T-DOC INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU INSTRUMENTÁRIA ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VŠEMI PROCESY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-DOC INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU INSTRUMENTÁRIA ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VŠEMI PROCESY"

Transkript

1 T-DOC INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBĚHU INSTRUMENTÁRIA ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VŠEMI PROCESY

2 2 T-DOC MĚJTE VŠE POD KONTROLOU POSUŇTE VAŠE PROCESY NA ZCELA NOVOU ÚROVEŇ Mnoho nemocnic nemá dostatečný přehled o svém nástrojovém inventáři, což má za následek nejen nadměrné výdaje na pořizování nového, ale i mnohem závažnější riziko že bude nutné plánované operační zákroky odložit v důsledku pozdě dodaných nebo dokonce chybějících nástrojů. Se systémem T-DOC získáte plnou kontrolu nad vašimi nástroji! Systém T-DOC byl navržen tak, aby se dokázal účinně vypořádat se všemi aspekty řízení oběhu nástrojů a endoskopů. Jelikož vám systém T-DOC nabízí přehled o vašich nástrojích, endoskopech a souvisejícím materiálu v reálném čase, zároveň vám tím umožňuje optimalizovat investice a zajistit celkově vysokou úroveň kvality všech nemocničních procesů. Systém T-DOC společnosti Getinge je přední světové řešení pro řízení oběhu sterilního materiálu a jeho sledovatelnost. S bezmála 900 nainstalovanými systémy T-DOC ve více než 40 zemích po celém světě máme dostatek potřebných zkušeností k tomu, abychom vám pomohli dosahovat vašich cílů. Použijte systém T-DOC jako svůj základní stavební kámen pro řízení oběhu sterilního materiálu, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější na pacienta!

3 T-DOC 3 NABÍZÍME VÁM PŘÍLEŽITOST UŠETŘIT PENÍZE A ZÁROVEŇ ZLEPŠIT VAŠE PROCESY I ZKUŠENOST PACIENTA Mějte dokonalý přehled o veškerém sterilním materiálu Zaručujeme vám maximální sledovatelnost, neboť systém T-DOC zaznamenává údaje o nástrojích po celou dobu jejich životnosti a sleduje je v souvislosti se všemi procesy nebo úkony, jimiž prochází, i lidmi, s nimiž přichází do styku. Díky maximální dohledatelnosti vždy budete mít k dispozici řádně zdokumentované záznamy o tom, že byly dodrženy správné procesy a postupy. Navíc budete vždy vědět, kde se vaše nástroje nachází, když je budete potřebovat. Zajistěte vysokou kvalitu produkce Systém T-DOC nabízí celou řadu funkcí přispívajících k zajišťování kvality. Elektronické záznamy strojových procesů slouží jako důkaz o tom, že vaše nástroje prošly odpovídajícím zpracováním. Upozornění a dynamické seznamy pro balení materiálu pomáhají zaručit, že budou přesně dodrženy pracovní postupy. A jelikož se všichni uživatelé musí do systému T-DOC přihlásit, všechny jimi provedené úkony jsou zaznamenány a lze tak snadno identifikovat konkrétního uživatele. Dosáhněte úplného sdílení informací Systém T-DOC nabízí zabudovanou službu zasílání zpráv a audio komunikace pro zajištění plynulejšího předávání informací. Automaticky generovaná upozornění a okamžitá komunikace v systému T-DOC pomocí jediného kliknutí umožňuje uživatelům reagovat na nečekané situace téměř okamžitě. Jsou-li důležité informace doručeny ve správnou dobu, mohou pracovníci přijmout nezbytná nápravná opatření, jejichž cílem je optimalizovat sterilizační procesy i rychlost oběhu nástrojů. Zvyšte efektivitu a plánujte podle poptávky Systém T-DOC automatizuje procesy na oddělení sterilizace, čímž přispívá ke zvýšení produktivity. Na základě statistik objemu sterilizace a plánovaných operačních zákroků je vedení oddělení sterilizace schopno přesně naplánovat produkci podle poptávky a aktuálního využití a zredukovat tak počet zbytečně zpracovaných nástrojů. Operační sály mohou navíc objednávat nástroje podle dostupnosti, čímž předejdou možnosti, že by některé před zahájením operace chyběly. Kromě toho lze vyčíslit skutečné náklady na jednotlivé položky, proto je možné stanovit i přesnou cenu konkrétního ošetření nebo zákroku u pacienta. Zaveďte osvědčené postupy a zvyšte plynulost procesů Díky širokému výběru dostupných možností v oblasti výkazů a statistik systém T-DOC umožní zavést postupy založené na osvědčené praxi tedy nikoli na domněnkách, nýbrž na skutečných datech. Mějte lepší přehled o nástrojích a optimalizujte množství Systém T-DOC poskytuje oddělení sterilizace i operačním sálům přesný přehled o množství nástrojů, včetně statistik o jejich využití. Výsledkem je optimalizace množství nástrojů a výrazná úspora nákladů. Systém T-DOC zvýší vaši produktivitu a zároveň vám ušetří peníze. Můžeme si vyčíslit, jaká bude návratnost vaší investice do systému T-DOC.

4 4 T-DOC Systém T-DOC umožňuje zpracování instrumentária ve velkých objemech a přitom zaručuje jeho maximální sledovatelnost. Vzhledem k proměnlivým nárokům na služby je často potřeba provádět okamžité úpravy konfigurace našeho systému. V takových případech tým podpory systému T-DOC dokáže rychle zareagovat, aby zaručil minimální narušení provozu. Tato flexibilita je pro nás naprosto nedocenitelná. Stewart McAllister, oddělení IT podpory/správce oddělení centrální dekontaminace, Glasgow, Velká Británie T-DOC se stal nedílnou součástí pracovních procesů v rámci našeho oddělení centrální sterilizace. Naši lidé na něj spoléhají a připadá jim velmi uživatelsky přátelský. Kromě plné dohledatelnosti našich nástrojů nám umožňuje obsluhovat operační sály pomocí vozíků s předem připravenými sadami pro konkrétní zákroky. Na operačním sále také v systému T-DOC přiřazujeme výrobní čísla implantátů přímo do pacientských záznamů. Navíc máme dokonalý přehled o endoskopech z oddělení pro jejich čištění a sterilizaci. V současné době pracujeme na zavedení nových postupů pro evidenci úklidu operačních sálů a čištění jejich zdravotnických technologií v systému T-DOC. Je to velmi slibný projekt a pro naši nemocnici to znamená ohromné zlepšení v oblasti řízení kvality. Sandra Rasborg Wied, ředitelka oddělení sterilizace, Nemocnice v Gentofte, Dánsko T-DOC je ústředním systémem pro zajištění kvality na našem oddělení centrální sterilizace. Plným využitím možností, které systém T-DOC nabízí, se nám v naší nemocnici podařilo dostat pod kontrolu pracovní procesy i výkonnost veškerých sterilizačních provozů v rámci našich pěti operačních traktů (a jejich 32 operačních sálů). Nejenže jsme dosáhli zlepšení mnoha parametrů, čímž jsme se stali ještě spolehlivějšími pro naše zákazníky, ale podařilo se nám i zrušit noční směny na oddělení centrální sterilizace, což se pozitivně odrazilo na pracovním prostředí našich zaměstnanců i na finančních úsporách. Informativní přehledy ze systému T-DOC využíváme k vyhledávání problematických míst našich procesů. A s informacemi o jednotlivých procesech v reálném čase jsme navíc dokázali zredukovat papírové plánování a zvýšili pružnost všech pracovních postupů v oblasti logistiky. Bart van Oost, vedoucí oddělení zásobování/centrální sterilizace Lékařské centrum Erasmus, Rotterdam, Nizozemsko

5 T-DOC 5 OBJEVTE NEOMEZENÉ MOŽNOSTI T-DOC UMÍ MNOHEM VÍC NEŽ JEN SLEDOVAT Úplná dohledatelnost Systém T-DOC zaznamenává veškeré procesy, přístroje, pacienty, operační zákroky, lékaře atd., s nimiž nástroje od jejich zakoupení až do jejich vyřazení přichází do styku, a dokumentuje tak celou jejich historii. Tím vám umožňuje rychle a v přesném počtu stáhnout jakýkoli podezřelý materiál z příslušných oddělení. Dohledatelnost je zaručena prostřednictvím použitých čárových kódů anebo jiných technologií. Dokumentace přístrojových procesů v reálném čase Systém T-DOC lze přímo připojit k většině typů sterilizátorů a dezinfekčních myček a v reálném čase tak zaznamenávat důležitá data. Veškerá data jsou uložena do systému v elektronické podobě a mohou být zobrazena buď v grafickém formátu, nebo jako jednoduchý seznam. Výsledkem je, že máte okamžitě k dispozici údaje o výkonu zařízení pro účely zajištění případného servisu nebo údržby. Snadná, rychlá a okamžitá komunikace Systém T-DOC umožňuje manažerům i dalšímu personálu vytvářet a odesílat zprávy bez ohledu na to, kde se nachází anebo na jakém oddělení pracují. K dispozici je i audio komunikace, která pouhým kliknutím zajišťuje spojení mezi pracovními stanicemi T-DOC, jako například mezi pracovištěm pro příjem a setovacím pracovištěm anebo mezi oddělením sterilizace a operačními sály. Optimalizuje se tím výměna informací mezi oddělením sterilizace a dalšími odděleními. Pokročilé řízení zásob Systém T-DOC nabízí vyspělé nástroje pro řízení skladu materiálů, které zvyšují plynulost procesů objednávek i inventarizace. Mimo jiné budete mít úplný přehled o aktuálním stavu zásob, jejich hodnotě, dodaných položkách, nákupních požadavcích a budete moci využít automatizované procesy objednávání. Součástí je i zaznamenávání a správa výrobních čísel, čímž je zajištěna plná dohledatelnost implantátů k pacientům. Úplný přehled o opravách nástrojů Se servisní funkcí T-DOC získáte úplnou kontrolu nad všemi servisními zásahy a opravami a budete moci dohledat, které nástroje byly opraveny, jakým servisním střediskem a kdy, jakož i související postupy a náklady. Servisní středisko a oddělení sterilizace mohou vzájemně sdílet důležité informace, což přispěje k větší plynulosti průběhu oprav. Přednostní zpracování nástrojů Funkce zrychleného režimu nabízená systémem T-DOC umožňuje přednostní zpracování nástrojů v rámci celého výrobního cyklu. Znamená to, že takto označený nástroj bude automaticky zpracován přednostně před ostatními nástroji. V průběhu výrobního procesu je personál upozorněn na případné odchylky, čímž je zajištěno včasné dodání. Systém T-DOC navíc nabízí nástroje pro snazší vyčíslení a řízení nákladů na produkci zpracovávanou ve zrychleném režimu pro účely fakturace. Dohledatelnost jednotlivých nástrojů Ať už chcete sledovat všechny nástroje anebo jen ty nejdůležitější, systém T-DOC vám nabízí plnou dohledatelnost a kontrolu skutečného využití či údržby jednotlivých nástrojů. Systém T-DOC splní vaše požadavky, neboť je kompatibilní s celou řadou technologií používaných pro označování nástrojů.

6 6 T-DOC Flexibilní webový přístup do systému T-DOC Prostřednictvím webového prohlížeče mají do systému T-DOC přístup všechna nemocniční oddělení i externí pracoviště a mohou v něm prohledávat a sdílet informace. Pomocí nákupního košíku mohou snadno zadávat objednávky a vyhledávat různé informace, jako například o umístění konkrétního nástroje nebo výrobní záznamy, aniž by byly nuceny se přihlašovat jako správce. Funkce pro operační sály Systém T-DOC nabízí doplňkové funkce pro zásobování a operační sály, které pracují ruku v ruce. Poskytují nástroje, které podporují plynulost řízení provozu a usnadňují organizaci i vzájemné propojení lékařů, postupů, pacientů a nástrojů. Součástí jsou funkce zajišťující důsledné přepočítávání nástrojů na jednotlivých pracovištích v průběhu sterilizace, jakož i na operačních sálech před operačním zákrokem, během něho i po něm. Kromě toho lze podstatně zjednodušit proces objednávek, jelikož systém T-DOC při zadávání objednávky automaticky ověřuje, zda požadované nástroje budou ve stanoveném čase dodání k dispozici. Umožní vám tak zavést metody Just in Time a objednávky přizpůsobit specifickým požadavkům lékařů. Budete také moci vytvářet podrobné výkazy nebo zprávy, neboť díky systému budete mít k dispozici historická provozní data. Získejte kontrolu nad komplikovaným zpracováním endoskopů Systém T-DOC nabízí úplnou kontrolu nad složitými procesy manipulace i čištění endoskopů, neboť vám umožňuje zaznamenávat a monitorovat všechny důležité časové intervaly a lhůty od dezinfekce, sušení či přepravy až po samotné použití u pacienta. Může například automaticky upozornit pracovníky v případě, že některá časová lhůta bude překročena. Funkce pro správu endoskopů může být upravena na míru specifickým potřebám vaší nemocnice, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pacientů. Manažerské výkaznictví Se všemi daty uloženými v jediném centrálním zdroji v elektronické podobě vám systém T-DOC výrazně usnadní administrativu. Stejně snadno budete tato data moci využít k vytváření zpráv a výkazů a exportovat je do běžně používaných kancelářských programů, nebo si je plně přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Můžete vytvářet výkazy či zprávy zaměřené na takové oblasti, jako jsou: Doba oběhu Efektivita uživatelů Historie nástrojů Řízení zásob Podklady pro fakturaci (včetně oprav) Systém T-DOC umožňuje rychlý a snadný přístup k externím dokumentům a zároveň zachovává centralizované řízení sdílení informací. Systém lze připojit k některému ze zatavovacích strojů Getinge, které zajišťují plnou vysledovatelnost, řádné zdokumentování kriticky důležitých parametrů jednotlivých procesů a vytištění informací na sterilizační vaky. V okně s přehledem výroby si můžete prohlédnout specifické informace z jednoho nebo všech výrobních provozů. Součástí jsou i informace o stavu přístroje a seznam uživatelů pracujících na každém z výrobních pracovišť.

7 T-DOC 7 Dosáhněte plynulé integrace vašich informačních systémů Systém T-DOC byl navržen pro snadnou integraci s ostatními informačními systémy, jako např. jsou systémy pro plánování operací, řízení zásobování anebo účetní systémy, aby vám umožnil sdílet informace napříč odděleními a jednotkami. V zásadě to znamená, že si nemocnice může vytvořit jeden plynule integrovaný informační systém pokrývající veškeré provozy. Řízení více pracovišť Vedení může centrálně monitorovat a řídit výrobu na několika nezávislých pracovištích. Vysoce specializované a nákladné vybavení je možné sdílet mezi několika nemocnicemi a díky systému T-DOC lze vždy zjistit, kde se specifické nástroje v daném okamžiku právě nachází. Na základě osvědčených postupů nabízených systémem T-DOC tak dochází k optimalizaci výrobních procesů na všech pracovištích. Naším cílem je zbavit vaše pracovní postupy omezujících faktorů a dodat jim hybnou sílu pro zvyšování kvality, efektivity a bezpečnosti.

8 8 T-DOC OBJEVTE DYNAMIČNOST SYSTÉMU T-DOC: SEZNAMTE SE S PRINCIPY EFEKTIVNÍHO PRACOVNÍHO POSTUPU Řízení Zaznamenání šarží a procesů sterilizátoru Po schválení náplně je steri sterilního skladu. Kontrola setu, setování a kontrola kvality Jednotlivé nástroje jsou zaevidovány a přiřazeny k příslušným sterilizačním procesům. Případné rozdíly mezi zaznamenaným a požadovaným programem se zobrazí uživateli. Veškeré parametry procesu jsou zdokumentovány a uloženy. Systém T-DOC upozorní pracovníky, pokud některý z nástrojů anebo procesů vyžaduje propojení s indikátorem. Nástroje jsou spočítány, zkontrolovány a zabaleny. Každému předmětu je přiděleno jedinečné číslo, které se automaticky vytiskne na soupis obsahu sterilizačních sít a na štítky. Během sestavování složitých nástrojů lze jako pomůcku použít soupis obsahu síta, případně je možné zobrazit ilustrativní obrázky nebo videosekvence. Automaticky se mohou rovněž zobrazit zprávy, které upozorní uživatele na preventivní údržbu, nové nástroje nebo dobu použitelnosti. Balení Správa a řízení Pracovní stanice T-DOC umožňuje přístup k informacím o nástrojích, uživatelích, procesech a jejich správu. Veškeré úkony provedené v průběhu výrobního cyklu jsou zdokumentovány a příslušná data lze zpracovat formou výkazů, nebo zobrazit v přehledné podobě na obrazovce. Nástroje s vysokou prioritou mohou být zařazeny do zrychleného režimu, aby se zaručilo jejich přednostní zpracování bez narušení plynulosti oběhu v rámci celého výrobního procesu. Expedice Zaznamenání šarží a procesů myčky Vrácen nástroj Jednotlivé nástroje jsou zaevidovány a přiřazeny k příslušným mycím procesům. Případné rozdíly mezi zaznamenaným a požadovaným programem se zobrazí uživateli. Veškeré parametry procesu jsou zdokumentovány a uloženy. V zájmu zajištění kvality lze zaznamenat i mycí testy. Použité nástroje jsou vrácen ce, kde jsou přepočítány a n T-DOC upozorní pracovníky které dosáhly své maximáln nabízí ilustrativní obrázky ja táži, servisu a čistění.

9 T-DOC 9 zásob Objednávky prostřednictvím systému T-DOC lní materiál přemístěn do Před chirurgickým zákrokem jsou do systému T-DOC zadány objednávky nástrojů, implantátů a jednorázového zdravotnického materiálu. Po zjištění dostupnosti objednaných nástrojů a jejich místa uskladnění je možné připravit sety a vozíky pro včasné doručení před operací. Odesílání na oddělení Sterilní zóna Po objednání jsou požadované nástroje odeslány příslušnému oddělení. Naskenováním čárového kódu oddělení je do systému zaznamenán příjemce. Systém T-DOC upozorní pracovníky na případný nevyhovující stav sterilního materiálu. Přehled o stavu na operačních sálech í použitých ů Area Operační sál Postup po ukončení operace Nástroje je možné přepočítat před chirurgickým zákrokem, během něho i po něm. Použité nástroje, implantáty a jednorázový materiál lze přiřadit konkrétnímu pacientovi anebo je zaevidovat pod evidenčním číslem. Je tak možné zdokumentovat a uložit skutečné náklady na zákrok provedený u pacienta. Systém T-DOC upozorní pracovníky na případný nevyhovující stav sterilního materiálu. Po operaci jsou všechny nástroje přepočítány a zpracovány pro další použití nebo vráceny na oddělení sterilizace. y na oddělení sterilizaaskenovány. Systém na jakékoli nástroje, í doby životnosti. Také ko pomůcku při demon-

10 10 T-DOC NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI VÁM: PLNÝ SERVIS A PODPORA Špičkové služby Getinge vám nabízí důkladně propracovaná řešení v oblasti servisu a podpory, která vám umožní plně optimalizovat implementaci i následný provoz systému T-DOC. Jistotou pro vás navíc je prodloužená doba bezporuchovosti přístrojů a plynulý výrobní proces bez zbytečných přerušení při zachování fixních nákladů na údržbu. Naším cílem je poskytnout vám nejlepší možné podmínky pro úspěšné fungování systému T-DOC. Ve všech fázích implementace i výroby vám nabízíme širokou škálu špičkových služeb. Profesionální servis T-DOC vás provede úspěšnou implementací systému a po spuštění provozu budete moci využít celou řadu dalších výhod nabízených v rámci servisní smlouvy. Vybrat si můžete ze čtyř variant servisní podpory pro systém T-DOC: Servisní smlouva T-DOC Platinum Toto exkluzivní servisní řešení vám nabízí nepřetržitou servisní podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s nejkratší dobou odezvy, dvěma návštěvami ročně přímo na vašem pracovišti a hardwarovou podporou. Servisní smlouva T-DOC Gold Toto prémiové servisní řešení vám nabízí komplexní servisní podporu s velmi krátkou dobou odezvy, jednou návštěvou ročně přímo na vašem pracovišti a hardwarovou podporou. Flexibilní možnosti školení Školení vám umožní plně využít veškeré funkce systému T-DOC. Nabízíme školení personálu v různých formátech a s různými stupni náročnosti dle požadovaných znalostí. Mohou mít podobu standardního školení v učebnách společnosti Getinge nebo odborného dohledu a zácviku uživatelů i pracovníků oddělení IT přímo ve vašem zařízení. Nabízíme standardizovaná základní školení i kurzy pro pokročilé, jež jsou šité na míru vašim specifickým potřebám. Podělte se o své zkušenosti s dalšími uživateli systému T-DOC Getinge aktivně podporuje zakládání místních skupin uživatelů systému T-DOC, které již působí v několika zemích. Prostřednictvím těchto fór můžete nejen čerpat ze zkušeností jiných uživatelů, nýbrž i přicházet s nápady na budoucí vývoj systému. Nedílnou součástí této koncepce servisních služeb systému T-DOC je snadný přístup k lokálnímu zkušenému a dedikovanému týmu, který je podporován servisní centrálou. Servisní smlouva T-DOC Silver Toto vyspělé servisní řešení vám nabízí vysoký standard servisní podpory, včetně aktualizací, upgradů a roční kontroly stavu systému Servisní smlouva T-DOC Bronze Toto základní servisní řešení vám nabízí standardní a přitom cenově efektivní servisní podporu.

11 T-DOC 11 MYSLETE GLOBÁLNĚ, JEDNEJTE LOKÁLNĚ ŽÁDNÁ NEMOCNICE NENÍ STEJNÁ Systém T-DOC vám nabízí neomezené možnosti Společnost Getinge IT Solutions, která je součástí Getinge Group, je předním globálním poskytovatelem řešení pro řízení zásobování sterilním materiálem a jeho vysledovatelnost. Specializujeme se na vývoj a podporu IT řešení pro zdravotnictví. Díky 900 instalovaným systémům T-DOC ve více než 40 zemích po celém světě jsme dosáhli předního postavení v oboru. V průběhu let jsme získali rozsáhlé zkušenosti v našem odvětví. To vše se odráží v našem portfoliu produktů, které plně přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků. Modulární charakter portfolia produktů T-DOC umožňuje vytvářet vysoce škálovatelná řešení, která plně splňují nároky zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich velikost. Můžeme vám tak zaručit stejně konzistentní a jednotnou infrastrukturu i v případě, že váš systém T-DOC budete chtít rozšířit o dodatečné funkcionality, aby odpovídal vašim budoucím požadavkům. Systém T-DOC je nabízen prostřednictvím celosvětové sítě prodejních zastoupení a certifikovaných partnerů společnosti Getinge. Rádi vás kontaktujeme na vaše nebližší zastoupení Getinge. Kontaktujte nás na adrese Díky našim zkušenostem získaným po celém světě vám můžeme nabídnout řešení, které plně vyhoví vašim specifickým potřebám. Jste připraveni mít vše pod kontrolou?

12 Getinge Infection Control je přední světová společnost v oblasti řešení pro sterilizaci ve zdravotnictví. Naším cílem je poskytovat co nejvyšší kvalitu a bezpečnost při co nejnižších celkových nákladech. Nabízíme kompletní řešení zajišťující hladký průběh poskytování péče a snížení rizika kontaminace a pomáháme tak zvyšovat efektivitu zdravotní péče CZ Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Czech Republic s.r.o. Ringhofferova 1, Praha 5 CZECH REPUBLIC Phone: +42 (0) getinge.com/t-doc GETINGE GROUP je přední celosvětový poskytovatel vybavení a systémů, které přispívají ke zlepšení kvality a efektivity nákladů, vynaložených v rámci zdravotní péče a vědy o životě. Pracujeme pod třemi značkami ArjoHuntleigh, GETINGE a MAQUET. ArjoHuntleigh se zaměřuje na mobilitu pacientů a řešení pro léčbu zranění. GETINGE poskytuje řešení pro zvládání infekcí v rámci zdravotní péče a prevenci kontaminace v rámci vědy o životě. MAQUET se specializuje na řešení, terapie a produkty pro chirurgické zákroky, intervenční kardiologii a intenzivní péči.

T-DOC ENDOTRACE ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VAŠIMI ENDOSKOPY

T-DOC ENDOTRACE ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VAŠIMI ENDOSKOPY T-DOC ENDOTRACE ZÍSKEJTE KONTROLU NAD VAŠIMI ENDOSKOPY 2 T-DOC EndoTrace DOSÁHNĚTE NOVÉ ÚROVNĚ EFEKTIVITY A KONTROLY Nekonzistentní pracovní procesy při dezinfekci a sterilizaci endoskopické techniky mohou

Více

T-DOC CYCLE ZÁZNAM PROCESOVÝCH DAT DIGITALIZUJTE ARCHIV CYKLŮ

T-DOC CYCLE ZÁZNAM PROCESOVÝCH DAT DIGITALIZUJTE ARCHIV CYKLŮ T-DOC CYCLE ZÁZNAM PROCESOVÝCH DAT DIGITALIZUJTE ARCHIV CYKLŮ 2 T-DOC Cycle ELEKTRONICKÁ DOKUMENTACE MONITORUJTE PARAMETRY CYKLŮ V REÁLNÉM ČASE V důsledku rostoucích požadavků se dokumentace sterilizačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 5899/2015-ÚVN V Praze dne: 4.9.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Getinge 46 DeZinfekční myčky. Always with you

Getinge 46 DeZinfekční myčky. Always with you Getinge 46 DeZinfekční myčky Always with you Jaké objemy potřebujete umýt a dezinfikovat? Jaké druhy a tvary? Modelová řada Getinge 46 nabízí přístroje a příslušenství, které dokonale vyhoví Vašim potřebám.

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

GETINGE ŘADA K STOLNÍ STERILIZÁTORY. Always with you

GETINGE ŘADA K STOLNÍ STERILIZÁTORY. Always with you GETINGE ŘADA K STOLNÍ STERILIZÁTORY Always with you VYSOKORYCHLOSTNÍ STERILIZACE MAXIMÁLNÍ KAPACITA A VÝKON Sterilizátory Getinge řady K jsou výjimečně rychlé velkokapacitní stolní modely. Za pouhých 25

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů MUDr. Eva Míčková Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů Změny stereotypů a chování populace Zvyšování standardů kvality poskytované

Více

D-32414-2011. Můžete s námi počítat

D-32414-2011. Můžete s námi počítat D-32414-2011 Můžete s námi počítat DrägerService 02 Dobré služby jsou dobrá hodnota. Nepochybn. D-32432-2011 D-32436-2011 D-32417-2011 Investice do nového přístroje by se vždy měla vyplatit. Hlavně proto,

Více

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete:

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: netauto komplexní informační systém pro autobazary Hlavní pohled na systém netauto netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: mít dokonalý přehled o vykoupených

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK

Představení pracoviště Centrální sterilizace. M. Šilhanová OCSS FN HK Představení pracoviště Centrální sterilizace M. Šilhanová OCSS FN HK OCSS je samostatné oddělení v rámci FN HK Ve vedení jsou vedoucí lékař a vrchní sestra CS je rozdělena na 3 samostatná pracoviště: -

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

Náš tým je vám vždy k dispozici bez ohledu na to zda jste malá či velká firma.

Náš tým je vám vždy k dispozici bez ohledu na to zda jste malá či velká firma. United Arab Emirates Turkey United Kingdom Ukraine Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Switzerland Estonia Sweden Finland Spain France Slovenia Slovakia Russia Russia Germany Romania

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11 SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz KERNUN CLEAR WEB Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012 Trusted Network Solutions, a.s. Producent Kernun Společnost TNS patří mezi přední české IT

Více

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou STROPNÍ STATIVY...kvalita provìøená medicínou Systémy stropních stativů od společnosti TRUMPF Flexibilita a svoboda designu Optimální využití prostoru a individuální poziční nastavitelnost zařízení to

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

NEDÁ BAKTERIÍM ŠANCI

NEDÁ BAKTERIÍM ŠANCI NEDÁ BAKTERIÍM Autorizovaný distributor : UNIPRO-ALPHA C.S.,spol. s r.o. www.unipro-alpha.com Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 tel.: 283 852 301, 777 162 537 e-mail:info@unipro-alpha.com METEKA CHRÁNÍ PROTI

Více

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení!

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení! O nás Společnost abix, s.r.o. Slovenská republika byla založena v roce 2006 a předmětem jejího podnikání je výroba a prodej spotřebního materiálu pro tisková zařízení. Dnes patří společnost k předním výrobcům

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

Elektronické objednávání B. Braun. Nejrychlejší cesta k našim produktům

Elektronické objednávání B. Braun. Nejrychlejší cesta k našim produktům Elektronické objednávání B. Braun Nejrychlejší cesta k našim produktům Elektronické objednávání B. Braun Elektronická komunikace je trendem dnešní rychlé moderní doby. Každý z nás využívá e-mail, odesílá

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Úvod Od základní aplikace až po komplexní skladový management: Vše vám obstaráme! Vychystávání zboží s maximální efektivitou LogiSoft BASIC Die einfache

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích?

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích? Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika CompuGroup Medical Česká republika JAN HLAVÁČEK Ředitel divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více