NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50."

Transkript

1 NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50. Studie nejvyššího hazardu v CZ se silnou závislostí povolovaného MF. ČR. výjimkami 50 kdekoliv i mimo kasina s mnohem vyšší hodinovou prohrou a sázkou než v kasinech. Tento tvrdý hazard je provozován tisíci automaty zvané loterijní terminály a vícemístnými technickými zařízeními. Nákres č.1 zobrazuje internetové propojení koncové stanice zvané loterijní terminál s centrálním serverem v sídle provozovatele. Stejným způsobem jsou připojeny další stanice podobně jak počítače s IP adresami pomocí modemu a zabezpečením. Sazka a.s. si v roce 2003 prosadila odborný posudek přejmenováním automatu na terminál, jen změnou názvu nepochopitelně dosáhla úplného obcházení zákona 202/1990 Sb. tím, že přejmenovaný automat na loterijní terminál není pro ně automat. Z technického rozboru to je velký omyl. Terminály IVLT jsou úplně stejné jak výherní automaty VHP, často stejných her, je nově nainstalován upravený software mimo Zákon 202/1990 Sb. značně převyšující povolený hazard s 200 x vyšší sázkou na hru než stanoví zákon, bez jakékoliv ochrany hodinové prohry stanovené zákonem, sázka až 1000 Kč na jednu hru a milionový jackpot lákající k vyššímu hazardu. Tento hazard je provozován kdekoliv a značně překračuje hazard v kasinech. Koncová stanice zvaná terminál obsahuje počítač, nebo řídící CPU a přímo v paměti IVLT jsou instalovány hry programově řízené náhodnými procesy zcela stejně jak ve výherních automatech VHP. Tak by IVLT měly technicky podléhat zákonu 202/1990 Sb. 17. Internetové spojení je určeno k přenosu dat, nastavení systému, identifikace stanic apod. Centrální server se nijak nepodílí na programovém řízení her náhodnými procesy, je to kontrolní systém a úložiště dat. Lze bez pochyby prokázat, že koncové stanice IVLT jsou programově řízené technické zařízení výpisem programu z paměti IVLT a měly by podléhat zákonu 202/1990 Sb. To může prokázat i Elektrotechnický zkušební ústav EZU, že kompletní software her je instalován do koncových stanic IVLT a tyto jsou instalovaným software her programově řízeny. IVLT jsou vlastně klasické VHP s upraveným software na vysoký hazard, navíc jen propojené datově na server. 1. Koncové stanice IVLT-VLT s 9-25 hrami. Sázka až 1000 Kč na hru. Programově řízené technické zařízení 17 odst. 1 Hry jsou instalovány a programově řízeny náhodnými procesy v koncové stanici IVLT. Výherní podíl nižší než stanoví zákon. Centrální server úložiště kont. dat identifikace IVLT komunikace Internetové propojení: Přenos kontrolních dat, identifikace koncových stanic, update, nastavení systému a stanic v menu komunikačního software. Ztráta spojení zablokuje pokračování ve hře. Vícemístné technické zařízení např. MAX POWER je též velmi vysoký hazard obcházející Zákon 202/1990 Sb. Skládá se ze 3 samostatných automatů válcového provedení technicky identických s VHP propojených jackpotem (podobný jackpot VHP). Obsahují elektronický řídící systém CPU zcela stejný z VHP, v tomto případě PLUTO 6. V každém automatu MAX POWER je na paměťové kartě uložen software s jednou hrou, často stejnou z válcových VHP, hra je SW upravena na mnohem vyšší hazard bez limitu hodinové prohry a sázky. Hry jsou v MAX POWER programově řízeny náhodnými procesy zcela stejně jak hry ve výherních automatech VHP 17 (1), jen propojené internetem mobilní sítě na centrální server. Při ztrátě spojení se serverem, mohou tyto automaty pokračovat ve hře minut, což zcela dokazuje, že server nemůže hry nijak řídit a slouží jen pro ukládání kontrolních dat x aut. po 1 hře, sázka až 500 Kč na hru, výhra až Centrální server 3 x programově řízené technické zařízení 17 odst. 1 úložiště kont. dat Hry jsou instalovány a programově řízeny náhodnými identifikace aut. procesy v každém automatu s 1 hrou. Výherní podíl též nižší. komunikace Mobilní internetová síť: Přenos kontrolních dat, identifikace, lze hrát minut bez spojení. Uvedené systémy jsou bezpochyby provozovány v rozporu se zákonem 202/1990 Sb., z technického posouzení jsou hry řízeny náhodnými procesy v koncových stanicích stejně jak ve VHP. Zákon zná tento systém loterií. Výjimky byly dosaženy pochybným posouzením, jen přejmenováním systému a snahy zákon 202/1990 Sb. zcela obcházet. Nastavit drastické libovolné zvýšení hazardu kdekoliv. Z tohoto důvodu lze podat žaloby k Ústavnímu soudu o přezkum technického posouzení, že se i na tento systém vztahuje Zákon 202/1990 Sb. Nejrychlejší náprava je zrušit 50, nebo jeho výjimek. Nedojde li k nápravě, budou firmy přecházet z menšího hazardu na tento zvýhodněný a vznikat nové se zahraničními investicemi, například Fortuna plánuje provoz tisíců IVLT. To je důsledek nerovného loterijního trhu. Situace se bude dále zhoršovat vysokým hazardem, budou přibývat bezdomovci, sebevraždy apod.

2 Vznik loterijního Zákona 202/1990 Sb. na principu rovnosti firem bez výjimek do roku Počátek provozování loterií a vznik loterijního Zákona 202/1990 Sb. se datuje rokem Patřil k prvním polistopadovým zákonům. Byl přijat poměrně liberálně, zejména na principu rovnosti státních a soukromých loterijních firem. Zákon byl několikrát novelizován zákony č. 70/1994 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 377/2005 Sb. a č. 254/2008 Sb. Oblasti výše povinných odvodů a poplatků upravují tuto problematiku celkem tři vyhlášky Ministerstva financí ČR, a to č. 223 z roku 1993, č. 285 z roku 1998 a č. 315 z roku Podoba loterijního zákona však odpovídá duchu své doby. Jeho znění bylo schváleno v období nástupu liberalismu a omezení zásahů státu ve všech sférách společnosti. Začal rozvoj výherních hracích přístrojů tzv. VHP, sázka na jednu hru 1 Kč a výhra z této hry max. 300 Kč. Hrálo se podobně jako např. mariáš za korunu hlavně pro zábavu. Později se sázka zvýšila na 2 Kč za hru, výhra z jedné hry zůstala 300 Kč. Inflace a potřeba novelizace Zákona 202/1990 Sb. zaváděním nových technologií her větší měrou zasáhla tento zákon výše uvedenými změnami zákonů a vyhlášek. Zvýšila se max. sázka VHP mimo kasina na 5 Kč za jednu hru a max. výhru z jedné hry na 750 Kč, doba trvání hry je stále zákonem stanovena po dobu jedné vteřiny. Zvyšoval se správní poplatek, nově byly zavedeny místní poplatky, výtěžek na veřejně prospěšné účely, složení jistoty dle míry hazardu danou zákonem. Mimo kasina není možné provozovat loterie pomocí programově řízených technických zařízení s vyšší sázkou než 5 Kč na hru a výhrou ze hry 750 Kč. Pouze v kasinech může MF povolit hazardní hry s maximální sázkou 50 Kč na jednu hru a maximální výhru Kč z jedné hry. VHP jsou provozovány dle Zákona 202/1990 Sb. takovým způsobem, aby se her nemohli účastnit mladiství a nemohli sledovat hry sázejícími. Jsou umístěny v prostorech, převážně v hernách, kde zákon přikazuje naprostý zákaz vstupu mladším 18 ti let, obsluha je plně zodpovědná, že se mládež k VHP vůbec nedostane a ani je nemůže sledovat. Každá herna, místnost, nebo soubor místností kde se VHP provozují musí být řádně a viditelně označeny nápisem zákazu vstupu mladším 18 let, má li obsluha pochybnosti o věku hosta, musí host před vstupem do herny předložit OP. (To často při hře na IVLT velmi tvrdého hazardu neplatí, mladiství k nim mají zcela volný přístup a mohou se zúčastnit pozorování her jako diváci, nebo se hry sami mohou zúčastnit ze zvědavosti. Benzínky, cukrárny, obchody, nádraží, kavárny apod.) Do roku 1998 byl Zákon 202/1990 Sb. bez výjimek a musel být provozovateli loterií zcela bezpodmínečně dodržován. Podmínky byly nastaveny rovně pro všechny provozovatele loterií. Při porušení podmínek loterijního zákona hrozili provozovatelům vysoké pokuty a zákaz činnosti. Zákon 202/1990 Sb. tak splňoval rovné podmínky bez výjimek pro všechny provozovatele loterií až do roku Ani jeden provozovatel nemohl zákon o loteriích obcházet. Mimo kasina nebylo možné provozovat hry s vyšší sázkou než stanovenou zákonem 202/1990 Sb., jen v kasinu je možné sázet na hru nejvýše 50 Kč a výhra ze hry až Kč. Výše sázek a výher na hru platí v Zákoně 202/1990 Sb. i nadále, a stejně tak platí maximální hodinová prohra mimo kasino 2000 Kč a v kasinu Kč 17 odst. 4 a 6. Rozdělení míry hazardu dle 17, který je provozovateli IVLT obcházen výjimkami 50. Sázkové hry provozované pomocí řízených technických herních zařízení, která jsou přímo obsluhovaná sázejícími, jsou rozlišena podle míry hazardu, který umožní zařadit každou novou sázkovou hru realizovanou prostřednictvím sázkového technického zařízení do určité kategorie, pro kterou budou platit určité podmínky provozování. Rozhodujícím parametrem pro určení míry hazardu je maximální vsazená částka na hru a z této odehrané hry maximální výhra, doba trvání hry a hodinová prohra. Tyto parametry jsou matematicky jednoznačné, míru hazardu je tedy možné definovat jako možnost dosažení maximální prohry sázejícího na určitém druhu technického zařízení přímo obsluhovaném sázejícím, a to za určenou časovou jednotku. Hodinová prohra je v současném loterním zákoně definována ustanovením 17 odst. 6 a platí pro všechna technická zařízení přímo obsluhovaná sázejícím. Výše této hodinové prohry se rovná vypočtenému objemu finančních prostředků podle matematického vzorce uvedeného v 17 odst. 6, v korunách, které může hráč prohrát při hře na technickém zařízení během jedné hodiny. Hodinová prohra je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. (Lot. terminály překračují předpis hodinové prohry víc jak 90 x, než v kasinu.) (*Hod. prohra = max. sázka na hru x max. počet her za1 hod. x (100 výherní podíl v %)/100.) - 17/6. 1

3 Změny v Zákoně 202/1990 Sb. po roce 1998 a prosazení dispozitivní výjimky odst. 3 v 50. Soukromá společnost Sazka a.s. začala výstavbu Sazka arény s velkým úvěrem 19 miliard a přišla za poslanci s nápadem jak gamblery řádně očesat, nastavit hry libovolně kamkoliv, zkoušet co sázející unesou, zlikvidovat konkurenci a ovládnout trh loterií pomocí VHP, které za tímto účelem přejmenovala na interaktivní loterijní terminály IVLT s libovolně nastavitelným hazardem. Poslanci lobováni Sazkou a.s. velmi rychle pochopili, jak obrovský byznys vymyslelo vedení Sazky i pro ně. Sazka a.s. požadovala výjimky v Zákoně 202/1990 Sb. vložením odst. 3 a k potlačení konkurence odst. 4 do 50. Zdůvodňovali to úvěrem na stavbu Sazka arény. Odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely může být zneužíván různými nadacemi založenými poslanci, nebo provozovateli IVLT a tak obrovský byznys pro všechny zúčastněné. V roce 1998 byla za velkého lobování poslanců a zřejmě i korupce tato novela zákona 202/1990 Sb. schválena s dispozitivními výjimkami (3) a (4) v 50, které na loterijním trhu nastavily velmi nerovné podmínky a značně zvýhodňují provozovatele interaktivních videoloterijních terminálů-ivlt před ostatními provozovateli loterií. Poslanci tak posvětili a odstartovali nehorázný hazard kamkoliv mimo kasino, který nemá ve světě obdoby. Nekorumpovaný rozumě uvažující poslanec by takový paskvil nemohl schválit, ale lobby a soukromé zájmy poslanců byly silnější. Zákon 202/1990 Sb. je zněním 50 značně zdeformován, silně podporuje korupci, způsobuje nejvážnější problémy na loterijním trhu, protože sice připouští možnost respektovat technologický pokrok tím, že umožňuje povolit hazardní hru provozovanou takovými technickými prostředky, které v době vzniku zákona nejsou dostatečně prozkoumány či vyvinuty, současně však umožňuje obcházení zákona tím, že provozovateli loterie či jiné podobné hry je povolena hra, která nemusí respektovat omezení stanovená zákonem pro jednotlivé druhy her (např. maximální povolenou sázku na jednu hru, délku jedné hry apod.) Umožňuje Ministerstvu financí libovolně nastavit hazard a Zákon 202/1990 Sb. zcela obcházet společně s provozovateli. První IVLT prosadila Sazka a.s. v roce 2003 a odborným posudkem si zajistila právní výklad, že loterijní terminál-ivlt není výherní hrací přístroj, nepodléhá tak ustanovení zákona 202/1990 Sb. a Ministerstvo financí může pro jejich provoz stanovit libovolné podmínky. Sazka a.s. v začátku rozvoje IVLT nabyla dojmu, že bude tyto provozovat jako jediná, odvolávala se na nutnost splácení Sazka arény, jelikož její výstavba prý byla ve Státním zájmu, a dopisem Sazka a.s. informovala ministra Kalouska o úvěru 19 miliard, který si na stavbu vzala a musí je splácet. Dohodou s ministrem Kalouskem tak hrozí, že tento obrovský hazard mimo rámec zákona 202/1990 Sb. bude posvěcen po celou dobu splácení Sazka arény ještě na 30 let. Soukromý hazardní byznys tak pronikl do všech vrstev politiky, umožnil soukromé společnosti Sazka a.s. provozovat IVLT nad rámec zákona. V zápětí od roku 2004 nastal obrovský nárůst velmi tvrdého hazardu a vznikaly masivně další provozovatelé IVLT i se zahraniční majetkovou účastí. Začalo mohutné šíření IVLT a závod o to, která firma jich umístí co nejvíce kamkoliv. Nižší hazard v mezích Zákona 202/1990 Sb. nahrazován vysokým hazardem výjimkami 50. Provozovatelům IVLT začaly být trnem v oku klasické výherní automaty VHP, bylo třeba je zlikvidovat nejlépe obecní vyhláškou. Prosazený a korupční 50 odst.4 dává k tomuto kroku plnou moc obcím, zavádí nerovné podmínky provozovatelů. Vydané obecní vyhlášky obcemi ať již z důvodu korupce, nebo z neznalosti zákona, případně slibů MF, že vyhlášky budou respektovat, tak obce zlikvidovali vyhláškami nesrovnatelně menší a správními poplatky regulovaný hazard v mezích zákona 202/1990 Sb. Obce se připravili o příjmy a provozovatelé IVLT si mnuli ruce a jen čekali na odvoz VHP. Každé místo VHP bylo nahrazeno několika IVLT a počet IVLT dosahuje v obcích mnohem vyššího počtu, i násobků počtu bývalých VHP. Vyhlášky způsobily obrovský nekontrolovaný nárůst hazardu, další firmy tak s IVLT obchází zákon 202/1990 Sb. až na 10 let korupčním 50. Za vydání povolení provozovatel IVLT nic neplatí, není žádná regulace počtu IVLT, tak platí jen jedno. Konkurenční boj o umístění co nejvyššího počtu IVLT, až z výnosu se odvádí 21%, když nevydělá, nic se neplatí, IVLT nemůže být ztrátový. (V současné době jsou IVLT zatíženy místními poplatky, ale jsou připraveny žaloby na jejich vracení.) Povolení IVLT se vydávaly ve velkém benevolentně kamkoliv na 10 let se značně nebezpečnými hrami s mnohem vyššími sázkami, až 1000 Kč za 1 hru, a 10 ti milionovou výhrou ze hry, s daleko vyšší závislostí na těchto hrách za účelem vyhrát vysněných 10 milionů velmi lákavou reklamou nabízející její snadnou výhru. Každou hrou s max. sázkou 1000 Kč se z kreditu vložených peněz každou vteřinou odčítá 1000 Kč. 2

4 Aby byla zaručena pro sázející možnost vysoké výhry, musí často sázet minimálně 500 Kč na hru. Výherní podíl je nižší zpravidla 40-75% než u jiných her např. VHP. Z důvodu získání vysoké výhry jackpotu sázející často prosází i výhry a výherní podíl může být značně nižší, vzniká tím silná závislost gamblerství a začali hrát i ti, co nikdy VHP nehráli. Sázející motivují vysoké výhry, které obyčejný VHP nenabízí pro mnohem menší míru hazardu. IVLT výjimkami 50 obchází Zákon 202/1990 Sb. a to: 17 odst. 2, 8, 9 a 10-na některých místech umožněn volný přístup mládeži, např. benzínky, počet IVLT bývá mimo herny vyšší než povolených 6 kusů. 17 odst. 4-výše sázek a výher značně překračuje limit pro povolené sázky mimo kasino. Sázky a výhry jsou výjimkou 50 stanoveny MF na nesmyslnou výši 1000 Kč na hru. (Z důvodu co nejrychlejšího obrání sázejících, stačí trochu alkoholu, sázející se přehmátne, nepozorností omylem zvolí vysokou sázku, navíc auto start a má li v kreditu Kč, než zjistí co se děje, za 4 vteřiny je obrán o Kč aniž by si hry užil a uvědomil že vůbec hraje. Tento hazard mnohonásobně převyšuje riziko her v kasinu.) 17 odst. 5-výherní podíl značně nižší než stanoví zákon, MF dle svého uvážení určí výherní podíl výjimkou dle odst. 6-hodinovou prohru dle výjimky 50 může libovolně stanovit MF, často ve vydaných povoleních MF není uvedena. Sázející nejsou na IVLT žádným způsobem ochráněni před nepřiměřeným gamblerstvím a vysokými prohrami mimo kasina. Výpočet hodinové prohry dle Zákona 202/1990 Sb.: Výpočet hodinové prohry dle vzorce předepsaného v 17 odst. 6. Velmi nebezpečné hry včetně zařízení MAX POWER vzhledem stejné jako VHP dle výjimky 50. Tabulka č. 1 Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl dle výrobce 93%, v praxi mnohem méně max. 75% IVLT hod. prohra Kč x 3600 her = x (100-93%):100 = x 7 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 75%, v praxi mnohem méně 40-70% IVLT hod. prohra Kč x 3600 her = x (100-75%):100 = x 25 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 65%, průměrně dosahovaný IVLT hod. prohra Kč x 3600 her = x (100-65%):100 = x 35 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 65%, průměrně dosahovaný Max power hod. prohra 500 Kč x 3600 her = x (100-65%):100 = x 35 = :100 = Kč. Hry splňující podmínky Zákona 202/1990 Sb. nezneužívající výjimky 50 v kasinu a mimo kasino. Tabulka č. 2 Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl dle výrobce 94% VHP pro kasina hod. prohra 50 Kč x 3600 her = x (100-94%):100 = x 6 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 88%, průměrně dosahovaný klasický VHP hod. prohra 5 Kč x her = x (100-90%):100 = x 12 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl dle výrobce 92%, klasický VHP hod. prohra 5 Kč x her = x (100-87%):100 = x 8 = :100 = Kč. Z přehledu tabulek je zcela zřejmé, že hry v tabulce 1 povolované MF na základě výjimek 50 jsou značně nebezpečnější, velmi tvrdý vysoký hazard se zcela vymyká platnému Zákonu 202/1990 Sb. Konzultovali jsme tento stav v několika evropských státech s tamními provozovateli loterií. Byli velmi udiveni, že mimo kasina je tento hazard IVLT a MAX POWER možné povolit kdekoliv na veřejných místech a ihned projevili zájem se takového byznysu v CZ zúčastnit. V jejich zemích to vůbec nepřipadá v úvahu takový hazard provozovat mimo kasina. Velmi nebezpečný je nově šířený vysoký hazard systému MAX POWER, jsou to zpravidla 3 automaty stejného vzhledu jako klasické válcové VHP, ale propojené jackpotem s naprosto jiným software umožňující sázejícímu na hru vsadit až 500 Kč a max. výhra ze hry je Kč, nazvané vícemístné technické zařízení. Skládá se ze 3 hracích míst, 3 x místní poplatek. V tabulce 2 je přehled her splňující podmínky Zákona 202/1990 Sb. Odkaz na: PL%C1N KAJOT VLT %28MG%29-V.CZ.doc 3

5 Výpočet hod. prohry dle vzorce daného zákonem 202/1990 Sb. 17 odst 6 nepochybně dokazuje, že interaktivní loterijní terminály IVLT kdekoliv mimo kasino překračují hod. prohru 25 x více než v kasinu dle výher. podílu danou výrobcem. V praxi více než 90 x až 130 x než v kasinu!!! Vícemístné technické zařízení více než 60 x, MAX POWER, MULTIPLEX název dle výrobce. Hodinová prohra IVLT dle výherního podílu výrobce 93%, jsou započteny všechny prohry a výhry z her, počet her, odehráno minimálně her. Takto zkoušeno v elektrotechnickém ústavu. Hodinová prohra Kč 25 x víc než v kasinu. V praxi se pohybuje hodinová prohra mezi až kolem Kč.!!!!!! V kasinu je povolena max. hodinová prohra Kč, lot. terminály tuto hranici Kč překračují průměrně 90 x až 130 x!!!!!!! Nově zaváděné hry pomocí technického herního zařízení MAX POWER více než 60 x. Tento systém je zaváděn z důvodu potřeby většího výběru her pro gamblery, aby kromě videoloterijních terminálů IVLT s displeji byli přilákáni i gambleři zvyklí na tento systém her pomocí klasických mechanických válcových výherních automatů VHP. Rozdíl v prohře je značný, místo sázky 5 Kč na hru lze sázet až 500 Kč na hru, což je 100 x víc a 10 x víc než v kasinu. Obcházený 17 dispozitivními výjimkami 50. Přepis Zákona 202/1990 Sb. Vybrané odstavce 17 porušované provozem IVLT na základě výjimek Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. 4. Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a Kč, jsou-li umístěny v kasinu. 5. Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75% a vyššího než 100%. 6. Nejvyšší hodinová prohra je Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu Kč. Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení. 8. Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle odstavce 10. Více než šest výherních hracích přístrojů smí být provozováno pouze v hernách a kasinech. 9. Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování výherních hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem. 10. Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán 4

6 50 Zákona 202/1990 Sb. způsobuje nejvážnější problémy, obrovský nárůst hazardu, korupci a nerovné podmínky na loterijním trhu. Nutné úpravy k odstranění dispozitivních výjimek. 50 způsobuje nejvážnější problémy na loterijním trhu, umožňuje obcházení zákona tím, že provozovateli loterie či jiné podobné hry je povolena hra, která nemusí respektovat omezení stanovená zákonem pro jednotlivé druhy her, maximální povolenou sázku na jednu hru, maximální výhru a vydat povolení kamkoliv mimo kasino.v budoucnu, pokud by nemělo dojít k přepracování právního předpisu upravujícího hazardní hry, se bude tento problém nadále prohlubovat. Vzhledem k velkému omezování VHP, kdy je tento menší hazard likvidován a značně omezován obecními vyhláškami, přestože v současné době jsou obecní vyhlášky neúčinné na potlačení vysokého hazardu IVLT, může se situace značně zhoršovat. Provozovatelé výherních automatů jsou značně omezováni, tak zákonitě budou přecházet na provozování lákavě zvýhodněného byznysu IVLT. Důkazem toho je každým rokem značný nárůst nových firem začínajících s provozem IVLT. Sazka a.s. velmi brzy po zahájení provozu IVLT ztratila monopol. Dnes má kolem 45 konkurentů z nichž je řada mnohem silnějších a přibývají další. Sazka je konkurencí postižena a na mnohých místech zcela vytlačena. V současné době se na tomto trhu loterií IVLT podílí jen pár procenty. Jak je na první pohled patrné, 50 a jeho výjimky již využívá mnoho firem a Sazka a.s, pro kterou byl 50 původně lobován tak připravila značné zvýhodnění i pro další nové firmy a své konkurenty. Tyto firmy taktéž obchází zákon 202/1990 Sb. a odvody výtěžků na veřejně prospěšné účely mohou z části končit na jimi založenými nadacemi a fiktivními sportovními kluby včetně klubů a nadací založených poslanci. Z tohoto důvodu, jelikož je to obrovský byznys i pro státní sféru se nedaří prosadit změny v loterijním zákoně a tento nebezpečný a velmi rizikový stav pro další dospívající mládež bude přetrvávat. Založení a.s. s potřebným kapitálem a složení jistoty 50 milionů pro zahájení provozu IVLT není až tak velkou překážkou. Zahraniční firmy vyrábějící a i provozující různé druhy výherních automatů vyrobí automaty na míru pro provoz do CZ, programy her jsou dodány na zakázku s požadovanými parametry provozovatelů IVLT včetně serverů. Zahraniční firmy vidí velkou příležitost k byznysu v CZ, vloží potřebné prostředky na založení a.s. a složení povinné jistoty, dodají automaty již hotové jako IVLT českému provozovateli, provozovatel zajistí certifikát EZU, automaty nazvané IVLT zakoupí, může i pronajmout. Server včetně software je českému provozovateli trvale pronajímán cca 10-12% z tržby. Do tohoto byznysu tak může být vložen značný zahraniční kapitál, který se bude do zahraničí vracet v podobě trvalých pronájmů a možného úroku vložených vkladů. Finanční prostředky formou nájmů tak půjdou z CZ za hranice. Zahraniční majetková účast je v 4 odst. 5 pro běžné loterie zcela zakázána. Ale zase je tu výjimka. Hry pod 2 písm. i, povoluje výhradně MF a může udělit výjimku dle 4 odst. 5. Tímto způsobem při neřešení stávajícího problematického stavu s nesmyslnými výjimkami se bude stav hazardu velmi rychle zhoršovat, provozovatelé VHP budou masivně přecházet na provoz IVLT. Firmy vlastnící obyčejné VHP s displeji na bázi počítačů mohou tyto lehce přestavět na IVLT. Jsou to naprosto stejné skříně včetně vnitřního technického vybavení. Počítače VHP jsou v řadě modelů mechanicky zcela záměnné s IVLT, je jen jiný software. Stačí, když příslušný výrobce daného modelu dodá nový software (harddisk, paměťová karta, apod.), nebo celý počítač se software pro provoz IVLT. Následuje certifikace EZU, drobné úpravy např. montáž tiskárny, routeru, kabeláže pro internet a může se provozovat. Za další rok pokud se výjimky neodstraní bude provozovatelů zas o něco víc a menší hazard zamění provozovatelé za mnohem horší a k tomu velmi zvýhodněný. Největší hrozba růstu hazardu je vznik dalších provozovatelů IVLT, kteří budou také obcházet Zákon 202/1990 Sb. a nastane zákonitý růst počtu IVLT. Zákon 202/1990 Sb., výjimkami 50 bude dodržovat stále méně provozovatelů loterií. Je všeobecně známo, že MF vydává povolení velmi benevolentně. Stačí se rozhlédnout po obcích které vydali obecní vyhlášky zákazu hazardu, v zakázaných místech je mnohem vyšší počet IVLT než bývalo povoleno VHP. MF si povolení obhájí 50 a prázdnou státní pokladnou, případně dluhem Sazka arény. V současné době se musí MF dotazovat obcí, zda obec s povolením IVLT souhlasí. Ale je to takový trik. Obec musí zdůvodnit MF proč nesouhlasí s vydáním povolení. Pokud obec neobhájí např. výpisy měst. policie, že je na dané adrese nepořádek a hluk, nebo opomene a nereaguje do určité doby, MF povolení vydá a obecní vyhláška nemá žádný význam. Pokud se obci podaří od policie získat záznamy na nějakou provozovnu s hlukem, musí to písemně zaslat včas na MF, povolení se nevydá, ale ostatní provozovny bez záznamu policie v zakázané oblasti povolení dostanou na jakýkoliv požadovaný počet IVLT. Za nějaký čas opakovaně podává provozovatel žádost o povolení na provozovnu se záznamem policie. Může se stát, že i zamítnuté povolení je později po opakovaných žádostech vydáno. 5

7 MF to zdůvodní svým zvážením situace a nemůže být právně postiženo, povolení vydalo v souladu se zákonem na základě výjimky 50. Provozovatelé loterií IVLT apod. provozující loterie pod 50, podají li žádost na MF o vydání povolení k provozu, žádají řádně v souladu se zákonem 202/2990 Sb. na základě dispozitivních výjimek uvedených v 50 a mají tak tímto posvěcené nárokové vydání povolení prakticky kamkoliv. Z překotného vydávání povolení na tento bizardní hazard není možné vinit Ministerstvo financí, to musí dodržovat Zákon 202/1990 Sb. a v něm se musí podřídit 50 s nesmyslnými výjimkami, které si schválili poslanci ke svému soukromému byznysu za přispění Sazky a.s., které mohou jedině děkovat, že jim svým nápadem připravila neskutečný byznys z kterého těží dodnes. Nevydá li MF provozovateli na jeho žádost povolení k provozu loterií pod 50 a řádně nezdůvodní zamítnutí, může provozovatel MF napadnout soudem, že povolení nebylo vydáno z důvodu nedostatečných skutečností bránící jeho vydání. Obec ale může provádět městskou i státní policií důsledné kontroly provozoven provozující hry pod 50. Vyžadovat k nahlédnutí a ofocení vydaná povolení s evidenčními čísly které musí být k dispozici kontrol na provozovnách, obec má plnou moc k těmto kontrolám, v současné době k zajištění seznamu všech povolených IVLT, MAX POWER, rulet, kostek plno dalších her z důvodu výběru místních poplatků. Veškeré hry povolované MF jsou zakázány osobám mladším 18 let. Mladší 18 let je na veřejných místech dost často hrají a tento tvrdý hazard, je jim velmi přístupný. Již zmiňované benzínky apod. Hrají někdy i v hernách. Pokud kontrola zjistí, že hry se zúčastní mládež pod 18 let, je třeba ihned zajistit důkazy, a tyto zaslat ihned na MF, to může z tohoto velmi vážného porušení zákona vydat zrušení povolení a po opakovaném zjištění v provozovně se povolení odebírá a provoz her pod 50 tak může být v postižené provozovně ukončen. To je jeden ze způsobů jak IVLT a další hry pod 50 omezit. Nutná úprava 50 s dispozitivními výjimkami k odstranění nepřiměřeného hazardu obcházející Zákon 202/1990 Sb. Je třeba co nejdříve přepracovat 50 a odstranit dispozitivní výjimky k zamezení dalšího velmi rychle se rozmáhajícího tvrdého hazardu násobně vyššího než v kasinech pomocí interaktivních lotrijních terminálů IVLT a též nově zavedeným systémem MAX POWER stejného zaměření a nebezpečnosti. Každým dnem přibývají nová povolení IVLT na veřejná místa kamkoliv mimo kasina, na velmi dlouhou dobu, dnes asi mezi 3 až 5 roky, ale i to je velmi dlouho pro hazard tohoto druhu. Mezitím budou dospívat mladiství a je značné riziko, že neodolají a začnou hrát. Na veřejně přístupných místech benzínka, cukrárna apod. před dovršením 18 let mohli sledovat bez omezení gamblery, po plnoletosti to zkusí natvrdo a mohou se dostat do značné závislosti na velmi vysokém hazardu a ani nemusí navštívit kasina. Zahrají si kdekoliv mimo kasino vyšší hazard než v kasinu bez dohledu, který je v kasinu ze zákona povinný. To v budoucnu způsobí pro celý stát velmi nepříjemné následky a vynakládání značných státních prostředků na léčení ze závislosti, psychiatrické poruchy, sebevraždy gamblerů, kriminalita, rozvody manželství apod. Závislost a patologické hráčství hraním na IVLT nebo MAX POWER je nejvyšší ze všech provozovaných loterií u nás. Tento systém her značně převyšuje svou nebezpečností i ruletu, kostky, mnohokrát VHP a kurzové sázení. Jedna koncová stanice IVLT obsahuje vysoký počet her s možností velkého výběru pro sázející a s možností sázek až 1000 Kč na jednu hru. MAX POWER simuluje VHP, ale hazard je zde 100 x vyšší než hazard VHP. Je nepochybně nutné tyto hry přemístit jen do kasin a to s max. sázkou na hru 50 Kč a výhrou ze hry max Kč jak ukládá zákon 202/1990 Sb., který v 17 odst. 4,5,6, zcela přesně definuje míru hazardu dle místa provozování. To lze splnit jedině zrušením 50 nebo jeho výjimek aby nebylo možné libovolně zákon obcházet. Za současného stavu znění 50 může MF stanovit sázku na hru libovolně např Kč, nebo 4000 Kč a mohl by se v budoucnu i takový hazard provozovat kdekoliv mimo kasina v restauracích, barech, obyčejných hernách, pivnicích, benzínkách a dalších místech. V kasinu je situace naprosto jiná. Kasino navštěvují hosté movití, hrají pod dohledem daný Zákonem 202/1990 Sb. Odstranit výjimky 50 nebude zřejmě lehké, tím by poslanci zúčastnění tohoto byznysu museli svůj byznys obětovat, bývá založen na různých nadacích, sportovních klubech a dalších aktivitách s možností čerpání prostředků z tohoto byznysu formou odvodu výtěžku na veřejně prospěšné účely. Tyto fiktivní nadace mohou mít založené i provozující firmy a odvod si tak mohou převádět zpět. V současné době má dojít ke zpřísnění těchto odvodů, aby nebyly takto zneužívány. Je nutné velmi vysoký hazard provozovaný pod 50 z veřejných míst zcela odstranit, hlavně z důvodu provozování kdekoliv na přístupných místech mládeži, zmiňované benzínky apod. Dále z důvodu vzniku dalších nových provozovatelů, kteří v zájmu zvýhodnění 50 zamění provoz VHP za nehorázný hazard IVLT apod. Zrušením problematického 50 by již nebylo vůbec možné tento drastický hazard povolit mimo kasino. 6

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Hazardní hraní v České republice a jeho dopady 2013 Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Viktor Mravčík, Jakub Černý, Zuzana Leštinová, Pavla

Více

Hazard v Čechách Listopad 2013 Březen 2014

Hazard v Čechách Listopad 2013 Březen 2014 Listopad 2013 Březen 2014 březen 2014 Obsah dokumentu 1 SHRNUTÍ 4 1.1 S LEDOVANÉ OBDOBÍ 4 1.2 P OČET ANALYZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 4 1.3 Z AMĚŘENÍ STUDIE 4 1.4 VĚKOVÉ KATEGORIE PŘISPĚVATELŮ 4 2 ÚVOD 5 2.1 T

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Návrh novely zákona o silniční dopravě.

Návrh novely zákona o silniční dopravě. Návrh novely zákona o silniční dopravě. 1. Návrh zákona N á v r h ZÁKON ze dne... 2009, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 16.9.2010 ke zprávě o aktuálním vývoji taxislužby v roce 2010 Zastupitelstvo hlavního

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 23. března 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 23. března 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 2 V Praze dne 23. března 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Projekt Katalog restaurací

Projekt Katalog restaurací Projekt Katalog restaurací OBSAH: 1 ÚVOD... 4 1.1 KDO JSME... 4 1.2 VIZE... 4 1.3 POSLÁNÍ...4 1.4 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY...4 2 SITUAČNÍ ANALÝZA... 5 2.1 MIKROPROSTŘEDÍ... 5 2.1.1 ZÁKAZNÍCI... 5 2.1.2 KONKURENCE...

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

SAZKA V KONKURZU ZAČÁTEK A KONEC MRTVÉHO PROJEKTU

SAZKA V KONKURZU ZAČÁTEK A KONEC MRTVÉHO PROJEKTU SAZKA V KONKURZU ZAČÁTEK A KONEC MRTVÉHO PROJEKTU Prolog: Příčiny krachu akciové společnosti SAZKA nejsou žádným složitým odborným, právním či ekonomickým tajemstvím - leží na povrchu, jsou a byly vždy

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více