Windows 98 Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Některé modely fotoaparátů mají kontrolku napravo od hledáčku, jiné jsou vybaveny indikátorem přístupu na kartu. Vlastní umístění kontrolek závisí na daném modelu. Další informace najdete v příručce k vašemu fotoaparátu. Kontrolka Poklepejte na ikonu Tento počítač a pravým tlačítkem klepněte na Výměnný disk. Objeví se místní nabídka. Levým tlačítkem klepněte na položku Vysunout. 20

21 Jak odpojit fotoaparát od počítače Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku ani indikátor přístupu na kartu neblikají. Kontrolka Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. Windows ME/2000/XP Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Některé modely fotoaparátů mají kontrolku napravo od hledáčku, jiné jsou vybaveny indikátorem přístupu na kartu. Vlastní umístění kontrolek závisí na daném modelu. Další informace najdete v příručce k vašemu fotoaparátu. Kontrolka 21

22 Jak odpojit fotoaparát od počítače Na hlavním panelu klepněte na ikonu Odpojit nebo vysunout hardware Objeví se hlášení (tlačítko), zda má být mechanika zastavena. Klepněte na hlášení. Objeví se okno Odpojit nebo vysunout hardware Jakmile se hlášení objeví, klepněte na tlačítko OK. Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. Jestliže se po klepnutí na hlášení Odpojit nebo vysunout hardware objeví následující varování, ujistěte se, že skutečně neprobíhá přenos snímků z fotoaparátu a teprve poté odpojte USB kabel. 22

23 Macintosh Mac OS (9/X) Ujistěte se, že: Váš počítač je zapnutý a běží na něm Mac OS. Pokud máte spuštěny jiné aplikace, ukončete je. Doporučujeme vám, abyste pro napájení fotoaparátu použili volitelný síťový adaptér. Pokud dojde k vybití baterií v okamžiku, kdy počítač přistupuje na kartu vloženou do fotoaparátu, bude tato operace přerušena uprostřed a výsledkem může být zničení obrazových souborů (dat). Jestliže přesto používáte baterie, ujistěte se, že v nich zbývá dostatečné množství energie. Pokud pracujete s Mac OS X, je spojení s počítačem a přenos obrazových dat verifikován. V rámci operačního systému se pak mohou objevit následující omezení: Vlastnosti obrazových souborů nejsou správně zobrazeny. Fotografie ve fotoaparátu nelze otevřít bez jejich předchozího přenesení do počítače, apod. Další informace najdete na webovských stránkách společnosti Olympus. Propojení fotoaparátu s počítačem Přenos fotografií do počítače Jak odpojit fotoaparát od počítače

24 Propojení fotoaparátu s počítačem Některé modely fotoaparátů mají v menu parametr USB. Před propojením s počítačem se ujistěte, že je tento parametr nastaven na hodnotu PC. Tento krok není vyžadován, pokud váš fotoaparát tímto parametrem nedisponuje. Sekce [SETUP] Pokyny, jak pracovat s menu, si nastudujte z příručky dodané k fotoaparátu. Tlačítko Menu Křížový ovladač Označený konec dodaného USB kabelu zasuňte do USB zásuvky vašeho počítače, viz níže. Hledejte tuto značku. Konektor USB zásuvka Fyzické umístění USB zásuvky se liší podle typu počítače. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k vašemu počítači. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý a poté zasuňte druhý konec USB kabelu do USB zásuvky na fotoaparátu. Umístění USB zásuvky respektive univerzálního konektoru závisí na modelu fotoaparátu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. Počítač Obdélníkový konektor Menší konektor USB zásuvka USB kabel USB zásuvka nebo univerzální konektor 24

25 Propojení fotoaparátu s počítačem Zapněte fotoaparát. Fotoaparát s krytkou objektivu K zapnutí fotoaparátu dojde automaticky s výjimkou některých modelů, které vyžadují stisk tlačítka (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky). Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí zelená kontrolka napravo od hledáčku. Kontrolka Krytka objektivu Fotoaparát s režimem Přepínač režimů natočte do polohy. (Pokud má váš fotoaparát kromě přepínače režimů i vlastní vypínač, přepněte ho nejprve do polohy ON (Zapnuto).) Tlačítko (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky) Přepínač režimů Některé modely fotoaparátů vykreslí na LCD obrazovce nabídku menu (viz obrázek vpravo). Pokud se toto menu objeví, vyberte pomocí křížového ovladače položku PC a stiskněte tlačítko OK. Počítač rozpozná fotoaparát jako nové zařízení. Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a na pracovní ploše se objeví ikona Bez názvu Jestliže se tato ikona na pracovní ploše neobjeví, vypněte fotoaparát a připojte ho znovu. Vypínač Křížový ovladač Tlačítko OK Mac OS X Jakmile počítač rozpozná fotoaparát, dojde k automatickému spuštění programu Apple Image Capture. str. 29 Nezapomeňte, že po dobu připojení k počítači jsou všechna tlačítka na fotoaparátu nefunkční. 25

26 Přenos fotografií do počítače Mac OS 9 Fotografie můžete přenést z fotoaparátu a uložit je do počítače (v tomto případě na Pevný disk). Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Bez názvu, která se tam objeví po připojení fotoaparátu k počítači. Jestliže ikonu nemůžete najít nebo se po poklepání na ikonu objeví chybové hlášení, může to způsobovat některý z následujících zdrojů problémů: 1 napájení fotoaparátu (síťový adaptér není správně připojen nebo jsou vybité baterie) Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen respektive baterie dostatečně nabity. 2 karta (buď není ve fotoaparátu založena žádná karta nebo je problém přímo v kartě) Ověřte si, že snímky uložené na kartě lze zobrazit na LCD obrazovce fotoaparátu 3 USB kabel (fotoaparát a počítač nejsou USB kabelem správně propojeny) 4 není povolen Apple doplněk File Exchange. Jak povolit doplněk si prosím nastudujte z dokumentace dodané společností Apple k vašemu operačnímu systému. Poklepejte na složku Dcim. Poklepejte na složku 100OLYMP. 26

27 Přenos fotografií do počítače Budou zobrazeny obrazové soubory (JPEGy) s příslušnými názvy typu P jpg. Fotoaparát přiřazuje názvy složkám a souborům automaticky, podle následujících pravidel. Název složky (Příklad) Název souboru (Příklad) Pořadové číslo Měsíc / Den / Pořadové číslo Pořadová čísla souborů jsou přidělována v rozsahu od 0001 do Pořadová čísla složek jsou přidělována v rozsahu od 100 do 999. Jakmile pořadové číslo souboru dosáhne hodnoty 9999, dojde k vytvoření nové složky, které bude přiděleno následující číslo. Měsíce od ledna do září jsou vyjádřeny číslicemi od 1 do 9. Říjen má písmeno A, listopad písmeno B a prosinec písmeno C. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Macintosh HD. 27

28 Přenos fotografií do počítače Vykreslí se okno Hard disk. Tažením přesuňte fotografii, kterou chcete uložit do počítače (v našem případě P jpg) na plochu okna Hard disk. Fotografie bude uložena v počítači (na pevný disk). Chcete-li vybrat všechny soubory použijte nabídku Úpravy > Vybrat vše. Po přenosu fotografie do počítače si ji můžete prohlédnout. Stačí poklepat na obrazový soubor nacházející se v příslušné složce na pevném disku. Soubor bude poté otevřen ve výchozím prohlížeči fotografií pro daný operační systém. Pokud si chcete prohlédnout snímek v různém stupni zvětšení nebo ho dále zpracovat, budete ho muset otevřít v programu, který podporuje grafický formát JPEG respektive TIFF, například Paint Shop Pro, Photoshop nebo CAMEDIA Master. Při kopírování souboru bude na fotoaparátu blikat kontrolka napravo od hledáčku nebo indikátor zápisu na kartu. Jestliže kontrolka bliká, neotvírejte kryt prostoru pro kartu na fotoaparátu, nevkládejte ani nevyjímejte baterie ani nepřipojujte a neodpojujte síťový adaptér, taková činnost může vést k poškození obrazových souborů. 28

29 Přenos fotografií do počítače Mac OS X V souvislosti s tímto operačním systémem se mohou objevit následující potíže. Pokud není fotoaparát správně připojen, může se to projevit na stabilitě počítače. Informace o datu a času obrazových souborů není zobrazována přesně. Jestliže byl po dobu připojení fotoaparátu k počítači otevřen kryt prostoru pro kartu, ikona Bez názvu nezmizí z pracovní plochy apod. Jakmile počítač rozpozná fotoaparát, objeví se automaticky dialog z programu Apple Image Capture. V nabídce Download To nastavte cílovou složku. Chcete-li přenést všechny soubory, klepněte na tlačítko Download All. Pokud chcete přenést jen některé soubory, klepněte na Download Some a vyberte požadované snímky. Snímky budou přeneseny z fotoaparátu do počítače. Jestliže pracujete s operačním systémem Mac OS X a chcete přenášet snímky stejnou metodou jako v Mac OS 9, zvolte File > Close a ukončete program Apple Image Capture. V tuto chvíli bude fotoaparát označen jako bez popisky. Jestliže používáte program Apple Image Capture a přenesete snímky z fotoaparátu do počítače a zase zpět na kartu, pak fotografie nepůjdou ve fotoaparátu prohlížet a mohou se vyskytnout i další potíže. 29

30 Jak odpojit fotoaparát od počítače Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Kontrolka Ikonu bez názvu hoďte do odpadkového koše na pracovní ploše. Indikátor přístupu na kartu Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu nesvítí. Kontrolka Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. 30

31 Přenos fotografií v jiných OS (Pro uživatele ostatních OS) Uživatelé ostatních operačních systémů nemohou propojit fotoaparát přímo s počítačem. Windows 95 Windows NT Mac OS před verzí OS 9 V případě výše uvedených OS můžete fotografie přenést do počítače pomocí volitelného disketového nebo PCMCI adaptéru. Je váš počítač vybaven USB rozhraním? Máte na vašem počítači zásuvku označenou symbolem? Ne Ano Ano Pomocí dodaného USB kabelu propojte fotoaparát přímo s počítačem. Ne Pracujete s některým z následujících OS? Windows 98 Windows 2000 Windows Me Windows XP Mac OS 9/X Použijte volitelnou USB čtečku karet SmartMedia. * Některé čtečky karet nejsou kompatibilní s Mac OS X. Nejčerstvější informace o kompatibilitě jednotlivých zařízení najdete na webovských stránkách společnosti Olympus. Má váš počítač vestavěný slot (zásuvku) PCMCI? Ne Ano Použijte volitelný PCMCI adaptér.* * Není podporován ve Windows NT 4.0 a nižších. Obraťte se na vašeho nejbližšího zástupce společnosti Olympus. 31

32 OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. Shinjuku Monolith, 3-1, Nishi Shinjuku 2-chrome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. OLYMPUS AMERICA INC. Two Corporate Center Drive, Melvile, NY , U.S.A. Tel Technická podpora (USA): 24/7 automatická elektronická pomoc: Zákaznický servis: Tel (Zdarma) Naše poradenské linky jsou k dispozici od 8:00 do 22:00 (od pondělí do pátku) ET Aktualizace programového vybavení od společnosti Olympus lze získat na OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. Areál/Distribuce: Wendenstrasse D Hamburg, Germany Tel. +49 (0) /+49 (0) Dopisy: Postfach , Hamburg, Germany. Technická podpora pro evropské zákazníky: Prosím navštivte naši webovskou stránku nebo volejte naše BEZPLATNÉ ČÍSLO: pro Rakousko, Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lucemburk, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království Prosím mějte na paměti, že někteří (zvláště mobilní) poskytovatelé telefonních služeb neumožňují vytáčet nebo volat na čísla začínající předvolbou Pro všechny ostatní výše neuvedené evropské země a také v případě, že se vám k nám nepodaří dovolat na výše uvedené číslo, použijte prosím následující PLACENÉ ČÍSLO: +49 (0) nebo +49 (0) Naše poradenské linky jsou k dispozici od 9:00 do 18:00 středoevropského času (od pondělí do pátku)

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více