PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU"

Transkript

1 2014 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Odpadové hospodářství (str. 5) Galerie Mutěňáků - Miloslav Horecký (str. 8) Olympijský víceboj ve školním roce 2014/2015 (str. 13) Pozvánka na hody (str. 16) Vinařské dny v Mutěnicích (str. 18) Nabídka Rodinného centra Žofka (str. 21) Mutěnický fotbal (str. 24)

2 Mut nické vina ské dny 2014 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Divadlo Slaměný klobouk CM Fanynka Ženský sbor z Lanžhota Mužáci z Mutěnic DS Mašlička z Mutěnic Slovácký krůžek Svatobořice-Mistřín Vážení spoluobčané, dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili prací během povodní a po povodních, a to nejen zaměstnancům skládky a obecního úřadu, ale i zaměstnancům základní školy. Zvláště pak sboru dobrovolných hasičů z Mutěnic, Hovoran, Čejkovic, Žeravic, Kobylí a profesionálům z Hodonína. Velká voda přišla naprosto nečekaně v sobotu 23. srpna. Když je nebezpečí povodní, vždy dostáváme zprávy z Českého hydrometeorologického ústavu, tentokrát jsme však žádné varování neobdrželi. Dále bych upozornil, že amfiteátr Pod Bůdama plní svoji úlohu při konání kulturních akci, které pořádá obec nebo různé spolky. Tyto kulturní akce jsou jen důkazem, že vybudování tohoto kulturního stánku mělo smysl a je účelně využíván. Vzhledem ke skutečnosti, že 10. a 11. října 2014 proběhnou komunální volby, dovolil bych si zhodnotit práci zastupitelstva obce ve volebním období Jsem přesvědčen, že se v tomto období v obci hodně udělalo. Nejen komunikace, chodníky, amfiteátr, hřiště u školy, protipovodňové opatření v Rokytí, ale započala i rekonstrukce kulturního domu. Kulturní dům v tomto roce prošel rekonstrukcí sálu a přilehlých prostorů. Věřím, že v roce 2015 dojde ke stavebním úpravám v tzv. Ponorce a suterénních částech tohoto objektu. Do letošních komunálních voleb kandiduje 9 politických stran a hnutí, což představuje 135 kandidátů, přičemž zastupitelstvo obce je patnáctičlenné. Vést obec jako zastupitel je samozřejmě čest, ale také zodpovědnost. Je potřeba někdy říct i nepříjemné věci, ne vždy může člověk vyjít všem vstříc. Důležité je rozlišit vážnost problému, který dříve řešit, na jaký kompromis může zastupitelstvo jít. Je potřeba vždy prosazovat takové investiční akce, které přinášejí obci co největší užitek, a pokud to je možné, získat finanční prostředky z dotačních programů. Zastupitel by se měl vždy plně držet při projednávání a hodnocení jakékoliv věci faktů, nenechat se ovlivňovat svými pocity. Chtěl bych poděkovat pracovníkům obecního úřadu za jejich náročnou práci. Musejí každoročně absolvovat mnohá školení, jak se mění legislativa, musejí se držet litery zákona, tudíž se musejí stále vzdělávat, aby si stále drželi vysokou odbornost. Dále chci poděkovat pracovníkům naší skládky, s nimiž se občané stýkají při každodenní pracovní činnosti po celé obci, kdy se podílejí nejen na udržování zeleně, různých oprav a stavební činnosti obce. Poděkování patří také všem spolkům i jednotlivcům, kteří se podílejí na reprezentaci obce Mutěnice, nejen v regionu, ale i po celé republice. Od roku 2010 se ze všech jednání zastupitelstva pořizuje videozáznam, čímž jsou transparentní a jsou dostupná na internetu. V případě, že získám důvěru voličů, budu se i nadále ucházet o místo starosty obce. starosta obce MVDr. Dušan Horák 1

3 Zprávy z radnice Usnesení z XXIII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 26.června 2014 Tak a je tu podzim, který pro vinaře vždy znamená sčítání jejich celoroční dřiny. Letošní rok byl celý takový jiný, než by si každý z vinařů a celkově zemědělců přál, když mělo pršet tak nepršelo a naopak. No a myslím, že hlavně deštivé počasí v druhé polovině srpna a začátkem září urychlilo významně vinobraní. Tak snad se vše podaří a zase bude v Mutěnicích spousta výborného vína. Tak a je tu podzim 2014, což je také období voleb do zastupitelstva obce Mutěnice konkrétně 10. a 11. října. A já si myslím, že je vhodná doba na shrnutí práce celého zastupitelstva obce za toto končící volební období. V článku starosty jste se seznámili s tím, co se událo, vybudovalo a já si dovolím toto jenom doplnit v číslech pro Vaši představu. Nechci Vás trápit podrobným rozborem jednotlivých rozpočtů za 4 roky, ale uvedu za každý rok pár čísel. Rok 2011 vybudoval se nový vodovod na ulici Sklepní za 1,2 mil. Kč, zrekonstruoval vodovod na budově FK za 300 tisíc, svépomocí se na dvoře OÚ postavila nová sociálka pro pracovníky technických služeb za 820 tisíc Kč a opravily se a zrekonstruovaly vozovky a chodníky za 9,5 mil. Kč. Rok 2012 vybudoval se amfiteátr Pod Búdama 4,2 mil. Kč, obec se podílela 2 miliony na vybudování cyklostezky Mutěnka tady je nutno podoktnout, že celou cyklostezku budoval dobrovolný svazek obcí Mutěnice, Dubňany, Svatobořice-Mistřín a Kyjov, kdy celková cena této akce byla 19 mil. Kč a dotace činila 14 mil. Kč. Dále se kompletně zrekonstruovala kuchyně na ZŠ Mutěnice za 2,44 mil. Kč a investovalo se do vozovek a chodníků 15 mil. Kč. Rok 2013 v tomto roce došlo na zateplení a výměnu oken jak na kulturním domě tak i na tělocvičně ZŠ za 12,2 mil. Kč a z toho dotace činila 5 mil. Kč, akce Bezpečně do školy I. etapa přinesla nové chodníky na obou stranách ulice Hodonínská, nové nasvětlené přechody a celé prostranství před prodejnou COOP a kulturním domem cena 6,62 mil. Kč z toho dotace 4,2 mil. Kč. Vybudovala se druhá etapa cyklostezky, která navázala na cyklostezku Mutěnka a dovedla cyklisty bezpečnější cestou do Mutěnic za 4,07 mil. Kč z toho dotace 2,3 mil. Kč. Vozovky a chodníky byly vybudovány za téměř 8 mil. Kč Také jsme zakoupili techniku konkrétně nakladač LOCUST na svoz bioodpadu za 1,2 mil. Kč s tím, že dotace činila 1,05 mil. Kč. Rok V tomto roce máte určitě v živé paměti investice rekonstrukce kulturního domu kompletní interiéry, střecha a vybavení v hodnotě 14 mil. Kč, zateplení a výměna oken na učitelských bytovkách 2,5 mil. Kč nové multifunkční hřiště nad tělocvičnou 6,3 mil. Kč, opravuje se hřbitovní zeď za 800 tisíc korun, suchý poldr v Rokytí za 6 mil. Kč z toho dotace 3,7 mil. Kč opět jsem uspěli s dotací na auto a kontejnery na svoz bioodpadu v hodnotě 2,14 mil. Kč a dotace činila 1,8 mil. Kč. Dokončila se II. etapa Bezpečně do školy v hodnotě 1,4 mil. Kč a dotace činila 734 tisíc Kč. Do vozovek jsme v tomto roce doposud investovali téměř 10 mil. Kč, včetně polních cest. Toto je zhruba výčet investičních akcí, které zastupitelstvo schválilo a také zrealizovalo. Myslím si, že je to dobrá vizitka zastupitelstva, která ukazuje na to, že po celou dobu svého působení se snažilo zlepšovat život občanů v Mutěnicích. A to, že se pořád objevují u nás žádosti o stavební místa, a zájem bydlet v Mutěnicích, je doklad toho, že prostředky byly vynaloženy účelně a dobře. Já vím, že se mnou všichni nemusí souhlasit. Ale je na každém, jak si to vyhodnotí. Já sám za sebe musím říct, že se mně s tímto zastupitelstvem pracovalo dobře. Jaké si za pár dnů zvolíte své zastupitele je na Vás a já Vám k tomu přeji šťastnou volbu. Petr Bíza, místostarosta obce A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů 2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za účetní období roku Závěrečný účet svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za rok Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka a účetní období roku Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č. 9/2014 prodej pozemku p.č. 33/3 v k.ú. Mutěnice o výměře 40 m 2 za cenu 110,- Kč/m 2 manželům Kučeříkovým, V. Bednáře 105, Mutěnice za účelem scelení pozemku u RD 2. MPZ č. 10/2014 prodej pozemku p.č. 333/6 v k.ú. Mutěnice o výměře 37 m2 za cenu 44,- Kč/m 2 manželům Lamáčkovým, Lipová 424, Mutěnice za účelem scelení zahrady u RD 3. MPZ č. 11/2014 prodej pozemku p.č. 5064, 5065, 5066/1, 5066/2 v k.ú. Mutěnice o výměře 3576 m 2 za cenu dle znaleckého posudku p. Jakubu Trávníkovi, Nedělní 1028, Mutěnice za účelem zemědělské činnosti výsadba vinice 4. MPZ č. 12/2014 prodej pozemků p.č a p.č v k.ú. Mutěnice o výměře 4504 m 2 za cenu dle znaleckého posudku p. Petru Štěpánkovi, Zahradní 773Mutěnice za účelem zemědělské činnosti výsadba vinice 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO /001 mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 6. Výkupní cenu pozemku v lokalitě za Fišmanovým ve výši 200,- Kč za m Schválilo rozpočtové opatření č. 3 a to navýšení příjmů ve výši ,-. Po provedení tohoto RO budou celkové příjmy ve výši ,- a celkové výdaje ve výši ,- 8. Po projednání závěrečného účtu obce Mutěnice za rok 2013 hospodaření obce Mutěnice za účetní období roku 2013, a to bez výhrad 9. Účetní závěrku za účetní období r Výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši ,82 Kč a z hospodářské činnosti ve výši ,22 Kč včetně rozdělení výsledku. Hospodářský výsledek bude evidován na účtu 432 Nerozdělený zisk a hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši ,22 Kč bude zapojen do rozpočtu obce jako příjem rozpočtu. 11. Členství v Místní akční skupině Dolní Morava, z.s., IČ: a pověřuje starostu obce podpisem Přihlášky člena spolku. 12. Souhlas se stávajícím znění stanov Místní akční skupiny Dolní Morava ze dne a souhlasí s návrhem nového znění stanov dle přílohy. 13. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 67 a členů ZO pro příští volební období 2014 až 2018 C. Zastupitelstvo obce pověřilo: 1. RO přípravou výběrového řízení na vzetí úvěru na financování stavby Překladiště TKO Mutěnice 2 3

4 Usnesení z XXIV. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 2. září 2014 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů 2. Informaci o problematice oceňování pozemků dle nové oceňovací vyhlášky při prodeji a odkupu pozemků Obcí Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č. 14/2014 prodej pozemku p.č. 1864/2 v k.ú. Mutěnice o výměře 141 m 2 za cenu dle znaleckého posudku p.vítu Špérovi, Letní 997, Mutěnice za účelem dotvoření pozemku u RD 2. MPZ č. 15/2014 bezúplatný převod pozemků p.č. 2334/2, 162/22 994/24, 1255/2 a 1214/1v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 2519 m 2 z majetku Obce Mutěnice do majetku JMK Brno za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníky a komunikací akce Bezpečně do školy 3. MPZ č. 16/2014 bezúplatný převod pozemků p.č. 995/13, 995/14, 634/1, 994/36, 994/34, 994/33, 667/31, 994/22 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 3776 m 2 z majetku JMK Brno do majetku Obce Mutěnice za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníky a komunikací akce Bezpečně do školy 4. MPZ č. 17/2014 výkup pozemků PK p.č. 557/1, 2172, 2173/1 a 2467/1 v k.ú. Mutěnice o výměře m 2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč od paní Jany Brhelové, Skácelova 4, Hodonín za účelem výstavby rozhledny 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 4 HO /001 mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO /001 mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 7. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku Mutěnice, Přípojka VN a trafostanice Dvůr mezi Obcí Mutěnice a Ing. Vojtěchem Markem, bytem Masarykova 1056, Mutěnice 8. Nabídku ČSOB Hodonín na poskytnutí investičního úvěru na dofinancování akce Překladiště TKO Mutěnice 9. Zajištění investičního úvěru blankosměnkou dle Dohody o vyplňovacím právu směnečném č. 2148/14/ Schválilo rozpočtové opatření č. 4, a to navýšení příjmů ve výši ,- a navýšení výdajů ve výši ,- Kč. Po provedení tohoto RO budou celkové příjmy ve výši ,- a celkové výdaje ve výši ,- C. Zastupitelstvo obce pověřilo: 1. Starostu obce Mutěnice vznesením požadavku na JMK odbor životního prostředí zpracováním studie vlivu na životní prostředí v lokalitě Rokytí a Genže firmou Enviservis s.r.o. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5 A zase ta skládka! Jelikož se nám neúprosně přiblížil termín voleb do zastupitelstva obce, znovu se v hlavní roli ocitají témata, která se opakují při všech volbách. Jedním z nich je skládka, jedněmi nenáviděná a druhými milovaná?! Spíše tak nějak tolerovaná, tomu jistě dáme za pravdu všichni, ale určitě provozovaná dle zákona a hlavně přinášející do obecního rozpočtu nemalé finanční prostředky. Samozřejmě záleží na úhlu pohledu, zda skládka přispívá moc nebo málo, ale určitě její přínos by uvítalo každé vedení obce. Skládky jsou ale, stejně jako všechny věci, různé. Velké, většinou sousedící nebo v blízkosti velkých měst a sídel (např. skládka v Žabčicích nedaleko Brna), takové střední, jako ta naše nebo třeba v Těmicích, nebo takové menší, jako byla donedávna skládka v Kloboukách. Neznám úplně množství ročně uloženého odpadu na konkrétních skládkách (ani po tom nepídím), ale v níže uvedené tabulce si můžete zjistit množství odpadů uložených na naší skládce v letech Obecně se dá říct, že čím více odpadu se uloží, tím více peněz provozovatel skládky, v našem případě Skládka Hraničky, spol. s r.o. a majitel pozemku, na kterém skládka leží, tedy Obec Mutěnice, inkasuje. Jen pro představu uvádím poslední 3 roky. V roce 2011 bylo na skládce v Hraničkách uloženo ,92 tun odpadu, z toho ,35 tun komunálního. Provozovatel odvedl obci základní poplatek (500,- Kč z jedné tuny komunálního + ostatního + části inertního odpadu) ve výši tis. Kč a nájem ve výši tis. Kč. V roce 2012 bylo na skládce uloženo ,95 tun odpadu, z toho ,26 tun komunálního. Provozovatel odvedl poplatek tis. Kč a zaplatil nájem tis. Kč. A v roce 2013 bylo na skládce uloženo ,94 tun odpadu, z toho tun komunálního. Provozovatel odvedl poplatek tis. Kč a zaplatil nájem tis. Kč. Dá se tedy říct, že Obec Mutěnice měla v posledních letech roční příjem ze skládky průměrně ve výši cca 18 milionů Kč. Je jasné, že kdyby přijala odpadu více, inkasovala by také více peněz, ale samozřejmě jsme limitování jednak kapacitou, a také konkurenčním prostředím, které se zejména na jihu Moravy výrazně zvýšilo působením brněnské spalovny komunálního odpadu. Skladba odpadů uložených ve skládce v tunách II. etapa (v tunách) Rok Celkem Z toho: komunální ostatní inert (TZS) % inertu , , , ,90 25,54% , , , ,36 22,24% , , , ,06 23,30% , , , ,77 24,94% , , , ,77 28,48% , , , ,69 31,84% , , , ,94 25,10% Celkem , , , ,49 25,67%

5 V úvodu jsem uvedl, že není skládka jako skládka. Jako menší skládku jsem uváděl skládku v Kloboukách, která donedávna ukládala odpad ve výši tisíc tun ročně. Nedávno ale vybudoval majitel a provozovatel skládky v Kloboukách, tedy Město Klobouky, novou etapu, na kterou si musel vzít úvěr. Z internetu se dá zjistit, že v minulých letech příjem ze skládky za uložení odpadu jen těsně přesáhl výši splátek úvěru (cca 5 mil. Kč ročně!), tudíž příjem pro město byl zanedbatelný. Opačným případem je třeba skládka v Žabčicích. Pamětníci pamatují, že se pro písek do Žabčic jezdilo již před mnoha lety. Bylo tedy zřejmě logickou volbou v místech, kde se vykopala jáma, tak ji zpětně zavézt komunálním odpadem. A když to navíc bylo na dohled tak velké aglomerace, kterou je Brno a okolí. Pravdou je, že v současnosti je zřejmě příjem ze skládky výrazně nižší než v minulých letech, protože zejména skládky kolem Brna mají velký úbytek odpadu díky spalovně SAKO v Brně. I přesto se dá poměrně lehce na internetu zjistit, že obec s 1600 obyvateli (tedy méně než polovina Mutěnic) má v současnosti roční příjem ze skládky cca 30 mil. Kč, tedy naopak o polovinu vyšší. Ale stejně tak lehce se dá na internetu zjistit, že skládku v Žabčicích provozuje společnost A.S.A Žabčice spol. s r.o., tedy společná firma Obce Žabčice a společnosti A.S.A., jedné z největších odpadářských firem na našem území. Ale hlavně je na internetu jedna informace, která už zřejmě aktuální není, ale určitě před zahájením provozu spalovny ve druhé polovině r byla, jinak by se tím firma na svých stránkách nechlubila. A to, že se ročně na skládce ukládá cca tun (!) komunálního odpadu. Pokud bychom tedy tento počet vynásobili pouze částkou 500,- Kč/t od r (předtím to bylo v letech ,- Kč/t), dostaneme se k částce Kč (nepletete se, opravdu 100 milionů Kč ročně!). Když se podíváte na tabulku nahoře, tak zjistíte, že tun komunálního odpadu jsme na naší skládce neuložili ani za 7 let! Proto srovnávat skládku v Žabčicích a v Mutěnicích je přinejmenším zavádějící a i tok peněz do obce je pochopitelně výrazně odlišný. Často se také naráží na určitou přezaměstnanost na skládce. Posuďte sami. Přímo na tělese skládky působí dva pracovníci, jeden obsluhuje kompaktor, jeden nakladač. Dále je zde zaměstnán správce skládky, který má na starost nejen samotnou skládku, ale i její zrekultivovanou část, a také pomáhá na sběrném dvoře a kompostárně. Další pracovník má na starost právě kompostárnu a SD, ale navíc i svoz bioodpadu vozidlem MAN, na který jsme získali dotaci. V kanceláři je dále dispečer a ekonom, který má na starost i účetnictví střediska Technické služby a některé činnosti střediska ČOV. Nad vším bdí jednatel, a to tedy nejen nad skládkou, ale i nad kompostárnou, sběrným dvorem, technickými službami a čistírnou odpadních vod, kterou si pochopitelně také sami provozujeme. V letní sezóně společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. ve všech provozech zaměstnává kolem 30 pracovníků. Přeju všem občanům racionální uvažování ve všech činnostech a ne se unášet polopravdami či vyloženými nesmysly. Bohatství obce nepramení z hmotných statků, ale spíše z lidí, kteří tu obec vytvářejí. Petr Blaha, jednatel Skládka Hraničky, spol. s r.o. ZPRÁVY Z KNIHOVNY CO NÁS ČEKÁ MK vyhlásila literární soutěž pro děti s názvem MÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY Z CEST Zúčastnit se mohou děti ve věku 7-15 let, práce se budou odevzdávat v knihovně v běžné otvírací době. Ukončení projektu , vyhodnocení proběhne v říjnu v období TÝDNE KNIHOVEN. Vyhlášení výherců za účasti zástupců Obce a předání cen se uskuteční na cestopisné besedě JAKÁ JE AMERIKA? Tímto zveme občany Mutěnic i blízkého okolí na zmiňovanou besedu s rodinou Jirky Máry. Do finální části se blíží spuštění on line katalogu a zahájení automatizovaného výpůjčního systému. Nyní je v počítači vloženo 8019 svazků a probíhá vkládání naučné literatury. Poté dojde k zapsání všech čtenářů a můžeme začít s půjčováním knížek způsobem zcela běžným ve většině knihoven ČR. Renata Nováková, knihovnice SRPNOVÁ ZPRÁVA Z TISKU: Archeologové z Masarykova muzea v Hodoníně objevili v Mutěnicích velkomoravské hroby Při budování nového víceúčelového hřiště za tělocvičnou školy lžíce bagru totiž narazila na tři zachovalé lidské kostry z období Velkomoravské říše. Pro obec má tento nález obrovský význam, jde totiž o první pohřebiště tohoto stáří v intravilánu obce. Třetí hrob obsahoval bronzové náušnice, ležící při spáncích lebky. Tato lokalita je sice od Zbrodu vzdálena více jak tři kilometry, ale i tak to dokazuje, že na katastru Mutěnic zřejmě existovalo hned více velkomoravských sídlišť s pohřebišti. Vše teprve upřesní probíhající analýza. 6 7

6 CURICULLUM VITAE MILOSLAVA HORECKÉHO Narodil se 21.května 1920 v Čejkovicích. Základní školu navštěvoval v Čejkovicích a Měšťanskou v Kloboukách u Brna. Obchodní akademii v Hodoníně úspěšně absolvoval letech Po ukončení školy nastoupil do tehdejšího Vinařského družstva v Mutěnicích, kde postupně prošel všemi profesemi od dělnických až po technické profese. Dá se říct, že celý život, mimo pár let, kdy pracoval jako výrobní náměstek na ředitelství Vinařských závodů ve Bzenci, zasvětil práci ve vinařství Mutěnicích. Po odchodu pana Pelce do důchodu v roce 1968 se stal vedoucím provozovny v Mutěnicích. Za jeho vedení došlo k rozmachu vinařského průmyslu, především v lokalitě Skleník. Byl zde vybudován na tehdejší dobu moderní areál na zpracování a skladování vína. Byl členem různých krajských a celostátních komisí pro hodnocení a oceňování vín. Do důchodu odešel v roce V Mutěnicích si rovněž našel svoji životní družku a v roce 1946 se oženil s Františkou, rozenou Vagundovou, se kterou vychovali 3 syny. Mirek, jak mu všichni říkali, byl od mládí neobyčejně čilý. Ke sportování ho přivedla jeho maminka, která byla starostou Sokola v Čejkovicích. Vynikal cvičením na různých nářadích. Pověstné byly jeho stojky na 20 metrovém komíně ve Vinařském družstvu. Rovněž po mamince zdědil velmi vřelý vztah k ochotnickému divadlu. V mutěnickém ochotnickém spolku sám hrál a v pozdější době i režíroval. Spolu s Františkem Buchtou, Zdeňkem Krupkou, Jarou Kučeříkem, učitelem Josefem Divišem a dalšími mutěnickými ochotníky nacvičili mnoho divadelních kusů. Namátkou 8 bych vzpomněl divadelní hry Perly paní Serafinky nebo Rohovín Čtverrohý. Jeho komediální divadelní talent se uplatňoval i v pásmu Vinobraní, se kterým vystupovali při vinařských slavnostech nejenom v Mutěnicích, ale i na vinařských slavnostech v jiných obcích. Zúčastnil HISTORIE OBCE MUTĚNICE ZBROD Zaniklé slovanské sídliště ze století (dokončení excerpce) ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY se i památného zájezdu do Ostravy, vzpomenutého v minulém čísle v článku o Jaromíru Kučeříkovi. Dlouhá léta byl předsedou Sdruženého závodního klubu, který se staral o kulturu v Mutěnicích. Zajímala ho i lidová muzika. Naučil se hrát na basu a hrával na různých kulturních vystoupeních s mutěnickou cimbálkou s primášem Jožkou Kolibou. I když kopanou závodně nehrával, byl velkým fandou mutěnické kopané a nevynechal žádný zápas. Sepsal a vedl kroniku fotbalového Rekonstrukce duchovní kultury je v zásadě možná, archeologické nálezy k tomu dávají určité předpoklady a možnosti, je však třeba respektovat s veškerou vážností specifické podmínky takového postupu. První příklad, který uvedeme ze sídliště na Zbrodě je poněkud atypický. Jedná se o jámu, ve které byla zjevně s velkou péčí uložena dvě asi dvouměsíční prasátka. Vedle dvou pečlivě složených kostřiček zde byly ještě dva drobné, vlnovkou zdobené hradištní střepy. Mělká jáma byla situovaná asi dva metry od zemnice s časně slovanskou keramikou. Zatím se nepodařilo najít vysvětlení, proč byla takto uložena. Že by to měla být oběť nějakému bohu? Rekonstrukce takových případných rituálů s tímto jevem spojených, to vše je tu velká neznámá. Příklad druhý: Jen šťastná náhoda někdy nechá hovořit archeologické prameny o jevech a jejich souvislostech na sídlišti, které i v době, kdy bylo plné živých lidí, nepatřily k obecně známým. To je zase případ okrouhlé mělké jámy vyhloubené na sídlišti Zbrod asi šest metrů západně od vchodu do nadzemní, patrně srubové chaty, kterou bychom mohli podle keramiky tvarů charakteristických v nedalekých Mikulčicích spojovat v tomto případě nejspíše s obdobím předvelkomoravským. V jamce ležela celá, téměř nepoškozená koňská lebka 9 oddílu od jeho založení až do doby, kdy mu to zdravotní stav již nedovolil. O dění v obci se zajímal i v pozdějších letech, i když ho zákeřná nemoc připravila o zrak. Zemřel 19. listopadu a úhledně složené dolní kosti dlouhých končetin, které byly pěkně srovnány vedle sebe na dno jamky, teprve na ně posazena lebka. Podle značeného počtu dochovaných analogií můžeme interpretovat jako pozůstatek obětního rituálu, přičemž za zaznamenání stojí, že jámy s podobným obsahem byly doposud uváděny především z prostředí germánského. V evropském prostředí je zvyk pohřbívání koní nebo ukládání jejich částí do země dosti častý v období po pádu Římské říše od 5. do 11. století. Důvody, které vedly k pohřbívání koní takovým způsobem, zůstávají neznámé. Jamka s částmi koňského těla přes všechny tajemné kultovní relace je přece jen

7 Nahoře: Koňská lebka a dolní kosti končetin v obětní jámě. Dole: Kosti koňských končetin v anatomické poloze na dně. hmatatelným dokladem jistě ne standartního způsobu myšlení. A nakonec téma, které většina čtenářů pravděpodobně na tomto místě očekává, tedy závěrečné úvahy o osudech lidí, kteří před mnoha sty lety spojili svůj život se sídlištěm dnes označovaným jako Zbrod. Autor připouští, že slovo sídliště může evokovat pro někoho málo vzhlednou louku plnou paneláků, ale sympatický termín osady je údajně již pevně obsazen specialisty, kteří se zabývají až závěrečnou fází středověkého osídlení. Výsledky tři roky trvajícího odkryvu umožňují studovat plochu, kterou pokládáme za hlavní část sídliště. Povrchové sběry ukázaly nejvyšší koncentraci nálezů již před zahájením odkryvů v místech, která se stala posléze východní částí zkoumané plochy. Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá snad, že na Zbrodě existovalo rozsáhlejší časně slovanské sídliště. Časové zařazení do 7. století umožňuje jediný relativně uspokojivě datovatelný předmět, nalezený v Mutěnicích na Zbrodě plechový závěsek BRONZOVÁ PŘEZKA. Škoda, škoda jen, že jsme tenkrát nemohli prozkoumat na Zbrodě ještě větší plochu Ke skutečnému, opravdovému zamyšlení nad osudy nám blízkých krajů uprostřed evropského kontinentu se dostáváme jen ve vzácných chvilkách inspirací a je to cesta, na kterou se každý z nás musí vydat sám, aby nebyl příliš rozptylován. V tomto okamžiku opouští čtenáře ač nerad také autor. DOBRODRUŽSTVÍ PO- ZNÁNÍ JE VŠAK NEKO- NEČNÉ. Dodatek excerptora A tady končí poslední věta publikace MUTĚNICE ZBROD. Pořízení výtahu z takového exkluzivního díla, jako je tato obsáhlá kniha, jejímž autorem je sám vedoucí expedice na Zbrodě archeolog doc. PhDr. Zdeněk Klanica, Dr.Sc, by dalo i archeologu amatérovi pořádně zabrat. Natož, když se do toho pustil sice nadšenec, ale laik. Na Klanicův výzkum v Mutěnicích Zbrodě mne v té době upozornila několikařádková noticka, vystřižená z neoznačených německých novin (NDR!), zaslaných mi korespondenční přítelkyní. Knihu jsem poprvé zahlédl ve výloze jednoho z nejznámějších brněnský antikvariátů, ale byla mi nedostupná svou cenou. Naštěstí jsem ji nalezl v soukromé knihovně PhDr. Františka Synka, současného vedoucího mikulčického památníku Slovanského hradiště. S nevšední ochotou mi ji na jistou dobu zapůjčil. Bylo to v euforické době jubilea příchodu svatých Věrozvěstů na Moravu. Odvážil jsem se zpřístupnit ve čtyřech pokračováních výtah této, jinak jednoznačně odborné publikace čtenářům Našich Mutěnic. Objev zaniklého slovanského sídliště na Zbrodě má u nás dosud nedoceněný význam. Věnovat mu několik pokračování uveřejněných ve zpravodaji obce si snad zasloužilo. P.S. Před několika týdny jsem objevil výtisk knihy Mutěnice Zbrod (podstatně zlevněnou) u pokladny Památníku v Mikulčicích. Ing. Jaroslav Mihola ŠKOLSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Mutěnice školní rok 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Marie Kujová Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Stupavský Výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Karbusová Zástupce ředitelky pro MŠ a ŠD: Zdeňka Puškelová Asistentka ředitelky, hospodářka: Marta Jetelinová Školník: Jiří Pavka Vedoucí stravování: Jana Zálešáková Počet tříd: 12 Počet žáků: 266 žáků Třídnictví: 1.A Mgr. Komínková Gabriela 1.B Mgr. Zajícová Irena 2.A Mgr. Labudová Markéta 2.B Mgr. Olexová Jitka 3.A Mgr. Hamšíková Jitka 4.A Mgr. Lacinová Pavlína 5.A Mgr. Vachová Ivanka 6.A Mgr. Kovář Milan 6.B Mgr. Kovářová Iva 7.A Mgr. Karbusová Blanka 8.A Mgr. Buchtíková Lada 9.A Mgr. Stupavská Marcela Netřídní učitelé: Vychovatelky ve ŠD: Mgr. Švédová Lenka Mgr. Michnová Stanislava Mgr. Čechovská Drahomíra Mgr. Lenertová Hana Pochopová Dagmar Prátová Bronislava V prostorách ŠK v odpoledních hodinách probíhá výuka hry na hudební nástroje odloučené pracoviště ZUŠ Dolní Bojanovice a soukromá výuka hry na hudební nástroje p.uč. Jaroslava Nováka 10 11

8 Mateřská škola: počet oddělení: 5 počet dětí: 115 I. oddělení: Sluníčka Marta Paulíková, Alena Lungová, asistentka pedagoga Paola Veselá - 25 dětí II. oddělení: Berušky Blanka Vaculovičová DiS., Gabriela Kujová - 25 dětí III. oddělení: Motýlci Bc. Zlatuše Bírešová, Jana Mráková - 25 dětí IV. oddělení: Kuřátka Věra Hanáčková, Zdeňka Puškelová - 25 dětí V. oddělení: Medvídci Bronislava Prátová, Dagmar Pochopová 15 dětí Učební plány a osnovy: V prvním až devátém ročníku má škola vlastní vzdělávací program Škola pro všechny. V mateřské škole dle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Tajemství stromů. Školní družina V letošním roce jsme otevřeli dvě oddělení školní družiny. I.oddělení - žáci 1. tříd - paní vychovatelka Bronislava Prátová žáků II.oddělení žáci 2.až 3.tříd paní vychovatelka Dagmar Pochopová žáků Školní klub: Nabízíme různorodou činnost pro děti, které chtějí aktivně prožít svůj volný čas. Pro školní rok 2014/2015 školní klub nabízí tyto kroužky: Folklorní kroužek, Naučme děti sportovat, Výtvarný kroužek, kroužek Keramiky, kroužek Atletiky, Florbal, Sportovně atletický kroužek, kroužek Vybíjené, Práce s ipady, Dívčí kopanou, Seminář z JČ a MAT a Polonézu. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začalo ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v neděli 4. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny budou v délce jednoho týdne od 23. února do 1. března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. června do pondělí 31. srpna Školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 Provoz školy Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 5 uklízeček a 1 školník. Ve školní jídelně se na přípravě jídla podílí 5 kuchařek a 1 vedoucí stravování. V novém školním roce přeji všem radost a spokojenost založenou na spolupráci a vstřícnosti. Mgr. Marie Kujová - ředitelka školy Olympijský víceboj ve školním roce 2014/2015 Olympijský víceboj je projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Zaměřuje se především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do některých měřitelných disciplín. Naše škola se v dubnu 2014 přihlásila do projektu a výsledkem bylo zapojení 87 % žáků naší školy. Ne všichni žáci se ale mohli zúčastnit všech šesti disciplín. Některé žáky trápila v průběhu měření nemoc, příp. měli dočasné nebo mají trvalé zdravotní omezení v tělesné výchově. Co přináší nový školní rok v Olympijském víceboji? více času na plnění disciplín (září červen 2015) 8 disciplín, které otestují především fyzické schopnosti dětí např. rychlost, hbitost, ohebnost, sílu, vytrvalost, rovnováhu spojení s projektem olympioniků Roberta Změlíka a Romana Šebrleho nové úkoly ve sportovních knížkách ceny pro školy projekt chce přitáhnout děti ke sportu na celý život zvýšit zapojení z loňských 91 tisíc na nejméně 150 tisíc žáků do budoucna zvýšit procento pravidelně sportujících lidí v Česku ambasadoři projektu jsou: kajakář Vavřinec Hradilek, biatlonistka Veronika Vítková, veslařka Mirka Knapková, moderní pětibojař David Svoboda, plážové volejbalistky Markéta Sluková a Kristýna Kolocová, sjezdař Ondřej Bank, krasobruslař Tomáš Verner a rychlobruslařka Martina Sáblíková Současné varující údaje: za dvacet let se počet obézních dětí zpětinásobil v Česku sportuje pravidelně jen 28% lidí v Německu je to dvojnásobek VÝKONY ŽÁKŮ SE OD ROKU 1997 VÝ- RAZNĚ ZHORŠILY potvrzen negativní trend získaná data ukázala zhoršení pohybových schopností Během hlavních prázdnin bylo v areálu ZŠ Mutěnice vybudováno nové školní hřiště s umělým povrchem. Jeho kvalitu a atraktivnost budeme mít možnost prověřit v hodinách TV už v podzimních měsících tohoto školního roku. Věříme, že naším přihlášením do celostátního projektu Olympijského víceboje, zlepšenými podmínkami pro tělesnou výchovu, včetně zavedení 3. hodiny TV v týdnu pro 6. a 7. ročník i nabídkou tělovýchovných kroužků v následujících letech přivedeme mnohé další žáky k pravidelnému sportování. Mgr. Milan Kovář 12 13

9 Dobrou chuť, děti! Jídlo je v mateřské škole jednou z velmi důležitých činností. Dopolední svačinka krátce po příchodu do školky, polední oběd po návratu ze zahrádky nebo procházky, odpolední svačina po odpočinku na postýlkách. Každé dítě ji prožívá jinak. Někdo bez problémů sní všechno, co dostane na talíř, jiný každou chvíli komentuje: To nemám rád, to moje maminka nevaří. Zvlášť mladší děti a ty nejmenší, které jsou ve školce teprve krátce, si postupně zvykají na nové chutě a kombinace jídel, které třeba z domova neznají. Jídelníček v mateřské škole je pestrý a vyvážený, sestavený podle potravinového koše daného celostátními normami. O jeho správné sestavení se nám stará vedoucí stravování. O to, aby dětem jídlo chutnalo, se starají paní kuchařky ve školní kuchyni. O to, aby jídlo hezky vypadalo na talířku a všechny děti u jídla správně seděly a držely lžíci nebo příbor, se starají provozní zaměstnankyně mateřské školy a učitelky ve třídě. Také stolování vypadá trochu jinak než doma u jídelního stolu s rodinou. Děti si samy připraví na stůl vázičku s květinou nebo jinou dekoraci na ubrousku podle ročního období, na své místo si přinesou prostírání, aby paní kuchařka věděla, komu připravit talířek a příbor na stolek. A je prostřeno. Zpočátku se téměř každé jídlo neobejde bez přemlouvání: Pojď se aspoň podívat, co máme dnes dobrého na svačinku, zkus si dát malý kousíček na talířek a ochutnej, jak je to dobré. Polévka je dnes písmenková, zkusíme ji přečíst? Nebo také: Dostaneš na talířek tři hromádky jídla knedlíky, maso a zelíčko, ochutnej a sněz, co budeš chtít. A ejhle, pak se také stává, že děti snědí všechno a ještě si přidají. Takové bývají začátky. Někdy se také dovíme, co by děti jedly nejraději, kdybychom to nechali na nich k snídani čokoládu, ke svačince zmrzlinu, k obědu řízek, koblížek odpoledne, hranolky s kečupem k večeři. A to stále dokola. Ale až si děti zvyknou na stravu ve školce, potom dělají nad jídelníčkem mňam a u okýnka stojí řada jedlíků s vyškrabanými talířky na přidání. Jana Mráková učitelka MŠ KULTURA LETNÍ NOC S KAPELOU ŽÍZEŇ A HLAD Na zahájení prázdnin uspořádala Kulturní komise v místním amfiteátru letní taneční noc s kapelou Žízeň a hlad. Líbivá muzika přilákala do amfiteátru na tři sta návštěvníků z řad místních, ale i z okolí. A žízní a hladem určitě netrpěli, protože si u stánku manželů Koudelových si mohli dopřát co hrdlo ráčilo. Vzhledem k příznivému počasí, dobré muzice i dobré náladě se zábava protáhla až do brzkých ranních hodin. Věříme, že tato letní noc nebyla poslední a na rok se opět na parketu potkáme a možná nejen jedenkrát. pořadatelé V polovině srpna k nám opět po roce zavítal zpěvák Petr Bende se svojí skupinou a cimbálovou muzikou Grajcar. Opět byly ke slyšení krásné písničky tohoto zpěváka, textaře a skladatele v jedné osobě. Svým lidovým přístupem si získal všechny diváky a po pár tónech už byla v hledišti skvělá atmosféra. Koncert obohatil svým vystoupením i písničkář Petr Helan, finalista soutěže Česko-Slovensko má talent. Jeho místy netradiční a úsměvné pojetí hudby chytilo snad každého. Věříme, že snad každý z bezmála 350 návštěvníků odcházel z koncertu spokojen a odnesl si pěkný zážitek. Koncert Petra Bende Za pořadatele: Anna Prčíková 14 15

10 ZAHRÁVÁNÍ HODŮ 4. ŘÍJNA :30 PRŮVOD OD KOSTELA SV. KATEŘINY K AMFITEÁTRU POD BÚDAMA VSTUPNÉ 80,- STÁRCI, KROJOVANÁ CHASA A OBEC MUTĚNICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA KATEŘINSKÉ HODY LISTOPADU 2014 PROGRAM: SOBOTA NEDĚLE STÁRCI, KROJOVANÁ CHASA A OBEC MUTĚNICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PROGRAM: - 20:00 ZÁBAVA S KAPELOU ŽÍZEŇ A HLAD - 10:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ - 14:00 PRŮVOD PRO STÁRKŮ - 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA K TANCI A POSLECHU HRAJE DH TÚFARANKA PONDĚLÍ :30 PRŮVOD OBCÍ - 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA K TANCI A POSLECHU HRAJE DH SKALIČANÉ ÚTERÝ :00 VEČERNÍ ZÁBAVA S RECESÍ DOMÁCÍ I PŘESPOLNÍ CHASY K TANCI A POSLECHU HRAJE DH LÁCARANKA 16 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA K TANCI A POSLECHU HRAJE DH SKALIČANÉ AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Dětská olympiáda s večerní zábavou Poslední prázdninovou sobotu se FK STAŘÍ PÁNI Mutěnice spolu s rodinným centrem Žofka rozhodli pro hezké ukončení prázdnin a pro všechny děti uspořádali dětskou olympiádu. Pro naše malé občánky bylo připraveno 11 sportovně zaměřených stanovišť. Od sponzorů jsme měli tolik cen, že jsme museli přidat další stanoviště udělali jsme tedy ještě dodatečnou tipovací disciplínu. Děti se také mohly zúčastnit kuželkové soutěže, při které se do čtvrtfinále dostalo asi 25 soutěžících a ty si pak musely rozstřelit o postup do finále. Devět nejúspěšnějších si zakopalo o hodnotné ceny od našich sponzorů, kterých bylo více jak 30. Po ukončení olympiády si mohly děti zařádit na skákacím hradě, vyzkoušet jízdu 17 na koni nebo na čtyřkolce. Maximální vytížení těchto zábavných atrakcí dokazuje, že se malým sportovcům zábava velmi líbila. Po skončení všech soutěží byla připravena dětská diskotéka, kde kluci ze skupiny Žízeň a hlad dětem zahráli, co jim na očích viděli. Dětský den byl ukončen velkým ohňostrojem, a poté již následovala zábava pro dospělé. Cílem olympiády byla snaha ukázat dětem sportoviště v Mutěnicích a v dnešní době plné techniky je nasměřovat sportovním směrem. Pokoušíme se získat finance, které opět použijeme pro naše nejmenší a jejich volnočasové aktivity. Bude se jednat o veškerý zisk, který tato akce přinesla. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy olympiády a umožnili tak její hladký průběh. Pokusíme se příští ročník připravit ještě lépe, hlavně aby byly spokojeny děti. Za pořadatele Lukáš Lamáček

11 Opět jsme absolvovali naše vinařské dny. I když pro vinaře ve velmi složitém období, kdy čelí mnoha obtížím od chorob až po velmi deštivé počasí, kdy velká část úrody vlivem deště hnije a plesniví a pěstitelé vína pláčou nad výdělkem. Ale i tyto obtíže musí každý vinař překonat a počasí navzdory se snažit o nejlepší rok. Nyní však už k Vinařským dnům. Už tradičně začaly v pátek a vyvrcholily v sobotu. Pátek Čtyři roky jsme čekali, než k nám zavítalo ochotnické divadlo z Ořechova, protože vždycky před tím do toho něco vlezlo, déšť, nemoc, natáčení v televizi apod. Myslím si ale, že toto čekání Vinařské dny v Mutěnicích stálo za to. Ořechovští přijeli s rozvernou fraškou a libými zpěvy, jak stojí v programu. Až potud je všechno normální pro ochotnické divadlo. Pak už začínají zajímavosti. Slaměný klobouk, tak se tento divadelní kus jmenoval, volně napsal člen ořechovského divadla Vlastimil Peška jinak také ředitel brněnského divadla Radost, ale také hudební skladatel, režisér, dramatik, herec výčet by se vlezl na celou stranu. Nejenom, že tento divadelní kus napsal, ale také v něm u nás v Mutěnicích hrál, a to roli Beránka, žárlivého manžela. Tím ale osobnosti ořechovského divadla nekončí. V roli majora ve výslužbě v tomto představení vystoupil Karel Hegner. Mnoho diváku ho poznalo. Kdo ho nepoznal, malé představení. V rozhlase uvádí pořady Blahopřání s písničkou, Morava krásná zem a několik dalších. Vystupoval s Jožkou Černým v jeho pořadech, v Divadle Husa na provázku, HaDivadle, a také nahrál několik gramofonových desek. Vyučoval na JAMU v Brně. To snad pro obrázek stačí. Jak asi diváci v našem areálu viděli, odpovídala úroveň divadelního kusu mnohem více profi divadlu než ochotníkům. Úroveň pátečního programu nutně předeslala, jakou úroveň by měl mít program sobotní. Sobota Sobotní odpoledne, co se týká počasí, bylo jako ma- lované, úsměvy návštěvníků nastavené na nejvyšší stupeň. Průvod účinkujících od radnice probudil i ty váhající, když procházel vesnicí. Už čelo průvodu několik našich občanů určitě trochu šokovalo. Na koni se standartou obce průvod vedl pan starosta Horák a hodně lidí tomu pořád trochu nevěřilo. Na sto účinkujících bylo i pro cizí návštěvníky určitě nevšední. Začátek celého programu obstarali sami Mutěňáci. Tradiční a nutná pro Vinařské dny scénka Zarážání hory v podání místních specialistů, kteří odvedli pěkný výkon. Pro množství souborů se o ostatních zmíním jen krátce, hlavně o dalším souboru, který znají už asi všichni, mužský sbor Mužáci z Mutěnic v plném obsazení. O další formaci se zmíním trochu víc, protože se jednalo o Dětský taneční soubor Mašlička a cimbálovou muziku Fanynka. Je to totiž začínající soubor, po kterém se už dlouho volalo. Jsou to mutěnické děti, které jejich vedoucí dali dohromady a výsledek jste po půl roce existence viděli. Moc přeji, aby pokračovali v započaté práci. A pořad pokračoval dál vystoupením ženského sboru z Lanžhota. Krásné ženské hlasy rozezněly areál podlužáckými písněmi. Folklor, jak jinak se táhl celým odpolednem. Dále se představil Slovácký krůžek ze Svatobořic Mistřína. A že u nás na Moravě jsou tradice ještě dodržovány i těmi nejmenšími, o tom nás přesvědčil dětský soubor Jarabáček z Drnholce. Dříve na našich dnech bylo mužských sborů vždy několik, tentokrát jenom dva - druhým byl sbor Mužáků z Louky, že by emancipace? Svým samostatným vystoupením se předvedla také cimbálová muzika Slovácko mladší, která jinak provázela celým odpolednem i večerem. Hned po nich opět ženy, a to sbor ze sousedních Dubňan. Opět se tyto ukázaly v nejlepším světle. Už nás tento výčet unavuje, mnoho diváků už pomalu také. Ale i ti, co se různě občerstvovali, se na poslední vystoupení rychle vrátili do hlediště. Své vystoupení začal zlatý hřeb večera, folklorní soubor Ekonóm z Bratislavy. Myslím, že splnil očekávání a určitě probudil i ty unavené diváky. Že by konec programu? Ani zdaleka ne. Opět novinka. Dříve se v roli dražitele velkého hroznu představoval hop, hop pan Strnad z Rohatce. Ale pro jeho zaneprázdnění nebyl letos k mání. Dražby se proto ujal poprvé ve svém životě člověk, který uváděl i celý program, pan Milan Mráz. A že si nevedl špatně, svědčí i výtěžek dražby Kč, který půjde na opravu mobiliáře vybavení dětského hřiště pod kostelem. Věřím, že se na 700 platících diváků pobavilo a strávilo v krásném areálu příjemné odpoledne. A to je už všechno, snad ještě poděkování p. Paličkovi za nachystání velkého hroznu a poděkování pořadatelům za vzornou přípravu. A příští rok zase na shledanou. Pavel Trávník 18 19

12 KROJOVÉ DÍLNY Pro ty, kdo si cení krásy krojů, obdivují zručnost řemeslníků a chtějí si také něco z tohoto jedinečného umění vytvořit. Folklorní soubor Svéráz se rozhodl oživit povědomí o krojích na Podluží a probudit zájem lidí o uchování krásy lidového oděvu. Za podpory Nadace Vodafone chceme každému zájemci dát možnost poznat tradiční postupy při výrobě krojů, rozvinout svou zručnost a objevit zdroje tvořivosti pro další rozšiřování folklorního bohatství. Seriál dílen je zaměřen na jednotlivé součásti dívčích i chlapeckých krojů: Dílna: Datum: Vstupné: S sebou: 1. Krojové oblékání ,- Kč 2. Šití lajblu a kordulky ,- Kč nůžky 3. Škrobení sukní ,- Kč kasanice, žehlička 4. Malování mašlí - svéráz ,- Kč 5. Vyšívání košile ,- Kč vyšívací bubínek, nůžky V rámci dílen zprostředkujeme setkání s lidovými tvůrci, kteří se o své dovednosti s účastníky dílen podělí. Účastníci si poté předvedené postupy budou moci za podpory řemeslníků vlastnoručně vyzkoušet. Všechny dílny se uskuteční v Kulturním domě v Prušánkách od 15:00 h. Prosíme o včasné potvrzení účasti na dílně vždy do týdne před pořádáním na u seznam.cz nebo na tel Těšíme se na společné krojové radosti! Folklorní soubor Svéráz z Podluží Co je to pasivní slovní zásoba? Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Je velmi rozsáhlá, bohužel práce s ní je velice pomalá. U běžného člověka obsahuje až výrazů. Velikost je dána hlavně dosaženým vzděláním a objemem a kvalitou četby. Najít v takto velké databázi jediné slovo může trvat celou sekundu a často i mnohem víc. Možná si říkáte, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za jednu sekundu je přeci blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne pokud chceme mluvit. Zkuste si říct následující větu a mezi jednotlivými slovy nechte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým éééé ). Dnes - Vám - to - velice - sluší. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu? Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná. Co je to aktivní slovní zásoba? Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení, jen jinde a jiným způsobem uložená. Najít slovo v této databázi netrvá déle než několik desítek milisekund! Její velikost se u běžného člověka pohybuje mezi 4000 až 8000 výrazy. Na rozdíl od pasivní slovní zásoby však její velikost není dána inteligencí nebo vzděláním. Běžně se stává, že člověk se základním vzděláním ji má větší než vědec z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím neustálým aktivním používáním. Proto není žádnou záhadou, proč trhovec dokáže být mnohem výmluvnější a ve společnosti oblíbenější než atomový fyzik. Organizace v obci Nabídka Rodinného centra Žofka pro letošní školní rok COŽ TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY? Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením a učením se zpaměti si rozšiřujeme svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení téměř nepotřebná. Pro kvalitní konverzaci musíme mít dobrou aktivní slovní zásobu. Proto je nutné mluvit, mluvit a mluvit. Skutečně to je takto jednoduché, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. AKTIVNÍ ŘEČ Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit, znamená, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte. Naštěstí existuje jiný stejně účinný a navíc méně násilný způsob, jak se naučit perfektně mluvit. Nejprve si vysvětlíme co je aktivní a pasivní slovná zásoba. Žofka pro nejmenší Pravidelné setkávání rodičů a dětí do 4 let. První týden v měsíci herní odpoledne - volné hraní ve vybavené herně RC. Ostatní týdny - zábavné odpoledne s programem. Program bude v letošním roce nově zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s cílem usnadnit jeho vstup do mateřské školy. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Pondělí hodin. Lektorka Mgr. Gabriela Komínková. Cena vstupu 30 Kč. Veselé pískání Hudební kroužek pro děti od 5 let, ve kterém se naučí děti nejen technice hry na zobcovou flétnu, ale také správnému dýchání, které je prevencí proti respiračním nemocem. Prvními hudebními krůčky budou děti provázeny hravou formou. Pro velký zájem budou otevřeny 2 kurzy. Pondělí hodin v budově MŠ. Lektorka Mgr. Gabriela Komínková. Cena za pololetí 350 Kč. Hlásek Hudebně pohybový kroužek pro děti od 20 21

13 5 let, který se prostřednictvím písniček, ukazovaček, pohybových her a společného muzicírování zaměří na hlasovou výchovu dětí a rozvoj jejich hudebního, rytmického a pohybového cítění. Středa hodin v budově MŠ. Lektorka Mgr. Marie Ilčíková. Cena za pololetí 350 Kč. Tvoření pro předškolní děti s rodiči Po velkém ohlasu programu Tvoření pro náctileté rozšiřujeme tento program i pro předškolní děti. Cílem těchto setkání je především radost ze společných aktivit dětí a rodičů s milým výrobkem či dárkem na konci každé lekce. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Vždy třetí středa v měsíci od hodin v RC Žofka. Lektorka Iveta Vaňková. Cena vstupu 30 Kč. Tvoření (zvláště) pro náctileté Tvoření pro všechny kreativní holky, maminky a babičky, které se pod vedením šikovné lektorky chtějí naučit něčemu novému. Stejně jako v loňském roce budou setkání opět zaměřena na naučení se novým technikám podporujících kreativitu. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Vždy první středa v měsíci od hodin v RC Žofka. Lektorka Iveta Vaňková. Cena vstupu 30 Kč za osobu. Keramika Keramický kroužek pro děti 4-8 let, dle šikovnosti v doprovodu rodičů. Hravými činnostmi vytvoříme z hlíny předměty dekorační i užitkové hodnoty. Vyrobíme nádoby - hrnečky, misky, pokusíme se o šperky... Pokročilí keramici dokážou ozdobit předměty zajímavými technikami glazovaní, rytím. Vytvoříme si mnoho předmětů využitelných nejen v domácnosti, ale i jako dárky a pozornosti pro své blízké. Jednotlivé lekce nebudou úzce navazovat, proto je možné přijít i na jednotlivé programy. Vždy druhou středu v měsíci od hodin. Lektorka Mgr. Dagmar Prchalová. Cena vstupu 30 Kč. Angličtina hrou Jazykový kroužek vedený hravou formou pro děti 4 6 let. Čtvrtek hodin v RC Žofka. Lektorka Petra Monaghan. Folklórní kroužek pro mladší školáky Kroužek lidových písní a tanců pro žáky 1. až 3. tříd ZŠ, který spolupracuje s místní dětskou cimbálovou muzikou Fanynka. Úterý hodin v budově ZŠ. Lektorka Hana Vaculovičová. Zájezdy na divadelní představení Na podzim a na jaře připravujeme pro rodiny s dětmi zájezd na divadelní představení. Ani divadelní fanoušci z řad dospělých však nepřijdou zkrátka, neboť také pro ně připravujeme návštěvu divadla. V případě zájmu o nabídku námi pořádaných zájezdů pište prosím na Další nabídka jednorázových či tradičních akcí pro veřejnost Již opakovaně proběhne podzimní a jarní dětská burza, nově připravujeme kurz pro ženy Pletení z pedigu (advent), Kurz bruslení či Pohádkový les ke Dni rodin (květen) aj. Nabízené programy a kroužky probíhají od října do května. Do Rodinného centra Žofka je vždy vstup zadním vchodem ZŠ, přezůvky a mobil k prozvonění služby s sebou. Podrobnější informace o jednotlivých programech získáte na u či na telefonu NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ Sklizeň hroznů v roce 2014 I letošní rok není pro vinaře vůbec jednoduchý. Vůbec první problém nastal již na jaře při rašení oček. Následkem mírné zimy došlo k poškození, respektive vykusování, oček různorožcem trnkovým nebo larvou osenice. Naštěstí napadení houbovými chorobami bylo letošní léto poměrně nízké. Největší ránu ovšem dostaly vinice koncem měsíce srpna a především v září obrovským množství srážek a nízkými teplotami. Hrozny, a to i nedozrálé, praskají a nastupuje plíseň šedá. Ani ošetření proti ní nemělo valného účinku. Vinaři nezbývá nic jiného než takovéto hrozny sklidit a aspoň částečně úrodu, jinak velmi nadějnou, zachránit. Vzniká tím problém, jaké víno z toho vznikne? Pokud se neudělá několik vstřícných a nutných kroků a opatření, tak určitě ne moc valné kvality. První krok je ve vinici, kdy silně napadené hrozny, nemilosrdně stříhat na zem. Další potom věnovat veškerou pozornost při zpracování ve sklepě. Po odzrnění se musí ihned lisovat. Macerace (ležení) nebo nakvášení může jenom podpořit nebezpečí pachuti po plísni a další problémy v kvasném procesu, hlavně zvýšení obsahu těkavých kyselin (octová). Mošt je nutné ostře odkalit! Protože samovolně to není téměř možné, musí se sedimentaci pomoct. Zasířit mošt na minimálně 50 mg/lt SO2 (10 g/100 lt pyrosulfitu). Použít bentonit a želatinu. Jsou běžně v prodeji přímo moštové typy těchto přípravků (Mostrein, Mostgelatine). Lépe se rozmíchávají, např. želatina je tekutá, a podporují sedimentaci. Dále pro další vyčištění chuti lze použít přípravky na bázi PVPP (polyvinylpolypyrolidon). Jsou to šetrně působící preparáty k vyhlazení případných pachutí. Samozřejmě výhodu mají Ti vinaři, kteří jsou vybaveni chlazením, které sedimentaci ještě podpoří. U vín, kterými se chceme chlubit, popř. lahvovat, se musí odtáhnout opravdu jenom ten nejčistější podíl moštu a přidat kvasnou kulturu, protože odkalováním se podstatná část kvasinek odstraní! Z kalů se dá taky vylisovat ještě více jak 70% moštu, při použití speciální čisté buničiny (Vitacel,Becocel), která se smíchá s kaly a vylisuje. Toto lze ale praktikovat jen u lisů pneumatických nebo vodních za použití vaku, který se k tomuto účelu dá pořídit, nebo jemného síta. Jinak kaly prokvasí, ale víno z nich je nižší kvality, které se musí dobře vyškolit. Po dokvašení mladého vína pak neotálet se stočením z kvasnic. Tím by se měl taktéž eliminovat případný vznik různých pachutí. Ale o tom až v dalším čísle NM. Hodně pěkných dnů při vinobraní a věřím, že i dobrých vín z ročníku 2014, přeje Vladimír Trávník Vina ský spolek Mut nice po ádá v sobotu v hodin v sále kulturního domu ŽEHNÁNÍ VÍNA Ob adu se zú astní Mužský sbor z Mut nic a CM Zádruha z Dol. Bojanovic, slavnostního ob adu se ujme pan fará Putna Po ob adu je p ipravena beseda u Cimbálu a ochutnávka mladých vín Srde n zvou po adatelé 22 23

14 S P O R T MUTĚNICK Ý 24 F O T B A L Prázdniny nám již skončily, a tak je jasné, že se nám naplno rozběhly další fotbalové soutěže. Po několika odehraných kolech se zdá, že znovu ostudu naše mužstva neudělají, byť hlavně áčko nakouklo postupem do divize opravdu mezi vybranou fotbalovou smetánku, a jak se ukazuje, divize je kvalitativně mnohem výše než krajský přebor. Snad se bude většina mužstev držet v popředí tabulky až do konce soutěže. Rozjeté to máme znovu na výbornou! Přípravky, a to jak mladší, tak starší, letos hrají nejvyšší okresní soutěž, tedy okresní přebor. Od nejnižších možných let pravidelně sportují, a to je nejdůležitější. Stále se řeší nějaké spolky a různé činnosti pro mládež, ale fotbal je díky své tradici a obrovské popularitě stále tady pro všechny. A neustále, čemuž jsme pochopitelně velmi rádi, přitahuje už tu nejmladší generaci. A snad i díky posledním úspěchům v mužské kategorii u nás snad ještě více než v okolí! Stále k nim hledáme trenéry a různé dobrovolníky, bez nichž by fotbal fungovat nemohl. V soutěži se jim zatím vede střídavě. Starší přípravka (trenéři Marek Mokruša, Miroslav Foltýn a Svaťa Němec) nejprve dvakrát prohrála, a poté naopak dvakrát vyhrála. Marek Buchta, který se k nám vrátil z Hodonína, vstřelil stejně jako Lukáš Mokruša 4 branky, Kevin Bravenec a Matyáš Lamáček dvě a Adam Němec, Jiří Kabela a Michal Blažek jednu. Mladší přípravka (trenéři Jindřich David a Vojtěch Málek) má se stejnými soupeři stejnou bilanci jako ta starší, také tedy dvakrát vyhrála a prohrála. Jiří Zhříval, další Bojanovčák v našich službách, vstřelil 8 branek, Marek Buchta, který úspěšně hraje i za starší přípravku 7 branek, Jindřich Pavelka 5, Theo Mullot a Nicole Chromečková 4, Petr Plchut 2, Adam Černý, Petr David a Matyáš Mokruša přidali po jedné brance. Mladší žáci (trenéři Karel Růžička, Stanislav Hodes) stihli dosud odehrát tři utkání, ve kterých se dočkali všech výsledků. Nejprve prohráli ve Velké nad Veličkou, poté remízovali se Bzencem a naposledy porazili Novosedly. Někteří kluci věkem ještě mladší žáci už válí za starší, a tak by určitě výsledky, pokud bychom chtěli, mohly být lepší. Ale tito kluci pouze vypomáhají mladším dle potřeby, rozhodně se nehoníme za výsledky. Jeden z těchto hráčů, František Lamáček stihl už přesto, stejně jako Mikuláš Holešínský, vstřelit tři branky. Jedenkrát ještě skórovali Matyáš Konečný, Kevin Bravenec, Lukáš Kotvan, Nick Hekele a David Froněk. Starší žáci (trenéři Jan Froněk a František Lamáček) vstoupili do sezóny stejně jako v loňské, když všechny své 3 zápasy vyhráli! Trochu jsme měli z letošního ročníku obavy, neboť do dorostu odešla většina opor, ale Staňa Opavský v bráně a střelec Dominik Janouškovec zůstali a spolu s dalšími kluky se jim zatím daří na jedničku! Mají poměrně široký kádr hráčů, takže případné zranění či jiné absence mohou slušně zacelit. Právě Janouškovec je se 4 brankami zatím nejlepším střelcem, František Lamáček přidal tři, jeho jmenovec Patrik, který se vrátil z hostování v Hodoníně dvě, a Martin Chramosta, Lukáš Chromeček a Petr Janás jednu. Dorostenci (trenéři Jan Kučera, Michal Konečný a Jiří Trávník) vstoupili rovněž do sezóny dobře, když v pěti utkáních se hned čtyřikrát radovali z vítězství! Mrzí jenom domácí prohra s Vnorovy, kdy klukům nevyšel úvod utkání, a pak už se jim ztrátu soupeře nepodařilo dohnat. Střelecky se v úvodu soutěže daří záložníkům: Vladimír Špéra vstřelil už 4 branky, kapitán Matěj Valíček, Lukáš Benešovský a Lukáš Piškula dvě branky. Mrzí nás také vážné zranění talentovaného Karla Růžičky, který si hned v prvním utkání ve Velké nad Veličkou po deseti minutách utrhl křížový vaz a minimálně na půl roku je vyřazený ze hry. Jinak pozitiva převažují, dorost by znovu měl hrát na špici tabulky krajské soutěže. Vstup do soutěže vyšel i našim ženám (trenéři Jan Balaštík a Petr Čepil). V úvodním zápase sice podlehly vysoko doma Vlkoši, ale další dva zápasy v Podivíně a doma s Uherským Brodem vyhrály. Proti Uherskému Brodu měli trenéři k dispozici jenom 10 hráček, i tak ale oslabené mužstvo dokázalo díky bojovnému a obětavému výkonu zvítězit! Střelecky ženy drží Yvonne Chromečková, která už vstřelila FK Mutěnice A - MS divize, sk. D 2014/2015 Nahoře zleva: Josef Chromeček, Radim Holešinský, Jaroslav Hromek, Marcel Čepil, Michal Vydařilý, Michal Bíza, Vít Lamáček Uprostřed zleva: Vojtěch Vala - vedoucí mužstva, Tomáš Závorka, Lubomír Kupčík, Pavel Varmuža, Radek Benešovský, Jakub Čepil, Lukáš Koplík, Josef Gábor - masér. Dole zleva: Igor Šupa, Dalibor Koštuřík, Petr Zemánek - trenér, Petr Blaha - předseda, Jaroslav Joch - asistent trenéra, Lukáš Trávník, Filip Kratochvíla Na fotce chybí: Zdeněk Horecký a Jakub Pavelka 25 3 branky, jednu přidala Lucie Lysáková. A-mužstvo (trenér P. Zemánek, asistent J. Joch), které oslavilo znovu po 13 letech postup do divize, vstoupilo s nezměněným realizačním týmem a v podstatě i kádrem do nové soutěže s velkým očekáváním. Jedinou novinkou je projekt tzv. farem, kdy mužstva hrající divizi nebo MSFL mohou mít svou farmu, nebo-li takové B-mužstvo v krajské soutěži. Nás oslovily Ratíškovice, které sestoupily do I. A třídy. Jelikož naší jedinou vyhlédnutou posilou byl jejich hráč Lukáš Koplík, na projektu farmy s Ratíškovicemi jsme se nakonec dohodli. V praxi to vypadá tak, že kterýkoliv hráč Ratíškovic může nastoupit za naše mužstvo v divizi bez omezení. Opačným směrem pak mohou putovat všichni hráči, kteří nejsou uvedeni na soupisce, která obsahuje 11 hráčů, plus ještě dva hráči z této soupisky mohou za Ratíškovice nastoupit. Podstatné je, že si v úvodu soutěže vedení obou mužstev vyhovělo, takže Ratíškovicím pomohli

15 k dobrému vstupu do soutěže (5 utkání, z toho 4 výhry a 1 remíza) Pavel Varmuža, Michal Bíza, Víťa Lamáček, Lukáš Trávník nebo brankář Zdeněk Horecký, naopak v našem dresu nastupovali kromě zmíněného Koplíka ještě útočník Jakub Bábíček nebo v posledním zápase s Otrokovicemi záložník Lukáš Vrba. I nám se vstup do soutěže vydařil, když jsme v úvodním divizním zápase porazili Pelhřimov. Poté přišla prohra ve Staré Říši, ale další domácí vítězství nad Žďárem a hlavně výhra v Uherském Brodu nás posunula dokonce na 3. místo. Poté však přišly prohry na domácí půdě s Blanskem, a hlavně trochu ostudná prohra s Otrokovicemi, a tak se držíme ve středu tabulky. V úvodních zápasech se nedařilo střelecky našim útočníkům Daliboru Koštuříkovi a Marcelu Čepilovi, a tak nás drželi dvojgóloví střelci Radim Holešinský a farmář Lukáš Koplík. O porci zápasů se dělili na polovic brankáři Zdeněk Horecký a Igor Šupa. Jsme rádi, že dobré výkony našeho celku přitáhly pozornost diváků, kterých chodí na každý zápas cca 300. Navíc naši fandové jezdí za svým mužstvem nadále i ven, a tak třeba v Uherském Brodu se naši hráči cítili skoro jako doma. Závěr Ještě v letošním roce se možná dočkáme opravy příjezdové panelové cesty k fotbalovému areálu, který slouží nejen fotbalistům, ale i turistům a hostům v ubytovně, a také zákazníkům firem p. Havelky a p. Dětinského, které v areálu sídlí. Tím snad konečně odpadne další letitý neduh našeho jinak tak krásného areálu! Všem mutěnickým občanům přejeme krásný a slunečný podzim, nejlépe někde u dobrého vínka či burčáku a samozřejmě nezapomeňte zavítat na fotbal do našeho areálu! Petr Blaha Narození: Josef Vozatár Letní Markéta Matušková Ořechová Julie Konečná Ke Trojici Helena Ilčíková Jižní Tobiáš Jurkovič Ke Trojici Adam Kotásek Brněnská Matěj Štěpánek Luční Filip Sladký Lomená Valentýna Nováková Slovácká Elena Grünwaldová Nedělní Sňat ky: Milan Pivko Masarykova Klára Škoulová Masarykova Tomáš Mičola Havlíčkova Terezie Bartoňová Malá Strana Michal Brablc Moravská Pavla Popeláková Brno-Líšeň Petr Hampl Luční Edita Kuchtíčková Luční Marek Kourek Nedělní Jana Herzánová Čejkovice Lukáš Červenka Ostrožská Lhota Martina Štěpánková Lipová Štěpán Balaštík Dubňanská Lucie Burgetová Břeclav Petr Nedvídek Dubňanská Jana Skočíková Dubňanská 26 27

16 Sňat ky: Josef Bayer Lipová Anežka Vykydalová Hovorany Zdeněk Chovanec Moravská Iveta Hajdová Dolní Bojanovice Jan Pffefr Břeclav Hana Bergová Masarykova Bronislav Toman Nová Simona Varmužová Lomená Miroslav Dohnálek Zahradní Jitka Kašparcová Čebín Úmrtí: Mut nické vina ské dny 2014 DS Jarabáček z Drnholce MS z Louky Jan Lamač Zahradní ve věku 65 let Alois Kramář Nedělní ve věku 68 let Božena Ráčková Nádražní ve věku nedožit. 67 let František Vaculík Masarykova ve věku 62 let Libor Janoušek Brněnská ve věku 25 let Jan Trávník Dubňanská ve věku 53 let Jana Hajduchová Hodonínská ve věku 69 let Josef Čaňa Jižní ve věku 70 let Blahopřání: Ženský sbor z Dubňan FS Ekonóm z Bratislavy 75let: Ludmila Havlíková Alois Tichý 80let: Františka Suchánková Klára Mokrušová Jiří Vrba Eliška Ištvánková Anežka Vránková Martin Kučeřík Zdeněk Klobáska 85let: Františka Prčíková Terezie Vaculíková Jaroslav Škrobák 90let: Marie Nová Vlasta Blahová 94 let Emilie Hanáčková Hana Svobodová,, matrikářka Výstava hroznů Mutěnické Vinařské dny 28

17 DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová, ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová. Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 3) Pobyt v Londýně očima mladých fotbalistek (str. 9) Vinařské slavnosti v novém (str. 12) Mutěnické krupobití (str. 17)

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Petr Bíza místostarosta obce

Petr Bíza místostarosta obce Léto je tady a to znamená čas prázdnin, čas dovolených a výletů. Ale i v tomto čase budou pokračovat práce, na které jsme získali peníze z evropských fondů. V této chvíli je vybrán dodavatel na odstranění

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty ZNEČIŠŤOVÁNÍ KANALIZACE Foto na titulní stránce: Jana Králová Foto na této straně: Ing. Jaroslav Kreml

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 3/2008 Číslo 3/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Krátce z regionu Podluží Ohlédnutí za kulturou Prušánecká dědina malovaná Slovo má starosta Vážení

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy U svatého Jana Jan Kropáč O občanské společnosti Dodnes tu stojí socha svatého Jana Černý kvadrátek na hlavě kněžská kutna větrem rozevlátá s bílou rochetkou Ramena

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více