Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne Mgr. Jan Lipavský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne 6.5.2015 Mgr. Jan Lipavský"

Transkript

1 Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne Mgr. Jan Lipavský Program Co je to otevřená radnice K čemu je dobrá transparentnost? Jednotlivé pilíře transparentnosti Diskuze Cíl semináře Seznámit veřejnost se základními cíli transparentnosti a jejími pilíři Zahájit veřejnou diskuzi Získat názory veřejnosti na transparentnost 1) Co je to otevřená radnice - obecný úvod Veřejnou správu vykonáváme veřejně. Cokoliv není ze zákona utajené, mělo by být veřejné (až na výjimky). Používaná terminologie Transparentnost (nejširší pojem) i např. větší územní celky, ČR Otevřená radnice (na komunální úrovni) - zahrnuje vše, co přibližuje radnici občanům - není jen otevření informací za účelem veřejné kontroly otevřenost k dialogu a ke změnám Otevřená data (nejužší pojem uveřejnění dat) Přístup k informacím v. Otevřená data Přístup k informacím (na žádost) je třeba učinit aktivní krok směrem k radnici neformální žádost, zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, soud většinou pouze dílčí informace je třeba umět se zeptat Otevřená data (bez žádosti) aktivní krok směrem k radnici není třeba činit, mohu si pasivně stáhnout data z úložiště dat databáze automaticky uložená na webu

2 aktuální data s popisky přehledně dohledatelná právo je použít, žádné licenční restrikce 2) K čemu je dobrá transparentnost? Základní cíle transparentnosti Omezení transparentnosti Raději postupná evoluce než revoluce Základní cíle transparentnosti Transparentnost není cílem, ale cestou. Zpřístupnit informace o správě města občanům Zapojit veřejnost do správy města (participace) Omezit korupční potenciál a zvýšit hospodárnost nakládání s majetkem města Omezení transparentnosti Otázka: Jak daleko má sahat transparentnost, aby neohrožovala fungování veřejného subjektu (obce)? Jsou případy, kdy nelze informace zveřejňovat, např. oznámení o korupčním jednání kde tomu brání zákon (např. ochrana osobních údajů - zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) je to v zájmu obce a občanů (plánovaný postup proti dlužníkovi, plánování strategického postupu) Raději postupná evoluce než revoluce Transparentnost je třeba zavádět postupně (nikoliv však liknavě). Nelze úředníka zahltit novými povinnostmi ve vztahu k transparentnosti, aby se v nich utopil. 3) Jednotlivé pilíře (instrumenty) transparentnosti a) zapojení veřejnosti b) transparentnost správy města Zapojení veřejnosti obstarávat si informace o veřejném životě v obci právo volit své zastupitele hlasovat v místním referendu

3 možnost ucházet se o členství v komisích a výborech podávat stížnosti podávat podněty, návrhy (individuální, k vyhlášením projektům) účastnit se veřejných projednání účast ve spolcích, společnostech a dalších subjektech, jejichž činnost ovlivňuje veřejný život v obci další Participace občanů Jde spíše o dlouhodobý cíl, který lze jen částečně ovlivnit přímým působením vedení města. Město může pouze vytvořit podmínky a motivaci. Jde o co nejširší zapojení veřejnosti, zejména občanů města do jeho správy. Čím je vyšší míra osobního zapojení veřejnosti, tím je i vyšší důvěra ve správu města. Konkrétní prostředky participace veřejné projednávání věcí v jednotlivých lokalitách včasné a úplné informování občanů o připravovaných projektech a důležitých rozhodnutích ankety a dotazníková řešení (např. rozdání letáků s variantami mezi obyvatele v lokalitě, která má být řešena, aby si řekli, jak má rekonstrukce vypadat, nabídnout jim variantní řešení) internetová a moderní komunikace (webové stránky, Facebook, MMS) např. město Kolín konání zasedání zastupitelstva v prostorách umožňujících širokou účast občanů uveřejňování nezkráceného záznamu/on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva města pružné odpovídání na dotazy občanů semináře a informační akce týkající se důležitých akcí zapojení veřejnosti do výborů, komisí u studentů snaha o zvyšování vazby na město, aby se vraceli po ukončení studia zpět do města uchopení městského úřadu jako klientsky orientované služby občanům - profesionalita a odbornost zaměstnanců úřadu a efektivita jejich práce v zájmu klientů zpříjemnění kontaktu úředníků s veřejností - představování úředníků do telefonu (pozice, dotázání se co lze pro tazatele udělat), visačky s označením úředníka, rozšíření úředních hodin (oběd, pozdní hodiny) Transparentnost správy města Čím je vyšší je míra transparentnosti, tím je vyšší důvěra veřejnosti ve správu obce

4 důkladnější veřejná kontrola omezuje se korupční potenciál Transparentní hospodaření Nakládání s majetkem města měla by být vždy zachovávána zásada spravedlivého přístupu vůči všem měla by být stanovena jasná pravidla veškeré nakládání s majetkem města by mělo být zveřejňováno Investiční akce připravovat investiční akce podle veřejně projednaného dlouhodobého plánu města, a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno smysluplně získávat prostředky z fondů EU, státního rozpočtu, aj. investiční akce také veřejně projednat podporovat realizaci pouze těch investic, na jejichž budoucí správu a údržbu bude mít obec prostředky nebo budou pro ni prokazatelně jinak výhodné ne dotaci za každou cenu Bytové hospodářství zveřejňování bytových pořadníků přidělování bytů formou dražby na místě u částí bytů po projednání sociální komisí i přidělení bytu bez soutěže Vždy je třeba ale předem nastavit jasná kritéria. Soutěže a výběry připravit rozpočet nebo plán akcí na delší časové období zmapovat trh a s předstihem již soutěžit jednotlivé zakázky - projekty jsou lépe připraveny a lze vysoutěžit mnohem výhodnější ceny a podmínky. Opravy komunikací vytvořit dlouhodobý koncepční plán údržby zahrnující - pořadí - stav - náklad - priorita problém zejména s distributory. Nakládání s nemovitostmi

5 vytvořit databázi nemovitostí ve vlastnictví města, přehled jejich využití u nepotřebných nemovitostí uveřejnit seznam, záměr města co s nimi, výzva třetím osobám k využití při prodeji uveřejnit záměr, vysoutěžit nejvyšší cenu a případně stanovit podmínky využití kupujícím Zveřejnění je třeba stanovit vnitřním předpisem obce, aby bylo závazné. Vyvádění prostředků veřejných do soukromých kapes Smluvní typ někdo dostane zakázku či grant, pokud uzavře smlouvu (měkkou konzultační služby, marketing) s osobou, která je určena osobou s politickým vlivem (DP Hl.m. Praha - jízdenky) Vlastnický typ ukrývání vlastnictví firem, které dostanou zakázku prostřednictvím dividend a podílu na zisku tečou peníze k politicky exponovaným osobám (open card, IZIP) Majetkový typ majetkový soubor je odštěpen a následně sloučen s majetkovou podstatou politicky exponované osoby Nizozemí Kypr Bahamy (jiná země, se kterou nemá ČR smlouvu o výměně informací) Registr smluv Měl by umožnit veřejnosti, aby se seznámila se všemi smlouvami (až na výjimky), které město uzavírá, a to jednoduše a přehledně. dnes není povinností uveřejňovat ve věcech kde to povinností je (zákon o veřejných zakázkách), dochází k porušování zákona Porovnáním cen se zlevní nákupy např. průměrná cena úklidu ve státní správě se snížila mezi lety 2011 a 2014 z 253,- Kč na 116,-Kč za m2 Politici budou lépe spát - transparentnost přináší menší podezíravost - komplikuje účelovou diskreditaci - politikům dává jistotu, že jim úředníci neprovedou něco za zády Skončí okatě cinknuté smlouvy např. Pro Mo Pro, DP hl.m. Praha Úředníci budou mít méně práce

6 - méně stížností - odpadá povinnost poskytovat informace na základě zákona č mnoho diskusí odpadne samo o sobě - slouží jako zdroj informace pro samotné úředníky Občané budou lépe informovaní Kde uveřejňovat smlouvy? - vlastní webové stránky města - registr smluv - centrální registr smluv (v budoucnu) Centrální registr smluv Připravuje se zákon o registru smluv, bude od určitého limitu upravovat povinné zveřejňování, jeho přijetí je ale v současné době v nedohlednu. - základním podstatným principem zákona neuveřejněná smlouva, na kterou dopadá povinnost uveřejnění, nabývá účinnosti uveřejněním a pokud není do 3 měsíců uveřejněna, platí, že byla zrušena - není třeba čekat na jeho přijetí, je navíc žádoucí nedržet se zákonného limitu, který by měl zákon upravovat Webové stránky města zde může být přímo databáze smluv odkaz na jiné úložiště (např. registr smluv) Způsob zveřejnění Zveřejňovat nejen smlouvy, ale i faktury - některé transakce neprobíhají na základě smluv, ale jen objednávek Možnost řazení dle zadaných kriterií - datum, dodavatel, výše faktury, osobní odpovědnost, kdo schválil Směrnice na uveřejňování smluv stanovit povinnost zveřejňovat vše. Příklady zveřejnění smluv obec Psáry tabulka faktur nad 20 tis., s proklikem na konkrétní zakázku, týká-li se zakázky Centrální registr smluv centrální registr veřejné správy možnost filtrace podle asi 10 kriterií Iniciativa Starostové pro transparentnost

7 Rozklikávací rozpočet Měl by umožnit veřejnosti, ale i úředníkům obce jednoduše a aktuálně se orientovat v hospodaření obce v aktuálním roce umožnit sledování vynakládání prostředků a to veřejnosti přístupnou formou V praxi využívají jako zdroj informací i starostové, radní, zastupitelé, úředníci obce. Popis položek rozpočtu Velmi důležitá je občanská popisnost položek rozpočtu, aby se mohla veřejnost s rozpočtem seznámit jednoduše a aby měla reálnou informaci o tom, co se za jednotlivými položkami skrývá. inspirace: www měst Hradec Králové Nové Město na Moravě Jeseník Transparentní účet Obce mohou u bank zřizovat tzv. transparentní účty, které jsou zpřístupněny veřejnosti např. na www obce. Zohlednit úskalí např. - je třeba chránit osobní údaje fyzických osob - v případě využívání elektronických aukcí řešit dočasné neuveřejnění složených kaucí, aby na sebe zájemci nezískali kontakt Nové Město na Moravě Omezení transparentnosti - Ochrana osobních údajů U registru (uveřejňování) smluv, rozklikávacího rozpočtu a transparentních účtů, jakož i při další realizaci transparentnosti je třeba vždy řešit zejména ochranu osobních údajů. Tato problematika je však dobře řešitelná a v současné době již existuje mnoho soudních rozhodnutí, které ochranu osobních údajů dotvářejí, zejména pak tvoří mantinely.

8 Transparentnost rozhodování a řízení Zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí Radniční periodikum Zasedání zastupitelstva videozáznamy ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím zveřejněných videozáznamů mají občané obce kdykoliv možnost seznámit se s průběhem zasedání on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva umožní sledovat zasedání zastupitelstva většímu okruhu občanů v daném čase zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva povinné, umožní rychlejší orientaci v rozhodnutích zastupitelstva + hlasování zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo není důvod k tomu, aby byly podklady pro zasedání zastupitelstva přístupné pouze zastupitelům Zasedání rady zasedání rady je ze zákona neveřejné zápisy ze zasedání rady je možné zveřejnit, ale je třeba vždy anonymizovat osobní údaje rada je intimní orgán a svědomí starosty, tedy doporučuje se zveřejnit pouze rozhodnutí rady, ale nikoliv úplný či zkrácený zápis ze zasedání Zasedání komisí a výborů lze zvážit uveřejňování základních výstupů (zápisů) ze zasedání výborů a komisí vždy uvážit ochranu osobních údajů jakož i dalších informací, které mohou být dle zákona neveřejné u komisí je pak třeba také přihlížet k tomu, že jde o poradní orgán rady, jejíž zasedání jsou neveřejná Radniční periodikum Platforma pro sdílení názorů a tok informací z radnice směrem k občanům. Zda ho vůbec mít je to informační kanál zejména v menších obcích. Je třeba stanovit jasná pravidla (Pravidla vydávání periodika) schválená zastupitelstvem.

9 Redakční rada doporučuje se zřízení nezávislé redakční rady (nezaměňovat s redakcí periodika) v RR by neměl být nikdo, o jehož práci se v periodiku referuje. Buď výbor zastupitelstva nebo komise rady nebo redakční rada vytvořená jiným způsobem. Redaktoři a pojetí periodika Redaktoři - zpracovávat témata, která mohou občany zajímat - nezávisle komentovat a investigovat Pojetí periodika Editorské - převážně pouze sestavuje dodané články do výsledného tvaru, zpravodajství je kusé Redaktorské - k hlavním tématům vytváří autorské (redakční) články zpravodajský mix s názory radnice, i alternativními názory (koalice, opozice, spolky, ) Obsah periodika 4a tiskového zákona Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. Obsah periodika měl by být v souladu s tiskovým zákonem č. 40/2000 Sb. měl by být objektivní a vyvážený transparentní (zdroj pramenů) věcný (absence vlastních rozhodnutí) neměl by sloužit k politické kampani kteréhokoliv subjektu měly by dostávat prostor všechny odlišné názory

10 Transparentní výběrová řízení/veřejné zakázky Kategorizace veřejných zakázek Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) Veřejné zakázky pak lze zadávat v různých typech zadávacích řízení. Veřejné zakázky malého rozsahu Na VZMR, kterých je ve Vysokém Mýtě nejvíce, jde co do počtu o drtivou většinu, není třeba aplikovat postupy stanovené zákonem O veřejných zakázkách. Je však třeba se vždy řídit třemi zásadami: transparentnosti rovného zacházení zákazu diskriminace Dilema VZMR U VZMR zadávaných obcí je vždy třeba hledat rovnováhu mezi: - podporou místních podnikatelů a potažmo zaměstnaností v obci - výhodností dodávky pro obec, která by měla být prioritou Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu některé obce přijaly vnitřní směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, která jednoznačně stanoví vnitřně závazné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu v obci směrnice a její pečlivá aplikace přispívá k důvěře občanů a zejména pak místních podnikatelů k zadávání zakázek malého rozsahu a potažmo k vyšší účasti podnikatelů ve výběrových řízeních vyhlašovaných městem Zadávání VZMR ve Vysokém Mýtě Vysoké Mýto v současné době směrnici o zadávání ZMR nemá (historicky mělo). Postupuje podle Metodiky zadávání veřejných zakázek, která je vytvořena Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o doporučení, nikoliv závazný postup. Doporučení při zadávání veřejných zakázek účelové pořizování plnění vyhlašovat výběrová řízení na to, co obec potřebuje a nepodléhat za každou cenu dotačním titulům, zvlášť za situace, že je zajistí konkrétní zájemce o zakázku

11 kvalitní příprava projektů (staveb) kvalitní příprava se vyplatí, v průběhu stavby, v provozu v odůvodněných případech využívání soutěž o návrh výběr jednoho návrhu z mnoha, vybírá odborná porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků pečlivá příprava zadávací dokumentace vyplatí se při realizaci zakázky i po realizaci, u větších akcí se doporučuje využít řádně vysoutěženého kvalitního administrátora pečlivé nastavení zadávacích kritérií, zejména pokud jde o specifikaci zakázky a kvalitu využívání objektivních hodnotících kritérií ve vhodných případech - cena je ideálním kritériem, ale ne vždy, při soutěžení na cenu je třeba pečlivě specifikovat kvalitu vhodná výše zakázky pokud lze zakázku v souladu se zákonem rozdělit, doporučuje se vhodně rozdělit zakázku na menší celky, lze tak vysoutěžit lepší cenu, umožní se účast většímu počtu dodavatelů informovanost informovat o vyhlášení zakázky včas všechny místní podnikatele a také nejméně jednoho referenčního mimo region, doporučuje se z hlediska dostatečné nabídky zveřejňovat zakázky na veřejném portálu nebo jiným vhodným způsobem stanovit minimální počet obeslaných podnikatelů je třeba obesílat podnikatele i mimo region, aby se dosáhlo větší jistoty výhodnosti nabídky, postupně se místní firmy přizpůsobí, protože mají vždy nižší režijní náklady včasnost výběru - je třeba konat výběry včas, aby si podnikatelé mohli vytížit zbytkový čas, umožní se tak více zapojit menším podnikatelům a vysoutěžit lepší cenu je třeba bedlivě hlídat kvalitu zakázky kvalitní dozor nad realizací zakázky nastavit vyrovnaný obchodní vztah je třeba si dát pozor na nevýhodné smlouvy pro město, doporučuje se soutěžit již konkrétní text smlouvy zveřejnit průběhu soutěže - zadání, hodnocení, smlouvy, dodatky stanovit limit soutěžních zakázek malého rozsahu podléhající směrnici města upřednostnit centralizaci nákupu zboží a služeb tam, kde to bude možné a výhodné využít elektronických aukcí tam, kde je to vhodné Zveřejnění procesu veřejné zakázky Veřejná zakázka začíná definováním potřeb a končí uspokojením potřeb. Nejdříve by si měl každý zadavatel odpovědět na tyto základní dotazy: Co nakupuju? Proč to nakupuju? Jak to nakupuju? Transparentnost není v tom, že zveřejním zakázku a výsledky výběrového řízení.

12 Dnes jsou často dostupné na internetu smlouvy s dodavateli, ale ne již další proces, tedy např. zda bylo dílo řádně a včas předáno jaké vady se vyskytly zda byly řádně uplatněny nároky z odpovědnosti za vady atd. Zveřejnění snižuje korupční potenciál, tedy potenciál korupční transakce např. si již zadavatel nedovolí uzavřít jednostranně pro obec nevýhodnou smlouvu. Často se neví, proč se vůbec nějaké zakázky dělají, co bylo jejich důvodem, k čemu je zakázka dobrá. nezveřejňují se klíčové informace týkající se přípravy veřejné zakázky u zakázek malého rozsahu, kterých je v obcích většina ( do 6 mil. Kč u stavebních zakázek a do 2 mil. Kč u zakázek na dodávky a služby) nemusí zadavatel ze zákona nic zveřejňovat zásah do transparentnosti Městské firmy se necítí být zadavateli dle zákona o veřejných zakázkách, tvrdí, že mají průmyslovou povahu mnoho obcí zveřejňuje zakázky malého rozsahu ale často je to jen na zvykovém právu, které lze porušit mnoho obcí má interní směrnici ukládá zveřejnění, ale současně umožňují radě města schválit si výjimky z uveřejnění Námět ke způsobu zveřejnění ZMR - co zveřejnit záměr vyhlásit výběrové řízení (veřejnou zakázku) s dostatečným předstihem seznam dodavatelů, které obec oslovila s odůvodněním nabídky, které obec dostala výsledek výběrového řízení uzavřenou smlouvu a následně faktury postupné kroky a informace o realizaci ZMR až do dokončení zakázky další případná jednání činěná na základě uzavřené smlouvy po dokončení zakázky Prosaditelnost transparentnosti ve Vysokém Mýtě měla by být nalezena podpora napříč politickým spektrem (ve volebních programech mají principy otevřenosti radnice a transparentnosti kromě ANO také Patrioti, ODS a SPO) různé představy o rozsahu transparentnosti a způsobu prosazení diskuze Způsob prosazení publikování konceptu veřejné projednání projednání uvnitř politických subjektů

13 diskuze s veřejností a v orgánech města uložení úkolů jednotlivým odborům městského úřadu k vyjádření a návrhu realizace jednotlivých pilířů transparentnosti možná spolupráce s neziskovými organizacemi, případně s jednotlivci a obcemi, které mají se zaváděním transparentnosti četné zkušenosti, případně využít alespoň jimi publikovaných poznatků případná rozhodnutí rady či zastupitelstva Některé instituce a osoby zabývající se transparentností fond Otakara Motejla - Jiří Knitl, Jakub Mráček sdružení Arnika - Martin Skalský vedoucí centra pro podporu občanů hnutí Oživení - Martin Kameník, Janek Kotecký Oldřich Kužílek Z - INDEX Fórum pro otevřená data Jan Farský poslanec PSP ČR Otevřete.cz

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Veřejné zakázky. David Ondráčka. www.transparency.cz. Transparency International ČR

Veřejné zakázky. David Ondráčka. www.transparency.cz. Transparency International ČR Veřejné zakázky David Ondráčka Transparency International ČR www.transparency.cz Místo úvodu VZ = 635mld. Kč ročně (2009) = 17,5 % HDP Státní rozpočet = 1.167mld. Kč (2009) VZ veřejný sektor (stát, samosprávy,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Návrh zákona o registru smluv Mgr. František Korbel, Ph. D.

Návrh zákona o registru smluv Mgr. František Korbel, Ph. D. Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Návrh zákona o registru smluv Mgr. František Korbel, Ph. D. Současný stav návrhu zákona Sněmovní tisk 42 projednávání ve výborech Vláda

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Ing. Stanislav Šťastný pracovník ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje 1 listopad 2013 OBSAH SYSTÉM PROVÁDĚNÍ

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Etický rozměr problematiky veřejných zakázek je nesporný jedná se o výraznou složku veřejných zdrojů a kvůli nedostatečné transparentnosti

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 4 konaného dne 05.06.2012 v zasedací místnosti MěÚ Štíty Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-103 991/2012-606

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-103 991/2012-606 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-103 991/2012-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 45/2012, kterým se stanoví jednotný postup při zadávání a evidenci veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona

Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Připravované změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. předpokládaná

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více