OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát od společnosti Olympus. Tento návod obsahuje pokyny pro instalaci USB ovladače. Pro správný průběh instalace je nezbytné, abyste postupovali pouze podle těchto pokynů. 1

2 Úvod Tato příručka podrobným způsobem popisuje, jak propojit váš digitální fotoaparát Olympus s počítačem. Pozorně si ji přečtěte a uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. O tomto návodu Informace uvedené v tomto návodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o produktu si prosím vyžádejte u svého místního zástupce společnosti Olympus. Informace obsažené v tomto návodu byly kvůli zajištění maximální přesnosti sestaveny na základě všech dostupných údajů. Nicméně, pokud v něm naleznete jakékoliv chybné nebo neúplné informace, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Olympus. S výjimkou osobní potřeby je na základě ochranných práv zakázáno kopírování tohoto návodu jako celku i jeho jednotlivých částí. Reprodukce bez svolení vlastníka práv je zakázána. Sejmuté obrazovky, použité v tomto návodu jako ilustrace, se mohou mírně lišit od skutečného vzhledu jednotlivých modelů PC. Ochranné známky Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Computer Inc. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 2

3 Stručný obsah Vývojový diagram... 4 Identifikace operačního systému (OS)... 6 Windows (98/Me/2000/XP)... 8 Mac OS (9/X) Přenos fotografií v jiných OS (Pro uživatele ostatních OS)

4 Vývojový diagram Po propojení fotoaparátu a počítače dodaným USB kabelem mohou být fotografie uložené na kartě přeneseny do počítače. Některé operační systémy (OS) mohou vyžadovat před prvním připojení fotoaparátu speciální postup. Viz následující diagram. Další podrobnosti můžete získat z webovských stránek společnosti Olympus nebo pomocí telefonické zákaznické podpory. Identifikace OS (str. 6) Windows 98/ 98SE (druhé vydání) Windows Me/2000/XP Mac OS /OS X *Informace o OS 8.6 viz níže Instalace USB ovladače pro Windows 98 (str. 9) Propojení fotoaparátu a počítače pomocí dodaného USB kabelu (Windows str. 11, Mac str. 24) Potvrzení, že počítač rozpoznal fotoaparát (str. 14) Přenos snímků do počítače (Windows str. 17, Mac str. 26) Odpojení USB kabelu (Windows str. 20, Mac str. 30) * Skutečnost, že je váš počítač vybaven USB zásuvkou, ještě nezaručuje, že datové přenosy budou spolehlivě pracovat. Potíže často způsobuje i USB rozhraní doplněné do počítače formou rozšiřující karty. Následující operační systémy navíc USB vůbec nepodporují: Windows 95/NT 4.0 Upgrade Windows 98/98 SE z Windows 95 Mac OS 8.6 a nižší (výjimkou je Mac OS 8.6 vybavený podporou pro USB MASS Storage přímo ve výrobním závodu) Přenos dat nelze zaručit ani na podomácku sestavených PC a na počítačích, kde OS nebyl nainstalován přímo ve výrobním závodě. 4

5 Vývojový diagram Před připojením fotoaparátu k počítači zkontrolujte, zda v baterii zbývá dostatek energie. Po připojení k počítači (a při komunikaci s ním) fotoaparát nesmí přejít do úsporného režimu (usnout) ani se nesmí sám automaticky vypnout. U některých modelů fotoaparátů může dojít k automatickému vypnutí i při zvýšení vnitřní teploty nebo poklesu kapacity baterie. To může způsobit nestabilitu ( vytuhnutí ) počítače a navíc může dojít ke ztrátě přenášených obrazových dat (souborů). Buďte proto opatrní, a to zejména při dlouhotrvajícím přenosu dat. Při přenosu souborů používejte raději (volitelný) síťový adaptér. K nestabilitě ( vytuhnutí ) počítače a ke ztrátě přenášených dat může dojít, pokud odpojíte nebo připojíte síťový adaptér k fotoaparátu běžícímu na baterii. Před připojením nebo odpojením síťového adaptéru nejprve odpojte fotoaparát od počítače a ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý. Pokud se chcete vyhnout nestabilitě ( vytuhnutí ) počítače, nevypínejte fotoaparát po dobu jeho připojení k počítači. Nestabilitu může způsobovat i připojení fotoaparátu k počítači přes USB rozbočovač (HUB), důvodem bývá nekompatibilita mezi rozbočovačem a počítačem. V takovém případě nepoužívejte rozbočovač a fotoaparát připojte přímo k počítači. Fotografie si můžete prohlížet pomocí grafických aplikací, které podporují formát JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop apod.); webovskými prohlížeči (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, apod.); aplikací CAMEDIA Master; nebo v dalších programech. Podrobné informace o použití komerčních grafických aplikací najdete v jejich příručkách. Pro přehrávání videosekvencí je nezbytný program QuickTime, který najdete na přibaleném CD. Fotografie upravujte až po jejich přenesení do počítače. Jestliže se některé grafické aplikace pokusí upravovat (natáčet apod.) snímky (soubory) přímo na kartě, může dojít k poškození uložených fotografií. 5

6 Identifikace operačního systému (OS) Před připojením fotoaparátu proveďte identifikaci vašeho OS. Vlastní metoda identifikace závisí na typu počítače. Počítače s Windows Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Jestliže na vaší pracovní ploše není ikona Tento počítač, klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start. Poklepejte na ikonu Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Systém. Vzhled ikon uvnitř této složky je velmi závislý na vámi používané verzi Windows. Jestliže hledanou ikonu nikde nevidíte, klepněte v levé části okna na Zobrazit všechny Ovládací panely. 6

7 Identifikace operačního systému (OS) Objeví se okno Systém vlastnosti. Prohlédněte a poznamenejte si informace ze sekce Systém:. Ujistěte se, že váš operační systém je Windows 98, 98 SE, Me, 2000 Professional nebo Windows XP, potom okno zavřete klepnutím na tlačítko OK. Jestliže máte operační systém Windows 98/98 SE, pokračujte sekcí Instalace USB ovladače ve Windows 98 ( str. 9). Uživatelé Windows Me/2000/XP str. 11 Uživatelé používající jiný OS str. 31 Mac OS (Macintosh) Z nabídky Apple vyberte položku O tomto počítači. Objeví se okno s názvem operačního systému, který je na daném počítači nainstalován. Ujistěte se, že jde o operační systém OS nebo OS X. Uživatelé Mac OS 9/X str. 23 Uživatelé používající jiný OS str. 31 7

8 Windows Windows 98/Me/2000/XP Ujistěte se, že: Váš počítač je zapnutý a běží na něm Windows. Pokud máte spuštěny jiné aplikace, ukončete je. Doporučujeme vám, abyste pro napájení fotoaparátu použili volitelný síťový adaptér. Pokud dojde k vybití baterie v okamžiku, kdy počítač přistupuje na kartu vloženou do fotoaparátu, bude tato operace nevhodně přerušena a výsledkem může být zničení obrazových souborů (dat). Jestliže přesto používáte baterii, ujistěte se, že v ní zbývá dostatečné množství energie. Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE)...9 Propojení fotoaparátu s počítačem...11 Jak si ověřit, že počítač rozpoznal fotoaparát...14 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován...15 Přenos fotografií do počítače...17 Jak odpojit fotoaparát od počítače

9 Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE) Pokud používáte operační systém Windows 98/98 SE, musíte nainstalovat USB ovladač. Při instalaci USB ovladače do vašeho počítače postupujte podle dále uvedených pokynů. Jakmile budete mít tuto proceduru jednou za sebou, už ji nebudete muset opakovat. Jestliže pracujete s operačním systém Windows Me/2000/XP, pak USB ovladač není třeba instalovat. Pokračujte sekcí Propojení fotoaparátu s počítačem ( str. 11). Vložte CD s dodaným programovým vybavením do mechaniky CD-ROM. Mělo by dojít k automatickému spuštění programu Olympus Windows Installer. Klepněte na tlačítko USB driver. Je-li USB ovladač na vašem počítači již nainstalován, pak toto tlačítko nebude k dispozici. V systémech Windows Me/2000/XP se nabídka s možností instalace USB ovladače vůbec nezobrazí. Jestliže nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, vyberte z nabídky Start položku Spustit a spusťte program (označení mechaniky):\information.exe. Označení mechaniky (písmenko) CD-ROM závisí na konkrétním počítači. Označení mechaniky zjistíte, když na pracovní ploše poklepete na ikonu Tento počítač. 9

10 Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE) Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Začne instalace USB ovladače. Klepnutím na tlačítko OK restartujte váš počítač, čímž bude instalace dokončena. Po restartování počítače bude instalace dokončena. Jestliže se znovu objeví úvodní obrazovka programu Olympus Windows Installer, klepněte na Close (Zavřít) a vyjměte CD-ROM z mechaniky. 10

11 Propojení fotoaparátu s počítačem Uživatelé Windows 98/98SE musí před prvním připojením fotoaparátu k počítači nejprve nainstalovat USB ovladač. ( str. 9) Některé modely fotoaparátů mají v menu parametr USB. Před propojením s počítačem se ujistěte, že je tento parametr nastaven na hodnotu PC. Tento krok není vyžadován, pokud váš fotoaparát tímto parametrem nedisponuje. Pokyny, jak pracovat s menu, si nastudujte z příručky dodané k fotoaparátu. Sekce [SETUP] Křížový ovladač Tlačítko Menu Označený konec dodaného USB kabelu zasuňte do USB zásuvky vašeho počítače, viz níže. Hledejte tuto značku. Konektor USB zásuvka Fyzické umístění USB zásuvky se liší podle typu počítače. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k vašemu počítači. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý a poté zasuňte druhý konec USB kabelu do USB zásuvky na fotoaparátu. Umístění USB zásuvky respektive univerzálního konektoru závisí na modelu fotoaparátu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. Počítač Obdélníkový konektor Menší konektor USB zásuvka USB kabel USB zásuvka nebo univerzální konektor 11

12 Propojení fotoaparátu s počítačem Zapněte fotoaparát. Fotoaparát s krytkou objektivu K zapnutí fotoaparátu dojde automaticky s výjimkou některých modelů, které vyžadují stisk tlačítka (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky). Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí zelená kontrolka napravo od hledáčku. Krytka objektivu Kontrolka Fotoaparát s režimem Přepínač režimů natočte do polohy. (Pokud má váš fotoaparát kromě přepínače režimů i vlastní vypínač, přepněte ho nejprve do polohy ON (Zapnuto).) Tlačítko (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky) Přepínač režimů Některé modely fotoaparátů vykreslí na LCD obrazovce nabídku menu (viz obrázek vpravo). Pokud se toto menu objeví, vyberte pomocí křížového ovladače položku PC a stiskněte tlačítko OK. Vypínač Křížový ovladač Tlačítko OK Počítač rozpozná fotoaparát jako nové zařízení. Po prvním připojení fotoaparátu ho počítač automaticky rozpozná. Až se objeví dialog s hlášením o dokončení instalace, zavřete ho klepnutím na tlačítko OK. Počítač identifikuje fotoaparát jako Výměnný disk. 12

13 Propojení fotoaparátu s počítačem Windows XP Snímky lze přenést z fotoaparátu opravdu velmi snadno. Vyberte Kopírovat obrázky do složky na tomto počítači pomocí průvodce skenery a fotoaparáty, poté postupujte podle instrukcí na obrazovce. Můžete si také zvolit žádná akce a přeskočit tak průvodce pro skenery a fotoaparáty. Následně můžete k prohlížení a úpravám fotografií použít mnohem vyspělejší program, jako je například Olympus CAMEDIA Master. Podrobnější informace o přenosu souborů najdete v uživatelské příručce k programu CAMEDIA Master. Nezapomeňte, že po dobu připojení k počítači jsou všechna tlačítka na fotoaparátu nefunkční. 13

14 Jak si ověřit, že počítač rozpoznal fotoaparát Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Uživatelé Windows XP klepněte na položku Tento počítač v nabídce Start. jistěte se, že toto okno obsahuje ikonu Výměnný disk. Ikon s popiskou Výměnný disk můžete mít v tomto okně víc. Často symbolizují jiná zařízení, například mechaniky výměnných disků nebo USB čtečky karet SmartMedia. V takovém případě je fotoaparát rozpoznán jako jeden z mnoho výměnných disků. Pokud ikonu nenajdete, pak nejsou fotoaparát a počítač správně propojeny. Vypněte fotoaparát, odpojte ho od počítače a připojte znovu nebo pokračujte sekcí Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován ( str. 15) a podle ní si ověřte, zda máte USB ovladač skutečně nainstalován. 14

15 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován Pokud počítač neidentifikoval fotoaparát jako Výměnný disk, proveďte následující proceduru a na jejím základě zkontrolujte, zda byl USB ovladač skutečně nainstalován. Otevřete složku Tento počítač a poklepejte na ikonu Ovládací panely. Uživatelé Windows XP otevřou Ovládací panely z nabídky Start. Poklepejte na ikonu Systém. Objeví se okno Systém vlastnosti. Klepněte na záložku Správce zařízení. 15

16 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován Ověřte si, že v sekci Řadič sběrnice USB máte položku OLYMPUS Digital Camera. Pokud jste položku OLYMPUS Digital Camera nenašli, vypněte fotoaparát, odpojte ho od počítače a začněte znovu. Uživatelé Windows 98/98 SE začněte znovu od sekce Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován a uživatelé Windows Me/2000/XP začněte od části Propojení fotoaparátu s počítačem. Pokud byl USB ovladač správně nainstalován, měli byste ve Správci zařízení najít následující: název připojeného fotoaparátu v sekci Diskové jednotky OLYMPUS Digital Camera jako jednu z položek v sekci Řadič sběrnice USB 16

17 Přenos fotografií do počítače Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Uživatelé Windows XP klepnou na položku Tento počítač v nabídce Start. Poklepejte na ikonu Výměnný disk. Po připojení fotoaparátu se objeví nová ikona s popiskou Výměnný disk, která symbolizuje, že počítač rozpoznal digitální fotoaparát jako Výměnný disk. Jestliže se po poklepání na ikonu objeví chybové hlášení, může ho způsobovat některý z následujících zdrojů problémů: 1 Napájení fotoaparátu (síťový adaptér není správně připojen nebo jsou vybité baterie) Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen respektive baterie dostatečně nabity. 2 Karta (buď není ve fotoaparátu založena žádná karta nebo je problém přímo v kartě) Ověřte si, že snímky uložené na kartě lze zobrazit na LCD obrazovce fotoaparátu. Poklepejte na složku Dcim. 17

18 Přenos fotografií do počítače Poklepejte na složku 100olymp. Budou zobrazeny obrazové soubory (JPEGy) s příslušnými názvy typu P jpg. Fotoaparát přiřazuje názvy složkám a souborům automaticky, podle následujících pravidel. Název složky (Příklad) Název souboru (Příklad) Pořadové číslo Měsíc / Den / Pořadové číslo Pořadová čísla souborů jsou přidělována v rozsahu od 0001 do Pořadová čísla složek jsou přidělována v rozsahu od 100 do 999. Jakmile pořadové číslo souboru dosáhne hodnoty 9999, dojde k vytvoření nové složky, které bude přiděleno následující číslo. Měsíce od ledna do září jsou vyjádřeny číslicemi od 1 do 9. Říjen má písmeno A, listopad písmeno B a prosinec písmeno C. Na pracovní ploše poklepejte na složku Dokumenty. Pokud tuto ikonu nemůžete na pracovní ploše najít, spusťte z nabídky Start program Průzkumník a v něm poklepejte na ikonu Dokumenty. 18

19 Přenos fotografií do počítače Vykreslí se okno Dokumenty. Tažením přesuňte fotografii, kterou chcete uložit do počítače (v našem případě P jpg) na plochu okna Dokumenty. Fotografie bude uložena na počítači (do složky Dokumenty ). Chcete-li vybrat všechny soubory použijte nabídku Úpravy > Vybrat vše. Po přenosu fotografie do počítače si ji můžete prohlédnout. Stačí na ni poklepat. Soubor bude poté otevřen ve výchozím prohlížeči fotografií pro daný operační systém. Pokud si chcete prohlédnout snímek v různém stupni zvětšení nebo ho dále zpracovat, budete ho muset otevřít v programu, který podporuje grafický formát JPEG respektive TIFF, například Paint Shop Pro, Photoshop nebo CAMEDIA Master. Při kopírování souboru bude na fotoaparátu blikat kontrolka napravo od hledáčku nebo indikátor zápisu na kartu. Jestliže kontrolka bliká, neotvírejte kryt prostoru pro kartu na fotoaparátu, nevkládejte ani nevyjímejte baterie ani nepřipojujte a neodpojujte síťový adaptér, taková činnost může vést k poškození obrazových souborů. 19

20 Jak odpojit fotoaparát od počítače Pokud pracujete s operačním systémem Windows Me/2000, pokračujte sekcí Windows Me/2000/XP ( str. 21). Windows 98 Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Některé modely fotoaparátů mají kontrolku napravo od hledáčku, jiné jsou vybaveny indikátorem přístupu na kartu. Vlastní umístění kontrolek závisí na daném modelu. Další informace najdete v příručce k vašemu fotoaparátu. Kontrolka Poklepejte na ikonu Tento počítač a pravým tlačítkem klepněte na Výměnný disk. Objeví se místní nabídka. Levým tlačítkem klepněte na položku Vysunout. 20

21 Jak odpojit fotoaparát od počítače Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku ani indikátor přístupu na kartu neblikají. Kontrolka Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. Windows ME/2000/XP Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Některé modely fotoaparátů mají kontrolku napravo od hledáčku, jiné jsou vybaveny indikátorem přístupu na kartu. Vlastní umístění kontrolek závisí na daném modelu. Další informace najdete v příručce k vašemu fotoaparátu. Kontrolka 21

22 Jak odpojit fotoaparát od počítače Na hlavním panelu klepněte na ikonu Odpojit nebo vysunout hardware Objeví se hlášení (tlačítko), zda má být mechanika zastavena. Klepněte na hlášení. Objeví se okno Odpojit nebo vysunout hardware Jakmile se hlášení objeví, klepněte na tlačítko OK. Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. Jestliže se po klepnutí na hlášení Odpojit nebo vysunout hardware objeví následující varování, ujistěte se, že skutečně neprobíhá přenos snímků z fotoaparátu a teprve poté odpojte USB kabel. 22

23 Macintosh Mac OS (9/X) Ujistěte se, že: Váš počítač je zapnutý a běží na něm Mac OS. Pokud máte spuštěny jiné aplikace, ukončete je. Doporučujeme vám, abyste pro napájení fotoaparátu použili volitelný síťový adaptér. Pokud dojde k vybití baterií v okamžiku, kdy počítač přistupuje na kartu vloženou do fotoaparátu, bude tato operace přerušena uprostřed a výsledkem může být zničení obrazových souborů (dat). Jestliže přesto používáte baterie, ujistěte se, že v nich zbývá dostatečné množství energie. Pokud pracujete s Mac OS X, je spojení s počítačem a přenos obrazových dat verifikován. V rámci operačního systému se pak mohou objevit následující omezení: Vlastnosti obrazových souborů nejsou správně zobrazeny. Fotografie ve fotoaparátu nelze otevřít bez jejich předchozího přenesení do počítače, apod. Další informace najdete na webovských stránkách společnosti Olympus. Propojení fotoaparátu s počítačem Přenos fotografií do počítače Jak odpojit fotoaparát od počítače

24 Propojení fotoaparátu s počítačem Některé modely fotoaparátů mají v menu parametr USB. Před propojením s počítačem se ujistěte, že je tento parametr nastaven na hodnotu PC. Tento krok není vyžadován, pokud váš fotoaparát tímto parametrem nedisponuje. Sekce [SETUP] Pokyny, jak pracovat s menu, si nastudujte z příručky dodané k fotoaparátu. Tlačítko Menu Křížový ovladač Označený konec dodaného USB kabelu zasuňte do USB zásuvky vašeho počítače, viz níže. Hledejte tuto značku. Konektor USB zásuvka Fyzické umístění USB zásuvky se liší podle typu počítače. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k vašemu počítači. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý a poté zasuňte druhý konec USB kabelu do USB zásuvky na fotoaparátu. Umístění USB zásuvky respektive univerzálního konektoru závisí na modelu fotoaparátu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. Počítač Obdélníkový konektor Menší konektor USB zásuvka USB kabel USB zásuvka nebo univerzální konektor 24

25 Propojení fotoaparátu s počítačem Zapněte fotoaparát. Fotoaparát s krytkou objektivu K zapnutí fotoaparátu dojde automaticky s výjimkou některých modelů, které vyžadují stisk tlačítka (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky). Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí zelená kontrolka napravo od hledáčku. Kontrolka Krytka objektivu Fotoaparát s režimem Přepínač režimů natočte do polohy. (Pokud má váš fotoaparát kromě přepínače režimů i vlastní vypínač, přepněte ho nejprve do polohy ON (Zapnuto).) Tlačítko (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky) Přepínač režimů Některé modely fotoaparátů vykreslí na LCD obrazovce nabídku menu (viz obrázek vpravo). Pokud se toto menu objeví, vyberte pomocí křížového ovladače položku PC a stiskněte tlačítko OK. Počítač rozpozná fotoaparát jako nové zařízení. Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a na pracovní ploše se objeví ikona Bez názvu Jestliže se tato ikona na pracovní ploše neobjeví, vypněte fotoaparát a připojte ho znovu. Vypínač Křížový ovladač Tlačítko OK Mac OS X Jakmile počítač rozpozná fotoaparát, dojde k automatickému spuštění programu Apple Image Capture. str. 29 Nezapomeňte, že po dobu připojení k počítači jsou všechna tlačítka na fotoaparátu nefunkční. 25

26 Přenos fotografií do počítače Mac OS 9 Fotografie můžete přenést z fotoaparátu a uložit je do počítače (v tomto případě na Pevný disk). Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Bez názvu, která se tam objeví po připojení fotoaparátu k počítači. Jestliže ikonu nemůžete najít nebo se po poklepání na ikonu objeví chybové hlášení, může to způsobovat některý z následujících zdrojů problémů: 1 napájení fotoaparátu (síťový adaptér není správně připojen nebo jsou vybité baterie) Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen respektive baterie dostatečně nabity. 2 karta (buď není ve fotoaparátu založena žádná karta nebo je problém přímo v kartě) Ověřte si, že snímky uložené na kartě lze zobrazit na LCD obrazovce fotoaparátu 3 USB kabel (fotoaparát a počítač nejsou USB kabelem správně propojeny) 4 není povolen Apple doplněk File Exchange. Jak povolit doplněk si prosím nastudujte z dokumentace dodané společností Apple k vašemu operačnímu systému. Poklepejte na složku Dcim. Poklepejte na složku 100OLYMP. 26

27 Přenos fotografií do počítače Budou zobrazeny obrazové soubory (JPEGy) s příslušnými názvy typu P jpg. Fotoaparát přiřazuje názvy složkám a souborům automaticky, podle následujících pravidel. Název složky (Příklad) Název souboru (Příklad) Pořadové číslo Měsíc / Den / Pořadové číslo Pořadová čísla souborů jsou přidělována v rozsahu od 0001 do Pořadová čísla složek jsou přidělována v rozsahu od 100 do 999. Jakmile pořadové číslo souboru dosáhne hodnoty 9999, dojde k vytvoření nové složky, které bude přiděleno následující číslo. Měsíce od ledna do září jsou vyjádřeny číslicemi od 1 do 9. Říjen má písmeno A, listopad písmeno B a prosinec písmeno C. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Macintosh HD. 27

28 Přenos fotografií do počítače Vykreslí se okno Hard disk. Tažením přesuňte fotografii, kterou chcete uložit do počítače (v našem případě P jpg) na plochu okna Hard disk. Fotografie bude uložena v počítači (na pevný disk). Chcete-li vybrat všechny soubory použijte nabídku Úpravy > Vybrat vše. Po přenosu fotografie do počítače si ji můžete prohlédnout. Stačí poklepat na obrazový soubor nacházející se v příslušné složce na pevném disku. Soubor bude poté otevřen ve výchozím prohlížeči fotografií pro daný operační systém. Pokud si chcete prohlédnout snímek v různém stupni zvětšení nebo ho dále zpracovat, budete ho muset otevřít v programu, který podporuje grafický formát JPEG respektive TIFF, například Paint Shop Pro, Photoshop nebo CAMEDIA Master. Při kopírování souboru bude na fotoaparátu blikat kontrolka napravo od hledáčku nebo indikátor zápisu na kartu. Jestliže kontrolka bliká, neotvírejte kryt prostoru pro kartu na fotoaparátu, nevkládejte ani nevyjímejte baterie ani nepřipojujte a neodpojujte síťový adaptér, taková činnost může vést k poškození obrazových souborů. 28

29 Přenos fotografií do počítače Mac OS X V souvislosti s tímto operačním systémem se mohou objevit následující potíže. Pokud není fotoaparát správně připojen, může se to projevit na stabilitě počítače. Informace o datu a času obrazových souborů není zobrazována přesně. Jestliže byl po dobu připojení fotoaparátu k počítači otevřen kryt prostoru pro kartu, ikona Bez názvu nezmizí z pracovní plochy apod. Jakmile počítač rozpozná fotoaparát, objeví se automaticky dialog z programu Apple Image Capture. V nabídce Download To nastavte cílovou složku. Chcete-li přenést všechny soubory, klepněte na tlačítko Download All. Pokud chcete přenést jen některé soubory, klepněte na Download Some a vyberte požadované snímky. Snímky budou přeneseny z fotoaparátu do počítače. Jestliže pracujete s operačním systémem Mac OS X a chcete přenášet snímky stejnou metodou jako v Mac OS 9, zvolte File > Close a ukončete program Apple Image Capture. V tuto chvíli bude fotoaparát označen jako bez popisky. Jestliže používáte program Apple Image Capture a přenesete snímky z fotoaparátu do počítače a zase zpět na kartu, pak fotografie nepůjdou ve fotoaparátu prohlížet a mohou se vyskytnout i další potíže. 29

30 Jak odpojit fotoaparát od počítače Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Kontrolka Ikonu bez názvu hoďte do odpadkového koše na pracovní ploše. Indikátor přístupu na kartu Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu nesvítí. Kontrolka Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. 30

31 Přenos fotografií v jiných OS (Pro uživatele ostatních OS) Uživatelé ostatních operačních systémů nemohou propojit fotoaparát přímo s počítačem. Windows 95 Windows NT Mac OS před verzí OS 9 V případě výše uvedených OS můžete fotografie přenést do počítače pomocí volitelného disketového nebo PCMCI adaptéru. Je váš počítač vybaven USB rozhraním? Máte na vašem počítači zásuvku označenou symbolem? Ne Ano Ano Pomocí dodaného USB kabelu propojte fotoaparát přímo s počítačem. Ne Pracujete s některým z následujících OS? Windows 98 Windows 2000 Windows Me Windows XP Mac OS 9/X Použijte volitelnou USB čtečku karet SmartMedia. * Některé čtečky karet nejsou kompatibilní s Mac OS X. Nejčerstvější informace o kompatibilitě jednotlivých zařízení najdete na webovských stránkách společnosti Olympus. Má váš počítač vestavěný slot (zásuvku) PCMCI? Ne Ano Použijte volitelný PCMCI adaptér.* * Není podporován ve Windows NT 4.0 a nižších. Obraťte se na vašeho nejbližšího zástupce společnosti Olympus. 31

32 OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. Shinjuku Monolith, 3-1, Nishi Shinjuku 2-chrome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. OLYMPUS AMERICA INC. Two Corporate Center Drive, Melvile, NY , U.S.A. Tel Technická podpora (USA): 24/7 automatická elektronická pomoc: Zákaznický servis: Tel (Zdarma) Naše poradenské linky jsou k dispozici od 8:00 do 22:00 (od pondělí do pátku) ET Aktualizace programového vybavení od společnosti Olympus lze získat na OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. Areál/Distribuce: Wendenstrasse D Hamburg, Germany Tel. +49 (0) /+49 (0) Dopisy: Postfach , Hamburg, Germany. Technická podpora pro evropské zákazníky: Prosím navštivte naši webovskou stránku nebo volejte naše BEZPLATNÉ ČÍSLO: pro Rakousko, Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lucemburk, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království Prosím mějte na paměti, že někteří (zvláště mobilní) poskytovatelé telefonních služeb neumožňují vytáčet nebo volat na čísla začínající předvolbou Pro všechny ostatní výše neuvedené evropské země a také v případě, že se vám k nám nepodaří dovolat na výše uvedené číslo, použijte prosím následující PLACENÉ ČÍSLO: +49 (0) nebo +49 (0) Naše poradenské linky jsou k dispozici od 9:00 do 18:00 středoevropského času (od pondělí do pátku)

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Propojení s počítačem

Propojení s počítačem Propojení s počítačem V této kapitole se dozvíte, jak přenést snímky uložené na kartě do počítače a jak využívat nejrůznější funkce programu OLYMPUS Master. Detailní informace o programu OLYMPUS Master

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Předtím, než začnete ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL modemu DSL-362T obsahuje všechny položky.

Předtím, než začnete ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL modemu DSL-362T obsahuje všechny položky. Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-362T ADSL Modem Předtím, než začnete ujistěte se,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Internet Expres postup instalace zařízení a zapojení služby

Internet Expres postup instalace zařízení a zapojení služby kontakty Kam volat, když se instalace zařízení nebo zapojení služby Internet Expres nedaří: Problém s telefonní zásuvkou Volejte zdarma ohlašovnu poruch 9, výměnu nebo úpravu zásuvky vám provedeme zdarma.

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 2/2009 Obsah Popis...1 Připojení...2 Konfigurace...6 Médiový server...8 Instalace...8 Konfigurace...10

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru Tento skener

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více