TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 (trilostan) (trilostane) What Co je is Cushingův Cushing s Syndrome? syndrom? TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

2 CO JE TO CUSHINGŮV SYNDROM? Hyperadrenokorticismus, neboli Cushingův syndrom, je jednou z nejčastěji diagnostikovaných endokrinních poruch. Obvykle se vyskytuje u starších psů a jeho původ může být spontánní nebo iatrogenní. Příznaky Cushingova syndromu jsou následkem působení zvýšené hladiny glukokortikoidů, zejména kortizolu, v cirkulaci. Hormon kortizol se tvoří v kůře nadledvin. Jeho funkcí je pomáhat tělu při reakci na stres a připravovat je na boj či útěk (fight or flight). Kortizol mobilizuje energetické rezervy, modifikuje reakci těla na zánět, stimuluje játra ke zvýšení hladiny glukózy v krvi a pomáhá regulovat množství vody v těle. Spontánní Cushingův syndrom se vyskytuje ve dvou formách: a) Hypofyzární hyperadrenokorticismus, jinak též sekundární nebo PDH. Vyznačuje se nadprodukcí ACTH hypofýzou. Je to nejčastější forma Cushingova syndromu (tvoří 80% až 85% spontánních případů) a obvykle je jeho příčinou benigní tumor hypofýzy. b) Adrenokortikální hyperadrenokorticismus, jinak též primární nebo ADH. Tato forma je méně častá (15% - 20% spontánních případů) a vzniká tehdy, vyvine-li se na jedné nebo obou nadledvinách kortizol-produkující tumor. For Technical Support, please contact Dechra Veterinary Products at

3 Diagnostika Cushingova syndromu Zvýšená hladina glukokortikoidů vede k souboru klinických příznaků, mezi něž patří: Polydipsie Polyurie Polyfágie Hypertenze Pendulující břicho Ztenčení kůže Vypadávání srsti Rekurentní kožní onemocnění Letargie Dýchavičnost Méně častými klinickými příznaky jsou snížená tolerance k vysokým teplotám, mazotok, komedony, hyperpigmentace, kalcinóza kůže, podlitiny, atrofie varlat, u fen vymizení pohlavního cyklu, hypertrofie klitorisu a faciální paralýza 1. Jakýkoli z těchto příznaků je pro majitele velmi zneklidňující. Příznaky Cushingova syndromu jsou podobné normálnímu stárnutí organismu, a proto je někdy jeho diagnostika obtížná. Existuje několik vyšetření, které mohou napomoci správné diagnóze. Je to například vyšetření krve a moče. U zdravých i nemocných psů samotná hladina kortizolu v průběhu dne velmi kolísá. Diagnózu proto nelze vyslovit na základě pouhého změření koncentrace kortizolu v krvi. Pro tento účel je k dispozici řada diagnostických testů: ACTH stimulační test, Supresní test s vysokou dávkou dexamethazonu, Supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu, poměr kortizolu:kreatininu v moči, aj. Situace před použitím Vetorylu Jaké jsou pro psy s Cushingovým syndromem terapeutické možnosti? Pokud se podaří odhalit tumor nadledviny, je jednou z možností jeho chirurgické odstranění, ale jedná se o rizikový zákrok. Obvykle však není možné vyjmout hypofyzární nádor, který bývá příčinou Cushingova syndromu mnohem častěji. Alternativou chirurgické léčby je léčba konzervativní. Přestože existují i jiné perorální léky, jako je selegilin a mitotan, je v současné době VETORYL jediným lékem, který je určený k léčbě jak hypofyzárního, tak adrenokortikálního hyperadrenokorticismu. Vetoryl pro psy je registrován v USA a ve 20 evropských zemích. Účinnou látkou Vetorylu je trilostan. I když každodenní podávání Vetorylu Cushingův syndrom nevyléčí, umožňuje zvládání choroby a zlepšení kvality života postiženého psa. Pro více informací o těchto testech se obraťte na technickou podporu společnosti Dechra. 3

4 Co je to VETORYL Capsules a jak účinkuje? Účinnou látkou léku VETORYL Capsules je trilostan. Trilostan tlumí nadprodukci kortizolu reverzní inhibicí 3-ß-hydroxysteroiddehydrogenázy. Hladina kortizolu je trilostanem významně snižována, přičemž není současně výrazně snižován bazální aldosteron. 2,3 Výsledek tříměsíční léčby Vetorylem Počáteční dávka VETORYL Capsules by měl být podáván jednou denně, a to ráno současně s krmivem. Podávání s krmivem značně urychluje a zvyšuje jeho vstřebávání. Doporučené počáteční dávkování je uvedeno níže. Ideální je dosáhnout počáteční dávky 2,2 až 6,7 mg/kg jednou denně, podle tělesné hmotnosti a velikosti kapsle. PO ZAHÁJENÍ LÉČBY BY MĚL MAJITEL SLEDOVAT U PSA JEHO CHOVÁNÍ, APETIT A PŘÍJEM VODY. JESTLIŽE SE U PSA PROJEVÍ JAKÉKOLI PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, MĚL BY MAJITEL PŘESTAT LÉK PODÁVAT A OKAMŽITĚ KONTAKTOVAT SVÉHO VETERINÁŘE. Tato část je podrobněji popsána v letáku určeném pro majitele, který je přiložen v každém balení VETORYL Capsules. Tabulka 1: Počáteční dávka Hmotnostní rozmezí (kg) Počáteční dávka (mg) jednou denně 1,7 až <4,5 10 4,5 až < až < až < (2x60) 40 až <60* 180 (3x60) *Psům nad 60 kg by měla být aplikována vhodná kombinace kapslí. Sledování účinnosti léčby Účinnost léčby se hodnotí společným posouzením: Klinického zlepšení Stanovení kortizolu ACTH stimulačním testem Biochemického vyšetření krve (zejména elektrolytů, močoviny a kreatininu) Před zahájením léčby by měl být pacient vyšetřen na přítomnost primárního jaterního onemocnění a nedostatečnosti ledvin. V obou případech je VETORYL kontraindikován. 4

5 Biochemické vyšetření krve Biochemické Biochemistry vyšetření Profile by mělo být provedeno Biochemical za parameters 2, 4 a 12 should týdnů be po measured zahájení terapie at 2 weeks, (nebo 4 weeks, and dní 12 po weeks jakékoli after změně starting dávkování) therapy (or a poté days každé following 3 měsíce. any dose Zvláštní pozornost change), and je thereafter třeba věnovat every 3 hladinám months. Particular elektrolytů, attention should močoviny be paid a to kreatininu. changes in the serum concentration of electrolytes, urea, and creatinine. Sledování hladiny kortizolu v krvi Blood s použitím Cortisol ACTH Monitoring stimulačního testu With Za pozitivní an ACTH odpověď Stimulation na léčbu Test se považuje A zlepšení positive response klinických to příznaků therapy is a regarded výsledek as an improvement ACTH stimulačního in clinical testu signs and a post-acth nmol serum kortizolu cortisol na concentration l séra. ACTH of stimulační between test 1.45 by měl µ/dl být and zahájen 9.1 µ/dl 4-6 ( hodin nmol/l). po podání The VETORYL ACTH stimulation Capsules. test Standardně should be performed se 4-6 hours after dosing with VETORYL Capsules. doporučuje odebrat první vzorek 4 hodiny Standard advice is to obtain the initial blood sample po podání. VETORYL významně snižuje at 4 hours post dosing. After the administration of hladinu VETORYL kortizolu Capsules, na cortisol 2-8 hodin remains (interní most significantly údaje). suppressed for 2-8 hours (data on file). Treatment ACTH stimulační should be test monitored by měl with být an proveden ACTH stimulation za 2, 4 a test 12 týdnů at 2 weeks, po zahájení 4 weeks, terapie and 12 (nebo weeks after starting dní po therapy jakékoli (or změně days following dávkování) any dose a poté change), každé and 3 měsíce. thereafter Jakmile every 3 se months. VETORYL Once začne VETORYL podávat, treatment měla begins, by post- the post-acth serum cortisol concentration should ACTH hladina kortizolu znatelně poklesnout decrease significantly during the first 9-12 days již během prvních 9-12 dní léčby, of treatment, and should remain suppressed while treatment a po celou continues. její dobu zůstat snížená. Changes in post-acth serum Cortisol Změny post-acth hladiny kortizolu Concentration associated with VetorYL dosažené treatment podáváním VETORYLU 4 4 PARAMETR BIOCHEMICKÉ ZMĚNY, KTERÉ expected biochemical JSOU OČEKÁVANÉ U PSŮ parameter CHanges in Dogs on LÉČENÝCH VetorYL VETORYLEM treatment Alkalická Snížení, ale nemusí být dosaženo Alkaline Decrease but may not return to fosfatáza referenčních hodnot Phosphatase reference range Alaninaminotransferáza referenčních Snížení, ale nemusí být dosaženo Alanine Decrease but may not return to Aminotransferase reference range hodnot Cholesterol Snížení, Decrease ale but nemusí may not být return dosaženo to Cholesterol referenčních reference range hodnot Sodík Může May decrease mírně poklesnout, slightly but ale should měl remain by Sodium zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Draslík Může May increase mírně slightly zvýšit, but ale should měl by remain Potassium zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Močovina Může May increase mírně slightly zvýšit, but ale should měl by remain Urea zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Kreatinin May increase slightly but should remain Creatinine Může mírně zvýšit, ale měl by zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Red Počet Blood červených Cells krvinek Může May decrease mírně poklesnout, slightly but ale should měl remain by zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot mean post-acth Cortisol (ug/dl) den DaY Pacient po 9 měsících léčby Vetorylem Photograph courtesy of Carlos Melian, DVM, PhD Following 9 months of treatment with VETORYL 4 5

6 Očekávané zlepšení klinických příznaků hyperadrenokorticismu První kontrola po 14 dnech 4 Opakovaná kontrola po 12 týdnech 4 Expected Majitelé Changes by měli in zaznamenat, Clinical Signs že of pes Hyperadrenocorticism Po 84 dnech léčby VETORYLEM by méně pije a méně močí u 80% psů měl být patrný úspěch First recheck at 14 days 4 re-examination at 12 weeks Zvíře by mělo být méně hladové léčby 4 Owners should have noticed that the At day 84 after starting treatment with a zklidňují se i dýchací příznaky Po této době vykazuje zlepšení dog is drinking less and urinating less VETORYL Capsules, 80% of the dogs were Dalším příznakem Cushingova aktivity, apetitu, PU/PD a dušnosti The animal should be less ravenous and considered treatment successes syndromu, který rychle reaguje 81% až 93% psů excessive panting should have decreased At day 84, the percentage of dogs showing Lethargy na léčbu, is another je letargie; clinical sign již po of Cushing s čtrnácti improvements V den 84 in bylo activity, při appetite, klinickém thirst, syndrome dnech that by si rapidly měl majitel responds všimnout, to treatment; urination, vyšetření and panting zjištěno ranged zlepšení from 81% stavu to 93% even že at zvíře the first je mnohem 14-day check aktivnější many owners In 93% u 93% of dogs, psůimprovement in clinical have noticed their dogs are more active assessments were noted at day 84 Podíl psů, u nichž se zlepšily klinické příznaky vzhledem ke dni % 80% 60% 40% 20% 0 Aktivita (n=33) Apetit (n=57) Dušnost (n=47) Žíznivost (n=76) Nadměrné močení (n=74) Den 14 Den 28 Den 42 Den

7 Stav před použitím VETORYLU Stav po 3 měsících léčby VETORYLEM Stav po 9 měsících léčby VETORYLEM Lékové interakce Jestliže byl pes dříve léčen mitotanem, funkce jeho nadledvin se snížila. V praxi se ukázalo, že mitotan je nutné minimálně na měsíc vysadit (nebo na takovou dobu, než se začnou vracet příznaky hyperadrenokorticismu) a zahájit léčbu VETORYLEM teprve když je hladina kortizolu po ACTH >250 nmol/l. Nadále se doporučuje funkci nadledvin podrobně sledovat, protože tito pacienti jsou k účinkům trilostanu vnímavější. Při současném podávání trilostanu a diuretik šetřících draslík nebo inhibitorů ACE (tj. léků, které interferují s produkcí aldosteronu), je třeba brát v úvahu zvýšené riziko hyperkalémie. VETORYL Capsules byly podávány současně s řadou různých léků, běžně indikovaných u psů středního věku a seniorů. Nejčastěji se jedná o ochranu před blechami a klíšťaty, vakcinaci, antibiotika, levothyroxin, nesteroidní protizánětlivé léky a kloubní výživu. Podrobný popis léku se nachází v příbalovém letáku, který je součástí poslední strany této brožury. Literatura (1) Reusch CE (2005). Hyperadrenocorticism. Textbook of Veterinary Internal Medicine, 6th Ed., Ed SJ Ettinger, EC Feldman pp (2) Sieber-Ruckstuhl NS, Boretti FS, Wenger M, Maser-Gluth C and Reusch CE (2006). Cortisol, aldosterone, cortisol precursor, androgen and endogenous ACTH concentrations in dogs with pituitary-dependant hyperadrenocorticism treated with trilostane. Domestic Animal Endocrinology. 31 (1): (3) Wenger M, Sieber-Ruckstuhl NS, Muller C, Reusch CE (2004). Effect of trilostane on serum concentrations of aldosterone, cortisol and potassium in dogs with pituitary-dependent hyperadrenocorticism. Am J Vet Res. 65 (9): (4) Data on file at Dechra Veterinary Products: US Field Study. Letargie, PU/PD a dušnost jsou příznaky Cushingova syndromu, které po zahájení léčby trilostanem ustupují nejrychleji. 7

8 (trilostan) Supresivum kůry nadledvin. Pouze pro perorální použití u psů. VAROVÁNÍ: Pouze na veterinární předpis. POPIS: VETORYL Capsules je dostupný ve třech velikostech (10, 30 a 60 mg) a určený pro perorální aplikaci. Trilostan (4a, 5a-epoxy-17ß-hydroxy-3- oxoandrostan-2a-karbonitril) je perorálně účinný syntetický steroidní analog, který selektivně inhibuje 3ß-hydroxysteroiddehydrogenázu v kůře nadledvin. Inhibuje tak konverzi pregnenolonu na progesteron. Tím je inhibována produkce glukokortikoidů a v menší míře též mineralokortikoidů a pohlavních hormonů. Hladina steroidních prekurzorů se zvyšuje. Strukturní vzorec je: INDIKACE: VETORYL Capsules je určený pro léčbu hypofyzárního hyperadrenokorticismu a hyperadrenokorticismu vyvolaného tumorem kůry nadledvin u psů. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Klient by měl spolu s receptem vždy obdržet příslušný informační leták. Počáteční dávka při léčbě hyperadrenokorticismu je 2,2 6,7 mg/kg jednou denně. Velikost dávky se řídí tělesnou hmotností a dostupnými velikostmi tablet (viz Tabulka 1). VETORYL Capsules se podávají s krmivem. Tabulka 1: Počáteční dávka Hmotnostní rozmezí (kg) Počáteční dávka (mg) jednou denně 1,7 až <4,5 10 4,5 až < až < až <40 40 až <60* 120 (2x60) 180 (3x60) *Psům nad 60 kg by měla být aplikována vhodná kombinace kapslí. Přibližně po dnech aplikace této dávky proveďte klinické vyšetření a ACTH stimulační test za 4-6 hodin po podání každodenní dávky. Jestliže jsou výsledky klinického vyšetření uspokojivé, řiďte se podle Tabulky 2. Tabulka 2: Postup na základě vyšetření po dnech léčby Hladina kortizolu po podání ACTH (nmol/l) Postup <40 Ukončit léčbu a začít znovu s nižší dávkou 40 až 150 Pokračovat ve stejném dávkování >150 až možnost: Pokračovat v dosavadním dávkování, pokud jsou zvládnuty klinické příznaky 2.možnost: Pokud klinické příznaky hyperadrenokorticismu přetrvávají, zvýšit dávku* >250 Zvýšit dávku *Pomalé zvyšování dávky je dosaženo vhodnou kombinací kapslí různých velikostí. Nezbytná je individuální úprava dávkování a sledování pacienta. Vyšetření a ACTH stimulační test se provádí dní po každé změně dávkování. Opatrnosti je třeba během zvyšování dávky, kdy je nutné kontrolovat klinické příznaky a koncentraci elektrolytů v séru. Lék se obvykle podává jednou denně. Jestliže však potlačení klinických příznaků nevydrží po celý den, je možné dávku rozdělit na dvě. Při přechodu na podávání dvakrát denně se celková denní dávka zvýší o 1/3 až ½ a rozdělí na dvě stejná množství po 12 hodinách. Dlouhodobé sledování Jakmile se dosáhne optimálního dávkování VETORYLU, kontroluje se pacient za 30 dní, 90 dní a dále každé 3 měsíce. Tyto kontroly by měly obnášet minimálně zjištění anamnézy, klinické vyšetření, ACTH stimulační test (4-6 hodin po podání dávky Vetorylu) a biochemické vyšetření krve (se zvláštním zřetelem na elektrolyty a jaterní a ledvinovou funkci). Výsledek ACTH stimulačního testu <40 nmol/l společně s elektrolytovými abnormalitami nebo i bez nich mohou předznamenávat vznik klinických příznaků hypoadrenokorticismu. V ideálním případě jsou klinické příznaky zlepšené a hladina kortizolu po aplikaci ACTH je nmol/l. Jestliže je hladina kortizolu po aplikaci ACTH <40 nmol/l nebo pokud dojde k elektrolytové nerovnováze typické pro hypoadrenokorticismus (hyperkalémie a hyponatrémie) je třeba podávání VETORYLU dočasně vysadit, dokud se znovu neobjeví klinické příznaky hyperadrenokorticismu a normalizují se výsledky testu nmol/l. Poté je možné VETORYL Capsules znovu nasadit v nižší dávce. Majitel musí být poučen, aby při výskytu nežádoucích reakcích nebo při nečekaném vývoji situace okamžitě přerušil terapii a kontaktoval svého veterináře. KONTRAINDIKACE: Použití VETORYLU je kontraindikováno u pacientů s příznaky hypersenzitivity na trilostan. Nepoužívat VETORYL Capsules u pacientů s primární jaterní nebo ledvinovou nedostatečností. Nepoužívat u březích fen. U laboratorních zvířat byly prokázány teratogenní účinky trilostanu a časné potraty. VAROVÁNÍ: V případě předávkování může být nezbytná symptomatická léčba hypoadrenokorticismu kortikoidy, mineralokortikoidy a intravenózními roztoky. Pozornost je nutné věnovat souběžnému podávání inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE), protože oba léky snižují hladinu aldosteronu a jejich účinek může být aditivní. Mohou tak narušit pacientovu schopnost udržet elektrolytovou rovnováhu, krevní objem a perfuzi ledvin. Společně s VETORYLEM nelze používat diuretika šetřící draslík (např. spironolakton), protože oba inhibují aldosteron a zvyšují tak pravděpodobnost vzniku hyperkalémie. VAROVÁNÍ PRO MAJITELE: Uchovávejte mimo dosah dětí. Lék není určen k humánní aplikaci. Po manipulaci si umyjte ruce. Nevysypávejte obsah kapslí a nesnažte se kapsle dělit. Nemanipulujte s kapslemi během gravidity, nebo pokud se pokoušíte otěhotnět. Trilostan způsoboval u laboratorních zvířat časnou odúmrť plodů a teratogenní změny. Náhodné požití kapsle ihned konzultujte s lékařem a vezměte s sebou označenou lékovku. VÝSTRAHA: K hypoadrenokorticismu může dojít při jakékoli dávce VETORYL Capsules. V některých případech může trvat návrat funkce nadledvin měsíce a ojediněle není jejich adekvátní funkce dosaženo nikdy. U nízkého procenta psů může během prvních 10 dní léčby vzniknout syndrom vysazení kortikoidů. Je to následek rychlého poklesu glukokortikoidů v cirkulaci. Klinické příznaky zahrnují slabost, letargii, anorexii a hubnutí. Tyto příznaky je nutné odlišit od časné Addisonské krize pomocí stanovení hladiny elektrolytů v séru a ACTH stimulačního testu. Syndrom poklesu kortikoidů se řeší vysazením VETORYLU a novým zahájení léčby s nižší dávkou. Délka vysazení VETORYLU závisí na závažnosti klinických příznaků. Mitotan (o,p -DDD) snižuje funkci nadledvin. Podle zahraničních zkušeností musí být mezi ukončením léčby mitotanem a zahájením podávání VETORYLU dodržen odstup alespoň jeden měsíc. Je nezbytné vyčkat nejen návratu klinických příznaků hyperadrenokorticismu, ale také zvýšení post- ACTH hodnoty kortizolu v séru na >250 nmol/l. Funkci nadledvin je nutné pečlivě střežit, protože psi, kteří byli již léčení mitotanem, jsou k účinkům trilostanu vnímavější. Užívání VETORYL Capsules nemá vliv na samotný nádor nadledvin. U vhodných kandidátů by mělo být uváženo chirurgické řešení. Bezpečnost léku nebyla ověřena u kojících fen a u chovných samců. NEŽÁDOUCÍ REAKCE: Nejčastější nežádoucí reakcí je nechutenství či snížený příjem potravy, zvracení, apatie/skleslost, průjem a slabost. Méně často se objevují vážnější příznaky včetně výrazné deprese, průjmu s krví, kolapsu, Addisonské krize nebo nekrózy či ruptury kůry nadledvin, které mohou končit smrtí. V terénní studii v USA, která zahrnovala 107 psů, byly nejvážnějšími nežádoucími účinky nekróza/ruptura kůry nadledvin (2 případy) a hypoadrenokorticismus (2 případy). Jeden pes náhle uhynul asi týden po zahájení léčby trilostanem na nekrózu kůry nadledvin. Druhý případ nekrózy nastal asi po šesti týdnech léčby a měl za následek rupturu kůry. Tento pes dobře zareagoval na vysazení trilostanu a podpůrnou léčbu. Hypoadrenokorticismus se v průběhu studie vyvinul u dvou psů. Objevily se u nich typické klinické příznaky (letargie, anorexie, kolaps). Jejich hodnoty kortizolu po podání ACTH byly 8,5 nmol/l. Oba psi zareagovali na přerušení podávání trilostanu a podpůrnou léčbu. Jeden pes vyžadoval nadále léčbu hypoadrenokorticismu (glukokortikoidy a mineralokortikoidy). Další nežádoucí reakce byly pozorovány u 93 psů. Nejčastěji se jednalo o průjem (31 psů), letargii (30 psů), inapetenci/anorexii (27 psů), zvracení (28 psů), pohybové příznaky (slabost, zhoršení degenerativního kloubního onemocnění) (25 psů), infekce močových cest/hematurie (17 psů), třes (10 psů), otitis externa (8 psů), respirační příznaky (kašel, dušnost) (7 psů) a změny na kůži/ srsti (seborea, pruritus) (8 psů). Pět psů bylo během studie utraceno (jeden z důvodu nekrózy nadledvin, která je zmíněna výše, dva psi z důvodu pokračujícího kongestivního selhání srdce, které bylo přítomno již před léčbou, jeden z důvodu progresívních nervových příznaků a jeden pes z důvodu zhoršování kognitivních funkcí a inkontinence). Kromě dvou psů s adrenální nekrózou a dvou psů s hypoadrenokorticismem byla léčba přerušena ještě u 4 psů s podezřením na nežádoucí reakce na trilostan. Byl jimi kolaps, letargie, nechutenství a třes. Hematologické vyšetření, provedené před a po zahájení léčby, prokázalo statisticky významný (p<0,005) pokles v krajních hodnotách červené krevní řady (Hk, Hb a RBC). Průměry těchto parametrů však zůstaly v rámci referenčního rozmezí. Přibližně u 10% psů byla zvýšená hladina močoviny ( 6,64 mmol/l) bez současného zvýšení hladiny kreatininu. Tito psi byli klinicky bez příznaků. V dlouhodobém sledování byly vedlejší příznaky podobné jako v krátkodobé studii. Častěji se vyskytovalo zvracení, průjem a všeobecné gastrointestinální příznaky. Byla zaznamenána také letargie, inapetence/anorexie, srdeční šelest, kardiopulmonální příznaky, poruchy močení/ inkontinence, infekce močových cest nebo obecně urogenitálního traktu a nervové příznaky. Během dlouhodobého sledování bylo zaznamenáno 14 úhynů, z nichž 3 mohly mít souvislost s podáváním trilostanu. Ve dvou terénních studiích provedených v UK (n=75) byly nejčastějšími příznaky zvracení, letargie, průjem a anorexie. Dále se vyskytlo: noční pomočování, rohovkový vřed, kašel, perzistentní estrus, výtok z pochvy a otok vulvy u sterilizovaných fen, hypoadrenokorticismus, elektrolytová nerovnováha (zvýšení hladiny draslíku se současným snížením sodíku nebo samostatně), kolaps a křeče, třes, svalové záškuby, zácpa, svědivost, nabývání hmotnosti nebo hubnutí. Jeden ze psů uhynul na kongestivní srdeční selhání a druhý na plicní tromboembolismus. Tři psi byli během studie utraceni. U dvou psů bylo zjištěno ledvinové selhání a u dalšího se zhoršila artritida a nechutenství. Za dlouhodobého sledování v britské terénní studii byly zaznamenány následující nežádoucí reakce: Addisonské epizody (synkopy, tremor, slabost a zvracení), Addisonské krize nebo renální selhání (azotemie, zvracení, dehydratace a kolaps), chronický intermitentní vaginální výtok, hemorhagický průjem, občasné zvracení a distální edémy končetin. Příznaky hypoadrenokorticismu byly obvykle po vysazení léku reverzibilní, někdy však přetrvávaly. U jednoho pacienta přetrvával hypoadrenokorticismus rok po vysazení VETORYL Capsules. Pět úhynů zaznamenaných v dlouhodobé studii bylo zřejmě spojeno s podávání VETORYL Capsules. Patřily mezi ně případy euthanázie z důvodu selhání ledvin, Adissonské krize, hemorhagického průjmu a hemorhagické gastroenteritidy. Zkušenosti z použití léku v zahraničí: Následující skutečnosti byly příležitostně zaznamenány při používání léku VETORYL Capsules na zahraničních trzích. K nejzávažnějším případům patřil úhyn, nekróza kůry nadledvin, hypoadrenokorticismus (porucha rovnováhy elektrolytů, slabost, kolaps, anorexie, letargie, zvracení, průjem a azotemie), syndrom vysazení kortikoidů (slabost, letargie, anorexie a hubnutí). Z dalších nežádoucích účinků se vyskytlo selhání ledvin, diabetes mellitus, pankreatitida, autoimunitní hemolytická anémie, zvracení, průjem, anorexie, kožní lékové reakce (vyrážka, erytemtózní kožní erupce), paréza pánevních končetin, křeče, nervové příznaky v důsledku růstu makroadenomu, ulcerace v dutině ústní a svalový třes. Kopie Bezpečnostního listu lze vyžádat u společnosti DECHRA. INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ: Majitel musí být informován, že k nejčastějším nežádoucím reakcím patří: neočekávané snížení chuti k jídlu, zvracení, průjem nebo letargie. Spolu s receptem obdrží informační leták pro majitele. Dále je majiteli upřesněno, že úspěšná léčba hyperadrenokorticismu se projeví upravením polyfágie, polyurie polydipsie. Závažné vedlejší reakce užívání tohoto léku se mohou objevit náhle a vzácně mohou mít za následek smrt (viz NEŽÁDOUCÍ REAKCE). Majitel musí být poučen, aby při známkách intolerance ihned lék vysadil a bez prodlení kontaktoval svého veterináře. Majitel je poučen o důležitosti pravidelného vyšetření v průběhu terapie VETORYL Capsules. KLINICKÁ FARMAKOLOGIE: Absorpce trilostanu se zvyšuje při podání současně s potravou. U zdravých psů dosáhne plazmatická koncentrace trilostanu svého maxima za 1,5 hodiny. Na bazální hladinu poklesne za 12 hodin, existuje však velká individuální variabilita. Trilostan ani jeho metabolity se nekumulují. ÚČINNOST: Rozsáhlá studie v USA zahrnovala 93 psů s hyperadrenokorticismem a následně proběhla studie v UK, zahrnující 30 psů s hyperadrenokorticismem. Výsledky těchto studií dokládají, že léčba VETORYLEM vede ke zlepšení klinických příznaků (menší žíznivost, snížení frekvence močení, slabší dušnost a úprava apetitu i aktivity). U většiny případů se po 14 dnech léčby upravila hladina post-acth kortizolu v ACTH stimulačním testu. Do uvedených studií bylo zahrnuto také 10 psů s primárním hyperadrenokorticismem v důsledku tumoru nadledvin, nebo se současným tumorem nadledvin a hypofýzy. V těchto případech nevedla léčba ke klinické, biochemické nebo endokrinní odezvě, jak tomu bylo u hypofyzárního hyperadrenokorticismu. BEZPEČNOST: V laboratorním testu byl lék VETORYL Capsules aplikován zdravým bíglům ve věku 6 měsíců. Psi byli rozdělení do 4 skupin po osmi jedincích. První skupině byly podávány prázdné kapsle a dalším skupinám 1x, 3x a 5x násobek maximální počáteční dávky 6,7mg/kg dvakrát denně po dobu 90 dní. Tři zvířata ze třetí skupiny, která dostávala 3x základní dávku (20,1mg/kg 2xd) a pět zvířat ze čtvrté skupiny, která dostávala 5x základní dávku (33,5mg/kg 2xd), uhynulo mezi 23. a 46. dnem aplikace. Rozvinuly se u nich následující příznaky (jeden nebo více současně): nechutenství, pokles aktivity, ztráta hmotnosti, dehydratace, řídká stolice, mírný svalový třes, průjem, laterální poloha a nejistá chůze. Při vyšetření krve byla zjištěna hyponatrémie, hyperkalémie a azotemie, provázející Addisonskou krizi. Při postmortálním vyšetření byla nalezena epiteliální nekróza a cystická dilatace duodenálních krypt, žaludeční krvácení, krvácení do thymu, axiální trombóza, zánět ledvinové pánvičky a močového měchýře a pneumonie. U všech psů, kterým byl podáván VETORYL Capsules se snížila post-acth hladina kortizolu v ACTH stimulačním testu. U psů ve skupinách, které dostávaly 3x a 5x základní dávku, došlo ke snížení aktivity. Psi s pětinásobkem základní dávky měli nižší hmotnostní přírůstky. Skupiny s troj- a pětinásobkem základní dávky vykazovali ve srovnání s kontrolní skupinou snížení hladiny sodíku, albuminu, celkové bílkoviny a cholesterolu. Ve skupině s pětinásobkem základní dávky došlo ve srovnání s kontrolní skupinou k poklesu středního objemu erytrocytu. Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny amylázy přímo úměrné velikosti dávky. Na dávce byla také závislá míra hypertrofie kůry nadledvin při postmortálním vyšetření. SKLADOVÁNÍ: Skladujte při stálé pokojové teplotě 25 C. Tolerované jsou odchylky mezi C. BALENÍ: VETORYL Capsules je vyráběn ve velikosti 10, 30 a 60mg. Kapsle jsou balené v blistrech po 10 a v jednom balení jsou 3 blistry. VETORYL Capsules 10 mg: NDC VETORYL Capsules 30 mg: NDC VETORYL Capsules 60 mg: NDC NADA , Schváleno FDA. Distributor: Dechra Veterinary Products 7015 College Boulevard Suite 525 Overland Park, KS VETORYL je chráněná obchorní známka společnosti Dechra Ltd. 2009, Dechra Ltd. 1 Greco DS, Behrend EN (1995) Corticosteroid withdrawal syndrome. In: Kirk s Current Veterinary Therapy XII; Bonagura, J.(ed); WB Saunders, Philadelphia PA: pp

Život s Cushingovým syndromem

Život s Cushingovým syndromem Život s Cushingovým syndromem Váš pes a Cushingův syndrom Tato příručka vám má pomoci zodpovědět jakoukoli otázku, týkající se Cushingova syndromu a jeho léčby. Poskytuje některé konkrétní informace o

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Zycortal 25 mg/ml injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Monitoring terapie hyperadrenokorticismu Vetorylem a diagnostika Addisonovy choroby: Jak na to bez Synacthenu?

Monitoring terapie hyperadrenokorticismu Vetorylem a diagnostika Addisonovy choroby: Jak na to bez Synacthenu? Strana 1 ze 5 Info 2/2014 Monitoring terapie hyperadrenokorticismu Vetorylem a diagnostika Addisonovy choroby: Jak na to bez Synacthenu? ACTH stimulační test je považován za zlatý standard v diagnostice

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/20

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/20 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/20 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Yarvitan 5 mg/ml perorální roztok pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Mitratapidum 5 mg/ml Pomocné

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardalis 2,5 mg/20 mg žvýkací tablety pro psy Cardalis 5 mg/40 mg žvýkací tablety pro psy Cardalis 10 mg/80 mg žvýkací tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Kelapril 20mg 7x14tbl.

Kelapril 20mg 7x14tbl. Kelapril 20mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 20 mg, potahované tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Fungiconazol 200 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat k 7.5.2014 Celkově obsahuje registr RESET 96 slovenských pacientů, jimž byl diagnostiková Cushingův syndrom 48 pacientů s

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum

STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum sp.zn. sukls252727/2011 STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy

Více

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější I n f or m ace pro c h ova t e l e Díky inzulínovému peru VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOREUM, injekční roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram gelu obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako monohydrát) a betamethasonum 0,5 mg (jako dipropionát).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram gelu obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako monohydrát) a betamethasonum 0,5 mg (jako dipropionát). Sp.zn.sukls13650/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xamiol 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram gelu obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Metacam. meloxicamum. Co je Metacam? K čemu se přípravek Metacam používá? Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Metacam. meloxicamum. Co je Metacam? K čemu se přípravek Metacam používá? Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost meloxicamum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR). Objasňuje,

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje calcitriolum 0,003 mg (3 mikrogramy). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje calcitriolum 0,003 mg (3 mikrogramy). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Sp. zn. sukls155368/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silkis mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje calcitriolum 0,003 mg (3 mikrogramy). Úplný seznam pomocných

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat 18.11.2015

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat 18.11.2015 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat 8..205 Celkově obsahuje registr RESET 97 pacientů, jimž byl diagnostikován Cushingův syndrom 78 pacientů s jiným typem Cushingova

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79120/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL krém SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ketoconazolum 20,0 mg v 1 g krému Pomocné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 1 mg žvýkací tablety pro psy Metacam 2,5 mg žvýkací tablety pro psy

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 1 mg žvýkací tablety pro psy Metacam 2,5 mg žvýkací tablety pro psy SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 1 mg žvýkací tablety pro psy Metacam 2,5 mg žvýkací tablety pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta

Více

RENITEC je lék patřící do skupiny tzv. inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitorů).

RENITEC je lék patřící do skupiny tzv. inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitorů). Příbalová informace Dříve než začnete lék užívat, přečtěte si pozorně tento text. - Tento text si ponechejte. Může se stát, že si ho budete potřebovat přečíst znovu. - Jestliže máte další dotazy, zeptejte

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIFLONID 200 MIFLONID 400 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách užívaný v kombinaci s Aerolizerem. Jedna tobolka obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Sp.zn.sukls97430/2013 1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tannex 2 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

sp.zn. sukls242408/2010

sp.zn. sukls242408/2010 sp.zn. sukls242408/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN 600 mg, šumivé granule (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Diprosalic Mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram přípravku Diprosalic obsahuje betamethasoni dipropionas 0,64 mg (odpovídá betamethasonum 0,5

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Minirin 0,1 mg tablety Minirin 0,2 mg tablety (desmopressin acetas)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Minirin 0,1 mg tablety Minirin 0,2 mg tablety (desmopressin acetas) sp. zn. sukls59870/2013 a sukls59871/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Minirin 0,1 mg tablety Minirin 0,2 mg tablety (desmopressin acetas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. sp.zn. sukls88228/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok (Dinatrii clodronas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls226447/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 200 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcium

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 800 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas odpovídá

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příbalová informace - Rp. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety Ramiprilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, neţ začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/19

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/19 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/19 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cimalgex 8 mg žvýkací tablety pro psy Cimalgex 30 mg žvýkací tablety pro psy Cimalgex 80 mg žvýkací tablety pro psy 2.

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg (desmopressini acetas) Perorální lyofilizát

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg (desmopressini acetas) Perorální lyofilizát Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48647/2010, sp.zn. sukls48648/2010, sp.zn. sukls48649/2010 a příloha k sp.zn.: sukls239203/2010, sukls239204/2010, sukls160302/2012 PŘÍBALOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls18973/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bisacodyl-K 5 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ALIZIN 30 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý 1 ml obsahuje Léčivá látka: Aglepristonum... 30 mg 3. LÉKOVÁ

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Kalium-L-malat Fresenius 1 molar. koncentrát pro infuzní roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Kalium-L-malat Fresenius 1 molar. koncentrát pro infuzní roztok sp.zn. sukls132573/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Kalium-L-malat Fresenius 1 molar koncentrát pro infuzní roztok Kalii hydroxidum, acidum malicum laevogyrum Přečtěte si pozorně celou

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE. Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky. Spironolactonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE. Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky. Spironolactonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky Spironolactonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6046/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan long effect Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls257687/2011 (OTC) Příbalová informace: informace pro uživatele STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více