Projekt pracoviště Lidická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt pracoviště Lidická"

Transkript

1 Projekt pracoviště Lidická

2 2

3 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok Personální podmínky 6. Prostorové a materiální podmínky a) plán budovy b) zajištění BOZP 7. Formy zájmového vzdělávání - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno - osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy - vzdělávání pedagogů a dalších dospělých - individuální práce - doplňková činnost - účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Celoroční plány kroužků 3

4 PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ Lužánky středisko volného času má svoje pracoviště na deseti místech po celém Brně, jedno v Bílovicích nad Svitavou a jedno v Orlických horách. Kromě Středisek volného čas provozujeme také firemní mateřskou školku JMK se sídlem na Žerotínově náměstí. Přehled všech pracovišť je na Pracoviště Lidická je nejstarší pracoviště SVČ Lužánky. Jako sídlo firmy funguje již od roku 1949, jako samostatné pracoviště teprve od roku Díky této historii slouží Lidická jako sídlo ředitelství firmy je hlavní budovou SVČ Lužánky. Je to místo, kam směřují různé exkurze i pořádání společných firemních akcí. Budova Lidická je památkově chráněna a jejím vlastníkem je Statutární město Brno. Zřizovatelem SVČ Lužánky je Jihomoravský kraj. Naší radnicí je Úřad městské čísti Brno střed. Vztahy s těmito institucemi jsou velmi dobré. Celoročně nabízíme veřejnosti pestrou nabídku činností, která je zaměřená na klienty všeho věku a zájmů. Naše pracoviště se nespecializuje na žádnou věkovou skupinu, ani na žádný obor, nebo oblast. Největší skupinu našich klientů tvoří žáci základních škol. I když v posledních letech přibývá hodně dospělých i předškolních klientů, skupina žáků ZŠ je pořád velmi výrazná. Pro pracoviště Lidická je charakteristická neustálá činnost během celého dne, celého týdne a skoro celého roku. V dopoledních hodinách nabízíme výukové programy, odpoledne přes 230 kroužků a ve večerních hodinách jsou to kurzy pro dospělé a pronájmy veřejnosti. Během víkendů nabízíme prostory našim činnostem i pronájmům. O školních prázdninách pořádáme desítky příměstských táborů, pobytových akcí a kurzů pro děti i dospělé. Na Lidické pracuje celkem 8 odborných oddělení, na kterých pracují kvalifikovaní pedagogové. Skoro každý den se u nás něco děje a našimi dveřmi projdou ročně tisíce návštěvníků. Přijďte, z naší nabídky volnočasových aktivit si vybere opravu každý. 4

5 ODDĚLENÍ NA LIDICKÉ 1. CENTRUM DIVADELNÍCH A TANEČNÍCH AKTIVIT (CDTA) 2. ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY 3. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY 4. RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY 5. SPOLEČENSKÉ VĚDY 6. TALENTCENTRUM 7. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. TECHNIKA A POČÍTAČE CDTA Centrum divadelních a tanečních aktivit se zabývá múzickým uměním divadlem, tancem a hudbou. Divadelní sekce se zaměřuje na celoroční práci v divadelních kroužcích a improvizačních týmech. Dále se zabývá organizací a účastí na divadelních přehlídkách (ŠPÍL-BERG - krajské postupové kolo celostátních přehlídek Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov, Dětská scéna krajská přehlídka dětského divadla a dětské recitace, Festival Pravý ořechový otevřený festival pro netradiční formy, IMPROTŘESK - festival divadelní improvizace, Brnkání nesoutěžní přehlídka a dílna dětských divadelních souborů). Do divadelní oblasti spadá i příprava a realizace výukových programů se zaměřením na divadelní tématiku. Taneční sekce zastřešuje kroužky současného a výrazového tance, kroužky Street dance a Rytmodivadelní kroužek. Nedílnou součástí je pořádání tanečního festivalu Tancesse. Hudební sekce zajišťuje v rámci oddělení realizaci kytarových kroužků a kroužků zaměřených na hru na africké bubny. ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY Oddělení, které má v historickém kontextu naší země nejdelší možnou historii, od roku vzniku 1990 až po rok 2013 vedla PaeDr. Eva Skalická. Dokázala během tohoto období zpopularizovat jógu v době a na území, kde většina obyvatel vnímala jógu pouze jako zdravotně-tělesná cvičení. Začala kolem sebe sdružovat lidi, kteří se již před politickým převratem snažili sebe i jiné obohacovat ve svých cvičeních o jógové a jiné východní filozofické směry. Tehdejší Centrum volného času Lužánky jí k této práci poskytovalo prostorové vybavení i finanční podporu. Mohla se soustředit i na doprovodné činnosti, které pomáhaly nejen v očích Brňanů vytvářet tvář oddělení a zvyšovat jeho prestiž. Především se jednalo o vydavatelskou a vzdělávací činnost. S pomocí Unie jógy o.s., sdružením sjednocujícím příznivce jógy, vydala řadu odborných publikací a předávala své zkušenosti budoucím lektorům jógy na školících cvičitelských kurzech, které probíhaly i v prostorách pracoviště Lidická SVČ Lužánky. V současnosti oddělení Etiky a jógy tvoří jeden interní, 16 externích pracovníků a ve čtyřech pracovních dnech navštěvuje její kroužky takřka 500 klientů. Činnost probíhá na třech Lužáneckých pracovištích: Lidická, kde je soustředěna absolutní většina kroužků, Legato a Lata. 5

6 Naše oddělení se orientuje na výuku klasické jógy, konkrétně se jedná o hathajógu, která má své kořeny v tantře, v prastarém filozofickém proudu vzniklém na území dnešní Indie a čerpá též z jógové filozofie. Její základy jsou kodifikovány v díle Jógasútry autora Pataňdžaliho a plně se snažíme respektovat a naplňovat její základní metodickou řadu jógová etika (mravní a citová výchova) jama a nijama; jógová tělesná praxe (tělesná výchova) ásana, pránájáma, pratjahára; stavy mysli dhárana, dhjána a samádhí. Oba tyto filozofické proudy transformujeme do našich podmínek. Doplňujícími a rozšiřujícími směry je pak taoistická filozofie v praxi tělesné systémy čchi-kung a tajči. Snažíme se též zařazovat moderní terapeutické techniky (rehabilitační, taneční i hudební) buď formou seminářů, nebo jako součást pravidelných zájmových útvarů. Oddělení je otevřeno široké veřejnosti věkově neomezeno. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Oddělení přírodovědy nabízí svým členům i veřejnosti pestrou paletu činností, která vychází ze zázemí, které v SVČ Lužánky naše oddělení má. Pracoviště Lidická leží uprostřed města, v největším a nejstarším brněnském parku. Svou polohou nám i uprostřed velkoměsta umožňuje přírodovědnou i ekologickou výchovu prostřednictvím praktických činností a prožitků. Největší tradici na našem oddělení mají chovatelské a pěstitelské kroužky. Nově přibyly kroužky přírodovědné a zakotvil kroužek veterinární. V této oblasti také organizujeme příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Z činností, které nabízíme je to především: - pravidelná zájmová činnost - výukové programy a exkurze pro MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD a zájmové kroužky Biologická olympiáda - aranžérské kurzy k různým příležitostem - kurzy pěstování exotických rostlin - jednotlivé tématické akce (Velikonoce v Lužánkách, Den stromů, Mezinárodní výstava fretek) - poradenská činnost v oblasti pěstitelství a chovatelství. Zaměření oddělení a dlouhodobé cíle: I když je naše oddělení zaměřeno hlavně na rozvoj chovatelských, pěstitelských a aranžérských dovedností, chtěli bychom především posílit slábnoucí vazbu mezi městským člověkem a ostatními (přírodními) formami života. Naše klienty chceme seznamovat nejen se zvířaty a jejich chovem, rostlinami a jejich pěstováním, ale především s jejich projevy a potřebami. Snažíme se učit děti životu tím, že jim místo zprostředkovaných informací poskytneme prostor, aby samy prociťovaly, vnímaly všemi smysly a samy řešily úkoly přiměřené jejich věku. Učíme je už odmalička, že jsou součástí přírody a že do ní patří celým svým já. To vše by mělo vést k lepšímu pochopení vztahu k přírodě, k rozvoji citové výchovy a empatie, k zodpovědnému přístupu ke všemu živému. 6

7 RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY Oddělení rodinné výchovy nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné techniky. Nejdelší tradici mají dívčí kluby. V této oblasti organizujeme také příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Tradičními se stávají také sobotní dílny věnované různým řemeslným technikám jako je drátenictví, pletení košíků, malba na hedvábí, tiffany technika či smaltování. V předcházejícím školním roce došlo na oddělení k výrazným personálním změnám v oblasti výukových programů k rodinné a sexuální výchově a v blízké budoucnosti je už po 20 letech nebudeme školám nabízet. Nově budou koncipovány výukové programy ke zdravému životnímu stylu a výživě. Zaměření a dlouhodobé cíle: Našim dlouhodobým cílem je nabízet stále nové možnosti a postupy v oblasti rukodělných a řemeslných technik a poutavě je předávat dětem i dospělým v našich kroužcích a kurzech, na letních a příměstských táborech a akcích pro veřejnost. Dále se zaměřujeme na rozšiřování pravidelné zájmové činnosti mimo prostor SVČ Lužánky, zejména na organizování kroužků na základních školách Křídlovická a Vejrostova. V oblasti vzdělávání chceme nabídnout nové výukové programy v oblasti zdravého životního stylu a výživy. Dále se chceme vrátit k DVPP a využít akreditací, které jsme získali v rámci projektu O KROK DÁL. Novou oblastí, které se chceme dlouhodobě věnovat, je gastronomie pro děti i dospělé ve formě kroužků i kurzů. SPOLEČENSKÉ VĚDY Oddělení nabízí aktivity pro různé věkové skupiny od předškolních dětí přes žáky základních a středních škol až po dospělé. Tradiční náplní činnosti oddělení společenských věd jsou výukové programy (tvorba vlastních programů, pomůcek a materiálů v souladu s RVP a požadavky kantorů, spolupráce s učiteli, realizace pořadů a přímá práce s dětmi). Školám v rámci Jihomoravského kraje zprostředkovává oddělení SPV půjčování metodických materiálů a interaktivních výukových sad Národního muzea Muzejní kufříky. Oddělení odpovídá za organizační zajištění a realizaci krajských a okresních kol Olympiády českého jazyka pro základní i střední školy a Dějepisné olympiády, jejichž vyhlašovatelem je Národní institut pro další vzdělávání. Pravidelnou zájmovou činnost realizujeme letos prostřednictvím 16 zájmových kroužků s různým zaměřením, ve kterých se pravidelně schází 175 členů. Veřejnosti jsou určeny příměstské tábory, organizované v době jarních a letních a prázdnin, vícedenní pobytové akce, letní tábory, lyžařské kurzy, pobyty pro rodiče s dětmi, turnaje deskových her a burzy. 7

8 Zaměření oddělení a dlouhodobé cíle: - Společným znakem aktivit oddělení (s výjimkou některých kroužků) je výchova ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví (volitelné průřezové téma pro 2. stupeň ZŠ uplatňujeme i v práci s mladšími dětmi). - Výukové programy, kroužky (Všudybyl I. a II., Jak se co dělá ), příměstské tábory, pobytové akce i letní tábor využívají archeologie (nejdůležitější nejsou artefakty v muzeích, ale historická kulturní krajina jako celek), historie (zhodnocení odkazu předchozích generací), dějin umění ( velké umění jako inspirace), estetiky (vytváření osobního pozitivního vztahu ke krajině, identifikace s místem, v němž žijeme). - K poznání a pochopení souvislostí přispívá využívání stěžejních děl z oblasti literatury, filmu, výtvarného umění, v rukodělných činnostech využívání tradičních technik a postupů. - Dlouhodobým cílem oddělení je rozšiřovat a zlepšovat nabídku akcí s tímto zaměřením jak v oblasti pestrosti, tak i složení účastníků (rodiče s dětmi), získat pro spolupráci nové externisty, dobrovolníky i odborníky z různých institucí, rozvíjet komunikaci a spolupráci se školami zejména v nově nabízených oblastech, kterými jsou školní výlety a školy v přírodě. - Výukové programy se budou i nadále zaměřovat jak na oblast filmové výchovy, tak na regionální dějiny a historii. Nové programy budou připravovány vždy na základě požadavků škol tak, aby byly v souladu s RVP. - Udržet zájem dětí o nové, v letošním roce začínající kroužky realizované v Lužánkách (YOYO), pokračovat ve spolupráci se školami při výukových programech a organizaci olympiád a postupně rozšiřovat základnu dlouhodobě spolupracujících externistů odborníků ve svém oboru. TALENTCENTRUM Talentcentrum je nejmladší oddělení Lidické a vzniklo v září Ve volnočasových aktivitách se věnuje práci s talentovanými dětmi a mládeží a dále koordinuje předmětové soutěže vyhlašované MŠMT v rámci bývalého okresu Brno město a Jihomoravského kraje. Mezi volnočasové aktivity, kromě pravidelné činnosti (kroužků), můžeme zařadit také víkendové pobytové akce během školního roku, o prázdninách příměstské tábory a odborné letní tábory. Zaměření a dlouhodobé cíle: - Ve volnočasových aktivitách se oddělení zaměřuje na oblast přírodních věd. Pro starší školní děti nabízíme kroužky i pobytové akce zaměřené více odborně. Pro žáky, kteří se hlásí na střední školy je připraven kroužek Trénujeme matiku, který je věnován přípravě na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky. - Kromě výše popsaných aktivit je další náplní práce oddělení také koordinace 8

9 předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT Matematická, fyzikální, chemická a biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině, Dějepisná a zeměpisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Středoškolská odborná činnost (SOČ), Soutěž v programování, Soutěže v grafických disciplínách a mnohé jiné. Celý rozsah soutěží najdete na VÝTVARNÁ VÝCHOVA Náplní výtvarného oddělení je především pravidelná zájmová činnost v kroužcích. Výtvarné kroužky jsou otevřeny dětem od dvou let a keramické kroužky dětem od pěti let. Připravujeme i děti a studenty na přijímací zkoušky na výtvarné obory, pro dospělé organizujeme keramické kroužky a točení na kruhu. Pamatujeme i na cizince, kteří trvale nebo dočasně pobývají v Brně a speciálně pro ně jsme otevřeli výtvarný kroužek v angličtině. Plánujeme otevřít výtvarný kroužek i ve španělštině. Naše činnost je zaměřena i na děti se speciálními vzdělávacími potřebami (romské děti,děti se zrakovým postižením). Nepravidelná zájmová činnost je ve školním roce zastoupena pořádáním dílen a víkendových akcí pro děti, příměstských výtvarných táborů, pobytových akcí pro děti, programů v galerii i výukových odborných programů zaměřených na grafiku a moderní výtvarné směry. Výtvarné a keramické práce dětí jsou prezentovány na výstavách, které probíhají nejen v Galerii Lužánky, ale i mimo ni. Velkou tradici mají víkendové keramické kurzy pro dospělé, úspěšné jsou tematicky zaměřené kurzy předvánoční a kurzy ve spolupráci s Domem ekologické výchovy Lipka. Pravidelně v květnu pořádáme Dny čaje a keramiky v krásném prostředí terasy na Lidické, akci, která si zajistila vysoké renomé svou odborností a příjemnou atmosférou. V létě pořádáme prázdninová výtvarná soustředění, příměstské výtvarné a keramické tábory,velký úspěch má i sochařské sympozium pro studenty. Oblíbené jsou letní keramické kurzy nejen pro učitele a kurzy mozaiky. Letos prvním rokem na výtvarném oddělení působí evropská dobrovolnice ze Skotska a v této tradici chceme pokračovat i další roky. V rámci evropských projektů uspořádáme výměnný pobyt s dětmi z našich výtvarných kroužků a dětí z volnočasového zařízení v bosenském Jajce. Připravujeme partnerský projekt s klienty Stacionáře Schodová a bratislavského zařízení Lepší svět, který se týká arteterapeutické činnosti v rámci fotografie a videa. Součástí výtvarného oddělení je Galerie Lužánky, která je zaměřená především na mladé a začínající výtvarníky, studenty a zajímavé dětské projekty a Galerie Chodba, zaměřená převážně na fotografii a Galerie Lávka, od roku 2015 na Legatu. Při výtvarném oddělení funguje občanské sdružení Spolek Josefa Šímy. Zaměření a dlouhodobé cíle Činnost oddělení je zaměřena na výtvarnou výchovu a keramiku. Chceme: - Za nejdůležitější cíl považujeme kvalitní výuku s individuálním přístupem ke každému klientovi. 9

10 - Snažíme se udržet velmi dobrou výtvarnou úroveň výstupů, využívat moderní výukové metody a pedagogické postupy. - Seznamovat členy kroužků se současným výtvarným uměním formou výletů a pobytových akcí s návštěvami galerií a muzeí, návštěv brněnských galerií v průběhu školního roku. - Nabízet činnosti, které se nerealizují v jiných podobných zařízeních. TECHNIKA A POČÍTAČE Oddělení techniky je zaměřeno na rozvoj účastníků v rámci: oborů elektrotechniky, modelářství, strojírenství, rukodělných aktivit, přírodovědných oborů fyzika, chemie, matematika ale i oborů spojených s výpočetní, informační a sdělovací technikou sítě, WWW stránky (včetně PHP a SQL), programování v jazycích C sharp, Pascal, Karel, Game Maker, Java, animace filmů a počítačové grafiky, 3D grafiky, digitální fotografie, stolní hry na hrdiny Dračí doupě, hraní síťových PC her. Veškeří účastníci jsou rozvíjeni v rámci pravidelných kroužků, PT a výukových programů. Oddělení techniky se také zaměřuje na letní činnost, kde o letních prázdninách probíhá tábor pro děti. V průběhu jarních, velikonočních a letních prázdnin jsou realizovány příměstské tábory. Jedná se o tábory, které svým zaměřením vychází z pravidelné činnosti, tzn. příměstský tábor zaměřený na dopravu, fotografii, vědu a techniku či práci s PC a síťové hry. V nabídce oddělení je i možnost účastnit se soutěží či soutěžních výstav. V závěru školního roku bude možnost vidět práci účastníků kroužků při společné výstavě, která seznámí veřejnost s celoroční prací oddělení. Cíle oddělení na rok Vytvořit pestrou nabídku kroužků, ve které budou mít účastníci možnost profesně růst v rámci svého oboru. - Navázat spolupráci s institucemi PdF MU, VUT, JCMM. - Vytvořit pestrou nabídku výukových programů ve spolupráci s PdF MU. - Navázat spolupráci s jinými odděleními na Lidické. - Lépe využívat dílnu č Pracovat na propagaci oddělení. - Vybudovat druhou učebnu PC (5-6 stanic) - Obnovovat vybavení oddělení. - Udržet kvalitu činností v zájmových kroužcích a dalších aktivitách. - Pracovat na udržení části nových externích spolupracovníků, nabraných na vedení kroužků ve školním roce 2014/2015 a opětovně vytvořit stálý a stabilní tým. - Rozvíjet spolupráci se sponzory úseku výpočetní techniky - Artin, spol. s r.o., Brnet.cz a AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. - Úspěšně dokončit projekt konverze webu úseku výpočetní techniky do odpovídající, moderní podoby. - Dodržet minimální normativní zadání 430 výkonů. 10

11 NAPLŇOVÁNÍ VIZE LUŽÁNEK SVČ Motto Lužánek střediska volného času: Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Motto pracoviště Lidická: Prostřednictvím přitažlivé nabídky oslovujeme širokou skupinu klientů, kterým nabízíme kvalitní a odborné volnočasové vzdělávání a jsme jim spolehlivým partnerem pro jejich volný čas. Vize Lužánek 2015 (a jak Lidická tuto vizi naplňuje) 1. Lužánky jsou špičková sebevědomá firma se silnou image lídra trhu v oblasti nabídky volnočasových aktivit. - Lužánky jsou fakultní školou PdF MU, případně dalších Pracoviště Lidická spolupracuje a na rok 2015 plánuje tuto spolupráci rozšířit s PF MU a s JAMU. Chceme nabídnout studentům možnost realizace praxi v rámci vedení našich výukových programů. Dále spolupracujeme se studenty speciální pedagogiky na MU, kteří konají raxi formou osobní asistence dětí s poruchami učení, kteří Lidickou navštěvují. 2. Základem dobré pověsti Lužánek je pestrá paleta kvalitních činností v oblasti volného času ve vysoké kvalitě. Pracoviště Lidická nabízí veškeré podoby volnočasového vzdělávání a každý rok přichází s novými akcemi, novými kroužky a každý rok rozšiřuje nabídku svých činností. Reagujeme na aktuální poptávku klientů a v rámci svým personálních i prostorových podmínek se jim snažíme vyjít vstříc. 3. V Lužánkách pracují kvalifikovaní odborníci, vytvářející v týmech vhodný mix kreativity, nadšení, zkušeností, tradice a solidnosti - Pracovní pozice v Lužánkách jsou obsazovány na základě výběrového řízení kvalitními a kvalifikovanými odborníky. V roce 2014 jsme na pracovišti Lidická vyhlásili 3 výběrová řízení, na jejichž základě jsme vybrali 3 nové pedagogické kolegy do týmu. V roce 2015 čeká Lidickou výběrové řízení na oddělení společenských věd a také budeme hledat nové nepedagogické zaměstnance. 11

12 ÚKOLY A CÍLE NA ROK 2015 Oblast pedagogická: 1. udržet kvalitní nabídku aktivit (neklesá počet kroužků ani ostatních aktivit) 2. splnit zadané normativy (3700) 3. obnovit nabídku VP a DVPP 4. vyjasnit si pravidla spolupráce s externími pracovišti (Didaktis, Křídlovická atd.) 5. vytvořit společné akce spojující jednotlivá oddělení Lidické (akce na začátek a konec školního roku) 6. přijít minimálně s jednou novinkou pro klienty 7. Pravidelné ZV a jejich hodnocení a sdílení zkušeností napříč odděleními Oblast provozní: 1. dodržet mzdový rozpočet 2. pracovat na změně struktury pracoviště 3. dotáhnout projekt zahrada dle připraveného projektu 4. pravidelná setkávání vedoucích oddělení i ostatních pracovníků na poradách a setkáních Plánované novinky na Lidické v roce 2015: 1. Gastronomické kurzy na oddělení rodinné výchovy. 2. Letní tábory u koní na oddělení přírodovědy. 3. Školení externistů sami sobě - aneb zkušení externisté školní nové a začínající kolegy nejen na oddělení CDTA. 4. Letní pobytový jógový kurz v Chorvatsku zaměřený na zdravý životní styl a cvičení jógy. 5. Upgrade počítačové učebny a vytvoření nejlépe vybavené počítačové učebny v Brně. 6. Nový výukový program Zdravý životní styl na oddělení rodinné výchovy. 7. S denním stacionářem Schodová připravujeme na oddělení výtvarky projekt Lepší svět, který se týká arteterapeutické činnosti v rámci fotografie a videa. 8. Výměna oken v celé přístavbě na Lidické. 9. Pojízdná kavárna v prostorách budovy a v létě v prostorách terasy (zahrady). 12

13 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Na pracovišti Lidická pracuje celkově kolem třiceti stálých zaměstnanců. Každý rok někdo odejde a někdo nový přijde, ať již mezi pedagogické, nebo nepedagogické pracovníky. Na všechny volné pracovní pozice interních zaměstnanců vypisujeme výběrová řízení. Všichni externí pedagogičtí pracovníci musí splňovat dle zákona o pedagogických pracovnících minimálně tyto tři předpoklady: - trestní bezúhonnost - zdravotní způsobilost - pedagogické vzdělání (v minimálním rozsahu pro možnost vykonávat činnost pedagoga volného času vykonávajícího částečnou pedagogickou práci) Aktuální stav zaměstnanců: CENTRUM DIVADELNÍCH A TANEČNÍCH AKTIVIT 1. MgA. Petr David vedoucí oddělení 1 úvazek 2. MgA. Věrka Bělehrádková 0,5 úvazek 3. MgA. Monika Jelínková 0,5 úvazek 4. Mgr. Alena Třešková MD ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY 5. Bc. Petr Blaha vedoucí oddělení 1 úvazek ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY 6. Ing. Marcela Zajíčková vedoucí oddělení 1 úvazek 7. Ing. Jiří Trávníček 1 úvazek 8. Marketa Wernischová 1 úvazek RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY 9. PaedDr. Eva Horká vedoucí oddělení 1 úvazek 10. Bc. Daniela Klein 0,5 úvazek 11. Jana Schmidová 1 úvazek SPOLEČENSKÉ VĚDY 12. Andrea Chalupníková vedoucí oddělení 1 úvazek 13. Mgr. Alena Vlhová 1 úvazek TALENTCENTRUM 14. Mgr. Zdenka Antonovičová vedoucí oddělení 1 úvazek VÝTVARNÁ VÝCHOVA 15. Mgr. Naďa Obrátilová vedoucí oddělení 1 úvazek 16. Mgr. Ilona Kulíková 1 úvazek 17. Mgr. Andrea Herzánová 1 úvazek 13

14 TECHNIKA A POČÍTAČE 18. Mgr. Tomáš Sajdl vedoucí oddělení 1 úvazek 19. Mgr. Pavel Špatka 1 úvazek PROVOZ BUDOVY 20. Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pracoviště 1 úvazek 21. Ondřej Musil 1 úvazek 22. Pavel Tříska 1 úvazek 23. Romana Mezírková 1 úvazek 24. Marie Lindušková 1 úvazek 25. Zuzana Schmidtová 0,5 úvazku 26. Lada Křivánková 0,5 úvazku 27. Martina Uhlířová 0,75 úvazku 28. Ivana Dvořáková 1 úvazek 29. Zdena Jochmanová 1 úvazek 30. Vítězslav Odstrčil 0,1 úvazku 31. Lenka Opletalová MD Celkově u nás pracuje 31 interních zaměstnanců (25,35 úvazků + 2 MD), z toho 20 pedagogů (16,5 úvazků + 1 MD) a 11 provozních zaměstnanců (8,85 úvazků + 1 MD). Dále máme přes 250 externích zaměstnanců, kteří u nás pracují většinou na dohody o provedení práce. Externisty zaměstnáváme jak na pedagogickou práci, tak na administrativní výpomoc a výpomoc při jednorázových akcích. 14

15 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Pracoviště Lidická sídlí uprostřed krásného parku Lužánky. Park spravuje Veřejná zeleň města Brna. S paní Slavíkovou z VZMB spolupracujeme při pořádání různých akcí a naše spolupráce je velmi dobrá. Pro svoji činnosti využívá pracoviště Lidická následující prostory: budova Lidická, terasa, přilehlé zahrady se skleníky a prostory kotelen, zadního dvorku a pro výjezd služebních vozidel používáme prostory VZMB p.o. (jejich dvůr a společný průjezd). V budově je celkem 54 místností. Z toho je 17 kanceláří, 25 kluboven. Dalších 12 místností slouží jako sklady, sociální zařízení a zázemí pro klienty. Mezi nejvýznamnější prostory patří velký historický sál a prostor Galerie. Také terasa nabízí krásné zázemí pro pořádání různých akcí. Terasa byla díky podpoře z OŽP MMB v roce drobně upravena a její úprava bude pokračovat i v roce Materiální vybavení pracoviště Lidická je na vysoké úrovni. Jak z hlediska zaměstnanců, tak z hlediska klientů. Jedinou slabou stránkou jsou dlouhodobě toalety. V roce 2015 plánujeme společně se stavebním odborem MMB výměnu oken v celé přístavbě. Našim interním i externím spolupracovníkům slouží místnost u kopírovacího stroje Minolta, kde si mohou tisknout a připravovat svoje pracovní materiály. Je jim k dispozici řezačka, laminovačka a další běžné kancelářské potřeby. Kromě toho je zde i knihovna odborných publikací, které si mohou půjčit do kanceláře, nebo domů. Využíváme i nástěnku, na kterou umísťujeme aktuální interní sdělení a letáky akcí pro veřejnost. Našim klientům zase slouží veřejná knihovnička, která funguje způsobem: vyber si půjč si (i domů) vrať. Stejně tak mají k dispozici prostory čekárny, vestibulu. Pro jejich občerstvení máme nápojový automat i automat na drobné dobrůtky. Rodičům nabízíme služby Family pointu - prostoru, kde si mohou svoje dítě nakrmit a přebalit a pobýt s ním v hracím koutku. Pro cyklisty máme k dispozici nový stojan na kola, který jsme pořídili díky dotaci z MMB. Na recepci jsou k novému stojanu zámkové vložky, díky kterým není možné kolo odcizit nebo jen velmi pracně. Snažíme se, aby se u nás klientům i zaměstnancům líbilo a aby se zde cítili jako doma. 15

16 Plán budovy Lidická Zajištění BOZP na pracovišti Lidická Na našem pracovišti dbáme na bezpečnost jak klientů a našich návštěvníků tak i pracovníků. Především těmito způsoby: - Pro celé pracoviště platí aktuální provozní řád, který vidí ve vestibulu. - V každé místnosti je provozní řád, se kterým se seznámí vedoucí i účastníci probíhajících aktivit. - V prostorech, které to vyžadují je vyvěšen sanitační řád, kterým se řídí uklízečky i vedoucí probíhajících aktivit. - Potřebným pracovníkům poskytujeme OOPP dle požadavků a nároků. - Interní i externí pracovníci jsou seznámeni s pravidly bezpečí ochrany zdraví při vykonávané činnosti. - Vedoucí pracovníci jsou pravidelně v této oblasti školeni. 16

17 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pracoviště Lidická nabízí následující formy zájmového vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005: - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno - osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy - vzdělávání pedagogů a dalších dospělých - individuální práce - otevřená spontánní činnost Další činnosti: - doplňková činnost - účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami Většina oddělení nabízí celou šíři zájmového vzdělávání, některá oddělení nabízejí jen některé aktivity. 17

18 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÁ A TEMATICKÁ REKREAČNÍ ČINNOST. Připravujeme akce pro veřejnost jednorázové, nebo se během let i pravidelně opakující. Některé akce jsou motivované českými tradicemi, jiné vychází z potřeb klientů a nebo reflektují plnění našich cílů. CDTA Oddělení pořádá a spolupořádá festivaly a přehlídky zaměřené na divadelní a taneční tvorbu. Festivaly jsou nezastupitelným místem k tvořivému setkávání, vzájemnému sdílení a obohacování neprofesionálních divadelníků a tanečníků. Festivaly nejsou jen prezentací jednotlivých uměleckých počinů, důležitým aspektem je i prvek vzdělávací. Součástí programu festivalů i přehlídek jsou vzdělávací workshopy určené zájemcům z řad mladých neprofesionálních umělců. Oddělení organizuje i přehlídku ŠPÍL-BERG, jedná se o krajskou postupovou přehlídku mladého, experimentujícího divadla, divadla poezie a uměleckého přednesu. Přehlídka je zařazená v národním systému postupových přehlídek a je koordinována ministerstvem kultury prostřednictvím odboru NIPOS-ARTAMA. Pod záštitou NIPOS- ARTAMA organizujeme i krajské kolo postupové přehlídky dětského divadla a dětské recitace Dětská scéna. V roce 2015 se uskuteční nově i oblastní kolo přehlídky Dětská scéna pro oblast Brno-město a Brno-venkov. V roce 2015 proběhne i nový festival s názvem Pravý ořechový, který se uskuteční v září či říjnu v budově a okolí pracoviště Lidická. Festival Pravý ořechový je dramaturgicky zaměřen především na netradiční divadelní tvary a letní divadelní projekty a je určen široké veřejnosti. Cíl a cílová skupina Festivaly a přehlídky pořádané oddělením doplňují pravidelnou činnost a slouží především ke vzájemné inspiraci a sdílení a propagaci naší činnosti. Cílem je i odporné působení a pracovní setkání v oblasti neprofesionálního divadla a tance. Obsah: 1. ŠPÍL-BERG 2015 přednesová část garant: MgA. Petr David termín: ŠPÍL-BERG 2015 divadelní část garant: MgA. Petr David termín: IMPROTŘESK 2015 garant: MgA. Petr David termín: Tancesse 2015 garant: Mgr. Věra Bělehrádková termín: ORNIS-FEST 2015 garant: MgA. Petr David termín: Festival Pravý ořechový garant: MgA. Petr David termín: září říjen

19 ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Cílem našich příležitostných akcí je propagace a přiblížení činnosti našeho oddělení i celé firmy široké veřejnosti a smysluplné trávení volného času. Obsah: únor: Mezinárodní výstava fretek duben: Velikonoce v Lužánkách - samostatný projekt říjen: Den stromů a Den zvířat (ekologický naučný program o stromech a jejich významu, v přírodě pro školy i veřejnost. Spolupráce většiny zelených brněnských organizací). Dále: Vánoční domeček, Lužánky v Lužánkách organizace dílen pro děti v rámci akcí jiných oddělení, výstava citrusů, výstava bonsaí. RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY Oddělení organizuje velkou akci pro veřejnost a tou je Vánoční domeček, která se koná vždy druhý (nebo třetí) adventní víkend. Akce je určená široké veřejnosti, ale především dětem, kterým nabízí možnost vyrobit si vlastnoručně drobné dárečky pro rodiče i kamarády. SPOLEČENSKÉ VĚDY Oddělení pořádá pro veřejnost během roku dvě burzy (jarní a podzimní). Cíl: - Možnost nákupu sportovních potřeb, knih, hraček, oděvů pro děti a prodej nevyužitých věcí. - Rozšíření nabídky služeb, o burzy mají rodiče v době krize opět zájem. Anotace: Burza probíhá formou osobního prodeje, zájemci o prodej si zaplatí prodejní místo, kupující platí symbolickou částku za vstup. Smyslem je umožnit levně nakoupit nebo prodat a získat tak prostředky například na volnočasové aktivity. TALENTCENTRUM Oddělení připravuje tématické přednášky pro účastníky ChO Klub chemiků. Anotace: Pro mladé chemiky nabízíme seznámení problematikou, s pracovními postupy, možnostmi řešení problémů. Výstupy pro klienty: Mladí chemici by měli být schopni aktivní samostatné práce, dále by po absolvování okruhu přednášek měli lépe porozumět problematice daného oboru. Z praktického hlediska by měli lépe zvládat úkoly v laboratoři. 19

20 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Oddělení připravuje příležitostní akce pro členy svých kroužků ale také pro veřejnost. Pro naše kroužky: - Návštěvy výstav v galeriích a muzeích návštěva Prahy s výtvarným programem. Pro veřejnost: - Dny čaje a keramiky: organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. Organizační plán keramickou část akce zajistí Ilona Kulíková (materiální a personální zabezpečení), část týkající se čajové kultury a zdravé výživy zajistí Bohumil Klvaň (Chajovna na Dominikánském náměstí). - Výstava mozaik - kavárna Mezzanine, organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. - Výstava pískovcových soch skleník Fata Morgana v Praze, zahrada restaurace L Eau Vive v Brně, organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. Po celý rok: - výstavy v Galerii Lužánky (asi 7 výstav), zaměřené na začínající výtvarníky a kvalitní dětské projekty - výstavy na chodbě Lidická zaměřené především na cestovatelské fotografie - výstavy na pracovišti Legato zaměřené především na grafiky a fotografie TECHNIKA A POČÍTAČE Papírové království Cíl a cílová skupina Soutěžní prezentace činnosti klubů a jednotlivých papírových modelářů z celé ČR a okolních zemí. Největší výstava papírových modelů v ČR, seznámí veřejnost s papírovým modelářstvím. Cílovou skupinou jsou návštěvníci a soutěžící ve věku 9 99 let. Akce je pořádána ve spolupráci s Klubem CPM Lužánky (o.s.) na základě smlouvy o spolupráci ze dne Anotace Jedná se o nepravidelnou činnost pro veřejnost, nespojenou s pobytem mimo místo výkonu činnosti organizace. Normativní přínos není žádný. Finančně je akce ztrátová. S ohledem na skutečnost, že se jedná o jednu z největších akcí svého druhu, největší soutěžní přehlídku papírových modelů v ČR a fakt, že modeláři všech věkových skupin, působících na oddělení, se pravidelně umisťují na předních příčkách na všech soutěžích Papírové ligy, stojí za to, akci dále zachovat. Ztrátovost akce není natolik velká, aby si ji oddělení nemohlo (s ohledem na obrovskou prestiž) dovolit zachovat. Organizace soutěže podle standardů CPM,o.s. Soutěž probíhá za podpory statutárního města Brna a spadá do velkých akcí organizace. Odpovědnost za akci plně přebírá Klub CPM Lužánky (o.s.), organizace/oddělení bude vytvářet jen podporu akci (prostory, materiál, služby potřebné k úspěšnému konání akce). Obsah Dvoudenní soutěžní přehlídka konající se v prostorách organizace. Soutěž je rozdělena do několika kategorií (zaměřením i věkem), je součástí Papírové ligy a účastní se jí přes

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2014 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ KATEŘINA DĚKANÍKOVÁ, 10.1. 2014 Úvod Rok 2014 je vyhlášen rokem české hudby. Opakuje se pokaždé, kdy je v letopočtu na konci číslo 4. Náhoda, nebo osud tomu chtěl, že se

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno tel. 549

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2100163623/2010 Fakultní školské zařízení

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka - 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA Kraví hora 5 602 00 Brno Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka - 2 - obsah A. Popis současného stavu (evaluace)... 3 B. Materiální a prostorové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více