PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU"

Transkript

1 2014 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Odpadové hospodářství (str. 5) Galerie Mutěňáků - Miloslav Horecký (str. 8) Olympijský víceboj ve školním roce 2014/2015 (str. 13) Pozvánka na hody (str. 16) Vinařské dny v Mutěnicích (str. 18) Nabídka Rodinného centra Žofka (str. 21) Mutěnický fotbal (str. 24)

2 Mut nické vina ské dny 2014 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Divadlo Slaměný klobouk CM Fanynka Ženský sbor z Lanžhota Mužáci z Mutěnic DS Mašlička z Mutěnic Slovácký krůžek Svatobořice-Mistřín Vážení spoluobčané, dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili prací během povodní a po povodních, a to nejen zaměstnancům skládky a obecního úřadu, ale i zaměstnancům základní školy. Zvláště pak sboru dobrovolných hasičů z Mutěnic, Hovoran, Čejkovic, Žeravic, Kobylí a profesionálům z Hodonína. Velká voda přišla naprosto nečekaně v sobotu 23. srpna. Když je nebezpečí povodní, vždy dostáváme zprávy z Českého hydrometeorologického ústavu, tentokrát jsme však žádné varování neobdrželi. Dále bych upozornil, že amfiteátr Pod Bůdama plní svoji úlohu při konání kulturních akci, které pořádá obec nebo různé spolky. Tyto kulturní akce jsou jen důkazem, že vybudování tohoto kulturního stánku mělo smysl a je účelně využíván. Vzhledem ke skutečnosti, že 10. a 11. října 2014 proběhnou komunální volby, dovolil bych si zhodnotit práci zastupitelstva obce ve volebním období Jsem přesvědčen, že se v tomto období v obci hodně udělalo. Nejen komunikace, chodníky, amfiteátr, hřiště u školy, protipovodňové opatření v Rokytí, ale započala i rekonstrukce kulturního domu. Kulturní dům v tomto roce prošel rekonstrukcí sálu a přilehlých prostorů. Věřím, že v roce 2015 dojde ke stavebním úpravám v tzv. Ponorce a suterénních částech tohoto objektu. Do letošních komunálních voleb kandiduje 9 politických stran a hnutí, což představuje 135 kandidátů, přičemž zastupitelstvo obce je patnáctičlenné. Vést obec jako zastupitel je samozřejmě čest, ale také zodpovědnost. Je potřeba někdy říct i nepříjemné věci, ne vždy může člověk vyjít všem vstříc. Důležité je rozlišit vážnost problému, který dříve řešit, na jaký kompromis může zastupitelstvo jít. Je potřeba vždy prosazovat takové investiční akce, které přinášejí obci co největší užitek, a pokud to je možné, získat finanční prostředky z dotačních programů. Zastupitel by se měl vždy plně držet při projednávání a hodnocení jakékoliv věci faktů, nenechat se ovlivňovat svými pocity. Chtěl bych poděkovat pracovníkům obecního úřadu za jejich náročnou práci. Musejí každoročně absolvovat mnohá školení, jak se mění legislativa, musejí se držet litery zákona, tudíž se musejí stále vzdělávat, aby si stále drželi vysokou odbornost. Dále chci poděkovat pracovníkům naší skládky, s nimiž se občané stýkají při každodenní pracovní činnosti po celé obci, kdy se podílejí nejen na udržování zeleně, různých oprav a stavební činnosti obce. Poděkování patří také všem spolkům i jednotlivcům, kteří se podílejí na reprezentaci obce Mutěnice, nejen v regionu, ale i po celé republice. Od roku 2010 se ze všech jednání zastupitelstva pořizuje videozáznam, čímž jsou transparentní a jsou dostupná na internetu. V případě, že získám důvěru voličů, budu se i nadále ucházet o místo starosty obce. starosta obce MVDr. Dušan Horák 1

3 Zprávy z radnice Usnesení z XXIII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 26.června 2014 Tak a je tu podzim, který pro vinaře vždy znamená sčítání jejich celoroční dřiny. Letošní rok byl celý takový jiný, než by si každý z vinařů a celkově zemědělců přál, když mělo pršet tak nepršelo a naopak. No a myslím, že hlavně deštivé počasí v druhé polovině srpna a začátkem září urychlilo významně vinobraní. Tak snad se vše podaří a zase bude v Mutěnicích spousta výborného vína. Tak a je tu podzim 2014, což je také období voleb do zastupitelstva obce Mutěnice konkrétně 10. a 11. října. A já si myslím, že je vhodná doba na shrnutí práce celého zastupitelstva obce za toto končící volební období. V článku starosty jste se seznámili s tím, co se událo, vybudovalo a já si dovolím toto jenom doplnit v číslech pro Vaši představu. Nechci Vás trápit podrobným rozborem jednotlivých rozpočtů za 4 roky, ale uvedu za každý rok pár čísel. Rok 2011 vybudoval se nový vodovod na ulici Sklepní za 1,2 mil. Kč, zrekonstruoval vodovod na budově FK za 300 tisíc, svépomocí se na dvoře OÚ postavila nová sociálka pro pracovníky technických služeb za 820 tisíc Kč a opravily se a zrekonstruovaly vozovky a chodníky za 9,5 mil. Kč. Rok 2012 vybudoval se amfiteátr Pod Búdama 4,2 mil. Kč, obec se podílela 2 miliony na vybudování cyklostezky Mutěnka tady je nutno podoktnout, že celou cyklostezku budoval dobrovolný svazek obcí Mutěnice, Dubňany, Svatobořice-Mistřín a Kyjov, kdy celková cena této akce byla 19 mil. Kč a dotace činila 14 mil. Kč. Dále se kompletně zrekonstruovala kuchyně na ZŠ Mutěnice za 2,44 mil. Kč a investovalo se do vozovek a chodníků 15 mil. Kč. Rok 2013 v tomto roce došlo na zateplení a výměnu oken jak na kulturním domě tak i na tělocvičně ZŠ za 12,2 mil. Kč a z toho dotace činila 5 mil. Kč, akce Bezpečně do školy I. etapa přinesla nové chodníky na obou stranách ulice Hodonínská, nové nasvětlené přechody a celé prostranství před prodejnou COOP a kulturním domem cena 6,62 mil. Kč z toho dotace 4,2 mil. Kč. Vybudovala se druhá etapa cyklostezky, která navázala na cyklostezku Mutěnka a dovedla cyklisty bezpečnější cestou do Mutěnic za 4,07 mil. Kč z toho dotace 2,3 mil. Kč. Vozovky a chodníky byly vybudovány za téměř 8 mil. Kč Také jsme zakoupili techniku konkrétně nakladač LOCUST na svoz bioodpadu za 1,2 mil. Kč s tím, že dotace činila 1,05 mil. Kč. Rok V tomto roce máte určitě v živé paměti investice rekonstrukce kulturního domu kompletní interiéry, střecha a vybavení v hodnotě 14 mil. Kč, zateplení a výměna oken na učitelských bytovkách 2,5 mil. Kč nové multifunkční hřiště nad tělocvičnou 6,3 mil. Kč, opravuje se hřbitovní zeď za 800 tisíc korun, suchý poldr v Rokytí za 6 mil. Kč z toho dotace 3,7 mil. Kč opět jsem uspěli s dotací na auto a kontejnery na svoz bioodpadu v hodnotě 2,14 mil. Kč a dotace činila 1,8 mil. Kč. Dokončila se II. etapa Bezpečně do školy v hodnotě 1,4 mil. Kč a dotace činila 734 tisíc Kč. Do vozovek jsme v tomto roce doposud investovali téměř 10 mil. Kč, včetně polních cest. Toto je zhruba výčet investičních akcí, které zastupitelstvo schválilo a také zrealizovalo. Myslím si, že je to dobrá vizitka zastupitelstva, která ukazuje na to, že po celou dobu svého působení se snažilo zlepšovat život občanů v Mutěnicích. A to, že se pořád objevují u nás žádosti o stavební místa, a zájem bydlet v Mutěnicích, je doklad toho, že prostředky byly vynaloženy účelně a dobře. Já vím, že se mnou všichni nemusí souhlasit. Ale je na každém, jak si to vyhodnotí. Já sám za sebe musím říct, že se mně s tímto zastupitelstvem pracovalo dobře. Jaké si za pár dnů zvolíte své zastupitele je na Vás a já Vám k tomu přeji šťastnou volbu. Petr Bíza, místostarosta obce A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů 2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za účetní období roku Závěrečný účet svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za rok Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka a účetní období roku Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č. 9/2014 prodej pozemku p.č. 33/3 v k.ú. Mutěnice o výměře 40 m 2 za cenu 110,- Kč/m 2 manželům Kučeříkovým, V. Bednáře 105, Mutěnice za účelem scelení pozemku u RD 2. MPZ č. 10/2014 prodej pozemku p.č. 333/6 v k.ú. Mutěnice o výměře 37 m2 za cenu 44,- Kč/m 2 manželům Lamáčkovým, Lipová 424, Mutěnice za účelem scelení zahrady u RD 3. MPZ č. 11/2014 prodej pozemku p.č. 5064, 5065, 5066/1, 5066/2 v k.ú. Mutěnice o výměře 3576 m 2 za cenu dle znaleckého posudku p. Jakubu Trávníkovi, Nedělní 1028, Mutěnice za účelem zemědělské činnosti výsadba vinice 4. MPZ č. 12/2014 prodej pozemků p.č a p.č v k.ú. Mutěnice o výměře 4504 m 2 za cenu dle znaleckého posudku p. Petru Štěpánkovi, Zahradní 773Mutěnice za účelem zemědělské činnosti výsadba vinice 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO /001 mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 6. Výkupní cenu pozemku v lokalitě za Fišmanovým ve výši 200,- Kč za m Schválilo rozpočtové opatření č. 3 a to navýšení příjmů ve výši ,-. Po provedení tohoto RO budou celkové příjmy ve výši ,- a celkové výdaje ve výši ,- 8. Po projednání závěrečného účtu obce Mutěnice za rok 2013 hospodaření obce Mutěnice za účetní období roku 2013, a to bez výhrad 9. Účetní závěrku za účetní období r Výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši ,82 Kč a z hospodářské činnosti ve výši ,22 Kč včetně rozdělení výsledku. Hospodářský výsledek bude evidován na účtu 432 Nerozdělený zisk a hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši ,22 Kč bude zapojen do rozpočtu obce jako příjem rozpočtu. 11. Členství v Místní akční skupině Dolní Morava, z.s., IČ: a pověřuje starostu obce podpisem Přihlášky člena spolku. 12. Souhlas se stávajícím znění stanov Místní akční skupiny Dolní Morava ze dne a souhlasí s návrhem nového znění stanov dle přílohy. 13. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 67 a členů ZO pro příští volební období 2014 až 2018 C. Zastupitelstvo obce pověřilo: 1. RO přípravou výběrového řízení na vzetí úvěru na financování stavby Překladiště TKO Mutěnice 2 3

4 Usnesení z XXIV. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 2. září 2014 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů 2. Informaci o problematice oceňování pozemků dle nové oceňovací vyhlášky při prodeji a odkupu pozemků Obcí Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č. 14/2014 prodej pozemku p.č. 1864/2 v k.ú. Mutěnice o výměře 141 m 2 za cenu dle znaleckého posudku p.vítu Špérovi, Letní 997, Mutěnice za účelem dotvoření pozemku u RD 2. MPZ č. 15/2014 bezúplatný převod pozemků p.č. 2334/2, 162/22 994/24, 1255/2 a 1214/1v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 2519 m 2 z majetku Obce Mutěnice do majetku JMK Brno za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníky a komunikací akce Bezpečně do školy 3. MPZ č. 16/2014 bezúplatný převod pozemků p.č. 995/13, 995/14, 634/1, 994/36, 994/34, 994/33, 667/31, 994/22 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 3776 m 2 z majetku JMK Brno do majetku Obce Mutěnice za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníky a komunikací akce Bezpečně do školy 4. MPZ č. 17/2014 výkup pozemků PK p.č. 557/1, 2172, 2173/1 a 2467/1 v k.ú. Mutěnice o výměře m 2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč od paní Jany Brhelové, Skácelova 4, Hodonín za účelem výstavby rozhledny 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 4 HO /001 mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO /001 mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 7. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku Mutěnice, Přípojka VN a trafostanice Dvůr mezi Obcí Mutěnice a Ing. Vojtěchem Markem, bytem Masarykova 1056, Mutěnice 8. Nabídku ČSOB Hodonín na poskytnutí investičního úvěru na dofinancování akce Překladiště TKO Mutěnice 9. Zajištění investičního úvěru blankosměnkou dle Dohody o vyplňovacím právu směnečném č. 2148/14/ Schválilo rozpočtové opatření č. 4, a to navýšení příjmů ve výši ,- a navýšení výdajů ve výši ,- Kč. Po provedení tohoto RO budou celkové příjmy ve výši ,- a celkové výdaje ve výši ,- C. Zastupitelstvo obce pověřilo: 1. Starostu obce Mutěnice vznesením požadavku na JMK odbor životního prostředí zpracováním studie vlivu na životní prostředí v lokalitě Rokytí a Genže firmou Enviservis s.r.o. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5 A zase ta skládka! Jelikož se nám neúprosně přiblížil termín voleb do zastupitelstva obce, znovu se v hlavní roli ocitají témata, která se opakují při všech volbách. Jedním z nich je skládka, jedněmi nenáviděná a druhými milovaná?! Spíše tak nějak tolerovaná, tomu jistě dáme za pravdu všichni, ale určitě provozovaná dle zákona a hlavně přinášející do obecního rozpočtu nemalé finanční prostředky. Samozřejmě záleží na úhlu pohledu, zda skládka přispívá moc nebo málo, ale určitě její přínos by uvítalo každé vedení obce. Skládky jsou ale, stejně jako všechny věci, různé. Velké, většinou sousedící nebo v blízkosti velkých měst a sídel (např. skládka v Žabčicích nedaleko Brna), takové střední, jako ta naše nebo třeba v Těmicích, nebo takové menší, jako byla donedávna skládka v Kloboukách. Neznám úplně množství ročně uloženého odpadu na konkrétních skládkách (ani po tom nepídím), ale v níže uvedené tabulce si můžete zjistit množství odpadů uložených na naší skládce v letech Obecně se dá říct, že čím více odpadu se uloží, tím více peněz provozovatel skládky, v našem případě Skládka Hraničky, spol. s r.o. a majitel pozemku, na kterém skládka leží, tedy Obec Mutěnice, inkasuje. Jen pro představu uvádím poslední 3 roky. V roce 2011 bylo na skládce v Hraničkách uloženo ,92 tun odpadu, z toho ,35 tun komunálního. Provozovatel odvedl obci základní poplatek (500,- Kč z jedné tuny komunálního + ostatního + části inertního odpadu) ve výši tis. Kč a nájem ve výši tis. Kč. V roce 2012 bylo na skládce uloženo ,95 tun odpadu, z toho ,26 tun komunálního. Provozovatel odvedl poplatek tis. Kč a zaplatil nájem tis. Kč. A v roce 2013 bylo na skládce uloženo ,94 tun odpadu, z toho tun komunálního. Provozovatel odvedl poplatek tis. Kč a zaplatil nájem tis. Kč. Dá se tedy říct, že Obec Mutěnice měla v posledních letech roční příjem ze skládky průměrně ve výši cca 18 milionů Kč. Je jasné, že kdyby přijala odpadu více, inkasovala by také více peněz, ale samozřejmě jsme limitování jednak kapacitou, a také konkurenčním prostředím, které se zejména na jihu Moravy výrazně zvýšilo působením brněnské spalovny komunálního odpadu. Skladba odpadů uložených ve skládce v tunách II. etapa (v tunách) Rok Celkem Z toho: komunální ostatní inert (TZS) % inertu , , , ,90 25,54% , , , ,36 22,24% , , , ,06 23,30% , , , ,77 24,94% , , , ,77 28,48% , , , ,69 31,84% , , , ,94 25,10% Celkem , , , ,49 25,67%

5 V úvodu jsem uvedl, že není skládka jako skládka. Jako menší skládku jsem uváděl skládku v Kloboukách, která donedávna ukládala odpad ve výši tisíc tun ročně. Nedávno ale vybudoval majitel a provozovatel skládky v Kloboukách, tedy Město Klobouky, novou etapu, na kterou si musel vzít úvěr. Z internetu se dá zjistit, že v minulých letech příjem ze skládky za uložení odpadu jen těsně přesáhl výši splátek úvěru (cca 5 mil. Kč ročně!), tudíž příjem pro město byl zanedbatelný. Opačným případem je třeba skládka v Žabčicích. Pamětníci pamatují, že se pro písek do Žabčic jezdilo již před mnoha lety. Bylo tedy zřejmě logickou volbou v místech, kde se vykopala jáma, tak ji zpětně zavézt komunálním odpadem. A když to navíc bylo na dohled tak velké aglomerace, kterou je Brno a okolí. Pravdou je, že v současnosti je zřejmě příjem ze skládky výrazně nižší než v minulých letech, protože zejména skládky kolem Brna mají velký úbytek odpadu díky spalovně SAKO v Brně. I přesto se dá poměrně lehce na internetu zjistit, že obec s 1600 obyvateli (tedy méně než polovina Mutěnic) má v současnosti roční příjem ze skládky cca 30 mil. Kč, tedy naopak o polovinu vyšší. Ale stejně tak lehce se dá na internetu zjistit, že skládku v Žabčicích provozuje společnost A.S.A Žabčice spol. s r.o., tedy společná firma Obce Žabčice a společnosti A.S.A., jedné z největších odpadářských firem na našem území. Ale hlavně je na internetu jedna informace, která už zřejmě aktuální není, ale určitě před zahájením provozu spalovny ve druhé polovině r byla, jinak by se tím firma na svých stránkách nechlubila. A to, že se ročně na skládce ukládá cca tun (!) komunálního odpadu. Pokud bychom tedy tento počet vynásobili pouze částkou 500,- Kč/t od r (předtím to bylo v letech ,- Kč/t), dostaneme se k částce Kč (nepletete se, opravdu 100 milionů Kč ročně!). Když se podíváte na tabulku nahoře, tak zjistíte, že tun komunálního odpadu jsme na naší skládce neuložili ani za 7 let! Proto srovnávat skládku v Žabčicích a v Mutěnicích je přinejmenším zavádějící a i tok peněz do obce je pochopitelně výrazně odlišný. Často se také naráží na určitou přezaměstnanost na skládce. Posuďte sami. Přímo na tělese skládky působí dva pracovníci, jeden obsluhuje kompaktor, jeden nakladač. Dále je zde zaměstnán správce skládky, který má na starost nejen samotnou skládku, ale i její zrekultivovanou část, a také pomáhá na sběrném dvoře a kompostárně. Další pracovník má na starost právě kompostárnu a SD, ale navíc i svoz bioodpadu vozidlem MAN, na který jsme získali dotaci. V kanceláři je dále dispečer a ekonom, který má na starost i účetnictví střediska Technické služby a některé činnosti střediska ČOV. Nad vším bdí jednatel, a to tedy nejen nad skládkou, ale i nad kompostárnou, sběrným dvorem, technickými službami a čistírnou odpadních vod, kterou si pochopitelně také sami provozujeme. V letní sezóně společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. ve všech provozech zaměstnává kolem 30 pracovníků. Přeju všem občanům racionální uvažování ve všech činnostech a ne se unášet polopravdami či vyloženými nesmysly. Bohatství obce nepramení z hmotných statků, ale spíše z lidí, kteří tu obec vytvářejí. Petr Blaha, jednatel Skládka Hraničky, spol. s r.o. ZPRÁVY Z KNIHOVNY CO NÁS ČEKÁ MK vyhlásila literární soutěž pro děti s názvem MÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY Z CEST Zúčastnit se mohou děti ve věku 7-15 let, práce se budou odevzdávat v knihovně v běžné otvírací době. Ukončení projektu , vyhodnocení proběhne v říjnu v období TÝDNE KNIHOVEN. Vyhlášení výherců za účasti zástupců Obce a předání cen se uskuteční na cestopisné besedě JAKÁ JE AMERIKA? Tímto zveme občany Mutěnic i blízkého okolí na zmiňovanou besedu s rodinou Jirky Máry. Do finální části se blíží spuštění on line katalogu a zahájení automatizovaného výpůjčního systému. Nyní je v počítači vloženo 8019 svazků a probíhá vkládání naučné literatury. Poté dojde k zapsání všech čtenářů a můžeme začít s půjčováním knížek způsobem zcela běžným ve většině knihoven ČR. Renata Nováková, knihovnice SRPNOVÁ ZPRÁVA Z TISKU: Archeologové z Masarykova muzea v Hodoníně objevili v Mutěnicích velkomoravské hroby Při budování nového víceúčelového hřiště za tělocvičnou školy lžíce bagru totiž narazila na tři zachovalé lidské kostry z období Velkomoravské říše. Pro obec má tento nález obrovský význam, jde totiž o první pohřebiště tohoto stáří v intravilánu obce. Třetí hrob obsahoval bronzové náušnice, ležící při spáncích lebky. Tato lokalita je sice od Zbrodu vzdálena více jak tři kilometry, ale i tak to dokazuje, že na katastru Mutěnic zřejmě existovalo hned více velkomoravských sídlišť s pohřebišti. Vše teprve upřesní probíhající analýza. 6 7

6 CURICULLUM VITAE MILOSLAVA HORECKÉHO Narodil se 21.května 1920 v Čejkovicích. Základní školu navštěvoval v Čejkovicích a Měšťanskou v Kloboukách u Brna. Obchodní akademii v Hodoníně úspěšně absolvoval letech Po ukončení školy nastoupil do tehdejšího Vinařského družstva v Mutěnicích, kde postupně prošel všemi profesemi od dělnických až po technické profese. Dá se říct, že celý život, mimo pár let, kdy pracoval jako výrobní náměstek na ředitelství Vinařských závodů ve Bzenci, zasvětil práci ve vinařství Mutěnicích. Po odchodu pana Pelce do důchodu v roce 1968 se stal vedoucím provozovny v Mutěnicích. Za jeho vedení došlo k rozmachu vinařského průmyslu, především v lokalitě Skleník. Byl zde vybudován na tehdejší dobu moderní areál na zpracování a skladování vína. Byl členem různých krajských a celostátních komisí pro hodnocení a oceňování vín. Do důchodu odešel v roce V Mutěnicích si rovněž našel svoji životní družku a v roce 1946 se oženil s Františkou, rozenou Vagundovou, se kterou vychovali 3 syny. Mirek, jak mu všichni říkali, byl od mládí neobyčejně čilý. Ke sportování ho přivedla jeho maminka, která byla starostou Sokola v Čejkovicích. Vynikal cvičením na různých nářadích. Pověstné byly jeho stojky na 20 metrovém komíně ve Vinařském družstvu. Rovněž po mamince zdědil velmi vřelý vztah k ochotnickému divadlu. V mutěnickém ochotnickém spolku sám hrál a v pozdější době i režíroval. Spolu s Františkem Buchtou, Zdeňkem Krupkou, Jarou Kučeříkem, učitelem Josefem Divišem a dalšími mutěnickými ochotníky nacvičili mnoho divadelních kusů. Namátkou 8 bych vzpomněl divadelní hry Perly paní Serafinky nebo Rohovín Čtverrohý. Jeho komediální divadelní talent se uplatňoval i v pásmu Vinobraní, se kterým vystupovali při vinařských slavnostech nejenom v Mutěnicích, ale i na vinařských slavnostech v jiných obcích. Zúčastnil HISTORIE OBCE MUTĚNICE ZBROD Zaniklé slovanské sídliště ze století (dokončení excerpce) ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY se i památného zájezdu do Ostravy, vzpomenutého v minulém čísle v článku o Jaromíru Kučeříkovi. Dlouhá léta byl předsedou Sdruženého závodního klubu, který se staral o kulturu v Mutěnicích. Zajímala ho i lidová muzika. Naučil se hrát na basu a hrával na různých kulturních vystoupeních s mutěnickou cimbálkou s primášem Jožkou Kolibou. I když kopanou závodně nehrával, byl velkým fandou mutěnické kopané a nevynechal žádný zápas. Sepsal a vedl kroniku fotbalového Rekonstrukce duchovní kultury je v zásadě možná, archeologické nálezy k tomu dávají určité předpoklady a možnosti, je však třeba respektovat s veškerou vážností specifické podmínky takového postupu. První příklad, který uvedeme ze sídliště na Zbrodě je poněkud atypický. Jedná se o jámu, ve které byla zjevně s velkou péčí uložena dvě asi dvouměsíční prasátka. Vedle dvou pečlivě složených kostřiček zde byly ještě dva drobné, vlnovkou zdobené hradištní střepy. Mělká jáma byla situovaná asi dva metry od zemnice s časně slovanskou keramikou. Zatím se nepodařilo najít vysvětlení, proč byla takto uložena. Že by to měla být oběť nějakému bohu? Rekonstrukce takových případných rituálů s tímto jevem spojených, to vše je tu velká neznámá. Příklad druhý: Jen šťastná náhoda někdy nechá hovořit archeologické prameny o jevech a jejich souvislostech na sídlišti, které i v době, kdy bylo plné živých lidí, nepatřily k obecně známým. To je zase případ okrouhlé mělké jámy vyhloubené na sídlišti Zbrod asi šest metrů západně od vchodu do nadzemní, patrně srubové chaty, kterou bychom mohli podle keramiky tvarů charakteristických v nedalekých Mikulčicích spojovat v tomto případě nejspíše s obdobím předvelkomoravským. V jamce ležela celá, téměř nepoškozená koňská lebka 9 oddílu od jeho založení až do doby, kdy mu to zdravotní stav již nedovolil. O dění v obci se zajímal i v pozdějších letech, i když ho zákeřná nemoc připravila o zrak. Zemřel 19. listopadu a úhledně složené dolní kosti dlouhých končetin, které byly pěkně srovnány vedle sebe na dno jamky, teprve na ně posazena lebka. Podle značeného počtu dochovaných analogií můžeme interpretovat jako pozůstatek obětního rituálu, přičemž za zaznamenání stojí, že jámy s podobným obsahem byly doposud uváděny především z prostředí germánského. V evropském prostředí je zvyk pohřbívání koní nebo ukládání jejich částí do země dosti častý v období po pádu Římské říše od 5. do 11. století. Důvody, které vedly k pohřbívání koní takovým způsobem, zůstávají neznámé. Jamka s částmi koňského těla přes všechny tajemné kultovní relace je přece jen

7 Nahoře: Koňská lebka a dolní kosti končetin v obětní jámě. Dole: Kosti koňských končetin v anatomické poloze na dně. hmatatelným dokladem jistě ne standartního způsobu myšlení. A nakonec téma, které většina čtenářů pravděpodobně na tomto místě očekává, tedy závěrečné úvahy o osudech lidí, kteří před mnoha sty lety spojili svůj život se sídlištěm dnes označovaným jako Zbrod. Autor připouští, že slovo sídliště může evokovat pro někoho málo vzhlednou louku plnou paneláků, ale sympatický termín osady je údajně již pevně obsazen specialisty, kteří se zabývají až závěrečnou fází středověkého osídlení. Výsledky tři roky trvajícího odkryvu umožňují studovat plochu, kterou pokládáme za hlavní část sídliště. Povrchové sběry ukázaly nejvyšší koncentraci nálezů již před zahájením odkryvů v místech, která se stala posléze východní částí zkoumané plochy. Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá snad, že na Zbrodě existovalo rozsáhlejší časně slovanské sídliště. Časové zařazení do 7. století umožňuje jediný relativně uspokojivě datovatelný předmět, nalezený v Mutěnicích na Zbrodě plechový závěsek BRONZOVÁ PŘEZKA. Škoda, škoda jen, že jsme tenkrát nemohli prozkoumat na Zbrodě ještě větší plochu Ke skutečnému, opravdovému zamyšlení nad osudy nám blízkých krajů uprostřed evropského kontinentu se dostáváme jen ve vzácných chvilkách inspirací a je to cesta, na kterou se každý z nás musí vydat sám, aby nebyl příliš rozptylován. V tomto okamžiku opouští čtenáře ač nerad také autor. DOBRODRUŽSTVÍ PO- ZNÁNÍ JE VŠAK NEKO- NEČNÉ. Dodatek excerptora A tady končí poslední věta publikace MUTĚNICE ZBROD. Pořízení výtahu z takového exkluzivního díla, jako je tato obsáhlá kniha, jejímž autorem je sám vedoucí expedice na Zbrodě archeolog doc. PhDr. Zdeněk Klanica, Dr.Sc, by dalo i archeologu amatérovi pořádně zabrat. Natož, když se do toho pustil sice nadšenec, ale laik. Na Klanicův výzkum v Mutěnicích Zbrodě mne v té době upozornila několikařádková noticka, vystřižená z neoznačených německých novin (NDR!), zaslaných mi korespondenční přítelkyní. Knihu jsem poprvé zahlédl ve výloze jednoho z nejznámějších brněnský antikvariátů, ale byla mi nedostupná svou cenou. Naštěstí jsem ji nalezl v soukromé knihovně PhDr. Františka Synka, současného vedoucího mikulčického památníku Slovanského hradiště. S nevšední ochotou mi ji na jistou dobu zapůjčil. Bylo to v euforické době jubilea příchodu svatých Věrozvěstů na Moravu. Odvážil jsem se zpřístupnit ve čtyřech pokračováních výtah této, jinak jednoznačně odborné publikace čtenářům Našich Mutěnic. Objev zaniklého slovanského sídliště na Zbrodě má u nás dosud nedoceněný význam. Věnovat mu několik pokračování uveřejněných ve zpravodaji obce si snad zasloužilo. P.S. Před několika týdny jsem objevil výtisk knihy Mutěnice Zbrod (podstatně zlevněnou) u pokladny Památníku v Mikulčicích. Ing. Jaroslav Mihola ŠKOLSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Mutěnice školní rok 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Marie Kujová Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Stupavský Výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Karbusová Zástupce ředitelky pro MŠ a ŠD: Zdeňka Puškelová Asistentka ředitelky, hospodářka: Marta Jetelinová Školník: Jiří Pavka Vedoucí stravování: Jana Zálešáková Počet tříd: 12 Počet žáků: 266 žáků Třídnictví: 1.A Mgr. Komínková Gabriela 1.B Mgr. Zajícová Irena 2.A Mgr. Labudová Markéta 2.B Mgr. Olexová Jitka 3.A Mgr. Hamšíková Jitka 4.A Mgr. Lacinová Pavlína 5.A Mgr. Vachová Ivanka 6.A Mgr. Kovář Milan 6.B Mgr. Kovářová Iva 7.A Mgr. Karbusová Blanka 8.A Mgr. Buchtíková Lada 9.A Mgr. Stupavská Marcela Netřídní učitelé: Vychovatelky ve ŠD: Mgr. Švédová Lenka Mgr. Michnová Stanislava Mgr. Čechovská Drahomíra Mgr. Lenertová Hana Pochopová Dagmar Prátová Bronislava V prostorách ŠK v odpoledních hodinách probíhá výuka hry na hudební nástroje odloučené pracoviště ZUŠ Dolní Bojanovice a soukromá výuka hry na hudební nástroje p.uč. Jaroslava Nováka 10 11

8 Mateřská škola: počet oddělení: 5 počet dětí: 115 I. oddělení: Sluníčka Marta Paulíková, Alena Lungová, asistentka pedagoga Paola Veselá - 25 dětí II. oddělení: Berušky Blanka Vaculovičová DiS., Gabriela Kujová - 25 dětí III. oddělení: Motýlci Bc. Zlatuše Bírešová, Jana Mráková - 25 dětí IV. oddělení: Kuřátka Věra Hanáčková, Zdeňka Puškelová - 25 dětí V. oddělení: Medvídci Bronislava Prátová, Dagmar Pochopová 15 dětí Učební plány a osnovy: V prvním až devátém ročníku má škola vlastní vzdělávací program Škola pro všechny. V mateřské škole dle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Tajemství stromů. Školní družina V letošním roce jsme otevřeli dvě oddělení školní družiny. I.oddělení - žáci 1. tříd - paní vychovatelka Bronislava Prátová žáků II.oddělení žáci 2.až 3.tříd paní vychovatelka Dagmar Pochopová žáků Školní klub: Nabízíme různorodou činnost pro děti, které chtějí aktivně prožít svůj volný čas. Pro školní rok 2014/2015 školní klub nabízí tyto kroužky: Folklorní kroužek, Naučme děti sportovat, Výtvarný kroužek, kroužek Keramiky, kroužek Atletiky, Florbal, Sportovně atletický kroužek, kroužek Vybíjené, Práce s ipady, Dívčí kopanou, Seminář z JČ a MAT a Polonézu. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začalo ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v neděli 4. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny budou v délce jednoho týdne od 23. února do 1. března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. června do pondělí 31. srpna Školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 Provoz školy Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 5 uklízeček a 1 školník. Ve školní jídelně se na přípravě jídla podílí 5 kuchařek a 1 vedoucí stravování. V novém školním roce přeji všem radost a spokojenost založenou na spolupráci a vstřícnosti. Mgr. Marie Kujová - ředitelka školy Olympijský víceboj ve školním roce 2014/2015 Olympijský víceboj je projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Zaměřuje se především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do některých měřitelných disciplín. Naše škola se v dubnu 2014 přihlásila do projektu a výsledkem bylo zapojení 87 % žáků naší školy. Ne všichni žáci se ale mohli zúčastnit všech šesti disciplín. Některé žáky trápila v průběhu měření nemoc, příp. měli dočasné nebo mají trvalé zdravotní omezení v tělesné výchově. Co přináší nový školní rok v Olympijském víceboji? více času na plnění disciplín (září červen 2015) 8 disciplín, které otestují především fyzické schopnosti dětí např. rychlost, hbitost, ohebnost, sílu, vytrvalost, rovnováhu spojení s projektem olympioniků Roberta Změlíka a Romana Šebrleho nové úkoly ve sportovních knížkách ceny pro školy projekt chce přitáhnout děti ke sportu na celý život zvýšit zapojení z loňských 91 tisíc na nejméně 150 tisíc žáků do budoucna zvýšit procento pravidelně sportujících lidí v Česku ambasadoři projektu jsou: kajakář Vavřinec Hradilek, biatlonistka Veronika Vítková, veslařka Mirka Knapková, moderní pětibojař David Svoboda, plážové volejbalistky Markéta Sluková a Kristýna Kolocová, sjezdař Ondřej Bank, krasobruslař Tomáš Verner a rychlobruslařka Martina Sáblíková Současné varující údaje: za dvacet let se počet obézních dětí zpětinásobil v Česku sportuje pravidelně jen 28% lidí v Německu je to dvojnásobek VÝKONY ŽÁKŮ SE OD ROKU 1997 VÝ- RAZNĚ ZHORŠILY potvrzen negativní trend získaná data ukázala zhoršení pohybových schopností Během hlavních prázdnin bylo v areálu ZŠ Mutěnice vybudováno nové školní hřiště s umělým povrchem. Jeho kvalitu a atraktivnost budeme mít možnost prověřit v hodinách TV už v podzimních měsících tohoto školního roku. Věříme, že naším přihlášením do celostátního projektu Olympijského víceboje, zlepšenými podmínkami pro tělesnou výchovu, včetně zavedení 3. hodiny TV v týdnu pro 6. a 7. ročník i nabídkou tělovýchovných kroužků v následujících letech přivedeme mnohé další žáky k pravidelnému sportování. Mgr. Milan Kovář 12 13

9 Dobrou chuť, děti! Jídlo je v mateřské škole jednou z velmi důležitých činností. Dopolední svačinka krátce po příchodu do školky, polední oběd po návratu ze zahrádky nebo procházky, odpolední svačina po odpočinku na postýlkách. Každé dítě ji prožívá jinak. Někdo bez problémů sní všechno, co dostane na talíř, jiný každou chvíli komentuje: To nemám rád, to moje maminka nevaří. Zvlášť mladší děti a ty nejmenší, které jsou ve školce teprve krátce, si postupně zvykají na nové chutě a kombinace jídel, které třeba z domova neznají. Jídelníček v mateřské škole je pestrý a vyvážený, sestavený podle potravinového koše daného celostátními normami. O jeho správné sestavení se nám stará vedoucí stravování. O to, aby dětem jídlo chutnalo, se starají paní kuchařky ve školní kuchyni. O to, aby jídlo hezky vypadalo na talířku a všechny děti u jídla správně seděly a držely lžíci nebo příbor, se starají provozní zaměstnankyně mateřské školy a učitelky ve třídě. Také stolování vypadá trochu jinak než doma u jídelního stolu s rodinou. Děti si samy připraví na stůl vázičku s květinou nebo jinou dekoraci na ubrousku podle ročního období, na své místo si přinesou prostírání, aby paní kuchařka věděla, komu připravit talířek a příbor na stolek. A je prostřeno. Zpočátku se téměř každé jídlo neobejde bez přemlouvání: Pojď se aspoň podívat, co máme dnes dobrého na svačinku, zkus si dát malý kousíček na talířek a ochutnej, jak je to dobré. Polévka je dnes písmenková, zkusíme ji přečíst? Nebo také: Dostaneš na talířek tři hromádky jídla knedlíky, maso a zelíčko, ochutnej a sněz, co budeš chtít. A ejhle, pak se také stává, že děti snědí všechno a ještě si přidají. Takové bývají začátky. Někdy se také dovíme, co by děti jedly nejraději, kdybychom to nechali na nich k snídani čokoládu, ke svačince zmrzlinu, k obědu řízek, koblížek odpoledne, hranolky s kečupem k večeři. A to stále dokola. Ale až si děti zvyknou na stravu ve školce, potom dělají nad jídelníčkem mňam a u okýnka stojí řada jedlíků s vyškrabanými talířky na přidání. Jana Mráková učitelka MŠ KULTURA LETNÍ NOC S KAPELOU ŽÍZEŇ A HLAD Na zahájení prázdnin uspořádala Kulturní komise v místním amfiteátru letní taneční noc s kapelou Žízeň a hlad. Líbivá muzika přilákala do amfiteátru na tři sta návštěvníků z řad místních, ale i z okolí. A žízní a hladem určitě netrpěli, protože si u stánku manželů Koudelových si mohli dopřát co hrdlo ráčilo. Vzhledem k příznivému počasí, dobré muzice i dobré náladě se zábava protáhla až do brzkých ranních hodin. Věříme, že tato letní noc nebyla poslední a na rok se opět na parketu potkáme a možná nejen jedenkrát. pořadatelé V polovině srpna k nám opět po roce zavítal zpěvák Petr Bende se svojí skupinou a cimbálovou muzikou Grajcar. Opět byly ke slyšení krásné písničky tohoto zpěváka, textaře a skladatele v jedné osobě. Svým lidovým přístupem si získal všechny diváky a po pár tónech už byla v hledišti skvělá atmosféra. Koncert obohatil svým vystoupením i písničkář Petr Helan, finalista soutěže Česko-Slovensko má talent. Jeho místy netradiční a úsměvné pojetí hudby chytilo snad každého. Věříme, že snad každý z bezmála 350 návštěvníků odcházel z koncertu spokojen a odnesl si pěkný zážitek. Koncert Petra Bende Za pořadatele: Anna Prčíková 14 15

10 ZAHRÁVÁNÍ HODŮ 4. ŘÍJNA :30 PRŮVOD OD KOSTELA SV. KATEŘINY K AMFITEÁTRU POD BÚDAMA VSTUPNÉ 80,- STÁRCI, KROJOVANÁ CHASA A OBEC MUTĚNICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA KATEŘINSKÉ HODY LISTOPADU 2014 PROGRAM: SOBOTA NEDĚLE STÁRCI, KROJOVANÁ CHASA A OBEC MUTĚNICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PROGRAM: - 20:00 ZÁBAVA S KAPELOU ŽÍZEŇ A HLAD - 10:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ - 14:00 PRŮVOD PRO STÁRKŮ - 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA K TANCI A POSLECHU HRAJE DH TÚFARANKA PONDĚLÍ :30 PRŮVOD OBCÍ - 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA K TANCI A POSLECHU HRAJE DH SKALIČANÉ ÚTERÝ :00 VEČERNÍ ZÁBAVA S RECESÍ DOMÁCÍ I PŘESPOLNÍ CHASY K TANCI A POSLECHU HRAJE DH LÁCARANKA 16 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA K TANCI A POSLECHU HRAJE DH SKALIČANÉ AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Dětská olympiáda s večerní zábavou Poslední prázdninovou sobotu se FK STAŘÍ PÁNI Mutěnice spolu s rodinným centrem Žofka rozhodli pro hezké ukončení prázdnin a pro všechny děti uspořádali dětskou olympiádu. Pro naše malé občánky bylo připraveno 11 sportovně zaměřených stanovišť. Od sponzorů jsme měli tolik cen, že jsme museli přidat další stanoviště udělali jsme tedy ještě dodatečnou tipovací disciplínu. Děti se také mohly zúčastnit kuželkové soutěže, při které se do čtvrtfinále dostalo asi 25 soutěžících a ty si pak musely rozstřelit o postup do finále. Devět nejúspěšnějších si zakopalo o hodnotné ceny od našich sponzorů, kterých bylo více jak 30. Po ukončení olympiády si mohly děti zařádit na skákacím hradě, vyzkoušet jízdu 17 na koni nebo na čtyřkolce. Maximální vytížení těchto zábavných atrakcí dokazuje, že se malým sportovcům zábava velmi líbila. Po skončení všech soutěží byla připravena dětská diskotéka, kde kluci ze skupiny Žízeň a hlad dětem zahráli, co jim na očích viděli. Dětský den byl ukončen velkým ohňostrojem, a poté již následovala zábava pro dospělé. Cílem olympiády byla snaha ukázat dětem sportoviště v Mutěnicích a v dnešní době plné techniky je nasměřovat sportovním směrem. Pokoušíme se získat finance, které opět použijeme pro naše nejmenší a jejich volnočasové aktivity. Bude se jednat o veškerý zisk, který tato akce přinesla. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy olympiády a umožnili tak její hladký průběh. Pokusíme se příští ročník připravit ještě lépe, hlavně aby byly spokojeny děti. Za pořadatele Lukáš Lamáček

11 Opět jsme absolvovali naše vinařské dny. I když pro vinaře ve velmi složitém období, kdy čelí mnoha obtížím od chorob až po velmi deštivé počasí, kdy velká část úrody vlivem deště hnije a plesniví a pěstitelé vína pláčou nad výdělkem. Ale i tyto obtíže musí každý vinař překonat a počasí navzdory se snažit o nejlepší rok. Nyní však už k Vinařským dnům. Už tradičně začaly v pátek a vyvrcholily v sobotu. Pátek Čtyři roky jsme čekali, než k nám zavítalo ochotnické divadlo z Ořechova, protože vždycky před tím do toho něco vlezlo, déšť, nemoc, natáčení v televizi apod. Myslím si ale, že toto čekání Vinařské dny v Mutěnicích stálo za to. Ořechovští přijeli s rozvernou fraškou a libými zpěvy, jak stojí v programu. Až potud je všechno normální pro ochotnické divadlo. Pak už začínají zajímavosti. Slaměný klobouk, tak se tento divadelní kus jmenoval, volně napsal člen ořechovského divadla Vlastimil Peška jinak také ředitel brněnského divadla Radost, ale také hudební skladatel, režisér, dramatik, herec výčet by se vlezl na celou stranu. Nejenom, že tento divadelní kus napsal, ale také v něm u nás v Mutěnicích hrál, a to roli Beránka, žárlivého manžela. Tím ale osobnosti ořechovského divadla nekončí. V roli majora ve výslužbě v tomto představení vystoupil Karel Hegner. Mnoho diváku ho poznalo. Kdo ho nepoznal, malé představení. V rozhlase uvádí pořady Blahopřání s písničkou, Morava krásná zem a několik dalších. Vystupoval s Jožkou Černým v jeho pořadech, v Divadle Husa na provázku, HaDivadle, a také nahrál několik gramofonových desek. Vyučoval na JAMU v Brně. To snad pro obrázek stačí. Jak asi diváci v našem areálu viděli, odpovídala úroveň divadelního kusu mnohem více profi divadlu než ochotníkům. Úroveň pátečního programu nutně předeslala, jakou úroveň by měl mít program sobotní. Sobota Sobotní odpoledne, co se týká počasí, bylo jako ma- lované, úsměvy návštěvníků nastavené na nejvyšší stupeň. Průvod účinkujících od radnice probudil i ty váhající, když procházel vesnicí. Už čelo průvodu několik našich občanů určitě trochu šokovalo. Na koni se standartou obce průvod vedl pan starosta Horák a hodně lidí tomu pořád trochu nevěřilo. Na sto účinkujících bylo i pro cizí návštěvníky určitě nevšední. Začátek celého programu obstarali sami Mutěňáci. Tradiční a nutná pro Vinařské dny scénka Zarážání hory v podání místních specialistů, kteří odvedli pěkný výkon. Pro množství souborů se o ostatních zmíním jen krátce, hlavně o dalším souboru, který znají už asi všichni, mužský sbor Mužáci z Mutěnic v plném obsazení. O další formaci se zmíním trochu víc, protože se jednalo o Dětský taneční soubor Mašlička a cimbálovou muziku Fanynka. Je to totiž začínající soubor, po kterém se už dlouho volalo. Jsou to mutěnické děti, které jejich vedoucí dali dohromady a výsledek jste po půl roce existence viděli. Moc přeji, aby pokračovali v započaté práci. A pořad pokračoval dál vystoupením ženského sboru z Lanžhota. Krásné ženské hlasy rozezněly areál podlužáckými písněmi. Folklor, jak jinak se táhl celým odpolednem. Dále se představil Slovácký krůžek ze Svatobořic Mistřína. A že u nás na Moravě jsou tradice ještě dodržovány i těmi nejmenšími, o tom nás přesvědčil dětský soubor Jarabáček z Drnholce. Dříve na našich dnech bylo mužských sborů vždy několik, tentokrát jenom dva - druhým byl sbor Mužáků z Louky, že by emancipace? Svým samostatným vystoupením se předvedla také cimbálová muzika Slovácko mladší, která jinak provázela celým odpolednem i večerem. Hned po nich opět ženy, a to sbor ze sousedních Dubňan. Opět se tyto ukázaly v nejlepším světle. Už nás tento výčet unavuje, mnoho diváků už pomalu také. Ale i ti, co se různě občerstvovali, se na poslední vystoupení rychle vrátili do hlediště. Své vystoupení začal zlatý hřeb večera, folklorní soubor Ekonóm z Bratislavy. Myslím, že splnil očekávání a určitě probudil i ty unavené diváky. Že by konec programu? Ani zdaleka ne. Opět novinka. Dříve se v roli dražitele velkého hroznu představoval hop, hop pan Strnad z Rohatce. Ale pro jeho zaneprázdnění nebyl letos k mání. Dražby se proto ujal poprvé ve svém životě člověk, který uváděl i celý program, pan Milan Mráz. A že si nevedl špatně, svědčí i výtěžek dražby Kč, který půjde na opravu mobiliáře vybavení dětského hřiště pod kostelem. Věřím, že se na 700 platících diváků pobavilo a strávilo v krásném areálu příjemné odpoledne. A to je už všechno, snad ještě poděkování p. Paličkovi za nachystání velkého hroznu a poděkování pořadatelům za vzornou přípravu. A příští rok zase na shledanou. Pavel Trávník 18 19

12 KROJOVÉ DÍLNY Pro ty, kdo si cení krásy krojů, obdivují zručnost řemeslníků a chtějí si také něco z tohoto jedinečného umění vytvořit. Folklorní soubor Svéráz se rozhodl oživit povědomí o krojích na Podluží a probudit zájem lidí o uchování krásy lidového oděvu. Za podpory Nadace Vodafone chceme každému zájemci dát možnost poznat tradiční postupy při výrobě krojů, rozvinout svou zručnost a objevit zdroje tvořivosti pro další rozšiřování folklorního bohatství. Seriál dílen je zaměřen na jednotlivé součásti dívčích i chlapeckých krojů: Dílna: Datum: Vstupné: S sebou: 1. Krojové oblékání ,- Kč 2. Šití lajblu a kordulky ,- Kč nůžky 3. Škrobení sukní ,- Kč kasanice, žehlička 4. Malování mašlí - svéráz ,- Kč 5. Vyšívání košile ,- Kč vyšívací bubínek, nůžky V rámci dílen zprostředkujeme setkání s lidovými tvůrci, kteří se o své dovednosti s účastníky dílen podělí. Účastníci si poté předvedené postupy budou moci za podpory řemeslníků vlastnoručně vyzkoušet. Všechny dílny se uskuteční v Kulturním domě v Prušánkách od 15:00 h. Prosíme o včasné potvrzení účasti na dílně vždy do týdne před pořádáním na u seznam.cz nebo na tel Těšíme se na společné krojové radosti! Folklorní soubor Svéráz z Podluží Co je to pasivní slovní zásoba? Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Je velmi rozsáhlá, bohužel práce s ní je velice pomalá. U běžného člověka obsahuje až výrazů. Velikost je dána hlavně dosaženým vzděláním a objemem a kvalitou četby. Najít v takto velké databázi jediné slovo může trvat celou sekundu a často i mnohem víc. Možná si říkáte, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za jednu sekundu je přeci blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne pokud chceme mluvit. Zkuste si říct následující větu a mezi jednotlivými slovy nechte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým éééé ). Dnes - Vám - to - velice - sluší. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu? Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná. Co je to aktivní slovní zásoba? Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení, jen jinde a jiným způsobem uložená. Najít slovo v této databázi netrvá déle než několik desítek milisekund! Její velikost se u běžného člověka pohybuje mezi 4000 až 8000 výrazy. Na rozdíl od pasivní slovní zásoby však její velikost není dána inteligencí nebo vzděláním. Běžně se stává, že člověk se základním vzděláním ji má větší než vědec z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím neustálým aktivním používáním. Proto není žádnou záhadou, proč trhovec dokáže být mnohem výmluvnější a ve společnosti oblíbenější než atomový fyzik. Organizace v obci Nabídka Rodinného centra Žofka pro letošní školní rok COŽ TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY? Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením a učením se zpaměti si rozšiřujeme svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení téměř nepotřebná. Pro kvalitní konverzaci musíme mít dobrou aktivní slovní zásobu. Proto je nutné mluvit, mluvit a mluvit. Skutečně to je takto jednoduché, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. AKTIVNÍ ŘEČ Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit, znamená, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte. Naštěstí existuje jiný stejně účinný a navíc méně násilný způsob, jak se naučit perfektně mluvit. Nejprve si vysvětlíme co je aktivní a pasivní slovná zásoba. Žofka pro nejmenší Pravidelné setkávání rodičů a dětí do 4 let. První týden v měsíci herní odpoledne - volné hraní ve vybavené herně RC. Ostatní týdny - zábavné odpoledne s programem. Program bude v letošním roce nově zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s cílem usnadnit jeho vstup do mateřské školy. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Pondělí hodin. Lektorka Mgr. Gabriela Komínková. Cena vstupu 30 Kč. Veselé pískání Hudební kroužek pro děti od 5 let, ve kterém se naučí děti nejen technice hry na zobcovou flétnu, ale také správnému dýchání, které je prevencí proti respiračním nemocem. Prvními hudebními krůčky budou děti provázeny hravou formou. Pro velký zájem budou otevřeny 2 kurzy. Pondělí hodin v budově MŠ. Lektorka Mgr. Gabriela Komínková. Cena za pololetí 350 Kč. Hlásek Hudebně pohybový kroužek pro děti od 20 21

13 5 let, který se prostřednictvím písniček, ukazovaček, pohybových her a společného muzicírování zaměří na hlasovou výchovu dětí a rozvoj jejich hudebního, rytmického a pohybového cítění. Středa hodin v budově MŠ. Lektorka Mgr. Marie Ilčíková. Cena za pololetí 350 Kč. Tvoření pro předškolní děti s rodiči Po velkém ohlasu programu Tvoření pro náctileté rozšiřujeme tento program i pro předškolní děti. Cílem těchto setkání je především radost ze společných aktivit dětí a rodičů s milým výrobkem či dárkem na konci každé lekce. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Vždy třetí středa v měsíci od hodin v RC Žofka. Lektorka Iveta Vaňková. Cena vstupu 30 Kč. Tvoření (zvláště) pro náctileté Tvoření pro všechny kreativní holky, maminky a babičky, které se pod vedením šikovné lektorky chtějí naučit něčemu novému. Stejně jako v loňském roce budou setkání opět zaměřena na naučení se novým technikám podporujících kreativitu. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Vždy první středa v měsíci od hodin v RC Žofka. Lektorka Iveta Vaňková. Cena vstupu 30 Kč za osobu. Keramika Keramický kroužek pro děti 4-8 let, dle šikovnosti v doprovodu rodičů. Hravými činnostmi vytvoříme z hlíny předměty dekorační i užitkové hodnoty. Vyrobíme nádoby - hrnečky, misky, pokusíme se o šperky... Pokročilí keramici dokážou ozdobit předměty zajímavými technikami glazovaní, rytím. Vytvoříme si mnoho předmětů využitelných nejen v domácnosti, ale i jako dárky a pozornosti pro své blízké. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Vždy druhou středu v měsíci od hodin. Lektorka Mgr. Dagmar Prchalová. Cena vstupu 30 Kč. Angličtina hrou Jazykový kroužek vedený hravou formou pro děti 4 6 let. Čtvrtek hodin v RC Žofka. Lektorka Petra Monaghan. Folklórní kroužek pro mladší školáky Kroužek lidových písní a tanců pro žáky 1. až 3. tříd ZŠ, který spolupracuje s místní dětskou cimbálovou muzikou Fanynka. Úterý hodin v budově ZŠ. Lektorka Hana Vaculovičová. Zájezdy na divadelní představení Na podzim a na jaře připravujeme pro rodiny s dětmi zájezd na divadelní představení. Ani divadelní fanoušci z řad dospělých však nepřijdou zkrátka, neboť také pro ně připravujeme návštěvu divadla. V případě zájmu o nabídku námi pořádaných zájezdů pište prosím na Další nabídka jednorázových či tradičních akcí pro veřejnost Již opakovaně proběhne podzimní a jarní dětská burza, nově připravujeme kurz pro ženy Pletení z pedigu (advent), Kurz bruslení či Pohádkový les ke Dni rodin (květen) aj. Nabízené programy a kroužky probíhají od října do května. Do Rodinného centra Žofka je vždy vstup zadním vchodem ZŠ, přezůvky a mobil k prozvonění služby s sebou. Podrobnější informace o jednotlivých programech získáte na u či na telefonu NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ Sklizeň hroznů v roce 2014 I letošní rok není pro vinaře vůbec jednoduchý. Vůbec první problém nastal již na jaře při rašení oček. Následkem mírné zimy došlo k poškození, respektive vykusování, oček různorožcem trnkovým nebo larvou osenice. Naštěstí napadení houbovými chorobami bylo letošní léto poměrně nízké. Největší ránu ovšem dostaly vinice koncem měsíce srpna a především v září obrovským množství srážek a nízkými teplotami. Hrozny, a to i nedozrálé, praskají a nastupuje plíseň šedá. Ani ošetření proti ní nemělo valného účinku. Vinaři nezbývá nic jiného než takovéto hrozny sklidit a aspoň částečně úrodu, jinak velmi nadějnou, zachránit. Vzniká tím problém, jaké víno z toho vznikne? Pokud se neudělá několik vstřícných a nutných kroků a opatření, tak určitě ne moc valné kvality. První krok je ve vinici, kdy silně napadené hrozny, nemilosrdně stříhat na zem. Další potom věnovat veškerou pozornost při zpracování ve sklepě. Po odzrnění se musí ihned lisovat. Macerace (ležení) nebo nakvášení může jenom podpořit nebezpečí pachuti po plísni a další problémy v kvasném procesu, hlavně zvýšení obsahu těkavých kyselin (octová). Mošt je nutné ostře odkalit! Protože samovolně to není téměř možné, musí se sedimentaci pomoct. Zasířit mošt na minimálně 50 mg/lt SO2 (10 g/100 lt pyrosulfitu). Použít bentonit a želatinu. Jsou běžně v prodeji přímo moštové typy těchto přípravků (Mostrein, Mostgelatine). Lépe se rozmíchávají, např. želatina je tekutá, a podporují sedimentaci. Dále pro další vyčištění chuti lze použít přípravky na bázi PVPP (polyvinylpolypyrolidon). Jsou to šetrně působící preparáty k vyhlazení případných pachutí. Samozřejmě výhodu mají Ti vinaři, kteří jsou vybaveni chlazením, které sedimentaci ještě podpoří. U vín, kterými se chceme chlubit, popř. lahvovat, se musí odtáhnout opravdu jenom ten nejčistější podíl moštu a přidat kvasnou kulturu, protože odkalováním se podstatná část kvasinek odstraní! Z kalů se dá taky vylisovat ještě více jak 70% moštu, při použití speciální čisté buničiny (Vitacel,Becocel), která se smíchá s kaly a vylisuje. Toto lze ale praktikovat jen u lisů pneumatických nebo vodních za použití vaku, který se k tomuto účelu dá pořídit, nebo jemného síta. Jinak kaly prokvasí, ale víno z nich je nižší kvality, které se musí dobře vyškolit. Po dokvašení mladého vína pak neotálet se stočením z kvasnic. Tím by se měl taktéž eliminovat případný vznik různých pachutí. Ale o tom až v dalším čísle NM. Hodně pěkných dnů při vinobraní a věřím, že i dobrých vín z ročníku 2014, přeje Vladimír Trávník Vina ský spolek Mut nice po ádá v sobotu v hodin v sále kulturního domu ŽEHNÁNÍ VÍNA Ob adu se zú astní Mužský sbor z Mut nic a CM Zádruha z Dol. Bojanovic, slavnostního ob adu se ujme pan fará Putna Po ob adu je p ipravena beseda u Cimbálu a ochutnávka mladých vín Srde n zvou po adatelé 22 23

14 S P O R T MUTĚNICK Ý 24 F O T B A L Prázdniny nám již skončily, a tak je jasné, že se nám naplno rozběhly další fotbalové soutěže. Po několika odehraných kolech se zdá, že znovu ostudu naše mužstva neudělají, byť hlavně áčko nakouklo postupem do divize opravdu mezi vybranou fotbalovou smetánku, a jak se ukazuje, divize je kvalitativně mnohem výše než krajský přebor. Snad se bude většina mužstev držet v popředí tabulky až do konce soutěže. Rozjeté to máme znovu na výbornou! Přípravky, a to jak mladší, tak starší, letos hrají nejvyšší okresní soutěž, tedy okresní přebor. Od nejnižších možných let pravidelně sportují, a to je nejdůležitější. Stále se řeší nějaké spolky a různé činnosti pro mládež, ale fotbal je díky své tradici a obrovské popularitě stále tady pro všechny. A neustále, čemuž jsme pochopitelně velmi rádi, přitahuje už tu nejmladší generaci. A snad i díky posledním úspěchům v mužské kategorii u nás snad ještě více než v okolí! Stále k nim hledáme trenéry a různé dobrovolníky, bez nichž by fotbal fungovat nemohl. V soutěži se jim zatím vede střídavě. Starší přípravka (trenéři Marek Mokruša, Miroslav Foltýn a Svaťa Němec) nejprve dvakrát prohrála, a poté naopak dvakrát vyhrála. Marek Buchta, který se k nám vrátil z Hodonína, vstřelil stejně jako Lukáš Mokruša 4 branky, Kevin Bravenec a Matyáš Lamáček dvě a Adam Němec, Jiří Kabela a Michal Blažek jednu. Mladší přípravka (trenéři Jindřich David a Vojtěch Málek) má se stejnými soupeři stejnou bilanci jako ta starší, také tedy dvakrát vyhrála a prohrála. Jiří Zhříval, další Bojanovčák v našich službách, vstřelil 8 branek, Marek Buchta, který úspěšně hraje i za starší přípravku 7 branek, Jindřich Pavelka 5, Theo Mullot a Nicole Chromečková 4, Petr Plchut 2, Adam Černý, Petr David a Matyáš Mokruša přidali po jedné brance. Mladší žáci (trenéři Karel Růžička, Stanislav Hodes) stihli dosud odehrát tři utkání, ve kterých se dočkali všech výsledků. Nejprve prohráli ve Velké nad Veličkou, poté remízovali se Bzencem a naposledy porazili Novosedly. Někteří kluci věkem ještě mladší žáci už válí za starší, a tak by určitě výsledky, pokud bychom chtěli, mohly být lepší. Ale tito kluci pouze vypomáhají mladším dle potřeby, rozhodně se nehoníme za výsledky. Jeden z těchto hráčů, František Lamáček stihl už přesto, stejně jako Mikuláš Holešínský, vstřelit tři branky. Jedenkrát ještě skórovali Matyáš Konečný, Kevin Bravenec, Lukáš Kotvan, Nick Hekele a David Froněk. Starší žáci (trenéři Jan Froněk a František Lamáček) vstoupili do sezóny stejně jako v loňské, když všechny své 3 zápasy vyhráli! Trochu jsme měli z letošního ročníku obavy, neboť do dorostu odešla většina opor, ale Staňa Opavský v bráně a střelec Dominik Janouškovec zůstali a spolu s dalšími kluky se jim zatím daří na jedničku! Mají poměrně široký kádr hráčů, takže případné zranění či jiné absence mohou slušně zacelit. Právě Janouškovec je se 4 brankami zatím nejlepším střelcem, František Lamáček přidal tři, jeho jmenovec Patrik, který se vrátil z hostování v Hodoníně dvě, a Martin Chramosta, Lukáš Chromeček a Petr Janás jednu. Dorostenci (trenéři Jan Kučera, Michal Konečný a Jiří Trávník) vstoupili rovněž do sezóny dobře, když v pěti utkáních se hned čtyřikrát radovali z vítězství! Mrzí jenom domácí prohra s Vnorovy, kdy klukům nevyšel úvod utkání, a pak už se jim ztrátu soupeře nepodařilo dohnat. Střelecky se v úvodu soutěže daří záložníkům: Vladimír Špéra vstřelil už 4 branky, kapitán Matěj Valíček, Lukáš Benešovský a Lukáš Piškula dvě branky. Mrzí nás také vážné zranění talentovaného Karla Růžičky, který si hned v prvním utkání ve Velké nad Veličkou po deseti minutách utrhl křížový vaz a minimálně na půl roku je vyřazený ze hry. Jinak pozitiva převažují, dorost by znovu měl hrát na špici tabulky krajské soutěže. Vstup do soutěže vyšel i našim ženám (trenéři Jan Balaštík a Petr Čepil). V úvodním zápase sice podlehly vysoko doma Vlkoši, ale další dva zápasy v Podivíně a doma s Uherským Brodem vyhrály. Proti Uherskému Brodu měli trenéři k dispozici jenom 10 hráček, i tak ale oslabené mužstvo dokázalo díky bojovnému a obětavému výkonu zvítězit! Střelecky ženy drží Yvonne Chromečková, která už vstřelila FK Mutěnice A - MS divize, sk. D 2014/2015 Nahoře zleva: Josef Chromeček, Radim Holešinský, Jaroslav Hromek, Marcel Čepil, Michal Vydařilý, Michal Bíza, Vít Lamáček Uprostřed zleva: Vojtěch Vala - vedoucí mužstva, Tomáš Závorka, Lubomír Kupčík, Pavel Varmuža, Radek Benešovský, Jakub Čepil, Lukáš Koplík, Josef Gábor - masér. Dole zleva: Igor Šupa, Dalibor Koštuřík, Petr Zemánek - trenér, Petr Blaha - předseda, Jaroslav Joch - asistent trenéra, Lukáš Trávník, Filip Kratochvíla Na fotce chybí: Zdeněk Horecký a Jakub Pavelka 25 3 branky, jednu přidala Lucie Lysáková. A-mužstvo (trenér P. Zemánek, asistent J. Joch), které oslavilo znovu po 13 letech postup do divize, vstoupilo s nezměněným realizačním týmem a v podstatě i kádrem do nové soutěže s velkým očekáváním. Jedinou novinkou je projekt tzv. farem, kdy mužstva hrající divizi nebo MSFL mohou mít svou farmu, nebo-li takové B-mužstvo v krajské soutěži. Nás oslovily Ratíškovice, které sestoupily do I. A třídy. Jelikož naší jedinou vyhlédnutou posilou byl jejich hráč Lukáš Koplík, na projektu farmy s Ratíškovicemi jsme se nakonec dohodli. V praxi to vypadá tak, že kterýkoliv hráč Ratíškovic může nastoupit za naše mužstvo v divizi bez omezení. Opačným směrem pak mohou putovat všichni hráči, kteří nejsou uvedeni na soupisce, která obsahuje 11 hráčů, plus ještě dva hráči z této soupisky mohou za Ratíškovice nastoupit. Podstatné je, že si v úvodu soutěže vedení obou mužstev vyhovělo, takže Ratíškovicím pomohli

15 k dobrému vstupu do soutěže (5 utkání, z toho 4 výhry a 1 remíza) Pavel Varmuža, Michal Bíza, Víťa Lamáček, Lukáš Trávník nebo brankář Zdeněk Horecký, naopak v našem dresu nastupovali kromě zmíněného Koplíka ještě útočník Jakub Bábíček nebo v posledním zápase s Otrokovicemi záložník Lukáš Vrba. I nám se vstup do soutěže vydařil, když jsme v úvodním divizním zápase porazili Pelhřimov. Poté přišla prohra ve Staré Říši, ale další domácí vítězství nad Žďárem a hlavně výhra v Uherském Brodu nás posunula dokonce na 3. místo. Poté však přišly prohry na domácí půdě s Blanskem, a hlavně trochu ostudná prohra s Otrokovicemi, a tak se držíme ve středu tabulky. V úvodních zápasech se nedařilo střelecky našim útočníkům Daliboru Koštuříkovi a Marcelu Čepilovi, a tak nás drželi dvojgóloví střelci Radim Holešinský a farmář Lukáš Koplík. O porci zápasů se dělili na polovic brankáři Zdeněk Horecký a Igor Šupa. Jsme rádi, že dobré výkony našeho celku přitáhly pozornost diváků, kterých chodí na každý zápas cca 300. Navíc naši fandové jezdí za svým mužstvem nadále i ven, a tak třeba v Uherském Brodu se naši hráči cítili skoro jako doma. Závěr Ještě v letošním roce se možná dočkáme opravy příjezdové panelové cesty k fotbalovému areálu, který slouží nejen fotbalistům, ale i turistům a hostům v ubytovně, a také zákazníkům firem p. Havelky a p. Dětinského, které v areálu sídlí. Tím snad konečně odpadne další letitý neduh našeho jinak tak krásného areálu! Všem mutěnickým občanům přejeme krásný a slunečný podzim, nejlépe někde u dobrého vínka či burčáku a samozřejmě nezapomeňte zavítat na fotbal do našeho areálu! Petr Blaha Narození: Josef Vozatár Letní Markéta Matušková Ořechová Julie Konečná Ke Trojici Helena Ilčíková Jižní Tobiáš Jurkovič Ke Trojici Adam Kotásek Brněnská Matěj Štěpánek Luční Filip Sladký Lomená Valentýna Nováková Slovácká Elena Grünwaldová Nedělní Sňat ky: Milan Pivko Masarykova Klára Škoulová Masarykova Tomáš Mičola Havlíčkova Terezie Bartoňová Malá Strana Michal Brablc Moravská Pavla Popeláková Brno-Líšeň Petr Hampl Luční Edita Kuchtíčková Luční Marek Kourek Nedělní Jana Herzánová Čejkovice Lukáš Červenka Ostrožská Lhota Martina Štěpánková Lipová Štěpán Balaštík Dubňanská Lucie Burgetová Břeclav Petr Nedvídek Dubňanská Jana Skočíková Dubňanská 26 27

16 Sňat ky: Josef Bayer Lipová Anežka Vykydalová Hovorany Zdeněk Chovanec Moravská Iveta Hajdová Dolní Bojanovice Jan Pffefr Břeclav Hana Bergová Masarykova Bronislav Toman Nová Simona Varmužová Lomená Miroslav Dohnálek Zahradní Jitka Kašparcová Čebín Úmrtí: Mut nické vina ské dny 2014 DS Jarabáček z Drnholce MS z Louky Jan Lamač Zahradní ve věku 65 let Alois Kramář Nedělní ve věku 68 let Božena Ráčková Nádražní ve věku nedožit. 67 let František Vaculík Masarykova ve věku 62 let Libor Janoušek Brněnská ve věku 25 let Jan Trávník Dubňanská ve věku 53 let Jana Hajduchová Hodonínská ve věku 69 let Josef Čaňa Jižní ve věku 70 let Blahopřání: Ženský sbor z Dubňan FS Ekonóm z Bratislavy 75let: Ludmila Havlíková Alois Tichý 80let: Františka Suchánková Klára Mokrušová Jiří Vrba Eliška Ištvánková Anežka Vránková Martin Kučeřík Zdeněk Klobáska 85let: Františka Prčíková Terezie Vaculíková Jaroslav Škrobák 90let: Marie Nová Vlasta Blahová 94 let Emilie Hanáčková Hana Svobodová,, matrikářka Výstava hroznů Mutěnické Vinařské dny 28

17 DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová, ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová. Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017:

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017: Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017: PONDĚLÍ: Anglicky s radostí Miloslava Vaňharová pondělí 14:00 14:45 Určeno: 6. - 9. ročník cena: 350,- Kč / pololetí Kroužek je určen pro žáky II. stupně,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2015-2016 V letošním školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 30 dětí (maximálně možný počet dětí na jedno oddělení). Zájem o školní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více