Struná píruka s ešením problém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struná píruka s ešením problém"

Transkript

1 Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem... 5 Klávesnice a touchpad... 5 Jednotky počítače... 6 Zdroj napájení... 8 Porty a konektory... 9 Zapnutí a vypnutí počítače Upgrade počítače První krůčky na Internetu Připojte se! WiFi Surfujte po Internetu! Používání systému Windows a softwaru Uvítací centrum systému Windows 18 Setup my PC Nástroj pro zálohování dat pro obnovení Packard Bell Packard Bell Updator Dokumentace k počítači Váš software Přehrávání multimediálních souborů Ovládání hlasitosti Windows Media Center (volitelné) 26 Helpdesk 28 Bezpečné použití počítače Údržba Bezpečnost Aktualizace Diagnostika a opravy nejčastějších problémů Řešení různých problémů Obnovení a zotavení Packard Bell Smart Restore Packard Bell Recovery Program.. 53 Omezená záruka Packard Bell 58 Informace o pedpisech 63 Softwarová licence 66 Rejstřík 67 Obsah - 1

2 D ŮLEŽITÉ INFORMACE Děkujeme, že jste zakoupili počítač Packard Bell! Tato příručka byla vytvořena tak, aby vám představila vlastnosti vašeho počítače a pomohla vám při jeho využití. Také vám pomůže při údržbě počítače a při řešení případných problémů. Abyste svůj nový počítač využili co nejlépe, společnost Packard Bell doporučuje před zahájením práce s počítačem provést níže popsané kroky. Setup my PC Pro usnadnění prvního spuštění shromáždil Packard Bell všechny potřebné kroky do jedné aplikace. Aplikace Setup my PC se spustí automaticky pi prvním spuštní poítae. Toto pedstavuje snadný zpsob nastavení pipojení k Internetu, antivirového programu, identifikaní karty atd. (viz strana 18 ). Packard Bell Recovery DVD Creator Pomocí programu Recovery DVD Creator lze kopírovat nebo penášet data pro obnovení z poítae na disky DVD. Nejsou dodávány samostatné disky se systémem Windows a nástroji od společnosti Microsoft. Všechny programy jsou obsaženy mezi daty na speciálním oddílu pevného disku. Společnost Packard Bell doporučuje před zahájením práce s novým počítačem vytvořit disky DVD pro zotavení (viz strana 19). Packard Bell Updator Aby bylo zajištěno, že má počítač k dispozici nejnovější aktualizace ovladačů a softwaru, použijte program Packard Bell Updator, jakmile nakonfigurujete pipojení k Internetu (viz strana 21). Packard Bell InfoCentre Abyste získali co nejvíce informací o svém počítači, podívejte se na Packard Bell InfoCentre, elektronickou uživatelskou píruku nainstalovanou v poítai. Příručku je nutné alespoň jednou aktualizovat přes Internet (viz strana 22). Web Packard Bell Navštěvujte často stránky Podívejte se do části Support: obsahuje online nástroj pro řešení problémů, aktuální informace, nápovědu, ovladače a položky pro stažení. Packard Bell Support Zapište si sériové íslo poítae, datum a místo nákupu a název modelu poítae na titulní stránce této píruky. Také uschovejte doklad o nákupu. Pokud nám budete telefonovat, zapište si všechny chybové zprávy, a pokud je to možné, buďte přítomni u zapnutého počítače. Splnění těchto podmínek nám umožní poskytovat kvalitnější a rychlejší servis. Poznámka k autorským právm Packard Bell Struná píruka s ešením problém. Copyright 2008 Packard Bell B.V. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Packard Bell B.V. k jakémukoliv účelu reprodukována ani přenášena, a to v žádné podobě ani žádným způsobem, aś již elektronicky, chemicky, manuálně či jinak, včetně kopírování, nahrávání, na datových médiích a ve vyhledávacích systémech. 2 - Struná píruka s ešením problém

3 Odmítnutí záruky Packard Bell B.V. odmítá veškeré záruky, a již mlky pedpokládané i výslovn uvedené, vetn, ale nejen, pedpokládaných záruk za prodejnost a funknost nebo vhodnost tohoto výrobku a dokumentace pro jakékoliv úely. Softwarové a hardwarové komponenty jsou neustále vylepšovány. Z tohoto důvodu se některé pokyny, technické údaje a obrázky uvedené v této dokumentaci mohou mírně odlišovat od vašeho konkrétního výrobku. Všechny položky popsané v této příručce slouží pro ilustraci a nemusí platit ve vaší konkrétní situaci. Z popisu uvedeného v této příručce nelze odvozovat žádná zákonná práva ani nároky. Packard Bell B. V. si vyhrazuje právo revidovat, provádět změny nebo zlepšení tohoto produktu nebo dokumentace kdykoliv a bez povinnosti kohokoliv o takových změnách nebo vylepšeních informovat. V žádném případě Packard Bell B.V. není odpovědná za jakékoliv škody, včetně ztráty zisku nebo jiných škod v podnikání, vzniklé v důsledku používání tohoto produktu. Ochranné známky Microsoft a Windows Vista jsou registrované ochranné známky spolenosti Microsoft Corporation. FireWire je ochranná známka Apple Computer, Inc. PS/2 je ochranná známka International Business Machines Corporation. Google je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc. Packard Bell je registrovaná ochranná známka společnosti Packard Bell B.V. Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo loga příslušných vlastníků. Důležité informace - 3

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČ ÍTAČI BEZPEČNOST A POHODLÍ Bezpečnostní upozornění Postupujte prosím podle pokynů uvedených níže, protože vám umožní pohodlné použití počítače a vyhnete se zdravotním problémům. Prostředí pro práci s počítačem Zajistěte, aby počítač: byl umístěn mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla; byl mimo dosah magnetických polí a jakýchkoliv zařízení vytvářejících statickou elektřinu; byl vzdálen minimálně 30 centimetrů od mobilního telefonu; nebyl umístěn v prašném nebo vlhkém prostředí; nebyl umístěn na koberci nebo jiném povrchu, který by mohl mít elektrický náboj. Kabely Nezakrývejte napájecí adaptér a nepokládejte na adaptér žádné předměty. Když je adaptér volný, může se při používání řádně chladit. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s počítačem. Přestože mohou jiné adaptéry vypadat podobně, jejich použitím může dojít k poškození počítače. Čištění počítače nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na obrazovku; pokud rozlijete kapalinu na notebook, okamžitě jej vypněte, odpojte napájecí adaptér, vyndejte baterii a před dalším zapnutí jej nechte zcela vyschnout. V případě potřeby vyčkejte přes noc. Zdravotní upozornění Pokud pracujete nebo hrajete každý den několik hodin, pravidelně dělejte přestávky. Občas odpoutejte zrak od počítačového monitoru. Nepoužívejte počítač, pokud jste unaveni. Umístěte počítač tak, abyste mohli pracovat v přirozené a uvolněné poloze. Umístěte často používané položky tak, aby byly snadno dosažitelné. Bezpečnost a pohodlí zvýšíte umístěním počítače přímo před sebe. Zajistěte, aby byla klávesnice a touchpad v pohodlné výšce. Obrazovka by měla být ve vzdálenosti cm od očí. Pokud je na spodní straně počítače symbol horký, znamená to, že spodní část počítače může být při provozu počítače horká. Zabraňte dlouhodobému kontaktu a nemějte při práci počítač na klíně. Některé zdravotní problémy s rukama, zápěstím, pažemi, krkem, nohama a zády mohou být spojeny s přílišným opakováním některých činností. Snížení rizika, že se u vás tyto zdravotní problémy vyskytnou, dosáhnete tím, že budete zápěstí udržovat narovnané a ruce a zápěstí se budou pohybovat nad klávesnicí. Pokud se u vás vyskytnou chvíle, kdy budete mít bolesti, brnění, necitlivost nebo jiné problémy, kontaktujte svého lékaře. Doporučujeme rodičům, aby kontrolovali, jaké hry jejich děti hrají. Pokud dítě projevuje následující příznaky: závratě, rozostřené vidění, oční nebo svalové tiky, ztráty vědomí, dezorientaci, nevědomé pohyby nebo křeče, OKAMŽITĚ hru přerušte a poraďte se s lékařem. K těmto jevům může dojít, i když daná osoba neměla předtím problémy s epilepsií. 4 - Struná píruka s ešením problém

5 SEZNÁMENÍ S VAŠÍM POČÍTAČEM Klávesnice a touchpad Touchpad Touchpad ovládá šipku na obrazovce. Šipka se označuje jako ukazatel nebo kurzor. Když posunujete prst po dotykové ploše, ukazatel sleduje tento pohyb. Výběr nebo aktivaci příkazu, na který kurzor ukazuje, provedete stisknutím jednoho z tlačítek touchpadu. Na povrch touchpadu příliš netlačte. Klepnutím levým tlačítkem označíte položku pod ukazatelem. Poklepáním spustíte program pod kurzorem, nebo označíte celé slovo při zadávání textu. Dvě rychlá klepnutí na povrch touchpadu odpovídají poklepání. Klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku. Poznámka: K notebooku je možné připojit myš. Jednoduše ji připojte k portu USB počítače. Funkce touchpadu se nevypne. Zlepšete pohyb a viditelnost ukazatele! Klepněte na nabídku Start > Ovládací panely > Myš > Možnosti ukazatele. Klávesnice Klávesnice se používá pro zadávání textu nebo příkazů. Funkce kláves závisí na používaném programu. Klávesnice zobrazená v této příručce slouží jen pro ilustraci. Rozložení vaší klávesnice se může mírně lišit. Kompletní popis klávesnice naleznete v části InfoCentre. Základní informace o počítači - 5

6 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➓ 1. Čísla: Používají se pro zadávání čísel a speciálních znaků. Stiskněte zároveň [Shift] pro zadání znaků v horní řadě a klávesy [Ctrl] + [Alt] pro znaky vpravo. 2. Backspace: Posune se o jednu pozici zpět a smaže poslední zadaný znak. 3. Del: Maže znak vpravo od kurzoru nebo libovolnou označenou položku. 4. Numerická klávesnice: Slouží jako druhá sada šipek. Pro zadávání čísel stiskněte [Numlock]. 5. Klávesy se šipkami: Posunují kurzor nahoru, dolů, vlevo a vpravo. 6. Enter: Stiskněte pro odeslání příkazu, vložení zalomení odstavce nebo přijetí zadaných voleb. 7. Mezerník: Používá se pro zadání mezer do textu. 8. Shift: Stiskněte jej současně s písmennou klávesou pro zadání velkého písmene. 9. Esc: Většinou zruší aktuálně prováděnou úlohu. 10.Fn: Tuto klávesu použijte současně s klávesami [F1] až [F12] (modré symboly) pro aktivaci speciálních funkcí. Poznámka: Kvůli optimalizaci rozměrů a hmotnosti používají některé počítače kompaktní klávesnice bez vyhrazené numerické části. Pokud je toto případ vašeho počítače, můžete použít integrovanou klávesnici aktivací přepínače Num Lock a použitím kláves s modrými znaky (klávesy v pravé střední části klávesnice). Dalším stisknutím klávesy Num Lock obnovíte normální funkci kláves. Jednotky počítače Níže popsané jednotky se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě ve vašem počítači nainstalovány, a naopak mohou být nainstalovány i jiné jednotky. Dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, naleznete v části InfoCentre. Čtečka paměśových karet ➐ ➎ ➏ Paměśové karty se používají v mnoha digitálních fotoaparátech, PDA, MP3 přehrávačích a mobilních telefonech. Vybrané modely počítačů obsahují čtečku karet vše v jednom, která umožňuje číst a zapisovat na nejběžnější typy karet, jako jsou MMC (Multi Media Card ), SD (Secure Digital) nebo MS (Memory Stick ). ➏ 6 - Struná píruka s ešením problém

7 Formátování karty Karta by se před prvním použitím měla naformátovat. 1. Vložte kartu do příslušné zdířky a klepněte na nabídku Start > Počítač. 2. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu karty a vyberte možnost Naformátovat. 3. Klepněte na tlačítko Spustit v okně formátování a pak klepněte na tlačítko OK. Vyjmutí karty z externí čtečky 1. Klepněte na možnost Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti (vedle hodin). 2. Klepněte na možnost Bezpečně odebrat velkokapacitní paměśové zařízení USB. 3. Počkejte, než se zobrazí zpráva Nyní lze hardware bezpečně odebrat. 4. Vyjmutí karty Optické jednotky Optická jednotka dokáže číst (a zapisovat na) řadu disků CD a DVD (například zvukové disky CD, CD-ROM, DVD). Jednotky určené jen pro čtení (ROM) Nektěré optické jednotky dokáží pouze číst informace z disku, nelze je použít k uložení nových informací. Pomocí těchto jednotek lze sledovat filmy, instalovat programy a číst data, například fotografie nebo hudbu. Jednotky umožňující zápis (R) nebo přepisování (RW): Vedle čtení dat z kompatibilních disků, mohou optické jednotky dodané s počítačem umožňovat zápis informací na vhodné disky. Pomocí těchto jednotek lze kopírovat disky CD, vytvořit vlastní hudební disky, digitální fotoalba nebo zálohu cenných dat. K zápisu informací na zapisovatelné disky je nutné použít software pro zápis na disky. Poznámka: Před kopírováním disku CD si ověřte, zda není chráněn autorským zákonem a zda máte právo jej kopírovat. Ve většině zemí máte právo vytvořit si záložní kopii softwaru nebo kopírovat hudbu pro svou osobní potřebu. Kompatibilita disků pro zapisovatelné jednotky: Zapisovací jednotka DVD±RW: Jednotky DVD±RW (nebo duální jednotky DVD) mohou zapisovat na disky DVD-RW i DVD+RW a mohou umožňovat zápis i na disky DVD-RAM (závisí na konkrétní jednotce). Zapisovací jednotka pro dvojvrstvé disky DVD-RW: Zapisovací jednotky pro dvojvrstvé disky DVD-RW (nebo jednotky DVD+R9 DL) mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, zapisovatelné disky DVD ( - nebo + ), disky DVD-RAM a také dvojvrstvé disky, které nabízejí téměř dvojnásobnou kapacitu pro data. Kombinovaná jednotka HD DVD: Kombinované jednotky HD DVD mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD (nikoli disky HD DVD) a umožňují čtení (ale nikoli zápis) disků HD DVD. Kombinovaná jednotka Blu-Ray: Kombinované jednotky Blu-Ray mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD (nikoli disky HD DVD) a umožňují čtení (ale nikoli zápis) disků Blu-Ray. Zapisovací jednotka HD DVD: Jednotky HD DVD mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD a zapisovatelné disky HD DVD. Neumožňují zápis na zapisovatelné disky Blu-Ray. Základní informace o počítači - 7

8 Zapisovací jednotka Blu-Ray: Jednotky Blu-Ray mohou zapisovat na zapisovatelné disky CD, všechny standardní zapisovatelné disky DVD a zapisovatelné disky Blu-Ray. Neumožňují zápis na zapisovatelné disky HD DVD. Upozornění Vkládejte disk do jednotky před spuštěním programu. Nevysunujte disk před ukončením programu, který disk používá. Počítač by mohl přestat reagovat. Pokud se tak stane, restartujte počítač přes Správce úloh systému Windows. Pokud se zásuvka nevysune, můžete ji zkusit vysunout ručně: 1. Vypněte počítač. 2. Opatrně zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzové otevření jednotky (není k dispozici u všech jednotek). Nepoužívejte tužku, protože by se mohla zlomit a poškodit jednotku. Pokud mechaniku nepoužíváte, udržujte ji zavřenou. Nedotýkejte se optické čočky v jednotce. Když se čočka znečistí, jednotka nemusí fungovat správně. Neotírejte čočku normálním hadříkem. Očistěte opatrně čočku vatovým tamponem. Optická jednotka je klasifikována jako laserový produkt třídy 1. Poznámka: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty v USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision a je určeno pro domácí využití či jiná využití s omezeným počtem diváků, pokud není společností Macrovision schváleno jinak. Zpětné analyzování nebo rozložení je zakázáno. Zdroj napájení Aby počítač fungoval, vyžaduje konstantní, stálé napájení. Pokud jste doma, můžete připojit napájecí adaptér k síśové zásuvce na libovolně dlouhou dobu. Pokud cestujete nebo jednoduše nechcete být omezeni kabely, může být počítač napájen akumulátorem. Poznámka: Napájecí adaptér poskytuje napájení pro fungování počítače a současné dobíjení akumulátoru. Baterie a akumulátory Pokud není počítač připojen k elektrické síti, využívá akumulátor. Akumulátor je možné vyjmout, takže je možné na cestách používat více akumulátorů, nebo akumulátor vyměnit, pokud skončila jeho životnost. Akumulátor je při výrobě nabit, ale během dopravy a skladování se původní kapacita mohla snížit. Při prvním použití počítače jej připojte k síti přes adaptér a akumulátor plně nabijte. Více informací o svém počítači naleznete v části InfoCentre. Životnost akumulátoru Životnost akumulátoru závisí na způsobu použití počítače, kapacitě akumulátoru a architektuře počítače. Akumulátory časem ztrácejí svoji kapacitu (50 % maximální doby v laboratorních 8 - Struná píruka s ešením problém

9 podmínkách). Každé dva měsíce byste je měli kompletně vybít (u NiMH akumulátorů) a pak zcela nabít, aby byla zajištěna jejich spolehlivá funkce. Rady k prodloužení životnosti akumulátoru notebooku: Nenabíjejte akumulátor částečně výrazně se tím zkracuje životnost akumulátoru. Nenechávejte akumulátor na přímém slunečním světle. Extrémní teploty mohou ovlivnit výkon akumulátoru. Akumulátor je nejlepší používat a nabíjet při pokojové teplotě. Při nabíjení notebooku postupujte podle pokynů. Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s notebookem nebo schválený náhradní kabel. Šetřete energii pomocí funkcí pro správu napájení v notebooku. Možnosti napájení notebooku lze nastavit klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely > Možnosti napájení. Výměna baterie Lithiové baterie v některých počítačích uchovávají informace o konfiguraci systému. V případě, že baterie nebude schopná informace o konfiguraci systému uchovat, doporučujeme nechat ji vyměnit kvalifikovaným technikem. Upozornění k bateriím: V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo rovnocenný typ doporučený výrobcem. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce. Baterie a akumulátory obsahují směs sloučenin, se kterými je třeba nakládat opatrně. Konečná likvidace baterií by měla být provedena v souladu se všemi národními zákony a předpisy. Neodhazujte použité baterie a akumulátory do běžného domovního odpadu. Nerozebírejte baterii. Porty a konektory Níže popsané porty a typy konektorů se běžně používají v počítačích Packard Bell. To ovšem naznamená, že jsou právě na vašem počítači instalovány, a naopak mohou být nainstalovány i jiné porty než ty uvedené. Dokumentaci pro konkrétní model, který jste zakoupili, naleznete v části InfoCentre. Upozornění Před připojením jakýchkoli zařízení projděte pokyny k instalaci, které k nim byly dodány. Neodpojujte žádné zařízení, které počítač ještě používá. Většinu zařízení je možné připojovat za provozu. To znamená, že je možné je připojit nebo odpojit, zatímco je počítač zapnutý. Budou automaticky detekována a nainstalována. Před odpojením od počítače se však musí deaktivovat (viz Vyjmutí karty z externí čtečky část strana 7). USB (Universal Serial Bus) USB porty umožňují snadné zapojení zařízení za provozu. Konektory USB 2.0 poskytují vyšší rychlosti pro certifikovaná vysokorychlostní zařízení USB 2.0. Ostatní zařízení budou fungovat na stejné rychlosti jako u předchozí verze USB. IEEE 1394 Port IEEE 1394 (také označovaný jako FireWire nebo i.link) umožňuje připojení vysokorychlostních digitálních zařízení, jako jsou digitální videokamery, externí pevné disky nebo skenery. Základní informace o počítači - 9

10 Starší porty Starší porty jsou přítomny na většině počítačů, aby se zajistilo, že bude možné používat i starší zařízení. Na rozdíl od zařízení připojitelných za provozu je před jejich připojením nebo odpojením nutné počítač vypnout. PS/2 myš: pro připojení myši. PS/2 klávesnice: pro připojení klávesnice. Zvukové konektory Line-Out: pro připojení reproduktorů k počítači. Optický Line-Out: umožňuje přehrávat zvuk v S/PDIF kvalitě. Pokud máte sadu reproduktorů 5.1 připojenou k optickému výstupu, můžete při přehrávání DVD na počítači používat Dolby Digital. Line-In: pro připojení zdroje zvuku k počítači. Mikrofon: pro připojení monofonního mikrofonu s 3,5mm konektorem. TV-Out Port TV-Out umožňuje použít jako externí zobrazovací zařízení běžný televizor (s příslušným video-in konektorem). Pro přenos zvuku budete potřebovat propojit Line- Out port počítače s televizorem. Komunikační porty Síśový port (nazývaný také LAN nebo Ethernet): pro sdílení společných komunikačních linek a zdrojů s dalšími počítači. Port modemu: pro připojení telefonního modemu a připojení k Internetu přes telefonní linku. Tento konektor se nazývá RJ11. Varování: Při bouřce odpojte všechny propojovací kabely; odpojte modem od telefonní linky, TV port od televizní antény a síśový kabel. Zásah blesku do blízkých telefonních linek nebo antény může poškodit modem, síś nebo televizní kartu nebo dokonce celý počítač. Upozorňujeme, že záruka nepokrývá poškození počítače způsobená zásahem blesku. Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí počítače 1. Nejdříve zapněte všechna zařízení připojená k počítači stisknutím hlavního vypínače těchto zařízení. 2. Pak stiskem hlavního vypínače zapněte počítač. Abyste svůj rodinný počítač mohli sdílet s ostatními členy rodiny a přitom mít svá vlastní nastavení, můžete pro každého uživatele vytvořit učet. Účty můžete spravovat klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely > Uživatelské účty. To learn more about user account management, please see the section "User Account Control" Struná píruka s ešením problém

11 Vypnutí počítače Před vypnutím počítače ověřte, že jsou všechny aplikace ukončené. ➊ ➋ Po vypnutí počítače vypněte všechna externí zařízení, pokud mají vypínač. Počítač můžete vypnout i bez použití nabídky Start systému Windows. Prostě ukončete všechny aplikace a stiskněte vypínač počítače. Klepnutím na tlačítko Hybridní režim spánku uložíte práci a přepnete počítač do režimu nízké spotřeby energie, ze kterého lze rychle pokračovat v práci (viz část "Možnosti napájení"pro bližší informace). Vynucené vypnutí Pokud počítač nereaguje, použijte Správce úloh. Tento nástroj poskytuje informace o výkonu systému a zobrazuje podrobnosti o programech a procesech běžících na počítači. To lze provést současným stisknutím kláves [Ctrl]+[Alt]+[Del] a vybráním možnosti Spustit správce úloh v zobrazené nabídce. Klepněte na kartu Aplikace, vyberte úlohu, kterou chcete ukončit, a klepněte na tlačítko Ukončit úlohu. Upozornění: Pokud počítač stále nereaguje, stiskněte a podržte vypínač počítače pro jeho nucené vypnutí. Podržte jej stisknutý, dokud všechny kontrolky počítače nezhasnou a pak počkejte přibližně 30 sekund, než počítač znovu zapnete. Možnosti napájení Možnosti napájení v systému Windows mohou ovládat stav napájení vašeho systému a umožňují spořit energii. V závislosti na svých potřebách můžete nadefinovat schéma napájení, které vám nejvíce vyhovuje. Jsou k dispozici čtyři úsporné režimy: vypnutí zařízení, úsporný režim, režim hibernace a hybridní režim spánku. Stav Hybridní režim spánku spojuje rychlost úsporného režimu s ochranou dat a nízkou spotřebou energie režimu spánku. Pokračování v práci, když je počítač ve stavu Hybridní režim spánku, trvá jen několik sekund. Počítač je možné vypínat a restartovat méně často. Stav Hybridní režim spánku nesnižuje pouze spotřebu, ale také pomáhá chránit data. Základní informace o počítači - 11

12 Více informací o nastavení počítače získáte klepnutím na nabídku Start > Nápověda a odborná pomoc. Upgrade počítače Společnost Packard Bell se snaží vaši práci s počítačem maximálně ulehčit a zpříjemnit. Vaše nároky na použití počítače se mohou vyvíjet, a proto je společnost Packard Bell připravena vám pomoci při výběru správného příslušenství, abyste ze svého počítače získali maximum. Paměś Paměś (RAM) je klíčovou komponentou vašeho počítače. Pokud používáte aplikace náročné na paměś, jako je práce s digitální grafikou, videem nebo 3D hry, přidání paměti zvýší výkon počítače a počítač bude pracovat rychleji. Pro výběr nejvhodnějšího paměśového modulu pro váš počítač Packard Bell můžete použít náš online konfigurátor na adrese Krok za krokem vám rychle a snadno pomůže vybrat nejvhodnější modul bez rizika chyby a za výhodnou cenu. Úložiště Pokud potřebujete více prostoru pro ukládání dat, chcete ukládat data nebo přenášet data, je externí disk výhodným řešením rozšiřujícím možnosti vašeho počítače. Jednoduše jej připojte k FireWire nebo USB portu a přetáhněte na něj svá data během několika sekund. Pro dočasné zálohy je to mnohem rychlejší řešení než použití CD nebo DVD! Vysokokapacitní disky jsou také ideální pro ukládání oblíbené hudby, fotografií a videí a můžete si je s sebou vzít kamkoliv. Pro přehled příslušenství a nákup online navštivte nebo navštivte blízkou prodejnu. Sbližování technologií Packard Bell se snaží nabídnout co nejvíce z dnešního stále více digitálního světa, a to pomocí produktů, které jsou ideálně přizpůsobené populárním a rozšiřujícím se digitálním technologiím. Naše produkty zahrnují nejlepší technologie a umožňují vám využívat výhod nejnovějších nástrojů, jako jsou širokopásmový Internet, bezdrátové sítě WiFi a digitální média. V oblasti domácí zábavy nabízíme řadu MP3 přehrávačů, abyste měli technologii a zábavu nablízku, aś už jste kdekoliv! Navštivte ještě dnes adresu a vstupte do části Lounge, kde jsou technologie vždy zábavné a při ruce. Záruka Počítače Packard Bell se dodávají s omezenou zárukou. Balíček PB Care rozšiřuje standardní záruku na tři roky (jeden + dva dodatečné roky) a obsahuje také servis počítače na místě instalace. Více informací naleznete na adrese Pokud již záruka na váš počítač skončila, nebo ve vaší oblasti není k dispozici balíček PB Care, stále není nic ztraceno, Packard Bell má řešení. Společnost Packard Bell vybrala autorizovaná 12 - Struná píruka s ešením problém

13 servisní střediska, která vám poskytnou maximálně kvalitní služby! Můžete využívat služeb zkušených techniků vyškolených pro práci s vaším produktem Packard Bell. Recyklace Právě jste si zakoupili nový počítač nebo a nevíte, co máte dělat se svým starým vybavením? Nevyhazujte je jen tak! Packard Bell podporuje recyklaci! Většina počítačů obsahuje nebezpečné materiály, které by se neměly dostat na smetiště. Při recyklaci se mnohé materiály použité v počítačích mohou z počítače vyjmout a použít znovu. Mnohé neziskové organizace shromažďují počítačové vybavení, jiné mohou použité počítače opravit a znovu prodat. Informace o likvidaci produktů naleznete v části Informace o pedpisech strana 63. PRVNÍ KRŮČKY NA INTERNETU Připojte se! Využití Internetu se stalo přirozenou součástí práce s počítačem. Aby to bylo co nejjednodušší, společnost Packard Bell přiložila všechny nástroje, které budete potřebovat! Poskytovatel internetových služeb Abyste se mohli připojit, budete se muset zaregistrovat u poskytovatele internetových služeb (ISP), který poskytuje fyzické propojení mezi vaším počítačem a Internetem. Na některých počítačích je již předinstalováno připojení některých poskytovatelů. Pokud chcete využívat vlastního poskytovatele ISP, projděte si pokyny dodané s instalačním balíčkem. Nepoužívejte několik různých poskytovatelů. Typy připojení V závislosti na modelu počítače, oblasti, ve které žijete, a komunikačních potřebách můžete využít několik způsobů připojení k Internetu. Vytáčené připojení přes telefon Většina počítačů obsahuje standardní konektor pro připojení k telefonní lince (konektor modemu). Ten umožňuje připojení k Internetu pomocí telefonní linky. Při vytáčeném připojení na jedné telefonní lince není možné zároveň používat telefon a modem. Tento typ připojení je doporučen jen pokud používáte Internet v omezené míře, neboś jeho rychlost je nízká a připojení je účtováno podle času. Základní informace o počítači - 13

14 DSL (např. ADSL) DSL (Digital Subscriber Line) je trvalé připojení fungující přes telefonní linku. DSL a telefon nepoužívají stejné frekvence, a je proto možné zároveň telefonovat a být připojen k Internetu. Aby bylo možné DSL využívat, musíte se nacházet dostatečně blízko k telefonní ústředně (služba někdy není dostupná ve venkovských oblastech). Rychlosti připojení se liší v závislosti na lokalitě, ale všeobecně DSL poskytuje velmi rychlé a spolehlivé připojení k Internetu. Jedná se o trvalé připojení a je obvykle účtováno měsíčním paušálem. Kabelové připojení Kabelové připojení poskytuje rychlé trvalé připojení k Internetu přes rozvod kabelové televize. Tato služba je obvykle dostupná ve velkých městech. Zatímco jste připojeni k Internetu, můžete sledovat televizi a používat telefon. Jedná se o sdílené připojení a jeho rychlost proto může klesat, pokud je zároveň připojeno více lidí v okolí. LAN LAN (Local Area Network) je skupina počítačů (např. v jedné budově nebo domácnosti), které sdílí společné komunikační linky a zdroje. Pokud vytvoříte síś, můžete sdílet soubory, periferní zařízení (jako jsou tiskárny) i připojení k Internetu. Síś LAN můžete vytvořit pomocí kabelových technologií (jako je Ethernet) nebo bezdrátově (např. WiFi nebo Bluetooth). WiFi Bezdrátová síś LAN, nebo-li WLAN, je bezdrátová místní síś, která spojuje dva nebo více počítačů bez kabelů. WiFi (zkratka pro wireless fidelity ) je stále populárnější typ bezdrátových místních sítí (WLAN). Vytvoření WiFi sítě je snadné a umožňuje sdílení souborů, periferních zařízení a připojení k Internetu. Poznámka: Podrobnější informace naleznete v tutoriálu WiFi v části InfoCentre. Jaké jsou výhody bezdrátové sítě? Mobilita Systémy bezdrátové sítě LAN umožňují vám a dalším uživatelům domácí sítě sdílet přístup k souborům a zařízením připojeným k síti, například k tiskárně nebo skeneru. S ostatními počítači v domácnosti můžete také sdílet připojení k Internetu. Rychlost a jednoduchost instalace Instalace systému bezdrátové sítě LAN může být rychlá a není při ní nutné protahovat kabely přes zdi a stropy. Součásti bezdrátové sítě LAN Pro nastavení bezdrátové sítě v domácnosti potřebujete následující položky: Přístupový bod (směrovač) Přístupové body (směrovače) jsou dvoucestné přijímací a vysílací jednotky, které vysílají data do okolního prostředí. Přístupové body fungují jako prostředník mezi klasickou a bezdrátovou sítí. Většina směrovačů má zabudovaný DSL modem, který umožňuje přístup k vysokorychlostnímu DSL připojení k Internetu. Poskytovatel ISP (poskytovatel internetových služeb) obvykle poskytuje modem nebo směrovač s předplacením služeb. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem nebo směrovačem Struná píruka s ešením problém

15 Síśový kabel (RJ45) Síśový kabel (nazývaný také RJ45) se používá k připojení hostitelského počítače k přístupovému bodu (viz ilustrace níže); tento typ kabelu se také používá k připojení periferních zařízení k přístupovému bodu. Bezdrátový přijímač Počítače Packard Bell se normálně dodávají s již nainstalovaným bezdrátovým přijímačem. Pokud není přijímač nainstalován, můžete zakoupit USB WiFi přijímač (nazývaný také klíč ). Abyste mohli počítač připojit k síti, připojte přijímač k jednomu z portů USB počítače. Schéma fungující sítě 1. Přístupový bod/ směrovač 2. Stolní počítač 3. Modem 4. Tiskárna 5. Přenosný počítač 6. PDA/Webpad 7. Síśový kabel (RJ45) ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Sdílení připojení k Internetu Ad-Hoc Funkce sdílení připojení k Internetu (ICS) systému Microsoft Windows Vista umožňuje více počítačům sdílet jedno připojení k Internetu. Vestavěná podpora pro bezdrátové sítě LAN (WLAN) IEEE umožňuje vytvořit bezdrátovou síś ad-hoc. Tyto dvě funkce lze použít dohromady ke sdílení připojení k Internetu se členy bezdrátové sítě adhoc. Tento způsob připojení se používá, když není k dispozici přístupový bod (směrovač). Zapnutí a vypnutí připojení k síti WiFi Pokud chcete otevřít možnosti správy sítě, klepněte na položku Start > Síś >Centrum síśových připojení a sdílení. Zde můžete zapnout nebo vypnout síś, určit, co je v síti sdíleno atd. Základní informace o počítači - 15

16 Surfujte po Internetu! Pro procházení Internetu potřebujete program nazývaný internetový prohlížeč. Společnost Packard Bell pro vás vybrala internetový prohlížeč Windows Internet Explorer. Aplikace Internet Explorer umožňuje snazší a bezpečnější procházení Internetu. Jakmile bude k dispozici přístup k Internetu a budete připojeni, klepněte na zástupce Internet Explorer na ploše a přeneste se na novou úroveň procházení Internetu! Vlastnosti aplikace Internet Explorer Toto je úvodní stránka prohlížeče Internet Explorer. Zde je krátký popis některých klíčových vlastností vašeho nového prohlížeče: ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➊ ➋ ➍ 1. Odkaz na nabídku Nápověda: klepnutím otevřete nápovědu aplikace Internet Explorer. Tam můžete nalézt informace o aplikaci Internet Explorer a využít možnost Prohlídka aplikace Internet Explorer. Můžete také stisknout klávesu [F1] na klávesnici. 2. Zmenšení, maximalizace nebo zavření okna. 3. Panel Adresa: Zadejte internetovou adresu (např.: a stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Přejdete tak přímo na zadanou adresu. 4. Pole Okamžité hledání: Prohledejte Internet bez toho, abyste otevřeli stránku pro vyhledávání. Hledání lze přizpůsobit nastavením oblíbené vyhledávací služby. Službu můžete vybrat z rozevíracího seznamu. 5. Tlačítka Zpět a Vpřed: přechod o jednu stránku zpět nebo vpřed při procházení. 6. Záložky: Pomocí záložek v horní části okna prohlížeče můžete procházet více stránek v jednom okně prohlížeče a mezi jednotlivými stránkami přepínat. 7. Přehled záložek: Při zobrazení přehledu záložek můžete mezi otevřenými záložkami procházet klepnutím na jejich miniaturu. 8. Centrum oblíbených položek: Pouhými několika klepnutími můžete spravovat své oblíbené webové stránky, historii procházení a registrované informační kanály. 9. Informační kanály: automaticky poskytují informace z oblíbených webových stránek. Zvýrazněná ikona v panelu nástrojů oznamuje, že stránky nabízí kanál, ke kterému se můžete zaregistrovat, abyste obdrželi upozornění při aktualizaci obsahu. Váš prohlížeč dodává informace do centra oblíbených položek. Nyní si můžete přečíst zprávy, sportovní výsledky atd. jakmile budou zveřejněny. Varování: Aplikace Internet Explorer obsahuje Filtr útoků typu Phishing, který upozorňuje na možné a známé podvodné webové stránky a chrání před nimi (jde o stránky, které vypadají jako pravé, ale ve skutečnosti jsou určeny k získání vašich osobních údajů). Navštívíte-li stránku, u které existuje podezření, že jde o podvodnou stránku, panel Adresa se zvýrazní žlutě a současně se zobrazí zpráva s upozorněním Struná píruka s ešením problém

17 Google Desktop (volitelné) Google Desktop je bezplatná předinstalovaná aplikace, která umožňuje snadno vyhledávat v počítači Packard Bell a upravovat jeho nastavení. Google Desktop umožňuje fulltextové hledání v e- mailech, souborech, hudbě, fotografiích, diskuzích, navštívených webových stránkách atd. Díky umožnění vyhledávání v počítači poskytuje aplikace Google Desktop snadný přístup k informacím a není nutné ručně organizovat soubory. Google Desktop pomáhá také získávat nové informace z Internetu pomocí bočního panelu a modulů Google Gadgets, vizuálně zajímavých mini aplikací, které zobrazují informace například o nových ech, místní předpovědi počasí a personalizovaných zprávách. S aplikací Google Desktop získáte informace, které chcete, kdy chcete a přímo na ploše. Program spustíte klepnutím na ikonu hledání Google Desktop na ploše. Picasa (volitelné) V novém počítači Packard Bell je také nainstalován organizátor fotografií od společnosti Google, Picasa, díky kterému můžete snadno nalézt, upravit a sdílet digitální fotografie. Toto je software, který byste měli dostat s digitálním fotoaparátem. Při každém spuštění aplikace Picasa automaticky nalezne všechny fotografie (i ty, na které jste již zapomněli) a uspořádá je do vizuálních alb organizovaných podle data s názvy složek, které znáte. Přetahováním můžete vytvářet nová alba a pomocí popisků můžete vytvářet nové skupiny. Aplikace Picasa také usnadňuje pokročilé úpravy díky efektům a opravám, které lze provést jedním klepnutím. Aplikaci Picasa naleznete v seznamu nainstalovaných programů: práci zahájíte klepnutím na nabídku Start > Všechny programy, potom poklepáním na položku Picasa. Poznámka: Další informace o produktech společnosti Google naleznete na adrese Web Packard Bell Pro začátek můžete navštívit náš web (Klepněte na možnost Select your country (Vybrat zemi) v horní části stránky). Společnost Packard Bell se snaží poskytovat neustálou osobní podporu. Podporu ušitou na míru podle vašich potřeb naleznete v sekci Support (Podpora). My Product Identification (Identifikace produktu) rozpozná sériové číslo vašeho počítače a okamžitě vám poskytne všechny informace pro váš počítač! Oblast Diagnosis & Repair (Diagnóza a oprava) vám pomůže najít řešení v případě, že máte s počítačem problémy (není dostupné ve všech zemích). Pokud zadáte klíčová slova do pole Search (Hledat), najdete všechny články týkající se hledaných slov. V oblasti Downloads (Stahování) najdete všechny aktualizace ovladačů pro váš počítač, stejně jako opravy a upgrade programů a firmwaru. V části User Forum (Uživatelské fórum) se můžete podělit o své zkušenosti s ostatními uživateli produktů Packard Bell nebo si nechat poradit. Můžete také vyhledávat informace o produktech podle typu nebo kategorie, najít informace o záruce a kontaktní informace. Informace o nejnovějších technologiích nabízených společností Packard Bell naleznete v části Product Showroom (Předvedení produktů). V oblasti Shopping (Nakupování) najdete několika klepnutími nejbližší prodejnu nebo nejnovější produkty Packard Bell, které vám budou doručeny přímo domů. Základní informace o počítači - 17

18 Stránka je vaše brána do světa online aktivit a služeb: navštěvujte nás pravidelně, abyste měli nejnovější informace a nástroje ke stažení! POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU WINDOWS A SOFTWARU Uvítací centrum systému Windows Při prvním zapnutí počítače se otevře okno Uvítací centrum. Uvítací centrum vám představí nové funkce a nástroje systému Windows Vista. Uvítací centrum lze otevřít kdykoliv klepnutím na nabídku Start > Ovládací panely. Setup my PC Pro usnadnění prvního spuštění shromáždila společnost Packard Bell všechny potřebné kroky do jedné aplikace, která se nazývá Setup my PC. Aplikace Setup my PC se automaticky spustí při prvním spuštění počítače. Průvodce vám pomůže projít všechny kroky pro instalaci připojení k Internetu, antivirového softwaru, programů pro telefonování, her a aplikace nástroj pro zálohování dat pro obnovení a vytiskne kartu PC Identity Card. Jednoduše vyberte položky, které chcete nastavit a postupujte podle pokynů! Poznámka: Počet volitelných položek se může lišit v závislosti na modelu počítače a oblasti. Varování: I když nepoužijete nástroj Setup my PC, měli byste co nejdříve použít nástroj pro zálohování dat pro obnovení Struná píruka s ešením problém

19 Nástroj pro zálohování dat pro obnovení Packard Bell Nástroj pro zálohování dat pro obnovení (Recovery DVD Creator nebo Recovery Disk Creator) umožňuje vytvořit záložní kopii dat pro obnovení počítače uložených na pevném disku. Poznámka: S některými počítači jsou místo dat pro obnovení uložených na disku dodávány disky Recovery DVD. V tom případě není program Recovery DVD Creator nutný. Informace o používání disků Recovery DVD naleznete zde: strana 54. Program Recovery DVD Creator je k dispozici jen v počítačích se zapisovací jednotkou DVD. Pokud váš počítač nebyl původně vybaven zapisovací jednotkou DVD a nástroj Smart Restore nabízí možnost Create my Recovery disk (Vytvořit disk pro obnovení) namísto nástroje Recovery DVD Creator můžete data pro obnovení zkopírovat na externí pevný disk s rozhraním USB. Před použitím nástroje pro zálohování dat pro obnovení si pečlivě přečtěte tyto informace: Data pro obnovení obsahují všechny programy původně dodané s počítačem, včetně operačního systému. Nejsou dodávány samostatné disky se systémem Windows a nástroji od společnosti Microsoft. Disky Recovery DVD, které si vytvoříte, budou obsahovat pouze software, který byl nainstalován na počítači při výrobě. Vaše vlastní soubory a další software, který jste nainstalovali, se nezkopírují. Pro svůj počítač můžete vytvořit pouze jednu sadu disků Recovery DVD. Tato operace nějakou dobu trvá. Během procesu nevypínejte počítač ani nespouštějte žádné další programy. Pokud během tvorby disku pro obnovení dojde k výpadku energie, spusśte nástroj pro zálohování dat pro obnovení znovu při nejbližší příležitosti. Při vytváření disků DVD pro obnovení budete potřebovat toto: Minimálně jeden prázdný zapisovatelný disk DVD; nepoužívejte přepisovatelné disky DVD. Zapisovací software byl na váš počítač nainstalován společností Packard Bell. Popisovač CD pro označení disků. Nelepte na disky žádné štítky. Při vytváření disku pro obnovení budete potřebovat toto: Externí pevný disk s rozhraním USB minimálně s kapacitou 8 GB (přesné nároky na místo závisí na konfiguraci počítače). Některé externí disky proces obnovení nepodporují. Po vytvoření disku vždy zkontrolujte, zda je možné obnovení provést (viz strana 21). Vytvoření disku pro obnovení Chcete-li vytvořit disk pro obnovení, spusśte nástroj Smart Restore klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > Packard Bell Support > Smart Restore. Vyberte možnost disku pro obnovení (buď možnost Create my Recovery DVD (Vytvořit disk DVD pro obnovení), nebo možnost Create my recovery disk (Vytvořit disk pro obnovení)). Procesem vás provedou pokyny na obrazovce. Čtěte je pečlivě! Základní informace o počítači - 19

20 ➊ ➋ Klepnutím sem vytvoříte disk pro obnovení (buď na možnost Create my Recovery DVD (Vytvořit disk DVD pro obnovení), nebo na možnost Create my recovery disk (Vytvořit disk pro obnovení)). Vytváření disků DVD pro obnovení 1. Program vytváří v každé fázi vždy jeden disk. Počítadlo v levé dolní části okna zobrazuje celkový počet disků, které se mají vytvořit, a počet již vytvořených disků. Po ukončení operace program zkontroluje všechny disky na přítomnost chyb. 2. Označte disk jako Recovery DVD (Recovery DVD 1, 2 atd.). Pro popis disků použijte popisovač na disky CD. Nelepte na disky žádné štítky. 3. Uchovávejte disky Recovery DVD na bezpečném místě. Obsahují data pro obnovení stavu vašeho počítače. Potřebujete-li použít data pro obnovení, vyhledejte informace v části Packard Bell Recovery Program (strana 53) Struná píruka s ešením problém

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více