Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Indikátor stavu pojistky MEg72 Uživatelská příručka MEg Měřící Energetické paráty, a.s Česká 390 Česká republika

2

3 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72 Úvod Indikátor stavu pojistky MEg72 slouží k místní i dálkové identifikaci stavu nožové pojistky v nn síti. Umožňuje zjištění stavu pojistek i v paralelně napájených NN sítích, v mřížových sítích NN, případně v NN sítích s rozptýlenou výrobou. Stav pojistky signalizuje svit dvoubarevné LED diody, stav galvanicky odděleného kontaktu polarizovaného relé a pro dálkový přenos má indikátor rozhraní RS485 s protokolem MODBUS. Mechanicky je indikátor tvořen plastovým tělesem s násuvnými kontakty. Pro boční umístění indikátoru v odpínačové liště se k plastovému tělesu přišroubují boční kontakty. V tělese indikátoru je kryté svorkovnicové pole pro připojení kabelů. Indikátor MEg72 splňuje požadavky kategorie přepětí CT IV / 300 V, lze jej instalovat ve všech bodech nn sítí včetně distribuční transformační stanice. 3

4 Měřící Energetické paráty Popis funkce Indikátor stavu pojistky MEg72 měří napětí před a za pojistkou a statisticky vyhodnocuje jejich rozdíl, na jehož základě určí stav pojistky na které je instalován. Ke své funkci potřebuje stejnosměrné napájecí napětí 12 V. Stav pojistky dobrá-vadná je vidět na dvoubarevné LED diodě OK / ERR, rovněž je signalizován galvanicky volným kontaktem polarizovaného relé a dálkově přenášen pomocí sériového rozhraní RS485 s protokolem MODBUS. Po zapnutí napájení než dojde k vyhodnocení stavu pojistky, střídavě svítí zelená i červená LED. Tento stav trvá, jestliže není dostatečné napětí ani na jedné straně pojistky. Dobrou pojistku signalizuje zelený ve dvousekundovém rytmu krátce přerušovaný svit LED diody. Vadnou pojistku signalizuje červený rovněž opakovaně krátce přerušovaný svit LED diody. Uvedená krátká přerušení svitu informují obsluhu o správném chodu procesoru. Přechod z červeného přerušovaného svitu do přerušovaného zeleného svitu je zpožděn cca půl minuty po obnovení pojistky. Jestliže napětí na obou koncích pojistky klesne pod 60 % U jm, pak se krátká přerušování svitu zelené nebo červené diody prodlouží a svit příslušné barvy má střídu 1 : 1. Není-li k dispozici stejnosměrné napájecí napětí 12 V, pak LED dioda nesvítí. Jakýkoliv jiný svit LED diody signalizuje poruchu indikátoru MEg72. Rozepnutý kontakt relé signalizuje dobrou pojistku a spojený kontakt pojistku vadnou. Přechod kontaktu relé do sepnutého stavu je zpožděn o cca 2 s po porušení pojistky a přechod kontaktu relé do rozpojeného stavu je zpožděn o cca půl minuty po obnovení pojistky. Stav polarizovaného relé zůstává zachován při přerušení napájení. Dojde-li ke změně stavu pojistky v průběhu přerušení napájení, pak se kontakt polarizovaného relé nastaví do odpovídajícího stavu po obnovení napájení a vyhodnocení stavu pojistky. Při komunikaci protokolem MODBUS a zajištěném napájení se rozlišují tyto stavy pojistek indikátoru: dobrá pojistka stav pojistky není možné vyhodnotit (obě měřená napětí jsou pod hodnotou 60 % U jm ), předchozí posledně vyhodnocený stav byl dobrá pojistka vadná pojistka stav pojistky není možné vyhodnotit (obě měřená napětí jsou pod hodnotou 60 % U jm ), předchozí posledně vyhodnocený stav byl vadná pojistka probíhá vyhodnocování stavu pojistky po její výměně, tento stav trvá cca 1,5 min. probíhá vyhodnocování stavu pojistky po zapnutí napájecího napětí, tento stav trvá cca půl minuty změna stavu pojistky ze stavu dobrá do stavu vadná i změna opačná, tento změnový stav je signalizován do prvního vyčtení informace o stavu pojistky 4

5 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka TECHNICKÉ PRMETRY Indikátor stavu pojistky MEg72 lze použít v sítích TN. Indikátor stavu pojistky MEg72 je určen pro nožové pojistky typu PN nebo PN velikosti 1(01), 1, 2(02), 2, 3(03) a 3. Jmenovité napětí U n : 230 V Jmenovitý kmitočet f n : 50 Hz Rozsah indikace: 60 % U n až 120 % U n (nejméně jedno napětí) Jmenovité napájecí napětí: 12 V DC Jmenovitý napájecí proud: 35 m DC Rozsah napájecího napětí: 9 V DC až 15 V DC Galvanicky oddělená komunikace: RS485 Komunikační protokol: MODBUS defaultní nastavení: 115,2 kbit/s, 8 bit, bez parity, jeden stop bit Maximální napětí na kontaktu relé: 30 V DC, 30 V C Maximální proud kontaktem relé: 1 Průřez vodiče do pružinových svorek: 0,2 mm 2 až 0,75 mm 2 Maximální průměr napájecího a komunikačního kabelu: 5,0 mm Rozměry jednotky: ,5 mm Rozměry jednotky s bočními kontakty: mm Pracovní teplota: -25 C až +55 C Skladovací teplota: -40 C až +70 C Průměrná hodnota relativní vlhkosti v průběhu 24 hodin: do 95 % Krytí: IP00 (umístění na nn pojistkách) Kategorie přepětí: CT IV / 300 V EMC: ČSN EN

6 Měřící Energetické paráty Konstrukce a zapojení Napěťové, procesorové a komunikační obvody indikátoru MEg72 jsou umístěny v plastovém pouzdře zalitém impregnační hmotou, čímž je zajištěna dlouhodobá funkce indikátoru i v náročných provozních podmínkách nn pojistkových skříní. Povrch vzniklého kompaktního celku je izolační. MEg72SSP6 Indikátor MEg72 má na štítku, vedle stanovených informací, bílé pole určené k záznamu jmenovité hodnoty proudu pojistky s instalovaným indikátorem, viz obr. 1. Obr. 1: Štítek indikátoru s bílým polem pro záznam jmenovité hodnoty proudu připojené pojistky OK CT IV/300V IP 00 ERR Supply 12V /35m I poj Indikátor má v profilovaných otvorech přes odpory připojeny pružné kontakty umožňující jeho nasunutí na tvarované části pojistky určené k manipulaci. V této čelní poloze je vidět světelná signalizace LED diody OK / ERR na světlovodu, viz obr. 2. Při instalaci indikátorů na pojistky umístěné v odpínačové liště, která tvarované části pojistek využívá k jejich vytažení, se indikátory MEg72 umístí z boku pojistek. K boční instalaci se použijí boční kontakty přišroubované k tělesu indikátoru čtyřmi šrouby podle obr. 3. V této poloze je vidět světelná signalizace LED diody OK / ERR na boční stěně světlovodu. Boční umístění indikátorů je dovoleno pouze v odpínačových lištách s instalací na vytažené pojistky v beznapěťovém stavu, viz obr. 4. 6

7 62 62 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka obr.2 Obr. 2: Indikátor MEg72 v základním provedení pro jeho čelní instalaci 10,5 10,5 obr obr.3 obr.3 82 Poz. 1 Kryt svorkovnic Poz. 2 Světlovod Poz. 3 Šroub M3 8 zap. hl. plast 2 kusy Poz. 4 Otvory pro pojistku Poz. 5 Otvor pro kabel Obr. 3: Indikátor MEg72 s přidanými bočními kontakty pro instalaci na bok pojistky Poz. 1 Šroub M2.5 6 zap. hl. křiž. Zn 4 kusy 7

8 Měřící Energetické paráty Obr. 4: Instalace indikátorů MEg72 na pojistky v odpínačové liště Poz. 1 Výklopné části odpínačové lišty s pojistkami Poz. 2 Základní část odpínačové lišty Poz. 3 Průchody kabelů kolem otočných čepů Poz. 4 Nasunutí indikátoru na nožové kontakty Poz. 5 Ke zdroji a komunikační jednotce Poz. 6 Orientace bočního světlovodu Indikátor MEg72 má kryté svorkovnicové pole s pružinovými svorkami pro připojení napájecího napětí, dálkové komunikace a místní signalizace, viz obr. 5. Na něm je uveden i příklad instalace více indikátorů MEg72 na pojistky. Napájecí napětí +12 V a společný vodič napájecího napětí i měřicího napěťového obvodu jsou přivedeny na svorku X4, která je v indikátoru spojena se svorkou X3, z níž je napájení vedeno na následující indikátory. K napájení může být použit napájecí zdroj MEg101.5 kategorie přepětí CT IV se suprakapacitory pro zajištění napájení i při krátkodobých přerušeních síťového napětí. Měření napětí na kontaktech pojistky je proti společnému vodiči, který je nutné uzemnit! Napájecí zdroj musí mít výstupní napětí buď galvanicky volné, nebo může mít uzemněn záporný pól. Kontakt polarizovaného signalizačního relé indikátoru s póly a je přiveden na spojené svorky X7 a X8. Propojením kontaktů indikátorů, viz obr. 5, je porucha kterékoliv z pojistek signalizována spojením výstupních svorek a. 8

9 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Obr. 5: Zapojení indikátorů MEg72 pro místní signalizaci Poj 1 MEg72 Poj 2 MEg101.5 SÍŤ 230V/50Hz U0 U1 U0 U1 U0 MEg72 X4 X3 X4 X3 B B X8 X7 X6 X5 U1 Poj N MEg72 X4 X3 B B X8 X7 X6 X5 B B X8 X7 X6 X5 S1 rozpojeno - OK S2 spojeno - ERR Detail vnitřního propojení svorek MEg72 X8 B X4 X6 X3 B X5 X7 T N L Pozn.: Propojení kontaktů a svorek X7 a X8 je ve vnitřní vrstvě plošného spoje pod svorkami X5 a X6. 9

10 Měřící Energetické paráty Obr. 6: Zapojení indikátorů MEg72 pro dálkovou komunikaci Poj 2 U0 U1 U0 U1 Poj N MEg72 X4 X3 B B X8 X7 X6 X5 OUT22 OUT21 T U1 U0 MEg72 X4 X3 B B X8 X7 X6 X5 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 OUT11 OUT12 T MEg202.3 NTEN 2 B2 2 1 T 1 B1 2 T 1 SÍŤ 230V/50Hz Poj 1 MEg72 X4 X3 B B X8 X7 X6 X5 KU KU MEg101.4 STOP L N 10

11 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka V zapojení pro dálkovou komunikaci indikátorů MEg72, viz obr. 6, je jako příklad použit zdroj zajištěného napájecího napětí MEg101.4 kategorie přepětí CT IV s 12 V externím akumulátorem. Tento zdroj kromě indikátorů MEg72 napájí i GSM komunikační jednotku MEg202.3 s GPRS přenosem dat. Tak je i ve stavu bez síťového napájení zajištěn dálkový přenos informací o stavu pojistek. Sériové komunikační rozhraní RS485 jednotlivých indikátorů MEg72 s kontakty a B je připojeno na spojené svorky X5 a X6. Protokolem MODBUS je pak zajištěna komunikace s jednotlivými indikátory a zjištění stavu jednotlivých pojistek a indikátorů. Instalace indikátorů MEg72 Použije-li se zařízení způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena. Instalaci indikátorů stavu pojistek MEg72 lze provést na nožové pojistky ve skříních s klasickými pojistkovými spodky, ve skříních s pojistkovými lištami i ve skříních s odpínačovými lištami. Dále se rozlišuje instalace se světelnou indikací, s místní signalizací a s dálkovou komunikací stavu pojistek. 1. Podle vzdálenosti mezi středy pojistek se připraví přiměřeně delší jednotlivé kabely, které při případné výměně pojistky umožní odsunutí indikátoru bez nutnosti jeho Pozn. 1) demontáže. 2. Kabely se na obou koncích v délce cca 25 mm rozešijí a v případě lanek se na ně nalisují dutinky o průřezu 0,25 mm 2 délky 7 mm až 9 mm. 3. Podle za sebou umístěných pojistek se do bílých polí štítků odpovídajících indikátorů nesmazatelně (lihový popisovač) zaznamenají jmenovité hodnoty proudů pojistek. 4. Po odšroubování šroubků se odejmou krytky svorkovnicových polí. Plastové šrouby krytu nesmí být nahrazeny kovovými! Pozn. 1: Pro instalaci indikátoru je nutné použít kabel s maximálním průměrem 5,0 mm a izolací vhodnou pro instalaci do nn skříně. Průřez vodiče, který lze zasunout do pružinové svorky je od 0,22 mm 2 do 0,75 mm 2. Výrobce indikátoru používá i v mrazu dobře ohebný kabel TBVFS 4 0,22 se zkušebním napětím 5,4 kv (CT IV) a čtyřmi žilami ve formě lanek, na které se osadí dutinky umožňující zasunutí do pružinových svorek indikátoru. 11

12 Měřící Energetické paráty 5. Do pružinových svorek X3 a X4, viz obr. 5, se zasune napájecí vodič +12 V a společný vodič vstupního i výstupního kabelu. 6. Podle typu zapojení se instalují další dva vodiče kabelů. Při místní signalizaci se zasunou do svorek X7 a X8, viz obr. 5. Při dálkové komunikaci se zasunou do svorek X5 a X6, viz obr. 6. V případě potřeby lze indikátor MEg72 použít současně jak pro místní signalizaci, tak pro dálkovou komunikaci. Je nutné použít kabel se šesti vodiči. 7. Svorkovnicová pole s připojenými vstupními i výstupními kabely se překryjí krytkami se světlovody, jejichž řádným přišroubováním se kabely zajistí proti vytažení. 8. Napájecí vodiče (+12 V, ) počátečního kabelu za sebou propojených indikátorů se připojí k vypnutému zdroji napětí 12 V SS. Signalizační případně komunikační vodiče se připojí na svorky signalizační jednotky nebo komunikační jednotky, viz obr. 5 nebo obr S použitím bezpečnostních prostředků pro práce pod napětím a osobních ochranných pomůcek se na pojistky instalují navzájem propojené indikátory. a) Instalace indikátorů v pojistkových skříních s klasickými pojistkovými spodky a ve skříních s pojistkovými lištami se provede nasunutím indikátorů na tvarované části pojistek. b) Před boční instalací indikátorů do skříní s odpínačovými lištami se k jednotlivým indikátorům přišroubují násuvné kontakty tak, aby indikátor bylo možné na pojistky nasunout zespodu a shora bylo vidět na bok světlovodu LED diody OK / ERR. Indikátory se instalují na pojistky umístěné v krytu odpínačové lišty. Propojovací kabely mezi jednotlivými indikátory se při průchodech mezi sekcemi vedou prostorem vedle otočného čepu, viz obr.4. Kryt odpínačové lišty s pojistkami a osazenými indikátory se uvede do pracovní polohy. 10. Zapne se napájecí zdroj 12 V. LED diody OK / ERR se nejprve rozsvítí kmitavým červeno-zeleným svitem, který se po uplynutí cca půl minuty změní na zelený krátkodobě přerušovaný. 11. Při všech dobrých pojistkách a zapojení pro místní signalizaci jsou kontakty a rozpojeny. 12. Komunikaci s jednotkami indikátorů MEg72 lze ověřit počítačem s rozhraním RS485 komunikačním programem MERCI nebo programem využívajícím instrukce protokolu MODBUS. 12

13 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Demontáž indikátoru MEg72 Demontáž indikátoru mohou uskutečnit kvalifikovaní pracovníci bezpečnostními prostředky pro práce pod napětím a osobními ochrannými a pracovními pomůckami.. Výměna pojistky v klasickém pojistkovém spodku nebo v pojistkové liště 1. Instalovaný indikátor MEg72 na nožové pojistce umístěné v klasickém pojistkovém spodku nebo pojistkové liště se z pojistky sejme. Zůstane připojen na vstupní i výstupní kabel. 2. Indikátor se vychýlí stranou nožové pojistky, která se nahradí pojistkou novou. Při náhradě pojistky pojistkou s odlišnou hodnotou jmenovitého proudu se tato hodnota zaznamená do bílého pole na štítku indikátoru. 3. S pomocí osobních ochranných a pracovních pomůcek kvalifikovaná obsluha nasune indikátor MEg72 na tvarovanou část pojistky. B. Výměna pojistky v odpínačové liště 1. Vytažení krytu odpínačové lišty s připevněnými pojistkami a nainstalovanými indikátory MEg Vysunutí indikátoru z nožových kontaktů měněné pojistky. Při náhradě pojistky pojistkou s jinou hodnotou jmenovitého proudu se tato hodnota zaznamená do bílého pole na štítku indikátoru. 3. Nasunutí indikátoru na nožové kontakty nově instalované pojistky v krytu odpínačové lišty. 4. Uložení spojovacích kabelů do prostorů otočných čepů a uvedení krytu odpínačové lišty do pracovní polohy. C. Výměna vadného indikátoru 1. Vypnout stejnosměrný napájecí zdroj 12 V. 2. S pomocí prostředků osobní ochrany sejmout vadný indikátor nebo i více sousedních indikátorů z pojistek a vadný indikátor umístit mimo prostor s nebezpečným napětím. 3. Demontovat krytku se světlovodem u vadného indikátoru i u nového indikátoru. 4. S pomocí úzkého šroubováku nebo uvolňovacího přípravku vyjmout vodiče vstupního i výstupního kabelu ze svorek vadného indikátoru. 13

14 Měřící Energetické paráty 5. Vodiče vstupního a výstupního kabelu zasunout do odpovídajících svorek nového indikátoru. 6. Řádně přišroubovat krytku se světlovodem nového indikátoru a ověřit pevnost mechanického uložení vstupního i výstupního kabelu. 7. Nový indikátor a případně i indikátory sousední instalovat výše popsaným postupem zpět na odpovídající pojistky. 8. S vadným indikátorem MEg72 po záruční době naložit podle místních pravidel nakládání s elektrotechnickým odpadem. Na vadný indikátor s platnou zárukou se vztahují informace uvedené v článku Záruka. Instrukce protokolu MODBUS indikátoru MEg72 Protokol MODBUS realizovaný v indikátoru MEg72 je podrobně popsán v materiálu Implementace protokolu MODBUS v přístrojích MEg, viz V MEg72 jsou realizovány tyto funkce MODBUS: 0x03 čtení uchovávacích registrů 0x04 čtení vstupních registrů MEg72 0x06 zápis do uchovávacích registrů dresy Uchovávacích registrů 4 dresa přístroje 5 Baudrate/100 6 Parita 7 Verze MODBUS MEg dresy vstupních registrů MEg 72 0 Device Type = 72 1 Verze Firmwaru 2 Sériové číslo 3 Skupina sériového čísla (rozšíření) 50 Stavové slovo pojistky 14

15 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Stavové slovo pojistky je bitová struktura, která kromě stavu pojistky charakterizuje i stav vyhodnocení. Bity ve stavovém slově mají následující význam: D0 1 = Pojistka dobrá D1 1 = Předchozí stav dobrá interní stav, kdy při výpadku napětí na pojistce není možno vyhodnotit okamžitý stav D2 1 = Pojistka vadná D3 1 = Předchozí stav vadná interní stav, kdy při výpadku napětí na pojistce není možno vyhodnotit okamžitý stav D4 1 = Nerozpoznaný stav po zapnutí napájení MEg72 a na pojistce není napětí. D5 1 = si dobrá interní stav, kdy při vadné pojistce je z důvodu ochrany před falešným přechodem do stavu dobrá zařazen sledovací interval cca 70 sekund. Jestliže po celou dobu sledovacího intervalu je pojistka vyhodnocována jako dobrá, je na jeho konci uskutečněn přechod do stavu dobrá. D6 nepoužit D7 1 = Změna. Signalizace změny stavu pojistky ze stavu dobrá na vadná a naopak. Bit je automaticky zrušen vyčtením stavového slova. To umožňuje v nadřazeném systému jednoduše sledovat změny stavu. 15

16 Měřící Energetické paráty Program MERCI při vyhodnocení stavů indikátorů MEg72 Vyhodnocení stavu pojistky indikátory MEg72 je zobrazeno v pravém dolním rohu barvou pozadí označení dané fáze. Počet indikátorů nemusí vždy odpovídat počtu fází (v tomto případě jsou instalovány dva indikátory na fáze L1, L2). Do souboru MDT se nezaznamenávají periodická data, ale pouze asynchronní události, které vzniknou při změně stavu pojistky. Červené pozadí značí vadnou pojistku, zelené pozadí značí dobrou pojistku a šedé pozadí značí, že stav pojistky nelze rozeznat. Červené pozadí kontejneru signalizuje, že odpovídající indikátor nekomunikuje, viz obr. 7. Obr. 7: Příklad zobrazení stavů pojistek 16

17 Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Seznam komponent indikátoru MEg72 1 ks indikátor MEg72 2 ks boční, násuvné kontakty se 4 ks šroubů s válcovou hlavou M2,5 4 mm 1 ks záruční list se záznamem o výstupní kontrole 1 ks CD s popisem a SW pro komunikaci s indikátorem MEg72 Volitelné N m čtyřžílového kabelu TBVFS 4 0,22 N ks zdroje MEg101.5 kategorie přepětí CT IV / 300 V, N ks zdroje zajištěného napájení MEg101.4 CT IV / 300 V, N ks komunikačních jednotek MEg202.3, N ks komunikačních jednotek Ethernet MEg201.2, N ks konvertorů RS485 / USB Údaje pro objednání Počet ks indikátorů MEg72 s příslušenstvím Počet ks zdroje MEg101.5 kategorie přepětí CT IV / 300 V Počet ks zdroje zajištěného napájení MEg101.4 CT IV / 300 V Počet ks komunikačních jednotek MEg

18 Měřící Energetické paráty Záruka Na indikátor MEg72 je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, nejdéle však 30 měsíců po vyskladnění od výrobce. Vady vzniklé v této lhůtě prokazatelně vadnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným materiálem budou bezplatně opraveny výrobcem nebo jeho servisní organizací Záruka zaniká, provede-li uživatel na indikátoru nedovolené úpravy nebo změny, zapojíli indikátor nesprávně, při nesprávné nebo hrubé manipulaci nebo při provozu v rozporu s uvedenými technickými podmínkami a uživatelským popisem. Závady na indikátoru a jeho příslušenství, vzniklé během záruční lhůty, reklamuje uživatel u výrobce nebo jím pověřené servisní organizace. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody způsobené užíváním indikátoru MEg72. Z této záruky neplyne v žádném případě odpovědnost výrobce, která by přesáhla cenu indikátoru. Výrobce MEg Měřící Energetické paráty, a.s Česká 390, Česká republika Tel web: 18

19

20 Indikátor stavu pojistky MEg72 Uživatelská příručka MEg Měřící Energetické paráty, a.s Česká 390 Česká republika Edice: 09/2015

Napájecí zdroj Supply MEg101.5

Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 1/ Charakteristika Napájecí zdroj Supply

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b

Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b Uživatelská příručka Měřící Energetické paráty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b uživatelská příručka Indikátor stavu

Více

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřicí lišta MEgML 1/ Účel a použití Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo

Více

Montážní sestava MEg40/DIN

Montážní sestava MEg40/DIN Montážní sestava MEg40/DIN Měřící Energetické Aparáty Montážní sestava MEg40/DIN 1/ Účel a popis Základem montážní sestavy MEg40/DIN je univerzální monitor MEg40, viz [1], který je spolu s trojpólovým

Více

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty M E g 6 2 M E g 6 2 M E g 6 2 Indikátor zemních spojení a zkratových proudu MEg6.2 M E g 6 2 Mericí Energetické Aparáty MEgA Měřicí Energetické Aparáty. CHARAKTERISTIKA Indikátor zemních spojení a zkratových

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

PQ monitor MEg38/C. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

PQ monitor MEg38/C. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg38/C 1/ Úvod PQ monitor MEg38/C je určen k měření a záznamu čtyř napětí a čtyř proudů, činných a jalových výkonů i energií

Více

MEgA Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. 1. Charakteristika

MEgA Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. 1. Charakteristika MEgA Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. 1. Charakteristika PQ monitor v provedení MEg30.4 je multifunkční měřicí přístroj pro měření a dlouhodobý záznam třinácti proudů a až třinácti napětí, činných i

Více

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 Uživatelský návod Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 uživatelský návod PQ monitor MEg39 Úvod PQ monitor MEg39 měří čtyři napětí a čtyři

Více

Vícevstupový PQ monitor MEg37. Uživatelský návod

Vícevstupový PQ monitor MEg37. Uživatelský návod Vícevstupový PQ monitor MEg37 Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Vícevstupový PQ monitor MEg37 uživatelský návod Vícevstupový PQ monitor MEg37 Úvod

Více

Univerzální monitor MEg40/S3

Univerzální monitor MEg40/S3 Univerzální monitor MEg40/S3 Měřící Energetické Aparáty Univerzální monitor MEg40/S3 / Účel a popis Univerzální monitor v provedení MEg40/S3 patří do skupiny univerzálních monitorů MEg40. Pro měření proudů

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 T 71993 č.v.: 71993 TP SM HK 2/02 SKP 316 211 719 939 00. Vydání

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005 První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8 301 00 Plzeň Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu výrobku Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 T SaZ 8/2005 V Plzni dne 15.10.2009

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 se sériovým výstupem RS232, RS485 Návod k použití Návod k použití Typ snímače Tlak Výstup Galvanické oddělení výstupu T2314 RS232 - T2414 RS485 Snímač je určen

Více

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití LOGGER R0121 Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty R0121 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty až ze dvou externích teplotních sond, připojených pomocí

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 Ostrava-Přívoz 702 00. Uživatelská Příručka. Modulový hladinový stavoznak BOS-21. č.

ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 Ostrava-Přívoz 702 00. Uživatelská Příručka. Modulový hladinový stavoznak BOS-21. č. Uživatelská Příručka Modulový hladinový stavoznak OS-21 č. 21324-000 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, k použití, k obsluze, nastavování, údržbu a servis,

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Převodník Converter USB host / RS485. Uživatelský návod

Převodník Converter USB host / RS485. Uživatelský návod Převodník Converter USB host / RS485 Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Převodník Converter USB host / RS485 Uživatelský návod Převodník Converter

Více

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812 (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku Manuál technika systému 2 ASSET 804, 808, 812 Popis výrobku Obsah 1 Popis skříně...3 1.1 Skříň...3 1.2 Výrobní štítek...3 1.3

Více

Typ : EV 5N (2,5, 10)

Typ : EV 5N (2,5, 10) ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTOMAGNETICKÝ VENTIL NEVÝBUŠNÝ Typ : EV 5N (2,5, 10) Číslo dokumentace : 9803 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Přenosový systém binární informace PSBI-01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Přenosový systém binární informace PSBI-01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 72, OSTRAVA - PŘÍVOZ Přenosový systém binární informace PSBI- č. dokumentace: 28 3 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CD-KS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KTLOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNČENÍ KBELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace Modbus RTU po lince RS485 široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení korekce ovládacím kolečkem snadná montáž na standardní

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Kompaktní monitor MEg70

Kompaktní monitor MEg70 Kompaktní monitor MEg70 Úvod Kompaktní monitor MEg70 je navržen pro vybudování, popř. modernizaci systému měření v provozovaných rozváděčích nn. Měří napětí, proud, výkony a energie a registruje události

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h.

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. Inteligentní teplotní čidlo Komunikace linkou RS485 Teplotní rozsah -55 C až +125 C Obrázek 1 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0039 Katalogový list Vytvořen: 24.7.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku o pro měření kapalin a plynů o vodorovná i svislá pracovní poloha o odolnost proti znečištění o odolnost proti tlakovým rázům o robustní

Více

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM Popis: Snímače jsou určeny pro měření teploty a vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech, exteriérech a interiérech bez zvýšených estetických nároků na design. Měřené hodnoty

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0 1. Úvod Modul Smart GM02 slouží k jednoduchému ovládání libovolného zařízení se spínacím vstupem, jako jsou například závory, vrata a podobná zařízení, prostřednictvím mobilního telefonu. Pro ovládaní

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Přenos informací V předchozím čísle jsme naznačili, že přenos dat probíhá formou digitalizovaných telegramů. Veškerý přenos informací vychází

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

HTemp-485. Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106

HTemp-485. Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106 HTemp-485 Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106 www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 / 12 Popis zařízení HTemp-485 je

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu HOUK

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu HOUK ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu č. dokumentace: 20418-24 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

Převodník DCPSE. Technická dokumentace

Převodník DCPSE. Technická dokumentace Převodník DCPSE Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Upozornění... 3 3. Zapojení do obvodu zátěže... 4 4. Zapojení výstupu S0...

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

R S A-01. Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Návod na používání a údržbu

R S A-01. Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Návod na používání a údržbu Dopravně-bezpečnostní zařízení RSA-01 Radar-Semafor Autron R S A-01 Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Návod na používání a údržbu Dopravně-bezpečnostní zařízení

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis. ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE Elektrické akustické zařízení NEVÝBUŠNÝ RÁZOVÝ ZVON typ RZ 01

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ

MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ MĚŘIDLO TEPLOTY, VLHKOSTI A PROUDĚNÍ typ Pvtd2191 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

T0118 T2118 T3118. Návod k použití

T0118 T2118 T3118. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0118 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2118 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

1. ÚVOD... 1 2. POUŽITÍ, POPIS, FUNKCE... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY... 2

1. ÚVOD... 1 2. POUŽITÍ, POPIS, FUNKCE... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OBSAH 1. ÚVOD... 1 2. POUŽITÍ, POPIS, FUNKCE... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 3.1 Doporučené typy ovladačů podle průměru nádrže... 2 3.2 Značení... 2 4. POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI... 3 4.1 Bezpečnost

Více

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Fire & Integrated Solutions ZETTLER Expert Externí tabla MZX Návod k montáži vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Obsah OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 VŠEOBECNĚ 1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 1.3 POKYNY A

Více

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 , IP 54, IP 55, IP 66 Bezpečná elektroinstalace musí být dokonale přizpůsobena prostředí. Využijte na správných místech v interiéru i exteriéru přístroje se zvýšeným stupněm krytí. Vestavné, nástěnné,

Více

Servisní služby. Preventivní prohlídky

Servisní služby. Preventivní prohlídky Servisní služby Preventivní prohlídky www.oez.cz www.oez.sk Preventivní prohlídky přístrojů OEZ OBSAH 1. SPOLEČNÁ DOPORUČENÍ PRO PŘÍSTROJE OEZ... 2 2. KOMPAKTNÍ JISTIČE Modeion... 3 3. VZDUCHOVÉ JISTIČE

Více

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí R560 Modul univerzálních analogových vstupů Shrnutí Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka).

Více

Komunikační modul AHU-FR14.1 pro ovládání kondenzačních jednotek F5LCY s libovolnou jednotkou VZT

Komunikační modul AHU-FR14.1 pro ovládání kondenzačních jednotek F5LCY s libovolnou jednotkou VZT Komunikační modul AHU-FR14.1 pro ovládání kondenzačních jednotek F5LCY s libovolnou jednotkou VZT MONTÁŽNÍ MANUÁL - VERZE 2. OBSAH 1. Bezpečnost 2. Uvedení do provozu 3. Zásady návrhu 4. Popis aplikace

Více

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485 Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem POPIS Modul je určen pro měření proudu 4 až 20 ma (unifikovaný proudový signál), který bývá výstupní veličinou mnoha snímačů, čidel a dalších zařízení. Vstupní proud

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla IP mikrofon pro kolejová vozidla Návod na obsluhu Verze 1.00 rras-mca1_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01 číslo dokumentace: 212 24-14 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315

Více

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD. Uživatelský návod

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD. Uživatelský návod Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD Měřicí transformátor

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektroměr na DIN lištu Hexing Electrical Co., Ltd 2009/04/16 1 Obsah 1 Obecný popis... 3 2 Přední panel... 4 3 Zadní panel... 5 4 Displej... 6 5 Hlavní funkce... 7 Měření a registr...

Více

napájecí napětí vlastní odběr zařízení podporované funkce počet bitů stopbit nastavitelné adresy maximální počet zařízení na lince

napájecí napětí vlastní odběr zařízení podporované funkce počet bitů stopbit nastavitelné adresy maximální počet zařízení na lince Převodník (gateway) bezdrátových prvků standardu EnOcean pro komunikaci RS 485 MODBUS RTU Modbus-RTU Příjem bezdrátových teplotních čidel, teplotních čidel s vlhkostí, okenních a dveřních kontaktů, spínačů,

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

Malý distribuovaný I/O modul

Malý distribuovaný I/O modul MLIO Shrnutí Použití Funkce Malý distribuovaný I/O modul Malý I/O modul MLIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul pro instalaci mimo rozvaděč. Umožňuje tvorbu topologií s distribuovanými vstupy

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

DKG 972 Série. Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY

DKG 972 Série. Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DKG 972 Série Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Elektrické obvody automatik jsou umístěny do ohnivzdorného průhledného stavebnicového krytu.

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

IRC systém. - Instalační příručka verze 1.04 (firmware 2.14) KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ IRC SYSTÉM DIGI CAN MODUL ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

IRC systém. - Instalační příručka verze 1.04 (firmware 2.14) KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ IRC SYSTÉM DIGI CAN MODUL ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA IRC systém - Instalační příručka verze 1.04 (firmware 2.14) CHARAKTERISTIKA IRC SYSTÉMU IRC je určené k řízení otopných soustav, regulace teploty v jednotlivých místnostech. Funkce je založena na řízení

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1 NAPÁJECÍ MODUL MN2 Popis MN2 Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje.

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více