Struná píruka s ešením problém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struná píruka s ešením problém"

Transkript

1 Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem... 5 Klávesnice a touchpad... 5 Jednotky počítače... 6 Zdroj napájení... 8 Porty a konektory... 9 Zapnutí a vypnutí počítače Upgrade počítače První krůčky na Internetu Připojte se! WiFi Surfujte po Internetu! Používání systému Windows a softwaru Uvítací centrum systému Windows 18 Setup my PC Nástroj pro zálohování dat pro obnovení Packard Bell Packard Bell Updator Dokumentace k počítači Váš software Přehrávání multimediálních souborů Ovládání hlasitosti Windows Media Center (volitelné) 26 Helpdesk 28 Bezpečné použití počítače Údržba Bezpečnost Aktualizace Diagnostika a opravy nejčastějších problémů Řešení různých problémů Obnovení a zotavení Packard Bell Smart Restore Packard Bell Recovery Program.. 53 Omezená záruka Packard Bell 58 Informace o pedpisech 63 Softwarová licence 66 Rejstřík 67 Obsah - 1

2 D ŮLEŽITÉ INFORMACE Děkujeme, že jste zakoupili počítač Packard Bell! Tato příručka byla vytvořena tak, aby vám představila vlastnosti vašeho počítače a pomohla vám při jeho využití. Také vám pomůže při údržbě počítače a při řešení případných problémů. Abyste svůj nový počítač využili co nejlépe, společnost Packard Bell doporučuje před zahájením práce s počítačem provést níže popsané kroky. Setup my PC Pro usnadnění prvního spuštění shromáždil Packard Bell všechny potřebné kroky do jedné aplikace. Aplikace Setup my PC se spustí automaticky pi prvním spuštní poítae. Toto pedstavuje snadný zpsob nastavení pipojení k Internetu, antivirového programu, identifikaní karty atd. (viz strana 18 ). Packard Bell Recovery DVD Creator Pomocí programu Recovery DVD Creator lze kopírovat nebo penášet data pro obnovení z poítae na disky DVD. Nejsou dodávány samostatné disky se systémem Windows a nástroji od společnosti Microsoft. Všechny programy jsou obsaženy mezi daty na speciálním oddílu pevného disku. Společnost Packard Bell doporučuje před zahájením práce s novým počítačem vytvořit disky DVD pro zotavení (viz strana 19). Packard Bell Updator Aby bylo zajištěno, že má počítač k dispozici nejnovější aktualizace ovladačů a softwaru, použijte program Packard Bell Updator, jakmile nakonfigurujete pipojení k Internetu (viz strana 21). Packard Bell InfoCentre Abyste získali co nejvíce informací o svém počítači, podívejte se na Packard Bell InfoCentre, elektronickou uživatelskou píruku nainstalovanou v poítai. Příručku je nutné alespoň jednou aktualizovat přes Internet (viz strana 22). Web Packard Bell Navštěvujte často stránky Podívejte se do části Support: obsahuje online nástroj pro řešení problémů, aktuální informace, nápovědu, ovladače a položky pro stažení. Packard Bell Support Zapište si sériové íslo poítae, datum a místo nákupu a název modelu poítae na titulní stránce této píruky. Také uschovejte doklad o nákupu. Pokud nám budete telefonovat, zapište si všechny chybové zprávy, a pokud je to možné, buďte přítomni u zapnutého počítače. Splnění těchto podmínek nám umožní poskytovat kvalitnější a rychlejší servis. Poznámka k autorským právm Packard Bell Struná píruka s ešením problém. Copyright 2008 Packard Bell B.V. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Packard Bell B.V. k jakémukoliv účelu reprodukována ani přenášena, a to v žádné podobě ani žádným způsobem, aś již elektronicky, chemicky, manuálně či jinak, včetně kopírování, nahrávání, na datových médiích a ve vyhledávacích systémech. 2 - Struná píruka s ešením problém

3 Odmítnutí záruky Packard Bell B.V. odmítá veškeré záruky, a již mlky pedpokládané i výslovn uvedené, vetn, ale nejen, pedpokládaných záruk za prodejnost a funknost nebo vhodnost tohoto výrobku a dokumentace pro jakékoliv úely. Softwarové a hardwarové komponenty jsou neustále vylepšovány. Z tohoto důvodu se některé pokyny, technické údaje a obrázky uvedené v této dokumentaci mohou mírně odlišovat od vašeho konkrétního výrobku. Všechny položky popsané v této příručce slouží pro ilustraci a nemusí platit ve vaší konkrétní situaci. Z popisu uvedeného v této příručce nelze odvozovat žádná zákonná práva ani nároky. Packard Bell B. V. si vyhrazuje právo revidovat, provádět změny nebo zlepšení tohoto produktu nebo dokumentace kdykoliv a bez povinnosti kohokoliv o takových změnách nebo vylepšeních informovat. V žádném případě Packard Bell B.V. není odpovědná za jakékoliv škody, včetně ztráty zisku nebo jiných škod v podnikání, vzniklé v důsledku používání tohoto produktu. Ochranné známky Microsoft a Windows Vista jsou registrované ochranné známky spolenosti Microsoft Corporation. FireWire je ochranná známka Apple Computer, Inc. PS/2 je ochranná známka International Business Machines Corporation. Google je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc. Packard Bell je registrovaná ochranná známka společnosti Packard Bell B.V. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo loga příslušných vlastníků. Důležité informace - 3

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČ ÍTAČI BEZPEČNOST A POHODLÍ Bezpečnostní upozornění Postupujte prosím podle pokynů uvedených níže, protože vám umožní pohodlné použití počítače a vyhnete se zdravotním problémům. Prostředí pro práci s počítačem Zajistěte, aby počítač: byl umístěn mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla; byl mimo dosah magnetických polí a jakýchkoliv zařízení vytvářejících statickou elektřinu; byl vzdálen minimálně 30 centimetrů od mobilního telefonu; nebyl umístěn v prašném nebo vlhkém prostředí; nebyl umístěn na koberci nebo jiném povrchu, který by mohl mít elektrický náboj. Kabely Nezakrývejte napájecí adaptér a nepokládejte na adaptér žádné předměty. Když je adaptér volný, může se při používání řádně chladit. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem. Přestože mohou jiné adaptéry vypadat podobně, jejich použitím může dojít k poškození počítače. Čištění počítače nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na obrazovku; pokud rozlijete kapalinu na notebook, okamžitě jej vypněte, odpojte napájecí adaptér, vyndejte baterii a před dalším zapnutí jej nechte zcela vyschnout. V případě potřeby vyčkejte přes noc. Zdravotní upozornění Pokud pracujete nebo hrajete každý den několik hodin, pravidelně dělejte přestávky. Občas odpoutejte zrak od počítačového monitoru. Nepoužívejte počítač, pokud jste unaveni. Umístěte počítač tak, abyste mohli pracovat v přirozené a uvolněné poloze. Umístěte často používané položky tak, aby byly snadno dosažitelné. Bezpečnost a pohodlí zvýšíte umístěním počítače přímo před sebe. Zajistěte, aby byla klávesnice a touchpad v pohodlné výšce. Obrazovka by měla být ve vzdálenosti cm od očí. Pokud je na spodní straně počítače symbol horký, znamená to, že spodní část počítače může být při provozu počítače horká. Zabraňte dlouhodobému kontaktu a nemějte při práci počítač na klíně. Některé zdravotní problémy s rukama, zápěstím, pažemi, krkem, nohama a zády mohou být spojeny s přílišným opakováním některých činností. Snížení rizika, že se u vás tyto zdravotní problémy vyskytnou, dosáhnete tím, že budete zápěstí udržovat narovnané a ruce a zápěstí se budou pohybovat nad klávesnicí. Pokud se u vás vyskytnou chvíle, kdy budete mít bolesti, brnění, necitlivost nebo jiné problémy, kontaktujte svého lékaře. Doporučujeme rodičům, aby kontrolovali, jaké hry jejich děti hrají. Pokud dítě projevuje následující příznaky: závratě, rozostřené vidění, oční nebo svalové tiky, ztráty vědomí, dezorientaci, nevědomé pohyby nebo křeče, OKAMŽITĚ hru přerušte a poraďte se s lékařem. K těmto jevům může dojít, i když daná osoba neměla předtím problémy s epilepsií. 4 - Struná píruka s ešením problém

5 SEZNÁMENÍ S VAŠÍM POČÍTAČEM Klávesnice a touchpad Touchpad Touchpad ovládá šipku na obrazovce. Šipka se označuje jako ukazatel nebo kurzor. Když posunujete prst po dotykové ploše, ukazatel sleduje tento pohyb. Výběr nebo aktivaci příkazu, na který kurzor ukazuje, provedete stisknutím jednoho z tlačítek touchpadu. Na povrch touchpadu příliš netlačte. Klepnutím levým tlačítkem označíte položku pod ukazatelem. Poklepáním spustíte program pod kurzorem, nebo označíte celé slovo při zadávání textu. Dvě rychlá klepnutí na povrch touchpadu odpovídají poklepání. Klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku. Poznámka: K notebooku je možné připojit myš. Jednoduše ji připojte k portu USB počítače. Funkce touchpadu se nevypne. Zlepšete pohyb a viditelnost ukazatele! Klepněte na nabídku Start > Ovládací panely > Myš > Možnosti ukazatele. Klávesnice Klávesnice se používá pro zadávání textu nebo příkazů. Funkce kláves závisí na používaném programu. Klávesnice zobrazená v této příručce slouží jen pro ilustraci. Rozložení vaší klávesnice se může mírně lišit. Kompletní popis klávesnice naleznete v části InfoCentre. Základní informace o počítači - 5

6 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➓ 1. Čísla: Používají se pro zadávání čísel a speciálních znaků. Stiskněte zároveň [Shift] pro zadání znaků v horní řadě a klávesy [Ctrl] + [Alt] pro znaky vpravo. 2. Backspace: Posune se o jednu pozici zpět a smaže poslední zadaný znak. 3. Del: Maže znak vpravo od kurzoru nebo libovolnou označenou položku. 4. Numerická klávesnice: Slouží jako druhá sada šipek. Pro zadávání čísel stiskněte [Numlock]. 5. Klávesy se šipkami: Posunují kurzor nahoru, dolů, vlevo a vpravo. 6. Enter: Stiskněte pro odeslání příkazu, vložení zalomení odstavce nebo přijetí zadaných voleb. 7. Mezerník: Používá se pro zadání mezer do textu. 8. Shift: Stiskněte jej současně s písmennou klávesou pro zadání velkého písmene. 9. Esc: Většinou zruší aktuálně prováděnou úlohu. 10.Fn: Tuto klávesu použijte současně s klávesami [F1] až [F12] (modré symboly) pro aktivaci speciálních funkcí. Poznámka: Kvůli optimalizaci rozměrů a hmotnosti používají některé počítače kompaktní klávesnice bez vyhrazené numerické části. Pokud je toto případ vašeho počítače, můžete použít integrovanou klávesnici aktivací přepínače Num Lock a použitím kláves s modrými znaky (klávesy v pravé střední části klávesnice). Dalším stisknutím klávesy Num Lock obnovíte normální funkci kláves. Jednotky počítače Níže popsané jednotky se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě ve vašem počítači nainstalovány, a naopak mohou být nainstalovány i jiné jednotky. Dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, naleznete v části InfoCentre. Čtečka paměśových karet ➐ ➎ ➏ Paměśové karty se používají v mnoha digitálních fotoaparátech, PDA, MP3 přehrávačích a mobilních telefonech. Vybrané modely počítačů obsahují čtečku karet vše v jednom, která umožňuje číst a zapisovat na nejběžnější typy karet, jako jsou MMC (Multi Media Card ), SD (Secure Digital) nebo MS (Memory Stick ). ➏ 6 - Struná píruka s ešením problém

7 Formátování karty Karta by se před prvním použitím měla naformátovat. 1. Vložte kartu do příslušné zdířky a klepněte na nabídku Start > Počítač. 2. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu karty a vyberte možnost Naformátovat. 3. Klepněte na tlačítko Spustit v okně formátování a pak klepněte na tlačítko OK. Vyjmutí karty z externí čtečky 1. Klepněte na možnost Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti (vedle hodin). 2. Klepněte na možnost Bezpečně odebrat velkokapacitní paměśové zařízení USB. 3. Počkejte, než se zobrazí zpráva Nyní lze hardware bezpečně odebrat. 4. Vyjmutí karty Optické jednotky Optická jednotka dokáže číst (a zapisovat na) řadu disků CD a DVD (například zvukové disky CD, CD-ROM, DVD). Jednotky určené jen pro čtení (ROM) Nektěré optické jednotky dokáží pouze číst informace z disku, nelze je použít k uložení nových informací. Pomocí těchto jednotek lze sledovat filmy, instalovat programy a číst data, například fotografie nebo hudbu. Jednotky umožňující zápis (R) nebo přepisování (RW): Vedle čtení dat z kompatibilních disků, mohou optické jednotky dodané s počítačem umožňovat zápis informací na vhodné disky. Pomocí těchto jednotek lze kopírovat disky CD, vytvořit vlastní hudební disky, digitální fotoalba nebo zálohu cenných dat. K zápisu informací na zapisovatelné disky je nutné použít software pro zápis na disky. Poznámka: Před kopírováním disku CD si ověřte, zda není chráněn autorským zákonem a zda máte právo jej kopírovat. Ve většině zemí máte právo vytvořit si záložní kopii softwaru nebo kopírovat hudbu pro svou osobní potřebu. Kompatibilita disků pro zapisovatelné jednotky: Zapisovací jednotka DVD±RW: Jednotky DVD±RW (nebo duální jednotky DVD) mohou zapisovat na disky DVD-RW i DVD+RW a mohou umožňovat zápis i na disky DVD-RAM (závisí na konkrétní jednotce). Zapisovací jednotka pro dvojvrstvé disky DVD-RW: Zapisovací jednotky pro dvojvrstvé disky DVD-RW (nebo jednotky DVD+R9 DL) mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, zapisovatelné disky DVD ( - nebo + ), disky DVD-RAM a také dvojvrstvé disky, které nabízejí téměř dvojnásobnou kapacitu pro data. Kombinovaná jednotka HD DVD: Kombinované jednotky HD DVD mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD (nikoli disky HD DVD) a umožňují čtení (ale nikoli zápis) disků HD DVD. Kombinovaná jednotka Blu-Ray: Kombinované jednotky Blu-Ray mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD (nikoli disky HD DVD) a umožňují čtení (ale nikoli zápis) disků Blu-Ray. Zapisovací jednotka HD DVD: Jednotky HD DVD mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD a zapisovatelné disky HD DVD. Neumožňují zápis na zapisovatelné disky Blu-Ray. Základní informace o počítači - 7

8 Zapisovací jednotka Blu-Ray: Jednotky Blu-Ray mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD a zapisovatelné disky Blu-Ray. Neumožňují zápis na zapisovatelné disky HD DVD. Upozornění Vkládejte disk do jednotky před spuštěním programu. Nevysunujte disk před ukončením programu, který disk používá. Počítač by mohl přestat reagovat. Pokud se tak stane, restartujte počítač přes Správce úloh systému Windows. Pokud se zásuvka nevysune, můžete ji zkusit vysunout ručně: 1. Vypněte počítač. 2. Opatrně zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzové otevření jednotky (není k dispozici u všech jednotek). Nepoužívejte tužku, protože by se mohla zlomit a poškodit jednotku. Pokud mechaniku nepoužíváte, udržujte ji zavřenou. Nedotýkejte se optické čočky v jednotce. Když se čočka znečistí, jednotka nemusí fungovat správně. Neotírejte čočku normálním hadříkem. Očistěte opatrně čočku vatovým tamponem. Optická jednotka je klasifikována jako laserový produkt třídy 1. Poznámka: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty v USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision a je určeno pro domácí využití či jiná využití s omezeným počtem diváků, pokud není společností Macrovision schváleno jinak. Zpětné analyzování nebo rozložení je zakázáno. Zdroj napájení Aby počítač fungoval, vyžaduje konstantní, stálé napájení. Pokud jste doma, můžete připojit napájecí adaptér k síśové zásuvce na libovolně dlouhou dobu. Pokud cestujete nebo jednoduše nechcete být omezeni kabely, může být počítač napájen akumulátorem. Poznámka: Napájecí adaptér poskytuje napájení pro fungování počítače a současné dobíjení akumulátoru. Baterie a akumulátory Pokud není počítač připojen k elektrické síti, využívá akumulátor. Akumulátor je možné vyjmout, takže je možné na cestách používat více akumulátorů, nebo akumulátor vyměnit, pokud skončila jeho životnost. Akumulátor je při výrobě nabit, ale během dopravy a skladování se původní kapacita mohla snížit. Při prvním použití počítače jej připojte k síti přes adaptér a akumulátor plně nabijte. Více informací o svém počítači naleznete v části InfoCentre. Životnost akumulátoru Životnost akumulátoru závisí na způsobu použití počítače, kapacitě akumulátoru a architektuře počítače. Akumulátory časem ztrácejí svoji kapacitu (50 % maximální doby v laboratorních 8 - Struná píruka s ešením problém

9 podmínkách). Každé dva měsíce byste je měli kompletně vybít (u NiMH akumulátorů) a pak zcela nabít, aby byla zajištěna jejich spolehlivá funkce. Rady k prodloužení životnosti akumulátoru notebooku: Nenabíjejte akumulátor částečně výrazně se tím zkracuje životnost akumulátoru. Nenechávejte akumulátor na přímém slunečním světle. Extrémní teploty mohou ovlivnit výkon akumulátoru. Akumulátor je nejlepší používat a nabíjet při pokojové teplotě. Při nabíjení notebooku postupujte podle pokynů. Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s notebookem nebo schválený náhradní kabel. Šetřete energii pomocí funkcí pro správu napájení v notebooku. Možnosti napájení notebooku lze nastavit klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely > Možnosti napájení. Výměna baterie Lithiové baterie v některých počítačích uchovávají informace o konfiguraci systému. V případě, že baterie nebude schopná informace o konfiguraci systému uchovat, doporučujeme nechat ji vyměnit kvalifikovaným technikem. Upozornění k bateriím: V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo rovnocenný typ doporučený výrobcem. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce. Baterie a akumulátory obsahují směs sloučenin, se kterými je třeba nakládat opatrně. Konečná likvidace baterií by měla být provedena v souladu se všemi národními zákony a předpisy. Neodhazujte použité baterie a akumulátory do běžného domovního odpadu. Nerozebírejte baterii. Porty a konektory Níže popsané porty a typy konektorů se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě na vašem počítači instalovány, a naopak mohou být nainstalovány i jiné porty než ty uvedené. Dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, naleznete v části InfoCentre. Upozornění Před připojením jakýchkoli zařízení projděte pokyny k instalaci, které k nim byly dodány. Neodpojujte žádné zařízení, které počítač ještě používá. Většinu zařízení je možné připojovat za provozu. To znamená, že je možné je připojit nebo odpojit, zatímco je počítač zapnutý. Budou automaticky detekována a nainstalována. Před odpojením od počítače se však musí deaktivovat (viz Vyjmutí karty z externí čtečky část strana 7). USB (Universal Serial Bus) USB porty umožňují snadné zapojení zařízení za provozu. Konektory USB 2.0 poskytují vyšší rychlosti pro certifikovaná vysokorychlostní zařízení USB 2.0. Ostatní zařízení budou fungovat na stejné rychlosti jako u předchozí verze USB. IEEE 1394 Port IEEE 1394 (také označovaný jako FireWire nebo i.link) umožňuje připojení vysokorychlostních digitálních zařízení, jako jsou digitální videokamery, externí pevné disky nebo skenery. Základní informace o počítači - 9

10 Starší porty Starší porty jsou přítomny na většině počítačů, aby se zajistilo, že bude možné používat i starší zařízení. Na rozdíl od zařízení připojitelných za provozu je před jejich připojením nebo odpojením nutné počítač vypnout. PS/2 myš: pro připojení myši. PS/2 klávesnice: pro připojení klávesnice. Zvukové konektory Line-Out: pro připojení reproduktorů k počítači. Optický Line-Out: umožňuje přehrávat zvuk v S/PDIF kvalitě. Pokud máte sadu reproduktorů 5.1 připojenou k optickému výstupu, můžete při přehrávání DVD na počítači používat Dolby Digital. Line-In: pro připojení zdroje zvuku k počítači. Mikrofon: pro připojení monofonního mikrofonu s 3,5mm konektorem. TV-Out Port TV-Out umožňuje použít jako externí zobrazovací zařízení běžný televizor (s příslušným video-in konektorem). Pro přenos zvuku budete potřebovat propojit Line- Out port počítače s televizorem. Komunikační porty Síśový port (nazývaný také LAN nebo Ethernet): pro sdílení společných komunikačních linek a zdrojů s dalšími počítači. Port modemu: pro připojení telefonního modemu a připojení k Internetu přes telefonní linku. Tento konektor se nazývá RJ11. Varování: Při bouřce odpojte všechny propojovací kabely; odpojte modem od telefonní linky, TV port od televizní antény a síśový kabel. Zásah blesku do blízkých telefonních linek nebo antény může poškodit modem, síś nebo televizní kartu nebo dokonce celý počítač. Upozorňujeme, že záruka nepokrývá poškození počítače způsobená zásahem blesku. Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí počítače 1. Nejdříve zapněte všechna zařízení připojená k počítači stisknutím hlavního vypínače těchto zařízení. 2. Pak stiskem hlavního vypínače zapněte počítač. Abyste svůj rodinný počítač mohli sdílet s ostatními členy rodiny a přitom mít svá vlastní nastavení, můžete pro každého uživatele vytvořit učet. Účty můžete spravovat klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely > Uživatelské účty. To learn more about user account management, please see the section "User Account Control" Struná píruka s ešením problém

11 Vypnutí počítače Před vypnutím počítače ověřte, že jsou všechny aplikace ukončené. ➊ ➋ Po vypnutí počítače vypněte všechna externí zařízení, pokud mají vypínač. Počítač můžete vypnout i bez použití nabídky Start systému Windows. Prostě ukončete všechny aplikace a stiskněte vypínač počítače. Klepnutím na tlačítko Hybridní režim spánku uložíte práci a přepnete počítač do režimu nízké spotřeby energie, ze kterého lze rychle pokračovat v práci (viz část "Možnosti napájení"pro bližší informace). Vynucené vypnutí Pokud počítač nereaguje, použijte Správce úloh. Tento nástroj poskytuje informace o výkonu systému a zobrazuje podrobnosti o programech a procesech běžících na počítači. To lze provést současným stisknutím kláves [Ctrl]+[Alt]+[Del] a vybráním možnosti Spustit správce úloh v zobrazené nabídce. Klepněte na kartu Aplikace, vyberte úlohu, kterou chcete ukončit, a klepněte na tlačítko Ukončit úlohu. Upozornění: Pokud počítač stále nereaguje, stiskněte a podržte vypínač počítače pro jeho nucené vypnutí. Podržte jej stisknutý, dokud všechny kontrolky počítače nezhasnou a pak počkejte přibližně 30 sekund, než počítač znovu zapnete. Možnosti napájení Možnosti napájení v systému Windows mohou ovládat stav napájení vašeho systému a umožňují spořit energii. V závislosti na svých potřebách můžete nadefinovat schéma napájení, které vám nejvíce vyhovuje. Jsou k dispozici čtyři úsporné režimy: vypnutí zařízení, úsporný režim, režim hibernace a hybridní režim spánku. Stav Hybridní režim spánku spojuje rychlost úsporného režimu s ochranou dat a nízkou spotřebou energie režimu spánku. Pokračování v práci, když je počítač ve stavu Hybridní režim spánku, trvá jen několik sekund. Počítač je možné vypínat a restartovat méně často. Stav Hybridní režim spánku nesnižuje pouze spotřebu, ale také pomáhá chránit data. Základní informace o počítači - 11

12 Více informací o nastavení počítače získáte klepnutím na nabídku Start > Nápověda a odborná pomoc. Upgrade počítače Společnost Packard Bell se snaží vaši práci s počítačem maximálně ulehčit a zpříjemnit. Vaše nároky na použití počítače se mohou vyvíjet, a proto je společnost Packard Bell připravena vám pomoci při výběru správného příslušenství, abyste ze svého počítače získali maximum. Paměś Paměś (RAM) je klíčovou komponentou vašeho počítače. Pokud používáte aplikace náročné na paměś, jako je práce s digitální grafikou, videem nebo 3D hry, přidání paměti zvýší výkon počítače a počítač bude pracovat rychleji. Pro výběr nejvhodnějšího paměśového modulu pro váš počítač Packard Bell můžete použít náš online konfigurátor na adrese Krok za krokem vám rychle a snadno pomůže vybrat nejvhodnější modul bez rizika chyby a za výhodnou cenu. Úložiště Pokud potřebujete více prostoru pro ukládání dat, chcete ukládat data nebo přenášet data, je externí disk výhodným řešením rozšiřujícím možnosti vašeho počítače. Jednoduše jej připojte k FireWire nebo USB portu a přetáhněte na něj svá data během několika sekund. Pro dočasné zálohy je to mnohem rychlejší řešení než použití CD nebo DVD! Vysokokapacitní disky jsou také ideální pro ukládání oblíbené hudby, fotografií a videí a můžete si je s sebou vzít kamkoliv. Pro přehled příslušenství a nákup online navštivte nebo navštivte blízkou prodejnu. Sbližování technologií Packard Bell se snaží nabídnout co nejvíce z dnešního stále více digitálního světa, a to pomocí produktů, které jsou ideálně přizpůsobené populárním a rozšiřujícím se digitálním technologiím. Naše produkty zahrnují nejlepší technologie a umožňují vám využívat výhod nejnovějších nástrojů, jako jsou širokopásmový Internet, bezdrátové sítě WiFi a digitální média. V oblasti domácí zábavy nabízíme řadu MP3 přehrávačů, abyste měli technologii a zábavu nablízku, aś už jste kdekoliv! Navštivte ještě dnes adresu a vstupte do části Lounge, kde jsou technologie vždy zábavné a při ruce. Záruka Počítače Packard Bell se dodávají s omezenou zárukou. Balíček PB Care rozšiřuje standardní záruku na tři roky (jeden + dva dodatečné roky) a obsahuje také servis počítače na místě instalace. Více informací naleznete na adrese Pokud již záruka na váš počítač skončila, nebo ve vaší oblasti není k dispozici balíček PB Care, stále není nic ztraceno, Packard Bell má řešení. Společnost Packard Bell vybrala autorizovaná 12 - Struná píruka s ešením problém

13 servisní střediska, která vám poskytnou maximálně kvalitní služby! Můžete využívat služeb zkušených techniků vyškolených pro práci s vaším produktem Packard Bell. Recyklace Právě jste si zakoupili nový počítač nebo a nevíte, co máte dělat se svým starým vybavením? Nevyhazujte je jen tak! Packard Bell podporuje recyklaci! Většina počítačů obsahuje nebezpečné materiály, které by se neměly dostat na smetiště. Při recyklaci se mnohé materiály použité v počítačích mohou z počítače vyjmout a použít znovu. Mnohé neziskové organizace shromažďují počítačové vybavení, jiné mohou použité počítače opravit a znovu prodat. Informace o likvidaci produktů naleznete v části Informace o pedpisech strana 63. PRVNÍ KRŮČKY NA INTERNETU Připojte se! Využití Internetu se stalo přirozenou součástí práce s počítačem. Aby to bylo co nejjednodušší, společnost Packard Bell přiložila všechny nástroje, které budete potřebovat! Poskytovatel internetových služeb Abyste se mohli připojit, budete se muset zaregistrovat u poskytovatele internetových služeb (ISP), který poskytuje fyzické propojení mezi vaším počítačem a Internetem. Na některých počítačích je již předinstalováno připojení některých poskytovatelů. Pokud chcete využívat vlastního poskytovatele ISP, projděte si pokyny dodané s instalačním balíčkem. Nepoužívejte několik různých poskytovatelů. Typy připojení V závislosti na modelu počítače, oblasti, ve které žijete, a komunikačních potřebách můžete využít několik způsobů připojení k Internetu. Vytáčené připojení přes telefon Většina počítačů obsahuje standardní konektor pro připojení k telefonní lince (konektor modemu). Ten umožňuje připojení k Internetu pomocí telefonní linky. Při vytáčeném připojení na jedné telefonní lince není možné zároveň používat telefon a modem. Tento typ připojení je doporučen jen pokud používáte Internet v omezené míře, neboś jeho rychlost je nízká a připojení je účtováno podle času. Základní informace o počítači - 13

14 DSL (např. ADSL) DSL (Digital Subscriber Line) je trvalé připojení fungující přes telefonní linku. DSL a telefon nepoužívají stejné frekvence, a je proto možné zároveň telefonovat a být připojen k Internetu. Aby bylo možné DSL využívat, musíte se nacházet dostatečně blízko k telefonní ústředně (služba někdy není dostupná ve venkovských oblastech). Rychlosti připojení se liší v závislosti na lokalitě, ale všeobecně DSL poskytuje velmi rychlé a spolehlivé připojení k Internetu. Jedná se o trvalé připojení a je obvykle účtováno měsíčním paušálem. Kabelové připojení Kabelové připojení poskytuje rychlé trvalé připojení k Internetu přes rozvod kabelové televize. Tato služba je obvykle dostupná ve velkých městech. Zatímco jste připojeni k Internetu, můžete sledovat televizi a používat telefon. Jedná se o sdílené připojení a jeho rychlost proto může klesat, pokud je zároveň připojeno více lidí v okolí. LAN LAN (Local Area Network) je skupina počítačů (např. v jedné budově nebo domácnosti), které sdílí společné komunikační linky a zdroje. Pokud vytvoříte síś, můžete sdílet soubory, periferní zařízení (jako jsou tiskárny) i připojení k Internetu. Síś LAN můžete vytvořit pomocí kabelových technologií (jako je Ethernet) nebo bezdrátově (např. WiFi nebo Bluetooth). WiFi Bezdrátová síś LAN, nebo-li WLAN, je bezdrátová místní síś, která spojuje dva nebo více počítačů bez kabelů. WiFi (zkratka pro wireless fidelity ) je stále populárnější typ bezdrátových místních sítí (WLAN). Vytvoření WiFi sítě je snadné a umožňuje sdílení souborů, periferních zařízení a připojení k Internetu. Poznámka: Podrobnější informace naleznete v tutoriálu WiFi v části InfoCentre. Jaké jsou výhody bezdrátové sítě? Mobilita Systémy bezdrátové sítě LAN umožňují vám a dalším uživatelům domácí sítě sdílet přístup k souborům a zařízením připojeným k síti, například k tiskárně nebo skeneru. S ostatními počítači v domácnosti můžete také sdílet připojení k Internetu. Rychlost a jednoduchost instalace Instalace systému bezdrátové sítě LAN může být rychlá a není při ní nutné protahovat kabely přes zdi a stropy. Součásti bezdrátové sítě LAN Pro nastavení bezdrátové sítě v domácnosti potřebujete následující položky: Přístupový bod (směrovač) Přístupové body (směrovače) jsou dvoucestné přijímací a vysílací jednotky, které vysílají data do okolního prostředí. Přístupové body fungují jako prostředník mezi klasickou a bezdrátovou sítí. Většina směrovačů má zabudovaný DSL modem, který umožňuje přístup k vysokorychlostnímu DSL připojení k Internetu. Poskytovatel ISP (poskytovatel internetových služeb) obvykle poskytuje modem nebo směrovač s předplacením služeb. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem Struná píruka s ešením problém

15 Síśový kabel (RJ45) Síśový kabel (nazývaný také RJ45) se používá k připojení hostitelského počítače k přístupovému bodu (viz ilustrace níže); tento typ kabelu se také používá k připojení periferních zařízení k přístupovému bodu. Bezdrátový přijímač Počítače Packard Bell se normálně dodávají s již nainstalovaným bezdrátovým přijímačem. Pokud není přijímač nainstalován, můžete zakoupit USB WiFi přijímač (nazývaný také klíč ). Abyste mohli počítač připojit k síti, připojte přijímač k jednomu z portů USB počítače. Schéma fungující sítě 1. Přístupový bod/ směrovač 2. Stolní počítač 3. Modem 4. Tiskárna 5. Přenosný počítač 6. PDA/Webpad 7. Síśový kabel (RJ45) ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Sdílení připojení k Internetu Ad-Hoc Funkce sdílení připojení k Internetu (ICS) systému Microsoft Windows Vista umožňuje více počítačům sdílet jedno připojení k Internetu. Vestavěná podpora pro bezdrátové sítě LAN (WLAN) IEEE umožňuje vytvořit bezdrátovou síś ad-hoc. Tyto dvě funkce lze použít dohromady ke sdílení připojení k Internetu se členy bezdrátové sítě adhoc. Tento způsob připojení se používá, když není k dispozici přístupový bod (směrovač). Zapnutí a vypnutí připojení k síti WiFi Pokud chcete otevřít možnosti správy sítě, klepněte na položku Start > Síś >Centrum síśových připojení a sdílení. Zde můžete zapnout nebo vypnout síś, určit, co je v síti sdíleno atd. Základní informace o počítači - 15

16 Surfujte po Internetu! Pro procházení Internetu potřebujete program nazývaný internetový prohlížeč. Společnost Packard Bell pro vás vybrala internetový prohlížeč Windows Internet Explorer. Aplikace Internet Explorer umožňuje snazší a bezpečnější procházení Internetu. Jakmile bude k dispozici přístup k Internetu a budete připojeni, klepněte na zástupce Internet Explorer na ploše a přeneste se na novou úroveň procházení Internetu! Vlastnosti aplikace Internet Explorer Toto je úvodní stránka prohlížeče Internet Explorer. Zde je krátký popis některých klíčových vlastností vašeho nového prohlížeče: ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➊ ➋ ➍ 1. Odkaz na nabídku Nápověda: klepnutím otevřete nápovědu aplikace Internet Explorer. Tam můžete nalézt informace o aplikaci Internet Explorer a využít možnost Prohlídka aplikace Internet Explorer. Můžete také stisknout klávesu [F1] na klávesnici. 2. Zmenšení, maximalizace nebo zavření okna. 3. Panel Adresa: Zadejte internetovou adresu (např.: a stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Přejdete tak přímo na zadanou adresu. 4. Pole Okamžité hledání: Prohledejte Internet bez toho, abyste otevřeli stránku pro vyhledávání. Hledání lze přizpůsobit nastavením oblíbené vyhledávací služby. Službu můžete vybrat z rozevíracího seznamu. 5. Tlačítka Zpět a Vpřed: přechod o jednu stránku zpět nebo vpřed při procházení. 6. Záložky: Pomocí záložek v horní části okna prohlížeče můžete procházet více stránek v jednom okně prohlížeče a mezi jednotlivými stránkami přepínat. 7. Přehled záložek: Při zobrazení přehledu záložek můžete mezi otevřenými záložkami procházet klepnutím na jejich miniaturu. 8. Centrum oblíbených položek: Pouhými několika klepnutími můžete spravovat své oblíbené webové stránky, historii procházení a registrované informační kanály. 9. Informační kanály: automaticky poskytují informace z oblíbených webových stránek. Zvýrazněná ikona v panelu nástrojů oznamuje, že stránky nabízí kanál, ke kterému se můžete zaregistrovat, abyste obdrželi upozornění při aktualizaci obsahu. Váš prohlížeč dodává informace do centra oblíbených položek. Nyní si můžete přečíst zprávy, sportovní výsledky atd. jakmile budou zveřejněny. Varování: Aplikace Internet Explorer obsahuje Filtr útoků typu Phishing, který upozorňuje na možné a známé podvodné webové stránky a chrání před nimi (jde o stránky, které vypadají jako pravé, ale ve skutečnosti jsou určeny k získání vašich osobních údajů). Navštívíte-li stránku, u které existuje podezření, že jde o podvodnou stránku, panel Adresa se zvýrazní žlutě a současně se zobrazí zpráva s upozorněním Struná píruka s ešením problém

17 Google Desktop (volitelné) Google Desktop je bezplatná předinstalovaná aplikace, která umožňuje snadno vyhledávat v počítači Packard Bell a upravovat jeho nastavení. Google Desktop umožňuje fulltextové hledání v e- mailech, souborech, hudbě, fotografiích, diskuzích, navštívených webových stránkách atd. Díky umožnění vyhledávání v počítači poskytuje aplikace Google Desktop snadný přístup k informacím a není nutné ručně organizovat soubory. Google Desktop pomáhá také získávat nové informace z Internetu pomocí bočního panelu a modulů Google Gadgets, vizuálně zajímavých mini aplikací, které zobrazují informace například o nových ech, místní předpovědi počasí a personalizovaných zprávách. S aplikací Google Desktop získáte informace, které chcete, kdy chcete a přímo na ploše. Program spustíte klepnutím na ikonu hledání Google Desktop na ploše. Picasa (volitelné) V novém počítači Packard Bell je také nainstalován organizátor fotografií od společnosti Google, Picasa, díky kterému můžete snadno nalézt, upravit a sdílet digitální fotografie. Toto je software, který byste měli dostat s digitálním fotoaparátem. Při každém spuštění aplikace Picasa automaticky nalezne všechny fotografie (i ty, na které jste již zapomněli) a uspořádá je do vizuálních alb organizovaných podle data s názvy složek, které znáte. Přetahováním můžete vytvářet nová alba a pomocí popisků můžete vytvářet nové skupiny. Aplikace Picasa také usnadňuje pokročilé úpravy díky efektům a opravám, které lze provést jedním klepnutím. Aplikaci Picasa naleznete v seznamu nainstalovaných programů: práci zahájíte klepnutím na nabídku Start > Všechny programy, potom poklepáním na položku Picasa. Poznámka: Další informace o produktech společnosti Google naleznete na adrese Web Packard Bell Pro začátek můžete navštívit náš web (Klepněte na možnost Select your country (Vybrat zemi) v horní části stránky). Společnost Packard Bell se snaží poskytovat neustálou osobní podporu. Podporu ušitou na míru podle vašich potřeb naleznete v sekci Support (Podpora). My Product Identification (Identifikace produktu) rozpozná sériové číslo vašeho počítače a okamžitě vám poskytne všechny informace pro váš počítač! Oblast Diagnosis & Repair (Diagnóza a oprava) vám pomůže najít řešení v případě, že máte s počítačem problémy (není dostupné ve všech zemích). Pokud zadáte klíčová slova do pole Search (Hledat), najdete všechny články týkající se hledaných slov. V oblasti Downloads (Stahování) najdete všechny aktualizace ovladačů pro váš počítač, stejně jako opravy a upgrade programů a firmwaru. V části User Forum (Uživatelské fórum) se můžete podělit o své zkušenosti s ostatními uživateli produktů Packard Bell nebo si nechat poradit. Můžete také vyhledávat informace o produktech podle typu nebo kategorie, najít informace o záruce a kontaktní informace. Informace o nejnovějších technologiích nabízených společností Packard Bell naleznete v části Product Showroom (Předvedení produktů). V oblasti Shopping (Nakupování) najdete několika klepnutími nejbližší prodejnu nebo nejnovější produkty Packard Bell, které vám budou doručeny přímo domů. Základní informace o počítači - 17

18 Stránka je vaše brána do světa online aktivit a služeb: navštěvujte nás pravidelně, abyste měli nejnovější informace a nástroje ke stažení! POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU WINDOWS A SOFTWARU Uvítací centrum systému Windows Při prvním zapnutí počítače se otevře okno Uvítací centrum. Uvítací centrum vám představí nové funkce a nástroje systému Windows Vista. Uvítací centrum lze otevřít kdykoliv klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely. Setup my PC Pro usnadnění prvního spuštění shromáždila společnost Packard Bell všechny potřebné kroky do jedné aplikace, která se nazývá Setup my PC. Aplikace Setup my PC se automaticky spustí při prvním spuštění počítače. Průvodce vám pomůže projít všechny kroky pro instalaci připojení k Internetu, antivirového softwaru, programů pro telefonování, her a aplikace nástroj pro zálohování dat pro obnovení a vytiskne kartu PC Identity Card. Jednoduše vyberte položky, které chcete nastavit a postupujte podle pokynů! Poznámka: Počet volitelných položek se může lišit v závislosti na modelu počítače a oblasti. Varování: I když nepoužijete nástroj Setup my PC, měli byste co nejdříve použít nástroj pro zálohování dat pro obnovení Struná píruka s ešením problém

19 Nástroj pro zálohování dat pro obnovení Packard Bell Nástroj pro zálohování dat pro obnovení (Recovery DVD Creator nebo Recovery Disk Creator) umožňuje vytvořit záložní kopii dat pro obnovení počítače uložených na pevném disku. Poznámka: S některými počítači jsou místo dat pro obnovení uložených na disku dodávány disky Recovery DVD. V tom případě není program Recovery DVD Creator nutný. Informace o používání disků Recovery DVD naleznete zde: strana 54. Program Recovery DVD Creator je k dispozici jen v počítačích se zapisovací jednotkou DVD. Pokud váš počítač nebyl původně vybaven zapisovací jednotkou DVD a nástroj Smart Restore nabízí možnost Create my Recovery disk (Vytvořit disk pro obnovení) namísto nástroje Recovery DVD Creator můžete data pro obnovení zkopírovat na externí pevný disk s rozhraním USB. Před použitím nástroje pro zálohování dat pro obnovení si pečlivě přečtěte tyto informace: Data pro obnovení obsahují všechny programy původně dodané s počítačem, včetně operačního systému. Nejsou dodávány samostatné disky se systémem Windows a nástroji od společnosti Microsoft. Disky Recovery DVD, které si vytvoříte, budou obsahovat pouze software, který byl nainstalován na počítači při výrobě. Vaše vlastní soubory a další software, který jste nainstalovali, se nezkopírují. Pro svůj počítač můžete vytvořit pouze jednu sadu disků Recovery DVD. Tato operace nějakou dobu trvá. Během procesu nevypínejte počítač ani nespouštějte žádné další programy. Pokud během tvorby disku pro obnovení dojde k výpadku energie, spusśte nástroj pro zálohování dat pro obnovení znovu při nejbližší příležitosti. Při vytváření disků DVD pro obnovení budete potřebovat toto: Minimálně jeden prázdný zapisovatelný disk DVD; nepoužívejte přepisovatelné disky DVD. Zapisovací software byl na váš počítač nainstalován společností Packard Bell. Popisovač CD pro označení disků. Nelepte na disky žádné štítky. Při vytváření disku pro obnovení budete potřebovat toto: Externí pevný disk s rozhraním USB minimálně s kapacitou 8 GB (přesné nároky na místo závisí na konfiguraci počítače). Některé externí disky proces obnovení nepodporují. Po vytvoření disku vždy zkontrolujte, zda je možné obnovení provést (viz strana 21). Vytvoření disku pro obnovení Chcete-li vytvořit disk pro obnovení, spusśte nástroj Smart Restore klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > Packard Bell Support > Smart Restore. Vyberte možnost disku pro obnovení (buď možnost Create my Recovery DVD (Vytvořit disk DVD pro obnovení), nebo možnost Create my recovery disk (Vytvořit disk pro obnovení)). Procesem vás provedou pokyny na obrazovce. Čtěte je pečlivě! Základní informace o počítači - 19

20 ➊ ➋ Klepnutím sem vytvoříte disk pro obnovení (buď na možnost Create my Recovery DVD (Vytvořit disk DVD pro obnovení), nebo na možnost Create my recovery disk (Vytvořit disk pro obnovení)). Vytváření disků DVD pro obnovení 1. Program vytváří v každé fázi vždy jeden disk. Počítadlo v levé dolní části okna zobrazuje celkový počet disků, které se mají vytvořit, a počet již vytvořených disků. Po ukončení operace program zkontroluje všechny disky na přítomnost chyb. 2. Označte disk jako Recovery DVD (Recovery DVD 1, 2 atd.). Pro popis disků použijte popisovač na disky CD. Nelepte na disky žádné štítky. 3. Uchovávejte disky Recovery DVD na bezpečném místě. Obsahují data pro obnovení stavu vašeho počítače. Potřebujete-li použít data pro obnovení, vyhledejte informace v části Packard Bell Recovery Program (strana 53) Struná píruka s ešením problém

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 3 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 3 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém OBSAH Důležité informace 3 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem IdeaTab A3000 Příručka se stručným návodem Vítejte Kamera Front vpředu Ovládání hlasitosti Předtím než začnete používat své zařízení IdeaTab, důkladně si přečtětě tuto příručku. Příručka Vám pomůže naučit

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo na změnu

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů O BSAH Důležité informace 3 Základní informace o počítači 5 Bezpečnost a pohodlí... 5 Bezpečnostní upozornění... 5 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Aktualizace firmwaru bezdrátových dálkových ovládání WR-R10

Aktualizace firmwaru bezdrátových dálkových ovládání WR-R10 Aktualizace firmwaru bezdrátových dálkových ovládání WR-R10 Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Nikon. Tato příručka popisuje postup při aktualizaci firmwaru bezdrátových dálkových ovládání WR-R10. Jestliže

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah balení DVB-T tuner TrekStor Nero Home Essentials Dálkový ovladač Knoflíková baterie CR2025 Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou Koaxiální anténní kabel USB prodlužovací

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více