Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností"

Transkript

1 Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové)

2 Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností a převodu vlastnického práva k jednotce 1. získat právo k přistupu k ověření členských práv a povinností, která jsou předmětem převodu ochrana osobních údajů, 2. ověření zda k bytu (jednotce) a příslušenství má klient právo a jaké právo (zda o něj nepřišel výpovědí, exekucí, rozvodem manželství) ověřit zda je možné s osobou jednat jako s oprávněným klientem.

3 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: 3. ověřit, zda klient v domě bydlí či nikoliv = znalost o domě a jeho potřebách. Zda se účastní schůzí v domě. Může zamlčet plánované opravy a splatnost jednorázově vybíraných příspěvků budoucí závazky. 4. Ověřit pravidelné platby, vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotky. Ověřit vyplacení Rekofondu tvorba rezervy na opravy prostřednictvím stavebního spoření.

4 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: 5. ověřit, rozsah nutných oprav nejen v bytě (hradí nabyvatel bytu), ale společných částí domu. Zjistit stav dlouhodobé zálohy (DZOI) může být záporná a bude nutné řešit její doplnění jednorázovými příspěvky nebo úvěrem. 6. ověřit správnost a úplnost provedených stavebních úprav bytu a souhlas dotčených orgánů družstva, SVJ a spoluvlastníků (pokuty za špatné provedení z důvodu netlumení hluku, zatékání, odvětrávání atd. )

5 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: 7. ověřit stádia rozhodování o revitalizaci domu a změny stavby a pozemků přístavba, nástavba domu, nákupy pozemků, nájmy pozemků 8. ověřit všechna příslušenství k jednotce sklepy, sklady, i mimo budovu, kotelny ve vedlejších objektech

6 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: 9. ověřit společné části domu a společné části domu sloužící jen některým jednotkám 10. ověřit vlastnictví a užívání vedlejších staveb provizorní garáže, nebo garáže bez kolaudace 11. ověřit společné části s jinými domy kotelny, výměníkové stanice, anténní systémy, internet, cesty, chodníky

7 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: 11. ověřit závazky vlastníka vůči spoluvlastníkům (ručení dle 13 odst. 7) zák. o vlastnictví k bytům a společenství vlastníků jednotek (SVJ) 12. ověřit závazky vlastníka vyplývající z nabývací smlouvy 13. ověřit, věcná břemena, zástavní práva plynoucí z rozhodnutí orgánů SBD nebo SVJ. 14. ověřit insolventní řízení na člena i vlastníka jednotky (může to ovlivnit cenu z důvodu tísně převádějícího)

8 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: 15. náležitosti smlouvy o převodu členských práv: musí také obsahovat i cenové ujednání z důvodu případného odstoupení od smlouvy a vrácení finančních prostředků (dále opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) je judikátem soudu. Nestačí jen formulář SBD. Nutné přidat přílohu nebo dodatek. 16. energetický štítek - předložit nabyvateli, je-li zákonná povinnost domu jej mít.

9 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: Specifika družstevních domů: 1. v domě nejsou doposud vymezeny jednotky podle zák. 72/1994 Sb. 2. k družstevním jednotkám není doposud splacen investičný úvěr poskytnutý státem na výstavbu termíny splátek a Splátku je třeba SBD uhradit 2 měsíce předem. Potvrzení pro výmaz zástavního práva je k dispozici cca 1 měsíc po termínu splatnosti mimořádné splátky.

10 Činnost realitní kanceláře při převodu členských nebo vlastnických práv a povinností: Podmínky k převodu družstevního bytu do vlastnictví: 1. vypořádány dluhy a závazky, podepsané Prohlášení o ručení peněžitých plateb u úvěrů na revitalizaci domu financované úvěrem ze stavebního spoření. 2. uhrazené poplatky na krytí nákladů spojených s činností 3. vypořádány veškeré členské vztahy tj. dědictví, rozvody společné členství osob, které nesplňují podmínku společného členství atd.

11 Činnost realitní kanceláře při převodu vlastnických práv a povinností z hlediska úvěrů: 1. Hypotéční úvěr na jednotku: - ručení je zástavním právem k domu nebo bytu, je zapsáno v katastru nemovitostí, je věcí vlastníka jednotky 2. Zákonné zástavní právo dluhy na daních, exekuce

12 Činnost realitní kanceláře při převodu vlastnických práv a povinností z hlediska úvěrů: 3. Hypotéční úvěr na revitalizaci domu: - výše nesplacené části připadající na jednotku se zjišťuje výpočtem z celkové nesplacené části úvěru. Výši nesplacené části sděluje banka. Kolik připadá na jednotku počítá SBD. Nelze zjistit v bance. - mimořádné splátky k a Dva měsíce předem požádat o záměr provést mimořádnou splátku. - uhradit cca 2 týdny předem splátku,

13 Činnost realitní kanceláře při převodu vlastnických práv a povinností z hlediska úvěrů: 4. Úvěr na revitalizaci domu ze stavebního spoření: - výše nesplacené části připadající na jednotku se zjišťuje výpočtem z celkového úvěru. Kolik připadá na jednotku počítá SBD. Nelze zjistit v bance. - úvěr je ručen Prohlášením o ručení peněžních plateb, podepisuje každý člen, společní členové nebo vlastník jednotky - úvěr lze mimořádně splácet až v období, kdy nastane splácení úvěru (u úvěru na 15 let je to po 7,5 letech - povinnost podepsat Prohlášení o ručení plateb je třeba převést na nabyvatele bytu. Jinak zůstává ručení zachováno na původního ručitele.

14 Činnost realitní kanceláře při převodu vlastnických práv a povinností z hlediska úvěrů: 5. Změna vlastníka v evidenci SVJ: - osobní údaje (kontakty) SVJ nebo správci - změnit Prohlášení o ručení plateb - zajistit podklady pro vyúčtování odečty měřičů - dohodnout způsob vyúčtování původního uživatele s novým uživatelem bytu - stanovení měsíčních plateb záloh a příspěvků - sjednání způsobu placení (SIPO, trvalý příkaz atd.), - uzavření smlouvy o správě, u členů nájemní smlouva - změna přístupu do internetového informačního systému - potvrzení o vypořádání závazků a pohledávek

15 Pozor na ochranu osobních údajů a legalizaci výnosů z trestné činnosti (10 let evidovat ) podezřelé transakce se hlásí analytickému útvaru MF ČR

16 Ing.Vaculík Vladimír

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více