DOŠKOLY DĚTIPATŘÍ. Markéta Nešlehová, Georgi Stojkov a Jan Šuster Charita Česká republika JHP škola přátelé Kambodžského království

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOŠKOLY DĚTIPATŘÍ. Markéta Nešlehová, Georgi Stojkov a Jan Šuster Charita Česká republika JHP škola přátelé Kambodžského království"

Transkript

1 Markéta Nešlehová, Georgi Stojkov a Jan Šuster Charita Česká republika JHP škola přátelé Kambodžského království pořádají výstavu fotografií pro konkrétní pomoc: DĚTIPATŘÍ DOŠKOLY Deti patri do skoly prezentace.indd :31

2 Zkuste si jen představit.. Běhá váš Honzíček každý den 70krát do dvanáctého poschodí a zpět? - Tolik našlape Lihong, aby se dostal do školy. Naslouchá vám Filípek s traktoristickými sluchátky na uších? - Takhle slyší Bun bez naslouchátka učitele. Zalévá vaše Jiřinka kytky 50 rodinám v celém paneláku? - Pokud Tith neobstará rýžové pole, nemá na školu. Zdvihá vaše Janička před snídaní čtvrttunovou činku? - Ještě před školou musí natahat Ki tolik vody od studny do domácí kádě. Kouká váš Arnoštek klíčovou dírkou na večerní program v televizi? - Tak vidí Pean bez brýlí na tabuli. Tlačí vaše dítě porouchaný školní autobus, aby bylo v osm v lavici? - Tak moc chtějí kambodžské děti do školy. Ale ne všechny tam zkrátka dokážou dojít. Deti patri do skoly prezentace.indd :31

3 Rozhodla jsem se pomoci Točím filmy, jsem adoptivní máma a miluju Kambodžu. Nejsem Angelina Jolie, přesto chci pomoci konkrétním dětem, které bydlí tisíce kilometrů daleko. Totiž - byla jsem tam a viděla je. A začala se vracet. Točit, fotit: jak jsou krásné, jaký smutek mají v očích - i úsměv a naději, že se ze smutku jednou dostanou. Jsou stejné jako chudičká Kambodža, jejíž král mluví plynně česky U něj přeskočila jiskra v Čechách, u mne v Kambodži. Kdybych mohla, pořádala bych do Kambodže povinné školní i dospělé zájezdy - Kambodžskou bídu a naději všem v evropském přebytku a beznaději. Ale protože nemůžu, chci prospět oběma stranám jinak: kambodžským dětem v tom nejcennějším, co jim nikdo nevezme ve vzdělání. A nám: v náhledu na naši blbou náladu a situaci. Markéta Nešlehová, režisérka Deti patri do skoly prezentace.indd :31

4 Sama bych to nezvládla a tak jsem hledala dobré parťáky a transparentní partnery. a našla jsem -grafika, fotografa a srdcaře Georgi Stojkova -kameramana, fotografa a též srdcaře Jana Šustera - české skauty a pana Doc. RNDr. Marka Špinku, CSc. s manželkou Danielou a občanské sdružení JHP škola. -neziskovou organizaci Charita Česká republika, co umí dělat světovou práci Deti patri do skoly prezentace.indd :31

5 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JHP ŠKOLA založili členové společenství Kruh (bývalí členové skautského oddílu Kruh) za účelem shromáždění prostředků na výstavbu nové školy v Kambodže, výběru realizátora stavby a sledování průběhu výstavby. Myšlenka vznikla dne 28. ledna 2011 na setkání ve škole Dona Bosca v Praze v Bohnicích, při kterém Dana a Marek Špinkovi vyprávěli o své cestě po Kambodže v prosinci V březnu už existovalo občanské sdružení. V rámci svého projektu se spojilo s americkou neziskovou organizací Cambodian School Project, sdružující Američany a americké Khméry. Tato organizace má zkušenost se stavbou čtyř obdobných škol na území Kambodže. JHP škola v Puoku je pátou v pořadí, v níž už se vyučuje. Ve škole fungují dvě třídy pro větší děti, které již umí číst a psát počítačová a krejčovská. Škola se neobejde bez příspěvků na provoz a vybavení, zároveň touží stát se potravinově soběstačnou, a proto usiluje o zisk pole a následné biohospodaření. Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území ČR, zároveň se podílí na rozvojové pomoci v zahraničí. V rámci projektu Charity vznikla v Kambodži pracovní skupina složená ze zkušených učitelů, zdravotních odborníků a zástupců místních komunit včetně rodičů dětí s postižením. Ve spolupráci s místní Catholic Relief Service zajišťuje školení o postupech a metodách inkluzivního vzdělávání, které počítají se zařazením dětí s různým typem postižení do běžných škol. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti většinové společnosti i jiného etnika. Pro zajištění pokračování začleňování dětí s postižením do běžné výuky jsou potřeba například vyšetření dětí s postižením a následné zakoupení speciálních pomůcek a samozřejmě též zaškolení učitelského sboru. Tento projekt je podpořený z prostředků z České rozvojové agentury. Deti patri do skoly prezentace.indd :31

6 Co se bude dít? Základní informace o projektu: Název: Děti patří do školy Popis akce: Charitativní prodejní exteriérová výstava velkoplošných fotografií Termín akce: Místo: Pěší zóna Praha 2013 další velká města České republiky Deti patri do skoly prezentace.indd :31

7 Popis projektu: Exteriérová expozice velkoformátových oboustranných panelů s fotografiemi Kambodže a konkrétních potřebných kambodžských dětí Součástí výstavy na panelech budou též textové přílohy popisující příběhy dětí z konkrétních školních projektů (JHP a Charita ČR), dále pak informace o Kambodžském království, jeho historii, současnosti, s důrazem na situaci kambodžského vzdělávání Všechny vystavené fotografie budou k dispozici v sériích kopií a v průběhu celé výstavy je bude možné kupovat za předem stanovenou cenu Kambodžské děti je možné podpořit jakoukoli finanční částkou Autoři fotografií se vzdávají svých honorářů Výtěžek bude věnován na 1/ zajištění školení učitelů či vyšetření dětí s postižením a zakoupení speciálních pomůcek pro děti s postižením. 2/ Provoz školy a koupě pole k rozvoji soběstačného školního hospodaření školy JHP v Puoku. Deti patri do skoly prezentace.indd :31

8 Kolik dělá pomoc? JHP škola potřebuje na měsíc provozu: Jídlo pro studenty a učitele Internet Elektrika Otop Plat pro učitele Kč 880 Kč 500 Kč 360 Kč Kč Zakoupení školního pozemku Kč Charitní projekt ve školách provincie Takeo Kampong Spoe potřebuje: Školení o speciálních vzdělávacích technikách pro jednoho učitele Lékařské vyšetření jednoho dítěte Lékařské vyšetření na Oční klinice v Takeu Cena jedněch brýlí Školení znakové řeči pro jednoho učitele Jeden bicykl s přídavnými kolečky Kč Kč 300 Kč 300 Kč Kč Kč Deti patri do skoly prezentace.indd :31

9 Trocha písmen a čísel o Kambodži Poslední válka konec 1945 konec 1979 Index lidského rozvoje ČR 28. místo (OSN 2010) HDP na hlavu ČR USD (50. místo) (The World Factbook, CIA 2011) Kambodža 124. místo USD (186. místo) Lidé ve stavu extrémní chudoby (pod 1,25 USD na den) Cca 0,1 % obyvatel cca 22,8 % obyvatel (údaje světové banky 2011) Podvyživené děti do 5 let ČR 2,1 % Kambodža 28,8 % Kambodža patří mezi tzv. nejméně rozvinuté země. Podle indexu lidského rozvoje se Kambodža řadí na 124. místo ve světě. - Více než třetina lidí žije pod hranicí chudoby s příjmem nižším než jeden dolar denně, 45% dětí má podváhu nebo je podvyživených. - Pátého roku života se ve vesnických oblastech nedožije zhruba sto dětí z tisíce. - Nejmladší generace (0-19 let) tvořily podle údajů MZV ČR v roce 2007 cca polovinu celé kambodžské populace. - Do této situace se Kambodža dostala kvůli dlouhým rokům války a nepokojům, které vyvrcholily v letech řáděním Rudých Khmerů, kdy byly vyvražděny na 2 miliony obyvatel (zhruba čtvrtina tehdejší populace). - Pol Potův režim systematicky likvidoval veškerou inteligenci. V roce 1991 zůstalo naživu pouze 36 studentů a 2 profesoři Royal Univerzity of Phnom Penh. - V současnosti garantuje kambodžská ústava bezplatné devítileté vzdělávání a univerzální právo na základní vzdělání. Přesto je vzdělání stále nedostatkovým zbožím. - Dětem převážně z venkovských částí země se kvalitní studium nedostává. Při absenci hromadné dopravy musí do školy ujít mnohdy několik kilometrů. - Pedagogové jsou nekvalifikovaní, podhodnocení a bez větší motivace. Ve školství setrvávají nízké platy učitelů a s tím související placení poplatků, tzv. všimného. - Neoficiální měsíční poplatek na prvním stupni je 3500 Riel (1 USD = 4000 Riel) a 8000 Riel (2 USD) na nižším druhém stupni; na vyšším druhém stupni poplatky dosahují Riel (asi 2,5 USD). Tyto poplatky nezahrnují výdaje na povinnou uniformu, školní potřeby apod. I z tohoto důvodu, jak ukazují statistiky, chudé děti navštěvují školu nejčastěji jen v 1. stupni, tedy do šestého ročníku. - Spolupráce ve vzdělávání mezi ČR a Kambodžským královstvím má svou tradici. - Představitelé současné inteligence včetně současného krále studovali v České republice. Deti patri do skoly prezentace.indd :31

10 Oslovovaná média Česká televize ČT 24 Český rozhlas Tištěná média: MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Respekt Instinkt Reflex Týden Euro Společenské časopisy Elektronická média: Tiscali.cz Hedvábná stezka Webové stránky projektu další v jednání Sociální sítě: Facebook Kafíčko.cz Žena-in.cz Rodina.cz Deti patri do skoly prezentace.indd :31

11 Propagace výstavy Plakáty Reklamní sdělení Tiskové zprávy 1. - avízo projektu cca 1 měsíc před zahájením 2. - při příležitosti slavnostní vernisáže 3. - reflexe po ukončení výstavy 4. - rozdělení a předání výtěžku výstavy Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají jednání s mediálními partnery, rozsah a povaha jejich plnění budou postupně upřesňovány. Deti patri do skoly prezentace.indd :31

12 Partnerské mediální plnění Partnerské plnění Umístění loga a promo článku na webových stránkách projektu (čj + aj) Umístění partnerských log na výstavních panelech (dle výše plnění) Oficiální poděkování během slavnostního zahájení výstavy Umístění loga na veškerých propagačních tiskovinách a PR materiálech (TZ, pozvánky) (bude postupně upřesňováno) Možnost distribuce partnerských propagačních materiálů v rámci zahájení Vernisáž Slavnostního zahájení výstavy se kromě partnerů projektu zúčastní také autoři, významné osobnosti politického a kulturního života a zástupci médií. Deti patri do skoly prezentace.indd :31

13 Mgr. Markéta Nešlehová (1969) Absolventka magisterského studia fakulty žurnalistiky UK (dnes FSV UK); z novinářské a publicistické práce (mj. Týden, Lidové noviny) sběhla k režii, dramaturgii a scénáristice. Dříve v žurnalistické, nyní v televizní i samostatné práci se věnuje zejména sociální problematice a etnickým menšinám; plánování výstavy (a dokumentu) je pro ni logickým pokračováním první kambodžské návštěvy (2010). Samostatné stěžejní práce: ROM_ID o příbězích mladých příslušníků romského etnika, rozesetých po Evropě (2010,festivaly Jeden svět, Freiburg atp., uvedení ČT červen 2011) ŽENYvPOLI (2011) o romských ženách v policém angažmá a veřejném životě (Cena poroty na FF v Budapešti, Grand Prix na festivalu Golden Wheel, Macedonia) DĚTI PATŘÍ DO ŠKOLY (dokument o vzdělávání v Kambodži ) PÁROVÁNÍ (sběrný dokument o adopcích v Čechách 2010 a dál) V současnosti pro ČT: Režie pořadu Do práce (ČT2) Režie pořadu Babylon (ČT2) Režie pořadu Bydlení je hra (ČT1) Režie pořadu Ze ZOO do ZOO (ČT2) Režie pořadu Na cestě (ČT1) Deti patri do skoly prezentace.indd :31

14 Kudy k nám Markéta Nešlehová Georgi Stojkov JHP škola Charita Česká republika Deti patri do skoly prezentace.indd :31

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A JEJÍ EFEKTIVITA NA PŘÍKLADU POMOCI V KAMBODŽI CZECH DEVELOPMENT AID AND ITS EFFICENCY CASE STUDY FROM CAMBODIA Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 1.2, doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková,

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Vážení přátelé, milí dárci,

Vážení přátelé, milí dárci, Obsah Úvod / O Adopci na dálku... 3 Základní informace o Haiti... 4 Oblast Haiti / Mapka... 6 Školní systém / Výběr dětí do projektu... 8 Finanční otázky... 10 Kontakt s dítětem... 13 Realizátor projektu

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2014 II/III Zakladatelka a nástupkyně. Olga Havlová (uprostřed) a Dana Němcová (vlevo) v době počátků Výboru dobré vůle Přílohu připravil: Vlastimil Poliačik Fotoarchív VDV Společenská

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 10/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

1 Politické a aplikované cíle projektu. 1.1 Rozvojová spolupráce

1 Politické a aplikované cíle projektu. 1.1 Rozvojová spolupráce 1 Politické a aplikované cíle projektu 1.1 Rozvojová spolupráce Základními obecnými předpoklady pro realizaci projektu Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel provincie Thua Thien Hue ve Vietnamu

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OPONA...3 ROK 2010 NABÍDKA PRO PARTNERY, SPONZORY...5 PŘEHLED PROJEKTŮ PLÁNOVANÝCH PRO ROK 2010...6

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OPONA...3 ROK 2010 NABÍDKA PRO PARTNERY, SPONZORY...5 PŘEHLED PROJEKTŮ PLÁNOVANÝCH PRO ROK 2010...6 Obsah OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OPONA...3 ROK 2010 NABÍDKA PRO PARTNERY, SPONZORY...5 PŘEHLED PROJEKTŮ PLÁNOVANÝCH PRO ROK 2010...6 Podpora vybraného projektu či projektů - stručný přehled...6 Podpora

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS.

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS. Marketingová strategie Musea Kampa Žaneta Vávrová, DiS. Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci analyzuji fungování marketingocé strategie muzea umění. Součástí práce je teoretický

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

ARCHA. Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení. Se zaujetím, spolehlivě a skromně. Představujeme: Sdružení evangelické mládeže.

ARCHA. Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení. Se zaujetím, spolehlivě a skromně. Představujeme: Sdružení evangelické mládeže. Naše téma: Evropský rok dobrovolnictví 2011 číslo 5/2011 ARCHA Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení foto Michal Svoboda Se zaujetím, spolehlivě a skromně Představujeme: Sdružení evangelické mládeže

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více