KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP"

Transkript

1 KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP

2 Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner se sídlem ve Schwechatu / Rakousko, který nabízí široké spektrum kabelů. Špičkový dodavatel. Kompetentní partner. PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. Přední výrobce kvalitních silových a železničních zabezpečovacích kabelů v Praze / Česká Republika. Zkušený výrobce. Špičkové know-how. TOV Interkabel Kiev Výrobce kvalitních elektrických a zabezpečovacích kabelů v Kyjevě / Ukrajina. Evropský standard. Specialisté na FRNC. ACT Advanced Cable Technologies, s.r.o. Top dodavatel bezpečnostních kabelů nejvyšší kvality v St. Petěrburgu / Rusko. Evropská kvalita. Exkluzivní prodejce značky PRAFla. ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o. Flexibilní specialista na výrobu vysoce kvalitních průmyslových kabelů v Nitře / Slovensko. Flexibilní řešení. Inovativní partner. SKG Netzwerktechnik GmbH FCS Fiber-Components-Slovakia s.r.o. Specialista na datové sítě a výrobce optických propojovacích kabelů ve Schwechatu a Nitře. Flexibilní řešení. Nejvyšší kvalita.

3 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA OBSAH 1 BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY DO 0,6/1 kv OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ Cu nestíněné PRAFlaSafe T 6 PRAFlaSafe X 9 Cu pancéřované PRAFlaSafe XD 12 PRAFlaSafe XD1 15 Al nestíněné PRAFlaSafe AX 17 Al panceřované PRAFlaSafe AXD 19 PRAFlaSafe AXD BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY DO 0,6/1 kv OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ Cu nestíněné PRAFlaDur P30-R, PH120-R 23 PRAFlaDur P60-R 26 PRAFlaDur 90 P90-R 29 PRAFlaDur X 32 Cu stíněné PRAFlaDur C30 P30-R 36 PRAFlaDur C90 P90-R 39 3 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ oheň retardující PRAFlaCom F 42 ohniodolné PRAFlaGuard F 44 PRAFlaGuard SPF párový 46 PRAFlaGuard SPF čtyřkovaný 47 TECHNICKÁ PŘÍLOHA 48 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 3

4 KABELY PRAFla Vyhláška č. 23/2008 Sb. (novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb.) V roce 2008 vešla v platnost vyhláška č. 23/2008 Sb. Technické podmínky požární ochrany staveb, která byla novelizována v roce 2011 vyhláškou č. 268/2011 Sb. Tato vyhláška řeší navrhování a konstruování veřejných staveb s vyšší koncentrací osob v nich se nacházejících z pohledu požární bezpečnosti a také staveb, jejichž požár by mohl mít rozsáhlé následky. Dále řeší vybavení těchto staveb technologickými zařízeními nezbytnými v případě požáru (evakuační výtahy, větrání a osvětlení únikových cest, aj.). Hlavní změna novelizované vyhlášky oproti původní vyhlášce je v zavedení třídy D ca (nižší požadavky než třída B2 ca ) a snížení požadavku na neodkapávající částice z d0 na d1. V 9 této vyhlášky Technická zařízení, je uvedeno, že veškerá elektrická zařízení, jejichž chod je v případě požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navržena tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících jejich funkčnost jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. V souvislosti s touto vyhláškou a ve vztahu k volně vedeným bezhalogenovým oheň retardujícím vodičům a kabelům jsou požadavky na jejich vyšší nároky vzhledem ke klasifikaci kabelů podle reakce na oheň s třídou reakce B2 ca a B2 ca (směrnice 2006/751/EC). V případě kabelů s třídou reakce B2 ca se jedná o kabely s malým množstvím uvolněného tepla, v případě třídy B2 ca navíc tyto kabely uvolňují malé množství kouře a z těchto kabelů neodpadávají žádné hořící částice. Vedle tohoto kritéria musí být v celé řadě případů (instalací) splněn i požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové trasy (kabely + nosné systémy) při požáru dle ZP 27/2008. Firma PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. vyvinula kabely, které všechny výše uvedené požadavky splňují. Výrobní sortiment v této oblasti tvoří: A. Silové kabely do 0,6/1 kv PRAFlaSafe PRAFlaDur Kabel bez funkčnosti kabelové trasy při požáru s třídou reakce na oheň B2 ca Kabel s funkčností kabelové trasy při požáru dle ZP 27/2008 s třídou reakce na oheň B2 ca B. Sdělovací kabely PRAFlaCom PRAFlaGuard Kabel bez funkčnosti kabelové trasy při požáru s třídou reakce na oheň B2 ca Kabel s funkčností kabelové trasy při požáru dle ZP 27/2008 reakce na oheň B2 ca Všechny tyto kabely navíc splňují následující normy: samozhášivost dle ČSN EN hoření ve svazcích dle ČSN EN korozivita plynů při hoření dle ČSN EN hustota dýmu dle ČSN EN nechráněné kabely v nouzových obvodech dle ČSN EN ed. 2, resp. ČSN EN (v případě typu PRAFlaDur, PRAFlaGuard ) celistvost obvodu při požáru dle ČSN IEC , -23 (v případě typu PRAFlaDur, PRAFlaGuard ) funkčnost kabelové trasy při požáru dle ZP 27/2008 (v případě typu PRAFlaDur, PRAFlaGuard ) PRAKAB tak přichází s novým, srozumitelným a jednoznačným značením, které má za úkol předat zákazníkovi, projektantovi a reviznímu technikovi jasnou orientaci o vlastnostech kabelu ve vztahu k vyhlášce č. 23/2008 Sb. PRAKAB má certifikovány všechny čtyři uvedené typy kabelů, tzn. je držitelem certifikátů na kabely PRAFlaSafe, PRAFlaDur, PRAFlaCom a PRAFlaGuard. V přiložené tabulce najdete souhrnný přehled o tom, jaké kabely z našeho výrobního sortimentu můžete použít vzhledem k požadavkům vyhlášky č. 23/2008 Sb. 4

5 KABELY PRAFla PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA Vyhláška č. 23/2008 Sb. (novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb.) Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů A. Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení a) domácí rozhlas podle ČSN , evakuační rozhlas podle ČSN , zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN , nouzový zvukový systém podle ČSN EN Druh vodiče nebo kabelu I II III IV Silový kabel x x x b) nouzové a protipanické osvětlení x x x c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x x d) evakuační a požární výtahy x x x e) větrání únikových cest x x x f) stabilní hasící zařízení x x x g) elektrická požární signalizace x x x h) zařízení pro odvod kouře a tepla x x x i) posilovací čerpadla požárního vodovodu x x x Odpovídající typ kabelu Sdělovací nebo ovládací kabel PRAFlaDur PRAFlaGuard B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při Druh vodiče nebo kabelu požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb I II III IV Silový kabel a) zdravotnická zařízení 1. jesle x x Odpovídající typ kabelu Sdělovací nebo ovládací kabel 2. lůžková oddělení nemocnic x x PRAFlaSafe PRAFlaCom 3. JIP, ARO, operační sály x x 4. lůžkové části zařízení sociální péče x x b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostrory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů) 1. shromažďovací prostor x 2. prostory určené pro veřejnost x x PRAFlaSafe PRAFlaCom c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) 1. únikové cesty x PRAFlaSafe PRAFlaCom d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.) 1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace) x x PRAFlaSafe PRAFlaCom Vysvětlivky: I kabel D ca II kabel B2 ca III kabel B2 ca, s1, d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě IV kabel funkční při požáru PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 5

6 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe T B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 03/05 2. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro z jemných drátků 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočeny do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer oranžový) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 5 x kabelu při kabelu < 20 mm 7 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 10 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nesmí být vystaveny flexibilnímu namáhání, jsou určeny jen pro flexibilní instalaci. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe T 2 x 1 19, ,0 110 B x 1 19, ,5 140 B x 1 19, ,1 140 B x 1 19, ,9 175 B x 1 19, ,7 210 B x 1 19, ,1 325 B x 1 19, ,4 485 B x 1 19, ,3 680 B x 1 19, ,0 945 B x 1 19, , B 500 6

7 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaSafe T B2 ca odpor PRAFlaSafe T 2 x 1,5 13, ,0 160 B x 1,5 13, ,4 180 B x 1,5 13, ,2 210 B x 1,5 13, ,1 240 B x 1,5 13, ,1 295 B x 1,5 13, ,6 440 B x 1,5 13, ,3 620 B x 1,5 13, ,2 825 B x 1,5 13, , B x 1,5 13, , B x 2,5 7, ,8 200 B x 2,5 7, ,3 225 B x 2,5 7, ,2 265 B x 2,5 7, ,3 315 B x 2,5 7, ,3 385 B x 2,5 7, ,4 595 B x 2,5 7, ,0 895 B x 2,5 7, , B x 2,5 7, , B x 2,5 7, , B x 4 4, ,7 285 B x 4 4, ,4 330 B x 4 4, ,5 390 B x 4 4, ,7 460 B x 4 4, ,9 570 B x 4 4, ,8 945 B x 6 3, ,8 150 B x 6 3, ,7 350 B x 6 3, ,4 410 B x 6 3, ,7 490 B x 6 3, ,0 585 B x 10 1, ,6 195 B x 10 1, ,3 465 B x 10 1, ,1 560 B x 10 1, ,6 680 B x 10 1, ,3 820 B x 16 1, ,5 260 B x 16 1, ,1 630 B x 16 1, ,3 780 B x 16 1, , B x 16 1, , B x 25 0, ,7 380 B 1000 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 7

8 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe T B2 ca odpor PRAFlaSafe T 3 x 25 0, , B x 25 0, , B x 25 0, , B x 25 0, , B x 35 0, ,7 480 B x 35 0, , B x 35 0, , B x 35 0, , B x 35 0, , B x 50 0, ,5 650 B x 50 0, , B x 50 0, , B x 50 0, , B x 70 0, ,1 850 B x 70 0, , B x 70 0, , B x 70 0, , B x 95 0, , B x 95 0, , B x 95 0, , B x 95 0, , B x 120 0, , B x 120 0, , B x 120 0, , B x 120 0, , B x 150 0, , B x 150 0, , B x 150 0, , B x 150 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 8

9 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe X B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer oranžový) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe X 2 x 1,5 RE 12, ,8 145 B x 1,5 RE 12, ,2 165 B x 1,5 RE 12, ,0 190 B x 1,5 RE 12, ,9 215 B x 1,5 RE 12, ,9 265 B x 1,5 RE 12, ,3 395 B x 1,5 RE 12, ,0 555 B x 1,5 RE 12, ,8 745 B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 9

10 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe X B2 ca odpor PRAFlaSafe X 2 x 2,5 RE 7, ,6 180 B x 2,5 RE 7, ,1 205 B x 2,5 RE 7, ,0 240 B x 2,5 RE 7, ,1 280 B x 2,5 RE 7, ,1 350 B x 2,5 RE 7, ,1 535 B x 2,5 RE 7, ,6 805 B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, ,5 255 B x 4 RE 4, ,2 300 B x 4 RE 4, ,3 350 B x 4 RE 4, ,4 415 B x 4 RE 4, ,6 510 B x 4 RE 4, ,4 850 B x 6 RE 3, ,7 135 B x 6 RE 3, ,5 315 B x 6 RE 3, ,2 370 B x 6 RE 3, ,4 445 B x 6 RE 3, ,7 530 B x 10 RE 1, ,5 175 B x 10 RE 1, ,0 420 B x 10 RE 1, ,8 505 B x 10 RE 1, ,3 610 B x 10 RE 1, ,0 740 B x 16 RE 1, ,3 235 B x 16 RE 1, ,8 565 B x 16 RE 1, ,0 700 B x 16 RE 1, ,3 905 B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, ,5 345 B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, ,5 435 B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B

11 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaSafe X B2 ca odpor PRAFlaSafe X 3 x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 SM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, ,2 585 B x 50 RM 0, , B x 50 SM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 SM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 RM 0, ,8 765 B x 70 RM 0, , B x 70 SM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 SM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM + 50 SM 0,157/0, , B x 120 SM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM + 95 SM 0,102/0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 240 RM 0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM SM 0,078/0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 11

12 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe XD B2 ca Silové kabely pancéřované s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Pancíř (FeZn dráty) 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) POUŽITÍ Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe XD 2 x 1,5 RE 12, ,3 600 B x 1,5 RE 12, ,7 635 B x 1,5 RE 12, ,5 690 B x 1,5 RE 12, ,5 760 B x 1,5 RE 12, ,6 850 B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B

13 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaSafe XD B2 ca odpor PRAFlaSafe XD 2 x 2,5 RE 7, ,0 665 B x 2,5 RE 7, ,6 710 B x 2,5 RE 7, ,6 785 B x 2,5 RE 7, ,8 880 B x 2,5 RE 7, ,7 985 B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, ,2 820 B x 4 RE 4, ,8 900 B x 4 RE 4, ,8 985 B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, ,1 920 B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 SM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 SM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 SM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 SM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 SM + 35 RM 0,387/0, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 13

14 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe XD B2 ca odpor PRAFlaSafe XD 4 x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 SM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 SM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 14

15 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe XD1 B2 ca Silové kabely pancéřované s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RM, SM) 2 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Pancíř (FeZn páska) 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) POUŽITÍ Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2 Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe XD1 3 x 50 RM 0, , B x 50 SM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 SM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 SM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 15

16 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe XD1 B2 ca odpor PRAFlaSafe XD1 3 x 95 SM 0, , B x 95 SM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 SM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM + 70 SM 0,124/0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM + 95 SM 0,102/0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM SM 0,078/0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 16

17 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe AX B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Al jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočeny do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer oranžový) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2 POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe AX 1 x 25 RM 1, ,4 160 B 500, B x 25 RM 1, ,9 650 B x RM/RE 1,200/1, ,8 725 B x 25 RM 1, ,8 785 B x 25 RM 1, ,7 985 B x 35 RM 0, ,4 195 B 500, B x 35 RM 0, ,6 810 B x SM/RM 0,868/1, ,8 700 B x 35 SM 0, ,8 710 B x 35 RM 0, , B 1000 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 17

18 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe AX B2 ca odpor PRAFlaSafe AX 1 x 50 RM 0, ,1 280 B 500, B x 50 RM 0, , B x SM/RM 0,641/1, ,2 870 B x SM/RM 0,641/0, ,2 890 B x 50 SM 0, ,2 970 B x 50 SM 0, , B x 70 RM 0, ,8 365 B 500, B x 70 RM 0, , B x SM/RM 0,443/0, , B x SM/RM 0,443/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 RM 0, ,6 450 B 500, B x 95 SM 0, , B x SM/RM 0,320/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 RM 0, ,5 555 B 500, B x 120 SM 0, , B x SM/RM 0,253/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 150 RM 0, ,2 665 B 500, B x 150 SM 0, , B x SM/RM 0,206/0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 185 SM 0, ,6 810 B 500, B x SM/RM 0,164/0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 240 SM 0, , B 500, B x SM/RM 0,125/0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM 0, , B x 300 RM 0, , B 500, B 1000 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 18

19 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe AXD B2 ca Silové kabely pancéřované s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Al jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočeny do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Pancíř (FeZn dráty) 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2 POUŽITÍ Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe AXD 3 x 25 RM 1, , B x RM/RE 1,200/1, , B x 25 RM 1, , B x 25 RM 1, , B x 35 RM 0, , B x SM/RM 0,868/1, , B x 35 SM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x SM/RM 0,641/1, , B 1000 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 19

20 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe AXD B2 ca odpor PRAFlaSafe AXD 3 x SM/RM 0,641/0, , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 RM 0, , B x SM/RM 0,443/0, , B x SM/RM 0,443/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x SM/RM 0,320/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x SM/RM 0,253/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B 1000 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 20

21 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe AXD1 B2 ca Silové kabely pancéřované s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Al jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočeny do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Pancíř (FeZn páska) 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2 POUŽITÍ Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaSafe AXD1 3 x 25 RM 1, , B x RM/RE 1.200/ , B x 25 RM 1, , B x 25 RM 1, , B x 35 RM 0, , B x SM/RM 0.868/ , B x 35 SM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x SM/RM 0.641/ , B 1000 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 21

22 OHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaSafe AXD1 B2 ca odpor PRAFlaSafe AXD1 3 x SM/RM 0.641/ , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 RM 0, , B x SM/RM 0.443/ , B x SM/RM 0.443/ , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x SM/RM 0.320/ , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x SM/RM 0.253/ , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x SM/RM 0.206/ , B x 150 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x SM/RM 0.164/ , B x 185 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x SM/RM 0.125/ , B x 240 SM 0, , B x 240 SM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 22

23 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur P30-R, PH120-R PS30 B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 01/05 4. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer hnědý) Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008, STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko odpor PRAFlaDur P30-R, PH120-R 2 x 1,5 RE 12, ,0 160 B x 1,5 RE 12, ,4 180 B x 1,5 RE 12, ,2 210 B x 1,5 RE 12, ,1 240 B x 1,5 RE 12, ,1 295 B x 1,5 RE 12, ,6 440 B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 23

24 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur P30-R, PH120-R PS30 B2 ca odpor PRAFlaDur P30-R, PH120-R 19 x 1,5 RE 12, ,3 620 B x 1,5 RE 12, ,2 825 B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, ,8 200 B x 2,5 RE 7, ,3 225 B x 2,5 RE 7, ,2 265 B x 2,5 RE 7, ,3 315 B x 2,5 RE 7, ,3 385 B x 2,5 RE 7, ,4 595 B x 2,5 RE 7, ,0 895 B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, ,7 285 B x 4 RE 4, ,4 330 B x 4 RE 4, ,5 390 B x 4 RE 4, ,7 460 B x 4 RE 4, ,9 570 B x 4 RE 4, ,8 945 B x 6 RE 3, ,8 150 B x 6 RE 3, ,7 350 B x 6 RE 3, ,4 410 B x 6 RE 3, ,7 490 B x 6 RE 3, ,0 585 B x 10 RE 1, ,6 195 B x 10 RE 1, ,3 465 B x 10 RE 1, ,1 560 B x 10 RE 1, ,6 680 B x 10 RE 1, ,3 820 B x 16 RE 1, ,5 260 B x 16 RE 1, ,1 630 B x 16 RE 1, ,3 780 B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, ,7 380 B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B

25 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur P30-R, PH120-R PS30 B2 ca odpor PRAFlaDur P30-R, PH120-R 1 x 35 RM 0, ,7 480 B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, ,5 650 B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, ,1 850 B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 RM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 25

26 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur P60-R PS60 B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 01/05 4. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer hnědý) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008, STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko odpor PRAFlaDur P60-R 2 x 1,5 RE 12, ,0 160 B x 1,5 RE 12, ,4 180 B x 1,5 RE 12, ,2 210 B x 1,5 RE 12, ,1 240 B x 1,5 RE 12, ,1 295 B x 1,5 RE 12, ,6 440 B

27 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur P60-R PS60 B2 ca odpor PRAFlaDur P60-R 19 x 1,5 RE 12, ,3 620 B x 1,5 RE 12, ,2 825 B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, ,8 200 B x 2,5 RE 7, ,3 225 B x 2,5 RE 7, ,2 265 B x 2,5 RE 7, ,3 315 B x 2,5 RE 7, ,3 385 B x 2,5 RE 7, ,4 595 B x 2,5 RE 7, ,0 895 B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, ,7 285 B x 4 RE 4, ,4 330 B x 4 RE 4, ,5 390 B x 4 RE 4, ,7 460 B x 4 RE 4, ,9 570 B x 4 RE 4, ,8 945 B x 6 RE 3, ,8 150 B x 6 RE 3, ,7 350 B x 6 RE 3, ,4 410 B x 6 RE 3, ,7 490 B x 6 RE 3, ,0 585 B x 10 RE 1, ,6 195 B x 10 RE 1, ,3 465 B x 10 RE 1, ,1 560 B x 10 RE 1, ,6 680 B x 10 RE 1, ,3 820 B x 16 RE 1, ,5 260 B x 16 RE 1, ,1 630 B x 16 RE 1, ,3 780 B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, ,7 380 B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 27

28 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur P60-R PS60 B2 ca odpor PRAFlaDur P60-R 1 x 35 RM 0, ,7 480 B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, ,5 650 B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, ,1 850 B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 RM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 28

29 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur 90 P90-R PS90 B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla při požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 04/08 2. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace primární (silikonový kaučuk) 3 Izolace sekundární (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 4 Obal výplňová FRNC guma 5 Plášť (FRNC polymer hnědý) Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 12 x kabelu Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008, STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko odpor PRAFlaDur 90 P90-R 2 x 1,5 RE 12, ,0 225 B x 1,5 RE 12, ,6 250 B x 1,5 RE 12, ,5 290 B x 1,5 RE 12, ,5 335 B x 1,5 RE 12, ,6 400 B x 1,5 RE 12, ,2 535 B x 1,5 RE 12, ,7 605 B x 1,5 RE 12, ,6 670 B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 29

30 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur 90 P90-R PS90 B2 ca odpor PRAFlaDur 90 P90-R 19 x 1,5 RE 12, ,7 835 B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, ,8 270 B x 2,5 RE 7, ,4 305 B x 2,5 RE 7, ,5 355 B x 2,5 RE 7, ,6 410 B x 2,5 RE 7, ,8 510 B x 2,5 RE 7, ,7 685 B x 2,5 RE 7, ,4 780 B x 2,5 RE 7, ,4 870 B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, ,8 330 B x 4 RE 4, ,4 380 B x 4 RE 4, ,6 450 B x 4 RE 4, ,9 525 B x 4 RE 4, ,2 650 B x 4 RE 4, ,6 895 B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, ,8 400 B x 6 RE 3, ,5 470 B x 6 RE 3, ,8 560 B x 6 RE 3, ,2 660 B x 10 RE 1, ,7 565 B x 10 RE 1, ,6 680 B x 10 RE 1, ,0 815 B x 10 RE 1, ,6 965 B x 16 RM 1, ,1 310 B 500, B x 16 RM 1, ,5 750 B x 16 RM 1, ,5 920 B x 16 RM 1, , B x 16 RM 1, , B x 25 RM 0, ,7 425 B 500, B x 25 RM 0, , B x 25 RM + 16 RM 0,727/1, , B x 25 RM 0, , B

31 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur 90 P90-R PS90 B2 ca odpor PRAFlaDur 90 P90-R 5 x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, ,7 535 B 500, B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RM 0,524/1, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, ,5 680 B 500, B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, ,3 910 B 500, B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B 500, B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,193/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B 500, B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 70 RM 0,153/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B 500, B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B 300 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 31

32 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur X P R B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008 KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 8. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RE, RM) 2 Přídavná izolace (skloslídová páska) 3 Izolace (sesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 4 Obal (výplňová FRNC guma) 5 Plášť (FRNC polymer hnědý) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel uvolňuje malé množství tepla, kouře a navíc z něj neodkapávají žádné částice v případě požáru. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008 třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko odpor PRAFlaDur X 2 x 1,5 RE 12, ,9 160 B x 1,5 RE 12, ,2 180 B x 1,5 RE 12, ,0 210 B x 1,5 RE 12, ,9 240 B x 1,5 RE 12, ,9 290 B x 1,5 RE 12, ,4 435 B

33 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur X P R B2 ca odpor PRAFlaDur X 19 x 1,5 RE 12, ,1 610 B x 1,5 RE 12, ,9 810 B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, ,6 200 B x 2,5 RE 7, ,1 225 B x 2,5 RE 7, ,0 260 B x 2,5 RE 7, ,1 310 B x 2,5 RE 7, ,1 380 B x 2,5 RE 7, ,2 585 B x 2,5 RE 7, ,7 880 B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, ,5 280 B x 4 RE 4, ,2 325 B x 4 RE 4, ,3 385 B x 4 RE 4, ,5 455 B x 4 RE 4, ,7 560 B x 4 RE 4, ,5 930 B x 6 RE 3, ,7 150 B x 6 RE 3, ,5 345 B x 6 RE 3, ,2 405 B x 6 RE 3, ,5 485 B x 6 RE 3, ,8 575 B x 10 RE 1, ,5 195 B x 10 RE 1, ,1 460 B x 10 RE 1, ,9 550 B x 10 RE 1, ,4 670 B x 10 RE 1, ,1 805 B x 16 RE 1, ,3 255 B x 16 RE 1, ,9 620 B x 16 RE 1, ,1 765 B x 16 RE 1, ,4 985 B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, ,5 375 B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 33

34 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur X P R B2 ca odpor PRAFlaDur X 1 x 35 RM 0, ,5 475 B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, ,3 640 B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, ,9 835 B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 RM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM + 95 RM 0,102/0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 240 RM 0, , B x 240 RM 0, , B

35 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur X P R B2 ca odpor PRAFlaDur X 3 x 240 RM RM 0,0783/0, , B x 240 RM 0, , B x 240 RM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 35

36 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur C30 P30-R PS30 B2 ca Silové kabely stíněné s malým množstvím uvolněného tepla při požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 05/08 2. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (bezhalogenová páska + FRNC polymer) 4 Koncentrický vodič (Cu dráty s protispirálovou Cu páskou) 5 Plášť (FRNC polymer hnědý) Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 12 x kabelu Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Koncentrický vodič slouží jako stínění nebo jako nulový vodič. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008, STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC odpor PRAFlaDur C30 P30-R 2 x 1,5 RE/1,5 12, ,6 185 B x 1,5 RE/1,5 12, ,1 205 B x 1,5 RE/1,5 12, ,0 235 B x 1,5 RE/1,5 12, ,8 265 B x 1,5 RE/2,5 12, ,7 330 B x 1,5 RE/2,5 12, ,5 425 B x 1,5 RE/2,5 12, ,2 475 B x 1,5 RE/2,5 12, ,9 525 B x 1,5 RE/4 12, ,2 660 B x 1,5 RE/6 12, ,5 835 B

37 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur C30 P30-R PS30 B2 ca odpor PRAFlaDur C30 P30-R 30 x 1,5 RE/6 12, ,7 970 B x 1,5 RE/10 12, , B x 2,5 RE/2,5 7, ,4 230 B x 2,5 RE/2,5 7, ,1 265 B x 2,5 RE/2,5 7, ,0 305 B x 2,5 RE/2,5 7, ,9 345 B x 2,5 RE/2,5 7, ,9 415 B x 2,5 RE/4 7, ,9 575 B x 2,5 RE/4 7, ,4 635 B x 2,5 RE/6 7, ,3 705 B x 2,5 RE/6 7, ,4 910 B x 2,5 RE/10 7, , B x 2,5 RE/10 7, , B x 2,5 RE/10 7, , B x 4 RE/4 4, ,7 315 B x 4 RE/4 4, ,4 365 B x 4 RE/4 4, ,4 420 B x 4 RE/4 4, ,6 485 B x 4 RE/4 4, ,0 600 B x 4 RE/6 4, ,2 820 B x 4 RE/6 4, ,8 920 B x 4 RE/6 4, , B x 4 RE/10 4, , B x 6 RE/6 3, ,7 395 B x 6 RE/6 3, ,4 460 B x 6 RE/6 3, ,8 550 B x 6 RE/6 3, ,1 630 B x 10 RE/10 1, ,9 555 B x 10 RE/10 1, ,7 655 B x 10 RE/10 1, ,1 770 B x 10 RE/10 1, ,6 905 B x 16 RM/16 1, ,1 775 B x 16 RM/16 1, ,1 930 B x 16 RM/16 1, , B x 16 RM/16 1, , B x 25 RM/16 0, , B x 25 RM/16 0, , B x 25 RM/16 0, , B x 35 RM/16 0, , B x 35 RM/16 0, , B x 35 RM/16 0, , B x 50 RM/25 0, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 37

38 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur C30 P30-R PS30 B2 ca odpor PRAFlaDur C30 P30-R 4 x 50 RM/25 0, , B x 50 RM/25 0, , B x 70 RM/35 0, , B x 70 RM/35 0, , B x 70 RM/35 0, , B x 95 RM/50 0, , B x 95 RM/50 0, , B x 95 RM/50 0, , B x 120 RM/70 0, , B x 120 RM/70 0, , B x 120 RM/70 0, , B x 150 RM/70 0, , B x 150 RM/70 0, , B x 150 RM/70 0, , B 300 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 38

39 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur C90 P90-R PS90 B2 ca Silové kabely stíněné s malým množstvím uvolněného tepla při požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 04/08 2. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace primární (silikonový kaučuk) 3 Izolace sekundární (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 4 Obal (výplňová FRNC guma + FRNC polymer) 5 Koncentrický vodič (Cu dráty s protispirálovou Cu páskou) 6 Plášť (FRNC polymer hnědý) POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v oby čejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Koncentrický vodič slouží jako stínění nebo jako nulový vodič. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C při zkratu: max C/5 sec Poloměr ohybu (min.): 12 x kabelu Značení žil: ČSN ed. 2, ČSN EN Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008, STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR odpor PRAFlaDur C90 P90-R 2 x 1,5 RE/1,5 12, ,0 385 B x 1,5 RE/1,5 12, ,5 430 B x 1,5 RE/1,5 12, ,4 500 B x 1,5 RE/1,5 12, ,4 560 B x 1,5 RE/2,5 12, ,4 675 B x 1,5 RE/2,5 12, ,7 875 B x 1,5 RE/2,5 12, ,3 975 B x 1,5 RE/2,5 12, , B 500 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 39

40 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaDur C90 P90-R PS90 B2 ca odpor PRAFlaDur C90 P90-R 19 x 1,5 RE/4 12, , B x 1,5 RE/6 12, , B x 1,5 RE/6 12, , B x 1,5 RE/10 12, , B x 2,5 RE/2,5 7, ,8 450 B x 2,5 RE/2,5 7, ,4 515 B x 2,5 RE/2,5 7, ,4 595 B x 2,5 RE/2,5 7, ,4 675 B x 2,5 RE/2,5 7, ,6 815 B x 2,5 RE/4 7, , B x 2,5 RE/4 7, , B x 2,5 RE/6 7, , B x 2,5 RE/6 7, , B x 2,5 RE/10 7, , B x 2,5 RE/10 7, , B x 2,5 RE/10 7, , B x 4 RE/4 4, ,3 545 B x 4 RE/4 4, ,0 625 B x 4 RE/4 4, ,1 725 B x 4 RE/4 4, ,3 825 B x 4 RE/4 4, , B x 4 RE/6 4, , B x 4 RE/6 4, , B x 4 RE/6 4, , B x 4 RE/10 4, , B x 6 RE/6 3, ,3 645 B x 6 RE/6 3, ,1 750 B x 6 RE/6 3, ,3 875 B x 6 RE/6 3, , B x 10 RE/10 1, ,3 835 B x 10 RE/10 1, ,2 990 B x 10 RE/10 1, , B x 10 RE/10 1, , B x 16 RM/16 1, , B x 16 RM/16 1, , B x 16 RM/16 1, , B x 16 RM/16 1, , B x 25 RM/16 0, , B x 25 RM/16 0, , B x 25 RM/16 0, , B x 35 RM/16 0, , B x 35 RM/16 0, , B

41 OHNIODOLNÉ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaDur C90 P90-R PS90 B2 ca odpor PRAFlaDur C90 P90-R 5 x 35 RM/16 0, , B x 50 RM/25 0, , B x 50 RM/25 0, , B x 50 RM/25 0, , B x 70 RM/35 0, , B x 70 RM/35 0, , B x 70 RM/35 0, , B x 95 RM/50 0, , B x 95 RM/50 0, , B x 95 RM/50 0, , B x 120 RM/70 0, , B x 120 RM/70 0, , B x 120 RM/70 0, , B x 150 RM/70 0, , B x 150 RM/70 0, , B x 150 RM/70 0, , B 300 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 41

42 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaCom F B2 ca Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 05/01 5. vydání Jmenovité napětí: 100 V Cu jádro (RE) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do párů 3 Obal (dielektrická, separační páska) 4 Stínění (laminovaná Al folie s příložným Cu drátem) 5 Výplňová FRNC guma 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) Zkušební napětí: ž/ž 1 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C Poloměr ohybu (min.): 10 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil a skupin: IEC POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR ELEKTRICKÉ PARAMETRY Průměr 0,5 0,8 Odpor smyčky, max. 195,6 75,0 Provozní kapacita, max. [nf/km] Kapacitní nerovnováha k 9, max. [pf/500 m] Izolační odpor, min. [MΩ.km] Počet párů x průměr průměr kabelu PRAFlaCom F 1 x 2 x 0,5 6,0 50 K 100, B x 2 x 0,5 8,1 75 K 100, B x 2 x 0,5 8,4 85 K 100, B x 2 x 0,5 9,1 100 K 100, B x 2 x 0,5 9,9 115 K 100, B x 2 x 0,5 12,8 185 B

43 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaCom F B2 ca Počet párů x průměr průměr kabelu PRAFlaCom F 15 x 2 x 0,5 14,5 230 B x 2 x 0,5 16,5 290 B x 2 x 0,5 18,0 345 B x 2 x 0,5 19,4 405 B x 2 x 0,5 24,3 610 B x 2 x 0,5 33, B x 2 x 0,8 7,1 70 K 100, B x 2 x 0,8 9,5 110 K 100, B x 2 x 0,8 9,9 130 K 100, B x 2 x 0,8 10,9 160 K 100, B x 2 x 0,8 11,8 185 K 100, B x 2 x 0,8 14,9 300 B x 2 x 0,8 17,1 390 B x 2 x 0,8 19,1 490 B x 2 x 0,8 20,9 580 B x 2 x 0,8 22,8 670 B x 2 x 0,8 28, B x 2 x 0,8 38, B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 43

44 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaGuard F P15-R P90-R, PH120-R, P R, PS15 PS90 B2 ca Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 05/01 5. vydání Jmenovité napětí: 100 V Cu jádro (RE) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do párů 3 Obal (dielektrická, separační páska) 4 Stínění (laminovaná Al folie s příložným Cu drátem) 5 Výplňová FRNC guma 6 Plášť (FRNC polymer hnědý) Zkušební napětí: ž/ž 1 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C Poloměr ohybu (min.): 10 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Značení žil a skupin: IEC POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008 STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko ELEKTRICKÉ PARAMETRY Průměr 0,5 0,8 Odpor smyčky, max. 195,6 75,0 Provozní kapacita, max. [nf/km] Kapacitní nerovnováha k 9, max. [pf/500 m] Izolační odpor, min. [MΩ.km]

45 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA PRAFlaGuard F P15-R P90-R, PH120-R, P R, PS15 PS90 B2 ca Počet párů x průměr průměr kabelu PRAFlaGuard F 1 x 2 x 0,5 6,0 50 K 100, B x 2 x 0,5 8,1 75 K 100, B x 2 x 0,5 8,4 85 K 100, B x 2 x 0,5 9,1 100 K 100, B x 2 x 0,5 9,9 115 K 100, B x 2 x 0,5 12,8 185 B x 2 x 0,5 14,5 230 B x 2 x 0,5 16,5 290 B x 2 x 0,5 18,0 345 B x 2 x 0,5 19,4 405 B x 2 x 0,5 24,3 610 B x 2 x 0,5 33, B x 2 x 0,8 7,1 70 K 100, B x 2 x 0,8 9,5 110 K 100, B x 2 x 0,8 9,9 130 K 100, B x 2 x 0,8 10,9 160 K 100, B x 2 x 0,8 11,8 185 K 100, B x 2 x 0,8 14,9 300 B x 2 x 0,8 17,1 390 B x 2 x 0,8 19,1 490 B x 2 x 0,8 20,9 580 B x 2 x 0,8 22,8 670 B x 2 x 0,8 28, B x 2 x 0,8 38, B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 45

46 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaGuard SPF P15-R P90-R, PH120-R, P R, PS15 PS90 B2 ca Bezhalogenové nízkofrekvenční párové sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 03/11 Jmenovité napětí: 250 V 1 Cu jádro (RE) 2 Izolace (foam-skin silikonový kaučuk), žíly jsou stočeny do párů a páry stočeny do skupin 3 Obal (dielektrická, separační páska) 4 Stínění (laminovaná Al folie s příložným Cu drátem) 5 Výplňová FRNC guma 6 Plášť (FRNC polymer, hnědý) POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Zkušební napětí: ž/ž 500 V/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C Poloměr ohybu (min.): 20 x kabelu Značení žil a skupin: IEC Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008 STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR ELEKTRICKÉ PARAMETRY Průměr 0,80 Odpor smyčky, max. 75,0 Provozní kapacita, max. [nf/km] 60 Izolační odpor, min. [MΩ.km] 500 Počet párů x průměr průměr kabelu PRAFlaGuard SPF 1 x 2 x 0,8 10, B 2 x 2 x 0,8 14, B 3 x 2 x 0,8 14, B 4 x 2 x 0,8 15, B 5 x 2 x 0,8 16, B Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. 46

47 BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A PRO ELEKTRONIKU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ PRAFlaGuard SPF P15-R P90-R, PH120-R, P R, PS15 PS90 B2 ca Bezhalogenové nízkofrekvenční čtyřkované sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA tepla v pří padě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ZP 27/2008, STN KONSTRUKCE TECHNICKÁ DATA Technická specifikace: TP PRAKAB 02/11 Jmenovité napětí: 250 V Zkušební napětí: ž/ž 500 V/50 Hz Cu jádro (RE) 2 Izolace (foam-skin silikonový kaučuk), žíly jsou stočeny do čtyřek a čtyřky stočeny do skupin 3 Obal (dielektrická, separační páska) 4 Stínění (laminovaná Al folie s příložným Cu drátem) 5 Výplňová FRNC guma 6 Plášť (FRNC polymer, hnědý) POUŽITÍ Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření (odolnost vůči UV záření je možná na vyžádání). Kabely jsou také použitelné pro různé typy přenosových systémů včetně ADSL2+ a VDSL2. Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C Poloměr ohybu (min.): 20 x kabelu Značení žil a skupin: IEC Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN celistvost obvodu: ČSN IEC minut funkčnost kabelové trasy: ZP 27/2008 STN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR ELEKTRICKÉ PARAMETRY Průměr 0,80 Odpor smyčky, max. 75,0 Provozní kapacita, max. [nf/km] 49 Izolační odpor, min. [MΩ.km] 500 Počet čtyřek x průměr průměr kabelu PRAFlaGuard SPF 1 x 4 x 0,8 11, B 2 x 4 x 0,8 17, B 3 x 4 x 0,8 17, B 4 x 4 x 0,8 18, B 5 x 4 x 0,8 20, B Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 47

48 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Obsah Nové obchodní značení FRNC kabelů vyhovující vyhlášce č. 23/2008 Sb. 49 Kabely schválené pro pražské METRO 51 Termíny a normy pro kabely týkající se jejich chování při požáru 52 Zkoušky kabelů 53 Délky vodičů a kabelů na dřevěných a ocelových bubnech 55 Standardní dodávané bubny 56 48

49 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA Nové obchodní značení FRNC kabelů vyhovující vyhlášce č. 23/2008 Sb. 1. ZNAČENÍ SILOVÝCH KABELŮ do 0,6/1 kv Kabel s funkčností kabelové trasy při požáru s třídou reakce na oheň B2 ca má obchodní značku PRAFlaDur, charakterizující tento typ kabelů. Stávající značení: 1 CSKH V180 PH120-R B2 ca J 4 x 25 RM Nové značení: PRAFlaDur J 4 x 25 RM Kabel bez funkčnosti kabelové trasy při požáru s třídou reakce na oheň B2 ca má obchodní značku PRAFlaSafe, charakterizující tento typ kabelů. Stávající značení: 1 CXKH R B2 ca J 4 x 25 RM Nové značení: PRAFlaSafe X J 4 x 25 RM OBECNÁ SYNTAXE silových kabelů: x Označení typu PRAFlaDur PRAFlaSafe Jádro Cu Al A Materiál izolace Silikon plný Sesítěný PE X Silikon napěněný SP Provedení RE, RM, SM* *pouze v případě PRAFlaSafe Průřez Materiál nádstavby Pancíř FeZn drát Pancíř FeZn páska Stínění Cu páska Stínění Al lam. folie Flexibilní D D1 C F T Značení žil J O PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 49

50 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Nové obchodní značení FRNC kabelů vyhovující vyhlášce č. 23/2008 Sb. 2. ZNAČENÍ SDĚLOVACÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ Kabel s funkčností kabelové trasy při požáru s třídou reakce na oheň B2 ca má obchodní značku PRAFlaGuard, charakterizující tento typ kabelů. Sdělovací kabely: Stávající značení: SSKFH V180 PH120-R B2 ca 3 x 2 x 0,5 Nové značení: PRAFlaGuard F 3 x 2 x 0,5 Kabel bez funkčnosti kabelové trasy při požáru s třídou reakce na oheň B2 ca má obchodní značku PRAFlaCom, charakterizující tento typ kabelů. Sdělovací kabely: Stávající značení: SXKFH R B2 ca 3 x 2 x 0,5 Nové značení: PRAFlaCom F 3 x 2 x 0,5 OBECNÁ SYNTAXE sdělovacích a telekomunikačních kabelů: x Označení typu PRAFlaGuard PRAFlaCom Materiál izolace Silikon plný Silikon napěněný SP FRNC polymer H Průměr Typ prvků Pár 2 Čtyřka 4 Počet prvků Materiál nádstavby Stínění Al lam. folie Flexibilní stíněný F TF 50

51 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA Kabely schválené pro pražské METRO Bezhalogenové vodiče oheňretardující P05Z1 K M P05Z1 U M P07Z1 K M P07Z1 U M P07Z1 R M Bezhalogenové kabely oheňretardující (R kové kabely) Silové kabely 1 CXKH R M 1 CXKHDH R M 1 CXKHD1H R M PRAFlaSafe T M Sdělovací kabely SHKFH R M PRAFlaCom F M Bezhalogenové kabely ohniodolné zkoušené podle speciálního požárního scénáře pro pražské metro P R podle ZP 27/2008 Silové kabely PRAFlaRes P(750)90 M PRAFlaRes D P(750)90 M PRAFlaRes D1 P(750)90 M PRAFlaRes X P(750)90 M PRAFlaRes XD P(750)90 M PRAFlaRes XD1 P(750)90 M Sdělovací kabely PRAFlaGuard F P(750)90 M PRAFlaDur PRAFlaDur D P(750)90 M PRAFlaDur D1 P(750)90 M PRAFlaDur X P(750)90 M PRAFlaDur XD P(750)90 M PRAFlaDur XD1 P(750)90 M Více informací na webových stránkách Po ární scéná e podle ZP 27/2008 T ( C) P90-R, PS90 PH90-R P R Normová teplotní k ivka Konstantní teplota 842 C Metro - konstantní teplota 750 C t 0 t (min) t 0, t 0 PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 51

52 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Termíny a normy pro kabely týkající se jejich chování při požáru Samozhášivost Tato vlastnost zajišťuje, že jednotlivé kabely zhasnou samy po určité době od vznícení díky použití téměř nehořlavých materiálů. Kabely s touto vlastností musí být v souladu s normou ČSN EN Korozivita plynů Tato vlastnost zajišťuje, že v případě požáru kabelové materiály uvolňují pouze malé množství korozivních plynů. Tyto plyny mohou způsobit poškození na strojích a jiných zařízeních bez přímého účinku požáru. Kabely s touto vlastností musí být v souladu s normou ČSN EN Hustota dýmu Tato vlastnost zajišťuje, že kabely budou vytvářet minimální množství dýmu v případě požáru. Kabely s touto vlastností musí být v souladu s normou ČSN EN Hoření ve svazku Tato vlastnost zajišťuje, že ve svazcích kabelů nebude docházet k šíření požáru mimo zdroj vznícení. Kabely s touto vlastností musí být v souladu s normou ČSN EN Celistvost obvodu (např. V180, FE180) Tato vlastnost zajišťuje, že izolační materiál jednotlivých kabelů vydrží funkční po určitou dobu v případě požáru. Kabely s touto vlastností musí být v souladu s normou ČSN IEC , -23 nebo DIN VDE Funkčnost kabelové trasy (např. P30-R, PS60, E90) Tato vlastnost zajišťuje, že kabelové instalace vydrží funkční po určitou dobu v případě požáru. Je důležité zmínit, že v tomto případu se uvažuje celý kabelový systém, tzn. včetně instalačního materiálu (kabelové žlaby, žebříky, příchytky). Kabely s touto vlastností musí být v souladu se zkušebním předpisem ZP 27/2008 nebo normou STN , DIN

53 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA Zkoušky kabelů Samozhášivost kabelu dle ČSN EN Odolnost kabelu proti šíření plamene ve svazcích dle ČSN EN ,5 mv 940 C ph 4,5 10 µs/cm Hustota vzniklého dýmu dle ČSN EN Korozivita vzniklých plynů dle ČSN EN PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP 53

54 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Zkoušky kabelů 5 min. 850 C 1 kv 1 kv Celistvost obvodu dle ČSN IEC Celistvost obvodu pro bezpečnostní obvody dle ČSN EN ma 25 C 1 m/s O 2 : 20,95 CO 2 : 4,6 Funkčnost kabelové trasy dle ZP 27/2008; STN ; DIN Třída reakce na oheň dle ČSN EN

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET. Jsme členem Profesní komory požární ochrany.

PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET. Jsme členem Profesní komory požární ochrany. Jsme členem Profesní komory požární ochrany. ČESKÁ KVALITA Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou nositelem značky ESČ. Tato značka vám zaručí objektivně ověřenou kvalitu všech těchto výrobků. PRŮMĚRNÁ

Více

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA OBSAH HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 1 7 2 3 4 5 6 INSTALAČNÍ VODIČE A KABELY bez pláště H05V U, H05V K 8 H07V U, H07V R 9 H07V K 10 s pláštěm CYKY 11 AYKY 13 CYKYLo 14 CYKYDY

Více

BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU. 90-R B2 ca. s1d0. Cert... Informativní průměr kabelu [mm]

BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU. 90-R B2 ca. s1d0. Cert... Informativní průměr kabelu [mm] CSKH V80 P0R, PH0R, PS0, E0, P 750 90R B ca sd0 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním kabelového systému podle ZP 7/008, STN 9 005, DIN 40 Technická specifikace:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Technická normalizace ve vodním hospodářství Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Tvorba norem na mezinárodní úrovni (EN, ISO, EN ISO) na národní úrovni (ČSN) na odvětvové úrovni (TNV) Normy ČSN počátek

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra PNE 34 76595 ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PRE distribuce, ZSE Oznámení o scválení Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Definitivní znění červenec 2006 Kabely plastové pro

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 Strana 1 TP ATE 33100 Celkem stránek: 8 ATE, s.r.o.

Více

ORIENTACE V ZÁSAHOVÉM OBVODU JEDNOTKY

ORIENTACE V ZÁSAHOVÉM OBVODU JEDNOTKY Zásahový obvod Zásahový obvod je vymezen katastrálním územím popř. plochou území zřizovatele jednotky. 1 Důležité informace pro určení místa události (Bojový řád JPO, Metodický list č. 1/O) Pro optimální

Více

Totally. SIMARIS design. Program pro podporu projektování. Nízkonapěťová. spínací technika. TIA na dosah, Rozvody nízkého napětí, 2/2006

Totally. SIMARIS design. Program pro podporu projektování. Nízkonapěťová. spínací technika. TIA na dosah, Rozvody nízkého napětí, 2/2006 SIMARIS design Totally Program pro podporu projektování TIP Řešení elektrické instalace v duchu Totally Integrated Power umožňuje realizaci nejnovějších technologií rozvodu elektrické energie použitím

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ

TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ Výběr z norem: [1] ČSN 33 2000-5-523 Elektrická zařízení Část 5 Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523 Dovolené proudy [2] ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení Část

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití:

č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: Elektronický zdroj EZl je bezkontaktní střídač, určený

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň:

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň: Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace - skladovací hala 1NP 02 Situace - skladovací hala 2NP 03 Situace - vrátnice 04 Situace - pokladny A 05 Situace - rozvodna osvětlovací věže č.2 06 Situace

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Předmětem této části dokumentace je silnoproudá elektroinstalace ve výše zmíněném objektu. Jedná se o světelné a zásuvkové rozvody, připojení zařízení ostatních technologií (MaR,

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016 24 Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 200, 2002, 2004, 2006, 200 a 206 Připojení/uvolnění vodiče Zkoušení Přímé zasunutí plné vodiče do jednoho průřezu nad a nejméně dvou průřezů pod jmenovitým průřezem

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Stavba: Integrované operační středisko KŘ STŘK. Místo stavby: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav

Stavba: Integrované operační středisko KŘ STŘK. Místo stavby: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Stavba: Integrované operační středisko KŘ STŘK Místo stavby: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav AKCE: F.1.3.1. Požární technika: SHZ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZADAVATELE Přelouč

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Trubky a izolace. Tvarovatelné nerezové trubky. Úsporné řešení pro vaše topení

Trubky a izolace. Tvarovatelné nerezové trubky. Úsporné řešení pro vaše topení Trubky a izolace Tvarovatelné nerezové trubky Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz TRUBKY PRO ROZVODY PLYNU

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalací. Brno 17. 4. 2013 kpt. Ing. Luděk Vrána HZS JmK

Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalací. Brno 17. 4. 2013 kpt. Ing. Luděk Vrána HZS JmK Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalací Brno 17. 4. 2013 kpt. Ing. Luděk Vrána HZS JmK Elektrická energie při průchodu elektrickým vodičem vytváří teplo. Běžné provozní podmínky: topení,

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801. Návod k použití

Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801. Návod k použití Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 NÁVOD MONTÁŽE... 4 UPEVŇOVACÍ SYSTÉM... 4 POUŽITÍ DOMA ČI V KANCELÁŘI... 5 POUŽITÍ

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM NEMOCNIC

MODULÁRNÍ SYSTÉM NEMOCNIC MODULÁRNÍ SYSTÉM NEMOCNIC MODULÁRNÍ SYSTÉM NEMOCNIC ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Modulární sestava Skládá se z jednotlivých kontejnerů, které jsou vzájemně propojeny. Montáž je prováděna jeřábem. Jedná se

Více

Obecně závazná vyhláška Města Třemošná č. 1/2006. Požární řád města

Obecně závazná vyhláška Města Třemošná č. 1/2006. Požární řád města Obecně závazná vyhláška Města Třemošná č. 1/2006 Zastupitelstvo Města Třemošná se na svém zasedání dne 29.3.2006 usneslo na základě 29, odst.1, písm.o) zákona č.133/1985sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.260; 91.140.50 Únor 2012 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 idt HD 60364-5-52:2011

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Štětí Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 Zastupitelstvo města Štětí se na svém 18. zasedání konaném dne 5. 10. 2006 usneslo vydat podle 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Lhůty revizí a kontrol elektrických zařízení. Postup provádění revizí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2

Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE T E C H N I C K Á Z P R Á V A 150 00 Praha 5 1/11 Příloha

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 DNA ELIPTICKÁ A POLOKULOVÁ Technické dodací podmínky, rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti QA 42 5801 Platí od 2009-02-01

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Dodávány jsou přímo ovládané ventily pro zařízení s malými výkony a průměry trubek do 3 / 8 nebo nepřímo ovládané ventily pro větší průtoky a a větší průměry trubek.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

3x2x0,8 PRAFlaGuard F

3x2x0,8 PRAFlaGuard F 3x2x0,8 PRAFlaGuard F 3x2x0,8 PRAFlaGuard F PH 120R Kabel s funkční schopností kabelového systému dle ZP-27/2008. Hnědá barva pláště. Objednací kód: 0601082202 Záruka: 2 roky Technické Parametry Parametr

Více

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136 Obsah 11 Holé Cu lana 2 Cu pletiva 5 22 Instalační a kabely H05V K, H07V K 6 H05V U, H07V U/R 7 H07V A R 9 H03VV F 10 H05VV F 11 CYKYLo 12 NYM 13 AYKY 15 CYKY 16 CYKYDY 18 CYKCY 20 33 Kabely pro ovládání

Více

Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře

Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře v rámci

Více