Položkový rozpočet stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet stavby"

Transkript

1 stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady , ,00 0,00 0, Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 20 DPH celkem 10 % % % ,8 SO 02 ZTI - Kanalizace ,2 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem objektu 10 % % % SO ,8 SO Kanalizace ,2 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce 8, Základy a zvláštní zakládání 4, Svislé a kompletní konstrukce 11, Vodorovné konstrukce 9, Komunikace 1, Upravy povrchů vnitřní 5, Úpravy povrchů vnější 9, Podlahy a podlahové konstrukce 2, Výplně otvorů 13, Izolace proti vodě 4, Izolace tepelné 7, Vnitřní kanalizace 0, Konstrukce tesařské 0, Konstrukce klempířské 1, Konstrukce truhlářské 4, Konstrukce zámečnické 0, Podlahy z dlaždic a obklady 0, Podlahy vlysové a parketové 1, Obklady keramické 1, Nátěry 0, Malby 0, Ostatní 1, Trubní vedení 0, Dokončovací práce inženýrskách staveb 0, Lešení a stavební výtahy 1, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4, Staveništní přesun hmot 3, Celkem za stavbu 100, Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Oborová přirážka 0 Přesun stavebních kapacit 0 Mimostaveništní doprava 0 Zařízení staveniště Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu Celkem za stavbu

2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč

3 Rozpočet : 1 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Trubní vedení Dokončovací práce inženýrskách staveb Lešení a stavební výtahy Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Izolace tepelné Vnitřní kanalizace Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy vlysové a parketové Obklady keramické Nátěry Malby Ostatní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Přesun stavebních kapacit 0 0, Mimostaveništní doprava 0 0, Zařízení staveniště 0 5, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 2, Rezerva rozpočtu 0 5, CELKEM VRN

4 Díl: 1 Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 150,00 48, , Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 105,77 200, , Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 105,77 38, , Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 25, , , Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 25,75 270, , Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12, , , Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 344,89 58, , Nakládání výkopku z deponie m3 200,76 60, , Uloženi sypaniny bez zhunění na deponii m3 131,52 14, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 18,69 358, , Obsyp objektu m3 200,76 374, , Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 192,36 10, , Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 0,94 10,80 10, Svahování v hor. 1-4 m2 138,78 42, , Rozprostření ornice, svah, tl. 30 cm, do 500 m2 m2 500,00 107, , Zatravnění+zalití vodou ve svahu m2 500,00 15, , Příplatek za ztížené vykopávky hornina třidy 5-7 m3 14, , , Kamenivo drcené frakce 16/32 t 37,38 430, ,40 Celkem za 1 Zemní práce ,39 Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání Polštář základu z kameniva hr. drceného mm m3 7, , , Železobeton základových desek C 12/15 (B 12,5) m3 13, , , Bednění stěn základových desek - zřízení m2 12,28 518, , Bednění stěn základových desek - odstranění m2 12,28 77,90 956, Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0, , , Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 12, , , Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 25/30 m3 14, , , Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 50,37 383, , Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 50,37 77, , Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli t 0, , , Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 146,00 92, ,20 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ,94 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce a Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 23, , , a Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 91, , , Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm m2 91,18 935, , Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm m2 138, , , Příplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 30 cm m2 119,77 55, , Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) m3 7, , , Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 67,04 407, , Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 67,04 195, , Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 0, , , Komín CIKO 3V UNIVERSAL jednoprůd., pata, DN 20 cm kus 1, , , Komín CIKO 3V UNIVERSAL jednoprůd.střed, DN 20 cm m 5, , , Komín.hlava CIKO pro 3V UNIVER., DN 200 mm m 1, , , Komín CIKO 3V UN. jednoprůd., krycí deska základní kus 1, , , Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 1,00 204,50 204, Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm kus 2,00 399,00 798, Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm kus 1,00 311,00 311, Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 12,00 393, , Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 3,00 458, ,00

5 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 4,00 568, , Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm kus 3, , , Izolace mezi překlady polystyren tl. 4 cm m 27,00 64, , Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 0, , , Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 4,14 318, , Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 4,14 72,70 300, Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli t 0, ,00 793, Výztuž stěn a příček z betonářské oceli t 2, , , Přizdívka z cihel plných CP29 tl. 65 mm m2 10,26 398, , Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 49,11 543, , Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5 tl. 14 cm m2 32,46 588, , Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 2,34 546, ,64 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,42 Díl: 4 Vodorovné konstrukce Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 53, , , Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 247,96 554, , Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 247,96 169, , Výztuž stropů z betonářské oceli t 3, , , Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 4, , , Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 95,76 232, , Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 95,76 58, , Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli t 0, , , Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0, , , Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí t 0, , , Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 2,85 953, , Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 2,85 111,50 317, Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,00 566,00 566, Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,00 65,50 65,50 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,49 Díl: 5 Komunikace a Zřízení lože z kameniva pod dlažbu průměr tl. 300 mm m2 41,18 95, , Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm m2 41,18 225, , Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm m2 23,73 332, , Okapový chodník kačírek tl. 30cm m2 15,00 478, , Osazení obrub dlažeb s opěrou, lože z BP 12,5 m 24,11 268, , Obrubní pás z bet tvarovek nastojato do MVC m 29,21 64, , Kamenivo - kačírek mm t 11,36 550, , Tvarovka KB KLASIK plný 140/65/290 ks 829,00 16, , Zámková dlažba KB UNIHOLAND MINI m2 72,00 208, , Štěrkodrtě frakce 8-63 t 37,92 405, ,80 Celkem za 5 Komunikace ,34 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 169,62 141, , Omítka stěn štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 442,61 98, , Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 134,39 34, , Omítka vnitřní stropů tl.10mm m2 169,62 310, , Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m2 169,62 143, , Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 50,61 478, , Omítka vnitřní stěn tl. 10 mm m2 514,89 221, , Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 119,91 108, ,74 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,59 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m2 33,69 143, , Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 72,72 31, ,02

6 Omítka vnější podhledů tl. 15 mm m2 33,69 285, , a Izolace suterénu POLYFOAM C-350 TG tl. 80 mm bez PÚ m2 38,23 853, , b Izolace suterénu POLYFOAM C-350 TG tl. 120 mm bez PÚ m2 99, , , Zateplovací systém, sokl, POLYAFOAM tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 2, , , a Zateplovací systém, sokl, POLYFOAM tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 37, , , Zateplovací systém, parapet, POLYFOAM tl. 30 mm m2 1,98 778, , a Zateplovací systém, podhled, FASROCK tl. 80 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 33, , , b Zateplovací systém, fasáda, FASROCK tl. 140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 94, , , c Zateplovací systém, fasáda, FASROCK tl. 100 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 14, , , Zateplovací systém, ostění, FASROCK tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 5, , , Zateplovací systém, parapet, FASROCK tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 0, ,00 673, Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 30,00 41, , Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 46,00 137, , Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 25,00 96, , Omítka vnější stěn tl. 15 mm m2 417,39 250, , Montáž výztužné lišty rohové m 76,96 28, , A Lišta rohová Al +integrovaná síťovina m 81,00 15, ,42 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,07 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 3,5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 0, , , Mazanina betonová tl. 4,5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 4, , , Mazanina betonová tl. 5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 7, , , Mazanina betonová tl. 7 cm C 12/15 (B 12,5) m3 1, , , Mazanina betonová tl. 10 cm C 12/15 (B 12,5) m3 9, , , Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 1, , , Pohledová stěrka tl. 10 mm m2 7,65 498, , Potěr ruční zpracování, tl. 35 mm samonivelační anhydritový potěr m2 127,74 409, , Potěr cementový pohledový tl. 10 mm m2 25,01 209, ,09 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce ,78 Díl: 64 Výplně otvorů Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 153,98 74, , Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva kus 2, , , Osazení dveří / balkon oken kus 12, , , Osazení oken kus 4,00 928, , Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm m 30,87 727, , Montáž těsnění oken / dveří páskou m 323,64 24, , Okenní páska venkovní m 142,92 18, , Okenní páska vnitřní m 187,19 16, , Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. st cm kus 5, , , Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. st cm kus 2, , , Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. st cm kus 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 1450/ /1000 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 3105/2450 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 2990/2450 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 2295/2450 ks 1, , ,00

7 Dřevěné dveře, častečné zasklení dvojsklo 900/ /2300 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení dvojsklo 1200/2300 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení jednoduché sklo 900/ /2300 ks 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 1100/ /1000 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení dvojsklo 900/ /2920 ks 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 1000/2350 ks 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 2050/1000 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 3070/ /2700 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 5650/2870 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 1500/2700 ks 1, , , Dřevěné dveře plné 1520/1400 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení jednoduché sklo 900/ /1970 ks 1, , , Dřevěné dveře vnitřní s nadsvětlíkem 700/1970 ks 2, , ,00 Celkem za 64 Výplně otvorů ,74 Díl: 8 Trubní vedení Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm m 35,00 7,90 276, Š2 Dodávka + montáž kontrol. šachtice + příslušenství ACO opticontrol s lapačem písku ks 2, , , Drenážní potrubí, průměr 160mm ACO FF DRAN bm 37,00 82, , Koleno 90 stupňů pro drenážní potrubí DN 160 kus 2,00 250,00 500, Spojovací nátrubek pro drenážní potrubí DN 160 kus 4,00 69,00 276,00 Celkem za 8 Trubní vedení ,40 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá m2 10,65 64,00 681,89 Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 681,89 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 367,20 46, , Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 367,20 35, , Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,h 10 m m2 367,20 31, , Demontáž lešení leh. m2 203,31 39, , Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 203,31 137, ,47 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,64 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 280,10 70, , Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. m 33,00 238, , Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm kus 1 940,00 55, , Zábradlí žár. zinkované výplň tahokov včetně kotvení m 33, , ,40 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ,10 Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 691,56 254, ,77 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,77 Díl: 711 Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfalt. lak penetrační ve specifikaci m2 328,49 8, , Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfalt. lak penetrační ve specifikaci m2 154,97 17, , Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilepením m2 202,07 74, , Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 362,62 74, , Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 128,76 148, ,23

8 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 14,49 88, , Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 150,20 172, , Nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků m2 8,78 242, , Oprac. prostupů pod objímkou, D do 200 mm kus 3,00 198,50 595, Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm kus 3,00 276,00 828, Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm kus 3,00 770, , Nátěr asfaltový penetrační Dekprimer kg 146,00 41, , Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 m2 201,00 112, , Pás modifikovaný asfaltový Elastek 40 dekor m2 366,00 138, , Pás modifikovaný asfaltový Glastek 40 special mineral m2 470,00 121, , Pás modifikovaný asfaltový samolepící Glastek 30 sticker m2 223,00 118, , Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 2 624,28 4, ,48 Celkem za 711 Izolace proti vodě ,64 Díl: 713 Izolace tepelné Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 238,45 23, , Izolace tepelná podlah - volně pásek m 145,42 12, , Izolace tepelná stěn lepením včetně lepícího tmelu m2 13,39 93, , Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2 m2 134,07 128, , Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie DEKTEN m2 134,07 104, , Izolace tepelná podlah, desky, na lepidlo včetně lepidla m2 54,13 118, , Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo včetně lepidla m2 108,77 118, , Izolace tepelná, EPS, na kotvy včetně kotev m2 184,03 220, , Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 138,79 30, , Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 94,98 16, , Těsnění těsnící páskou m 94,98 26, , POLYFOAM C-350 LJ 100mm m2 104,64 514, , POLYFOAM C-350 LJ 120mm m2 26,49 617, , DEKkleber Multi stěrkový tmel kg 745,00 12, , Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl. 60 mm m2 13,21 221, , Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl. 150 mm m2 43,63 591, , Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl. 200 mm m2 114,21 739, , A1 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil tl mm m3 0, , , A2 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil tl mm m3 14, , , Deska XPS tl. 50 mm m2 14,06 243, , A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x215 kus 745,00 12, , Pásek dilatační okrajový 120x12x1000 mm m 153,00 21, , Deska z minerální plsti tl. 25 mm m2 145,73 156, , Deska izolační fasádní AIRROCK HD 100x60x14 cm m2 136,76 340, , Páska těsnící m 100,00 6,37 637, Tmel konstrukční PU ks 14,00 146, , Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 4 302,68 2, ,63 Celkem za 713 Izolace tepelné ,89 Díl: 721 Vnitřní kanalizace Izolace vyplnění pěnou ks 2,00 357,00 714, Vtok střešní PP HL62 pro plochou střechu kus 1, , , Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70 kus 1,00 971,00 971, Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 kus 2,00 765, , Podložka těsnicí pryžová vytlačovaná m 1,00 77,82 77, Střešní vtok - vodor. DN 50 bit. límec ks 1, , ,00

9 Nástavec střešního vtoku mm bit. límec ks 1, , , Střešní vpust - ochraný košík ks 1,00 390,00 390, Kroužek těsnicí DN 100 kus 1,00 70,93 70, Hmoždinka talířová 50 x 300 mm kus 4,00 32,01 128, Zatloukací hmoždinka 8/100 mm kus 4,00 3,11 12, Pěna PU 750 ml studnářská ks 2,00 216,83 433, Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 113,19 1,70 192,42 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace ,33 Díl: 762 Konstrukce tesařské Obložení stěn OSB 22 sraz přibití m2 1,98 310,00 612, Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6,12 8,30 50,82 Celkem za 762 Konstrukce tesařské 663,07 Díl: 764 Konstrukce klempířské Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací m 16,70 296, , Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem m 30,87 484, , Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm m 15,35 657, , Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 550 mm m 10,96 795, , Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm m 45,93 977, , Okapní potubí z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí m 9,30 350, , A Objímka stahovací DN 75 mm kus 1,00 82,24 82, A Objímka stahovací DN 110 mm kus 2,00 92,52 185, Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 870,79 2, ,81 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,68 Díl: 766 Konstrukce truhlářské Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami m2 9,81 212, , Obložení stěn nad 1 m2, palubkami m2 124,07 180, , Podkladový rošt pod obložení stěn m 267,88 57, , Montáž dřevěné obložení betonového schodiště stupeň + podstupeň m 17,76 345, , a Montáž dřevěné obložení podesta m2 1,30 522,00 678, Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu m2 32,93 601, , Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 10,00 79,20 792, Podložka Mirelon 3 mm schodiště m2 6,09 46,60 283, Kotvící technika truhlářských konstrukcí soubor 1, , , Dveře posuvné Sapeli-dveře, zárubeň, stěna/pouzdro ks 2, , , a Podestová deska dub, tl. = 50 mm ks 1, , , b Schodišťový stupeň + podstupněm dub tl. = 50 mm, přesah 20 mm ks 17,00 645, , LADENBURGER Venk.palubka klasik 19x146 m2 148,00 497, , Terasové prkno rýhované 20/140 m2 37,00 633, , Terasový hranol, 50x80mm bm 80,38 86, , Lať profil dřevěný 40/60 mm m 282,03 14, , a Terasový hranol 195x195 mm m3 0, , , Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 700/2050 kus 5, , , Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 800/2050 kus 2, , , Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 900/2050 kus 1, , , Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 7,00 99,76 698, Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 110,30 110, Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 124,70 124, Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2 539,91 1, ,85 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské ,25 Díl: 767 Konstrukce zámečnické

10 Ocelové schodiště, dodávka + montáž soubor 1, , , Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 450,00 1,90 855,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady Montáž podlahových lišt dilatačních m 16,05 65, , Vyplnění dilatačních spár silikonem m 56,06 40, , a Obklad soklíků keram.rovných, tmel,20x10 cm včetně flex.lepidla a spár.hmoty m 25,79 139, , Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 25,79 94, , Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm včetně flex.lepidla a spár.hmoty m2 35,14 340, , Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 13,26 9,40 124, Penetrace podkladu podlahy včetně nátěru m2 35,14 31, , Plastový profil lepený ukončovací m 21,23 94, , Dilatační lišta do dlažby mosaz 10x2500mm ks 7, , , Tmel silikonový á 310 ml kus 12,00 118, , Keramická dlažba dle výběru investora m2 42,00 315, , Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 501,68 7, ,74 Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady ,50 Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové Podlahové lišty připevněné vruty, DB 10/1,5 cm m 84,00 89, , Podlahy mozaikové lepené 1. třída parkety mozaikové 408/408/8 mm, dub m2 103,38 885, , Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 990,43 1, ,82 Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové ,72 Díl: 781 Obklady keramické Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm včetně flex.lepidla a spár.hmoty m2 66,30 443, , Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 66,30 31, , Plastový profil lepený rohový m 58,78 122, , Plastový profil lepený vanový m 5,25 137,00 719, Plastový profil lepený ukončovací m 37,56 90, , Keramický obklad dle výběru investora m2 73,00 315, , Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 657,84 3, ,56 Celkem za 781 Obklady keramické ,12 Díl: 783 Nátěry Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x m2 345,40 29, ,46 Celkem za 783 Nátěry ,46 Díl: 784 Malby Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m bílá, 2 x, penetrace 1 x m2 657,80 53, ,45 Celkem za 784 Malby ,45 Díl: 799 Ostatní Shoz paliva - dodávka + montáž odhad soubor 1, , ,00 Celkem za 799 Ostatní ,00

11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Kanalizace JKSO Objekt SKP SO 02 ZTI - Kanalizace Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč

12 SO 02 ZTI - Kanalizace Rozpočet : 1 Kanalizace REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Vodorovné konstrukce Staveništní přesun hmot Vnitřní kanalizace Ostatní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Přesun stavebních kapacit 0 0, Mimostaveništní doprava 0 0, Zařízení staveniště 0 5, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 2, Rezerva rozpočtu 0 5, CELKEM VRN

13 SO 02 ZTI - Kanalizace Kanalizace Díl: 1 Zemní práce Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 25,48 363, , Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 25,48 38,50 980, Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 51,36 700, , Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 51,36 49, , Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 16, , , Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 145,20 58, , Nakládání výkopku z deponie m3 48,29 60, , Uloženi sypaniny bez zhunění na deponii m3 100,92 14, , Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,29 70, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,00 358, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 7,48 902, , Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 54,00 92, , Příplatek za ztížené vykopávky hornina třidy 5-7 m3 9, , , Kamenivo drcené hrubé frakce E t 24,00 384, ,00 Celkem za 1 Zemní práce ,22 Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 2, , , Železobeton základových zdí C 12/15 (B 12,5) m3 3, , , Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 76,00 406, , Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 76,00 198, , Výztuž základových zdí z oceli (BSt 500 S) t 0, , ,18 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ,13 Díl: 4 Vodorovné konstrukce Stropy deskové ze železobetonu C 12/15 (B 12,5) m3 1, , , Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 8,00 527, , Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 8,00 167, , Výztuž stropů z oceli (Bst 500 S) t 0, , ,43 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,43 Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 59,30 256, ,61 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,61 Díl: 721 Vnitřní kanalizace Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 3,15 160,00 504, Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 9,13 494, , Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 7,10 385, , Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 7,10 410, , Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 8,15 370, , Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 13,80 416, , Potrubí KG dešťové DN 100 x 3,2 mm m 16,20 240, , Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70 kus 1,00 949,00 949, Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 kus 1,00 749,00 749, A Koleno HTB DN 50 mm 45 PP kus 8,00 6,70 53, A Koleno HTB DN 100 mm 45 PP kus 17,00 20,10 341, A Odbočka HTEA DN 100/100 mm 45 PP kus 4,00 39,40 157, A Koleno kanalizační KGB 110/ 30 PVC kus 1,00 23,00 23, A Koleno kanalizační KGB 110/ 45 PVC kus 2,00 23,00 46, A Koleno kanalizační KGB 125/ 45 PVC kus 4,00 33,00 132,00

14 SO 02 ZTI - Kanalizace Kanalizace A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 1,00 24,00 24, A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45 PVC kus 1,00 50,00 50, A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45 PVC kus 3,00 62,00 186, A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 125 PVC kus 1,00 505,00 505, Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 265,43 1,70 451,23 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace ,27 Díl: 799 Ostatní Drenážní systém REHAU - RAUSIKKO, odhad 2x šachta, vsakovací drenáž box, upřesní dodavatel soubor 1, , ,00 Celkem za 799 Ostatní ,00

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Savba: Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY

ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY ZATEPLENÍ ŠKOLKY A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY, NAD KAZANKOU 230 DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY SKLADBY HORIZONTÁLNÍCH KONTRUKCÍ směr od exterieru Nr.: H01 VRSTVY oprava betonových schodišt 0,0

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Stavba : Objekt : Areál CSP a VTP SO 101 OBJ "G" (VTP), rev.04 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce 29 805 0 0 0 0 2 Základy,zvláštní zakládání 4 209 418 0

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ MORAVSKOSI FZSKV KRAJ - KRAJSKY URAĎ CtMl.o SMLOUVY (DODATKU) -4- KUMSP00GECP2 Vď^naiamm at16/zbl5 /kr, odb. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace"

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID-67956 KUJIP@Tl0EL7",,, '' 1,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

Rodinné domy Třeboň Břilice - standardy

Rodinné domy Třeboň Břilice - standardy Rodinné domy Třeboň Břilice - standardy ÚPRAVY PARTERU V OBYTNÉ ZÓNĚ Komunikace a zpevněné plochy komunikace - vrchní vrstvy z asfaltobetonu chodníky - vrchní vrstvy z betonové dlažby Best Klasiko přírodní

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 96 Kč vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka nástřík

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH)

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH) kód Popis Cena Hmotn. SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5 712: Povlakové krytiny 0,5 SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8 712: Povlakové krytiny 2,7 764: Konstrukce klempířské 0,0 SO_04: Objekt OKM 2,3 712:

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

InvesHce do vas budoucnosti

InvesHce do vas budoucnosti lilii KUMSPD78L2 InvesHce do vas budoucnosti Evropská unie ČÍSLO SMLOUVY (PODATKU 'AJfrE_""rok I /Jtr.oďb. DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo č. 133/215/KR uzavřená podle ustanovení 193 a násl. zákona

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 01 - Změna rodinného domu před dokončením 01 - Změna rodinného domu před dokončením. Místo: Velké Přílepy Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 01 - Změna rodinného domu před dokončením 01 - Změna rodinného domu před dokončením. Místo: Velké Přílepy Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: 01 - Změna rodinného domu před dokončením 01 - Změna rodinného domu před dokončením Místo: Velké Přílepy Datum: 22.09.2013 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Ceník prací na rok 2015

Ceník prací na rok 2015 Ceník prací na rok 2015 Ceník prací HSV i PSV je pouze orientační. Přesnou cenu stanovíme po prohlídce nemovitosti a konzultaci se zákazníkem. Cena, za kterou provádíme jednotlivé práce je závislá i na

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky zámečnických prací na stavebních objektech nebo jejich

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014 Mírové nám. 61 Tel.: :+420 326 395 308 GSM.:+420 736 610 331-2 294 29 Bezno Czech Republic Fax: :+420 326 729 773 email: obklady@obklady-viko.cz www.obklady-viko.cz Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více