Projekt pracoviště Lidická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt pracoviště Lidická"

Transkript

1 Projekt pracoviště Lidická

2 2

3 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok Personální podmínky 6. Prostorové a materiální podmínky a) plán budovy b) zajištění BOZP 7. Formy zájmového vzdělávání - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno - osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy - vzdělávání pedagogů a dalších dospělých - individuální práce - doplňková činnost - účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Celoroční plány kroužků 3

4 PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ Lužánky středisko volného času má svoje pracoviště na deseti místech po celém Brně, jedno v Bílovicích nad Svitavou a jedno v Orlických horách. Kromě Středisek volného čas provozujeme také firemní mateřskou školku JMK se sídlem na Žerotínově náměstí. Přehled všech pracovišť je na Pracoviště Lidická je nejstarší pracoviště SVČ Lužánky. Jako sídlo firmy funguje již od roku 1949, jako samostatné pracoviště teprve od roku Díky této historii slouží Lidická jako sídlo ředitelství firmy je hlavní budovou SVČ Lužánky. Je to místo, kam směřují různé exkurze i pořádání společných firemních akcí. Budova Lidická je památkově chráněna a jejím vlastníkem je Statutární město Brno. Zřizovatelem SVČ Lužánky je Jihomoravský kraj. Naší radnicí je Úřad městské čísti Brno střed. Vztahy s těmito institucemi jsou velmi dobré. Celoročně nabízíme veřejnosti pestrou nabídku činností, která je zaměřená na klienty všeho věku a zájmů. Naše pracoviště se nespecializuje na žádnou věkovou skupinu, ani na žádný obor, nebo oblast. Největší skupinu našich klientů tvoří žáci základních škol. I když v posledních letech přibývá hodně dospělých i předškolních klientů, skupina žáků ZŠ je pořád velmi výrazná. Pro pracoviště Lidická je charakteristická neustálá činnost během celého dne, celého týdne a skoro celého roku. V dopoledních hodinách nabízíme výukové programy, odpoledne přes 230 kroužků a ve večerních hodinách jsou to kurzy pro dospělé a pronájmy veřejnosti. Během víkendů nabízíme prostory našim činnostem i pronájmům. O školních prázdninách pořádáme desítky příměstských táborů, pobytových akcí a kurzů pro děti i dospělé. Na Lidické pracuje celkem 8 odborných oddělení, na kterých pracují kvalifikovaní pedagogové. Skoro každý den se u nás něco děje a našimi dveřmi projdou ročně tisíce návštěvníků. Přijďte, z naší nabídky volnočasových aktivit si vybere opravu každý. 4

5 ODDĚLENÍ NA LIDICKÉ 1. CENTRUM DIVADELNÍCH A TANEČNÍCH AKTIVIT (CDTA) 2. ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY 3. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY 4. RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY 5. SPOLEČENSKÉ VĚDY 6. TALENTCENTRUM 7. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. TECHNIKA A POČÍTAČE CDTA Centrum divadelních a tanečních aktivit se zabývá múzickým uměním divadlem, tancem a hudbou. Divadelní sekce se zaměřuje na celoroční práci v divadelních kroužcích a improvizačních týmech. Dále se zabývá organizací a účastí na divadelních přehlídkách (ŠPÍL-BERG - krajské postupové kolo celostátních přehlídek Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov, Dětská scéna krajská přehlídka dětského divadla a dětské recitace, Festival Pravý ořechový otevřený festival pro netradiční formy, IMPROTŘESK - festival divadelní improvizace, Brnkání nesoutěžní přehlídka a dílna dětských divadelních souborů). Do divadelní oblasti spadá i příprava a realizace výukových programů se zaměřením na divadelní tématiku. Taneční sekce zastřešuje kroužky současného a výrazového tance, kroužky Street dance a Rytmodivadelní kroužek. Nedílnou součástí je pořádání tanečního festivalu Tancesse. Hudební sekce zajišťuje v rámci oddělení realizaci kytarových kroužků a kroužků zaměřených na hru na africké bubny. ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY Oddělení, které má v historickém kontextu naší země nejdelší možnou historii, od roku vzniku 1990 až po rok 2013 vedla PaeDr. Eva Skalická. Dokázala během tohoto období zpopularizovat jógu v době a na území, kde většina obyvatel vnímala jógu pouze jako zdravotně-tělesná cvičení. Začala kolem sebe sdružovat lidi, kteří se již před politickým převratem snažili sebe i jiné obohacovat ve svých cvičeních o jógové a jiné východní filozofické směry. Tehdejší Centrum volného času Lužánky jí k této práci poskytovalo prostorové vybavení i finanční podporu. Mohla se soustředit i na doprovodné činnosti, které pomáhaly nejen v očích Brňanů vytvářet tvář oddělení a zvyšovat jeho prestiž. Především se jednalo o vydavatelskou a vzdělávací činnost. S pomocí Unie jógy o.s., sdružením sjednocujícím příznivce jógy, vydala řadu odborných publikací a předávala své zkušenosti budoucím lektorům jógy na školících cvičitelských kurzech, které probíhaly i v prostorách pracoviště Lidická SVČ Lužánky. V současnosti oddělení Etiky a jógy tvoří jeden interní, 16 externích pracovníků a ve čtyřech pracovních dnech navštěvuje její kroužky takřka 500 klientů. Činnost probíhá na třech Lužáneckých pracovištích: Lidická, kde je soustředěna absolutní většina kroužků, Legato a Lata. 5

6 Naše oddělení se orientuje na výuku klasické jógy, konkrétně se jedná o hathajógu, která má své kořeny v tantře, v prastarém filozofickém proudu vzniklém na území dnešní Indie a čerpá též z jógové filozofie. Její základy jsou kodifikovány v díle Jógasútry autora Pataňdžaliho a plně se snažíme respektovat a naplňovat její základní metodickou řadu jógová etika (mravní a citová výchova) jama a nijama; jógová tělesná praxe (tělesná výchova) ásana, pránájáma, pratjahára; stavy mysli dhárana, dhjána a samádhí. Oba tyto filozofické proudy transformujeme do našich podmínek. Doplňujícími a rozšiřujícími směry je pak taoistická filozofie v praxi tělesné systémy čchi-kung a tajči. Snažíme se též zařazovat moderní terapeutické techniky (rehabilitační, taneční i hudební) buď formou seminářů, nebo jako součást pravidelných zájmových útvarů. Oddělení je otevřeno široké veřejnosti věkově neomezeno. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Oddělení přírodovědy nabízí svým členům i veřejnosti pestrou paletu činností, která vychází ze zázemí, které v SVČ Lužánky naše oddělení má. Pracoviště Lidická leží uprostřed města, v největším a nejstarším brněnském parku. Svou polohou nám i uprostřed velkoměsta umožňuje přírodovědnou i ekologickou výchovu prostřednictvím praktických činností a prožitků. Největší tradici na našem oddělení mají chovatelské a pěstitelské kroužky. Nově přibyly kroužky přírodovědné a zakotvil kroužek veterinární. V této oblasti také organizujeme příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Z činností, které nabízíme je to především: - pravidelná zájmová činnost - výukové programy a exkurze pro MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD a zájmové kroužky Biologická olympiáda - aranžérské kurzy k různým příležitostem - kurzy pěstování exotických rostlin - jednotlivé tématické akce (Velikonoce v Lužánkách, Den stromů, Mezinárodní výstava fretek) - poradenská činnost v oblasti pěstitelství a chovatelství. Zaměření oddělení a dlouhodobé cíle: I když je naše oddělení zaměřeno hlavně na rozvoj chovatelských, pěstitelských a aranžérských dovedností, chtěli bychom především posílit slábnoucí vazbu mezi městským člověkem a ostatními (přírodními) formami života. Naše klienty chceme seznamovat nejen se zvířaty a jejich chovem, rostlinami a jejich pěstováním, ale především s jejich projevy a potřebami. Snažíme se učit děti životu tím, že jim místo zprostředkovaných informací poskytneme prostor, aby samy prociťovaly, vnímaly všemi smysly a samy řešily úkoly přiměřené jejich věku. Učíme je už odmalička, že jsou součástí přírody a že do ní patří celým svým já. To vše by mělo vést k lepšímu pochopení vztahu k přírodě, k rozvoji citové výchovy a empatie, k zodpovědnému přístupu ke všemu živému. 6

7 RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY Oddělení rodinné výchovy nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné techniky. Nejdelší tradici mají dívčí kluby. V této oblasti organizujeme také příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Tradičními se stávají také sobotní dílny věnované různým řemeslným technikám jako je drátenictví, pletení košíků, malba na hedvábí, tiffany technika či smaltování. V předcházejícím školním roce došlo na oddělení k výrazným personálním změnám v oblasti výukových programů k rodinné a sexuální výchově a v blízké budoucnosti je už po 20 letech nebudeme školám nabízet. Nově budou koncipovány výukové programy ke zdravému životnímu stylu a výživě. Zaměření a dlouhodobé cíle: Našim dlouhodobým cílem je nabízet stále nové možnosti a postupy v oblasti rukodělných a řemeslných technik a poutavě je předávat dětem i dospělým v našich kroužcích a kurzech, na letních a příměstských táborech a akcích pro veřejnost. Dále se zaměřujeme na rozšiřování pravidelné zájmové činnosti mimo prostor SVČ Lužánky, zejména na organizování kroužků na základních školách Křídlovická a Vejrostova. V oblasti vzdělávání chceme nabídnout nové výukové programy v oblasti zdravého životního stylu a výživy. Dále se chceme vrátit k DVPP a využít akreditací, které jsme získali v rámci projektu O KROK DÁL. Novou oblastí, které se chceme dlouhodobě věnovat, je gastronomie pro děti i dospělé ve formě kroužků i kurzů. SPOLEČENSKÉ VĚDY Oddělení nabízí aktivity pro různé věkové skupiny od předškolních dětí přes žáky základních a středních škol až po dospělé. Tradiční náplní činnosti oddělení společenských věd jsou výukové programy (tvorba vlastních programů, pomůcek a materiálů v souladu s RVP a požadavky kantorů, spolupráce s učiteli, realizace pořadů a přímá práce s dětmi). Školám v rámci Jihomoravského kraje zprostředkovává oddělení SPV půjčování metodických materiálů a interaktivních výukových sad Národního muzea Muzejní kufříky. Oddělení odpovídá za organizační zajištění a realizaci krajských a okresních kol Olympiády českého jazyka pro základní i střední školy a Dějepisné olympiády, jejichž vyhlašovatelem je Národní institut pro další vzdělávání. Pravidelnou zájmovou činnost realizujeme letos prostřednictvím 16 zájmových kroužků s různým zaměřením, ve kterých se pravidelně schází 175 členů. Veřejnosti jsou určeny příměstské tábory, organizované v době jarních a letních a prázdnin, vícedenní pobytové akce, letní tábory, lyžařské kurzy, pobyty pro rodiče s dětmi, turnaje deskových her a burzy. 7

8 Zaměření oddělení a dlouhodobé cíle: - Společným znakem aktivit oddělení (s výjimkou některých kroužků) je výchova ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví (volitelné průřezové téma pro 2. stupeň ZŠ uplatňujeme i v práci s mladšími dětmi). - Výukové programy, kroužky (Všudybyl I. a II., Jak se co dělá ), příměstské tábory, pobytové akce i letní tábor využívají archeologie (nejdůležitější nejsou artefakty v muzeích, ale historická kulturní krajina jako celek), historie (zhodnocení odkazu předchozích generací), dějin umění ( velké umění jako inspirace), estetiky (vytváření osobního pozitivního vztahu ke krajině, identifikace s místem, v němž žijeme). - K poznání a pochopení souvislostí přispívá využívání stěžejních děl z oblasti literatury, filmu, výtvarného umění, v rukodělných činnostech využívání tradičních technik a postupů. - Dlouhodobým cílem oddělení je rozšiřovat a zlepšovat nabídku akcí s tímto zaměřením jak v oblasti pestrosti, tak i složení účastníků (rodiče s dětmi), získat pro spolupráci nové externisty, dobrovolníky i odborníky z různých institucí, rozvíjet komunikaci a spolupráci se školami zejména v nově nabízených oblastech, kterými jsou školní výlety a školy v přírodě. - Výukové programy se budou i nadále zaměřovat jak na oblast filmové výchovy, tak na regionální dějiny a historii. Nové programy budou připravovány vždy na základě požadavků škol tak, aby byly v souladu s RVP. - Udržet zájem dětí o nové, v letošním roce začínající kroužky realizované v Lužánkách (YOYO), pokračovat ve spolupráci se školami při výukových programech a organizaci olympiád a postupně rozšiřovat základnu dlouhodobě spolupracujících externistů odborníků ve svém oboru. TALENTCENTRUM Talentcentrum je nejmladší oddělení Lidické a vzniklo v září Ve volnočasových aktivitách se věnuje práci s talentovanými dětmi a mládeží a dále koordinuje předmětové soutěže vyhlašované MŠMT v rámci bývalého okresu Brno město a Jihomoravského kraje. Mezi volnočasové aktivity, kromě pravidelné činnosti (kroužků), můžeme zařadit také víkendové pobytové akce během školního roku, o prázdninách příměstské tábory a odborné letní tábory. Zaměření a dlouhodobé cíle: - Ve volnočasových aktivitách se oddělení zaměřuje na oblast přírodních věd. Pro starší školní děti nabízíme kroužky i pobytové akce zaměřené více odborně. Pro žáky, kteří se hlásí na střední školy je připraven kroužek Trénujeme matiku, který je věnován přípravě na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky. - Kromě výše popsaných aktivit je další náplní práce oddělení také koordinace 8

9 předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT Matematická, fyzikální, chemická a biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině, Dějepisná a zeměpisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Středoškolská odborná činnost (SOČ), Soutěž v programování, Soutěže v grafických disciplínách a mnohé jiné. Celý rozsah soutěží najdete na VÝTVARNÁ VÝCHOVA Náplní výtvarného oddělení je především pravidelná zájmová činnost v kroužcích. Výtvarné kroužky jsou otevřeny dětem od dvou let a keramické kroužky dětem od pěti let. Připravujeme i děti a studenty na přijímací zkoušky na výtvarné obory, pro dospělé organizujeme keramické kroužky a točení na kruhu. Pamatujeme i na cizince, kteří trvale nebo dočasně pobývají v Brně a speciálně pro ně jsme otevřeli výtvarný kroužek v angličtině. Plánujeme otevřít výtvarný kroužek i ve španělštině. Naše činnost je zaměřena i na děti se speciálními vzdělávacími potřebami (romské děti,děti se zrakovým postižením). Nepravidelná zájmová činnost je ve školním roce zastoupena pořádáním dílen a víkendových akcí pro děti, příměstských výtvarných táborů, pobytových akcí pro děti, programů v galerii i výukových odborných programů zaměřených na grafiku a moderní výtvarné směry. Výtvarné a keramické práce dětí jsou prezentovány na výstavách, které probíhají nejen v Galerii Lužánky, ale i mimo ni. Velkou tradici mají víkendové keramické kurzy pro dospělé, úspěšné jsou tematicky zaměřené kurzy předvánoční a kurzy ve spolupráci s Domem ekologické výchovy Lipka. Pravidelně v květnu pořádáme Dny čaje a keramiky v krásném prostředí terasy na Lidické, akci, která si zajistila vysoké renomé svou odborností a příjemnou atmosférou. V létě pořádáme prázdninová výtvarná soustředění, příměstské výtvarné a keramické tábory,velký úspěch má i sochařské sympozium pro studenty. Oblíbené jsou letní keramické kurzy nejen pro učitele a kurzy mozaiky. Letos prvním rokem na výtvarném oddělení působí evropská dobrovolnice ze Skotska a v této tradici chceme pokračovat i další roky. V rámci evropských projektů uspořádáme výměnný pobyt s dětmi z našich výtvarných kroužků a dětí z volnočasového zařízení v bosenském Jajce. Připravujeme partnerský projekt s klienty Stacionáře Schodová a bratislavského zařízení Lepší svět, který se týká arteterapeutické činnosti v rámci fotografie a videa. Součástí výtvarného oddělení je Galerie Lužánky, která je zaměřená především na mladé a začínající výtvarníky, studenty a zajímavé dětské projekty a Galerie Chodba, zaměřená převážně na fotografii a Galerie Lávka, od roku 2015 na Legatu. Při výtvarném oddělení funguje občanské sdružení Spolek Josefa Šímy. Zaměření a dlouhodobé cíle Činnost oddělení je zaměřena na výtvarnou výchovu a keramiku. Chceme: - Za nejdůležitější cíl považujeme kvalitní výuku s individuálním přístupem ke každému klientovi. 9

10 - Snažíme se udržet velmi dobrou výtvarnou úroveň výstupů, využívat moderní výukové metody a pedagogické postupy. - Seznamovat členy kroužků se současným výtvarným uměním formou výletů a pobytových akcí s návštěvami galerií a muzeí, návštěv brněnských galerií v průběhu školního roku. - Nabízet činnosti, které se nerealizují v jiných podobných zařízeních. TECHNIKA A POČÍTAČE Oddělení techniky je zaměřeno na rozvoj účastníků v rámci: oborů elektrotechniky, modelářství, strojírenství, rukodělných aktivit, přírodovědných oborů fyzika, chemie, matematika ale i oborů spojených s výpočetní, informační a sdělovací technikou sítě, WWW stránky (včetně PHP a SQL), programování v jazycích C sharp, Pascal, Karel, Game Maker, Java, animace filmů a počítačové grafiky, 3D grafiky, digitální fotografie, stolní hry na hrdiny Dračí doupě, hraní síťových PC her. Veškeří účastníci jsou rozvíjeni v rámci pravidelných kroužků, PT a výukových programů. Oddělení techniky se také zaměřuje na letní činnost, kde o letních prázdninách probíhá tábor pro děti. V průběhu jarních, velikonočních a letních prázdnin jsou realizovány příměstské tábory. Jedná se o tábory, které svým zaměřením vychází z pravidelné činnosti, tzn. příměstský tábor zaměřený na dopravu, fotografii, vědu a techniku či práci s PC a síťové hry. V nabídce oddělení je i možnost účastnit se soutěží či soutěžních výstav. V závěru školního roku bude možnost vidět práci účastníků kroužků při společné výstavě, která seznámí veřejnost s celoroční prací oddělení. Cíle oddělení na rok Vytvořit pestrou nabídku kroužků, ve které budou mít účastníci možnost profesně růst v rámci svého oboru. - Navázat spolupráci s institucemi PdF MU, VUT, JCMM. - Vytvořit pestrou nabídku výukových programů ve spolupráci s PdF MU. - Navázat spolupráci s jinými odděleními na Lidické. - Lépe využívat dílnu č Pracovat na propagaci oddělení. - Vybudovat druhou učebnu PC (5-6 stanic) - Obnovovat vybavení oddělení. - Udržet kvalitu činností v zájmových kroužcích a dalších aktivitách. - Pracovat na udržení části nových externích spolupracovníků, nabraných na vedení kroužků ve školním roce 2014/2015 a opětovně vytvořit stálý a stabilní tým. - Rozvíjet spolupráci se sponzory úseku výpočetní techniky - Artin, spol. s r.o., Brnet.cz a AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. - Úspěšně dokončit projekt konverze webu úseku výpočetní techniky do odpovídající, moderní podoby. - Dodržet minimální normativní zadání 430 výkonů. 10

11 NAPLŇOVÁNÍ VIZE LUŽÁNEK SVČ Motto Lužánek střediska volného času: Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Motto pracoviště Lidická: Prostřednictvím přitažlivé nabídky oslovujeme širokou skupinu klientů, kterým nabízíme kvalitní a odborné volnočasové vzdělávání a jsme jim spolehlivým partnerem pro jejich volný čas. Vize Lužánek 2015 (a jak Lidická tuto vizi naplňuje) 1. Lužánky jsou špičková sebevědomá firma se silnou image lídra trhu v oblasti nabídky volnočasových aktivit. - Lužánky jsou fakultní školou PdF MU, případně dalších Pracoviště Lidická spolupracuje a na rok 2015 plánuje tuto spolupráci rozšířit s PF MU a s JAMU. Chceme nabídnout studentům možnost realizace praxi v rámci vedení našich výukových programů. Dále spolupracujeme se studenty speciální pedagogiky na MU, kteří konají raxi formou osobní asistence dětí s poruchami učení, kteří Lidickou navštěvují. 2. Základem dobré pověsti Lužánek je pestrá paleta kvalitních činností v oblasti volného času ve vysoké kvalitě. Pracoviště Lidická nabízí veškeré podoby volnočasového vzdělávání a každý rok přichází s novými akcemi, novými kroužky a každý rok rozšiřuje nabídku svých činností. Reagujeme na aktuální poptávku klientů a v rámci svým personálních i prostorových podmínek se jim snažíme vyjít vstříc. 3. V Lužánkách pracují kvalifikovaní odborníci, vytvářející v týmech vhodný mix kreativity, nadšení, zkušeností, tradice a solidnosti - Pracovní pozice v Lužánkách jsou obsazovány na základě výběrového řízení kvalitními a kvalifikovanými odborníky. V roce 2014 jsme na pracovišti Lidická vyhlásili 3 výběrová řízení, na jejichž základě jsme vybrali 3 nové pedagogické kolegy do týmu. V roce 2015 čeká Lidickou výběrové řízení na oddělení společenských věd a také budeme hledat nové nepedagogické zaměstnance. 11

12 ÚKOLY A CÍLE NA ROK 2015 Oblast pedagogická: 1. udržet kvalitní nabídku aktivit (neklesá počet kroužků ani ostatních aktivit) 2. splnit zadané normativy (3700) 3. obnovit nabídku VP a DVPP 4. vyjasnit si pravidla spolupráce s externími pracovišti (Didaktis, Křídlovická atd.) 5. vytvořit společné akce spojující jednotlivá oddělení Lidické (akce na začátek a konec školního roku) 6. přijít minimálně s jednou novinkou pro klienty 7. Pravidelné ZV a jejich hodnocení a sdílení zkušeností napříč odděleními Oblast provozní: 1. dodržet mzdový rozpočet 2. pracovat na změně struktury pracoviště 3. dotáhnout projekt zahrada dle připraveného projektu 4. pravidelná setkávání vedoucích oddělení i ostatních pracovníků na poradách a setkáních Plánované novinky na Lidické v roce 2015: 1. Gastronomické kurzy na oddělení rodinné výchovy. 2. Letní tábory u koní na oddělení přírodovědy. 3. Školení externistů sami sobě - aneb zkušení externisté školní nové a začínající kolegy nejen na oddělení CDTA. 4. Letní pobytový jógový kurz v Chorvatsku zaměřený na zdravý životní styl a cvičení jógy. 5. Upgrade počítačové učebny a vytvoření nejlépe vybavené počítačové učebny v Brně. 6. Nový výukový program Zdravý životní styl na oddělení rodinné výchovy. 7. S denním stacionářem Schodová připravujeme na oddělení výtvarky projekt Lepší svět, který se týká arteterapeutické činnosti v rámci fotografie a videa. 8. Výměna oken v celé přístavbě na Lidické. 9. Pojízdná kavárna v prostorách budovy a v létě v prostorách terasy (zahrady). 12

13 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Na pracovišti Lidická pracuje celkově kolem třiceti stálých zaměstnanců. Každý rok někdo odejde a někdo nový přijde, ať již mezi pedagogické, nebo nepedagogické pracovníky. Na všechny volné pracovní pozice interních zaměstnanců vypisujeme výběrová řízení. Všichni externí pedagogičtí pracovníci musí splňovat dle zákona o pedagogických pracovnících minimálně tyto tři předpoklady: - trestní bezúhonnost - zdravotní způsobilost - pedagogické vzdělání (v minimálním rozsahu pro možnost vykonávat činnost pedagoga volného času vykonávajícího částečnou pedagogickou práci) Aktuální stav zaměstnanců: CENTRUM DIVADELNÍCH A TANEČNÍCH AKTIVIT 1. MgA. Petr David vedoucí oddělení 1 úvazek 2. MgA. Věrka Bělehrádková 0,5 úvazek 3. MgA. Monika Jelínková 0,5 úvazek 4. Mgr. Alena Třešková MD ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY 5. Bc. Petr Blaha vedoucí oddělení 1 úvazek ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY 6. Ing. Marcela Zajíčková vedoucí oddělení 1 úvazek 7. Ing. Jiří Trávníček 1 úvazek 8. Marketa Wernischová 1 úvazek RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY 9. PaedDr. Eva Horká vedoucí oddělení 1 úvazek 10. Bc. Daniela Klein 0,5 úvazek 11. Jana Schmidová 1 úvazek SPOLEČENSKÉ VĚDY 12. Andrea Chalupníková vedoucí oddělení 1 úvazek 13. Mgr. Alena Vlhová 1 úvazek TALENTCENTRUM 14. Mgr. Zdenka Antonovičová vedoucí oddělení 1 úvazek VÝTVARNÁ VÝCHOVA 15. Mgr. Naďa Obrátilová vedoucí oddělení 1 úvazek 16. Mgr. Ilona Kulíková 1 úvazek 17. Mgr. Andrea Herzánová 1 úvazek 13

14 TECHNIKA A POČÍTAČE 18. Mgr. Tomáš Sajdl vedoucí oddělení 1 úvazek 19. Mgr. Pavel Špatka 1 úvazek PROVOZ BUDOVY 20. Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pracoviště 1 úvazek 21. Ondřej Musil 1 úvazek 22. Pavel Tříska 1 úvazek 23. Romana Mezírková 1 úvazek 24. Marie Lindušková 1 úvazek 25. Zuzana Schmidtová 0,5 úvazku 26. Lada Křivánková 0,5 úvazku 27. Martina Uhlířová 0,75 úvazku 28. Ivana Dvořáková 1 úvazek 29. Zdena Jochmanová 1 úvazek 30. Vítězslav Odstrčil 0,1 úvazku 31. Lenka Opletalová MD Celkově u nás pracuje 31 interních zaměstnanců (25,35 úvazků + 2 MD), z toho 20 pedagogů (16,5 úvazků + 1 MD) a 11 provozních zaměstnanců (8,85 úvazků + 1 MD). Dále máme přes 250 externích zaměstnanců, kteří u nás pracují většinou na dohody o provedení práce. Externisty zaměstnáváme jak na pedagogickou práci, tak na administrativní výpomoc a výpomoc při jednorázových akcích. 14

15 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Pracoviště Lidická sídlí uprostřed krásného parku Lužánky. Park spravuje Veřejná zeleň města Brna. S paní Slavíkovou z VZMB spolupracujeme při pořádání různých akcí a naše spolupráce je velmi dobrá. Pro svoji činnosti využívá pracoviště Lidická následující prostory: budova Lidická, terasa, přilehlé zahrady se skleníky a prostory kotelen, zadního dvorku a pro výjezd služebních vozidel používáme prostory VZMB p.o. (jejich dvůr a společný průjezd). V budově je celkem 54 místností. Z toho je 17 kanceláří, 25 kluboven. Dalších 12 místností slouží jako sklady, sociální zařízení a zázemí pro klienty. Mezi nejvýznamnější prostory patří velký historický sál a prostor Galerie. Také terasa nabízí krásné zázemí pro pořádání různých akcí. Terasa byla díky podpoře z OŽP MMB v roce drobně upravena a její úprava bude pokračovat i v roce Materiální vybavení pracoviště Lidická je na vysoké úrovni. Jak z hlediska zaměstnanců, tak z hlediska klientů. Jedinou slabou stránkou jsou dlouhodobě toalety. V roce 2015 plánujeme společně se stavebním odborem MMB výměnu oken v celé přístavbě. Našim interním i externím spolupracovníkům slouží místnost u kopírovacího stroje Minolta, kde si mohou tisknout a připravovat svoje pracovní materiály. Je jim k dispozici řezačka, laminovačka a další běžné kancelářské potřeby. Kromě toho je zde i knihovna odborných publikací, které si mohou půjčit do kanceláře, nebo domů. Využíváme i nástěnku, na kterou umísťujeme aktuální interní sdělení a letáky akcí pro veřejnost. Našim klientům zase slouží veřejná knihovnička, která funguje způsobem: vyber si půjč si (i domů) vrať. Stejně tak mají k dispozici prostory čekárny, vestibulu. Pro jejich občerstvení máme nápojový automat i automat na drobné dobrůtky. Rodičům nabízíme služby Family pointu - prostoru, kde si mohou svoje dítě nakrmit a přebalit a pobýt s ním v hracím koutku. Pro cyklisty máme k dispozici nový stojan na kola, který jsme pořídili díky dotaci z MMB. Na recepci jsou k novému stojanu zámkové vložky, díky kterým není možné kolo odcizit nebo jen velmi pracně. Snažíme se, aby se u nás klientům i zaměstnancům líbilo a aby se zde cítili jako doma. 15

16 Plán budovy Lidická Zajištění BOZP na pracovišti Lidická Na našem pracovišti dbáme na bezpečnost jak klientů a našich návštěvníků tak i pracovníků. Především těmito způsoby: - Pro celé pracoviště platí aktuální provozní řád, který vidí ve vestibulu. - V každé místnosti je provozní řád, se kterým se seznámí vedoucí i účastníci probíhajících aktivit. - V prostorech, které to vyžadují je vyvěšen sanitační řád, kterým se řídí uklízečky i vedoucí probíhajících aktivit. - Potřebným pracovníkům poskytujeme OOPP dle požadavků a nároků. - Interní i externí pracovníci jsou seznámeni s pravidly bezpečí ochrany zdraví při vykonávané činnosti. - Vedoucí pracovníci jsou pravidelně v této oblasti školeni. 16

17 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pracoviště Lidická nabízí následující formy zájmového vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005: - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno - osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy - vzdělávání pedagogů a dalších dospělých - individuální práce - otevřená spontánní činnost Další činnosti: - doplňková činnost - účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami Většina oddělení nabízí celou šíři zájmového vzdělávání, některá oddělení nabízejí jen některé aktivity. 17

18 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÁ A TEMATICKÁ REKREAČNÍ ČINNOST. Připravujeme akce pro veřejnost jednorázové, nebo se během let i pravidelně opakující. Některé akce jsou motivované českými tradicemi, jiné vychází z potřeb klientů a nebo reflektují plnění našich cílů. CDTA Oddělení pořádá a spolupořádá festivaly a přehlídky zaměřené na divadelní a taneční tvorbu. Festivaly jsou nezastupitelným místem k tvořivému setkávání, vzájemnému sdílení a obohacování neprofesionálních divadelníků a tanečníků. Festivaly nejsou jen prezentací jednotlivých uměleckých počinů, důležitým aspektem je i prvek vzdělávací. Součástí programu festivalů i přehlídek jsou vzdělávací workshopy určené zájemcům z řad mladých neprofesionálních umělců. Oddělení organizuje i přehlídku ŠPÍL-BERG, jedná se o krajskou postupovou přehlídku mladého, experimentujícího divadla, divadla poezie a uměleckého přednesu. Přehlídka je zařazená v národním systému postupových přehlídek a je koordinována ministerstvem kultury prostřednictvím odboru NIPOS-ARTAMA. Pod záštitou NIPOS- ARTAMA organizujeme i krajské kolo postupové přehlídky dětského divadla a dětské recitace Dětská scéna. V roce 2015 se uskuteční nově i oblastní kolo přehlídky Dětská scéna pro oblast Brno-město a Brno-venkov. V roce 2015 proběhne i nový festival s názvem Pravý ořechový, který se uskuteční v září či říjnu v budově a okolí pracoviště Lidická. Festival Pravý ořechový je dramaturgicky zaměřen především na netradiční divadelní tvary a letní divadelní projekty a je určen široké veřejnosti. Cíl a cílová skupina Festivaly a přehlídky pořádané oddělením doplňují pravidelnou činnost a slouží především ke vzájemné inspiraci a sdílení a propagaci naší činnosti. Cílem je i odporné působení a pracovní setkání v oblasti neprofesionálního divadla a tance. Obsah: 1. ŠPÍL-BERG 2015 přednesová část garant: MgA. Petr David termín: ŠPÍL-BERG 2015 divadelní část garant: MgA. Petr David termín: IMPROTŘESK 2015 garant: MgA. Petr David termín: Tancesse 2015 garant: Mgr. Věra Bělehrádková termín: ORNIS-FEST 2015 garant: MgA. Petr David termín: Festival Pravý ořechový garant: MgA. Petr David termín: září říjen

19 ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Cílem našich příležitostných akcí je propagace a přiblížení činnosti našeho oddělení i celé firmy široké veřejnosti a smysluplné trávení volného času. Obsah: únor: Mezinárodní výstava fretek duben: Velikonoce v Lužánkách - samostatný projekt říjen: Den stromů a Den zvířat (ekologický naučný program o stromech a jejich významu, v přírodě pro školy i veřejnost. Spolupráce většiny zelených brněnských organizací). Dále: Vánoční domeček, Lužánky v Lužánkách organizace dílen pro děti v rámci akcí jiných oddělení, výstava citrusů, výstava bonsaí. RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY Oddělení organizuje velkou akci pro veřejnost a tou je Vánoční domeček, která se koná vždy druhý (nebo třetí) adventní víkend. Akce je určená široké veřejnosti, ale především dětem, kterým nabízí možnost vyrobit si vlastnoručně drobné dárečky pro rodiče i kamarády. SPOLEČENSKÉ VĚDY Oddělení pořádá pro veřejnost během roku dvě burzy (jarní a podzimní). Cíl: - Možnost nákupu sportovních potřeb, knih, hraček, oděvů pro děti a prodej nevyužitých věcí. - Rozšíření nabídky služeb, o burzy mají rodiče v době krize opět zájem. Anotace: Burza probíhá formou osobního prodeje, zájemci o prodej si zaplatí prodejní místo, kupující platí symbolickou částku za vstup. Smyslem je umožnit levně nakoupit nebo prodat a získat tak prostředky například na volnočasové aktivity. TALENTCENTRUM Oddělení připravuje tématické přednášky pro účastníky ChO Klub chemiků. Anotace: Pro mladé chemiky nabízíme seznámení problematikou, s pracovními postupy, možnostmi řešení problémů. Výstupy pro klienty: Mladí chemici by měli být schopni aktivní samostatné práce, dále by po absolvování okruhu přednášek měli lépe porozumět problematice daného oboru. Z praktického hlediska by měli lépe zvládat úkoly v laboratoři. 19

20 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Oddělení připravuje příležitostní akce pro členy svých kroužků ale také pro veřejnost. Pro naše kroužky: - Návštěvy výstav v galeriích a muzeích návštěva Prahy s výtvarným programem. Pro veřejnost: - Dny čaje a keramiky: organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. Organizační plán keramickou část akce zajistí Ilona Kulíková (materiální a personální zabezpečení), část týkající se čajové kultury a zdravé výživy zajistí Bohumil Klvaň (Chajovna na Dominikánském náměstí). - Výstava mozaik - kavárna Mezzanine, organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. - Výstava pískovcových soch skleník Fata Morgana v Praze, zahrada restaurace L Eau Vive v Brně, organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. Po celý rok: - výstavy v Galerii Lužánky (asi 7 výstav), zaměřené na začínající výtvarníky a kvalitní dětské projekty - výstavy na chodbě Lidická zaměřené především na cestovatelské fotografie - výstavy na pracovišti Legato zaměřené především na grafiky a fotografie TECHNIKA A POČÍTAČE Papírové království Cíl a cílová skupina Soutěžní prezentace činnosti klubů a jednotlivých papírových modelářů z celé ČR a okolních zemí. Největší výstava papírových modelů v ČR, seznámí veřejnost s papírovým modelářstvím. Cílovou skupinou jsou návštěvníci a soutěžící ve věku 9 99 let. Akce je pořádána ve spolupráci s Klubem CPM Lužánky (o.s.) na základě smlouvy o spolupráci ze dne Anotace Jedná se o nepravidelnou činnost pro veřejnost, nespojenou s pobytem mimo místo výkonu činnosti organizace. Normativní přínos není žádný. Finančně je akce ztrátová. S ohledem na skutečnost, že se jedná o jednu z největších akcí svého druhu, největší soutěžní přehlídku papírových modelů v ČR a fakt, že modeláři všech věkových skupin, působících na oddělení, se pravidelně umisťují na předních příčkách na všech soutěžích Papírové ligy, stojí za to, akci dále zachovat. Ztrátovost akce není natolik velká, aby si ji oddělení nemohlo (s ohledem na obrovskou prestiž) dovolit zachovat. Organizace soutěže podle standardů CPM,o.s. Soutěž probíhá za podpory statutárního města Brna a spadá do velkých akcí organizace. Odpovědnost za akci plně přebírá Klub CPM Lužánky (o.s.), organizace/oddělení bude vytvářet jen podporu akci (prostory, materiál, služby potřebné k úspěšnému konání akce). Obsah Dvoudenní soutěžní přehlídka konající se v prostorách organizace. Soutěž je rozdělena do několika kategorií (zaměřením i věkem), je součástí Papírové ligy a účastní se jí přes

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KATEŘINA DĚKANÍKOVÁ, PROSINEC 2015 1 PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ Lužánky středisko volného času má svoje pracoviště na deseti místech po celém Brně, jedno

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

ROČNÍ PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2012

ROČNÍ PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2012 ROČNÍ PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2012 Vypracovala: Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pobočky 10.12. 2011 Obsah SPOLEČNÁ ČÁST...3 1.Charakteristika...3 2.Materiální a prostorové podmínky...4 3.Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla tréninků podpora zdravé soutěživosti zlepšování kondice, schopností

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROJEKT 2013. Kateřina Děkaníková

PROJEKT 2013. Kateřina Děkaníková PROJEKT 2013 Kateřina Děkaníková Obsah: Společná část projektu: Charakteristika... 3 Materiální a prostorové podmínky... 4 Plán budovy... 5 Personální podmínky... 6 Cíle pobočky... 9 Formy zájmového vzdělávání...

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více