T-DOC INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU INSTRUMENTÁRIA ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VŠEMI PROCESY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-DOC INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU INSTRUMENTÁRIA ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VŠEMI PROCESY"

Transkript

1 T-DOC INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU INSTRUMENTÁRIA ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VŠEMI PROCESY

2 2 T-DOC MĚJTE VŠE POD KONTROLOU POSUŇTE VAŠE PROCESY NA ZCELA NOVOU ÚROVEŇ Mnoho nemocnic nemá dostatečný přehled o svém nástrojovém inventáři, což má za následek nejen nadměrné výdaje na pořizování nového, ale i mnohem závažnější riziko že bude nutné plánované operační zákroky odložit v důsledku pozdě dodaných nebo dokonce chybějících nástrojů. Se systémem T-DOC získáte plnou kontrolu nad vašimi nástroji! Systém T-DOC byl navržen tak, aby se dokázal účinně vypořádat se všemi aspekty řízení oběhu nástrojů a endoskopů. Jelikož vám systém T-DOC nabízí přehled o vašich nástrojích, endoskopech a souvisejícím materiálu v reálném čase, zároveň vám tím umožňuje optimalizovat investice a zajistit celkově vysokou úroveň kvality všech nemocničních procesů. Systém T-DOC společnosti Getinge je přední světové řešení pro řízení oběhu sterilního materiálu a jeho sledovatelnost. S bezmála 900 nainstalovanými systémy T-DOC ve více než 40 zemích po celém světě máme dostatek potřebných zkušeností k tomu, abychom vám pomohli dosahovat vašich cílů. Použijte systém T-DOC jako svůj základní stavební kámen pro řízení oběhu sterilního materiálu, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější na pacienta!

3 T-DOC 3 NABÍZÍME VÁM PŘÍLEŽITOST UŠETŘIT PENÍZE A ZÁROVEŇ ZLEPŠIT VAŠE PROCESY I ZKUŠENOST PACIENTA Mějte dokonalý přehled o veškerém sterilním materiálu Zaručujeme vám maximální sledovatelnost, neboť systém T-DOC zaznamenává údaje o nástrojích po celou dobu jejich životnosti a sleduje je v souvislosti se všemi procesy nebo úkony, jimiž prochází, i lidmi, s nimiž přichází do styku. Díky maximální dohledatelnosti vždy budete mít k dispozici řádně zdokumentované záznamy o tom, že byly dodrženy správné procesy a postupy. Navíc budete vždy vědět, kde se vaše nástroje nachází, když je budete potřebovat. Zajistěte vysokou kvalitu produkce Systém T-DOC nabízí celou řadu funkcí přispívajících k zajišťování kvality. Elektronické záznamy strojových procesů slouží jako důkaz o tom, že vaše nástroje prošly odpovídajícím zpracováním. Upozornění a dynamické seznamy pro balení materiálu pomáhají zaručit, že budou přesně dodrženy pracovní postupy. A jelikož se všichni uživatelé musí do systému T-DOC přihlásit, všechny jimi provedené úkony jsou zaznamenány a lze tak snadno identifikovat konkrétního uživatele. Dosáhněte úplného sdílení informací Systém T-DOC nabízí zabudovanou službu zasílání zpráv a audio komunikace pro zajištění plynulejšího předávání informací. Automaticky generovaná upozornění a okamžitá komunikace v systému T-DOC pomocí jediného kliknutí umožňuje uživatelům reagovat na nečekané situace téměř okamžitě. Jsou-li důležité informace doručeny ve správnou dobu, mohou pracovníci přijmout nezbytná nápravná opatření, jejichž cílem je optimalizovat sterilizační procesy i rychlost oběhu nástrojů. Zvyšte efektivitu a plánujte podle poptávky Systém T-DOC automatizuje procesy na oddělení sterilizace, čímž přispívá ke zvýšení produktivity. Na základě statistik objemu sterilizace a plánovaných operačních zákroků je vedení oddělení sterilizace schopno přesně naplánovat produkci podle poptávky a aktuálního využití a zredukovat tak počet zbytečně zpracovaných nástrojů. Operační sály mohou navíc objednávat nástroje podle dostupnosti, čímž předejdou možnosti, že by některé před zahájením operace chyběly. Kromě toho lze vyčíslit skutečné náklady na jednotlivé položky, proto je možné stanovit i přesnou cenu konkrétního ošetření nebo zákroku u pacienta. Zaveďte osvědčené postupy a zvyšte plynulost procesů Díky širokému výběru dostupných možností v oblasti výkazů a statistik systém T-DOC umožní zavést postupy založené na osvědčené praxi tedy nikoli na domněnkách, nýbrž na skutečných datech. Mějte lepší přehled o nástrojích a optimalizujte množství Systém T-DOC poskytuje oddělení sterilizace i operačním sálům přesný přehled o množství nástrojů, včetně statistik o jejich využití. Výsledkem je optimalizace množství nástrojů a výrazná úspora nákladů. Systém T-DOC zvýší vaši produktivitu a zároveň vám ušetří peníze. Můžeme si vyčíslit, jaká bude návratnost vaší investice do systému T-DOC.

4 4 T-DOC Systém T-DOC umožňuje zpracování instrumentária ve velkých objemech a přitom zaručuje jeho maximální sledovatelnost. Vzhledem k proměnlivým nárokům na služby je často potřeba provádět okamžité úpravy konfigurace našeho systému. V takových případech tým podpory systému T-DOC dokáže rychle zareagovat, aby zaručil minimální narušení provozu. Tato flexibilita je pro nás naprosto nedocenitelná. Stewart McAllister, oddělení IT podpory/správce oddělení centrální dekontaminace, Glasgow, Velká Británie T-DOC se stal nedílnou součástí pracovních procesů v rámci našeho oddělení centrální sterilizace. Naši lidé na něj spoléhají a připadá jim velmi uživatelsky přátelský. Kromě plné dohledatelnosti našich nástrojů nám umožňuje obsluhovat operační sály pomocí vozíků s předem připravenými sadami pro konkrétní zákroky. Na operačním sále také v systému T-DOC přiřazujeme výrobní čísla implantátů přímo do pacientských záznamů. Navíc máme dokonalý přehled o endoskopech z oddělení pro jejich čištění a sterilizaci. V současné době pracujeme na zavedení nových postupů pro evidenci úklidu operačních sálů a čištění jejich zdravotnických technologií v systému T-DOC. Je to velmi slibný projekt a pro naši nemocnici to znamená ohromné zlepšení v oblasti řízení kvality. Sandra Rasborg Wied, ředitelka oddělení sterilizace, Nemocnice v Gentofte, Dánsko T-DOC je ústředním systémem pro zajištění kvality na našem oddělení centrální sterilizace. Plným využitím možností, které systém T-DOC nabízí, se nám v naší nemocnici podařilo dostat pod kontrolu pracovní procesy i výkonnost veškerých sterilizačních provozů v rámci našich pěti operačních traktů (a jejich 32 operačních sálů). Nejenže jsme dosáhli zlepšení mnoha parametrů, čímž jsme se stali ještě spolehlivějšími pro naše zákazníky, ale podařilo se nám i zrušit noční směny na oddělení centrální sterilizace, což se pozitivně odrazilo na pracovním prostředí našich zaměstnanců i na finančních úsporách. Informativní přehledy ze systému T-DOC využíváme k vyhledávání problematických míst našich procesů. A s informacemi o jednotlivých procesech v reálném čase jsme navíc dokázali zredukovat papírové plánování a zvýšili pružnost všech pracovních postupů v oblasti logistiky. Bart van Oost, vedoucí oddělení zásobování/centrální sterilizace Lékařské centrum Erasmus, Rotterdam, Nizozemsko

5 T-DOC 5 OBJEVTE NEOMEZENÉ MOŽNOSTI T-DOC UMÍ MNOHEM VÍC NEŽ JEN SLEDOVAT Úplná dohledatelnost Systém T-DOC zaznamenává veškeré procesy, přístroje, pacienty, operační zákroky, lékaře atd., s nimiž nástroje od jejich zakoupení až do jejich vyřazení přichází do styku, a dokumentuje tak celou jejich historii. Tím vám umožňuje rychle a v přesném počtu stáhnout jakýkoli podezřelý materiál z příslušných oddělení. Dohledatelnost je zaručena prostřednictvím použitých čárových kódů anebo jiných technologií. Dokumentace přístrojových procesů v reálném čase Systém T-DOC lze přímo připojit k většině typů sterilizátorů a dezinfekčních myček a v reálném čase tak zaznamenávat důležitá data. Veškerá data jsou uložena do systému v elektronické podobě a mohou být zobrazena buď v grafickém formátu, nebo jako jednoduchý seznam. Výsledkem je, že máte okamžitě k dispozici údaje o výkonu zařízení pro účely zajištění případného servisu nebo údržby. Snadná, rychlá a okamžitá komunikace Systém T-DOC umožňuje manažerům i dalšímu personálu vytvářet a odesílat zprávy bez ohledu na to, kde se nachází anebo na jakém oddělení pracují. K dispozici je i audio komunikace, která pouhým kliknutím zajišťuje spojení mezi pracovními stanicemi T-DOC, jako například mezi pracovištěm pro příjem a setovacím pracovištěm anebo mezi oddělením sterilizace a operačními sály. Optimalizuje se tím výměna informací mezi oddělením sterilizace a dalšími odděleními. Pokročilé řízení zásob Systém T-DOC nabízí vyspělé nástroje pro řízení skladu materiálů, které zvyšují plynulost procesů objednávek i inventarizace. Mimo jiné budete mít úplný přehled o aktuálním stavu zásob, jejich hodnotě, dodaných položkách, nákupních požadavcích a budete moci využít automatizované procesy objednávání. Součástí je i zaznamenávání a správa výrobních čísel, čímž je zajištěna plná dohledatelnost implantátů k pacientům. Úplný přehled o opravách nástrojů Se servisní funkcí T-DOC získáte úplnou kontrolu nad všemi servisními zásahy a opravami a budete moci dohledat, které nástroje byly opraveny, jakým servisním střediskem a kdy, jakož i související postupy a náklady. Servisní středisko a oddělení sterilizace mohou vzájemně sdílet důležité informace, což přispěje k větší plynulosti průběhu oprav. Přednostní zpracování nástrojů Funkce zrychleného režimu nabízená systémem T-DOC umožňuje přednostní zpracování nástrojů v rámci celého výrobního cyklu. Znamená to, že takto označený nástroj bude automaticky zpracován přednostně před ostatními nástroji. V průběhu výrobního procesu je personál upozorněn na případné odchylky, čímž je zajištěno včasné dodání. Systém T-DOC navíc nabízí nástroje pro snazší vyčíslení a řízení nákladů na produkci zpracovávanou ve zrychleném režimu pro účely fakturace. Dohledatelnost jednotlivých nástrojů Ať už chcete sledovat všechny nástroje anebo jen ty nejdůležitější, systém T-DOC vám nabízí plnou dohledatelnost a kontrolu skutečného využití či údržby jednotlivých nástrojů. Systém T-DOC splní vaše požadavky, neboť je kompatibilní s celou řadou technologií používaných pro označování nástrojů.

6 6 T-DOC Flexibilní webový přístup do systému T-DOC Prostřednictvím webového prohlížeče mají do systému T-DOC přístup všechna nemocniční oddělení i externí pracoviště a mohou v něm prohledávat a sdílet informace. Pomocí nákupního košíku mohou snadno zadávat objednávky a vyhledávat různé informace, jako například o umístění konkrétního nástroje nebo výrobní záznamy, aniž by byly nuceny se přihlašovat jako správce. Funkce pro operační sály Systém T-DOC nabízí doplňkové funkce pro zásobování a operační sály, které pracují ruku v ruce. Poskytují nástroje, které podporují plynulost řízení provozu a usnadňují organizaci i vzájemné propojení lékařů, postupů, pacientů a nástrojů. Součástí jsou funkce zajišťující důsledné přepočítávání nástrojů na jednotlivých pracovištích v průběhu sterilizace, jakož i na operačních sálech před operačním zákrokem, během něho i po něm. Kromě toho lze podstatně zjednodušit proces objednávek, jelikož systém T-DOC při zadávání objednávky automaticky ověřuje, zda požadované nástroje budou ve stanoveném čase dodání k dispozici. Umožní vám tak zavést metody Just in Time a objednávky přizpůsobit specifickým požadavkům lékařů. Budete také moci vytvářet podrobné výkazy nebo zprávy, neboť díky systému budete mít k dispozici historická provozní data. Získejte kontrolu nad komplikovaným zpracováním endoskopů Systém T-DOC nabízí úplnou kontrolu nad složitými procesy manipulace i čištění endoskopů, neboť vám umožňuje zaznamenávat a monitorovat všechny důležité časové intervaly a lhůty od dezinfekce, sušení či přepravy až po samotné použití u pacienta. Může například automaticky upozornit pracovníky v případě, že některá časová lhůta bude překročena. Funkce pro správu endoskopů může být upravena na míru specifickým potřebám vaší nemocnice, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pacientů. Manažerské výkaznictví Se všemi daty uloženými v jediném centrálním zdroji v elektronické podobě vám systém T-DOC výrazně usnadní administrativu. Stejně snadno budete tato data moci využít k vytváření zpráv a výkazů a exportovat je do běžně používaných kancelářských programů, nebo si je plně přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Můžete vytvářet výkazy či zprávy zaměřené na takové oblasti, jako jsou: Doba oběhu Efektivita uživatelů Historie nástrojů Řízení zásob Podklady pro fakturaci (včetně oprav) Systém T-DOC umožňuje rychlý a snadný přístup k externím dokumentům a zároveň zachovává centralizované řízení sdílení informací. Systém lze připojit k některému ze zatavovacích strojů Getinge, které zajišťují plnou vysledovatelnost, řádné zdokumentování kriticky důležitých parametrů jednotlivých procesů a vytištění informací na sterilizační vaky. V okně s přehledem výroby si můžete prohlédnout specifické informace z jednoho nebo všech výrobních provozů. Součástí jsou i informace o stavu přístroje a seznam uživatelů pracujících na každém z výrobních pracovišť.

7 T-DOC 7 Dosáhněte plynulé integrace vašich informačních systémů Systém T-DOC byl navržen pro snadnou integraci s ostatními informačními systémy, jako např. jsou systémy pro plánování operací, řízení zásobování anebo účetní systémy, aby vám umožnil sdílet informace napříč odděleními a jednotkami. V zásadě to znamená, že si nemocnice může vytvořit jeden plynule integrovaný informační systém pokrývající veškeré provozy. Řízení více pracovišť Vedení může centrálně monitorovat a řídit výrobu na několika nezávislých pracovištích. Vysoce specializované a nákladné vybavení je možné sdílet mezi několika nemocnicemi a díky systému T-DOC lze vždy zjistit, kde se specifické nástroje v daném okamžiku právě nachází. Na základě osvědčených postupů nabízených systémem T-DOC tak dochází k optimalizaci výrobních procesů na všech pracovištích. Naším cílem je zbavit vaše pracovní postupy omezujících faktorů a dodat jim hybnou sílu pro zvyšování kvality, efektivity a bezpečnosti.

8 8 T-DOC OBJEVTE DYNAMIČNOST SYSTÉMU T-DOC: SEZNAMTE SE S PRINCIPY EFEKTIVNÍHO PRACOVNÍHO POSTUPU Řízení Zaznamenání šarží a procesů sterilizátoru Po schválení náplně je steri sterilního skladu. Kontrola setu, setování a kontrola kvality Jednotlivé nástroje jsou zaevidovány a přiřazeny k příslušným sterilizačním procesům. Případné rozdíly mezi zaznamenaným a požadovaným programem se zobrazí uživateli. Veškeré parametry procesu jsou zdokumentovány a uloženy. Systém T-DOC upozorní pracovníky, pokud některý z nástrojů anebo procesů vyžaduje propojení s indikátorem. Nástroje jsou spočítány, zkontrolovány a zabaleny. Každému předmětu je přiděleno jedinečné číslo, které se automaticky vytiskne na soupis obsahu sterilizačních sít a na štítky. Během sestavování složitých nástrojů lze jako pomůcku použít soupis obsahu síta, případně je možné zobrazit ilustrativní obrázky nebo videosekvence. Automaticky se mohou rovněž zobrazit zprávy, které upozorní uživatele na preventivní údržbu, nové nástroje nebo dobu použitelnosti. Balení Správa a řízení Pracovní stanice T-DOC umožňuje přístup k informacím o nástrojích, uživatelích, procesech a jejich správu. Veškeré úkony provedené v průběhu výrobního cyklu jsou zdokumentovány a příslušná data lze zpracovat formou výkazů, nebo zobrazit v přehledné podobě na obrazovce. Nástroje s vysokou prioritou mohou být zařazeny do zrychleného režimu, aby se zaručilo jejich přednostní zpracování bez narušení plynulosti oběhu v rámci celého výrobního procesu. Expedice Zaznamenání šarží a procesů myčky Vrácen nástroj Jednotlivé nástroje jsou zaevidovány a přiřazeny k příslušným mycím procesům. Případné rozdíly mezi zaznamenaným a požadovaným programem se zobrazí uživateli. Veškeré parametry procesu jsou zdokumentovány a uloženy. V zájmu zajištění kvality lze zaznamenat i mycí testy. Použité nástroje jsou vrácen ce, kde jsou přepočítány a n T-DOC upozorní pracovníky které dosáhly své maximáln nabízí ilustrativní obrázky ja táži, servisu a čistění.

9 T-DOC 9 zásob Objednávky prostřednictvím systému T-DOC lní materiál přemístěn do Před chirurgickým zákrokem jsou do systému T-DOC zadány objednávky nástrojů, implantátů a jednorázového zdravotnického materiálu. Po zjištění dostupnosti objednaných nástrojů a jejich místa uskladnění je možné připravit sety a vozíky pro včasné doručení před operací. Odesílání na oddělení Sterilní zóna Po objednání jsou požadované nástroje odeslány příslušnému oddělení. Naskenováním čárového kódu oddělení je do systému zaznamenán příjemce. Systém T-DOC upozorní pracovníky na případný nevyhovující stav sterilního materiálu. Přehled o stavu na operačních sálech í použitých ů Area Operační sál Postup po ukončení operace Nástroje je možné přepočítat před chirurgickým zákrokem, během něho i po něm. Použité nástroje, implantáty a jednorázový materiál lze přiřadit konkrétnímu pacientovi anebo je zaevidovat pod evidenčním číslem. Je tak možné zdokumentovat a uložit skutečné náklady na zákrok provedený u pacienta. Systém T-DOC upozorní pracovníky na případný nevyhovující stav sterilního materiálu. Po operaci jsou všechny nástroje přepočítány a zpracovány pro další použití nebo vráceny na oddělení sterilizace. y na oddělení sterilizaaskenovány. Systém na jakékoli nástroje, í doby životnosti. Také ko pomůcku při demon-

10 10 T-DOC NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI VÁM: PLNÝ SERVIS A PODPORA Špičkové služby Getinge vám nabízí důkladně propracovaná řešení v oblasti servisu a podpory, která vám umožní plně optimalizovat implementaci i následný provoz systému T-DOC. Jistotou pro vás navíc je prodloužená doba bezporuchovosti přístrojů a plynulý výrobní proces bez zbytečných přerušení při zachování fixních nákladů na údržbu. Naším cílem je poskytnout vám nejlepší možné podmínky pro úspěšné fungování systému T-DOC. Ve všech fázích implementace i výroby vám nabízíme širokou škálu špičkových služeb. Profesionální servis T-DOC vás provede úspěšnou implementací systému a po spuštění provozu budete moci využít celou řadu dalších výhod nabízených v rámci servisní smlouvy. Vybrat si můžete ze čtyř variant servisní podpory pro systém T-DOC: Servisní smlouva T-DOC Platinum Toto exkluzivní servisní řešení vám nabízí nepřetržitou servisní podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s nejkratší dobou odezvy, dvěma návštěvami ročně přímo na vašem pracovišti a hardwarovou podporou. Servisní smlouva T-DOC Gold Toto prémiové servisní řešení vám nabízí komplexní servisní podporu s velmi krátkou dobou odezvy, jednou návštěvou ročně přímo na vašem pracovišti a hardwarovou podporou. Flexibilní možnosti školení Školení vám umožní plně využít veškeré funkce systému T-DOC. Nabízíme školení personálu v různých formátech a s různými stupni náročnosti dle požadovaných znalostí. Mohou mít podobu standardního školení v učebnách společnosti Getinge nebo odborného dohledu a zácviku uživatelů i pracovníků oddělení IT přímo ve vašem zařízení. Nabízíme standardizovaná základní školení i kurzy pro pokročilé, jež jsou šité na míru vašim specifickým potřebám. Podělte se o své zkušenosti s dalšími uživateli systému T-DOC Getinge aktivně podporuje zakládání místních skupin uživatelů systému T-DOC, které již působí v několika zemích. Prostřednictvím těchto fór můžete nejen čerpat ze zkušeností jiných uživatelů, nýbrž i přicházet s nápady na budoucí vývoj systému. Nedílnou součástí této koncepce servisních služeb systému T-DOC je snadný přístup k lokálnímu zkušenému a dedikovanému týmu, který je podporován servisní centrálou. Servisní smlouva T-DOC Silver Toto vyspělé servisní řešení vám nabízí vysoký standard servisní podpory, včetně aktualizací, upgradů a roční kontroly stavu systému Servisní smlouva T-DOC Bronze Toto základní servisní řešení vám nabízí standardní a přitom cenově efektivní servisní podporu.

11 T-DOC 11 MYSLETE GLOBÁLNĚ, JEDNEJTE LOKÁLNĚ ŽÁDNÁ NEMOCNICE NENÍ STEJNÁ Systém T-DOC vám nabízí neomezené možnosti Společnost Getinge IT Solutions, která je součástí Getinge Group, je předním globálním poskytovatelem řešení pro řízení zásobování sterilním materiálem a jeho vysledovatelnost. Specializujeme se na vývoj a podporu IT řešení pro zdravotnictví. Díky 900 instalovaným systémům T-DOC ve více než 40 zemích po celém světě jsme dosáhli předního postavení v oboru. V průběhu let jsme získali rozsáhlé zkušenosti v našem odvětví. To vše se odráží v našem portfoliu produktů, které plně přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků. Modulární charakter portfolia produktů T-DOC umožňuje vytvářet vysoce škálovatelná řešení, která plně splňují nároky zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich velikost. Můžeme vám tak zaručit stejně konzistentní a jednotnou infrastrukturu i v případě, že váš systém T-DOC budete chtít rozšířit o dodatečné funkcionality, aby odpovídal vašim budoucím požadavkům. Systém T-DOC je nabízen prostřednictvím celosvětové sítě prodejních zastoupení a certifikovaných partnerů společnosti Getinge. Rádi vás kontaktujeme na vaše nebližší zastoupení Getinge. Kontaktujte nás na adrese Díky našim zkušenostem získaným po celém světě vám můžeme nabídnout řešení, které plně vyhoví vašim specifickým potřebám. Jste připraveni mít vše pod kontrolou?

12 Getinge Infection Control je přední světová společnost v oblasti řešení pro sterilizaci ve zdravotnictví. Naším cílem je poskytovat co nejvyšší kvalitu a bezpečnost při co nejnižších celkových nákladech. Nabízíme kompletní řešení zajišťující hladký průběh poskytování péče a snížení rizika kontaminace a pomáháme tak zvyšovat efektivitu zdravotní péče CZ Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Czech Republic s.r.o. Ringhofferova 1, Praha 5 CZECH REPUBLIC Phone: +42 (0) getinge.com/t-doc GETINGE GROUP je přední celosvětový poskytovatel vybavení a systémů, které přispívají ke zlepšení kvality a efektivity nákladů, vynaložených v rámci zdravotní péče a vědy o životě. Pracujeme pod třemi značkami ArjoHuntleigh, GETINGE a MAQUET. ArjoHuntleigh se zaměřuje na mobilitu pacientů a řešení pro léčbu zranění. GETINGE poskytuje řešení pro zvládání infekcí v rámci zdravotní péče a prevenci kontaminace v rámci vědy o životě. MAQUET se specializuje na řešení, terapie a produkty pro chirurgické zákroky, intervenční kardiologii a intenzivní péči.

T-DOC CYCLE ZÁZNAM PROCESOVÝCH DAT DIGITALIZUJTE ARCHIV CYKLŮ

T-DOC CYCLE ZÁZNAM PROCESOVÝCH DAT DIGITALIZUJTE ARCHIV CYKLŮ T-DOC CYCLE ZÁZNAM PROCESOVÝCH DAT DIGITALIZUJTE ARCHIV CYKLŮ 2 T-DOC Cycle ELEKTRONICKÁ DOKUMENTACE MONITORUJTE PARAMETRY CYKLŮ V REÁLNÉM ČASE V důsledku rostoucích požadavků se dokumentace sterilizačních

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

Udržujeme vaše podnikání. podnikání v pohybu! TomTom. Správa vozového parku ihned k použití. Let s drive business. www.tomtom.

Udržujeme vaše podnikání. podnikání v pohybu! TomTom. Správa vozového parku ihned k použití. Let s drive business. www.tomtom. www.tomtom.com/business TomTom Business Solutions Správa vozového parku ihned k použití Udržujeme vaše podnikání podnikání v pohybu! 20110509_WorkSmart_Sol_bro_CZ TomTom Business Solutions Oosterdoksstraat

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více