ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most, č.p. 1623, bytový dům, s příslušenstvím, zapsaných na LV 16016, katastrální území Most II, obec Most, okres Most a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitými věcmi Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych soudní exekutor Hradecká Praha 3 Zjištění ceny pro exekuční řízení č.j. 132 EX 2439/15-24 Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Zdeněk Vašíček Teplická Hranice telefon: Znalecký posudek obsahuje 34 stran textu včetně titulního listu a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. V Hranicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most, č.p. 1623, bytový dům, s příslušenstvím, zapsaných na LV 16016, katastrální území Most II, obec Most, okres Most a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitými věcmi 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům a kanceláře Adresa předmětu ocenění: Čsl. Armády 1623, Most Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Most Katastrální území: Most II Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti pana Stanislava Plattiga, tel Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z KN ze dne , LV číslo 16016, k.ú. Most II - informace z nahlížení do katastru nemovitostí - informace a údaje sdělené objednatelem - informace a údaje sdělené účastníkem prohlídky - skutečnosti a výměry zjištěné na místě informace z cenové mapy města Most, platnost od Vlastnické a evidenční údaje Plattig Stanislav, Čsl. armády 1623, Most Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Zahájení exekuce - Plattig Stanislav Zástavní právo smluvní Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Jiná omezení nebyla zjištěna. 6. Dokumentace a skutečnost Od nemovitých věcí nebyla předložena dokumentace, proběhla prohlídka a zaměření na místě samém. 7. Celkový popis nemovité věci Oceňované nemovité věci se nachází v ulici Čsl. Armády, na okraji bývalých kasáren. Jedná se o - 2 -

3 rodinný dům č.p. 1623, vedený v katastru jako bytový dům a kanceláře č.p. 1301, dříve kaple a vedlejší stavby na oplocených, rovinatých pozemcích. Příjezd je po zpevněné komunikaci, přes pozemek p.č. 2652/18, který je jiného vlastníka. Příjezd není nijak právně řešen, například služebností. Při prohlídce nebyly nemovité věci v plném rozsahu přístupné a proto se vycházelo při ocenění z informací sdělených účastníkem prohlídky. Některé míry byly odhadnuty. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p Kanceláře č.p Příslušenství Sklad p.č. 2852/ Přístřešek p.č. 2852/ Přístřešek p.č. 2852/ Keramická dílna p.č. 2852/78 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty - 3 -

4 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než I -0,03 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu - Území je stabilizované. II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i) = 0,970 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je II -0,01 částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná IV 0,08 stavba s komerční využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0,00-4 -

5 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - Příjezd je po pozemku jiného vlastníka a není právně vyřešen.. I -0,10 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1,040 Koeficient pp = I T * I P = 1, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby 11 i = Rodinný dům č.p Přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený, rodinný dům s obytným podkrovím se nachází na pozemku p.č. 2652/85. Je napojen na el. energii, vodovod, plyn a kanalizaci. Objekt je užíván od roku 2009 jako novostavba. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, pokoj s kuchyňským koutem, technická místnost, záchod, dva pokoje a koupelna se sprchovým koutem. V podkroví se nachází dva pokoje a koupelna s vanou. Popis konstrukcí a vybavení Konstrukce Provedení 1. Základy betonové, izolace 2. Zdivo cihelné se zateplením 3. Stropy s rovným podhledem 4. Střecha sedlová 5. Krytina cementová taška 6. Klempířské konstrukce měděné 7. Vnitřní omítky vápenné 8. Fasádní omítky probarvené omítky 9. Vnější obklady ne 10. Vnitřní obklady keramické - kuchyň, koupelna, záchod 11. Schody betonové s dlažbou 12. Dveře dřevěné, dub, obložky 13. Okna plastové 14. Podlahy obytných místností dlažby 15. Podlahy ostatních místností dlažby, textilní 16. Vytápění podlahové, plynové, kondenzační kotel Vissmann 17. Elektroinstalace 220, 380 V 18. Bleskosvod ano 19. Rozvod vody teplé, studené 20. Zdroj teplé vody zásobník ohřívaný plynem 21. Instalace plynu ano 22. Kanalizace ano 23. Vybavení kuchyně vestavěné spotřebiče - 5 -

6 24. Vnitřní vybavení vana, sprchový kout, umývadlo 25. Záchod závěsný, splachovací 26. Ostatní kamna, alarm, kamerový systém Objekt je udržovaný a je nadstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. V ceně rodinného domu jsou přípojky sítí, zpevněné plochy, venkovní schody, opěrné zdi, vrata s dálkovým ovládáním el. pohonu, vrátka, oplocení, kamerový systém a infrazávory. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Rodinný dům 35 porovnávací metoda Poloha objektu: Most Stáří stavby: 6 let Základní cena ZC (příloha č. 24): 3 403,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží 1. NP: 7,80*12,00 = 93,60 m 2 podkroví: 7,80*12,00 = 93,60 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 93,60 m 2 3,00 m podkroví: 93,60 m 2 2,80 m Obestavěný prostor 1. NP: (7,80*12,00)*(4,10) = 383,76 m 3 podkroví: (7,80*12,00)*(3,00*0,5) = 140,40 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 524,16 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 93,60 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 187,20 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,00 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny I typ A zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - dřevostavby (novostavby) a stavby IV 0,04 zateplené 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a V 0,08 plyn nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - v převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné vytápění IV 0,05-6 -

7 7. Zákl. příslušenství v RD - více základních příslušenství V 0,10 nadstandardního provedení 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - nadstandardní provedení a rozsah - Venkovní V 0,05 úpravy tvoří také infrazávory, kamerový systém, alarm s napojení na PCO. 10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - významně zvyšující cenu - Dům je V 0,10 proveden z nadstanrdních materiálů a vybavenost je také nadstadardní. 13. Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu I 1,05 Koeficient pro stáří 6 let: s = 1-0,005 * 6 = 0, Index vybavení I V = (1 + V i) * V 13 * 0,970 = 1,467 i = 1 Index trhu s nemovitými věcmi I T = 0,970 Index polohy pozemku I P = 1,040 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = 3 403,- Kč/m 3 * 1,467 = 4 992,20 Kč/m 3 CS P = OP * ZCU * I T * I P = 524,16 m 3 * 4 992,20 Kč/m 3 * 0,970 * 1,040= ,61 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,61 Kč Kanceláře č.p Přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený objekt kanceláří se nachází na pozemku p.č. 2652/43. Je napojen na el. energii, vodovod, plyn a kanalizaci. Objekt je užíván od roku 2006 po kompletní opravě. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází kancelář, chodba, záchod, záchod se sprchovým koutem, sprchy, šatny a sklad. Objekt je udržovaný a je nadstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: F. budovy administrativní Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 122 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1. NP 5,90*6,00+1,60*4,30 = 42,28 5,50*9,80 = 53,90-7 -

8 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1. NP 42,28 m 2 4,00 m 169,12 53,90 m 2 2,80 m 150,92 Součet 96,18 m 2 320,04 Průměrná výška podlaží: PVP = 269,30 / 96,18 = 2,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 96,18 / 1 = 96,18 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1. NP (5,90*6,00+1,60*4,30)*(5,40)+(5,50*9,80)*(3,50) = 416,96 m 3 zastřešení (5,90*6,00+1,60*4,30)*(2,60*0,5)+(5,50*9,80)*( 2,50*0,5) = 122,34 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 416,96 m 3 zastřešení Z 122,34 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 539,30 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací betonové S Svislé konstrukce cihelné se zateplením N Stropy trámové S Krov, střecha sedlová, valby S Krytiny střech cementová taška S Klempířské konstrukce měděné N Úprava vnitřních povrchů omítky S Úprava vnějších povrchů probarvené omítky N Vnitřní obklady keramické kuchyňka, sprchy, záchody N Schody betonové, keramická dlažba S Dveře dřevěné, dub, obložkové zárubně N Vrata X Okna plastové S Povrchy podlah dlažby S Vytápění podlahové, plynové, kondenzační kotel N 100 Junkers 16. Elektroinstalace 220, 380 V S

9 17. Bleskosvod ano S Vnitřní vodovod ano S Vnitřní kanalizace ano S Vnitřní plynovod ano S Ohřev teplé vody plynem S Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. sprchy, umývadla, závěsné záchody N Výtahy ne C Ostatní alarm, kamerový systém N Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 8, ,00 8,20 2. Svislé konstrukce N 17, ,54 26,80 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 7. Úprava vnitřních povrchů S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů N 3, ,54 5,08 9. Vnitřní obklady keramické N 1, ,54 2, Schody S 2, ,00 2, Dveře N 3, ,54 4, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění N 4, ,54 6, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. N 3, ,54 4, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní N 5, ,54 9, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 119,82 Koeficient vybavení K 4 : 1,1982 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy vč. zemních prací S 8,20 100,00 1,00 8,20 6, ,71 3, Svislé konstrukce N 17,40 100,00 1,54 26,80 22, ,14 12,7765

10 3. Stropy S 9,30 100,00 1,00 9,30 7, ,43 0, Krov, střecha S 7,30 100,00 1,00 7,30 6, ,18 0, Krytiny střech S 2,10 100,00 1,00 2,10 1, ,00 0, Klempířské konstrukce N 0,60 100,00 1,54 0,92 0, ,36 0, Úprava vnitřních povrchů S 6,90 100,00 1,00 6,90 5, ,85 0, Úprava vnějších povrchů N 3,30 100,00 1,54 5,08 4, ,00 0, Vnitřní obklady keramické N 1,80 100,00 1,54 2,77 2, ,50 0, Schody S 2,90 100,00 1,00 2,90 2, ,43 0, Dveře N 3,10 100,00 1,54 4,77 3, ,85 0, Okna S 5,20 100,00 1,00 5,20 4, ,85 0, Povrchy podlah S 3,20 100,00 1,00 3,20 2, ,15 0, Vytápění N 4,20 100,00 1,54 6,47 5, ,71 1, Elektroinstalace S 5,70 100,00 1,00 5,70 4, ,32 1, Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,50 0, Vnitřní vodovod S 3,20 100,00 1,00 3,20 2, ,71 0, Vnitřní kanalizace S 3,10 100,00 1,00 3,10 2, ,00 0, Vnitřní plynovod S 0,20 100,00 1,00 0,20 0, ,71 0, Ohřev teplé vody S 1,70 100,00 1,00 1,70 1, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. N 3,00 100,00 1,54 4,62 3, ,00 0, Ostatní N 5,90 100,00 1,54 9,09 7, ,36 1,2417 Opotřebení: 27,6 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 807,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9886 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0500 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,1982 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0970 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 7 562,03 Plná cena: 539,30 m 3 * 7 562,03 Kč/m 3 = ,78 Kč Koeficient opotřebení: (1-27,6 % /100) * 0,724 Nákladová cena stavby CS N = ,81 Kč Koeficient pp * 1,009 Cena stavby CS = ,38 Kč Kanceláře č.p zjištěná cena = ,38 Kč 1.2. Příslušenství Sklad p.č. 2852/77 Přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený objekt skladu se nachází na pozemku p.č. 2852/77. Je napojen na el. energii. Objekt je užíván od roku Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází sklad. Objekt je udržovaný a je standardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu

11 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 4,30*6,30 = 27,09 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 27,09 m 2 3,30 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (4,30*6,30)*(3,30) = 89,40 m 3 zastřešení (4,30*6,30)*(2,70*0,25) = 18,29 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 89,40 m 3 zastřešení Z 18,29 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 107,69 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové S Obvodové stěny dřevěné se zateplením N Stropy s rovným podhledem S Krov sedlová, valby S Krytina cementová taška S Klempířské práce měděné N Úprava povrchů omítky S Schodiště X Dveře ne C Okna ne C Podlahy dlažby S

12 12. Elektroinstalace 220 V P 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny N 31, ,54 48,97 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce N 1, ,54 2,62 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře C 3, ,00 0, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace P 5, ,46 2,67 Součet upravených objemových podílů 110,86 Koeficient vybavení K 4 : 1,1086 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 6, ,71 0, Obvodové stěny N 31,80 100,00 1,54 48,97 44, ,14 0, Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 17, ,14 0, Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 6, ,73 0, Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 7, ,00 0, Klempířské práce N 1,70 100,00 1,54 2,62 2, ,45 0, Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 5, ,45 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8,20 7, ,38 0, Elektroinstalace P 5,80 100,00 0,46 2,67 2, ,11 0,1955 Opotřebení: 3,1 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,1086 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 150,78 Plná cena: 107,69 m 3 * 3 150,78 Kč/m 3 = ,50 Kč Koeficient opotřebení: (1-3,1 % /100) * 0,969 Nákladová cena stavby CS N = ,97 Kč Koeficient pp * 1,009 Cena stavby CS = ,07 Kč Sklad p.č. 2852/77 - zjištěná cena = ,07 Kč

13 Přístřešek p.č. 2852/78 Přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený objekt přístřešku se nachází na pozemku p.č. 2852/78. Je napojen na el. energii. Objekt je užíván od roku Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází přístřešek. Objekt je udržovaný a je standardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 6,00*5,00 = 30,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 30,00 m 2 2,30 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (6,00*5,00)*(2,30) = 69,00 m 3 zastřešení (6,00*5,00)*(0,90*0,25) = 6,75 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 69,00 m 3 zastřešení Z 6,75 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 75,75 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové S Obvodové stěny dřevěné sloupy N Stropy X Krov sedlová, valby S

14 5. Krytina cementová taška S Klempířské práce měděné N Úprava povrchů nátěr S Schodiště X Dveře X Okna X Podlahy X Elektroinstalace X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny N 31, ,54 47,74 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce N 4, ,54 6,47 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 119,01 Koeficient vybavení K 4 : 1,1901 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 10, ,43 0, Obvodové stěny N 31,00 100,00 1,54 47,74 40, ,29 1, Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 28, ,45 1, Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 10, ,00 1, Klempířské práce N 4,20 100,00 1,54 6,47 5, ,91 0, Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 5, ,91 0,5771 Opotřebení: 5,9 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,1901 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 029,45 Plná cena: 75,75 m 3 * 2 029,45 Kč/m 3 = ,84 Kč Koeficient opotřebení: (1-5,9 % /100) * 0,941 Nákladová cena stavby CS N = ,72 Kč

15 Koeficient pp * 1,009 Cena stavby CS = ,67 Kč Přístřešek p.č. 2852/78 - zjištěná cena = ,67 Kč Přístřešek p.č. 2852/78 Přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený objekt přístřešku se nachází na pozemku p.č. 2852/78 vedle keramické dílny. Je napojen na el. energii. Objekt je užíván od roku Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází přístřešek. Objekt je udržovaný a je standardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 6,90*2,15 = 14,84 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 14,84 m 2 2,20 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (6,90*2,15)*(2,20) = 32,64 m 3 zastřešení (6,90*2,15)*(0,30*0,5) = 2,23 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 32,64 m 3 zastřešení Z 2,23 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 34,87 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část

16 standardu [%] 1. Základy betonové S Obvodové stěny dřevěné sloupy N Stropy X Krov pultová S Krytina cementová taška S Klempířské práce měděné N Úprava povrchů nátěr S Schodiště X Dveře X Okna X Podlahy X Elektroinstalace X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny N 31, ,54 47,74 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce N 4, ,54 6,47 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 119,01 Koeficient vybavení K 4 : 1,1901 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 10, ,71 0, Obvodové stěny N 31,00 100,00 1,54 47,74 40, ,14 0, Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 28, ,73 0, Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 10, ,00 0, Klempířské práce N 4,20 100,00 1,54 6,47 5, ,45 0, Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 5, ,45 0,2883 Opotřebení: 2,9 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,1901 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,

17 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 029,45 Plná cena: 34,87 m 3 * 2 029,45 Kč/m 3 = ,92 Kč Koeficient opotřebení: (1-2,9 % /100) * 0,971 Nákladová cena stavby CS N = ,68 Kč Koeficient pp * 1,009 Cena stavby CS = ,11 Kč Přístřešek p.č. 2852/78 - zjištěná cena = ,11 Kč Keramická dílna p.č. 2852/78 Přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený objekt keramické dílny se nachází na pozemku p.č. 2852/78. Je napojen na el. energii. Objekt je užíván od roku Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází keramická dílna. Objekt je udržovaný a je nadstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 3,20*4,40*1,20*0,6 = 10,14 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 10,14 m 2 2,30 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (3,20*4,40*1,20*0,6)*(2,30) = 23,32 m 3 zastřešení (3,20*4,40*1,20*0,6)*(0,80*0,5) = 4,06 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 23,32 m

18 zastřešení Z 4,06 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 27,38 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové S Obvodové stěny cihelné, dřevěné N Stropy ne C Krov X Krytina cementová taška S Klempířské práce měděné N Úprava povrchů omítky, nátěry S Schodiště X Dveře plastová N Okna plastová N Podlahy dlažby, podlahové vytápění N Elektroinstalace 220 V P 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 8, ,00 8,30 2. Obvodové stěny N 31, ,54 49,13 3. Stropy C 21, ,00 0,00 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina S 11, ,00 11,10 6. Klempířské práce N 1, ,54 2,46 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,00 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře N 3, ,54 5, Okna N 1, ,54 2, Podlahy N 10, ,54 16, Elektroinstalace P 4, ,46 1,84 Součet upravených objemových podílů 103,32 Koeficient vybavení K 4 : 1,0332 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 8,30 100,00 1,00 8,30 8, ,71 0, Obvodové stěny N 31,90 100,00 1,54 49,13 47, ,14 1, Krytina S 11,10 100,00 1,00 11,10 10, ,00 0, Klempířské práce N 1,60 100,00 1,54 2,46 2, ,45 0,

19 7. Úprava povrchů S 6,00 100,00 1,00 6,00 5, ,45 0, Dveře N 3,70 100,00 1,54 5,70 5, ,62 0, Okna N 1,40 100,00 1,54 2,16 2, ,62 0, Podlahy N 10,80 100,00 1,54 16,63 16, ,38 1, Elektroinstalace P 4,00 100,00 0,46 1,84 1, ,11 0,1444 Opotřebení: 3,7 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 970,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0332 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 278,71 Plná cena: 27,38 m 3 * 2 278,71 Kč/m 3 = ,08 Kč Koeficient opotřebení: (1-3,7 % /100) * 0,963 Nákladová cena stavby CS N = ,61 Kč Koeficient pp * 1,009 Cena stavby CS = ,35 Kč Keramická dílna p.č. 2852/78 - zjištěná cena = ,35 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky Pozemky byly oceněny podle cenové mapy. Ocenění Ostatní stavební pozemky Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 2 cen. mapa zastavěná plocha a 2652/43 101,00 700, ,- nádvoří 2 cen. mapa ostatní plocha, jiná 2652/77 454,00 700, ,- plocha 2 cen. mapa ostatní plocha, jiná 2652/78 315,00 700, ,- plocha 2 cen. mapa zastavěná plocha a 2652/85 94,00 700, ,- nádvoří Ostatní stavební pozemky - celkem 964,00 m ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty Na pozemcích se nachází trvalé porosty

20 Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 47 Celková cena pozemku: Kč ,00 Celková výměra pozemku m 2 964,00 Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m 2 80,00 Cena pokryvné plochy porostů Kč ,00 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 3 640,00 Trvalé porosty - zjištěná cena = 3 640,- Kč

21 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,60 Kč Kanceláře č.p ,60 Kč 1.2. Příslušenství Sklad p.č. 2852/ ,30 Kč Přístřešek p.č. 2852/ ,40 Kč Přístřešek p.č. 2852/ ,80 Kč Keramická dílna p.č. 2852/ ,60 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,30 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,- Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty 3 640,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem 3 640,- Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,60 Kč Kanceláře č.p ,40 Kč 1.2. Příslušenství Sklad p.č. 2852/ ,10 Kč Přístřešek p.č. 2852/ ,70 Kč Přístřešek p.č. 2852/ ,10 Kč Keramická dílna p.č. 2852/ ,40 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,30 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,- Kč

22 2. Ocenění pozemků celkem ,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty 3 640,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem 3 640,- Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,30 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Šestmilionůdevětsetpěttisícčtyřicet Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Podle ust. 2 zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku se majetek oceňuje obvyklou cenou. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Ke stanovení obvyklé ceny se používají tyto metody: 1. Nákladová - stanovení výše nákladů na pořízení nemovitých věcí v současných cenách a cena nemovitých věcí po odpočtu opotřebení s přihlédnutím ke skutečnému stavu nemovitých věcí 2. Porovnávací - porovnání oceňovaných nemovitých věcí s prodávanými nebo prodanými nemovitými věcmi 3. Výnosová - se používá u nemovitých věcí s možným příjmem z pronájmu těchto nemovitých věcí

23 Pro stanovení obvyklé ceny je možno použít kombinaci metod: nákladové, porovnávací a výnosové. Metoda nákladová - uvedena na předcházejících stránkách ocenění Atraktivnost daného místa, lokality s přihlédnutím ke kupní síle obyvatelstva, zaměstnanosti v daném regionu, konkrétní umístění, především velikost a rozsah vztažené k okolí, přístupnost apod. je vyjádřena cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu, přičemž již z ceny dle cenového předpisu zohledňuje prodejnost oproti nákladovým cenám koeficient prodejnosti a dle provedené analýzy v daném konkrétním místě, současného stavu na trhu s nemovitými věcmi je možno konstatovat, že cena obecná by u předmětných nemovitých věcí byla upravena koeficientem vlivu. Metoda porovnávací Pro zjištění ceny byla použita metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění s obdobnými předměty a cenami sjednanými při jejich prodeji. Na základě realizovaných prodejů v dané lokalitě, dále v souvislosti s porovnáním s údaji z internetu, s konzultací s realitními kancelářemi v regionu, odborným posouzením, je možno stanovit obvyklou cenu. Hodnotícími kritérii jsou především velikost obce, správní členění, analýza poptávky po koupi obdobných nemovitých věcí, struktura zaměstnanosti, životní prostředí, ekologické zátěž, poloha objektu vzhledem k využitelnosti a situování ve vztahu k umístění od centra, dopravní podmínky, konfigurace terénu, převládající zástavba, parkovací možnosti v okolí, struktura obyvatelstva, vztahy vyplývající z územního plánu, inženýrské sítě, typ stavby, počet podlaží, součásti a příslušenství nemovitých věcí, možnosti dalšího rozšíření, technická hodnota stavby, údržba stavby, vztahy k pozemku, výměra pozemků a odborný pohled znalce. Srovnání je provedeno na základě vlastního průzkumu situace na trhu s nemovitými věcmi, konzultacemi s realitními kancelářemi, nahlížením na servery - nemovitosti.cz, sreality.cz, reality.cz a na další. 1. Prodej rodinného domu 262 m2, pozemek m2 Ve Strži, Most Kč Nabízíme k prodeji rodinný dům v žádané lokalitě města Mostu. Ve spodní části domu se nachází velká hala, 2 ložnice, velká šatna a kotelna s úložným prostorem. V horním patře se nachází kuchyně, ložnice, jídelna, obývací pokoj s krbem a prostorná koupelna s vanou i sprchovým koutem. Dům je vytápěn elektrickým kotlem, je zde přivedená přípojka na plyn, elektřina 220/380 V. Dům je postaven ze zateplených tvárnic Mercuria, střecha Bramac.V případě zájmu zajistíme financování. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu Hypotéka: Kč měsíčně ID zakázky: HR373 Aktualizace:

24 Stavba: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Přízemní Podlaží: 1 Plocha zastavěná: 132 m2 Užitná plocha: 262 m2 Plocha podlahová: 262 m2 Plocha pozemku: 1153 m2 Plocha zahrady: 1021 m2 Parkování: 3 Energetická náročnost budovy: Třída G - Mimořádně nehospodárná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky 2. Prodej rodinného domu 380 m2, pozemek m2 Spojeneckých letců, Lom Kč Nabízíme k prodeji novostavbu patrového rodinného domu 1+5 se zahradou, s bazénem a dvojgaráží v Lomu. V domě bytová jednotka 1+5, v přízemí kuchyně s obývacím pokojem, pokoj pro hosty s koupelnou a šatnou, samostatné WC, v patře tři ložnice a dvě koupelny. V kuchyni kuchyňská linka na míru, v celém domě plovoucí podlahy, dřevěné interiérové dveře, v obývacím pokoji krbová kamna, na oknech domu elektrické venkovní rolety na dálkové ovládání, garáž s dálkově ovládanými vraty, elektrická brána, celý dům napojen na alarm. V přízemí domu je podlahové vytápění napojené na plynový kotel. U domu okrasná zahrada s bazénem a terasou. Hezká a klidná TOP lokalita, k nastěhování dle dohody. Nemovitost je ve velmi dobrém stavuvřele doporučujeme. Bližší informace u uvedeného makléře, s financováním rádi pomůžeme. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize Poznámka k ceně: cena k jednání ID zakázky: MR2422 Aktualizace: Včera Stavba: Smíšená Stav objektu: Novostavba Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží:

25 Plocha zastavěná: 208 m2 Užitná plocha: 380 m2 Plocha podlahová: 380 m2 Plocha pozemku: 1030 m2 Plocha zahrady: 822 m2 Energetická náročnost budovy: Třída C - Úsporná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky 3. Prodej rodinného domu 240 m2, pozemek 795 m2 Hradní, Most - Souš Kč Nabízíme k prodeji dvougenerační rodinný dům na kompletně oploceném pozemku o rozloze 795 M2. Každá bytová jednotka má vlastní vchod, kuchyň a koupelnu. Nemovitost je zařízena kvalitnými materiály a je volná ihned po zaplacení.dům,který byl postaven podle projektu firmy G servis pod názvem Premier 95,byl dále upraven a prodloužen dle potřeby.postaven z kvalitních cihel a střechy Bramac s omyvatelnou fasádou.je postaven na pozemku 860m2v nelukrativnější části Mostu pod hradem Hněvín, který jedominantou Mostu,v blízkosti nádrže Matylda a nově napouštěného jezera. v oblasti,kde již výstavba je dokončena.v přízemí je vstupní chodba se zabudovanou šatnou,stylová kuchyně s jídelnou a krásným výhledem na hrad, menší koupelna se sprchovým koutem,wc a umyvadlem,velký slunný obývací pokoj s krbem a okny ve stylu dveří se vstupem na terasu a zahradu, návštěvní pokoj přístupný i ze zahrady a navazující technická místnost rovněž se sociálním zařízením.vstup do patra dřevěným dubovým schodištěm,pod nímž je úložný prostor.v patře se nachází další 4 prostorné pokoje,které se mohou variabilně přizpůsobit majiteli v současné době je v patře další kuchyně,kotel,bojler,rozvody z krbu,a koupelna s masážním sprchovým koutem,vanou,toaletou,střešním oknem. Z obou stran domu přes celý dům balkony s dřevěným zábradlím a dlažbou,krásný výhled na hrad a jezero.prostorná půda.okna a dveře jsou ze švédského dřeva,po celém domě centrální vysávání,v přízemí elektricky ovládané zabudované žaluzie programovatelné,zabezpečení celého domu. Elektřina 220/380V,kanalizace,vodovod,plyn,internet.vytápění, elektrokotel,přímotopy,rozvody krbového vytápění po celém patře. Pozemek 860 m2,oplocený,travnatý,vzrostlé stromy,bazén s výkonnou filtrací Výborná lokalita s dobrou občanskou vybaveností. S financováním Vám rádi pomůžeme. Více info a foto u makléře. Vykoupíme jakoukoliv vaši nemovitost, dluhy, exekuce, předkupní právo vyplatíme. Celková cena: Kč za nemovitost, + provize RK Poznámka k ceně: + provize RK ID zakázky: MR1079 Aktualizace: Stavba: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový

26 Podlaží: 2 Plocha zastavěná: 146 m2 Užitná plocha: 240 m2 Plocha podlahová: 240 m2 Plocha pozemku: 795 m2 Plocha zahrady: 649 m2 Energetická náročnost budovy: Třída C - Úsporná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky Vyhodnocení porovnávací metody: Požadované ceny v inzerátech byly upraveny směrem dolů o cca 10-15%. Na základě výše uvedených porovnání a zhodnocení užitné hodnoty nemovitých věcí a na základě zvážení všech okolností, zohlednění současné situace, velikosti obce, dosažitelnosti regionálního centra, míry nezaměstnanosti, zájmu investorů o tuto oblast a v současném stavu na trhu s nemovitými věcmi navrhuji cenu oceňovaných nemovitých věcí ve výši cca 6-7 mil. Kč. Mínus oceňovaných nemovitých věcí je skutečnost, že příjezd je přes pozemek jiného vlastníka a není právně vyřešen. Metoda výnosová - nebyla použita. Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitými věcmi: Ocenění nemovitých věcí se provede ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Podle stejného ustanovení zákona o oceňování majetku se stanoví samostatně i cena práv spojených s nemovitými věcmi a závady váznoucí na nemovitých věcech. 1. Práva: Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Zahájení exekuce - Plattig Stanislav Zástavní právo smluvní Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Jiná omezení nebyla zjištěna. 2. Závady: Nebyly zjištěny. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: S přihlédnutím k umístění nemovitých věcí, jejímu stavebně technickému stavu a způsobu využití, jakož i ke všem faktorům ovlivňujících obvyklou cenu, jsem názoru, že oceňované nemovité věci jsou obchodovatelné

27 Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, odhaduji obvyklou cenu nemovitých věcí slovy: Šestmiliónůpětsettisíc Kč ,- Kč Tato hodnota je navržena na úrovni doby hodnocení a ocenění a to k datu ocenění uvedeného na titulní straně, na základě předložených dokladů a cenové úrovně na trhu s nemovitými věcmi k uvedenému datu ocenění. Nutno brát v úvahu, že dané nemovité věci mají tuto hodnotu v daném místě, v daném čase a za současného stavu. V Hranicích Zdeněk Vašíček Teplická Hranice telefon: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2925/98 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 257/15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 257/

28 E. SEZNAM PŘÍLOH počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí 3 Snímek katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 rodinný dům kancelář celkový pohled od brány kancelář kancelář kancelář

34 rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 475/12, součástí je stavba: Rumburk-Horní Jindřichov, č.e. 67, garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2239, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 2621/4, součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s příslušenstvím, LV číslo 1050, katastrální území Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 1872/1 a podílu 37/11802 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Východní Předměstí, č.p. 1869, 1870, 1871,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 220/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rozestavěné rekreační chaty na p. č. st. 215 a pozemku p.č. st. 215 s příslušenstvím, LV číslo 217 katastrální území Sedlice u Želivi, obec Sedlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 56/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/5 na nemovitých věcech - bytové jednotce č. 1086/4 a podílu 538/23444 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Nová Ulice, č.p. 1086,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 51/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 568, součástí pozemku je stavba: Kaliště č.e. 146, rodinná rekreace, pozemku p.č. 201/18 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 136/13 o obvyklé ceně nemovitostí - budovy č.p. 299 na pozemku p. č. st. 45 a pozemků p. č. st. 45, st. 49, 94, 95, 107 s příslušenstvím, LV číslo 818, katastrální území Vižňov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 03/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1315/5 v domě č.p. 1315 a pozemku p. č. st. 1391 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 5827, katastrální území : Šumperk obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 303/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/7 na nemovité věci - pozemku p.č. 383/2 - trvalý travní porost, zapsané na LV číslo 200, katastrální území Pila, obec Pila, okres Karlovy Vary a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 150/14 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovité věci - pozemku p.č. 341/8 - orná půda, zapsané na LV 50, katastrální území Záříčí u Dírné, obec Dírná, okres Tábor a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 152/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 68/1, součástí je stavba: Zaječí, č.p. 2, zemědělská usedlost, pozemku p.č. 564/11, 619 a 620, s příslušenstvím, LV číslo 3,

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 50/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 86/5 - ostatní plocha, neplodná půda, zapsané na LV číslo 2239, katastrální území Škrovád, obec Slatiňany, okres Chrudim a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 151/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 151/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 151/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1634 - orná půda a p.č. 1762 - orná půda, zapsaných na LV 52, katastrální území Vážany u Boskovic, obec Vážany, okres Blansko a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4208 - orná půda, LV číslo 103, katastrální území Tuřany, obec Brno, okres Brno-město a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 70/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemek p.č. 1213 - trvalý travní porost, zapsané na LV 190, katastrální území Uhersko, obec Uhersko, okres Pardubice a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/12 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 766/2, 766/3, 766/4, 766/5 a 766/6, LV číslo 632, katastrální území Vitice, obec Vitice, okres Kolín a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 NEMOVITÁ VĚC: Budova občanské vybavenosti - hotel Spessart č.p. 4968 na pozemku parc.č. 5214/3 a na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 5213/4 a č. 5214/4

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více