VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby

4

5 Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o Seznam vedoucích zaměstnanců k Personální oblast Management kvality Zdravotnická oddělení Chirurgické oddělení Centrální operační sály (COS) Gynekologicko-porodnické oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení Ortopedické oddělení Interní oddělení Dětské oddělení Radiologické oddělení Oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení (OKL-TO) Oddělení léčebné rehabilitace Patologicko-anatomické oddělení Samostatné ambulance Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami Ekonomická oblast Investiční rozvoj v roce Hospodářsko-technická oblast Poděkování sponzorům Poděkování pacientům Seznam použitých zkratek NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 2012 V rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala společnost In occasion of the CZECH TOP 100 evaluation the company Nemocnice Boskovice s.r.o ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice has gained rating evaluation CEKIA Stability Award and is among the most stable companies in the Czech Republic Martin Coufal předseda představenstva ČEKIA člen skupiny Bisnode Business Information Group chairman of the board of directors of ČEKIA member of the Bisnode Business Information Group Jan Struž předseda Sdružení CZECH TOP 100 chairman of CZECH TOP 100 association 4 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

7 Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, rok 2012 jsme všichni očekávali s jistou dávkou nejistoty a nervozity, protože nás čekala zásadní změna v oblasti hrazení zdravotní péče, kterou nám připravila nová úhradová vyhláška, orientovaná na tzv. systém DRG. Současně jsme věděli, že obdobím, se kterým budeme srovnáváni stran výkonnosti naší nemocnice, a za které budeme hodnoceni, bude rok 2010, který byl pro nás velice úspěšným. Asi každý z nás si kladl otázku, zda naplníme v oblasti výkonnosti nemocnice právě tento rok a zajistíme si tak dobrou startovací pozici pro roky následující. V průběhu roku se nejen management, ale také všichni zaměstnanci nemocnice přesvědčili, že původní obavy byly na místě. Nová úhradová vyhláška byla vůči nám nekompromisní a my všichni jsme museli velmi intenzivně pracovat na tom, abychom si zajistili naše místo na slunci. V průběhu roku jsme společně reagovali na všechny změny, které se v našem okolí udály, a mohu říci, že to nebylo vždy snadné. Asi nejvíce o tom mohou říci naši kolegové z řad primářů a vrchních sester, kteří byli pod drobnohledem vedení nemocnice a byli neustále směřováni k dosahování met, které pro nás byly existenčně důležité. Nyní, při bilancování roku 2012 mohu konstatovat, že všichni zaměstnanci, od vedení nemocnice, přes primáře, lékaře, sestry, sanitáře, techniky, zaměstnance stravovacího provozu, pradleny či uklízečky svoji práci odvedli natolik svědomitě, že naše nemocnice naplnila očekávání svého majitele Města Boskovice a udržela své hospodaření v kladných číslech při zachování svých povinností vůči okolním partnerům. Kýžený efekt jsme dosáhli nejenom díky naší intenzivní práci, ale také díky včasnému a cílenému načasování vnitropodnikové fúze s naší nemocniční lékárnou BH Agapé s.r.o., kterou jsme v průběhu roku 2012 plně začlenili do struktury Nemocnice Boskovice s.r.o. Tento proces byl nesmírně administrativně náročný a jeho úspěšné završení bylo dáno velmi precizní prací zaměstnanců lékárny BH Agapé s.r.o., ekonomického oddělení naší nemocnice a právní kanceláře Paroulek & spol. Nemohu dále cíleně nepoděkovat všem zaměstnancům Oddělení klinických laboratoří a Patologicko-anatomickému oddělení, díky kterým se podařilo úspěšně zvládnout akreditační řízení, na jehož konci bylo úspěšné splnění podmínek pro získání certifikátu ČSN EN ISO 15189:2007. I přes všechna úskalí jsme také pro rok 2012 opět získali prestižní ocenění Čekia Stability Award 2012 s nejvyšší známkou AAA. Kolegyně a kolegové, děkuji Vám všem za práci, kterou jste vykonali pro naši nemocnici a přeji nám hodně sil do roku 2013, který bude, dle mého názoru, opět velmi náročný, ne-li náročnější než léta předcházející. MUDr. Rostislav Verner Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 Organizační schéma 6 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

9 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 Seznam vedoucích zaměstnanců k MUDr. Rostislav Verner Ing. Jolana Vinická Ing. Pavel Chvalina MUDr. Vladimír Zemánek Mgr. Olga Fialová Jednatel Náměstek pro ekonomiku a správu Náměstek pro technický úsek Náměstek pro léčebně preventivní péči Hlavní sestra MUDr. Radek Bousek MUDr. Josef Snášel Ludmila Langerová MUDr. Bedřich Kala, ml. MUDr. Jan Machač Zdenka Boháčková MUDr. Vladimír Zemánek Alena Vyskočilová MUDr. Bedřich Kala Helena Masaříková MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. Zdenka Čížková MUDr. Alena Havličková Jitka Blahová MUDr.Liběna Čapková František Pilát MUDr. Ivana Meluzínová Jarmila Cápalová MUDr. Otto Vlach Zdena Šmerdová Primář chirurgického oddělení Vedoucí lékař chirurgické JIP Vrchní sestra chirurgického oddělení a staniční sestra chirurgické JIP Vedoucí lékař operačních sálů Primář gynekologicko-porodního oddělení Vrchní sestra a staniční sestra gynekologického oddělení Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vrchní sestra a staniční sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Primář ortopedického oddělení Vrchní sestra a staniční sestra ortopedického oddělení Primář interního oddělení Vrchní sestra interního oddělení a staniční sestra interních ambulancí Primářka dětského oddělení Vrchní sestra dětského oddělení a staniční sestra dětského oddělení a dětské JIP Primářka radiologického oddělení Vrchní radiologický asistent Primářka oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení Vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení a vedoucí laborantka oddělení klinické biochemie Primář rehabilitačního oddělení Vrchní fyzioterapeutka 8 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

11 MUDr. Petr Bureš Alena Konečná Mgr. Marie Žídková Primář patologicko-anatomického oddělení Vrchní laborantka patologicko-anatomického oddělení Vedoucí farmaceut Libuše Krejčí Ing. Štěpánka Hemzáčková Ing. Jana Hauková Markéta Zábranská Ing. Josef Holub Karel Horák Vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami Vedoucí ekonomického oddělení Vedoucí personálního a mzdového oddělení Vedoucí provozně obchodního oddělení Vedoucí oddělení informačních technologií Vedoucí technického oddělení NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

12 Personální oblast Základní změny v pracovních pozicích: V roce 2012 došlo ke změnám ve vedení některých primariátů: byla jmenována primářkou dětského oddělení MUDr. Alena Havličková byl jmenován primářem patologicko-anatomického oddělení MUDr. Petr Bureš Další významné změny: k proběhla fúze sloučením společností BH AGAPÉ s.r.o. a Nemocnice Boskovice s.r.o. Lékárna BH AGAPÉ s.r.o. se tak stala součástí Nemocnice Boskovice s.r.o. ukončení činnosti onkologické ambulance, otevření nové neurologické ambulance. Počty zaměstnanců k a jejich srovnání s roky 2010 a 2011 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců (PPEPZ) dle jednotlivých kategorií: Kategorie Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) Lékaři + farmaceuti 68,3 13,6 66, ,1 13,5 Jiní odborní pracovníci VŠ 5,5 1,1 6 1,2 6,4 1,2 Jiní odborní pracovníci SŠ 1,2 0,2 1 0,2 1,2 0,2 Nelékařští zdravotní pracovníci 235,5 47,0 238,8 46,8 251,0 47,1 Ošetřovatelé 16,0 3,2 18,5 3,6 20,9 3,9 Sanitáři 52,0 10,4 53,3 10,5 54,0 10,1 THP 40,0 8,0 43,2 8,5 45,3 8,5 Dělníci 82,9 16,5 82,7 16,2 82,4 15,5 Celkem 501,4 100,0 509,8 100,0 533,3 100,0 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 dosahoval počtu 533,27 pracovníků, který významně ovlivnil počet 12,75 zaměstnanců lékárny BH AGAPÉ s.r.o., která se v roce 2012 sloučila s nemocnicí. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k navýšení hlavně v kategorii nelékařští zdravotní pracovníci. Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců na jejich celkovém počtu k (v %) Lékaři + farmaceuti 13,2 % Jiní odborní pracovníci VŠ 1,2 % Jiní odborní pracovníci SŠ 0,2 % Nelékařští zdravotní pracovníci 47,1 % Ošetřovatelé 3,9 % Sanitáři 10,1 % THP 8,5 % Dělníci 15,5 % 10 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

13 Fluktuace Míra fluktuace v roce 2012 dosáhla 6,5 %, což je ve srovnání se stavem v roce 2011 snížení o 4,5 %. Klesající míra fluktuace vypovídá o stabilitě společnosti. Počet nástupů v roce 2012 byl v počtu 51 a výstupů 36. Důvodem zvýšeného počtu nástupů bylo posílit stavy v oblasti nelékařského a jiného ošetřujícího personálu. Nejčastějším způsobem, jakým zaměstnanci ukončili pracovní poměr byla výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů (14 případů) a druhým nejčetnějším důvodem bylo rozvázání pracovního poměru dohodou bez udání důvodů (10 případů) ,5 % Míra fluktuace ,5 % 15,9 % 11,0 % Rok 2010 počet nástupů 80 počet výstupů v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v roce ,5 % v roce 2012 Rok 2011 Rok 2012 počet nástupů 79 počet výstupů 56 počet nástupů 51 počet výstupů 36 Důvody ukončení pracovního poměru: Odchod do starobního nebo invalidního důchodu Skončení PP uplynutím sjednané doby Zrušení PP ve zkušební době Dohoda bez udání důvodů Výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů Výpověď ze strany zaměstnavatele Vzdělávání Moderní systém řízení lidských zdrojů vyžaduje trvalý rozvoj kvalifikace a dovednosti našich zaměstnanců. Podpora vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí procesu stabilizace naší společnosti. V roce 2012 se zaměstnanci zúčastnili celkem 289 kurzů a školení a bylo vynaloženo 786 tis. Kč, což je částka srovnatelná s rokem V systému specializačního vzdělávání bylo v roce 2012 zařazeno 22 lékařských a jiných odborných pracovníků a 14 nelékařských pracovníků. Školení a semináře, které probíhaly v průběhu roku 2012, komplexně pokryly potřeby a požadavky našich zaměstnanců. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 V rámci firemního vzdělávacího programu byly pořádány kurzy a semináře na základě osobního rozvoje zaměstnanců s širokými tématy, např. poruchy výživy, léčba chronických ran, ortopedické operace, seminář DRG a další. Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků Obor specializace Počet studujících v roce 2012 Počet ukončených studií v roce 2012 Anesteziologie a intenzivní medicína 5 Gynekologie a porodnictví 4 Dětské lékařství 1 Zobrazovací metody 0 Chirurgie 3 1 Vnitřní lékařství 2 Kardiologie 1 Endokrinologie 1 Hematologie a transfuzní lékařství 1 1 Klinická biochemie 1 Lékařská mikrobiologie 1 Odborné zdrav. laboratorní metody 1 Klinická psychologie 1 Specializační vzdělávání NLZP Obor specializace NLZP Počet studujících v roce 2012 Počet ukončených studií v roce 2012 ARIP a intenzivní péče 4 1 Klinická hematologie a transfuzní služba 1 Perioperační péče 3 1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 Ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na neurologii 1 1 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 2 12 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

15 MANAGEMENT KVALITY Nemocnice Boskovice s.r.o. má již dlouhodobě pravidelně prověřovaný systém managementu kvality ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2008, který osvědčuje systém zajišťování kvality v organizaci. V červenci 2012 proběhl v nemocnici dozorový audit za účelem potvrzení, že systém managementu nemocnice splňuje interní, zákaznické a regulační požadavky, stanovené normou. Tento audit dopadl velmi úspěšně a prokázal správnost nastavených procesů zajišťování kvality poskytovaných služeb. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

16 Strategicky významným úkolem bylo splnění úloh akreditačního procesu Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Boskovice s.r.o., který v nemocnici probíhal v závěrečné čtvrtině roku Díky vysoce profesionálnímu nasazení zaměstnanců uvedeného oddělení a koordinovanému postupu vedení nemocnice se podařilo oddělení získat Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007. Obhájení, respektive získání uvedených osvědčení o akreditaci je nejen potvrzením vysoké úrovně odborné způsobilosti a práce zaměstnanců naší nemocnice, ale i vytvořením základního předpokladu pro udržení nasmlouvaných výkonů a jejich případné rozšiřování při jednání se zdravotními pojišťovnami. 14 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

17 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Chirurgické oddělení i v roce 2012 poskytovalo komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie, urologie a cévní chirurgie. Další rozvoj zaznamenala zejména chirurgie zažívacího a biliárního traktu. Provádělo se široké spektrum výkonů elektivních i urgentních. Byly nadále sledovány a do operativy zaváděny moderní trendy operačních postupů s využitím moderního technického vybavení. Dále se rozvíjela a rozšiřovala oblast laparoskopických výkonů, a to jak terapeutických, tak i diagnostických v urgentních i elektivních situacích. Značnou část náplně činnosti pracoviště tvořila již tradičně traumatologie. V této oblasti jsme na našem pracovišti při léčbě končetinových poranění i nadále zaváděli nejmodernější operační postupy s využitím nových speciálních implantátů (titanové LCP dlahy a hřeby, miniinvazivní operační metody). Trendy držíme i při léčbě úrazů břicha a hrudníku. V oblasti traumatologie hlavy jsme úzce spolupracovali s neurochirurgickou klinikou FN Brno-Bohunice. Závažné úrazy páteře jsme řešili ve spolupráci se spinálními jednotkami ÚN Brno a TC FN Brno-Bohunice. Došlo k rozvoji činnosti v oboru cévní chirurgie, a to u operací varixů dolních končetin (miniinvazivní operační metoda EVRF) a rekonstrukčních operací tepenného systému dolních končetin. Pokračoval rozvoj endoskopických vyšetřovacích a terapeutických metod zažívacího traktu gastrofibroskopie, kolono a rektoskopie a metoda ERCP. Ve spolupráci s GE ambulancí se podařilo výrazně minimalizovat objednací doby k těmto vyšetřením a zlepšit dostupnost akutních vyšetření v této oblasti. Nadále pokračovala úzká spolupráce s vyššími klinickými pracovišti z Brna, především FN Brno, FN USA Brno, ÚN Brno a s Masarykovým onkologickým ústavem. Personální situace na oddělení byla v roce 2012 stabilní. Novinky na oddělení v roce 2012 V oblasti chirurgických ambulancí bylo posíleno personální obsazení všeobecné chirurgické ambulance, což se zavedením objednávkového a vyvolávacího systému výrazně zkrátilo čekací doby v ambulantním provozu a zefektivnilo ambulantní ošetřovací proces. Došlo k zavedení nových odborných ambulancí cévní a podologické. V oblasti ošetřovatelství byl do praxe zaveden např. jímač toxických produktů z GIT tzv. Actiflo, dále došlo k vybavení lůžek CHIP novými antidekubitními matracemi, do praxe byl zaveden inhlační preparát entonox k provedení drobných chirurgických zákroků bez nutnosti celkové anestezie. Na standardních chirurgických odděleních jsme se dále snažili o zlepšení prostředí a vybavenosti pro pacienty. V běžné praxi jsme zavedli použití nových staplerů (Longova operace hemoroidů), nových laparoskopických metod v řešení kýl (tkáňová lepidla). V oblasti vzdělávání pre i postgraduálního chirurgické oddělení zabezpečovalo činnost stážistů a mediků. Byly organizovány celoústavní odborné semináře. Nemocnici chirurgické oddělení reprezentovalo aktivní účastí na odborných kongresech. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 Lůžkový fond Standard JIP Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 70, ,3 81,5 79,5 Průměrná doba hospitalizace 5,0 5,3 6,4 4,4 4,4 4,3 Celkový počet hospitalizovaných pacientů a obložnost standardních oddělení má vzestupný trend. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Chirurgická ambulance 2 všeobecná Chirurgická ambulance 1 ÚPS Chirurgická ambulance traumatologická Chirurgická ambulance proktologická Chirurgická ambulance urologická Podologická ambulance Mammární poradna Chirurgická ambulance cévní Celkem Výše uvedené údaje poskytují výsledky podrobného rozboru chirurgické ambulantní péče včetně činnosti odborných poraden. V řádku chirurgická ambulance 1 jsou obsaženy počty pacientů ošetřených v ÚPS. Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celoročně vzestupnou tendenci. Operativa Celkově bylo v roce 2012 provedeno na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice operačních výkonů. Z toho bylo 263 operací laparoskopických (nejčastější byla laparoskopická operace žlučníku v počtu 134, 53 appendektomií a 58 operací kýly), dále bylo provedeno 381 operací traumatologických. Z dalších nejčastějších tzv. klasických operací byla nejčastější operace kýly stěny břišní v počtu 80, v onkochirurgii zažívacího traktu jsme provedli 44 radikálních výkonů. 16 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

19 Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Zlomenina stehenní kosti, zápěstí a hlezna 746 Otřes mozku 515 Nemoci žlučníku a žlučových cest 585 Tříselné kýly 214 Dyspepsie 263 Renální kolika 172 Apendicitida 144 Břišní kýly celkově 310 Onemocnění střev 222 Chronické končetinové defekty 266 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

20 CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY (COS) Základní informace: Oddělení COS je rozmístněno ve dvou operačních blocích: chirurgicko-ortopedickém a gynekologickém. Tyto jsou stavebně odděleny od ostatního provozu a splňují náročná kriteria hygienicko-epidemiologického režimu, stanovená pro poskytování kvalitní péče. Organizačně tvoří jeden celek, který zajišťuje operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologicko-porodnické. Na centrálně klimatizovaných sálech byly prováděny výkony jak standardními, tak miniinvazivními přístupy. Moderní provoz a zařízení sálů je srovnatelné s obdobnými zařízeními v kraji. Operační program byl rozepisován dle požadavků operačních oborů v pracovní době většinou na 3 operační sály. Data jsou zadávána do počítačového systému Medix (součást NIS). Novinky na oddělení v roce 2012 zavedení nového vrtacího a frézovacího systému Stryker, který umožnil zvládnout nárůst ortopedické a traumatologické operativy, nová instrumentaria pro hřebování zlomenin dlouhých kostí (PFN), nové artroskopické operace na rameni s technikou Smith-Nephew (kotvičky), rozpracování nové diagnostické metody-urodynamie, ke standardnímu užití. Využití operačních sálů dle rozvrhu operativy Operační sál Počet operací Celkový čas v hod. Prům. čas operace COS sál ,26 1,25 1,19 COS sál ,32 1,32 1,36 COS sál ,85 0,71 0,74 COS sál gynekol ,99 0,97 0,98 COS sál zákrok ,35 0,32 0,70 Celkem ,95 0,91 0,99 Z celkových čísel v tabulce je jasný vzestup počtu operací (400 operací). Z výše uvedené tabulky je dále patrné zvýšení průchodnosti na všech pracovištích COS, s nejvyšším nárůstem na operačním sále 2 a na sále gynekologickém. I přes navýšení operativy byly požadavky plně a včas vykryty tak, že nebylo zaznamenáno nebezpečí z prodlení. Práce na operačních sálech je pravidelně vyhodnocována a kontrolována indikátory kvality. 18 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

21 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

22 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Gynekologicko-porodnické oddělení poskytovalo gynekologickou i porodnickou péči v plném rozsahu dle stávajících doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti pro spádovou oblast okresu Blansko a přilehlého okolí. Spolupráce s vyššími pracovišti v Brně probíhala pouze na úrovni předávání předčasných porodů a novorozenců. S Masarykovým onkologickým ústavem Brno jsme spolupracovali v oblasti doléčení pacientek po onkologických onemocněních. Oddělení poskytovalo péči jak nastávajícím maminkám ve všech fázích těhotenství, tak gynekologickým pacientkám. Operativa probíhala v plném rozsahu včetně všech onko-gynekologických operací. Porodnické oddělení zajišťovalo předporodní přípravu, vedení porodu alternativními metodami, komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. Pacientky využívaly pět nadstandardně vybavených pokojů. Lůžkový fond Standard Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 63,9 58,8 59,7 Průměrná doba hospitalizace 4,4 4,3 3,9 V roce 2012 byly pacientky, jejichž stav vyžadoval intenzivní péči, hospitalizovány na multioborové JIP naší nemocnice. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Počet vyšetření Počet pacientů Název ambulance Gynekologická ambulance NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

23 Počet ošetření na porodním sále Porodní sál Počet porodů celkem Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) Průvodce u porodu Počet živě narozených děti Počet mrtvě narozených děti Počet dvojčat Počet klešťových porodů Počet porodů pomocí VEX Počet porodů na stoličce Počet porodů v kleku Počet porodů na boku Počet porodů na vaku Počet porodů do vody Počet porodů s využitím vany Epidurální analgezie poskytnuta Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce %, tj. stejné jak v roce 2011 a o 3 % vyšší než v roce Procento císařských řezů je u nás stále pod celostátním průměrem (23 %). V roce 2012 tvořila perinatální úmrtnost 0 % z celkového počtu porodů. I tato hodnota se pohybuje pod celostátním průměrem, který dosahuje hodnoty cca 0,3 %. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Těhotenství Porod jediného plodu císařským řezem 533 Leiomyom dělohy 320 Nezhoubné nádory vaječníku 237 Jiné anomálie plodového vejce 208 Nepravidelná menstruace 250 Postmenopauzální krvácení 274 Interupce 238 Polyp těla děložního 139 Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 124 Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 253 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

24 22 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

25 ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Anesteziologie a resuscitace je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a zkoumáním anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Při tom úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory. Nemocnice Boskovice s.r.o. v roce 2012 zajišťovala nepřetržité poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pro oblast okresu Blansko a přilehlého okolí (cca obyvatel). Při své činnosti spolupracovala s okolními zdravotnickými zařízeními, zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN USA Brno, Svitavskou nemocnicí a dalšími, odkud také přebírala řadu pacientů. Obecná charakteristika činnosti ARO v roce 2012 na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 123 pacientů na pěti resuscitačních lůžkách (obložnost 83,0 %), v resuscitační části byl zaznamenán mírný pokles výkonnosti (o 3 %) vzhledem k roku 2011, ale na anesteziologickém úseku naopak výkonnost stoupla o 7 %. Celkově byla na oddělení ARO výkonnost vyrovnaná vzhledem k roku 2011, průměrná ošetřovací doba na resuscitačním oddělení byla 12,2 dne, průměrná hodnota TISS bodu byla 32,61. Hodnocení kvalitativních ukazatelů Pokračovala standardizace léčebných postupů, dokumentace statistických přehledů činnosti oddělení a používaného zdravotnického materiálu, sledování indikátorů kvality a jejich vyhodnocování. Řada postupů navržených a realizovaných na tomto oddělení se stala základním materiálem pro práci ostatních oddělení JIP v naší nemocnici. Obecná charakteristika činnosti ARO v roce mortalita pacientů úsek resuscitace» počet zemřelých pacientů 44, tj. 36 % z ukončených hospitalizací, úsek anestezie» z anestezií nedošlo ani v jednom případě k mors in tabula (úmrtí v průběhu operačního výkonu). 2. výskyt nozokomiálních nákaz (úsek resuscitace)» z celkového počtu 121 pacientů jich bylo sledováno s NN 59 (49 %), což je srovnatelný výsledek s rokem 2011,» z celkového počtu nozokomiálních nákaz byl zaznamenán vznik přímo na oddělení u 27 pacientů (22 %). 3. výskyt dekubitů (úsek resuscitace)» v roce 2012 se na oddělení ARO vyskytly dekubity u 37 pacientů (30,6 %),» z celkového počtu pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO v roce 2012 vznikl dekubitus na tomto oddělení ve 27 případech (33 %),» v oblasti prevence je i nadále vedena snaha o efektivní používání antidekubitárních matrací, pravidelné polohování (často obtížné u kriticky nemocných), zvyšování péče o predisponované lokalizace, o důkladnou rehabilitaci sestrou oddělení nebo rehabilitační pracovnicí a v neposlední řadě i o dostatečnou nutriční podporu u všech pacientů. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

26 24 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

27 Novinky na oddělení v roce 2012 velmi úspěšně zvládnutá léčba pacienta v kritickém stavu po akutní otravě metylalkoholem (opakovaně prezentováno v médiích), poprvé v historii oddělení ARO zahájeno ECMO extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní okysličení krve) u pacienta s totálním plicním selháním (pozitivita viru H1N1). Poděkování za spolupráci patří kolegům KARIM VFN Praha. Lůžkový fond ARO Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 93,2 87,2 83,0 Průměrná doba hospitalizace 15,5 12,1 12,2 Vysoká obložnost s dlouhou průměrnou dobou hospitalizace je jednoznačným indikátorem objektivní nutnosti vytvoření lůžek DIP, která by mimo jiné uvolnila akutní resuscitační lůžka zejména pro příjmy z terénu, které do nemocnice přiváží ZZS. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetř. pacientů za rok Akutní respirační insuficience 36 Srdeční zástava s úspěšnou KPR 21 Sepse a MOSF 15 Akutní intoxikace 7 Akutní infarkt myokardu 6 Koma nejasné etiologie 6 CHOPN 6 COM hemoragické etiologie 4 Šok hypovolemický, hemoragický 3 Akutní pankreatitida 3 V příjmových diagnózách i nadále přetrvávala na čelním místě dechová nedostatečnost s nutností umělé plicní ventilace, oproti roku 2011 se zvýšil počet pacientů v sepsi se známkami MOSF. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

28 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Ortopedie patří mezi chirurgické obory a v průběhu roku 2012 plnila svoje úkoly vyplývající z náplně oboru. Oddělení je potvrzením Ministerstva zdravotnictví akreditováno pro vzdělávání v oboru. V roce 2012 bylo provedeno celkem 941 operací pro onemocnění, vady a úrazy pohybového aparátu, z toho 95 náhrad kyčelních kloubů, 55 náhrad kolenního kloubu. Ortopedie se podílí spolu s chirurgií na neselektovaném úrazovém příjmu, kde navíc u úrazů páteře, pánve a obličeje spolupracuje s vyššími centry ve FN Brno-Bohunice, FN USA Brno, Úrazové nemocnici Brno a ortopedickým oddělením KDCHOT Brno. Následná rehabilitační péče pokračovala především na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Blansko a v OLÚ Jevíčko. V roce 2012 byly hlášeny 3 nozokomiální nákazy. Novinky na oddělení v roce 2012 V průběhu roku 2012 došlo k navýšení počtu artroskopických operací včetně rekonstrukčních, což bylo umožněno díky nové erudici lékařů a nové technice firmy Smith Nephw. Bylo provedeno 233 artroskopií kolen a 25 artroskopií ramen. Byly zavedeny nové rekonstrukční operační výkony v oblasti přednoží. Endoprotetické operace byly u vhodných pacientů prováděny miniinvazivní technikou. Lůžkový fond Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 82,4 72,7 68,6 Průměrná doba hospitalizace 7,4 6,4 5,9 V roce 2012 dochází k dalšímu zkrácení průměrné doby hospitalizace, což potvrzuje snahu o další optimalizaci provozu. Bylo dosaženo 954 přijatých pacientů. U náročných operací je dále využívána hospitalizace na chirurgické JIP. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Všechna vyšetření z toho vyšetřených dětských kyčlí NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

29 Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Bolest dolních zad 600 Artróza kyčelního kloubu 300 Artróza kolenního kloubu 300 Poranění měkkého kolene 300 Syndrom karpálního tunelu 80 Deformity prstů a přednoží 60 Zlomenina v oblasti hlezna 35 Fraktura horního konce stehenní kosti 50 Bolestivá onemocnění ramene 100 Zlomeniny předloktí 30 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

30 INTERNÍ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Interní oddělení poskytovalo komplexní péči hospitalizovaným pacientům v rozsahu celého vnitřního lékařství. V oblasti invazivních vyšetřovacích metod, zejména koronarografie, tradičně oddělení spolupracovalo s FN Brno a FN u sv. Anny v Brně. Ambulantní péče probíhala v rámci jednotlivých ambulancí interní ambulance, interní ambulance Letovice, příjmové, kardiologické, endokrinologické a gastroenterologické ambulance. V roce 2012 byl vyšší počet pacientů v riziku vzniku dekubitů než v roce Počet zlepšených pacientů byl srovnatelný s rokem 2011 a počet zhojených pacientů bylo 8, což je proti roku 2011 zlepšení viz tabulka. Dekubity Počet hospitalizovaných pacientů Počet pacientů v riziku vzniku dekubitů v % 12% 15 % Počet vznikých dekubitů v % 3,06 % 4,35 % Počet zlepšených pacientů v % 0,65 % 0,60 % Počet zhojených pacientů 0 8 v % 0% 0,28 % Novinky na oddělení v roce 2012 V roce 2012 rozšířila gastroenterologická ambulance spektrum výkonů o necílené jaterní biopsie a endoskopické mukózní resekce. Lůžkový fond Standard JIP Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % Průměrná doba hospitalizace 6.6 7,8 8, ,0 7,2 28 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE BOSKOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o............................. 5 Organizační schéma......................................................... 6 Seznam vedoucích

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Obsah 2 Výroční zpráva 2014

Obsah 2 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2014 Obsah 2 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2014 1 Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2 Organizační schéma Nemocnice

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nový rozměr léčby OBSAH Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.................................... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o......................................

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 6 5 7 IČZ smluvního ZZ 2 2 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 2 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. Otakara Kubína Boskovice. Telefon Fax

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. Otakara Kubína Boskovice. Telefon Fax VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. Telefon 516 491 111 Fax 516 491 606 Otakara Kubína 179 680 21 Boskovice www.nembce.cz info@nembce.cz Obsah Úvodní slovo jednatele 1 Organizační schéma platné

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více