RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ"

Transkript

1 RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

2

3 RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost a sklon pozemku, orientace ke světovým stranám, územní plán a další regulace v místě výstavby, vzhled okolní zástavby, možnost napojení na inženýrské sítě, zvolená materiálová varianta nosné konstrukce, volba střešní krytiny, povrchu fasád, způsobu vytápění, předpokládaný počet osob, způsob využití domu, atd. Proto vždy doporučujeme Váš výběr konzultovat s autorizovaným projektantem nebo architektem.

4 MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ CO OBSAHUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEOBSAHUJE Nosné konstrukce rodinných domů DEKHOME jsou z cihel a keramických tvarovek nebo z dřevěných hranolů a stavebních desek. U cihlové varianty jsou obvodové stěny vyzděny z broušených dutinových cihel nebo, pro dosažení vyššího energetického standardu, z cihel s větším množstvím vzduchových dutin. Zdí se na speciální malty. Vodorovné konstrukce jsou provedeny z keramických stropních nosníků a vložek a zmonolitněny betonem. U dřevěné varianty je konstrukce stěn tvořena rámem z dřevěných hranolů oboustranně opláštěným deskami. Nosná konstrukce stropu je z dřevěných nosníků a desek. Domy DEKHOME jsou zastřešeny šikmou nebo plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný vaznicový krov nebo u přízemních objektů dřevěné příhradové vazníky. Krov je standardně proveden z hoblovaných dřevěných prvků pohledové kvality a je viditelný z interiéru. Vnější fasáda domů s cihelnou nosnou konstrukcí je omítnuta. U domů dřevěných je tvořena kontaktním zateplením s tenkovrstvou omítkou. V obou případech může být doplněna různými druhy obkladů na bázi dřeva, kamene, kovu či keramiky. Střešní krytina je z pálených tašek, z plechových tabulí s imitací tašek nebo hladká drážková. Ve všech typových projektech je ověřena připravenost stavebních konstrukcí na provedení rozvodů teplovodní otopné soustavy. Optimální variantu vytápění navrhne projektant podle fi remní dokumentace DEKHOME. Cihelná konstrukční varianta programu DEKHOME vznikla ve spolupráci s fi rmou Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Používá se systém POROTHERM. Dřevěný systém byl vyvinut ve spolupráci se společností DEKWOOD s.r.o. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. ohlášení stavby) se řídí vyhláškou 499/2006 Sb. Typový projekt domu DEKHOME obsahuje tyto části: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA obecný popis architektonického a konstrukčního řešení objektu, základní rozměry a výpočty pro jednotlivé profese, požární zpráva, požárně bezpečnostní řešení DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Stavební část technická zpráva, výkresy půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, střecha, pohledy a tabulky výrobků, konstrukční detaily 2. Statická část technická zpráva, podrobný statický výpočet, konstrukční výkresy půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, krov 3. Vytápění technická zpráva, půdorysy rozvodů ÚT, výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností (vzorově zpracována varianta s teplovodní otopnou soustavou a elektrokotlem) 4. Zdravotní technika technická zpráva, půdorysy a schémata rozvodů kanalizace a vodovodu 5. Elektroinstalace technická zpráva, půdorys rozvodů elektroinstalace, domovní rozvaděč, elektroměr, uzemnění a hromosvod DOKLADOVÁ ČÁST průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií Hotový typový projekt domu DEKHOME je základní částí projektu pro stavební povolení (resp. ohlášení stavby). Aby byl projekt kompletní, musí být vždy autorizovanou osobou dopracovány ty části projektové dokumentace, které přímo souvisejí s umístěním domu na konkrétní pozemek. Týká se to zejména návrhu základových konstrukcí podle skutečných základových poměrů v místě stavby, připojení objektu na inženýrské sítě a vztahu objektu k okolní zástavbě. Dále je třeba podle konkrétní situace a druhu konstrukcí domu řešit vytápění domu a tepelnou stabilitu. Pro stavební povolení nebo ohlášení stavby musí být typový projekt domu DEKHOME vždy doplněn o následující části: PRŮVODNÍ ZPRÁVA základní identifi kační údaje o stavbě, stavebníkovi, investorovi, vazba objektu na dané území SITUACE STAVBY situace širších vztahů, koordinační situace ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY technická zpráva, situace, zařízení staveniště s přívody vody a energií

5 MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ DOMU PIKTOGRAMY Česká republika je rozdělena na několik oblastí, dělících se podle zatížení staveb sněhem a větrem. Tyto oblasti, stejně jako velikost působícího zatížení, jsou stanoveny v ČSN EN :2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem a ČSN EN :2007 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem. Typové domy DEKHOME jsou navrženy na zatížení odpovídající 5. sněhové oblasti a 3. větrové oblasti. V případě umístění domu do oblasti s vyšším zatížením sněhem nebo větrem je třeba provést individuální návrh a statické posouzení objektu. Maximální nadmořská výška umístění objektů je 600 m n. m. Návrhové parametry venkovního vzduchu odpovídají 4. teplotní oblasti ČR v zimním návrhovém období. Vnitřní prostředí domů DEKHOME musí odpovídat maximálně 4. vlhkostní třídě, kategorii obytné budovy trvale užívané. Oba tyto parametry se řídí normou ČSN :2005 Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Technologie výstavby: cihlový dům dřevostavba Počet podlaží: přízemní dům dům s obytným podkrovím Dům je navržen pro počet osob: Parkování pro auto: venkovní stání kryté stání garáž Počet samostatných ložnic V závislosti na orientaci domu ke světovým stranám je třeba okna domu opatřit žaluziemi V objektu je možno použít plynový kotel Součástí objektu je venkovní terasa Konstrukce krovu je viditelná z interiéru V závislosti na orientaci domu ke světovým stranám je nutno u některých oken použít refl exní zasklení Součástí objektu je venkovní krb

6 01 UŽITNÁ PLOCHA 118,55 m 2 zastavěná plocha 86,3 m 2 obestavěný prostor 484 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,1 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 006 Ing. Arch. Lubomír Křivka

7 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 5,93 m zádveří 4,22 m WC 1,81 m hala 8,97 m kuchyň+jídelna 15,65 m schodiště 4,82 m obývací pokoj 28,38 m sklad 11,35 m terasa 9,34 m 2 PATRO 2.01 hala 2,96 m pokoj 17,15 m šatna 5,07 m pokoj 10,70 m pokoj 12,17 m koupelna 4,89 m 2 007

8 02 UŽITNÁ PLOCHA 141,4 m 2 zastavěná plocha 101,22 m 2 obestavěný prostor 580 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,45 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 008 Ing. Arch. Lubomír Křivka

9 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 6,23 m zádveří 4,22 m WC 1,81 m hala 8,97 m kuchyň+jídelna 15,65 m schodiště 8,42 m obývací pokoj 28,38 m garáž 16,73 m terasa 9,52 m 2 PATRO 2.01 hala 2,96 m pokoj 17,15 m šatna 5,07 m pokoj 10,70 m pokoj 12,17 m koupelna 4,89 m půda 16,73 m 2 009

10 03 UŽITNÁ PLOCHA 163,26 m 2 zastavěná plocha 188,66 m 2 obestavěný prostor 810 m 3 sklon střechy 10 výška hřebene 4,52 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 010 Ing. Arch. Lubomír Křivka

11 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,58 m garážové stání 20,10 m zádveří 9,06 m kuchyň + jídelna 21,02 m obývací pokoj 25,02 m WC + kotel, boiler 2,30 m chodba 6,19 m pokoj 14,18 m koupelna 7,18 m pokoj 25,58 m terasa 51,71 m 2 011

12 04 UŽITNÁ PLOCHA 156,17 m 2 zastavěná plocha 188,67 m 2 obestavěný prostor 803 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 5,17 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 012 Ing. Arch. Lubomír Křivka

13 PŘÍZEMÍ 1.01 technická místnost 5,16 m garáž 23,47 m zádveří 5,28 m chodba 11,27 m WC + sprchový kout 6,71 m chodba 8,66 m ložnice 14,64 m koupelna 6,09 m pokoj 14,35 m pokoj 13,66 m kuchyň + obývací pokoj 51,13 m terasa 18,43 m 2 013

14 05 UŽITNÁ PLOCHA 157,7 m 2 zastavěná plocha 183,33 m 2 obestavěný prostor 820 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 5,45 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 014 Ing. Arch. Lubomír Křivka

15 PŘÍZEMÍ 1.01 parkovací stání 32,10 m zádveří 15,35 m WC 2,86 m kuchyň 8,64 m obývací pokoj + jídelna 36,36 m chodba 6,62 m koupelna 8,78 m šatna 6,16 m pokoj 13,29 m pokoj 17,52 m pokoj 18,75 m terasa 22,43 m 2 015

16 06 UŽITNÁ PLOCHA 146,5 m 2 zastavěná plocha 179,22 m 2 obestavěný prostor 750 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 4,7 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 016 Ing. Arch. Lubomír Křivka

17 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 1,29 m chodba 10,63 m garáž 21,62 m spíž 4,47 m kuchyň + jídelna 14,66 m obývací pokoj 29,43 m chodba 6,59 m WC 1,69 m koupelna 6,49 m pokoj 14,02 m pokoj 16,66 m pokoj 16,47 m terasa 13,55 m 2 017

18 07 UŽITNÁ PLOCHA 161,68 m 2 zastavěná plocha 189,44 m 2 obestavěný prostor 884 m 3 sklon střechy 25,3 výška hřebene 5,5 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 018 Ing. Arch. Lubomír Křivka

19 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 24,10 m zádveří 6,14 m chodba 4,67 m obývací pokoj 28,35 m kuchyň + jídelna 14,38 m spíž 2,92 m WC 3,26 m technická místnost 4,13 m chodba 7,57 m komora 9,06 m pokoj 18,68 m koupelna 4,03 m pokoj 13,71 m pokoj 12,75 m terasa 32,41 m 2 019

20 08 UŽITNÁ PLOCHA 161,83 m 2 zastavěná plocha 192,43 m 2 obestavěný prostor 704 m 3 sklon střechy 5 výška hřebene 3,73 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 020 Ing. Arch. Lubomír Křivka

21 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 24,79 m zádveří 6,02 m WC 2,69 m technická místnost 3,01 m obývací pokoj 33,32 m kuchyňský kout 6,07 m koupelna 5,20 m šatna 8,11 m pokoj 17,25 m pracovna 10,36 m pokoj 13,24 m garáž 20,48 m terasa 34,56 m

22 09 UŽITNÁ PLOCHA 108,15 m 2 zastavěná plocha 132,57 m 2 obestavěný prostor 534 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 5,01 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 022 Ing. Arch. Lubomír Křivka

23 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 21,02 m zádveří 2,94 m WC 2,80 m technická místnost 6,62 m hala 10,22 m kuchyň + jídelna 11,03 m obývací pokoj 22,00 m koupelna + WC 5,84 m pokoj 13,60 m pokoj 13,16 m terasa 13,78 m 2 023

24 10 UŽITNÁ PLOCHA 140,41 m 2 zastavěná plocha 168,42 m 2 obestavěný prostor 776 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 4,73 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 024 Ing. Arch. Lubomír Křivka

25 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 26,69 m zádveří 3,44 m WC 3,28 m šatna + kotelna 5,13 m obývací pokoj + jídelna 36,93 m kuchyňský kout 8,87 m chodba 6,33 m pokoj 14,10 m koupelna 5,04 m pokoj 17,61 m pokoj 10,91 m terasa 17,91 m 2 025

26 11 UŽITNÁ PLOCHA 156,26 m 2 zastavěná plocha 186,91 m 2 obestavěný prostor 704 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 4,85 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 026 Ing. Arch. Lubomír Křivka

27 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 23,02 m zádveří 5,45 m komora 5,84 m prádelna 5,02 m chodba 12,63 m kuchyň 9,30 m obývací pokoj 32,46 m pokoj 11,26 m pokoj 18,12 m pokoj 16,15 m koupelna 6,42 m WC 2,81 m terasa 16,31 m 2 027

28 12 UŽITNÁ PLOCHA 139,95 m 2 zastavěná plocha 166,52 m 2 obestavěný prostor 590 m 3 sklon střechy 0 výška hřebene 3,85 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 028 Ing. Arch. Lubomír Křivka

29 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 5,97 m zádveří 10,53 m obývací pokoj 35,63 m kuchyňský kout 8,45 m pracovna 11,58 m chodba 4,58 m WC 2,01 m koupelna 8,16 m komora 5,86 m pokoj 13,90 m pokoj 14,50 m garážový přístřešek 25,48 m terasa 10,55 m 2 029

30 13 UŽITNÁ PLOCHA 123,53 m 2 zastavěná plocha 148,69 m 2 obestavěný prostor 710 m 3 sklon střechy 15,2 výška hřebene 8,87 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 030 Ing. Arch. Lubomír Křivka

31 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 5,41 m WC 2,14 m kuchyně 9,99 m obývací pokoj 35,43 m chodba 5,00 m koupelna 8,62 m pracovna 8,88 m pokoj 14,46 m ložnice 14,28 m terasa 26,63 m parkovací stání 20,55 m 2 031

32 14 UŽITNÁ PLOCHA 151,73 m 2 zastavěná plocha 185,05 m 2 obestavěný prostor 787 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 4,9 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 032 Ing. Arch. Lubomír Křivka

33 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 4,61 m hala 13,43 m koupelna 3,66 m chodba 3,82 m komora 7,25 m koupelna 6,57 m pokoj 15,08 m pokoj 14,86 m pracovna 14,70 m kuchyň + obývací pokoj 46,11 m závětří + přístřešek 33,45 m terasa 28,78 m

34 15 UŽITNÁ PLOCHA 129,68 m 2 zastavěná plocha 98,59 m 2 obestavěný prostor 547 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,89 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 034 Ing. Arch. Lubomír Křivka

35 2.05 PATRO chodba 4,56 m koupelna 8,14 m pokoj 16,10 m pokoj 16,12 m pokoj 10,03 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 6,21 m chodba 3,05 m šatna 2,27 m hala 7,17 m schodiště 5,57 m WC 1,86 m kuchyně + jídelna 16,86 m obývací pokoj 26,07 m pokoj 10,03 m komora 2,79 m terasa 15,23 m

36 16 UŽITNÁ PLOCHA 158,07 m 2 zastavěná plocha 188,53 m 2 obestavěný prostor 770 m 3 sklon střechy 20 výška hřebene 4,7 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 036 Ing. Arch. Lubomír Křivka

37 PŘÍZEMÍ 1.01 garáž. přístřešek 25,14 m zádveří 5,87 m komora 2,71 m WC 2,70 m šatna 8,01 m ob. pokoj + jídelna 35,40 m kuchyň 13,24 m chodba 12,78 m koupelna 11,72 m pokoj 12,12 m pokoj 15,29 m ložnice 15,33 m techn. místnost 8,79 m terasa 14,93 m 2 037

38 17 UŽITNÁ PLOCHA 187,26 m 2 zastavěná plocha 122,02 m 2 obestavěný prostor 770 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 7,8 m obytné místnosti 5+kk orientační cena domu na klíč Kč 038 Ing. Arch. Lubomír Křivka

39 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,62 m šatna 3,68 m WC 2,96 m hala 10,77 m schodiště 4,72 m komora 5,31 m pokoj 13,14 m kuchyň + jídelna 20,33 m obývací pokoj 22,66 m garáž 18,43 m 2 PATRO 2.01 hala 4,37 m koupelna 13,58 m pokoj 23,32 m pokoj 18,50 m pokoj 19,80 m balkón 6,56 m balkón 5,13 m 2 039

40 18 UŽITNÁ PLOCHA 165,25 m 2 zastavěná plocha 195,5 m 2 obestavěný prostor 925 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 5,4 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 040 Ing. Arch. Lubomír Křivka

41 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,99 m garáž 21,69 m zádveří 10,22 m hala 16,05 m WC 2,29 m obývací pokoj + jídelna 40,43 m koupelna 6,80 m komora 3,15 m pokoj 10,07 m pokoj 15,75 m pokoj 11,59 m kuchyň 11,65 m terasa 19,99 m závětří 13,12 m 2 041

42 19 UŽITNÁ PLOCHA 142,9 m 2 zastavěná plocha 172,91 m 2 obestavěný prostor 750 m 3 sklon střechy 32, 37 výška hřebene 6,1 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 042 Ing. Arch. Lubomír Křivka

43 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 8,35 m zádveří 4,02 m WC 2,04 m hala 8,30 m kuchyň 9,83 m spíž 2,05 m jídelna + obývací pokoj 40,11 m chodba 7,52 m koupelna 8,51 m pokoj 17,70 m komora 3,06 m pokoj 13,26 m pokoj 12,19 m terasa 31,99 m 2 043

44 20 UŽITNÁ PLOCHA 129,39 m 2 zastavěná plocha 87,74 m 2 obestavěný prostor 530 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 5+kk orientační cena domu na klíč Kč 044 Ing. Arch. Lubomír Křivka

45 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 4,31 m hala 7,32 m šatna 4,32 m schodiště 4,77 m WC 1,66 m pokoj 16,42 m kuchyňský kout 5,59 m spíž 2,15 m obývací pokoj + jídelna 29,48 m terasa 14,21 m 2 PATRO 2.01 hala 3,61 m koupelna 7,91 m pokoj 16,59 m pokoj 21,06 m pokoj 14,08 m balkón 12,34 m 2 045

46 21 UŽITNÁ PLOCHA 124,55 m 2 zastavěná plocha 86,11 m 2 obestavěný prostor 548 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,15 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 046 Ing. Arch. Lubomír Křivka

47 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 5,99 m sprcha + WC 3,63 m spíž 2,01 m pracovna 9,30 m chodba 5,11 m schodiště 5,36 m kuchyň 8,22 m obývací pokoj 26,03 m komora 3,75 m terasa 16,68 m 2 PATRO 2.01 chodba 14,21 m koupelna 11,38 m pokoj 13,63 m pokoj 14,66 m pokoj 13,11 m 2 047

48 22 UŽITNÁ PLOCHA 103,8 m 2 zastavěná plocha 69 m 2 obestavěný prostor 450 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,27 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 048 Ing. Arch. Lubomír Křivka

49 PŘÍZEMÍ PATRO 1.01 závětří 1,74 m zádveří 8,08 m chodba 8,45 m obývací pokoj 23,03 m kuchyň 12,96 m spíž 2,22 m WC 2,87 m terasa 16,27 m schodiště 3,80 m chodba 3,45 m pokoj 20,34 m pokoj 19,50 m koupelna + WC 7,13 m 2 049

50 23 UŽITNÁ PLOCHA 114,57 m 2 zastavěná plocha 84,24 m 2 obestavěný prostor 490 m 3 sklon střechy 36 výška hřebene 6,56 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 050 Ing. Arch. Lubomír Křivka

51 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,34 m zádveří 7,41 m pokoj 11,88 m koupelna + WC 3,57 m komora 2,21 m kuchyň 12,96 m chodba 8,49 m obývací pokoj 23,06 m terasa 13,31 m 2 PATRO 2.01 schodiště 3,80 m chodba 3,45 m pokoj 20,34 m pokoj 19,50 m koupelna + WC 7,13 m 2 051

52 24 UŽITNÁ PLOCHA 158,93 m 2 zastavěná plocha 114,96 m 2 obestavěný prostor 708 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,27 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 052 Ing. Arch. Lubomír Křivka

53 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,64 m zádveří 6,74 m WC 1,82 m komora 3,35 m chodba 6,40 m obývací pokoj 26,26 m kuchyň + jídelna 19,74 m garáž 24,31 m terasa 13,25 m 2 PATRO 2.01 schodiště 3,75 m chodba 15,07 m pokoj 17,99 m šatna 6,58 m koupelna + WC 7,74 m pokoj 12,34 m pokoj 11,61 m terasa 7,49 m 2 053

54 25 UŽITNÁ PLOCHA 132,25 m 2 zastavěná plocha 117,02 m 2 obestavěný prostor 610 m 3 sklon střechy 27 výška hřebene 7,44 m obytné místnosti 3+1 orientační cena domu na klíč Kč 054 Ing. Arch. Lubomír Křivka

55 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,41 m zádveří 5,76 m chodba 4,62 m šatna 3,63 m WC 1,90 m koupelna 5,63 m komora 1,98 m obývací pokoj 32,28 m kuchyň 8,76 m garáž 19,33 m technická místnost 5,90 m terasa 8,59 m 2 PATRO 2.01 pokoj 14,62 m pokoj 19,11 m chodba 1,44 m schodiště 3,30 m 2 055

56 26 UŽITNÁ PLOCHA 158,46 m 2 zastavěná plocha 102,99 m 2 obestavěný prostor 685 m 3 sklon střechy 35 výška hřebene 7,33 m obytné místnosti 5+kk orientační cena domu na klíč Kč 056 Ing. Arch. Lubomír Křivka

57 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,08 m šatna 3,74 m zádveří 5,43 m WC + sprcha 3,66 m chodba 4,06 m schodiště 4,65 m komora 2,11 m pokoj 16,91 m obývací pokoj + jídelna 36,80 m kuchyňský kout 10,03 m terasa 20,42 m 2 PATRO 2.01 chodba 3,89 m šatna 4,44 m koupelna 7,98 m pokoj 22,24 m pokoj 24,12 m pokoj 16,91 m 2 057

58 27 UŽITNÁ PLOCHA 131,43 m 2 zastavěná plocha 106,71 m 2 obestavěný prostor 604 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,8 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 058 Ing. Arch. Lubomír Křivka

59 2.05 PATRO chodba 4,71 m koupelna 8,25 m pokoj 15,94 m pokoj 15,70 m pokoj 9,78 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 11,67 m chodba 5,10 m komora 2,48 m hala 5,63 m schodiště 6,93 m WC 2,24 m kuchyň + jídelna 14,65 m obývací pokoj 19,79 m pokoj 9,78 m garáž 20,66 m terasa 12,85 m

60 28 UŽITNÁ PLOCHA 154,84 m 2 zastavěná plocha 188,23 m 2 obestavěný prostor 710 m 3 sklon střechy 23, 25 výška hřebene 5,6 m obytné místnosti 3 orientační cena domu na klíč Kč 060 Ing. Arch. Lubomír Křivka

61 PŘÍZEMÍ 1.01 garáž 21,53 m závětří 3,89 m zádveří 7,28 m obývací pokoj + jídelna 37,12 m kuchyň 7,25 m spíž 1,82 m chodba 15,33 m komora 6,38 m WC 6,19 m pokoj 16,62 m ložnice 23,47 m koupelna 8,14 m terasa 27,73 m 2 061

62 29 UŽITNÁ PLOCHA 143,28 m 2 zastavěná plocha 173,23 m 2 obestavěný prostor 822 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,1 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 062 Ing. Arch. Lubomír Křivka

63 PŘÍZEMÍ 1.01 garáž 19,41 m závětří 12,50 m zádveří 5,01 m šatna 4,84 m kotelna 8,71 m chodba 2,64 m WC 2,48 m koupelna 5,93 m pokoj 18,77 m šatna 4,75 m kuchyň + obývací pokoj 36,14 m ložnice 17,76 m terasa 36,30 m 2 063

64 30 UŽITNÁ PLOCHA 64,69 m 2 zastavěná plocha 86,08 m 2 obestavěný prostor 400 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 4,4 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 064 Ing. Arch. Lubomír Křivka

65 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,32 m chodba 7,35 m kuchyň 11,09 m obývací pokoj 15,11 m pokoj 13,52 m pokoj 13,23 m koupelna 4,19 m komora 1,67 m WC 1,61 m terasa 14,20 m 2 065

66 31 UŽITNÁ PLOCHA 88,63 m 2 zastavěná plocha 116,79 m 2 obestavěný prostor 528 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 4,4 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 066 Ing. Arch. Lubomír Křivka

67 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,91 m zádveří 5,71 m chodba 8,13 m WC 2,20 m koupelna 4,30 m kuchyň + obývací pokoj 27,55 m pokoj 13,52 m pokoj 13,23 m garáž 18,00 m terasa 25,43 m 2 067

68 32 UŽITNÁ PLOCHA 130,26 m 2 zastavěná plocha 92,04 m 2 obestavěný prostor 559 m 3 sklon střechy 45 výška hřebene 7,4 m obytné místnosti 5+kk orientační cena domu na klíč Kč 068 Ing. Arch. Lubomír Křivka

69 PATRO 2.01 chodba 5,00 m šatna 3,35 m pokoj 24,00 m koupelna 9,09 m pokoj 18,82 m PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,32 m hala 7,55 m obývací pokoj + jídelna 20,64 m kuchyňský kout 7,20 m spíž 1,59 m WC 1,38 m koupelna 5,40 m pokoj 13,51 m pokoj 10,78 m komora 1,91 m schodiště 4,41 m

70 33 UŽITNÁ PLOCHA 134,31 m 2 zastavěná plocha 129,61 m 2 obestavěný prostor 641 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,4 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 070 Ing. Arch. Lubomír Křivka

71 PŘÍZEMÍ 1.01 garážové stání 18,54 m zádveří 4,32 m kotelna 6,62 m chodba 3,93 m WC 1,77 m komora 2,23 m schodiště 4,67 m kuchyň 12,01 m obývací pokoj 27,00 m pokoj 14,88 m terasa 18,02 m 2 PATRO 2.01 chodba 3,31 m koupelna 6,53 m šatna 8,97 m pokoj 15,63 m pokoj 17,66 m balkon 8,49 m 2 071

72 34 UŽITNÁ PLOCHA 188,38 m 2 zastavěná plocha 133,87 m 2 obestavěný prostor 855 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,9 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 072 Ing. Arch. Lubomír Křivka

73 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,85 m hala 10,11 m schodiště 4,28 m koupelna 5,94 m kuchyň 12,17 m jídelna 13,67 m pracovna 15,47 m obývací pokoj 28,15 m garáž 21,29 m terasa 15,60 m terasa 13,20 m 2 PATRO 2.01 chodba 8,72 m komora 5,56 m koupelna 10,30 m pokoj 24,47 m pokoj 17,99 m pokoj 16,58 m 2 073

74 35 UŽITNÁ PLOCHA 192,68 m 2 zastavěná plocha 127,62 m 2 obestavěný prostor 760 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 6,7 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 074 Ing. Arch. Lubomír Křivka

75 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 5,12 m předsíň 4,76 m WC 2,73 m hala 11,61 m schodiště 4,80 m jídelna 10,54 m kuchyň 11,28 m komora 7,51 m garáž 19,96 m obývací pokoj 21,81 m sklad 9,33 m terasa 16,24 m 2 PATRO 2.01 chodba 6,74 m koupelna 11,73 m pokoj 14,12 m pokoj 15,75 m pokoj 17,56 m šatna 6,71 m šatna 5,91 m šatna 6,59 m 2 075

76 36 UŽITNÁ PLOCHA 114,66 m 2 zastavěná plocha 87,07 m 2 obestavěný prostor 500 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,1 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 076 Ing. Arch. Lubomír Křivka

77 PATRO hala 6,18 m koupelna+wc 7,90 m pokoj 16,04 m pokoj 17,02 m PŘÍZEMÍ 1.01 vstup 4,17 m předsíň 2,96 m šatna 4,32 m WC 2,43 m hala 3,69 m komora 2,20 m schodiště 4,91 m pokoj 16,04 m kuchyň 15,79 m obývací pokoj 18,92 m terasa 21,49 m

78 37 UŽITNÁ PLOCHA 133,72 m 2 zastavěná plocha 118,04 m 2 obestavěný prostor 650 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,5 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 078 Ing. Arch. Lubomír Křivka

79 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 20,21 m předsíň 3,29 m hala 6,01 m pokoj 14,74 m kuchyň 10,35 m WC 1,60 m schodiště 4,77 m obývací pokoj 28,88 m terasa 15,11 m sklad 4,82 m 2 PATRO 2.01 hala 5,52 m koupelna+wc 11,42 m pokoj 14,66 m pokoj 20,07 m pokoj 11,33 m 2 079

80 38 UŽITNÁ PLOCHA 150,21 m 2 zastavěná plocha 99,55 m 2 obestavěný prostor 612 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 080 Ing. Arch. Lubomír Křivka

81 PŘÍZEMÍ 1.01 předsíň 3,71 m WC 2,02 m šatna 3,95 m hala 4,02 m pokoj 13,39 m komora 2,14 m schodiště 4,84 m kuchyň 21,79 m obývací pokoj 16,99 m sklad 6,38 m terasa 15,57 m 2 PATRO 2.01 hala 6,12 m koupelna+wc 10,73 m pokoj 20,30 m pokoj 17,31 m pokoj 14,38 m balkon 6,56 m 2 081

82 39 UŽITNÁ PLOCHA 115,44 m 2 zastavěná plocha 116,13 m 2 obestavěný prostor 618 m 3 sklon střechy 16 výška hřebene 7,7 m obytné místnosti 3+kk orientační cena domu na klíč Kč 082 Ing. Arch. Lubomír Křivka

83 PATRO 2.01 hala 12,87 m koupelna 6,79 m pokoj 18,37 m pokoj 22,24 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří + přístřešek 28,80 m hala 11,65 m schodiště 4,48 m WC + technická místnost 4,17 m obývací pokoj 36,74 m kuchyňský kout 9,78 m komora 6,86 m terasa 10,00 m

84 40 UŽITNÁ PLOCHA 158,41 m 2 zastavěná plocha 147 m 2 obestavěný prostor 766 m 3 sklon střechy 28 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 084 Ing. Arch. Lubomír Křivka

85 PATRO 2.01 hala 12,08 m koupelna 6,60 m pokoj 16,64 m pokoj 19,83 m pokoj 18,24 m šatna 4,46 m koupelna 3,78 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 17,09 m hala 11,66 m schodiště 4,92 m WC + technická místnost 4,17 m obývací pokoj 28,49 m kuchyň + jídelna 13,66 m komora 5,33 m garáž 20,20 m sklad / dílna 7,31 m terasa 19,83 m

86 41 UŽITNÁ PLOCHA 152,86 m 2 zastavěná plocha 123,52 m 2 obestavěný prostor 778 m 3 sklon střechy 16 výška hřebene 7,7 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 086 Ing. Arch. Lubomír Křivka

87 PATRO 2.01 hala 11,25 m koupelna 6,79 m pokoj 18,65 m pokoj 22,54 m pokoj 21,16 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 8,74 m hala 11,56 m schodiště 5,82 m WC + technická místnost 4,16 m obývací pokoj 36,36 m kuchyňský kout 9,73 m komora 6,84 m garáž 20,30 m terasa 9,00 m

88 42 UŽITNÁ PLOCHA 165,15 m 2 zastavěná plocha 108,01 m 2 obestavěný prostor 737 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 7,74 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 088 Ing. Arch. Lubomír Křivka

89 PŘÍZEMÍ 1.01 kryté stání 19,66 m zádveří 6,45 m chodba 5,33 m WC 2,14 m komora 1,88 m kuchyň 26,22 m chodba 7,12 m komora 2,07 m obývací pokoj 37,18 m terasa 16,10 m PATRO 2.01 schodiště 4,95 m chodba 11,21 m pokoj 18,94 m šatna 4,90 m koupelna + WC 7,67 m pokoj 18,40 m pokoj 18,16 m

90 43 UŽITNÁ PLOCHA 173,83 m 2 zastavěná plocha 109,35 m 2 obestavěný prostor 648 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 6,5 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 090 Ing. Arch. Lubomír Křivka

91 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 2,18 m chodba 8,27 m šatna 5,43 m WC 2,80 m komora 11,50 m pracovna 2,15 m hala 8,88 m schodiště 4,45 m kuchyň 19,92 m obývací pokoj 25,23 m terasa 22,07 m 2 PATRO 2.01 hala 7,35 m pokoj 12,92 m šatna 6,10 m pokoj 19,89 m pokoj 25,22 m WC 2,27 m koupelna 6,06 m balkon 3,22 m 2 091

92 44 UŽITNÁ PLOCHA 226,27 m 2 zastavěná plocha 149,31 m 2 obestavěný prostor 992 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 7,5 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 092 Ing. Arch. Lubomír Křivka

93 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,79 m chodba 12,00 m schodiště 6,72 m kuchyň + jídelna 21,07 m obývací pokoj 24,60 m pracovna 15,20 m koupelna 5,96 m garáž 21,71 m závětří 11,98 m terasa 11,98 m 2 PATRO 2.01 schodiště 6,72 m hala 5,55 m komora 6,19 m pokoj 21,60 m pokoj 22,91 m pokoj 22,03 m koupelna 21,16 m balkón 17,30 m balkón 11,20 m 2 093

94 45 UŽITNÁ PLOCHA 112,17 m 2 zastavěná plocha 77,23 m 2 obestavěný prostor 467 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,8 m obytné místnosti 5+1 orientační cena domu na klíč Kč 094 Ing. Arch. Lubomír Křivka

95 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 4,67 m chodba 6,73 m WC 1,92 m schodiště 5,25 m komora 2,66 m pokoj 9,32 m obývací pokoj 18,83 m kuchyň 13,88 m terasa 11,00 m 2 PATRO 2.01 chodba 4,67 m koupelna 9,47 m pokoj 14,95 m pokoj 14,95 m pokoj 9,58 m 2 095

96 46 UŽITNÁ PLOCHA 166,64 m 2 zastavěná plocha 142,44 m 2 obestavěný prostor 728 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 4+kk orientační cena domu na klíč Kč 096 Ing. Arch. Lubomír Křivka

97 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 7,20 m hala 7,83 m koupelna 4,90 m schodiště 3,97 m komora 2,76 m pokoj 10,76 m kuchyň 18,41 m obývací pokoj 34,13 m garáž 17,31 m terasa 31,50 m 2 PATRO 2.01 galerie 7,02 m komora 1,69 m pokoj 20,16 m pokoj 22,18 m koupelna 11,45 m šatna 5,83 m šatna 5,07 m 2 097

98 47 UŽITNÁ PLOCHA 128,04 m 2 zastavěná plocha 149 m 2 obestavěný prostor 720 m 3 sklon střechy 25, 30 výška hřebene 5,59 m obytné místnosti 4+1 orientační cena domu na klíč Kč 098 Ing. Arch. Lubomír Křivka

99 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 9,05 m zádveří 6,50 m chodba 9,88 m WC 2,02 m pokoj 10,33 m pokoj 12,32 m ložnice 14,69 m kuchyně 11,41 m obývací pokoj 26,39 m koupelna 6,41 m garáž 16,97 m terasa 16,44 m 2 099

100

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Novostavba rodinného domu Nové Jirny

Novostavba rodinného domu Nové Jirny www.csukas.com únor 2013 obsah 2 identifikační údaje stavby 3 průvodní zpráva 4 prostorové schéma 5 dispozice přízemí... 1:100 6 dispozice podkroví.... 1:100 7 podélný řez domem.... 1:100 8 nadhledové

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 Vítáme Vás na pracovním semináři k projektu Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech, který pořádá

Více

Projekt L-31-R. Rodinný dům, jednopodlažní, s využitelným podkrovím, nepodsklepený, 4 pokoje, kuchyň, jídelna

Projekt L-31-R. Rodinný dům, jednopodlažní, s využitelným podkrovím, nepodsklepený, 4 pokoje, kuchyň, jídelna 1 Projekt L-31-R Rodinný dům, jednopodlažní, s využitelným podkrovím, nepodsklepený, 4 pokoje, kuchyň, jídelna 1.1 zádveří 4,6 m 2 1.2 jídelna 17,5 m 2 1.3 kuchyň 8,9 m 2 1.4 komora 5,3 m 2 1.5 obývací

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233)

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233) ŘADOVÝ DŮM R07 (RD 07 33) tel.: 96 331 611 fax: 96 331 68 D0 D01 D03 D07 D08 D04 R01 D09 D10 R0 D05 D06 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R1 RODINNÝ D ŮM Užitná plocha Plocha teras Plocha balkonu Velikost

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 164.0 m 2. 4 210 000 Kč 2 320 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2010

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 164.0 m 2. 4 210 000 Kč 2 320 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2010 1640 m 2 nízkoenergetický standard rodinného domu 4 210 000 Kč 2 320 000 Kč 1088 m 2 7611 m 3 144 m 2 864 m 2

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

jednotná cena za projekt POSCHODÍ 2.np [plocha 114.4 m 2 ]

jednotná cena za projekt POSCHODÍ 2.np [plocha 114.4 m 2 ] NOVINKA VILA 1352 předpokl spotřeba energie za rok VILA 1352 EUROLINE SLOVAKIA 2013 6 000 000 Kč 3 500 000 Kč -250 000 Kč 5 1412 m 2 10543 m 2 1664 m 3 894 m 2 35 kwh/m 2 9690 m moderní vila s dvojgaráží

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3044/2011-330/83/OVŽP/Ho vyřizuje: Veronika Houhová tel.: 482 360 356

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 470 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 470 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 470 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 37 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 37 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 37 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 193 80 Kč CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 13 253 520 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m 2 : 2 150 Kč 11 BYTŮ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Rodinný dům C4 Rodinný dům je postaven v obci Nemilany- Olomouc v nově vybudované ulici Za zahradami. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu rodinného domu v katastrálním území Nemilany.

Více

domy oceněné Dům roku výsledky soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD

domy oceněné Dům roku výsledky soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD Dům roku výsledky soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD Přijměte pozvání na návštěvu do realizovaných rodinných domů, které získaly titul DŮM ROKU 2012 v soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD. V soutěži realizovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny.

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny. Porotherm dům 2015 Bydlení ve vatě OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST str.1-8 GRAFICKÁ ČÁST str. 9-21 : situace, půdorys 1.NP, pohled severní, pohled jižní, pohled východní a západní, řez podélný, půdorys stropní konstrukce,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3874-120/2013 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domku čp.105 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.142,st.143 a p.č.52/25 v obci a k.ú.barchov, část obce Barchov Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.4341/121/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č.4341/121/2016 Okres:Kladno Obec :Smečno ZNALECKÝ POSUDEK č.4341/121/2016 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.548 v ulici Padlých hrdinů s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Smečno, okres Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 0179-019/2011 o obvyklé ceně bytového domu č.p. 1184 v Nýřanech a pozemků parcelního čísla 1869/5, 1869/7 a 1869/9 v katastrálním území Nýřany, obec Nýřany Objednatel posudku: Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0905-083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Podíly 1/2 z celku rodinného domu včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Nový Jenštejn. dům I/1. podkroví (3. NP) patro (2. NP) přízemí (1. NP) 3.01 podkroví 36.84 m 2. 2.01 ložnice 12.76 m 2 2.02 komora 2.

Nový Jenštejn. dům I/1. podkroví (3. NP) patro (2. NP) přízemí (1. NP) 3.01 podkroví 36.84 m 2. 2.01 ložnice 12.76 m 2 2.02 komora 2. dům I/1 ložnice 12.76 m 2 komora 2.17 m 2 koupelna 4.62 m 2 chodba 5.79 m 2 pokoj 9.69 m 2 pokoj 14.23 m 2 obýv. pokoj 27.63 m 2 zádveří 3.75 m 2 koupelna 3.09 m 2 hala 9.66 m 2 pokoj 10.00 m 2 dům I/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI IX. celostátní odborná konference, 12.- 13. listopad 2013, Hradec Králové

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI IX. celostátní odborná konference, 12.- 13. listopad 2013, Hradec Králové Akustický design III Dispozice a akustika, aneb chyby při projektování zhlediska akustiky Preferujeme ticho! REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI IX. celostátní odborná konference, 12.-

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč - ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 NEMOVITOST: Byt číslo č. 548/9 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad, k.ú. Náměšť nad Adresa nemovitosti: Náměšť nad, Husova č.p. 548 Vlastník

Více

Majitelka domu, která sama podniká. Co dokáže mansarda. na pozvání dodavatele

Majitelka domu, která sama podniká. Co dokáže mansarda. na pozvání dodavatele na pozvání dodavatele Te x t : Z u z a n a O t t o v á l F o t o : R o b e r t V i r t Co dokáže mansarda Architektura domu představuje parafrázi klasického stylu. Mansardová střecha má na přání majitelky

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Výchozí údaje. Identifikační údaje

Výchozí údaje. Identifikační údaje Výchozí údaje Znalecký úkol Prohlídka nemovitosti Podklady pro vypracování Znaleckým úkolem je zjistit cenu obvyklou rozestavěné budovy postavené na stavebních parcelách č. 2/4 a 31, budovy (zem. used.)

Více

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295880 5 730 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4057-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.303+ pozemky p.č.st.75,p.č.264/6,p.č.264/8 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec

Více

Kategorie: Domy Cena: 2398000 Novinka: Ano. Akční dům na klíč za 2 398 000,- Kč. Akční RD (1).JPG

Kategorie: Domy Cena: 2398000 Novinka: Ano. Akční dům na klíč za 2 398 000,- Kč. Akční RD (1).JPG Kategorie: Domy Cena: 2398000 Novinka: Ano Akční RD (1).JPG Akční dům na klíč za 2 398 000,- Kč Akční RD (2).JPG Dovolujeme si Vám nabídnout jednopodlažní dům (montovaná dřevostavba) 4 + kk Užitná plocha

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD LIBERTY BUILDING I.ETAPA, OBJEKTY AV a B BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají se pouze vývody umístěné

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová

Vypracoval: Lukáš Skládal, S3.A Rok: 2009/2010. Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová Vypracoval: ukáš kládal, 3.A Rok: 2009/2010 Konzultace: Ing. arch. Taťána Kusteinová I bydlení v horských oblastech může být luxusní, přepychový a netradiční. Rodinný dům 21. toletí je toho důkazem. Nosnou

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295800 5 170 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

NABÍDKA PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY 1049/3 v domě č.p. 1049 Litvínov Horní Litvínov popis a fotodokumentace

NABÍDKA PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY 1049/3 v domě č.p. 1049 Litvínov Horní Litvínov popis a fotodokumentace NABÍDKA PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY 1049/3 v domě č.p. 1049 Litvínov Horní Litvínov popis a fotodokumentace Bytová jednotka 1049/3 je umístěna ve 2.NP budovy, její západní části a v 1.PP budovy. Byt vytváří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 NEMOVITOST: Byt č. 550/7 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou Adresa nemovitosti: Náměšť nad Oslavou, Husova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3907-30/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.1/2 se stavbou zem.used čp.18, p.č.st.1/1 se stavbou bez čp/če zem.stav, p.č.4 a p.č.7/1, vše v obci Hořice, k.ú.chvalina, část obce

Více

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 1.ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 1.ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 1.ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING TECHNICKÁ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE JE ČINNOST, KTERÁ ZABEZPEČUJE, URČUJE A UPLATŇUJE ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ URČITÝCH ÚKOLŮ VE STAVEBNICTVÍ.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0679-115/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1165/3 a garáž č. 1165/7, vše s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2792/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 19.2.2013

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425 půdorys 1.NP vrata vstupní branka ULICE 1.14 240 l 240 l 1.13 12 870 11 020 1 850 1.10 5 600 1.11 terasa 1 4 030 5 600 6 960 možnost umístění bazénu 1.06 1.09 1.04 1.07 1.02 1.03 1.12 terasa 2 1.08 +0,000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa

Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa Rodinné domy jsou řešeny jako řadové o dvou nadzemních podlažích s parkovacím stáním vedle rodinného domu. Místnosti v 1.NP zádveří chodba se schodištěm do 2.NP

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Pár rad pro navrhování RD

Pár rad pro navrhování RD Pár rad pro navrhování RD Zpracovala Ing. Markéta Kubicová Pro vypracování ročníkového projektu Obytné budovy Platí norma : ČSN 73 4301 V této práci se můžete seznámit s některými poznatky z této normy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

Naše čj.: SU 89859/12-skr Naše zn.: SU 588/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 12. 02.

Naše čj.: SU 89859/12-skr Naše zn.: SU 588/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 12. 02. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 156 / bytový dům F / 11. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 3.155.715 Kč vč. DPH (2.744.100 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů Trendy V pasiv ním a eko l O gickém stav ění PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů O Vytápění budoucnost V elektřině? Sálavé panely ze skla na stěně a stropu Pasivní domy mají tak

Více

strana 1 Popis č. 3771/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3771/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3771/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 324 na pozemku parc.č. 935 a pozemky parc.č. 935, 936 a 1842/146 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.1.2013 zapsány

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více