Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník... 3 Co se událo Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát a BAHA... 5 Organizace sluchově postižených čekají změny, jde o státní dotace... 6 Dar pro stovky sluchově postižených... 6 Co se chystá... 7 Zájezd do Chorvatska střední Dalmácie... 7 Čeština v komunikaci neslyšících Den otevřených dveří... 7 Co se děje v terénu Prosincové akce v Centru denních služeb Lednové akce v Centru denních služeb... 9 Legislativa Sociální reforma ve znakovém jazyce Inzerce Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Mgr. Jana Felgerová, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2012, 1/2012 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, jelikož máme uzávěrku našich Metodických listů v prvním týdnu následujícího měsíce, čtete nyní poslední číslo Metodických listů ještě za loňský rok Zde Vám přinášíme informace o akcích, které proběhly v prosinci, ale jsou zde i informace o akcích, které proběhnou již na začátku letošního nového roku. Byli jsme velmi potěšeni oceněním neslyšícího mima pana Stanislava Kleisnera, který je členem souboru, jenž Svaz neslyšících a nedoslýchavých kdysi založil a dodnes ho finančně podporuje. Díky ocenění vidíme, že i slyšící společnost dokáže ocenit handicapované lidi, kteří jsou ve svém oboru profesionálové. V minulém čísle jsme Vám přinesli obecné informace o sociální reformě, ale nyní jsme se více zaměřili na změny, které se týkají sluchově postižených lidí. Napsali jsme článek, kde jsou nejdůležitější informace ohledně karty sociálních systémů, mobility, příspěvku na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, rodičovského příspěvku a dále příspěvku na bydlení. Vzhledem ke zpřístupnění těchto důležitých informací co nejširšímu spektru sluchově postižených lidí, byly informace přetlumočeny do českého znakového jazyka. Videozáznamy jsou přístupné na našich webových stránkách Rádi bychom poděkovali neslyšícímu Tomáši Jelínkovi, který instruktážní videa natočil jako dobrovolník bez nároku na odměnu. Budeme velice rádi, když s námi bude spolupracovat i nadále. Nyní v lednu plánujeme ještě natočit videozáznamy o zaměstnanosti a o životním/existenčním minimu. Tyto informace přineseme i v příštím čísle ML. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I. získal cenu Ministerstva kultury ČR Začátkem prosince roku 2011 uděloval tehdejší ministr kultury Jiří Besser Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury několika vybraným lidem. Diplom oceněným předal 1. náměstek ministra František Mikeš. Jedním z oceněných lidí byl neslyšící pan Stanislav Kleisner, člen souboru Pantomima S.I. Stalo se tak poprvé, kdy v dějinách kultury neslyšících a české kultury získal tak vysokou cenu neslyšící člověk. Záznam z předávání cen MK ČR bude k vidění v pořadu ČT2, v Televizním klubu neslyšících. Stanislav Kleisner, herec pantomimy neslyšících, patří více než čtyřicet let mezi nejvýraznější osobnosti amatérské pantomimy. Třicet let se angažuje také jako lektor pantomimy a pedagog dětských kroužků neslyšících i slyšících dětí. V sedmdesátých letech se stal spoluzakladatelem pantomimického souboru Nepanto Praha, jehož členem a režisérem je dodnes. Od roku 1981 až dodnes patří mezi opory ústředního souboru Pantomima S.I. Zde odehrál řadu hlavních a vedlejších rolí mezi nimi byla hlavní role Pierota v Ideální společnosti (1981 Brno), role Vladyky v Pohanském roku (1988 Brno), role Zea, Daidala a Menelaa v Řeckých bájích (2006 Kolín) či hlavní role kouzelníka v představení Děti a Duha (2008 Toyama, Japonsko). V roce 1996 na XIV. Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících získal za svou hereckou a pedagogickou činnost od mezinárodní poroty Cenu J. G. Deburau. Pan Kleisner je stále aktivním hercem, předává zkušenosti mladším neslyšícím kolegům, které vede na zkouškách a představeních. Je uznávaným hercem v oboru pantomimy. Soubor Pantomima S.I. Letos uplynulo 30. let od založení souboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Pantomima S.I. SNN v ČR je nejen zakladatelem, ale i významným donátorem souboru. V současné době je to největší a nejdéle pracující soubor pantomimy v České republice. Koncem listopadu v roce 2011 se soubor zúčastnil XXI. Mezinárodního festivalu pantomimy v Brně, kde získal hlavní Cenu ve dvojici, Cenu za nejlepší ženský výkon a členka souboru, Zlata Kurcová, zde získala hlavní cenu festivalu Cenu J.G. Deburau. Napsala Jana Felgerová, foto: Markéta Maradová a Ivo Mičkal 4

5 Kochleární implantát a BAHA Dne 22. listopadu 2011 v prostorách Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava ve spolupráci s Aima s.r.o. pořádala SNN v ČR, KO Vysočina seminář o kochleárním implantátu (dále jen CI), kostním sluchadle BAHA (dále jen BAHA) a o sluchových vadách. Seminář byl určen pracovníkům Krajské organizace Vysočina (pod SNN v ČR), současným uživatelům CI nebo BAHA (včetně dětí, pro které bude zajištěn odborný dozor), zájemce o pomůcky, dále pro odborné pracovníky, kteří přichází se sluchově postiženými osobami do styku, lékaře (především foniatry) a další zájemce. Účast byla veliká a předčila všechna očekávání, což bylo pro nás velice pozitivní a znamení toho, že CI je opravdu zajímavé téma. Přednášející dorazili až z Prahy a byli to: Ing. Tomáš Tichý, CSc., vedoucí Laboratoře elektronických smyslových náhrad Fakulty elektrotechnické ČVUT, Mgr. Jitka Holmanová, klinický logoped z Centra kochleárních implantací u dětí. Dále Miroslav Košek a Gabriela Dänemarková, kteří pracují jako manažeři obchodu ve firmě Aima s.r.o. Tito odborníci účastníkům vysvětlili, jak slyšíme a jak pracuje CI, nebo BAHA, pro koho jsou tyto výrobky, co lze od nich očekávat a jaké jsou jejich omezení, operace a programování řečového procesoru a samozřejmě i novinky ve světě kochleárního implantátu. Prostor byl i na diskuzi a případné dotazy. Závěrem celého úspěšného dne byla i domluva na vzájemné spolupráci, takže uživatelé CI nebo BAHA si budou moci kupovat náhradní díly do CI přímo v prostorách SNN v ČR, KO Vysočina, Úprkova 6, Jihlava. Pro více informací o těchto výrobcích nás kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na tel.: , mobil: nebo na ové adrese: Napsala Alena Melounová, text: archiv KO Vysočina 5

6 Organizace sluchově postižených čekají změny, jde o státní dotace Budoucnost krajských organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ale také schopnost zacházet s moderními pomůckami pro neslyšící a nedoslýchavé. To bylo hlavním tématem setkání sociálních pracovníků, vedoucích poraden pro sluchově postižené a tlumočníků znakové řeči v Havlíčkově Brodě. Asi od roku 2012 by mělo docházet k transformacím občanských sdružení, která pracují se sluchově handicapovanými v obecně prospěšné společnosti, jinak hrozí, že tato sdružení už nebudou dostávat na činnost dotace od státu, vysvětlila ředitelka Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Šárka Prokopiusová. Občanská sdružení a jejich hospodaření nejsou údajně dostatečně průhledná, upřesnila Prokopiusová. Setkání v Havlíčkově Brodě se zúčastnila necelá dvacítka sociálních pracovníků a tlumočníků znakové řeči z různých míst republiky. Studuji ve škole obor sociální práce. Jsem na praxi v poradně pro sluchově postižené v Havlíčkově Brodě. Denně se přesvědčuji, že teorie ve škole a praxe v terénu je něco úplně jiného. Jsem ráda, že mohu být v kontaktu přímo s klienty. Je to pro mě velmi cenná zkušenost, prozradila jedna z účastnic, Kateřina Olijnyková. I v nabídce kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené jde vývoj dopředu. Proto se například pracovníci poraden pro neslyšící musí s těmito pomůckami naučit zacházet a umět klientům poradit, který typ pomůcky se pro ně hodí, vysvětlila za pořadatele Jiřina Kocmanová z Havlíčkova Brodu důvod, proč byl na odborné setkání pozván zástupce firmy Siemens, Petr Vaněk. Podle jeho informací tato firma nabízí neslyšícím nepřeberné množství variant různých typů naslouchadel, které mohou dnes být nošeny i jako určitý módní doplněk. Ovšem uživatel by měl vybírat nejen podle velikosti a vzhledu, ale také podle výkonnosti baterie, své zdravotní způsobilosti i schopnosti sluchadlo ovládat. Veškeré naše produkty procházejí před uvedením na trh testem ve vývojové sluchové laboratoři v Austrálii, zdůraznil Vaněk. Napsala Štěpánka Saadouni, zdroj: Dar pro stovky sluchově postižených Výrobce zdravotnických přístrojů Siemens věnoval Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 100 kusů sluchadel v hodnotě jednoho milionu korun. Ty rozšíří nabídku půjčoven těchto zdravotnických pomůcek po celém Česku. Dar pro nás znamená významné posílení činnosti našich poradenských středisek, ve kterých fungují půjčovny pomůcek pro sluchově postižené, netají se radostí prezident svazu Jaroslav Paur. Zdroj: týdeník Euro 6

7 CO SE CHYSTÁ Zájezd do Chorvatska střední Dalmácie TERMÍN: čtvrtek 5.4. pondělí CENA: Kč PROGRAM ZÁJEZDU: 1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den: Příjezd do střediska DONJI SEGET, ubytování. Odpoledne návštěva krásného zachovalého středověkého městečka TROGIR, které leží na malém ostrůvku mezi pevninou a dalším ostrovem Čiovo. Prohlídka středověkého centra města se spoustou kulturně historických zajímavostí. Večeře. Nocleh. 3. den: Snídaně. Odjezd na celodenní výlet do DUBROVNIKU Perly Jadranu, jak je toto středověké město z 12.stol nazýváno. Prohlídka města. Osobní volno. Návrat na večeři a nocleh. 4. den: Snídaně. Dopoledne v případě hezkého počasí panoramatický výlet lodí na ostrov Čiovo a podél pobřeží, odpoledne návštěva Národního parku SLAPOVI KRKY s úchvatnými vodopády, kaskádami a jezírky. Večer odjezd zpět do ČR. 5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. CENA ZAHRNUJE: 2x ubytování v apartmánech pro 2 až 4 osoby, vždy oddělené dvoulůžkové ložnice, 2x polopenzi, snídaně bufet, večeře jednotné menu, dopravu klimatizovaným autobusem, lodní výlet, program, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku CENA NEZAHRNUJE: cestovní zdravotní pojištění klienta (možno zajistit v CK za 150 Kč/pobyt), vstupy cca 40 EUR Klienti CK A.Ša a neslyšící kamarádi mají slevu 200 Kč Čeština v komunikaci neslyšících - Den otevřených dveří Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří oboru ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH: Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 18 (přízemí) SOBOTA , bakaláři: ; navazující magistři: Více informací na Na shledání se těší pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Napsala Radka Nováková 7

8 CO SE DĚJE V TERÉNU Prosincové akce v Centru denních služeb Mikuláš pro děti Jako každý rok uspořádalo CDS 3. prosince 2011 mikulášskou a vánoční besídku pro děti. Děti dostaly od Mikuláše a od Ježíška dárek, ze kterého měly velkou radost. Program pro děti byl opravdu bohatý. Každé dítě které soutěžilo, dostalo bod i za krásné malované obrázky. Děti své obrázky poté darovaly Pražskému spolku neslyšících. Celkem se na akci sešlo 62 dospělých a 30 dětí. Přednáška V prostorách CDS 8.prosince proběhla přednáška o Rakovině děložního čípku a rakovině prsou. Přednášku vedla MUDr. Alena Košťáková a její výklad tlumočila Monika Boháčková. Klub seniorů Akce Klub seniorů pořádal 14.prosince Mikulášskou a vánoční besídku pro seniory.ti zde dostali teplé pohoštění zeleninovou polévku, bramborový salát a smažený řízek. Po jídle si zahráli soutěž Bingo a poté si dali kafíčko se zákuskem. Jelikož setkání bylo dlouhé a aby přítomní neměli hlad, bylo připraveno další pohoštění ve formě obloženého talíře. Hodnotilo se, kdo vyhrál soutěž, a pak se rozdávali vánoční dárky. Každý dostal těžkou tašku s ovocem a s dárkem, které jsme dostali sponzorský dar. Důchodci byli velmi spokojení a těší se na opětovné setkání koncem roku CDS a PSN pořádali 16. prosince 2011 Rozlučku se starým rokem, kde se všichni členové i nečlenové dobře pobavili a najedli. K večeru přišlo velké překvapení a tím byl Santa Claus, který rozdával dárky. Všichni odcházeli spokojeně. Přednáška V roce prosince byla poslední přednáška pana RNDr. Josefa Brožíka na téma 8

9 Vánoční svátky. S panem RNDr. Josefem Brožíkem se opět sejdeme na přednáškách v roce Přednáška Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádalo přednášku na téma Vánoční kapr Jak správně připravovat kapra na Vánoce. Ředitel CDS pan Pavel Šturm přednášel a přitom s panem Jiřím Uhlířem návštěvníkům ukazoval, jak mají kapra zabít, vykuchat a naporcovat. Tlumočnice Denisa Lincová vařila rybí polévku a přitom smažila naporcovaného kapra. Všichni si pochutnali jak na rybí polévce, tak i na řízkách. Lednové akce v Centru denních služeb Klub turistů Klub turistů pořádá 7. ledna sobotní výlet do Šestajovic a jeho okolí. Tématem výletu je Česká svíčkárna. Sraz zájemců bude ve hodin na konečné stanici metra B,,Černý most". Odjíždí se autobusem č. 304 ve hodin. Volby Pražského spolku neslyšících Přednáška V prostorách CDS 16. ledna od 16 hodin pořádá PSN Výroční schůzi volby. V prostorách CDS pořádá 23. ledna přednášku RNDr. Josef Brožík na téma Poškození buněk a orgánů. Klub dětí - akce V prostorách CDS 28.ledna od 14 hodin pořádá PSN - Klub dětí Maškarní karneval pro děti. Bude zajištěn program pro děti a také bude hodnocení o nejlepší masku. Klub turistů CDS - PSN - Klub turistů pořádá 28. ledna sobotní výlet do Roztok u Prahy a okolí. Navštívíme zde zámek a muzeum, kde je výstava o prvních dámách, manželkách českých a československých prezidentů. Sraz bude v hodin na konečné stanici metra A,,Dejvická". Odtud se odjíždí autobusem v hodin. Text + foto: Denisa Lincová (redakčně upraveno) 9

10 LEGISLATIVA Sociální reforma ve znakovém jazyce! Jelikož v sociální reformě došlo k několika změnám, z nichž se některé týkají i sluchově postižených lidí, přinášíme Vám výtah těch změn a informací, které se ke sluchovému postižení přímo vztahují. Byly natočeny i ve znakovém jazyce a byly umístěny na naše webové stránky První velmi důležitá informace: veškerá agenda podpora v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi a i dávky pro osoby se zdravotním postižením, je nově v kompetenci Úřadu práce. KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Karta sociálních systémů nahrazuje současné papírové průkazy TP, ZTP a ZTP/P. S její pomocí budou moci handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mají dnes při předložení průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Všechny stávající průkazy platí nadále, nejdéle však do Pak musí držitel průkazu zažádat o kartu sociálních systémů. Mění se důvody pro přiznání průkazu. Dříve posudkový lékař hodnotil typ postižení, dnes se bude hodnotit stupeň závislosti. Bude se definovat závislost dle I., II., III., nebo IV. stupně dle toho, co zdravotně postižený zvládá. Průkaz ZTP bude náležet při II. stupni závislosti nebo osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické nebo úplné hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, kterým byl přiznán stupeň závislosti III. nebo IV. Sluchově postiženým lidem nad 18 let z důvodu praktické či úplné hluchoty bude přiznáván jen II. stupeň závislosti. Nemají tedy nárok na průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou sluchově postižené děti, těm bude v případě přiznání III. stupně závislosti přidělen průkaz ZTP/P. Co je sluchová vada? - úplná hluchota na obou uších ani nejlepší sluchadlo nepomáhá (možný je kochleární implantát) - praktická hluchota sluchová ztráta dle audia db, má zbytky sluchu - nedoslýchavost ztráta sluchu 85 90%, mluvenou řeč slyší jen se sluchadlem, ale i když má sluchadlo nebo kochleární implantát, rozumí špatně - hluchoslepota na obou uších těžká nedoslýchavost, dle audia ztráta db + těžká slabozrakost na obou očích O nový průkaz se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání průkazu. Karta sociálních systémů má 3 funkce: 1. Funkce identifikační - Na základě osobních údajů na kartě sociálních systémů bude sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce vědět podstatné informace o uživateli karty např. jaké pobírá dávky státní sociální podpory, zda je uživatelem příspěvku na péči atd. 2. Funkce platební - Karta sociálních systémů může mít i funkci platební karty, pokud se takto uživatel dobrovolně rozhodne. Sem mu mohou chodit každý měsíc pravidelné sociální a peněžité dávky. Uživatel její pomocí může hradit platbu za poskytování 10

11 sociálních služeb, nebo i nakupovat v běžných obchodech, vybírat z bankomatu a platit i převodem na jiný účet. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. Pro zasílání a vybírání finančních dávek bude nadále řada lidí využívat nadále své platební účty, nikoliv kartu sociálních systémů. Nebo si mohou nechávat posílat dávky běžnou složenkou, ale musí počítat s tím, že náklady na složenku se budou strhávat z peněžité dávky. Výjimka lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi mají povinnost se peníze vybírat prostřednictvím karty sociálních systémů. 3. Karta osoby se zdravotním postižením - Jednou z funkcí karty sociálních systémů bude informace o tom, že je osoba zdravotně postižená. Bude na ní napsáno, zda se jedná o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Karta se nadále využívá při uplatňování slev dopravě vlakem a autobusem. MHD zůstává zdarma. Do budoucna se uvažuje o rozšíření funkčnosti karty sociálních systémů. Tato karta by měla mít i funkce evropského průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Tato idea však nyní ještě není uzákoněna a jedná se pouze o návrh. MOBILITA A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Příspěvek na mobilitu Na tuto opakující se dávku mají nárok osoby starší jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. V případě splnění dalších podmínek (dojíždění do školy či do zaměstnání) mohou dle zákona žádat i osoby se sluchovým postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Viz dále: V zákoně 329/2011 Sb., v 38, odst. 8 je uvedeno: u osob u kterých byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně se budou po dobu platnosti tj. do považovat ztížené podmínky pro mobilitu a orientaci za splněné. Každý žadatel by k tomu ovšem měl přiložit čestné prohlášení, že se pravidelně (min. 3 x týdně) dopravuje do zaměstnání, či na jiné místo (škola apod.) a také bude muset vyplnit žádost, na ministerstvem předepsaném formuláři. Ten bude v blízké době k dispozice na webových stránkách MPSV (www.mpsv.cz). Z uvedeného je zřejmé, že se příspěvek nebude týkat důchodců a nezaměstnaných. Aby mohl zdravotně postižený žádat o příspěvek na mobilitu, nemusí se dopravovat jen autem, ale může i tramvají, metrem, autobusem a vlakem. Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max Kč za rok). O příspěvek na mobilitu se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. Doporučujeme podat si žádost již v lednu, neboť se příspěvek zpětně nevyplácí. 11

12 Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určená i osobám s těžkým sluchovým postižením. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je vyšší než osminásobek životního minima NENÍ na příspěvek nárok. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však Kč. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny. Pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP, s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však Kč. Na jaké kompenzační pomůcky mají sluchově postižení lidé nárok? - signalizace bytového zvonku, domovního zvonku, v tom instalace - signalizace pláče dítěte, v tom instalace - speciální programové vybavení (aplikace do PC telefonu) pro reedukaci a edukaci řeči, odezírání nebo ZJ - individuální indukční smyčka - zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení - signalizace telefonního zvonění - telefonní zesilovač Hluchoslepí lidé - elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé - elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI Do konce roku 2011 mohl rodič na zdravotně postižené dítě pobírat rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte a k tomu mohl pobírat příspěvek na péči. Od roku 2012 v rámci sociální reformy platí, že rodič může pobírat rodičovský příspěvek na zdravotně postižené dítě jen do 4 let a nemůže současně pobírat příspěvek na péči. Rodič, který již pobíral na zdravotně postižené dítě rodičovský příspěvek, jej může pobírat dále a to až do vyčerpání finanční částky Kč. Každý rodič by si měl v lednu zjistit, kolik peněz již z této částky vyčerpal do Jedná se především o rodiče dětí, kterým nebyly 3 roky před Pokud pobíral rodič zároveň s rodičovským příspěvkem i příspěvek na péči, musí si rozvážit, jakou dávku zvolí nadále. Rodič by se měl rozhodovat na základě stupně přiznaného příspěvku na péči. Je logické, že pokud pobírá rodič na zdravotně postižené dítě příspěvek na péči ve stupni III. a IV., bude finančně výhodnější nadále pobírat příspěvek na péči. 12

13 Je dobré si nadále spočítat veškeré finanční příjmy celé rodiny, neboť k příspěvku na péči lze požádat o tzv. zvýšení příspěvku, pokud má rodina nižší finanční příjmy než je dvojnásobek životního minima. Toto navýšení je možno získat jen u příspěvku na péči, rodičovského příspěvku a jiných dávek se to netýká. Je nutné si však uvědomit, že zvýšení příspěvku na péči bude přezkoumáváno každé tři měsíce Pokud rodič nezvolí jednu z variant rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, bude mu automaticky vyplácen příspěvek na péči. Volba příspěvku na péči nebo rodičovského příspěvku má dopad pro další čerpání dávek státní sociální podpory. Příspěvek na péči nemůže být rodině nikdy započítáván jako rozhodný příjem pro přiznání dožadované sociální dávky. Pokud bylo dítě v rámci rodičovského příspěvku posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni I. Pokud bylo dítě se zdravotním postižením posouzeno jako dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni II. Rodič si bude volit vyplácení určené finanční dávky prostřednictvím formulářů, které obdrží na krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to buď na oddělení příspěvku na péči nebo na státní sociální podpoře. Kdy má rodič nárok na příspěvek na péči? Ve vyhlášce č. 391/2011 je vymezeno 10 životních potřeb, které jsou podrobně rozepsané. Určuje se, zda konkrétní vypsané úkony zdravotně postižený člověk zvládá či nezvládá nebo zvládá jen částečně. Hodnotí se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání + obouvání, tělesná hygiena, WC, péče o zdraví, osobní aktivity ve volném čase a péče o domácnost. U sluchově postižených se hodnotí: Orientace: Člověk poznává a rozumí zrakem a sluchem. Má přiměřené duševní kompetence, orientuje se v čase, místě a v osobách. Orientuje se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reaguje. Komunikace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Příspěvkem na bydlení přispívá stát na náklady spojené s bydlením rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Rodina nebo samostatně žijící osoba bude muset dokládat veškeré své příjmy každé 3 měsíce. V případě, že žadatel neuvede pravdivé údaje, bude potrestán odebráním dávky či vrácením dávky. Také může být podána plátcem dávky žaloba na neoprávněné obohacení občana. Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení bude možné čerpat pouze po dobu 84 měsíců (7let) za období posledních 10 let. Doba 10 kalendářních let bude počítána zpětně od 13

14 kalendářního měsíce, který bude předcházet měsíci, na který budete příspěvek žádat. To znamená, že budou započítávány i doby pobírání příspěvku před Novela upravuje výjimky, u kterých nejvýše přípustné doby pobírání příspěvku nebudou platit. Výjimky jsou následující: - neplatí u bytu, který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu (bezbariérová úprava) podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, - neplatí u bytu zvláštního určení, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, - neplatí u bytu, kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let. Napsala Jana Felgerová 14

15 15

16 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících Darwinova Praha 12 Modřany Tel , , Tel.+ fax.: Pronájem sálů Nabízíme k pronájmu velký a malý sál v prostorách Centra denních služeb. Sály jsou vybaveny dostatečným počtem stolů a židlí a příslušenstvím. Pronájem je možný v kterýkoliv den v týdnu, včetně víkendů. Vhodné pro soukromé oslavy narozeniny, svatby, promoce. Zajistíme: jídlo, pití a výzdobu dle dohody. Je možné si zajistit vlastní občerstvení. Kapacita velkého sálu: 50 osob, kapacita malého sálu: 20 osob Cena pronájmu dohodou. Prohlídka sálů možná kdykoliv dle dohody. V případě zájmu kontaktujte paní Denisu Lincovou na tel , , Fax: nebo pište na IČO B.ú / K.B. 16

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené

Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené Typy pomůcek, výše příspěvku, podání žádosti Mgr. M. Hanzlíček, Mgr. K. Voříšková Vydáno: 2011 Aktualizace: 2016 Obsah Úvod...3

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany 2017 I. pololetí Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Pražský spolek neslyšících, p. s. http://www.cnn-ops.cz

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Mgr. Věra Strnadová, Ing. Zdeněk Kašpar Česká unie neslyšících Ing. Martin Novák a Mgr. Věra Strnadová, Česká unie neslyšících, 2017 Symbol

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a LPS úřadů práce MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a 23. 10. 2008 Statistika LPS Ú 2008 - všechny agendy ( údaje k 20.10. 2008- mění se v závislosti na zadáváni do programu) Nevyřízeno z roku 2007 Nové žádosti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013 Vážení čtenáři, stále je možnost se přihlásit na konferenci Přístup k informacím u osob se sluchovým postižením, kterou budeme

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Setkání dvou světů Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Dobrý den. Vítejte. Jmenuji se Lucie Romancová a pracuji v Krajské vědecké

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5.

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 1. Příjmení a jméno... 2. Datum narození...rodné číslo... 3. Rodinný stav... číslo OP... 4. Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Příjmení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Info OUN Olomouc 10/2007 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@centrum.cz, oun.ol@centrum.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225,

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav..

Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav.. Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav.. k 95. usnesení výboru pro sociální politiku (komplexní pozměňovací návrh) k návrhu poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č. 68, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 239, e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti. 1. ŽADATEL....

Více

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Ústav sociální péče Brdy, z.ú. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, IČO: 04251806 Provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23 Jince www.domovcenkov.cz ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Jméno a příjmení

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více