PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET. Jsme členem Profesní komory požární ochrany.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET. Jsme členem Profesní komory požární ochrany."

Transkript

1

2 Jsme členem Profesní komory požární ochrany. ČESKÁ KVALITA Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou nositelem značky ESČ. Tato značka vám zaručí objektivně ověřenou kvalitu všech těchto výrobků. PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET

3 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah Vyhláška č. 23/2008 Sb. 2 1 Bezhalogenové silové kabely s funkční schopností kabelového systému PRAFlaSafe X 1 CXKH R B2 ca 4 PRAFlaSafe XD 1 CXKHDH R B2 ca 7 PRAFlaSafe XD1 1 CXKHD1H R B2 ca 10 PRAFlaDur 1 CSKH V180 P30R, PH120R, PS30, E30, P R B2 ca 12 PRAFlaDur D 1 CSKHDH V180 P R B2 ca 17 PRAFlaDur D1 1 CSKHD1H V180 P R B2 ca 20 PRAFlaDur F CSFH V180 P R B2 ca 22 PRAFlaDur X 1 CXKH V180 P R B2 ca 25 PRAFlaDur XD 1 CXKHDH V180 P R B2 ca 29 PRAFlaDur XD1 1 CXKHD1H V180 P R B2 ca 32 PRAFlaDur E30 (N)HXH FE180/E30 34 PRAFlaDur C E30 (N)HXCH FE180/E30 38 PRAFlaDur E90 (N)HXH FE180/E90 41 PRAFlaDur C E90 (N)HXCH FE180/E Bezhalogenové kabely sdělovací, pro signalizaci a elektroniku s funkční schopností kabelového systému 2 PRAFlaCom F SHKFH R B2ca 48 PRAFlaGuard F SSKFH V180 P90R, PS90, E90, P R B2 ca 50 PRAFlaGuard TF SSTFH V180 P R B2 ca 53 PRAFlaGuard FL TCSPKFLH V180 P60R, PS60, E60, P R B2 ca 55 PRAFlaGuard (St) E90 JE H(St)H FE180 P90R PS90, E90 57 Technická příloha 59 s 1

4 Vyhláška č. 23/2008 Sb. V polovině minulého roku vešla v platnost vyhláška č. 23/2008 Sb. Technické podmínky požární ochrany staveb. Tato vyhláška řeší navrhování a konstruování veřejných staveb s vyšší koncentrací osob v nich se nacházejících z pohledu požární bezpečnosti a také staveb, jejichž požár by mohl mít rozsáhlé následky (např. čerpací stanice pohonných hmot). Dále řeší vybavení těchto staveb technologickými zařízeními nezbytnými v případě požáru (evakuační výtahy, větrání a osvětlení únikových cest, aj.). V 9 této vyhlášky Technická zařízení, je uvedeno, že veškerá elektrická zařízení, jejichž chod je v případě požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navržena tak, aby při požáru byla pro ně zajištěna dodávka elektrické energie. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících jejich funkčnost jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. V souvislosti s touto novou vyhláškou a ve vztahu k volně vedeným bezhalogenovým oheň retardujícím vodičům a kabelům vyvstaly požadavky na jejich vyšší nároky vzhledem ke klasifikaci kabelů podle reakce na oheň s třídou reakce B2 ca a B2 ca (směrnice 2006/751/EC). V případě kabelů s třídou reakce B 2ca se jedná o kabely s malým množstvím uvolněného tepla, v případě třídy B2 ca navíc tyto kabely uvolňují malé množství kouře a z těchto kabelů neodpadávají žádné hořící částice. Vedle tohoto kritéria musí být v celé řadě případů (instalací) splněn i požadavek na zachování funkční schopnosti celého kabelového systému (kabely + nosné systémy) dle ZP27/2008. Firma PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. vyvinula kabely, které všechny výše uvedené požadavky splňují. Výrobní sortiment v této oblasti tvoří: A. Silové kabely do 0,6/1 kv PRAFlaSafe PRAFlaDur Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2 ca Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP27/2008 s třídou reakce na oheň B2 ca B. Sdělovací kabely PRAFlaCom PRAFlaGuard Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému s třídou reakce na oheň B2 ca Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP27/2008 s třídou reakce na oheň B2 ca Všechny tyto kabely navíc splňují následující normy: samozhášivost dle ČSN IEC hoření ve svazcích dle ČSN EN korozivita plynů při hoření dle ČSN EN hustota dýmu dle ČSN EN nechráněné kabely v nouzových obvodech dle ČSN EN 50200, resp. ČSN EN (v případě typu PRAFlaDur, PRAFlaGuard ) funkční schopnost izolace dle ČSN IEC (v případě typu PRAFlaDur, PRAFlaGuard ) PRAKAB tak přichází s novým, srozumitelným a jednoznačným značením, které má za úkol předat zákazníkovi, projektantovi a reviznímu technikovi jasnou orientaci o vlastnostech kabelu ve vztahu k vyhlášce č. 23/2008 Sb. V současné době má PRAKAB certifikovány všechny čtyři uvedené typy kabelů, tzn. je držitelem certifikátů na kabely PRAFlaSafe, PRAFlaDur, PRAFlaCom a PRAFlaGuard. V přiložené tabulce najdete souhrnný přehled o tom, jaké kabely z našeho výrobního sortimentu můžete použít vzhledem k požadavkům vyhlášky 23/2008 Sb. s 2

5 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Vyhláška č. 23/2008 Sb. Druhy a odpovídající typy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů A. Zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb a) domácí rozhlas podle ČSN , evakuační rozhlas podle ČSN , zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu podle ČSN , nouzový zvukový systém podle ČSN EN Kabel nebo vodič Odpovídající typ kabelu I II III Silový kabel Sdělovací nebo ovládací kabel x x *) x b) nouzové a protipanické osvětlení x x *) x c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x d) evakuační a požární výtahy x x *) x e) větrání únikových cest x x PRAFlaDur PRAFlaGuard f) stabilní hasící zařízení x x *) x g) elektrická požární signalizace x x *) x h) zařízení pro odvod kouře a tepla x x *) x i) posilovací čerpadla požárního vodovodu x x *) x B. Pro elektrické rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb Kabel nebo vodič Odpovídající typ kabelu I II III Silový kabel Sdělovací nebo ovládací kabel a) zdravotnická zařízení 1. jesle x PRAFlaSafe PRAFlaCom 2. lůžková oddělení nemocnic x x 3. JIP, ARO, operační sály x x PRAFlaDur PRAFlaGuard 4. lůžkové části zařízení sociální péče x x b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory) 1. shromažďovací prostor x 2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci x PRAFlaSafe PRAFlaCom c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) 1. únikové cesty x PRAFlaSafe PRAFlaCom d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.) 1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace) x PRAFlaSafe PRAFlaCom Vysvětlivky: I kabel B2 ca II kabel B2 ca III kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností) *) v případě umístění v chráněných únikových cestách s 3

6 PRAFlaSafe X 1 CXKH R B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 7. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Použití: Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek požadována funkčnost kabelu při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (zesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer oranžový) Cert..... Certifikát: EZÚ ČR EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe X 2 x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B 500 s 4

7 PRAFlaSafe X 1 CXKH R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe X 19 x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,7520/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,7520/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,5370/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,5370/0, , B x 35 SM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 SM + 25 RM 0,3870/0, , B s 5

8 PRAFlaSafe X 1 CXKH R B2 ca Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe X 3 x 50 SM + 35 RM 0,3870/0, , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 SM + 35 RM 0,2680/0, , B x 70 SM + 50 RM 0,2680/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM + 50 RM 0,1980/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM + 50 SM 0,1570/0, , B x 120 SM + 70 RM 0,1570/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM + 70 RM 0,1240/0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM + 95 SM 0,1020/0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 240 RM 0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM SM 0,0783/0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM 0, , B 500 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. s 6

9 PRAFlaSafe XD 1 CXKHDH R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Silové kabely armované s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 7. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Použití: Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (zesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Armování (FeZn dráty) 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) Cert..... Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe XD 2 x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B 1000 s 7

10 PRAFlaSafe XD 1 CXKHDH R B2 ca Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe XD 5 x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 SM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 SM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 SM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 SM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 SM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 SM 0, , B 500 s 8

11 PRAFlaSafe XD 1 CXKHDH R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe XD 3 x 70 SM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 SM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 SM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. s 9

12 PRAFlaSafe XD1 1 CXKHD1H R B2 ca Silové kabely armované s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 7. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Použití: Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2: Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM, SM) 2 Izolace (zesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Armování (FeZn páska) 6 Plášť (FRNC polymer oranžový) Cert..... Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe XD1 3 x 50 RM 0, , B x 50 SM + 25 RM 0,3870/0, , B x 50 SM + 35 RM 0,3870/0, , B x 50 SM 0, , B x 50 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM + 35 RM 0,2680/0, , B x 70 SM + 50 RM 0,2680/0, , B x 70 SM 0, , B x 70 SM 0, , B x 95 SM 0, , B x 95 SM + 50 RM 0,1980/0, , B x 95 SM 0, , B 500 s 10

13 PRAFlaSafe XD1 1 CXKHD1H R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaSafe XD1 5 x 95 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM + 50 RM 0,1570/0, , B x 120 SRM + 70 RM 0,1570/0, , B x 120 SM 0, , B x 120 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM + 70 SM 0,1240/0, , B x 150 SM 0, , B x 150 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM + 95 SM 0,1020/0, , B x 185 SM 0, , B x 185 SM 0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM SM 0,0783/0, , B x 240 SM 0, , B x 240 SM 0, , B Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. s 11

14 PRAFlaDur 1 CSKH V180 P30R, PH120R, PS30, E30, P R B2 ca Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, STN , DIN Technická specifikace: TP PRAKAB 01/05 3. vydání Jmenovité napětí: Zkušební napětí: 0,6/1 kv 4 kv/50 Hz Použití: Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer hnědý) Cert..... Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN funkčnost kabelu: ČSN IEC minut funkčnost instalace: ZP 27/2008 STN DIN třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur 2 x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B 1000 s 12

15 PRAFlaDur 1 CSKH V180 P30R, PH120R, PS30, E30, P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur 5 x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B s 13

16 PRAFlaDur 1 CSKH V180 P30R, PH120R, PS30, E30, P R B2 ca Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur 1 x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 RM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM + 95 RM 0,102/0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B 500 s 14

17 PRAFlaDur 1 CSKH V180 P30R, PH120R, PS30, E30, P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB NOSNÉ SYSTÉMY NORMOVÉ INSTALACE Kabelová instalace Vzdálenost podpěr Šíře žlab/žebřík Výška bočnic Tloušťka plechu bočnice Max. zatížení [kg/m] Rozsah dimenzí Omezení funkční schopnosti Třída klasifikace: P30R, PH30R, PS30, E30 Zkušební předpis: ZP27/2008, STN , DIN , ,5 20 1, ,5 10 Jednotlivá příchytka 0,3 1 NOSNÉ SYSTÉMY NENORMOVÉ INSTALACE Kabelová instalace Vzdálenost pod pěr Šíře žlab/ žebřík Výška bočnic Tloušťka plechu bočnice Max. zatížení [kg/m] Typ nosného systému Typ výložníku Typ závěsu Počet tras nad sebou Rozsah dimenzí Omezení funkční schopnosti v rámové konstr. v rámové konstr. Jednotlivá příchytka Skupinový držák podél zdi podél zdi Jednotlivá příchytka Skupinový držák v rámové konstrukci v rámové konstrukci v rámové konstrukci *) souměrně zatížená instalace Třída klasifikace: PH120R Zkušební předpis: ZP27/2008 Výrobce: BAKS 1, ,5 10 KCOJ300H60/3E 1, ,5 5 KCOJ300H60/3E závit. tyč M10/1x600 závit. tyč M10/1x600 bez závitové tyče CWOP40H40/05E bez závitové tyče CWOP40H40/05E 0,6 UKO1 0,6 6 OZO Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: Specifikace Metroprojektu, protokol č. 15/2006 TŘ Výrobce: OBO Bettermann 1,2 600 U 50/50 2,5 40 SLM 50 C40 1, SL 460 NS 1, ,5 40 LG 640 VS AS 55/41 1, ,5 40 SKS 640 AS 55/41 1, ,5 20 SKS 640 AW 55/41 bez závitové tyče IS 8K/90 bez závitové tyče IS 8K/90 bez závitové tyče US 7K/ bez závit. tyče 3 bez závit. tyče 3 bez závit. tyče 3 0, ,5 50 mm 2 0,5 1,1 2031/M15 1,5 mm 2 Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: ZP 27/2008 DÁLNICE Výrobce: OBO Bettermann 1, ,5 20 SKS 630 VA US5/600 VA US3/700 1, ,0 20 MKS 630 VA US5/600 VA US3/700 1, ,5 20 SKS 630 VA 1, ,0 20 MKS 630 VA AW 30/31 VA AW 30/31 VA US5/850 VA US5/850 VA 1, ,0 20 MKS 650 VA US5/600 VA US5/500 VA bez závit. tyče 2 bez závit. tyče 2 bez závit. tyče 2 *) bez závit. tyče 2 *) bez závit. tyče 1 1,5 mm 2 50 mm 2 50 mm 2 s 15

18 PRAFlaDur 1 CSKH V180 P30R, PH120R, PS30, E30, P R B2 ca NOSNÉ SYSTÉMY NENORMOVÉ INSTALACE Kabelová instalace Vzdálenost pod pěr Šíře žlab/ žebřík Výška bočnic Tloušťka plechu bočnice Max. zatížení [kg/m] Typ nosného systému Typ výložníku Typ závěsu Počet tras nad sebou Rozsah dimenzí Omezení funkční schopnosti kotvený ke stěně kotvený ke stěně kotvený ke stěně v rámové konstrukci v rámové konstrukci v rámové konstrukci podél zdi kotvený ke stěně v rámové konstrukci Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: ZP 27/2008 DÁLNICE Výrobce: Schneider Electric bez závit. 1, KHZSP400 50/400 ke stěně tyče 1 bez závit. 1, KHZSP400 50/400 ke stěně tyče 1 bez závit. 1, KHZP400 50/400 ke stěně tyče 1 bez závit. 1, KHZP400 Nosník 3 2F tyče 3 *) bez závit. 1, KHZSP400 Nosník 3 2F tyče 3 *) bez závit. 1, KHZSP400 Nosník 3 2F tyče 3 *) bez závit. 1, KHZP400 Nosník 3 2F tyče 3 *) bez závit. 1, KHZP400 Nosník 3 2F tyče 3 *) bez závit. 1, ,5 10 KP300 KTU13 KTU13 tyče 3 Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: ZP 27/2008 DÁLNICE Výrobce: C.E.S. bez závit. 1, ,0 10 PS 412x51x1,0 US 40x30 US 40x30 tyče 2 bez závit. 1, ,5 20 EAC 400x48 US 40x30 US 40x30 tyče 2 Třída klasifikace: PH90R Zkušební předpis: ZP 27/2008 Výrobce: HL SYSTÉM 1, Ba DGOP400H60/3 1, , , , ,25 20 Skupinový držák Skupinový držák Jednotlivá příchytka 0,3 Jednotlivá příchytka 0,3 Krabice elektrická svorkovnice Krabice elektrická svorkovnice *) souměrně zatížená instalace Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. Ba DGOP400H60/3 VgKBSI 60x40x1,25 VgKBSI 60x40x1,25 Ba WMCO400 Ba WMCO400 HL 41x VgHSLECL 800 HL 41x HL ZTMO M10 0,6 5,9 BaOZO se závit. tyčí 3 se závit. tyčí 1 se závit. tyčí 1 50 mm 2 P R 50 mm 2 P R 50 mm 2 1,5 mm 2 P R 50 mm 2 0,6 5,9 BaOZO 50 mm 2 HL P1 10; HL P1 25 BaKSA 10; BaKSA 35 P R P30R 1,5 16 mm 2 HL K V1 1,5 mm 2 P60R HL K V2 1,5 mm 2 s 16

19 PRAFlaDur D 1 CSKHDH V180 P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Silové kabely armované ocelovými dráty s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 Technická specifikace: TP PRAKAB 01/05 3. vydání Jmenovité napětí: Zkušební napětí: 0,6/1 kv 4 kv/50 Hz Použití: Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN funkčnost kabelu: ČSN IEC minut funkčnost instalace: ZP 27/2008 třída reakce na oheň: 2006/751/EC 1 Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Armování (FeZn dráty) 6 Plášť (FRNC polymer hnědý) Cert..... Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur D 2 x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B 1000 s 17

20 PRAFlaDur D 1 CSKHDH V180 P R B2 ca Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur D 4 x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B 500 s 18

21 PRAFlaDur D 1 CSKHDH V180 P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB NOSNÉ SYSTÉMY NENORMOVÉ INSTALACE Kabelová instalace Vzdálenost pod pěr Šíře žlab/ žebřík Výška bočnic Tloušťka plechu bočnice Max. zatížení [kg/m] Typ nosného systému Typ výložníku Typ závěsu bez závitové tyče Počet tras nad sebou bez závitové tyče Rozsah dimenzí Omezení funkční schopnosti podél zdi podél zdi Jednotlivá příchytka Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: Specifikace Metroprojektu, protokol č. 15/2006 TŘ Výrobce: OBO Bettermann 1,2 600 U 50/50 2,5 40 SLM 50 C40 1, SL 460 NS 1, ,5 40 LG 640 VS AS 55/41 IS 8K/90 3 1,5 50 mm 2 1,5 50 mm 2 1,5 50 mm 2 1, ,5 40 SKS 640 AS 55/41 IS 8K/ mm 2 1, ,5 40 SKS 640 AS 55/41 IS 8K/90 3 1, ,5 20 SKS 640 AW 55/41 US 7K/90 3 0, ,5 50 mm 2 P R 1,5 50 mm 2 1,5 50 mm 2 1 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. s 19

22 PRAFlaDur D1 1 CSKHD1H V180 P R B2 ca Silové kabely armované ocelovou páskou s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 Technická specifikace: TP PRAKAB 01/05 3. vydání Jmenovité napětí: Zkušební napětí: 0,6/1 kv 4 kv/50 Hz Použití: Kabely se zvýšenou mechanickou ochranou jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN funkčnost kabelu: ČSN IEC minut funkčnost instalace: ZP 27/2008 třída reakce na oheň: 2006/751/EC Cert..... Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Obal (výplňová FRNC guma) 4 Plášť (FRNC polymer) 5 Armování (FeZn páska) 6 Plášť (FRNC polymer hnědý) Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur D1 3 x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B 500 s 20

23 PRAFlaDur D1 1 CSKHD1H V180 P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur D1 5 x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 RM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM + 95 RM 0,102/0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B 500 NOSNÉ SYSTÉMY NENORMOVÉ INSTALACE Kabelová instalace Vzdálenost pod pěr Šíře žlab/ žebřík Výška bočnic Tloušťka plechu bočnice Max. zatížení [kg/m] Typ nosného systému Typ výložníku Typ závěsu bez závitové tyče Počet tras nad sebou bez závitové tyče Rozsah dimenzí Omezení funkční schopnosti Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: Specifikace Metroprojektu, protokol č. 15/2006 TŘ Výrobce: OBO Bettermann podél zdi Jednotlivá příchytka 1, ,5 40 SLM 50 C40/75 50 mm 2 1, ,5 40 LG 640 VS AS 55/41 IS 8K/90 3 1, ,5 20 SKS 640 AW 55/41 US 7K/90 3 1, ,5 20 SKS 640 AW 55/41 US 7K/90 3 0,3 732, mm mm mm 2 P R mm 2 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. s 21

24 PRAFlaDur F CSFH V180 P R B2 ca Silové kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 Technická specifikace: TP PRAKAB 01/05 3. vydání Použití: Kabely jsou určeny pro řídící, měřící a automatizační systémy v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel uvolňuje malé množství tepla, kouře a navíc z něj neodkapávají žádné částice v případě požáru. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek Konstrukce: 1 Cu jádro (RE) 2 Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do duše kabelu 3 Bezhalogenová páska 4 Stínění (laminovaná Al páska s příložným Cu drátem) 5 Obal výplňová FRNC guma) 6 Plášť (FRNC polymer hnědý) Cert..... Jmenovité napětí: Zkušební napětí: 450/750 V ž/ž 2,5 kv/50 Hz ž/s 1 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN funkčnost kabelu: ČSN IEC minut funkčnost instalace: ZP 27/2008 třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur F 2 x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B 1000 s 22

25 PRAFlaDur F CSFH V180 P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur F 4 x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B s 23

26 PRAFlaDur F CSFH V180 P R B2 ca NOSNÉ SYSTÉMY NENORMOVÉ INSTALACE Kabelová instalace Vzdálenost pod pěr Šíře žlab/ žebřík Výška bočnic Tloušťka plechu bočnice Max. zatížení [kg/m] Typ nosného systému Typ výložníku Typ závěsu bez závitové tyče Počet tras nad sebou bez závitové tyče Rozsah dimenzí Omezení funkční schopnosti Třída klasifikace: P R Zkušební předpis: Specifikace Metroprojektu, protokol č. 15/2006 TŘ Výrobce: OBO Bettermann podél zdi podél zdi Jednotlivá příchytka Skupinový držák 1, ,5 40 SLM 50 C40/75 1, ,0 20 SLG 460 NS 1, ,5 40 LG 640 VS AS 55/41 IS 8K/90 3 1,5 16 mm 2 1,5 16 mm 2 1,5 16 mm 2 1, ,5 20 SKS 640 AW 55/41 US 7K/90 3 1,5 mm 2 1, ,5 20 SKS 640 AW 55/41 US 7K/90 3 0, ,5 1,1 2031/M15 1,5 16 mm 2 P R 1,5 16 mm 2 1,5 16 mm 2 Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky. s 24

27 PRAFlaDur X 1 CXKH V180 P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 Technická specifikace: TP PRAKAB 02/99 7. vydání Jmenovité napětí: 0,6/1 kv Použití: Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel uvolňuje malé množství tepla, kouře a navíc z něj neodkapávají žádné částice v případě požáru. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Zkušební napětí: 4 kv/50 Hz Rozsah teplot: při pokládce: min. 5 C při provozu: 30 C až +90 C vodiče: max. +90 C při zkratu: max C/5 sec Značení žil: ČSN ed. 2:2002 Poloměr ohybu (min.): 6 x kabelu při kabelu < 20 mm 12 x kabelu při kabelu 20 mm až 40 mm 15 x kabelu při kabelu > 40 mm Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM) 2 Přídavná izolace (skloslídová páska) 3 Izolace (zesítěný PE), žíly jsou stočené do duše kabelu 4 Obal (výplňová FRNC guma) 5 Plášť (FRNC polymer hnědý) Cert..... Požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN korozivita plynů: ČSN EN hustota dýmu: ČSN EN hoření ve svazku: ČSN EN funkčnost kabelu: ČSN IEC minut funkčnost instalace: ZP 27/2008 třída reakce na oheň: 2006/751/EC Certifikát: EZÚ ČR, EVPÚ Slovensko Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur X 2 x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 1,5 RE 12, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B 1000 s 25

28 PRAFlaDur X 1 CXKH V180 P R B2 ca Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur X 5 x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 2,5 RE 7, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 4 RE 4, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 6 RE 3, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 10 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 16 RE 1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE 0, , B x 25 RM 0, , B x 25 RE + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM + 16 RE 0,752/1, , B x 25 RM 0, , B x 25 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM + 16 RE 0,537/1, , B x 35 RM + 25 RM 0,537/0, , B x 35 RM 0, , B x 35 RM 0, , B 500 s 26

29 PRAFlaDur X 1 CXKH V180 P R B2 ca PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Počet žil x průřez vodiče Maximální odpor jádra [Ω/km] Proudová zatížitelnost na vzduchu [A] průměr kabelu PRAFlaDur X 1 x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM + 25 RM 0,387/0, , B x 50 RM + 35 RM 0,387/0, , B x 50 RM 0, , B x 50 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM + 35 RM 0,268/0, , B x 70 RM + 50 RM 0,268/0, , B x 70 RM 0, , B x 70 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM + 50 RM 0,198/0, , B x 95 RM 0, , B x 95 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM + 50 RM 0,157/0, , B x 120 RM + 70 RM 0,157/0, , B x 120 RM 0, , B x 120 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM + 70 RM 0,124/0, , B x 150 RM 0, , B x 150 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM + 95 RM 0,102/0, , B x 185 RM 0, , B x 185 RM 0, , B x 240 RM 0, , B x 240 RM 0, , B x 240 RM RM 0,0783/0, , B x 240 RM 0, , B x 240 RM 0, , B s 27

BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU. 90-R B2 ca. s1d0. Cert... Informativní průměr kabelu [mm]

BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU. 90-R B2 ca. s1d0. Cert... Informativní průměr kabelu [mm] CSKH V80 P0R, PH0R, PS0, E0, P 750 90R B ca sd0 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním kabelového systému podle ZP 7/008, STN 9 005, DIN 40 Technická specifikace:

Více

KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner se sídlem

Více

TRANSPORTKABEL. Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků.

TRANSPORTKABEL. Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků. Transportkabel-DIXI a.s. byla založena v r. 1996 jako výrobce a dodavatel technologií, zařízení a strojů pro výrobu kabelů a dále zařízení pro manipulaci s kabely. Stali jsme se tak stabilní společností,

Více

BEZHALOGENOVÉ KABELY A VODIČE

BEZHALOGENOVÉ KABELY A VODIČE BEZHALOGENOVÉ KABELY A VODIČE J-H(St)H...Bd BMK B2cas1d0... 8 J-H(St)H...Bd / BMK... 10 JE-H(St)H...Bd FE180 E30 BMK B2cas1d1... 12 JE-H(St)H...Bd FE180 E30 / BMK... 14 JE-H(St)H...Bd FE180 E90 / BMK...

Více

KABELY A VODIČE. Přehledový katalog

KABELY A VODIČE. Přehledový katalog KABELY A VODIČE Přehledový katalog Právo na technické změny vyhrazeno. Prodej zboží se řídí obchodními podmínkami společnosti, které jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci KE STAŽENÍ. Katalog

Více

5x2x0,5 PRAFlaGuard F

5x2x0,5 PRAFlaGuard F 5x2x0,5 PRAFlaGuard F 5x2x0,5 PRAFlaGuard F PH 120R Kabel s funkční schopností kabelového systému dle ZP-27/2008. Hnědá barva pláště. Objednací kód: 0601082104 Záruka: 2 roky Popis Náviny po 100,200 M,

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Vážení zákazníci, je nám potěšením představit Vám nový tuzemský katalog společnosti

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP MEMBER OF SKB-GROUP 2017 PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ PRAKAB KATALOG PRODUKTŮ GPS souřadnice: 50 03.702 N 14 32.472

Více

KABELOVÉ TRASY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KABELOVÉ TRASY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KABELOVÉ TRASY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP 2015 PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP a Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY OBSAH J-Y(St)Y...Lg... 51 J-Y(St)Y...Lg BMK... 52 JE-Y(St)Y...Bd... 53 E-BUS / E-BUS LS0H... 54 Typové značení instalačních a sběrnicových kabelů Orientační srovnání značení

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info Bezhalogenová alternativa

Více

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA OBSAH HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 1 7 2 3 4 5 6 INSTALAČNÍ VODIČE A KABELY bez pláště H05V U, H05V K 8 H07V U, H07V R 9 H07V K 10 s pláštěm CYKY 11 AYKY 13 CYKYLo 14 CYKYDY

Více

KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP

KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP a PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA Obsah Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd) Stíněný kabel zesítěný elektronovým paprskem pro zvýšené provozní požadavky bezhalogenový stíněný ovládací kabel s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru, IEC 60332-3, vhodný pro +125 C Info Zlepšené

Více

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136 Obsah 11 Holé Cu lana 2 Cu pletiva 5 22 Instalační a kabely H05V K, H07V K 6 H05V U, H07V U/R 7 H07V A R 9 H03VV F 10 H05VV F 11 CYKYLo 12 NYM 13 AYKY 15 CYKY 16 CYKYDY 18 CYKCY 20 33 Kabely pro ovládání

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

BEZHALOGENOVÉ OHEŇ RETARDUJÍCÍ A OHNIODOLNÉ KABELY

BEZHALOGENOVÉ OHEŇ RETARDUJÍCÍ A OHNIODOLNÉ KABELY BEZHALOGENOVÉ OHEŇ RETARDUJÍCÍ A OHNIODOLNÉ KABELY Obsah: 11 Úvod 22 Bezhalogenové oheň retardující kabely 2.1 Bezhalogenové oheň retardující kabely bez funkční schopnosti 2.2 Bezhalogenové oheň retardující

Více

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Kabelový nosný systém SOLACE - trasy s integrovanou funkčností při požáru - aktualizační list - verze 1.1 Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Při kotvení tras s integrovanou funkčností

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH Stíněný bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a vysoce flexibilní ovládací kabel bez halogenů, HFFR, odolný vůči oleji, stíněný a odolný vůči chladu pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY

NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY ÚLOŽNÉ SYSTÉMY PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI KABELOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POŽÁRU DLE DIN 4102-12:1998-11, ZP 27/2008, STN 92 0205 wwwtopservisbrnocz OBSAH NOSNÉ

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H Bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a velmi flexibilní - bezhalogenový ovládací kabel, HFFR, olejovzdorný, flexibilní a odolný vůči chladu až do -30 C pro všestranné použití, dle nařízení

Více

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Certifikát VDE Pro použití ve veřejných budovách

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 29.060.20 Březen 2016 ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace

Více

Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky

Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN 50525-3-41 (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky ÖLFLEX HEAT 125 C MC bezhalogenový jednožilový vodič s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru,

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU min. 250 Základem nosné konstrukce je ukotvený stropní profil SPL kotvou KPO. Součástí sestavy je držák těžký

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ 18. 6. 2014 por. Ing. Jaroslav Soukup HZS Jihočeského kraje ÚVOD Při požáru bývá nezbytně nutné, aby některá zařízení si zachovala svoji

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry OEP 06/01 33.00 M001 TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 KDP 01/00 Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry se zvýšenou odolností proti šíření

Více

PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA. 13. dubna 2016, Ostrava

PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA. 13. dubna 2016, Ostrava PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA 13. dubna 2016, Ostrava OBSAH Obsah prezentace: Představení společnosti Zkoušky chování kabelů při požáru Funkčnost kabelové trasy Nově vydaná norma ČSN 73 0895 Klasifikace elektrických

Více

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot H05Z-K 90 C, HAR, jednožilové vodiče bez halogenů, harmonizované, pro zapojení v rozvaděčích, jmenovité napětí

Více

kabex 2 KONTAKTY Kabelovna Kabex a. s. Politických vězňů 84 345 62 Holýšov kabex@kabex.cz www.kabex.cz sekretariát 377 010 520 377 010 521

kabex 2 KONTAKTY Kabelovna Kabex a. s. Politických vězňů 84 345 62 Holýšov kabex@kabex.cz www.kabex.cz sekretariát 377 010 520 377 010 521 KONTAKTY sekretariát 377 010 520 377 010 521 obchodní úsek 377 010 524 377 010 525 377 010 526 Kabelovna Kabex a. s. Politických vězňů 84 345 62 Holýšov kabex@kabex.cz www.kabex.cz expedice 377 010 541

Více

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V INFORMACE O VÝROBKU Stíněný bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR

Více

Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/ vydání

Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/ vydání Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008 2. vydání Kabelové perforované žlaby Typ: Vg-KBSI ŠÍŘKA TLOUŠŤKA kg/m kg/ m Vg-KBSI 60*075*1.25 60 75 1,25 3000 1,87 20 1/1 Vg-KBSI 60*100*1.25

Více

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných 1. písmeno jmenovité napětí 1-0,6/1 kv 2. písmeno - materiál a provedení jádra C5 lanované kulaté Cu jádro třídy 5 C2 lanované kulaté

Více

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot H07Z-K 90 C, &lt HAR&gt, bezhalogenový jednožilový vodič, harmonizovaný, pro použití v rozvaděčích, jmenovité

Více

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/ vydání

Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/ vydání Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008 2. vydání aktualizace 10/2016 Kabelové perforované žlaby Typ: HL KBSI 60 VÝŠKA ŠÍŘKA TLOUŠŤKA ZATÍŽENÍ mm mm mm mm kg/m kg/ m malé/velké ks HL

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. podle zákona č 22/1997 Sb. v platném znění Číslo: 021/16

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. podle zákona č 22/1997 Sb. v platném znění Číslo: 021/16 SOLACE a.s. Sídlo společnosti: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Obchodní kancelář: Evropská 178, 160 00 Praha 6, Tel.: 224 362 600 Logistické centrum: Nová 413/13, 664 41 Popůvky, Tel.: 546 410

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Přehled kabelů a vodičů Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek

Přehled kabelů a vodičů Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek Přehled kabelů a vodičů 16.3.20177 Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek Silové kabely pro pevné uložení CYKY 450/750V, (2-24)x(1,5-16), měděné (-30 až +70 C) PVC,černá CYKYLo 450/750V, (2-3)x(1,5-2,5),

Více

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Stíněný ovládací kabel PVC s malým vnějším průměrem ovládací kabel z PVC, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, tenký a lehký bez vnitřního pláště, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Stíněný ovládací PVC kabel s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, stíněný, flexibilní a očíslovaný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA. 10. září 2014, MOST

PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA. 10. září 2014, MOST PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA 10. září 2014, MOST OBSAH Obsah prezentace: Představení společnosti Zkoušky chování kabelů při požáru Funkčnost kabelové trasy Klasifikace elektrických kabelů podle reakce na

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

NOPOVIC NHXH FE180 E90

NOPOVIC NHXH FE180 E90 Kabely se sníženým požárním nebezpečím(lfhc kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy E90 NOPOVIC NHXH FE180 E90 Low fire-hazard cables (LFHC cables) with system integrity in case

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROVEDENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno

Více

PRAKAB vaši experti v oblasti FRNC/LFHC kabelů

PRAKAB vaši experti v oblasti FRNC/LFHC kabelů PRAKAB vaši experti v oblasti FRNC/LFHC kabelů PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP Schwechater kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner se sídlem ve Schwechatu / Rakousko, který nabízí široké spektrum kabelů.

Více

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Seminář Elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární bezpečnosti mjr. Ing. Ivana Nováčková HZS Plzeňského kraje

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požadavky požární bezpečnosti v projektové dokumentaci stavby Vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, 41. Projektová dokumentace

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Shodný

Více

Technická zařízení za požáru. 6. přednáška

Technická zařízení za požáru. 6. přednáška Technická zařízení za požáru 6. přednáška Požadavky na elektrické instalace z hlediska ochrany před požárem 1. Elektrická instalace a elektrické zařízení se nesmějí stát příčinou vzniku požáru 2. Elektrická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

INSTALAČNÍ VODIČE OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení instalačních vodičů

INSTALAČNÍ VODIČE OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení instalačních vodičů OBSAH H05V-U... 63 H07V-U... 64 H05V-K... 65 H07V-K... 66 Typové značení instalačních vodičů Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců H harmonizovaný typ 01 provozní napětí 100/100

Více

Školení pro projektanty

Školení pro projektanty Školení pro projektanty 2017 Ing. Martin Pospíšil Ph.D. Peritas s.r.o. Kontroly požárně bezpečnostních zařízení v praxi, druhy a způsoby jejich provádění, pohled z hlediska provozovatele činností, aplikace

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek VII. ročník konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru.

požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru. Kabely a kabelové systémy z pohledu vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Praha 30. 9. 2008 Novela zkušebního předpisu PAVUS, a.s. ZP 27/2008 Pro stanovení funkčnosti

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC silnoproudý kabel dle HD 603 / VDE , instalace do země a v budovách, pevná instalace v nejrůznějších aplikacích

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC silnoproudý kabel dle HD 603 / VDE , instalace do země a v budovách, pevná instalace v nejrůznějších aplikacích Pevně uložený PVC zemní kabel pro různé oblasti použití, VDE, PVC silnoproudý kabel dle HD 603 / VDE 0276-603, instalace do země a v budovách, pevná instalace v nejrůznějších aplikacích Info CPR (Nařízení

Více

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Vícenormový stíněný kabel odolný proti olejům s aprobací AWM ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Info Průřez vodičů až 120 mm² Další

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

LINEAR POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ ŽLABY. 1049 C 120 min. MANUÁL PRO MONTÁŽ TRAS

LINEAR POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ ŽLABY. 1049 C 120 min. MANUÁL PRO MONTÁŽ TRAS LINEAR POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ ŽLABY 1049 C 120 min. testováno na požární odolnost MANUÁL PRO MONTÁŽ TRAS Výňatek z klasifikačního protokolu systému LINEAR 1 OBSAH LINEAR OBSAH

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ TRASY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ TRASY POŽÁRNĚ ODOLNÉ TRASY MOŽNOSTI A PROVEDENÍ TRAS S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU fu n kč ní inte grita o d oln o st při seis m icitě EU PATENTED patentováno v zemích EU 2 obsah Trasy odolné v podmínkách

Více

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A B: Shielded, low-capacitance,

Více

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou jsme přišli na trh poprvé v roce 2009. O to

Více

kabelové trasy s funkční integritou manuál 2013

kabelové trasy s funkční integritou manuál 2013 kabelové trasy s funkční integritou manuál 2013 realizace tras s funkční integritou při požáru fu n kč ní inte grita funkční integrita obsah obecná problematika tras s funkční integritou při požáru Testování

Více

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE stíněný ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena,

Více

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou jsme přišli na trh poprvé v roce 2009. O to

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2015 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

->> K ATA LOG V ROBKÒ

->> K ATA LOG V ROBKÒ ->> K ATA LOG V ROBKÒ S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 05 Izolovaná vrchní vedení 06 Energetické kabely 0,6/1 kv www.prakab.cz Ná sortiment tak mnohostrann jako Va e poïadavky Představujeme Vám

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Kabel pro mnohostranné použití

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Kabel pro mnohostranné použití Silikonový kabel s širokým teplotním rozsahem silikonový připojovací a ovládací kabel, pro použití ve strojích, konstrukci provozů a výrobu přípravků pro teploty až do +180 C Info Kabel pro mnohostranné

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

požárně odolná montáž

požárně odolná montáž požárně odolná montáž manuál pro montáž tras s funkční integritou základní informace str. 2 5 nástěnné typy montáže str. 6 7 prostorové typy montáže str. 8 9 přípustné zatížení dle typu montáže str. 9

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena, odolný abrazi,

Více

Za naším úspěchem stojíte Vy

Za naším úspěchem stojíte Vy Za naším úspěchem stojíte Vy Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás. KOPOS KOLÍN a.s. je předním výrobcem elektroinstalačního materiálu s více než 90 letou tradicí. V současné

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiF. Info UNITRONIC Li2YCY PiMF z jemných drátů

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiF. Info UNITRONIC Li2YCY PiMF z jemných drátů Univerzální jednožilové vodiče s širokým teplotním rozsahem silikonový kabel s jemným jednožilovým vodičem, pro použití ve strojích, konstrukci provozů a výrobu přípravků pro teploty až do +180 C Info

Více

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA PŘÍNÁŠÍ Hledisko negativní: Možnost vzniku požáru příčiny uvedeny v závěru Nebezpečí

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s opletem z ocelových drátů s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500

Více

Instalační kabely s Cu jádrem

Instalační kabely s Cu jádrem Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard: TP-KK-133/01 4 3 2 1 Konstrukce: Construction: 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC

Více

INFORMACE O VÝROBKU UNITRONIC SPIRAL. Info Bezpečný proti elektrickému rušení Vnější plášť z PUR Novinka: Nyní k dispozici v průřezech 0,25 mm²

INFORMACE O VÝROBKU UNITRONIC SPIRAL. Info Bezpečný proti elektrickému rušení Vnější plášť z PUR Novinka: Nyní k dispozici v průřezech 0,25 mm² Spirální kabel s vnějším pláštěm z PUR a celkovým stíněním pro přesný přenos impulzů stíněný PUR spirální kabel, odolný abrazi, datový a ovládací kabel pro použití při zpracování dat, měření a řídicí technice

Více