Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník... 3 Co se událo Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát a BAHA... 5 Organizace sluchově postižených čekají změny, jde o státní dotace... 6 Dar pro stovky sluchově postižených... 6 Co se chystá... 7 Zájezd do Chorvatska střední Dalmácie... 7 Čeština v komunikaci neslyšících Den otevřených dveří... 7 Co se děje v terénu Prosincové akce v Centru denních služeb Lednové akce v Centru denních služeb... 9 Legislativa Sociální reforma ve znakovém jazyce Inzerce Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Mgr. Jana Felgerová, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2012, 1/2012 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, jelikož máme uzávěrku našich Metodických listů v prvním týdnu následujícího měsíce, čtete nyní poslední číslo Metodických listů ještě za loňský rok Zde Vám přinášíme informace o akcích, které proběhly v prosinci, ale jsou zde i informace o akcích, které proběhnou již na začátku letošního nového roku. Byli jsme velmi potěšeni oceněním neslyšícího mima pana Stanislava Kleisnera, který je členem souboru, jenž Svaz neslyšících a nedoslýchavých kdysi založil a dodnes ho finančně podporuje. Díky ocenění vidíme, že i slyšící společnost dokáže ocenit handicapované lidi, kteří jsou ve svém oboru profesionálové. V minulém čísle jsme Vám přinesli obecné informace o sociální reformě, ale nyní jsme se více zaměřili na změny, které se týkají sluchově postižených lidí. Napsali jsme článek, kde jsou nejdůležitější informace ohledně karty sociálních systémů, mobility, příspěvku na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, rodičovského příspěvku a dále příspěvku na bydlení. Vzhledem ke zpřístupnění těchto důležitých informací co nejširšímu spektru sluchově postižených lidí, byly informace přetlumočeny do českého znakového jazyka. Videozáznamy jsou přístupné na našich webových stránkách Rádi bychom poděkovali neslyšícímu Tomáši Jelínkovi, který instruktážní videa natočil jako dobrovolník bez nároku na odměnu. Budeme velice rádi, když s námi bude spolupracovat i nadále. Nyní v lednu plánujeme ještě natočit videozáznamy o zaměstnanosti a o životním/existenčním minimu. Tyto informace přineseme i v příštím čísle ML. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I. získal cenu Ministerstva kultury ČR Začátkem prosince roku 2011 uděloval tehdejší ministr kultury Jiří Besser Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury několika vybraným lidem. Diplom oceněným předal 1. náměstek ministra František Mikeš. Jedním z oceněných lidí byl neslyšící pan Stanislav Kleisner, člen souboru Pantomima S.I. Stalo se tak poprvé, kdy v dějinách kultury neslyšících a české kultury získal tak vysokou cenu neslyšící člověk. Záznam z předávání cen MK ČR bude k vidění v pořadu ČT2, v Televizním klubu neslyšících. Stanislav Kleisner, herec pantomimy neslyšících, patří více než čtyřicet let mezi nejvýraznější osobnosti amatérské pantomimy. Třicet let se angažuje také jako lektor pantomimy a pedagog dětských kroužků neslyšících i slyšících dětí. V sedmdesátých letech se stal spoluzakladatelem pantomimického souboru Nepanto Praha, jehož členem a režisérem je dodnes. Od roku 1981 až dodnes patří mezi opory ústředního souboru Pantomima S.I. Zde odehrál řadu hlavních a vedlejších rolí mezi nimi byla hlavní role Pierota v Ideální společnosti (1981 Brno), role Vladyky v Pohanském roku (1988 Brno), role Zea, Daidala a Menelaa v Řeckých bájích (2006 Kolín) či hlavní role kouzelníka v představení Děti a Duha (2008 Toyama, Japonsko). V roce 1996 na XIV. Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících získal za svou hereckou a pedagogickou činnost od mezinárodní poroty Cenu J. G. Deburau. Pan Kleisner je stále aktivním hercem, předává zkušenosti mladším neslyšícím kolegům, které vede na zkouškách a představeních. Je uznávaným hercem v oboru pantomimy. Soubor Pantomima S.I. Letos uplynulo 30. let od založení souboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Pantomima S.I. SNN v ČR je nejen zakladatelem, ale i významným donátorem souboru. V současné době je to největší a nejdéle pracující soubor pantomimy v České republice. Koncem listopadu v roce 2011 se soubor zúčastnil XXI. Mezinárodního festivalu pantomimy v Brně, kde získal hlavní Cenu ve dvojici, Cenu za nejlepší ženský výkon a členka souboru, Zlata Kurcová, zde získala hlavní cenu festivalu Cenu J.G. Deburau. Napsala Jana Felgerová, foto: Markéta Maradová a Ivo Mičkal 4

5 Kochleární implantát a BAHA Dne 22. listopadu 2011 v prostorách Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava ve spolupráci s Aima s.r.o. pořádala SNN v ČR, KO Vysočina seminář o kochleárním implantátu (dále jen CI), kostním sluchadle BAHA (dále jen BAHA) a o sluchových vadách. Seminář byl určen pracovníkům Krajské organizace Vysočina (pod SNN v ČR), současným uživatelům CI nebo BAHA (včetně dětí, pro které bude zajištěn odborný dozor), zájemce o pomůcky, dále pro odborné pracovníky, kteří přichází se sluchově postiženými osobami do styku, lékaře (především foniatry) a další zájemce. Účast byla veliká a předčila všechna očekávání, což bylo pro nás velice pozitivní a znamení toho, že CI je opravdu zajímavé téma. Přednášející dorazili až z Prahy a byli to: Ing. Tomáš Tichý, CSc., vedoucí Laboratoře elektronických smyslových náhrad Fakulty elektrotechnické ČVUT, Mgr. Jitka Holmanová, klinický logoped z Centra kochleárních implantací u dětí. Dále Miroslav Košek a Gabriela Dänemarková, kteří pracují jako manažeři obchodu ve firmě Aima s.r.o. Tito odborníci účastníkům vysvětlili, jak slyšíme a jak pracuje CI, nebo BAHA, pro koho jsou tyto výrobky, co lze od nich očekávat a jaké jsou jejich omezení, operace a programování řečového procesoru a samozřejmě i novinky ve světě kochleárního implantátu. Prostor byl i na diskuzi a případné dotazy. Závěrem celého úspěšného dne byla i domluva na vzájemné spolupráci, takže uživatelé CI nebo BAHA si budou moci kupovat náhradní díly do CI přímo v prostorách SNN v ČR, KO Vysočina, Úprkova 6, Jihlava. Pro více informací o těchto výrobcích nás kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na tel.: , mobil: nebo na ové adrese: Napsala Alena Melounová, text: archiv KO Vysočina 5

6 Organizace sluchově postižených čekají změny, jde o státní dotace Budoucnost krajských organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ale také schopnost zacházet s moderními pomůckami pro neslyšící a nedoslýchavé. To bylo hlavním tématem setkání sociálních pracovníků, vedoucích poraden pro sluchově postižené a tlumočníků znakové řeči v Havlíčkově Brodě. Asi od roku 2012 by mělo docházet k transformacím občanských sdružení, která pracují se sluchově handicapovanými v obecně prospěšné společnosti, jinak hrozí, že tato sdružení už nebudou dostávat na činnost dotace od státu, vysvětlila ředitelka Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Šárka Prokopiusová. Občanská sdružení a jejich hospodaření nejsou údajně dostatečně průhledná, upřesnila Prokopiusová. Setkání v Havlíčkově Brodě se zúčastnila necelá dvacítka sociálních pracovníků a tlumočníků znakové řeči z různých míst republiky. Studuji ve škole obor sociální práce. Jsem na praxi v poradně pro sluchově postižené v Havlíčkově Brodě. Denně se přesvědčuji, že teorie ve škole a praxe v terénu je něco úplně jiného. Jsem ráda, že mohu být v kontaktu přímo s klienty. Je to pro mě velmi cenná zkušenost, prozradila jedna z účastnic, Kateřina Olijnyková. I v nabídce kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené jde vývoj dopředu. Proto se například pracovníci poraden pro neslyšící musí s těmito pomůckami naučit zacházet a umět klientům poradit, který typ pomůcky se pro ně hodí, vysvětlila za pořadatele Jiřina Kocmanová z Havlíčkova Brodu důvod, proč byl na odborné setkání pozván zástupce firmy Siemens, Petr Vaněk. Podle jeho informací tato firma nabízí neslyšícím nepřeberné množství variant různých typů naslouchadel, které mohou dnes být nošeny i jako určitý módní doplněk. Ovšem uživatel by měl vybírat nejen podle velikosti a vzhledu, ale také podle výkonnosti baterie, své zdravotní způsobilosti i schopnosti sluchadlo ovládat. Veškeré naše produkty procházejí před uvedením na trh testem ve vývojové sluchové laboratoři v Austrálii, zdůraznil Vaněk. Napsala Štěpánka Saadouni, zdroj: Dar pro stovky sluchově postižených Výrobce zdravotnických přístrojů Siemens věnoval Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 100 kusů sluchadel v hodnotě jednoho milionu korun. Ty rozšíří nabídku půjčoven těchto zdravotnických pomůcek po celém Česku. Dar pro nás znamená významné posílení činnosti našich poradenských středisek, ve kterých fungují půjčovny pomůcek pro sluchově postižené, netají se radostí prezident svazu Jaroslav Paur. Zdroj: týdeník Euro 6

7 CO SE CHYSTÁ Zájezd do Chorvatska střední Dalmácie TERMÍN: čtvrtek 5.4. pondělí CENA: Kč PROGRAM ZÁJEZDU: 1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den: Příjezd do střediska DONJI SEGET, ubytování. Odpoledne návštěva krásného zachovalého středověkého městečka TROGIR, které leží na malém ostrůvku mezi pevninou a dalším ostrovem Čiovo. Prohlídka středověkého centra města se spoustou kulturně historických zajímavostí. Večeře. Nocleh. 3. den: Snídaně. Odjezd na celodenní výlet do DUBROVNIKU Perly Jadranu, jak je toto středověké město z 12.stol nazýváno. Prohlídka města. Osobní volno. Návrat na večeři a nocleh. 4. den: Snídaně. Dopoledne v případě hezkého počasí panoramatický výlet lodí na ostrov Čiovo a podél pobřeží, odpoledne návštěva Národního parku SLAPOVI KRKY s úchvatnými vodopády, kaskádami a jezírky. Večer odjezd zpět do ČR. 5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. CENA ZAHRNUJE: 2x ubytování v apartmánech pro 2 až 4 osoby, vždy oddělené dvoulůžkové ložnice, 2x polopenzi, snídaně bufet, večeře jednotné menu, dopravu klimatizovaným autobusem, lodní výlet, program, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku CENA NEZAHRNUJE: cestovní zdravotní pojištění klienta (možno zajistit v CK za 150 Kč/pobyt), vstupy cca 40 EUR Klienti CK A.Ša a neslyšící kamarádi mají slevu 200 Kč Čeština v komunikaci neslyšících - Den otevřených dveří Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří oboru ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH: Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 18 (přízemí) SOBOTA , bakaláři: ; navazující magistři: Více informací na Na shledání se těší pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Napsala Radka Nováková 7

8 CO SE DĚJE V TERÉNU Prosincové akce v Centru denních služeb Mikuláš pro děti Jako každý rok uspořádalo CDS 3. prosince 2011 mikulášskou a vánoční besídku pro děti. Děti dostaly od Mikuláše a od Ježíška dárek, ze kterého měly velkou radost. Program pro děti byl opravdu bohatý. Každé dítě které soutěžilo, dostalo bod i za krásné malované obrázky. Děti své obrázky poté darovaly Pražskému spolku neslyšících. Celkem se na akci sešlo 62 dospělých a 30 dětí. Přednáška V prostorách CDS 8.prosince proběhla přednáška o Rakovině děložního čípku a rakovině prsou. Přednášku vedla MUDr. Alena Košťáková a její výklad tlumočila Monika Boháčková. Klub seniorů Akce Klub seniorů pořádal 14.prosince Mikulášskou a vánoční besídku pro seniory.ti zde dostali teplé pohoštění zeleninovou polévku, bramborový salát a smažený řízek. Po jídle si zahráli soutěž Bingo a poté si dali kafíčko se zákuskem. Jelikož setkání bylo dlouhé a aby přítomní neměli hlad, bylo připraveno další pohoštění ve formě obloženého talíře. Hodnotilo se, kdo vyhrál soutěž, a pak se rozdávali vánoční dárky. Každý dostal těžkou tašku s ovocem a s dárkem, které jsme dostali sponzorský dar. Důchodci byli velmi spokojení a těší se na opětovné setkání koncem roku CDS a PSN pořádali 16. prosince 2011 Rozlučku se starým rokem, kde se všichni členové i nečlenové dobře pobavili a najedli. K večeru přišlo velké překvapení a tím byl Santa Claus, který rozdával dárky. Všichni odcházeli spokojeně. Přednáška V roce prosince byla poslední přednáška pana RNDr. Josefa Brožíka na téma 8

9 Vánoční svátky. S panem RNDr. Josefem Brožíkem se opět sejdeme na přednáškách v roce Přednáška Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádalo přednášku na téma Vánoční kapr Jak správně připravovat kapra na Vánoce. Ředitel CDS pan Pavel Šturm přednášel a přitom s panem Jiřím Uhlířem návštěvníkům ukazoval, jak mají kapra zabít, vykuchat a naporcovat. Tlumočnice Denisa Lincová vařila rybí polévku a přitom smažila naporcovaného kapra. Všichni si pochutnali jak na rybí polévce, tak i na řízkách. Lednové akce v Centru denních služeb Klub turistů Klub turistů pořádá 7. ledna sobotní výlet do Šestajovic a jeho okolí. Tématem výletu je Česká svíčkárna. Sraz zájemců bude ve hodin na konečné stanici metra B,,Černý most". Odjíždí se autobusem č. 304 ve hodin. Volby Pražského spolku neslyšících Přednáška V prostorách CDS 16. ledna od 16 hodin pořádá PSN Výroční schůzi volby. V prostorách CDS pořádá 23. ledna přednášku RNDr. Josef Brožík na téma Poškození buněk a orgánů. Klub dětí - akce V prostorách CDS 28.ledna od 14 hodin pořádá PSN - Klub dětí Maškarní karneval pro děti. Bude zajištěn program pro děti a také bude hodnocení o nejlepší masku. Klub turistů CDS - PSN - Klub turistů pořádá 28. ledna sobotní výlet do Roztok u Prahy a okolí. Navštívíme zde zámek a muzeum, kde je výstava o prvních dámách, manželkách českých a československých prezidentů. Sraz bude v hodin na konečné stanici metra A,,Dejvická". Odtud se odjíždí autobusem v hodin. Text + foto: Denisa Lincová (redakčně upraveno) 9

10 LEGISLATIVA Sociální reforma ve znakovém jazyce! Jelikož v sociální reformě došlo k několika změnám, z nichž se některé týkají i sluchově postižených lidí, přinášíme Vám výtah těch změn a informací, které se ke sluchovému postižení přímo vztahují. Byly natočeny i ve znakovém jazyce a byly umístěny na naše webové stránky První velmi důležitá informace: veškerá agenda podpora v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi a i dávky pro osoby se zdravotním postižením, je nově v kompetenci Úřadu práce. KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Karta sociálních systémů nahrazuje současné papírové průkazy TP, ZTP a ZTP/P. S její pomocí budou moci handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mají dnes při předložení průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Všechny stávající průkazy platí nadále, nejdéle však do Pak musí držitel průkazu zažádat o kartu sociálních systémů. Mění se důvody pro přiznání průkazu. Dříve posudkový lékař hodnotil typ postižení, dnes se bude hodnotit stupeň závislosti. Bude se definovat závislost dle I., II., III., nebo IV. stupně dle toho, co zdravotně postižený zvládá. Průkaz ZTP bude náležet při II. stupni závislosti nebo osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické nebo úplné hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, kterým byl přiznán stupeň závislosti III. nebo IV. Sluchově postiženým lidem nad 18 let z důvodu praktické či úplné hluchoty bude přiznáván jen II. stupeň závislosti. Nemají tedy nárok na průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou sluchově postižené děti, těm bude v případě přiznání III. stupně závislosti přidělen průkaz ZTP/P. Co je sluchová vada? - úplná hluchota na obou uších ani nejlepší sluchadlo nepomáhá (možný je kochleární implantát) - praktická hluchota sluchová ztráta dle audia db, má zbytky sluchu - nedoslýchavost ztráta sluchu 85 90%, mluvenou řeč slyší jen se sluchadlem, ale i když má sluchadlo nebo kochleární implantát, rozumí špatně - hluchoslepota na obou uších těžká nedoslýchavost, dle audia ztráta db + těžká slabozrakost na obou očích O nový průkaz se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání průkazu. Karta sociálních systémů má 3 funkce: 1. Funkce identifikační - Na základě osobních údajů na kartě sociálních systémů bude sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce vědět podstatné informace o uživateli karty např. jaké pobírá dávky státní sociální podpory, zda je uživatelem příspěvku na péči atd. 2. Funkce platební - Karta sociálních systémů může mít i funkci platební karty, pokud se takto uživatel dobrovolně rozhodne. Sem mu mohou chodit každý měsíc pravidelné sociální a peněžité dávky. Uživatel její pomocí může hradit platbu za poskytování 10

11 sociálních služeb, nebo i nakupovat v běžných obchodech, vybírat z bankomatu a platit i převodem na jiný účet. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. Pro zasílání a vybírání finančních dávek bude nadále řada lidí využívat nadále své platební účty, nikoliv kartu sociálních systémů. Nebo si mohou nechávat posílat dávky běžnou složenkou, ale musí počítat s tím, že náklady na složenku se budou strhávat z peněžité dávky. Výjimka lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi mají povinnost se peníze vybírat prostřednictvím karty sociálních systémů. 3. Karta osoby se zdravotním postižením - Jednou z funkcí karty sociálních systémů bude informace o tom, že je osoba zdravotně postižená. Bude na ní napsáno, zda se jedná o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Karta se nadále využívá při uplatňování slev dopravě vlakem a autobusem. MHD zůstává zdarma. Do budoucna se uvažuje o rozšíření funkčnosti karty sociálních systémů. Tato karta by měla mít i funkce evropského průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Tato idea však nyní ještě není uzákoněna a jedná se pouze o návrh. MOBILITA A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Příspěvek na mobilitu Na tuto opakující se dávku mají nárok osoby starší jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. V případě splnění dalších podmínek (dojíždění do školy či do zaměstnání) mohou dle zákona žádat i osoby se sluchovým postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Viz dále: V zákoně 329/2011 Sb., v 38, odst. 8 je uvedeno: u osob u kterých byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně se budou po dobu platnosti tj. do považovat ztížené podmínky pro mobilitu a orientaci za splněné. Každý žadatel by k tomu ovšem měl přiložit čestné prohlášení, že se pravidelně (min. 3 x týdně) dopravuje do zaměstnání, či na jiné místo (škola apod.) a také bude muset vyplnit žádost, na ministerstvem předepsaném formuláři. Ten bude v blízké době k dispozice na webových stránkách MPSV (www.mpsv.cz). Z uvedeného je zřejmé, že se příspěvek nebude týkat důchodců a nezaměstnaných. Aby mohl zdravotně postižený žádat o příspěvek na mobilitu, nemusí se dopravovat jen autem, ale může i tramvají, metrem, autobusem a vlakem. Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max Kč za rok). O příspěvek na mobilitu se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. Doporučujeme podat si žádost již v lednu, neboť se příspěvek zpětně nevyplácí. 11

12 Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určená i osobám s těžkým sluchovým postižením. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je vyšší než osminásobek životního minima NENÍ na příspěvek nárok. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však Kč. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny. Pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP, s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však Kč. Na jaké kompenzační pomůcky mají sluchově postižení lidé nárok? - signalizace bytového zvonku, domovního zvonku, v tom instalace - signalizace pláče dítěte, v tom instalace - speciální programové vybavení (aplikace do PC telefonu) pro reedukaci a edukaci řeči, odezírání nebo ZJ - individuální indukční smyčka - zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení - signalizace telefonního zvonění - telefonní zesilovač Hluchoslepí lidé - elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé - elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI Do konce roku 2011 mohl rodič na zdravotně postižené dítě pobírat rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte a k tomu mohl pobírat příspěvek na péči. Od roku 2012 v rámci sociální reformy platí, že rodič může pobírat rodičovský příspěvek na zdravotně postižené dítě jen do 4 let a nemůže současně pobírat příspěvek na péči. Rodič, který již pobíral na zdravotně postižené dítě rodičovský příspěvek, jej může pobírat dále a to až do vyčerpání finanční částky Kč. Každý rodič by si měl v lednu zjistit, kolik peněz již z této částky vyčerpal do Jedná se především o rodiče dětí, kterým nebyly 3 roky před Pokud pobíral rodič zároveň s rodičovským příspěvkem i příspěvek na péči, musí si rozvážit, jakou dávku zvolí nadále. Rodič by se měl rozhodovat na základě stupně přiznaného příspěvku na péči. Je logické, že pokud pobírá rodič na zdravotně postižené dítě příspěvek na péči ve stupni III. a IV., bude finančně výhodnější nadále pobírat příspěvek na péči. 12

13 Je dobré si nadále spočítat veškeré finanční příjmy celé rodiny, neboť k příspěvku na péči lze požádat o tzv. zvýšení příspěvku, pokud má rodina nižší finanční příjmy než je dvojnásobek životního minima. Toto navýšení je možno získat jen u příspěvku na péči, rodičovského příspěvku a jiných dávek se to netýká. Je nutné si však uvědomit, že zvýšení příspěvku na péči bude přezkoumáváno každé tři měsíce Pokud rodič nezvolí jednu z variant rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, bude mu automaticky vyplácen příspěvek na péči. Volba příspěvku na péči nebo rodičovského příspěvku má dopad pro další čerpání dávek státní sociální podpory. Příspěvek na péči nemůže být rodině nikdy započítáván jako rozhodný příjem pro přiznání dožadované sociální dávky. Pokud bylo dítě v rámci rodičovského příspěvku posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni I. Pokud bylo dítě se zdravotním postižením posouzeno jako dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni II. Rodič si bude volit vyplácení určené finanční dávky prostřednictvím formulářů, které obdrží na krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to buď na oddělení příspěvku na péči nebo na státní sociální podpoře. Kdy má rodič nárok na příspěvek na péči? Ve vyhlášce č. 391/2011 je vymezeno 10 životních potřeb, které jsou podrobně rozepsané. Určuje se, zda konkrétní vypsané úkony zdravotně postižený člověk zvládá či nezvládá nebo zvládá jen částečně. Hodnotí se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání + obouvání, tělesná hygiena, WC, péče o zdraví, osobní aktivity ve volném čase a péče o domácnost. U sluchově postižených se hodnotí: Orientace: Člověk poznává a rozumí zrakem a sluchem. Má přiměřené duševní kompetence, orientuje se v čase, místě a v osobách. Orientuje se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reaguje. Komunikace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Příspěvkem na bydlení přispívá stát na náklady spojené s bydlením rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Rodina nebo samostatně žijící osoba bude muset dokládat veškeré své příjmy každé 3 měsíce. V případě, že žadatel neuvede pravdivé údaje, bude potrestán odebráním dávky či vrácením dávky. Také může být podána plátcem dávky žaloba na neoprávněné obohacení občana. Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení bude možné čerpat pouze po dobu 84 měsíců (7let) za období posledních 10 let. Doba 10 kalendářních let bude počítána zpětně od 13

14 kalendářního měsíce, který bude předcházet měsíci, na který budete příspěvek žádat. To znamená, že budou započítávány i doby pobírání příspěvku před Novela upravuje výjimky, u kterých nejvýše přípustné doby pobírání příspěvku nebudou platit. Výjimky jsou následující: - neplatí u bytu, který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu (bezbariérová úprava) podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, - neplatí u bytu zvláštního určení, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, - neplatí u bytu, kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let. Napsala Jana Felgerová 14

15 15

16 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících Darwinova Praha 12 Modřany Tel , , Tel.+ fax.: Pronájem sálů Nabízíme k pronájmu velký a malý sál v prostorách Centra denních služeb. Sály jsou vybaveny dostatečným počtem stolů a židlí a příslušenstvím. Pronájem je možný v kterýkoliv den v týdnu, včetně víkendů. Vhodné pro soukromé oslavy narozeniny, svatby, promoce. Zajistíme: jídlo, pití a výzdobu dle dohody. Je možné si zajistit vlastní občerstvení. Kapacita velkého sálu: 50 osob, kapacita malého sálu: 20 osob Cena pronájmu dohodou. Prohlídka sálů možná kdykoliv dle dohody. V případě zájmu kontaktujte paní Denisu Lincovou na tel , , Fax: nebo pište na IČO B.ú / K.B. 16

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2012 Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace o událostech, které proběhly v měsíci březnu a také v dubnu. V sekci Co se událo v SNN

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 10/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvod... 3 Co se událo... 4 Nová organizace Peer Deaf Czech... 4 Ohluchlí a nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci...4-5

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 Vážení čtenáři, V květnovém čísle informujeme o předání ceny z Ministerstva kultury našemu dlouholetému spolupracovníkovi, panu

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2012 Vážení čtenáři, v minulých číslech jsme Vás informovali o plánovaných kurzech v rámci projektu I my chceme pracovat!, financovaného

Více

114, 612 00 541 245 321, 725 605 216, IČO:

114, 612 00 541 245 321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

PROGRAM ŘÍJEN 2014 VÝROČÍ 1 ROKU ZALOŽENÍ - 10. 10. 2014. Své narozeniny oslaví: 10. 10. Hvězdová Ludmila 60 let 30. 10. Voldřichová Marie 84 let

PROGRAM ŘÍJEN 2014 VÝROČÍ 1 ROKU ZALOŽENÍ - 10. 10. 2014. Své narozeniny oslaví: 10. 10. Hvězdová Ludmila 60 let 30. 10. Voldřichová Marie 84 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PROGRAM DUBEN 2010. UNB přeje příjemné prožití svátků velikonočních. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM DUBEN 2010. UNB přeje příjemné prožití svátků velikonočních. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Sociální reforma od 1. 1. 2012 zásadně změní systém poskytování příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany a také oblast zaměstnávání osob se zdravotním

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

INFO OUN OLOMOUC říjen 2010

INFO OUN OLOMOUC říjen 2010 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012.

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012. Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více