NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50."

Transkript

1 NEJTVRDŠÍ HAZARD V CZ OBCHÁZÍ ZÁKON 202/1990 Sb. VÝJIMKAMI 50. Studie nejvyššího hazardu v CZ se silnou závislostí povolovaného MF. ČR. výjimkami 50 kdekoliv i mimo kasina s mnohem vyšší hodinovou prohrou a sázkou než v kasinech. Tento tvrdý hazard je provozován tisíci automaty zvané loterijní terminály a vícemístnými technickými zařízeními. Nákres č.1 zobrazuje internetové propojení koncové stanice zvané loterijní terminál s centrálním serverem v sídle provozovatele. Stejným způsobem jsou připojeny další stanice podobně jak počítače s IP adresami pomocí modemu a zabezpečením. Sazka a.s. si v roce 2003 prosadila odborný posudek přejmenováním automatu na terminál, jen změnou názvu nepochopitelně dosáhla úplného obcházení zákona 202/1990 Sb. tím, že přejmenovaný automat na loterijní terminál není pro ně automat. Z technického rozboru to je velký omyl. Terminály IVLT jsou úplně stejné jak výherní automaty VHP, často stejných her, je nově nainstalován upravený software mimo Zákon 202/1990 Sb. značně převyšující povolený hazard s 200 x vyšší sázkou na hru než stanoví zákon, bez jakékoliv ochrany hodinové prohry stanovené zákonem, sázka až 1000 Kč na jednu hru a milionový jackpot lákající k vyššímu hazardu. Tento hazard je provozován kdekoliv a značně překračuje hazard v kasinech. Koncová stanice zvaná terminál obsahuje počítač, nebo řídící CPU a přímo v paměti IVLT jsou instalovány hry programově řízené náhodnými procesy zcela stejně jak ve výherních automatech VHP. Tak by IVLT měly technicky podléhat zákonu 202/1990 Sb. 17. Internetové spojení je určeno k přenosu dat, nastavení systému, identifikace stanic apod. Centrální server se nijak nepodílí na programovém řízení her náhodnými procesy, je to kontrolní systém a úložiště dat. Lze bez pochyby prokázat, že koncové stanice IVLT jsou programově řízené technické zařízení výpisem programu z paměti IVLT a měly by podléhat zákonu 202/1990 Sb. To může prokázat i Elektrotechnický zkušební ústav EZU, že kompletní software her je instalován do koncových stanic IVLT a tyto jsou instalovaným software her programově řízeny. IVLT jsou vlastně klasické VHP s upraveným software na vysoký hazard, navíc jen propojené datově na server. 1. Koncové stanice IVLT-VLT s 9-25 hrami. Sázka až 1000 Kč na hru. Programově řízené technické zařízení 17 odst. 1 Hry jsou instalovány a programově řízeny náhodnými procesy v koncové stanici IVLT. Výherní podíl nižší než stanoví zákon. Centrální server úložiště kont. dat identifikace IVLT komunikace Internetové propojení: Přenos kontrolních dat, identifikace koncových stanic, update, nastavení systému a stanic v menu komunikačního software. Ztráta spojení zablokuje pokračování ve hře. Vícemístné technické zařízení např. MAX POWER je též velmi vysoký hazard obcházející Zákon 202/1990 Sb. Skládá se ze 3 samostatných automatů válcového provedení technicky identických s VHP propojených jackpotem (podobný jackpot VHP). Obsahují elektronický řídící systém CPU zcela stejný z VHP, v tomto případě PLUTO 6. V každém automatu MAX POWER je na paměťové kartě uložen software s jednou hrou, často stejnou z válcových VHP, hra je SW upravena na mnohem vyšší hazard bez limitu hodinové prohry a sázky. Hry jsou v MAX POWER programově řízeny náhodnými procesy zcela stejně jak hry ve výherních automatech VHP 17 (1), jen propojené internetem mobilní sítě na centrální server. Při ztrátě spojení se serverem, mohou tyto automaty pokračovat ve hře minut, což zcela dokazuje, že server nemůže hry nijak řídit a slouží jen pro ukládání kontrolních dat x aut. po 1 hře, sázka až 500 Kč na hru, výhra až Centrální server 3 x programově řízené technické zařízení 17 odst. 1 úložiště kont. dat Hry jsou instalovány a programově řízeny náhodnými identifikace aut. procesy v každém automatu s 1 hrou. Výherní podíl též nižší. komunikace Mobilní internetová síť: Přenos kontrolních dat, identifikace, lze hrát minut bez spojení. Uvedené systémy jsou bezpochyby provozovány v rozporu se zákonem 202/1990 Sb., z technického posouzení jsou hry řízeny náhodnými procesy v koncových stanicích stejně jak ve VHP. Zákon zná tento systém loterií. Výjimky byly dosaženy pochybným posouzením, jen přejmenováním systému a snahy zákon 202/1990 Sb. zcela obcházet. Nastavit drastické libovolné zvýšení hazardu kdekoliv. Z tohoto důvodu lze podat žaloby k Ústavnímu soudu o přezkum technického posouzení, že se i na tento systém vztahuje Zákon 202/1990 Sb. Nejrychlejší náprava je zrušit 50, nebo jeho výjimek. Nedojde li k nápravě, budou firmy přecházet z menšího hazardu na tento zvýhodněný a vznikat nové se zahraničními investicemi, například Fortuna plánuje provoz tisíců IVLT. To je důsledek nerovného loterijního trhu. Situace se bude dále zhoršovat vysokým hazardem, budou přibývat bezdomovci, sebevraždy apod.

2 Vznik loterijního Zákona 202/1990 Sb. na principu rovnosti firem bez výjimek do roku Počátek provozování loterií a vznik loterijního Zákona 202/1990 Sb. se datuje rokem Patřil k prvním polistopadovým zákonům. Byl přijat poměrně liberálně, zejména na principu rovnosti státních a soukromých loterijních firem. Zákon byl několikrát novelizován zákony č. 70/1994 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 377/2005 Sb. a č. 254/2008 Sb. Oblasti výše povinných odvodů a poplatků upravují tuto problematiku celkem tři vyhlášky Ministerstva financí ČR, a to č. 223 z roku 1993, č. 285 z roku 1998 a č. 315 z roku Podoba loterijního zákona však odpovídá duchu své doby. Jeho znění bylo schváleno v období nástupu liberalismu a omezení zásahů státu ve všech sférách společnosti. Začal rozvoj výherních hracích přístrojů tzv. VHP, sázka na jednu hru 1 Kč a výhra z této hry max. 300 Kč. Hrálo se podobně jako např. mariáš za korunu hlavně pro zábavu. Později se sázka zvýšila na 2 Kč za hru, výhra z jedné hry zůstala 300 Kč. Inflace a potřeba novelizace Zákona 202/1990 Sb. zaváděním nových technologií her větší měrou zasáhla tento zákon výše uvedenými změnami zákonů a vyhlášek. Zvýšila se max. sázka VHP mimo kasina na 5 Kč za jednu hru a max. výhru z jedné hry na 750 Kč, doba trvání hry je stále zákonem stanovena po dobu jedné vteřiny. Zvyšoval se správní poplatek, nově byly zavedeny místní poplatky, výtěžek na veřejně prospěšné účely, složení jistoty dle míry hazardu danou zákonem. Mimo kasina není možné provozovat loterie pomocí programově řízených technických zařízení s vyšší sázkou než 5 Kč na hru a výhrou ze hry 750 Kč. Pouze v kasinech může MF povolit hazardní hry s maximální sázkou 50 Kč na jednu hru a maximální výhru Kč z jedné hry. VHP jsou provozovány dle Zákona 202/1990 Sb. takovým způsobem, aby se her nemohli účastnit mladiství a nemohli sledovat hry sázejícími. Jsou umístěny v prostorech, převážně v hernách, kde zákon přikazuje naprostý zákaz vstupu mladším 18 ti let, obsluha je plně zodpovědná, že se mládež k VHP vůbec nedostane a ani je nemůže sledovat. Každá herna, místnost, nebo soubor místností kde se VHP provozují musí být řádně a viditelně označeny nápisem zákazu vstupu mladším 18 let, má li obsluha pochybnosti o věku hosta, musí host před vstupem do herny předložit OP. (To často při hře na IVLT velmi tvrdého hazardu neplatí, mladiství k nim mají zcela volný přístup a mohou se zúčastnit pozorování her jako diváci, nebo se hry sami mohou zúčastnit ze zvědavosti. Benzínky, cukrárny, obchody, nádraží, kavárny apod.) Do roku 1998 byl Zákon 202/1990 Sb. bez výjimek a musel být provozovateli loterií zcela bezpodmínečně dodržován. Podmínky byly nastaveny rovně pro všechny provozovatele loterií. Při porušení podmínek loterijního zákona hrozili provozovatelům vysoké pokuty a zákaz činnosti. Zákon 202/1990 Sb. tak splňoval rovné podmínky bez výjimek pro všechny provozovatele loterií až do roku Ani jeden provozovatel nemohl zákon o loteriích obcházet. Mimo kasina nebylo možné provozovat hry s vyšší sázkou než stanovenou zákonem 202/1990 Sb., jen v kasinu je možné sázet na hru nejvýše 50 Kč a výhra ze hry až Kč. Výše sázek a výher na hru platí v Zákoně 202/1990 Sb. i nadále, a stejně tak platí maximální hodinová prohra mimo kasino 2000 Kč a v kasinu Kč 17 odst. 4 a 6. Rozdělení míry hazardu dle 17, který je provozovateli IVLT obcházen výjimkami 50. Sázkové hry provozované pomocí řízených technických herních zařízení, která jsou přímo obsluhovaná sázejícími, jsou rozlišena podle míry hazardu, který umožní zařadit každou novou sázkovou hru realizovanou prostřednictvím sázkového technického zařízení do určité kategorie, pro kterou budou platit určité podmínky provozování. Rozhodujícím parametrem pro určení míry hazardu je maximální vsazená částka na hru a z této odehrané hry maximální výhra, doba trvání hry a hodinová prohra. Tyto parametry jsou matematicky jednoznačné, míru hazardu je tedy možné definovat jako možnost dosažení maximální prohry sázejícího na určitém druhu technického zařízení přímo obsluhovaném sázejícím, a to za určenou časovou jednotku. Hodinová prohra je v současném loterním zákoně definována ustanovením 17 odst. 6 a platí pro všechna technická zařízení přímo obsluhovaná sázejícím. Výše této hodinové prohry se rovná vypočtenému objemu finančních prostředků podle matematického vzorce uvedeného v 17 odst. 6, v korunách, které může hráč prohrát při hře na technickém zařízení během jedné hodiny. Hodinová prohra je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. (Lot. terminály překračují předpis hodinové prohry víc jak 90 x, než v kasinu.) (*Hod. prohra = max. sázka na hru x max. počet her za1 hod. x (100 výherní podíl v %)/100.) - 17/6. 1

3 Změny v Zákoně 202/1990 Sb. po roce 1998 a prosazení dispozitivní výjimky odst. 3 v 50. Soukromá společnost Sazka a.s. začala výstavbu Sazka arény s velkým úvěrem 19 miliard a přišla za poslanci s nápadem jak gamblery řádně očesat, nastavit hry libovolně kamkoliv, zkoušet co sázející unesou, zlikvidovat konkurenci a ovládnout trh loterií pomocí VHP, které za tímto účelem přejmenovala na interaktivní loterijní terminály IVLT s libovolně nastavitelným hazardem. Poslanci lobováni Sazkou a.s. velmi rychle pochopili, jak obrovský byznys vymyslelo vedení Sazky i pro ně. Sazka a.s. požadovala výjimky v Zákoně 202/1990 Sb. vložením odst. 3 a k potlačení konkurence odst. 4 do 50. Zdůvodňovali to úvěrem na stavbu Sazka arény. Odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely může být zneužíván různými nadacemi založenými poslanci, nebo provozovateli IVLT a tak obrovský byznys pro všechny zúčastněné. V roce 1998 byla za velkého lobování poslanců a zřejmě i korupce tato novela zákona 202/1990 Sb. schválena s dispozitivními výjimkami (3) a (4) v 50, které na loterijním trhu nastavily velmi nerovné podmínky a značně zvýhodňují provozovatele interaktivních videoloterijních terminálů-ivlt před ostatními provozovateli loterií. Poslanci tak posvětili a odstartovali nehorázný hazard kamkoliv mimo kasino, který nemá ve světě obdoby. Nekorumpovaný rozumě uvažující poslanec by takový paskvil nemohl schválit, ale lobby a soukromé zájmy poslanců byly silnější. Zákon 202/1990 Sb. je zněním 50 značně zdeformován, silně podporuje korupci, způsobuje nejvážnější problémy na loterijním trhu, protože sice připouští možnost respektovat technologický pokrok tím, že umožňuje povolit hazardní hru provozovanou takovými technickými prostředky, které v době vzniku zákona nejsou dostatečně prozkoumány či vyvinuty, současně však umožňuje obcházení zákona tím, že provozovateli loterie či jiné podobné hry je povolena hra, která nemusí respektovat omezení stanovená zákonem pro jednotlivé druhy her (např. maximální povolenou sázku na jednu hru, délku jedné hry apod.) Umožňuje Ministerstvu financí libovolně nastavit hazard a Zákon 202/1990 Sb. zcela obcházet společně s provozovateli. První IVLT prosadila Sazka a.s. v roce 2003 a odborným posudkem si zajistila právní výklad, že loterijní terminál-ivlt není výherní hrací přístroj, nepodléhá tak ustanovení zákona 202/1990 Sb. a Ministerstvo financí může pro jejich provoz stanovit libovolné podmínky. Sazka a.s. v začátku rozvoje IVLT nabyla dojmu, že bude tyto provozovat jako jediná, odvolávala se na nutnost splácení Sazka arény, jelikož její výstavba prý byla ve Státním zájmu, a dopisem Sazka a.s. informovala ministra Kalouska o úvěru 19 miliard, který si na stavbu vzala a musí je splácet. Dohodou s ministrem Kalouskem tak hrozí, že tento obrovský hazard mimo rámec zákona 202/1990 Sb. bude posvěcen po celou dobu splácení Sazka arény ještě na 30 let. Soukromý hazardní byznys tak pronikl do všech vrstev politiky, umožnil soukromé společnosti Sazka a.s. provozovat IVLT nad rámec zákona. V zápětí od roku 2004 nastal obrovský nárůst velmi tvrdého hazardu a vznikaly masivně další provozovatelé IVLT i se zahraniční majetkovou účastí. Začalo mohutné šíření IVLT a závod o to, která firma jich umístí co nejvíce kamkoliv. Nižší hazard v mezích Zákona 202/1990 Sb. nahrazován vysokým hazardem výjimkami 50. Provozovatelům IVLT začaly být trnem v oku klasické výherní automaty VHP, bylo třeba je zlikvidovat nejlépe obecní vyhláškou. Prosazený a korupční 50 odst.4 dává k tomuto kroku plnou moc obcím, zavádí nerovné podmínky provozovatelů. Vydané obecní vyhlášky obcemi ať již z důvodu korupce, nebo z neznalosti zákona, případně slibů MF, že vyhlášky budou respektovat, tak obce zlikvidovali vyhláškami nesrovnatelně menší a správními poplatky regulovaný hazard v mezích zákona 202/1990 Sb. Obce se připravili o příjmy a provozovatelé IVLT si mnuli ruce a jen čekali na odvoz VHP. Každé místo VHP bylo nahrazeno několika IVLT a počet IVLT dosahuje v obcích mnohem vyššího počtu, i násobků počtu bývalých VHP. Vyhlášky způsobily obrovský nekontrolovaný nárůst hazardu, další firmy tak s IVLT obchází zákon 202/1990 Sb. až na 10 let korupčním 50. Za vydání povolení provozovatel IVLT nic neplatí, není žádná regulace počtu IVLT, tak platí jen jedno. Konkurenční boj o umístění co nejvyššího počtu IVLT, až z výnosu se odvádí 21%, když nevydělá, nic se neplatí, IVLT nemůže být ztrátový. (V současné době jsou IVLT zatíženy místními poplatky, ale jsou připraveny žaloby na jejich vracení.) Povolení IVLT se vydávaly ve velkém benevolentně kamkoliv na 10 let se značně nebezpečnými hrami s mnohem vyššími sázkami, až 1000 Kč za 1 hru, a 10 ti milionovou výhrou ze hry, s daleko vyšší závislostí na těchto hrách za účelem vyhrát vysněných 10 milionů velmi lákavou reklamou nabízející její snadnou výhru. Každou hrou s max. sázkou 1000 Kč se z kreditu vložených peněz každou vteřinou odčítá 1000 Kč. 2

4 Aby byla zaručena pro sázející možnost vysoké výhry, musí často sázet minimálně 500 Kč na hru. Výherní podíl je nižší zpravidla 40-75% než u jiných her např. VHP. Z důvodu získání vysoké výhry jackpotu sázející často prosází i výhry a výherní podíl může být značně nižší, vzniká tím silná závislost gamblerství a začali hrát i ti, co nikdy VHP nehráli. Sázející motivují vysoké výhry, které obyčejný VHP nenabízí pro mnohem menší míru hazardu. IVLT výjimkami 50 obchází Zákon 202/1990 Sb. a to: 17 odst. 2, 8, 9 a 10-na některých místech umožněn volný přístup mládeži, např. benzínky, počet IVLT bývá mimo herny vyšší než povolených 6 kusů. 17 odst. 4-výše sázek a výher značně překračuje limit pro povolené sázky mimo kasino. Sázky a výhry jsou výjimkou 50 stanoveny MF na nesmyslnou výši 1000 Kč na hru. (Z důvodu co nejrychlejšího obrání sázejících, stačí trochu alkoholu, sázející se přehmátne, nepozorností omylem zvolí vysokou sázku, navíc auto start a má li v kreditu Kč, než zjistí co se děje, za 4 vteřiny je obrán o Kč aniž by si hry užil a uvědomil že vůbec hraje. Tento hazard mnohonásobně převyšuje riziko her v kasinu.) 17 odst. 5-výherní podíl značně nižší než stanoví zákon, MF dle svého uvážení určí výherní podíl výjimkou dle odst. 6-hodinovou prohru dle výjimky 50 může libovolně stanovit MF, často ve vydaných povoleních MF není uvedena. Sázející nejsou na IVLT žádným způsobem ochráněni před nepřiměřeným gamblerstvím a vysokými prohrami mimo kasina. Výpočet hodinové prohry dle Zákona 202/1990 Sb.: Výpočet hodinové prohry dle vzorce předepsaného v 17 odst. 6. Velmi nebezpečné hry včetně zařízení MAX POWER vzhledem stejné jako VHP dle výjimky 50. Tabulka č. 1 Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl dle výrobce 93%, v praxi mnohem méně max. 75% IVLT hod. prohra Kč x 3600 her = x (100-93%):100 = x 7 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 75%, v praxi mnohem méně 40-70% IVLT hod. prohra Kč x 3600 her = x (100-75%):100 = x 25 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 65%, průměrně dosahovaný IVLT hod. prohra Kč x 3600 her = x (100-65%):100 = x 35 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 65%, průměrně dosahovaný Max power hod. prohra 500 Kč x 3600 her = x (100-65%):100 = x 35 = :100 = Kč. Hry splňující podmínky Zákona 202/1990 Sb. nezneužívající výjimky 50 v kasinu a mimo kasino. Tabulka č. 2 Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl dle výrobce 94% VHP pro kasina hod. prohra 50 Kč x 3600 her = x (100-94%):100 = x 6 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl 88%, průměrně dosahovaný klasický VHP hod. prohra 5 Kč x her = x (100-90%):100 = x 12 = :100 = Kč. Max. sázka x max. počet her za hod. výherní podíl dle výrobce 92%, klasický VHP hod. prohra 5 Kč x her = x (100-87%):100 = x 8 = :100 = Kč. Z přehledu tabulek je zcela zřejmé, že hry v tabulce 1 povolované MF na základě výjimek 50 jsou značně nebezpečnější, velmi tvrdý vysoký hazard se zcela vymyká platnému Zákonu 202/1990 Sb. Konzultovali jsme tento stav v několika evropských státech s tamními provozovateli loterií. Byli velmi udiveni, že mimo kasina je tento hazard IVLT a MAX POWER možné povolit kdekoliv na veřejných místech a ihned projevili zájem se takového byznysu v CZ zúčastnit. V jejich zemích to vůbec nepřipadá v úvahu takový hazard provozovat mimo kasina. Velmi nebezpečný je nově šířený vysoký hazard systému MAX POWER, jsou to zpravidla 3 automaty stejného vzhledu jako klasické válcové VHP, ale propojené jackpotem s naprosto jiným software umožňující sázejícímu na hru vsadit až 500 Kč a max. výhra ze hry je Kč, nazvané vícemístné technické zařízení. Skládá se ze 3 hracích míst, 3 x místní poplatek. V tabulce 2 je přehled her splňující podmínky Zákona 202/1990 Sb. Odkaz na: PL%C1N KAJOT VLT %28MG%29-V.CZ.doc 3

5 Výpočet hod. prohry dle vzorce daného zákonem 202/1990 Sb. 17 odst 6 nepochybně dokazuje, že interaktivní loterijní terminály IVLT kdekoliv mimo kasino překračují hod. prohru 25 x více než v kasinu dle výher. podílu danou výrobcem. V praxi více než 90 x až 130 x než v kasinu!!! Vícemístné technické zařízení více než 60 x, MAX POWER, MULTIPLEX název dle výrobce. Hodinová prohra IVLT dle výherního podílu výrobce 93%, jsou započteny všechny prohry a výhry z her, počet her, odehráno minimálně her. Takto zkoušeno v elektrotechnickém ústavu. Hodinová prohra Kč 25 x víc než v kasinu. V praxi se pohybuje hodinová prohra mezi až kolem Kč.!!!!!! V kasinu je povolena max. hodinová prohra Kč, lot. terminály tuto hranici Kč překračují průměrně 90 x až 130 x!!!!!!! Nově zaváděné hry pomocí technického herního zařízení MAX POWER více než 60 x. Tento systém je zaváděn z důvodu potřeby většího výběru her pro gamblery, aby kromě videoloterijních terminálů IVLT s displeji byli přilákáni i gambleři zvyklí na tento systém her pomocí klasických mechanických válcových výherních automatů VHP. Rozdíl v prohře je značný, místo sázky 5 Kč na hru lze sázet až 500 Kč na hru, což je 100 x víc a 10 x víc než v kasinu. Obcházený 17 dispozitivními výjimkami 50. Přepis Zákona 202/1990 Sb. Vybrané odstavce 17 porušované provozem IVLT na základě výjimek Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. 4. Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a Kč, jsou-li umístěny v kasinu. 5. Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75% a vyššího než 100%. 6. Nejvyšší hodinová prohra je Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu Kč. Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení. 8. Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle odstavce 10. Více než šest výherních hracích přístrojů smí být provozováno pouze v hernách a kasinech. 9. Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování výherních hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem. 10. Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán 4

6 50 Zákona 202/1990 Sb. způsobuje nejvážnější problémy, obrovský nárůst hazardu, korupci a nerovné podmínky na loterijním trhu. Nutné úpravy k odstranění dispozitivních výjimek. 50 způsobuje nejvážnější problémy na loterijním trhu, umožňuje obcházení zákona tím, že provozovateli loterie či jiné podobné hry je povolena hra, která nemusí respektovat omezení stanovená zákonem pro jednotlivé druhy her, maximální povolenou sázku na jednu hru, maximální výhru a vydat povolení kamkoliv mimo kasino.v budoucnu, pokud by nemělo dojít k přepracování právního předpisu upravujícího hazardní hry, se bude tento problém nadále prohlubovat. Vzhledem k velkému omezování VHP, kdy je tento menší hazard likvidován a značně omezován obecními vyhláškami, přestože v současné době jsou obecní vyhlášky neúčinné na potlačení vysokého hazardu IVLT, může se situace značně zhoršovat. Provozovatelé výherních automatů jsou značně omezováni, tak zákonitě budou přecházet na provozování lákavě zvýhodněného byznysu IVLT. Důkazem toho je každým rokem značný nárůst nových firem začínajících s provozem IVLT. Sazka a.s. velmi brzy po zahájení provozu IVLT ztratila monopol. Dnes má kolem 45 konkurentů z nichž je řada mnohem silnějších a přibývají další. Sazka je konkurencí postižena a na mnohých místech zcela vytlačena. V současné době se na tomto trhu loterií IVLT podílí jen pár procenty. Jak je na první pohled patrné, 50 a jeho výjimky již využívá mnoho firem a Sazka a.s, pro kterou byl 50 původně lobován tak připravila značné zvýhodnění i pro další nové firmy a své konkurenty. Tyto firmy taktéž obchází zákon 202/1990 Sb. a odvody výtěžků na veřejně prospěšné účely mohou z části končit na jimi založenými nadacemi a fiktivními sportovními kluby včetně klubů a nadací založených poslanci. Z tohoto důvodu, jelikož je to obrovský byznys i pro státní sféru se nedaří prosadit změny v loterijním zákoně a tento nebezpečný a velmi rizikový stav pro další dospívající mládež bude přetrvávat. Založení a.s. s potřebným kapitálem a složení jistoty 50 milionů pro zahájení provozu IVLT není až tak velkou překážkou. Zahraniční firmy vyrábějící a i provozující různé druhy výherních automatů vyrobí automaty na míru pro provoz do CZ, programy her jsou dodány na zakázku s požadovanými parametry provozovatelů IVLT včetně serverů. Zahraniční firmy vidí velkou příležitost k byznysu v CZ, vloží potřebné prostředky na založení a.s. a složení povinné jistoty, dodají automaty již hotové jako IVLT českému provozovateli, provozovatel zajistí certifikát EZU, automaty nazvané IVLT zakoupí, může i pronajmout. Server včetně software je českému provozovateli trvale pronajímán cca 10-12% z tržby. Do tohoto byznysu tak může být vložen značný zahraniční kapitál, který se bude do zahraničí vracet v podobě trvalých pronájmů a možného úroku vložených vkladů. Finanční prostředky formou nájmů tak půjdou z CZ za hranice. Zahraniční majetková účast je v 4 odst. 5 pro běžné loterie zcela zakázána. Ale zase je tu výjimka. Hry pod 2 písm. i, povoluje výhradně MF a může udělit výjimku dle 4 odst. 5. Tímto způsobem při neřešení stávajícího problematického stavu s nesmyslnými výjimkami se bude stav hazardu velmi rychle zhoršovat, provozovatelé VHP budou masivně přecházet na provoz IVLT. Firmy vlastnící obyčejné VHP s displeji na bázi počítačů mohou tyto lehce přestavět na IVLT. Jsou to naprosto stejné skříně včetně vnitřního technického vybavení. Počítače VHP jsou v řadě modelů mechanicky zcela záměnné s IVLT, je jen jiný software. Stačí, když příslušný výrobce daného modelu dodá nový software (harddisk, paměťová karta, apod.), nebo celý počítač se software pro provoz IVLT. Následuje certifikace EZU, drobné úpravy např. montáž tiskárny, routeru, kabeláže pro internet a může se provozovat. Za další rok pokud se výjimky neodstraní bude provozovatelů zas o něco víc a menší hazard zamění provozovatelé za mnohem horší a k tomu velmi zvýhodněný. Největší hrozba růstu hazardu je vznik dalších provozovatelů IVLT, kteří budou také obcházet Zákon 202/1990 Sb. a nastane zákonitý růst počtu IVLT. Zákon 202/1990 Sb., výjimkami 50 bude dodržovat stále méně provozovatelů loterií. Je všeobecně známo, že MF vydává povolení velmi benevolentně. Stačí se rozhlédnout po obcích které vydali obecní vyhlášky zákazu hazardu, v zakázaných místech je mnohem vyšší počet IVLT než bývalo povoleno VHP. MF si povolení obhájí 50 a prázdnou státní pokladnou, případně dluhem Sazka arény. V současné době se musí MF dotazovat obcí, zda obec s povolením IVLT souhlasí. Ale je to takový trik. Obec musí zdůvodnit MF proč nesouhlasí s vydáním povolení. Pokud obec neobhájí např. výpisy měst. policie, že je na dané adrese nepořádek a hluk, nebo opomene a nereaguje do určité doby, MF povolení vydá a obecní vyhláška nemá žádný význam. Pokud se obci podaří od policie získat záznamy na nějakou provozovnu s hlukem, musí to písemně zaslat včas na MF, povolení se nevydá, ale ostatní provozovny bez záznamu policie v zakázané oblasti povolení dostanou na jakýkoliv požadovaný počet IVLT. Za nějaký čas opakovaně podává provozovatel žádost o povolení na provozovnu se záznamem policie. Může se stát, že i zamítnuté povolení je později po opakovaných žádostech vydáno. 5

7 MF to zdůvodní svým zvážením situace a nemůže být právně postiženo, povolení vydalo v souladu se zákonem na základě výjimky 50. Provozovatelé loterií IVLT apod. provozující loterie pod 50, podají li žádost na MF o vydání povolení k provozu, žádají řádně v souladu se zákonem 202/2990 Sb. na základě dispozitivních výjimek uvedených v 50 a mají tak tímto posvěcené nárokové vydání povolení prakticky kamkoliv. Z překotného vydávání povolení na tento bizardní hazard není možné vinit Ministerstvo financí, to musí dodržovat Zákon 202/1990 Sb. a v něm se musí podřídit 50 s nesmyslnými výjimkami, které si schválili poslanci ke svému soukromému byznysu za přispění Sazky a.s., které mohou jedině děkovat, že jim svým nápadem připravila neskutečný byznys z kterého těží dodnes. Nevydá li MF provozovateli na jeho žádost povolení k provozu loterií pod 50 a řádně nezdůvodní zamítnutí, může provozovatel MF napadnout soudem, že povolení nebylo vydáno z důvodu nedostatečných skutečností bránící jeho vydání. Obec ale může provádět městskou i státní policií důsledné kontroly provozoven provozující hry pod 50. Vyžadovat k nahlédnutí a ofocení vydaná povolení s evidenčními čísly které musí být k dispozici kontrol na provozovnách, obec má plnou moc k těmto kontrolám, v současné době k zajištění seznamu všech povolených IVLT, MAX POWER, rulet, kostek plno dalších her z důvodu výběru místních poplatků. Veškeré hry povolované MF jsou zakázány osobám mladším 18 let. Mladší 18 let je na veřejných místech dost často hrají a tento tvrdý hazard, je jim velmi přístupný. Již zmiňované benzínky apod. Hrají někdy i v hernách. Pokud kontrola zjistí, že hry se zúčastní mládež pod 18 let, je třeba ihned zajistit důkazy, a tyto zaslat ihned na MF, to může z tohoto velmi vážného porušení zákona vydat zrušení povolení a po opakovaném zjištění v provozovně se povolení odebírá a provoz her pod 50 tak může být v postižené provozovně ukončen. To je jeden ze způsobů jak IVLT a další hry pod 50 omezit. Nutná úprava 50 s dispozitivními výjimkami k odstranění nepřiměřeného hazardu obcházející Zákon 202/1990 Sb. Je třeba co nejdříve přepracovat 50 a odstranit dispozitivní výjimky k zamezení dalšího velmi rychle se rozmáhajícího tvrdého hazardu násobně vyššího než v kasinech pomocí interaktivních lotrijních terminálů IVLT a též nově zavedeným systémem MAX POWER stejného zaměření a nebezpečnosti. Každým dnem přibývají nová povolení IVLT na veřejná místa kamkoliv mimo kasina, na velmi dlouhou dobu, dnes asi mezi 3 až 5 roky, ale i to je velmi dlouho pro hazard tohoto druhu. Mezitím budou dospívat mladiství a je značné riziko, že neodolají a začnou hrát. Na veřejně přístupných místech benzínka, cukrárna apod. před dovršením 18 let mohli sledovat bez omezení gamblery, po plnoletosti to zkusí natvrdo a mohou se dostat do značné závislosti na velmi vysokém hazardu a ani nemusí navštívit kasina. Zahrají si kdekoliv mimo kasino vyšší hazard než v kasinu bez dohledu, který je v kasinu ze zákona povinný. To v budoucnu způsobí pro celý stát velmi nepříjemné následky a vynakládání značných státních prostředků na léčení ze závislosti, psychiatrické poruchy, sebevraždy gamblerů, kriminalita, rozvody manželství apod. Závislost a patologické hráčství hraním na IVLT nebo MAX POWER je nejvyšší ze všech provozovaných loterií u nás. Tento systém her značně převyšuje svou nebezpečností i ruletu, kostky, mnohokrát VHP a kurzové sázení. Jedna koncová stanice IVLT obsahuje vysoký počet her s možností velkého výběru pro sázející a s možností sázek až 1000 Kč na jednu hru. MAX POWER simuluje VHP, ale hazard je zde 100 x vyšší než hazard VHP. Je nepochybně nutné tyto hry přemístit jen do kasin a to s max. sázkou na hru 50 Kč a výhrou ze hry max Kč jak ukládá zákon 202/1990 Sb., který v 17 odst. 4,5,6, zcela přesně definuje míru hazardu dle místa provozování. To lze splnit jedině zrušením 50 nebo jeho výjimek aby nebylo možné libovolně zákon obcházet. Za současného stavu znění 50 může MF stanovit sázku na hru libovolně např Kč, nebo 4000 Kč a mohl by se v budoucnu i takový hazard provozovat kdekoliv mimo kasina v restauracích, barech, obyčejných hernách, pivnicích, benzínkách a dalších místech. V kasinu je situace naprosto jiná. Kasino navštěvují hosté movití, hrají pod dohledem daný Zákonem 202/1990 Sb. Odstranit výjimky 50 nebude zřejmě lehké, tím by poslanci zúčastnění tohoto byznysu museli svůj byznys obětovat, bývá založen na různých nadacích, sportovních klubech a dalších aktivitách s možností čerpání prostředků z tohoto byznysu formou odvodu výtěžku na veřejně prospěšné účely. Tyto fiktivní nadace mohou mít založené i provozující firmy a odvod si tak mohou převádět zpět. V současné době má dojít ke zpřísnění těchto odvodů, aby nebyly takto zneužívány. Je nutné velmi vysoký hazard provozovaný pod 50 z veřejných míst zcela odstranit, hlavně z důvodu provozování kdekoliv na přístupných místech mládeži, zmiňované benzínky apod. Dále z důvodu vzniku dalších nových provozovatelů, kteří v zájmu zvýhodnění 50 zamění provoz VHP za nehorázný hazard IVLT apod. Zrušením problematického 50 by již nebylo vůbec možné tento drastický hazard povolit mimo kasino. 6

8 Snížení hazardu úpravami nebo zrušením obecně závazných vyhlášek zakazující VHP. Z důvodu neřešení stávající situace a neochoty odstranění výjimek 50 Zákona 202/1990 Sb. z výše uváděných důvodů, je nejrychlejšího snížení hazardu možné dosáhnout paradoxně zrušením obecních vyhlášek zakazující provozování mnohem menšího hazardu pomocí herních zařízení VHP. Snížení počtu provozovaných IVLT je možné jen tržně, nabídkou VHP s nesrovnatelně nižším hazardem, který je výší sázek a výher plně v souladu se Zákonem 202/1990 Sb. IVLT tak ztratí v zakázaných oblastech monopol a sníží se jejich počet. Musíme si uvědomit, že jeden IVLT vzhledem k vysokým sázkám a výhrám je mnohem nebezpečnější než VHP a nahradí s 200 x vyšší sázkou 1000 Kč velký počet VHP. Nájemci technický herních zařízení tzn., provozovatelé heren, barů, restaurací atd., budou mít volbu typu hazardu, jestli do svých provozoven přijmou velmi vysoký hazard se všemi riziky, nebo zvolí mnohem menší hazard s riziky pro obsluhu a i pro ně samé podstatně nižšími. Čím vyšší hazard je provozován mimo kasina bez patřičné ochrany, tím jsou vyšší rizika a napadení obsluhy a hostů v provozovnách typů restaurace a herna barů. Tyto provozovny nemají patřičnou ochranu a nejsou uzpůsobeny na velmi vysoký hazard, dokonce vyšší než v kasinu. Můžeme to přirovnat k hraní karet, hrají li mezi sebou karetní hráči mariáš o drobné koruny, nic nehrozí a konflikty nenastanou. Pokud se ale hraje o desítky nebo stovky tisíc, většinou to skončí velkou bitkou se všemi následky. Podobně to je i s hazardem porovnáme li VHP a IVLT. Další velmi reálné nebezpečí je napadání heren organizovanými gangy zajímající se jen o herny s IVLT apod., kde se točí velké finanční prostředky. Je každému známé, že tyto herny s IVLT musí mít na vyplácení mnohem vyšší hotovost a z tohoto důvodu jsou napadány. Další obavy nájemců rozhodující se jaký typ výherních automatů do své provozovny zvolí, jestli VHP nebo IVLT, jsou obavy z vysoké výhry IVLT, kdy by měli velké problémy výhru vyplatit např Kč, provozovatelé IVLT vyplácí takto vysokou výhru za 48 až 72 hodin. Sázející požaduje výhru ihned, zvlášť pokud je posilněn alkoholem a vznikne konflikt, který může končit napadením personálu a i hostů. Zákazem VHP získávají IVLT monopol, provize vyplácené za obsluhu a umístění jsou procentně značně nižší. Vydělává hlavně provozovatel IVLT. Pokud je možnost výběru volby IVLT nebo VHP, zcela jistě padne volba provozoven na VHP, majitelé barů, heren apod. zcela jistě zvolí tento mnohem nižší hazard. Obec může při zvažování úpravy, či zrušení vyhlášky zákazu provozu VHP formou průzkumu provozoven zjistit poměr zájmu IVLT nebo VHP a situaci vyhodnotit. Provozovatele herních podniků pozvat na jednání a na místě projednat. Bez konzultace s místními provozovateli barů, bez vyhodnocení poměru zda mají větší zájem o IVLT nebo VHP, bez jednání vydat rovnou obecně závaznou vyhlášku s velmi razantním zákazem VHP, to zajistí obci ne snížení hazardu ale obrovský nárůst. Důkazem toho jsou obce které vyhlášky zavedli. Z přehledu obcí se zavedenými vyhláškami zákazu VHP vyplývá, že obec která zavedla tvrdší a plošný zákaz VHP je tím více postižena mnohem vyšším hazardem IVLT s násobkem počtu IVLT než býval počet VHP. I v současné době nebývá obecní vyhláška překážkou pro vydávání povolení MF. Obce musí na MF zasílat argumenty na každé žádané místo, pokud tyto argumenty MF vyhodnotí jako nedostatečné, povolení k provozu her pod 50 vydá, obecní vyhláška se na tento druh her nevztahuje. MF nic jiného nezbývá, musí se řídit zákonem a v něm 50, který si poslanci sami schválili, jinak by MF mohlo čelit soudním žalobám s náhradou škody. O razantním snížení hazardu mohou rozhodnout ve větší míře jen majitelé podniků provozující herny, bary pivnice apod. tím, že zvolí menší hazard a po možnosti obnovení VHP bez strachu z jejich nového zákazu zcela určitě většina z nich vypoví provoz IVLT a raději zvolí VHP. S řadou těchto provozovatelů barů bylo jednáno a jednoznačně dávali přednost VHP před IVLT. Jedině majitelé nebo nájemci provozoven mohou snížit vysoký hazard jejich volbou. Obecní vyhláška zákazu VHP nic neřeší, jen tyto provozovatele barů donutí k provozu IVLT, tím k velmi vysokému hazardu, obec přijde o nemalé poplatky a hazard se zamění za mnohem vyšší s daleko vyšším počtem IVLT než byl před zákazem počet VHP. Zákaz VHP obce značně poškodil. Narůstání hazardu po zavedených obecních vyhláškách zákazu VHP je patrné z mapy hazardu. Čím větší omezení VHP vyhláškou, tím větší nárůst loterijních terminálů. Pokud nebude zrušen, nebo upraven 50 a odstraněny výjimky zcela obcházející Zákon 202/1990 Sb. pro nárokové vydávání povolení těchto bizardních her provozovatelům bez ohledu na obecní vyhlášky, tak se situace s hazardem v obcích značně zhorší což se již ve značném rozsahu stalo. Obce si musí uvědomit, že provozovatelům IVLT obecní vyhlášky zákazu VHP značně vyhovují a i dalším účastníkům tohoto byznysu. Netrpělivě čekají na svůj den kdy která obec vyhlášku vydá a mají na zakázaná místa VHP připraveny stovky IVLT. 7

9 Následky nepřiměřeného hazardu a hrozba pro dospívající generace. Nepřiměřený hazard posvěcený a kdekoliv povolovaný MF je provozovaný na tisícovkách IVLT mimo kasina na veřejných místech. Různé podniky občerstvení, bary, restaurace, benzínky, cukrárny, nádraží, metro, i v papírnictví, v sousedství několika metrů od školských zařízení apod. Takový hazard je jen v kasinech Las Vegas, v evropských zemích mimo kasina jen v CZ. Hraním na jednom IVLT prohraje gambler celou výplatu např Kč do 20 vteřin až minuty a to MIMO KASINO!!!! Bez ochranných systémů kasina daných zákonem 202/1990 Sb. 36 pro hru v kasinu. Bez vyškolené obsluhy, kamerového dohledu- 37, totožnosti sázejících dle OP 36 odst.1, bez knihy evidence hostů- 36 odst. 2, bez kapitálu na případné vysoké výhry. Je absurdní, že IVLT jsou volně kdekoliv kam má každý přístup včetně dětí, např. benzínky. Děti na benzínkách, cukrárnách, občerstveních apod. z naprosté blízkosti často od stolu sousedícího s IVLT, sledují gamblera, jak celý zpocený bojuje s IVLT, jadrně u toho nadává, kope do automatu a žebrá u pultu o půjčku na hraní. Na veřejných místech jsou tyto velmi nebezpečné hry hlavně IVLT bez ochrany, volně přístupné mládeži a dětem. Často jsou k vidění přes skleněné výplně výloh a na mnoha místech mohou děti z venku přes výlohy pozorovat gamblerství, hlavně na benzínkách. Děti jsou dnes velmi vnímavé, zručné na počítači často víc než rodiče a velmi rychle pochopí systém her jen pozorováním gamblera. Pochopí o co to gambler hraje a sami si uvědomí, že pokud vyhraje může být milionářem. Děti hrají na svých počítačích daleko náročnější hry a krátkým pozorováním her na IVLT brzy pochopí o co jde, že jde o miliony korun.to je velice nebezpečná příprava dětí na gamblery. Na benzínkách hrají i děti letí, zkouší hrát, často i za účasti rodičů, a vidí jak se lehce nabízí k získání výhra10 mil. Nešťastné schválení 50 a výjimek k obcházení zákona 202/1990 Sb. provozovateli IVLT a MF vydanými povoleními na 10 let mohou mít zhoubné následky i pro další generace vyrůstajících dětí. Tato nákaza gamblerství na IVLT, kde na displeji pochodují reklamy s milionovými výhrami lehce k získání je velmi nebezpečná. Lapený gambler je za pár minut očesán, zvláště když má poblíž bankomat se svými úsporami na byt apod. Pocit být milionářem je pro obyčejného člověka velmi lákavé, když mu tuto možnost IVLT nabízí reklamou lehce vydělaných milionů s velkou pravděpodobností výhry. Reklama výhry jackpotu je jen k nalákání. Lapený gambler v domnění, že svoje miliony vyhraje, sází od 500 Kč do 1000 Kč za hru, tak je možné prohrát na IVLT mezi Kč až Kč za jednu hodinu. Hra skončí s nulovým kontem úspor gamblera. To se dost často stává. Gambler se tak ocitne v neřešitelné nouzové situaci za pár minut hraní na IVLT. Bylo rozmlouváno s takto postiženými lidmi, a rozebírali se jejich pocity z gamblerství, porovnávali mezi sebou hazard IVLT a VHP. Jednoznačně označili hazard IVLT za likvidační do pár minut a hazard VHP jako hračku pro zábavu. Podobný hazard se nově rozšiřuje pomocí tzv. vícemístného technického herního zařízení MAX POWER. Skládá se ze 3 propojených válcových automatů jackpotem, naprosto stejných jak VHP, ve stejných skříních s novým software umožňující také nesmyslnou sázku na jednu hru až 500 Kč a propojených na server. Jelikož je toto zařízení sestaveno ze 3 samostatných automatů, má tak 3 samostatná hrací místa, každé s akceptorem bankovek a 3 míst k sázení. Hazard na tomto zařízení je stejně nebezpečný jak na IVLT. Pokud se bude logicky přemýšlet a nebude mozek poslanců zatížen mamonem a korupcí, musí se logickou úvahou dospět k názoru, že je nutné zrušit problematický 50, nebo jeho výjimky pro tak obrovský hazard provozovaný kdekoliv, nehledět na to jestli se automat jmenuje výherní nebo loterijní. Mimo kasina je nutné dodržovat max. sázku 5 Kč na hru a max. výhru 750 Kč, jiný hazard mimo kasina nepatří. Přesně tak, jak stanoví Zákon 202/1990 v 17 odst.4,5,6 zcela bez výjimek, ty jsou jen pro úplatky a korupci. Pravidla hazardu jsou díky korupčnímu 50 v rozkladu. Nástupem IVLT se hazard změnil ne na hru, ale na boj Gamblera s velmi vysokým hazardem se silnou závislostí. Sázky je třeba stanovit dle zákona, co nejdříve zrušit sázky 500 Kč nebo 1000 Kč na hru, 10 milionů výhru a zrušit výjimky které umožňují MF libovolné nastavování parametrů her včetně sázek a výher. Výjimky 50 můžou v budoucnu hazard neustále zvyšovat. MF může stanovit sázku na hru 2000 Kč, nebo vyšší, libovolně může nastavovat parametry her a tím zvyšovat časem míru hazardu kdekoliv a podporovat provozovatele.v CZ jsou provozovány herny a bary s označením KASINO, tyto herny zdaleka nesplňují zákonem 202/1990 Sb. stanovené podmínky pro kasina. Není dodržena identifikace hostů a jejich evidence dle OP, mají zcela volný vstup, nebývá o hrách pořízen zvukový videozáznam, není provozována alespoň jedna živá hra, chybí vyškolená obsluha a ochranka zabezpečující v kasinu bezpečný provoz. Kontrolou by měly být odstraněny tyto nedostatky. 8

10 Podmínky pro kasina stanovené v zákoně 202/1990 Sb. Přepis Zákona 202/1990 Sb Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit doklad prokazující jejich totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo nedovršil 18 let věku a ten, kdo v souladu s návštěvním řádem nemá přístup do kasina. 2. Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Evidence obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození a rodném číslu, bydlišti, u cizích státních občanů též číslo cestovního dokladu a státní příslušnost 37 Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Bližší podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů stanoví ministerstvo právním předpisem. Výjimka povolující zahraniční majetkovou účast. Přepis Zákona 202/ odst Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle 2 písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle 2 písm. i) povolit výjimku. Tato výjimka 4 umožňuje vložení investic zahraničního kapitálu do velkého hazardu her pod 50. S touto výjimkou mohou vznikat nové firmy a.s. s novým provozem velmi nebezpečných her typu IVLT apod. na základě výjimek 50. MF může stanovit libovolné nastavení hazardu a během času hazard neustále zvyšovat kdekoliv. Je problém tuto výjimku zcela zakázat (stanovy EU), ale je možné neudělení této výjimky z důvodu nasyceného loterijního trhu a zájmu státu tento hazard dál nerozšiřovat. Znění 50 s dispozitivními výjimkami nastavující nerovný postoj loterijního trhu. Znevýhodnění provozovatelé mohou podat žaloby k Ústavnímu soudu pro nerovné podmínky v tomto podnikání. Přepis Zákona 202/1990 Sb Zmocňovací ustanovení 1. Ministerstvo může právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a nejvyšší výhru v jedné hře podle 17 odst. 4, nejvyšší hodinovou prohru podle 17 odst. 6 a upravit náležitosti známky uvedené v 18 odst Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů podle Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona. 4. Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 9

11 Interaktivní videoloterijní terminály a vícemístná technická herní zařízení obchází Zákon 202/1990 Sb. nepodloženými výjimkami 50. Zabýváme se zde loteriemi, které představují nejvyšší hazard v CZ, s vysokou závislostí a nadměrným šířením kamkoliv. Tento hazard je provozován pomocí interaktivních videoloterijních terminálů-ivlt a nově pomocí vícemístných technických zařízení MAX POWER. Tento typ her je velmi nebezpečný, a povolovaný výjimkami 50. Interaktivní videoloterijní terminály-dále IVLT jsou koncové stanice určené pro kontakt s hráčem (sázejícím), obsahují průmyslový počítač s operačním systémem Windows nebo Linux a operační systém včetně kompletního software se všemi hrami je v počítači IVLT nahrán na HDD disk, nebo RAM disk. V operačním systému počítače IVLT jsou spouštěny všechny nainstalované hry dle výběru sázejících a hry jsou přímo v IVLT programově řízeny generátorem náhodných čísel. Řídící desky CPU v IVLT mají hry nahrané na paměťových kartách též s generováním náhodných kombinací. Počet instalovaných her v IVLT bývá mezi 8 až 25. Sázející si může vybírat jednotlivé hry dotykem displeje ze seřazené nabídky her. Jelikož jsou hry koncových stanic IVLT programově řízeny s náhodnými prohrami a výhrami v počítačích, nebo na CPU deskách umístěných v terminálech IVLT, tak jsou to kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení dle 17 odst. 1 Zákona 202/1990 Sb. a nemá se tudíž na ně vztahovat výjimka, není pravdou, že jsou to jiné technické hry, které zákon nezná. Název loterijní terminál slouží jen k obejití loterijního zákona. Terminály IVLT jsou bez pochyby programově řízené výherní hrací přístroje stejně jako VHP, jen internetem propojené s centrálním počítačem-serverem. Každá koncová stanice IVLT jednoho systému je připojena k internetu s nutným datovým zabezpečením a komunikuje s centrálním počítačem-serverem. Komunikace slouží k ukládání výsledků her, identifikaci koncové stanice (odpojením internetu jsou hry zablokovány), update her, nové hry lze okamžitě kdykoliv do IVLT nainstalovat, nebo odinstalovat a dálkové nastavení každé koncové stanice. To znamená, že IVLT je možné ovládat z centrálního počítače se všemi důsledky. Záleží na komunikačním software v řídícím počítači a software koncové stanice IVLT jak je vyroben, jakou manipulaci s koncovými stanicemi dovolí nastavením v menu. Sazka a.s. si lobováním zajistila, že loterijní terminál IVLT není výherní hrací přístroj (což je nesmysl) a proto se na něj nevztahuje Zákon 202/1990 Sb., ale je to velký omyl. Byl vymyšlen název terminál k obejití zákona 202/1990 Sb., poslancům se byznys nabídnutý Sazkou a.s. zamlouval a nesmysl v podobě 50 byl schválen. Je možné technicky dokázat, že terminál IVLT je naprosto stejný jak klasický výherní automat VHP vyčtením dat z paměti IVLT. Z právního hlediska tak mají IVLT podléhat Zákonu 202/1990 Sb. 17 odst.1, jelikož IVLT je naprosto stejné programově řízené technické zařízení jako VHP, rozdíl je jen v datovém spojení se serverem. Bývají stejného vzhledu jako přístroje VHP s TFT displeji, díly VHP bývají zcela záměnné včetně počítačů s určeným software. Hry IVLT jsou známé z VHP, často stejné ale se sázkami až 1000 Kč na hru, většinou otestované na VHP se sázkou 5 Kč na hru a výhrou 750 Kč s vyšší výherností než mají IVLT. Ovládání je stejné nebo podobné, sázející proto nemusí ihned rozpoznat, zda hraje na VHP nebo IVLT. Ovšem IVLT je podle 50 loterijního zákona povolován jen MF na základě individuálního herního plánu, zatímco VHP dle 2 odst. e) loterijního zákona povoluje příslušná obec. IVTL nemusí respektovat zákonné limity, určené pro VHP (maximální sázka, maximální výhra z jedné hry, délka jedné hry, maximální hodinová prohra). Tím dochází k nežádoucímu jevu, neboť obec je vyřazena z procesu rozhodování o hazardních hrách, provozovaných na svém území a takto provozované hry obchází zákon 202/1990 Sb. a navíc vykazují ten nejvyšší stupeň hazardu než ty, které obec může povolit. Obdobný problém bude nastávat i u jiných typů sázkových her, které díky technologickým možnostem bude možné sestrojit tak, že budou vzájemně velmi podobné, ale dle současné právní úpravy se budou řídit rozdílnými pravidly provozování. To již nastalo v případě velkého rozšiřování pomocí vícemístných technických zařízení MAX POWER, skládající se ze 3 automatů propojených mezi sebou jackpotem s 3 nezávislými samostatnými místy k sázení se sázkou až 500 Kč na hru. Každý automat je mobilní sítí propojen na server, a v případě přerušení spojení se serverem může MAX POWER pokračovat ve hře po dobu minut bez omezení. Tak je zcela jasné, že hry jsou programově řízeny v automatech MAX POWER, využívají naprosto stejnou technologii válcových VHP obsahující stejné řídící desky Pluto 6 apod. s jiným software her značně zvyšující hazard. Každý jednotlivý automat systému MAX POWER obsahuje jednu libovolnou hru, která je na paměťové kartě CPU pluto 6, hra je programově řízena v každém automatu stejně jak u VHP. Systém MAX POWER je tak bez výjimky programově řízené technické zařízení spadající pod loterijní Zákon 17 odst. 1. Loterijní terminály IVLT a i nový systém MAX POWER bezpochyby obchází zákon 202/1990 Sb., jelikož oba systémy jsou programově řízené technické zařízení spadající pod 17 odst. 1. Je nutné tyto a podobné systémy odborně prověřit, zabrání se tak obcházení Zákona o loteriích. 10

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Technická hra Definice technické hry Technické hry s živým prvkem Sázky, výhry a

Více

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 Body tematického okruhu úvod novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku datum nabytí účinnosti: 12. 2. 2014 Magistrát města Brna,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi HODONÍN 18.6.2015 Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou a kdo

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, 310 8. funkční období 310 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů

Více

Loterie a jiné podobné hry

Loterie a jiné podobné hry MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Loterie a jiné podobné hry Učební texty ke zkušebním otázkám ke zvláštní části úřednické zkoušky Praha 2015 OBSAH 1. Smysl a účel zákona

Více

Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled

Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Hazardní

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se

Více

Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren?

Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren? Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren? Místo a datum konání: velká zasedací místnost, 14. května 2014 od 17:0 do 19:30 hodin Pořádal: starosta MČ Praha 21 Přítomni: Zástupci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku datum nabytí účinnosti: 12. 2. 2014 Magistrát města Brna,

Více

K možnosti provozování tzv. LIVE DEALER GAMES

K možnosti provozování tzv. LIVE DEALER GAMES K možnosti provozování tzv. LIVE DEALER GAMES Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 5. října 2016 Živá hra provozovaná prostřednictvím internetu 57 ZHH Při živé hře hrají

Více

REGULACE TRHU V OBLASTI HAZARDNÍCH HER

REGULACE TRHU V OBLASTI HAZARDNÍCH HER REGULACE TRHU V OBLASTI HAZARDNÍCH HER Zdeněk Makovský Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract: The article deals with conditions of the Czech lottery market. The revision of present

Více

REVOLUCE V REGULACI HAZARDU V PRAXI MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

REVOLUCE V REGULACI HAZARDU V PRAXI MINISTERSTVO FINANCÍ ČR REVOLUCE V REGULACI HAZARDU V PRAXI MINISTERSTVO FINANCÍ ČR 31. 1. 2017 ZHODNOCENÍ NOVÉ REGULACE HAZARDU ALARMUJÍCÍ DOSAVADNÍ STAV POSTUP MF DO 31.12. 2016 NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH ÚČINNÝ OD 1.1.2017

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Olomouc 9. dubna 2015 Obecně závazné vyhlášky Současná právní úprava zmocnění

Více

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Druhy hazardních her, které lze provozovat jako internetovou hru - a) loterii -

Více

ŠKOLENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU

ŠKOLENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU ŠKOLENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU Téma: Obecně závazné vyhlášky ÚSC Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Body tematického okruhu Vývoj účastenství obcí v povolovacím řízení Kritéria

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách (tisk 578)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách (tisk 578) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách (tisk 578) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č.

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 14. Termín zasedání: 12. 4. 2012 Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie

Více

WORKSHOP III. Téma: Bonusy, hry nad rámec HP Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4.

WORKSHOP III. Téma: Bonusy, hry nad rámec HP Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. WORKSHOP III. Téma: Bonusy, hry nad rámec HP Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 Body tematického okruhu úvod novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních

Více

P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra P r á vn í vý k l a d odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazným vyhláškám regulujícím provozování výherních hracích přístrojů na území obce V oblasti provozování loterií

Více

Školení pro místní samosprávu

Školení pro místní samosprávu Školení pro místní samosprávu Téma: Dozor Poskytování informací orgánu dozoru, Ministerstvu financí a správci daně Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Výkon dozoru Současná

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULACE HAZARDU

PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULACE HAZARDU PRÁVNÍ ÚPRAVA REGULACE HAZARDU od 1. 1. 2017 se zaměřením na povolovací proces Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 25. října 2016 Osnova Obecně k novinkám dle zákona o hazardních

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Herní plán. Twin Win

Herní plán. Twin Win Herní plán Twin Win 1. Úvod Twin Win je hra se čtyřmi válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Počet linií ve hře Twin Win je po celou dobu hry neměnný.

Více

Herní plán DOUBLE FORTUNE

Herní plán DOUBLE FORTUNE Herní plán DOUBLE FORTUNE Double Fortune 1. Úvod Double Fortune je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých ů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Double Fortune může hráč nastavit

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

Herní plán REEL HORROR

Herní plán REEL HORROR Herní plán REEL HORROR Reel Horror 1. Úvod Reel Horror je hra s pěti válci a max. 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Reel Horror může hráč nastavit

Více

WORKSHOP IV. Téma: Živá hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Živá hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Živá hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 úvod živá hra kasino dotazy závěr Body tematického okruhu 3 - Hazardní hra (1) Hazardní

Více

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ministerstva vnitra Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace hazardních her Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zveřejněn ve Sbírce zákonů

Více

X-line. 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu.

X-line. 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu. Herní plán X-LINE X-line 1. Úvod X-line je hra s pěti válci a 10 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů-včetně mystery symbolu. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře X-line může hráč

Více

Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2015 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou

Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2015 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou 3/2015 Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2015 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém

Více

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby

Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ministerstva vnitra Zákon o hazardních hrách - dopady do obecní normotvorby Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace hazardních her Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách Zveřejněn ve Sbírce zákonů

Více

Herní plán. Hot as Hell

Herní plán. Hot as Hell Herní plán Hot as Hell Hot as Hell 1. Úvod Hot as Hell je hra s pěti válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 7 různých symbolů, jeden divoký symbol Wild a bonusový symbol Pyramid of Joy. 2. Pravidla

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková Název bodu:

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Herní plán AGE OF VIKINGS

Herní plán AGE OF VIKINGS Herní plán AGE OF VIKINGS AGE OF VIKINGS 1. Úvod Age of Vikings je hra s pěti válci a 9 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů včetně bunusového a divokého symbolu. 2. Pravidla hry

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Herní plán IRON MACHINE

Herní plán IRON MACHINE Herní plán IRON MACHINE 1. Úvod Iron Machine Iron Machine je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Iron Machine může hráč nastavit

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozování loterií a jiných podobných her podle č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doporučený přehled náležitostí a příloh směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu č. 202/1990 Sb.,

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů Návrh na zrušení části zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č. 2: VHP a THZ, technický popis I Výchozí dokumenty Výherní hrací přístroje (dále

Více

WORKSHOP I. Téma: Formuláře a přílohy žádostí Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27.

WORKSHOP I. Téma: Formuláře a přílohy žádostí Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. WORKSHOP I. Téma: Formuláře a přílohy žádostí Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. července 2016 OBSAH 1) ZÁKLADNÍ POVOLENÍ 86 a násl. 1) Obecné podmínky ( 87) 2)

Více

HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750

HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750 HERNÍ PLÁN - VIDEO GAMES II - verze 750 Technická specifikace výherního hracího přístroje, dále jen VHP : jedno alternativně dvou monitorový LCD s možností připojení touchscreenu možná konfigurace varianty

Více

Herní plán BREAK THE BANK

Herní plán BREAK THE BANK Herní plán BREAK THE BANK Break The Bank 1. Úvod Break The Bank je hra se třemi válci a 5 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů-včetně bonusového symbolu. 2. Pravidla hry a její

Více

Je zákon sám schopen snížit výskyt problémů spojených s hazardním hraním?

Je zákon sám schopen snížit výskyt problémů spojených s hazardním hraním? Je zákon sám schopen snížit výskyt problémů spojených s hazardním hraním? Mgr. Jindřich Vobořil národní protidrogový koordinátor Úřad vlády ČR 11. listopadu 2015 Praha Trendy Vývoj počtu problémových hráčů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 357/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 357/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 357/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla Andrleho Sylora, Karla Fiedlera,

Více

HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES

HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES Specifikace a společné funkční vlastnosti herního terminálu v herním systému ROYAL GAMES (dále jen HS-RG) 1. Jedná se soubor technických a programových zařízení,

Více

Informační povinnosti obecních úřadů vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a ze zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Informační povinnosti obecních úřadů vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a ze zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Informační povinnosti obecních úřadů vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a ze zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Dne 15. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny zákony

Více

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER Zákon č. 187/2016 Sb., ze dne 26. května 2016 Změna: č. 298/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Z důvodové zprávy (k části první):

Více

Nová regulace hazardu v České republice

Nová regulace hazardu v České republice České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Nová regulace hazardu v České republice 12. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR 2 Dosavadní regulace hazardu Současný zákon č. 202/1990

Více

Herní plán EXTREME JOKER DELUXE

Herní plán EXTREME JOKER DELUXE Herní plán EXTREME JOKER DELUXE Extreme Joker Deluxe 1. Úvod Extreme Joker Deluxe je hra se 6 válci a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Extreme

Více

Metodický materiál. odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Metodický materiál. odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví,

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5

Více

HERNÍ PLÁN. Případné reklamace hráče budou řešeny provozovatelem.

HERNÍ PLÁN. Případné reklamace hráče budou řešeny provozovatelem. HERNÍ PLÁN 1. Max. sázka na jednu hru: 5 Kč (50 kreditů.) 2. Max. výhra z jedné hry: 750 Kč(750 kreditů.) 3. Výherní podíl je minimálně 90%. 4. Přístroj přijímá bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč

Více

Stránka č. 1 z 10 Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky - 2010 rok 2010 Tabulky Grafy Komentář k Přehledu výsledků za rok 2010 TABULKY rok 2010 Tabulka č. 1 - Přehled výsledků

Více

HERNÍ PLÁN okamžité loterie s názvem VÁNOCE

HERNÍ PLÁN okamžité loterie s názvem VÁNOCE HERNÍ PLÁN okamžité loterie s názvem VÁNOCE Na základě ustanovení 42 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), se vydává tento herní

Více

Zdanění provozovatelů hazardních her

Zdanění provozovatelů hazardních her Zdanění provozovatelů hazardních her Mezinárodní konference Hazardní hry v České republice a jejich nová regulace Praha 9. října 2014 Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí doc. JUDr. Radim

Více

Herní plán QUICK PAY JACKPOTS

Herní plán QUICK PAY JACKPOTS Herní plán QUICK PAY JACKPOTS Quick Pay Jackpots 1. Úvod Quick Pay Jackpots je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Quick Pay Jackpots

Více

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o dani z hazardních her Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z hazardních her je držitel základního

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 HERNÍ PLÁN A POPIS HRY KAJOT MULTI GAME V.CZ-300 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: SIMPLY GOLD THE FROG KING CASINO POKER SIMPLY THE BEST JOKER MANIA II RING OF FIRE XL MOKO MANIA KAJOT CARD HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Verze:

Více

10. funkční období. Návrh zákona o dani z hazardních her. (Navazuje na sněmovní tisk č. 579 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o dani z hazardních her. (Navazuje na sněmovní tisk č. 579 ze 7. volebního období PS PČR) 257 10. funkční období 257 Návrh zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 579 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. června 2016 2016 ZÁKON ze dne...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN GOLDEN TREASURE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN GOLDEN TREASURE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN GOLDEN TREASURE APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 27. 05. 2008 1.0 První naplnění Karel Kyovský 17. 06. 2008 1.1 Doplnění statistik a tabulek výher

Více

WORKSHOP I. Téma: Povolovací řízení a ohlášení Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27.

WORKSHOP I. Téma: Povolovací řízení a ohlášení Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. WORKSHOP I. Téma: Povolovací řízení a ohlášení Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 27. července 2016 Body tematického okruhu Obecně k novému povolovacímu procesu 1)

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Anděl a čert OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách obcí Přehled nejčastěji vydávaných obecně závazných vyhlášek v roce 2013 požární řád 2% regulace sázkových

Více

Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí

Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí 1 Doba nočního klidu doba nočního klidu je definována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů doba nočního klidu

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní předpisy zaměstnavatele a jejich význam pro BOZP konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Vnitřní předpis zaměstnavatele ( 305

Více

202/1990 Sb. - o loteriích a jiných podobných hrách - stav do /1990 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 17.

202/1990 Sb. - o loteriích a jiných podobných hrách - stav do /1990 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 17. 202/1990 Sb. - o loteriích a jiných podobných hrách - stav do 31.12.2013 202/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. května 1990 o loteriích a jiných podobných hrách Změna: 70/1994 Sb. Změna: 149/1998

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Mgr. Karel Blaha ředitel odboru 34 Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 1, 110 00 Sekretariát tel.:

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Preventivní akce hazard, alkohol a děti

Preventivní akce hazard, alkohol a děti Preventivní akce hazard, alkohol a děti V souvislosti s preventivní akcí uvádíme legislativní změny v dané oblasti. Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti dlouho diskutovaný tzv. protikuřácký zákon, tedy

Více

202/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

202/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 202/1990 Sb. - o loteriích a jiných podobných hrách - poslední stav textu k 1.1.2014 Změna: 70/1994 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 149/1998 Sb. (část) Změna: 63/1999 Sb. Změna: 63/1999 Sb. (část) Změna:

Více

202/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

202/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 202/1990 Sb. - o loteriích a jiných podobných hrách - poslední stav textu k 1.1.2014 Změna: 70/1994 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 149/1998 Sb. (část) Změna: 63/1999 Sb. Změna: 63/1999 Sb. (část) Změna:

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2. Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.2012 Ing.Miroslav Jiřina Tajemník MěÚ Františkovy Lázně Město Františkovy

Více

HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN POKER GIRLS APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 27. 05. 2009 1.0 První naplnění Karel Kyovský 31. 07. 2015 1.1 Změna obsahu-riziko Radoslav Hrčka 23.

Více

INTERACTIVE GAMES 750 CZK

INTERACTIVE GAMES 750 CZK POPIS HRY INTERACTIVE GAMES II 750 je mincový výherní hrací přístroj, jehož náhodný herní průběh je řízen mikroprocesorem. Hra je opticky znázorněna na obrazovce, která je umístěna na hlavní desce přístroje.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Kouzlo. Vánoc. ánoc Číslo emise 64

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Kouzlo. Vánoc. ánoc Číslo emise 64 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Kouzlo Vánoc ánoc Číslo emise 64 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Předběžné hospodářské výsledky 2013

Předběžné hospodářské výsledky 2013 Předběžné hospodářské výsledky 2013 Setkání analytiků 6. března 2014 Program Úvod Wilf Walsh, předseda představenstva Hlavní údaje 2013 Radim Haluza, generální ředitel Hospodářské výsledky a dividendová

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra

Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ BONUSOVÉ AKCE Bonusová akce probíhá na internetové stránce https://msh.sazka.cz ve dvou částech. Sázející

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Admiral Lions CZK. Struktura:

Admiral Lions CZK. Struktura: Admiral Lions CZK Struktura: Všeobecně: Jedná se o výherní hrací přístroj, který opticky znázorňuje válcovou hru. Válcová hra zahrnuje 5 válců, přičemž z každého válce zobrazuje monitor vždy 3 symboly.

Více