MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASSIV. Middleware pro tvorbu online her"

Transkript

1 MASSIV Middleware pro tvorbu online her

2 Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema

3 Úvod Část 1.

4 Tým projektu Massiv Zahájení projektu: říjen 2001 Vedoucí projektu: Ing. Petr Tůma, Dr. Řešitelé: Štěpán Vondrák - Marek Vondrák - Petr Tovaryš - Ondřej Pečta - Marek Švantner - Martin Havlišta -

5 Cíl projektu Systém pro tvorbu online multiplayer her Online hry Běh 24 hodin denně Perzistence Interaktivnost Mnoho hráčů

6 Základní charakteristiky Massivu Distribuovanost Svět může být simulován více servery Objektovost Svět se sestává z objektů, které mohou mezi servery volně migrovat Statická data Správa a distribuce dat, která se příliš často nemění

7 Komu je Massiv určen Middleware pro nekomerční sféru Nezávislí vývojáři Open Source Přenositelnost Win32, Linux Nelze předpokládat nasazení serverů na jediné lokální síti

8 Součá části projektu Massiv Jádro Objektově orientovaný distribuovaný systém Zdrojový kód knihovny Nástroje pro překlad Demo Jednoduchá ukázková online hra Demonstrace použití prostředků jádra Nástroje pro konfiguraci a správu Dema

9 Prostředky poskytované Massivem Část 2.

10 Distribuovanost Servery rozptýleny libovolně po síti Potenciálně velké latence Nepředpokládá se statické rozdělení herního světa, které by minimalizovalo komunikaci mezi servery Automatická a transparentní distribuce objektů Bez nutnosti ruční administrace Tři druhy uzlů Simulační servery, klienti, datové servery

11 Nasazení Massivu

12 Bezpečnost Šifrování dat mezi každými dvěma uzly Autentizace pomocí RSA klíčů Symetrické šifrování při přenosu dat Omezená práva klientských uzlů Klienti nemohou přímo měnit stav simulace, pouze zasílat požadavky speciálním objektům

13 Objektový model Managed objects Objekty automaticky spravované systémem Příslušné třídy se píší v C++ Musí se dodržovat zvláštní pravidla Speciální datové typy Popis tříd v IDL (Interface Definition Language) Serializace, introspekce, RPC Povolen přímý přístup na lokální objekty Lokální garbage collector

14 Migrace Každý objekt vlastněn právě jedním uzlem Migrace objektů Základní forma komunikace Adresáti migrace jsou objekty Objekt = zpráva Základní prostředek běhu simulace Běh Massivu řízen událostmi Doručení migrace = událost

15 Replikace Použití: Přenos dat nutných pro prezentaci světa na klienty Optimalizace komunikace mezi servery Objekt může být replikován na libovolný počet uzlů Kopie (částí) objektů určené výhradně pro čtení Automaticky udržované v aktuálním stavu

16 Migrační a replikační skupiny Systém ke skupinám přistupuje jako k celku Objekty v migrační skupině jsou vzájemně lokální Základní prostředek pro zajištění efektivity v distribuovaném prostředí s velkými latencemi Příslušnost do skupiny určována dynamicky Příklady skupin: Dynamické datové struktury (spojový seznam) Postava hráče s celým inventářem

17 Vzdálené volání metod Implementace pomocí migrací Asynchronní RPC Doručení lze načasovat na konkretní simulační čas Možnost získání výsledků volání Synchronní RPC Neblokuje doručování ostatních událostí

18 Další funkcionalita jádra Archivace konzistentního stavu světa Nenarušuje plynulost běhu simulace Stahování dat na pozadí Data se mohou měnit za běhu simulace Hierarchické uspořádání dat Použití: konfigurační soubory, textury, modely Vyvažování zátěže serverů

19 Využití jádra Massivu v Demu Část 3.

20 Demo Ukázková 3D aplikace Využití všech prostředků poskytovaných jádrem Ukázky řešení základních situací a problémů online her pomocí prostředků Massivu spíše než základ pro reálné hry

21 3D Mapa Simulovaný svět tvořen mapou, po které se pohybují hráči Mapa rozdělena na sektory Každý sektor může být na jiném serveru Sektory nejsou data objekty, ale managed objekty Modifikace terénu v reálném čase (kopce, údolí) Změny prezentovány klientům pomocí replikace

22 Sektor (1) Výšková mapa (kopce, údolí) Rozdělena na 8x8 čtvercových polí Každé pole má vlastní materiál (tráva, skála,...) Obsahuje entity Pohyblivé: postavy hráčů, ovce Nepohyblivé dekorace: stromy, tráva, budovy

23 Sektor (2) Sektor a všechny entity, které obsahuje, tvoří jedinou migrační skupinu Všechny operace v rámci sektoru vždy lokálně a rychle Sektor může manipulovat přímo s entitami Přesun sektoru na jiný server přesune i všechny jeho entity

24 Pohyb entit Uvnitř sektoru jako u nedistribuované aplikace Mezi sektory Odpojení entity z aktuálního sektoru Rozdělení migračních skupin Migrace k novému sektoru Napojení na nový sektor Spojení migračních skupin

25 Replikace Každý objekt rozdělen na dvě části Veřejná část replikující se na klienta Obsahuje data nutná pro prezentaci Privatní část Obsahuje vše pro vlastní logiku hry Rozdělení umožňuje Přenášet jen minimum potřebných dat Zvyšuje bezpečnost Klientské aplikace nevidí strukturu serverových objektů

26 Sektory a entity Sector ClientSector Entity Entity ClientEntity ClientEntity Migrační skupina Replikační skupina pro klienty

27 Zhodnocení projektu Část 4.

28 Výhody a nevýhody objektového Klady modelu Použití C++ vysoká efektivita Obecnost objektového modelu Použítí nemusí být omezeno pouze na online hry Zápory Z důvodu velkých latencí mezi servery nejsou k dispozici aktuální dupliky objektů při pádu serveru je nutno provést restart ze zálohy

29 Co šlo dobře Abstraktní model doručování zpráv Není rozdíl mezi zprávou a objektem Jednoduchá implementace RPC Plné využití C++ a STL Mnoho vlastností navíc, které nebyly v plánu Synchronní RPC a vyjímky Garbage collector

30 Co šlo špatně Nepřesný návrh Mnoho změn až v průběhu vývoje Ladění Více serverů a klientů znesnadňuje využití standardních debugovacích technik Mnoho vlastností navíc, které nebyly v plánu

31 Prezentace Dema Část 5.

32 Prezentace Dema Data download Predikce pohybu Editor Konzole Chat

33 Data download Všechna statická data (textury, modely) implementována jako datové objekty Umožňuje spustit klienta s minimálními daty Přenos dat až když je potřeba (rychlost stahování volitelná) Pokud model není k dispozici, je použit náhradní (zástupný) model

34 Editor Za běhu simulace umožňuje Editovat výškové mapy (modelování krajiny) Měnit druhy povrchu (materiály) Přidávat, mazat a přesouvat entity Měnit vlastnosti objektů (změna modelů dekorací) Editor přístupný pouze pro privilegované klienty (administrátoři)

35 Predikce pohybu Data přenášena ze serveru na klienta jen několikrát za sekundu Pro plynulou prezentaci klient provádí predikci pohybu

36 Replikace entit Veřejná část: ClientEntity Pozice na mapě Typ (postavy hráčů, ovce, dekorace,...) Model tags Určují model, který se použije na prezentaci entity Privátní část: Entity Napojení na aktuální sektor Data pro pohyb entity po mapě

37 Replikace sektoru Veřejná část: ClientSector Výšková mapa a materiály Explicitní seznam entit není potřeba Entity se replikují automaticky, neboť jsou ve stejné replikační skupině jako ClientSector Privátní část: Sector Seznam entit Na klienty se replikuje pouze část mapy V definovaných intervalech požadavek na replikaci sektorů v blízkosti hráče Při odpojení klienta zrušení všech požadavků

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 Jedná se o přepracované poznámky z fi.muny.cz doplněné/opravené podle slajdů doc. Staudka xvoda@mail.muni.cz Lecture_01 Principy_HW OS je program, který

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP

DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP Lukáš Hejtmánek, Petr Holub, and Luděk Matyska Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

Použití služby Active Directory

Použití služby Active Directory KAPITOLA 7 Použití služby Active Directory V této kapitole: Úvod do služby Active Directory.............................. 241 Práce s doménovými strukturami............................. 244 Doménové struktury

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Katedra informačního inženýrství

Katedra informačního inženýrství Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Bakalářská práce Administrace SUSE Linuxu Jiří Malák 2009 ČZU v Praze !!! Místo této strany vložíte zadání

Více

Část C. Některé technické implementace

Část C. Některé technické implementace Projekt výzkumu a vývoje VE20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Část C Některé technické implementace - 174 - 1 Generátor archivních

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Dolejš HelenOS jako Xen hypervisor Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více