TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ"

Transkript

1 TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ Výběr z norem: [1] ČSN Elektrická zařízení Část 5 Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523 Dovolené proudy [2] ČSN Elektrická zařízení Část 4 Bezpečnost. Oddíl 473 Opatření k ochraně proti nadproudům [3] ČSN Elektrická zařízení Část 4 Bezpečnost. Oddíl 43 Ochrana proti nadproudům Dimenzování z hlediska provozní teploty Tab.1 - Dovolené provozní a maximální teploty vodičů pro různé druhy izolace (podle tab.43-na1 z [3]) Druh izolace vodiče Nejvyšší dovolená Základní Nejvyšší teplota Zkratka teplota dovolená Značka názvu okolního provozní při vzduchu teplota proudovém při zkratu přetížení Polyvinylchlorid měkčený PVC Y Elastomery na bázi přírodního nebo guma pryž G syntetického kaučuku kaučuk do 10 kv G Etylenpropylenová pryž EPR Polyetylén PE E Zesítěný polyetylén XPE XLPE X PRC Polytetrafluoretylén PTFE propylén FEP Napuštěný papír normální N nemigrující M do 6 kv N do 10 kv N kv N kv N Skleněné vlákno Holé vodiče plné nebo slaněné Al nebo Cu mechanicky zatížené mechanicky neztížené Slitina Al Ocel mech. zatížená Ocel mech. nezatížená

2 Základní uložení a prostředí vodičů a) uložení ve vzduchu, ve vodorovné poloze, teplota okolního vzduchu 30 C (pro speciální vodiče a kabely odolné vyšším teplotám je základní okolní teplota 90 C bez ohledu na způsob uložení ve vzduchu) b) uložení v zemi, půda s měrným tepelným odporem 0,7 Km/W, hloubka asi 70 cm pod povrchem a teplota země 20 C Jest-li že se teplota liší od 30 C ve vzduchu, 20 C v zemi. Korekce není nutná, překračuje-li teplota půdy 23 C jen po dobu několika týdnů v roce a teplota vzduchu přesahuje 30 C jen několik hodin denně a jen na několik týdnů v roce. Dovolený proud vodiče (zatížitelnost vodiče) I = k. k... k. I z 1 2 i N I N - jmenovitý proud pro daný typ a průřez vodiče a pro základní způsoby uložení, hodnoty jsou uvedeny např. v národní příloze normy ČSN INV - ve vzduchu, při 30 C, uložení E, G2 I NZ - v zemi, při 20 C, uložení D k1, k2,... ki - přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti pro podmínky a způsob uložení, jsou uvedeny v následujících tabulkách: Jestliže se na trase kabelů střídají podmínky, musí být dovolené proudy stanovené pro tu část, která vykazuje nejnepříznivější podmínky. Přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti vodičů pro podmínky a způsob uložení jiný než je základní VODIČE ULOŽENÉ VE VZDUCHU (A, B, C, E, F, G) Tab.2 - Přepočítávací součinitelé pro okolní teploty vzduchu odlišné od 30 o C (tab. 52-NF20 z [1]) Nejvyšší dovolená Teplota prostředí [ C] provozní teplota jádra [ C] ,29 1,22 1,15 1,08 1 0,91 0,82 0,71 0,58 0, ,25 1,20 1,13 1,07 1 0,93 0,85 0,76 0,65 0, ,22 1,17 1,12 1,06 1 0,94 0,87 0,79 0,71 0, ,20 1,15 1,11 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,74 0, ,18 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0, ,17 1,13 1,09 1,04 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0, ,15 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,87 0,82 0, ,11 1,08 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 2

3 Tab.3 - Přepočítávací součinitelé pro seskupení více kabelů (tab. 53-X3 z [1]) Způsob uložení A až F C E až F Uspořádání Zapuštěné nebo uzavřené Jednoduchá vrstva na stěnách nebo podlahách nebo na neperforovaných lávkách Jednoduchá vrstva na stropě Jednoduchá vrstva na horizontálních perforovaných lávkách nebo na svislých lávkách Jednoduchá vrstva na roštech, hácích apod. Počet obvodů nebo vícežilových kabelů ,00 0,80 0,70 0,70 0,55 0,50 0,45 0,40 0,40 1,00 0,85 0,80 0,75 0,70 0, ,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0, ,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0, ,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0, Tab.4 - Způsoby uložení vodičů 3

4 Tab.5 - Přepočítávací součinitelé pro seskupení více kabelů (uložení C, E a F) Počet lávek Součinitel zatížitelnosti kabelů podle uložení Způsob uložení Počet Neperforované Perforované Kabelové rošty, Svislé lávky kabelů lávky lávky háky apod. těsně volně těsně volně těsně volně těsně volně 1 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 0,85 0,95 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 3 0,80 0,95 0,80 1,00 0,80 0,90 0,80 1,00 4 0,75 0,95 0,80 0,95 0,75 0,90 0,80 1,00 6 0,70 0,90 0,75 0,90 0,75 0,85 0,80 1,00 9 0,70-0,75-0,70-0,80-1 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 0,85 0,95 0,85 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 3 0,75 0,90 0,80 0,95 0,90 0,90 0,80 1,00 4 0,75 0,90 0,75 0,90 0,75 0,85 0,80 0,95 6 0,70 0,85 0,75 0,85 0,70 0,85 0,75 0,95 9 0,65-0,70-0,70-0,75-1 0,95 0,95 1,00 1, ,00 1,00 2 0,85 0,95 0,85 1, ,85 1,00 3 0,75 0,90 0,80 0, ,80 0,95 4 0,70 0,90 0,75 0, ,75 0,95 6 0,65 0,85 0,70 0, ,75 0,95 9 0,60-0, ,70 - VODIČE ULOŽENÉ V ZEMI (D) Tab.6 - Přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti pro půdu s různým měrným tepelným odporem (tab. 52-NF8 z [1]) Druh kabelu Měrný tepelný odpor půdy Km/W 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 Celoplastové kabely 1,11 1,05 1,00 0,96 0,90 0,79 0,71 Kabely s papírovou do 1 kv 1,16 1,05 1,00 0,96 0,89 0,76 0,67 izolací a kovovým pláštěm 6 kv 1,14 1,05 1,00 0,96 0,90 0,78 0,69 10 kv Trojplášťové kabely 22 a 35 kv 1,09 1,04 1,00 0,97 0,92 0,82 0,74 Jednožilové kabely 22 a 35 kv 1,14 1,05 1,00 0,96 0,90 0,78 0,69 Tab.7 - Přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti pro půdu s různým měrným tepelným odporem (pro přepočet jmenovitého proudu vodiče pro uložení D v Tab.12-15) Měrný tepelný odpor půdy Km/W Přepočítací součinitel 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,24 1,22 1,18 1,1 1,05 1,00 0,96 4

5 Tab.8a - Informativní hodnoty měrného tepelného odporu podle půdních a povětrnostních podmínek Měrný tepelný odpor Půdní podmínky Povětrnostní podmínky půdy Km/W 0,7 velmi vlhké trvale vlhké 1,0 vlhké pravidelné deště 2,0 suché řídké deště 3,0 velmi suché málo či žádný déšť Tab.8b - Informativní hodnoty měrného tepelného odporu půdy různého složení Půda nebo jiný materiál Půda mírně zvlhlá jílovitá (8-12% vlhkosti) hlinitá (4-8% vlhkosti) písčitá (2-5% vlhkosti) Půda vlhká jílovitá (30-40% vlhkosti) hlinitá (20-30% vlhkosti) písčitá (10-20% vlhkosti) Černá zem (30-40% vlhkosti) Žula Vápenec Křída Beton Zeď z vlhkých cihel Zeď ze suchých cihel Zeď z kamene Měrný tepelný odpor Km/W 1,10 1,40 0,70 0,70 0,75 0,50 0,45 0,35 0,60 1,00 0,80-1,10 1,10 1,90 0,50 Tab.9 - Přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti podle teploty prostředí odlišné od základní teploty 20 C pro vodiče a kabely uložené v zemi (tab. 52-NF22 z [1]) Nejvyšší dovolená Teplota prostředí [ C] provozní teplota jádra [ C] ,11 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0, ,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0, ,09 1,04 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 0,67 0, ,08 1,04 1 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0, ,07 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,85 0,80 0,76 0,71 5

6 Tab.10 - Přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti při seskupení několika kabelů uložených přímo v zemi (způsob uložení D) (tab. 52-NF27 z [1]) Počet obvodů Nulová (kabely se dotýkají) Jeden průměr kabelu Vzdálenost mezi kabely 0,125 m 0,25 m 0,5 m 2 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90 3 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 4 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80 5 0,55 0,55 0,65 0,70 0,80 6 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 Tab.11 - Přepočítací součinitelé proudové zatížitelnosti při seskupení několika kabelů uložených v trubkách (rourách) zakopaných v zemi (způsob uložení D) (tab. 52-NF28 z [1]) A- Vícežilové kabely v trubkách nebo rourách s jedním kabelem v trubce Počet obvodů Vzdálenost mezi kabely Nulová (kabely se dotýkají 0,25 0,5 m 1,0 m trubky) 2 0,85 0,90 0,95 0,95 3 0,75 0,85 0,90 0,95 4 0,70 0,80 0,85 0,90 5 0,65 0,80 0,85 0,90 6 0,60 0,80 0,80 0,90 B- Jednožilové kabely v trubkách nebo rourách s jedním kabelem v trubce Počet obvodů Vzdálenost mezi kabely Nulová (kabely se dotýkají 0,25 0,5 m 1,0 m trubky) 2 0,80 0,90 0,90 0,95 3 0,70 0,80 0,85 0,90 4 0,65 0,75 0,80 0,90 5 0,60 0,70 0,80 0,90 6 0,60 0,70 0,80 0,90 6

7 Dimenzování vodičů podle úbytku napětí ČSN vnitřní rozvody občanské a zemědělské výstavby. Mezi přípojkovou skříní a rozváděčem za elektroměrem je dovolený úbytek: - u světelného a smíšeného odběru 2 % - u jiného než světelného 3 % Mezi rozváděčem za elektroměrem a spotřebičem: - u světelných obvodů 2 % (nejvýše 4 %) - u tepelných obvodů 3 % (nejvýše 6 %) - u ostatních obvodů 5 % (nejvýše 8%) ČSN průmyslové rozvody. - motory (mimo jeřáby, při normálním zatížení) 5 % - světelné zdroje 3 % - venkovní osvětlení a kabelové kanály 8 % - tepelné spotřebiče 5 % ČSN všeobecně stroje a pohony s elektromotory: - elektromotory nakrátko při spouštění 7 % - elektromotory při ustáleném chodu 7 % Není-li dovolený pokles předepsán, platí zásada, že v místě spotřebiče nemá být pokles napětí větší než 5 %. V pevných instalacích v budovách 4 %. Dimenzování vodičů podle tepelných účinků zkratových proudů Minimální průřez vodiče, který odolá zkratovému proudu po dobu vypnutí t k : Ike. tk Smin = S K Tab.18 - Koeficient pro dimenzování podle tepelných účinků zkratového proudu holé vodiče a lana Cu materiál izolace PVC XLPE Pryž Koeficient K materiál vodiče holé vodiče a lana Al materiál izolace PVC XLPE Pryž Tab.19 - Koeficient pro určení minimálního průřezu holých vodičů, oteplení při zkratu Provozní teplota C Dovolená koeficient teplota při zkratu C Cu Al AlFe3 AlFe4 AlFe6 AlFe

8 Dimenzování vodičů podle hospodárnosti Hospodárný průřez: S = k. I T z kde k je podle ČSN I z je výpočtový proud [A] T 2 je doba plných ztrát [s] A A T t 0,2 + 0,8 2 Pp. t Pp. t t je počet provozních hodin zařízení [h] A je elektrická energie přenesená vedením za rok [Wh] je výpočtové zatížení [W] P p = 2 Výše uvedeným způsobem se provádí návrh, je-li T více než 1000 hod. Tab.21 Koeficient pro výpočet hospodárného průřezu vodiče Koeficient k Cu Al holé přípojnice 0,006 0,014 kabely do 10 kv > 25 mm 2 0,007 0,0168 kabely do 1 kv > 16 mm 2 0,006 0,0129 kabely do 1 kv < 10 mm 2 0,0053 0,009 DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ VODIČŮ Volba pojistky: Musí platit I B I n I z a zároveň I n K. I z kde I B průchozí proud kabelem, tj. výpočtový proud Ip =155 A In jmenovitý proud pojistky Iz dovolené proudové zatížení, I Z = k*i Nv K součinitel přiřazení jistícího prvku proti přetížení k vedení v prostředí o teplotě, pro kterou byl stanoven Iz Tab.22 Orientační hodnoty součinitele přiřazení K (platí pro jištění jednotlivých vodičů malých průřezů): Orientační hodnoty součinitele přiřazení K Pojistky gg Jističe PVC K = 0,7 pro pojistky do 10 A K = 0,9 pro pojistky od 16 A PRC, PE, XLPE K = 0,8 K = 0,95 K = 1 pro jističe B,C a D K = 0,95 pro vodiče do 2,5 mm 2 Jmenovité proudy pojistek [A] (podle katalogů) 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 225; 250; 300; 315; 350; 400; 500; 630; 800;

9 VÝPOČET ZKRATOVÝCH PROUDŮ ČSN EN Rázový zkratový proud: (3f zkrat) I K Uvýp c S = = v Z 3 U z k n k Rázový zkratový výkon: 2 c U 3 n c Sv Sk k = n k = = k = Zk zk 3 Un S U I I Napěťový součinitel c pro výpočet zkratových proudů (ČSN EN ): Místo zkratu v síti Napěťový součinitel c pro výpočet zkratových proudů maximální c max minimální c min nn 1,10 0,95 vn, 110 kv, 220 kv 1,10 1, kv, 750 kv 1,05 1,00 Výpočet nárazového zkratového proudu i I ) i p = κ 2 I K Hodnoty součinitele κ pro výpočet nárazového zkratového proudu i p (ČSN EN ): p ( km 3 R / X κ = 1,02 + 0,98 e kde R/X je poměr činné a jalové složky zkratové impedance. Výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu I I ) I = m + n I th K th ( ke kde n je součinitel pro tepelné účinky střídavé složky zkratového proudu m je součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky zkratového proudu Dle ČSN EN je možno brát n = 1 pro distribuční sítě (elektricky vzdálené zkraty) Pro vzdálené zkraty s dobou trvání zkratu t k 0,5 s je dovolené uvažovat m + n = 1 (tzn. pro n = 1 je pak m = 0). 1 4 f tk ln( κ 1 m = e ) 1 2 f t ln 1 k ( κ ) κ... součinitel pro výpočet nárazového zkratového proudu p i f... frekvence t k... doba trvání zkratu 9

10 PARAMETRY VODIČŮ Kabelová vedení Průřezy a jmenovité proudy kabelů 6 kv a silových kabelů nn uložených ve vzduchu Průřez [mm 2 ] 6 kv trojžilové 1 kv, počet žil 3, 3+1, 3+2 ve vzduchu 1 kv, počet žil 3, 3+1, 3+2 v zemi AYK... AXK... ANK... CNK... AYKY CYKY AYKY CYKY AYKY (uložení v zemi) S (mm 2 ) I d (A) R (Ω.km -1 ) L (mh.km -1 ) 3x ,326 0,254 3x ,258 0,249 3x ,206 0,250 3x ,167 0,251 3x ,129 0,246 1-CYKY (uložení v zemi) S (mm 2 ) I d (A) R (Ω.km -1 ) L (mh.km -1 ) 3x ,537 0,264 3x ,376 0,264 3x ,269 0,256 3x ,198 0,254 3x ,157 0,249 3x ,125 0,250 3x ,102 0,251 3x ,078 0,246 6-AYKCY S (mm 2 ) I Nv (A) -vzduch I Nz (A) v zemi R (Ω.km -1 ) X ((Ω.km -1 ) ,43 0, ,02 0, ,718 0, ,513 0, ,378 0, ,299 0, ,239 0, ,194 0, ,149 0,078 10

11 22-AXEKVCEY (uložení vedle sebe v zemi) *) S (mm 2 ) I d (A) R (Ω.km -1 ) L (mh.km -1 ) C (µf.km -1 ) ,868 0,70 0, ,641 0,68 0, ,443 0,66 0, ,320 0,64 0, ,253 0,62 0, ,206 0,60 0, ,164 0,59 0, ,125 0,58 0,30 22-CXEKVCEY (uložení vedle sebe v zemi) *) S (mm 2 ) I d (A) R (Ω.km -1 ) L (mh.km -1 ) C (µf.km -1 ) ,524 0,70 0, ,387 0,68 0, ,268 0,66 0, ,193 0,64 0, ,153 0,62 0, ,124 0,60 0, ,099 0,59 0, ,075 0,58 0,30 ** při školních výpočtech je možné použít kabely 35 kv Venkovní vedení Zatížitelnost AlFe lan Jmenovitý průřez vodiče mm 2 I n [A] AlFe 3 AlFe 4 AlFe 6 AlFe 8 R 80 I n R 80 I n R 80 I n R 80 [m Ω /m] [A] [m Ω /m] [A] [m Ω /m] [A] [m Ω /m] , , , , , , , , ,474 70/ ,546 70/ , , ,384 95/ ,38 95/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra

Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kv Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra PNE 34 76595 ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PRE distribuce, ZSE Oznámení o scválení Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Definitivní znění červenec 2006 Kabely plastové pro

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

NORMALIZOVANÁ NAPĚTÍ. včetně včetně včetně. nn zařízení nízkého nad 50 V nad 50 V*) nad 50 V*) napětí do 600 V do 1000V**) do 1000V**) včetně

NORMALIZOVANÁ NAPĚTÍ. včetně včetně včetně. nn zařízení nízkého nad 50 V nad 50 V*) nad 50 V*) napětí do 600 V do 1000V**) do 1000V**) včetně ZÁKLADY SILNOPROUDÉ TECHNIKY Ing. Jiří Vlček Demo soubor, není kompletní, součást publikace Základy Elektrotechniky ÚVOD Tato publikace je určena zejména studentům středních škol a amatérům, kteří se s

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů Elektrická zařízení strojů ČSN EN 60204 Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2009, Ostrava-Poruba UPOZORNĚNÍ Uvedené textové

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Rozvodná zařízení. Autor textu: Ing. Jaroslava Orságová

Rozvodná zařízení. Autor textu: Ing. Jaroslava Orságová Rozvodná zařízení Rozvodná zařízení Autor textu: Ing Jaroslava Orságová Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah ÚVOD VSTUPNÍ TEST PŘENOSOVÁ A ROZVODNÁ SOUSTAVA NAPĚŤOVÉ ÚROVNĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy v Truhlářské ulici čp.19 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno rozdělení stávajícího

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Bezpečnost v elektrotechnice testy Jan Dudek Ostrava 2010 Bezpečnost v elektrotechnice - Všechny otázky - učební Seznam všech testových otázek z předmětu

Více

Objímky a příslušenství

Objímky a příslušenství Přehled produktů 4.0 Přehled produktů 4.1 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (M16, M10, M8) 4.2 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (3/8, M12, M10) 4.3 Možnost připojení objímky

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly

Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly Energy Division Silové kabelové soubory Raychem pro doly Kabelové soubory pro doly Kabelové soubory nn Teplem smrštitelné spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací 3 P ímé a odbo né spojky pro vícežilové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům 2 UNIGER TYP ZS1 UNIGER SE DVĚM ÚROVNĚMI UNIGER TYP ZVC TECHNICKÉ ÚDJE 4 6 8 10 1 2 3

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Elektrotechnické soupravy

Elektrotechnické soupravy Izolovaný D8mm svorníkový konektor Je určen pro propojení různých typů elektrotechnických souprav ( např. odběrové soupravy, By-pass soupravy, propojovací kabely apod.) EN/IEC 60900:2004 (je-li použitelná)

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů TMP-160 V1 Strana 1 (celkem 6) Označení dokumentu: TMP 160 Verze č.: 1 Platí od: 1.12.2004 Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 2 1.1. Účel a rozsah platnosti...

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší v obci Modrava demontáž části stávajícího a zřízení nového veřejného osvětlení v místě navržené nové křižovatky silnice III/16910 s místní komunikací. Přibližná délka

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

s t a v b a : č á s t :

s t a v b a : č á s t : s t a v b a : S T A V E B N Í Ú P R A V Y S E Z M Ě N O U U Ž Í V Á N Í Z E S K L A D U, P O B Y T O V É M Í S T N O S T I A K A N C E L Á Ř E N A K N I H O V N U č á s t : A. P o z e m n í ( s t a v e

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně

Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně PNE 35 7000 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud TECHNOLOGIE Elektrikář - silnoproud Druhý Bc. Miroslav Navrátil I. EL. SILOVÝ ROZVOD V BUDOVÁCH Technologie Elektrikář - silnoproud Druhý Bc. Miroslav Navrátil Prohlášení I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo Akce: Investor: Projektant: 2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST: PROJEKTOVÁ

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou nebo

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Liberci, srpen 2013 Vypracoval: Bc.

Více

Sekční průmyslová vrata, typy kování

Sekční průmyslová vrata, typy kování Sekční průmyslová vrata, typy kování SID Typy kování vrat a jejich parametry S L S R LDB Pro zaměření montážního otvoru průmyslových vrat se měří následující parametry: Označení parametru Název parametru

Více

KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner se sídlem

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

Uložení potrubí. Obsah. Reference

Uložení potrubí. Obsah. Reference Obsah Hmotnost na jednotku délky a vzdálenosti bodů upevnění u ocelových trubek (směrné hodnoty) 18.1 Vzdálenosti bodů upevnění v domovních instalacích z ocelových, měděných a plastových trubek (směrné

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK. JÁN BELKO - Elektroslužby

NABÍDKOVÝ CENÍK. JÁN BELKO - Elektroslužby JÁN BELKO - Elektroslužby poradenství - projekty - montáže - revize elektrických zařízení NN, strojů, spotřebičů a hromosvodů 561 85 Česká Rybná 19, IČ: 486 10 623, mobil 603 37 90 38, voip 464 620 750,

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

THERMAFLEX - izolace Ceník 2009

THERMAFLEX - izolace Ceník 2009 THERMAFLEX - izolace Ceník 2009 Od 3.5.2009 PipeLife-SaniTop s. r. o., roman.novak@flexalen-sudik.cz Thermaflex ZZ Flexibilní trubní izolace z extrudovaného PE Určené pro izolace sanity a topení Instalace

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Zadávací dokumentace stavby TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Členěnní dokumentace a označování standardů: Stavební

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME PŘEDMĚT: INSTALACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Okruh č. 1 DRUHY

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř.

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc 1 1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc Datum vypracování : duben 2011 Vypracoval : provozně technický úsek MDO Počet stran : 8 2 O B S A H : 1. Identifikační údaje stavby 2.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více