LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím konáním jsme museli učinit nelehké rozhodnutí přesunu do Domu kultury. Správnost rozhodnutí se nakonec potvrdila, dostavila se podvečerní zima, umocněná intenzivním deštěm. Profesionální vystoupení umělců v teple pod střechou bylo návštěvníky pozitivně hodnoceno. Předání ceny města třem oceněným na návrh místních spolků umocnilo závěrečné upřímné poděkování oceněných před zaplněným sálem Domu kultury. Proběhly volby do Evropského parlamentu, poznamenané nízkou účastí v celé republice. Věřím, že účast na Kunčicích neovlivnila administrativní chyba úřadu, zveřejněná před konáním ve zpravodaji. Volební místnost je samozřejmě již druhým rokem v Kampeličce, tak tomu bude i nadále. Místní to ale zajisté vědí, přesto se chci na tomto místě za pochybení úřadu voličům na Kunčicích omluvit. Příznivou zprávou je, že dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury je skutečností, šest milionů Kč je určeno na zvýšení bezpečnosti uživatelů rekonstrukce chodníků na bezbariérové v Komenského ulici, Šedivské a výstavbu zcela nového chodníku od učiliště do Jankovic. Kromě toho chceme opravit i část dalších chodníků ve městě. Čekáme na výzvy do operačních programů životního prostředí, přes milion korun investovaných do projektů odkanalizování Kunčic chceme zúročit podáním úspěšné žádosti o významnou dotaci, také projekty zateplení školských budov jsou připraveny k podání. Nastává nám doba dovolených, dětem tolik očekávané prázdniny. Přeji pohodu, dobrý odpočinek, načerpání potřebných sil a pozitivní energie. Petr Fiala, starosta města jednání s Ing. Schifferem (gen. ředitel OEZ); projekt revitalizace orlické tvrzi jednání s Mgr. Martínkem a P. Taclem; jednání s M. Wágnerem (předseda SOM Orlicko); předávání maturitních vysvědčení PSŠ Letohrad přijetí delegace rakouských studentů partnerská škola LSG; účast na jednání představitelů samospráv obcí ležících na uvažované cyklostezce Letohrad Králíky; účast na akci Běh harmonie předávání maturitních vysvědčení učiliště PSŠ; Polsko Dny Niemczy jednání s Bc. Čandou (ředitel OCH Ústí n. O.) SÚS Pardubice účast na vyhodnocení kontroly prováděné Finančním výborem ZPk; představení projektu navigace pro nevidomé (Ing. Adamec); jednání s Ing. Taberym (zástupce gen. ředitele ČD) spolupráce města a ČD, rozvoj nádraží; jednání s Ing. Priknerem (ředitel PSŠ); předávání maturitních vysvědčení LSG; přijetí mistrů ČR v hokejbalu ml. dorostu jednání na SFDI Praha jednání s Ing. J. Bartošem z Pardubického kraje a H. Koblížkovou o poskytnutí dotace kraje na rozšíření počtu svozových nádob na bioodpad beseda s občany horních Kunčic o technickém řešení odkanalizování odpadních vod za účasti zástupců zpracovatele projektové dokumentace a předpokládaného budoucího uživatele VaK Jablonné nad Orlicí. Technické řešení spočívá ve vybudování tlakové kanalizace, a to ve dvou stavebních etapách, čímž se dosáhne napojení všech domácností v Letohradě na celoměstskou čistírnu odpadních vod zasedání představenstva VaK Jablonné Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA účast na Kunčickém poháru jednání správní rady společnosti Orlické hory a Podorlicko (Rychnov n. K.); schůzka s jednatelem spol. Bocus a.s.; účast na valné hromadě destinační organizace Východní Čechy (Pardubice); RM účast na jednání výběrových komisí investičních akcí Chodník v Ústecké ulici a Rekonstrukce chodníků na bezbariérové provedení ; schůzka se zástupcem České pošty s.p. stížnosti občanů na dlouhé čekací fronty; cyklostezka Letohrad Žamberk jednání se zástupci dotčených obcí a RNDr. Fialou (manažer Orlicka) jednání s pořadateli MHF zlatá svatba; svatby; účast na zámecké slavnosti (Domov pod hradem Žampach); MHF přivítání hostů, slavnostní zahájení, galapředstavení jednání s hejtmanem Pk (Pardubice); jednání s Mgr. Kotlářovou (řed. ZŠ U Dvora); koncert MHF (Lukavice) návštěva výstavy železničních modelů a Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA nad Orlicí k hodnocení hospodářských výsledků za období 01-04/2009, schválení rozpočtu a příprava valné hromady společnosti na zasedání rady města se zahájením v areálu Klubu biatlonu a seznámení se členů rady s průběhem výstavby nových tras v lokalitě Špitálského lesa zasedání komise pro regeneraci městské památkové zóny k vyhodnocení průběhu a finančního zajištění jednotlivých akcí (čp. 10 na Václavském náměstí, Hotmarova kaplička, průchod v parku, oprava zámecké zdi, hřbitovní kaple, kaple sv. J. Nepomuckého a úpravy ploch relikvií účast na tiskové konferenci k ukončení akce Elektrizace tratě Letohrad Lichkov ; účast na jednání Finančního výboru ZPk jednání s Ing. Brokešem a I. Kurtevem rozpočtové opatření č. 1; účast na jednání poradního sboru ÚP Ústí n. O.; účast na valné hromadě TS Letohrad s.r.o.; jednání s vedoucím OMaI rozpočtové úspory; jednání s L. Markem koupaliště jednání se zástupci ČS a.s. možnost zřízení bankomatu u nádraží; jednání s R. Hartmanem (správa budov); jednání s řediteli příspěvkových organizací města zakončení MHF; Smetanova Litomyšl účast na setkání starostů pověřených obcí s radními Pk (Pardubice) účast na jednání Zastupitelstva Pk (Pardubice) každé pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany každé úterý pracovní porada s velitelem MP Václavského náměstí), návrh akcí z programu regenerace na rok jednání s ředitelem TS J. Adamcem a pracovníky odboru MaI k dokončovacím pracím prostoru pro turisty mezi muzeem a zámkem (stojany na kola, pítko, zatravnění) jednání s Ing. J. Kolaříkem, PhD., ze společností Safe Trees a H. Koblížkovou o zadání inventarizace stromů v majetku města a spolupráci při inventarizaci veřejné zeleně a získání finančních prostředků na její údržbu z prostředků EU prostřednictvím OP ŽP M. Hatka, 1. místostarosta 3

2 Beseda k výročí ukončení II. světové války spisovatelé z KALFu v Letohradě. I za malé účasti občanů proběhla zajímavá beseda. Pro všechny, kteří se nemohli zúčastnit, zveřejňujeme příspěvek Olgy Nytrové Dietrich Bonhoeffer myslitel, etik a mučedník. Udělování Cen Miroslava Ivanova v Praze za významné pomoci našeho města a Jaroměře Josefova je udělování cen stále vysoce prestižní záležitostí. V obřadní síni letohradského zámku budou dne 23. září 2009 uděleny Ceny E. E. Kische českým a slovenským autorům a regionální Cena M. Ivanova. Zuška v rytmu Jazzu Mr. Andrew Lee Davison swingový soubor Melšofon, pěvecký soubor Petrklíč, soubory violoncell a příčných fléten, vyvrcholením bylo vystoupení amerického zpěváka Andrew Lee Davisona, kontrabasisty Františka Uhlíře, bubeníka Jaromíra Helešice a kytaristy Adama Tvrdého. ZUŠ se povedl skvělý jazzový podvečer. Rozpočet 2009 jednali jsme společně se starostou Petrem Fialou, ředitelkami školních zařízení a ředitelem KCL. Současná finanční situace potvrzuje přímé kroky ke snižování příspěvků, které se promítnou do 1. rozpočtových změn roku ročník MHF Koncertovalo se 5. června 2009 v předvečer zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie, Letohrad-Orlice. Vystoupilo Duo Cordefiato (Slovensko) Ivica Encingerová na flétnu, Miriam Brüllová na kytaru a na varhany Rob Waltmans (Nizozemí). Krásně komponovaný večer, kdy všichni odešli nadmíru spokojeni. Koncert se těšil malému zájmu posluchačů. Zahajovací galapředstavení, operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta v Domě kultury, zahájil dne 6. června 2009 starosta města Petr Fiala. Byly uděleny Ceny města Letohrad. 159/2009 RM schvaluje vypsání otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce Revitalizace historického centra města Letohrad 1. etapa Obnova čp. 10 v památkové zóně a v souvislosti s tím dále schvaluje zadávací dokumentaci, 3 členy a 3 náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a 7 členů a 7 náhradníků komise pro hodnocení nabídek. 160/2009 RM schvaluje seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky na stavební práce na akci Chodník v ulici Ústecké v Letohradě. RM schvaluje navržené členy a náhradníky hodnotící komise na stavební práce na akci Chodník v ulici Ústecké v Letohradě. 170/2009 RM schvaluje seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky na akci Rekonstrukce chodníků bezbariérové provedení. RM schvaluje navržené členy a náhradníky hodnotící komise na akci 4 JEDNÁNÍ, ZAJÍMAVOSTI KVĚTEN A ČERVEN 2009 Krásná slova oceněných, paní Věry Blažkové, Stanislava Chládka a Karla Štěpánka, plné lásky k blízkým a k svému městu, umocnila atmosféru. Cenu Grand Prix za rok 2008 převzal v zastoupení Kociánova kvarteta pan MUDr. Zdeněk Stráník. Divadlo F. X. Šaldy opět u posluchačů zabodovalo. Zájem byl veliký i po zásadním rozhodnutí nehrát na terase. Chvála zazněla i od našich polských přátel z Barda a Niemczy. Díky za krásné vystoupení, kdy se všichni snažili. Po představení mě dojal ředitel divadla František Dáňa. Neumím přesně citovat jeho slova, ale vyznal se Letohradu, chválil obětavé organizátory, vnímavé a vděčné obecenstvo. Podle jeho slov se k nám Liberečtí vždy moc těší. V neděli 7. června 2009 vystoupili v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí sopranistka Gabriela Eibenová a na varhany Adam Viktora. Snad vzhledem k změně času vystoupení přišlo málo posluchačů, ale z Letohradu tradičně přijeli. Zpěv a varhany posluchače příjemně naladily. Po skončení koncertu se nás osobně ujal pan starosta Miroslav Wágner a navštívili jsme informační centrum. Dalším pokračováním nedělních koncertů byl koncert v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči. Vystoupili laureáti Ceny Grand Prix Kociánovo kvarteto a Hans Georg Reinertz (Belgie) na flétnu. Osobně jsme předali Cenu Grand Prix Kociánovu kvartetu. Ocenění je potěšilo a velmi si jej váží. Úžasné vystoupení, festival v Dolní Dobrouči již podruhé. Dne 8. června 2009 v hod. vystoupil v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lukavici Hans Georg Reinertz na varhany. Vynikající umělec, který koncertoval již v neděli v Dolní Dobrouči společně s Kociánovým kvartetem na flétnu. Potěšil všechny přítomné. V sobotu 13. června 2009 jsme se zaposlouchali do varhanních tónů v podání francouzského varhaníka Oliviera Deheistera v evangelickém kostele v Horní Čermné. Krásné vystoupení opět odborně vyplnil mezi skladbami František VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE Rekonstrukce chodníků bezbariérové provedení. 176/2009 RM bere na vědomí Zprávu o nákladech na zimní údržbu chodníků. 179/2009 RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zpracování inventarizace stromů v rozsahu (taxon druh, průměr, výška, průměr koruny, fyziologické stáří, perspektiva, vitalita, stabilita zlom, zdravotní stav, technologie ošetření, naléhavost zásahu a opakování, foto dokumentace) se společností SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 945, Rosice, IČ , dle předložené cenové nabídky. 180/2009 RM neschvaluje zapojení se do projektu společnosti GEOGALILEO kartografie Brno, spol. s r. o., IČO , se sídlem Štefánikova 120/51, Brno-Ponava Poznávejme kraje České republiky. Vaníček. Potěšily nás změny, které se udály v kostele. Při nedělním koncertu 14. června 2009 se setkaly žánry. Vystoupil Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové a Duo ťuk. Nejprve v kostele sv. Václava. Počasí umožnilo závěrečné koncertování na zámeckém nádvoří. Vystoupení bylo milým překvapením, nejenom pro obecenstvo. 20. ročník skončil. Velké díky štědrosti sponzorů, příznivců hudby. Spoluorganizátoři, Společnost F. V. Heka, Kulturní centrum Letohrad, pracovníci MěÚ a řada dalších odvedli skvělou práci, která se zúročila ve všech představeních. Všem patří velké poděkování. Výstava Petr Eben poutník labyrintem světa a rájem hudby výstavu uspořádali v Žamberku u příležitosti nedožitých 80. narozenin hudebního skladatele, žamberského rodáka a čestného občana města Žamberk. Vernisáže se zúčastnil syn Marek Eben, který poutavě pohovořil o svém otci. Předávání výučních listů v obřadní síni jsme předávali výuční listy v oborech nástrojař, elektro a zámečník. Se zájmem jsem poslouchal pana Josefa Vencla, za SOU Letohrad, který také odměňoval za významnou reprezentaci a za vynikající výsledky. Všem jsme společně s pedagogy poblahopřáli s přáním všeho nejlepšího v dalším životě. Ing. Zdeněk Maixner, 2. místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Letohrad se koná ve středu od hod. v zasedací místnosti zámku. 181/2009 RM odvolává Ing. Jiřího Slavíka z funkce člena komise pro regeneraci městské památkové zóny a na uvolněné místo jmenuje Ing. Milana Mariánka. 182/2009 RM schvaluje pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na kompletní dodávku zařízení pro upgrade stávajícího pracoviště Czech POINT: 1. ASC HB, a.s Hradec Králové 2. AG COM, a.s., Smiřice 3. TACO CHRUDIM, s.r.o. 183/2009 RM podle 102 odst. 2 písm. g) zákona o obcích a na základě výsledku výběrového řízení jmenuje do funkce vedoucího Finančního odboru MěÚ Letohrad ke dni Ing. Aleše Brokeše. Do nástupu nového vedoucího pověřuje RM zastupováním vedoucího odboru paní Evu Šípkovou. (úplné znění na

3 VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE /2009 RM města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí č. UZSVM/ HUO/2249/2009-HUOM Sp 55/2003 Ji na tyto parcely: st.p.č. 862, st.p.č. 863, st.p.č. 1624/1 a p.p.č. 548/27 v k.ú. Letohrad s ČR ÚZSVM, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, za roční nájemné Kč, od do , a úhradu za bezesmluvní nájemné od do ve výši Kč. 185/2009 RM schvaluje: a) zrušení usnesení 132/2009 a) ze dne , b) záměr pronájmu části p.p.č. 455/15 v k.ú. Letohrad bez třímetrového pruhu podél p.p.č. 455/13 a 452/1 v k.ú. Letohrad. 188/2009 RM schvaluje prodloužení záměru prodeje částí p.p.č. 374/22,374/38 a 374/2 v k.ú. Letohrad o výměře cca m 2 za cenu minimálně 250 Kč/m 2 a současně 230 Kč/m 2 na sdružené prostředky na úhradu inženýrských sítí. Nabídky zájemců o odkup budou obsahovat nabídnutou cenu vč. platebních podmínek, investiční záměr s časovým harmonogramem realizace stavby, předmětem podnikání a počtem vytvořených pracovních míst a dále nákres situačního umístění stavby a pohledy na budoucí stavbu. Nabídky budou předloženy v zalepených obálkách s označením Prodej pozemků pod Qantem v k.ú. Letohrad NEOTVÍRAT na podatelnu MěÚ Letohrad do /2009 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem R. S., D. D., na pronájem části p.p.č. 386/1 v k.ú. Letohrad dohodou ke dni /2009 RM schvaluje navýšení nájmů těchto nebytových prostor: zámek Hartman CZ ze současných 183 Kč /m 2 /rok na 250 Kč/m 2 /rok a zámek restaurace a hotel ze současných 183 Kč/m2/rok na 250 Kč/m 2 /rok od s valorizací každý rok. 193/2009 RM schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 473/77 a 473/46 v k.ú. Letohrad. 194/2009 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na budovu bývalých jeslí čp. 714 v Letohradě ze dne a k Dodatku č. 1 této nájemní smlouvy ze dne , uzavřené s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad Centrum Pod Střechou, Taušlova 714, Letohrad, a to prodloužení nájmu na období do /2009 RM uděluje souhlas panu P.S., L., k zásahu do místní komunikace Dolní cesta v souvislosti s napojením RD na p.p.č 682/1 v k.ú. Orlice k hlavnímu vodovodnímu řádu s tím, že pro vlastní provedení bude vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Žadatel uhradí náklady spojené s uvedením komunikace do původního stavu. 197/2009 RM ukládá správci budov důsledně valorizovat nájemné o míru inflace stanovenou ČSÚ s účinností od /2009 RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč Divadlu, o.s. na akci Děti poznávají lidová řemesla. 201/2009 RM schvaluje finanční příspěvky ve výši Kč z kapitoly Humanitární pomoc těmto organizacím: VZS Pastviny, Kontakt Ústí nad Orlicí, CEMA Žamberk. 202/2009 RM ruší své usnesení č. 155/2009 ze dne /2009 RM schvaluje čerpání podmíněného příslibu ve výši Kč ze závazného ukazatele č Ochrana a tvorba životního prostředí. 205/2009 RM schvaluje prodej automobilu cisternové stříkačky Š 706 RTHP ASC 25 Obci Hejnice za cenu Kč. 207/2009 RM schvaluje s účinností od platy ředitelů příspěvkových organizací města tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení. 208/2009 RM schvaluje seznam zájemců k oslovení k podání nabídky a složení komise včetně náhradníků pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na provozovatele plochy pro kompostování a provozovatele sběrného dvora v rámci akce Integrovaný systém nakládání s odpady města Letohrad a jeho okolí, I.etapa. 209/2009 RM bere na vědomí zprávu o přípravě plynofikace I. části Kunčic a schvaluje podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. 211/2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 106 v čp. 15 s paní Olgou Žižkovou, trvale bytem Nekoř čp (úplné znění usnesení na USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE /2009 ZM schvaluje program svého jednání dle návrhu. 387/2009 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavla Skácelíková, Bohumír Maceška. 388/2009 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Fogla, Pavla Jantače. 389/2009 ZM schvaluje vydání souhlasného stanoviska panu J.S. se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hrklice v k.ú. Kunčice u Letohradu. ZM zároveň souhlasí s možností převedení souhlasného stanoviska třetí osobě. 390/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 11 Pod Hrklicí do změny č. 4 ÚP p.p.č. 251/1, 311, 244/1, 315, 316, 251/11, 251/14, 244/4, 238/1 a 1422 v k.ú. Kunčice u Letohradu do ploch pro technickou infrastrukturu inženýrské sítě (fotovoltaická elektrárna). 391/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 14 Na Orlici u řeky do změny č. 4 ÚP p.p.č. 132 v k.ú. Orlice pro bydlení RD. 392/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 17 Kunešova louka do změny č. 4 ÚP část p.p.č. 336/1 a 339/12 v k.ú. Letohrad pro živnosti, kombinované prvky. 393/2009 ZM uděluje Cenu města Letohrad za rok 2008 panu S.Ch., L., za dlouholetou aktivní činnost v hokejbalu a fotbalu. 394/2009 ZM uděluje Cenu města Letohrad za rok 2008 panu K.Š., L., za dlouholeté působení v tělovýchově. 395/2009 ZM uděluje Cenu města Letohrad za rok 2008 paní V.B., L., za dlouholeté působení v Českém Červeném kříži. INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY SE BUDUJE Ve druhé polovině letošního roku budou uvedeny do provozu dva nové objekty, na nichž je založen Integrovaný systém nakládání s odpady pro Letohrad a okolí. Celý systém vznikal postupně, v návaznosti na řešení priorit Plánu odpadového hospodářství města Letohradu. Jak jsme již čtenáře zpravodaje dříve informovali, vycházíme z podrobné analýzy desetiletého období nakládání s komunálními odpady v našem městě a podle toho připravujeme další kroky tak, abychom dodrželi stále se zpřísňující zákony k ochraně životního prostředí, a současně snižovali finanční náročnost tohoto segmentu hospodaření. Letohrad od zavedení čárového kódu navštívili zástupci některých měst, jako Nového Boru, České Kamenice, Horního Maršova a dalších, aby se inspirovali a využili naše náměty. Naopak i my jsme vyhodnocovali průběžně praxi jiných měst a snažíme se využít pozitivní dopady i u nás. Velmi složité je vyhovět současné legislativě a připravit se na novou, a současně akceptovat všechny neustále se měnící názory úředníků na parametry výběrových řízení, uznatelné a neuznatelné položky nákladů staveb realizovaných s podílem financí od EU, respektive OP ŽP prostřednictvím SFŽP. Od zpracování projektové dokumentace, přes příslušná povolení a výběrová řízení již v současné době probíhá výstavba nové městské kompostárny s počáteční kapacitou 150 tun bioodpadů ročně. Souběžně s tím, a to samozřejmě díky značnému zájmu našich spoluobčanů, rozšiřujeme vybavení území speciálními nádobami na bioodpad. Hlavní myšlenkou tohoto řešení je oddělení odpadů rostlinného původu od ostatního směsného komunálního odpadu, který končí na skládce v Českých Libchavách, a tedy i omezení finanční náročnosti za jeho ukládání. Vzniklý kompost bude v souladu s platnými právními normami dále městem využíván. Občané budou moci od letošního podzimu využít přednostně již známé hnědé nádoby, nebo budou moci předat 5

4 bioodpady v areálu I. sběrného dvora na Orlici. Na snímku je sběrný dvůr ve fázi výstavby dodavatelem je na základě výběrového řízení Vakstav s.r.o. Jablonné n. Orlicí. Sběrný dvůr bude dokončen v letním období a umožní bezplatné ukládání všech druhů odpadů vznikajících provozem domácností, s výjimkou pneumatik a stavební suti, jejichž příjem bude zpoplatněn. Na provozovatele jak kompostárny, tak sběrného dvora probíhá v současné době výběrové řízení. Jako jednu z podmínek provozování jsme stanovili moderní evidenční systém s čárovým kódem, který se osvědčuje nejen u nás, ale i v dalších městech. Potvrzuje se správnost jak identifikace občana čárovým kódem, tak efektivnost svozu odpadů od domu k domu, na rozdíl od stanovišť s kontejnery, která si někteří pletou s volnými skládkami odpadu všeho druhu. V těchto dnech byla také dokončena územní analýza využívání pytlového svozu v roce Již dnes je povinností každého z nás oddělovat ze směsného komunálního odpadu PET lahve, ostatní plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, papír a tyto komodity neukládat do popelnic. Jak důsledně se to provádí v jednotlivých ulicích a domech, se přesvědčíme následnými kontrolami obsahu nádob, tak jak nás k tomu inspirovali v České Kamenici. Pokud budou mít nádoby nevhodný obsah, bude postupováno v souladu s vyhláškou města. Novela zákona o odpadech totiž počítá nejen s výrazným zvýšením poplatků za ukládání na skládkách, ale i s jejich diferenciací podle množství vyprodukovaného občanem (poplatníkem). Připravte se tedy i vy včas na přísnější podmínky, požádejte si o zapůjčení nádoby na bioodpad a zapojte se do pytlového svozu v systému od domu k domu, který probíhá každé pondělí v lichém týdnu, a to celoročně. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE LETOHRAD USPĚL S ŽÁDOSTÍ NA SFDI Letohrad se i v roce 2009 zařadil mezi úspěšné žadatele na Státním fondu dopravní 6 infrastruktury o dotační podporu z programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Po loňském téměř 1 milionu Kč (pořízení a instalace 3 ukazatelů okamžité rychlosti vozidel a výstavba autobusových zálivů v Ústecké ulici) se letos jedná o 3 akce, novostavbu chodníku v Ústecké ulici od učiliště do Jankovic a rekonstrukci chodníků v ulicích Komenského a Šedivská. Dotace ve výši 6 mil. Kč činí 80 % z investičních uznatelných nákladů. Výši dotace lze považovat za významný úspěch, protože žádostí o podporu bylo dvojnásobně výše, než činil celkový objem vyčleněných prostředků v tomto programu. K realizaci výše zmíněných investic by mělo dojít v létě a na podzim tak, aby do byly akce hotové. Naše město se o podporu v tomto programu bude ucházet i v roce příštím, letos musí připravit projekty a získat na ně stavební povolení. Jednat by se mělo o nové chodníky na Orlici (Jablonská ulice), v Kunčické ulici (od Bečvárny po most u Vondrova mlýna), tedy na frekventovaných místech, kde zcela scházejí. Podaří-li se připravit řešení situace u hrdla Václavského náměstí, mělo by být rovněž směřováno do žádosti roku JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČESKÉ POŠTY Na základě stížností mnoha občanů na dlouhé čekání na poště, zejména v odpoledních hodinách v pracovních dnech, zaslal starosta města oficiální stížnost na kvalitu poskytovaných služeb zodpovědným pracovníkům České pošty s.p. do Pardubic. Ve čtvrtek 4. června se na městském úřadu uskutečnilo jednání, na němž zástupci pošty přislíbili monitorování situace a v případě nezlepšení stavu (po zavedení datových stránek) přistoupí k nápravným opatřením. Česká pošta předpokládá, že zavedení datových schránek (k ), které budou povinně zřizovat orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, přinese snížení čekací doby zákazníků na poště. OPRAVA OPĚRNÉ ZDI POD ZÁMECKOU TERASOU V pátek byla zahájena oprava části opěrné zdi pod zámeckou terasou. Opravu provádí společnost Profistav Litomyšl. Ukončení letošních prací je plánováno na 30. září. V rámci letošních prací bude opravena nejvíce poškozená část zdi po celé výšce v šíři cca 10 m. Představuje to rozebrání příslušného úseku kamenného zábradlí, odtěžení zeminy za zdí na zámecké terase, rozebrání zdi a vyzdění zdi nové. Celkový rozsah předmětných prací je cca 950 tis. Kč, z toho je 550 tis. Kč dotace Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městské památkové zóny. Provádění prací s sebou přináší technologická a zejména bezpečnostní opatření v podobě omezení pro užívání terasy, chodníku a části nového autobusového zálivu pod terasou v Ústecké ulici. Předpokládá se, že i v dalších letech bude oprava zdi pokračovat v závislosti na příjmech z dotačních zdrojů. PROJEKT REVITALIZACE ORLICKÉ TVRZI JE OJEDINĚLÝ Ve středu 20. května přijel hejtman Pardubického kraje Radko Martínek do Letohradu za jediným účelem, seznámit se s připravovaným projektem revitalizace středověké tvrze na Orlici. Za přítomnosti starosty města Petra Fialy jej celým objektem provedli představitelé společnosti Eywan s.r.o., Pavel Tacl a Jaroslav Toman. Důkladná prohlídka prostor a seznámení se se záměry investora byla užitečná. Po ní hejtman prohlásil, že přesně takové ojedinělé projekty v rámci celého kraje jsou velmi vítány, měly by být podpořeny a právě ony by do Pardubického kraje měly přilákat více turistů. Společnost Eywan s.r.o. se bude ucházet až o 60% dotaci uznatelných nákladů této investiční akce, která by Letohradu přinesla nepochybně další významné zviditelnění a příliv turistů. Plánovaná výzva do ROP 3.1 (infrastruktura pro cestovní ruch) je plánována v závěru roku Petr Fiala, starosta města MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve hod. oznámila obyvatelka Letohradu, že v Tyršově ulici zahlédla trojici mužů, kteří propichují pneumatiky, lámou stěrače a zpětná zrcátka u osobních automobilů, patřícím návštěvníkům Kopečkové pouti. Ve spolupráci hlídek MP a PČR byla v krátké době na Bečvárně zajištěna dvojice mužů. Jelikož zde vzniklo podezření na spáchání trestného činu, byla celá věc předána k řešení Policii ČR. Dne v 1.58 hod. kontrolovala hlídka MP Dům kultury v Družstevní ul., zda se v objektu nepohybují neoprávněné osoby. Při této činnosti bylo zjištěno, že do budovy vnikli dva mladíci. Strážníci zadrželi J. S. z Nekoře a M. K. z Letohradu. Jmenovaní byli předáni Policii ČR k dalšímu šetření. MP Letohrad SPOLEČNÝ PROJEKT ZÍSKAL KONRÉTNÍ OBRYSY Koncem května loňského roku navštívili zástupci Letohradu poprvé polské městečko Bardo. Cílem jednání bylo navázání kontaktů při přípravě společného projektu financovaného z 85 % z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu přeshraniční spolupráce Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. V září 2008 byl projekt schválen a Letohrad získal možnost čerpat dotaci ve výši Euro. Cílem vzájemné spolupráce je výroba a výměna propagačních materiálů, účast na významných akcích v Letohradu a Bardu či veletrzích. Konečným důsledkem má být především propagace cestovního ruchu v turisticky zajímavém česko-polském příhraničí. Zhotovitelem propagačním materiálů a veletržního stánku se na základě výběrového řízení stala společnost Mediabros s.r.o. Ústí nad Orlicí. Za rok trvání vzájemné spolupráce zavítali polští přátelé do Letohradu ve dnech vrcholících oslav 700 let města, při Kopečkové pouti (pracovnice úřadu z Barda jen překvapeně konstatovaly, že

5 pouť takového rozsahu a počtu návštěvníků ještě nikdy neviděly) a Mezinárodním hudebním festivalu. Zástupci Letohradu jeli do Polska na akci pro děti pod názvem BardoNALD, na Prezentacje Gospodarcze do Żąbkovic Śląskich a v době zpracovávání tohoto čísla zpravodaje na Dny Barda. (údaje v %) VV Věci veřejné S Suverenita EDS Evropská demokratická strana NHŽUE Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy SN-VA Starostové a nezávislí Vaše alternativa N Nezávislí Mandáty: KDU-ČSL: Zuzana Roithová, Jan Březina ODS: Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček, Miroslav Ouzký, Edvard Kožušník, Hynek Fajmon, Andrea Češková KSČM: Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček ČSSD: Jiří Havel, Richard Falbr, Libor Rouček, Pavel Poc, Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Olga Sehnalová Zdroj: Den a místo konání voleb do Evropského parlamentu 2009 omluva za mylně uvedené místo na Kunčicích v LZ Touto cestou bych se chtěla omluvit za mylný údaj v Letohradském zpravodaji, informujícím o místě konání voleb do Evropského parlamentu 2009, kde bylo chybně uvedeno místo volebního okrsku č. 5 na Kunčicích. Přípravu podkladů pro volby jsem měla na starosti a k uvedené chybě došlo zkopírováním špatného, staršího souboru. Děkuji za pochopení. Hana Melicharová, asistentka, MěÚ Letohrad KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVENEC/SRPEN

6 INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2009 Čtyři prázdninové týdny, během nichž se děti ve věku 6 až 13 let rozhodně nebudou nudit. Potkají se s kamarády nebo mohou poznat nové. Je pro ně připraven bohatý program plný her, soutěží, tvoření. Každý týden se vydáme za hranice Letohradu (jednou jen za humna, podruhé o kus dál) prožít dobrodružství, získat nové dovednosti. Otevřeno je pondělí až pátek od 7.00 do 16.00, v pátek pouze do Jednotlivé týdny jsou tematicky zaměřeny, činnosti se budou prolínat. Na každý den je pro děti připraven program s různými činnostmi a hrami. V případě příznivého počasí vyrazíme k vodě. Přihlášky je možné vyzvednout v centru Pod Střechou, na charitě (Na Kopečku), na vratech fary nebo se dá stáhnout z internetu Denní taxa je 80 Kč (provozní náklady a lektorné), cena výletu je uvedena již s těmito náklady. Pro děti je možné objednat oběd (dva dny předem) v jídelně p. Marka (asi 43 Kč/dětská porce). Dítě je nutné přihlásit nejméně 2 dny předem před konkrétním týdnem! Pozdější přihlášky nebudeme tolerovat! Dítě, které přijde ráno nenahlášené, nebude ten den přijato! Změny vyhrazeny, program bude přizpůsoben vrtochům dětí i počasí. 1. týden CESTA KOLEM SVĚTA ZA PĚT DNÍ výlet do Holic Muzeum Emila Holuba, přibližná cena výletu 200 Kč. 2. týden VĚŠTBA DRUIDA PANORAMIXE výlet bude do Letovic, do keltského skanzenu, v případě pěkného počasí bude koupání v nedaleké přehradě. Přibližná cena výletu je 200 Kč. 3. týden DOBRODRUŽSTVÍ HARRYHO POTTERA v tomto týdnu bude i Harryho překvapení pěší výlet v blízkosti Letohradu spojený s plavbou na malých loďkách a opékáním párků. Přibližná cena 110 Kč. 4. týden PEVNOST BOYARD výlet do České Třebové do lanového centra Peklák, přibližná cena je 200 Kč. Centrum Pod Střechou, Taušlova 714, Letohrad, , tel , mob , www. uo.caritas.cz. Tato akce je finančně podpořena Pardubickým krajem. 8 DĚTI DĚTEM V pátek ožily prostory Oblastní charity Ústí nad Orlicí v Letohradě dětskými hlasy. Stejně jako v minulých letech nás navštívily děti z Mateřské školy U Dvora. A opět nepřišly s prázdnou, opět se charita proměnila v ráj hraček. Letos však děti byly natolik štědré, že paní učitelka musela přijet autem naloženým nejméně 8 pytli a jednou velkou krabicí to vše plné hraček! A pro koho tolik hraček? Pro zaměstnance charity, kteří se snad v práci nudí? Kdepak, toto slovo na charitě neznáme. Hračky poputují do Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí, kde udělají radost dětem žadatelů. Za poslední roky se v letohradské MŠ U Dvora vytvořila pěkná tradice, kdy děti žijící v dostatku, darují své, často oblíbené, hračky dětem, které jsou potřebné. Tímto jim za to chceme poděkovat! Zaměstnanci Oblastní charity Ústí nad Orlicí

7 Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří nakoupí zboží mimo prodejnu prodávajícího a mají problémy s vymáháním svých práv. Abyste se podobné situace nedostali, snažte se dodržovat tato pravidla: - rozmyslete si, zda předváděné zboží opravdu potřebujete, - zvažte, zda není cena zboží přemrštěná, - uvažte, zda jste si vědomi výše všech nákladů, např. koupě prostřednictvím spotřebitelského úvěru (výše úroků, zpracování úvěru apod.), - pokud si berete zboží na úvěr, důkladně promyslete, jestli budete schopni splácet pravidelné splátky po celou dobu úvěru, - nikdy nedávejte z ruky svůj občanský průkaz, - před podpisem pečlivě pročtěte smlouvu včetně všeobecných podmínek (především text psaný drobným písmem), - vyžadujte, aby na kupní smlouvě byly uvedeny informace o firmě, od níž výrobek kupujete (název, sídlo, IČO), - pokud s údaji ve smlouvě nesouhlasíte, trvejte na jejich opravě, - požadujte potvrzený záruční list k výrobku a návod k použití v českém jazyce, - pokud byla smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího, máte možnost do 14 dní od ní odstoupit. Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, kontaktujte nás: Občanská poradna Ústí nad Orlicí 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, tel , Provozní doba: PO: a ČT: a Kontaktní pracoviště Letohrad Na Kopečku 356, Letohrad, tel Provozní doba: ÚT: PRÁVA SPOTŘEBITELE ŠKOLY Odpoledne bez nudy Na letošní rok jsme pro naše žáky připravili cyklus tematicky zaměřených odpolední s názvem Odpoledne bez nudy. Většina učitelů přišla s nějakým námětem, jak dětem zpestřit jejich volný čas. Požádali jsme Pardubický kraj o dotaci v rámci grantového programu na volnočasové aktivity a částečně jsme uspěli. Zatím proběhla tři odpoledne, při kterých jsme hledali školní pěveckou hvězdu, batikovali trička a nebo děti z prvního stupně mohly nahlédnout do tajů chemie. Všechny akce se setkaly s velkým zájmem žáků, při batikování pomohli i rodiče. Všem učitelům, kteří se na přípravě podíleli, patří velké poděkování. Teď na děti čekají prázdniny a po nich se můžeme těšit na setkání nejen při výuce, ale i při turnaji v deskových hrách, řešení rébusů, přípravě vánoční kuchyně a možná i dalších akcích. Petr Pupík Odpolední batikování Ve středu 3. června uspořádaly paní učitelky 1. stupně společně s vychovatelkami ŠD odpolední batikování. Zájem projevilo asi 40 dětí, které si vytvořily vlastní originální tričko, tašku nebo ubrus. Děti látku uvázaly pomocí provázku nebo gumiček, ponořily do vybrané barevné lázně a potom s napětím čekaly, jak se jim dílo povede. Na tuto akci byly využity prostředky z grantu, který získala naše škola. L. Václavíková, I. Veselá Exkurze v Brně Budu vám vyprávět, kde jsme byli na exkurzi dne ve středu. Ráno jsme měli sraz v 6.30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO na nádraží ještě spolu s 6. B a paní učitelkou Venclovou a Čapkovou, pak jsme odjížděli rychlíkem do Ústí nad Orlicí. V Ústí jsme čekali 45 minut na vlak do Brna. V Ústí na vlakovém nádraží měli báječný automat na občerstvení, já jsem si koupila pytlík brambůrků, abych měla něco dobrého do vlaku. Do Brna jsme jeli rychlíkem s kupé. V Brně jsme hned navštívili starou radnici, kde jsme viděli brněnský znak a připomněli si tři pověsti města. Poté jsme byli v katedrále svatého Petra a Pavla, zajímavé bylo, že Petrov je postaven na skále podle toho, že Petr znamená skála. Později jsme jeli tramvají do Anthroposu, kde byly pozůstatky pravěkých lidí, a nejúžasnějším zážitkem bylo vidět pravý originál Věstonické Venuše. Přijeli jsme zpátky tramvají a navštívili Špilberk kasematy. To je vězení. Špilberk dříve sloužil jako sklad v době válek. Bydlel tam i baron s baronkou. Tím, že Špilberk všechno vydržel, se stal hlavním městem Moravy. Dále jsme nakoukli do katakomb kapucínů, na sušené mnichy. Zajímavé tam pro mě nebylo skoro nic, protože jsem to tam navštívila už asi sedmkrát, ale přece jen jsem se dozvěděla, že ti mniši se sušili díky průduchům, které byly v každé místnosti. Místnosti byly čtyři, ve druhé ležela ve skleněné rakvi nějaká šlechtična, která nejspíše zemřela v křečích, když jsme ji se třídou viděli, byla ve skroucené poloze. Po katakombách jsme měli rozchod půl hodiny. Na rozchodu mě zaskočilo, když jsem si šla koupit zmrzlinu, že jeden kopeček stojí 14 korun. Zmrzlina byla dobrá, velká, ale drahá. Všem se exkurze líbila a všichni byli nadšení. Přijeli jsme unavení, ale přesto s dobrým pocitem. Cvilinková Petra, 6. A Jaký bych byl učitel? Být učitelem? Proč volit dobrovolně cestu do pekla? Ale vážně, přemýšlím, jaké by to bylo. Dokonce se domnívám, že by mě to (samozřejmě nehledě na vzdělání, které bych musel mít) mohlo i bavit. Ovšem s podmínkou, že bych se vtloukání informací do dětských hlav věnoval jen velmi zřídka, neb z vlastní zkušenosti vím, že by se mne ta smečka brzy pokusila zardousit. Navíc je zjevné, jak je generace od generace rozmazlenější, agresivnější, a tak nějak celkově zvrácenější ano, i my jsme toho důkazem. Vždyť ještě mí sourozenci byli v mém věku celkem slušní, no a já Myslím, že kontrasty jsou zjevné. A tak si představme, jak ta mládež bude vypadat za nějakých deset let. Pokud pominu výše uvedené, alespoň se pokusím představit, že usedám za katedru. Nebudu si dělat iluze, jak bych byl liberální a shovívavý, neb se znám. Ač se mi to samotnému nelíbí, můj názor na tělesné tresty by se pravděpodobně rychle změnil, a to je koneckonců další důvod, proč bych nemohl být učitel fyzické tresty jsou tabu již dnes a možná že někdy v budoucnu bude i zvýšení hlasu na žáka považováno za nevhodnou reakci. V těch dobách bych chtěl studovat učit však ne. Matěj Procházka, 9. B Pasování na čtenáře Ve čtvrtek 28. května jsme na pozvání milých letohradských knihovnic navštívili Městskou knihovnu v Letohradě. Plnili jsme docela obtížné úkoly, v křížovce jsme odhalovali pohádkové dvojice, doplňovali jsme začátky říkadel a dokončovali známá přísloví. Pak přišlo na řadu 9

8 slavnostní pasování na čtenáře s mečem na rameni si prvňáčci převzali průkazku čtenáře s předplaceným ročním členstvím a hezké dárečky. Všem paním knihovnicím upřímně děkujeme za přípravu vydařené akce a dětem přejeme krásné chvíle s knížkou. Za 1. A I. Veselá Naši hokejbalisté hráli v Praze! Družstvo našich žáků z 8. a 9. tříd vyrazilo pod vedením pana V. Janouška do Prahy na republikové finále turnaje škol Hokejbal proti drogám, kde reprezentovali nejen naši školu, ale celý pardubický region. Všichni si zaslouží pochvalu nejen za hru, ale i za slušné vystupování. Děkujeme panu Janouškovi, že žáky do Prahy doprovodil a vedl v zápasech s nejlepšími týmy základních škol v republice. Turnaje se zúčastnili David Richter, Matouš Hrdina, Jiří Krejsa, Vlastík Janoušek, Filip Slavík, Dan Fajfr, David Halbrštát, Dan Urban, Jan Blecha, Matěj Grund, Vojta Uhlíř, Jan Lux. B. Vohníková Draci na dračích lodích Ve středu 17. června se nám naskytla možnost získat zajímavou zkušenost při plavbě na dračích lodích. Vodáci z Nymburka předváděli na Pastvinské přehradě tento zajímavý, let starý sport. Ze školy se přihlásilo 37 žáků a společně se třemi učiteli tak obsadili dvě lodě. Zkušení instruktoři nám ukázali zvláštnosti při ovládání plavidla a na závěr krátkého výcviku jsme si mohli i zazávodit. V rytmu bubnů nasadily obě lodě pekelné tempo a o vítězství rozhodovaly zlomky sekund. Petr Pupík Pasování na školáky Ve čtvrtek 18.června předali naši deváťáci štafetu novým žáčkům. Královský pár z našich devítek přivítal v tělocvičně školy budoucí prvňáky s jejich rodiči. Budoucí školáky pak vyzval, zda by jim pomohli vysvobodit zakleté dcery s jejich princi. Po splnění všech úkolů je pak bodrý král pasoval na rytíře, ochránce potřebných, a na žáky naší školy. Královna je za jejich pomoc a šikovnost obdarovala a paní ředitelka začepila spolu s jejich budoucí paní učitelkou. Odpoledne se vydařilo a královský pár uzavřel prohlášením, že doufá, že škola bude jistě i díky nim v dobrých rukou. L. Venclová 10 Telegraf ZŠ Letohrad U Dvora Den dětí volejbal: přátelské utkání žáků s učiteli divadelní představení v Hradci Králové (8. B, 9. AB) dějepisná exkurze Veselý kopec (8. třídy) Cesta pohádkovým lesem: akce 8. tříd pro MŠ Vyber si, co chceš ukončení školního roku v orlovně, slavnostní zakončení roku 9. tříd na MěÚ Letohrad předání vysvědčení Zahradní slavnost Jednou za dva roky proběhne na naší škole Zahradní slavnost. Letos termín padl na Každá třída si připravila zábavný program (scénky, kviz, taneční vystoupení apod.). Dopoledne se uskutečnila generálka pro naši školu, kde jsme si vyzkoušeli, jaké to je, stát před publikem. Tréma byla, ale povedlo se. Ve 13 hodin naše škola otevřela dveře pro veřejnost. Bylo připraveno bohaté občerstvení, soutěže rodinných týmů, kde každý tým na památku obdržel pamětní list se společnou fotkou. Zájemci si mohli zakoupit různé výrobky našich žáků, prohlédnout si školu, jednotlivé třídy a velký zájem byl o možnost vyzkoušet si pracovat na interaktivní tabuli. Když se blížila 17. hodina, přihnala se průtrž mračen. Kvůli špatnému počasí se nakonec Akademie přesunula do kulturáku. Jako před dvěma lety se i letos vystoupení vydařilo, opět bylo narváno až k prasknutí. Podle ohlasu se program líbil. Díky všem, kteří se na akcích školy podíleli. Den dětí Jako každoročně, tak i tento rok proběhl Den dětí. To znamená, že jsme se neučili, nýbrž soutěžili a sportovali. Hned na začátek jsme se účastnili štafety na stadionu OEZ spolu se ZŠ Komenského. Na první místě se umístilo béčko ZŠ U Dvora. Po štafetách se každá třída odebrala na další sportovní aktivity. Např. vybíjená, florbal, fotbal, přehazovaná, pětiboj v lomu a další. Všichni jsme si to moc užili. Ze všech akcích jsou umístěny fotky na Šárka, Pavla a Štěpa Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Skončil školní rok, před žáky a učiteli se rozprostírá lákavá vidina dvou měsíců ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA prázdnin. Nyní nastala také vhodná chvíle na krátkou bilanci uplynulého období, ale zároveň jsou v plném proudu přípravy příštího školního roku. V posledních letech nás trápil trvalý pokles žáků. Za osm let se počet dětí v naší škole snížil o 113. Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce. školní rok počet žáků školní rok počet žáků Vzhledem k tomu, že třídy lze naplňovat do počtu 30 žáků (výjimku povoluje zřizovatel) a v řadě ročníků se pohybuje počet dětí kolem 32, dělíme pak ve většině případů děti do dvou paralelních tříd. To má samozřejmě velkou výhodu pro žáky a představuje to i mnohem příjemnější práci pro učitele. Komplikace nastává u finančního zajištění. Mzdy jsou výhradně financovány z krajských prostředků, které jsou normativně přidělovány na žáka. Poklesne-li počet žáků v ročníku pod limit, jsme pak nuceni přikročit ke spojení tříd. Tak to proběhlo v letošním školním roce ve třídě šesté a v příštím školním roce budou spojeny v jednu třídy 3. A a 3. B. Optimismem nás naplňuje to, že letos jsme zapsali do prvních tříd už 42 žáků a v příštích letech by tento trend měl pokračovat. Již druhým rokem jsme vyučovali podle našeho školního vzdělávacího programu Pomáháme dětem vkročit do života. V něm klademe důraz především na spolupráci. Organizujeme proto celou řadu celoškolních projektů. Jsme rádi, když se nám podaří v projektech propojit při vzájemné činnosti žáky, učitele i rodiče. S tímto cílem jsme uspořádali Zahradní slavnost. Potěšilo nás, jaké množství návštěvníků se akce zúčastnilo, i to, kolik dětí a učitelů se na její přípravě podílelo. Snažíme se stále zlepšovat podmínky pro výuku. V září jsme začali vyučovat v rekonstruované učebně fyziky a chemie, kde je instalovaná interaktivní tabule. To je zařízení, které umožňuje dotykem ovládat a přemísťovat obrazce, které jsou z počítače promítány na velký formát tabule. Druhou interaktivní tabuli jsme uvedli do provozu během roku ve 4. třídě. Obě tabule jsou neustále v permanenci a práce na nich patří k nejoblíbenějším činnostem žáků. Díky partnerství města Letohradu a polského města Niemcza se nám podařilo navázat kontakty s polskými školami. Učitelé z Niemczy byli pozváni základními školami a základní uměleckou školou na první návštěvu. Domluvili jsme se na tom, že budeme vzájemnou spolupráci prohlubovat. Jako největší problém v současnosti pociťujeme snižování prostředků na provoz v důsledku ekonomické krize. Naší ambicí je být moderně zařízenou školou, poskytovat žákům kvalitní vzdělání v pěkném prostředí. Na závěr bych chtěla poděkovat učitelům, žáků, rodičům a dalším příznivcům za spolupráci a popřát krásné léto. Mgr. Hana Kotlářová

9 LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM obecně prospěšná společnost, Václavské nám. č. 1, Letohrad , tel., fax: , Představujeme nadějné mladé sportovce, studenty LSG Miloslav Příhoda, jezdectví Moje trvalé bydliště se nachází ve Vlčkovicích u Pastvinské přehrady. Avšak mým novým domovem se od února letošního roku stalo Brno, konkrétně klub JS Belcredi Gold Star. Mám zde lepší p o d m í n k y pro trénink, než jsem měl doposud. Sport, který provozuji již od dětství, se nazývá j e z d e c t v í. Konkrétně se věnuji nejvíce d i s c i p l í n ě všestrannost. Je to disciplína k r á l o v s k á m e z i j e z d e c k ý m i s p o r t y, protože je n e j t ě ž š í. Skládá se ze tří poddisciplín: d r e z u r y, crossu, parkúru. Ty se nejčastěji jezdí během 3 dnů. Všestrannost je rozdělena do několika věkových kategorií a stupňů obtížnosti. Těmi nejmladšími jsou děti od 12 do 14 let. Vzhledem k jejich věku jsou vypisované soutěže takové obtížnosti, aby je zvládly. Od letošního roku je nově otevřena kategorie mladší junioři (14 16 let), dále pak starší junioři (16 18 let), avšak při mistrovství Evropy jsou kategorie juniorů sloučené. Následují mladí jezdci (18 21 let) a nejobsazenější skupinou jsou senioři (od 21 let). Tato rozdělení se týkají většinou jen mistrovských soutěží (v rámci oblasti, republiky, Evropy), které se konají pouze jednou do roka. Trénink jednoho koně probíhá denně. Všestranný kůň má program celkem nabitý, jelikož musí stihnout kondiční práce, skokové a drezurní hodiny. Takže správně nachystat koně na závody není vůbec jednoduché. Tréninkový plán si každý trenér volí jinak. Já nejčastěji s koňmi chodím do přírody nadýchávat, jelikož dobrá fyzička je základem všech disciplín. 2x týdně mají koně drezurní výcvik a 1x týdně skokový. Jak jsem se již zmiňoval, v mém novém bydlišti mám tréninkové podmínky lepší, neboť se tu nachází lepší povrchy na jízdárnách a kvalitnější skokové materiály. Dalším plusem je větší dostupnost profesionálnějších trenérů. Pyšnit se mohu 299. místem ve světovém žebříčku (přihlášených je 3.213). Nejlepší Čech skončil na 163. místě, a byl jím Jaroslav Hatla, náš dvojnásobný účastník olympiády v Athénách (2004) a Pekingu, resp. Hongkongu (2008). A v rámci České republiky mi patří 2. a 3. nejvyšší místo v žebříčku dvojic. Mým doposud nejlepším výsledkem je 30. místo z mistrovství Evropy juniorů z loňského roku nebo 42. místo z mistrovství světa 7letých koní. Pro letošní sezónu mám s e s t a v e n ý celkem bohatý plán. Se svými koňmi Gombou a Oswaldem bych rád a b s o l v o v a l několik soutěží na úrovni CCI** ( m e z i n á r o d n í závody s celkem velkou o b t í ž n o s t í, neboť nejvyšší soutěž, která e x i s t u j e, CCI****, jsou olympijské hry). A také doufám, že splním kvalifikaci na m i s t r o v s t v í Evropy mladých jezdců do belgického Waregemu. Avšak mým největším stanoveným cílem jsou olympijské hry v Londýně roku 2012, na které se chci s koňmi postupně připravovat. Společně v Evropě Společně v Evropě je název projektu k podpoře předsednictví ČR v Radě EU, pod kterým se skrývá korespondenční soutěž skupin studentů škol z Pardubického kraje o členských zemích Evropské unie. Po 5 kolech dospěla naše soutěž k závěru. Z původních 74 skupin vydrželo do finiše skupiny v kategorii speciálních škol. Soutěžící zodpověděli v 5 kolech na 905 otázek (z geografie, historie, kultury, společnosti...) a mohli získat bodů. A jak to dopadlo? 1. místo Gymnázium Dašická Pardubice s body, 2. a 3. místo studenti Gymnázia Žamberk. A na krásném místě se umístily studentky sexty našeho LSG: Pája Vágnerová, Klára Beranová, Lucka Krajčírová a Eva Vacková. Všichni soutěžící byli na závěr v úterý slavnostně odměněni v prostorách našeho gymnázia, kde z rukou paní ředitelky Jitky Macháčkové převzali ceny. Všem zúčastněných gratulujeme. Úspěch studenta septimy Jakuba Dvořáka Letos u příležitosti významného životního jubilea sira Nicholase Wintona, který se v květnu dožil úctyhodných 100 let, a pro připomenutí 70 let od odjezdu několika vlaků do Velké Británie, ve kterých tento muž zachránil celkem 669 především židovských dětí z území Protektorátu Čechy a Morava před transporty, byly vyhlášeny literární, výtvarná a fotografická soutěž (více na www. wintontrain.eu). Ve fotografické soutěži postoupil do nejužší třicítky student septimy Jakub Dvorák, jehož práce se nakonec umístila na krásném 15. místě z celkem 500 odeslaných. V pondělí převezme v Praze ocenění a odměnu. Jakubovi blahopřejeme. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Prague Junior Note (Výlet do Prahy) Čtyři žáčci ve věku 6 10 let z klavírní třídy p. učitelky Dominikusové se vydali na zkušenou do Prahy. Ve dnech 5. a se zúčastnili 18. ročníku soutěže ve hře na klavír Prague Junior Note Byli to Tobiáš Malý, Michaela Šilarová, Renata Urbanová a David Komínek. Soutěž probíhala v nádherném prostředí Sálu B. Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí. Přestože se naše děti mezi 152 soutěžícími neumístily na předních místech, kontakt s českou klavírní špičkou byl pro ně obrovským zážitkem a zkušeností. Přivezly si spoustu dárků, ale také povzbudivé hodnocení svých výkonů od předsedy poroty, významného českého klavíristy a pedagoga prof. Ivana Klánského. Malí letohradští klavíristé přijeli ze soutěže nadšení a dostali chuť pustit se znovu do nácviku nových a zase těžších skladeb. Za rok se chtějí do Prahy určitě vrátit. Za klavírní odd. O. Dominikusová, ZUŠ Letohrad 11

10 12 DIVADELNÍ BUDOVA Rok 1925 byl v dějinách ochotnického spolku Kolár zapsán zlatým písmem. Byl uskutečněn dávný sen všech ochotnických divadelníků. Došlo ke stavbě divadelní budovy a divadlo se pak přestěhovalo pod vlastní střechu. Výstavbě divadla předcházel nedostatek vhodných místností. To zavinilo časté stěhování ochotnického divadla. Během let se stávalo, že divadelní rekvizity musely být ukládány na delší dobu na půdu radnice. Již roku 1895 byl podán návrh na vytvoření stavebního fondu divadla. Podnět z roku 1918 ke zřízení fondu pro stavbu budoucího spolkového domu ukázal, jaké řešení bylo považováno za nejvhodnější. Palečkův sál v té době již nevyhovoval požadavkům rozvoje divadelních činností. Smetanovy slavnosti v roce 1924 ukázaly, že stávající situace je neudržitelná, a proto v Koláru začala vznikat myšlenka na co nejrychlejší řešení nevyhovující prostorové situace. Výstavba divadelní budovy nebyla považována jen za záležitost divadelního spolku Kolár, ale celého města a občanstva. Z vlastních Divadelní budova v Kyšperku prostředků mohl Kolár uvolnit pouhých 12 tisíc korun. Stavební parcelu darovalo město, hypotéku v prvním pořadí půjčila městská spořitelna a v druhém zajistilo opět město. Členstvo a občanstvo zaručilo směnky téměř 300 tisíc korun. Zbytek byl uhrazen dary občanů, rodáků a přátel města a ochotnických spolků. Kromě kulturního poslání divadla bylo nutné zamyslet se nad otázkou finanční a promyslet způsob, jak udržovat, financovat a využívat novou účelovou budovu. Ochotníci si uvědomovali problematiku údržby divadelní budovy v malém městě, jakým byl Kyšperk. Proto Kolár od počátku počítal s využíváním budovy i pro jiné účely. Na schůzi 2. února 1925 byl přijat návrh, aby pozemek u sv. Anny, kde dnes divadelní budova stojí, byl získán od obce pro stavbu divadla. Ochotníci začali intenzivně jednat s představiteli města. Jejich návrh byl příznivě přijat. Při jednáních ochotníků s městem předložili divadelníci důvody, které mluvily pro výstavbu divadla. Prvním důvodem byl jediný sál ve městě, který prostorově a hygienicky naprosto nevyhovoval pro reprezentaci města. Dalším důvodem byla koexistence s legionáři, kteří v Palečkově sále vedli biograf, a tudíž bývalo často znemožněno používat sál na zkoušky, potřebné na divadelní hry. Často docházelo k nedorozumění s majitelem sálu. Poslední důvod pro uskutečnění stavby divadla byl nově získaný pozemek pro výstavbu a jasná podpora obyvatelstva města Kyšperka. Před položením základního kamene k výstavbě divadla se konalo patnáct schůzí ochotníků za účastí zástupců města. Na těchto schůzích byly projednávány přípravy, aby mohlo být přikročeno k výstavbě divadla. Divadelníci v rámci přípravy na stavbu budovy navštívili divadla v okolí, aby se vyvarovali chyb při výstavbě divadla. Na jaře 1925 byly přípravy na stavbu divadla v plném proudu. Zřízen byl stavební odbor, vypsána soutěž na stavbu divadla a zároveň bylo určeno, že stavebníkem a majitelem je spolek,,kolár. Dne 26. června 1925 bylo určeno datum 6. července k položení základního kamene a ustanoven program práce. Určeno bylo, že stavba musí být do čtyř měsíců hotova, aby 28. října mohlo být uskutečněno zahajovací představení. Jako první představení byla uvedena dne 28. října 1925 hra Noc na Karlštejně v režii Jaroslava Pechy, který po dlouhá léta působil jako správce divadelní budovy. Ovšem na konečných úpravách budovy se dál pilně pracovalo a divadlo bylo slavnostně otevřeno dne 12. září Jak již bylo řečeno, nová budova měla sloužit i jiným účelům než jen divadelním. Budovu využívaly i ostatní kyšperské spolky pro své valné hromady a sjezdy. V novém divadle působili i legionáři se svým biografem, Požár budovy v roce 1933 který se paradoxně stal důvodem sporu, jenž vedl k výstavbě nové divadelní budovy. Dva roky po oficiálním otevření divadla končila legionářům biografická licence. Této situace využily spolky Kolár i místní kyšperský Sokol, který se snažil získat volnou koncesi pro biografickou činnost. Jednání mezi Kolárem a Sokolem byla napjatá a vedla do nepěkných krajností. Zpočátku měli ochotníci licenci na dosah ruky, ale pochybnou intervencí,,nepovolaných osob vyzněl výsledek v neprospěch divadelníků. Koncesi obdržel Sokol, a zároveň byla udělena druhá koncese, kterou znovu získali legionáři. Oba majitelé koncesí v divadelní budově střídavě promítali a Koláru platili alespoň nájem z promítání. Dne 23. dubna 1933 přišla pohroma, když divadlo ve tři hodiny ráno vyhořelo. Mnozí občané Kyšperka se tuto hroznou zprávu dozvěděli z ranního hlášení pražského rozhlasu. Ještě u požáru byla zahájena akce ve prospěch postiženého divadla a již dne 27. srpna 1933 byly opravné práce ukončeny. V nově opraveném divadle následovala další bohatá ochotnická činnost, kdy byla uvedena celá řada divadelních představení, z nichž největší ohlas měly Fidlovačka, RUR, Jízdní hlídka, Bílá nemoc, Strakonický dudák, opereta Gejša, Na tý louce zelený a Uličnice. Dvorana sloužila kultuře do otevření nového kulturního domu ( ), potom byla budova přestavována a přestavba na tělocvičnu dokončena v roce Zdroj: Kolektiv autorů: Město Kyšperk/Letohrad ; Karel Plíhal: Spolkový život města Kyšperka (Letohradu) a jeho okolí v první polovině dvacátého století; fotografie z archivu městského muzea Upřesnění informací z příspěvku o vile továrníka Fischla v minulém vydání LZ: Zakladatel továrny Gustav Fischl ( ) měl s manželkou Leonií Jerusalemovou následující děti: Marta ( , Lodž), provdaná Glucková (Rudolf) Marie ( , Trawniky), provdaná Glucková (Otto) Erna (*1898), provdaná Tutschová (válku přežila) Valerie ( , Osvětim), svobodná Alexander ( ), přežil Osvětim, manželka Milada Becková Alexander a Milada měli děti: Zdeněk ( , Terezín)

11 DALŠÍ ZPRÁVY MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - LETOHRAD SLAVÍ LETOS 20. VÝROČÍ Na konci roku 1989 vzniklo v Letohradě občanské sdružení, které si dalo za cíl rozvíjet kulturní život města a jeho okolí. Při hledání názvu padla logicky volba na jméno národního buditele, skladatele a hudebníka Františka Vladislava Heka, známějšího spíše díky románu A. Jiráska jako F. L. Věk. Tento buditel prožil závěr života u své dcery v tehdejším Kyšperku a je zde také pohřben. Na tuto skutečnost dodnes upozorňuje pomníček, který je umístěn na boku zvonice u hlavního letohradského kostela sv. Václava. Občanské sdružení tedy přijalo název Společnost F. V. Heka. Hned na jaře dalšího roku uspořádalo sdružení 1. ročník festivalu, proti dnešnímu stavu ve velice skromných podmínkách, a do koncertů zapojilo především hudebníky regionu. První dva ročníky festivalu navíc nesly název Varhanní festival, neboť převažovaly koncerty s dominantním uplatněním tohoto královského nástroje. Od třetího ročníku nese festival název Mezinárodní hudební festival Letohrad. Postupně totiž vedle renomovaných českých umělců představoval festival také přední zahraniční interprety, a to nejen z Evropy, ale i ze zámoří (USA, Japonsko, Venezuela, Brazílie...). Od třetího ročníku se také do organizování festivalu aktivně zapojilo Město Letohrad. Termínem festivalu byl původně květen a červen. Postupně se festival posouval za Kopečkovou pouť, až se v poslední době ustálil na první dva červnové víkendy. Z původních čistě letohradských koncertů se festival začal rozšiřovat také do okolních městeček a obcí podorlického regionu (v letošním roce se koncerty kromě Letohradu konaly rovněž v Jablonném nad Orlicí, Dolní Dobrouči, Lukavici a Horní Čermné). A to je jistě věc velice pozitivní, neboť dochází k výrazné kulturní kooperaci celého regionu. Do organizace festivalu se totiž aktivně, kromě již dříve zmíněných organizací, zapojují obecní nebo farní úřady zúčastněných obcí, navíc veliký díl práce převzalo Kulturní centrum v Letohradě. Díky pozitivní domluvě těchto subjektů se podařilo rozvinout letohradský festival do takové míry, že se dnes právem řadí k předním hudebním festivalům vážné hudby nejen v regionu, ale v celé České republice. Stačí zalistovat v programech minulých ročníků, kde se kromě předních zahraničních interpretů objevují také renomovaní čeští umělci a tělesa (např. Dagmar Pecková, Josef Suk, Pavel Šporcl, Lucie Bílá, Kociánovo kvarteto, Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, filharmonie z Hradce Králové nebo z Teplic, přední česká vokální tělesa Schola Gregoriana Pragensis, Boni pueri, Jitro ). Letošní 20. ročník prestižního festivalu pokračoval v této jedinečné tradici a zajímavou dramaturgií důstojně oslavil veliké festivalové výročí. I přes nepřízeň počasí nejvíce zaujalo operní galapředstavení Prodané nevěsty v DK Letohrad, které sledovalo 400 diváků. I přes nedostatek prostoru a nemožnost scénického provedení jsme mohli být svědky velikého a především kvalitního představení. Operní soubor libereckého divadla totiž vytvořil zcela novou formu operní produkce (a přitom muselo být vše spíše dílem momentální improvizace, neboť původní dramatizace byla připravena na zámeckou terasu). Sólisté totiž hráli a zpívali přímo mezi hráči orchestru, a díky jejich pěveckému, ale i hereckému umění připravili festivalovému publiku zážitek, na který se nezapomíná. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem spoluorganizátorům festivalu, především Městu Letohrad, za pomoc a výraznou podporu. Jak jsme se shodli, budeme se všichni společně snažit, aby letohradský Mezinárodní hudební festival dále rostl ke kráse a prospíval tak Letohradu i celému regionu. František Vaníček MĚSTO LETOHRAD SALZBURG SEVERU Přídomek Salzburg severu patří Letohradu jistě právem. Kdo z Vás navštívil rakouský Salzburg, rodiště hudebního génia W. A. Mozarta, město plné památek a kultury, jistě ví, o čem je řeč. Letohrad totiž není pouze městem sportu, městem s největší koncentrací mistrů světa a Evropy a medailistů ze světových a evropských šampionátů v biatlonu na jeden čtvereční kilometr, městem s nejlepším fotbalovým a hokejbalovým týmem Pardubického kraje, Letohrad se totiž může právem pyšnit také přídomkem město kultury. Šestitisícové město nabízí totiž celou řadu kulturních památek jedinečný barokní kostel sv. Václava s impozantním vstupním průčelím v italském slohu a s jedinečnou vnitřní štukovou výzdobou, rozlehlý zámek, kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, další kostely a kaple, jedinečné Muzeum řemesel v opraveném Novém dvoře a další unikátní památky. Nicméně také současnost žije bohatým kulturním životem. Kromě Kulturního centra se na rozvoji kultury také podílí úspěšná ZUŠ A. Muchy. Tato škola je pojmenovaná po další významné osobnosti kulturního života, která je spojena s Letohradem. Úspěšná a známá jsou také instrumentální a vokální tělesa města (jmenujme alespoň Brass Band, Big band, sbor Famila cantorum atd.). Ve městě se rovněž každým rokem koná setkání autorů literatury faktu. Již 20 let obohacuje kulturní život města a celého regionu Mezinárodní hudební festival Letohrad, který tak výrazným způsobem pomáhá naplnit onen uvedený přídomek Letohrad Salzburg severu. Převzato z Orlického deníku sobota MUZEUM ŘEMESEL ZÍSKALO VYSOKÉ OCENĚNÍ Muzeum řemesel spolu s restaurací Na Sýpce v Novém dvoře v Letohradě získalo 1. místo jako nejlepší turistický cíl celých Východních Čech v soutěži turistických regionů. Soutěž Cen Kudy z nudy uspořádala agentura Czech Tourism pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR. Soutěžilo se ve dvou skupinách ceny turistických regionů a v jednotlivých podkategoriích (od adrenalinu až po zimní sporty). Soutěž odstartovala 1. března 2009 a do 30. dubna 2009 rozhodovali o nominacích návštěvníci portálu cz a zástupci krajů a turistických regionů. Favority hledali ve 14 podkategoriích a 15 turistických regionech z 2400 nabídek. Odborná porota vybrala z nominovaných v každé podkategorii a regionu tři nejlepší. Ceny vítězům byly předány na slavnostní ceremonii v TOP Hotelu Praha 17. června KUNČICKÉ PODIUM UŽ ZASE STOJÍ Kunčické podium hoří. To byl jedno srpnové odpoledne v roce 2007 šok pro všechny členy SDH Letohrad-Kunčice, kteří si na hřišti tři roky předtím postavili svépomocí nové podium. Stáli jsme tam a dívali se, jak dřevěnou konstrukci pohlcují plameny, nic jiného se v té chvíli dělat nedalo. Do doby, než jsme si toto podium postavili, všechny koncerty kapel a jiné akce se odbývaly na návěsu za kamion. Ještě v okamžicích, kdy se hroutila kovová konstrukce a dohořívaly poslední zbytky našeho podia, rodila se myšlenka na stavbu nového. Velkým impulsem k tomu byl čin krajského radního Petra Šilara, který sehnal dřevo na stavbu nového podia, a příslib Petra Fialy, starosty města Letohrad, že město zaplatí náklady na pořezání. Hlavně jim děkujeme za pomoc, protože sami bychom potřebné prostředky na pořízení materiálu dohromady nedali. Hned za čerstva, ještě tentýž rok při pouti, jsme uspořádali sbírku a spolu s darovanou částkou od pořadatelů Kunčického kraválu jsme tak získali dalších více než 47 tisíc korun. A tak v letošním roce, po nezbytném stavebním povolení, na základech starého podia, začala pod vedením Franty Kylara a Pavla Sýkory stavba nového. K dokončení stavby nás tlačil termín závodů extraligy. Po přípravných pracích koncem roku 2008 se vlastní stavba díky obětavosti členů SDH Kunčice, kteří v průběhu 2 měsíců odpracovali na stavbě téměř 900 brigádnických hodin, podařilo podium dokončit včas. Při závodech extraligy ČR a za účasti družstev z Německa a Polska ověřila kvalitu našeho díla i kapela Metaxa. Ještě jednou poděkování Petru Šilarovi, Petru Fialovi, Pavlu Sýkorovi, Frantovi Kylarovi a všem členům, kteří se na stavbě podíleli, též soutěžákům z B týmu. Další akcí, na kterou Vás srdečně zveme, bude kunčická pouť 6. září starosta SDH, Ladislav Sýkora Pepa Karel 13

12 SPOLUPRÁCE MEZI RYBÁŘSKÝMI SPOLKY LETOHRAD A NIEMCZA NAVÁZÁNA MO ČRS Letohrad a rybářský spolek partnerského města Niemcza z Polska navázaly na úvodním setkání spolků, na kterém byli po podpisu partnerství mezi oběma městy v dubnu 2009 účastni zástupci obou stran. S tamními zástupci rybářského cechu se velice rychle podařilo najít společná témata, ani mírný rozdíl v jazyku nebyl již po chvíli překážkou. Naši zástupci se v měsíci květnu zúčastnili oslav města Niemcza svou přítomností na rybářských závodech, které se konaly na místním rybníce. Na oplátku zástupci polského spolku přijeli na naše závody, které se konaly na našem rybníku Mostiska. Po vzájemném posezení a diskuzi v naší nové klubovně byla cítit z obou stran vřelost a spokojenost s takovou dosavadní formou vzájemných návštěv. Zároveň byla naplánována další forma vzájemné spolupráce, která by mohla vzniknout nejen mezi dospělými, ale zvláště mezi naší mládeží, a to i za podpory kraje či Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce. Poděkování patří městu Letohrad, které uspořádalo úvodní setkání spolků v Niemcze. Moc se těšíme na pokračování a prohlubování tohoto nového přátelství. Fiedler Lubomír, jednatel MO ČRS Letohrad KVĚTEN U SKAUTŮ Světlušky z celého našeho střediska Bratra Robina Letohrad se setkaly v Urbance, aby se blíže seznámily a taky poznaly místa, která možná ještě neviděly! Přespaly v klubovně a v sobotu ráno se vypravily na výlet do Toulovcových maštalí a do skanzenu na Veselém kopci. Jak se jim tam líbilo, co zažily a co je nejvíc zaujalo? To se dozvíte z jejich postřehů. Anička a Petra napsaly: Střecha ze sena, stroje na obilí, loutky, kočárky, komíny byly drahý a to že jsme viděly pana dráteníčka a byly jsme ve mlýně. Nám se nejvíc líbila roscvička dále se nám líbilo krásné odpolední slunce ve skanzenu a příjemném poslechu paní průvodkyně trio Lída, Bára, Bára Terezka napsala: Noc byla pěkná, vyprávěli jsme si vtipi a supr byl hlavně rozhlas v autobusu Na víletě se nám moc líbilo. Ale ze všeho nejvíc se nám libili skály. Majda a Verča Nám se líbily chaloupky. Eštěse skály a prostě se nám líbilo všechno. Anežka a Kája 14 Líbily se mi ty skály, četla jsem si co je na nich napsaný. Potom se mi líbyl i ten Veselý kopeček. A taky jsem se něco dozvěděla, že to neměli moc lehké práce. A jedla jsem vysočinu na Vysočině. Kevin. V. (zřejmě pseudonym budoucí slavné spisovatelky) se mi líbilo sedět u ohně. A oba dva dny se mi líbili. Terka Nejvíc jsemi líbila krásná příroda. A taky obadva vílety. Natálka Mně se nejvíc líbylo: hezké počasí, v toulovcových maštalích, na Veselém kopci. Takže se mi líbilo prakticky celej den. Markétka (Veškeré postřehy světlušek jsou autentické a neprošly jazykovou úpravou.) Také skautky v květnu nezahálely a jako každý lichý rok se i letos zúčastnily Svojsíkova závodu. Je to závod pěti- až sedmičlenných hlídek, které plní různé úkoly, jako je první pomoc, řešení krizových situací, poznávání přírody nebo třeba i fyzická zdatnost a další. Naše holky se zúčastnily okresního kola, které se letos konalo v Chocni. Snažily se, bojovaly, a to se patřičně ukázalo, protože postoupily do kola krajského! Celé natěšené, ale zároveň i maličko nervózní tedy vyrazily soutěžit do Žumberka. Ještě ten den večer proběhla první část závodu, což bylo táboření, ve kterém holky na ohni uvařily večeři pro rozhodčí. V sobotu ráno nadešel čas hlavního závodu, ve kterém také velmi dobře obstály při plnění složitých situací. Odpoledne je potom ještě čekala poslední část závodu, což byla výprava, také propojená s plněním úkolů. Úplně unavené a vyčerpané přiběhly do cíle, kde už nezbylo, než čekat na vyhlášení výsledků. Bylo to velmi napínavé, a přestože si holky nedělaly moc velké naděje, stala se moc milá a příjemná věc, a to získání 1. místa a postup do celostátního kola. Všechny plné nových sil, s úsměvem na tváři a myšlenkou postupu jsme dorazily domů. Fotky na H. Peškarová a světlušky z Letohradu, Verměřovic, Čermné, Mistrovic a Lukavice, Barbora Švecová, vedoucí 2.oddílu skautek ZE ZÁPISNÍKU POLICIE 22. května krátce před osmou hodinou byla nahlášena krádež peněz z rodinného domku v Letohradě. Neznámý pachatel využil nepozornosti majitelů a v nestřeženém okamžiku vlezl do domu, kde sebral bezmála 70 tisíc v různých měnách. 24. května ráno vyjížděli policisté do Letohradu, kde neznámý pachatel vylezl na kulturní dům. Místo kulturního zážitku si ale domů přinesl čtyři mikrofony i s kabely. A nejenom to. Ze střechy kulturáku shodil dolů reklamu na hudební festival města. Kulturní barbar napáchal škodu za více než osm tisíc korun. 6. června navečer nezvládl v Letohradě po projetí pravotočivé zatáčky na rovném úseku vozovky řízení 51letý cyklista. Muž, který upadl na vozovku, byl s lehkým zraněním převezen do Orlickoústecké nemocnice. Při orientační dechové zkoušce ale nadýchal jednu promili alkoholu. Touto nehodou se budou policisté ještě zabývat. V noci ze 13. na 14. června se policisté vydali do Letohradu. První skupina prováděla kontrolu ve věhlasném Bristolu, druhá zamířila do Konga. Zatímco v Kongu žádný problém nebyl, v Bristolu nadýchal jeden chlapec 0,6 promile. Něco málo alkoholu zkonzumovaly i dvě kontrolované dívenky. Čekal je pohovor a předání rodičům. Během akce jsme se setkali s různými názory veřejnosti. Někteří z dospělých s akcí souhlasili a policisty chválili a děkovali jim, jiní dávali najevo svůj nesouhlas. Konzumace alkoholu mladistvými a nezletilými u nás stoupá. Ten, kdo teenagerům alkohol prodá nebo poskytne, se dopouští přinejmenším přestupku. Pokud je to ale opakovaně, může být i trestně stíhán. Pod rouškou tmy se v noci z pondělí 15. na úterý 16. června vloupal v Letohradě do zaparkovaného nissanu neznámý zloděj. Rozbil boční okénko a z přihrádky v palubní desce sebral satelitní navigaci a sadu nářadí. Z auta sebral i čtyři košile a adaptér. Majiteli způsobil škodu za více než šestnáct tisíc korun. Případem se policisté nadále zabývají. Z trestného činu zatajení věci teď hrozí šestatřicetiletému muži rok za mřížemi nebo peněžitý trest. Prvního máje našel na Letohradsku mobilní telefon zn. Nokia Nálezce ale pochybil. Chtěl udělat svému bratrovi radost a mobilní telefon mu daroval. Bratra i s telefonem ale vypátrali letohradští policisté. Mobil byl vrácen majiteli a podezřelý muž stane v brzké době před soudem. S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe. John Ruskin SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Dominik Josef Cimfl Daniel Šmehlík Natálie Dostálková Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli 23. května 2009 Jakub Pácha, Pardubice Markéta Machačná, Pardubice Petrus Christiaan Servaas, Nizozemsko Petra Hegerová, Bystřec Petr Herzan, Moravany Michaela Karlíková, Ostrov 6. června 2009 Jan Pížl, Letohrad Lucie Bernacká, Třebechovice pod Orebem Miroslav Šroler, Klášterec nad Orlicí Zuzana Krejsová, Klášterec nad Orlicí Petr Svatoš, Letohrad Kateřina Bartošová, Letohrad Milan Bušek, Liberec Eva Felcmanová, Žamberk Miroslav Šponar, Letohrad Jana Vinzensová, Ústí nad Orlicí

13 13. června 2009 Jakub Kubíček, Dolní Dobrouč Jana Svobodová, Dolní Dobrouč Petr Formánek, Verměřovice Andrea Pfeiferová, Lanškroun 20. června 2009 Michal Šrot, Nekoř Kateřina Felcmanová, Nekoř Filip Peterka, Choceň Kateřina Kubíčková, Dolní Dobrouč Martin Keprta, Líšnice Zuzana Masaříková, Žamberk Petr Tacl, Jablonné nad Orlicí Jana Dolečková, Žamberk Lubomír Letocha, Chrudim Veronika Břízová, Chrudim Martin Barvínek, Žamberk Romana Kalousová, Žamberk Miroslav Chvosta, Šedivec - Petra Zusková, Lukavice Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. CYKLOBUSY 2009 Již v minulém roce cyklobusy působily jako mezinárodní doprava cyklistů na česko-polském pomezí. Z tohoto propracovaného systému se tak stal významný projekt, přesahující hranice mikroregionů, který organizuje Euroregion Glacensis. Nadále jsou v provozu ( , soboty, neděle, svátky) turisty oblíbené linky, nabízející celou řadu možností k lepšímu poznání krás Orlických hor a Králického Sněžníku. Mnozí jistě ocení klid, ticho a pohodu Orlických hor, stejně tak jako krásné přírodní scenérie. Jiní zase naopak vyhledají malebnost roubených chaloupek a ocení fortel našich předků nebo jim učaruje výstavnost bývalých feudálních sídel při návštěvě hradů a zámků v podhůří. Prosíme všechny příznivce cykloturistiky i pěší turistiky, aby dodržovali vyznačené trasy a nezatěžovali naši krajinu zbytečným, přírodou nezvladatelným odpadem. Sekretariát Euroregionu Glacensis (redakčně kráceno) Zdeněk Maršík Jiří Maleček Marie Truhlářová František Bartoš Ladislav Kalous Jan Krejčí Venuše Landová Eliška Horová Jaroslav Hrdina Marie Šípková Ludmila Mikysková Jubilanti 70 let Marie Brůnová, Letohrad Karel Peškar, Letohrad 75 let Olga Matějíčková, Letohrad-Orlice Alena Hajzlerová, Letohrad Miloslav Slavíček, Letohrad 81 let Božena Chládková, Letohrad 84 let Anna Lesáková, Letohrad-Orlice 86 let Marie Macháčková, Letohrad Anna Borovičková, Letohrad 87 let Vlasta Foglová, Letohrad 88 let Vlasta Hatková, Letohrad 89 let Ludvík Stejskal, Letohrad-Kunčice Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v červenci oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Jaroslav Regnard, Letohrad Marie Taclová, Letohrad-Orlice Josef Hamřík, Letohrad Květa Krejsová, Letohrad-Orlice Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Ludmila Stejskalová, matrikářka Další informace:

14 Dne uplynou dva roky od úmrtí naší maminky, paní Věry Vyhnálkové. Vzpomínají synové s rodinami. DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI V TÍSNI Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni nabízí pomoc ženám a matkám s dětmi z tohoto regionu. Domov provozuje občanské sdružení CEMA Žamberk. Byl založen s hlavním cílem podpořit ženy, jež jsou oběťmi domácího násilí (ať fyzického nebo psychického). Těmto ženám poskytujeme přístřeší a pomáháme jim nalézt bezpečí. Kromě dlouhodobější pobytové pomoci také poskytujeme pobytovou krizovou pomoc po 24 hodin denně. Poskytujeme řadu služeb a nabízíme každé mamince ubytování v samostatném, vybaveném pokoji s vlastním sociálním zařízením. K dispozici je také herna, dílna, společenská místnost a zahrada s herními prvky. Naše zařízení můžete kontaktovat zcela nezávazně a anonymně. Rádi vyslechneme vaše požadavky, obavy a zodpovíme dotazy. Bližší informace najdete na org, nebo žádejte na telefonu a na adrese Domov pro ženy a matky s dětmi, ČSA 728, Žamberk. Domov podporují MPSV, Pardubický kraj a obce našeho regionu. CEMA Žamberk Z DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH Zámecká slavnost V sobotu 6. června zažil zámecký areál na Žampachu tradiční zámeckou slavnost. Ani nejisté počasí neodradilo a pořadatelé mohli být spokojeni s návštěvností i celkově vydařenou akcí. Zájem dětí byl především o množství atrakcí, rozmístěných v parkovém areálu, nechyběly jízdy na koních, lanová dráha, velká trampolína a některé další novinky. Zájem veřejnosti se projevil také při organizovaných prohlídkách v nedávno zmodernizované zámecké budově. Potěší, když zaregistrujeme pochvalná slova k našim zaměstnancům, ať z úst hejtmana nebo lidí, kteří si všímají změn, říká s uspokojením Luděk Grätz, ředitel domova. Je to práce 16 početného týmu a tedy motivace pro všechny. Zájem byl také o výrobky z dílen domova prezentované na prodejní výstavce. Pozvání na tuto akci přijala řada významných hostí, například hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a také starostové okolních měst a obcí. Osobní setkání a kontakty jsou pro nás moc důležité, protože můžeme v praxi ukázat naše výsledky, ale zejména naše záměry dalších potřebných akcí pro zkvalitňování našich služeb, dodává Luděk Grätz. Úspěch na filmovém festivalu Filmový snímek Domova pod hradem Žampach pod názvem JE TU YETTI? vyhrál počátkem června prestižní cenu na 3. mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival. Jedná se o mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Domov pod hradem Žampach letos soutěžil se svým reportážním snímkem Je tu Yetti? v konkurenci dalších 16 filmů z Čech, Slovenska, Polska a Francie. Mezi deseti oceněnými snímky byl třikrát nominován a nakonec získal cenu za vedlejší mužskou roli. Záštitu nad festivalem převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, hlavním partnerem byla Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR. Galavečerem provázel Tomáš Hanák, v hodnotící porotě zasedli Věra Chytilová, Eva Holubová, Michal Horáček, Václav Krása, Petr Vachler a další. Tváří festivalu se stala herečka Tatiana Vilhelmová. Reportážní snímek Je tu Yetti? pojednává o vyšetřování zmizelých dětí a obludě, jež řádí v arboretu Domova pod hradem Žampach. Film zachycuje podhůří Orlických hor, krajinu na Žampachu. V zimních měsících se natáčelo v biatlonovém středisku v Letohradě, ale také v prostorách České televize na Kavčích horách. Vedle herců Domova pod hradem Žampach zobrazujících role Yettiho, ředitele ZOO, policistů, veterináře, ředitele arboreta a filmového štábu, hrají i skuteční hlasatelé televizních novin, Iveta Toušlová a Bohumil Klepetko. Festivalu nic nechybí. Pestrý program uměleckých výkonů, prostředí typické pro filmové festivaly profesionálních herců, autogramiáda, limuzína a červený koberec. Cílem festivalu je, aby lidé s handicapem prožili slavnostní a noblesní chvíle mezi lidmi bez handicapu a také aby přesvědčili širokou veřejnost o svých schopnostech, že v oblasti umělecké tvorby a prožívání mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo. Hlavní cenu obdržel film Postiženi uměním, které vytvořilo o.s. Hendaver, Chráněná dílna sv. Prokop U červeného javoru, který dále poputuje na filmový festival do Karlových Varů. Luděk Grätz (redakčně kráceno) 1. ročník závodu horských kol JEŘÁB 1003 sobota na fotbalovém hřišti v Červené Vodě. Délka tratí 35 km a 70 km. Kategorie: dorostenci, dorostenky, ženy, muži do 40 let, muži nad 40 let, muži nad 50 let. Program: hod. start závodu hod. fotbalový zápas nejmenších, soutěže, taneční vystoupení break dance a hip hop hod. rocková skupina Nevím hod. vyhlášení výsledků hod. fotbalový zápas FC Jiskra Sokol Wloszakowice hod. taneční zábava, hraje BT v původním složení Celý den v areálu skákací hrad. DVANÁCT TISÍC NADŠENÝCH DIVÁKŮ Děkujme andělům, že nad námi roztáhli svá křídla a chrání nás, děkoval moderátor za neuvěřitelné štěstí festivalu Coca Cola JamRock Žamberk. Od čtvrtka do soboty, kdy celá republika tonula v dešti, totiž ve festivalovém areálu pršelo jen necelých dvacet minut! Předchozí pochmurné počasí neodradilo diváky a za tři dny prošlo turnikety podle poslední zprávy security neuvěřitelných lidí! Festival se tak posouvá opět dál, mezi absolutní české špičky. Nabídka kapel zahrnovala tři dny a dvaapadesát hudebních formací. Hlavní důraz klade tento festival na prostor kvalitním českým kapelám, které snesou bez problémů srovnání s evropskými kapelami, avšak nejsou u nás tak známé. Proto byl mezi české klasiky typu Kryštof, Chinaski nebo Divokej Bill či Support Lesbiens zařazen východočeský Eastpark, kapela, která osobou svého frontmana Pavla Bohatého zastíní mnoho evropských taháků. Jeho hlasový projev chválil i Doug Wimbish světová osobnost nahrávající desky s Madonnou, Rolling Stones nebo Annie Lennox. Druhou kapelou zařazenou do nejlepších časů mezi headlinery JamRocku byli ústečtí Mother s Angels, mladičká kapela s českou tvorbou svého zpěváka, která má ambice v nedlouhé době ovládnout český rozhlasový éter. Na festivalu tak dostalo příležitost kolem čtyřiceti úplně nových kapel, které byly vybrány zkušenou porotou z celkového počtu 657 vyslechnutých skupin. Všechny s vlastní tvorbou s rovnováhou mezi českými a anglickými texty. Překvapující a zároveň strhující vystoupení předvedli Olin Wajt z Hradce Králové, kde zpěvák-architekt Maxmilian Wajt nasadil takový výkon, že bylo s podivem, že nemusel být vzápětí hospitalizován. Po zásluze byl odměněn bouřlivým potleskem. Anglickou scénu představovalo několik skupin, z nichž některé měly v čele rodilé Angličany. Odpadl tak často kritizovaný handicap českých kapel výslovnost. Typickým představitelem takovéto kombinace je skupina The Prostitutes se zpěvákem románového jména Adrian T. Bell. Jak zajímavé má jméno, tak skvělý i hlas. Kromě svojí tradiční skladbové sestavy dali The Prostitutes i písně z nového alba a na závěr vystoupení zazněla hitovka Elephant, která je jak vytržená ze zpěvníku Leonarda Cohena spolu s vokálem Marka Knopflera. Největším tahákem byla tradiční nejenfestivalová kapela Kryštof. Richard Krajčo nezůstal nic dlužen svojí pověsti a dokázal strhnout dvanáctitisícový dav ke sborovému zpěvu. Co se podařilo Kryštofům udělat s

15 diváky na poli pěveckém, to o půl hodiny později dokázala vynikající chilská kapela Santo Barrio první zahraniční host v oblasti tance. Chilské skáčko českého diváka dostane, a tak i když jen asi málokdo rozuměl textům, všichni se neuvěřitelně bavili. Zpěvákovy pohybové kreace jsou těžko popsatelné, natož napodobitelné. Tady to je tak úžasný, že nevím, co mám ještě víc říct, nadšeně hodnotil atmosféru zpěvák kapely Support Lesbiens Kryštof Michal. Kapela hrála v jednom z hlavních časů a vydala ze sebe maximum. Přestože jejich texty jsou v angličtině, většina diváků zpívala celou polovinu s nimi a potvrdilo se tak, že je Support Lesbiens českou stálicí. Výjimku v line-upu tvořil zábavovkový Waldagang, který ač bez Waldy, rozesmál a rozhýbal dav posluchačů na malé scéně. Sem byl určen, protože nehraje vlastní tvorbu a festival má jako svoje krédo jiný směr, nicméně se po průzkumu v kraji stal nejžádanější kapelou na alternativním Coca-Cola pódiu. Normálně bychom kapelu, která nehraje původní tvorbu, nedali, ale protože děláme festival hlavně pro širokou veřejnost a ne poloklubovou zábavu pro pár set nadšenců a Walda tady požívá velké obliby, výjimečně jsme je zařadili, vysvětlil Libor Pavlata, dramaturg a ředitel festivalu. Festival již za dva roky získal pověst velmi pohodové akce, kde je v první řadě všem fajn a vládne tady přátelská atmosféra připomínající porevoluční dobu, kdy se ještě měli lidi rádi... Navíc si dává velmi záležet na čistotě a celkovém servisu, takže se divák cítí opravdu jako doma na zahradě. Nikdo nikam nespěchá, nová přátelství, smích a zábava! Z REDAKČNÍ POŠTY PODĚKOVÁNÍ ZA LETOHRADSKÉ KULTURNÍ JARO Města, která mají zámek, získala už kdysi na kráse. Šlechta byla nositelkou kultury. Tuto roli později přijala i inteligence. V Ústí nad Orlicí zámek není, ale už dávno tam mají gymnasium a nemocnici. Dlouhodobý vliv profesorů a lékařů je v městě i po čtyřicetileté devastaci na ústecké kultuře znát. Ústečtí si například váží svých významných rodáků. Nedávno jsem si v Ústí v galerii Pod Radnicí prohlížel výstavu věnovanou ústeckému rodákovi Josefu Cibulkovi, věhlasnému profesoru Karlovy univerzity. Cibulka se vždy rád do svého rodiště vracel a vahou své osobnosti ovlivnil architekturu Ústí. Mimo jiné prosadil také návrh arch. Roškota na postavení divadla. Pokaždé mi je trochu líto, odchází-li z Letohradu některý z talentovaných mladých lidí. Ale z venkova vždycky část lidí odcházela do velkých měst. Ti, kteří dosáhli vysoké úrovně ve svém oboru, by doma ani nenašli odpovídající uplatnění. Líbilo by se mi, kdyby František Vaníček zůstal v Letohradě a byl třeba ředitelem ZUŠ. Ale víme, jaké postavení zastává v Hradci Králové na univerzitě. Jsme mu vděční, že na své rodiště nezapomíná. Bez něj by letohradský Mezinárodní hudební festival nebyl, bez něj bychom byli bezradní s opravou varhan. Františku, děkujeme za Vaši pomoc a obětavost, za krásnou muziku festivalu, kterou jsme se letos zase nechali povznést. Těší nás, když i světaznalí umělci u nás rádi vystupují, když nám řeknou, že jsme vnímavým publikem, když ocení letohradské architektonické skvosty a všimnou si, že se je nejen snažíme udržet pořádku, ale že slouží veřejnosti pro více účelů. V květnu jsme v orlickém kostele vystavovali nádherné veliké fotografie významného českého fotografa Jindřicha Štreita. Prostor kostela získal úplně jinou tvář. Ani se nám nechtělo fotografie sundat. Ale v sobotu 13. června jsme měli velikou výstavu Štreitových fotografií v kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku. Řada fotografií na stromech lipové aleje nás zvala do ambitů ke zhlédnutí mnoha jedinečných Štreitových záběrů. Kvetoucí akáty nám na uvítanou svými spadanými květy vytvořily v ambitech nádherný koberec. Vernisáž provázeli krásnou muzikou studenti a učitelky ZUŠ. Ale nezůstalo jen u výstavy. Hned po vernisáži jsme vyslechli autorské čtení rodačky z Mladkova a nám známé německé spisovatelky Gudrun Pausewang z knihy A ještě jsem ti chtěla říct. Autorka v této knize napsala svému synovi svou životní moudrost, když ve svých 65 letech onemocněla rakovinou, a nevěděla, jestli přežije. Nakonec jsme zažili hold císaři Karlu IV. Alfréda Strejčka a Štěpána Raka Vivat Carolus. Pak nám umělci ještě přidali další pořad Vivat Comenius. Alfréd Strejček skvostně přednášel moudrost těchto našich velkých Čechů a významný kytarista Štěpán Rak jej doprovázel svou muzikou. Všichni skoro dvě stovky návštěvníků i pan Štreit a pražští umělci jsme byli nadšení krásou architektury ambitů, nádhernou akustikou tohoto místa a vším, co jsme viděli, slyšeli a zažili. Aby krásy nebylo málo, vyslechli jsme v úterý 16. června, díky paní ředitelce ZUŠ Pavlíně Balcarové, moc pěkný koncert žáků ZUŠ v nově opraveném a nově uspořádaném orlickém kostele. Děkujeme všem, kteří nás letošního jara obohatili tolikerou krásou, a všem, kteří k tomu jakkoliv přispěli. Děkujeme Vám, návštěvníkům, pro vás byla ta krása určena. Díky vám nebyla všechna námaha s tím spojená zbytečná. Vaše ocenění je nám všem dalším povzbuzením. Někdy, když zažívám nějakou krásu, říkám si, svět má také krásnou tvář, škoda, že já nejsem lepší. Tak nás krása pozvedá a povzbuzuje. Václav Vacek DIETRICH BONHOEFFER MYSLITEL, ETIK A MUČEDNÍK Mnozí z nás si uvědomují, že dějiny přesahují životy jednotlivců a vytvářejí jakousi sudbu bytí (M. Heidegger). Dějinnost je hodnotou a týká se základu lidského bytí. Historie probíhá v čase. Nezdědíme mravní ctnosti svých otců, ani jejich zkušenosti. Nepřevezmeme automaticky jejich svobodu, tu si nastolujeme sami, znovu a za sebe. Chceme-li lépe porozumět dějinám a hledat, co člověk ve své podstatě je, pomáhají nám příběhy, jež často nalézáme v literatuře faktu. Mezi osobnosti, jejichž příběh nese silné poselství, patří Dietrich Bonhoeffer. Tento mladý muž, nadaný teolog a myslitel, pobýval nejprve v Anglii a pak na stáži na univerzitách v USA. Byl žákem slavného teologa Karla Bartha, žijícího ve Švýcarsku, který mu autoritativně doporučil, aby se vrátil do vlasti, kde je ho teologicky i politicky nezbytně potřeba. Bonhoeffer se vrátil do nacistického Německa, přestože mohl zůstat v zahraničí. Cítil totiž, že je to jeho úkol, před nímž nechce couvnout. Zúčastnil se zde ke konci války přípravy atentátu na Hitlera. Rozhodnutí zasáhnout proti tyranovi se stalo projevem odvahy a vyjádřením Bonhoefferova etického postoje. Vzpomeňme v této souvislosti na český film Vyšší princip, v němž profesor v reakci na popravu svých studentů před třídou odvážně prohlásí, že vražda na tyranu není zločinem. Atentát se nezdařil a jeho organizátoři skončili za mřížemi. Podle výpovědi některých spoluvězňů si Bonhoeffer v této takřka beznadějné situaci zachoval statečnost, tedy velmi důležitou lidskou ctnost. 7. února 1945 byl s řadou jiných vězňů odvezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu. Tam se setkal s některými prominentními válečnými zajatci. Byl mezi nimi i britský zpravodajský důstojník Payne Best a sovětský letecký důstojník Kokorin, synovec Molotovovův. Když se k Buchenwaldu blížili Američané, byli tito prominentní vězňové transportováni dále na jih. V neděli 8. dubna 1945, kterou strávili v jedné vesnici, vykonal Bonhoeffer na přání spoluvězňů krátkou pobožnost. Sám v těžké situaci dokázal posilovat druhé a dávat jim naději. V pondělí 9. dubna zasedal na zvláštní Hitlerův rozkaz stanný soud, který odsoudil k smrti Canarise, Ostera a další účastníky spiknutí, mezi nimi i Bonhoeffera. Rozsudek byl bez prodlení vykonán. Podle svědectví táborového lékaře šel Bonhoeffer na popraviště po vroucí modlitbě klidně a statečně. Lékař napsal ve své vzpomínce na tento den: Za své skoro padesátileté lékařské činnosti jsem snad nikdy neviděl nikoho umírat s takovou odevzdaností Bohu. Téhož dne byl v koncentračním táboře Sachsenhausenu odsouzen a rovněž popraven Bonhoefferův švagr Dohnanyi, který se na přípravě atentátu podílel také. Bratr Bonhoeffera a jeho druhý švagr žili až do 23. dubna, kdy byli zastřeleni na útěku. Dietrich Bonhoeffer se stal de facto příkladem spiklence a mučedníka, bohoslovce a zároveň radikálně odpovědného občana. V této osobnosti došlo ke vzácnému spojení muže rozhodné akce s pronikavým odborně vyškoleným myslitelem, který promýšlel předpoklady a důsledky svého rozhodnutí. Nepodlehl bezbranně svému místu 17

16 a své době, nýbrž s ní zápasil s celou hloubkou své víry, pronikavosti své mysli a neúplatnosti svého svědomí. Ve svých dopisech z vězení se hluboce zamýšlí nad smyslem života, vírou, rodinnými vztahy. Odhaluje ve svých úvahách mnohé nové pohledy a podněty, předjímající nejednu z palčivých otázek naší současnosti. Píše také básně, v nichž se dotýká hlubokých otázek existence, oceňuje přátelství a cítí se obklopen věrně mocí dobrých sil. Kázeň Když vyjdeš svobodu hledat, pak nejprve uč se ovládat smysly a duši též. Svou žádost kroť, tak aby údy tě netáhly hned do všech stran. Ducha i tělo si v čistotě docela podrob, postupuj k cíli, který je dán. Nepozná tajemství svobody, kdo nedbá kázně (in Dietrich Bonhoeffer: Na cestě ke svobodě Listy z vězení, Praha, Vyšehrad 1991) Olga Nytrová Zleva: Zdeněk Maixner, Olga Nytrová a Karel Richter v Jaroměři Chtěl bych tímto pozdravit všechny své příznivce, kteří mne podporovali v tomto těžkém školním roce. Děkuji srdečně rodině Vlčkové, Karlu Stejskalovi, Ing. Janu Kohoutovi, René Hartmanovi, Pavlu Krátkému, Pavlu Jantačovi, Mgr. Petru Cinkovi, lidičkám v Kulturním centru v Letohradě, panu starostovi Petru Fialovi, Radě města a Zastupitelstvu města Letohrad. Děkuji mnohokrát svým žákům a jejím rodičům za věrnost a psychickou podporu. Soukromá školička ORdrums má úspěch, a to z velké části díky Vám. Přeji Vám všem krásné prázdniny a spokojenou dovolenou. Těším se na shledanou s Vámi v novém školním roce 2009/2010. Petr Oravec MISTŘI REPUBLIKY Z LETOHRADU Karate team KCK - TJ SPARTAK OEZ Letohrad Vsobotu startovali naši svěřenci David Richtr a Nikola Krátká na Mistrovství ČR v kick-boxu v Olomouci. Jejich výsledky byly nad očekávání. David Richtr v juniorech obsadil v semicontaktu pěkné 3. místo a v kategorii hard style 2. místo. Nikola startovala ve více kategoriích a vybojovala hned několik titulů mistra ČR. Semicontakt: 1. místo - žákyně do 55 kg, 1. místo juniorky do 57 kg, 3. místo - ženy do 65 kg. Kategorie Hard style: 1. místo - žákyně do 15 let, 1. místo juniorky, 1. místo ženy. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Za spolupráci děkujeme DDM ANIMO Žamberk. Nové členy přibíráme od září. Tréninky probíhají v nové tělocvičně GOLEM CLUB (budova GOLEMPRESS na kruhovém objezdu, boční vchod). Informace získáte na pište na INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č. 48 Horní Čermná 13 h Horní Čermná (u hostince) 14 h Letohrad Kunčice (u prodejny potravin) 15 h Mladkov (před prodejnou potravin) 16 h Králíky (autobus. nádraží) Červená Voda (u OÚ) Prodej : Kuřice černé, červené, stáří týd., cena Kč; Kuřice modré, kropenaté, sussex, 9 týd., 110 Kč Drůbež, prosím, objednávejte na adrese Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel , , mob , Po Pá 8 15 h! AUTOŠKOLA Trend Letohrad, přijme učitele autoškoly (učitelský průkaz výhodou). Bližší informace na tel Poradenství a produkty TIENS - TIAN SHI Kameny, šperky, čaje, káva, Kulturní dům Letohrad, St 9-11 a hod., i jindy dle předch. domluvy, M. Roškaninová , 18

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 3/2015 Č.j. 291/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více