Bleskáč (naše interview)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bleskáč (naše interview)"

Transkript

1 Školní krounský ob asník 2 duben/2007 Zprávy z ředitelny Výsledky našich žáků ve vzdělávání dělají v celkovém pohledu celé škole, mně osobně, a věřím, že i všem občanům obce, radost. Výborně reprezentovali školu i obec v okresních kolech olympiád z dějepisu i z českého jazyka, deváťáci se vysoce nadprůměrně umístili v celostátním testování CERMAT Věřím, že stejně dobře dopadnou i u přijímacího řízení na střední školy. Tyto výsledky jsou ale jen jednou stranou mince. Tou druhou je podle mého názoru až příliš početná skupina žáků, kteří se nechtějí spolupodílet na svém vlastním vzdělávání a vědomě odmítají všechny nabídky na pomoc ze strany školy (doučování, vysvětlování, konzultace atd.). Lenošení je jim milejší než práce na svých studijních výsledcích. Pokud tedy neuspějete (u přijímaček nebo při hodnocení na konci školního roku), zamyslete se, dříve než ze svého neúspěchu obviníte školu, zda jste opravdu do přípravy dali maximum svých sil a proč jiní, a třeba i stejně nadaní, dokázali dosáhnout výsledků mnohem lepších. Ve dnech 25. a 26. dubna čeká testování CERMAT i žáky V. třídy. Věřím, že i oni budou školu dobře reprezentovat. Přijímačkami ani čtvrtletním hodnocením ale školní rok nekončí. A platí to úplně pro všechny. Zejména žáci ostatních tříd by se měli pokusit dohnat nedostatky, které se jim za třetí čtvrtletí nastřádaly. Konec školního roku tu bude co nevidět a v červnu se toho již mnoho zachránit nedá. Během měsíce dubna byla provedena rekonstrukce malé školní tělocvičny. Bylo vyměněno osvětlení, provedeny nátěry krytů radiátorů a mříží, vymalováno a namontováno obložení otřískaných stěn. Přál bych si, aby nové vybavení vydrželo co nejdéle bez poškození. Intenzivně také pracujeme na instalaci třetí interaktivní tabule. Na přelomu dubna a května by měla být instalována v učebně českého jazyka a bude sloužit zejména žákům II. stupně. Celková výše nákladů, včetně projektoru, PC a dalšího příslušenství dosáhne ,- Kč a škola je uhradí z výnosů své doplňkové činnosti. Prosím, važte si hezkého a kvalitně vybaveného prostředí! Všechny úpravy stojí spoustu peněz a vydělat si na ně není pro školu vůbec jednoduché. Zaměstnancům školy (pedagogickým i provozním) děkuji za dosavadní, mnohdy nelehkou práci. Okolo školy se hlavně v odpoledních hodinách neustále objevují odpadky plastové lahve, sáčky od sladkostí nebo brambůrek, papírky od bonbónů. To opravdu chcete mít kolem školy nepořádek? Je opravdu takový problém dojít s odpadky k popelnicím? Doma také na vlastní zahradě házíte všechno na zem? Z důvodu hrozícího samovolného zřícení byl stržen starý včelín v areálu školy. Celá jeho konstrukce byla neopravitelně napadena hnilobou. Na jeho místě by se Školní krounský ob asník 3 duben/2007 určitě hezky vyjímal nějaký zahradní altán. Mám však obavu, že by se stal místem srazů kuřáků, pijáků a vandalů. Celý záměr proto budeme ještě zvažovat. Neustále také bojujeme s ohrožováním bezpečnosti dětí na školním asfaltovém hřišti. Nezodpovědní skateboardisté tam nechávají rozházené železné rampy s ostrými rohy a hranami, místní mládež tam čas od času zanechá střepy z rozbitých lahví a kdosi do otvorů v asfaltu opakovaně zabetonovává (!) železné sloupky na síť, které pak vážným způsobem ohrožují děti při tělocviku. Dětský divadelní soubor Dividlo připravil na konec ledna ve spolupráci s Aerobikem s úsměvem pro školu i pro veřejnost pololetní Time Out Show. Žáci III. třídy pak na konci představili výsledky práce, nacvičování a příprav s upraveným příběhem Ferdy Mravence. Děkuji všem, kteří se na vystoupeních podíleli. Žáci školy absolvovali také několik dalších akcí. V Pardubicích zhlédli nový český film Vratné lahve, ve škole se na konci dubna představili sokolníci, konaly se besedy s profesionálním záchranářem a zdravotníkem. Bleskáč (naše interview) Mgr. Josef Kyncl 10. dubna měli redaktoři Škrobu vzácnou příležitost navštívit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky v Praze. Přijali totiž pozvání paní poslankyně ing. Aleny Páralové, která jim poskytla rozhovor a zároveň je seznámila s jednotlivými částmi komplexu budov, v nichž pracují naši zákonodárci. Na následujících řádcích si můžete přečíst, jak paní poslankyně odpovídala na jejich zvídavé otázky. Zajímavou reportáž z celé cesty přinese příští vydání Škrobu. O. Malý s paní poslankyní A. Páralovou Čím jste chtěla být jako malá? Jako hodně malá jsem chtěla buď prodávat, nebo půjčovat knihy. Ale později, když jsem přečetla knihu o Marii Skłodowské, jsem chtěla být výzkumnicí. Napadlo Vás v dětství, že se budete zabývat politikou? Nikdy mě to ani nenapadlo. Naopak tehdy, to bylo v době komunistické totality, byla politika velmi bezútěšná.

2 Školní krounský ob asník 4 duben/2007 Školní krounský ob asník 5 duben/2007 Byla jste ve škole dobrá a pilná žákyně? Byla jsem dobrá žákyně. Bavilo Vás učení? Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? Ano. Bavila mě matematika, český jazyk, cizí jazyky. Ale měla jsem problémy s hudební výchovou, tělocvikem, s kreslením, kde jsem dostávala jedničky jen proto, aby mi učitelé nezkazili vyznamenání. Jaké to je být poslankyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky? Je to velmi zajímavé, je to velmi těžké, je to velmi náročné na čas i na psychiku. Některé prohry, které člověk absolvuje, jsou velmi těžké, velmi těžko se s nimi smiřujete, ale na druhé straně občas vyhrajete a pak máte obrovskou radost, když se podaří někomu pomoci. Je těžké prosadit ve Sněmovně nějaký názor? Je to velmi těžké. Musí se to umět, protože být politikem se také člověk musí učit, musí se naučit přesvědčit své kolegy. Vždycky musí získat nadpoloviční většinu Poslanecké sněmovny, proto je nutné připravit si velmi pádné argumenty, aby poslanci nemohli hlasovat proti tomu zákonu. To je velmi těžké. Mně se to daří, protože velmi těžko se hlasuje proti zdravotně postiženým, proti maminkám s dětmi, takže když pro ně něco prosazuji, tak se mi to většinou podaří. Působí na Vás poslanci jako skutečně vzdělaní lidé, elita národa? Poslanci jsou celkově vzdělanější než zbytek národa, to je pravda. Ale jinak jsou přesně odrazem národa. Avšak patří k elitám, to bezesporu, protože dostat se do Poslanecké sněmovny, znamená umět vyvinout určité úsilí, mít velkou sociální inteligenci, prostě umět se pohybovat ve společnosti. Samozřejmě, že bych si představovala, že by úroveň Poslanecké sněmovny mohla být lepší, o tom není sporu, ale vždycky se říká, že každý národ má takový parlament, jaký si zaslouží. Společná fotografie v Poslanecké sněmovně Proč si myslíte, že lidé na poslance nadávají? Dokázala byste je obhájit? V každém státě lidé nadávají na poslance, nadávají na svůj Parlament, nadávají na Senát třeba ve Spojených státech. Tady bych doporučila text od Betty McDonaldové, která v jedné své knize popisovala, že za všechno, třeba za to, že jim utekla slepice, mohou bezesporu ti pánové tam ve Washingtonu. Prostě panuje názor, že vždy za všechno mohou poslanci a politici, ale v podstatě tomu tak ve skutečnosti není. Každému se hodí všechno na Parlament svést, aby se vyvlékl ze své vlastní odpovědnosti. Například starostům nebo úředníkům se hodí, když jim přijde vynadat občan, hodit to na poslance. Samozřejmě někdy mají pravdu. Ale na tom je právě smutné to, že poslanci by měli být ti, kteří hájí občany. Protože občané si je volí, aby je hájili, aby je hájili proti úředníkům. Úředníci na ministerstvech a na úřadech píší zákony a poslanci jsou jediná opozice. Jestliže je slabý ministr, nerozumí svému oboru, pak projdou nesmyslné zákony do Sněmovny, ta se je snaží napravit, ale je to velmi těžké. Uvědomte si, že my během jedné hodiny projednáváme například zákon o vinařství, zákon o hnojivech a krmivech, zákon o burze, zákon o daních z příjmu, zákon o státní sociální podpoře, čili jsou to velmi specializované věci. Teď se Sněmovna v podstatě ještě nerozběhla, ale dřív jsme dostávali denně průměrně na stůl jeden různě rozsáhlý tisk návrhu zákona. To prostě není možné všechno dopodrobna přečíst a správně rozhodnout. Já prostě vždy závidím zvoleným zástupcům z Anglie, kteří se třeba rok baví o jednom zákonu, kdežto my jsme nuceni rozhodnout během krátké chvilky o mnoha věcech, a jestliže se nestihneme vyptat všech zúčastněných lidí a rozhodneme bez toho, vymstí se to. Já už jsem to viděla mockrát. Když přijdou ty různé legislativní smršti, nikdo pořádně neví, o čem hlasuje, objeví se mnoho pozměňovacích návrhů, které jdou leckdy proti sobě. Tam pak dochází k chybám. Na tomto místě bych chtěla připomenout jedno anglické přísloví, které říká: Zamkněte vrata, zatlučte okenice, zachraň se, kdo můžeš, Parlament zasedá! Protože každá změna, kterou Parlament přijme, stojí spoustu peněz. Čím častěji se zákony mění, tím více nás to stojí peněz. Z těchto důvodů by měly být změny zákonů pouze k lepšímu. Změny, o kterých jsme si jisti, že k nim musí dojít. K tomu jsem došla po devíti letech v Poslanecké sněmovně, protože už vidím, jak některé ty věci dopadly do života lidí. Kdyby záleželo jen na Vás, které zákony byste prosadila nebo změnila? Toho by bylo mnoho. Co mě osobně trápí, jsou maminky, které se starají o mentálně postižené děti. Šetří státu mnoho peněz, a když jdou do důchodu, dostanou od státu dva a půl tisíce korun. To je potřeba napravit. Další děti z dětských domovů. Osmdesát procent dětí z dětských domovů se během dvou let dostane do rozporu se zákonem. My je odtud nemůžeme dostat do pěstounské péče, protože zde funguje lobby ředitelů těchto domovů, kteří by přišli o práci. A děti už ani samy leckdy do pěstounské péče nechtějí, nechtějí už často nosit jiné věci než značkové, protože se na ně neustále pořádají sbírky, ony si napíšou, dostanou drahé dárky a najednou, když přišly do pěstounské rodiny, tak se diví, že každý rok nejezdí k moři, a chtějí se vrátit do dětského domova. Čili v dětském domově se jim nasadí vysoký standard, ale nedostává se jim lásky a ony si třeba neumí ani ukrojit chleba, neznají cenu potravin a tak dále. Vy se ale, když doma zlobíte a dostanete třeba pohlavek, během let naučíte, že i přes ten pohlavek nebo přes to, že na vás křičí, vás mají rodiče rádi. Kdežto těmto dětem nikdo nedá pohlavek, nikdo na ně nekřičí, takže když si založí později vlastní rodinu a dostanou se do prvního konfliktu, raději od rodiny utečou. Je to proto, že s nimi jednají pouze profesionálové a ony se nenaučí citově reagovat. A další věc, kterou jsem chtěla prosadit, aby tyto děti, když opouští dětský domov, měly kam jít. Ony totiž po opuštění domova nemají kam jít, jsou takzvaně na dlažbě. Jinak bych samozřejmě prosazovala i mnoho dalších zákonů.

3 Školní krounský ob asník 6 duben/2007 Jak se na Vaše povolání dívá Vaše rodina? Skvěle. Já mám výborné zázemí, manželův otec byl politickým vězněm, strávil jedenáct let v komunistickém vězení a v podstatě díky tomu jsem se já dala na politiku. Syn studuje na OTÁZKY NA TĚLO Michal Kušta, nový učitel informatiky Kolik Vám je let a kde jste se narodil? Čím jste chtěl být jako malý? Filosofické fakultě Univerzity Karlovy politologii, proto má k politice blízko, takže oba dva i dcera mě v mé práci podporují. Manžel mě dokonce při cestách po kraji doprovází. Až pojedu do Krouny, určitě se mnou také přijede. Je mi 33 let a narodil jsem se v Pardubicích. Jako malý jsem chtěl být stavitelem (konstruktérem, projektantem). Chodil jste rád do školy? Do školy jsem chodil vždy rád s vědomím, že se naučím zase něco nového. Byl jste pilný žáček? Jak hodně jste ve škole zlobil? Měl jste někdy sníženou známku z chování? Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět na ZŠ? Jaký předmět jste nesnášel? Jakou školu jste studoval? Kolika jazyky (mimo češtiny a slovenštiny) byste se dokázal domluvit? Kdybyste se měl vrátit do školy, volil byste roli žáka nebo učitele? Kolik zemí jste ve svém životě navštívil? Dá se říci, že ano. Ve škole jsem patřil mezi většinu těch hodných žáčků. Ne. Mým nejoblíbenějším předmětem na ZŠ byl dějepis. Na ZŠ jsem takový předmět nepoznal. Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, obor pozemní stavitelství, dále pak šest semestrů Vysokého učení technického v Brně, obor taktéž pozemní stavitelství. Částečně německy a rusky. Do školy jsem se již částečně vrátil na ZŠ jako učitel informatiky a lektor počítačových kurzů. Mým cílem ještě je vrátit se nejpozději v roce 2008 i na vysokou školu jako student. Moc jich zatím nebylo. Mohu zatím jmenovat pouze sousední země jako Polsko a Rakousko. Letos na podzim navštívím Anglii. Cestování plánuji až po studiích. Jaký je Váš oblíbený zpěvák, Z českých interpretů to jsou Lucie Bílá Školní krounský ob asník 7 duben/2007 zpěvačka? a Petr Muk a ze zahraničních Madonna a Phil Collins. Jaká je Vaše oblíbená osobnost Moderátor Leoš Mareš. z televizní obrazovky, film? Jaký politik? Z politiků to je pan prezident Václav Klaus. Na kolik hudebních nástrojů umíte Umím hrát na akordeon. hrát? Myslíte si, že máte v životě štěstí? Myslím si, že v mém životě už mě stačilo potkat jak to dobré, tak i to zlé. Doufám, že štěstí se mě bude držet více než dosud. Čeho se nejvíce bojíte? Nemocí, asi jako každý zdravý člověk. Na co se nejvíce těšíte? Na každý následující den. Máte nějaké tajné přání? Určitě mám. Co Vás dokáže nejvíce rozčílit? Že někdo, kdo si se mnou domluví schůzku, není dochvilný. Jaké roční období máte nejraději? Jaro. Co sledujete nejčastěji v televizi? Zprávy, muziku a sport. Jak odpočíváte? O víkendech relaxuji. Připravily Denisa Stodolová, Diana Netolická ZE ŽIVOTA ŠKOLY V pondělí jsme se všichni, skoro celá třída sedmáků, sešli na autobusové zastávce pod křižovatkou. Tam jsme naložili velké tašky do auta pana ředitele Kyncla a s lyžemi a batůžky jsme nastoupili do autobusu směr Svratka. Někteří byli bohužel nemocní, tak nás nebyl plný počet tedy ta správná celá třídní parta. I když, Sedmáci na lyžích víte, jak to je, někdy spolu všichni mluvíme a někdy si lezeme na nervy. Někdy se hádáme, taky se pomlouváme, ale většinou jsme normální třída plná kamarádů. Říká se, že co se škádlívá, to se rádo mívá. Jako

4 Školní krounský ob asník 8 duben/2007 učitelský dozor s námi jela autobusem paní učitelka Jana Sádovská a paní učitelka Jitka Broulíková se synem Tomáškem. Paráda! Zase hezký zážitek. Žádný objednaný autobus. Běžná linka, pak další linka, batůžky, lyže a sranda. Jak to bylo na lyžáku, si asi dovedete představit. Někdo na běžkách uměl a někdo ne. Někteří se předváděli a jiní neustále padali. Někdo se tomu smál a někdo byl naštvaný. Vzhledem k počasí letošní zimy to nejdřív vypadalo, že místo lyžáku budeme sbírat sněženky, ale nakonec jsme zvládli všechno a bylo to super. Taky jsme dokázali, že umíme zlobit, rušit noční klid a dělat hlouposti, a na vlastní kůži jsme poznali, že se to nevyplácí. Během lyžáku přijeli a odjeli někteří žáci. Hned druhý den se objevil Hóňa, ale třetí den ráno odjel Pája s horečkou a večer to stejné potkalo Matouše. Potom už naštěstí do konce pobytu nikdo neonemocněl. Kdybychom měli spočítat, co se nám během lyžáku stalo, co jsme rozbili a tak, to bychom tady byli hóóódně dlouho. Tak alespoň několik příkladů: odnesly to dvoje lyže, jedny lyžáky, ping-pongový stůl a dvoje kalhoty. No skutečně toho nebylo málo. Takhle tedy zhruba vypadal náš lyžák. Teď už se ale těšíme na další vícedenní akci. A nebudeme muset čekat dlouho, už na konci května pojedeme na dvoudenní výlet. Jsme zvědavé, jestli to bude tak prima jako lyžařský výcvik. Nicolle Nováková a Sára Giansanti TIME OUT SHOW Již potřetí se spojil školní divadelní soubor DIVIDLO s Aerobikem s úsměvem a vznikla nádherná show. Při vstupu na představení nám u vchodu účinkující napsali na ruku lihovým fixem číslo a vystoupení mohlo začít. Na scéně se objevily dvě moderátorky a vtipnými průpovídkami nás prováděly celým programem. Time Out Show Největší úspěch měly u žáků různé soutěže. Díky velkému zájmu zasoutěžit si se představení proti původnímu plánu trochu protáhlo. Velmi se povedly také různé sestavy aerobiku. Součástí programu byly i parodie na televizní reklamy, které prostě neměly chybu. Obecenstvo nejvíce zaujala parodie na reklamu s falešnými soby. Vtipně zapůsobila na diváky pohádka O Smolíčkovi v podání živých loutek (herci byli přivázáni provázkem k ramínkům). Musíme konstatovat, že představení bylo povedené, a již se těšíme na další. Jen je trochu škoda, že ze zadních řad nebylo vidět scény, které se hrály při zemi. Lenka Svobodová, Lucie Vtípilová Školní krounský ob asník 9 duben/2007 ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA ANEB VÍTE, ŽE Z HIISTORIIE ŽELEZNIIČNÍÍ TRATII SVIITAVY -- POLIIČKA -- ŽĎÁREC U SKUTČE V letošním roce je to již 110 let, co do Poličky a okolí jezdí vlaky. Místní trať byla postavena ve dvou etapách v roce 1896 a Dráha vznikla z mnohaleté snahy obcí okolí Skutče a Poličky. V roce 1893 byly navrženy dva projekty, jeden spojující Svitavy s Poličkou, druhý vedoucí z Březové přes Bystré do Poličky. O rok později (1894) byla nakonec udělena koncese k výstavbě obou tratí s úpravou trasy z Poličky do Skutče, kde bude napojena na trať ÖNWB, vedoucí z Pardubic do Německého Brodu. Vlastní stavba trati byla zadána v srpnu 1894 podnikateli Janu Kubíčkovi z Královských Vinohrad. Přednost dostala větev do Svitav. V Poličce byla v roce 1895 postavena výpravní budova, vodárna a výtopna pro čtyři lokomotivy. Další nádraží vyrostla ve Svitavách - zastávce, Limberku a Květné. Také práce na další části místní dráhy z Poličky do Skutče nabývaly rychle na tempu. Zde bylo celkem šest mezistanic, a to v Borové, Pusté Kamenici, Čachnově, Krouně, Rychmburce a Skutči - městě. Úsek Svitavy - Polička byl slavnostně otevřen 15. září Dne 6. října 1897 byl zahájen oficiálně provoz na druhé části místní dráhy z Poličky do Skutče. V roce 1921 započaly práce na výstavbě Vojenské muniční továrny v Poličce-Bořinách, která zajišťovala značné množství objemu vozových zásilek. Období po Mnichovském diktátu roku 1938 rozdělilo místní dráhu a mělo negativní vliv i na samotnou Poličku, která byla dokonce částečně vyklizena. Nové hranice procházely těsně za městem. Provoz mezi Poličkou a Svitavami byl zastaven od 10. října Dne 13. listopadu 1938 byla zahájena osobní doprava na trati Polička - Svitavy (v období let se jmenovaly Zwittau). Vlaky jezdily pouze pro dělníky z muniční továrny. Provoz byl pak udržován hlavně pro potřeby německé armády až do konce 2. světové války. První vlak jedoucí do Svitav z Poličky po osvobození byl vypraven 15. května V dalším období nastalo prudké zvýšení hlavně nákladní dopravy, které přetrvalo až do začátku 90.

5 Školní krounský ob asník 10 duben/2007 Školní krounský ob asník 11 duben/2007 let minulého století. V tomto období došlo k modernizaci větší části trati i jednotlivých nádraží. Parní provoz byl ve strojové stanici ukončen Ondřej Malý Převratné vynálezy 20. století Lidstvo během 20. století objevilo několik převratných vynálezů. Některé změnily dějiny a ovlivňují nás dodnes. Tak např. první lety přes oceán nebo do vesmíru. Historie letectví je velice zajímavá a stará. Dokladem toho mohou být pověsti, např. o Daidalovi a Ikarovi. Významnější pokusy o let podnikl až Leonardo da Vinci. Žil ve středověku, na přelomu 15. a 16. století. Už tenkrát dokázal nakreslit a snad také sestrojit několik zajímavých vynálezů. Kromě jiného načrtl stroj podobný dnešnímu vrtulníku. První vrtulník byl ale vyroben až v roce Konec 19. a 20. století byl pro létání velice důležitý. Nejznámějšími průkopníky jsou asi bratři Wrightové. Ti vyrobili první stroje, které byly plně pod kontrolou pilota a vydržely ve vzduchu delší dobu. Lety do vesmíru jsou záležitostí posledních 60-ti let. Rok 2007 je 60. výročím vypuštění první umělé družice do vesmíru. Ta se jmenovala Sputnik 1 a byla vypuštěna z ruského kosmodromu Bajkonur. Na oběžné dráze vydržela 92 dní. V průměru měla 58 cm a vážila 83 kg. Její rychlost dosahovala 8 km/s. Než oběhla celou Zemi, trvalo jí to jen 96 minut. Lucie Vtípilová Visuté zahrady Semiramis v Babyloně Sedm divů světa Za sedm divů světa považujeme Artemidin chrám v Efesu, Feidiova Dia v Olympii, maják na ostrově Faros, mauzolem v Halikarnassu, egyptské pyramidy, Rhodský kolos a visuté zahrady Semiramidiny. I když se z těchto památek téměř nic nedochovalo, stále jsou v popředí zájmu turistů a cestovatelů. Všechny tyto památky vznikly ve starověku. ARTEMIDIN CHRÁM V EFESU Byl postaven kolem roku 550 př. n. l. na pobřeží Malé Asie a nebyl určen jen pro obřady, ale také pro obchod. Dodnes se z tohoto chrámu nedochovalo téměř nic. FEIDIŮV ZEUS V OLYMPII Sochař Feidias vytvořil r. 433 př. n. l. sochu Dia, nejvyššího řeckého boha. Byla vyrobena ze slonoviny a zlata. Během válek byla bohužel zničena. MAJÁK NA OSTROVĚ OVĚ FAROS Tento obrovský maják byl postaven v Egyptě a měřil 134 metrů. Ve 14. století byl zničen zemětřesením. MAUSOLEUM V HALIKARNASSU Toto mausoleum bylo postaveno v letech př. n. l. v Turecku. Ve 13. století bylo poškozeno zemětřesením a v 15. století úplně zničeno. EGYPTSKÉ PYRAMIDY Jediný div světa, který se dochoval dodnes. Můžeme je vidět v Gize, nedaleko egyptského hlavního města. RHODSKÝ KOLOS Tak je přezdíváno soše řeckého boha Helia. Tuto sochu nevytvořil žádný sochař, ale lid ostrova Rhodos kolem roku 304 př. n. l. Asi o sto let později byla zničena zemětřesením a zbytky byly rozkradeny. VISUTÉ ZAHRADY SEMIRAMIDINY Legenda říká, že okolo r. 600 př. n. l. byly pro krásnou a vznešenou Semiramis postaveny visuté zahrady. Ale žádný archeolog dosud nenašel místo, kde se asi mohly nacházet. Lucie Vtípilová Nejkurióznější stavební výtvory - Poštovní schránku, která se nachází nejhlouběji pod mořskou hladinou, naleznete, tedy pokud se obléknete do potápěčského neoprenu, v japonské zátoce Susami. Zde je umístěna v hloubce deseti metrů již od roku Zdejší pošťáci to opravdu nemají jednoduché - V 60. patře hotelu Marriott v čínské Šanghaji se nachází nejvýše položená knihovna na světě. Police obtěžkané knihami jsou ve výšce 230,9 metru nad úrovní ulice. Pokud zrovna nepojedete výtahem, musíte ke knihovně, která je volně přístupná veřejnosti, vyšlapat schodů. - Největší iglú na světě vzniklo v roce 2005 v kanadském Québecu. Uvnitř mělo průměr 7,36 metru a výšku 3,81 metru. Jeho stavitelům trvalo celkem 18 dní, než tuto tradiční eskymáckou stavbu dokončili.

6 Školní krounský ob asník 12 duben/ Největší ropná plošina v oceánu stojí u pobřeží Norska v Severním moři. Troll je zároveň nejtěžší mobilní stavbou, jakou kdy člověk postavil. Její celková váha činí tun. Jen použitá ocel na její konstrukci vážila tun. Z toho by se dalo znovu postavit hned 15 Eiffelovek. Z GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ Sériově vyráběný motocykl s největším motorem Ondřej Malý Motocykl Triumph Rocket III je poháněn tříválcovým motorem o objemu cm krychlových. Ten je největším motorem všech dob umístěným v sériově vyráběném motocyklu. Agregát o hmotnosti 320 kg má výkon 104 kw a krouticí moment 200 Nm a je tak výkonnější než motory většiny limuzín. Největší svatební dort Největší svatební dort na světě vážil 6 818,40 kg. Byl vyroben týmem kuchařů v hotelu Monegan Sun Hotel and Casino v Uncasville v americkém Connecticutu. Dort byl vystaven v novoanglické svatební vitríně hotelu 8. února Vybrala Aneta Mlynářová ( ) Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v Pise. Byl to toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu. Často je uváděn jako otec moderní astronomie nebo též jako otec moderní fyziky, a dokonce jako otec vědy. Školní krounský ob asník 13 duben/2007 Jeho experimentální činnost je obecně považována za důležitý doplněk spisů Francise Bacona, jimiž byla založena moderní vědecká metoda. Galileova kariéra se kryla s tvůrčím obdobím Johannese Keplera. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových. Navíc jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního konfliktu náboženství a svobodné mysli. Jeho rčení znělo: Nikdy jsem nepotkal člověka tak hloupého, abych se od něj nemohl něčemu naučit. Studoval na univerzitě v Pise, z finančních důvodů byl však vyloučen. V r mu bylo nabídnuto místo na fakultě, kde poté vyučoval matematiku. Nedlouho poté se přestěhoval na universitu v Padově, kde působil až do roku V té době také objevoval vědu a učinil mnoho významných objevů. Slepý Galileo Galilei zemřel 8. ledna 1642 v domácím vězení v Arcetri nedaleko Florencie. Připravila Aneta Mlynářová LETEM SVĚTEM ANEB CESTOVNÍ HOREČKA Hádej, o jaké město se jedná Dané město je druhým největším jihočeským městem. Historie města se začala psát ve 13. století za vlády českého krále Přemysla Otakara II., který zde dal postavit hrad Hradiště. Zrod tohoto města je spjat se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve. Stoupenci jeho Poznáš toto město? myšlenek - husité - vedeni hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova zde na jaře roku 1420 založili vojenské ležení, které se tak stalo mocenským centrem husitství. Po porážce radikálního křídla husitů v bitvě u Lipan získalo toto město r. 1437

7 Školní krounský ob asník 14 duben/2007 z rukou císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského privilegium, které obci udělovalo statut královského města. Historické jádro města bylo vzhledem k unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek vyhlášeno r městskou památkovou rezervací. Ke koloritu neodmyslitelně patří Jordán - nejstarší údolní nádrž ve Střední Evropě, založená r Nachází se zde velké množství památek a kulturních institucí, jako jsou třeba pomník Jana Žižky nebo také hrad Kotnov a další. Pokud jste poznali, o jakém městě je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou a do 15. května zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Připravila Denisa Stodolová KDO JE TO? KULTURNÍ OKÉNKO Tento československý generál a prezident, nositel titulů hrdina ČSSR a SSSR se narodil 25. listopadu 1895 a zemřel 20. září Za první světové války byl členem Československých legií v Rusku. Od roku 1922 důstojníkem československé armády. Roku 1939 uprchl do Polska, kde organizoval československou jednotku. Po jeho porážce byl zajat Rudou armádou, internován a odsouzen k smrti jako špión (rozsudek byl však vzápětí zrušen patrně z důvodu toho, že již tehdy pracoval jako špión pro NKVD tajnou sovětskou policii). Po přepadení SSSR Německem (1941) vstoupil do nově ustavovaných bojových jednotek Čechoslováků bojujících po boku Rudé armády, kde rychle stoupal v hodnostech. V roce 1945 se stal divizním generálem a ministrem obrany ČSR jakožto nestraník (ačkoliv už v té době byl s velkou pravděpodobností tajným členem KSČ). Právě jeho naprostá loajalita ke KSČ, jíž si demokratické strany nebyly vědomy (jinak by jej nikdy do této funkce neschválily), byla jedním z klíčových prvků v komunistickém únorovém převratu roku Tehdy sdělil prezidentu Benešovi, že armáda za žádných okolností nepůjde proti lidu, čímž se zpronevěřil svým povinnostem ministra obrany, ale zato splnil úkol komunistického trojského koně ve vládě a ozbrojených silách. Na počátku 50. let byl odstraněn z politiky a krátkou dobu vězněn. V rámci Pražského jara byl 30. března 1968 zvolen prezidentem za příliš zkompromitovaného A. Novotného. Za srpnové okupace na jedné straně odmítl jmenovat dělnickorolnickou vládu Biľaka a Indry, na druhé straně se v následujících letech podílel na tzv. normalizaci. 29. května 1975 byl pro zdravotní problémy zbaven prezidentské funkce. Pokud jste poznali, o jaké osobnosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou a do 15. května zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Připravil Ondřej Malý Školní krounský ob asník 15 duben/2007 Film ze zákulisí muzikálu od režisérky muzikálových hitů KRYSAŘ a TAJEMSTVÍ!!! S původní hudbou Daniela Landy!!! Hlavní hrdina příběhu Micky (Filip Tomsa) se ocitne ne svou vinou ve vězení. Při životě ho drží jen jeho velká láska k muzikálové hvězdě Karin (Lucie Vondráčková). Aby se s ní mohl seznámit, rozhodne se zúčastnit vypsaného konkurzu na nový muzikál a uteče z vězení. Kuriózním způsobem se mu nakonec povede jak utéct, tak projít celým konkurzem. Konečně se seznamuje s Karin a na vlastní kůži zažívá muzikálový dril. Den premiéry se blíží a policie je Mickymu na stopě. Když se ale dají dohromady ty správné ingredience a nechají se dostatečně uležet, vznikne KVASKA a na tu je i policie krátká (KVASKA vězeňský nápoj, náhražka piva. Vodu, chleba a cukr kvasíme po dobu 14 dnů.) Autoři nám dají nahlédnout do zákulisí fenoménu zvaného muzikál, a to prostřednictvím nápaditého příběhu a originální hudby. Za autorskou dvojicí Mirjam a Danem Landovými jsou obrovské komerční úspěchy 600 tisíc prodaných lístků na muzikál Krysař, platinové desky, vyprodané koncertní šňůry, první místa v hitparádách Režie: Mirjam Landa Scénář: Mirjam Landa Herci: Lucie Vondráčková, Rudolf Hrušínský nejml., Filip Tomsa, Jiří Korn, Daniel Landa, Jana Vaculíková, Roman Pomajbo, Vladimír Marek Výroba: Česká republika, 2007, 106 minut Připravila Diana Netolická Pro děti: Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako všechny děti je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety záhadně zmizel. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy rodině hrozí

8 Školní krounský ob asník 16 duben/2007 zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá se hledat pomoc právě do Říše Minimojů Arthurova cesta je důkazem, že někdy i ti nejmenší mohou dokázat velké věci. Ve filmu najdeme jak hrané, tak animované sekvence. Hlavního hrdinu Arthura ztvárnil Freddie Highmore, kterého znáte z filmu Karlík a továrna na čokoládu, a těšit se můžeme i na Miu Farrow v roli jeho babičky. Nicolle Nováková JARNÍ PROBUZENÍ Lenka Svobodová Školní krounský ob asník 17 duben/2007 Vyberte z následujících možností: a) Plácnout někoho jako mouchu. b) Soustředit se na někoho. c) Střelit po někom z pistole. d) Útočit na někoho. Co to znamená? Vyberte jednu z následujících možností: a) Chtít napodobit hlodavce. b) Hrát si na upíra. c) Mít chuť na něco. d) Smát se (zubit se). Řešení naleznete na předposlední straně. Brousit si zuby Perličky ze žákovských knížek Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ni skákala. Louka září perlami rosy Slunce vstává z postele Štětcem květy rostlin barví A všude je vesele Svěží vánek listy šustí Čechrá stromům koruny Někdy prší jen tak lehce Je to deštík májový Zvířátka se probouzejí Přišla nová mláďátka Pomlázka za dveřmi stojí A líhnou se kuřátka Voda v řece radostně teče Je to horská bystřina Barev spousta, všude pestro A jaro nám začíná Nechá se od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli. Směje se mi za zády do očí. Zametá drobky vycpaným mývalem, poškozuje tak školní pomůcky. Nevhodně ukazuje svou sílu při pracovní výchově tím, že utahuje děvčatům svěráky. Snídá pomůcky na výtvarnou výchovu. Pořád se hlásí. Zařval: "Nálet na blby!" a pustil mi na nohu kovadlinu. Znáte svůj mateřský jazyk? Co to znamená? JAZYKOVÝ KOUTEK Brát si někoho na mušku Poznámka třídní učitelky: Váš syn v hodinách neustále vyrušuje. Odpověď otce: Váš žák doma neustále odmítá jíst mrkev. Straší děvčata ptákem (sova pálená). Při hodině pleská mokrým pytlíkem o lavici. Poznámka třídní učitelky: Smrdí! Umývat! Odpověď otce: Učit! Nečuchat! Vybraly Denisa Stodolová, Diana Netolická a Aneta Benešová

9 Školní krounský ob asník 18 duben/2007 FANTAZII SE MEZE NEKLADOU ANEB ZKUS DOMYSLET NAŠE POVÍDKA NAŠE POVÍDKA NAŠE POVÍDKA NAŠE POVÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝ PŘÍBĚH (sedmá část) Na intru mě přivítá stará a nevrlá vrátná. Číhá v té své kukani a neunikne jí ani myš. Kolikrát jsem se divila holkám od nás z patra, že jdou i po večerce ven za klukama z vejšky (tedy vysoké školy). Kdyby je totiž nachytala, hrozil by jim vyhazov z intru. Mezi těmi odvážnými byly samozřejmě i mé spolubydlící. Klíč, který před odjezdem domů musíme odevzdávat, mi ta čarodějnice podá bez jediného slova nebo alespoň náznaku úsměvu. Však jí za něj taky sladce odvětím: Děkuji! Nejsem přece stejný buran jako ona! Do skříně si vyrovnám oblečení, na poličku nejrůznější drobnosti a do koupelnové pidiskříněčky se mi vejde jen zubní kartáček a pasta. Za tu dobu jsem si už ale zvykla. Na pokoji je krásně ticho. Bohužel ne na dlouho. Vzápětí se rozletí dveře, ozve se tupá rána, jak klika v plné rychlosti narazí do zdi, a přede mnou se naskytne obraz dvou nejlepších kamarádek asi ve velmi humorném hovoru. Hřebí se u toho jak koně. Už se ani nenamáhám s pozdravem a rovnou se pakuju do společenské místnosti. Po dvou hodinách koukání na televizi, vlastně ani pořádně nevím, co dávali, se odhodlám k návratu na pokoj. No to snad nemyslíš vážně?! vyjeknu, když v mé posteli najdu cizí holku s pytlíkem brambůrků. Kdo to je? Bláznivá Viktorka od splavu? nevzrušeně odfrkne ta zrzavá nádhera. To je jenom naše Adrianka. A tohle je Markéta, vzmůže se na odpověď Verča. Tohle už si líbit nenechám. Nemám nic proti pokecu ani jedení brambůrků, ale co mě dokáže pořádně vytočit, jsou drobky v posteli. Markétu nakonec s troškou násilí, což představuje pouze odhození její kabelky na stůl, vystrnadím z postele, a dokonce sama od sebe odejde i z našeho pokoje. Holky se mnou opět nemluví. No, vlastně dělám, jako by se mnou někdy mluvily. V pondělí začínáme matikou. Do třídy sice dorazím až po zvonění, jelikož jsem ráno boj o koupelnu prohrála, nicméně náš učitel nepatří mezi lidi, kteří jsou všude včas. Písemka je hračka. Mám vše dobře. Zbytek dne probíhá v naprosté pohodě. Díky úspěchům v učení mě spousta spolužáků prosí o radu nebo pomoc a já jim se vším ráda pomůžu. Nakonec tak mám i dobré kamarády. Školní krounský ob asník 19 duben/2007 Čtvrtek je dnem velkého úklidu. V ten den máme vycházky jen do čtyř, potom už se jen uklízí a studuje. Tereza s Veronikou ovšem daly přednost pánům studentům a neuráčily se přijít ani po večerce. Jsem nekonfliktní typ, ale tohle si líbit nenechám. Uklízet za ně přece nebudu. V půl desáté, kdy si už pěkně pochrupuju v posteli, se ozve řinčení, jekot a posléze i nadávání. Kdo tu proboha postavil tak blbě ten kýbl s vodou?! vzteká se Tereza a Verča si jen drží koleno. Milé dámy, já tady za vás uklízet nehodlám. Takže si račte vzít rukavice a vytřete podlahu, umyjte záchod a taky sprcháč. Jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tentokrát na vás zbyla ta horší práce, posmívám se jim. Takovouhle reakci tedy rozhodně nečekaly. Koukají střídavě na mě a na sebe a já si jdu lehnout. To jejich nadávání a shazování věcí naschvál mně ale nevadí. Do uší si dám sluchátka a za doprovodu Wanastovek spinkám jako miminko. V pátek navštívím Katku a Janičku. Těšila jsem se na ně celý týden, ale nevycházel mi čas. O vycházkách jsem využila toho, že jsem ve městě, a zašla se podívat do muzea, galerie a taky do divadla. Sama se nepoznávám, ale mé nové já mi vyhovuje. Na mamku čekám na nádraží, zase se zpozdila. Ach, ty její schůze! Doma mě přivítá jezevčice. Taťka je na služební cestě, takže k večeři si s mamkou uděláme čínu. Tu ona umí nejlíp. Adriano! No tak, Adriano, vylez už konečně z tý vany! Pořád ti tady vyzvání ten mobil! buší mi na dveře mamina. Když už mám konečně možnost užít si vany a hory pěny, vyruší mě ten blbej mobil! Kdo zase otravuje?! No haló! vyhrknu do sluchátka pěkně naštvaně, tak kdo volá?! Domáhání se odpovědi má úspěch: Ahoj, tady Lenka. Hele, fakt promiň, že ti takhle večer volám, ale tohle bys vědět měla. V pátek ve škole někdo vykradl skříňku Terezy a ona i ostatní to svádí na tebe. Podívej se na Spolužáky, je to napsaný i tam. No, tak se měj a hezkej víkend. Ahoj! Moje spolužačka má pravdu. Na Spolužácích je napsaný, že já jsem ZLODĚJKA! I po rozhovoru s mámou mi není do smíchu. V momentě, kdy už jsem patřila k oblíbenějším, se to takhle zvrtne. V tu dobu, kdy mělo ke krádeži dojít, jsem byla u Katky. Vím, že by mi to dosvědčila a že o vyhazovu ze školy nemůže být řeč. Ovšem vysvětlete to puberťákům! Jediný způsob, jak se zbavit podezření, je najít pravého zloděje. Ale jak?! Kristýna Kynclová PŘÍBĚHY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Pokračujeme v naší soutěži o nejlepší příběh. Zatímco v prvních dvou číslech jsme otiskli šest příběhů na téma Letní příběh, v následujících dvou vydáních Škrobu si můžete přečíst vždy tři příběhy Ze školních lavic. Byli bychom rádi, kdybyste tak jako v minulých číslech na otištěné příběhy zareagovali, a tomu, který se vám nejvíce líbil, dali své hlasy. Jméno autorky nejlepšího příběhu napište na kousek papíru a přineste do 15. května panu

10 Školní krounský ob asník 20 duben/2007 učiteli Schmiedovi. A ještě důležitá zpráva! Nejlepším letním příběhem se stalo vypravování Diany Netolické s názvem Zážitek z prázdnin. ŠKOLNÍ PŘÍBĚH Tento příběh, o kterém chci napsat, se odehrál na střední škole a vyprávěla mi ho moje starší známá. Je to příběh dvou věrných kamarádek, které se spolu přátelily již od dětství. Změna v jejich kamarádství nastala, až když nastoupily na střední školu. Všechno se změnilo, jako kdyby nad tím nějaký zlý čaroděj mávl kouzelnou hůlkou. Z nenápadné, ale chytré Lenky se stal flegmatik. Začala se scházet se staršími, vracela se dlouho domů, byl z ní cítit alkohol a cigarety. Rodiče zjistili, že chodí za školu. Ale přes veškerá domlouvání se nic nezměnilo. Příčinu jejího chování se snažila zjistit i její kamarádka Blanka, avšak marně. Lenka s ní odmítala mluvit a křičela na ni: Nech mě být! Nakonec z domova utíkala pravidelně a někdy se ani nevracela. Byla umístěna do diagnostického ústavu, kde měla být pod neustálým dohledem. V její návrat do normálního života doufali rodiče i ostatní přátelé. O to horší bylo jejich zklamání, když si v ústavu našla nové, ještě pochybnější kamarády. Čas běžel, Lenka byla propuštěna domů, ale místo aby se vrátila ke skutečnému kamarádství s Blankou, utíkala opět z domova za svými pochybnými přáteli, až se jednou nevrátila vůbec. Petra Stehnová Šikana Chtěl bych vám vyprávět příběh, který se opravdu stal, a já byl jeho součástí spíše tou špatnou součástí. Chodil jsem tehdy do 5. třídy. Ostatní kluci z naší třídy už byli o dost větší než já a i většina holek mě přerostla. Teda, asi jen jedna byla menší než já. Tudíž jsem vypadal, že do naší třídy ani nepatřím, že spíše chodím ještě do školky. I aktovka, co se mi tuze líbila, mi byla velká a já vypadal jak krabice s nožičkama. A proto si asi na mě zasedli starší kluci z druhého stupně. Začalo to docela nevinně. Normálně jsem přijížděl do školy autobusem a pak od zastávky šel pěšky i s ostatními do školy. Ale jednoho osudného dne u hlavních dveří stáli nějací oproti mně hodně velcí kluci. Jeden takový moc poďobaný a druhý s takovým divným přeskakujícím hlasem. Když jsem chtěl otevřít dveře, Školní krounský ob asník 21 duben/2007 jeden z nich mě čapl za rameno a přitáhl k zábradlí a řekl mi: Počkej tu chvíli s náma, nic se ti nestane. A divně se při tom šklebil. Když už ostatní přešli, chytil mne za límec a opět mi divným hlasem řekl: Kde máš svačinu? To jsem se jen usmál a odpověděl mu, že přece v tašce. Serval ze mě tašku a otevřel ji a vyndal mi svačinu a tašku mi hodil před dveře a kopl mě do zadku tak, že jsem dopadl k té tašce. Oba se začali smát a rozdělili si moje jídlo a šli do školy. Mně to bylo líto, že se slušně nezeptali, rád bych jim kousek dal sám. Ale řekl jsem si: Nu což, tak ať se pomějou. Šel jsem do třídy, ale to jsem netušil, že budu mít později docela hlad a žízeň. Ten den jsem to vydržel až do oběda, tam jsem se najedl. Jenže po obědě, když jsem šel do šatny, oni už tam čekali zase. Ten poďobanej mě hodil na zem a sebral mi banán, který jsme dostali k obědu. Druhý den jsem opět šel do školy jako vždy a oni tam už čekali. Už jsem si připravoval jeden chleba, že jim ho dám, ale to mě chytli ještě hruběji a dostal jsem i pěstí, ani nevím za co. Zas mi vzali všechnu svačinu. Když se to takto opakovalo i další dny, bál jsem se chodit do školy. O to hůř, když mi vyhrožovali, že když něco povím, že mě doma nepoznají. Začal jsem chodit do třídy pozdě po zvonění, jen abych se jim vyhnul. Dostával jsem poznámky za to, že chodím pozdě do třídy. Ani výmluvy, že autobus přijel pozdě, už neplatily. Doma se mě ptali, co se děje, ale já nic neřekl. Zhoršil jsem se ve škole a už se s nikým nebavil. Prý jsem byl dříve pořád usměvavý klučina, a teď jsem chodil se sklopenou hlavou, smutným výrazem ve tváři a s modřinami po celém těle. Už mi ani nepřišlo, když o velké přestávce mě oni chytili na záchodě a strčili ruku do záchodu a spláchli. Ani mě už nebolelo to, když jsem šel z družiny pozdě odpoledne na autobus a oni mě pak táhli po zemi a já křičel, ale marně nikdo nebyl poblíž. Když už to tak šlo přes měsíc, začal jsem chodit i za školu a dostal jsem návrh na dvojku z chování. Už jsem nevěděl jak dál. Když náš třídní učitel dostal infarkt a byl v nemocnici, smáli se mi, že to má ze mě. K nim se přidávali další a další a smál se mi už pomalu celý kolektiv. Nevěděl jsem, co mám dělat. Byl jsem sice ještě mladý, ale na sebevraždu jsem dokázal myslet. Když jsem šel přes přechod na křižovatce, jel zrovna Hanzalík a já jsem si řekl, že to asi bude vysvobození. Postavil jsem se čelem k němu a jen čekal. Náhle mě někdo strhl a odhodil na stranu. Nevěděl jsem, kdo to je. Brečel jsem jak nemluvně, objímal ho a tlačil se k němu a nepustil ho. Náhle jsem se na něho podíval a nevěřil svým očím byl to Petr z devítky. Ten, co se o nikoho nezajímá. Ten, co je namakanej jak kulturista. Ten, co se tváří, že nikoho nepotřebuje. Náhle se mě zeptal: Co děláš, ty blázne? Podíval jsem se na něho a řekl: Já já

11 Školní krounský ob asník 22 duben/2007 už nemůžu Všechno jsem mu pověděl. Koukal na mě a nechtěl tomu věřit. A pak mi řekl: Hele, víš co? Zítra jdi normálně do školy a až tě opět zastaví, tak se neboj, já ti budu krýt záda. Další den jsem tedy šel normálně do školy. Strašně jsem se bál, co vůbec bude, jestli to bude dobré nebo špatné. Přicházel jsem pomalu k hlavním dveřím a už je viděl. Klepal jsem se. Ten s tím divným hlasem ke mně přicházel a už se napřahoval, že mi bezdůvodně jednu vrazí. Já už jsem si pomalu na tu bolest zvykl a celý ten měsíc si říkal, že si nějak musí asi upevnit svoje ego. Když už jsem zavíral oči, slyšel jsem, jak ten poďobaný vzadu zakřičel: Au! Ten s divným hlasem se otočil a po dobře mířené ráně padal k zemi. Za postavou toho sígra se objevila postava Petra. Popadl oba lotry a řekl mi: Jdi a otvírej dveře až do ředitelny. Oni se mu chtěli vyvlíknout, ale držel je tak silně, že se ani nepootočili a měli z toho až šlince na rukou. Došli jsme až do ředitelny a jako v akčním filmu je hodil na kolena ředitelovi na zem před stolek. Ředitel vstal a nevěděl, o co kráčí a co si to ten týpek vůbec dovoluje. Chtěl na něho křičet, ale Petr jen řekl, že já vše vysvětlím, ať se nebojím a řeknu řediteli vše, co jsem řekl jemu. Vše jsem pověděl. Ředitel později osobně poděkoval Petrovi a představil ho našim. Máma mu v slzách moc děkovala, nabízela nějakou odměnu. Ale on řekl, že nic nechce, že ví jaké to je a odešel. A už jsem ho vícekrát ve škole nepotkal, abych i já mu řekl děkuju. Asi se mi vyhýbal. Viděl jsem ho pořádně až na konci školního roku. Tamty sígry poslali na dva měsíce do polepšovny a na naší základku už se nevrátili. Prý je poslali do nějaké zvláštní školy. Když jsem byl větší, něco z toho ve mně zůstalo. Měl jsem silné deprese a strach z různých věcí, ale pomohla mi vždy myšlenka na Petra, že i on se z toho dostal. Šel jsem v jeho stopách a jedl a posiloval. Nakonec jsem přerostl všechny v naší třídě, vzbuzoval respekt a pomáhal slabším. A nyní jsem herec, mám rodinu, kterou miluji, a vychovávám dvě děti tak, aby z nich nebyli takoví ubožáci jako ti kluci, a hlavně je vedu k tomu, aby se uměli za sebe postavit sami a byli silní. Aneta Mlynářová Mých devět školních let Původně jsem chtěla psát na téma Humorný školní zážitek. Pořád jsem přemýšlela, lámala si hlavu a pátrala ve svých denících. Jenže nic mi nepřišlo dost dobré. Tak jsem se rozhodla neopustit školní téma úplně, jen ho částečně pozměnit. Tak tedy nezavírejte časopis, protože právě začínáme. 1. září 1998 jsem poprvé vstoupila na školní půdu. Byla jsem celá nedočkavá a natěšená. Ale teď, když už se blíží mé působení na ZŠ pomalu ke konci? Jít do školy jsem každodenně nucena křikem budíku. V podstatě se i teď po devíti letech Školní krounský ob asník 23 duben/2007 do školy těším, ale už ne na nové, dosud nepoznané, ale na získané přátele a nové zážitky s nimi. Jaká jsem byla a jak jsem se během školní docházky změnila? První stupeň vnímám z jakési mlhy. Byla jsem malé děvčátko s mnoha ideály a sny. Jak jsem vyrůstala, tak mi škola další a další sny brala. Zpočátku jsem chtěla být vším, ale nyní si plně uvědomuji, že to nelze. Místo snů, které odpluly, přišly nové informace, ale také i nové inspirace. Mým životem prošlo, prochází a bude procházet i nadále mnoho učitelů. Někteří dobří a někteří horší. Možná je těžké posoudit dobrého a špatného učitele. Ale to je těžké v jakémkoli povolání. U učitelů soudím na jejich kvalitu podle toho, co mi dali a jak se ke mně chovali. Mým životem prošlo za devět let hodně dovedných učitelů. Dokázali mě něco naučit, vyjít občas s mou přidrzlou povahou a také mě dokázali, alespoň částečně, pochopit a za to si jich vážím. Ve třídě jsme takoví věční rivalové, ale přitom přátelé. A to je fajn. Jsem ráda, že jsem mohla být v této třídě. Spolužáci mě posunuli zase o kus dopředu, ale abych pravdu řekla, už se těším na nové lidi a novou školu. Škola nikdy nikoho nedokáže naučit lidskosti a citu. Těmto a dalším lidským vlastnostem se učíme po celý život a ovlivňuje nás mnoho věcí a lidí kolem nás. Je to zejména rodina a prostředí, ve kterém žijeme. Škola je hlavně o stresu a rychlém životním stylu. Občas se učíme, co v běžném životě nikdy nepoužijeme, a myslím si, že oblíbenou hlášku učitelů: "Ale musíš mít přece alespoň všeobecný přehled!", nikdo z nás puberťáků nebere vážně! Podle mě škola pomáhá spolu s rodinou vytvořit určitý základ pro život, ale záleží jen na osobnosti a píli člověka. Převážně jen na něm záleží KDY, JAK A JAKÝM SMĚREM se vydá. A kam až to dotáhne. Záleží také i na náhodě, stejně jako na štěstí. Takže základní škola je pro člověka samostatná devítiletá kapitola života, která přitom vplyne do dalších etap. Aneta Benešová NÁZORY, UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE Ping-pong Není to tak dlouho, co byl do naší školy umístěn ping-pongový stůl. Pingpongový stůl je každou přestávku plně využíván. O přestávce se tam schází žáci z prvního i druhého stupně, i když většinu nadšenců tvoří spíše ti nejstarší. Tato novinka má na škole velký úspěch a myslím si, že je to lepší využití přestávky než např. honění se po chodbě nebo dělání nepořádku ve třídě. Možná jediným malým

12 Školní krounský ob asník 24 duben/2007 problémem je to, že o přestávce sice dozor je, ale pro nás starší, kteří máme odpolední vyučování, by nebylo špatné mít dozor i na delší přestávku před odpolkem. Ale brzy se snad udělá pěkné počasí, a tak doufám, že budeme moci začít využívat ping-pongový stůl ve venkovním areálu školy. Možná ještě jedním přáním nás všech by bylo umístění pokud možno ještě jednoho stolu, a to třeba na tom samém patře na druhé straně! Jsem si jistá, že by byl i tento stůl hodně využíván!!! Petra Stehnová Globální oteplování V současné době je realitou globální oteplení. Země se neustále více a více ohřívá, častější jsou bouře, záplavy i sucha. Koncentrace oxidu uhličitého stoupla v důsledku spalování fosilních paliv a průmyslového rozvoje o 30% a je na nejvyšší úrovni za posledních let. Stejně tak stouply od počátku průmyslové revoluce koncentrace metanu na 145%. A množství oxidu dusného stouplo o 15%. Můžeme však doufat, že jde o přechodné období, které za nějakou tu stovku let skončí v důsledku vyčerpání zásob fosilních paliv. Vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry skončí a příroda sama začne snižovat koncentrace skleníkových plynů. Paradoxem je skutečnost, že vypouštěním skleníkových plynů si vlastně prodlužujeme krátkou dobu meziledovou a oddalujeme příchod doby ledové, k níž naše planeta neodvratně spěje. Navíc, když se vrátíme do hluboké minulosti, kdy život vznikal, množství oxidu uhličitého se od té doby snížilo na pouhých 5%! V důsledku současného oteplování se předpokládá vzestup teploty v tomto století až o 6 C. To by znamenalo obrovské klimatické změny, posun podnebných pásem až o 500 kilometrů a vzestup mořské hladiny o desítky metrů. Proces oteplování by se měl zastavit po roce 2010, kdy by podle katastrofických scénářů měly zkolabovat oceánské proudy, včetně Golfského. Do roku 2020 by pak mělo nastat prudké ochlazení a Země by se postupně začala zaledňovat. Celý proces by však měl trvat další stovky až tisíce let. V současné době se pohybujeme v relativně krátkém meziledovém období o trvání asi let, které se blíží ke konci. Lidská civilizace si však snad dokáže s nastávajícím příchodem ledu poradit, a i když se drasticky sníží plocha obyvatelné pevniny a sníží se počet druhů rostlin a živočichů, pár tisíc let určitě vydrží. Horší situace by ovšem nastala, kdyby se zopakoval scénář doby ledové, která postihla Zemi před 2,5 miliardami let a rovněž před 800 miliony let, kdy Zemi pokryla vrstva ledu vysoká několik kilometrů. Školní krounský ob asník 25 duben/2007 A jak dlouho to všechno může trvat? Podle počítačových modelů bude nová doba ledová trvat jen dva až 10 milionů let. Potom se začnou kontinenty přesouvat na jih, postupně se spojí a vytvoří nový superkontinent, v mnohém podobný bývalému kontinentu, pokrývajícímu Zemi před třemi sty miliony let, zvanému Pangea. Ondřej Malý DOMÁCÍ NÁSILÍ Násilí, a nejen to domácí, je jev, se kterým se setkáváme stále ještě dost často. Zaobíráme-li se jím, je důležité znovu připomenout, že obětí se může stát kterýkoliv z členů rodiny. Může se tedy jednat o formu násilí, kterého se dopouštějí ženy na mužích, muži na ženách, osoby stejného pohlaví žijící ve společném svazku, rodiče na dětech, ale také generačně - děti popř. dospívající na svých rodičích. Co se vlastně považuje už za násilí? Myslíte si, že když vám rodiče dají facku za některé vaše prohřešky, už vás nějak týrají? Já si myslím, že ne. Každý z nás jednou potřeboval dostat pár facek, aby zase spadl z nebe dolů. Ale zpátky k násilí. Oběť lze tedy obecně charakterizovat jako osobu, která je vystavena psychickému a fyzickému násilí, s podlomeným sebevědomím a s narušenou rovnováhou, kdy násilník je posedlý hledáním chyb a nedostatků v chování oběti, a tím vytváří pro sebe důvod k trestání této osoby. Osobně jsem bohužel jednou byla svědkem napadení jedné své známé. Párkrát jsem ji potkala a ona vypadala, jako by ji někdo zbil. Zeptala jsem se jí na to a ona "statečně" odvětila, že jen upadla na schodech. Několikrát se to opakovalo, a tak jsem se jí nabídla, že jí ty schody opravím tak, aby na nich nepadala. Jen se tomu smutně pousmála a dělala jakoby nic. Až jednou vyšla s pravdou ven. Její muž ji bije. Je to šok, ale co s tím? Já nemám právo se do toho vměšovat, ale chtěla jsem jí za každou cenu pomoct. Samozřejmě padaly otázky proč, jak, kdy, kde, co rozvod, atd. Všechna běžná řešení byla pro známou jeden velký problém. Když ho udá, najde si ji, a až ho opustí, zabije ji. Když se odstěhuje k mamince, vyvraždí celou její rodinu. Bránit se fyzicky, na to nemá sílu. Odstěhovat se? A co děti? Její problém se stále stupňoval, až se jednou konečně rozhodla řádně zakročit. Odstěhovala se, když byl její muž v práci, a nechala mu tam jen jeho osobní věci a vzkaz, že jestli po ní bude pátrat, tak si jej najdou její kamarádi a ti s ním zatočí, jak si zaslouží. Pomohlo to. Nejdřív se bála o sebe a o děti, ale pak nastala fáze úlevy a uvědomění si vlastní svobody a práv. Nato se ale dostavila deprese ze samoty a pak návrat k svému muži v domnění, že si uvědomil, oč přichází, a změnil se. On ji však týden po

13 Školní krounský ob asník 26 duben/2007 Školní krounský ob asník 27 duben/2007 návratu opět zbil. Co z toho plyne? Komu není rady, tomu není pomoci. Absolutně jsem ji nechápala. Mně tohle muž udělat, tak s ním nejsem ani minutu. Odstěhovala se pak od něj ještě dvakrát. A pak se opět vrátila. Nechala si od něj všechno líbit a namlouvala si, že by ji nikdo jiný nechtěl a podobné nesmysly. Nechala se mlátit, a i když měla možnosti řešení, nevyužila toho. Tolik rad, co jí každý dával,...a ona? Pak se odstěhovali a já už o ní nemám žádné zprávy, telefonní číslo nic. Nezbývá mi nic jiného než doufat, že se všechno spravilo. Domácí násilí je strašně komplikovaná věc a opravdu vážný problém. Jde však tomu zabránit, anebo dokonce předcházet mu. Jak? Existuje přece spousta poraden, ale nejjednodušším řešením je nebýt s tím, kdo vás bije a ohrožuje na životě! Braňte se zuby nehty! Ale hned, když jsem dostala na začátku šesté třídy 4. září 2006 rozvrh hodin, pocítila jsem první změny. Každý den máme šest vyučovacích hodin, na každý předmět jiného učitele, na každou hodinu jdeme do jiné třídy. Navíc nám přibyly čtyři nové předměty: informatika, občanská výchova, dějepis, komunikativní činnosti. K tomu máme o hodně těžší látku a víc starostí. Většině z nás se přechod z prvního stupně na druhý projevil ve známkách jak v žákovské knížce, tak i na pololetním vysvědčení. Ale samozřejmě ne všem, to bych zase lhala. Ale abyste si všichni nemysleli, že na druhém stupni je to jen hrůza, tak to zase ne. Na jednotlivé hodiny si rychle zvyknete. S učiteli je sranda, i když ve známkování jsou přísnější. Koneckonců vy starší jste to zažili a vy mladší to poznáte sami. Denisa Stodolová Simona Jadrná Jak se mohl přesvědčit každý z nás starších, není jednoduché, když člověk musí měnit určité zvyklosti. Takovou velmi významnou změnou je přechod z páté do šesté třídy. Čtyři šesťáci vyjádřili své pocity z této zkušenosti následovně: Přechod z prvního stupně na druhý není zrovna pohádka. Přibyly nám předměty, jako jsou třeba fyzika, informatika, občanská výchova atd. Z deseti předmětů je jich rázem patnáct, což znamená více učení a méně času na zábavu a setkání s kamarádkami. Mezi tím ještě musím stíhat aerobik v Krouně i v Hlinsku a také lidovou školu umění. Počet vyučovacích hodin se zvýšil, a tím pádem i můj příchod domů je pozdější. Než napíšu úkoly a naučím se na další den, je skoro večer. Ale na druhou stranu je mi jasné, že dětství není věčné a s přibývajícími roky přibývá i učení. Veronika Nekvindová Tak nejdřív bych asi začala prvním stupněm. To byla pohoda: jeden učitel, jedna třída, málo vyučovacích hodin a lehké učení. No prostě paráda. Hurá! Už nejsem mrně. To byl můj první pocit, když jsem po prázdninách 4. září kráčel do školy. Znáte to. Když chodíte na první stupeň, patříte mezi špunty, na které se ti frajeři z druhého stupně dívají z výšky. A to nejen díky tomu, že jsou o nějaký ten decimetr vyšší, ale také proto, že jsou prostě starší. Nebo že by toho už věděli víc? To mě fakt zajímalo. Co všechno se asi na druhém stupni naučím? Hrozně jsem se těšil na nové předměty, hlavně na dějepis a na přírodopis. Na národce jsme měli jen přírodovědu a vlastivědu, ve kterých se učilo všechno dohromady přírodopis, dějepis, zeměpis, občanská výchova. A teď mělo být všechno zvlášť a na každý předmět jsme dostali jiného učitele. Z toho jsem měl taky tak trochu obavu. Některé učitele jsem už znal, protože u nás na prvním stupni taky učili, na práci jiných jsem si musel zvyknout. Přece jenom po mrňatech se toho chce o něco méně než po frajerech. Holt za všechno se platí. Být frajerem, to si člověk musí zasloužit. Martin Schmied Přechod z prvního stupně na druhý se mě celkem nedotkl. Ale přece jen nastalo několik změn. Například máme nové předměty, tím nám přibylo víc hodin, což má za následek to, že pokud máme šest hodin, končíme ve dvanáct padesát a my dojíždějící nestíháme oběd, protože by nám ujel autobus. Za pět let školní docházky jsem si určitá jídla oblíbila, a tak mě někdy mrzí, že je musím oželet, a proto je navrhuji do jídelníčku alespoň doma.

14 Školní krounský ob asník 28 duben/2007 Také se nám střídají učitelé, musíme si zvyknout na to, že každý látku vykládá svým stylem, má jiný způsob zkoušení, někdo je přísnější, jiný mírnější. Nové je i stěhování po každé hodině do jiné třídy a také to, že při tělocviku jsme rozděleni. To jsou asi všechny změny, které vidím mezi prvním a druhým stupněm. Ale nic z toho mi nevadí. Změny mám ráda a rychle si na ně zvykám. Kristýna Pešková Školní krounský ob asník 29 duben/2007 Anketa: Nejúspěšnější sportovec 2006 podle našich žáků: Ze Škrobáčk áčkovy krabičky: ŠKROBÁČEK Ve schránce našeho redakčního týmu se objevily první vzkazy od vás, našich čtenářů. Dva z nich požadují, abychom zveřejňovali více perliček ze žákovských knížek a vtipů. Třetí vyjadřuje přání, zda by nemohl být ve škole výtah, který by děti vozil, aby nemusely šlapat tolik schodů. Děkujeme za vaše podněty a těšíme se, že se příště objeví více názorů. VYMALUJ A DOKRESLI OBRÁZKY Průzkum: Bez čeho byste si nedokázali představit Velikonoce? Eva, Praha. Bez pomlázky. Neznámá žena, asi 23 let, Praha. Nevím. Dominik Bělský, 5. tř. Nedokázal bych si představit Velikonoce bez vyplácení holek. Tomáš Spilko, 4. tř. No, bez pomlázky. Paní učitelka Urbanová Nedovedla bych si představit Velikonoce bez tradičních věcí, které k nim patří, bez velikonočních vajíček, bez pomlázky, chlebíčků a volného dne. Připravily Sára Giansanti a Nicolle Nováková

15 Školní krounský ob asník 30 duben/2007 Školní krounský ob asník 31 duben/2007 Připravila Sára Giansanti HÁDANKY, TAJENKY, RÉBUSY, VTIPY, RECEPTY Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. Co se ti stalo?" ptá se ho. Já jsem se ztratíííl! No, to nic, chlácholí ho. A svoji adresu znáš? Znám. Franta zavináč volný tečka cezet. Recept z dětské kuchařky ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách a těm kdo ji svlečou, slzy z očí tečou. Samo to do jámy vleze, a kdyby přišlo tisíc koní, nevytáhnou toho. Mladá je velká, stará je malá. Brzy ráno drahokam. Kde je? Byl tam, není tam. Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí, nepotřebuje to, kdo to potřebuje, neví o tom. Řešení hádanek: (elubic, níts, akčívs, asor, vekar)

16 Školní krounský ob asník 32 duben/2007 NĚMECKÁ KŘÍŽOVKA T Školní krounský ob asník 33 duben/2007 Vyluštěte si sudoku černý také jistý šest jít proč dort leden pod vpravo víkend prázdniny Přijde Usáma bin Ladin k nebeské bráně. Vykoukne sv. Petr a povídá: "Hele, Ladine, nezlob se, ale ty dovnitř nemůžeš, ty jsi zabil moc lidí a to je proti našim zásadám. A Ladin na to: " Víš, já vlastně ani nechci dovnitř, já jsem ti jen přišel říct, že máte 10 minut na evakuaci." Přijde manžel z práce, otevře ledničku, podívá se dovnitř a vztekle práskne dveřmi. Na druhý den zase přijde z práce, podívá se do ledničky a práskne dveřmi: "Už zase!!!" Třetí den přijde z práce, otevře ledničku a volá: "Marie, já tě zabiju, jestli v té ledničce nebudeš zhasínat světlo!!" Farmář pěstuje na poli melouny a každou chvíli se mu stane, že mu děti nějaké ukradnou. Tak přemýšlí, jak by těm krádežím zamezil. Jednoho dne dostane nápad. Vyrobí ceduli, na které je napsáno: "Jeden meloun na poli je napuštěn jedem!" A zapíchne ji na kraj pole. Od té doby se opravdu melouny přestanou ztrácet. Farmář z toho má velkou radost, ale jednou takhle jde kolem svého pole, podívá se na ceduli a na ni je dětskou ručkou dopsáno: "Teď už dva!" Na tomto obrázku se zdá, jako by se kolo mírně otáčelo nebo chvělo. Pokud začnete pohybovat hlavou pomalu ve směru k obrázku a zpátky, začne se vám zdát, že se prostřední kruh začal otáčet.

17 Školní krounský ob asník 34 duben/2007 Školní krounský ob asník 35 duben/2007 Optické iluze NÁŠ KOMIKS Najdete cestu od jednoho srdce k druhému? Trubka s míčkem Představte si, že jste uvězněni v místnosti bez oken. Uprostřed té místnosti je v podlaze zapuštěná lešenářská trubka, jejíž vyčnívající část je dlouhá přesně 30 cm. Na jejím dně leží pingpongový míček, ke kterému je připevněn klíč od dveří. Jste úplně nahý(á) a u sebe máte jen tyto věci: srdcové eso, jednu sušenku a tkaničku od bot. Jak dostanete míček s klíčem ven z trubky? Kreslí Lucie Vtípilová Řešení úkolu: Co to je? Brát si někoho na mušku. Správné odpovědi jsou b, d. Brousit si zuby. Správná odpověď je c.. Vydává Základní škola v Krouně, PSČ , ročník XIV. Redakční rada: N. Nováková, S. Giansanti, A. Mlynářová, P. Stehnová, L. Vtípilová, L. Svobodová, O. Malý, A. Benešová, D. Netolická, D. Stodolová, Mgr. Petr Schmied Illustrations: Lucie Vtípilová, Tereza Brožková Kopírování či jiné používání jakékoliv části bez souhlasu vydavatele je zakázáno. L i s t o p a d

18 Školní krounský ob asník 36 duben/2007 &&&&& Žofka křížovka &&&&& Konečně se blíží doba, kdy budeme moci alespoň do zemí Evropské unie jezdit bez kontrol na hraničních přechodech. Uskupení zemí, které mezi sebou zrušily hraniční kontroly osob, se nazývá (1. část + 2. část tajenky) a Česká republika by do něj měla vstoupit 1. ledna VODOROVNĚ: A. Nejvyšší kontrolní úřad (zkratka); spojka; druh veslice. B. Násobná jednotka el. napětí; tlukot srdce. C. Anglicky dub ; větévka, kterou rolníci popoháněli tažná zvířata; čínské město. D. 1. část TAJENKY; nebezpečná a často smrtelná nemoc. E. Středověká chemie; zábrany. F. Druh vodíku; citoslovce vyzývající k tichu. G. Vzdušný obal Země; opuchlina. H. Slabé; český písničkář. I. Značka elektroniky; starší vztažné zájmeno; anglicky hledat. SVISLE: 1. Malá obec. 2. Keramický výrobek; iniciály českého herce (Četnické humoresky). 3. Značka výrobce módy; shluk lidí. 4. Nakopírovaný tvor; stavební tvárnice. 5. Označení nedalekého okresního města; první čsl. prezident; bývalý výrobce jízdních kol. 6. Římsky 4; předložka; obyvatel evropského státu; přístroj na sušení vlasů. 7. Zkratka obchodní akademie ; islandský zápor; citoslovce povzdechnutí. 8. Chemická značka kyslíku; mušle; označení obsahu nebo povrchu. 9. Číslovka; teplé punčochové kalhoty. 10. Iniciály anglického spisovatele (napsal např. Dobrodružství Toma Sawyera); polní plevel; obdělávaný pozemek. 11. Zkratka arabského státu (hlavní město Abu Dhabí); kuchyňský tuk část TAJENKY. 13. Rychlý běh koně. Pomůcka: C. Ao. I. An. 7. Nei. Pokud jste správně vyluštili tajenku dnešní křížovky, napište její znění spolu se svým jménem a třídou na kousek papíru a do 15. května ji zaneste p. uč. Schmiedovi. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří obdrží drobné ceny.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše...

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA CO SI DNES PŘEČTETE Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... strana

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Stoletý absolvent gymnázia

Stoletý absolvent gymnázia Stoletý absolvent gymnázia Jednoho teplého dubnového dopoledne jsem navštívila malebnou zahrádku v Černošicích. Hned u branky mě přivítal usměvavý postarší pán, který s nadšením zval do svého království.

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Mamka zatím peče všechno zboží sama, ale příští týden k ní má nastoupit učeň. Jmenuje se

Mamka zatím peče všechno zboží sama, ale příští týden k ní má nastoupit učeň. Jmenuje se Znáte to rčení Jdi za svým snem? Patří mezi má oblíbená. O něčem snít je hezká věc, ale uskutečnit svůj sen je daleko lepší. Moje mamka snívala o tom, že si jednou otevře vlastní pekařství, a teď ho má.

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala.

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. 1. kapitola Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. Nevypadáte, jako byste jedla tolik, kolik potřebujete. To vím líp než vy. Neřekla jsem to drze, jen s jistotou.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol.

Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol. Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol. Jste křehká žena, ale utkala jste se statečně v ostrém souboji o místo na kandidátce lidovců. Jak to nakonec dopadlo? Nakonec jsme

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto:

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto: Návrhy květináčů aneb Tvoříme nový druh Motto: Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, zahrát si chvíli na matku přírody, a pohrát si s genetikou? Možná se Vám to zdá trošku směšné, ale to je přesně

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více