PROPHY TUŽKA POPIS PRODUKTU ZPŮSOB POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ SESTAVENÍ PŘÍSTROJE NÁVOD K POUŽITÍ PROPHY TUŽKA NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROPHY TUŽKA POPIS PRODUKTU ZPŮSOB POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ SESTAVENÍ PŘÍSTROJE NÁVOD K POUŽITÍ PROPHY TUŽKA NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 PROPHY TUŽKA POPIS PRODUKTU Prophy tužka je dentální profylaktické zařízení jež se připojuje k hubici násadce produkujícího vzduchový tlak psi. Toto zařízení přivádí směs vzduchu, vody a bikarbonátu, jíž jsou očištěny opravované části či samotný zub. Špička SPRAY TIP (D523) slouží k jednotlivému použití v případě infekční kontroly. Tato plastiková špička může být zahnuta do potřebného tvaru, pro zpohodlění a zvýšení efektivity čištění. Zařízení je navrženo tak, aby se minimalizovalo ucpání. Při běžné údržbě Vám vydrží fungovat několik let. Speciální pákový ventil TOGGLE LEVER (N) zaručuje lékaři přesnou kontrolu nad poměrem voda/prášek, který je míchán v čistící směsi. Při otočení páčky zcela zpět k hubici, Prophy tužka dodává pouze vodu pro snadné omytí. Otáčením páčky směrm vpřed ke špičce dosáhnete postupného zvyšování poměru prášku proudíci uvnitř. ZPŮSOB POUŽITÍ Prophy tužka je určena k odstranění povrchových skvrn, zabarvení a plaku ze zubů a oprav. Je ideální pro čištění okluzálních povrchů před aplikací pečetidla. Taktéž s ní lze čistit i náhrady mimo ústa. UPOZORNĚNÍ Hlavní přívod vody do dentální jednotky by měl být vždy uzavřen nebo odpojen, pokud jednotku nepoužíváte. Zvláště na to dbejte večer, o víkendech či dovolené. Zamezíte tím tak případnému poškození přístroje či majetku unikající vodou. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 1. Vaše Prophy tužka je dodávána z výroby připravena pro použití. Vy ji musíte pouze sestavit, naplnit a již můžete pracovat. 2. Pro připojení přístroje k přívodu vzduchu/vody Vaší dentální jednotky použijte adaptér (F). Připojte jej na zadní stranu ručky (A). Ujistěte se, že všechny tři O kroužky (L) a těsnění (G) jsu ve správné poloze, oba dva konce jsou správně zasazeny a dostatečně zašroubovány, abyste zamezili případnému protékání či poškození jednotky. Přístroj je navržen tak, abyste jej v případě nepoužívání mohli pohodlně odložit do držáku Vaší dentální jednotky. 3. Odšroubujte průhlednou plastickou nádržku na prášek (D516) a naplňte ji po vrchní okraj prophy práškem - bikarbonátem sodíku (D512). Prášek je aromatizován pro zvýšení pohodlí pacienta a zároveň profiltrován, aby nedocházelo k ucpání přístroje. 4. Nádobku na prášek ručně přišroubujte zpět na ručku. Dbejte, aby velký O kroužek (K) byl přesně zasazen. 5. Ručně uvolněte retenční matici (D525), otočte a zasuňte špičku (D523) do ručky. Špičku musíte zasunout až za černou čáru indikující správné zasunutí. Ručně dotáhněte retenční matici, aby špička držela na svém místě.je-li třeba, pak je možno plastikovou špičku ohnout, jak je zobrazeno na obrázku na konci návodu. Tvaru dosáhnete zasunutím do otvoru ve formujícím konci klíče (H). Poté klíč použijte jako páčku pro dosažení požadovaného tvaru. Plastikovou špičkou lze během použití libovolně otáčet, abyste dosáhli do všech požadovaných míst v ústech. Zamezíte tím převrácení nádobky s práškem. Tato funkce také slouží pro zabránění změn v poměru aplikovaného prášku. NÁVOD K POUŽITÍ 1. Zapněte přívod vody a vzduchu na Vaší dentální jednotce 2. Upravte množství vzduchu a vody. Před prvním použitím vyzkoušejte správné nastavení směsi na zašlé minci. Co nejvíce se snažte proniknout do způsobu práce s otočným ventilem: zpět (směrem k dentální jednotce) pro oplachování vodou a dopředu (směrem k plastikové špičce) pro směs vody/vzduchu/prášku. Rovněž si nacvičte držení a ovládání špičky jednou rukou. 3. Pro maximální komfort pacienta používejte přívod teplé vody společně s rychlým a pomalým odsáváním. Pacient by si měl před ošetřením vyjmout kontaktní čočky před profylaxií a použít ochranné brýle nebo ubrousek nasazený přes nos, oči a oděv. Umožněte však pacientovi dýchat a nejdříve se ujistěte, že netrpí klaustrofobií. Taktéž zjistěte, zda pacient preferuje sezení či ležení. 4. Umístěte špičkou cca 5 mm od zubu a použijte pedál pro ovládání ručky, abyste aktivovali přístroj. Započněte v poloze ventilu zpět omývání. Tím si zaměříte proud se špičky na správné místo, zahřejete jej teplou vodou a očistíte. Jakmile jste vy i pacient připraveni, otočte ventilem a spustíte čistící směs. 1

2 5. Nepřestávejte špičkou pohybovat. Zamezíte tím zdrsnění opravy nebo podrážděním měkké tkáně. Snažte se tryskat směs na zub pod úhlem, ne přímo na povrch! Takto budu povrch maximálně vyčištěn a Vám nabízí kontrolu nad odrážející se směsí a zvyšováním odsávání. Můžete směs aplikovat i přímo, ale vždy v krátkých intervalech a pouze na nejsilnější skvrny. Pokračujte od diastemy k diastemě, následujte gingivální okraj. Poté se vraťte zpět a očistěte široké povrchy zubu. Vše co potřebujete k vyleštění jednoho zubu je několik vteřin. Po vyčištění kvadrantu jej omyjte proudem vody a rozhodněte se pro případné opakování. Pokračujte dokud nejsou zuby dle potřebných představ. 6. Je dobrý nápad pacientovi ukázat nejvíce znečištěnou oblast zubu v zrcátku ještě před započetím čištění. Vyčistit danou oblast, aby zůstala beze skvrny. Poté ji opět ukažte pacientovi, aby sám viděl výhody leštění vzduchem. Určitě se poté bude již cítit bezpečněji. ROZEBRÁNÍ/ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 1. Před sterilizací musíte přístroj rozebrat a opláchnout zbytky bkarbonátu sodíku. Postupujte dle obrázku. 2. Odšroubujte konektor (Q) na zadní části ručky, abyste ji uvolnili od hadice. 3. Odstraňte a vysypte nádobku na prášek 4. Povolte retenční matici (D525) je-li třeba použijte klíč (H). Otočte a vytáhněte plastikovou špičku (D523). Odložte bokem špičku, která bude použita jako pomůcka pro rozebírání (viz bod 5) 5. Odstraňte páčkový ventil (N), a to vsunutím kovového konce špičky do otvoru na straně prophy hlavy (D) a vytlačte pačkový ventil ven. Jemně pootočte a vytlačte ventil zcela ven. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili O kroužky (M). 6. Odšroubujte retenční matici z prophy hlavy pomocí přiloženého klíče. Postupujte opět velice opatrně, abyste neztratili 2 O kroužky a bílou nylonovou pojistku umístěnou v retenční matici. Odšroubujte adaptér špičky (E) pomocí Allenova klíče (T). Stále dávejte pozor na malé O kroužky, jež jsou umístěny na konci adaptéru špičky. 7. Odstraňte prophy hlavu odšroubováním retenčního límečku (D518), jež ji drží na svém místě. 8. Odšroubujte trubici vedoucí prášek (D517) a odstraňte černou krytku nádobky s krytkou O kroužku (K). Neodstraňujte malý O kroužek (P) nebo kovovou sběrací trubičku (B) 9. Postupně opláchněte veškeré části v tekoucí teplé vodě. Dbejte na vypláchnutí všech vnitřích otvorů a záhybů, aby zde nezůstaly žádné přebytky směsi. Je-li třeba použijte měkký kartáček. Lze také použít neionický čistící přípravek. Větší usazeniny v prophy hlavě lze odstranit čistícím drátem (J). 10. Po tomto vyčištění vyklepejte přebytečnou vodu ze všech částí a pečlivě vysušte papírovým ubrouskem. Dále pokračujte dle bodu Sterilizace. Pro sestavení přístroje přejděte ke kapitole Opětovné složení přístroje. STERILIZACE PŘÍSTROJE 1. Ačkoliv lze autoklávovat celý přístroj (vyjma nádobky na prášek a hadic), mnoho lékařů se přiklání k autoklávování pouze kovové prophy hlavy, retenční matice a adaptéru špičky. Po opláchnutí přístroje již můžete autoklávovat v běžném přístroji při teplotě 130 o C a tlatku 15 psi po dobu 20-ti minut. Poznámka: Nenechávejte přístroj sušit v autoklávovacím sušícím cyklu. 2. Neautoklávujte průhlednou plastikovou nádržku na prášek nebo přípojné hadice. Na tyto části použijte pouze klasickou desinfekci (bez namáčení do horkého roztoku). Poznámka: Některé chemikálie mohou poškodit polykarbonovou nádržku. Proto při každém sestavování přístroje tuto nádržku zkontrolujte, zda na ní nejsou praskliny či různě zabarvené skvrny. V případě potřeby ji vyměňte. 3. Sterilizujte zbytek přístroje v autoklávě dle výše uvedených instrukcí. 4. Nepoužívejte sušení vzduchem nebo chemický sterilizátor. OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ PŘÍSTROJE 1. Před složením všech komponent je zkontrolujte, zda jsou vysušené. V případě potřeby je vytřete utěrkou. Zkontrolujte všechny O kroužky, zda jsou správně zasazeny a zda nejsou poškozeny. 2. Jemně,avšak pevně zatlačte a otáčejte kovovou prophy hlavou (D) do otevřeného konce černé ručky (A) až dokud to půjde. Na prophy hlavu nasaďte černou retenční matici (D518). Ručně ji dotáhněte k ručce. Pro snadnější skládání přístroje doporučujeme navlhčit vodou O kroužky pákového ventilu. Zatlačte a otočte pákový ventil (N) zcela do prophy hlavy. Dbejte na to, aby ventil byl otočen zpět a umístěn na horní straně jednotky, tak jako to můžete vidět na obrázku. 3. S prophy hlavou lze otáčet, čili ventil můžete povolením retenční matice (D518) umístit do nejpohodlnější polohy. 4. Zašroubujte adaptér špičky (E) do prophy hlavy. Nejdříve sem však umístěte malý O kroužek a ručně dotáhněte. Poté na adaptér špičky našroubujte retenční matici (D525). Ponechejte ji uvolněnou, dokud není zasunuta špička. 2

3 5. Na černou sací trubičku (B) umístěte černou krytku nádobky (C). Dbejte to, aby plochá strana vrcholu krytu seděla se zářezem na ručce. Během nasouvání černého krytu nádobky na prášek proti O kroužku (P) černé sací trubičky, sešroubujte žlutou plastikovou trubičku na prášek (D517) s nesešroubovaným koncem směrem k černé krytce nádobky, na kovovou sací trubičku a ručně dotáhněte. 6. Pro zamezení vnikání vlhkosti, dočasně nasaďte prázdnou nádobku na prášek (D516) na krytku nádobky a ručně dotáhněte. Zkontrolujte, zda velký O kroužek (K) přesně zapadá do krytky nádržky.. Připojte přístroj k přívodu vzduchu/vody na dentální jednotce pomocí hadice (F). 7. Stále mějte na dentální jednotec uzavřený přívod vody! Sešlápněte ovládací pedál, abyste vzduchem kompletně vysušili veškerou přebytečnou vlhkost. Toto několikrát zopakujte a zároveň otáčejte pákovým ventilem dopředu a dozadu. Z přístroje vyjde proud vzduchu a případné přebytečné vody, proto jím miřte volně do protoru!. Pokračujte takto dokud z přístroje nevyjde všechna vlhkost. 8. Odšroubujte nádobku na prášek a vysušte ji utěrkou. Nyní pokračujte dle bodu Sestavení přístroje (bod 3, 4 a 5) pro naplnění prášku a instalaci špičky. TIPY PRO OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ PO VYČIŠTĚNÍ Dbejte na to, aby Prophy tužka byla po vyčištění kompletně vysušena! 1. oranžový O kroužek musí být umístěn na sací trubičku mezi krytku a tělo přístroje. 2. jeden konec mosazného adaptéru je bez O kroužku a druhý s O kroužkem. Konec s kroužkem musí být nasměrován dovnitř jakmile je šroubován do Prophy hlavy. SPRÁVNÝ NESPRÁVNÝ 3. retenční matice špičky obsahuje plastikové těsnění a dva O kroužky. Jestliže všechy 3 komponenty nejsou správně umístěny při dotažení matice, bude zde prosakovat voda! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Zamezte dlouhé aplikaci na dentin. Nikdy nemiřte přímo na gingivální sulkus nebo do subgingiválního místa implantátu nebo přímo do fixovaného můstku nebo na měkkou tkáň. Vždy do směsi přidávejte patřičné množství vody. Suchý prášek odírá povrch! Přebytečné použití na kompozitní pryskyřice a dentální plasty způsobuje zdrsnění povrchu. Nikdy během práce neobracejte nádobku s práškem vzhůru dnem. Došlo by k nepravidelnému nasávání prášku. Dbejte na správné sestavení přístroje po sterilizaci. Nikdy se nepokoušejte odstraňovat kovovou trubičku (B) z těla přístroje. Prášek na bázi bikarbonátu sodíku je při styku s vlhkem náchylný na hrudkování. Z toho důvodu je třeba, aby vzduchový přívod byl bez příměsí vody či oleje. Nikdy nenechávejte prášek v přístroji přes noc či po zbytečně dlouhou dobu! Abyste zamezili vzniku aerosolu, lékař i asistent musí používat přiléhavou masku a štít nebo ochranné brýle. Pacient by si měl před procedurou vymýt ústa antibakteriální ústní vodou. Pro maximální efektivitu používejte nízko a vysokokapacitní sání. Vždy miřte špičkou tak, aby všechny odletující částečky byly zachytávány sací špičkou. 3

4 KONTRAINDIKACE Může se stát, že během procedury dojde k polknutí malého množství bikarbonátu sodíku pacientem. Proto nepoužívejte přístroj v případě pacientů, jež mají sodíkovou dietu či trpí vysokým krevním tlakem, Addisonovou chorobou, Cushingovým syndromem či nemocí ledvin. Všechny vzduchové leštící přístroje produkují aerosol, proto nejsou vhodné pro použití u pacientů s respiračními problémy (astma, rozedmou plic atd.) či některou nakažlivou nemocí. UPOZORNĚNÍ VÝROBCE Není dovoleno jakýmkoliv způsobem upravovat přístroj! Změna způsobí porušení garančních plomb, ohrožení pacienta, lékaře či asistenta. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ Pomineme-li nepatrné problémy, jako je opomenutí pustit přívod vzduch či vody, je jediná věc, která se může přihodit, a to je ucpání směsi v prophy hlavě nebo v ručce přístroje. Dojde-li k tomu, pak si sami povšimnete změny v proudu směsi. Řešením je vypláchnutí těchto komponent teplou vodou, jak je uvedeno v kapitole Rozebrání a vyčištění přístroje. Dojde-li k zamrznutí pákového ventilu díky zaschnutí prášku, položte prohpy hlavu na několik minut pod tekoucí teplou vodu. Poté jemně pohybujte ventilem tam a zpět, dokud se nebude pohybovat zcela volně. Abyste zamezili zatuhnutí prášku v nádobce, každý den ji vyprázdněte. Jednotku můžete čistit vždy po každé proceduře a starat se o ni jako o precizní přístroj. Tím dosáhnete mnoha let excelentního chodu přístroje! OBSAH BALENÍ PROPHY TUŽKY 1 ks ručka s nerezovou prophy hlavou a snímatelnou plastikovou nádržkou na bikarbonát sodíku (na trhu jsou dva modely 2/3 otvorové připojení (D521-2) nebo 4 otvorové připojení (D521-4)) 7 ks náhradních O kroužků 1 ks úvodního balení prášku bikarbonátu sodíku s pepermintovou příchutí 20 ks ohýbatelných plastikových špiček 1 ks klíč na matice pro dotažení retenční matice a ohýbání plastikových špiček 1 ks Allenův klíč pro utahování adaptéru špičky na prophy hlavě 1 ks čistící drát na vzduchové a vodní kanálky prophy hlavy 1 ks operační manuál DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY průhledná plastiková nádobka na prášek (D516) čistící drát (D514) retenční objímka (D518) retenční matice (obsahuje 1 ks Allenova klíče a 1 ks klíče na matice) (D525) O kroužky (D520) prophy prášek (250 g) (D512) špičky (150 ks) (D523) 6 palcová hadice 2/3 otvory (D524-2) 6 palcová hadice 4 otvory (D524-4) extra dlouhá (1.5 m) hadice (D526-2 pro 2/3 otvory nebo D526-4 pro 4 otvory) AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA: Hu-Fa Dental, Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: , 4

5 5

6 INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ PROPHY LEŠTÍCÍ TUŽKY Pro správné čištění Prophy leštící tužky si nejdříve přečtěte tyto instrukce. Jestliže je tužka čištěna správně, je minimalizováno ucpávání a pouze běžná údržba Vám zajistí bezproblémový několikaletý chod. DEMONTÁŽ/ČIŠTĚNÍ 1. Je nutné, aby tužka byla před sterilizací rozebrána a opláchnuta, aby byly odstraněny zbytky uhličitanu sodného viz diagram na poslední straně. 2. Odšroubujte Q konektor na zadní straně ručky, uvolníte ji tak od hadice. 3. Odstraňte prázdnou nádobu na prášek. 4. Povolte retenční šroub D525 (v případě nutnosti použijte nástrčkový klíč H), otočte a vytáhněte špičku D523. Špičku odložte bokem (viz krok 5), bude později použita jako demontážní nástroj. 5. Vsunutím kovového konce špičky do otvoru na straně Prophy hlavy odstraníte kolenovou páčku N. Páčku vytlačte. Jemně otočte a páčku zcela vytlačte ven, dbejte na to, abyste nepoškodili O-kroužky M. 6. Z Prophy hlavy odšroubujte retenční šroub použijte nástrčkový klíč. Dbejte na to, abyste neztratili 2 O-kroužky a bílou nylonovou vložku, která zapadá do retenčního šroubu. Klíčem T odšroubujte adaptér špičky E, opět dbejte na to, aby Vám neupadly 2 malé O-kroužky, které patří na konec adaptéru špičky. 7. Odšroubujte hlavu povolením retenční objímky D Odšroubujte sací trubici D517, sejměte černou krytku nádobky společně s krytkou O-kroužku K. Nesnímejte malý O-kroužek P nebo kovovou sací trubičku B. 9. Postupně omyjte všechny části v teplé vodě tak, aby byly odstraněny všechny nečistoty. Je-li nutno, můžete je omýt měkkým kartáčkem a ne-ionovým čistícím prostředkem. Zatvrdlé usazeniny odstraňte čistícím drátem J. 10. Po vyčištění ze všech dílu vytřepejte přebytečnou vodu a vysušte papírovým ubrouskem. Dále postupujte dle oddílů Sterilizace a Složení, abyste mohli přístroj opět používat. STERILIZACE 1. Ačkoliv je možno autoklávovat celou Prophy tužku (kromě nádobky na prášek a hadice), hodně dentistů preferuje autoklávování kovové hlavy, retenčního šroubu a adaptéru špičky. Jakmile jsou jednotlivé díly opláchnuty, sterilizujte je v běžném parním autoklávu při teplotě 130 o C, tlaku 15psi nejméně 20 min. Poznámka: Nespouštějte sušící cyklus! Nikdy neautoklávujte plastikovou nádobku na prášek nebo hadice. Na tyto části použijte pouze chladné desinfekční přípravky. Některé chemikálie mohou polykarbonátovou nádobku poškodit. Pokaždé, když jednotku rozebíráte zkontrolujte nádobky na prasklinky nebo různě zabarvená místa. V případě potřeby vyměňte. 2. Dle instrukcí viz výše vysterilizujte zařízení v autoklávu. 3. Nepoužívejte horkovzdušnou či chemickou sterilizaci. KOMPLETACE PROPHY TUŽKY 1. Před opětovným složením všechny díly ještě vytřete měkkou utěrkou. Všechny O-kroužky zkontrolujte, zda nejsou poškozené či opotřebované. 2. Jemně, ale pevně zatlačte a otočte kovovou prophy hlavu D do otevřeného konce černého těla ručky A, dokud nebude možno ji zasunout dále. Zasuňte černou retenční matici D518 před prophy hlavu, ručně utáhněte. Pro snadnější nasazení navlhčete O-kroužek M vodou. Zasuňte a otočte páčku N zcela do prophy hlavy. Přesvědčte se, že páčka je natažená zpět a je orientována na vršek tužky viz diagram. 3. Prophy hlavou je možno otáčet a tak ovládací páčku je možno umístit do pohodlné pozice povolením retenční matice D Na hlavu přišroubujte adaptér špičky E. Nejdříve jde malý O-kroužek. Utáhněte prsty. Poté našroubujte retenční matku D525 na adaptér špičky, neutahujte dokud není nasazena špička. 5. Na kovovou sací trubičku B nasaďte černou krytku nádobky C. Dbejte na to, aby plochá strana vršku krytky seděla se zářezem vrytým do těla ručky. Tlačte černou krytku nádobky proti O-kroužku sací trubičky P, přišroubujte žlutou sací hadičku prášku D517 směrem k černé krytce nádobky na kovovou sací trubičku a utáhněte prsty. 6. Pro zajištění vnitřní suchosti dočasně přišroubujte prázdnou nádobku na prášek D516 na krytku a ručně utáhněte. Velký O- kroužek musí kompletně sedět v krytce. Připojte tužku k vodě/vzduchu dentální jednotky, použijte stejný konektor hadice F. 7. Na dentální jednotce prozatím nezapínejte přívod vody, stiskněte nožní spínač a tím profouknete suchý vzduch skrze celou jednotku. Několikrát tento krok zopakujte, přitom pohybujte páčku nahoru a dolů. Z retenční matice vystříkne voda a vzduch, proto miřte tužkou do volného prostoru. Pokračujte profukování jednotky, dokud z ní nevychází pouze vzduch. 8. Sejměte nádobku na prášek a vysušte utěrkou. Nyní postupujte dle části Počáteční nastavení tužky (bod 3-5) a naplňte tužku. Leštící prášek bikarbonátu sodného je v případě vystavení vlhkosti náchylný k hrudkování. Z toho důvodu musí být přívod vzduchu bez vody a oleje. Nedoporučujeme ponechávat prášek v jednotce přes noc nebo delší časový úsek. DŮLEŽITÉ: Je třeba neustále dbát, aby hlavní přívod vody, není-li používán, byl neustále vypnut či odpojen, zvláště pak večer, o víkendech a prázdninách, aby nedošlo k nechtěnému poškození. 6

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka

PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka PT-25 Hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka 0558005569 5 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 1.0 Bezpečnost.......................................................................................... 9

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI PURITY OR2 Reverzně osmózní demineralizační jednotka Je důležité, abyste si před použitím řádně přečetli návod k použití. Nesprávné použití může vést k nesprávné činnosti přístroje a také k jeho poškození

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům

Více