Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník... 3 Co se událo Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát a BAHA... 5 Organizace sluchově postižených čekají změny, jde o státní dotace... 6 Dar pro stovky sluchově postižených... 6 Co se chystá... 7 Zájezd do Chorvatska střední Dalmácie... 7 Čeština v komunikaci neslyšících Den otevřených dveří... 7 Co se děje v terénu Prosincové akce v Centru denních služeb Lednové akce v Centru denních služeb... 9 Legislativa Sociální reforma ve znakovém jazyce Inzerce Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Mgr. Jana Felgerová, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2012, 1/2012 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, jelikož máme uzávěrku našich Metodických listů v prvním týdnu následujícího měsíce, čtete nyní poslední číslo Metodických listů ještě za loňský rok Zde Vám přinášíme informace o akcích, které proběhly v prosinci, ale jsou zde i informace o akcích, které proběhnou již na začátku letošního nového roku. Byli jsme velmi potěšeni oceněním neslyšícího mima pana Stanislava Kleisnera, který je členem souboru, jenž Svaz neslyšících a nedoslýchavých kdysi založil a dodnes ho finančně podporuje. Díky ocenění vidíme, že i slyšící společnost dokáže ocenit handicapované lidi, kteří jsou ve svém oboru profesionálové. V minulém čísle jsme Vám přinesli obecné informace o sociální reformě, ale nyní jsme se více zaměřili na změny, které se týkají sluchově postižených lidí. Napsali jsme článek, kde jsou nejdůležitější informace ohledně karty sociálních systémů, mobility, příspěvku na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, rodičovského příspěvku a dále příspěvku na bydlení. Vzhledem ke zpřístupnění těchto důležitých informací co nejširšímu spektru sluchově postižených lidí, byly informace přetlumočeny do českého znakového jazyka. Videozáznamy jsou přístupné na našich webových stránkách Rádi bychom poděkovali neslyšícímu Tomáši Jelínkovi, který instruktážní videa natočil jako dobrovolník bez nároku na odměnu. Budeme velice rádi, když s námi bude spolupracovat i nadále. Nyní v lednu plánujeme ještě natočit videozáznamy o zaměstnanosti a o životním/existenčním minimu. Tyto informace přineseme i v příštím čísle ML. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I. získal cenu Ministerstva kultury ČR Začátkem prosince roku 2011 uděloval tehdejší ministr kultury Jiří Besser Cenu Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury několika vybraným lidem. Diplom oceněným předal 1. náměstek ministra František Mikeš. Jedním z oceněných lidí byl neslyšící pan Stanislav Kleisner, člen souboru Pantomima S.I. Stalo se tak poprvé, kdy v dějinách kultury neslyšících a české kultury získal tak vysokou cenu neslyšící člověk. Záznam z předávání cen MK ČR bude k vidění v pořadu ČT2, v Televizním klubu neslyšících. Stanislav Kleisner, herec pantomimy neslyšících, patří více než čtyřicet let mezi nejvýraznější osobnosti amatérské pantomimy. Třicet let se angažuje také jako lektor pantomimy a pedagog dětských kroužků neslyšících i slyšících dětí. V sedmdesátých letech se stal spoluzakladatelem pantomimického souboru Nepanto Praha, jehož členem a režisérem je dodnes. Od roku 1981 až dodnes patří mezi opory ústředního souboru Pantomima S.I. Zde odehrál řadu hlavních a vedlejších rolí mezi nimi byla hlavní role Pierota v Ideální společnosti (1981 Brno), role Vladyky v Pohanském roku (1988 Brno), role Zea, Daidala a Menelaa v Řeckých bájích (2006 Kolín) či hlavní role kouzelníka v představení Děti a Duha (2008 Toyama, Japonsko). V roce 1996 na XIV. Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících získal za svou hereckou a pedagogickou činnost od mezinárodní poroty Cenu J. G. Deburau. Pan Kleisner je stále aktivním hercem, předává zkušenosti mladším neslyšícím kolegům, které vede na zkouškách a představeních. Je uznávaným hercem v oboru pantomimy. Soubor Pantomima S.I. Letos uplynulo 30. let od založení souboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Pantomima S.I. SNN v ČR je nejen zakladatelem, ale i významným donátorem souboru. V současné době je to největší a nejdéle pracující soubor pantomimy v České republice. Koncem listopadu v roce 2011 se soubor zúčastnil XXI. Mezinárodního festivalu pantomimy v Brně, kde získal hlavní Cenu ve dvojici, Cenu za nejlepší ženský výkon a členka souboru, Zlata Kurcová, zde získala hlavní cenu festivalu Cenu J.G. Deburau. Napsala Jana Felgerová, foto: Markéta Maradová a Ivo Mičkal 4

5 Kochleární implantát a BAHA Dne 22. listopadu 2011 v prostorách Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava ve spolupráci s Aima s.r.o. pořádala SNN v ČR, KO Vysočina seminář o kochleárním implantátu (dále jen CI), kostním sluchadle BAHA (dále jen BAHA) a o sluchových vadách. Seminář byl určen pracovníkům Krajské organizace Vysočina (pod SNN v ČR), současným uživatelům CI nebo BAHA (včetně dětí, pro které bude zajištěn odborný dozor), zájemce o pomůcky, dále pro odborné pracovníky, kteří přichází se sluchově postiženými osobami do styku, lékaře (především foniatry) a další zájemce. Účast byla veliká a předčila všechna očekávání, což bylo pro nás velice pozitivní a znamení toho, že CI je opravdu zajímavé téma. Přednášející dorazili až z Prahy a byli to: Ing. Tomáš Tichý, CSc., vedoucí Laboratoře elektronických smyslových náhrad Fakulty elektrotechnické ČVUT, Mgr. Jitka Holmanová, klinický logoped z Centra kochleárních implantací u dětí. Dále Miroslav Košek a Gabriela Dänemarková, kteří pracují jako manažeři obchodu ve firmě Aima s.r.o. Tito odborníci účastníkům vysvětlili, jak slyšíme a jak pracuje CI, nebo BAHA, pro koho jsou tyto výrobky, co lze od nich očekávat a jaké jsou jejich omezení, operace a programování řečového procesoru a samozřejmě i novinky ve světě kochleárního implantátu. Prostor byl i na diskuzi a případné dotazy. Závěrem celého úspěšného dne byla i domluva na vzájemné spolupráci, takže uživatelé CI nebo BAHA si budou moci kupovat náhradní díly do CI přímo v prostorách SNN v ČR, KO Vysočina, Úprkova 6, Jihlava. Pro více informací o těchto výrobcích nás kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na tel.: , mobil: nebo na ové adrese: Napsala Alena Melounová, text: archiv KO Vysočina 5

6 Organizace sluchově postižených čekají změny, jde o státní dotace Budoucnost krajských organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ale také schopnost zacházet s moderními pomůckami pro neslyšící a nedoslýchavé. To bylo hlavním tématem setkání sociálních pracovníků, vedoucích poraden pro sluchově postižené a tlumočníků znakové řeči v Havlíčkově Brodě. Asi od roku 2012 by mělo docházet k transformacím občanských sdružení, která pracují se sluchově handicapovanými v obecně prospěšné společnosti, jinak hrozí, že tato sdružení už nebudou dostávat na činnost dotace od státu, vysvětlila ředitelka Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Šárka Prokopiusová. Občanská sdružení a jejich hospodaření nejsou údajně dostatečně průhledná, upřesnila Prokopiusová. Setkání v Havlíčkově Brodě se zúčastnila necelá dvacítka sociálních pracovníků a tlumočníků znakové řeči z různých míst republiky. Studuji ve škole obor sociální práce. Jsem na praxi v poradně pro sluchově postižené v Havlíčkově Brodě. Denně se přesvědčuji, že teorie ve škole a praxe v terénu je něco úplně jiného. Jsem ráda, že mohu být v kontaktu přímo s klienty. Je to pro mě velmi cenná zkušenost, prozradila jedna z účastnic, Kateřina Olijnyková. I v nabídce kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené jde vývoj dopředu. Proto se například pracovníci poraden pro neslyšící musí s těmito pomůckami naučit zacházet a umět klientům poradit, který typ pomůcky se pro ně hodí, vysvětlila za pořadatele Jiřina Kocmanová z Havlíčkova Brodu důvod, proč byl na odborné setkání pozván zástupce firmy Siemens, Petr Vaněk. Podle jeho informací tato firma nabízí neslyšícím nepřeberné množství variant různých typů naslouchadel, které mohou dnes být nošeny i jako určitý módní doplněk. Ovšem uživatel by měl vybírat nejen podle velikosti a vzhledu, ale také podle výkonnosti baterie, své zdravotní způsobilosti i schopnosti sluchadlo ovládat. Veškeré naše produkty procházejí před uvedením na trh testem ve vývojové sluchové laboratoři v Austrálii, zdůraznil Vaněk. Napsala Štěpánka Saadouni, zdroj: Dar pro stovky sluchově postižených Výrobce zdravotnických přístrojů Siemens věnoval Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 100 kusů sluchadel v hodnotě jednoho milionu korun. Ty rozšíří nabídku půjčoven těchto zdravotnických pomůcek po celém Česku. Dar pro nás znamená významné posílení činnosti našich poradenských středisek, ve kterých fungují půjčovny pomůcek pro sluchově postižené, netají se radostí prezident svazu Jaroslav Paur. Zdroj: týdeník Euro 6

7 CO SE CHYSTÁ Zájezd do Chorvatska střední Dalmácie TERMÍN: čtvrtek 5.4. pondělí CENA: Kč PROGRAM ZÁJEZDU: 1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den: Příjezd do střediska DONJI SEGET, ubytování. Odpoledne návštěva krásného zachovalého středověkého městečka TROGIR, které leží na malém ostrůvku mezi pevninou a dalším ostrovem Čiovo. Prohlídka středověkého centra města se spoustou kulturně historických zajímavostí. Večeře. Nocleh. 3. den: Snídaně. Odjezd na celodenní výlet do DUBROVNIKU Perly Jadranu, jak je toto středověké město z 12.stol nazýváno. Prohlídka města. Osobní volno. Návrat na večeři a nocleh. 4. den: Snídaně. Dopoledne v případě hezkého počasí panoramatický výlet lodí na ostrov Čiovo a podél pobřeží, odpoledne návštěva Národního parku SLAPOVI KRKY s úchvatnými vodopády, kaskádami a jezírky. Večer odjezd zpět do ČR. 5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. CENA ZAHRNUJE: 2x ubytování v apartmánech pro 2 až 4 osoby, vždy oddělené dvoulůžkové ložnice, 2x polopenzi, snídaně bufet, večeře jednotné menu, dopravu klimatizovaným autobusem, lodní výlet, program, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku CENA NEZAHRNUJE: cestovní zdravotní pojištění klienta (možno zajistit v CK za 150 Kč/pobyt), vstupy cca 40 EUR Klienti CK A.Ša a neslyšící kamarádi mají slevu 200 Kč Čeština v komunikaci neslyšících - Den otevřených dveří Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří oboru ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH: Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 18 (přízemí) SOBOTA , bakaláři: ; navazující magistři: Více informací na Na shledání se těší pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Napsala Radka Nováková 7

8 CO SE DĚJE V TERÉNU Prosincové akce v Centru denních služeb Mikuláš pro děti Jako každý rok uspořádalo CDS 3. prosince 2011 mikulášskou a vánoční besídku pro děti. Děti dostaly od Mikuláše a od Ježíška dárek, ze kterého měly velkou radost. Program pro děti byl opravdu bohatý. Každé dítě které soutěžilo, dostalo bod i za krásné malované obrázky. Děti své obrázky poté darovaly Pražskému spolku neslyšících. Celkem se na akci sešlo 62 dospělých a 30 dětí. Přednáška V prostorách CDS 8.prosince proběhla přednáška o Rakovině děložního čípku a rakovině prsou. Přednášku vedla MUDr. Alena Košťáková a její výklad tlumočila Monika Boháčková. Klub seniorů Akce Klub seniorů pořádal 14.prosince Mikulášskou a vánoční besídku pro seniory.ti zde dostali teplé pohoštění zeleninovou polévku, bramborový salát a smažený řízek. Po jídle si zahráli soutěž Bingo a poté si dali kafíčko se zákuskem. Jelikož setkání bylo dlouhé a aby přítomní neměli hlad, bylo připraveno další pohoštění ve formě obloženého talíře. Hodnotilo se, kdo vyhrál soutěž, a pak se rozdávali vánoční dárky. Každý dostal těžkou tašku s ovocem a s dárkem, které jsme dostali sponzorský dar. Důchodci byli velmi spokojení a těší se na opětovné setkání koncem roku CDS a PSN pořádali 16. prosince 2011 Rozlučku se starým rokem, kde se všichni členové i nečlenové dobře pobavili a najedli. K večeru přišlo velké překvapení a tím byl Santa Claus, který rozdával dárky. Všichni odcházeli spokojeně. Přednáška V roce prosince byla poslední přednáška pana RNDr. Josefa Brožíka na téma 8

9 Vánoční svátky. S panem RNDr. Josefem Brožíkem se opět sejdeme na přednáškách v roce Přednáška Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádalo přednášku na téma Vánoční kapr Jak správně připravovat kapra na Vánoce. Ředitel CDS pan Pavel Šturm přednášel a přitom s panem Jiřím Uhlířem návštěvníkům ukazoval, jak mají kapra zabít, vykuchat a naporcovat. Tlumočnice Denisa Lincová vařila rybí polévku a přitom smažila naporcovaného kapra. Všichni si pochutnali jak na rybí polévce, tak i na řízkách. Lednové akce v Centru denních služeb Klub turistů Klub turistů pořádá 7. ledna sobotní výlet do Šestajovic a jeho okolí. Tématem výletu je Česká svíčkárna. Sraz zájemců bude ve hodin na konečné stanici metra B,,Černý most". Odjíždí se autobusem č. 304 ve hodin. Volby Pražského spolku neslyšících Přednáška V prostorách CDS 16. ledna od 16 hodin pořádá PSN Výroční schůzi volby. V prostorách CDS pořádá 23. ledna přednášku RNDr. Josef Brožík na téma Poškození buněk a orgánů. Klub dětí - akce V prostorách CDS 28.ledna od 14 hodin pořádá PSN - Klub dětí Maškarní karneval pro děti. Bude zajištěn program pro děti a také bude hodnocení o nejlepší masku. Klub turistů CDS - PSN - Klub turistů pořádá 28. ledna sobotní výlet do Roztok u Prahy a okolí. Navštívíme zde zámek a muzeum, kde je výstava o prvních dámách, manželkách českých a československých prezidentů. Sraz bude v hodin na konečné stanici metra A,,Dejvická". Odtud se odjíždí autobusem v hodin. Text + foto: Denisa Lincová (redakčně upraveno) 9

10 LEGISLATIVA Sociální reforma ve znakovém jazyce! Jelikož v sociální reformě došlo k několika změnám, z nichž se některé týkají i sluchově postižených lidí, přinášíme Vám výtah těch změn a informací, které se ke sluchovému postižení přímo vztahují. Byly natočeny i ve znakovém jazyce a byly umístěny na naše webové stránky První velmi důležitá informace: veškerá agenda podpora v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi a i dávky pro osoby se zdravotním postižením, je nově v kompetenci Úřadu práce. KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Karta sociálních systémů nahrazuje současné papírové průkazy TP, ZTP a ZTP/P. S její pomocí budou moci handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mají dnes při předložení průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Všechny stávající průkazy platí nadále, nejdéle však do Pak musí držitel průkazu zažádat o kartu sociálních systémů. Mění se důvody pro přiznání průkazu. Dříve posudkový lékař hodnotil typ postižení, dnes se bude hodnotit stupeň závislosti. Bude se definovat závislost dle I., II., III., nebo IV. stupně dle toho, co zdravotně postižený zvládá. Průkaz ZTP bude náležet při II. stupni závislosti nebo osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické nebo úplné hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, kterým byl přiznán stupeň závislosti III. nebo IV. Sluchově postiženým lidem nad 18 let z důvodu praktické či úplné hluchoty bude přiznáván jen II. stupeň závislosti. Nemají tedy nárok na průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou sluchově postižené děti, těm bude v případě přiznání III. stupně závislosti přidělen průkaz ZTP/P. Co je sluchová vada? - úplná hluchota na obou uších ani nejlepší sluchadlo nepomáhá (možný je kochleární implantát) - praktická hluchota sluchová ztráta dle audia db, má zbytky sluchu - nedoslýchavost ztráta sluchu 85 90%, mluvenou řeč slyší jen se sluchadlem, ale i když má sluchadlo nebo kochleární implantát, rozumí špatně - hluchoslepota na obou uších těžká nedoslýchavost, dle audia ztráta db + těžká slabozrakost na obou očích O nový průkaz se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání průkazu. Karta sociálních systémů má 3 funkce: 1. Funkce identifikační - Na základě osobních údajů na kartě sociálních systémů bude sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce vědět podstatné informace o uživateli karty např. jaké pobírá dávky státní sociální podpory, zda je uživatelem příspěvku na péči atd. 2. Funkce platební - Karta sociálních systémů může mít i funkci platební karty, pokud se takto uživatel dobrovolně rozhodne. Sem mu mohou chodit každý měsíc pravidelné sociální a peněžité dávky. Uživatel její pomocí může hradit platbu za poskytování 10

11 sociálních služeb, nebo i nakupovat v běžných obchodech, vybírat z bankomatu a platit i převodem na jiný účet. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. Pro zasílání a vybírání finančních dávek bude nadále řada lidí využívat nadále své platební účty, nikoliv kartu sociálních systémů. Nebo si mohou nechávat posílat dávky běžnou složenkou, ale musí počítat s tím, že náklady na složenku se budou strhávat z peněžité dávky. Výjimka lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi mají povinnost se peníze vybírat prostřednictvím karty sociálních systémů. 3. Karta osoby se zdravotním postižením - Jednou z funkcí karty sociálních systémů bude informace o tom, že je osoba zdravotně postižená. Bude na ní napsáno, zda se jedná o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Karta se nadále využívá při uplatňování slev dopravě vlakem a autobusem. MHD zůstává zdarma. Do budoucna se uvažuje o rozšíření funkčnosti karty sociálních systémů. Tato karta by měla mít i funkce evropského průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Tato idea však nyní ještě není uzákoněna a jedná se pouze o návrh. MOBILITA A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Příspěvek na mobilitu Na tuto opakující se dávku mají nárok osoby starší jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. V případě splnění dalších podmínek (dojíždění do školy či do zaměstnání) mohou dle zákona žádat i osoby se sluchovým postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Viz dále: V zákoně 329/2011 Sb., v 38, odst. 8 je uvedeno: u osob u kterých byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně se budou po dobu platnosti tj. do považovat ztížené podmínky pro mobilitu a orientaci za splněné. Každý žadatel by k tomu ovšem měl přiložit čestné prohlášení, že se pravidelně (min. 3 x týdně) dopravuje do zaměstnání, či na jiné místo (škola apod.) a také bude muset vyplnit žádost, na ministerstvem předepsaném formuláři. Ten bude v blízké době k dispozice na webových stránkách MPSV (www.mpsv.cz). Z uvedeného je zřejmé, že se příspěvek nebude týkat důchodců a nezaměstnaných. Aby mohl zdravotně postižený žádat o příspěvek na mobilitu, nemusí se dopravovat jen autem, ale může i tramvají, metrem, autobusem a vlakem. Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max Kč za rok). O příspěvek na mobilitu se žádá na krajské pobočce Úřadu práce. Zde se rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. Doporučujeme podat si žádost již v lednu, neboť se příspěvek zpětně nevyplácí. 11

12 Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určená i osobám s těžkým sluchovým postižením. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je vyšší než osminásobek životního minima NENÍ na příspěvek nárok. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však Kč. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny. Pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP, s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však Kč. Na jaké kompenzační pomůcky mají sluchově postižení lidé nárok? - signalizace bytového zvonku, domovního zvonku, v tom instalace - signalizace pláče dítěte, v tom instalace - speciální programové vybavení (aplikace do PC telefonu) pro reedukaci a edukaci řeči, odezírání nebo ZJ - individuální indukční smyčka - zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení - signalizace telefonního zvonění - telefonní zesilovač Hluchoslepí lidé - elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé - elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI Do konce roku 2011 mohl rodič na zdravotně postižené dítě pobírat rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte a k tomu mohl pobírat příspěvek na péči. Od roku 2012 v rámci sociální reformy platí, že rodič může pobírat rodičovský příspěvek na zdravotně postižené dítě jen do 4 let a nemůže současně pobírat příspěvek na péči. Rodič, který již pobíral na zdravotně postižené dítě rodičovský příspěvek, jej může pobírat dále a to až do vyčerpání finanční částky Kč. Každý rodič by si měl v lednu zjistit, kolik peněz již z této částky vyčerpal do Jedná se především o rodiče dětí, kterým nebyly 3 roky před Pokud pobíral rodič zároveň s rodičovským příspěvkem i příspěvek na péči, musí si rozvážit, jakou dávku zvolí nadále. Rodič by se měl rozhodovat na základě stupně přiznaného příspěvku na péči. Je logické, že pokud pobírá rodič na zdravotně postižené dítě příspěvek na péči ve stupni III. a IV., bude finančně výhodnější nadále pobírat příspěvek na péči. 12

13 Je dobré si nadále spočítat veškeré finanční příjmy celé rodiny, neboť k příspěvku na péči lze požádat o tzv. zvýšení příspěvku, pokud má rodina nižší finanční příjmy než je dvojnásobek životního minima. Toto navýšení je možno získat jen u příspěvku na péči, rodičovského příspěvku a jiných dávek se to netýká. Je nutné si však uvědomit, že zvýšení příspěvku na péči bude přezkoumáváno každé tři měsíce Pokud rodič nezvolí jednu z variant rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, bude mu automaticky vyplácen příspěvek na péči. Volba příspěvku na péči nebo rodičovského příspěvku má dopad pro další čerpání dávek státní sociální podpory. Příspěvek na péči nemůže být rodině nikdy započítáván jako rozhodný příjem pro přiznání dožadované sociální dávky. Pokud bylo dítě v rámci rodičovského příspěvku posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni I. Pokud bylo dítě se zdravotním postižením posouzeno jako dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni II. Rodič si bude volit vyplácení určené finanční dávky prostřednictvím formulářů, které obdrží na krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to buď na oddělení příspěvku na péči nebo na státní sociální podpoře. Kdy má rodič nárok na příspěvek na péči? Ve vyhlášce č. 391/2011 je vymezeno 10 životních potřeb, které jsou podrobně rozepsané. Určuje se, zda konkrétní vypsané úkony zdravotně postižený člověk zvládá či nezvládá nebo zvládá jen částečně. Hodnotí se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání + obouvání, tělesná hygiena, WC, péče o zdraví, osobní aktivity ve volném čase a péče o domácnost. U sluchově postižených se hodnotí: Orientace: Člověk poznává a rozumí zrakem a sluchem. Má přiměřené duševní kompetence, orientuje se v čase, místě a v osobách. Orientuje se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reaguje. Komunikace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Příspěvkem na bydlení přispívá stát na náklady spojené s bydlením rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Rodina nebo samostatně žijící osoba bude muset dokládat veškeré své příjmy každé 3 měsíce. V případě, že žadatel neuvede pravdivé údaje, bude potrestán odebráním dávky či vrácením dávky. Také může být podána plátcem dávky žaloba na neoprávněné obohacení občana. Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení bude možné čerpat pouze po dobu 84 měsíců (7let) za období posledních 10 let. Doba 10 kalendářních let bude počítána zpětně od 13

14 kalendářního měsíce, který bude předcházet měsíci, na který budete příspěvek žádat. To znamená, že budou započítávány i doby pobírání příspěvku před Novela upravuje výjimky, u kterých nejvýše přípustné doby pobírání příspěvku nebudou platit. Výjimky jsou následující: - neplatí u bytu, který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu (bezbariérová úprava) podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, - neplatí u bytu zvláštního určení, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, - neplatí u bytu, kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let. Napsala Jana Felgerová 14

15 15

16 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících Darwinova Praha 12 Modřany Tel , , Tel.+ fax.: Pronájem sálů Nabízíme k pronájmu velký a malý sál v prostorách Centra denních služeb. Sály jsou vybaveny dostatečným počtem stolů a židlí a příslušenstvím. Pronájem je možný v kterýkoliv den v týdnu, včetně víkendů. Vhodné pro soukromé oslavy narozeniny, svatby, promoce. Zajistíme: jídlo, pití a výzdobu dle dohody. Je možné si zajistit vlastní občerstvení. Kapacita velkého sálu: 50 osob, kapacita malého sálu: 20 osob Cena pronájmu dohodou. Prohlídka sálů možná kdykoliv dle dohody. V případě zájmu kontaktujte paní Denisu Lincovou na tel , , Fax: nebo pište na IČO B.ú / K.B. 16

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 11/2013 Vážení čtenáři, poprvé v republice se bude konat po celém Česku ve 111 obchodech Národní potravinová sbírka ve prospěch azylových

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 12/2012. SNN v ČR je členem

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 12/2012. SNN v ČR je členem METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2012 Vážení čtenáři, rok 2012 je téměř za námi a já bych se za ním ráda ohlédla a bilancovala, co se za uplynulý čas v SNN odehrálo.

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 3/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Událost měsíce...4 Demonstrace zdravotně postižených proti navrhovaným zákonům...4 Prohlášení SNN..6 Co vytýkají zdravotně

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2012 3) Plán akcí na rok 2012 4) Pozvání na Benefiční srdíčkový ples 5) Informace

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že: Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, na lepší časy. S-karta bude podle nich přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně Ludmila

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013 Vážení čtenáři, největší událost tohoto měsíce v organizaci ASNEP proběhly řádné volby na post prezidenta a viceprezidenta ASNEP.

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Výkonný výbor 14.1.2011...4 Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá.......4 Mezinárodní konference

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@centrum.cz Změny v sociálním zabezpečení

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Co dělat se zákonem o sociálních

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 Vážení čtenáři, V květnovém čísle informujeme o předání ceny z Ministerstva kultury našemu dlouholetému spolupracovníkovi, panu

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Zpravodaj Obce Písečná

Zpravodaj Obce Písečná Slovo na úvod Zpravodaj Obce Písečná ----------------------------------------------------------------------- číslo 3 / prosinec 2011 -----------------------------------------------------------------------

Více