PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007 Pardubice říjen 2007

2 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 2 / 18 Zpracoval: Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení se zapracováním podnětů a připomínek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Policie ČR Správy Východočeského kraje, Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Krajského vojenského velitelství Pardubice říjen 2007

3 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 3 / 18 Bezpečnostní rada Pardubického kraje na svém řádném 8. jednání dne 3. října 2007 projednala tuto zpráv s názvem Zhodnocení likvidace ptačí chřipky v Pardubickém kraji v červnu a červenci 2007, předloženou společně 1. náměstkem hejtmana Ing. Romanem Línkem a členem Rady Pardubického kraje odpovědným za životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Petrem Šilarem. Po projednání bylo přijato následující usnesení: Bezpečnostní rada Pardubického kraje: 1. schvaluje postup orgánů Pardubického kraje a zprávu Zhodnocení likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji v červnu a červenci ukládá 1. náměstku hejtmana Pardubického kraje navrhnout ministru zemědělství ČR úpravu dokumentu Operační manuál pro aviární influenzu schváleného Státní veterinární správou ČR dne , ve smyslu zjištěných poznatků 3. souhlasí se zveřejněním a využitím zprávy Zhodnocení likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji v červnu a červenci 2007, zejména v rámci základních složek IZS, orgánů veterinární správy, hygienické služby a orgánů samosprávy 4. vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli na likvidaci ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji v červnu a červenci 2007 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE KONANÉ DNE V období od 20. června do 14. srpna 2007 řešil Pardubický kraj na svém území mimořádnou událost výskyt viru ptačí chřipky v uzavřených chovech na Orlickoústecku. Pro koordinaci postupu a přijatých opatření byla proto opakovaně ve dnech 20., 23. a 27. června a 11. a 13. července 2007 mimořádně svolána Bezpečnostní rada Pardubického kraje. 1. Úvod Zpráva je předkládána Bezpečnostní radě Pardubického kraje (dále jen bezpečnostní rada kraje ) jak z důvodu zhodnocení postupu dotčených orgánů státní správy a samosprávy, tak i z důvodu dalšího možného využití získaných praktických poznatků, které by měly přispět k optimalizaci připravených opatření, např. Operačního manuálu pro aviární influenzu Státní veterinární správy ČR (dále jen operační manuál a SVS ). Bezpečnostní rada kraje se problematikou ptačí chřipky zabývala již na svém 4. jednání dne 1. března 2006, zejména v souvislosti s jednáním Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS ) k této problematice a jejím usnesením ze dne 28. února 2006 č. 128/2006. Tehdy bezpečnostní rada kraje přijala následující usnesení: Bezpečnostní rada Pardubického kraje: 1) bere na vědomí Informaci k návrhu opatření v případě pandemie chřipky (ptačí chřipka) a následnému postupu orgánů státní správy k řešení na území Pardubického kraje.

4 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 4 / 18 2) ukládá řediteli Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a řediteli Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj neprodleně informovat orgány Pardubického kraje cestou tajemníka bezpečnostní rady kraje o všech opatřeních přijímaných v souvislosti s ptačí chřipkou. 3) ukládá řediteli Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, řediteli Policie ČR Správy Východočeského kraje a řediteli Krajského vojenského velitelství Pardubice neprodleně informovat orgány Pardubického kraje cestou tajemníka bezpečnostní rady kraje o všech opatřeních přijímaných v souvislosti s ptačí chřipkou. 4) ukládá hejtmanovi Pardubického kraje v případě podezření z nákazy ve správním obvodu Pardubického kraje neprodleně svolat mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje. V březnu 2006 bylo také provedeno proškolení všech starostů obcí Pardubického kraje k problematice ptačí chřipky, Operačnímu manuálu SVS ČR a předpokládanému postupu orgánů státní správy a nezbytné spolupráce orgánů samosprávy po jednotlivých okresech, což se ukázalo jako velmi dobré preventivní opatření, neboť starostové měli k dispozici základní informace a rámcový postup. 2. Základní informace o ptačí chřipce Virové podtypy Ptačí chřipku vyvolává chřipkový virus typu A. Tento typ může nakazit teplokrevné živočichy, tedy ptáky a savce, včetně člověka. Viry typu B a C infikují jen lidi. Viry jsou děleny podle virových kapsidových proteinů hemaglutinu (zkratka H) a neuraminidázy (zkratka N). Existuje 16 podtypů H a 9 podtypů N, které se spolu mohou spojit. V současnosti jsou nejrozšířenější varianty chřipkového viru typu A H1N1 a H3N2. Ptačí chřipka je vyvolávána několika kmeny viru. Pouze viry podtypů H5 a H7 mohou způsobovat u lidí onemocnění chřipkou. Ne všechny způsobují vážnější problémy. Viry s podtypy H5 a H7 mohou stejně jako jiné zmutovat a stát se nejen pro ptačí populaci velmi nebezpečnými. H5N1 Podtypem chřipkového viru typu A je i vir ptačí chřipky H5N1. Hostitelem tohoto viru jsou ptáci, jak ti divoce žijící, tak i drůbež v chovech. První zmínky o viru jsou z Itálie z počátku minulého století, virus byl poprvé izolován v Jižní Africe v roce Ptačí chřipka u ptáků Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění, které zejména infikuje ptáky, méně často prasata. Mezi domácími ptáky se nákaza šíří nejrychleji, onemocnění se však vyskytuje i u volně žijících ptáků. Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce specifickou, která však za určitých mimořádných okolností může tuto mezidruhovou bariéru překonat a infikován může být i člověk. U ptáků se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při lehčí bývá příznakem jen zježené peří, nebo méně početné snášky vajec. Těžší forma je pro ptáky vysoce nakažlivá a vede k úhynu velmi záhy po nákaze. Onemocnění postihuje velkou část vnitřních orgánů a úmrtnost nakaženého ptactva za 48 hodin po nakažení dosahuje 100%. Ptačí chřipku přenášejí nakažení ptáci slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza se dále šíří kontaktem zdravých ptáků s nemocnými nebo s jejich výměšky. Přenos na lidi je zatím možný pouze přímým kontaktem s kontaminovanými ptáky nebo předměty znečištěnými jejich trusem. Virus v ČR Virus ptačí chřipky byl poprvé zjištěn v České republice v roce 2006 u dvanácti divoce žijících labutí v jižních Čechách a u dvou na jižní Moravě. Ptačí chřipku způsobenou virem H5N1 v České republice potvrdily testy britské laboratoře ve Weybridge dne 29. března Do Británie byly poslány vzorky tkání uhynulé labutě z Hluboké nad Vltavou, která byla nalezena 20. března Následovaly další nálezy. Výskyt ptačí chřipky byl v ČR očekáván, protože během února a března byla potvrzena ve všech sousedních zemích.

5 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 5 / 18 Česká republika se na příchod nemoci připravovala už od podzimu 2005, kdy byla poprvé vyhlášena ochranná opatření a nákup antivirotika Tamiflu. Dne 20. června 2007 se virus poprvé objevil v uzavřeném chovu drůbeže v Tisové na Orlickoústecku. O den později národní referenční laboratoř v Praze potvrdila, že krůty se nakazily nejnebezpečnějším na člověka přenosným virem H5N1. Další ohniska byla zjištěna 27. června 2007 v Noříně (místní část obce Zálší), následně 11. července 2007 v Kosoříně a Netřebech (místní část obce České Heřmanice). 3. Legislativní rámec opatření Zdolání nákazy ptačí chřipky v Pardubickém kraji v červnu a červenci 2007 bylo realizováno v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. Zapojení složek IZS do společného řešení mimořádné události pro zabránění šíření nákazy bylo provedeno v souladu s ustanovením 34 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 4. Stručný průběh a rekapitulace postupu a činností 1. ohnisko - Tisová Dne byl v cca hod. informován tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje epizootologem Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj (dále jen krajská veterinární správa ) o potvrzení výskytu viru H5 na farmě Tisová, patřící Zemědělsko obchodnímu družstvu Zálší (dále jen ZOD Zálší ). Na základě rozhodnutí vicehejtmana Pardubického kraje a toho času výkonného předsedy Bezpečnostní rady Pardubického kraje bylo na hod. svoláno její mimořádné jednání. Tisková mluvčí kraje vydala první informace o výskytu viru H5 a o svolání mimořádného jednání bezpečnostní rady kraje. Policie ČR provedla uzávěru přilehlých komunikací a areál farmy začala střežit. Členové bezpečnostní rady kraje byli seznámeni se situací a doposud učiněnými kroky. Jednalo se o chov krůt v obci Tisová u Vysokého Mýta. Chovatelem bylo ZOD Zálší. Krůty byly chovány v 5 halách po naskladněných kusech s hmotností cca 9 kg/kus. Od byl chov antibioticky léčen na laboratorně potvrzené bakteriální onemocnění. K došlo k úhynu stovek kusů. Z odebraných vzorků potvrdil v pozdních odpoledních hodinách Státní veterinární ústav Jihlava virus ptačí chřipky H5. Předpokládalo se, že bude potvrzen i vysoce virulentní kmen N1, vyžadující neprodlená mimořádná veterinární opatření. Úřední veterinární lékař krajské veterinární správy provedl uzávěru ohniska nákazy a chovateli nařídil mimořádná veterinární opatření. Byl stanoven postup ke zdolání nákazy - utracení ptáků, plošná desinfekce a po 24 hodinách vyklízení podestýlky, umytí a následná dezinfekce všech prostor v ohnisku. V souladu s platnou legislativou bylo krajskou veterinární správou stanoveno pásmo ochrany s poloměrem 3 km (cca 17 tisíc ks drůbeže) a pásmo dozoru s poloměrem 10 km (cca 350 tisíc ks drůbeže) a nařízen způsob zacházení s drůbeží a dalšími ptáky, jejich produkty chovu a odpady z jejich chovu v jednotlivých pásmech.

6 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 6 / 18 Byla provedena rekapitulace sil a prostředků nutných ke zdolání nákazy. Bylo potvrzeno nasazení vojáků a speciální techniky Armády ČR (dále jen AČR ) ze 156. záchranného praporu Olomouc k dekontaminaci osob a techniky, pomoci při vynášení drůbeže a úklidových pracích v ohnisku. Velitelem zásahu byl ustanoven, na základě návrhu ředitele HZS Pardubického kraje, příslušník HZS. Po ukončení jednání bezpečnostní rady kraje se uskutečnila tisková konference. Zástupcům médií byly podány základní informace a nastíněn přepokládaný postup v dalších dnech. Během noci a časných ranních hodin byla přesunuta potřebná technika a dezinfekční prostředky do ohniska v Tisové. Na místě zásahu v Tisové se dne v 8:00 hod konalo úvodní jednání zúčastněných složek. Byl ustanoven štáb velitele zásahu, který začal jednat v administrativní budově mechanizačního střediska ZOD Zálší. Byla určena místa pro zřízení stanoviště dekontaminace osob a stanoviště dekontaminace techniky a zajištěn dostatečný počet osob nutných k vynášení krůt do speciálních kontejnerů k utrácení plynem CO 2. Pro nasazení se jako optimální jevil počet dvou až tří dvacetičlenných skupin, které by se střídaly v cca 2 hodinových intervalech a to zejména s ohledem na klimatické podmínky. Kapacitní možnosti ZOD Zálší neumožňovaly vyčlenit víc než jednu skupinu, proto byly další dvě skupiny zajištěny z příslušníků AČR. Následně v 10:00 hod. se v Tisové uskutečnilo setkání členů bezpečnostní rady kraje, krajské veterinární správy a vedoucích pracovníků ZOD Zálší se zástupci médií, byl konkretizován přijatý postup likvidace ohniska ptačí chřipky a předpokládaný časový průběh. Zástupcům médií byl ještě před začátkem vlastního vynášení drůbeže a jejího utrácení v kontejnerech s CO 2 umožněn vstup do farmy a nafilmování a nafocení přípravných prací a rozhovorů se zasahujícími příslušníky AČR a HZS. Zahájení vyklízení hal bylo stanoveno na 13:00 hod. Do té doby bylo postaveno stanoviště dekontaminace osob. V prázdné silážní jámě před halami bylo vytvořeno stanoviště dekontaminace techniky a pracovníci Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS připravili zařízení pro usmrcování krůt CO 2, asanační podnik přistavil speciální kontejnery pro odvoz kadáverů. Všem osobám, které byly předurčeny pro práci v ohnisku nákazy, bylo preventivně podáno antivirotikum Tamiflu. Postup prací při vyklízení ptáků byl z počátku negativně ovlivněn technickými problémy při obsluze a přemísťování zařízení pro utrácení. Vzniklé problémy se dařilo postupně odstraňovat. Během odpoledních hodin začaly přípravné práce pro zahájení plošné dekontaminace. Byl zajištěn dostatečný počet sil a prostředků pro práci 4 skupin po 4-5 osobách v přetlakových protichemických oblecích. Tuto činnost společně zajistili příslušníci AČR a HZS Pardubického kraje. AČR připravovala dodávku 5% roztoku chloraminu v 60 0 C teplé vodě. Příprava dekontaminačního roztoku probíhala ve 2 speciálních vozidlech ARS. Jednu skupinu pro práci v přetlakových protichemických oděvech zajišťovali rovněž příslušníci AČR a další skupiny zajišťovali příslušníci HZS Pardubického kraje. Od 20:00 hod. probíhaly současně obě činnosti, t.j. vyklízení a utrácení krůt a plošná dekontaminace již vyklizených hal. V 21:00 hod. byly práce plánované na ukončeny s tím, že bylo vyklizeno 80% krůt a dekontaminováno 20% plochy hal. Dne byly zahájeny práce v 7:00 hod. Vyklízení krůt pokračovalo od 8:30 hod., plošná dekontaminace byla zahájena v 10:00 hod. U přípravy roztoku chloraminu byl změněn způsob ohřevu teplé vody s ohledem na technické možnosti ARS. Příprava teplé vody přímo v ARS (cca l), která trvá cca 1 hodinu, byla nahrazena dovozem teplé vody z teplárny podniku Saint-Gobain a.s. v Litomyšli. K přepravě bylo využito vozidlo CAS 32. Byly tak urychleny práce při plošné dekontaminaci hal. Vyklízení krůt z hal a jejich utrácení bylo ukončeno ve 12:00 hod., plošná dekontaminace byla ukončena v 17:00 hod.

7 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 7 / 18 V obci Tisová, plně v režii Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS, souběžně probíhalo utrácení drobnochovů. Jednotky požární ochrany prováděly dovoz vody odborné firmě, která prováděla následnou konečnou desinfekci. Dne v odpoledních hodinách obec Tisovou a farmu ZOD Zálší navštívil osobně ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič a ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR MVDr. Milan Malena, a seznámili se s postupem prací. Od ukončení plošné dekontaminace jednotlivých hal běžela 24 hodinová lhůta pro působení desinfekce. Dne byl z preventivních důvodů za asistence jednotek požární ochrany spálen stoh, ze kterého pocházela sláma na podestýlku pro chov krůt. Spálení stohu bylo nařízeno vzhledem k tomu, že nebylo možné vyloučit, že je kontaminován virem ptačí chřipky. Dne v 16:00 hod. se uskutečnilo mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje s cílem rekapitulovat celou záležitost likvidace prvního ohniska viru ptačí chřipky v uzavřeném chovu v České republice. Téhož dne po ukončení 24 hodinové lhůty, bylo přikročeno k vyklízení podestýlky z hal a jejich následnému důkladnému umytí. Tyto činnosti již prováděli zaměstnanci ZOD Zálší pomocí vlastní techniky. Dekontaminaci osob i techniky při vyklízení podestýlky zajišťovala AČR svými prostředky. Po ukončení těchto prací byla ukončena i činnost AČR. Dekontaminaci osob při mytí hal prováděl HZS Pardubického kraje ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje. Mytí hal bylo ukončeno dne ve hod., místo zásahu bylo poté předáno zástupci krajské veterinární správy. Ve dnech a byly provedeny firmou DDD Řehůřek, Počáply, dezinfekční práce v hospodářství. K tomuto účelu byl použit 5% roztok chloraminu. 2. ohnisko - Nořín Dne byl vicehejtman Pardubického kraje v dopoledních hodinách informován ředitelem krajské veterinární správy o potvrzení výskytu ptačí chřipky v dalším chovu. Virus byl zjištěn na základě laboratorního vyšetření brojlerů z ochranného pásma před jejich přesunem na jatky. Jednalo se o chov v Noříně, části obce Zálší. Chovatelem bylo opět ZOD Zálší. V chovu nebyly pozorovány žádné klinické příznaky aviární influenzy. Brojleři byli chováni v objektu bývalého kravína ve dvou patrech v celkovém počtu cca kusů. Mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje bylo svoláno dne na 10:00 hod. Vedoucí jednotlivých složek IZS, veterinární správy a hygienické služby podali základní informace. Vzhledem k tomu, že 10 km pásmo dozoru přesáhlo do Královéhradeckého kraje byl informován i hejtman Královéhradeckého kraje. Byl stanoven obdobný postup likvidace chovu, velitelem zásahu byl ustanoven opět příslušník HZS Pardubického kraje. S ohledem na zjištění, že kolem odchovny je omezený prostor pro rozvinutí dekontaminačních stanovišť kterými disponuje AČR, byl cestou operačního střediska GŘ HZS ČR vyžádány odřad HZS hl. m. Prahy se stanovištěm dekontaminace techniky a odřad HZS Královéhradeckého kraje se stanovištěm dekontaminace osob. Vyžádání AČR 156. záchranného praporu Olomouc bylo provedeno rovněž. Ředitel HZS Pardubického kraje rozhodl, že k řízení zásahu a k pracím v ohnisku bude použito pokud možno stejných osob jako v prvním případu. Byl tak respektován požadavek hygieniků, aby se nezvyšoval počet osob zapojených do prací v ohnisku nákazy. Štáb velitele zásahu nebylo možné umístit v Noříně, proto byl dislokován v cca 2 km vzdálené administrativní budově ZOD Zálší. Jeho činnost započala ve 14:00 hod.

8 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 8 / 18 Dne ve 14:30 hod. se v Noříně uskutečnila tisková konference za účasti zástupců Pardubického kraje, veterinární správy, PČR, HZS ČR a AČR s cílem podat médiím nezkreslené informace k dalšímu postupu v souvislosti s druhým výskytem viru ptačí chřipky v uzavřeném chovu v ČR. Tisková konference byly vysílána živě na ČT2. V 15:30 hod. proběhlo úvodní jednání zúčastněných složek. Byla provedena rekapitulace dostupných sil a prostředků a byl stanoven postup prací tak, aby počátek vyklízení brojlerů z objektu a jejich utrácení začalo ve 20:00 hod. Bylo rozhodnuto, že práce budou prováděny nepřetržitě a provedou je příslušníci AČR. Bylo zajištěno osvětlení objektu a jeho okolí, dekontaminačních stanovišť a bezpečnostního koridoru, protože areál není oplocen. K vyklízení brojlerů z haly se používaly plastové boxy, které se poté pomocí vysokozdvižného vozíku vyvezly do úrovně víka kontejneru. Tam byli brojleři z boxů přemístěny do kontejneru s CO 2 pomocí kterého byli utraceni. Tyto činnosti byly ukončeny dne v 03:17 hod. Plošná dekontaminace objektu byla provedena stejným způsobem jako v prvním případu společnými silami AČR a HZS Pardubického kraje dne od 8:30 hod. do 15:00 hod. V dopoledních hodinách téhož dne byla v blízkosti objektu vyhloubena pomocí UDS AČR jáma pro uložení podestýlky. Od ranních hodin probíhalo utrácení drobných chovů v Noříně, které prováděli pracovníci Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS. Technicky bylo zabezpečeno stejně jako v prvním případě. Zemědělsko obchodní družstvo Zálší a zde zřízený štáb velitele zásahu navštívil ve čtvrtek odpoledne nejprve náčelník generálního štábu Armády ČR generálporučík Ing. Vlastimil Picek a později i hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D. Dne , po uplynutí 24 hodinové lhůty pro působení desinfekce, proběhlo vyklízení podestýlky a od 17:00 hod. mytí haly, které pokračovalo nepřetržitě do do 12:00 hod., kdy byly práce v ohnisku ukončeny a místo zásahu bylo předáno zástupci krajské veterinární správy. Ve dnech a byla firmou DDD Řehůřek, Počáply provedena dezinfekce hospodářství 5% roztokem chloraminu. 3. a 4. ohnisko Netřeby a Kosořín Dne ve 12:00 hod. potvrdila Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu Státního veterinárního ústavu Praha přítomnost influenzového viru s antigenem H5 v chovech drůbeže v Netřebech a Kosoříně. Virus byl diagnostikován ve dvou rozmnožovací chovech drůbeže masného typu ve stávajícím 3 km ochranném pásmu na hospodářství firmy VAJAX a.s. v obci Kosoříně a na hospodářství MACH DRŮBEŽ a.s. v Netřebech (místní část obce České Heřmanice). O výskytu dalšího ohniska v Pardubickém kraji byl cestou krajské veterinární správy neprodleně informován tajemník bezpečnostní rady kraje a vicehejtman Pardubického kraje. V obou chovech nebyly pozorovány žádné klinické příznaky aviární influenzy. Virus byl zjištěn na základě pravidelného 14-ti denního virologického monitoringu komerčních chovů přesunujících násadová vejce do líhní. Na 15:00 hod. byla opět mimořádně svolána bezpečnostní rada kraje. S ohledem na místní podmínky byla zvolena dekontaminační stanoviště HZS ČR 2 stanoviště dekontaminace osob a 2 stanoviště dekontaminace techniky, která byla vyžádána cestou operačního střediska GŘ HZS. Tato stanoviště byla doplněna i technikou a příslušníky AČR, vyžádanými stejným způsobem od 152. záchranného praporu Kutná Hora a 154. záchranného praporu Rakovník. Pro utrácení drůbeže byl navržen následující postup - na začátku prací bude zahájeno utrácení dosavadním způsobem, t.j. vynášením živé drůbeže a jejich utrácení v kontejnerech naplněných CO 2, souběžně bylo v co nejkratší době

9 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 9 / 18 připravováno utrácení pomocí zaplynování celých hal pomocí CO 2. To mělo snížit náročnost prací při vyklízení. V 15:00 hod. byl se zástupci obou chovatelů projednán postup prací. Byli seznámeni s problematikou prací v ohnisku a požádáni o zajištění místa pro štáb velitele zásahu, zajištění stravování a ubytování pro zasahující. Vzhledem k tomu, že obě firmy neměly téměř žádné zázemí a počet zaměstnanců byl rovněž velmi malý, byla využita nabídka ZOD Zálší a štáb velitele zásahu byl umístěn opět v jeho administrativní budově v obci Zálší. Stejným způsobem bylo zajištěno i zázemí pro zasahující. Dalším problémem byl způsob umístění drůbeže. Slepice byly sice chovány na podestýlce, ale ve středové ose haly byla automatická snášková hnízda a po stranách haly krmné linky. Tyto linky bylo nutné odbornou firmou demontovat a vynést mimo haly. Vytvoření harmonogramu prací ovlivnilo několik faktorů. Zejména kapacita asanačního podniku Žichlínek a přepravní kapacita (počet k tomuto určených kontejnerů a vzdálenost mezi ohniskem nákazy a asanačním podnikem). Na tento limit byl připravován dostatečný počet sil a prostředků. Bylo rozhodnuto, že v odpoledních a nočních hodinách budou provedeny přípravné práce, t.j. rozvinutí dekontaminačních stanovišť a demontáž technologie tak, aby mohlo být v dopoledních hodinách dne zahájeno utrácení v Netřebech následně kontinuálně pokračovat v Kosoříně. Dne v 8:00 hod. byla zahájena činnost úvodním jednáním štábu velitele zásahu, kterého se účastnili i vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek, ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a ústřední ředitel Státní veterinární správy MVDr. Milan Malena. Po jeho ukončení byla opět podána aktuální informace přítomným zástupcům tisku a televizí. V Netřebech byly ukončeny přípravné práce a mohly být započaty další činnosti, na které byl zajištěn dostatečný počet sil a prostředků. Pro kontinuální přechod prací na farmu Kosořín a nepřetržitou činnost ke zdolání ohnisek nákazy vyžádal HZS Pardubického kraje odřady z ostatních HZS krajů o počtu 20 příslušníků na odřad. Počet a předpokládaný čas nasazení odřadů se průběžně aktualizoval. Celkem bylo nasazeno 10 odřadů HZS krajů. V odpoledních hodinách byly zahájeny přípravné práce pro zaplynování hal v Kosoříně a v 19:00 hod. bylo zaplynování hal spuštěno. Současně s těmito pracemi se uskutečnil přesun vybavení pro utrácení drůbeže (kontejnery, stanice CO 2 ) z Netřeb, kde byla tato činnost ukončena dne ve 22:00 hod. Vyklízení drůbeže a následná plošná dekontaminace hal v Kosoříně probíhala nepřetržitě až do do 04:00 hod., kdy byla ukončena plošná dekontaminace poslední haly. Dne se v 11:00 hod. uskutečnilo poslední mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje s cílem dořešit situaci v souvislosti se třetím a čtvrtým ohniskem viru ptačí chřipky v Pardubickém kraji. Na základě odborného stanoviska krajské veterinární správy bezpečnostní rada kraje doporučila preventivní utracení zbývajících zdravých chovů v tříkilometrovém pásmu ohniska nákazy. Jednalo se o farmy ZOD Zálší v Loučkách 6 hal (10 tisíc krůt a 54 tisíc brojlerů) a v Zářecké Lhotě - 2 haly (3 tisíce krůt). V Zářecké Lhotě bylo utrácení drůbeže zaplynováním hal technicky nemožné, proto bylo zvoleno utrácení v kontejnerech s CO 2. V Loučkách bylo zvoleno zaplynování hal. S ohledem na skutečnost, že se utrácely zdravé chovy, nebylo nutné zajišťovat dekontaminační stanoviště. Zaplynování hal v Loučkách bylo zahájeno dne v 21:00 hod. Vyklizení chovů bylo ukončeno dne v 17:00 hod. Na vyklizení chovů byli v Zářecké Lhotě nasazeni příslušníci AČR, v Loučkách příslušníci HZS vybraných krajů. Dne v 18:00 hod. bylo na jednání štábu velitele zásahu oznámeno ukončení stěžejních prací, další činnost na místě zásahu pokračovala zajištění stanovišť

10 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 10 / 18 dekontaminace techniky a dekontaminace osob pro zaměstnance chovatele, kteří provedli vyklízení podestýlky a mytí hal. Tyto činnosti byly ukončeny dne v 15:00 hod. předáním místa zásahu zástupci krajské veterinární správy. Dezinfekci hospodářství - ohnisek provedla firma M. Kopal, DDD, Prostějov za použití 5% roztoku chloraminu v Netřebech ve dnech a a v Kosoříně ve dnech a S účinností od hod. dne zrušily Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj a Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj nařízená mimořádná veterinární opatření v pásmech 3 a 10 km. Během jejich platnosti (t.j. od do ) bylo vyšetřeno celkem vzorků ze 113 chovů nebo lokalit s cílem zjištění zdroje nákazy, vyloučení dalších podezření z nakažení a s cílem monitorování nákazové situace. Rekapitulace - likvidace ohnisek ptačí chřipky - velkochovy farma Tisová Nořín Netřeby + Kosořín druh krůty 9 kg/ks brojleři 2 kg/ks slepice 4-5 kg/ks Zářecká Lhota + Loučky krůty 12 kg/ks brojleři 1,2 kg/ks počet kusů celková hmotnost cca 47 tun 55 tun 261 tun 259 tun počet budov - hal 5 1 dvoupatrová způsob ustájení podestýlka podestýlka podestýlka podestýlka Rekapitulace - likvidace ohnisek ptačí chřipky malochovy obec Tisová Nořín Netřeby Kosořín drůbež ks Hodnocení provedených opatření Za účelem získání zpětné vazby a vyloučení subjektivního pohledu na provedená opatření a činnosti byly osloveny dotčené obce (Tisová, Zálší místní část Nořín, Kosořín, Choceň a České Heřmanice místní část Netřeby), zasahující složky (HZS Pardubického kraje, Policie ČR - Správa Východočeského kraje, Armáda ČR - Krajské vojenské velitelství Pardubice) a orgány státní správy (Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj a Krajská hygienická stanice Pardubického kraje). Souhrn jejich hodnocení je uveden dále. 1) Využitelnost Operačního manuálu pro aviární influenzu SVS ČR Z pohledu složek IZS a orgánů státní správy byl Operační manuál pro aviární influenzu SVS ČR z využit pouze rámcově, detailní situace nebyly operačním manuálem řešitelné a byly realizovány po vzájemné dohodě na mimořádných jednáních bezpečnostní rady kraje, případně operativně ve štábu velitele zásahu, vždy však v souladu se stávající legislativou.

11 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 11 / 18 Operační manuál předpokládá, že vyklízení a utrácení chovů má primárně zajišťovat chovatel a státní veterinární správa. Tento předpoklad nebyl naplněn, protože síly a prostředky chovatelů i státní veterinární správy nutné k vyklízení a utrácení chovů nepostačovaly. Obdobně je tomu i v případě, kdy po celou dobu od zjištění, že se jedná o nákazu, až do umytí hal je nutné mít zajištěnu dekontaminaci osob a techniky. Prostředky má primárně zajišťovat opět chovatel a státní veterinární správa. Při větším rozsahu tyto prostředky nedostačují, bylo nutno nasadit prostředky AČR nebo HZS ČR. Operační manuál neupravuje postupy orgánu ochrany veřejného zdraví, ale má vztah pouze k činnosti veterinární. Z vyjádření starostů postižených obcí vyplývá, že operační manuál je příliš složitý, zaměřený pouze pro chovatele a pracovníky veterinární správy, nikoliv pro praktickou činnost starosty. Starostové doporučují operační manuál doplnit o instrukce pro karanténní oblasti okolních obcí. 2) Součinnost složek IZS, orgánů státní správy a krajské samosprávy Součinnost představitelů složek IZS, orgánů státní správy, krajské i místní samosprávy při provádění nezbytných opatřeních ke zdolání nákazy byla bezproblémová. Byl zřejmý vzájemně vstřícný a neformální přístup všech na všech úrovních řízení. Při první likvidaci drůbeže v obci Tisová vznikly v počátku určité časové prodlevy a technické potíže, což bylo objektivní vhledem k tomu, že se jednalo o první případ výskytu ptačí chřipky v České republice v uzavřeném chovu a každý se prakticky učil. S dalším výskytem ptačí chřipky a tedy i její likvidací se součinnost vylepšovala a při likvidaci posledních ohnisek v obcích Netřeby a Kosořín pracovaly složky IZS a ostatní orgány na velmi dobré úrovni. Starostové postižených obcí hodnotí součinnost velice kladně. 3) Personální a materiálně technické zabezpečení Celkové počty osob a techniky podílejících se na likvidaci ohnisek ptačí chřipky nad rámec běžné činnosti 1. ohnisko 2. ohnisko 3. a 4. ohnisko Složka Netřeby Zářecká Lhota Tisová Nořín + Kosořín + Loučky HZS ČR 48/20 64/39 445/110 Policie ČR 93/42 80/32 284/126 Armáda ČR 79/19 84/20 93/24 veterinární správa 13/6 13/6 13/6 hygienická služba 2/1 2/1 2/3 chovatelé (přibližně) 30/10 25/10 100/20 Celkem počet zasahujících - osoby/technika 250/81 253/91 922/260 Celková doba zásahu 114 hod. 68 hod. 221 hod.

12 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 12 / 18 Přehled antivirotik Tamiflu vydaných v souvislosti s výskytem ptačí chřipky Tisova Nořín Netřeby + Kosořín Celkem HZS ČR Armáda ČR Policie ČR veterinární služba chovatelé Asanace s.r.o. Žichlínek Celkem vydáno ) Finance Finanční náklady vynaložené na likvidaci ohnisek ptačí chřipky nad rámec běžné činnosti Složka Kč HZS ČR Armáda ČR Policie ČR Krajská veterinární správa Krajská hygienická stanice Pardubický kraj Celkem Obec Kč Tisová Zálší Kosořín České Heřmanice Choceň Celkem ) Média (tisk, televize, rozhlas) a informování veřejnosti z pohledu Pardubického kraje, složek IZS a orgánů veterinární správy a hygienické služby U prvního výskytu viru ptačí chřipky v ohnisku Tisová byla snaha médií se dostat co do nejbližší vzdálenosti k objektu - areálu již v době, kdy samotný personál farmy ani složky IZS ještě neměly potvrzené výsledky na typ H5N1. Reportéři se v této době snažili natáčet či fotit objekty, překonávali oplocení, vstupovali do areálu a ztěžovali počáteční práce při vlastní uzávěře a ostraze. Další nápor médií byl v době, kdy začala najíždět těžká technika HZS ČR, AČR a SVS, resp. po vlastním utrácení ptáků, kdy byl zajišťován odvoz kadáverů do asanačního podniku Žichlínek. V několika případech museli příslušníci Policie ČR využít svých oprávnění dle zákona.

13 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 13 / 18 Pardubický kraj, spolu se složkami IZS a orgány veterinární správy a hygienické služby, postupoval od počátku s maximální otevřeností a rychlostí při poskytování informací, což se ukázalo jako velmi důležité. Bylo uskutečněno několik tiskových konferencí bezprostředně po jednání bezpečnostní rady kraje nebo přímo na štábu velitele zásahu, koordinovaně byly vydávány tiskové zprávy a jednotná stanoviska všech dotčených složek. Úzká spolupráce probíhala mezi tiskovými mluvčími Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, ředitelem a epizootologem Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a ředitelem Krajské hygienické stanice Pardubického kraje tak, aby informace pro média byly vždy aktuální a přesné. Po prvotní senzaci se našla s médii vyvážená forma spolupráce. Velmi důležitá byla osobní přítomnost člena Rady Pardubického kraje Ing. Petra Šilara a náměstka ředitele HZS Pardubického kraje plk. Mgr. Aleše Černohorského, kteří podávali aktuální informace přímo na místech samých. Dokázali také metodicky vést starosty postižených obcí a komunikovat s občany, kteří byli nuceni nechat utratit svoji drůbež z drobnochovů. 6) Média (tisk, televize, rozhlas) a informování veřejnosti z pohledu starostů postižených obcí Starostové všech 5 postižených obcí ve svém hodnocení uvádějí, že účast a práce novinářů ztěžovala prováděná opatření, zejména při utrácení drůbeže. Byl vyvíjen velký tlak médií na občany. Často se jednalo o hon za senzací. Domnívají se, že média pojala virus ptačí chřipky jako něco v přírodě nového, přenosného na člověka v každém případě, což vyvolává u mnoha lidí obavy a pocit strachu. Rychlost zpravodajství hodnotí jako dobrou, informace naopak často méně objektivní a zkreslené. V případě obdobné situace proto starostové navrhují pro média zcela uzavřít vstup do postižené obce a po ukončení utrácení drůbeže v drobnochovech uspořádat krátkou tiskovou konferenci na vhodném místě, např. na obecním úřadě za účasti zástupců složek IZS, veterinární správy, kraje a starosty dotčené obce. Pardubický kraj považuje řešení navržené starosty za méně vhodné, protože omezit nebo zakázat vstup komukoliv na veřejné prostranství lze pouze z důvodu jeho bezpečnosti a ochrany zdraví a života, a to v postižených obcích nehrozilo. Naopak otevřenost vůči médiím byla potřebná a k řešení situace významně napomáhala. 7) Občané Při prvním nálezu ohniska ptačí chřipky v Tisové občané všeobecně přijali nařízení o likvidaci drůbeže v malochovech sice s rozpaky, ale s pochopením. Nepochopení u občanů ale stále přetrvává u otázky, proč se neutratila drůbež divoká kachny a labutě a další volně žijící vodní ptáci na volných vodních plochách v obcích a přilehlém okolí, coby možných nositelů viru, a to i přes řady odborných vysvětlení zástupců krajské veterinární správy. Občané také kritizovali nedodržování veterinárních opatření při samotném utrácení drůbeže, kdy spolu s veterináři, jejich pomocníky a zástupcem obce se dav novinářů a kameramanů hnal celou obcí. Naopak vysoce ocenili nabídku ZOD Zálší, které obstaralo kuřice těm chovatelům, kterým byla drůbež utracena. Chovatel zaplatí ZOD Zálší částku, kterou dostane jako odškodnění a rozdíl doplatí ZOD Zálší. V případě posledního ohniska ptačí chřipky v Netřebech (místní část obce České Heřmanice) považovali občané likvidaci své drůbeže za neopodstatněnou, neboť jejich

14 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 14 / 18 drůbež byla již 3 týdny zavřená (v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními, která byla nařízena na základě nálezu ohniska v Tisové). 8) Místo a úloha orgánů obce s rozšířenou působností Na základě vyhodnocení poznatků složek IZS i postižených obcí lze konstatovat, že pro vlastní aplikaci nezbytných opatření není třeba úzké součinnosti s obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Určitá konzultace byla vedena pouze ze strany HZS Pardubického kraje s příslušným vodoprávním úřadem k problematice odpadních vod vzniklých při dekontaminaci osob a techniky. Jako výhodné se jeví využití obce s rozšířenou působností k podání prvotních informací starostům obcí základního typu, ležících v jednotlivých pásmech. 9) Celkové hodnocení Všechny tři případy likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji se od sebe vzájemně výrazně odlišovaly. Odlišnosti řešení byly dány množstvím nakažených ptáků a dispozicí objektů jednotlivých farem. Nasazené síly a prostředky složek IZS, AČR a SVS byly adekvátně přizpůsobovány potřebám jednotlivých řešení. Činnost všech podílejících se složek si nacházela postupně své místo. Zpočátku teoretické zkušenosti zpracované v operačním manuálu se uváděly do praxe. Každé další nové ohnisko ptačí chřipky přinášelo nové zkušenosti. Všechna opatření při koordinaci složek IZS vedla ke splnění nařízených mimořádných veterinárních opatření v souladu s platnými právními předpisy. Nezbytné síly a prostředky HZS (nad rámec možností HZS Pardubického kraje) i AČR byly vyžádány cestou operačního střediska GŘ HZS ČR. Nasazení příslušníci složek IZS byli po celou dobu plně zabezpečeni jak po stránce stravování a ubytování, tak i zdravotní a hygienické. Vedení ZOD Zálší jim poskytlo zázemí ve svých objektech a usnadnilo tak řešení mnoha organizačních a technických problémů. Stanovené úkoly byly plněny kvalitně a včas, a to i díky dobré spolupráci s vlastníky velkochovů. Ukázalo se, že likvidace ohniska, byť i malého chovu, není v silách samotné státní veterinární správy, vždy bude nutné zapojení složek IZS, AČR a společný koordinovaný postup, včetně nasazení sil a prostředků. V souvislosti s výskytem viru H5N1 ve velkochovech drůbeže v Pardubickém kraji, ke kterému došlo v měsících červnu a červenci 2007, nebylo nutné provádět v humánní medicíně žádná protiepidemická opatření, která by se vztahovala na obyvatelstvo. Tato opatření se týkala pouze osob s profesionální expozicí v ohniscích nákazy. Jednalo se o pracovníky farem, státní veterinární správy, Asanace s.r.o. Žichlínek, dále o příslušníky HZS ČR, AČR a v menším počtu i o příslušníky PČR. Všichni byli podrobeni lékařskému dohledu, i když v ohnisku pracovali s adekvátními osobními ochrannými pracovními prostředky. Zároveň jim byl po dobu 10ti dnů profylakticky podáván antivirotický preparát Tamiflu. Vzhledem k prvnímu výskytu ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže v ČR je zcela pochopitelné, že z hlediska hygienicko epidemického režimu byla relativně nejnepříznivější situace při výskytu H5N1 v prvním případě v Tisové, kdy zaměstnanci farmy (částečně i asanačního závodu) pracovali v ohnisku nákazy po několik dní, než bylo určeno agens. Navíc ve dvou prvních případech - Tisová, Nořín (ale i v Netřebech) byla drůbež utrácena

15 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 15 / 18 v mobilních kontejnerech po předchozím fyzicky velmi náročném odchytu. Z tohoto hlediska bylo velkým přínosem, že v posledním případě (Kosořín) se podařilo uskutečnit utrácení drůbeže celkovým zaplynováním hal. Starostové postižených obcí hodnotí likvidaci ohnisek ptačí chřipky jako výborné prověření IZS v praxi při nenadálých událostech, a vykonanou práci jako profesionální. 6. Kartografické podklady pro řešení likvidace ohnisek ptačí chřipky Pro potřeby mimořádných jednání bezpečnostní rady kraje a zejména pro jednotlivé ustanovené štáby velitelů zásahů (dle ohnisek), vytvářeli pracovníci oddělení krizového řízení krajského úřadu účelové mapové podklady odvozené z vojenských topografických map 1:25.000, 1: a vojenských digitálních dat DMÚ25 z produkce Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška. Mapy a mapové kompozice řešily situaci v širších souvislostech a zákres ochranných pásem 3 a 10 km. Byl také vždy vygenerován seznam dotčených obcí a katastrálních území pro potřebu orgánů státní veterinární správy jako základní podklad pro vydání nařízení k mimořádným veterinárním opatřením. Dále byly vytvořeny mapové kompozice z ortofotosnímků Pardubického kraje od společnosti GEODIS Brno, a.s (stav snímkování z roku 2006 s velikostí pixelu 20 cm) prostory a okolí jednotlivých hospodářství (dle ohnisek) a dotčených obcí. Veškeré mapové výstupy byly generovány v souřadném systému WGS84, v kartografickém zobrazení UTM tak, jak stanovuje nařízení vlády č. 430/2006 Sb. Ze strany uživatelů členů bezpečnostní rady kraje, HZS ČR, PČR, orgánů státní veterinární správy a hygienické služby, byly vytvořené mapy a letecké snímky vysoce hodnoceny pro svoji vypovídající schopnost a informační hodnotu. 7. Dokumentace z likvidace ohnisek ptačí chřipky Dokumentace byla vytvářena a vedena průběžně jednotlivými složkami IZS, součinnostními orgány státní správy a samosprávy a není předmětem této zprávy. 8. Poznatky Nasazení Tamiflu Ošetření antivirotickým preparátem Tamiflu bylo provedeno u všech osob, které vstoupily do ohniska. Jedno balení obsahuje 10 tablet, denní dávka je 1 tableta. Je možné opakovat v 6 týdnech. Pak je nutné 3 měsíční vysazení preparátu a tím i vyřazení dané osoby z možného nasazení v ohnisku ptačí chřipky. Po užití a práci v ohnisku nákazy následují lékařské prohlídky, a to ve lhůtách stanovených ošetřujícím lékařem. V případě výskytu zdravotních obtíži, zejména připomínajících chřipkové onemocnění, musí dotyčná osoba neprodleně vyhledat lékaře. Dekontaminace Po celou dobu od zjištění, že se jedná o nákazu, až do umytí hal je nutné mít zajištěnu dekontaminaci osob a techniky. Prostředky má primárně zajišťovat chovatel a státní veterinární správa. Při větším rozsahu tyto prostředky nedostačují, je nutno nasadit prostředky AČR nebo HZS ČR.

16 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 16 / 18 Ochranné pomůcky pro vyklízení Jednorázový ochranný oděv s tzv. bioatestem (např. Microguard 2500), gumové holinky, gumové rukavice. Ochrana zraku a dýchacích cest může být řešena brýlemi a rouškou nebo maskou CM 5, CM 6, filtr P3 nebo MOF 6. Pro těžkou práci se ukázaly brýle a rouška nevhodné. Docházelo k zamlžení brýlí a nasáknutí roušky potem a tím ke zvýšení odporu dýchání. Síly a prostředky pro vyklízení Pro vynášení živých (mrtvých) ptáků a utrácení v kontejnerech je nutné zajistit cca 20 osob na 1 halu (práce na 1-3 hodiny), obsluhu kontejnerů dopravu asanačním podnikem, obsluhu zařízení pro usmrcování drůbeže CO 2-2 osoby Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz SVS, obsluhu nakladače UNC (UNC s vidlemi, podlážkami a plastovými boxy pro živé a s lžící pro mrtvé ptáky), obsluhu dekontaminačních stanovišť osob a techniky. Zázemí pro zasahující Stravování bylo zajištěno chovatelem vždy bez jakýchkoliv problémů. Pro AČR chovatel vyčlenil místnosti pro odpočinek (sál hospody, tělocvična), pro odřad HZS Jihomoravského kraje místnost v administrativní budově, pro členy štábu velitele zásahu nocleh v administrativní budově. HZS hl.m. Prahy a HZS Vysočina využily vlastní mobilní zázemí. Spojení V případě Tisová byly využity standardní možnosti digitální sítě pro spojení mezi krajským operačním střediskem HZS Pardubického kraje a štábem velitele zásahu a pro spojení mezi velitelem zásahu, jeho štábem a veliteli bojových úseků. Pro spojení mezi velitelem bojového úseku Plošná dekontaminace a nasazenými skupinami provádějícími činnost v přetlakových protichemických oděvech, bylo využito analogového spojení na K zásahovém kanálu s využitím náhlavních souprav a to zejména proto, že HZS Pardubického kraje není vybaven náhlavními soupravami pro digitální radiostanice. V případě Nořína bylo nutné vykrýt digitálním signálem spojení štábu velitele zásahu s veliteli jednotlivých bojových úseků. Operativně byl od AČR zapůjčen IDR opakovač. Obdobně bylo nutné pokrýt digitálním signálem spojení mezi štábem a místy zásahu v třetím případě. IDR opakovač byl zapůjčen od MV-GŘ HZS ČR. Štáb velitele zásahu Štáb velitele zásahu byl zřízen ve všech třech případech. V prvním případě byl umístěn přímo v blízkosti ohniska nákazy, v dalších dvou případech v administrativní budově ZOD Zálší mimo zasažené farmy. Základní složení bylo náčelník štábu, spojař, dokumentarista, chemik, zástupce veterinární správy, zástupce AČR, zástupce PČR, zástupce chovatele. Dále byli přizváni dle okamžité potřeby specialisté, např. zástupce krajské hygienické stanice, vodohospodář a další. Ve třetím případě bylo provedeno střídání štábu velitele zásahu ve směnném provozu. Členění zásahu na sektory a úseky V zásadě se dá říct, že ve všech případech probíhal zásah ve dvou sektorech: ohnisko a obec. Sektor ohnisko se vždy členil na bojové úseky charakterizované činnostmi vyklízení hal, plošné dekontaminace, dekontaminace techniky, dekontaminace osob. V posledním případě přibyl bojový úsek plynování hal. Sektor obec byl charakterizován činností utrácení drobných chovů. Zaplynování hal pomocí CO 2 V podmínkách ČR se jednalo o neprověřený způsob utrácení. Při nasazení se vycházelo z technických možností firmy Linde a.s. a z teoretických výpočtů. Systém byl nasazen na

17 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 17 / 18 farmách Kosořín a Loučky na halách k tomu vhodných. Systém se kompletoval s vysokou mírou improvizace. Kontrola úhynu byla prováděna vizuálně, kontrolní měření koncentrace CO 2 probíhalo ve všech případech. 9. Závěry 1) Prokázalo se, že bezpečnostní rada kraje je nezastupitelná v oblasti krizového řízení a koordinaci postupů při zajišťování bezpečnosti občanů na území kraje. Je akceschopným prvkem veřejné správy, který je schopen maximálně do 3 hodin problém účinně řešit. 2) Osvědčila se maximální otevřenost a rychlost při podávání informací ze strany Pardubického kraje i jednotlivých zasahujících složek IZS, Armády ČR a státních orgánů médiím. Výsledkem byla velmi dobrá spolupráce, zejména při publikování nezkreslených informací tak, jak bylo požadováno. 3) Důležitá byla osobní přítomnost člena Rady Pardubického kraje odpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov přímo v jednotlivých obcích. Řešil problémy přímo na místě, byl ve styku s občany, starosty a řídícím štábem velitele zásahu. 4) Při řešení jednotlivých kroků, nasazení sil a prostředků i při operativním řešení problémů byla dobrá spolupráce s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státní veterinární správou ČR, Ministerstvem obrany ČR i Armádou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR - hygienickou službou. Vicehejtman Ing. Roman Línek několikrát jednal nebo se osobně sešel s ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem, náčelníkem generálního štábu Armády ČR generálporučíkem Ing. Vlastimilem Pickem, hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR generálmajorem Ing. Miroslavem Štěpánem. Tok informací pro předsedu vlády ČR Ing. Mirka Topolánka byl průběžně zajištěn tajemníkem bezpečnostní rady kraje cestou sekretariátu Bezpečnostní rady státu 5) Starostové obcí Tisová, Zálší (místní část Nořín), Kosořín, Choceň, České Heřmanice (místní část Netřeby), ve kterých bylo nutné mimořádně utratit drůbež v drobnochovech, dobře spolupracovali s krajskou samosprávou i státní veterinární správou. Plně pochopili vážnost situace a dokázali občanům vysvětlit tyto nepopulární, ale nezbytné kroky. 6) Zúročilo se, že Pardubický kraj a krajská veterinární správa v březnu roku 2006 zorganizovaly seznámení všech starostů obcí s připravenými opatřeními, které pro případ objevení se viru ptačí chřipky v ČR schválila Bezpečnostní rada státu. I když po volbách na podzim roku 2006 došlo k určité obměně ve vedení radnic, v podstatě každý věděl, jaká opatření budou následovat. 7) Bylo správné, že velitelem zásahu byl určen příslušník HZS ČR, který ve spolupráci s odborníky státní veterinární správy, koordinoval a řídil všechny nezbytné kroky. 8) Vojenská pomoc záchranný prapor Olomouc, a v případě třetího a čtvrtého místa výskytu viru ptačí chřipky i příslušníci ze 152. záchranného praporu Kutná Hora a 154. záchranného praporu Rakovník, je při mimořádné události takového rozsahu nezastupitelná. Záchranné prapory Armády ČR jsou předurčeny pro jednotlivé kraje a významně doplňují a posilují svojí technikou složky IZS.

18 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne Strana 18 / Doporučení pro ústřední správní úřady: 1) Upravit Operační manuál pro aviární influenzu a přehodnotit body 6.2, 6.3 a 6.4 takto: typizovat chovy podle množství a druhu drůbeže a následně stanovit, kdo má zajistit dostatečné množství personálu k vyklízení chovů a utrácení. Stanovený limit ks drůbeže je nevhodný, speciální upravené kontejnery na použití CO 2 - zvýšit počet kontejnerů a vozidel určených k odvozu mrtvých těl (současný počet 9 je nedostatečný, jako minimální počet se jeví 18), zklidnění drůbeže před manipulací a jejím utrácením se v praktických podmínkách jevilo jako nereálné, přehodnotit způsob zajištění dezinfekčních firem pro průběžnou a závěrečnou dezinfekci, neboť firmy odmítaly práci v ohnisku nákazy z důvodu svých komerčních zájmů, standardizovat postup objemového utrácení, zvýšit počet zaměstnanců Pohotovostních středisek pro likvidaci nákaz SVS, přehodnotit způsob zajištění dopravy desinfekčních prostředků ze skladů SSHR, přehodnotit desinfekční prostředky, které jsou zajištěny ve skladech SSHR, ve prospěch modernějších a na aplikaci méně náročnějších prostředků. 2) Vždy preferovat (s ohledem na stavební a technická omezení) zaplynování celé haly, odchyt jednotlivých ptáků a jejich následné utrácení v kontejnerech s CO 2 považovat, vzhledem k ochraně zdraví zasahujících pracovníků, za krajní řešení. 3) Z hlediska protiepidemického (v případě opakovaného výskytu ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže či jiné nákazy přenosné na člověka) omezit na nejmenší možnou míru počet profesionálně exponovaných osob (vztahuje se na veškeré práce v ohnisku nákazy). Kritériem pro stanovení počtu exponovaných osob by měly být fyzické možnosti zasahujících.

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

POHOTOVOSTNÍ PLÁN KVS pro Karlovarský kraj

POHOTOVOSTNÍ PLÁN KVS pro Karlovarský kraj určené obce Ostrov č. j.: 9-13/BR/09 Krajská veterinární správa kpt. Jaroše 318/4 360 06 Karlovy Vary Schvaluji: Ředitel KVS MVDr. Jaroslav Svejkovský POHOTOVOSTNÍ PLÁN KVS pro Karlovarský kraj pro případ

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinární opatřeních ke zdolání ptačí chřipky

Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinární opatřeních ke zdolání ptačí chřipky Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR V Praze dne 27. března 2006 Č.j. PO 682/IZS - 2006 Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany

Více

OPERAČNÍ MANUÁL PRO AVIÁRNÍ INFLUENZU

OPERAČNÍ MANUÁL PRO AVIÁRNÍ INFLUENZU OPERAČNÍ MANUÁL PRO AVIÁRNÍ INFLUENZU Státní veterinární správa ČR 1/14 Aktualizace : 9.3.2011 Úvod Tento dokument byl připraven proto, aby poskytl úředním veterinárním lékařům praktické informace týkající

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. O-897/IZS-006 raha 9. října 006 listů: 7 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové MÁME ME SE BÁT B T PTAČÍ CHŘIPKY? Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov lové CHŘIPKA Chřipka typy A, B, C Subtyp A 2 povrchové proteiny: HA, NA Hemaglutitin

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Javorník

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Javorník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Javorník Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne 11. 12. 2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 16. dubna 2009 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

4/2009 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2008. o ochraně zvířat při přepravě

4/2009 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2008. o ochraně zvířat při přepravě 4/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Změna: 22/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8e odst. 3 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

A.1.10 OPERAČNÍ MANUÁL PRO SLAK / SLINTAVKA A KULHAVKA / Státní veterinární správa ČR

A.1.10 OPERAČNÍ MANUÁL PRO SLAK / SLINTAVKA A KULHAVKA / Státní veterinární správa ČR OPERAČNÍ MANUÁL PRO SLAK / SLINTAVKA A KULHAVKA / Státní veterinární správa ČR 1/13 Úvod Tento dokument byl připraven proto, aby poskytl úředním veterinárním lékařům (ÚVL) praktické vodítko týkající se

Více