Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva k účetní závěrce za rok 2010."

Transkript

1 Zpráva k účetní závěrce za rok Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek nacházející se v budově čp. 864, 865 a 868 na pozemku č. 1212/3, 1211, 1213; zapsané na LV : 7517, Identifikační číslo: Členové výboru k 31. prosinci 2010: JUDr. Miroslava Srbová předseda výboru Ing. arch. Viktor Fehrer místopředseda výboru RNDr. Milan Cuřín člen výboru 1. Na služby spojené a užíváním jednotek za rok 2010 bylo vydáno a na zálohách přijato: Zaplacené náklady za služby Zálohy vodné stočné Náklady vodné Zálohy elektřina Náklady spol. elektřina Náklady teplo Náklady úklid Náklady odpad Náklady výtah Náklady komíny Náklady STA ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,12 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,12 Kč Přijaté zálohy na služby Vodné stočné Elektřina Teplo Úklid Odpad Výtah Komíny STA ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 336,00 Kč ,00 Kč Zálohy budou jednotlivým vlastníkům vyúčtovány v průběhu měsíce července Příjmy do fondu oprav činily: příspěvky za r (předepsané) nájemné za společné prostory dotace na projekt zateplení úroky z běž. účtu úroky z termínovaného účtu Kč Kč Kč 811 Kč Kč

2 3. Čerpání z fondu oprav: Na opravy a údržbu společných částí domu byla vyčerpána částka : Kč. Výdaje na revize a opravy firma práce revize opravy 6 600,00 Kč 4 140,00 Kč 5 820,00 Kč Hlaváč led ze střechy 8 361,10 Kč Hatanga vysoušení 990,00 Kč EC Consulting projekt okna, půda ,00 Kč ZDŠ nájem sálu 1 020,00 Kč Bytooprav kanalizace 4 čišť 4 092,00 Kč Bytooprav kanalizace 4 oprava 2 823,70 Kč MČ přefakturace různé z r ,66 Kč Hlaváč okapy 3 036,00 Kč Ista výměny vodoměrů 5 040,00 Kč Císař zvonky oprava 3 646,00 Kč Císař zvonky oprava 1 680,00 Kč vstupní dveře ,00 Kč oprava skla dveří 2 035,00 Kč Stasapo stat. posudek 4 800,00 Kč EC Consulting projekt fasáda ,00 Kč Dafeplast vícepráce okna ,00 Kč Kubík oprava výtahu 1 104,00 Kč Hladílek oprava balkonu 1 410,00 Kč dveře dvůr ,00 Kč Císař nová tabla ,00 Kč Císař oprava zvonků 1 020,00 Kč Císař doplnění zvonků ,00 Kč Hladílek vyklízení sklepů ,00 Kč Hladílek bourání sklepů 8 640,00 Kč Peritas revize PO 3 759,60 Kč Kubík oprava výtahu 1 992,00 Kč Peritas hasicí přístroje ,60 Kč Hladílek opravy dveří sklepy 8 200,00 Kč čištění kanalizace 5 261,30 Kč Jeřábek oprava elektro 2 782,00 Kč Verner čištění kanalizace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Klamert těsnění plynovodu ,00 Kč ,00 Kč Kominictví pasporty komínů ,00 Kč oprava kanalizace ,20 Kč zazdění kanalizace 7 345,80 Kč ,20 Kč ,76 Kč

3 Další náklady: Pojištění domu Odměna za správu Odměna členů výboru Zákonné zdravotní pojištění Poplatky SIPO Bankovní poplatky Ostatní poplatky (bankovní) Úroky z úvěru na okna (bez splátky jistiny) ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 721,80 Kč 2 580,00 Kč 1 239,61 Kč ,33 Kč ,50 Kč Odměna členů výboru za rok 2009 a 2010 byla členů výboru placena ve výši schválené shromážděním konaném dne Z fondu oprav byla z rozhodnutí výboru vložena část finančních prostředků SVJ na termínovaný účet, na kterém byly finanční prostředky blokovány vždy na dva měsíce s možností navýšení či snížení této částky po uplynutí sjednaného období. K byla na termínovaném vkladu částka ,- Kč, úrok k činil ,- Kč. 4. Příští období Z fondu oprav budou hrazeny oprava a údržba společných částí domu dle schváleného plánu oprav a ostatní opravy a údržba domu dle potřeby, bude splácen úvěr poskytnutý bankou Banco Popolare, a.s., a to v měsíčních splátkách ve výši ,- Kč a druhý úvěr ve výši ,- Kč začneme splácet až po jeho vyčerpání tj. počínaje říjnem letošního roku, odměna členů výboru, odměna správce dle uzavřené mandátní smlouvy. 5. Závazky po splatnosti Společenství nemá žádné dluhy po splatnosti. Pohledávky po splatnosti tvořily zálohy do fondu oprav a zálohy na služby neuhrazené některými vlastníky včas, které k činily, jak výše uvedeno ,- Kč. 6. Závěr Veškeré uzavřené smlouvy a faktury jsou v držení výboru a každý vlastník má právo do nich nahlédnout. Výbor, na požádání vlastníků, je připraven tyto smlouvy a účetní doklady předložit. V Praze, dne Za výbor : Miroslava Srbová

4 SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Rozvaha k ides :39:21 Účetní jednotka: SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Rozvaha k 12/2010 Aktiva Účet Název Stav k 1.1. Stav k Pokladna 421, , Bankovní účet , , Bankovní účet , , Bankovní účet 20,57 21, Peníze na cestě 0,00 0, Pohledávky z pronájmu nebytů 0, , Pohledávky z pronájmu bytů , , Záloha na vodné, stočné , , Záloha na elektřinu 3 150, , Náklady na teplo , , Náklady na vodné , , Náklady na společnou elektřinu , , Náklady na úklid , , Náklady na odpad , , Náklady na výtah , , Náklady na komíny 4 578,00 0, Náklady na STA 2 478,20 0,00 Aktiva , ,86 Pasiva Účet Název Stav k 1.1. Stav k Dodavatelé , , Záloha na teplo , , Záloha vodné stočné , , Záloha na společnou elektřinu , , Záloha na úklid , , Záloha na odpad , , Záloha na výtah , , Záloha na komíny 9 600, , Záloha na STA 6 048, , Zaměstnanci 0,00 0, Zdravotní pojištění 0,00 0, Ostatní přímé daně 0,00 0, Dotace 0,00 0, Vypořádání s MČ ,28 0, Poskytnutý úvěr , , Přijaté dlouhodobé zálohy , ,84 Pasiva , ,86 Rekapitulace Aktiva - Pasiva 0,00 Výnosy - Náklady 0,00-1 -

5 SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Výsledovka k ides :39:53 Účetní jednotka: SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Výsledovka k 12/2010 Náklady Účet Název Náklady BM Náklady Revize , , Pojištění domu 0, , Odměna za správu 9 384, , Ostatní služby , , Odměny členům orgánů , , Zákonné pojištění , , Poplatky SIPO 478, , Bankovní poplatky 190, , Ostatní poplatky 0, , Úroky , ,33 Celkem , ,50 Výnosy Účet Název Výnosy BM Výnosy Tržby z pronájmu nebytů , , Úroky 29,20 811, Ostatní výnosy , , Ostatní výnosy , ,01 Celkem , ,50 Provozní výsledek Zisk/ztráta ,02 0,00 Vysvětlivky: BM Běžný měsíc Zisk/ztráta Kladné číslo = zisk, záporné číslo = ztráta - 1 -

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zápis ze shromáždění Společenství pro dům 2776 dne 27.4. 2015

Zápis ze shromáždění Společenství pro dům 2776 dne 27.4. 2015 Zápis ze shromáždění Společenství pro dům 2776 dne 27.4. 2015 gram: 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 2) Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění 3) Hospodaření SVJ a) účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 4 B. ČINNOST

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více