Výměna dobových oken obytného domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výměna dobových oken obytného domu"

Transkript

1 Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4

2 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu hl. města Prahy 2) Charakteristika okna 3) Umělecko řemeslné zpracování klapačky, slupku, poutce 4) Popis výroby okna rámu, křídla, ozdoby 5) Závěr : montáž, konečný vzhled

3 Stanovisko Magistrátu hl. města Prahy Rozhodnutí Magistrálu hl. m.prahy Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen MHMP OKP), jako orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy - věcně a místně příslušný podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále zákona), posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy, městské části Praha 4 (IČ ), Táborská 350/32, Praha 4, kterou podala v zastoupení na základě plné moci ze dne společnost Dům a město, sdružení architektů (IČ ), Evropská 38, Praha 6, a rozhodl podle 67 zákona č.500/ Správní řád. Ve věci výměny oken domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444, Čestmírova 17, k.ú. Nusle, Praha 4, který je v památkové zóně, prohlášené vyhláškou HMP č. 10/1993 Sb. - O prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, která spočívá v úpravách s následujícími podrobnostmi : -výměna dřevěných špaletových oken za dřevěná dvojitá okna se špaletovou konstrukcí -provedení oken se shodnými rozměry a členěním -řešení profilace a výzdoby shodné s okny do ulice -výměna stávajících špaletových oken (koupelny) za jednoduchá s izolačním dvojsklem -ponechání stávajících zdvojených oken vnitřních do světlíku -zachování stávajících novodobých špaletových a zdvojených oken (koupelny) -případně doplnění oken o chybějící komponenty (např. profilované římsy) -repase stávajících jednoduchých dřevěných oken na schodišti -doplnění zasklení z vnitřní strany přídavným sklem v rámečku z bílého plastu -zachování stávajících terasových parapetních desek -úprava spížních skříněk v parapetech oken -osazení nových vnitřních parapetních dřevěných desek s profilovaným nosem -provedení vrchního krycího nátěru výplňových prvků (č.p. 297 krémový, č.p. 444 krémový) -nátěr rámů v uliční fasádě červenohnědý -realizace venkovních parapetů z ocelového plechu -řešení okenní špalety hladké, v nadpraží s nástavkem pro umístění svinovací rolety -repase a znovu osazení viditelného původu kování (půl olivy a olivy) -provedení chybějících kusů jako kopií -repase závěsů, příp. provedení nových ocelových, vyrobených jako kopie původních

4 Charakteristika okna Jako vzor pro výrobu nových oken bude pro každou položku použit původní výrobek z objektu. Okno je přesnou kopií bývalých oken. Veškerá profilace a výzdoba oken je určena stávajícími okny do uliční fasády. Masivní dřevěná čepovaná konstrukce, vyrobena z lamelovaného měkkého řeziva kvalita řeziva IA, SMRK JEDLE, klasické truhlářské zpracování s profilací. Lamelovaný materiál pro eliminaci vad dřeva a tvarových změn vč. kroucení materiálu. Veškeré montážní spoje budou skryté. Obvodové dřevěné rámy budou vyrobeny ve tvarové kopii původních, budou pohledově shodné proporce, s tvarově shodnou profilací. Z vnější strany bude osazena frézovaná profilovaná římsa, vyrobena dle původního tvaru. Každý obvodový dřevěný rám oken bude montážně osazen do stavby pomocí tepelně izolační pěny PUR a uchycen neviditelným způsobem, např. ocelovými příponkami. Příloha : Výkres špaletového okna

5 Uměleckořemeslné zpracování okna (hlavic klapaček, sloupků) Celé okno je kopií původního okna. Nejen v barvě a rozměrech, ale obsahuje i spoustu zajímavých prvků, bez kterých by zmizel jeho historický vzhled, ale také jeho historická hodnota. Jako nejviditelnější a nejdominantnější se jeví zdobená klapačka. Je shodná s předlohou původní klapačky, vyrobena ze smrkového dřeva a opatřena nátěrem v barvě okna. Je zdobena frézovanými drážkami a vyřezávanou ozdobnou hlavicí. Také rám křídel je shodný s předlohou a je zdoben frézovanými ozdobnými drážkami. Celé okno je zalištované. Masivní a velký poutec je stejně ozdobně vyfrézovaný. I samotná lišta je kopií vyjmuté lišty ze starého okna. I když je její průřez pouze půlkruhový, tak ve spojení s celým oknem navozuje pocit, že okno je opravdu historické.

6 Popis výroby okna - rám, křídlo, ozdoby RÁM výběr materiálu (smrk) rozmanipulování řeziva nahrubo zakrácení řeziva na požadovaný rozměr frézování ploch a hran materiálu vytváření spojů vytváření ozdobných ploch, hran a drážek frézováním - broušení (brusírna) namáčení v roztoku proti škůdcům a houbám (pracoviště penetrací) spojování částí rámu do sebe (pracoviště lepících hmot a kování) povrchová úprava tj nástřik nátěrovou hmotou (pracoviště povrchových úprav) - montáž kování na rám (pracoviště montáží) * připevnění ozdobných prvků, které nebyly součástí rámu při výrobě OZDOBY (KLAPAČKA) výběr materiálů (smrk) - rozmanipulování řeziva nahrubo frézování ploch a hran materiálu vytváření ozdobných prvků frézováním a vyřezáváním zakrácení matriálu na požadovaný rozměr broušení (brusírna) namáčení v roztoku proti škůdcům a houbám (pracoviště penetrací) nástřik nátěrovou hmotou (pracoviště povrchových úprav) * KŘÍDLA výběr materiálu (smrk) rozmanipulování řeziva nahrubo zakrácení řeziva na požadovaný rozměr frézování ploch a hran materiálu vytváření spojů vytvoření ozdobných ploch, hran a drážek frézováním broušení (brusírna) spojování křídla (pracoviště lepících hmot) namáčení v roztoku proti škůdcům a houbám (pracoviště penetrací) nástřik nátěrovou hmotou (pracoviště povrchových úprav) - montáž kování (pracoviště montáží) - * připevnění ozdobných prvků (klapačka) zasklívání (pracoviště montáží) * upevnění křídel na rám okna

7 Montáž, konečný vzhled Okno je osazeno do 2x zalomeného stavebního ostění, vně navazuje fasádní barevná omítka, uvnitř omítka vnitřní s malbou. Parapetní zdivo je ukončeno z vnější strany před oknem oplechováním z ocelového plechu, který není součástí dodávky okenní položky. Je nutné obnovit plechování současně s výměnou oken. Celý stavební otvor je lemován dřevěnou tvarovanou lištou. Lišta bude vyrobena jako kopie původních. Odvodnění ve spodním vodorovném vlysu rámu bude provedeno pomocí kovových kanálků do venkovního prostředí. Styk okna se zdivem je z vnitřní strany začištěn TPT, barva tmelu je podle odstínu navazující malby. Vnitřní obvod rámu okna a dřevěného parapetu bude vždy lemován profilovanou dřevěnou lištou nejmenšího potřebného průřezu v barevném provedení okna, ve tvaru podle vzoru lišty původních oken. Vnější obvod rámu spára mezi vnějším rámem okna a povrchem stavby - bude vodotěsně vyplněna a uzavřen po celé délce spár trvale pružným tmelem pro venkovní použití v barvě přilehající fasády. Oplechování vnějšího parapetu bude dotaženo na rám okna. Vzhled okna bude odpovídat předloze (kopii) ve všech směrech : rozměrech, barvě i historickém vzhledu. Všechna okna budou oproti původním více zaizolována jak ve styku RÁM FASÁDA, tak také ve styku RÁM KŘÍDLO. Díky použití nových a moderních materiálů je celé okno autentickou kopií, a však je daleko úspornější díky těsnění. Ovládání bude také jednoduché, otevírání nadsvětlíku je zajištěno mechanickou pákou. Tyto moderní prvky nebudou nijak narušovat historický vzhled okna. Realizátoři Realizací zakázky byl výrobce dřevěných konstrukcí Dřevotvar, s.r.o. Chýnov. Uměleckořemeslné prvky tvořil umělecký řezbář pan Veřtát z Tábora. Studenti dřevařské a nábytkářské nástavby, jako vyučení v oboru truhlář, se v rámci realizace rekonstrukce účastnili prací jako stážisti, pracovali i manuálně na některých prvcích oken a pomáhali při kompletaci a montáži do stavby ve výše uvedené lokalitě.

8 1 2

9 Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor 3 4 2N Nástavbové studium 2007/2008

10 Seznam fotografií: 1. Celkový pohled na dům 2. Původní ozdoba 3. Značně poškozená dřevěná hlavice 4. Montáž nových kopií oken do ostění Použitá literatura: 1.Projektová dokumentace výrobního podniku

11

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště Odborné a metodické publikace, svazek 29 PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ Alfréd Schubert 1. vydání Praha 2004 Národní památkový ústav ústřední

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Přednáška 12 Kompletační konstrukce

Přednáška 12 Kompletační konstrukce BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 12 Kompletační konstrukce Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 15. 12. 2014 Základní rozdělení TI a HI Podlahy Výplně otvorů Úpravy povrchů Rozdělovací spáry

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více