Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací , Dočasný propoagační panel (billboard) ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00"

Transkript

1 Nabídková cena Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací ,38 2. Dočasný propoagační panel (billboard) ,00 3. Trvalá pamětní deska ,00 Celkem základní cena bez DPH ,38 4. DPH ,48 včetně DPH ,86 V Praze dne Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s. Podpis statutárního zástupce:... Ing. František Kubát ředitel divize Pozemní stavby... Ing. Zdeněk Šmitmajer ředitel závodu Čechy jih cbvbvnv Razítko:

2 Kód Popis HSV HSV ,08 1 Zemní práce ,75 2 Zakládání ,55 3 Konstrukce svislé a kompletní ,70 4 Konstrukce vodorovné ,38 5 Komunikace ,89 6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení ,94 8 Drobné objekty a zařízení ,29 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ,29 99 Přesun hmot HSV ,29 PSV PSV , Izolace proti vodě a vlhkosti , Izolace střech , Izolace tepelné , Konstrukce tesařské , Konstrukce sádrokartonové, dřevostavby , Konstrukce klempířské , Konstrukce truhlářské , Konstrukce doplňkové kovové , Podlahy z dlaždic , Podlahy povlakové , Podlahy syntetické 879, Obklady keramické , Nátěry , Malby , Ostatní profese dle ceníků PSV ,58 M M ,67 33-M Výtahy , Ostatní profese dle ceníků montážních prací ,67 OST OST 0, Hodinové zúčtovací sazby, revize 0,00 Přípojka plynu ,19 Celkem ,38 SOD_ příloha_5/Rekapitulace 2/90

3 D HSV HSV D 1 Zemní práce 1 K Odstranění ploch z panelů silničních m2 62,620 19, ,14 2 K Odstranění podkladů do 200 m2 z betonu prostého do 150 mm m2 142, , ,00 3 K Hloubení jam zapažených v horninách tř. 3 do 100 m3 m3 108, , ,10 4 K Hloubení jam zapažených v horninách tř. 3 do 1000 m3 m3 148, , ,96 5 K Příplatek za lepivost tř. 3 m3 64,360 21, ,61 6 K Hloubení rýh nezapažených do 0,60 m v horninách tř. 3 do 100 m3 m3 73, , ,54 7 K Příplatek za lepivost tř. 3 m3 18,290 88, ,01 8 K Vykopávky v uzavřených prostorách v horninách tř. 4 m3 123, , ,20 9 K Pažení stěn výkopů příložné do 4,00 m m2 122,450 45, ,99 10 K Odstranění pažení m2 122,450 12, ,87 11 K Rozepření pažení stěn výkopů příložného do 4,00 m m3 278,770 24, ,36 12 K Odstranění rozepření m3 278,770 5, ,21 13 K Svislé přemístění výkopku do 2,50 m m3 155,580 40, ,11 14 K Vodorovné přemístění výkopku po suchu na skládku do 4 km m3 315,040 88, ,54 15 M MAT Poplatek za skládku t 567, , ,68 16 K Nakládání neulehlého výkopku do 100 m3 m3 315,040 90, ,12 17 K Zásypy zhutněné jam, šachet, rýh nebo kolem objektů m3 129,280 47, ,66 18 K Zásypy zhutněné v uzavřených prostorách m3 10, , ,66 Zemní práce celkem ,75 D 2 Zakládání 19 K Zabetonování prohlubní výtahových šachet z betonu prostého tř. B 10 m3 5, , ,40 20 K Desky základové z betonu železového tř. C 16/20 m3 5, , ,20 21 K Bednění desek, zřízení m2 8, , ,85 22 K Bednění desek, odstranění m2 8,450 51,30 433,49 23 K Výztuž desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari t 0, , ,70 24 K Pasy základové z betonu prostého tř. C 16/20 m3 92, , ,60 25 K Bednění pasů, zřízení m2 35, , ,01 26 K Bednění pasů, odstranění m2 35,570 51, ,74 27 K Bednění prostupů pasů do 0,17 m2 kus 5, , ,00 28 K Základy pod technologická zařízení z betonu prostého tř. C 12/15 do 0,50 m2 m3 0, ,00 116,00 SOD_ příloha_5/Rozpocet 3/90

4 29 K Základy pod technologická zařízení z betonu prostého tř. C 12/15 do 5,00 m3 m3 0, ,00 884,80 30 K Zdi základové do bednění z betonu prostého tř. C 16/20 m3 18, , ,80 31 K Bednění zdí oboustranné, zřízení m2 91, , ,32 32 K Bednění zdí oboustranné, odstranění m2 91, , ,24 33 K Bednění prostupů zdí do 0,17 m2 kus 3, , ,00 34 K Bednění prostupů zdí do 0,25 m2 kus 1, ,00 883,00 35 K Opravy zdiva soklů z kamene řádkového nebo kvádrového m2 55, , ,50 36 K Spárování zdiva soklů z kamene do 30 mm m2 55, , ,90 Zakládání celkem ,55 D 3 Konstrukce svislé a kompletní 37 K Příplatek za zaoblení zdiva do 5 m m3 13, , ,76 38 K Zazdívky otvorů do 1,00 m2 ve zdivu z cihel, M 10 m3 2, , ,20 39 K Zazdívky otvorů do 4,00 m2 ve zdivu z cihel, M 10 m3 24, , ,20 40 K Zdivo nosné z cihel děrovaných Porotherm P10 PD tl. 240 mm, M 5 m2 105, , ,24 41 K Zdivo nosné z cihel děrovaných Porotherm P10 PD tl. 300 mm, M 5 m2 52, , ,28 42 K Zdivo nosné z cihel Porotherm AKU P20 tl. 240 mm, M 10 m2 82, , ,60 43 K Zdivo nosné z cihel děrovaných Porotherm P10 PD tl. 400 mm, M 5 m2 263, , ,20 44 K Zdivo nosné z cihel děrovaných izolačních Porotherm Si P6 PD tl. 400 mm, M 5 m2 457, , ,40 45 K Zdivo nosné z cihel děrovaných izolačních Porotherm Si P6 PD tl. 600 mm, M 5 m2 28, , ,40 46 K Zdivo obkladové z kamene řádkové z kvádrů nebo haklíků m3 1, , ,00 47 M MAT Haklík hrubý štípaný, mat. I/2 - žula m2 8, , ,48 48 K Překlady Porotherm ploché š. 115 mm, dl mm kus 14, , ,00 49 K Překlady Porotherm ploché š. 115 mm, dl mm kus 33, , ,00 50 K Překlady Porotherm ploché š. 115 mm, dl mm kus 1, ,00 265,00 51 K Překlady Porotherm ploché š. 115 mm, dl mm kus 2, ,00 624,00 52 K Překlady Porotherm ploché š. 115 mm, dl mm kus 3, , ,00 53 K Překlady Porotherm vysoké nosné v. 238 mm, dl mm kus 94, , ,00 54 K Překlady Porotherm vysoké nosné v. 238 mm, dl mm kus 9, , ,00 55 K Překlady Porotherm vysoké nosné v. 238 mm, dl mm kus 13, , ,00 56 K Překlady Porotherm vysoké nosné v. 238 mm, dl mm kus 51, , ,00 57 K Vyzdívky mezi nosníky z cihel, M 10 m3 4, , ,80 58 K Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu do 120 mm t 0, , ,93 59 K Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu do 220 mm t 2, , ,05 SOD_ příloha_5/Rozpocet 4/90

5 60 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 100 mm t 0, , ,16 61 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 120 mm t 0, , ,69 62 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 140 mm t 2, , ,85 63 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 180 mm t 0, , ,51 64 K Izolace překladů Porotherm v. 240 mm z desek polystyrénu PSB tl. 70 mm m 29,250 35, ,45 65 K Příčky z cihel děrovaných Porotherm P15 PD tl. 65 mm, M 5 m2 202, , ,60 66 K Příčky z cihel děrovaných Porotherm P10 PD tl. 115 mm, M 5 m2 620, , ,14 67 K Zazdívky výklenků nebo potrubí z cihel do 150 mm m2 9, , ,17 68 K Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné z cihel do 200 mm m2 18, , ,84 69 K Přizdívky izolační a ochranné z cihel plných CP P20 tl. 65 mm m2 111, , ,46 70 K Přizdívky ostění s ozubem z cihel do 150 mm m2 1, ,00 801,24 71 K Přizdívky ostění s ozubem z cihel do 300 mm m2 5, , ,70 72 K Konstrukce kompletní šachet z betonu prostého tř. C 16/20 do 300 mm m3 2, , ,80 73 K Bednění konstrukcí rovinných, zřízení m2 4, , ,80 74 K Bednění konstrukcí rovinných, odstranění m2 4,400 80,40 353,76 Konstrukce svislé a kompletní celkem ,70 D 4 Konstrukce vodorovné 75 K Montáž stropů prefabrikovaných ze stropních desek do 1800 mm kus 50,000 88, ,00 76 K Montáž stropů prefabrikovaných ze stropních desek do 2700 mm kus 14, , ,00 77 M MAT Deska stropní plná PZD 41/10 kus 50, , ,00 78 M MAT Deska stropní plná PZD 47/10 kus 14, , ,20 79 K Stropy deskové z betonu železového tř. C 16/20 m3 35, , ,00 80 K Bednění stropů, zřízení m2 3, ,00 871,32 81 K Bednění stropů, odstranění m2 3,180 58,90 187,30 82 K Konstrukce podpěrné stropů do 5 kpa, zřízení m2 7,560 76,50 578,34 83 K Konstrukce podpěrné stropů do 5 kpa, odstranění m2 7,560 15,30 115,67 84 K Bednění stropů zabudované z Pz plechů trapézových v. 30 mm, tl. 1,0 mm m2 505, , ,41 85 K Výztuž stropů z betonářské oceli t 0, ,00 257,40 86 K Výztuž stropů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari t 6, , ,90 87 K Zabetonování otvorů ve stropech do 0,25 m2 kus 32, , ,00 88 K Zazdívky zhlaví nosníků do 150 mm kus 29,000 59, ,00 89 K Zazdívky zhlaví nosníků do 300 mm kus 67, , ,00 90 K Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech do 120 mm t 1, , ,79 SOD_ příloha_5/Rozpocet 5/90

6 91 K Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech do 220 mm t 6, , ,80 92 K Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech do 300 mm t 7, , ,86 93 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 100 mm t 0, , ,33 94 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 120 mm t 0, , ,57 95 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 140 mm t 0, , ,55 96 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 160 mm t 3, , ,72 97 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 180 mm t 0, , ,41 98 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 220 mm t 0, , ,53 99 M MAT Tyč ocelová 11375, průřezu I 240 mm t 7, , , K Věnce a pásy ztužující z betonu železového tř. C 16/20 m3 21, , , K Bednění věnců, zřízení m2 134, , , K Bednění věnců, odstranění m2 134,670 42, , K Výztuž věnců z betonářské oceli t 0, , , K Výztuž věnců z betonářské oceli t 2, , , K Konstrukce schodišťové z betonu železového tř. C 16/20 m3 8, , , K Bednění konstrukcí přímočarých, zřízení m2 55, , , K Bednění konstrukcí přímočarých, odstranění m2 55,890 43, , K Výztuž konstrukcí schodišťových z betonářské oceli t 1, , , K Stupně schodišťové dusané z betonu prostého tř. C 12/15 m 143, , , K Bednění stupňů přímočarých, zřízení m2 65, , , K Bednění stupňů přímočarých, odstranění m2 65,280 30, , K Lože pod potrubí a obsypy potrubí z písku v otevřeném výkopu m3 27, , ,30 Konstrukce vodorovné celkem ,38 D 5 Komunikace 113 K Podklady komunikací ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 21,950 90, , K Podklady komunikací z obalovaného kameniva OKJ II tl. 50 mm m2 21, , , K Kryty komunikací z betonu asfaltového ABJ III tl. 30 mm m2 21, , ,70 Komunikace celkem ,89 D 6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 116 K Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 153,430 13, , K Úpravy vnitřních stropů aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou m2 204,460 66, , K Omítky vnitřních schodišťových konstrukcí ze suchých směsí štukové m2 55, , ,70 SOD_ příloha_5/Rozpocet 6/90

7 119 K Příplatek za zaoblení omítek vnitřních stěn m2 21,850 31,00 677, K Omítky vnitřních stěn cementové hladké podkladní pod obklady m2 690, , , K Omítky vnitřních stěn ze suchých směsí štukové m , , , K Postřiky stěn sanační Otavit 305 tl. 5 mm m2 285, , , K Omítky vnitřních stěn sanační vyrovnávací Otavit 308 tl. 20 mm m2 285, , , K Omítky vnitřních stěn sanační hladké Otavit 300 tl. 20 mm m2 82, , , K Omítky vnitřních stěn sanační štukové Otavit 310 a 312 tl. 22 mm m2 202, , , K Omítky vnitřních sloupů ze suchých směsí štukové m2 26,420 99, , K Omítky vnějších stěn tenkovrstvé akrylátové zatřené probarvené tl. 2 mm m2 829, , , K Nátěry základní penetrační m2 829,720 22, , K Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 141,550 13, , K Omítky vnějších stěn ze suchých směsí jádrové hladké m2 367, , , K Postřiky stěn sanační Otavit 305 tl. 5 mm m2 67, , , K Omítky vnějších stěn sanační vyrovnávací Otavit 308 tl. 20 mm m2 67, , , K Kontaktní zateplovací systém budov z desek minerální vlny Orsil NF tl. 20 mm m2 20, , , K Kontaktní zateplovací systém budov z desek minerální vlny Orsil NF tl. 100 mm m2 374, , , K Mazaniny z betonu prostého tř. B 15 do 120 mm m3 31, , , K Mazaniny z betonu prostého tř. B 20 do 120 mm m3 0, , , K Mazaniny z betonu prostého tř. B 15 do 240 mm m3 3, , , K Příplatek za přehlazení povrchu mazanin ocelovým hladítkem do 120 mm m3 0, ,00 87, K Mazaniny spádové z lehkého G betonu 300 kg/m3 do 120 mm m3 9, , , K Mazaniny tepelně izolační Mabotherm tl. 60 mm m2 924, , , K Potěry pískocementové vyrovnávací v pásu na zdivu do 30 mm m2 35, , , K Potěry samonivelační Anhydrit tl. 30 mm m2 924, , , K Potěry pískocementové 400 kg/m3 hlazené dřevěným hladítkem do 50 mm m2 391, , , K Montáž dlaždic na terče z umělé hmoty do 150 mm m2 109, , , M MAT Dlaždice betonové vymývané Beta Sázava vel. 400 x 400 x 50 mm m2 109, , , K Osazení stěn dřevěných na MPP do 4,00 m2 kus 1, ,00 345, K Osazení stěn dřevěných na MPP do 10,0 m2 kus 3, , , K Osazení stěn dřevěných na MPP do 12,0 m2 kus 2, , , K Osazení zárubní dveří ocelových dodatečně do 2,50 m2 kus 4, , , K Osazení zárubní dveří ocelových dodatečně do 4,50 m2 kus 8, , ,00 Úpravy povrchů, podlahy, osazení celkem ,94 SOD_ příloha_5/Rozpocet 7/90

8 D 8 Drobné objekty a zařízení 151 K Šachtice domovní kanalizační revizní z betonu prostého do 5,00 m3 m3 6, , , K Osazení poklopů ocelových včetně rámů do 50 kg kus 2,000 84,00 168, M MAT Poklop ocelový pro betonovou výplň A 15 vel. 900 x 600 mm kus 2, , , K Stupadla do šachet litinová vidlicová kus 8, ,00 848,00 Drobné objekty a zařízení celkem ,40 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 K Montáž lešení řadového modulového s podlahami do 200 kg/m2, do 10 m m2 806,440 19, , K Příplatek za každý den použití lešení m ,200 2, , K Demontáž lešení m2 806,440 12, , K Montáž lešení prostorového s podlahami do 200 kg/m2, do 10 m m ,410 13, , K Příplatek za plochu do 6 m2 m3 29,790 0,93 27, K Příplatek za každý den použití lešení m ,300 1, , K Demontáž lešení m ,410 10, , K Lešení lehké pracovní pomocné do 1,20 m m2 972,050 25, , K Lešení lehké pracovní pomocné do 1,90 m m2 170,130 26, , K Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti do 3,50 m m2 27,950 37, , K Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby výšky podlaží do 4 m m ,500 37, , K Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby výšky podlaží do 8 m m2 312,180 42, , K Vložky do dilatačních spár z desek dřevocementových tl. 25 mm m2 90, , , K Odvětrání z trub plastových s ventilační hlavicí DN 125 mm m 47, , , K Osazení mříží z jednotlivých tyčí, za každé zalití kus 68,000 54, , M MAT Tyč ocelová kruhová 11375, d. 16 mm t 0, , , K Osazení madel na stěny kus 18,000 33,50 603, M MAT Madlo invalidní rovné dl. 700 mm kus 6, , , M MAT Madlo invalidní krakorcové sklopné dl. 834 mm kus 12, , , K Osazení výrobků do zdiva do 1 kg kus 8,000 43,60 348, K Osazení výrobků do zdiva do 5 kg kus 33,000 60, , M MAT Trubka plastová hladká DN 125 mm, dl. 400 mm kus 8, , , M MAT Trubka plastová hladká DN 125 mm, dl. 600 mm kus 33, , , K Osazení výrobků do betonu do 1 kg kus 37,000 36, , K Osazení výrobků do betonu do 5 kg kus 16,000 51,40 822, M MAT Trubka plastová hladká DN 125 mm, dl. 400 mm kus 37, , ,90 SOD_ příloha_5/Rozpocet 8/90

9 181 M MAT Trubka plastová hladká DN 125 mm, dl. 800 mm kus 13, , , M MAT Trubka plastová hladká DN 150 mm, dl. 400 mm kus 3, , , M MAT Mřížka větrací kruhová neuzavíratelná se sítí proti hmyzu d. 125 mm kus 44, , , M MAT Mřížka větrací kruhová neuzavíratelná se sítí proti hmyzu d. 150 mm kus 3, , , K Osazení výrobků do betonu do 30 kg kus 1, ,00 155, M MAT Trubka ocelová bezešvá hladká , DN 250 mm m 1, , , K PK Rohože čistící vstupních zón Emco Diplomat 517 G m2 3, , , K PK Rohože čistící vstupních zón Emco Diplomat 517 R m2 4, , , K PK Rámy osazovací zapuštěné z eloxovaného hliníku L 20 x 30 x 3 mm m 15, , , K PK Utěsnění prostupů instalací mezi jednotlivými požárními úseky soubor 1, , , K PK Hasicí přístroj práškový 6 kg kus 10, , , K PK Hasicí přístroj sněhový 5 kg kus 4, , , K PK Hasicí přístroj vodní s nemrznoucí směsí 10 kg kus 10, , , K Bourání příček z cihel do 100 mm m2 6,790 38,70 262, K Bourání příček z cihel do 150 mm m2 54,570 46, , K Bourání zdiva nadzákladového z cihel na MVC m3 10, , , K Bourání příček lehkých deskových nebo sádrokartonových do 100 mm m2 21,650 45,00 974, K Bourání stupňů schodišťových kamenných m 17,500 33,60 588, K Bourání stupňů schodišťových betonových m 35,700 75, , K Bourání stropů z betonu železového m3 1, , , K Bourání podest schodišťových monolitických z betonu železového do 150 mm m2 3, , , K Bourání podkladů nebo mazanin z betonu prostého do 100 mm m3 66, , , K Bourání podkladů nebo mazanin z betonu prostého do 200 mm, do 4 m2 m3 4, , , K Bourání podkladů nebo mazanin z betonu prostého do 200 mm m3 54, , , K Bourání dlaždic keramických do 10 mm m2 211,860 26, , K Bourání říms podokenních předsazených do 100 mm m 15,250 20,80 317, K Bourání rámů oken dřevěných dvojitých nebo zdvojených do 1,00 m2 m2 0, ,00 90, K Bourání rámů oken dřevěných dvojitých nebo zdvojených do 2,00 m2 m2 1,800 72,20 129, K Bourání rámů oken ocelových jednoduchých do 1,00 m2 m2 1, ,00 257, K Bourání rámů oken ocelových jednoduchých do 2,00 m2 m2 58,990 70, , K Bourání rámů oken ocelových jednoduchých do 4,00 m2 m2 6,500 42,70 277, K Bourání zárubní dveří ocelových do 2,00 m2 m2 11, , , K Bourání zárubní dveří ocelových do 4,00 m2 m2 10,970 84,70 929, K Bourání vrat ocelových do 5,00 m2 m2 20,220 65, ,43 SOD_ příloha_5/Rozpocet 9/90

10 215 K Bourání vrat ocelových do 9,00 m2 m2 18,000 40,90 736, K Bourání mříží pevných nebo otevíratelných ocelových do 2,00 m2 m2 11,520 56,80 654, K Bourání otvorů do 0,25 m2 ve zdivu z kamene do 600 mm kus 7, , , K Bourání otvorů do 1,00 m2 ve zdivu z kamene do 600 mm m3 2, , , K Bourání otvorů do 4,00 m2 ve zdivu z kamene do 600 mm m3 4, , , K Bourání otvorů do 0,03 m2 ve zdivu z cihel do 450 mm kus 5,000 72,50 362, K Bourání otvorů do 0,03 m2 ve zdivu z cihel do 600 mm kus 41,000 99, , K Bourání otvorů do 0,09 m2 ve zdivu z cihel do 300 mm kus 15,000 45,00 675, K Bourání otvorů do 4,00 m2 ve zdivu z cihel do 300 mm m3 7, , , K Bourání otvorů do 4,00 m2 ve zdivu z cihel do 600 mm m3 11, , , K Bourání otvorů do 0,25 m2 ve zdivu z betonu prostého do 600 mm kus 6, , , K Bourání otvorů do 0,03 m2 ve stropech do 150 mm kus 24,000 60, , K Bourání otvorů do 0,03 m2 ve stropech do 200 mm kus 6, , , K Bourání otvorů do 0,09 m2 ve stropech do 150 mm kus 4,000 98,80 395, K Bourání otvorů do 0,25 m2 ve stropech do 150 mm kus 3, ,00 444, K Bourání otvorů do 4,00 m2 ve stropech do 200 mm m3 0, ,00 779, K Vysekání výklenků ve zdivu z cihel m3 0, ,00 986, K Vysekání kapes do 0,10 m2 ve zdivu z cihel pro osazení nosníků do 300 mm kus 81,000 91, , K Vysekání kapes ve zdivu z cihel pro zavázání příček do 100 mm m 16,900 52,40 885, K Vysekání kapes ve zdivu z cihel pro zavázání příček do 150 mm m 92,200 86, , K Vysekání rýh ve zdivu z kamene vel. 150 x 150 mm m 4, ,00 709, K Vysekání rýh ve zdivu z kamene pro vtahování nosníků do zdí do 150 mm m 26, , , K Vysekání rýh ve zdivu z cihel pro vtahování nosníků do zdí do 150 mm m 53,800 84, , K Vysekání rýh ve zdivu z cihel pro vtahování nosníků do zdí do 250 mm m 4, ,00 528, K Bourání poklopů ocelových do 4,00 m2 kus 1,000 36,60 36, K Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m ,650 30, , K Vysekání spár ve zdivu z kamene m2 55,050 21, , K Otlučení omítek vnějších stěn břízolitových v rozsahu do 100 % m2 21,960 27,10 595, K Otlučení a odebrání obkladů vnějších stěn z obkládaček keramických, přes 1 m2 m2 30,130 46, , K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 372, , , K Příplatek za každý další 1 km t 4 117,029 5, , M MAT Poplatek za skládku t 1 372, , , K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 372, , , K Příplatek za každých dalších 5 m t 5 489,372 24, ,49 SOD_ příloha_5/Rozpocet 10/90

11 249 K Demolice budov postupným rozebíráním s podílem konstrukcí do 20 % m , , , K Demolice budov postupným rozebíráním s podílem konstrukcí do 25 % m3 203, , , K Demolice budov postupným rozebíráním s podílem konstrukcí do 30 % m3 550, , ,06 Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem ,29 D 99 Přesun hmot HSV 252 K Přesun hmot pro rekonstrukce v objektech výšky do 25 m t 1 556, , ,29 Přesun hmot HSV celkem ,29 D PSV PSV D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 253 K Montáž izolace proti vodě z laků penetračních za studena, vodorovně m2 72,550 3,85 279, M MAT Lak asfaltový Penetral ALP t 0, ,20 670, K Izolace proti vodě stěrkové těsnicí hmotou Combiflex C2 tl. 2 mm, vodorovně m2 618, , , K Izolace proti vodě stěrkové těsnicí hmotou Combiflex C2 tl. 2 mm, svisle m2 29, , , K Montáž izolace proti vodě z pásů NAIP přitavením, vodorovně m2 72,550 36, , M MAT Pás asfaltovaný Glastek 40 Special mineral m2 83, , , K Izolace proti vodě stěrkové těsnící kaší Aquafin 2K, vodorovně m2 406, , , K Izolace proti vodě stěrkové těsnící kaší Aquafin 1K, vodorovně m2 16, , , K Izolace proti vodě stěrkové těsnící kaší Aquafin 2K, svisle m2 766, , , K Montáž izolace proti radonu a metanu z pásů na sucho, vodorovně m2 618,860 27, , K Montáž izolace proti radonu a metanu z pásů na sucho, svisle m2 274,830 76, , M MAT Fólie profilovaná Guttabeta N tl. 8 mm m2 803,660 53, , M MAT Fólie profilovaná sanační s mřížkou Guttabeta S tl. 8 mm m2 179, , , M MAT Lišta ukončovací N m 182,400 56, , M MAT Lišta ukončovací odvětrávací S m 30,700 92, , K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 10, , ,46 Izolace proti vodě a vlhkosti celkem ,35 D 712 Izolace střech 269 K Montáž izolace střech do 10 z laků penetračních za studena m2 109,650 8,35 915, M MAT Lak asfaltový Penetral ALP t 0, ,70 998, K Montáž izolace střech do 10 z pásů NAIP přitavením v plné ploše m2 109,650 96, , M MAT Pás asfaltovaný Sklobit 40 mineral m2 126, , ,60 SOD_ příloha_5/Rozpocet 11/90

12 273 K Montáž izolace střech do 10 z fólií mechanicky kotvených s lepenými spoji m2 117, , , M MAT Fólie střešní Alkorplan tl. 1,5 mm m2 135, , , K Montáž rohů a koutů z izolačních tvarovek lepením kus 9,000 28,40 255, M MAT Tvarovka rohová Alkorplan kus 9,000 61,00 549, K Montáž izolace střech do 10 z textilií ochranných nebo podkladních m2 235,240 28, , M MAT Geotextilie polyesterová Filtek 300 g/m2 m2 247,000 24, , K Montáž izolace střech do 30 z fólií položených volně s lepenými spoji m2 946,370 29, , K Příplatek za sklon do 60 m2 411,360 11, , M MAT Fólie podstřešní difúzní Dekten 115 m ,330 45, , K Montáž klínů náběhových m 29,400 30,20 887, M MAT Klín pro úpravu okrajů plochých střech vel x 80 x 80 mm m 30, , , K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 1, , ,28 Izolace střech celkem ,88 D 713 Izolace tepelné 285 K Montáž izolace konstrukcí podlah z desek, pásů a rohoží na sucho 1x m ,580 7, , M MAT Deska z tvrzeného polystyrénu EPS T 5000 tl. 30 mm m2 262,750 96, , M MAT Deska z tvrzeného polystyrénu EPS T 5000 tl. 40 mm m2 62,630 96, , M MAT Deska z tvrzeného polystyrénu EPS T 5000 tl. 90 mm m2 234, , , M MAT Deska z tvrzeného polystyrénu EPS T 5000 tl. 100 mm m2 138, , , M MAT Deska z tvrzeného polystyrénu EPS T 5000 tl. 120 mm m2 65, , , M MAT Geotextilie polyesterová Filtek 300 g/m2 m2 747,640 23, , K Montáž izolace konstrukcí stěn z desek, pásů a rohoží vložením do bednění m2 75,250 25, , M MAT Deska z pěnového polystyrénu EPS 70 Z tl. 50 mm m2 8,650 82,50 713, M MAT Deska z pěnového polystyrénu EPS 70 Z tl. 100 mm m2 68, , , K Montáž izolace konstrukcí střech z desek, pásů a rohoží volně m ,010 10, , M MAT Deska z minerální plsti Orsik tl. 80 mm m2 526, , , M MAT Deska z minerální plsti Orsik tl. 100 mm m2 857, , , M MAT Fólie parotěsná Jutafol N Standard, 140 g/m2 m2 746,540 21, , K Montáž izolace konstrukcí střech šrouby EJOT z desek a dílců do 170 mm m2 109,650 82, , M MAT Deska z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3035 CS tl. 160 mm m2 111, , , K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 7, , ,45 Izolace tepelné celkem ,47 SOD_ příloha_5/Rozpocet 12/90

13 D 762 Konstrukce tesařské 302 K Demontáž stěn a příček z prken do 32 mm m2 6,540 41,80 273, K Demontáž ramen schodišťových s podstupnicemi se zábradlím do 1500 mm m 22, , , K Montáž laťování střech při vzdálenosti latí do 360 mm m2 946,370 40, , K Montáž kontralatí m 817,900 8, , K Spojovací prostředky m3 8, , , M MAT Řezivo jehličnaté, latě střešní impregnované SM I do 25 cm2 m3 9, , , K Montáž obložení podbíjení a přesahů střech z desek tvrdých m2 125, , , K Spojovací prostředky m2 125,240 20, , M MAT Deska vláknocementová Cembonit FDH tl. 8 mm m2 130, , , K Montáž podlah z fošen nehoblovaných hrubých na sraz m2 257, , , K Spojovací prostředky m2 257,600 20, , M MAT Řezivo jehličnaté středové, fošny SM II tl mm m3 11, , , K Montáž stropnic z řeziva hraněného s trámovými výměnami do 450 cm2 m 289,750 65, , K Montáž podbíjení stropů z prken hrubých na sraz m2 162,400 57, , K Spojovací prostředky m3 13, , , M MAT Řezivo jehličnaté, hranoly SM I do 450 cm2 m3 11, , , M MAT Řezivo jehličnaté středové, prkna SM II tl mm m3 3, , , K Demontáž podlah bez polštářů z prken do 50 mm m2 254,560 51, , K Demontáž podlah na mezipodestě schodiště s polštáři z prken do 50 mm m2 2,760 67,00 184, K Demontáž podbíjení schodiště z prken do 32 mm, do 60 m2 3,280 34,00 111, K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 21, , ,48 Konstrukce tesařské celkem ,33 D 763 Konstrukce sádrokartonové, dřevostavby 323 K Příčky W 111 z profilů a desek A tl. 1x 12,5 mm, EI 30 Rw 47 DB, tl. 100 mm m2 51, , , K Příčky W 112 z profilů a desek A tl. 2x 12,5 mm, EI 60 Rw 55 DB, tl. 150 mm m2 187, , , K Ochrana hran rohů příček z úhelníků Pz m 9, ,00 982, K Zaplentování rozvodů instalací svislé z desek A tl. 1x 12,5 mm m2 56, , , K Nátěry stěn základní penetrační m2 509,840 20, , K Podhledy zavěšené D 112 z profilů a desek A tl. 1x 12,5 mm m2 792, , , K Podhledy zavěšené pro požární předěl K 221 z profilů a desek DF tl. 1x 15,0 mm m2 679, , , M MAT Výlez stropní vel. 600 x 900 mm kus 1, , , K Nátěry podhledů základní penetrační m ,870 20, ,08 SOD_ příloha_5/Rozpocet 13/90

14 332 K Podlahy suché z desek lepených bez podsypu F 142 z panelů tl. 55 mm m2 257, , , K Montáž klapek revizních pro podhledy do 0,50 m2 kus 2, ,00 522, K Montáž klapek revizních pro podhledy do 1,00 m2 kus 1, ,00 522, M MAT Klapka revizní D 171 vel. 600 x 600 mm kus 2, , , M MAT Klapka revizní D 171 vel. 600 x 900 mm kus 1, , , K Montáž střech z vazníků příhradových do 18 m m 817, , , M MAT Konstrukce sponkované, zavětrování, kotevní a spojovací materiál m 817, , , K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 43, , ,00 Konstrukce sádrokartonové, dřevostavby celkem ,03 D 764 Konstrukce klempířské 340 K Krytiny střešní z plechů taškových Rannila Monterrey povrch PE, do 14 m2 249, , , K Krytiny střešní z plechů taškových Rannila Monterrey povrch PE, do 30 m2 285, , , K Krytiny střešní z plechů taškových Rannila Monterrey povrch PE, do 45 m2 411, , , M MAT Těsnění Rannila THTKNA dl mm kus 4,000 65,50 262, M MAT Těsnění Rannila THTKNB dl mm kus 4,000 55,50 222, M MAT Těsnění univerzální Rannila PPI 45T dl mm kus 46,000 65, , M MAT Lávka střešní Rannila VKS dl mm kus 2, , , K Komínky odvětrávací Rannila VPK Js 110 mm, do 45 kus 15, , , M MAT Průchodka PR1 do 50 mm kus 1, ,70 460, M MAT Průchodka PR1 do 102 mm kus 1, ,70 762, M MAT Průchodka PR1 do 228 mm kus 7, , , M MAT Průchodka PR1 do 467 mm kus 3, , , M MAT Průchodka PR MAXI do 660 mm kus 1, , , K Lemování štítové vrchní Rannila LPT, do 30 m 35, , , K Lemování štítové vrchní Rannila LPT, do 45 m 13, , , K Okapnice Rannila LR, do 45 m 116, , , K Úžlabí s těsněním Rannila LJS, do 30 m 9, , , K Hřebeny a nároží s těsněním z hřebenáčů oblých Rannila LHP, do 45 m 65, , , K Koncovky hřebenů sedlové Rannila LHPK, do 45 kus 2, ,00 276, K Spoje hřebenů Rannila LYH, do 45 kus 1, ,00 924, K Lemování prostupů v ploše m2 1, , , K Zábrany sněhové s výstuhou Rannila LE dl mm kus 56, , , M MAT Mřížka ochranná větrací kus 132,000 24, ,40 SOD_ příloha_5/Rozpocet 14/90

15 363 K Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rš. 400 mm, do 30 m 27,850 25,90 721, K Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rš. 400 mm, do 45 m 28,900 30,10 869, K Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rš. 330 mm, do 30 m 40,950 22,20 909, K Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rš. 330 mm, do 45 m 20,000 25,60 512, K Demontáž oplechování parapetů oken rš. 330 mm m 82,900 29, , K Demontáž oplechování zdí rš. 250 mm m 8,500 26,30 223, K Demontáž trub odpadních kruhových d. 120 mm m 49,900 22, , K Oplechování parapetů oken z plechů povrch PE rš. 330 mm m 75, , , K Oplechování okapů z plechů PE rš. 330 mm m 16, , , K Trouby odpadní kruhové rovné Rannila SS 100 mm s objímkami STS m 71, , , K Kolena Rannila SV 100 mm kus 20, , , K Kolena výtoková Rannila SU 100 mm kus 1, ,00 295, K Žlaby podokapní půlkruhové Rannila SH 150 mm s háky SKL m 119, , , M MAT Roh žlabu vnější Rannila SV 150 mm kus 6, , , K Čela žlabů Rannila SG 150 mm kus 10,000 91,00 910, K Spojky žlabů s těsněním Rannila SR 150 mm kus 20, , , K Kotlíky žlabů Rannila SO 150 mm kus 9, , , K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 5, , ,79 Konstrukce klempířské celkem ,46 D 766 Konstrukce truhlářské 381 K Montáž stěn kompletizovaných polozasklených do 2,75 m m2 3, , , M MAT Stěna dřevěná vnitřní vel x 2200 mm kus 1, , , K Montáž stěn kompletizovaných celozasklených do 2,75 m m2 45, , , M MAT Stěna dřevěná vnější vel x 2400 mm kus 2, , , M MAT Stěna dřevěná vnější vel x 2400 mm kus 1, , , M MAT Stěna dřevěná vnější vel x 2100 mm kus 2, , , K Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných m 167, , , M MAT Madlo z masivu vel. 60 x 60 mm m 85, , , M MAT Madlo z masivu vel. 40 x 120 mm m 82, , , K Montáž obložení podhledů jednoduchých z desek přes 1,50 m2 m2 8, , , K Montáž roštů podkladových m 17, , , M MAT Deska vláknocementová Cembonit FDH tl. 8 mm m2 8, , , M MAT Řezivo jehličnaté, latě SM I do 25 cm2 m3 0, ,70 219,12 SOD_ příloha_5/Rozpocet 15/90

16 394 K Montáž oken zdvojených otevíravých s rámem do zdiva do 1,50 m m2 32, , , K Montáž oken zdvojených otevíravých s rámem do zdiva do 2,50 m m2 33, , , M MAT Okno dřevěné S2A vel x 600 mm kus 1, , , M MAT Okno dřevěné S2A vel x 800 mm kus 6, , , M MAT Okno dřevěné S2A vel x 600 mm kus 6, , , M MAT Okno dřevěné S2A vel x 850 mm kus 1, , , M MAT Okno dřevěné OS1A vel. 900 x 900 mm kus 7, , , M MAT Okno dřevěné OS2A vel x 800 mm kus 9, , , M MAT Okno dřevěné OS2A vel x 1950 mm kus 5, , , M MAT Okno dřevěné OS2A vel x 1950 mm kus 6, , , K Montáž oken podávacích horizontálně posuvných do 1,50 m2 m2 1, , , M MAT Okno podávací vel x 900 mm kus 1, , , M MAT Okno podávací vel x 1400 mm kus 1, , , K Montáž dveří otevíravých 1 kř. do 800 mm kus 71, , , K Montáž dveří otevíravých 2 kř. do 1450 mm kus 3, , , K Montáž dveří otevíravých 2 kř. do 1800 mm kus 3, , , M MAT Dveře vnitřní plné Bergamo 10 vel. 600 x 1970 mm kus 26, , , M MAT Dveře vnitřní plné Bergamo 10 vel. 800 x 1970 mm kus 38, , , M MAT Dveře vnitřní plné Bergamo 10 vel x 1970 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní 2/3 prosklené Bergamo 30 vel. 800 x 1970 mm kus 7, , , M MAT Dveře vnitřní 2/3 prosklené Bergamo 30 vel x 1970 mm kus 3, , , M MAT Dveře vnitřní 2/3 prosklené Bergamo 30 vel x 1970 mm kus 2, , , M MAT Kování vrchní dveřní kus 77, , , M MAT Zámek FAB kus 34, , , M MAT Zámek odjistitelný zvenku kus 11, , , M MAT Mřížka větrací oboustranná kus 16, , , M MAT Madlo invalidní rovné dl. 700 mm kus 13, , , K Montáž dveří protipožárních 1 kř. do 800 mm kus 4, , , K Montáž dveří protipožárních 1 kř. do 1100 mm kus 1, ,00 470, K Montáž dveří protipožárních 2 kř. do 1800 mm kus 8, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 15 D3 plné Bergamo 10 vel. 600 x 1970 mm kus 2, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D3 plné Bergamo 10 vel. 800 x 1970 mm kus 2, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D3 plné Bergamo 10 vel. 900 x 1970 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D3 plné Bergamo 10 vel x 2100 mm kus 3, , ,90 SOD_ příloha_5/Rozpocet 16/90

17 428 M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D3 2/3 prosklené Bergamo 30 vel x 1970 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 15 D3 2/3 prosklené Bergamo 30 vel x 2100 mm kus 3, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D3 2/3 prosklené Bergamo 30 vel x 2100 mm kus 1, , , M MAT Kování vrchní dveřní kus 13, , , M MAT Zámek FAB kus 13, , , K Montáž dveří posuvných do pojezdu na stěnu kus 4, , , M MAT Dveře vnitřní posuvné plné Bergamo 10 vel. 900 x 1970 mm kus 3, , , M MAT Dveře vnitřní posuvné plné Bergamo 10 vel x 1970 mm kus 1, , , M MAT Zámek FAB kus 4, , , K Montáž dveří vchodových s rámem do zdiva 2 kř. kus 4, , , K Montáž dveří vchodových s nadsvětlíkem s rámem do zdiva 2 kř. kus 2, , , M MAT Dveře dřevěné vstupní prosklené vel x 3100 mm kus 1, , , M MAT Dveře dřevěné vstupní prosklené vel x 2100 mm kus 3, , , M MAT Dveře dřevěné vstupní prosklené vel x 2950 mm kus 1, , , M MAT Dveře dřevěné vstupní prosklené vel x 2100 mm kus 1, , , K Montáž samozavíračů kus 12, , , M MAT Zavírač dveří hydraulický protipožární Dorma TS 73 kus 12, , , K Montáž stavěčů křídel dveří kus 11, , , M MAT Stavěč dveří kus 11, , , K Montáž dveří skládacích 1 kř. kus 3, , , M MAT Dveře vnitřní skládací plné Bergamo 10 vel. 600 x 1970 mm kus 3, , , M MAT Zámek FAB kus 3, ,50 901, K Montáž oken střešních do krytiny tvarované vel. 550 x 780 mm kus 23, , , K Montáž oken střešních do krytiny tvarované vel. 780 x 1400 mm kus 13, , , M MAT Okno střešní Velux GGL 3059 vel. 550 x 780 mm, C02 kus 22, , , M MAT Okno střešní Velux GGL 3059 vel. 780 x 1400 mm, M08 kus 13, , , M MAT Lemování Velux EDS 1000, C02 kus 22, , , M MAT Lemování Velux EDS 1000, M08 kus 13, , , M MAT Žaluzie zastiňující lamelová Velux PAL Standard, C02 kus 22, , , M MAT Žaluzie zastiňující lamelová Velux PAL Standard, M08 kus 13, , , M MAT Tyč ovládací Velux ZCZ 080, dl. 800 mm kus 8, , ,20 SOD_ příloha_5/Rozpocet 17/90

18 459 M MAT Výlez střešní s lemováním Velux GVK 0000 Z vel. 460 x 610 mm kus 3, , , M MAT Montážní sada Velux BDX, C02 kus 22, , , M MAT Montážní sada Velux BDX, M08 kus 13, , , M MAT Manžeta Velux BBX, C02 kus 22, , , M MAT Manžeta Velux BBX, M08 kus 13, , , K Montáž zárubní obložkových 1 kř. do 170 mm kus 70, , , K Montáž zárubní obložkových 1 kř. do 350 mm kus 4, , , K Montáž zárubní obložkových 1 kř. do 600 mm kus 3, , , K Montáž zárubní obložkových 2 kř. do 170 mm kus 3, , , K Montáž zárubní obložkových 2 kř. do 350 mm kus 1, , , K Montáž zárubní obložkových 2 kř. do 600 mm kus 3, , , K Montáž zárubní obložkových protipožárních 1 kř. do 170 mm kus 2, , , K Montáž zárubní obložkových protipožárních 1 kř. do 600 mm kus 3, , , K Montáž zárubní obložkových protipožárních 2 kř. do 170 mm kus 2, , , K Montáž zárubní obložkových protipožárních 2 kř. do 350 mm kus 2, , , K Montáž zárubní obložkových protipožárních 2 kř. do 600 mm kus 4, , , M MAT Zárubeň obložková 1 kř. tl mm kus 70, , , M MAT Zárubeň obložková 1 kř. tl mm kus 4, , , M MAT Zárubeň obložková 1 kř. tl mm kus 3, , , M MAT Zárubeň obložková 2 kř. tl mm kus 3, , , M MAT Zárubeň obložková 2 kř. tl mm kus 1, , , M MAT Zárubeň obložková 2 kř. tl mm kus 3, , , M MAT Zárubeň obložková protipožární 1 kř. tl mm kus 2, , , M MAT Zárubeň obložková protipožární 1 kř. tl mm kus 3, , , M MAT Zárubeň obložková protipožární 2 kř. tl mm kus 2, , , M MAT Zárubeň obložková protipožární 2 kř. tl mm kus 2, , , M MAT Zárubeň obložková protipožární 2 kř. tl mm kus 4, , , K Montáž desek parapetních do 1600 mm kus 11, , , K Montáž desek parapetních do 2600 mm kus 7, , , K Montáž desek parapetních do 4250 mm kus 4, , , M MAT Deska parapetní se zaoblenou hranou Optalit, dezen mramor š. 250 mm m 30, , , M MAT Deska parapetní se zaoblenou hranou Optalit, dezen mramor š. 350 mm m 17, , , K Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 9, , ,24 SOD_ příloha_5/Rozpocet 18/90

19 Konstrukce truhlářské celkem ,74 SOD_ příloha_5/Rozpocet 19/90

20 D 767 Konstrukce doplňkové kovové 492 K Montáž zábradlí rovných z trubek nebo tenkostěnných profilů do 30 kg m 42, , , M MAT Zábradlí vnější bezbariérové rampy v. 900 mm m 42, , , K PK Schodiště vřetenové d mm s podestami a lávkou, v mm kus 1, , , K PK Žebřík hliníkový výsuvný dl mm kus 1, , , K Montáž zábradlí schodištových z trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 kg m 120, , , M MAT Zábradlí vnitřního schodiště nerez v mm m 13, , , M MAT Kotvení pro dřevěné madlo m 107,500 97, , K Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 71,190 31, , K Demontáž roštů podkladových m2 71,190 13,20 939, K Montáž podlah zvýšených s nosným roštem, Weiss Ausbausysteme m2 120, , , M MAT Konstrukce ohraničující s vydřevením podkladu m2 30, , , M MAT Panely podlahové dřevotřískové vel. 600 x 600 x 38 mm m2 126, , , M MAT Podpěry nosné v. 450 mm kus 70, , , M MAT Podpěry nosné v mm kus 360, , , M MAT Příčníky ocelové z profilů vel. 80 x 40 x 2,5 mm m 550, , , K Montáž dveří otevíravých 1 kř. kus 1, ,00 462, M MAT Dvířka plechová s těsněním vel. 700 x 700 mm kus 1, , , K Montáž dveří protipožárních 1 kř. kus 3, , , K Montáž dveří protipožárních 2 kř. do 1970 mm kus 5, , , K Montáž dveří protipožárních 2 kř. do 2200 mm kus 3, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D1 plné profilované vel. 600 x 1970 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 45 D1 plné profilované vel. 800 x 1970 mm kus 2, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D1 plné profilované vel x 1970 mm kus 4, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D1 plné profilované vel x 2100 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 45 D1 plné profilované vel x 2100 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D1 2/3 prosklené profilované vel x 1970 mm kus 1, , , M MAT Dveře vnitřní EI (EW) 30 D1 2/3 prosklené profilované vel x 2100 mm kus 1, , ,40 Dveře protipožární EI (EW) D1 budou dodány se speciální ocelovou zárubní. 519 M MAT Kování vrchní dveřní kus 11, , , M MAT Zámek FAB kus 11, , , K Montáž samozavíračů kus 4,000 53,90 215, M MAT Zavírač dveří hydraulický protipožární Dorma TS 73 kus 4, , ,60 SOD_ příloha_5/Rozpocet 20/90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů Obr. : Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů pojistná zálivka Z-0 betonová mazanina Obr. a: Ukončení svislé izolace pod pohledovou ochrannou vrstvou

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené)

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 2: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 2 PRÍLOHA Č. 3:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz STANDARDNÍ VYBAVENÍ DOMU NA KLÍČ I.Projektová dokumentace-objednatel Základní projektová dokumentace na RD s osazením budoucí

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V J. HRADCI, DNE ROZ/16319/14/Np Ing. Ivan Nápravník 01.04.2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V J. HRADCI, DNE ROZ/16319/14/Np Ing. Ivan Nápravník 01.04.2014 MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Se sídlem: Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad - odbor rozvoje odd. reg. rozvoje Janderova 147/II (budova bývalého OkÚ I.patro), tel.: 384351188, fax: 384361503,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Nabídkový rozpočet. Sanace střechy PD, Machuldova 572, Praha 4 Z10126-01. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce

Nabídkový rozpočet. Sanace střechy PD, Machuldova 572, Praha 4 Z10126-01. Číslo. Zakázka. Rekapitulace DPH. Region Klasifikace Komentář k zakázce KASTEN s.r.o. Zakázka: Z6- Sanace střechy PD, Machuldova 7, Praha 4 Nabídkový rozpočet Zakázka Číslo Datu vytvoření Rok Fáze zakázky Region Klasifikace Koentář k zakázce Sanace střechy PD, Machuldova 7,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora změna. identifikace datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 53, 278 KRAUPY nad VTAVOU Přemyslova 53, 278 KRAUPY nad VTAVOU Pavel Brambora Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 příspěvková

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

DETAILY POSI-JOIST OBSAH ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2

DETAILY POSI-JOIST OBSAH ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2 DETAILY POSI-JOIST OBSAH DETAILY ULOŽENÍ Strana ULOŽENÍ POSI-JOIST DO NOSNÍKU 2 ZTUŽIDLA OTVORY STĚNY ULOŽENÍ DOLNÍHO PASU NA DŘEVĚNÝ RÁM (S PŘERUŠOVANÝMI VZPĚRAMI) 3 ULOŽENÍ DOLNÍHO PASU NA DŘEVĚNÝ RÁM

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou Smluvený rozsah standardu vybavení součástí a příslušenství bytové jednotky v bytovém domě REZIDENCE SUKOVY SADY HRADEC KRÁLOVÉ Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou IMO-STAR DEVELOPMENT, a.s., Na

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2 SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2 P.1 Podlaha zázemí 1.NP, podlahové vytápění... 2 P.2 Podlaha tělocvičny sportovní palubovka (přesná skladba dle dodavatele... 2 P.3 Mezipodesta schodiště,

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Dveře jednokřídlové otočné levé, ocelová. křídlo hladké plné s polodrážkou, p.ú.

Dveře jednokřídlové otočné levé, ocelová. křídlo hladké plné s polodrážkou, p.ú. Výpis dveří VÝPIS DVEŘÍ 1 DV01/L Dveře jednokřídlové otočné levé, ocelová zárubeň barva RAL - stěna tl. 150 mm, křídlo hladké plné s polodrážkou, p.ú. HPL - barva tmavá šedá, odstín odsouhlasí architekt,

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více