VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby

4

5 Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o Seznam vedoucích zaměstnanců k Personální oblast Management kvality Zdravotnická oddělení Chirurgické oddělení Centrální operační sály (COS) Gynekologicko-porodnické oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení Ortopedické oddělení Interní oddělení Dětské oddělení Radiologické oddělení Oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení (OKL-TO) Oddělení léčebné rehabilitace Patologicko-anatomické oddělení Samostatné ambulance Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami Ekonomická oblast Investiční rozvoj v roce Hospodářsko-technická oblast Poděkování sponzorům Poděkování pacientům Seznam použitých zkratek NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 2012 V rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala společnost In occasion of the CZECH TOP 100 evaluation the company Nemocnice Boskovice s.r.o ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice has gained rating evaluation CEKIA Stability Award and is among the most stable companies in the Czech Republic Martin Coufal předseda představenstva ČEKIA člen skupiny Bisnode Business Information Group chairman of the board of directors of ČEKIA member of the Bisnode Business Information Group Jan Struž předseda Sdružení CZECH TOP 100 chairman of CZECH TOP 100 association 4 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

7 Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, rok 2012 jsme všichni očekávali s jistou dávkou nejistoty a nervozity, protože nás čekala zásadní změna v oblasti hrazení zdravotní péče, kterou nám připravila nová úhradová vyhláška, orientovaná na tzv. systém DRG. Současně jsme věděli, že obdobím, se kterým budeme srovnáváni stran výkonnosti naší nemocnice, a za které budeme hodnoceni, bude rok 2010, který byl pro nás velice úspěšným. Asi každý z nás si kladl otázku, zda naplníme v oblasti výkonnosti nemocnice právě tento rok a zajistíme si tak dobrou startovací pozici pro roky následující. V průběhu roku se nejen management, ale také všichni zaměstnanci nemocnice přesvědčili, že původní obavy byly na místě. Nová úhradová vyhláška byla vůči nám nekompromisní a my všichni jsme museli velmi intenzivně pracovat na tom, abychom si zajistili naše místo na slunci. V průběhu roku jsme společně reagovali na všechny změny, které se v našem okolí udály, a mohu říci, že to nebylo vždy snadné. Asi nejvíce o tom mohou říci naši kolegové z řad primářů a vrchních sester, kteří byli pod drobnohledem vedení nemocnice a byli neustále směřováni k dosahování met, které pro nás byly existenčně důležité. Nyní, při bilancování roku 2012 mohu konstatovat, že všichni zaměstnanci, od vedení nemocnice, přes primáře, lékaře, sestry, sanitáře, techniky, zaměstnance stravovacího provozu, pradleny či uklízečky svoji práci odvedli natolik svědomitě, že naše nemocnice naplnila očekávání svého majitele Města Boskovice a udržela své hospodaření v kladných číslech při zachování svých povinností vůči okolním partnerům. Kýžený efekt jsme dosáhli nejenom díky naší intenzivní práci, ale také díky včasnému a cílenému načasování vnitropodnikové fúze s naší nemocniční lékárnou BH Agapé s.r.o., kterou jsme v průběhu roku 2012 plně začlenili do struktury Nemocnice Boskovice s.r.o. Tento proces byl nesmírně administrativně náročný a jeho úspěšné završení bylo dáno velmi precizní prací zaměstnanců lékárny BH Agapé s.r.o., ekonomického oddělení naší nemocnice a právní kanceláře Paroulek & spol. Nemohu dále cíleně nepoděkovat všem zaměstnancům Oddělení klinických laboratoří a Patologicko-anatomickému oddělení, díky kterým se podařilo úspěšně zvládnout akreditační řízení, na jehož konci bylo úspěšné splnění podmínek pro získání certifikátu ČSN EN ISO 15189:2007. I přes všechna úskalí jsme také pro rok 2012 opět získali prestižní ocenění Čekia Stability Award 2012 s nejvyšší známkou AAA. Kolegyně a kolegové, děkuji Vám všem za práci, kterou jste vykonali pro naši nemocnici a přeji nám hodně sil do roku 2013, který bude, dle mého názoru, opět velmi náročný, ne-li náročnější než léta předcházející. MUDr. Rostislav Verner Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 Organizační schéma 6 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

9 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 Seznam vedoucích zaměstnanců k MUDr. Rostislav Verner Ing. Jolana Vinická Ing. Pavel Chvalina MUDr. Vladimír Zemánek Mgr. Olga Fialová Jednatel Náměstek pro ekonomiku a správu Náměstek pro technický úsek Náměstek pro léčebně preventivní péči Hlavní sestra MUDr. Radek Bousek MUDr. Josef Snášel Ludmila Langerová MUDr. Bedřich Kala, ml. MUDr. Jan Machač Zdenka Boháčková MUDr. Vladimír Zemánek Alena Vyskočilová MUDr. Bedřich Kala Helena Masaříková MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. Zdenka Čížková MUDr. Alena Havličková Jitka Blahová MUDr.Liběna Čapková František Pilát MUDr. Ivana Meluzínová Jarmila Cápalová MUDr. Otto Vlach Zdena Šmerdová Primář chirurgického oddělení Vedoucí lékař chirurgické JIP Vrchní sestra chirurgického oddělení a staniční sestra chirurgické JIP Vedoucí lékař operačních sálů Primář gynekologicko-porodního oddělení Vrchní sestra a staniční sestra gynekologického oddělení Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vrchní sestra a staniční sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Primář ortopedického oddělení Vrchní sestra a staniční sestra ortopedického oddělení Primář interního oddělení Vrchní sestra interního oddělení a staniční sestra interních ambulancí Primářka dětského oddělení Vrchní sestra dětského oddělení a staniční sestra dětského oddělení a dětské JIP Primářka radiologického oddělení Vrchní radiologický asistent Primářka oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení Vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří a transfuzního oddělení a vedoucí laborantka oddělení klinické biochemie Primář rehabilitačního oddělení Vrchní fyzioterapeutka 8 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

11 MUDr. Petr Bureš Alena Konečná Mgr. Marie Žídková Primář patologicko-anatomického oddělení Vrchní laborantka patologicko-anatomického oddělení Vedoucí farmaceut Libuše Krejčí Ing. Štěpánka Hemzáčková Ing. Jana Hauková Markéta Zábranská Ing. Josef Holub Karel Horák Vedoucí oddělení styku se zdravotními pojišťovnami Vedoucí ekonomického oddělení Vedoucí personálního a mzdového oddělení Vedoucí provozně obchodního oddělení Vedoucí oddělení informačních technologií Vedoucí technického oddělení NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

12 Personální oblast Základní změny v pracovních pozicích: V roce 2012 došlo ke změnám ve vedení některých primariátů: byla jmenována primářkou dětského oddělení MUDr. Alena Havličková byl jmenován primářem patologicko-anatomického oddělení MUDr. Petr Bureš Další významné změny: k proběhla fúze sloučením společností BH AGAPÉ s.r.o. a Nemocnice Boskovice s.r.o. Lékárna BH AGAPÉ s.r.o. se tak stala součástí Nemocnice Boskovice s.r.o. ukončení činnosti onkologické ambulance, otevření nové neurologické ambulance. Počty zaměstnanců k a jejich srovnání s roky 2010 a 2011 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců (PPEPZ) dle jednotlivých kategorií: Kategorie Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) PPEPZ Podíl (%) Lékaři + farmaceuti 68,3 13,6 66, ,1 13,5 Jiní odborní pracovníci VŠ 5,5 1,1 6 1,2 6,4 1,2 Jiní odborní pracovníci SŠ 1,2 0,2 1 0,2 1,2 0,2 Nelékařští zdravotní pracovníci 235,5 47,0 238,8 46,8 251,0 47,1 Ošetřovatelé 16,0 3,2 18,5 3,6 20,9 3,9 Sanitáři 52,0 10,4 53,3 10,5 54,0 10,1 THP 40,0 8,0 43,2 8,5 45,3 8,5 Dělníci 82,9 16,5 82,7 16,2 82,4 15,5 Celkem 501,4 100,0 509,8 100,0 533,3 100,0 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 dosahoval počtu 533,27 pracovníků, který významně ovlivnil počet 12,75 zaměstnanců lékárny BH AGAPÉ s.r.o., která se v roce 2012 sloučila s nemocnicí. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k navýšení hlavně v kategorii nelékařští zdravotní pracovníci. Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců na jejich celkovém počtu k (v %) Lékaři + farmaceuti 13,2 % Jiní odborní pracovníci VŠ 1,2 % Jiní odborní pracovníci SŠ 0,2 % Nelékařští zdravotní pracovníci 47,1 % Ošetřovatelé 3,9 % Sanitáři 10,1 % THP 8,5 % Dělníci 15,5 % 10 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

13 Fluktuace Míra fluktuace v roce 2012 dosáhla 6,5 %, což je ve srovnání se stavem v roce 2011 snížení o 4,5 %. Klesající míra fluktuace vypovídá o stabilitě společnosti. Počet nástupů v roce 2012 byl v počtu 51 a výstupů 36. Důvodem zvýšeného počtu nástupů bylo posílit stavy v oblasti nelékařského a jiného ošetřujícího personálu. Nejčastějším způsobem, jakým zaměstnanci ukončili pracovní poměr byla výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů (14 případů) a druhým nejčetnějším důvodem bylo rozvázání pracovního poměru dohodou bez udání důvodů (10 případů) ,5 % Míra fluktuace ,5 % 15,9 % 11,0 % Rok 2010 počet nástupů 80 počet výstupů v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v roce ,5 % v roce 2012 Rok 2011 Rok 2012 počet nástupů 79 počet výstupů 56 počet nástupů 51 počet výstupů 36 Důvody ukončení pracovního poměru: Odchod do starobního nebo invalidního důchodu Skončení PP uplynutím sjednané doby Zrušení PP ve zkušební době Dohoda bez udání důvodů Výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodů Výpověď ze strany zaměstnavatele Vzdělávání Moderní systém řízení lidských zdrojů vyžaduje trvalý rozvoj kvalifikace a dovednosti našich zaměstnanců. Podpora vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí procesu stabilizace naší společnosti. V roce 2012 se zaměstnanci zúčastnili celkem 289 kurzů a školení a bylo vynaloženo 786 tis. Kč, což je částka srovnatelná s rokem V systému specializačního vzdělávání bylo v roce 2012 zařazeno 22 lékařských a jiných odborných pracovníků a 14 nelékařských pracovníků. Školení a semináře, které probíhaly v průběhu roku 2012, komplexně pokryly potřeby a požadavky našich zaměstnanců. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 V rámci firemního vzdělávacího programu byly pořádány kurzy a semináře na základě osobního rozvoje zaměstnanců s širokými tématy, např. poruchy výživy, léčba chronických ran, ortopedické operace, seminář DRG a další. Specializační vzdělávání lékařů a jiných odborných pracovníků Obor specializace Počet studujících v roce 2012 Počet ukončených studií v roce 2012 Anesteziologie a intenzivní medicína 5 Gynekologie a porodnictví 4 Dětské lékařství 1 Zobrazovací metody 0 Chirurgie 3 1 Vnitřní lékařství 2 Kardiologie 1 Endokrinologie 1 Hematologie a transfuzní lékařství 1 1 Klinická biochemie 1 Lékařská mikrobiologie 1 Odborné zdrav. laboratorní metody 1 Klinická psychologie 1 Specializační vzdělávání NLZP Obor specializace NLZP Počet studujících v roce 2012 Počet ukončených studií v roce 2012 ARIP a intenzivní péče 4 1 Klinická hematologie a transfuzní služba 1 Perioperační péče 3 1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 Ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na neurologii 1 1 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 2 12 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

15 MANAGEMENT KVALITY Nemocnice Boskovice s.r.o. má již dlouhodobě pravidelně prověřovaný systém managementu kvality ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2008, který osvědčuje systém zajišťování kvality v organizaci. V červenci 2012 proběhl v nemocnici dozorový audit za účelem potvrzení, že systém managementu nemocnice splňuje interní, zákaznické a regulační požadavky, stanovené normou. Tento audit dopadl velmi úspěšně a prokázal správnost nastavených procesů zajišťování kvality poskytovaných služeb. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

16 Strategicky významným úkolem bylo splnění úloh akreditačního procesu Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Boskovice s.r.o., který v nemocnici probíhal v závěrečné čtvrtině roku Díky vysoce profesionálnímu nasazení zaměstnanců uvedeného oddělení a koordinovanému postupu vedení nemocnice se podařilo oddělení získat Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007. Obhájení, respektive získání uvedených osvědčení o akreditaci je nejen potvrzením vysoké úrovně odborné způsobilosti a práce zaměstnanců naší nemocnice, ale i vytvořením základního předpokladu pro udržení nasmlouvaných výkonů a jejich případné rozšiřování při jednání se zdravotními pojišťovnami. 14 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

17 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Chirurgické oddělení i v roce 2012 poskytovalo komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie, urologie a cévní chirurgie. Další rozvoj zaznamenala zejména chirurgie zažívacího a biliárního traktu. Provádělo se široké spektrum výkonů elektivních i urgentních. Byly nadále sledovány a do operativy zaváděny moderní trendy operačních postupů s využitím moderního technického vybavení. Dále se rozvíjela a rozšiřovala oblast laparoskopických výkonů, a to jak terapeutických, tak i diagnostických v urgentních i elektivních situacích. Značnou část náplně činnosti pracoviště tvořila již tradičně traumatologie. V této oblasti jsme na našem pracovišti při léčbě končetinových poranění i nadále zaváděli nejmodernější operační postupy s využitím nových speciálních implantátů (titanové LCP dlahy a hřeby, miniinvazivní operační metody). Trendy držíme i při léčbě úrazů břicha a hrudníku. V oblasti traumatologie hlavy jsme úzce spolupracovali s neurochirurgickou klinikou FN Brno-Bohunice. Závažné úrazy páteře jsme řešili ve spolupráci se spinálními jednotkami ÚN Brno a TC FN Brno-Bohunice. Došlo k rozvoji činnosti v oboru cévní chirurgie, a to u operací varixů dolních končetin (miniinvazivní operační metoda EVRF) a rekonstrukčních operací tepenného systému dolních končetin. Pokračoval rozvoj endoskopických vyšetřovacích a terapeutických metod zažívacího traktu gastrofibroskopie, kolono a rektoskopie a metoda ERCP. Ve spolupráci s GE ambulancí se podařilo výrazně minimalizovat objednací doby k těmto vyšetřením a zlepšit dostupnost akutních vyšetření v této oblasti. Nadále pokračovala úzká spolupráce s vyššími klinickými pracovišti z Brna, především FN Brno, FN USA Brno, ÚN Brno a s Masarykovým onkologickým ústavem. Personální situace na oddělení byla v roce 2012 stabilní. Novinky na oddělení v roce 2012 V oblasti chirurgických ambulancí bylo posíleno personální obsazení všeobecné chirurgické ambulance, což se zavedením objednávkového a vyvolávacího systému výrazně zkrátilo čekací doby v ambulantním provozu a zefektivnilo ambulantní ošetřovací proces. Došlo k zavedení nových odborných ambulancí cévní a podologické. V oblasti ošetřovatelství byl do praxe zaveden např. jímač toxických produktů z GIT tzv. Actiflo, dále došlo k vybavení lůžek CHIP novými antidekubitními matracemi, do praxe byl zaveden inhlační preparát entonox k provedení drobných chirurgických zákroků bez nutnosti celkové anestezie. Na standardních chirurgických odděleních jsme se dále snažili o zlepšení prostředí a vybavenosti pro pacienty. V běžné praxi jsme zavedli použití nových staplerů (Longova operace hemoroidů), nových laparoskopických metod v řešení kýl (tkáňová lepidla). V oblasti vzdělávání pre i postgraduálního chirurgické oddělení zabezpečovalo činnost stážistů a mediků. Byly organizovány celoústavní odborné semináře. Nemocnici chirurgické oddělení reprezentovalo aktivní účastí na odborných kongresech. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 Lůžkový fond Standard JIP Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 70, ,3 81,5 79,5 Průměrná doba hospitalizace 5,0 5,3 6,4 4,4 4,4 4,3 Celkový počet hospitalizovaných pacientů a obložnost standardních oddělení má vzestupný trend. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Chirurgická ambulance 2 všeobecná Chirurgická ambulance 1 ÚPS Chirurgická ambulance traumatologická Chirurgická ambulance proktologická Chirurgická ambulance urologická Podologická ambulance Mammární poradna Chirurgická ambulance cévní Celkem Výše uvedené údaje poskytují výsledky podrobného rozboru chirurgické ambulantní péče včetně činnosti odborných poraden. V řádku chirurgická ambulance 1 jsou obsaženy počty pacientů ošetřených v ÚPS. Celkový počet ošetřených pacientů i provedených vyšetření měl celoročně vzestupnou tendenci. Operativa Celkově bylo v roce 2012 provedeno na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice operačních výkonů. Z toho bylo 263 operací laparoskopických (nejčastější byla laparoskopická operace žlučníku v počtu 134, 53 appendektomií a 58 operací kýly), dále bylo provedeno 381 operací traumatologických. Z dalších nejčastějších tzv. klasických operací byla nejčastější operace kýly stěny břišní v počtu 80, v onkochirurgii zažívacího traktu jsme provedli 44 radikálních výkonů. 16 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

19 Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Zlomenina stehenní kosti, zápěstí a hlezna 746 Otřes mozku 515 Nemoci žlučníku a žlučových cest 585 Tříselné kýly 214 Dyspepsie 263 Renální kolika 172 Apendicitida 144 Břišní kýly celkově 310 Onemocnění střev 222 Chronické končetinové defekty 266 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

20 CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY (COS) Základní informace: Oddělení COS je rozmístněno ve dvou operačních blocích: chirurgicko-ortopedickém a gynekologickém. Tyto jsou stavebně odděleny od ostatního provozu a splňují náročná kriteria hygienicko-epidemiologického režimu, stanovená pro poskytování kvalitní péče. Organizačně tvoří jeden celek, který zajišťuje operativu pro oddělení chirurgické, ortopedické a gynekologicko-porodnické. Na centrálně klimatizovaných sálech byly prováděny výkony jak standardními, tak miniinvazivními přístupy. Moderní provoz a zařízení sálů je srovnatelné s obdobnými zařízeními v kraji. Operační program byl rozepisován dle požadavků operačních oborů v pracovní době většinou na 3 operační sály. Data jsou zadávána do počítačového systému Medix (součást NIS). Novinky na oddělení v roce 2012 zavedení nového vrtacího a frézovacího systému Stryker, který umožnil zvládnout nárůst ortopedické a traumatologické operativy, nová instrumentaria pro hřebování zlomenin dlouhých kostí (PFN), nové artroskopické operace na rameni s technikou Smith-Nephew (kotvičky), rozpracování nové diagnostické metody-urodynamie, ke standardnímu užití. Využití operačních sálů dle rozvrhu operativy Operační sál Počet operací Celkový čas v hod. Prům. čas operace COS sál ,26 1,25 1,19 COS sál ,32 1,32 1,36 COS sál ,85 0,71 0,74 COS sál gynekol ,99 0,97 0,98 COS sál zákrok ,35 0,32 0,70 Celkem ,95 0,91 0,99 Z celkových čísel v tabulce je jasný vzestup počtu operací (400 operací). Z výše uvedené tabulky je dále patrné zvýšení průchodnosti na všech pracovištích COS, s nejvyšším nárůstem na operačním sále 2 a na sále gynekologickém. I přes navýšení operativy byly požadavky plně a včas vykryty tak, že nebylo zaznamenáno nebezpečí z prodlení. Práce na operačních sálech je pravidelně vyhodnocována a kontrolována indikátory kvality. 18 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

21 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

22 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Gynekologicko-porodnické oddělení poskytovalo gynekologickou i porodnickou péči v plném rozsahu dle stávajících doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti pro spádovou oblast okresu Blansko a přilehlého okolí. Spolupráce s vyššími pracovišti v Brně probíhala pouze na úrovni předávání předčasných porodů a novorozenců. S Masarykovým onkologickým ústavem Brno jsme spolupracovali v oblasti doléčení pacientek po onkologických onemocněních. Oddělení poskytovalo péči jak nastávajícím maminkám ve všech fázích těhotenství, tak gynekologickým pacientkám. Operativa probíhala v plném rozsahu včetně všech onko-gynekologických operací. Porodnické oddělení zajišťovalo předporodní přípravu, vedení porodu alternativními metodami, komplexní péči o rodičku a novorozence ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. Pacientky využívaly pět nadstandardně vybavených pokojů. Lůžkový fond Standard Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 63,9 58,8 59,7 Průměrná doba hospitalizace 4,4 4,3 3,9 V roce 2012 byly pacientky, jejichž stav vyžadoval intenzivní péči, hospitalizovány na multioborové JIP naší nemocnice. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Počet vyšetření Počet pacientů Název ambulance Gynekologická ambulance NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

23 Počet ošetření na porodním sále Porodní sál Počet porodů celkem Počet císařských řezů (Sectio Caesarea) Průvodce u porodu Počet živě narozených děti Počet mrtvě narozených děti Počet dvojčat Počet klešťových porodů Počet porodů pomocí VEX Počet porodů na stoličce Počet porodů v kleku Počet porodů na boku Počet porodů na vaku Počet porodů do vody Počet porodů s využitím vany Epidurální analgezie poskytnuta Procento císařských řezů z celkového počtu porodů bylo v roce %, tj. stejné jak v roce 2011 a o 3 % vyšší než v roce Procento císařských řezů je u nás stále pod celostátním průměrem (23 %). V roce 2012 tvořila perinatální úmrtnost 0 % z celkového počtu porodů. I tato hodnota se pohybuje pod celostátním průměrem, který dosahuje hodnoty cca 0,3 %. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Těhotenství Porod jediného plodu císařským řezem 533 Leiomyom dělohy 320 Nezhoubné nádory vaječníku 237 Jiné anomálie plodového vejce 208 Nepravidelná menstruace 250 Postmenopauzální krvácení 274 Interupce 238 Polyp těla děložního 139 Péče o matku pro jiné stavy s vlivem na těhotenství 124 Cystokéla (výhřez ženských pohlavních orgánů) 253 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

24 22 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

25 ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Anesteziologie a resuscitace je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a zkoumáním anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Při tom úzce spolupracuje s dalšími operačními i neoperačními obory. Nemocnice Boskovice s.r.o. v roce 2012 zajišťovala nepřetržité poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pro oblast okresu Blansko a přilehlého okolí (cca obyvatel). Při své činnosti spolupracovala s okolními zdravotnickými zařízeními, zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN USA Brno, Svitavskou nemocnicí a dalšími, odkud také přebírala řadu pacientů. Obecná charakteristika činnosti ARO v roce 2012 na lůžkové části bylo v průběhu roku hospitalizováno 123 pacientů na pěti resuscitačních lůžkách (obložnost 83,0 %), v resuscitační části byl zaznamenán mírný pokles výkonnosti (o 3 %) vzhledem k roku 2011, ale na anesteziologickém úseku naopak výkonnost stoupla o 7 %. Celkově byla na oddělení ARO výkonnost vyrovnaná vzhledem k roku 2011, průměrná ošetřovací doba na resuscitačním oddělení byla 12,2 dne, průměrná hodnota TISS bodu byla 32,61. Hodnocení kvalitativních ukazatelů Pokračovala standardizace léčebných postupů, dokumentace statistických přehledů činnosti oddělení a používaného zdravotnického materiálu, sledování indikátorů kvality a jejich vyhodnocování. Řada postupů navržených a realizovaných na tomto oddělení se stala základním materiálem pro práci ostatních oddělení JIP v naší nemocnici. Obecná charakteristika činnosti ARO v roce mortalita pacientů úsek resuscitace» počet zemřelých pacientů 44, tj. 36 % z ukončených hospitalizací, úsek anestezie» z anestezií nedošlo ani v jednom případě k mors in tabula (úmrtí v průběhu operačního výkonu). 2. výskyt nozokomiálních nákaz (úsek resuscitace)» z celkového počtu 121 pacientů jich bylo sledováno s NN 59 (49 %), což je srovnatelný výsledek s rokem 2011,» z celkového počtu nozokomiálních nákaz byl zaznamenán vznik přímo na oddělení u 27 pacientů (22 %). 3. výskyt dekubitů (úsek resuscitace)» v roce 2012 se na oddělení ARO vyskytly dekubity u 37 pacientů (30,6 %),» z celkového počtu pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO v roce 2012 vznikl dekubitus na tomto oddělení ve 27 případech (33 %),» v oblasti prevence je i nadále vedena snaha o efektivní používání antidekubitárních matrací, pravidelné polohování (často obtížné u kriticky nemocných), zvyšování péče o predisponované lokalizace, o důkladnou rehabilitaci sestrou oddělení nebo rehabilitační pracovnicí a v neposlední řadě i o dostatečnou nutriční podporu u všech pacientů. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

26 24 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

27 Novinky na oddělení v roce 2012 velmi úspěšně zvládnutá léčba pacienta v kritickém stavu po akutní otravě metylalkoholem (opakovaně prezentováno v médiích), poprvé v historii oddělení ARO zahájeno ECMO extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní okysličení krve) u pacienta s totálním plicním selháním (pozitivita viru H1N1). Poděkování za spolupráci patří kolegům KARIM VFN Praha. Lůžkový fond ARO Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 93,2 87,2 83,0 Průměrná doba hospitalizace 15,5 12,1 12,2 Vysoká obložnost s dlouhou průměrnou dobou hospitalizace je jednoznačným indikátorem objektivní nutnosti vytvoření lůžek DIP, která by mimo jiné uvolnila akutní resuscitační lůžka zejména pro příjmy z terénu, které do nemocnice přiváží ZZS. Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetř. pacientů za rok Akutní respirační insuficience 36 Srdeční zástava s úspěšnou KPR 21 Sepse a MOSF 15 Akutní intoxikace 7 Akutní infarkt myokardu 6 Koma nejasné etiologie 6 CHOPN 6 COM hemoragické etiologie 4 Šok hypovolemický, hemoragický 3 Akutní pankreatitida 3 V příjmových diagnózách i nadále přetrvávala na čelním místě dechová nedostatečnost s nutností umělé plicní ventilace, oproti roku 2011 se zvýšil počet pacientů v sepsi se známkami MOSF. NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

28 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Ortopedie patří mezi chirurgické obory a v průběhu roku 2012 plnila svoje úkoly vyplývající z náplně oboru. Oddělení je potvrzením Ministerstva zdravotnictví akreditováno pro vzdělávání v oboru. V roce 2012 bylo provedeno celkem 941 operací pro onemocnění, vady a úrazy pohybového aparátu, z toho 95 náhrad kyčelních kloubů, 55 náhrad kolenního kloubu. Ortopedie se podílí spolu s chirurgií na neselektovaném úrazovém příjmu, kde navíc u úrazů páteře, pánve a obličeje spolupracuje s vyššími centry ve FN Brno-Bohunice, FN USA Brno, Úrazové nemocnici Brno a ortopedickým oddělením KDCHOT Brno. Následná rehabilitační péče pokračovala především na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Blansko a v OLÚ Jevíčko. V roce 2012 byly hlášeny 3 nozokomiální nákazy. Novinky na oddělení v roce 2012 V průběhu roku 2012 došlo k navýšení počtu artroskopických operací včetně rekonstrukčních, což bylo umožněno díky nové erudici lékařů a nové technice firmy Smith Nephw. Bylo provedeno 233 artroskopií kolen a 25 artroskopií ramen. Byly zavedeny nové rekonstrukční operační výkony v oblasti přednoží. Endoprotetické operace byly u vhodných pacientů prováděny miniinvazivní technikou. Lůžkový fond Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % 82,4 72,7 68,6 Průměrná doba hospitalizace 7,4 6,4 5,9 V roce 2012 dochází k dalšímu zkrácení průměrné doby hospitalizace, což potvrzuje snahu o další optimalizaci provozu. Bylo dosaženo 954 přijatých pacientů. U náročných operací je dále využívána hospitalizace na chirurgické JIP. Počet ošetření v jednotlivých ambulancích Název ambulance Počet vyšetření Počet pacientů Všechna vyšetření z toho vyšetřených dětských kyčlí NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

29 Deset nejčastějších diagnóz Název diagnózy Počet ošetřených pacientů za rok Bolest dolních zad 600 Artróza kyčelního kloubu 300 Artróza kolenního kloubu 300 Poranění měkkého kolene 300 Syndrom karpálního tunelu 80 Deformity prstů a přednoží 60 Zlomenina v oblasti hlezna 35 Fraktura horního konce stehenní kosti 50 Bolestivá onemocnění ramene 100 Zlomeniny předloktí 30 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

30 INTERNÍ ODDĚLENÍ Základní informace o primariátu: Interní oddělení poskytovalo komplexní péči hospitalizovaným pacientům v rozsahu celého vnitřního lékařství. V oblasti invazivních vyšetřovacích metod, zejména koronarografie, tradičně oddělení spolupracovalo s FN Brno a FN u sv. Anny v Brně. Ambulantní péče probíhala v rámci jednotlivých ambulancí interní ambulance, interní ambulance Letovice, příjmové, kardiologické, endokrinologické a gastroenterologické ambulance. V roce 2012 byl vyšší počet pacientů v riziku vzniku dekubitů než v roce Počet zlepšených pacientů byl srovnatelný s rokem 2011 a počet zhojených pacientů bylo 8, což je proti roku 2011 zlepšení viz tabulka. Dekubity Počet hospitalizovaných pacientů Počet pacientů v riziku vzniku dekubitů v % 12% 15 % Počet vznikých dekubitů v % 3,06 % 4,35 % Počet zlepšených pacientů v % 0,65 % 0,60 % Počet zhojených pacientů 0 8 v % 0% 0,28 % Novinky na oddělení v roce 2012 V roce 2012 rozšířila gastroenterologická ambulance spektrum výkonů o necílené jaterní biopsie a endoskopické mukózní resekce. Lůžkový fond Standard JIP Počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Obložnost v % Průměrná doba hospitalizace 6.6 7,8 8, ,0 7,2 28 NEMOCNICE BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více