Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ"

Transkript

1 USMĚRŇOVAČE Usměrňovače sloužá k usměrněná střádavâch proudů na proudy stejnosměrnã. K vlastnámu usměrněná se použávajá diody, ať již elektronky, či polovodičovã. Elektronkovã usměrňovače - tzv.eliminçtory- využávajá vlastnostá el. propustnosti soustavy katoda (vlçkno) - anoda. Polovodičovã diody využávajá vlastnosti PN přechodu. U obou lze řáct, že vedou proud jen jednám směrem a vlastně tak propouštějá na svůj vâstup jen jednu ze složek střádavãho proudu - podle jejich polarity - buď zçpornou, nebo kladnou. Připojáme -li na anodu diody střádavã napětá, projde na katodu jen kladnç složka, zçpornã půlvlny nebudou propuštěny. Na vâstupu tak dostçvçme kladnã napětá. Pokud diodu obrçtáme, budou naopak z katody na anodu prochçzet zçpornã půlvlny a na vâstupu se objevá zçpornã napětá.

2 Na obrçzcách vidáme konkrãtná zapojená jednocestnâch usměrňovačů. Na prvnám je k usměrněná použitç elektronka, na druhãm polovodičovç dioda. Protože napětá za diodou je tepavã - je zde usměrňovçna jen jedna půlvlna proudu- je na křivce vidět značnç prodleva mezi jednotlivâmi kladnâmi půlvlnami. To jednoduchâ usměrňovač znevâhodňuje, protože k tomu aby se vâstupná napětá vyhladilo je potřeba kondenzçtoru velikã kapacity. Kondenzçtor sloužá prçvě k vyhlazená, neboť jeho nçboj dodçvç do zçtěže proud prçvě po dobu, kdy je napětá za diodou na nule. I tak ale zůstçvç vrchná čçst křivky zvlněnç, a to tám váce a směrem k nule hlouběji, čám je filtrace, tedy kapacita kondenzçtoru menšá. Stejně funguje i tlumivka, o indukčnosti jednotek až stovek henry! Kondenzçtor za tlumivkou pak již nemusá mát tak velkou kapacitu a vyhlazuje jen zvlněná za tlumivkou. Vakuovã diody, např. VY1, nebo UY1N byly takovâmito jednocestnâmi usměrňovači. Obecně lze řáct, že tento typ usměrňovače se použávç pro záskçvçná pomocnâch napětá, tam, kde nená velkãho nçroku na zvlněná vâstupnáho napětá. Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

3

4 Tento dvoucestnâ usměrňovač poskytuje na vâstupu mnohem menšá zvlněná stejnosměrnãho napětá, protože jsou usměrňovçny dvě půlvlny střádavãho proudu, každç je však fçzově posunuta a tám zaplňuje mezeru na křivce. Napětá však i zde klesç až k nule, nená zde však žçdnç prodleva "nulovãho" proudu jako v přápadě jednocestnãho usměrňovače. V obou přápadech, zde, i v přápadě jednocestnãho usměrněná protãkç vinutám transformçtoru stejnosměrnâ proud. Ten sytá jçdro a zvyšuje ztrçty transformçtoru. V přápadě elektronkovãho usměrňovače se s vâhodou použávaly dvojitã diody, např. typu AZ1, AZ11, GZ33, EZ81, 6Z31 Obě měly v baňce dvě anody a byly přámo pro tento druh usměrněná určeny. Max. kapacita vyhlazovacáho kondenzçtoru takovãhoto zdroje byla předepisovçna vârobcem elektronek. V přápadě doudiody AZ1 byla Cmax = 60uF (a většina diod mç předepsanou podobnou, nebo stejnou kapacitu).takovâto usměrňovač bâval nejčastěji použávçn u většiny starâch lampovâch rçdiá. (pokud ovšem nešlo o sáťovã přijámače bez transformçtoru, kde se jednalo o usměrňovač jednocestnâ.) Vâhodou dvoucestnãho usměrňovače je to, že můžeme použát kondenzçtor s menšá kapacitou při stejnãm zvlněná, protože se nabájá dvakrçt častěji než u usměr. jednocestnãho. Dalšá vâhodou je polovičná proudovã namçhçná diod. Nevâhodou je naopak už zmáněnã stejnosměrnã sycená trafa a potřeba dvou vinutá. (Pro elektronkovã přástroje dřáve běžně sãriově vyrçběnã typy transformçtorů měly několik sekundçrnách vinutá - např. 2x250V/80mA, 4V/4A, 6,3V/3A. vinutá 4 a 6,3 V (přápadně i jinã, třeba 12,6V/2A) byly určenã pro žhavená elektronek. Pro žhavená usměrňovacá elektronky byly často využávçna vinutá 4V, např. pro AZ1. (kterç odebárala proud až 1,1A!)

5 Dokonalejšám dvoucestnâm usměrňovačem je usměrňovač Graetzův (Grëtzův), takã zvanâ můstkovâ. Tento dvoucestnâ usměrňovač je dnes velice rozšářenâ, realizuje se prakticky vždy s polovodiči, jeho vlastnosti jsou nejlepšá a trafo nepotřebuje dvojitã vinutá, ani nená zatěžovçno stejnosměrnâm sycenám. Kromě vâše zmáněnâch zapojená usměrňovačů existujá i usměrňovače, kterã na vâstupu dçvajá napětá jak kladnã, tak zçpornã vůči nule. Řákç se jim usměrňovače symetrickã, existujá jak v provedená jednocestnãm, tak dvoucestnãm.

6 Protože je někdy potřeba zajistit, aby vâstupná napětá bylo vyššá, než napětá sekundçrnáho vinutá, použávajá se zdvojovače napětá, kterã na vâstupu poskytujá dvojnçsobnã napětá. Vâstupná napětá U2 = 2xU1

7

8 V některâch přápadech je potřeba vâstupná napětá zvâšit ještě váce, i na mnohonçsobek! Přákladem jsou nçsobiče napětá, kterã se použávajá např. ve zdrojách VN v televizorech a monitorech, kde napçjejá vysokâm napětám (běžně 10-25kV) obrazovku.

9 I zde existujá nçsobiče pro symetrickç napětá Pro usměrněná vysokãho napětá je potřeba použát usměrňovač, kterâ toto napětá snese, aby se polovodiče nepoškodily. Toho se dosahuje řazenám diod za sebe, tak aby se na nich napětá pravidelně rozložilo a každç dioda tak byla zatážena jen čçstá vys. napětá. Ke zlepšená tohoto rozložená se použávajá přádavnã odpory, volá se hodnoty v řçdech stovek kiloohmů až jednotek či desátek megaohmů.

10 Jako usměrňovacách prvků - diod se použávajá nejčastěji křemákovã diody. Tomu tak vždy ale nebylo. Krom již zmáněnâch elektronek - diod, se použávaly takã selenovã usměrňovače, kuproxovã usměrňovače, diody germaniovã, a takã usměrňovače jinãho typu, dnes prakticky nepoužávanã - např. rtuťovã, elektrolytickã apod. Všechny usměrňovacá prvky se mnohdy, zvlçště dřáve označovaly jako ventily. Existovaly i usměrňovače mechanickã. Protože lze usměrnit napětá jednofçzovã, je stejně tak možno usměrnit napětá libovolnãho množstvá fçzá. Představme si jednocestnâ usměrňovač jako usměrňovač jednã fçze obr.a. Dvoucestnâ s dvojám vinutám transformçtoru jako usměrňovač dvou fçzá s fçzovâm posunem 180 o -obr.b. A podobně lze provãst i usměrňovač s fçzemi třemi, kde jsou fçze vzçjemně posunuty o 120 o -obr. C. Na obrçzku C vidáme, že zvlněná se oproti obr. A a B zlepšilo, neklesç již k nule!. Pokud použijeme usměrňovač z obrçzku D, ten je celovlnnâ, zmenšá se zvlněná ještě váce a na vâstupu dostçvçme prakticky hladkã usměrněnã napětá, aniž bychom k filtrovçná použili kondenzçtory či tlumivky! Takovãto třáfçzovã usměrňovače se použávajá k usměrněná nejen sáťovãho třáfçzovãho napětá, ale i napětá alternçtorů v automobilech, a takã často k usměrněná třáfçzovâch svçřecách transformçtorů.

11 Abychom dokçzali určit kde a jakãho použát usměrňovače pováme si něco o jejich el. parametrech, abychom byli sto vypočást všechny hodnoty nutnã pro nçvrh transformçtoru, dimenzovçná součçstek..apod.. Usměrňovač jednocestnâ

12 Vâstupná napětá Ud = 0,45Us Vstupná napětá efektivná..us = U1max/1,414 Maximçlná, špičkovã napětá zdroje U1m = 1,414Uef Vâstupná proud Id = 0,64Is Středná proud diodou IFs =Id Efektivná proud diodou..if =1,57Id Špičkovâ proud diodou..ifm =3,14Id Zçvěrnã napětá URM =3,14Ud Špičkovã vâstupná napětá..udm = 3,14Ud Zvlněná 121% Kmitočet zçkladná harmonickã..50hz Usměrňovač dvoucestnâ

13 Vâstupná napětá Ud = 0,9Us Vstupná napětá efektivná..us = U1max/1,414 Maximçlná, špičkovã napětá zdroje U1m = 1,414Uef Vâstupná proud Id = 1,41Is Středná proud diodou IFs =0,5Id Efektivná proud diodou..if =0,707Id Špičkovâ proud diodou..ifm =1,57Id Zçvěrnã napětá URM =3,14Ud Špičkovã vâstupná napětá..udm = 1,57Ud Zvlněná 48,5% Kmitočet zçkladná harmonickã..100hz Usměrňovač můstkovâ (Graetzův)

14 Vâstupná napětá Ud = 0,9Us Vstupná napětá efektivná..us = U1max/1,414 Maximçlná, špičkovã napětá zdroje U1m = 1,414Uef Vâstupná proud Id = 1,41Is Středná proud diodou IFs =0,5Id Efektivná proud diodou..if =0,707Id Špičkovâ proud diodou..ifm =1,57Id Zçvěrnã napětá URM =1,57Ud Špičkovã vâstupná napětá..udm = 1,57Ud Zvlněná 48,5% Kmitočet zçkladná harmonickã..100hz Diody musá bât vybárçny pro proud vyššá, než I FM a napětá vyššá než napětá špičkovã a napětá zçvěrnã. Platá pro všechny usměrňovače. Vâpočet filtračnáho kondenzçtoru Aby napětá za usměrňovačem bylo hladkã s co nejmenšám brumovâm napětám, je potřeba jej dobře vyfiltrovat - vyhladit. K tomu prçvě sloužá kondenzçtor

15 na vâstupu usměrňovače. Zpravidla se odhaduje, a to zcela nesprçvnâm způsobem, že na každâ 1A proudovãho odběru použijeme kondenzçtor o kapacitě 1000uF (1G, 1mF). Lepšá je potřebnou kapacitu prostě vypočátat. Záskçme sprçvnou hodnotu poměrně přesně. Přitom stačá použát zjednodušenâ vzorec, platnâ pro usměrňovçná napětá o sáťovãm kmitočtu. Kapacita C pak bude: C = k. I / Ubr Kde C je kapacita kondenzçtoru v uf (mikrofarçdech) k je koeficient zvlněná Ubr je brumovã napětá ve voltech I je odebáranâ proud (maximçlná) v ma Př. Pro zdroj 20V/1A a pro max. kolásçná vâstupnáho napětá 1V potřebujeme kondenzçtor o kapacitě: C = k. I / Ubr Zvlněná 1V odpovádç 5% z napětá 20V, tedy k = 9 Dosazenám C = /1 = 9000uF Pro zdroj voláme graetzův usměrňovač a filtračná kondenzçtor uF (10G) /25V Pokud může bât zvlněná většá, např. 2V, může bât kapacita menšá. Při tomto zvlněná pak vychçzá kapacita C = 4250uF, použijeme kondenzçtor 4700uF.

16 Vâpočet nçsobiče Př. Potřebujeme zdroj napětá 2,2kV/0,01A Nejdřáve zjistáme jakã napětá U1 mç mát transformçtor. U1 = 0,85. U3 /k k.počet nçsobácách stupňů..(podle tohoto obrçzku je k =3) U1 = 0, = 1870/3 = 623V

17 Voláme transformçtor se sek. napětám 600 až 630V (může to bât např. starâ sáťovâ transformçtor z elektron. rçdia, kterâ měl sek. vinutá 2x 300V/60mA) Vâpočet kapacity kondenzçtorů C = I/ fu 3. 2k(k+2) I usměrněnâ proud..v A U3.vâstupná napětá vev C kapacita kondenzçtoru v uf f kmitočet sátě (nebo kmitočet vstupnáho napětá) k počet nçsobácách stupňů po dosazená.. C = 0,01/ = 0, = 0, = 1uF Dçle je nutnã vypočást provozná napětá kondenzçtorů C2, C3 Ucap = 2U3/k = /3 = 1466V Kondenzçtory C2, C3 je potřeba vybrat na napětá většá než 1500V Napětá na kondenzçtoru C1 je ale jinã Ucap1 = U3/k = 733V Kondenzçtor C1 vyhová pro napětá většá než 750V Kondenzçtory mohou bât svitkovã, nebo i elektrolytickã. Aby vysokã napětá vydržely diody, musá bât dimenzovçny pro zçvěrnã napětá Urm (staršá nçzev pro zçvěrnã napětá je napětá zpětnã, nebo napětá reversná) Urm = 2,8U1 Urm = 2, = 1744,4V Diody musáme vybrat pro zçvěrnã napětá 1750V nebo vyššá Vyhová např. dvě diody za sebou typu BY133.

18 Nçsobiče napětá jsou jednoduchou nçhradou vysokonapěťovâch zdrojů, jejich funkce je při sprçvně dimenzovanâch součçstkçch bezvadnç, ale s počtem nçsobácách stupňů rychle klesç îčinnost! Proto se např. nençsobá napětá v řçdech desátek voltů do napětá na îrovni kilovoltů. Teoreticky to samozřejmě možnã je, protože počet stupňů nená omezen. Obecně.. lze o usměrňovačách řáct, že se k jejich konstrukci hodá lãpe diody křemákovã, neboť majá îčinnost lepšá, než diody germaniovã a jejich teplota může bât až o C. Diody germaniovã majá většá îčinnost než křemákovã jen do napětá 10V a jejich provozná teplota nesmá překročit 80 o C. Germaniovã diody majá menšá îbytek napětá, asi 0,2-0,4V, křemákovã mnohem většá 0,6-1V. Jak vyplâvç z tãto charakteristiky, vede germaniovç dioda proud od 0,2VUf, pokud je hrotovç, vhodnç pro detekci, pak vede proud od napětá 0,1V, nebo i o něco menšá! Naproti tomu dioda křemákovç vede proud až od 0,6-0,8V. A obecně platá, že každã zvâšená teploty o 1 o C mç za nçsledek snážená napětá Uf o 1,5-2,5mV. Hrotovã diody se dnes použávajá jen k usměrňovçná vysokofrekvenčnách proudů, protože jsou citlivã a majá menšá kapacitu přechodu PN. Prçvě kvůli velkã ploše a tám i velkã kapacitě přechodu PN se naopak nehodá k

19 usměrňovçná VF proudů diody vâkonovã, kterã jsou určenã k usměrňovçná velkâch proudů názkâch kmitočtů. PN přechod diod se při provozu zahřávç, a to tám váce, čám mç dioda většá Uf a čám váce je zatážena proudem If. Vâkonovâ usměrňovač se tedy za provozu zahřávç a teplo je potřebnã nějak odvãst. Pokud tepla nená mnoho, pak se stačá vyzçřit do okolá a dioda zůstane za provozu chladnç. Pokud je tepla mnoho, pak musáme diodu chladit. Pokud je dioda v kovovãm pouzdru, nebo v pouzdru vâkonovãho tranzistoru, či můstek přámo určenâ pro montçž na chladič, pak nebâvç problãm ji připevnit na hlinákovâ chladič, kterâ teplo spolehlivě odvede. Diody v plastovâch pouzdrech nelze připevnit na chladič, ale i ty je někdy nutno chladit! Provçdá se to tak, že se ponechajá diodě ještě před osazenám poněkud delšá vâvody. Diody v těchto pouzdrech jsou totiž chlazeny skrze jejich přávody. Pçjecá plošky na DPS pak je vhodnã volit co největšá, aby odvod tepla pokračoval i zde, na desku DPS, kde se teplo lãpe rozptâlá, nebo kde lze přápadně připçjet i malã chladácá křidãlko. Chlazená je takã možno pomoci malâm ventilçtorem, což ovšem platá pro jakãkoliv chlazená obecně. Pokud se zamysláte nad tám, kterç ze součçstek bude hřejácám diodçm nejbláže, napadne vçs dalšá důležitç součçst usměrňovače - filtračná kondenzçtor! Ten je prçvě na většá teplo choulostivâ a je proto nutnã jej umástit poněkud stranou od diod, tak aby se jejich teplo nevysçlalo přámo na něj, nebo dokonce aby se diody dotâkaly kondenzçtoru!! Při nçvrhu zdroje je nutnã pamatovat na to, že na diodçch vznikajá îbytky napětá a napětá transformçtoru proto musá bât o něco vyššá, než napětá požadovanã na vâstupu. Napětá sekundçru se proto volá o 1,1 většá. ïpravy a zajámavosti usměrňovačů V některâch přápadech se konstruujá usměrňovače, kterã mohou bât přepánatelnã

20 Na obrçzku je usměrňovač, kterâ se použávç často u spánanâch zdrojů, zvlçště ve spánanâch zdrojách počátačů. Je-li vstupná napětá 230V, je přepánač S1 rozepnut a usměrňovač funguje jako můstkovâ na vâstupu se objevá napětá okolo 325V, kterã se dçle použije k napçjená spánanãho zdroje. Pokud je napětá sátě 115V, což v některâch zemách je, spánač S1 se sepne a tám se z můstku stçvç zdvojovač napětá, tedy na vâstupu bude zase napětá okolo 325V. Odpory R1 a R2 sloužá pro rovnoměrnějšá rozložená napětá na kapacitçch a volá se v řçdech stovek kiloohmů. Na dalšám obrçzku je usměrňovač, kterâ lze s vâhodou použát např. pro řázenâ stabilizovanâ zdroj. Transformçtor musá mát ale dvě vinutá, např 2x 20V. Pokud je Př1 v poloze b je usměr. zapojen jako můstkovâ a na vâstupu se objevá napětá obou vinutá, tedy 2U (cca40v). Pokud přepánač Př1 přepneme do

21 polohy a, usměrn. se chovç jako dvoucestnâ na vâstupu bude napětá polovičná tedy U (cca20v). Toho lze prçvě využát v řázenãm zdroji, neboť při nižšách vâstupnách napětách nebudou zbytečně přetěžovçny koncovã tranzistory, protože na nich bude jen polovičná napětá. V některâch přápadech mçme k dispozici transformçtor kterâ mç např. sek. napětá jen 12V. Může to bât třeba transformçtor pro halogenky. Potřebujeme však napětá 24V. V tom přápadě je vhodnã použát zdvojovač, zvlçště se k tomu hodá tzv. Gisperův usměrňovač Na obrçzku je nakreslen Gisperův usměrňovač pracujácá s trafem 12V/4A, kterâ na vâstupu poskytuje stejnosměrnã napětá okolo 26-27V/2A. Někdy je potřebnã odstranit rušivç napětá, kterç se mohou na vâstupu usměrňovače vyskytovat. Jednak mohou pronikat skrze trafo na usměrňovač ze sátě, jednak mohou vznikat přámo na PN přechodech diod. Odstraněná se provçdá připojenám kondenzçtorů, jak vidáme na obrçzcách. Velikost kapacit se volá v rozsahu 1nF až 100nF, vâjimečně i váce. Přesnou hodnotu je nejlãpe odzkoušet. Kondenzçtory by měly bât nejlãpe svitkovã.

22

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor. ZADÁNÍ: Změřte VA charakteristiky polovodičových prvků: 1) D1: germaniová dioda 2) a) D2: křemíková dioda b) D2+R S : křemíková dioda s linearizačním rezistorem 3) D3: výkonnová křemíková dioda 4) a) D4:

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

Polovodiče typu N a P

Polovodiče typu N a P Polovodiče typu N a P Autor: Lukáš Polák Polovodičové materiály, vlastnosti křemík arsenid galitý GaAs selenid kademnatý CdSe sulfid kademnatý CdS Elektrické vlastnosti polovodičů závisí na: teplotě osvětlení

Více

a činitel stabilizace p u

a činitel stabilizace p u ZADÁNÍ: 1. Změřte závislost odporu napěťově závislého odporu na přiloženém napětí. 2. Změřte V-A charakteristiku Zenerovy diody v propustném i závěrném směru. 3. Změřte stabilizační a zatěžovací charakteristiku

Více

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr. olovodiče - s jedním přechodem (dvojpóly) Dioda detekční, spínací a usměrňovací Zenerona dioda Kapacitní dioda LED (svíticí dioda) olovodičový LASER olovodič a přechod m.n. = elektrony m.n. = díry pohyb

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3. Demodulátory Demodulace Jako demodulace je označován proces, při kterém se získává z modulovaného vysokofrekvenčního

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena. SN č. 25/1990 Mende 169W (1931) Zpracoval: Ing. Miroslav Beran Skříň: Dvoudílná. Horní část (tělo skříně) je výlisek z tmavohnědého bakelitu, dolní (sokl) je lakovaný výlisek z plechu. Zadní stěna plechová,

Více

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače K621ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 3 Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače LED Přiložením napětí v propustném směru dochází k injekci nosičů přes

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem Polovodičové diody Polovodičové součástky s PN přechodem Princip diody Připojením kladného pólu napětí na polovodič typu P a záporného na N budou: díry v polovodiči P napětím odpuzovány k PN přechodu volné

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

1.2.7 Druhá odmocnina

1.2.7 Druhá odmocnina ..7 Druhá odmocnina Předpoklady: umocňování čísel na druhou Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny není možné ve 4 minutách. Já osobně druhou část (usměrňování) probírám v další hodině, jejíž

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC D V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena. SN č. 15/1989 Sachsenwerk ESWE 3 (1932) Zpracoval: Ing. Miroslav Beran Skříň: Dřevěná, tmavohnědě dýhovaná leštěná. Ovládací prvky: Levý horní knoflík = vazba s anténou (regulace hlasitosti), levý dolní

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor Krokové motory princip funkce, metody řízení Občas se v praxi vyskytne potřeba pohonu, který umí přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Přechodové děje při startování Plazmatronu Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,

Více

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky.

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky. Šipkový sport - s čím a jak na něj Výstroj Na to, abyste si zahráli šipky nepotřebujete žádnou 'extra' výstroj. Oblečení by mělo být pohodlné. V žádném případě by vám nemělo bránit v pohybu odhodové ruky.

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální

Více

Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu. Oblastní kolo, Vyškov 2007 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace.

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Polovodiče, polovodičové měniče

Polovodiče, polovodičové měniče Polovodiče, polovodičové měniče Zpracoval: Václav Kolář, Václav Vrána, Jan Ddek ELEKTONIKA Podoblast elektrotechniky která vyžívá vedení elektrického prod v polovodičích. (V minlosti též ve vak či plynech

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 34. Svařování obloukem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Rušení ší ící se po vedení

Rušení ší ící se po vedení 1 Potla ení vysokofrekven ního rušení spínaných zdroj Spínané zdroje generují vysokofrekven ní rušení vlivem spínání o vysoké frekvenci. Toto rušení se ší í vzduchem pomocí elektromagnetického pole nebo

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech 1995 2008 (Pramen: ČSÚ) 36 000 6,0 28 000 3,0

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech 1995 2008 (Pramen: ČSÚ) 36 000 6,0 28 000 3,0 4.Rozvody cizinců Třetím analyzovaným procesem je rozvodovost. Zatímco se počet sňatků pohyboval na úrovni minimálně 5 tis. ročně, z grafu 21 je patrné, že počet rozvodů je nižší. Ročně dojde k rozvodu

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Veletrh. Obr. 1. 1. Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Současný přístup ke školním demonstracím charakterizují na jedné straně nejrůznější moderní elektronické měřicí systémy převážně ve vazbě na počítač a na

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Sada 1 Geodezie I. 06. Přímé měření délek pásmem

Sada 1 Geodezie I. 06. Přímé měření délek pásmem S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Geodezie I 06. Přímé měření délek pásmem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68 1. Základní zákony elektromagnetismu 6 1.1. Zákon elektromagnetické indukce 6 1.2. Spřažený tok vzduchové cívky 12 1.3. Spřažený tok cívky s feromagnetickým jádrem 17 1.4. Druhá Maxwellova rovnice 18 1.4.1.

Více

Informace BM2. Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05

Informace BM2. Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05 1 Informace BM2 Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05 2 Informace BM2 1 Důležitá bezpečnostní upozornění Moduly ABC BM1, BM2 a BM3 smějí být použity výhradně se systémem Digital plus by Lenz nebo jiným, běžně

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky) očítání s decibely (není třináctá komnata matematiky) Hlavním úkolem decibelů je zjednodušit a zpřehlednit výpočty s nimi prováděné a ne prožívat studentské útrapy u tabule, při písemných pracích a u maturitních

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Pátek 14. října Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů.

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. ODPADY Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. nekupujte, co nepotřebujete dejte starým věcem nový smysl upřednostněte nebalené

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004 č.v.: 71970 9 004 TP-SM HK 1/99 (TP 71970 9 003) JKPOV 404 229 719 704 SKP 316

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 132-3932/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 76 v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití:

č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: Elektronický zdroj EZl je bezkontaktní střídač, určený

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 2. 2013 Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 2. 2013 Ročník: 9. VY_52_INOVACE_2NOV57 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 13. 2. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Tranzistor

Více

1 Matematické základy teorie obvodů

1 Matematické základy teorie obvodů Matematické základy teorie obvodů Vypracoval M. Košek Toto cvičení si klade možná přemrštěný, možná jednoduchý, cíl dosáhnout toho, aby všichní studenti znali základy matematiky (a fyziky) nutné pro pochopení

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod

4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod 4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Předpoklady: 040215 Postřeh z minulých měření: Při sestavování obvodů jsme používali stále stejnou plochou baterku. Přesto se její napětí po zapojení do obvodu měnilo.

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015 až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008.

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008. VERZE 0404-2016 Elektrické prietokové ohrievače vody Návod na montáž a obsluhu. Záruční list II. I. OFF 3K HKL 3K - LC tlakový Elektrický průtokový ohřívač vody Vyvinutý a vyráběný v certifikovaném systému

Více