Projekt pracoviště Lidická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt pracoviště Lidická"

Transkript

1 Projekt pracoviště Lidická

2 2

3 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok Personální podmínky 6. Prostorové a materiální podmínky a) plán budovy b) zajištění BOZP 7. Formy zájmového vzdělávání - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno - osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy - vzdělávání pedagogů a dalších dospělých - individuální práce - doplňková činnost - účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Celoroční plány kroužků 3

4 PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ Lužánky středisko volného času má svoje pracoviště na deseti místech po celém Brně, jedno v Bílovicích nad Svitavou a jedno v Orlických horách. Kromě Středisek volného čas provozujeme také firemní mateřskou školku JMK se sídlem na Žerotínově náměstí. Přehled všech pracovišť je na Pracoviště Lidická je nejstarší pracoviště SVČ Lužánky. Jako sídlo firmy funguje již od roku 1949, jako samostatné pracoviště teprve od roku Díky této historii slouží Lidická jako sídlo ředitelství firmy je hlavní budovou SVČ Lužánky. Je to místo, kam směřují různé exkurze i pořádání společných firemních akcí. Budova Lidická je památkově chráněna a jejím vlastníkem je Statutární město Brno. Zřizovatelem SVČ Lužánky je Jihomoravský kraj. Naší radnicí je Úřad městské čísti Brno střed. Vztahy s těmito institucemi jsou velmi dobré. Celoročně nabízíme veřejnosti pestrou nabídku činností, která je zaměřená na klienty všeho věku a zájmů. Naše pracoviště se nespecializuje na žádnou věkovou skupinu, ani na žádný obor, nebo oblast. Největší skupinu našich klientů tvoří žáci základních škol. I když v posledních letech přibývá hodně dospělých i předškolních klientů, skupina žáků ZŠ je pořád velmi výrazná. Pro pracoviště Lidická je charakteristická neustálá činnost během celého dne, celého týdne a skoro celého roku. V dopoledních hodinách nabízíme výukové programy, odpoledne přes 230 kroužků a ve večerních hodinách jsou to kurzy pro dospělé a pronájmy veřejnosti. Během víkendů nabízíme prostory našim činnostem i pronájmům. O školních prázdninách pořádáme desítky příměstských táborů, pobytových akcí a kurzů pro děti i dospělé. Na Lidické pracuje celkem 8 odborných oddělení, na kterých pracují kvalifikovaní pedagogové. Skoro každý den se u nás něco děje a našimi dveřmi projdou ročně tisíce návštěvníků. Přijďte, z naší nabídky volnočasových aktivit si vybere opravu každý. 4

5 ODDĚLENÍ NA LIDICKÉ 1. CENTRUM DIVADELNÍCH A TANEČNÍCH AKTIVIT (CDTA) 2. ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY 3. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY 4. RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY 5. SPOLEČENSKÉ VĚDY 6. TALENTCENTRUM 7. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. TECHNIKA A POČÍTAČE CDTA Centrum divadelních a tanečních aktivit se zabývá múzickým uměním divadlem, tancem a hudbou. Divadelní sekce se zaměřuje na celoroční práci v divadelních kroužcích a improvizačních týmech. Dále se zabývá organizací a účastí na divadelních přehlídkách (ŠPÍL-BERG - krajské postupové kolo celostátních přehlídek Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov, Dětská scéna krajská přehlídka dětského divadla a dětské recitace, Festival Pravý ořechový otevřený festival pro netradiční formy, IMPROTŘESK - festival divadelní improvizace, Brnkání nesoutěžní přehlídka a dílna dětských divadelních souborů). Do divadelní oblasti spadá i příprava a realizace výukových programů se zaměřením na divadelní tématiku. Taneční sekce zastřešuje kroužky současného a výrazového tance, kroužky Street dance a Rytmodivadelní kroužek. Nedílnou součástí je pořádání tanečního festivalu Tancesse. Hudební sekce zajišťuje v rámci oddělení realizaci kytarových kroužků a kroužků zaměřených na hru na africké bubny. ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY Oddělení, které má v historickém kontextu naší země nejdelší možnou historii, od roku vzniku 1990 až po rok 2013 vedla PaeDr. Eva Skalická. Dokázala během tohoto období zpopularizovat jógu v době a na území, kde většina obyvatel vnímala jógu pouze jako zdravotně-tělesná cvičení. Začala kolem sebe sdružovat lidi, kteří se již před politickým převratem snažili sebe i jiné obohacovat ve svých cvičeních o jógové a jiné východní filozofické směry. Tehdejší Centrum volného času Lužánky jí k této práci poskytovalo prostorové vybavení i finanční podporu. Mohla se soustředit i na doprovodné činnosti, které pomáhaly nejen v očích Brňanů vytvářet tvář oddělení a zvyšovat jeho prestiž. Především se jednalo o vydavatelskou a vzdělávací činnost. S pomocí Unie jógy o.s., sdružením sjednocujícím příznivce jógy, vydala řadu odborných publikací a předávala své zkušenosti budoucím lektorům jógy na školících cvičitelských kurzech, které probíhaly i v prostorách pracoviště Lidická SVČ Lužánky. V současnosti oddělení Etiky a jógy tvoří jeden interní, 16 externích pracovníků a ve čtyřech pracovních dnech navštěvuje její kroužky takřka 500 klientů. Činnost probíhá na třech Lužáneckých pracovištích: Lidická, kde je soustředěna absolutní většina kroužků, Legato a Lata. 5

6 Naše oddělení se orientuje na výuku klasické jógy, konkrétně se jedná o hathajógu, která má své kořeny v tantře, v prastarém filozofickém proudu vzniklém na území dnešní Indie a čerpá též z jógové filozofie. Její základy jsou kodifikovány v díle Jógasútry autora Pataňdžaliho a plně se snažíme respektovat a naplňovat její základní metodickou řadu jógová etika (mravní a citová výchova) jama a nijama; jógová tělesná praxe (tělesná výchova) ásana, pránájáma, pratjahára; stavy mysli dhárana, dhjána a samádhí. Oba tyto filozofické proudy transformujeme do našich podmínek. Doplňujícími a rozšiřujícími směry je pak taoistická filozofie v praxi tělesné systémy čchi-kung a tajči. Snažíme se též zařazovat moderní terapeutické techniky (rehabilitační, taneční i hudební) buď formou seminářů, nebo jako součást pravidelných zájmových útvarů. Oddělení je otevřeno široké veřejnosti věkově neomezeno. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Oddělení přírodovědy nabízí svým členům i veřejnosti pestrou paletu činností, která vychází ze zázemí, které v SVČ Lužánky naše oddělení má. Pracoviště Lidická leží uprostřed města, v největším a nejstarším brněnském parku. Svou polohou nám i uprostřed velkoměsta umožňuje přírodovědnou i ekologickou výchovu prostřednictvím praktických činností a prožitků. Největší tradici na našem oddělení mají chovatelské a pěstitelské kroužky. Nově přibyly kroužky přírodovědné a zakotvil kroužek veterinární. V této oblasti také organizujeme příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Z činností, které nabízíme je to především: - pravidelná zájmová činnost - výukové programy a exkurze pro MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD a zájmové kroužky Biologická olympiáda - aranžérské kurzy k různým příležitostem - kurzy pěstování exotických rostlin - jednotlivé tématické akce (Velikonoce v Lužánkách, Den stromů, Mezinárodní výstava fretek) - poradenská činnost v oblasti pěstitelství a chovatelství. Zaměření oddělení a dlouhodobé cíle: I když je naše oddělení zaměřeno hlavně na rozvoj chovatelských, pěstitelských a aranžérských dovedností, chtěli bychom především posílit slábnoucí vazbu mezi městským člověkem a ostatními (přírodními) formami života. Naše klienty chceme seznamovat nejen se zvířaty a jejich chovem, rostlinami a jejich pěstováním, ale především s jejich projevy a potřebami. Snažíme se učit děti životu tím, že jim místo zprostředkovaných informací poskytneme prostor, aby samy prociťovaly, vnímaly všemi smysly a samy řešily úkoly přiměřené jejich věku. Učíme je už odmalička, že jsou součástí přírody a že do ní patří celým svým já. To vše by mělo vést k lepšímu pochopení vztahu k přírodě, k rozvoji citové výchovy a empatie, k zodpovědnému přístupu ke všemu živému. 6

7 RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY Oddělení rodinné výchovy nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné techniky. Nejdelší tradici mají dívčí kluby. V této oblasti organizujeme také příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Tradičními se stávají také sobotní dílny věnované různým řemeslným technikám jako je drátenictví, pletení košíků, malba na hedvábí, tiffany technika či smaltování. V předcházejícím školním roce došlo na oddělení k výrazným personálním změnám v oblasti výukových programů k rodinné a sexuální výchově a v blízké budoucnosti je už po 20 letech nebudeme školám nabízet. Nově budou koncipovány výukové programy ke zdravému životnímu stylu a výživě. Zaměření a dlouhodobé cíle: Našim dlouhodobým cílem je nabízet stále nové možnosti a postupy v oblasti rukodělných a řemeslných technik a poutavě je předávat dětem i dospělým v našich kroužcích a kurzech, na letních a příměstských táborech a akcích pro veřejnost. Dále se zaměřujeme na rozšiřování pravidelné zájmové činnosti mimo prostor SVČ Lužánky, zejména na organizování kroužků na základních školách Křídlovická a Vejrostova. V oblasti vzdělávání chceme nabídnout nové výukové programy v oblasti zdravého životního stylu a výživy. Dále se chceme vrátit k DVPP a využít akreditací, které jsme získali v rámci projektu O KROK DÁL. Novou oblastí, které se chceme dlouhodobě věnovat, je gastronomie pro děti i dospělé ve formě kroužků i kurzů. SPOLEČENSKÉ VĚDY Oddělení nabízí aktivity pro různé věkové skupiny od předškolních dětí přes žáky základních a středních škol až po dospělé. Tradiční náplní činnosti oddělení společenských věd jsou výukové programy (tvorba vlastních programů, pomůcek a materiálů v souladu s RVP a požadavky kantorů, spolupráce s učiteli, realizace pořadů a přímá práce s dětmi). Školám v rámci Jihomoravského kraje zprostředkovává oddělení SPV půjčování metodických materiálů a interaktivních výukových sad Národního muzea Muzejní kufříky. Oddělení odpovídá za organizační zajištění a realizaci krajských a okresních kol Olympiády českého jazyka pro základní i střední školy a Dějepisné olympiády, jejichž vyhlašovatelem je Národní institut pro další vzdělávání. Pravidelnou zájmovou činnost realizujeme letos prostřednictvím 16 zájmových kroužků s různým zaměřením, ve kterých se pravidelně schází 175 členů. Veřejnosti jsou určeny příměstské tábory, organizované v době jarních a letních a prázdnin, vícedenní pobytové akce, letní tábory, lyžařské kurzy, pobyty pro rodiče s dětmi, turnaje deskových her a burzy. 7

8 Zaměření oddělení a dlouhodobé cíle: - Společným znakem aktivit oddělení (s výjimkou některých kroužků) je výchova ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví (volitelné průřezové téma pro 2. stupeň ZŠ uplatňujeme i v práci s mladšími dětmi). - Výukové programy, kroužky (Všudybyl I. a II., Jak se co dělá ), příměstské tábory, pobytové akce i letní tábor využívají archeologie (nejdůležitější nejsou artefakty v muzeích, ale historická kulturní krajina jako celek), historie (zhodnocení odkazu předchozích generací), dějin umění ( velké umění jako inspirace), estetiky (vytváření osobního pozitivního vztahu ke krajině, identifikace s místem, v němž žijeme). - K poznání a pochopení souvislostí přispívá využívání stěžejních děl z oblasti literatury, filmu, výtvarného umění, v rukodělných činnostech využívání tradičních technik a postupů. - Dlouhodobým cílem oddělení je rozšiřovat a zlepšovat nabídku akcí s tímto zaměřením jak v oblasti pestrosti, tak i složení účastníků (rodiče s dětmi), získat pro spolupráci nové externisty, dobrovolníky i odborníky z různých institucí, rozvíjet komunikaci a spolupráci se školami zejména v nově nabízených oblastech, kterými jsou školní výlety a školy v přírodě. - Výukové programy se budou i nadále zaměřovat jak na oblast filmové výchovy, tak na regionální dějiny a historii. Nové programy budou připravovány vždy na základě požadavků škol tak, aby byly v souladu s RVP. - Udržet zájem dětí o nové, v letošním roce začínající kroužky realizované v Lužánkách (YOYO), pokračovat ve spolupráci se školami při výukových programech a organizaci olympiád a postupně rozšiřovat základnu dlouhodobě spolupracujících externistů odborníků ve svém oboru. TALENTCENTRUM Talentcentrum je nejmladší oddělení Lidické a vzniklo v září Ve volnočasových aktivitách se věnuje práci s talentovanými dětmi a mládeží a dále koordinuje předmětové soutěže vyhlašované MŠMT v rámci bývalého okresu Brno město a Jihomoravského kraje. Mezi volnočasové aktivity, kromě pravidelné činnosti (kroužků), můžeme zařadit také víkendové pobytové akce během školního roku, o prázdninách příměstské tábory a odborné letní tábory. Zaměření a dlouhodobé cíle: - Ve volnočasových aktivitách se oddělení zaměřuje na oblast přírodních věd. Pro starší školní děti nabízíme kroužky i pobytové akce zaměřené více odborně. Pro žáky, kteří se hlásí na střední školy je připraven kroužek Trénujeme matiku, který je věnován přípravě na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky. - Kromě výše popsaných aktivit je další náplní práce oddělení také koordinace 8

9 předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT Matematická, fyzikální, chemická a biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině, Dějepisná a zeměpisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Středoškolská odborná činnost (SOČ), Soutěž v programování, Soutěže v grafických disciplínách a mnohé jiné. Celý rozsah soutěží najdete na VÝTVARNÁ VÝCHOVA Náplní výtvarného oddělení je především pravidelná zájmová činnost v kroužcích. Výtvarné kroužky jsou otevřeny dětem od dvou let a keramické kroužky dětem od pěti let. Připravujeme i děti a studenty na přijímací zkoušky na výtvarné obory, pro dospělé organizujeme keramické kroužky a točení na kruhu. Pamatujeme i na cizince, kteří trvale nebo dočasně pobývají v Brně a speciálně pro ně jsme otevřeli výtvarný kroužek v angličtině. Plánujeme otevřít výtvarný kroužek i ve španělštině. Naše činnost je zaměřena i na děti se speciálními vzdělávacími potřebami (romské děti,děti se zrakovým postižením). Nepravidelná zájmová činnost je ve školním roce zastoupena pořádáním dílen a víkendových akcí pro děti, příměstských výtvarných táborů, pobytových akcí pro děti, programů v galerii i výukových odborných programů zaměřených na grafiku a moderní výtvarné směry. Výtvarné a keramické práce dětí jsou prezentovány na výstavách, které probíhají nejen v Galerii Lužánky, ale i mimo ni. Velkou tradici mají víkendové keramické kurzy pro dospělé, úspěšné jsou tematicky zaměřené kurzy předvánoční a kurzy ve spolupráci s Domem ekologické výchovy Lipka. Pravidelně v květnu pořádáme Dny čaje a keramiky v krásném prostředí terasy na Lidické, akci, která si zajistila vysoké renomé svou odborností a příjemnou atmosférou. V létě pořádáme prázdninová výtvarná soustředění, příměstské výtvarné a keramické tábory,velký úspěch má i sochařské sympozium pro studenty. Oblíbené jsou letní keramické kurzy nejen pro učitele a kurzy mozaiky. Letos prvním rokem na výtvarném oddělení působí evropská dobrovolnice ze Skotska a v této tradici chceme pokračovat i další roky. V rámci evropských projektů uspořádáme výměnný pobyt s dětmi z našich výtvarných kroužků a dětí z volnočasového zařízení v bosenském Jajce. Připravujeme partnerský projekt s klienty Stacionáře Schodová a bratislavského zařízení Lepší svět, který se týká arteterapeutické činnosti v rámci fotografie a videa. Součástí výtvarného oddělení je Galerie Lužánky, která je zaměřená především na mladé a začínající výtvarníky, studenty a zajímavé dětské projekty a Galerie Chodba, zaměřená převážně na fotografii a Galerie Lávka, od roku 2015 na Legatu. Při výtvarném oddělení funguje občanské sdružení Spolek Josefa Šímy. Zaměření a dlouhodobé cíle Činnost oddělení je zaměřena na výtvarnou výchovu a keramiku. Chceme: - Za nejdůležitější cíl považujeme kvalitní výuku s individuálním přístupem ke každému klientovi. 9

10 - Snažíme se udržet velmi dobrou výtvarnou úroveň výstupů, využívat moderní výukové metody a pedagogické postupy. - Seznamovat členy kroužků se současným výtvarným uměním formou výletů a pobytových akcí s návštěvami galerií a muzeí, návštěv brněnských galerií v průběhu školního roku. - Nabízet činnosti, které se nerealizují v jiných podobných zařízeních. TECHNIKA A POČÍTAČE Oddělení techniky je zaměřeno na rozvoj účastníků v rámci: oborů elektrotechniky, modelářství, strojírenství, rukodělných aktivit, přírodovědných oborů fyzika, chemie, matematika ale i oborů spojených s výpočetní, informační a sdělovací technikou sítě, WWW stránky (včetně PHP a SQL), programování v jazycích C sharp, Pascal, Karel, Game Maker, Java, animace filmů a počítačové grafiky, 3D grafiky, digitální fotografie, stolní hry na hrdiny Dračí doupě, hraní síťových PC her. Veškeří účastníci jsou rozvíjeni v rámci pravidelných kroužků, PT a výukových programů. Oddělení techniky se také zaměřuje na letní činnost, kde o letních prázdninách probíhá tábor pro děti. V průběhu jarních, velikonočních a letních prázdnin jsou realizovány příměstské tábory. Jedná se o tábory, které svým zaměřením vychází z pravidelné činnosti, tzn. příměstský tábor zaměřený na dopravu, fotografii, vědu a techniku či práci s PC a síťové hry. V nabídce oddělení je i možnost účastnit se soutěží či soutěžních výstav. V závěru školního roku bude možnost vidět práci účastníků kroužků při společné výstavě, která seznámí veřejnost s celoroční prací oddělení. Cíle oddělení na rok Vytvořit pestrou nabídku kroužků, ve které budou mít účastníci možnost profesně růst v rámci svého oboru. - Navázat spolupráci s institucemi PdF MU, VUT, JCMM. - Vytvořit pestrou nabídku výukových programů ve spolupráci s PdF MU. - Navázat spolupráci s jinými odděleními na Lidické. - Lépe využívat dílnu č Pracovat na propagaci oddělení. - Vybudovat druhou učebnu PC (5-6 stanic) - Obnovovat vybavení oddělení. - Udržet kvalitu činností v zájmových kroužcích a dalších aktivitách. - Pracovat na udržení části nových externích spolupracovníků, nabraných na vedení kroužků ve školním roce 2014/2015 a opětovně vytvořit stálý a stabilní tým. - Rozvíjet spolupráci se sponzory úseku výpočetní techniky - Artin, spol. s r.o., Brnet.cz a AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. - Úspěšně dokončit projekt konverze webu úseku výpočetní techniky do odpovídající, moderní podoby. - Dodržet minimální normativní zadání 430 výkonů. 10

11 NAPLŇOVÁNÍ VIZE LUŽÁNEK SVČ Motto Lužánek střediska volného času: Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Motto pracoviště Lidická: Prostřednictvím přitažlivé nabídky oslovujeme širokou skupinu klientů, kterým nabízíme kvalitní a odborné volnočasové vzdělávání a jsme jim spolehlivým partnerem pro jejich volný čas. Vize Lužánek 2015 (a jak Lidická tuto vizi naplňuje) 1. Lužánky jsou špičková sebevědomá firma se silnou image lídra trhu v oblasti nabídky volnočasových aktivit. - Lužánky jsou fakultní školou PdF MU, případně dalších Pracoviště Lidická spolupracuje a na rok 2015 plánuje tuto spolupráci rozšířit s PF MU a s JAMU. Chceme nabídnout studentům možnost realizace praxi v rámci vedení našich výukových programů. Dále spolupracujeme se studenty speciální pedagogiky na MU, kteří konají raxi formou osobní asistence dětí s poruchami učení, kteří Lidickou navštěvují. 2. Základem dobré pověsti Lužánek je pestrá paleta kvalitních činností v oblasti volného času ve vysoké kvalitě. Pracoviště Lidická nabízí veškeré podoby volnočasového vzdělávání a každý rok přichází s novými akcemi, novými kroužky a každý rok rozšiřuje nabídku svých činností. Reagujeme na aktuální poptávku klientů a v rámci svým personálních i prostorových podmínek se jim snažíme vyjít vstříc. 3. V Lužánkách pracují kvalifikovaní odborníci, vytvářející v týmech vhodný mix kreativity, nadšení, zkušeností, tradice a solidnosti - Pracovní pozice v Lužánkách jsou obsazovány na základě výběrového řízení kvalitními a kvalifikovanými odborníky. V roce 2014 jsme na pracovišti Lidická vyhlásili 3 výběrová řízení, na jejichž základě jsme vybrali 3 nové pedagogické kolegy do týmu. V roce 2015 čeká Lidickou výběrové řízení na oddělení společenských věd a také budeme hledat nové nepedagogické zaměstnance. 11

12 ÚKOLY A CÍLE NA ROK 2015 Oblast pedagogická: 1. udržet kvalitní nabídku aktivit (neklesá počet kroužků ani ostatních aktivit) 2. splnit zadané normativy (3700) 3. obnovit nabídku VP a DVPP 4. vyjasnit si pravidla spolupráce s externími pracovišti (Didaktis, Křídlovická atd.) 5. vytvořit společné akce spojující jednotlivá oddělení Lidické (akce na začátek a konec školního roku) 6. přijít minimálně s jednou novinkou pro klienty 7. Pravidelné ZV a jejich hodnocení a sdílení zkušeností napříč odděleními Oblast provozní: 1. dodržet mzdový rozpočet 2. pracovat na změně struktury pracoviště 3. dotáhnout projekt zahrada dle připraveného projektu 4. pravidelná setkávání vedoucích oddělení i ostatních pracovníků na poradách a setkáních Plánované novinky na Lidické v roce 2015: 1. Gastronomické kurzy na oddělení rodinné výchovy. 2. Letní tábory u koní na oddělení přírodovědy. 3. Školení externistů sami sobě - aneb zkušení externisté školní nové a začínající kolegy nejen na oddělení CDTA. 4. Letní pobytový jógový kurz v Chorvatsku zaměřený na zdravý životní styl a cvičení jógy. 5. Upgrade počítačové učebny a vytvoření nejlépe vybavené počítačové učebny v Brně. 6. Nový výukový program Zdravý životní styl na oddělení rodinné výchovy. 7. S denním stacionářem Schodová připravujeme na oddělení výtvarky projekt Lepší svět, který se týká arteterapeutické činnosti v rámci fotografie a videa. 8. Výměna oken v celé přístavbě na Lidické. 9. Pojízdná kavárna v prostorách budovy a v létě v prostorách terasy (zahrady). 12

13 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Na pracovišti Lidická pracuje celkově kolem třiceti stálých zaměstnanců. Každý rok někdo odejde a někdo nový přijde, ať již mezi pedagogické, nebo nepedagogické pracovníky. Na všechny volné pracovní pozice interních zaměstnanců vypisujeme výběrová řízení. Všichni externí pedagogičtí pracovníci musí splňovat dle zákona o pedagogických pracovnících minimálně tyto tři předpoklady: - trestní bezúhonnost - zdravotní způsobilost - pedagogické vzdělání (v minimálním rozsahu pro možnost vykonávat činnost pedagoga volného času vykonávajícího částečnou pedagogickou práci) Aktuální stav zaměstnanců: CENTRUM DIVADELNÍCH A TANEČNÍCH AKTIVIT 1. MgA. Petr David vedoucí oddělení 1 úvazek 2. MgA. Věrka Bělehrádková 0,5 úvazek 3. MgA. Monika Jelínková 0,5 úvazek 4. Mgr. Alena Třešková MD ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY 5. Bc. Petr Blaha vedoucí oddělení 1 úvazek ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY 6. Ing. Marcela Zajíčková vedoucí oddělení 1 úvazek 7. Ing. Jiří Trávníček 1 úvazek 8. Marketa Wernischová 1 úvazek RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY 9. PaedDr. Eva Horká vedoucí oddělení 1 úvazek 10. Bc. Daniela Klein 0,5 úvazek 11. Jana Schmidová 1 úvazek SPOLEČENSKÉ VĚDY 12. Andrea Chalupníková vedoucí oddělení 1 úvazek 13. Mgr. Alena Vlhová 1 úvazek TALENTCENTRUM 14. Mgr. Zdenka Antonovičová vedoucí oddělení 1 úvazek VÝTVARNÁ VÝCHOVA 15. Mgr. Naďa Obrátilová vedoucí oddělení 1 úvazek 16. Mgr. Ilona Kulíková 1 úvazek 17. Mgr. Andrea Herzánová 1 úvazek 13

14 TECHNIKA A POČÍTAČE 18. Mgr. Tomáš Sajdl vedoucí oddělení 1 úvazek 19. Mgr. Pavel Špatka 1 úvazek PROVOZ BUDOVY 20. Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pracoviště 1 úvazek 21. Ondřej Musil 1 úvazek 22. Pavel Tříska 1 úvazek 23. Romana Mezírková 1 úvazek 24. Marie Lindušková 1 úvazek 25. Zuzana Schmidtová 0,5 úvazku 26. Lada Křivánková 0,5 úvazku 27. Martina Uhlířová 0,75 úvazku 28. Ivana Dvořáková 1 úvazek 29. Zdena Jochmanová 1 úvazek 30. Vítězslav Odstrčil 0,1 úvazku 31. Lenka Opletalová MD Celkově u nás pracuje 31 interních zaměstnanců (25,35 úvazků + 2 MD), z toho 20 pedagogů (16,5 úvazků + 1 MD) a 11 provozních zaměstnanců (8,85 úvazků + 1 MD). Dále máme přes 250 externích zaměstnanců, kteří u nás pracují většinou na dohody o provedení práce. Externisty zaměstnáváme jak na pedagogickou práci, tak na administrativní výpomoc a výpomoc při jednorázových akcích. 14

15 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Pracoviště Lidická sídlí uprostřed krásného parku Lužánky. Park spravuje Veřejná zeleň města Brna. S paní Slavíkovou z VZMB spolupracujeme při pořádání různých akcí a naše spolupráce je velmi dobrá. Pro svoji činnosti využívá pracoviště Lidická následující prostory: budova Lidická, terasa, přilehlé zahrady se skleníky a prostory kotelen, zadního dvorku a pro výjezd služebních vozidel používáme prostory VZMB p.o. (jejich dvůr a společný průjezd). V budově je celkem 54 místností. Z toho je 17 kanceláří, 25 kluboven. Dalších 12 místností slouží jako sklady, sociální zařízení a zázemí pro klienty. Mezi nejvýznamnější prostory patří velký historický sál a prostor Galerie. Také terasa nabízí krásné zázemí pro pořádání různých akcí. Terasa byla díky podpoře z OŽP MMB v roce drobně upravena a její úprava bude pokračovat i v roce Materiální vybavení pracoviště Lidická je na vysoké úrovni. Jak z hlediska zaměstnanců, tak z hlediska klientů. Jedinou slabou stránkou jsou dlouhodobě toalety. V roce 2015 plánujeme společně se stavebním odborem MMB výměnu oken v celé přístavbě. Našim interním i externím spolupracovníkům slouží místnost u kopírovacího stroje Minolta, kde si mohou tisknout a připravovat svoje pracovní materiály. Je jim k dispozici řezačka, laminovačka a další běžné kancelářské potřeby. Kromě toho je zde i knihovna odborných publikací, které si mohou půjčit do kanceláře, nebo domů. Využíváme i nástěnku, na kterou umísťujeme aktuální interní sdělení a letáky akcí pro veřejnost. Našim klientům zase slouží veřejná knihovnička, která funguje způsobem: vyber si půjč si (i domů) vrať. Stejně tak mají k dispozici prostory čekárny, vestibulu. Pro jejich občerstvení máme nápojový automat i automat na drobné dobrůtky. Rodičům nabízíme služby Family pointu - prostoru, kde si mohou svoje dítě nakrmit a přebalit a pobýt s ním v hracím koutku. Pro cyklisty máme k dispozici nový stojan na kola, který jsme pořídili díky dotaci z MMB. Na recepci jsou k novému stojanu zámkové vložky, díky kterým není možné kolo odcizit nebo jen velmi pracně. Snažíme se, aby se u nás klientům i zaměstnancům líbilo a aby se zde cítili jako doma. 15

16 Plán budovy Lidická Zajištění BOZP na pracovišti Lidická Na našem pracovišti dbáme na bezpečnost jak klientů a našich návštěvníků tak i pracovníků. Především těmito způsoby: - Pro celé pracoviště platí aktuální provozní řád, který vidí ve vestibulu. - V každé místnosti je provozní řád, se kterým se seznámí vedoucí i účastníci probíhajících aktivit. - V prostorech, které to vyžadují je vyvěšen sanitační řád, kterým se řídí uklízečky i vedoucí probíhajících aktivit. - Potřebným pracovníkům poskytujeme OOPP dle požadavků a nároků. - Interní i externí pracovníci jsou seznámeni s pravidly bezpečí ochrany zdraví při vykonávané činnosti. - Vedoucí pracovníci jsou pravidelně v této oblasti školeni. 16

17 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pracoviště Lidická nabízí následující formy zájmového vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005: - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno - osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy - vzdělávání pedagogů a dalších dospělých - individuální práce - otevřená spontánní činnost Další činnosti: - doplňková činnost - účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami Většina oddělení nabízí celou šíři zájmového vzdělávání, některá oddělení nabízejí jen některé aktivity. 17

18 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÁ A TEMATICKÁ REKREAČNÍ ČINNOST. Připravujeme akce pro veřejnost jednorázové, nebo se během let i pravidelně opakující. Některé akce jsou motivované českými tradicemi, jiné vychází z potřeb klientů a nebo reflektují plnění našich cílů. CDTA Oddělení pořádá a spolupořádá festivaly a přehlídky zaměřené na divadelní a taneční tvorbu. Festivaly jsou nezastupitelným místem k tvořivému setkávání, vzájemnému sdílení a obohacování neprofesionálních divadelníků a tanečníků. Festivaly nejsou jen prezentací jednotlivých uměleckých počinů, důležitým aspektem je i prvek vzdělávací. Součástí programu festivalů i přehlídek jsou vzdělávací workshopy určené zájemcům z řad mladých neprofesionálních umělců. Oddělení organizuje i přehlídku ŠPÍL-BERG, jedná se o krajskou postupovou přehlídku mladého, experimentujícího divadla, divadla poezie a uměleckého přednesu. Přehlídka je zařazená v národním systému postupových přehlídek a je koordinována ministerstvem kultury prostřednictvím odboru NIPOS-ARTAMA. Pod záštitou NIPOS- ARTAMA organizujeme i krajské kolo postupové přehlídky dětského divadla a dětské recitace Dětská scéna. V roce 2015 se uskuteční nově i oblastní kolo přehlídky Dětská scéna pro oblast Brno-město a Brno-venkov. V roce 2015 proběhne i nový festival s názvem Pravý ořechový, který se uskuteční v září či říjnu v budově a okolí pracoviště Lidická. Festival Pravý ořechový je dramaturgicky zaměřen především na netradiční divadelní tvary a letní divadelní projekty a je určen široké veřejnosti. Cíl a cílová skupina Festivaly a přehlídky pořádané oddělením doplňují pravidelnou činnost a slouží především ke vzájemné inspiraci a sdílení a propagaci naší činnosti. Cílem je i odporné působení a pracovní setkání v oblasti neprofesionálního divadla a tance. Obsah: 1. ŠPÍL-BERG 2015 přednesová část garant: MgA. Petr David termín: ŠPÍL-BERG 2015 divadelní část garant: MgA. Petr David termín: IMPROTŘESK 2015 garant: MgA. Petr David termín: Tancesse 2015 garant: Mgr. Věra Bělehrádková termín: ORNIS-FEST 2015 garant: MgA. Petr David termín: Festival Pravý ořechový garant: MgA. Petr David termín: září říjen

19 ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Cílem našich příležitostných akcí je propagace a přiblížení činnosti našeho oddělení i celé firmy široké veřejnosti a smysluplné trávení volného času. Obsah: únor: Mezinárodní výstava fretek duben: Velikonoce v Lužánkách - samostatný projekt říjen: Den stromů a Den zvířat (ekologický naučný program o stromech a jejich významu, v přírodě pro školy i veřejnost. Spolupráce většiny zelených brněnských organizací). Dále: Vánoční domeček, Lužánky v Lužánkách organizace dílen pro děti v rámci akcí jiných oddělení, výstava citrusů, výstava bonsaí. RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY Oddělení organizuje velkou akci pro veřejnost a tou je Vánoční domeček, která se koná vždy druhý (nebo třetí) adventní víkend. Akce je určená široké veřejnosti, ale především dětem, kterým nabízí možnost vyrobit si vlastnoručně drobné dárečky pro rodiče i kamarády. SPOLEČENSKÉ VĚDY Oddělení pořádá pro veřejnost během roku dvě burzy (jarní a podzimní). Cíl: - Možnost nákupu sportovních potřeb, knih, hraček, oděvů pro děti a prodej nevyužitých věcí. - Rozšíření nabídky služeb, o burzy mají rodiče v době krize opět zájem. Anotace: Burza probíhá formou osobního prodeje, zájemci o prodej si zaplatí prodejní místo, kupující platí symbolickou částku za vstup. Smyslem je umožnit levně nakoupit nebo prodat a získat tak prostředky například na volnočasové aktivity. TALENTCENTRUM Oddělení připravuje tématické přednášky pro účastníky ChO Klub chemiků. Anotace: Pro mladé chemiky nabízíme seznámení problematikou, s pracovními postupy, možnostmi řešení problémů. Výstupy pro klienty: Mladí chemici by měli být schopni aktivní samostatné práce, dále by po absolvování okruhu přednášek měli lépe porozumět problematice daného oboru. Z praktického hlediska by měli lépe zvládat úkoly v laboratoři. 19

20 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Oddělení připravuje příležitostní akce pro členy svých kroužků ale také pro veřejnost. Pro naše kroužky: - Návštěvy výstav v galeriích a muzeích návštěva Prahy s výtvarným programem. Pro veřejnost: - Dny čaje a keramiky: organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. Organizační plán keramickou část akce zajistí Ilona Kulíková (materiální a personální zabezpečení), část týkající se čajové kultury a zdravé výživy zajistí Bohumil Klvaň (Chajovna na Dominikánském náměstí). - Výstava mozaik - kavárna Mezzanine, organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. - Výstava pískovcových soch skleník Fata Morgana v Praze, zahrada restaurace L Eau Vive v Brně, organizačně zajišťuje Ilona Kulíková. Po celý rok: - výstavy v Galerii Lužánky (asi 7 výstav), zaměřené na začínající výtvarníky a kvalitní dětské projekty - výstavy na chodbě Lidická zaměřené především na cestovatelské fotografie - výstavy na pracovišti Legato zaměřené především na grafiky a fotografie TECHNIKA A POČÍTAČE Papírové království Cíl a cílová skupina Soutěžní prezentace činnosti klubů a jednotlivých papírových modelářů z celé ČR a okolních zemí. Největší výstava papírových modelů v ČR, seznámí veřejnost s papírovým modelářstvím. Cílovou skupinou jsou návštěvníci a soutěžící ve věku 9 99 let. Akce je pořádána ve spolupráci s Klubem CPM Lužánky (o.s.) na základě smlouvy o spolupráci ze dne Anotace Jedná se o nepravidelnou činnost pro veřejnost, nespojenou s pobytem mimo místo výkonu činnosti organizace. Normativní přínos není žádný. Finančně je akce ztrátová. S ohledem na skutečnost, že se jedná o jednu z největších akcí svého druhu, největší soutěžní přehlídku papírových modelů v ČR a fakt, že modeláři všech věkových skupin, působících na oddělení, se pravidelně umisťují na předních příčkách na všech soutěžích Papírové ligy, stojí za to, akci dále zachovat. Ztrátovost akce není natolik velká, aby si ji oddělení nemohlo (s ohledem na obrovskou prestiž) dovolit zachovat. Organizace soutěže podle standardů CPM,o.s. Soutěž probíhá za podpory statutárního města Brna a spadá do velkých akcí organizace. Odpovědnost za akci plně přebírá Klub CPM Lužánky (o.s.), organizace/oddělení bude vytvářet jen podporu akci (prostory, materiál, služby potřebné k úspěšnému konání akce). Obsah Dvoudenní soutěžní přehlídka konající se v prostorách organizace. Soutěž je rozdělena do několika kategorií (zaměřením i věkem), je součástí Papírové ligy a účastní se jí přes

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2014 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ KATEŘINA DĚKANÍKOVÁ, 10.1. 2014 Úvod Rok 2014 je vyhlášen rokem české hudby. Opakuje se pokaždé, kdy je v letopočtu na konci číslo 4. Náhoda, nebo osud tomu chtěl, že se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více