Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení"

Transkript

1 Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Žákovská knížka Jméno a příjmení Třída

2 O mně Jmenuji se Chodím do třídy Mým třídním učitelem je Jeho/její je Jeho/její telefon je Bydlím Narodil jsem se Jsem pojištěn u Lékař, který mne ošetřuje, se jmenuje Zastihnete ho na telefonním čísle Můj zdravotní stav Je dobré vědět, že užívám tyto léky Trpím alergií A jiné Můj podpis Podpisy rodičů 1

3 O rodičích Moje maminka Jmenuje se a bydlí Její telefonní číslo je Její ová adresa je Do práce se jí dovoláte na číslo Můj tatínek Jmenuje se a bydlí Jeho telefonní číslo je Jeho ová adresa je Do práce se mu dovoláte na číslo Kopie karty zdravotního pojištění 2

4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Moje škola Sídlo školy, kontakty: Kotlářská 4, Brno, web: Telefon školy: Telefon jídelny: Pracovníci školy: Ředitel: Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý Zástupce ředitele pro 1. stupeň:....mgr. Miroslava Hanzlová Zástupce ředitele pro 2. stupeň:.....mgr. Kamila Tachovská Vedoucí školní družiny: alena Bodečková Výchovný poradce:.....mgr. Miroslava Hanzlová (I. stupeň) mgr. Miluše Nováková (II. stupeň) Metodik prevence: phdr. Helena Konečná Školní psycholog: mgr. David Vaněk, PhD. Speciální pedagog: mgr. Kateřina Horáková Sekretariát:.. Ing. Bc. Radka Mácová, Ing. Alena Knoblochová Provoz školy: Škola otevřena od: 7.40 Začátek vyučování: 7.55 Ranní družina od: 6.30 Provoz školní družiny: do Důležitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém: 112 Hasiči: 150, Policie: 158, Záchranná služba: 155 Bezplatná linka pro pomoc dětem v kritické situaci: Škola pro život ve 21. století 3

5 Vnitřní řád školy Budu: dodržovat zákony České republiky dodržovat školní řád a pravidla slušného chování se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně chránit zdraví své, svých spolužáků i ostatních lidí ve škole zabraňovat projevům diskriminace, nepřátelství a násilí všeho druhu ohleduplný, tolerantní ke svým spolužákům a budu se jim snažit pomáhat bez námitek plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy se snažit dosáhnout co nejlepších studijních výsledků a budu se pravidelně připravovat na vyučování přicházet do hodiny včas a budu mít věci připraveny k výuce chodit vhodně upraven a oblečen se ve škole přezouvat, nechávat boty v šatně, dbát na pořádek a čistotu na svém místě, ve třídě, v ostatních prostorách školy a v jejím okolí Nebudu: omezovat právo svých spolužáků na nerušené učení a právo učitelů na nerušené vyučování ubližovat sobě ani ostatním se chovat hlučně a vulgárně ničit svůj ani cizí majetek ani si přisvojovat cizí věci zapomínat pomůcky a domácí úkoly používat mobilní telefon nebo multimediální přehrávač (vypnu ho) zneužívat práva na dodržování pitného režimu a použití WC (využívat přestávky) 4

6 Vnitřní řád školy Určitě se musím vyvarovat: všech projevů ponižování a ubližování spolužákům opuštění školní budovy v průběhu vyučování a v době školní družiny bez souhlasu vyučujících a bez předchozího písemného souhlasu rodičů (týká se i odpoledního vyučování) ničení školního majetku a plýtvání školními zdroji kouření, požívání alkoholu a užití nebo distribuce omamných látek ve všech prostorách školy, před školou a na akcích pořádaných školou Co očekávám: rozumné a splnitelné pokyny od dospělých slušné chování a jednání, respektující mě jako člověka spravedlivý a nestranný přístup učitelů ke všem žákům že mě učitelé vyslechnou, připustí rozumnou diskusi a budou se mi snažit pomoci že chování a vystupování dospělých bude pro mě vzorem připravené a efektivně využité vyučovací hodiny možnost spolupodílení se na tvorbě pravidel školy a dalším dění ve škole prostřednictvím OST Vím, že existují také další předpisy, které je třeba dodržovat. Seznámit se s nimi mohu u třídního učitele nebo na školní vývěsce. Podpis rodiče Podpis žáka Podpis třídního učitele 5

7 Hodnocení chování Přestupky proti některým pravidlům, které stanovuje Školní řád jsou obodovány dle následující tabulky. Žák při přestupku získá na své konto daný počet bodů. Při dovršení stanovené hranice (jsou stanoveny pro daný školní rok informace u třídního učitele nebo na webových stránkách školy) je uděleno kázeňské opatření. Tabulka A body se přičítají za: A1 úklid nad rámec povinností A2 školní a městská kola olympiád a jiných soutěží A3 krajská a celostátní kola olympiád a jiných soutěží A4 výpomoc formou dozoru na školních akcích A5 výpomoc formou aktivní účasti na školních akcích A6 výzdoba třídy A7 každých 15 pracovních dnů za sebou následujících bez B i C bodů A8 vzorné plnění funkcí (každé pololetí) A9 pomoc učiteli nad rámec povinností (mimo výuku) A10 vzorné a příkladné chování na výletech a exkurzích Tabulka B body se odečítají za: B1 nemá ŽK B2 nemá pomůcky potřebné do výuky B3 nemá DÚ B4 nemá přezůvky (neuzavřená obuv pantofle, sandály...) B5 nemá cvičební úbor neplnění povinnosti služby (smazaná tabule, odcházet poslední ze třídy B6 a třídu uklidit, zajistit zamčení třídy vyučujícím, pokud žáci opouští třídu během vyučování atd.) B7 do 5 pracovních dní nemá podpis v ŽK B8 do 5 pracovních dní nemá omluvenku na 1 den (může se opakovat) B9 do 5 pracovních dní nemá omluvenku na 2 a více dní (může se opakovat) BA 3 A bod 1 bod 1 bod 2 body 1 bod 2 body 1 až 2 body 2 body 2 body 1 až 2 body 1 až 2 body 1 bod 1 až 2 body 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod 3 bod -3 body Tabulka C body se odečítají za: žák na chodbě po zvonění před příchodem učitele, pozdní příchod do C1 vyučování 1 bod svačí, žvýká ve výuce, je na obědě mimo rozpis jídelny, je v jídelně bez C2 zaplacených obědů 1 bod C3 nedovolené opuštění výuky (opuštění třídy nebo školy bez vědomí učitele) 2 až 4 body C4 nepracuje v hodině, dělá něco jiného než zadal učitel, neplní úkoly, nepíše zápis, vyrušování v hodině, neuposlechnutí pokynů učitele, nedovolené 1 až 4 body opuštění místa v hodině C5 podvod s ŽK či známkami, při testu nebo zkoušení 2 až 5 bodů C6 nekázeň o přestávce (včetně jídelny), provokace, náznaky agrese 1 až 3 body manipulace s mobilem či jinou audiovizuální technikou během školní výuky, 2 body tzn. během vyučování i přestávek (včetně foťáku, MP3, MP4, sluchátek + uzavření v trezoru C7 a nutné vyzvednutí v uších atd.) rodiči 6

8 Tabulka C body se odečítají za: C8 vyhození čehokoliv z oken C9 vulgárnost, urážky, sprosté výrazy a gesta vůči spolužákům Hodnocení chování C10 lhaní, drzost, vulgárnost, urážky, sprosté výrazy a gesta vůči dospělým 2 až 5 bodů 1 až 3 body 3 až 10 bodů C11 fyzické napadení spolužáka rvačka, agrese, jednostranné napadení apod. 5 až 15 bodů C12 šikana fyzické a psychické ubližování, ponižování C13 krádež C14 neúmyslné poškození školního majetku, cizí věci C15 úmyslné poškození školního majetku, cizí věci (kresby a rytiny na zdech či nábytku, neopravitelné poškození atd.) 15 až 25 bodů 5 až 15 bodů + vrácení věcí nebo finanční náhrada 1 až 3 body + náprava věci nebo finanční náhrada 2 až 5 bodů + náprava věci nebo finanční náhrada alkohol, cigarety a jiné zakázané látky držení a nošení do školy a v jejím C16 bezprostředním okolí a na akcích školy 10 až 15 bodů alkohol, cigarety a jiné zakázané látky užívání a distribuce ve škole a jejím C17 25 až 40 bodů bezprostředním okolí a na akcích školy C18 nošení nebezpečných předmětů do školy 3 až 5 bodů C19 každá neomluvená hodina / každý neomluvený den 3 body/ 10 bodů C20 nevhodné chování na mimoškolní akci 1 až 5 bodů CA 3 A bod -2 body Počet bodů ve vztahu ke kázeňským opatřením Kázeňské opatření se uděluje vždy po získání 8 C bodů nebo 12 B bodů. Kázeňská opatření se udělují v následující posloupnosti: napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele pohovor u ředitele školy důtka ředitele školy dvojka z chování důtka ředitele školy trojka z chování Pochvaly pochvala třídního učitele. 10 bodů pochvala ředitele školy.. 16 bodů Konto bodů Datum Kód Bodů+podpis Podpis rodiče Datum Kód Bodů+podpis Podpis rodiče 7

9 Hodnocení chování Konto bodů Datum Předmět Kód Body+učitel Podpis rodiče Datum Předmět Kód Body+učitel Podpis rodiče Datum Předmět Kód Body+učitel Podpis rodiče 8

10 Hodnocení chování Konto bodů Datum Předmět Kód Body+učitel Podpis rodiče Datum Předmět Kód Body+učitel Podpis rodiče Datum Předmět Kód Body+učitel Podpis rodiče 9

11 Pravidla mé třídy 10

12 Organizace školního roku 2014/2015 Začátek školního roku září 2014 (pondělí) Konec I. pololetí ledna 2015 (čtvrtek) Začátek II. pololetí února 2015 (pondělí) Konec II. pololetí června 2015 (úterý) Data vysvědčení: ledna června 2015 Prázdniny Podzimní a 29. října 2014 (pondělí a středa) Vánoční. 22. prosince 2014 (pondělí) až 4. ledna 2015 (neděle) (vyučování začne 5. ledna 2015 pondělí) Pololetní ledna 2015 (pátek) Jarní února 1. března 2015 (pondělí neděle) Velikonoční a 3. dubna 2015 (čtvrtek a pátek) Hlavní prázdniny začínají 1. července 2015 (středa) končí 31. srpna 2015 (pondělí) Termíny třídních schůzek a hovorových hodin Datum Typ setkání Podpis rodičů Pondělí 8. září 2014 Pondělí 6. října 2014 Pondělí 10. listopadu 2014 Pondělí 5. ledna 2015 Pondělí 13. dubna 2015 Pondělí 1. června 2015 Třídní schůzky 1. a 6. ročníků Plenární schůze SPŠ, třídní schůzky, hovorové hodiny Hovorové hodiny Třídní schůzky, hovorové hodiny Třídní schůzky, hovorové hodiny Třídní schůzky, hovorové hodiny Začátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv. 11

13 Organizace školního roku 2013/2014 Den otevřených dveří na škole Čtvrtek 11. prosince 2014: ukázky výuky, tříd, výukových programů, akcí školy Významné akce školy Úterý září Maratón říjen Veselé odpoledne s rodiči v MŠ Čtvrtek prosince Školákem nanečisto až 12. prosince Vánoční dílny v MŠ Čtvrtek prosince Den světel Úterý prosince Vánoční koncert Středa ledna Zimní den sportu Čtvrtek dubna Den Země až 7. května Oslavy svátku matek v MŠ Úterý června Zahradní slavnost Čtvrtek června Rozloučení s žáky 9. ročníků Pátek června HELP Pondělí června Letní den sportu Srovnávací písemné práce Pondělí.. 2. února ročník Komunikativní a sociálně-pers. kompetence Úterý února ročník Kompetence k učení a řešení problémů Středa února ročník Kompetence občanské a pracovní Pondělí března a 9. ročníky..... Český jazyk Úterý března a 9. ročníky..... Anglický jazyk Středa března a 9. ročníky..... Matematika Čtvrtek března a 9. ročníky.... Přírodovědné a společenskovědní předměty Pondělí května , 7. a 8. ročníky.. Český jazyk Úterý května , 7. a 8. ročníky.. Anglický jazyk Středa května , 7. a 8. ročníky.. Matematika Čtvrtek května , 7. a 8. ročníky.. Přírodovědné a společenskovědní předměty 12

14 Mé kroužky Školní kroužky Kroužek Den Od do Vyučující Mimoškolní kroužky Kroužek Den Od do Vyučující Moje třída chodí na obědy Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 13

15 Omluvný list žáka Datum Důvod nepřítomnosti Podpis rodiče Zameškané hodiny Podpis učitele 14

16 Omluvný list žáka Datum Důvod nepřítomnosti Podpis rodiče Zameškané hodiny Podpis učitele 15

17 Omluvný list žáka Datum Důvod nepřítomnosti Podpis rodiče Zameškané hodiny Podpis učitele 16

18 Omluvný list žáka Datum Důvod nepřítomnosti Podpis rodiče Za- Zameškané hodiny Podpis učitele 17

19 Omluvný list žáka Datum Důvod nepřítomnosti Podpis rodiče Zameškané hodiny Podpis učitele 18

20 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 19

21 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 20

22 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 21

23 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 22

24 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 23

25 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 24

26 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 25

27 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 26

28 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 27

29 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 28

30 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 29

31 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 30

32 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 31

33 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 32

34 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 33

35 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 34

36 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 35

37 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 36

38 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 37

39 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 38

40 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 39

41 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 40

42 Moje studijní výsledky Předmět: Vyučující: Datum Učivo Známka Podpis 41

43 Hodnocení a sebehodnocení Kdo mě hodnotí? já sám/sama učitelé rodiče Proč se hodnotím? Abych poznal/a, co umím nového a zda dokážu získané znalosti použít. Abych zjistil/a, jestli jsem udělal/a nějaký pokrok. A pak se budu moci rozvíjet dál. Proč mě hodnotí ostatní? Abych se dověděla, jak mě vidí ostatní. Aby mi mohli dobře poradit, co mohu zlepšit. Aby mne mohli pochválit, ocenit. Jak hodnotíme? konkrétně přesně stručně srozumitelně upřímně pravdivě 42

44 I. čtvrtletí Jak se vidím já: Hodnocení a sebehodnocení zápisy a úpravu sešitu mám v pořádku dokážu samostatně vyřešit zadané úkoly plním pravidelně domácí úkoly v hodinách se zapojuji do práce sám vyhledávám informace v knihách, encyklopediích dokážu spolupracovat ve skupině nosím všechny potřebné pomůcky snažím se na druhých vidět spíše jejich kladné vlastnosti usiluji o to, aby naše třída byla dobrý kolektiv a každý se v ní cítil dobře znám své dobré vlastnosti zvládám ne vždy zvládám zatím nezvládám Jak mne vidí třídní učitel/ka: Vyjádření rodičů ke školnímu hodnocení:

45 Hodnocení a sebehodnocení II. čtvrtletí Jak se vidím já: zápisy a úpravu sešitu mám v pořádku dokážu samostatně vyřešit zadané úkoly plním pravidelně domácí úkoly v hodinách se zapojuji do práce sám vyhledávám informace v knihách, encyklopediích dokážu spolupracovat ve skupině nosím všechny potřebné pomůcky snažím se na druhých vidět spíše jejich kladné vlastnosti usiluji o to, aby naše třída byla dobrý kolektiv a každý se v ní cítil dobře znám své dobré vlastnosti zvládám ne vždy zvládám zatím nezvládám Jak mne vidí třídní učitel/ka: Vyjádření rodičů ke školnímu hodnocení:

46 III. čtvrtletí Jak se vidím já: Hodnocení a sebehodnocení zápisy a úpravu sešitu mám v pořádku dokážu samostatně vyřešit zadané úkoly plním pravidelně domácí úkoly v hodinách se zapojuji do práce sám vyhledávám informace v knihách, encyklopediích dokážu spolupracovat ve skupině nosím všechny potřebné pomůcky snažím se na druhých vidět spíše jejich kladné vlastnosti usiluji o to, aby naše třída byla dobrý kolektiv a každý se v ní cítil dobře znám své dobré vlastnosti zvládám ne vždy zvládám zatím nezvládám Jak mne vidí třídní učitel/ka: Vyjádření rodičů ke školnímu hodnocení:

47 Hodnocení a sebehodnocení IV. čtvrtletí Jak se vidím já: zápisy a úpravu sešitu mám v pořádku dokážu samostatně vyřešit zadané úkoly plním pravidelně domácí úkoly v hodinách se zapojuji do práce sám vyhledávám informace v knihách, encyklopediích dokážu spolupracovat ve skupině nosím všechny potřebné pomůcky snažím se na druhých vidět spíše jejich kladné vlastnosti usiluji o to, aby naše třída byla dobrý kolektiv a každý se v ní cítil dobře znám své dobré vlastnosti zvládám ne vždy zvládám zatím nezvládám Jak mne vidí třídní učitel/ka: Vyjádření rodičů ke školnímu hodnocení:

48 Moje čtvrtletní studijní výsledky Předměty I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Dějepis Občanská výchova Etická výchova Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Podpis rodičů 47

49 Moje účast v soutěžích a olympiádách Úroveň Soutěž, olympiáda Umístění 48

50 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 49

51 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 50

52 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 51

53 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 52

54 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 53

55 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 54

56 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 55

57 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 56

58 Akce třídy a školy, vzkazy rodičům 57

59 Rozvrh hodin 1. pololetí 2. pololetí Den/Hodina Pondělí Útery Středa Čtvrtek Pátek Den/Hodina Pondělí Útery Středa Čtvrtek Pátek

60 Školní poradenské pracoviště se představuje Jsme rádi, že Ti můžeme představit Školní poradenské pracoviště. Školní poradenské pracoviště tvoří školní psycholog, výchovné poradkyně a metodik prevence. Své služby nabízíme jak tobě, tak také tvým rodičům a všem dalším žákům a žákyním naší školy. Naším cílem je, aby tobě i ostatním bylo na naší škole dobře, aby se ti na škole líbilo. Každý žák nemusí mít samé jedničky, ale přejeme si a usilujeme o to, aby každý žák byl na naší škole spokojený a cítil se v pohodě. Můžeš se na nás obrátit kdykoliv, když: chceš pomoci řešit konflikty a hádky mezi tebou a jinými spolužáky chceš pomoci, když ti někdo bezdůvodně ubližuje nebo se ti posmívá chceš pomoci řešit neshody mezi tebou a učiteli chceš pomoci se začleněním do třídního kolektivu chceš poradit, jak se učit chceš se svěřit se svým trápením chceš hledat řešení problémových vztahů doma chceš se zbavit jakékoliv závislosti chceš poradit s volbou střední školy chceš pomoci hledat řešení v tvé těžké životní situaci chceš rozvinout své schopnosti diskutovat a komunikovat chceš umět efektivně řešit problémy a konflikty chceš se podělit o radostnou zprávu chceš si jen tak popovídat 59

61 Školní poradenské pracoviště se představuje Nemusí vždy jít jen o tebe samotného. Možná sis všimnul, že ve tvém okolí je spolužák nebo spolužačka, který je smutný, něco ho trápí, ostatní se k němu chovají přezíravě nebo mu dělají naschvály. Můžeš mu pomoci ty sám, nebo tím, že se obrátíš na školního psychologa, výchovnou poradkyni nebo metodika prevence. Co můžeš dělat, máš-li problémy ty a nebo někdo v tvém okolí? chceš pomoci řešit konflikty a hádky mezi tebou a jinými spolužáky zkus situaci řešit sám/sama porad' se svými rodiči a třídním učitelem obrat' se na školního psychologa, výchovnou poradkyni nebo metodika prevence Jsme tady pro Tebe: školní psycholog: mgr. David Vaněk, PhD. výchovná poradkyně pro I. stupeň:.. Mgr. Miroslava Hanzlová výchovná poradkyně pro II. stupeň:.... Mgr. Miluše Nováková metodik prevence: PhDr. Helena Konečná speciální pedagog: mgr. Kateřina Horáková Těšíme se na Tebe. 60

62

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Žákovská knížka Jméno a příjmení Třída O mně Jmenuji se........................................... Chodím do třídy......................................

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové SANKČNÍ ŘÁD Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Příloha č.2. Výchovná opatření. 1. Pochvaly. 2. Opatření k posílení kázně pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Příloha č.2. Výchovná opatření. 1. Pochvaly. 2. Opatření k posílení kázně pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ Příloha č.2 Výchovná opatření 1. Pochvaly Pochvala učitele a třídního učitele do žákovské knížky-bez záznamu do katalogového listu a na vysvědčení 1. za účast ve školním kole sportovních a znalostních

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PERLIČKA

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PERLIČKA VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PERLIČKA ČÍSLO JEDNACÍ: 038 /2015 PLATNOST: 1.9.2015 ZPRACOVALY: Mgr. Martina Schejbalová, MUDr. Darina Gurutidu OBSAH: 1. JAKÁ MÁM PRÁVA JAKO ŽÁK NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Vnitřní režim školy

Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Vnitřní režim školy Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní režim školy 1) Vstup do školy Žáci přicházejí do školy zadním vchodem. Při vstupu do školy si řádně očistí obuv. Škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16 Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Školní řád 2015/16 I. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s

Více

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 )

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 ) Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2 Školní řád ( ú p l n é z n ě n í k e

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Základní škola Dědina

Základní škola Dědina Základní škola Dědina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 235 359 229 fax.: 235 355 185, dundera@zsdedina.cz Školní řád Základní škola Dědina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00,

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 Laškov Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium Nymburk Komenského 779

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium Nymburk Komenského 779 Gymnázium Nymburk Komenského 779 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Každé lidské společenství potřebuje pravidla pro jednání a chování všech jeho členů. Jasný řád a pravidla vytvářejí podmínky pro realizaci

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE Číslo: VP 2 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení pro žáky III. Ustanovení pro rodiče a zákonné zástupce žáků IV. Vnitřní pracovní

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Škola : Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : ZŠ Bor 2/2014 Účinnost : od 1. 9.2005. Změny : 29.8.

Škola : Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : ZŠ Bor 2/2014 Účinnost : od 1. 9.2005. Změny : 29.8. Škola : Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : ZŠ Bor 2/2014 Účinnost : od 1. 9.2005 Spisový znak : VS 31/2014 Změny : 29.8.2014 Skartační znak : S10 Š K O L N Í Ř Á

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby...

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63

Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63 Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63 2. Školní řád Číslo jednací - Spisový znak - Skartační znak a lhůta ZŠHL/229/2015

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní řád Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců,

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Údaje o žákovi. Údaje o rodičích

Údaje o žákovi. Údaje o rodičích Údaje o žákovi Jméno a příjmení žáka Třída Datum narození Trvalé bydliště Adresa pro doručování (pouze pokud se liší od trvalého bydliště) Zdravotní pojišťovna Dětský lékař (jméno a telefon) Alergie (na

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon: 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 (respektuje Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jeho novelu, tj. Zákon č. 49/2009

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou a v této úpravě platí od 01.09.2010. Mgr. Leoš Gregor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Školní řád na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb.

Školní řád na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb. Naše školní pravidla Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Školní řád na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb. při všech činnostech dbáme na bezpečnost svoji i všech ostatních jsme slušní a přátelští

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více