White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu"

Transkript

1 White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

2

3 Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz není bez rizik Komplexní přístup k bezpečnosti 2.1 Správa identit s rolemi a právy, bezpečnost koncového bodu a kontrola přístupů 2.2 Infrastruktura firmy a bezpečná komunikace v cloudu 2.3 IT systémy v datových centrech 2.4 Bezpečná komunikace v cloudu a správa služeb 2.5 Ochrana IT systémů na straně poskytovatele služeb 2.6 Bezpečnost datového centra 2.7 Organizace bezpečnosti a bezpečná správa 2.8 Správa služeb a dostupnost 2.9 Kontrakty, integrace procesů a migrace 2.10 Správa bezpečnosti a zranitelnosti 2.11 Bezpečnostní reporting a řízení událostí 2.12 Řízení požadavků a shody Závěr 4. Seznam obrázků 20 22

4 1. IT bezpečnost a cloud computing Analytici chrlí objemné studie o budoucnosti cloud computingu. Jejich nadšení však tlumí obavy o bezpečnost. V průzkumu britské společnosti pro výzkum trhu IT Quocirca¹ více než jedna třetina respondentů naznačila, že hlavním důvodem kategorického odmítání cloud computingu jsou otázky bezpečnosti. Obavy z rizik jsou pochopitelné, když uvážíme, že počet útoků na IT systémy prakticky den co den roste. Studie uveřejněná začátkem srpna 2012 společností McAfee odhalila, že neznámí útočníci během několika let pronikli do počítačových systémů nejméně 72 vládních institucí, organizací a firem ve 14 zemích. Alarmující zjištění předložil i Německý úřad na ochranu ústavy: roční škody způsobené evropské ekonomice elektronickou špionáží odhaduje zhruba na 250 miliard eur mnoho případů se však nepodaří odhalit, nebo nejsou hlášeny. Takováto zjištění jsou stále běžnější. Cloud computing je často obviňován v případech, kdy jsou pravou příčinou obecnější rizika ICT. Při přechodu na cloud je však třeba zaměřit pozornost na bezpečnost IT, ochranu dat a dostupnost. U řešení založených na cloudu totiž došlo k případům závažných ohrožení a vážných kybernetických útoků. Koncem července 2012 došlo například k výpadku, jenž postihl řadu cloudových služeb Amazonu. 25 miliónů zákazníků kvůli tomu nemělo celých 12 hodin přístup ke streamingové službě Netflix, a to i přesto, že je zálohována v dalších dvou datových centrech. Na vině byly nepříznivé povětrnostní podmínky na východě USA. Jednotliví hackeři a skupiny organizovaného zločinu využívají rostoucí měrou internet k útokům na specifické služby, k jejich manipulaci a vyřazení z provozu. V celosvětovém měřítku je každé dvě vteřiny vytvořen jeden nový exemplář malwaru. A evropské vlády hlásí denně 4 4 až 5 útoků hackerů na své sítě. IT systémy mají životní význam až pro 30 procent ekonomického výkonu průmyslových zemí. Podniky výrazně závisejí na IT, které podporuje jejich procesy i v případě, že je nekontroluje. Rostoucí počet a intenzitu kybernetických útoků tudíž nelze podceňovat. Na významu proto nabývá bezpečnost IT. 1)Next generation Datacentre Cycle II Cloud findings, quocirca Business and IT Analysis, April 2012: April202012%final.pdf 2) 16. a 30. června 2012 informoval zpravodajský portál o výpadcích proudu pro cloudovou nabídku Amazonu AWS (Amazon Web Seervices). Několik hodin byly off-line různé služby hostingované Amazonem.. html (German only) html (German only) 3) V dubnu 2011 pronikli počítačoví zločinci do sítě herní konzole Playstation firmy Sony. Získali přístup k datům více než 100 miliónů zákazníků, která byla poté prodána ilegálním fórům. Škoda způsobená společnosti Sony byla odhadnuta na 24 miliard dolarů. /meldung/angriff-auf-playstation-network-persoenliche-daten-von- Millionen-Kunden-gestohlen html(German only) 4) 9. května 2012 během 8. symposia o bezpečnosti informací Erich Schreiber, generální ředitel CIS ve Vídni citoval mezinárodní odhady odvětví ICT ve vídeňském Lázeňském salonu (Wiener Kursalon): Evropské vlády denně zaznamenávají 4-5 hackerských útoků. (German only)

5 Veřejný, hybridní, nebo privátní cloud Mezi nabízenými typy cloudového řešení je třeba rozlišovat. Nebezpečí spojované s veřejným nebo hybridním cloudem je v porovnání s privátním cloudem nesrovnatelně vyšší. Je proto třeba si uvědomovat potenciální hrozby a k jejich minimalizaci využívat veškerých dostupných prostředků. Mnohá rizika jsou známa z běžného outsourcingu. Znamená to, že data opouštějí firmu a uživatelé mají přístup k datům a k aplikacím přes sítě. Vyčleněné aplikace jsou provozovány v datových centrech poskytovatelů ICT služeb a jsou vystaveny obdobným rizikům jako v případě cloud computingu. Služby založené na cloud computingu však představují nové hrozby. Pokud jde o nabídky veřejného cloudu nemohou uživatelé přesně měřit stupeň bezpečnosti vyžadovaný poskytovatelem. Nemají konkrétní informace o způsobu jakým je služba dodávána a nejsou schopni prověřovat bezpečnostní mechanismy na místě v datových centrech, která jsou často rozptýlena po celém světě. Uživatelé mohou provádět jen omezené testy, setkávají se s potížemi při zajišťování svých specifických požadavků a často se obtížně vyrovnávají s právními předpisy spojenými s monitoringem. Znamená to, že firemní řízení rizik nemůže akceptovat služby veřejného cloudu, neboť nemůže přesně zjistit, analyzovat a vyhodnocovat rizika. Nejasnosti se často týkají toho, které systémy hostují data a aplikace, ve kterých datových centrech, a v jakých zemích. Uživatelé tak nemohou zajistit ani dokumentovat soulad s národní legislativou, firemní politikou a zvláštními požadavky odvětví. 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích Každá země má svůj vlastní přístup k bezpečnosti a ochraně dat. Mohou existovat rozdíly týkající se: Ochrany dat a s ní spojených zákonů Ochrany duševního vlastnictví a odpovídající legislativy Rizika zasahování vládních institucí jako nezjištěného přístupu či dohledu Zákazu nebo omezování používání technologií jako je šifrování Nedostatku kultury bezpečnosti Daňových předpisů Nejistotu zvyšuje hlavně skutečnost, že decentralizace, distribuce dat a používání progresivní technologie virtualizace představují nová rizika a zranitelnost. A tyto otázky jsou neodlučně spojovány s cloud computingem. Distribuce dat do datových center v různých lokalitách vytváří nové fyzické a logické přístupové body. Na tomto pozadí je velmi důležité vědět, jak poskytovatelé cloudových služeb chrání svá datová centra před neoprávněným přístupem a haváriemi. Služby dodávané různým uživatelům ve virtualizovaných prostředích sdílejí stejnou infrastrukturu. Rizika virtualizace však nejsou nová. Zavedení poskytovatelé s úspěchem používají prověřené virtualizační technologie na úrovni sítě a v datových centrech již desítky let. Tyto zkušenosti pomáhají vytvářet oprávněnou důvěru. 1.3 In-house provoz není bez rizika Firmy by se přes zmíněná rizika neměly domnívat, že je úroveň bezpečnosti cloud computingu nižší, neboť jejich vlastní zaměstnanci nemají vše pod kontrolou. Výzkumy ve skutečnosti nasvědčují, že služby založené na cloudu jsou často bezpečnější než vlastní IT. Odborníci z Německé národní iniciativy pro bezpečnost internetu (NIFIS) odhadují, že u více než poloviny porušení firemní bezpečnosti lze vystopovat vlastní personál. 5) Služby veřejného cloudu jsou potenciálně přístupné komukoliv. Privátní cloud je pro dedikované, známé firmy a provozuje se v souladu s dohodnutými úrovněmi bezpečnosti. Kombinace obou typů služeb je známa jako hybridní cloud. Globální studie o rizicích mobility provedená americkým ústavem Ponemon označuje za rostoucí ohrožení používání mobilních přístrojů. Další výzkum potvrzuje, že více než polovina vedoucích pracovníků IT v Německu považuje za další riziko rostoucí počet mobilních přístrojů a jejich používání pro soukromé účely na pracovišti. Stávající bezpečnostní mechanismy v mnoha případech nepomáhají bezmála třetina oslovených firem sdělila, že jsou zaměstnanci schopni metody jako hesla a uzamčené klávesnice přelstít.

6 2. K bezpečnosti je třeba přistupovat komplexně Pro minimalizaci vnějších i vnitřních rizik cloud computingu je k bezpečnosti ICT zapotřebí komplexního přístupu. Zahrnuje to zjišťování všech potenciálních hrozeb a zavádění strukturovaných ochranných mechanismů. To znamená zaměřit se na technologii. K výraznému snížení rizik cloud computingu musejí uživatelé i poskytovatelé brát v potaz technologii a procesy a implementovat odpovídající bezpečnostní mechanismus v různých oblastech. T-Systems vyvinul bezpečnostní technologii přesně pro tento účel. Zahrnuje 12 prvků, které by měl zvážit každý podnik s ohledem na bezpečnost svých dat a aplikací v (privátním) cloudu. 12 prvků cloud computingu, které je třeba brát v úvahu: 1. Správa identity, rolí a práv, bezpečnost a kontrola přístupů 2. Infrastruktura organizace 3. IT systémy v datových centrech 4. Bezpečná komunikace v cloudu a standardizace služeb 5. Ochrana IT systémů na straně poskytovatele služby 6. Bezpečnost datacentra 7. Organizace bezpečnosti a bezpečná administrace 8. Správa služby a dostupnost 9. Kontrakty, procesní integrace a migrace 10. Řízení bezpečnosti a zranitelnosti 11. Bezpečnostní výkaznictví a řízení událostí 12. Správa požadavků a shoda Topologie bezpečnosti cloud computingu Logon x7 Obr. 1.

7 Správa identit s rolemi a právy, bezpečnost koncového bodu a kontrola přístupů Nebezpečí neoprávněného přístupu Mají-li zaměstnanci přístup, mohou-li měnit či kopírovat kritické informace z obchodního hlediska, existuje vždy potenciál zneužití dat či manipulace se softwarem. Studie IDC z roku odhalila, že si polovina evropských podniků uvědomuje bezpečnostní hrozby představované personálem ať už stahují data, klepou na pochybné odkazy na sociálních sítích, nebo zacházejí nedbale s hesly a s přístupovými daty. Jednou skutečností je nedostatek patřičných mechanismů, druhou nedostatečné uvědomění zaměstnanců. Přestože většina podniků zná rizika, mnohé podle nich nepostupují. Identity management including roles and rights. Přístup k citlivým informacím však nemají jen vlastníci oprávnění. O proniknutí do IT systémů mohou usilovat také jednotlivci vně organizace a mohou tak vysávat data. Výsledek může být v obou případech katastrofální: jmenujme jen v krátkosti napadené ové účty, odcizená zákaznická data, podvodné používání informací o kreditních kartách. Aby tomu podniky zamezily, musejí ochraňovat své programy a regulovat přístup k přístrojům, softwaru, datům a odpovídajícím prostředím. Zásada potřeby vědět (The need-to-know principle) Nejprve je nutno uplatnit technické zabezpečení v souladu s přístupem potřeby vědět tzn., že zaměstnanci smějí přistupovat jen k datům a k softwaru, které potřebují pro vlastní práci. K určení rolí a přístupových oprávnění k aplikacím a datům lze používat přístupové systémy založené na úlohách (rolích). Zaměstnancům je přidělována digitální identita, která jasně určuje, které přístroje a jaký software smějí používat a jak. U cloudových služeb firmy často užívají zdvojený bezpečnostní mechanismus: nejprve kontrolují přístup ke cloudu samému, potom k samotné cloudové službě. V obou případech je absolutně nutná autentikace (bezpečná identifikace). V případě přístupu uživatele ke cloudu veřejnou sítí je zapotřebí ještě další ochrany. 1 Logon Vezměme si některé příklady: je-li jediným úkolem zaměstnance ukládat údaje do systému, neměl by být kupříkladu oprávněn kopírovat data do externího úložného přístroje. Obdobně pokud pro svoji práci nepotřebuje určitý balíček softwaru, neměl by mít příležitost tento software používat. Zaměstnancům by se také nemělo dovolovat svévolně instalovat programy nebo nástroje (byť jakkoli bezvýznamné). Zásadní význam má navíc prosazování bezpečnosti na přístrojové úrovni. Obr. 2. 6) (německy) 7) Hackeři využili zranitelnosti ve službě Yahoo! a získali přístup ke zhruba ovým adresám a k jednoduchým textovým heslům řady mailových poskytovatelů, včetně G-mail, Hotmail a GMX, jež byly poté uveřejněny on-line. (německy) 8) viz vysvětlivka č. 3 9) Počítačoví zločinci pronikli do systémů Citibank a odcizili data kreditních karet statisíců zákazníků. Ilegálním zatížením bankovních účtů nakonec získali 2,7 miliónu dolarů Kunden html (německy)

8 Minimální standardní opatření proto musejí zahrnovat: Řízení přístupu k přístrojům: automatické uzamykání Ochranu proti malwaru, sledování příchozích a odchozích dat Ochranu konfiguračních nastavení (nastavení BIOS, booting, autostart) Aktivní management bezpečnosti přístroje na pracovišti. Vedle výše uvedených bodů vyžadují mobilní přístroje další bezpečnostní vlastnosti jako dálkový výmaz (v případě ztráty), nebo šifrování včetně úložných datových médií. Ke zranitelnosti může docházet také v případě, kdy is zaměstnanci nebezpečí neuvědomují. O zajištění bezpečnosti proto rozhoduje především změna myšlení. Klíčovou úlohu při získávání pro firemní politiku bezpečnosti mají informační kampaně a školící programy. Personál musí porozumět otázkám a umět tak efektivně odhadovat rizika. Management musí přirozeně stanovit jasná pravidla vztahující se na každého, neboť jsou efektivní jen v případě, že zaměstnanci cítí potřebu aktivně zakročit a ohlašovat jakékoli přestupky. Prevence úniku dat Zaměstnanci mohou často vědomě či nevědomě vynášet data z firemní sítě do širého světa. Dojde-li k tomu, mohou být data ztracena nebo záměrně postoupena třetím stranám elektronickou poštou, mobilními přístroji, chytrými telefony nebo flash disky. Firmy však mohou svým zaměstnancům bránit v pořizování kopií nebo odesílání informací použitím vhodného softwaru proti úniku dat (Data Leakage Prevention DLP). Software DLP navíc zaznamenává jakékoli kopírování a určuje odpovědnost v případě ztráty dat. Významnou úlohu hraje i šifrování, neboť omezuje počet lidí, kteří mohou otevírat důvěrné složky. Firemní postupy mohou navíc jasně stanovit, že interní data musejí být před uložením na mobilní přístroje zaměstnanců šifrována. Dojde-li ke ztrátě či odcizení chytrého telefonu nebo laptopu nehrozí nebezpečí úniku dat.

9 Infrastruktura firmy a bezpečná komunikace v cloudu Přenos šifrovaných dat Základním rysem cloudových služeb je, že při přenosu mezi uživatelem a poskytovatelem nejsou data vystavena ohrožení, tzn., že spojení mezi koncovým přístrojem a datovým centrem je neprodyšné ať probíhá bezpečnou firemní sítí, veřejnou pevnou nebo veřejnou mobilní sítí. Předávají-li se data veřejnými sítěmi, jako internetem, musejí být zašifrována, aby se zamezilo přístupu neoprávněných stran a bylo zajištěno utajení a integrita. To platí i v případě, je-li lokalita uživatele (tzn. jeho síť) spojena s datacentrem poskytovatele internetem. Bezpečný vzdálený přístup může být prováděn pomocí VPN klienta 10 na uživatelově stolním počítači. Bezpečná komunikace do cloudu. Profesionální poskytovatelé nabízejí ohledně bezpečnosti kupříkladu standardizované nebo speciální zákaznické služby jako PKI (Public Key Infrastructure) 11, které umožňují bezpečný, ověřený a šifrovaný přenos dat z datových center pomocí širokopásmové sítě. Přístup ke cloudovým službám vlastní firemní sítí (intranet nebo LAN) umožňuje brána. Tato síť musí být rovněž chráněna implementací opatření jako je firewall a systémy detekce průniku (IDS/IPS) 12. Bezpečná správa vnitřní firemní sítě musí kromě toho zajistit, aby se do sítě mohly napojovat a do cloudových služeb vstupovat jen registrované stolní počítače. Zvýšení bezpečnosti pomocí MPLS-VPN Dodává-li poskytovatel cloudu také síťové komunikační služby zajišťují integrované mechanismy jako MPLS 13 přísné oddělení datových toků zasílaných různým uživatelům a službám. V rámci jedné sítě MPLS je datový provoz z různých zákaznických sítí přenášen současně dedikovanými virtuálními privátními sítěmi (VPN). Podle Německého spolkového úřadu pro bezpečnost informací (BSI) skýtají sítě MPLS-VPN dobrou základní ochranu, jež může být zesílena opatřeními jako jsou šifrované tunely IPSec, TLS/SSL či SSH. Poskytovatel ICT může také pro zákazníky vytvořit dedikované spoje mezi uživatelskou organizací a cloudovými službami v datovém centru. Tato strategie poskytuje nejvyšší úroveň ochrany, může však odrazovat organizace s velkým množstvím působišť. Před přechodem do cloudu musejí uživatelé důkladně vyhodnotit své požadavky. Pro aplikace s kritickým významem jsou nezbytné vyšší úrovně služeb: poskytovatelé musejí garantovat potřebnou šíři pásma a (nebo) doby odezvy. Poskytovatelé, kteří provozují vlastní síť, jsou v této souvislosti ve výhodě, jelikož mohou zajistit řízení kvality služby (QoS), včetně upřednostňování, vyrovnávání zatížení, úrovní služeb a, pokud je nutno, komprimace dat. Logon 2 Obr ) Virtual Private Network (VPN) je tunelová technologie umožňující zákazníkům vytvářet dedikovanou síť v rámci širší veřejné sítě. Znamená to, že různí uživatelé mohou sdílet jednu fyzickou síť, aniž by mohli prohlížet či měnit data ostatních. 11) PKI se týká technické a organizační infrastruktury, která vytváří, distribuuje a spravuje klíče a certifikáty. Klíče umožňují bezpečnou komunikaci mezi dvěma instancemi. 12) Technologie zjištění průniku jako domovní poplašné zařízení rozpoznává útoky proti klientům, serverům, nebo sítím a vyhlašuje poplach. Ochranné systémy proti průniku mají dodatečné funkce, které automaticky odvracejí nebo evidují útoky. 13) Technologie MPLS (multiprotocol label switching) spojuje síť zákazníka například s datovým centrem poskytovatele. Odděluje toky dat a zamezuje přenosu dat nesprávnému příjemci. Ke spojování zákazníků s cloudem mohou MPLS používat jen poskytovatelé, kteří nabízejí cloudové a síťové komunikační služby.

10 2.3 IT systémy v datových centrech Při používání cloudových řešení je v datacentrech zapotřebí dodatečných bezpečnostních opatření. Nejde však jen o implementaci mechanismů k zabezpečení systémů, aplikací a dat. Je třeba zvážit i další okolnost. Zatímco tradiční outsourcingoví poskytovatelé přidělují dedikované servery (někdy umístěné v oddělených prostorách) individuálním zákazníkům, je cloud computing založen jinak. Různí klienti, sdílející stejný hardware a software, vytváří zcela nové bezpečnostní požadavky. V žádném případě nesmí být jednomu uživateli umožněn přístup k datům jiného uživatele nebo zpochybnění integrity ICT systémů. Nastala by totiž velmi kritická situace, kdy by počítačoví zločinci mohli instalovat špionážní software či jiný malware, protože by to potenciálně mohlo ohrozit všechny uživatele tohoto cloudu. Virtuální oddělení uživatelů Poskytovatelé cloud computingu používají k oddělení zákazníků technologie virtualizace. Virtualizace se vztahuje nejen na computing jako takový, ale probíhá též na úrovni sítí v datovém centru, centrálních úložných systémech a v souvislosti s používáním dalších centrálních složek ICT pro správu systémů. K přísnému vzájemnému oddělení systémů se používá virtuálních lokálních sítí (Virtual local area networks VLAN) a firewallů. Brání jednomu uživateli v přístupu k serveru, aplikacím a datům jiného uživatele. Platí to pro jednotlivé fyzické servery (umístěné vedle sebe v datovém centru) i pro virtuální zákaznické servery, které běží na stejném fyzickém stroji. IT systémy v datových centrech. 3 Noví zákazníci dostávají svůj vlastní VLAN. Každý server má přesně tolik dedikovaných přístupových cest, jaký je počet zákazníků, kteří jej používají, a tyto cesty či sítě jsou navzájem zcela odděleny. Aplikace (jako SAP nebo Oracle), používané různými zákazníky, běží vedle sebe. Zákazníkův vlastní mnohostranný systém (kupř. SAP a CRM) však přitom může vzájemně komunikovat podle potřeby a předem stanovených pravidel. Izolace dat Data jsou v cloudu rovněž izolována v dedikovaných síťových úložných oblastech. Tyto oblasti se podobají pevným diskům a servery uživatele k nim přistupují sítí. Jsou propojeny tak, aby zákazníci měli přístup jen ke svým vlastním datům, jako by měli svůj vlastní dedikovaný disk. Data lze v případě potřeby zašifrovat, aby byla nečitelná pro neoprávněné osoby. Obr. 4.

11 Bezpečná komunikace v cloudu a správa služeb Otázkou, která stále vyvstává v souvislosti s cloudovými nabídkami, je zeměpisná poloha zpracování a ukládání dat. Regulatorní rámec (tzn. požadavky daňových orgánů, zákony o dodržování soukromí a audity) vyžaduje, aby byly podniky minimálně schopny s jistotou uvádět, ve které zemi jsou jejich data uložena. Bezpečná komunikace v cloudu. Daňové zákony v EU a v jiných zemích například dovolují finančním orgánům přístup k informacím relevantním pro daňové účely. K tomu však potřebují vědět, kde jsou data uložena. Zákony o soukromí jsou na druhé straně v různých zemích velmi odlišné. V mnoha oblastech světa je třeba přísně dodržovat předpisy zvláště při ukládání či zpracovávání údajů určitých osob. A v mnoha případech smějí být tyto údaje ukládány jen v domovské zemi uživatele cloudu. Soulad se zákony a postupy ohledně dodržování soukromí Vzhledem ke složitému právnímu prostředí je radno, aby firmy vyhledávaly cloudového poskytovatele, který ovládá znalost zákonů (i regionálních) ohledně dodržování soukromí a má odpovídající zdroje. To však může být rizikem u hráčů veřejného cloudu, neboť často rozmísťují mnoho datových center po různých světadílech a přidělují data různým lokalitám v závislosti na kapacitě v jakékoli dané době. V privátním cloudu lze zajišťovat soulad snáze, protože zákazníci mohou ve smlouvách o úrovních služeb určit, ve kterých zemích lze data zpracovávat a ukládat. 4 Cloudové aplikace lze distribuovat do různých datových center. Ale dostupnost, důvěrnost a integritu dat vyměňovaných prostřednictvím cloudových služeb a distribuovaných aplikací v cloudu musí být vždy zajištěna. Za tímto účelem byly vyvinuty speciální technologie, například k zajištění architektur pro služby (SOA). K vytváření záloh a zlepšování využití zdrojů však lze data přesouvat i z jednoho datového centra do druhého. IT služby musejí například vzájemně spolupůsobit, což znamená, že vyžadují výkonné internetové spojení a odkazy na jiné základní služby. Pohled do dodavatelských struktur cloudu Jsou-li cloudové služby poskládány do komplexní nabídky, není dodávka vždy snadnou záležitostí. I když jsou aplikace distribuovány, musejí jednotlivé složky cloudové služby vykazovat efektivní součinnost, aby byl zajištěn spolehlivý provoz. Zajištění efektivní dodávky a vzájemná součinnost vyžadují vývojářskou práci, které nemusí být sám operátor datového centra vždy schopen. Obr. 5. Složitější cloudové nabídky často zahrnují služby třetí strany. Takže přestože má zákazník smlouvu s poskytovatelem cloudu tento poskytovatel nedodává veškeré základní služby, nýbrž je nakupuje od třetích stran. Uživatelé tak přistupují k těmto službám buď prostřednictvím poskytovatele, nebo přímo třetí stranou. To ve skutečnosti znamená, že někteří poskytovatelé cloudu jsou pouhými dealery, kteří prodávají služby ve skutečnosti poskytované někým jiným. Uživatelské organizace by z tohoto důvodu měly trvat na možnosti náhledu do hodnotového řetězce poskytovatele. V kontraktu je třeba jasně specifikovat, jaké služby budou kým dodávány a kdo nese právní odpovědnost v případě jakýchkoli otázek. Zavedení poskytovatelé cloudu zaručují pevné bezpečnostní standardy, které působí jako záštita vůči rizikům, jež mohou nastat při začleňování služeb třetí strany.

12 2.5 Ochrana IT systémů na straně poskytovatele služeb Poskytovatel dodává ICT služby primárně z datového centra. V zařízení musejí být k zajištění správné úrovně bezpečnosti implementovány mechanismy, které chrání systémy, platformy a aplikace. Navíc musí existovat bezpečné spojení mezi zdroji IT uloženými v datovém centru a propojení s okolním světem. Pokud jde o požadavky bezpečnosti je cloud computing srovnatelný s konvenčními outsourcingovými modely. Ochrana IT systémů u poskytovatele služeb. Zjišťování průniků a prevence Firewallové systémy, které nemají zabudovánu funkčnost ochrany proti průniku, nemohou v dnešním světě zajistit dostatečný stupeň ochrany. Červi, trojští koně a hackeři se stali příliš mnohostrannými, rafinovanými a pokročilými. Pouhá ochrana IP adres a portů ponechává infrastrukturu na pospas různým rizikům. Zjistit a blokovat neoprávněný přístup k datům může řada technologií, jako jsou systémy k odhalování průniků a prevenci (IDS/IPS). Mohou zvláště skenovat data na výskyt malwaru a dokáží upozornit na jakékoli události, které naznačují útok. Řešení IDS i IPS automaticky odhalují nevhodný datový obsah nebo anomálie a odhalují útok. Firewally s hloubkovou kontrolou K zajištění efektivní ochrany síťových segmentů musejí poskytovatelé používat dvou druhů bezpečnostních úrovní. Potřebují jednak firewally, které provádějí aktuální kontrolu komunikace, portů a aplikací. Ale také firewally k hloubkové kontrole, které mohou skenovat protokoly o přenosu dat ohledně dobrých a závadných dotazů. Musí být zajištěna kontrola, i když jsou data zašifrována. Zjišťování malwaru nemá význam jen pro síťový provoz. Odpovídajícími bezpečnostními řešeními musejí být vybaveny také veškeré hostingované počítače, a to bez ohledu na to, zda tyto servery působí jako brána, poskytují ICT služby jako , nebo se používají pro jiné aplikace. 5 Další klíčové mechanismy zahrnují proxy servery a reverzní proxy, které filtrují a přeměňují příchozí a odchozí datový provoz, chrání citlivé informace, minimalizují zranitelná místa a přispívají k větší bezpečnosti ICT. Uživatelské organizace zároveň potřebují řešení, která podporují centrální ověřování uživatelských organizací a jednotlivých uživatelů. Obr. 6.

13 Bezpečnost datového centra Operátoři datového centra musejí nejen chránit prostředí IT ve svých zařízeních. Musejí též ochraňovat budovy a hardwarová aktiva, a to prostředky fyzických mechanismů a přístupových kontrol. Nejde prostě jen o technologii, nýbrž i o organizaci, procesy a lidi. DIN a TIA standardy Německá norma DIN EN 50600, která se právě vyvíjí, a americká norma TIA-942, definují nejlepší praktiky (best practices) pro design, uspořádání a výstavbu datových center. Norma DIN EN bude popisem klíčových parametrů vybavení a infrastruktury požadovaných pro zajištění efektivního provozu. Dále stanoví klasifikační systém založený na ústředních kritériích dostupnosti, provozní spolehlivosti a energetické efektivnosti pro celý předpokládaný životní cyklus zařízení. TIA-942 stanovuje požadavky na kabelovou infrastrukturu datového centra a jeho geografické umístění s ohledem na seizmickou činnost. Norma TIA-942 dělí zařízení do čtyř tříd dostupnosti od 9,.671 do 99,995 procenta. Bezpečnost datového centra. Datacentra musejí být postavena tak, aby budova odolala přírodním katastrofám, jako například bouřím, krupobití, potenciální fyzické sabotáži a ohni. Zařízení musí být vzdáleno od oblastí s výskytem bouří, záplav a zemětřesení. Kromě toho musí být zajištěno dobré dopravní spojení, ale musí být vzdáleno od letových koridorů. Musí být v blízkosti místních průmyslových zón, musí mít zajištěny dodávky vody a elektřiny, jakož i dostatečný odvod dešťové vody. Budova musí být exteriérově nenápadná, aby nepoutala nežádoucí pozornost. Klíčový význam mají hladký provoz a bezpečnost dat. Střežení obvodu a kontroly vozidel Ochrana datového centra zahrnuje bezpečné fyzické oplocení uzavírající celý objekt, který je tak pod trvalým dohledem a zábrany na komunikacích, která zamezují pohybu vozidel. Objekt musí mít dostatek prostoru ke kontrole vozidel a podporovat používání detektorů kovů. Budova musí být navíc pod vnitřním i vnějším videodohledem a záznamy musejí být uchovávány v souladu s odpovídajícími zákony o ochraně dat. Datové centrum by mělo mít zvláštní vchody pro příjem zboží a pro bezpečnou personální vrátnici. Veškeré příchozí a odchozí zboží musí být zaznamenáno a zadokumentováno. 4 6 Rozsáhlé kontroly personálu K odvracení útoků vnitřních a externích osob v datovém centru je zapotřebí zevrubných kontrol fyzického přístupu. Je nutno zajistit, aby do budovy měli přístup jen oprávnění zaměstnanci. Klíčovou vlastností jakéhokoli datového centra jsou tudíž turnikety, které umožňují jednotlivý vstup osob. Zaměstnanci, kteří chtějí vstoupit, musejí prokázat svoji totožnost a předložit oprávnění. Všichni návštěvníci se musí předem registrovat pomocí procesu bezpečné registrace, který je pečlivě dokumentován a vyžaduje od nich platný průkaz. Bezpečnostní personál musí mít přehled o přesném počtu lidí, kteří se kdykoli nacházejí v budově. Po zaznění poplašného signálu odpovídá i za evakuaci budovy ve stanovené době. K zajištění tohoto postupu je nutno provádět cvičení. Ve vnitřních zónách datového centra, kam má vstup jen pověřený personál, se v budoucnu bude stále více používat metod biometrického ověřování, jako jsou otisky prstů a scanování obličejů. Zvláštní zóny zvýšené bezpečnosti Přísné kontroly přístupu musí být prováděny po celé budově a do žádné místnosti nesmí vstupovat kdokoli. Musí být aplikována zásada menších privilegií a zvláště citlivá data musí být ukládána ve speciálně oddělených oblastech. 8 Obr. 7.

14 Může se tak dít například ve formě bezpečných klecí obsahujících hardware zákazníků, kteří chtějí mít odděleny své platformy od ostatních systémů v rámci datového centra. Klíčové systémy a vybavení pro vlastní ICT datového centra se zřizují dedikované, vysoce zabezpečené služební místnosti vybavené západkami. Subdodavatelé, pracovníci a další jednotlivci, kteří musejí do objektu vstupovat pravidelně podléhají zvláštním postupům a pravidlům. Přístup je například umožněn jen na vymezenou dobu. Tato informace je souhrnně zaznamenána v digitálních přístupových systémech. Příslušníci bezpečnostního týmu jsou jedinými lidmi, kteří mají přístup do všech místností datového centra. Zaměstnanci mohou vstupovat do místností s obzvláště citlivými daty nebo zařízením minimálně ve dvojici. 2.7 Organizace bezpečnosti a bezpečná administrace Lidský faktor hraje hlavní úlohu v bezpečnosti cloudových služeb pro zákazníky a je také výjimečně důležitou otázkou pro samotné poskytovatele služeb. Poskytovatelé z tohoto důvodu provozují dedikovaný systém informační bezpečnosti (ISMS). Je určen k tomu, aby se dostálo mezinárodní Organizace bezpečnosti a administrace. normě ISO/IEC a definuje procesy a pravidla pro efektivní řízení informační bezpečnosti. Poskytuje referenční model a nástroje pro plánování, implementaci, ověřování a úpravy informační bezpečnosti. Za ISMS odpovídá bezpečnostní tým. Tato skupina určuje postupy a sleduje shodu. Poskytovatelé cloudu též musejí vytvářet pravidla zaručující, že zaměstnanci plní požadavky kladené na bezpečnost, a určují kdo má přístup k jakým systémům a kdo zodpovídá za které úkoly vztahující se k provozu a bezpečnosti. Činnosti zahrnují: Přidělení odpovědností Stanovení a oddělení rolí a odpovědností Výběr (včetně zevrubných bezpečnostních kontrol) a registraci zaměstnanců Řízení, předávání znalostí a školení personálu plus jmenování personálu, podpis pracovní smlouvy a zajištění, aby byl začleněn do firemních procesů v oblasti lidských zdrojů. 7 Práva administrátora Administrace, správa složek počítačů a sítí musí být vysoce bezpečná. Správci mají obvykle zvláštní práva (privilegovaný uživatelský přístup), která musejí být plánována a řízena obzvláště pečlivě a pozorně. Spadají do tří kategorií: Management zaměstnanců Management identity správce Technologická infrastruktura pro správu a sledování (monitoring) Řízení identity správce zahrnuje přidělování digitálních totožností administrátorům. Tyto digitální totožnosti zahrnují jeden nebo více ověřovacích elementů (většinou běžně heslo s chytrou kartou s PINem) a role a přístupová oprávnění. Umožňuje to snadnou identifikaci těchto jednotlivců a přidělení zvláštních práv pro ně. Obr. 8. V prostředích dodávajících industrializované IT služby správci používají dedikovanou infrastrukturu. Zajišťuje to dodatečnou bezpečnost blokací přístupů nebo znemožněním provádění určitých funkcí (např. používáním tzv. jump serverů). Nedílnou součástí těchto infrastruktur je úzkostlivé monitorování bezpečnostních událostí a záznamů dat (protokolování).

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Správa a zabezpečení databáze

Správa a zabezpečení databáze Správa a zabezpečení K A P I T O L A 12 Témata kapitoly: Přehled Přehled V kapitole 4 jste se seznámili s fázemi životního cyklu vývoje databázových systémů. V této kapitole se budeme zabývat tím, jakou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár První elektronické oficiální vydání První oficiální verze slovníku

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD

Více