Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne Mgr. Jan Lipavský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne 6.5.2015 Mgr. Jan Lipavský"

Transkript

1 Otvíráme radnici ve Vysokém Mýtě seminář dne Mgr. Jan Lipavský Program Co je to otevřená radnice K čemu je dobrá transparentnost? Jednotlivé pilíře transparentnosti Diskuze Cíl semináře Seznámit veřejnost se základními cíli transparentnosti a jejími pilíři Zahájit veřejnou diskuzi Získat názory veřejnosti na transparentnost 1) Co je to otevřená radnice - obecný úvod Veřejnou správu vykonáváme veřejně. Cokoliv není ze zákona utajené, mělo by být veřejné (až na výjimky). Používaná terminologie Transparentnost (nejširší pojem) i např. větší územní celky, ČR Otevřená radnice (na komunální úrovni) - zahrnuje vše, co přibližuje radnici občanům - není jen otevření informací za účelem veřejné kontroly otevřenost k dialogu a ke změnám Otevřená data (nejužší pojem uveřejnění dat) Přístup k informacím v. Otevřená data Přístup k informacím (na žádost) je třeba učinit aktivní krok směrem k radnici neformální žádost, zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, soud většinou pouze dílčí informace je třeba umět se zeptat Otevřená data (bez žádosti) aktivní krok směrem k radnici není třeba činit, mohu si pasivně stáhnout data z úložiště dat databáze automaticky uložená na webu

2 aktuální data s popisky přehledně dohledatelná právo je použít, žádné licenční restrikce 2) K čemu je dobrá transparentnost? Základní cíle transparentnosti Omezení transparentnosti Raději postupná evoluce než revoluce Základní cíle transparentnosti Transparentnost není cílem, ale cestou. Zpřístupnit informace o správě města občanům Zapojit veřejnost do správy města (participace) Omezit korupční potenciál a zvýšit hospodárnost nakládání s majetkem města Omezení transparentnosti Otázka: Jak daleko má sahat transparentnost, aby neohrožovala fungování veřejného subjektu (obce)? Jsou případy, kdy nelze informace zveřejňovat, např. oznámení o korupčním jednání kde tomu brání zákon (např. ochrana osobních údajů - zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) je to v zájmu obce a občanů (plánovaný postup proti dlužníkovi, plánování strategického postupu) Raději postupná evoluce než revoluce Transparentnost je třeba zavádět postupně (nikoliv však liknavě). Nelze úředníka zahltit novými povinnostmi ve vztahu k transparentnosti, aby se v nich utopil. 3) Jednotlivé pilíře (instrumenty) transparentnosti a) zapojení veřejnosti b) transparentnost správy města Zapojení veřejnosti obstarávat si informace o veřejném životě v obci právo volit své zastupitele hlasovat v místním referendu

3 možnost ucházet se o členství v komisích a výborech podávat stížnosti podávat podněty, návrhy (individuální, k vyhlášením projektům) účastnit se veřejných projednání účast ve spolcích, společnostech a dalších subjektech, jejichž činnost ovlivňuje veřejný život v obci další Participace občanů Jde spíše o dlouhodobý cíl, který lze jen částečně ovlivnit přímým působením vedení města. Město může pouze vytvořit podmínky a motivaci. Jde o co nejširší zapojení veřejnosti, zejména občanů města do jeho správy. Čím je vyšší míra osobního zapojení veřejnosti, tím je i vyšší důvěra ve správu města. Konkrétní prostředky participace veřejné projednávání věcí v jednotlivých lokalitách včasné a úplné informování občanů o připravovaných projektech a důležitých rozhodnutích ankety a dotazníková řešení (např. rozdání letáků s variantami mezi obyvatele v lokalitě, která má být řešena, aby si řekli, jak má rekonstrukce vypadat, nabídnout jim variantní řešení) internetová a moderní komunikace (webové stránky, Facebook, MMS) např. město Kolín konání zasedání zastupitelstva v prostorách umožňujících širokou účast občanů uveřejňování nezkráceného záznamu/on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva města pružné odpovídání na dotazy občanů semináře a informační akce týkající se důležitých akcí zapojení veřejnosti do výborů, komisí u studentů snaha o zvyšování vazby na město, aby se vraceli po ukončení studia zpět do města uchopení městského úřadu jako klientsky orientované služby občanům - profesionalita a odbornost zaměstnanců úřadu a efektivita jejich práce v zájmu klientů zpříjemnění kontaktu úředníků s veřejností - představování úředníků do telefonu (pozice, dotázání se co lze pro tazatele udělat), visačky s označením úředníka, rozšíření úředních hodin (oběd, pozdní hodiny) Transparentnost správy města Čím je vyšší je míra transparentnosti, tím je vyšší důvěra veřejnosti ve správu obce

4 důkladnější veřejná kontrola omezuje se korupční potenciál Transparentní hospodaření Nakládání s majetkem města měla by být vždy zachovávána zásada spravedlivého přístupu vůči všem měla by být stanovena jasná pravidla veškeré nakládání s majetkem města by mělo být zveřejňováno Investiční akce připravovat investiční akce podle veřejně projednaného dlouhodobého plánu města, a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno smysluplně získávat prostředky z fondů EU, státního rozpočtu, aj. investiční akce také veřejně projednat podporovat realizaci pouze těch investic, na jejichž budoucí správu a údržbu bude mít obec prostředky nebo budou pro ni prokazatelně jinak výhodné ne dotaci za každou cenu Bytové hospodářství zveřejňování bytových pořadníků přidělování bytů formou dražby na místě u částí bytů po projednání sociální komisí i přidělení bytu bez soutěže Vždy je třeba ale předem nastavit jasná kritéria. Soutěže a výběry připravit rozpočet nebo plán akcí na delší časové období zmapovat trh a s předstihem již soutěžit jednotlivé zakázky - projekty jsou lépe připraveny a lze vysoutěžit mnohem výhodnější ceny a podmínky. Opravy komunikací vytvořit dlouhodobý koncepční plán údržby zahrnující - pořadí - stav - náklad - priorita problém zejména s distributory. Nakládání s nemovitostmi

5 vytvořit databázi nemovitostí ve vlastnictví města, přehled jejich využití u nepotřebných nemovitostí uveřejnit seznam, záměr města co s nimi, výzva třetím osobám k využití při prodeji uveřejnit záměr, vysoutěžit nejvyšší cenu a případně stanovit podmínky využití kupujícím Zveřejnění je třeba stanovit vnitřním předpisem obce, aby bylo závazné. Vyvádění prostředků veřejných do soukromých kapes Smluvní typ někdo dostane zakázku či grant, pokud uzavře smlouvu (měkkou konzultační služby, marketing) s osobou, která je určena osobou s politickým vlivem (DP Hl.m. Praha - jízdenky) Vlastnický typ ukrývání vlastnictví firem, které dostanou zakázku prostřednictvím dividend a podílu na zisku tečou peníze k politicky exponovaným osobám (open card, IZIP) Majetkový typ majetkový soubor je odštěpen a následně sloučen s majetkovou podstatou politicky exponované osoby Nizozemí Kypr Bahamy (jiná země, se kterou nemá ČR smlouvu o výměně informací) Registr smluv Měl by umožnit veřejnosti, aby se seznámila se všemi smlouvami (až na výjimky), které město uzavírá, a to jednoduše a přehledně. dnes není povinností uveřejňovat ve věcech kde to povinností je (zákon o veřejných zakázkách), dochází k porušování zákona Porovnáním cen se zlevní nákupy např. průměrná cena úklidu ve státní správě se snížila mezi lety 2011 a 2014 z 253,- Kč na 116,-Kč za m2 Politici budou lépe spát - transparentnost přináší menší podezíravost - komplikuje účelovou diskreditaci - politikům dává jistotu, že jim úředníci neprovedou něco za zády Skončí okatě cinknuté smlouvy např. Pro Mo Pro, DP hl.m. Praha Úředníci budou mít méně práce

6 - méně stížností - odpadá povinnost poskytovat informace na základě zákona č mnoho diskusí odpadne samo o sobě - slouží jako zdroj informace pro samotné úředníky Občané budou lépe informovaní Kde uveřejňovat smlouvy? - vlastní webové stránky města - registr smluv - centrální registr smluv (v budoucnu) Centrální registr smluv Připravuje se zákon o registru smluv, bude od určitého limitu upravovat povinné zveřejňování, jeho přijetí je ale v současné době v nedohlednu. - základním podstatným principem zákona neuveřejněná smlouva, na kterou dopadá povinnost uveřejnění, nabývá účinnosti uveřejněním a pokud není do 3 měsíců uveřejněna, platí, že byla zrušena - není třeba čekat na jeho přijetí, je navíc žádoucí nedržet se zákonného limitu, který by měl zákon upravovat Webové stránky města zde může být přímo databáze smluv odkaz na jiné úložiště (např. registr smluv) Způsob zveřejnění Zveřejňovat nejen smlouvy, ale i faktury - některé transakce neprobíhají na základě smluv, ale jen objednávek Možnost řazení dle zadaných kriterií - datum, dodavatel, výše faktury, osobní odpovědnost, kdo schválil Směrnice na uveřejňování smluv stanovit povinnost zveřejňovat vše. Příklady zveřejnění smluv obec Psáry tabulka faktur nad 20 tis., s proklikem na konkrétní zakázku, týká-li se zakázky Centrální registr smluv centrální registr veřejné správy možnost filtrace podle asi 10 kriterií Iniciativa Starostové pro transparentnost

7 Rozklikávací rozpočet Měl by umožnit veřejnosti, ale i úředníkům obce jednoduše a aktuálně se orientovat v hospodaření obce v aktuálním roce umožnit sledování vynakládání prostředků a to veřejnosti přístupnou formou V praxi využívají jako zdroj informací i starostové, radní, zastupitelé, úředníci obce. Popis položek rozpočtu Velmi důležitá je občanská popisnost položek rozpočtu, aby se mohla veřejnost s rozpočtem seznámit jednoduše a aby měla reálnou informaci o tom, co se za jednotlivými položkami skrývá. inspirace: www měst Hradec Králové Nové Město na Moravě Jeseník Transparentní účet Obce mohou u bank zřizovat tzv. transparentní účty, které jsou zpřístupněny veřejnosti např. na www obce. Zohlednit úskalí např. - je třeba chránit osobní údaje fyzických osob - v případě využívání elektronických aukcí řešit dočasné neuveřejnění složených kaucí, aby na sebe zájemci nezískali kontakt Nové Město na Moravě Omezení transparentnosti - Ochrana osobních údajů U registru (uveřejňování) smluv, rozklikávacího rozpočtu a transparentních účtů, jakož i při další realizaci transparentnosti je třeba vždy řešit zejména ochranu osobních údajů. Tato problematika je však dobře řešitelná a v současné době již existuje mnoho soudních rozhodnutí, které ochranu osobních údajů dotvářejí, zejména pak tvoří mantinely.

8 Transparentnost rozhodování a řízení Zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí Radniční periodikum Zasedání zastupitelstva videozáznamy ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím zveřejněných videozáznamů mají občané obce kdykoliv možnost seznámit se s průběhem zasedání on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva umožní sledovat zasedání zastupitelstva většímu okruhu občanů v daném čase zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva povinné, umožní rychlejší orientaci v rozhodnutích zastupitelstva + hlasování zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo není důvod k tomu, aby byly podklady pro zasedání zastupitelstva přístupné pouze zastupitelům Zasedání rady zasedání rady je ze zákona neveřejné zápisy ze zasedání rady je možné zveřejnit, ale je třeba vždy anonymizovat osobní údaje rada je intimní orgán a svědomí starosty, tedy doporučuje se zveřejnit pouze rozhodnutí rady, ale nikoliv úplný či zkrácený zápis ze zasedání Zasedání komisí a výborů lze zvážit uveřejňování základních výstupů (zápisů) ze zasedání výborů a komisí vždy uvážit ochranu osobních údajů jakož i dalších informací, které mohou být dle zákona neveřejné u komisí je pak třeba také přihlížet k tomu, že jde o poradní orgán rady, jejíž zasedání jsou neveřejná Radniční periodikum Platforma pro sdílení názorů a tok informací z radnice směrem k občanům. Zda ho vůbec mít je to informační kanál zejména v menších obcích. Je třeba stanovit jasná pravidla (Pravidla vydávání periodika) schválená zastupitelstvem.

9 Redakční rada doporučuje se zřízení nezávislé redakční rady (nezaměňovat s redakcí periodika) v RR by neměl být nikdo, o jehož práci se v periodiku referuje. Buď výbor zastupitelstva nebo komise rady nebo redakční rada vytvořená jiným způsobem. Redaktoři a pojetí periodika Redaktoři - zpracovávat témata, která mohou občany zajímat - nezávisle komentovat a investigovat Pojetí periodika Editorské - převážně pouze sestavuje dodané články do výsledného tvaru, zpravodajství je kusé Redaktorské - k hlavním tématům vytváří autorské (redakční) články zpravodajský mix s názory radnice, i alternativními názory (koalice, opozice, spolky, ) Obsah periodika 4a tiskového zákona Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. Obsah periodika měl by být v souladu s tiskovým zákonem č. 40/2000 Sb. měl by být objektivní a vyvážený transparentní (zdroj pramenů) věcný (absence vlastních rozhodnutí) neměl by sloužit k politické kampani kteréhokoliv subjektu měly by dostávat prostor všechny odlišné názory

10 Transparentní výběrová řízení/veřejné zakázky Kategorizace veřejných zakázek Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) Veřejné zakázky pak lze zadávat v různých typech zadávacích řízení. Veřejné zakázky malého rozsahu Na VZMR, kterých je ve Vysokém Mýtě nejvíce, jde co do počtu o drtivou většinu, není třeba aplikovat postupy stanovené zákonem O veřejných zakázkách. Je však třeba se vždy řídit třemi zásadami: transparentnosti rovného zacházení zákazu diskriminace Dilema VZMR U VZMR zadávaných obcí je vždy třeba hledat rovnováhu mezi: - podporou místních podnikatelů a potažmo zaměstnaností v obci - výhodností dodávky pro obec, která by měla být prioritou Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu některé obce přijaly vnitřní směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, která jednoznačně stanoví vnitřně závazné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu v obci směrnice a její pečlivá aplikace přispívá k důvěře občanů a zejména pak místních podnikatelů k zadávání zakázek malého rozsahu a potažmo k vyšší účasti podnikatelů ve výběrových řízeních vyhlašovaných městem Zadávání VZMR ve Vysokém Mýtě Vysoké Mýto v současné době směrnici o zadávání ZMR nemá (historicky mělo). Postupuje podle Metodiky zadávání veřejných zakázek, která je vytvořena Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o doporučení, nikoliv závazný postup. Doporučení při zadávání veřejných zakázek účelové pořizování plnění vyhlašovat výběrová řízení na to, co obec potřebuje a nepodléhat za každou cenu dotačním titulům, zvlášť za situace, že je zajistí konkrétní zájemce o zakázku

11 kvalitní příprava projektů (staveb) kvalitní příprava se vyplatí, v průběhu stavby, v provozu v odůvodněných případech využívání soutěž o návrh výběr jednoho návrhu z mnoha, vybírá odborná porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků pečlivá příprava zadávací dokumentace vyplatí se při realizaci zakázky i po realizaci, u větších akcí se doporučuje využít řádně vysoutěženého kvalitního administrátora pečlivé nastavení zadávacích kritérií, zejména pokud jde o specifikaci zakázky a kvalitu využívání objektivních hodnotících kritérií ve vhodných případech - cena je ideálním kritériem, ale ne vždy, při soutěžení na cenu je třeba pečlivě specifikovat kvalitu vhodná výše zakázky pokud lze zakázku v souladu se zákonem rozdělit, doporučuje se vhodně rozdělit zakázku na menší celky, lze tak vysoutěžit lepší cenu, umožní se účast většímu počtu dodavatelů informovanost informovat o vyhlášení zakázky včas všechny místní podnikatele a také nejméně jednoho referenčního mimo region, doporučuje se z hlediska dostatečné nabídky zveřejňovat zakázky na veřejném portálu nebo jiným vhodným způsobem stanovit minimální počet obeslaných podnikatelů je třeba obesílat podnikatele i mimo region, aby se dosáhlo větší jistoty výhodnosti nabídky, postupně se místní firmy přizpůsobí, protože mají vždy nižší režijní náklady včasnost výběru - je třeba konat výběry včas, aby si podnikatelé mohli vytížit zbytkový čas, umožní se tak více zapojit menším podnikatelům a vysoutěžit lepší cenu je třeba bedlivě hlídat kvalitu zakázky kvalitní dozor nad realizací zakázky nastavit vyrovnaný obchodní vztah je třeba si dát pozor na nevýhodné smlouvy pro město, doporučuje se soutěžit již konkrétní text smlouvy zveřejnit průběhu soutěže - zadání, hodnocení, smlouvy, dodatky stanovit limit soutěžních zakázek malého rozsahu podléhající směrnici města upřednostnit centralizaci nákupu zboží a služeb tam, kde to bude možné a výhodné využít elektronických aukcí tam, kde je to vhodné Zveřejnění procesu veřejné zakázky Veřejná zakázka začíná definováním potřeb a končí uspokojením potřeb. Nejdříve by si měl každý zadavatel odpovědět na tyto základní dotazy: Co nakupuju? Proč to nakupuju? Jak to nakupuju? Transparentnost není v tom, že zveřejním zakázku a výsledky výběrového řízení.

12 Dnes jsou často dostupné na internetu smlouvy s dodavateli, ale ne již další proces, tedy např. zda bylo dílo řádně a včas předáno jaké vady se vyskytly zda byly řádně uplatněny nároky z odpovědnosti za vady atd. Zveřejnění snižuje korupční potenciál, tedy potenciál korupční transakce např. si již zadavatel nedovolí uzavřít jednostranně pro obec nevýhodnou smlouvu. Často se neví, proč se vůbec nějaké zakázky dělají, co bylo jejich důvodem, k čemu je zakázka dobrá. nezveřejňují se klíčové informace týkající se přípravy veřejné zakázky u zakázek malého rozsahu, kterých je v obcích většina ( do 6 mil. Kč u stavebních zakázek a do 2 mil. Kč u zakázek na dodávky a služby) nemusí zadavatel ze zákona nic zveřejňovat zásah do transparentnosti Městské firmy se necítí být zadavateli dle zákona o veřejných zakázkách, tvrdí, že mají průmyslovou povahu mnoho obcí zveřejňuje zakázky malého rozsahu ale často je to jen na zvykovém právu, které lze porušit mnoho obcí má interní směrnici ukládá zveřejnění, ale současně umožňují radě města schválit si výjimky z uveřejnění Námět ke způsobu zveřejnění ZMR - co zveřejnit záměr vyhlásit výběrové řízení (veřejnou zakázku) s dostatečným předstihem seznam dodavatelů, které obec oslovila s odůvodněním nabídky, které obec dostala výsledek výběrového řízení uzavřenou smlouvu a následně faktury postupné kroky a informace o realizaci ZMR až do dokončení zakázky další případná jednání činěná na základě uzavřené smlouvy po dokončení zakázky Prosaditelnost transparentnosti ve Vysokém Mýtě měla by být nalezena podpora napříč politickým spektrem (ve volebních programech mají principy otevřenosti radnice a transparentnosti kromě ANO také Patrioti, ODS a SPO) různé představy o rozsahu transparentnosti a způsobu prosazení diskuze Způsob prosazení publikování konceptu veřejné projednání projednání uvnitř politických subjektů

13 diskuze s veřejností a v orgánech města uložení úkolů jednotlivým odborům městského úřadu k vyjádření a návrhu realizace jednotlivých pilířů transparentnosti možná spolupráce s neziskovými organizacemi, případně s jednotlivci a obcemi, které mají se zaváděním transparentnosti četné zkušenosti, případně využít alespoň jimi publikovaných poznatků případná rozhodnutí rady či zastupitelstva Některé instituce a osoby zabývající se transparentností fond Otakara Motejla - Jiří Knitl, Jakub Mráček sdružení Arnika - Martin Skalský vedoucí centra pro podporu občanů hnutí Oživení - Martin Kameník, Janek Kotecký Oldřich Kužílek Z - INDEX Fórum pro otevřená data Jan Farský poslanec PSP ČR Otevřete.cz

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR

TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR 1 TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Martin Kameník (ed.) Na publikaci spolupracovali: Pavla Nikolovová, Ján Palguta, Filip Pertold, Jan Soudek,

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy Vydalo občanské sdružení Oživení při příležitosti semináře 20 let demokracie: Kraje,

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 aktualizováno 29. března 2012

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 Oživení, o. s., Muchova 13, Praha

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

PUB = Public Procurement

PUB = Public Procurement PUB = Public Procurement Public Procurement in Upper Austria/AT, Bavaria/DE and Bohemia/CZ Öffentliche Auftragsvergabe in Oberösterreich/AT, Bayern/DE und Böhmen/CZ Veřejné zakázky v Horním Rakousku/AT,

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více