OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát od společnosti Olympus. Tento návod obsahuje pokyny pro instalaci USB ovladače. Pro správný průběh instalace je nezbytné, abyste postupovali pouze podle těchto pokynů. 1

2 Úvod Tato příručka podrobným způsobem popisuje, jak propojit váš digitální fotoaparát Olympus s počítačem. Pozorně si ji přečtěte a uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. O tomto návodu Informace uvedené v tomto návodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o produktu si prosím vyžádejte u svého místního zástupce společnosti Olympus. Informace obsažené v tomto návodu byly kvůli zajištění maximální přesnosti sestaveny na základě všech dostupných údajů. Nicméně, pokud v něm naleznete jakékoliv chybné nebo neúplné informace, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Olympus. S výjimkou osobní potřeby je na základě ochranných práv zakázáno kopírování tohoto návodu jako celku i jeho jednotlivých částí. Reprodukce bez svolení vlastníka práv je zakázána. Sejmuté obrazovky, použité v tomto návodu jako ilustrace, se mohou mírně lišit od skutečného vzhledu jednotlivých modelů PC. Ochranné známky Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Computer Inc. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 2

3 Stručný obsah Vývojový diagram... 4 Identifikace operačního systému (OS)... 6 Windows (98/Me/2000/XP)... 8 Mac OS (9/X) Přenos fotografií v jiných OS (Pro uživatele ostatních OS)

4 Vývojový diagram Po propojení fotoaparátu a počítače dodaným USB kabelem mohou být fotografie uložené na kartě přeneseny do počítače. Některé operační systémy (OS) mohou vyžadovat před prvním připojení fotoaparátu speciální postup. Viz následující diagram. Další podrobnosti můžete získat z webovských stránek společnosti Olympus nebo pomocí telefonické zákaznické podpory. Identifikace OS (str. 6) Windows 98/ 98SE (druhé vydání) Windows Me/2000/XP Mac OS /OS X *Informace o OS 8.6 viz níže Instalace USB ovladače pro Windows 98 (str. 9) Propojení fotoaparátu a počítače pomocí dodaného USB kabelu (Windows str. 11, Mac str. 24) Potvrzení, že počítač rozpoznal fotoaparát (str. 14) Přenos snímků do počítače (Windows str. 17, Mac str. 26) Odpojení USB kabelu (Windows str. 20, Mac str. 30) * Skutečnost, že je váš počítač vybaven USB zásuvkou, ještě nezaručuje, že datové přenosy budou spolehlivě pracovat. Potíže často způsobuje i USB rozhraní doplněné do počítače formou rozšiřující karty. Následující operační systémy navíc USB vůbec nepodporují: Windows 95/NT 4.0 Upgrade Windows 98/98 SE z Windows 95 Mac OS 8.6 a nižší (výjimkou je Mac OS 8.6 vybavený podporou pro USB MASS Storage přímo ve výrobním závodu) Přenos dat nelze zaručit ani na podomácku sestavených PC a na počítačích, kde OS nebyl nainstalován přímo ve výrobním závodě. 4

5 Vývojový diagram Před připojením fotoaparátu k počítači zkontrolujte, zda v baterii zbývá dostatek energie. Po připojení k počítači (a při komunikaci s ním) fotoaparát nesmí přejít do úsporného režimu (usnout) ani se nesmí sám automaticky vypnout. U některých modelů fotoaparátů může dojít k automatickému vypnutí i při zvýšení vnitřní teploty nebo poklesu kapacity baterie. To může způsobit nestabilitu ( vytuhnutí ) počítače a navíc může dojít ke ztrátě přenášených obrazových dat (souborů). Buďte proto opatrní, a to zejména při dlouhotrvajícím přenosu dat. Při přenosu souborů používejte raději (volitelný) síťový adaptér. K nestabilitě ( vytuhnutí ) počítače a ke ztrátě přenášených dat může dojít, pokud odpojíte nebo připojíte síťový adaptér k fotoaparátu běžícímu na baterii. Před připojením nebo odpojením síťového adaptéru nejprve odpojte fotoaparát od počítače a ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý. Pokud se chcete vyhnout nestabilitě ( vytuhnutí ) počítače, nevypínejte fotoaparát po dobu jeho připojení k počítači. Nestabilitu může způsobovat i připojení fotoaparátu k počítači přes USB rozbočovač (HUB), důvodem bývá nekompatibilita mezi rozbočovačem a počítačem. V takovém případě nepoužívejte rozbočovač a fotoaparát připojte přímo k počítači. Fotografie si můžete prohlížet pomocí grafických aplikací, které podporují formát JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop apod.); webovskými prohlížeči (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, apod.); aplikací CAMEDIA Master; nebo v dalších programech. Podrobné informace o použití komerčních grafických aplikací najdete v jejich příručkách. Pro přehrávání videosekvencí je nezbytný program QuickTime, který najdete na přibaleném CD. Fotografie upravujte až po jejich přenesení do počítače. Jestliže se některé grafické aplikace pokusí upravovat (natáčet apod.) snímky (soubory) přímo na kartě, může dojít k poškození uložených fotografií. 5

6 Identifikace operačního systému (OS) Před připojením fotoaparátu proveďte identifikaci vašeho OS. Vlastní metoda identifikace závisí na typu počítače. Počítače s Windows Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Jestliže na vaší pracovní ploše není ikona Tento počítač, klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start. Poklepejte na ikonu Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Systém. Vzhled ikon uvnitř této složky je velmi závislý na vámi používané verzi Windows. Jestliže hledanou ikonu nikde nevidíte, klepněte v levé části okna na Zobrazit všechny Ovládací panely. 6

7 Identifikace operačního systému (OS) Objeví se okno Systém vlastnosti. Prohlédněte a poznamenejte si informace ze sekce Systém:. Ujistěte se, že váš operační systém je Windows 98, 98 SE, Me, 2000 Professional nebo Windows XP, potom okno zavřete klepnutím na tlačítko OK. Jestliže máte operační systém Windows 98/98 SE, pokračujte sekcí Instalace USB ovladače ve Windows 98 ( str. 9). Uživatelé Windows Me/2000/XP str. 11 Uživatelé používající jiný OS str. 31 Mac OS (Macintosh) Z nabídky Apple vyberte položku O tomto počítači. Objeví se okno s názvem operačního systému, který je na daném počítači nainstalován. Ujistěte se, že jde o operační systém OS nebo OS X. Uživatelé Mac OS 9/X str. 23 Uživatelé používající jiný OS str. 31 7

8 Windows Windows 98/Me/2000/XP Ujistěte se, že: Váš počítač je zapnutý a běží na něm Windows. Pokud máte spuštěny jiné aplikace, ukončete je. Doporučujeme vám, abyste pro napájení fotoaparátu použili volitelný síťový adaptér. Pokud dojde k vybití baterie v okamžiku, kdy počítač přistupuje na kartu vloženou do fotoaparátu, bude tato operace nevhodně přerušena a výsledkem může být zničení obrazových souborů (dat). Jestliže přesto používáte baterii, ujistěte se, že v ní zbývá dostatečné množství energie. Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE)...9 Propojení fotoaparátu s počítačem...11 Jak si ověřit, že počítač rozpoznal fotoaparát...14 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován...15 Přenos fotografií do počítače...17 Jak odpojit fotoaparát od počítače

9 Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE) Pokud používáte operační systém Windows 98/98 SE, musíte nainstalovat USB ovladač. Při instalaci USB ovladače do vašeho počítače postupujte podle dále uvedených pokynů. Jakmile budete mít tuto proceduru jednou za sebou, už ji nebudete muset opakovat. Jestliže pracujete s operačním systém Windows Me/2000/XP, pak USB ovladač není třeba instalovat. Pokračujte sekcí Propojení fotoaparátu s počítačem ( str. 11). Vložte CD s dodaným programovým vybavením do mechaniky CD-ROM. Mělo by dojít k automatickému spuštění programu Olympus Windows Installer. Klepněte na tlačítko USB driver. Je-li USB ovladač na vašem počítači již nainstalován, pak toto tlačítko nebude k dispozici. V systémech Windows Me/2000/XP se nabídka s možností instalace USB ovladače vůbec nezobrazí. Jestliže nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, vyberte z nabídky Start položku Spustit a spusťte program (označení mechaniky):\information.exe. Označení mechaniky (písmenko) CD-ROM závisí na konkrétním počítači. Označení mechaniky zjistíte, když na pracovní ploše poklepete na ikonu Tento počítač. 9

10 Instalace USB ovladače pro Windows 98 (Platí pro Windows 98/98 SE) Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Začne instalace USB ovladače. Klepnutím na tlačítko OK restartujte váš počítač, čímž bude instalace dokončena. Po restartování počítače bude instalace dokončena. Jestliže se znovu objeví úvodní obrazovka programu Olympus Windows Installer, klepněte na Close (Zavřít) a vyjměte CD-ROM z mechaniky. 10

11 Propojení fotoaparátu s počítačem Uživatelé Windows 98/98SE musí před prvním připojením fotoaparátu k počítači nejprve nainstalovat USB ovladač. ( str. 9) Některé modely fotoaparátů mají v menu parametr USB. Před propojením s počítačem se ujistěte, že je tento parametr nastaven na hodnotu PC. Tento krok není vyžadován, pokud váš fotoaparát tímto parametrem nedisponuje. Pokyny, jak pracovat s menu, si nastudujte z příručky dodané k fotoaparátu. Sekce [SETUP] Křížový ovladač Tlačítko Menu Označený konec dodaného USB kabelu zasuňte do USB zásuvky vašeho počítače, viz níže. Hledejte tuto značku. Konektor USB zásuvka Fyzické umístění USB zásuvky se liší podle typu počítače. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k vašemu počítači. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý a poté zasuňte druhý konec USB kabelu do USB zásuvky na fotoaparátu. Umístění USB zásuvky respektive univerzálního konektoru závisí na modelu fotoaparátu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. Počítač Obdélníkový konektor Menší konektor USB zásuvka USB kabel USB zásuvka nebo univerzální konektor 11

12 Propojení fotoaparátu s počítačem Zapněte fotoaparát. Fotoaparát s krytkou objektivu K zapnutí fotoaparátu dojde automaticky s výjimkou některých modelů, které vyžadují stisk tlačítka (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky). Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí zelená kontrolka napravo od hledáčku. Krytka objektivu Kontrolka Fotoaparát s režimem Přepínač režimů natočte do polohy. (Pokud má váš fotoaparát kromě přepínače režimů i vlastní vypínač, přepněte ho nejprve do polohy ON (Zapnuto).) Tlačítko (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky) Přepínač režimů Některé modely fotoaparátů vykreslí na LCD obrazovce nabídku menu (viz obrázek vpravo). Pokud se toto menu objeví, vyberte pomocí křížového ovladače položku PC a stiskněte tlačítko OK. Vypínač Křížový ovladač Tlačítko OK Počítač rozpozná fotoaparát jako nové zařízení. Po prvním připojení fotoaparátu ho počítač automaticky rozpozná. Až se objeví dialog s hlášením o dokončení instalace, zavřete ho klepnutím na tlačítko OK. Počítač identifikuje fotoaparát jako Výměnný disk. 12

13 Propojení fotoaparátu s počítačem Windows XP Snímky lze přenést z fotoaparátu opravdu velmi snadno. Vyberte Kopírovat obrázky do složky na tomto počítači pomocí průvodce skenery a fotoaparáty, poté postupujte podle instrukcí na obrazovce. Můžete si také zvolit žádná akce a přeskočit tak průvodce pro skenery a fotoaparáty. Následně můžete k prohlížení a úpravám fotografií použít mnohem vyspělejší program, jako je například Olympus CAMEDIA Master. Podrobnější informace o přenosu souborů najdete v uživatelské příručce k programu CAMEDIA Master. Nezapomeňte, že po dobu připojení k počítači jsou všechna tlačítka na fotoaparátu nefunkční. 13

14 Jak si ověřit, že počítač rozpoznal fotoaparát Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Uživatelé Windows XP klepněte na položku Tento počítač v nabídce Start. jistěte se, že toto okno obsahuje ikonu Výměnný disk. Ikon s popiskou Výměnný disk můžete mít v tomto okně víc. Často symbolizují jiná zařízení, například mechaniky výměnných disků nebo USB čtečky karet SmartMedia. V takovém případě je fotoaparát rozpoznán jako jeden z mnoho výměnných disků. Pokud ikonu nenajdete, pak nejsou fotoaparát a počítač správně propojeny. Vypněte fotoaparát, odpojte ho od počítače a připojte znovu nebo pokračujte sekcí Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován ( str. 15) a podle ní si ověřte, zda máte USB ovladač skutečně nainstalován. 14

15 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován Pokud počítač neidentifikoval fotoaparát jako Výměnný disk, proveďte následující proceduru a na jejím základě zkontrolujte, zda byl USB ovladač skutečně nainstalován. Otevřete složku Tento počítač a poklepejte na ikonu Ovládací panely. Uživatelé Windows XP otevřou Ovládací panely z nabídky Start. Poklepejte na ikonu Systém. Objeví se okno Systém vlastnosti. Klepněte na záložku Správce zařízení. 15

16 Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován Ověřte si, že v sekci Řadič sběrnice USB máte položku OLYMPUS Digital Camera. Pokud jste položku OLYMPUS Digital Camera nenašli, vypněte fotoaparát, odpojte ho od počítače a začněte znovu. Uživatelé Windows 98/98 SE začněte znovu od sekce Jak si ověřit, že je USB ovladač skutečně nainstalován a uživatelé Windows Me/2000/XP začněte od části Propojení fotoaparátu s počítačem. Pokud byl USB ovladač správně nainstalován, měli byste ve Správci zařízení najít následující: název připojeného fotoaparátu v sekci Diskové jednotky OLYMPUS Digital Camera jako jednu z položek v sekci Řadič sběrnice USB 16

17 Přenos fotografií do počítače Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. Uživatelé Windows XP klepnou na položku Tento počítač v nabídce Start. Poklepejte na ikonu Výměnný disk. Po připojení fotoaparátu se objeví nová ikona s popiskou Výměnný disk, která symbolizuje, že počítač rozpoznal digitální fotoaparát jako Výměnný disk. Jestliže se po poklepání na ikonu objeví chybové hlášení, může ho způsobovat některý z následujících zdrojů problémů: 1 Napájení fotoaparátu (síťový adaptér není správně připojen nebo jsou vybité baterie) Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen respektive baterie dostatečně nabity. 2 Karta (buď není ve fotoaparátu založena žádná karta nebo je problém přímo v kartě) Ověřte si, že snímky uložené na kartě lze zobrazit na LCD obrazovce fotoaparátu. Poklepejte na složku Dcim. 17

18 Přenos fotografií do počítače Poklepejte na složku 100olymp. Budou zobrazeny obrazové soubory (JPEGy) s příslušnými názvy typu P jpg. Fotoaparát přiřazuje názvy složkám a souborům automaticky, podle následujících pravidel. Název složky (Příklad) Název souboru (Příklad) Pořadové číslo Měsíc / Den / Pořadové číslo Pořadová čísla souborů jsou přidělována v rozsahu od 0001 do Pořadová čísla složek jsou přidělována v rozsahu od 100 do 999. Jakmile pořadové číslo souboru dosáhne hodnoty 9999, dojde k vytvoření nové složky, které bude přiděleno následující číslo. Měsíce od ledna do září jsou vyjádřeny číslicemi od 1 do 9. Říjen má písmeno A, listopad písmeno B a prosinec písmeno C. Na pracovní ploše poklepejte na složku Dokumenty. Pokud tuto ikonu nemůžete na pracovní ploše najít, spusťte z nabídky Start program Průzkumník a v něm poklepejte na ikonu Dokumenty. 18

19 Přenos fotografií do počítače Vykreslí se okno Dokumenty. Tažením přesuňte fotografii, kterou chcete uložit do počítače (v našem případě P jpg) na plochu okna Dokumenty. Fotografie bude uložena na počítači (do složky Dokumenty ). Chcete-li vybrat všechny soubory použijte nabídku Úpravy > Vybrat vše. Po přenosu fotografie do počítače si ji můžete prohlédnout. Stačí na ni poklepat. Soubor bude poté otevřen ve výchozím prohlížeči fotografií pro daný operační systém. Pokud si chcete prohlédnout snímek v různém stupni zvětšení nebo ho dále zpracovat, budete ho muset otevřít v programu, který podporuje grafický formát JPEG respektive TIFF, například Paint Shop Pro, Photoshop nebo CAMEDIA Master. Při kopírování souboru bude na fotoaparátu blikat kontrolka napravo od hledáčku nebo indikátor zápisu na kartu. Jestliže kontrolka bliká, neotvírejte kryt prostoru pro kartu na fotoaparátu, nevkládejte ani nevyjímejte baterie ani nepřipojujte a neodpojujte síťový adaptér, taková činnost může vést k poškození obrazových souborů. 19

20 Jak odpojit fotoaparát od počítače Pokud pracujete s operačním systémem Windows Me/2000, pokračujte sekcí Windows Me/2000/XP ( str. 21). Windows 98 Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Některé modely fotoaparátů mají kontrolku napravo od hledáčku, jiné jsou vybaveny indikátorem přístupu na kartu. Vlastní umístění kontrolek závisí na daném modelu. Další informace najdete v příručce k vašemu fotoaparátu. Kontrolka Poklepejte na ikonu Tento počítač a pravým tlačítkem klepněte na Výměnný disk. Objeví se místní nabídka. Levým tlačítkem klepněte na položku Vysunout. 20

21 Jak odpojit fotoaparát od počítače Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku ani indikátor přístupu na kartu neblikají. Kontrolka Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. Windows ME/2000/XP Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Některé modely fotoaparátů mají kontrolku napravo od hledáčku, jiné jsou vybaveny indikátorem přístupu na kartu. Vlastní umístění kontrolek závisí na daném modelu. Další informace najdete v příručce k vašemu fotoaparátu. Kontrolka 21

22 Jak odpojit fotoaparát od počítače Na hlavním panelu klepněte na ikonu Odpojit nebo vysunout hardware Objeví se hlášení (tlačítko), zda má být mechanika zastavena. Klepněte na hlášení. Objeví se okno Odpojit nebo vysunout hardware Jakmile se hlášení objeví, klepněte na tlačítko OK. Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. Jestliže se po klepnutí na hlášení Odpojit nebo vysunout hardware objeví následující varování, ujistěte se, že skutečně neprobíhá přenos snímků z fotoaparátu a teprve poté odpojte USB kabel. 22

23 Macintosh Mac OS (9/X) Ujistěte se, že: Váš počítač je zapnutý a běží na něm Mac OS. Pokud máte spuštěny jiné aplikace, ukončete je. Doporučujeme vám, abyste pro napájení fotoaparátu použili volitelný síťový adaptér. Pokud dojde k vybití baterií v okamžiku, kdy počítač přistupuje na kartu vloženou do fotoaparátu, bude tato operace přerušena uprostřed a výsledkem může být zničení obrazových souborů (dat). Jestliže přesto používáte baterie, ujistěte se, že v nich zbývá dostatečné množství energie. Pokud pracujete s Mac OS X, je spojení s počítačem a přenos obrazových dat verifikován. V rámci operačního systému se pak mohou objevit následující omezení: Vlastnosti obrazových souborů nejsou správně zobrazeny. Fotografie ve fotoaparátu nelze otevřít bez jejich předchozího přenesení do počítače, apod. Další informace najdete na webovských stránkách společnosti Olympus. Propojení fotoaparátu s počítačem Přenos fotografií do počítače Jak odpojit fotoaparát od počítače

24 Propojení fotoaparátu s počítačem Některé modely fotoaparátů mají v menu parametr USB. Před propojením s počítačem se ujistěte, že je tento parametr nastaven na hodnotu PC. Tento krok není vyžadován, pokud váš fotoaparát tímto parametrem nedisponuje. Sekce [SETUP] Pokyny, jak pracovat s menu, si nastudujte z příručky dodané k fotoaparátu. Tlačítko Menu Křížový ovladač Označený konec dodaného USB kabelu zasuňte do USB zásuvky vašeho počítače, viz níže. Hledejte tuto značku. Konektor USB zásuvka Fyzické umístění USB zásuvky se liší podle typu počítače. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k vašemu počítači. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý a poté zasuňte druhý konec USB kabelu do USB zásuvky na fotoaparátu. Umístění USB zásuvky respektive univerzálního konektoru závisí na modelu fotoaparátu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k fotoaparátu. Počítač Obdélníkový konektor Menší konektor USB zásuvka USB kabel USB zásuvka nebo univerzální konektor 24

25 Propojení fotoaparátu s počítačem Zapněte fotoaparát. Fotoaparát s krytkou objektivu K zapnutí fotoaparátu dojde automaticky s výjimkou některých modelů, které vyžadují stisk tlačítka (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky). Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí zelená kontrolka napravo od hledáčku. Kontrolka Krytka objektivu Fotoaparát s režimem Přepínač režimů natočte do polohy. (Pokud má váš fotoaparát kromě přepínače režimů i vlastní vypínač, přepněte ho nejprve do polohy ON (Zapnuto).) Tlačítko (Zapnutí/Vypnutí LCD obrazovky) Přepínač režimů Některé modely fotoaparátů vykreslí na LCD obrazovce nabídku menu (viz obrázek vpravo). Pokud se toto menu objeví, vyberte pomocí křížového ovladače položku PC a stiskněte tlačítko OK. Počítač rozpozná fotoaparát jako nové zařízení. Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a na pracovní ploše se objeví ikona Bez názvu Jestliže se tato ikona na pracovní ploše neobjeví, vypněte fotoaparát a připojte ho znovu. Vypínač Křížový ovladač Tlačítko OK Mac OS X Jakmile počítač rozpozná fotoaparát, dojde k automatickému spuštění programu Apple Image Capture. str. 29 Nezapomeňte, že po dobu připojení k počítači jsou všechna tlačítka na fotoaparátu nefunkční. 25

26 Přenos fotografií do počítače Mac OS 9 Fotografie můžete přenést z fotoaparátu a uložit je do počítače (v tomto případě na Pevný disk). Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Bez názvu, která se tam objeví po připojení fotoaparátu k počítači. Jestliže ikonu nemůžete najít nebo se po poklepání na ikonu objeví chybové hlášení, může to způsobovat některý z následujících zdrojů problémů: 1 napájení fotoaparátu (síťový adaptér není správně připojen nebo jsou vybité baterie) Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen respektive baterie dostatečně nabity. 2 karta (buď není ve fotoaparátu založena žádná karta nebo je problém přímo v kartě) Ověřte si, že snímky uložené na kartě lze zobrazit na LCD obrazovce fotoaparátu 3 USB kabel (fotoaparát a počítač nejsou USB kabelem správně propojeny) 4 není povolen Apple doplněk File Exchange. Jak povolit doplněk si prosím nastudujte z dokumentace dodané společností Apple k vašemu operačnímu systému. Poklepejte na složku Dcim. Poklepejte na složku 100OLYMP. 26

27 Přenos fotografií do počítače Budou zobrazeny obrazové soubory (JPEGy) s příslušnými názvy typu P jpg. Fotoaparát přiřazuje názvy složkám a souborům automaticky, podle následujících pravidel. Název složky (Příklad) Název souboru (Příklad) Pořadové číslo Měsíc / Den / Pořadové číslo Pořadová čísla souborů jsou přidělována v rozsahu od 0001 do Pořadová čísla složek jsou přidělována v rozsahu od 100 do 999. Jakmile pořadové číslo souboru dosáhne hodnoty 9999, dojde k vytvoření nové složky, které bude přiděleno následující číslo. Měsíce od ledna do září jsou vyjádřeny číslicemi od 1 do 9. Říjen má písmeno A, listopad písmeno B a prosinec písmeno C. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Macintosh HD. 27

28 Přenos fotografií do počítače Vykreslí se okno Hard disk. Tažením přesuňte fotografii, kterou chcete uložit do počítače (v našem případě P jpg) na plochu okna Hard disk. Fotografie bude uložena v počítači (na pevný disk). Chcete-li vybrat všechny soubory použijte nabídku Úpravy > Vybrat vše. Po přenosu fotografie do počítače si ji můžete prohlédnout. Stačí poklepat na obrazový soubor nacházející se v příslušné složce na pevném disku. Soubor bude poté otevřen ve výchozím prohlížeči fotografií pro daný operační systém. Pokud si chcete prohlédnout snímek v různém stupni zvětšení nebo ho dále zpracovat, budete ho muset otevřít v programu, který podporuje grafický formát JPEG respektive TIFF, například Paint Shop Pro, Photoshop nebo CAMEDIA Master. Při kopírování souboru bude na fotoaparátu blikat kontrolka napravo od hledáčku nebo indikátor zápisu na kartu. Jestliže kontrolka bliká, neotvírejte kryt prostoru pro kartu na fotoaparátu, nevkládejte ani nevyjímejte baterie ani nepřipojujte a neodpojujte síťový adaptér, taková činnost může vést k poškození obrazových souborů. 28

29 Přenos fotografií do počítače Mac OS X V souvislosti s tímto operačním systémem se mohou objevit následující potíže. Pokud není fotoaparát správně připojen, může se to projevit na stabilitě počítače. Informace o datu a času obrazových souborů není zobrazována přesně. Jestliže byl po dobu připojení fotoaparátu k počítači otevřen kryt prostoru pro kartu, ikona Bez názvu nezmizí z pracovní plochy apod. Jakmile počítač rozpozná fotoaparát, objeví se automaticky dialog z programu Apple Image Capture. V nabídce Download To nastavte cílovou složku. Chcete-li přenést všechny soubory, klepněte na tlačítko Download All. Pokud chcete přenést jen některé soubory, klepněte na Download Some a vyberte požadované snímky. Snímky budou přeneseny z fotoaparátu do počítače. Jestliže pracujete s operačním systémem Mac OS X a chcete přenášet snímky stejnou metodou jako v Mac OS 9, zvolte File > Close a ukončete program Apple Image Capture. V tuto chvíli bude fotoaparát označen jako bez popisky. Jestliže používáte program Apple Image Capture a přenesete snímky z fotoaparátu do počítače a zase zpět na kartu, pak fotografie nepůjdou ve fotoaparátu prohlížet a mohou se vyskytnout i další potíže. 29

30 Jak odpojit fotoaparát od počítače Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu neblikají. Kontrolka Ikonu bez názvu hoďte do odpadkového koše na pracovní ploše. Indikátor přístupu na kartu Ujistěte se, že kontrolka napravo od hledáčku respektive indikátor přístupu na kartu nesvítí. Kontrolka Odpojte USB kabel od fotoaparátu. Odpojte USB kabel od počítače. 30

31 Přenos fotografií v jiných OS (Pro uživatele ostatních OS) Uživatelé ostatních operačních systémů nemohou propojit fotoaparát přímo s počítačem. Windows 95 Windows NT Mac OS před verzí OS 9 V případě výše uvedených OS můžete fotografie přenést do počítače pomocí volitelného disketového nebo PCMCI adaptéru. Je váš počítač vybaven USB rozhraním? Máte na vašem počítači zásuvku označenou symbolem? Ne Ano Ano Pomocí dodaného USB kabelu propojte fotoaparát přímo s počítačem. Ne Pracujete s některým z následujících OS? Windows 98 Windows 2000 Windows Me Windows XP Mac OS 9/X Použijte volitelnou USB čtečku karet SmartMedia. * Některé čtečky karet nejsou kompatibilní s Mac OS X. Nejčerstvější informace o kompatibilitě jednotlivých zařízení najdete na webovských stránkách společnosti Olympus. Má váš počítač vestavěný slot (zásuvku) PCMCI? Ne Ano Použijte volitelný PCMCI adaptér.* * Není podporován ve Windows NT 4.0 a nižších. Obraťte se na vašeho nejbližšího zástupce společnosti Olympus. 31

32 OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. Shinjuku Monolith, 3-1, Nishi Shinjuku 2-chrome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. OLYMPUS AMERICA INC. Two Corporate Center Drive, Melvile, NY , U.S.A. Tel Technická podpora (USA): 24/7 automatická elektronická pomoc: Zákaznický servis: Tel (Zdarma) Naše poradenské linky jsou k dispozici od 8:00 do 22:00 (od pondělí do pátku) ET Aktualizace programového vybavení od společnosti Olympus lze získat na OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. Areál/Distribuce: Wendenstrasse D Hamburg, Germany Tel. +49 (0) /+49 (0) Dopisy: Postfach , Hamburg, Germany. Technická podpora pro evropské zákazníky: Prosím navštivte naši webovskou stránku nebo volejte naše BEZPLATNÉ ČÍSLO: pro Rakousko, Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lucemburk, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království Prosím mějte na paměti, že někteří (zvláště mobilní) poskytovatelé telefonních služeb neumožňují vytáčet nebo volat na čísla začínající předvolbou Pro všechny ostatní výše neuvedené evropské země a také v případě, že se vám k nám nepodaří dovolat na výše uvedené číslo, použijte prosím následující PLACENÉ ČÍSLO: +49 (0) nebo +49 (0) Naše poradenské linky jsou k dispozici od 9:00 do 18:00 středoevropského času (od pondělí do pátku)

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více