Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne Mgr. Jan Lipavský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne 6.5.2015 Mgr. Jan Lipavský"

Transkript

1 Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne Mgr. Jan Lipavský Program Co je to otevřená radnice K čemu je dobrá transparentnost? Jednotlivé pilíře transparentnosti Diskuze Cíl semináře Seznámit veřejnost se základními cíli transparentnosti a jejími pilíři Zahájit veřejnou diskuzi Získat názory veřejnosti na transparentnost 1) Co je to otevřená radnice - obecný úvod Veřejnou správu vykonáváme veřejně. Cokoliv není ze zákona utajené, mělo by být veřejné (až na výjimky). Používaná terminologie Transparentnost (nejširší pojem) i např. větší územní celky, ČR Otevřená radnice (na komunální úrovni) - zahrnuje vše, co přibližuje radnici občanům - není jen otevření informací za účelem veřejné kontroly otevřenost k dialogu a ke změnám Otevřená data (nejužší pojem uveřejnění dat) Přístup k informacím v. Otevřená data Přístup k informacím (na žádost) je třeba učinit aktivní krok směrem k radnici neformální žádost, zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, soud většinou pouze dílčí informace je třeba umět se zeptat Otevřená data (bez žádosti) aktivní krok směrem k radnici není třeba činit, mohu si pasivně stáhnout data z úložiště dat databáze automaticky uložená na webu

2 aktuální data s popisky přehledně dohledatelná právo je použít, žádné licenční restrikce 2) K čemu je dobrá transparentnost? Základní cíle transparentnosti Omezení transparentnosti Raději postupná evoluce než revoluce Základní cíle transparentnosti Transparentnost není cílem, ale cestou. Zpřístupnit informace o správě města občanům Zapojit veřejnost do správy města (participace) Omezit korupční potenciál a zvýšit hospodárnost nakládání s majetkem města Omezení transparentnosti Otázka: Jak daleko má sahat transparentnost, aby neohrožovala fungování veřejného subjektu (obce)? Jsou případy, kdy nelze informace zveřejňovat, např. oznámení o korupčním jednání kde tomu brání zákon (např. ochrana osobních údajů - zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) je to v zájmu obce a občanů (plánovaný postup proti dlužníkovi, plánování strategického postupu) Raději postupná evoluce než revoluce Transparentnost je třeba zavádět postupně (nikoliv však liknavě). Nelze úředníka zahltit novými povinnostmi ve vztahu k transparentnosti, aby se v nich utopil. 3) Jednotlivé pilíře (instrumenty) transparentnosti a) zapojení veřejnosti b) transparentnost správy města Zapojení veřejnosti obstarávat si informace o veřejném životě v obci právo volit své zastupitele hlasovat v místním referendu

3 možnost ucházet se o členství v komisích a výborech podávat stížnosti podávat podněty, návrhy (individuální, k vyhlášením projektům) účastnit se veřejných projednání účast ve spolcích, společnostech a dalších subjektech, jejichž činnost ovlivňuje veřejný život v obci další Participace občanů Jde spíše o dlouhodobý cíl, který lze jen částečně ovlivnit přímým působením vedení města. Město může pouze vytvořit podmínky a motivaci. Jde o co nejširší zapojení veřejnosti, zejména občanů města do jeho správy. Čím je vyšší míra osobního zapojení veřejnosti, tím je i vyšší důvěra ve správu města. Konkrétní prostředky participace veřejné projednávání věcí v jednotlivých lokalitách včasné a úplné informování občanů o připravovaných projektech a důležitých rozhodnutích ankety a dotazníková řešení (např. rozdání letáků s variantami mezi obyvatele v lokalitě, která má být řešena, aby si řekli, jak má rekonstrukce vypadat, nabídnout jim variantní řešení) internetová a moderní komunikace (webové stránky, Facebook, MMS) např. město Kolín konání zasedání zastupitelstva v prostorách umožňujících širokou účast občanů uveřejňování nezkráceného záznamu/on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva města pružné odpovídání na dotazy občanů semináře a informační akce týkající se důležitých akcí zapojení veřejnosti do výborů, komisí u studentů snaha o zvyšování vazby na město, aby se vraceli po ukončení studia zpět do města uchopení městského úřadu jako klientsky orientované služby občanům - profesionalita a odbornost zaměstnanců úřadu a efektivita jejich práce v zájmu klientů zpříjemnění kontaktu úředníků s veřejností - představování úředníků do telefonu (pozice, dotázání se co lze pro tazatele udělat), visačky s označením úředníka, rozšíření úředních hodin (oběd, pozdní hodiny) Transparentnost správy města Čím je vyšší je míra transparentnosti, tím je vyšší důvěra veřejnosti ve správu obce

4 důkladnější veřejná kontrola omezuje se korupční potenciál Transparentní hospodaření Nakládání s majetkem města měla by být vždy zachovávána zásada spravedlivého přístupu vůči všem měla by být stanovena jasná pravidla veškeré nakládání s majetkem města by mělo být zveřejňováno Investiční akce připravovat investiční akce podle veřejně projednaného dlouhodobého plánu města, a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno smysluplně získávat prostředky z fondů EU, státního rozpočtu, aj. investiční akce také veřejně projednat podporovat realizaci pouze těch investic, na jejichž budoucí správu a údržbu bude mít obec prostředky nebo budou pro ni prokazatelně jinak výhodné ne dotaci za každou cenu Bytové hospodářství zveřejňování bytových pořadníků přidělování bytů formou dražby na místě u částí bytů po projednání sociální komisí i přidělení bytu bez soutěže Vždy je třeba ale předem nastavit jasná kritéria. Soutěže a výběry připravit rozpočet nebo plán akcí na delší časové období zmapovat trh a s předstihem již soutěžit jednotlivé zakázky - projekty jsou lépe připraveny a lze vysoutěžit mnohem výhodnější ceny a podmínky. Opravy komunikací vytvořit dlouhodobý koncepční plán údržby zahrnující - pořadí - stav - náklad - priorita problém zejména s distributory. Nakládání s nemovitostmi

5 vytvořit databázi nemovitostí ve vlastnictví města, přehled jejich využití u nepotřebných nemovitostí uveřejnit seznam, záměr města co s nimi, výzva třetím osobám k využití při prodeji uveřejnit záměr, vysoutěžit nejvyšší cenu a případně stanovit podmínky využití kupujícím Zveřejnění je třeba stanovit vnitřním předpisem obce, aby bylo závazné. Vyvádění prostředků veřejných do soukromých kapes Smluvní typ někdo dostane zakázku či grant, pokud uzavře smlouvu (měkkou konzultační služby, marketing) s osobou, která je určena osobou s politickým vlivem (DP Hl.m. Praha - jízdenky) Vlastnický typ ukrývání vlastnictví firem, které dostanou zakázku prostřednictvím dividend a podílu na zisku tečou peníze k politicky exponovaným osobám (open card, IZIP) Majetkový typ majetkový soubor je odštěpen a následně sloučen s majetkovou podstatou politicky exponované osoby Nizozemí Kypr Bahamy (jiná země, se kterou nemá ČR smlouvu o výměně informací) Registr smluv Měl by umožnit veřejnosti, aby se seznámila se všemi smlouvami (až na výjimky), které město uzavírá, a to jednoduše a přehledně. dnes není povinností uveřejňovat ve věcech kde to povinností je (zákon o veřejných zakázkách), dochází k porušování zákona Porovnáním cen se zlevní nákupy např. průměrná cena úklidu ve státní správě se snížila mezi lety 2011 a 2014 z 253,- Kč na 116,-Kč za m2 Politici budou lépe spát - transparentnost přináší menší podezíravost - komplikuje účelovou diskreditaci - politikům dává jistotu, že jim úředníci neprovedou něco za zády Skončí okatě cinknuté smlouvy např. Pro Mo Pro, DP hl.m. Praha Úředníci budou mít méně práce

6 - méně stížností - odpadá povinnost poskytovat informace na základě zákona č mnoho diskusí odpadne samo o sobě - slouží jako zdroj informace pro samotné úředníky Občané budou lépe informovaní Kde uveřejňovat smlouvy? - vlastní webové stránky města - registr smluv - centrální registr smluv (v budoucnu) Centrální registr smluv Připravuje se zákon o registru smluv, bude od určitého limitu upravovat povinné zveřejňování, jeho přijetí je ale v současné době v nedohlednu. - základním podstatným principem zákona neuveřejněná smlouva, na kterou dopadá povinnost uveřejnění, nabývá účinnosti uveřejněním a pokud není do 3 měsíců uveřejněna, platí, že byla zrušena - není třeba čekat na jeho přijetí, je navíc žádoucí nedržet se zákonného limitu, který by měl zákon upravovat Webové stránky města zde může být přímo databáze smluv odkaz na jiné úložiště (např. registr smluv) Způsob zveřejnění Zveřejňovat nejen smlouvy, ale i faktury - některé transakce neprobíhají na základě smluv, ale jen objednávek Možnost řazení dle zadaných kriterií - datum, dodavatel, výše faktury, osobní odpovědnost, kdo schválil Směrnice na uveřejňování smluv stanovit povinnost zveřejňovat vše. Příklady zveřejnění smluv obec Psáry tabulka faktur nad 20 tis., s proklikem na konkrétní zakázku, týká-li se zakázky Centrální registr smluv centrální registr veřejné správy možnost filtrace podle asi 10 kriterií Iniciativa Starostové pro transparentnost

7 Rozklikávací rozpočet Měl by umožnit veřejnosti, ale i úředníkům obce jednoduše a aktuálně se orientovat v hospodaření obce v aktuálním roce umožnit sledování vynakládání prostředků a to veřejnosti přístupnou formou V praxi využívají jako zdroj informací i starostové, radní, zastupitelé, úředníci obce. Popis položek rozpočtu Velmi důležitá je občanská popisnost položek rozpočtu, aby se mohla veřejnost s rozpočtem seznámit jednoduše a aby měla reálnou informaci o tom, co se za jednotlivými položkami skrývá. inspirace: www měst Hradec Králové Nové Město na Moravě Jeseník Transparentní účet Obce mohou u bank zřizovat tzv. transparentní účty, které jsou zpřístupněny veřejnosti např. na www obce. Zohlednit úskalí např. - je třeba chránit osobní údaje fyzických osob - v případě využívání elektronických aukcí řešit dočasné neuveřejnění složených kaucí, aby na sebe zájemci nezískali kontakt Nové Město na Moravě Omezení transparentnosti - Ochrana osobních údajů U registru (uveřejňování) smluv, rozklikávacího rozpočtu a transparentních účtů, jakož i při další realizaci transparentnosti je třeba vždy řešit zejména ochranu osobních údajů. Tato problematika je však dobře řešitelná a v současné době již existuje mnoho soudních rozhodnutí, které ochranu osobních údajů dotvářejí, zejména pak tvoří mantinely.

8 Transparentnost rozhodování a řízení Zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí Radniční periodikum Zasedání zastupitelstva videozáznamy ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím zveřejněných videozáznamů mají občané obce kdykoliv možnost seznámit se s průběhem zasedání on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva umožní sledovat zasedání zastupitelstva většímu okruhu občanů v daném čase zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva povinné, umožní rychlejší orientaci v rozhodnutích zastupitelstva + hlasování zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo není důvod k tomu, aby byly podklady pro zasedání zastupitelstva přístupné pouze zastupitelům Zasedání rady zasedání rady je ze zákona neveřejné zápisy ze zasedání rady je možné zveřejnit, ale je třeba vždy anonymizovat osobní údaje rada je intimní orgán a svědomí starosty, tedy doporučuje se zveřejnit pouze rozhodnutí rady, ale nikoliv úplný či zkrácený zápis ze zasedání Zasedání komisí a výborů lze zvážit uveřejňování základních výstupů (zápisů) ze zasedání výborů a komisí vždy uvážit ochranu osobních údajů jakož i dalších informací, které mohou být dle zákona neveřejné u komisí je pak třeba také přihlížet k tomu, že jde o poradní orgán rady, jejíž zasedání jsou neveřejná Radniční periodikum Platforma pro sdílení názorů a tok informací z radnice směrem k občanům. Zda ho vůbec mít je to informační kanál zejména v menších obcích. Je třeba stanovit jasná pravidla (Pravidla vydávání periodika) schválená zastupitelstvem.

9 Redakční rada doporučuje se zřízení nezávislé redakční rady (nezaměňovat s redakcí periodika) v RR by neměl být nikdo, o jehož práci se v periodiku referuje. Buď výbor zastupitelstva nebo komise rady nebo redakční rada vytvořená jiným způsobem. Redaktoři a pojetí periodika Redaktoři - zpracovávat témata, která mohou občany zajímat - nezávisle komentovat a investigovat Pojetí periodika Editorské - převážně pouze sestavuje dodané články do výsledného tvaru, zpravodajství je kusé Redaktorské - k hlavním tématům vytváří autorské (redakční) články zpravodajský mix s názory radnice, i alternativními názory (koalice, opozice, spolky, ) Obsah periodika 4a tiskového zákona Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. Obsah periodika měl by být v souladu s tiskovým zákonem č. 40/2000 Sb. měl by být objektivní a vyvážený transparentní (zdroj pramenů) věcný (absence vlastních rozhodnutí) neměl by sloužit k politické kampani kteréhokoliv subjektu měly by dostávat prostor všechny odlišné názory

10 Transparentní výběrová řízení/veřejné zakázky Kategorizace veřejných zakázek Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) Veřejné zakázky pak lze zadávat v různých typech zadávacích řízení. Veřejné zakázky malého rozsahu Na VZMR, kterých je ve Vysokém Mýtě nejvíce, jde co do počtu o drtivou většinu, není třeba aplikovat postupy stanovené zákonem O veřejných zakázkách. Je však třeba se vždy řídit třemi zásadami: transparentnosti rovného zacházení zákazu diskriminace Dilema VZMR U VZMR zadávaných obcí je vždy třeba hledat rovnováhu mezi: - podporou místních podnikatelů a potažmo zaměstnaností v obci - výhodností dodávky pro obec, která by měla být prioritou Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu některé obce přijaly vnitřní směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, která jednoznačně stanoví vnitřně závazné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu v obci směrnice a její pečlivá aplikace přispívá k důvěře občanů a zejména pak místních podnikatelů k zadávání zakázek malého rozsahu a potažmo k vyšší účasti podnikatelů ve výběrových řízeních vyhlašovaných městem Zadávání VZMR ve Vysokém Mýtě Vysoké Mýto v současné době směrnici o zadávání ZMR nemá (historicky mělo). Postupuje podle Metodiky zadávání veřejných zakázek, která je vytvořena Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o doporučení, nikoliv závazný postup. Doporučení při zadávání veřejných zakázek účelové pořizování plnění vyhlašovat výběrová řízení na to, co obec potřebuje a nepodléhat za každou cenu dotačním titulům, zvlášť za situace, že je zajistí konkrétní zájemce o zakázku

11 kvalitní příprava projektů (staveb) kvalitní příprava se vyplatí, v průběhu stavby, v provozu v odůvodněných případech využívání soutěž o návrh výběr jednoho návrhu z mnoha, vybírá odborná porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků pečlivá příprava zadávací dokumentace vyplatí se při realizaci zakázky i po realizaci, u větších akcí se doporučuje využít řádně vysoutěženého kvalitního administrátora pečlivé nastavení zadávacích kritérií, zejména pokud jde o specifikaci zakázky a kvalitu využívání objektivních hodnotících kritérií ve vhodných případech - cena je ideálním kritériem, ale ne vždy, při soutěžení na cenu je třeba pečlivě specifikovat kvalitu vhodná výše zakázky pokud lze zakázku v souladu se zákonem rozdělit, doporučuje se vhodně rozdělit zakázku na menší celky, lze tak vysoutěžit lepší cenu, umožní se účast většímu počtu dodavatelů informovanost informovat o vyhlášení zakázky včas všechny místní podnikatele a také nejméně jednoho referenčního mimo region, doporučuje se z hlediska dostatečné nabídky zveřejňovat zakázky na veřejném portálu nebo jiným vhodným způsobem stanovit minimální počet obeslaných podnikatelů je třeba obesílat podnikatele i mimo region, aby se dosáhlo větší jistoty výhodnosti nabídky, postupně se místní firmy přizpůsobí, protože mají vždy nižší režijní náklady včasnost výběru - je třeba konat výběry včas, aby si podnikatelé mohli vytížit zbytkový čas, umožní se tak více zapojit menším podnikatelům a vysoutěžit lepší cenu je třeba bedlivě hlídat kvalitu zakázky kvalitní dozor nad realizací zakázky nastavit vyrovnaný obchodní vztah je třeba si dát pozor na nevýhodné smlouvy pro město, doporučuje se soutěžit již konkrétní text smlouvy zveřejnit průběhu soutěže - zadání, hodnocení, smlouvy, dodatky stanovit limit soutěžních zakázek malého rozsahu podléhající směrnici města upřednostnit centralizaci nákupu zboží a služeb tam, kde to bude možné a výhodné využít elektronických aukcí tam, kde je to vhodné Zveřejnění procesu veřejné zakázky Veřejná zakázka začíná definováním potřeb a končí uspokojením potřeb. Nejdříve by si měl každý zadavatel odpovědět na tyto základní dotazy: Co nakupuju? Proč to nakupuju? Jak to nakupuju? Transparentnost není v tom, že zveřejním zakázku a výsledky výběrového řízení.

12 Dnes jsou často dostupné na internetu smlouvy s dodavateli, ale ne již další proces, tedy např. zda bylo dílo řádně a včas předáno jaké vady se vyskytly zda byly řádně uplatněny nároky z odpovědnosti za vady atd. Zveřejnění snižuje korupční potenciál, tedy potenciál korupční transakce např. si již zadavatel nedovolí uzavřít jednostranně pro obec nevýhodnou smlouvu. Často se neví, proč se vůbec nějaké zakázky dělají, co bylo jejich důvodem, k čemu je zakázka dobrá. nezveřejňují se klíčové informace týkající se přípravy veřejné zakázky u zakázek malého rozsahu, kterých je v obcích většina ( do 6 mil. Kč u stavebních zakázek a do 2 mil. Kč u zakázek na dodávky a služby) nemusí zadavatel ze zákona nic zveřejňovat zásah do transparentnosti Městské firmy se necítí být zadavateli dle zákona o veřejných zakázkách, tvrdí, že mají průmyslovou povahu mnoho obcí zveřejňuje zakázky malého rozsahu ale často je to jen na zvykovém právu, které lze porušit mnoho obcí má interní směrnici ukládá zveřejnění, ale současně umožňují radě města schválit si výjimky z uveřejnění Námět ke způsobu zveřejnění ZMR - co zveřejnit záměr vyhlásit výběrové řízení (veřejnou zakázku) s dostatečným předstihem seznam dodavatelů, které obec oslovila s odůvodněním nabídky, které obec dostala výsledek výběrového řízení uzavřenou smlouvu a následně faktury postupné kroky a informace o realizaci ZMR až do dokončení zakázky další případná jednání činěná na základě uzavřené smlouvy po dokončení zakázky Prosaditelnost transparentnosti ve Vysokém Mýtě měla by být nalezena podpora napříč politickým spektrem (ve volebních programech mají principy otevřenosti radnice a transparentnosti kromě ANO také Patrioti, ODS a SPO) různé představy o rozsahu transparentnosti a způsobu prosazení diskuze Způsob prosazení publikování konceptu veřejné projednání projednání uvnitř politických subjektů

13 diskuze s veřejností a v orgánech města uložení úkolů jednotlivým odborům městského úřadu k vyjádření a návrhu realizace jednotlivých pilířů transparentnosti možná spolupráce s neziskovými organizacemi, případně s jednotlivci a obcemi, které mají se zaváděním transparentnosti četné zkušenosti, případně využít alespoň jimi publikovaných poznatků případná rozhodnutí rady či zastupitelstva Některé instituce a osoby zabývající se transparentností fond Otakara Motejla - Jiří Knitl, Jakub Mráček sdružení Arnika - Martin Skalský vedoucí centra pro podporu občanů hnutí Oživení - Martin Kameník, Janek Kotecký Oldřich Kužílek Z - INDEX Fórum pro otevřená data Jan Farský poslanec PSP ČR Otevřete.cz

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Poskytnutí informace na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor kancelář hejtmana Oživení, o. s. Mgr. Martin Kameník, předseda Muchova 13 160 00 Praha 6 ID DS: ntauv78 Datum: 13. 6. 2016 Evidenční číslo:

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

SMĚRNICE číslo 2/2014

SMĚRNICE číslo 2/2014 SMĚRNICE číslo 2/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Kocelovice Adresa: Kocelovice 32, 387 42 Lnáře Směrnici zpracoval: Ing. Karel Lukáš Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Kocelovice

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

IDDS: ntauv78 Spisová značka: SZ_080431/2016/KUSK Vyřizuje/linka: Maryla Kouřilová / 236

IDDS: ntauv78 Spisová značka: SZ_080431/2016/KUSK Vyřizuje/linka: Maryla Kouřilová / 236 Praha: 14. června 2016 Oživení, o.s. Číslo jednací: 080431/2016/KUSK IDDS: ntauv78 Spisová značka: SZ_080431/2016/KUSK Vyřizuje/linka: Maryla Kouřilová / 236 Vážení, dne 31. 05. 2016 obdržel Krajský úřad

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Renata Petrželová administrace veřejných zakázek Projednáno

Více

Obec Prasklice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Prasklice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Prasklice Prasklice 77, Morkovice 768 33 obec@obecprasklice.cz Směrnice č. 2/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kancelář ředitelky Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kancelář ředitelky Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kancelář ředitelky Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Oživení, o. s. Ze dne: 19.08.2016 Muchova 232/13 Č. j.: JMK 135883/2016 160 00 Praha 6 - Dejvice

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe

Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe Postup před zahájením veřejné zakázky Příprava veřejné zakázky 1. určit zda se jedná o veřejnou zakázku ( 7 ZVZ) 2. stanovit předpokládanou hodnotu veřejné

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 4 905/2011-50 Zadávání veřejných zakázek se řídí dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 SMĚRNICE PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ KAMENNÝ ÚJEZD

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 SMĚRNICE PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ KAMENNÝ ÚJEZD OBEC KAMENNÝ ÚJEZD VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 SMĚRNICE PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ KAMENNÝ ÚJEZD Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

Výběrová řízení v Benefit7

Výběrová řízení v Benefit7 Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná zakázka...

Více

Okresnímu soudu pro Prahu-východ Ke sp. zn. 8 C 362/2015. K vyjádření žalovaného ze dne uvádím:

Okresnímu soudu pro Prahu-východ Ke sp. zn. 8 C 362/2015. K vyjádření žalovaného ze dne uvádím: Okresnímu soudu pro Prahu-východ Ke sp. zn. 8 C 362/2015 K vyjádření žalovaného ze dne 17.2.2016 uvádím: Žalovaný tvrdí, že článek o kauze parkování na chodníku nezveřejnil proto, že jej vyhodnotil jako

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

OBEC PROSETÍN. O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počet stran 7 (5+2)

OBEC PROSETÍN. O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počet stran 7 (5+2) OBEC PROSETÍN Směrnice OS-02-2015 O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počet stran 7 (5+2) Tato směrnice nahrazuje Směrnici OS-04-2012 o postupech při zadávaní a evidenci zakázek malého

Více

DOPORUČENÍ PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIK SAMOSPRÁVAMI

DOPORUČENÍ PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIK SAMOSPRÁVAMI DOPORUČENÍ PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIK SAMOSPRÁVAMI Pokud je možné, aby potřebu informací ve velkém městě či kraji zajišťoval soukromý vydavatel při dostatečné konkurenci, pak není vhodné radniční periodikum

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více