Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008"

Transkript

1 Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 zelená = bez omezení žlutá = použití s podmínkou ervená = zakázané p ípravky 1. Fungicidy a insekticidy skupina inná látka ípravek OLSISPO (OLregistr) F Albumin mlé ný + kasein + lecitin BIOAN rybíz, angrešt hn dé padlí I Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki BIOBIT XL I Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki BIOBIT WP F Bitertanol BAYCOR 25 WP 2 35 R Bromadiolone LANIRAT MICRO 7 F Cyprodinil CHORUS 75 WG 1 28 F Difenoconazole SCORE 250 EC 0,02 49 F Dithianon DELAN 750 SC 0,1 28 F Dithianon DELAN 700 WDG 0,1 28 F Dodine SYLLIT 400 SC 1 28 F Dodine SYLLIT P (E,E)8,10dodecadien1ol, dodecan1ol ISOMATE C PLUS P (E,E)8,10dodecadien1ol, (Z)11Te.. ISOMATE CLR RR Ethephon ETHREL 0,5 14 eše, više ke konzervaci F Fenhexamid TELDOR 500 SC 3 F Flusilazole PUNCH 10 EW 0,2 35 R Fosfid zinku STUTOX I P Heptamethyltrisiloxan modifikovaný BREAKTHRU S 240 P Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem SILWET L77 A Hexythiazox NISSORUN 10 WP 0,05 30 I Indoxacarb STEWARD 30 WG 7 F Iprodione ROVRAL FLO 5 14 F Kresoximmethyl DISCUS 0,2 35 RR Kyselina alfanaftyloctová RHODOFIX F Mancozeb DITHANE DG NEOTEC 3 21 pomocné prost edky pomocné prost edky

2 OLSISPO (OLregistr) F Mancozeb DITHANE M F Mancozeb NOVOZIR MN I Methoxyfenozide INTEGRO 2 14 F Myclobutanil SYSTHANE 12 EC 0,5 28 F Myclobutanil TALENT 0,5 28 max. 3 aplikace O Olej epkový EKOL P Oleje organické + polyethylen, propylen a glykol ve sm si s alkoholy C8C18 GREEMAX pomocný prost edek F Oxichlorid m di CUOCAFFARO AT F Oxichlorid m di KUIKOL 50 AT F Oxichlorid m di KUIKOL 250 SC AT F Penconazole TOPAS 100 EC 0,2 60 I Pirimicarb PIRIMOR 50 WG 1 7 F Polysulfidická síra SULKA 50 F Prochloraz Mn SPORGON 50 WP 0,05 AT do: 69 BBCH A Propargite OMITE 30 W 3 21 A Propargite OMITE 570 EW 3 21 F Pyraclostrobin + dithianon TERCEL 0,2 + 0,1 35 A Pyridaben SANMITE 20 WP 0,1 42 F Pyrimethanil MYTHOS 30 SC 1 28 F Pyrimethanil + fluquinconazole CLARINET 20 SC 1 + 0,03 28 O Repelentní látky MORSUVIN F Tetraconazole DOMARK 10 EC 0,5 14 F Trifloxystrobin ZATO 50 WG 0,5 14 I Acetamiprid MOSPILAN 20 SP 0,1 28 F Captan MERPAN 80 WG F Captan MERPAN 50 WP F Captan CAPTAN 50 WP 3 44 (35) nepoužívat p i výskytu dravých ploštic eledi Anthocoridae a Miridae nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ), zejména v dob výskytu 2. a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri ) I Diflubenzuron DIMILIN 48 SC 1 35 (28) nepoužívat, hrozíli p emnožení mšice v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) nebo nymf škvora obecného (Forficula auricularia )

3 OLSISPO (OLregistr) F Dinocap KARATHANE LC 0,1 35 I Etofenprox TREBON 10 F 1 28 I Etofenprox TREBON 30 EC F Fenarimol RUBIGAN 12 EC 0,3 35 (28) do BBCH 59, jinak jen p i pom ru T. pyri a svilušek nejmén 1:10 nebo p i výskytu více než jeden T. pyri na 1 list nebo za nep ítomnosti svilušek a vlnovník nepoužívat p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ) nepoužívat, hrozíli p emnožení mšice v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) a mšicomorek (Aphidoletes aphidimyza) I Fenitrothion SUMITHION SUPER 0.I 21 (10) jen 1x (proti vrtuli t eš ové OL 10 dn ) DO I Fenoxycarb INSEGAR 25 WP 0,05 75 (60) nepoužívat, hrozíli p emnožení mšice v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ), nebo mer na hrušních p i výskytu nymf ploštic eledi Anthocoridae I Flufenoxuron CASCADE 5 EC 0,5 do BBCH 59 F Hydroxid m natý FUNGURANOH 50 WP F Hydroxid m natý CHAMPION 50 WP F Hydroxid m natý KOCIDE? AT nepoužívat, hrozíli p emnožení mšice, jsouli v porostu sluné ka (Coccinellidae), nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae), zejména v dob výskytu 2. a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri) I Chlorpyrifosmethyl RELDAN 40 EC 0,5 35 (28) F Metiram POLYRAM WG 3 21 O Olej parafinový FRUTAPON 7 E jen proti kv topasu jablo ovému, pilatce jable né, pilatce švestkové, pilatce žluté, housenkám obale e jable ného a obale e jablo ového, vrtuli t eš ové jen na višních, nepoužívat na jabloních v BBCH 7274, hrozíli p emnožení klín nky jablo ové, jeli p ítomen Ageniaspis testaceipes, nepoužívat p i výskytu dravých ploštic eledi Anthocoridae na hrušních do BBCH 59, jinak jen p i pom ru T. pyri a svilušek nejmén 1:10 nebo p i výskytu více než jeden T. pyri na 1 list nebo za nep ítomnosti svilušek a vlnovník jen p i výskytu více druh p ezimujících šk dc v rozmezí BBCH 5254 (pozn. minerální olej rizikový pro vodní zdroje)

4 OLSISPO (OLregistr) R Oxid si itý KROUNEX I Phosalone ZOLONE 35 EC 2 26 (21) RR ProhexadioneCa REGALIS 10 EW i plošné aplikaci rizikový pro edafon, doporu ena aplikace v ohniscích. nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ), zejména v dob výskytu 2. a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri ). PLATÍ DO ! pouze u bujn rostoucích jabloní, max. 2 aplikace F Síra SULIKOL K F Síra SULIKOL 75O SC S Síra KUMULUS WG 50 3 i výskytu dravých rozto jiných než T.pyri, populace Chel ice neopakovat a jen nejnižší dávky, nepoužívat na broskvoních p i výskytu Stethorus punctillum, hrozíli p emnožení svilušek, obecn preferovat použití p ed kv tem Síran železnatý SÍRAN ŽELEZNATÝ F Tebuconazole HORIZON 250 EW 0,5 9 (7) prodloužit ochrannou lh tu o 1/4 F Tebuconazole ORNAMENT 250 EW 0,5 7 max 2 aplikace I Teflubenzuron NOMOLT 15 SC 0,5 28 nepoužívat, hrozíli p emnožení mšice v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) nebo nymf škvora obecného (Forficula auricularia ) I Thiacloprid CALYPSO 480 SC 0,3 14 nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ) a dravých ploštic eledi Anthocoridae, zejména v dob výskytu 2. a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri ) F Thiram THIRAM GRANUFLO 3 14 nepoužívat, hrozíli p emnožení mšice v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) a mšicomorek (Aphidoletes aphidimyza ), nepoužívat na hrušních p i výskytu sluné ek (Coccinellidae ), zejména v dob výskytu 2. a 3. generace mery skvrnité (Cacopsylla pyri ) F Triflumizole TRIFMINE 30 WP 0,01 ed kv tem a t sn po odkv tu I Triflumuron ALSYSTIN 480 SC 1 28 nepoužívat hrozíli p emnožení mšice v dob výskytu larev zlatoo ek (Chrysopidae ) nebo nymf škvora obecného (Forficula auricularia )

5 OLSISPO (OLregistr) I Alphacypermethrin VAZTAK 10 EC, VAZTAK 10 SC 2 I Alphacypermethrin + triazamate INCA 1 + 0,1 28 I Bifenthrin TALSTAR 10 EC 0,3 60 I Cypermethrin CYPER 10 EM 1 28 I Cypermethrin ALIMETRIN 10 EM 1 28 I Deltamethrin DECIS EW 50 0,1 28 I Deltamethrin DECIS FLOW 2.5 0,1 28 I Dimethoate PERFEKTHION 1 28 toxický T. pyri, MLR pro t ešn a višn I, A Draselná s l p írodních mastných kyselin NEUDOSAN A Fenazaquin MAGUS 200 SC 0,1 28 A Fenpyroximate ORTUS 5 SC 0,2 21 toxický T. pyri I Chlorpyrifos DURSBAN 480 EC 0,5 28 I Chlorpyrifos + cypermethrin NURELLE D 0, I Chlorpyrifos + olej epkový methylester ALIEKOL 0,5 I Chlorpyrifos + olej epkový methylester OLEOEKOL I Piperonyl butoxide + pyrethriny SUZITFLUSSIG 1 + 0,05 2 I Pirimiphosmethyl ACTELLIC 50 EC 0,05 21 toxický T. pyri * MLR dle vyhlášky 381/2007 SB. Je ZAKÁZÁNO používat pesticidy, které obsahují vyjmenované ú inné látky dle p ílohy.8 NV 79/2007 Sb. Zakázané ú inné látky jsou: alpha cypermetrin bifenthrin carbofuran cypermethrin deltamethrin dimethoate fenazaquin fenpyroximate chlorpyrifos chlorothalonil lambda cyhalothrin pirimiphos methyl pyrethriny triazamate zeta cypermethrin

6 2. Herbicidy V tabulce jsou uvedeny všechny registrované herbicidy do ovocných plodin, žlut jsou uvedeny p ípravky s omezením v SISPO. inná látka ípravek Dávka na 1 ha Na íz. jedy Toxic. ely Povoleno pro tyto ovocné druhy Poznámky MCPA: AGRITOX 50 SL AMINEX PUR AMINEX 500 SL AMINEX 500 KMV U 46 M FLUID 2,5 3,0 l 5,0 6,0 l 2,5 3,0 l 3,0 l 2,8 3,4 l, stromkový rybíz, stromkový angrešt Aplikace v ervnu po vzejití plevel p i teplotách do 20 o C. Hubí omladky meruzalky zlaté a svla ec rolní nejlépe i délce 3040 cm. inkuje na 2d ložné plevele. DICOPUR M 750* 1,6 1,8 l str. rybíz, angrešt a ervený rybíz * * Aplikace po sklizni GlyphosateIPA: CLINIC DOMINATOR GLYFOGAN 480 SL KAPUT HARVEST ROUNDUP BIAKTIV ROUNDUP KLASIK ROUNDUP RAPID 3,0 9,0 l 3,0 7,0 l 2,0 6,0 l 3,0 9,0 l 2,0 8,0 l 2,0 6,0 l 1,5 6,0 l 2 Maximální dávka vody 200 l/ha. Plevele max. 20 cm vysoké, nižší dávky pro jednoleté plevele a turanku kanadskou. Vyšší dávky na plevele vytrvalé svla ec rolní, pchá rolní, pýr plazivý. Glyphosate: GLYFOS ROUNDUP FORTE TOUCHDOWN QUATTRO 2,0 8,0 l 1,5 4,0 kg 2,0 6,0 l NK mimo broskve, jádroviny Max. 200 l/ha vody. sobí na 1leté i vytrvalé plevele max. 20 cm vysoké. Glyphosatetrimesium: TOUCHDOWN 2,0 6,0 l l/ha vody, spolehlivost ú inku p i teplot kolem 10 o C. QuizalofopPtefuryl: PANTERA 40 EC 1,0 2,5 l ovocné d eviny Doporu ená dávka vody l/ha. QuizalofopPethyl: TARGA SUPER 5 EC 1,0 4,0 l Optimální ú inek p i teplot nad 10 o C. Clopyralid: CLIOPHAR 300 SL LONTREL 300 0,4 l 0,4 l Doporu ená dávka vody l/ha. Výška plev. do 20 cm. Fluroxypyr: STARANE 250 EC TOMIGAN 250 EC 1,5 2,0 l 1,5 2,0 l Ni í 2d l. plevele 1leté i vytrvalé pl. š ovíky, pampelišku, svla ec aj. FluazifopPbutyl:, Vyšší dávka

7 inná látka ípravek FUSILADE FORTE 150 EC Dávka na 1 ha Na íz. jedy Toxic. ely Povoleno pro tyto ovocné druhy Poznámky 0,8 2,0 l rybíz po sklizni na pýr plazivý Pendimethalin: STOMP 330 E STOMP 400 SC 5,0 6,0 l 4,1 5,0 l Aplikace brzy na ja e. Ni í 2d ložné a 1leté lipnicovité plevele. Haloxyfopmethyl /(R)isomer/: GALLANT SUPER 0,5 1,25 l Propaquizafop: AGIL 100 EC 0,5 1,5 l sady Hubí 1leté a vytrvalé 1d ložné plevele. Vyšší dávka na pýr pl. Hubí 1leté lipnicovité, pýr plazivý a další vytrvalé plevele. GlufosinateNH4: BASTA 15 4,0 6,0 l 3 l+10 kg * Od 3.r. po výsadb. Hubí 1leté 2d.plevele. * TM = síran amonný. 6,75% dichlobenil: CASORON G kg Oxyfluorfen: GOAL 2 E 4,0 l Propyzamide: KERB 50 W 4,0 6,0 kg Diquat dibromide: angrešt, maliník, rybíz jádroviny, rybíz ke e V 1letých výsadbách dávka 50 kg/ha, plná dávka od 3. roku. Od 3.roku po výsadb. Hubí 2d ložné plevele o výšce 1015 cm. Od 3.r. po výsadb. Aplikace v listopadu. Hubí 2d ložné plevele. REGLONE 2,0 6,0 l T 4 Totální herbicid Klasifikace p ípravk podle toxicity: Klasifikace podle ú inku na v ely: T = toxický NK = z hlediska ochrany v el nevyžaduje klasifikaci = zdraví škodlivý N = pro v ely relativn neškodný = dráždivý = pro v ely škodlivý = p ípravek nebyl posuzován = pro v ely je riziko jejich použití p i dodržení návodu a správné aplikaci p ijatelné 2 = p ípravek pro v ely škodlivý, p i dodržení edepsané dávky nebo koncentrace post ikové kapaliny 4 = použití p ípravku se ídí vyhláškou. 327/2004 Sb = p ípravek nebyl klasifikován

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 25. týdnu (16.6.2008 22.6.2008) Choroby Plíseň révy V závislosti na místních srážkách byly hlášeny další lokality s prvními primárními

Více

PESTICIDY - PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PESTICIDY - PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PESTICIDY - PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN CENIK CISLO DRUH TYP BARVA CENA 13 00001 Fundazol 50 WP 2 x 5 g 38,00 13 Acrobat MZ 5 g 21,00 13 00002 Acrobat MZ (1 kg) 946,00 13 00003 Acrobat MZ 2x10 g 52,00

Více

Z činnosti. Valná hromada Ovocnářské unie ČR z 13.4.2005 Vybíráme z projednávaných bodů: Činnost za rok 2004

Z činnosti. Valná hromada Ovocnářské unie ČR z 13.4.2005 Vybíráme z projednávaných bodů: Činnost za rok 2004 Z činnosti Valná hromada Ovocnářské unie ČR z 13.4.2005 Vybíráme z projednávaných bodů: Činnost za rok 2004 1. INFORMATIKA Marketingu ovoce vydáno 25 čísel a 2 zvláštní přílohy, Zpravodaj 5 čísel spolupráce

Více

Název přípravku Evid. č. Držitel povolení Agil 100 EC ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group) Agroklasik Green AGROFERT, a.s.

Název přípravku Evid. č. Držitel povolení Agil 100 EC ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group) Agroklasik Green AGROFERT, a.s. Název přípravku Evid. č. Držitel povolení Agil 100 EC 4239-9 ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group) Agroklasik Green 5428-0 AGROFERT, a.s. Aliette 80 WG 3511-11 Státní rostlinolékařská správa

Více

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009)

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) 14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) Choroby Plíseň révy Opakované sráţky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

2. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

2. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 2. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 22. týdnu (26.5.2008 1.6.2008) Choroby Plíseň révy Ošetření proti plísni révy není zatím potřebné. Teplotní suma pro zralost oospor

Více

3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 23. týdnu (2.6.2008 8.6.2008) V nejteplejších lokalitách již započalo kvetení raně kvetoucích odrůd. V průběhu tohoto období lze

Více

Ochrana jabloní proti živočíšnym škodcom v systéme ekologickej a nízko reziduálnej produkcie

Ochrana jabloní proti živočíšnym škodcom v systéme ekologickej a nízko reziduálnej produkcie Vladan Falta1, František Kocourek1, Jitka Stará1, Kamil Holý1, Radek Vávra2, Jana Hajšlová3, Jana Urbanová3, Vladimír Kocourek3 Ochrana jabloní proti živočíšnym škodcom v systéme ekologickej a nízko reziduálnej

Více

OCHRANA ROSTLIN BROSKVONĚ, MERUŇKY

OCHRANA ROSTLIN BROSKVONĚ, MERUŇKY ROZŠTĚP PLODŮ PECEK OCHRANA ROSTLIN BROSKVONĚ, MERUŇKY Nedostatek bóru, vyšší citlivost u raných odrůd, chladné počasí, nevhodná závlaha, nesprávně provedený hluboký řez VRCHOLOVÁ CHLORÓZA LISTŮ Nízký

Více

ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010)

ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) Choroby Plíse révy Metody založené na vyhodnocování prbhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách nadále doporuují ošetování. Výskyty

Více

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (23.7.2007 29.7.2007) Choroby Plíseň révy V minulém období bylo nepříznivé počasí pro šíření onemocnění. Nepříznivé podmínky

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE! 2 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z uvedených cen se odečítá individuální zákaznická sleva. Více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb nebo

Více

NA OCHRANU ROSTLIN 2014

NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NA OCHRANU ROSTLIN 2014 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z Více informací získáte v JOSEF OSLZLÝ, tel: 606 515 959 Plíseň révová peronospora ACROBAT MZ 10 kg 6272,38 brambory 2 kg, rajč., okur. ACROBAT MZ 1

Více

15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (6.8.2007 12.8.2007) Choroby Plíseň révy V minulém období bylo nepříznivé počasí pro šíření onemocnění. Pouze na déle neošetřených

Více

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace 8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů Tabulka 1 Přípravky povolené v ČR proti mšicím v roce 2010... 55 Tabulka 2 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2010... 56 Tabulka 3 Přípravky

Více

OCHRANA RÉVY VINNÉ 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 25. týdnu ( )

OCHRANA RÉVY VINNÉ 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 25. týdnu ( ) 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 25. týdnu (15.6.2009 21.6.2009) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé Moravské

Více

JÁDROVINY - ŠKŮDCI. Jaroslav Rod. Verze: 08/A

JÁDROVINY - ŠKŮDCI. Jaroslav Rod. Verze: 08/A JÁDROVINY - ŠKŮDCI Verze: 08/A Jaroslav Rod Příčina: roztoči rodu Acarina SVILUŠKY vajíčka vrchní a spodní strana listů Ochrana: ošetření proti přezimujícím škůdcům (Frutapon 7 E, Oleoekol, Talstar 10

Více

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009)

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009) 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009) Choroby Plíseň révy V minulém období byly méně příznivé podmínky pro šíření onemocnění. K dalšímu šíření

Více

19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 36. týdnu ( )

19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 36. týdnu ( ) 19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 36. týdnu (31.8.2009 6.9.2009) Choroby Plíseň révy Nebezpečí napadení hroznů již nehrozí. Další ošetření není potřebné. V současné době

Více

Nízkoreziduální produkce (různá % MLR) Bezreziduální produkce (0,01 mg) Regionální produkty (??) Ekologická produkce (0%, LOD, LOQ, 0,01 mg?

Nízkoreziduální produkce (různá % MLR) Bezreziduální produkce (0,01 mg) Regionální produkty (??) Ekologická produkce (0%, LOD, LOQ, 0,01 mg? Nízkoreziduální produkce jablek Současné trendy v ovocnářství Nízkoreziduální produkce (různá % MLR) Bezreziduální produkce (0,01 mg) Dětská výživa (0,01 mg) Regionální produkty (??) Ekologická produkce

Více

Proti mechu 5kg Balení: 1 ks Cena: 114,65 Kč

Proti mechu 5kg Balení: 1 ks Cena: 114,65 Kč EXPERT - tekuté hnojivo 1l na všechny druhy trávníků Balení: 16 ks Cena: 65,22 Kč EXPERT přírodní s guánem 2,5kg - trávníkové hnojivo Balení: 1 ks Cena: 63,31 Kč Expert podzim 2,5kg Balení: 1 ks Cena:

Více

Ceník - rok 2013. 6. Ing. Hubert Plaček Objednávky: mobil: +420 724 878 985 mobil: +420 724 858 790. 22. březen 2013. Změna v ceníku vyhrazena.

Ceník - rok 2013. 6. Ing. Hubert Plaček Objednávky: mobil: +420 724 878 985 mobil: +420 724 858 790. 22. březen 2013. Změna v ceníku vyhrazena. Ceník - rok 2013 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTĚ! - CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH - Z UVEDENÝCH CEN SE ODEČÍTA INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ SLEVA - více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb

Více

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Pro individuální postřikové poradenství kontaktujte: Erik Jaborník, jabornik@vinarskepotreby.cz, +420 728 928 797 Klára Halouzková, halouzkova@vinarskepotreby.cz,

Více

REPELENTY FUNGICIDY. Přípravek balení cena l/kg Popis

REPELENTY FUNGICIDY. Přípravek balení cena l/kg Popis FUNGICIDY AMISTAR 20 l 1 531,00 Systemický účinek, spolehlivý proti houbovým chorobám BASAMID G 5 kg 371,00 Desinfekce půdy před výsevem v lesních školkách CURZATE K 15 kg 422,00 Ve vodě dispergovatelné

Více

kg. metiram dithiokarbamáty. dithianon chinony ,25 kg (v dávke 0,3 kg/ha) (0,03%) Oxichlorid Cu meď

kg. metiram dithiokarbamáty. dithianon chinony ,25 kg (v dávke 0,3 kg/ha) (0,03%) Oxichlorid Cu meď Zoznam prípravkov na ochranu viniča pre Integrovanú produkciu v roku 2008 Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča Meďnaté prípravky so štandardným účinkom proti p e r o n o s p ó r e Cuproxat SC

Více

9. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

9. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 9. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 26. týdnu (22.6.2009 28.6.2009) Choroby Plíseň révy V závěru minulého období došlo plošně ke splnění limitu srážek pro primární infekce.

Více

Autor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, č. j. SZPI/AA913-220/2014., ze dne 11. 11. 2014.

Autor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, č. j. SZPI/AA913-220/2014., ze dne 11. 11. 2014. Zpráva o rozsahu a výsledcích monitoringu reziduí účinných látek přípravků na ochranu rostlin v rostlinných produktech nabízených na farmářských trzích v roce 2014 (opatření NAP č. 4.30) Zadání: provedení

Více

7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 24. týdnu ( )

7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 24. týdnu ( ) 7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 24. týdnu (8.6.2009 14.6.2009) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé Moravské vinařské

Více

-20 let. konvence IO BIO

-20 let. konvence IO BIO -20 let konvence IO BIO konvence IO BIO dotační tituly, nároky trhu Pořadí Datum Přípravek úč. látka konvence IO BIO šk. organismus 1 3.4.2010 Kuprikol 50 oxychlorid Cu houbové ch., bakteriózy 3 14.4.2010

Více

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (20.7.2009 26.7.2009)

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (20.7.2009 26.7.2009) 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (20.7.2009 26.7.2009) Choroby Plíseň révy Četné srážky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o.

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. platný od 3. 3. 2010 OBSAH STRÁNEK: 1. Herbicidy, Rodenticidy, Repelenty, Fungicidy, Lapače, Vyznačovací barvy 2. Insekticidy, Pomocné látky, Hnojiva pevná, Tubusy, Tiskopisy,

Více

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri * použitelné bez omezení (*) použitelné s omezením až od 2. roku od introdukce dravého roztoče, maximálně 2x za vegetaci! vysoce toxický? doposud

Více

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování Martin Bagar Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: VitiSan padlí a strupovitost Myco-Sin spála růžokvětých, moniliózy,

Více

Ceník - rok 2016. www.mercata.cz. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777

Ceník - rok 2016. www.mercata.cz. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777 Ceník - rok 2016 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty

Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty Popisy jednotlivých odrůd řepky z hlediska jejich rajonizace do jednotlivých výrobních oblastí, jejich odrůdovou agrotechniku

Více

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. navázání insekticidu na cílové místo narušení nervového systému, trvalá excitace, smrt hmyz se místu ošetřenému

Více

8 PŘÍLOHY. Tabulka č. 11 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce Zdroj: Dávka na 1 ha

8 PŘÍLOHY. Tabulka č. 11 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce Zdroj:  Dávka na 1 ha 8 PŘÍLOHY Tabulka č. 11 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2008 Přípravek Zdroj: www.srs.cz Účinná látka Dávka na 1 ha Ochranná lhůta (dny) ACTARA 25 WG thiamethoxam 70-80 g 7 AGRION

Více

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

REGULÁTORY RŮSTU POMOCNÉ PŘÍPRAVKY BIOSTIMULÁTORY LISTOVÁ HNOJIVA

REGULÁTORY RŮSTU POMOCNÉ PŘÍPRAVKY BIOSTIMULÁTORY LISTOVÁ HNOJIVA HERBICIDY envision...2 glyphosate IPA 607 g/l targa super 5 ec...3 quizalofop-p-ethyl 50 g/l FUNGICIDY captan 80 WG...4 captan 800 g/kg curzate GOLD...5 cymoxanil 4,5 %, mancozeb 68 % funguran OH 50 WP...6

Více

BROSKVOŇE a MERUŇKY - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI

BROSKVOŇE a MERUŇKY - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI BROSKVOŇE a MERUŇKY - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI Verze: 08/A Jaroslav Rod MRAZOVÉ POŠKOZENÍ květ plod nektarinky pupeny plod a listy meruňky Ochrana: 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 29. týdnu (19.7.2010 25.7.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Orientační kalendář ochrany... 5 Herbicidy... 6. Fungicidy... 39

Orientační kalendář ochrany... 5 Herbicidy... 6. Fungicidy... 39 OBSAH Orientační kalendář ochrany............................................ 5 Herbicidy............................................................ 6 Fungicidy............................................................

Více

Název - balení MJ Prodejní cena

Název - balení MJ Prodejní cena Název - balení MJ Prodejní cena HERBICIDY Agil 100 EC - 5 lt l 1 054,00 Kč Agroklasik Plus - 20 l l 170,00 Kč Bofix - 1 l l 1 645,00 Kč Borosan Forte 20 l l 78,00 Kč Clinic - 1 l l 225,00 Kč Clinic - 20

Více

Ekologické vinohradnictví v ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D. Ing. T. Richter Ekovín, o.s. www.siphv.eu Vývoj systému ekologického vinohradnictví v ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -vývoj systému integrované

Více

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH Stránka 1 z 18 Herbicidy - přípravky k hubení plevelů Agil 100 EC 45 ml 15 ks 79 Kč Agil 100 EC 90 ml 15 ks 116 Kč Agritox 50 SL 500 ml 12 ks 154 Kč Agrofit combi 9+6 ml 50 ks 70 Kč Agrofit combi 100+60ml

Více

RÉVA VINNÁ - ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI

RÉVA VINNÁ - ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI RÉVA VINNÁ - ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI Verze: 08/A Jaroslav Rod MRAZOVÁ POŠKOZENÍ zdravé a zmrzlé pupeny prasknutí kmínku zmrznutí výhonů SLUNEČNI ÚŽEH SPRCHÁVÁNÍ (HRÁŠKOVATĚNÍ) Příčina: nedostatečné

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 30. týdnu (26.7.2010 1.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

KROUPY. muškát. begonie. lichořeřišnice. přísavník

KROUPY. muškát. begonie. lichořeřišnice. přísavník muškát KROUPY begonie lichořeřišnice přísavník ABIOTICKÉ ZASYCHÁNÍ LISTŮ Příčina: suchý vzduch, nadměrná zálivka banánovník katalpa ibišek kávovník lichořeřišnice MRÁZ bobkovišeň břečťan zimostráz rododendron

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 24. týdnu (14.6.2010 20.6.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

INSEKTICIDY-PŘÍPRAVKY K HUBENÍ HMYZU

INSEKTICIDY-PŘÍPRAVKY K HUBENÍ HMYZU Stránka 1 Přípravek Balení Ks v Základní HERBICIDY-PŘÍPRAVKY K HUBENÍ PLEVELŮ Agil 100 EC 7,5 ml 50 70 K hubení jednoděložných plevelů v cibuli,jahodách Agil 100 EC 45 ml 20 118 bramborech,hrachu,mrkvi,paprice,rajčatech,

Více

Aktuálne k ochrane, výžive a agrotechnike viniča v Integrovanej produkcii

Aktuálne k ochrane, výžive a agrotechnike viniča v Integrovanej produkcii Aktuálne k ochrane, výžive a agrotechnike viniča v Integrovanej produkcii Dvory n/žitavou 6.6.2008 Ing. Gašpar Vanek CSc. Integrovaná produkcia - IP Podmienky podpory: 1. Iba rodiace vinohrady 2. Vinohrady

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO:

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: 7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 25. týdnu (21.6.2010 27.6.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

OKRASNÉ ROSTLINY - NESPECIALIZOVANÉ ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI

OKRASNÉ ROSTLINY - NESPECIALIZOVANÉ ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI OKRASNÉ ROSTLINY - NESPECIALIZOVANÉ ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI Verze 08/A Jaroslav Rod ABIOTICKÉ ZASYCHÁNÍ LISTŮ Příčina: suchý vzduch banánovník katalpa ibišek kávovník lichořeřišnice MRÁZ bobkovišeň

Více

DOPLNĚNÍ METODIK INTEGROVANÉ PRODUKCE PRO ROK 2012

DOPLNĚNÍ METODIK INTEGROVANÉ PRODUKCE PRO ROK 2012 DOPLNĚNÍ METODIK INTEGROVANÉ ODUKCE O ROK 2012 Změny v registracích přípravků na ochranu rostlin k 1.3.2012 Vzhledem k časové prodlevě nutné pro tiskovou přípravu metodiky a probíhajícím změnám v registraci

Více

Ochrana proti plevelům v klasických odrůdách slunečnice

Ochrana proti plevelům v klasických odrůdách slunečnice Ochrana proti plevelům v klasických odrůdách slunečnice RNDr Aleš Kuthan, CSc. Obecné zásady: Pěstovat slunečnici na pozemku bez vytrvalých plevelů zejména: Pýru plazivého (Elytrygia repens), Pcháče rolního

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 32. týdnu (16.8.2010 22.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ. Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz

Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ. Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz Pesticidy v zemědělství Brno 5.2.2015 Národní referenční laboratoř Činnost NRL vymezena zákonem č.147/2002 Sb. o ÚKZÚZ a vyhláškou

Více

Obdělávání půdy v ovocných sadech

Obdělávání půdy v ovocných sadech Obdělávání půdy v ovocných sadech Na způsobu obdělávání půdy do značné míry závisí růst ovocných stromů a keřů, výnosy i kvalita sklizeného ovoce. Obdělávání půdy v ovocném sadu je třeba věnovat velkou

Více

Minimalizace rizik pesticidů

Minimalizace rizik pesticidů Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin František Kocourek Vladan Falta Jitka Stará Kamil Holý Tereza Horská Radek Vávra Certifikovaná metodika Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

OBSAH OBILNINY BRAMBORY OLEJNINY PÍCNINY

OBSAH OBILNINY BRAMBORY OLEJNINY PÍCNINY OBSAH OBILNINY Růstové fáze...........................4 Herbicidy - obilniny ozimé..............4 Herbicidy - obilniny jarní.............. 34 Přehled herbicidů s účinností na trávovité plevele..................

Více

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (BRUKVOVITÉ)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (BRUKVOVITÉ) (BRUKVOVITÉ) PLEVELE část /2 HERBICID HRAC Zelenina Hlavní spektrum plevelů Termín aplikace aplikací za Dávka na ha/postřiková kapalina [dávka na 00 m 2 ] Poznámka AGIL 00 EC 00 g/l propaquizafop A ADAMA

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích 30 3 20 ú 14 6 T, ý g K g, ň ú ů C ů, D O ú P 02/2014 : ň ú- N O ů I J, Š Z - O, 9 1 ů : T ý P, ň, 4 14 Z S 1 0 Č ů ý 20 2 1 ů, ý Š ZŠ 0 70 27, S P S ý 21 013 g ů 2 8 ů P, 211 A - ý L ý ý T, ) x ý (6 ú

Více

Menšinová použití přípravků na ochranu rostlin v okrasných rostlinách

Menšinová použití přípravků na ochranu rostlin v okrasných rostlinách www.ukzuz.cz Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ISO 9001: 2008 ww.ukzuz.cz Menšinová použití přípravků na ochranu rostlin v okrasných rostlinách Dana Bednaříková, Lenka Klašková Odbor přípravků

Více

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (BRUKVOVITÉ)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (BRUKVOVITÉ) (BRUKVOVITÉ) PLEVELE část /2 HERBICID HRAC Zelenina Hlavní spektrum plevelů Termín aplikace Max. počet aplikací za vegetaci Dávka na ha/postřiková kapalina [dávka na 00 m 2 ] Poznámka AGIL 00 00 g/l propaquizafop

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 14 14 18 Brno 14 13 17 Hodonín 15 14 18 Vyškov 14 12 17 Znojmo 13 14 17 Týdenní předpověď ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST Červená

Více

ZZN Polabí, a.s. Kolín divize agrochemikálií C E N Í K. Maloobchodní 2 0 1

ZZN Polabí, a.s. Kolín divize agrochemikálií C E N Í K. Maloobchodní 2 0 1 ZZN Polabí, a.s. Kolín divize agrochemikálií C E N Í K Maloobchodní 2 0 1 4 SKLAD KŘINEC SKLAD KOLÍN Karel Pražák Václav Polák Křinec 296 K Vinici 1304 289 33, Křinec 280 02, Kolín V Tel.: 325 588 516

Více

OPTIMALIZACE POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ

OPTIMALIZACE POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ OPTIMALIZACE POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny František Kocourek Kamil Holý Jitka Stará CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis:

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: 18.3.2016 Vojtěch Salajka 18.3.2016 Ing.Jan Kořenek 18.3.2016 1 Doplňující, ale důležité informace! - dodáváme veškeré přípravky uvedené

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 28 30 30 25 26 27 28 30 29 25 26 26 26 27 27 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz, www.chmi.cz

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 23. týdnu (7.6.2010 13.6.2010) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské oblasti

Více

Konkurenceschopnost a kvalita - cesta k úspěchu zemědělského podniku 4 - Olomoucko, reg. č. 10/010/1310b/571/002556 Institut pro Regionální Spolupráci a OAK Brno-město a Brno-venkov 31.1.2012 Kotlářská

Více

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ Výsledky pokusů 2013 Ovocné dřeviny Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ1210209 Tetčice, 3. prosince 2013 Václav Psota STRUPOVITOST JABLONĚ (VENTURIA INAEQUALIS) ZAČLENĚNÍ PŘÍPRAVKU ALGINURE

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 31. týdnu (2.8.2010 8.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 33. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

JÁDROVINY - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY

JÁDROVINY - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY JÁDROVINY - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY Verze: 08/A Jaroslav Rod MRAZOVÁ POŠKOZENÍ květů a listů jabloní poškození plodů a plodů hrušek mrazové pásy POŠKOZENÍ KROUPAMI ABIOTICKÁ SKVRNITOST LISTŮ Příčina:

Více

situace Meteorologie. Brno

situace Meteorologie.  Brno situace 1 situace 11 Meteorologie wwwmeteobluecz 3PO Brno 1 ST 30 30 21 29 23 20 30 30 20 Znojmo 29 30 20 28 22 20 http://wwwyrno 12 73 75 77 nastanou 13 hodnost chorob CHOROBY Patogen slab s 2 73 77 BBCH

Více

Ceník - rok 2015. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777

Ceník - rok 2015. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777 Ceník - rok 2015 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

Ceník - rok 2014. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777

Ceník - rok 2014. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777 Ceník - rok 2014 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE BRNO 2013 ING. PETRA HUDCOVÁ Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Možnosti chemické regulace plevelů

Více

NEW PRODUCT 2015 for CZ+SK: Bayer Garden Folicur AL 500ml

NEW PRODUCT 2015 for CZ+SK: Bayer Garden Folicur AL 500ml Kontaktní x systémové insekticidy Kontaktní působí na mnoha místech biochemického řetězce houby není riziko rezistence. Působí i za nižších teplot. Chrání rostlinu na místech pokrytých postřikem. Používat

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 29. týdnu (19.7.2010 25.7.2010) Choroby Plíseň révy Metody zaloţené na vyhodnocování průběhu sráţek (sráţkové metody) na sledovaných

Více

V Brně, dne. Podpis...

V Brně, dne. Podpis... Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zhodnocení výskytu hmyzích škůdců ovocných stromů v okolí Pardubic a možnosti regulace významných druhů vypracovala samostatně a použila jen pramenů,

Více

LEOŠ GAT - CENÍK PRO ROK 2014 - AGROBIO OPAVA

LEOŠ GAT - CENÍK PRO ROK 2014 - AGROBIO OPAVA 1 KP Cvrčkovo hnojivo 500 g 46,70 Kč 2 KP Fosfátová skla granulát 200 g 74,10 Kč 3 KP Fosfátová skla prášek 200 g 74,10 Kč 4 Fosfátová skla Avamin kapsle 20 kapslí 46,00 Kč 5 KP Draselné hnojivo Vinasse

Více

Účinná látka: 226 g/l amonium sulfate 11,3 g/l polyacrilamide Formulace: rozpustný koncentrát Balení: 5 l HDPE kanystr Dávka vody: 100 400 l/ha

Účinná látka: 226 g/l amonium sulfate 11,3 g/l polyacrilamide Formulace: rozpustný koncentrát Balení: 5 l HDPE kanystr Dávka vody: 100 400 l/ha Adaptic Smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určený ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení pěnivosti, snížení úletu při aplikaci,

Více

Ceník spotřebního materiálu FORESTPRO

Ceník spotřebního materiálu FORESTPRO Ceník spotřebního materiálu FORESTPRO aktualizace 1.11.2010 1. chemické přípravky Insekticidy katalog.č. specifikace balení MJ Kč / MJ pozn. Confidor WG 70 1092.1 systémový - mšice 1 kg kg 10 851,00 Cyper

Více

Fungicidy. proti parazitickým houbám. Chemické speciality - přednáška IX

Fungicidy. proti parazitickým houbám. Chemické speciality - přednáška IX Fungicidy proti parazitickým houbám Fungicidy houby napadají rostliny i dřevo plísně a nižší houby (oomycety) množí se dělením vláken a výtrusnicemi nejúčinnější je prevence dělení podle složení anorganické

Více

Inovace ochrany trávosemenných porostů. Radek Macháč OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Inovace ochrany trávosemenných porostů. Radek Macháč OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Inovace ochrany trávosemenných porostů Radek Macháč OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Změny v registraci herbicidů Název přípravku Název účinné látky Konec platnosti rozhodnutí Používání přípravku povoleno max.

Více

Seznam přípravků na ochranu rostlin s ukončenou registrací v roce 2006 a 2007

Seznam přípravků na ochranu rostlin s ukončenou registrací v roce 2006 a 2007 Název Seznam přípravků na ochranu rostlin s ukončenou registrací v roce 2006 a 2007 Seznam přípravků, u kterých byla zrušena, ukončena registrace v roce 2006 a v 1. - 21. týdnu 2007 registrace a AMINEX

Více

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Plevele v travosemenných porostech Proč regulovat zaplevelení porostů trav na semeno:

Více

Rezistence škůdců ovoce k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

Rezistence škůdců ovoce k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie Rezistence škůdců ovoce k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie Školení pro ovocnáře Skalský Dvůr (20.2.2018), Seč (1.3.2018) Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., ing. Jitka Stará,

Více

Směrnice integrované produkce hroznů

Směrnice integrované produkce hroznů SVAZ INTEGROVANÉ A EKOLOGICKÉ PRODUKCE HROZNŮ A VÍNA O.S. - EKOVÍN Směrnice integrované produkce hroznů 2010 Realizováno za podpory: OBSAH 1. DEFINICE A CÍLE INTEGROVANÉ PRODUKCE... 4 2. TECHNICKÁ ČÁST...

Více

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0 UNGICID Registrační číslo: 4678-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám Složení iprodion 500 g/l Použití v plodinách

Více

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis:

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: 25.3.2015 Ing. Petr Plchut 25.3.2015 Ing.Jan Kořenek 25.3.2015 1 Doplňující, ale důležité informace! - dodáváme veškeré přípravky uvedené

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 23. týdnu (7.6.2010 13.6.2010) Choroby Plíseň révy - Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské

Více

Tomseva s.r.o. maloobchod a velkoobchod s osivy, hnojivy, květináči, obaly, zahradnickými potřebami a postřiky Objednací číslo:10120054

Tomseva s.r.o. maloobchod a velkoobchod s osivy, hnojivy, květináči, obaly, zahradnickými potřebami a postřiky Objednací číslo:10120054 Tomseva s.r.o. Objednací číslo:10120054 Mustang 250ml Cena bez DPH: 464,94 Kč Cena s DPH: 562,58 Kč Objednací číslo: 1174 BROS proti mechům 500 ml sp Přípravek je určen k odstraňování mechu, lišejníků

Více

DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ H Opak. Var. náklady I /rok Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ H Opak. Var. náklady I /rok Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 199 Poř. č. Jabloně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos jablek [t/ha] 17,5 21,0 17,5 2 Farmářská cena jablek [Kč/t] 11500 13000 10500 3 Tržba

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AlfaTak 10 EC

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AlfaTak 10 EC SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou AlfaTak 10 EC Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) na bázi světlostabilního

Více