TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 (trilostan) (trilostane) What Co je is Cushingův Cushing s Syndrome? syndrom? TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

2 CO JE TO CUSHINGŮV SYNDROM? Hyperadrenokorticismus, neboli Cushingův syndrom, je jednou z nejčastěji diagnostikovaných endokrinních poruch. Obvykle se vyskytuje u starších psů a jeho původ může být spontánní nebo iatrogenní. Příznaky Cushingova syndromu jsou následkem působení zvýšené hladiny glukokortikoidů, zejména kortizolu, v cirkulaci. Hormon kortizol se tvoří v kůře nadledvin. Jeho funkcí je pomáhat tělu při reakci na stres a připravovat je na boj či útěk (fight or flight). Kortizol mobilizuje energetické rezervy, modifikuje reakci těla na zánět, stimuluje játra ke zvýšení hladiny glukózy v krvi a pomáhá regulovat množství vody v těle. Spontánní Cushingův syndrom se vyskytuje ve dvou formách: a) Hypofyzární hyperadrenokorticismus, jinak též sekundární nebo PDH. Vyznačuje se nadprodukcí ACTH hypofýzou. Je to nejčastější forma Cushingova syndromu (tvoří 80% až 85% spontánních případů) a obvykle je jeho příčinou benigní tumor hypofýzy. b) Adrenokortikální hyperadrenokorticismus, jinak též primární nebo ADH. Tato forma je méně častá (15% - 20% spontánních případů) a vzniká tehdy, vyvine-li se na jedné nebo obou nadledvinách kortizol-produkující tumor. For Technical Support, please contact Dechra Veterinary Products at

3 Diagnostika Cushingova syndromu Zvýšená hladina glukokortikoidů vede k souboru klinických příznaků, mezi něž patří: Polydipsie Polyurie Polyfágie Hypertenze Pendulující břicho Ztenčení kůže Vypadávání srsti Rekurentní kožní onemocnění Letargie Dýchavičnost Méně častými klinickými příznaky jsou snížená tolerance k vysokým teplotám, mazotok, komedony, hyperpigmentace, kalcinóza kůže, podlitiny, atrofie varlat, u fen vymizení pohlavního cyklu, hypertrofie klitorisu a faciální paralýza 1. Jakýkoli z těchto příznaků je pro majitele velmi zneklidňující. Příznaky Cushingova syndromu jsou podobné normálnímu stárnutí organismu, a proto je někdy jeho diagnostika obtížná. Existuje několik vyšetření, které mohou napomoci správné diagnóze. Je to například vyšetření krve a moče. U zdravých i nemocných psů samotná hladina kortizolu v průběhu dne velmi kolísá. Diagnózu proto nelze vyslovit na základě pouhého změření koncentrace kortizolu v krvi. Pro tento účel je k dispozici řada diagnostických testů: ACTH stimulační test, Supresní test s vysokou dávkou dexamethazonu, Supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu, poměr kortizolu:kreatininu v moči, aj. Situace před použitím Vetorylu Jaké jsou pro psy s Cushingovým syndromem terapeutické možnosti? Pokud se podaří odhalit tumor nadledviny, je jednou z možností jeho chirurgické odstranění, ale jedná se o rizikový zákrok. Obvykle však není možné vyjmout hypofyzární nádor, který bývá příčinou Cushingova syndromu mnohem častěji. Alternativou chirurgické léčby je léčba konzervativní. Přestože existují i jiné perorální léky, jako je selegilin a mitotan, je v současné době VETORYL jediným lékem, který je určený k léčbě jak hypofyzárního, tak adrenokortikálního hyperadrenokorticismu. Vetoryl pro psy je registrován v USA a ve 20 evropských zemích. Účinnou látkou Vetorylu je trilostan. I když každodenní podávání Vetorylu Cushingův syndrom nevyléčí, umožňuje zvládání choroby a zlepšení kvality života postiženého psa. Pro více informací o těchto testech se obraťte na technickou podporu společnosti Dechra. 3

4 Co je to VETORYL Capsules a jak účinkuje? Účinnou látkou léku VETORYL Capsules je trilostan. Trilostan tlumí nadprodukci kortizolu reverzní inhibicí 3-ß-hydroxysteroiddehydrogenázy. Hladina kortizolu je trilostanem významně snižována, přičemž není současně výrazně snižován bazální aldosteron. 2,3 Výsledek tříměsíční léčby Vetorylem Počáteční dávka VETORYL Capsules by měl být podáván jednou denně, a to ráno současně s krmivem. Podávání s krmivem značně urychluje a zvyšuje jeho vstřebávání. Doporučené počáteční dávkování je uvedeno níže. Ideální je dosáhnout počáteční dávky 2,2 až 6,7 mg/kg jednou denně, podle tělesné hmotnosti a velikosti kapsle. PO ZAHÁJENÍ LÉČBY BY MĚL MAJITEL SLEDOVAT U PSA JEHO CHOVÁNÍ, APETIT A PŘÍJEM VODY. JESTLIŽE SE U PSA PROJEVÍ JAKÉKOLI PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, MĚL BY MAJITEL PŘESTAT LÉK PODÁVAT A OKAMŽITĚ KONTAKTOVAT SVÉHO VETERINÁŘE. Tato část je podrobněji popsána v letáku určeném pro majitele, který je přiložen v každém balení VETORYL Capsules. Tabulka 1: Počáteční dávka Hmotnostní rozmezí (kg) Počáteční dávka (mg) jednou denně 1,7 až <4,5 10 4,5 až < až < až < (2x60) 40 až <60* 180 (3x60) *Psům nad 60 kg by měla být aplikována vhodná kombinace kapslí. Sledování účinnosti léčby Účinnost léčby se hodnotí společným posouzením: Klinického zlepšení Stanovení kortizolu ACTH stimulačním testem Biochemického vyšetření krve (zejména elektrolytů, močoviny a kreatininu) Před zahájením léčby by měl být pacient vyšetřen na přítomnost primárního jaterního onemocnění a nedostatečnosti ledvin. V obou případech je VETORYL kontraindikován. 4

5 Biochemické vyšetření krve Biochemické Biochemistry vyšetření Profile by mělo být provedeno Biochemical za parameters 2, 4 a 12 should týdnů be po measured zahájení terapie at 2 weeks, (nebo 4 weeks, and dní 12 po weeks jakékoli after změně starting dávkování) therapy (or a poté days každé following 3 měsíce. any dose Zvláštní pozornost change), and je thereafter třeba věnovat every 3 hladinám months. Particular elektrolytů, attention should močoviny be paid a to kreatininu. changes in the serum concentration of electrolytes, urea, and creatinine. Sledování hladiny kortizolu v krvi Blood s použitím Cortisol ACTH Monitoring stimulačního testu With Za pozitivní an ACTH odpověď Stimulation na léčbu Test se považuje A zlepšení positive response klinických to příznaků therapy is a regarded výsledek as an improvement ACTH stimulačního in clinical testu signs and a post-acth nmol serum kortizolu cortisol na concentration l séra. ACTH of stimulační between test 1.45 by měl µ/dl být and zahájen 9.1 µ/dl 4-6 ( hodin nmol/l). po podání The VETORYL ACTH stimulation Capsules. test Standardně should be performed se 4-6 hours after dosing with VETORYL Capsules. doporučuje odebrat první vzorek 4 hodiny Standard advice is to obtain the initial blood sample po podání. VETORYL významně snižuje at 4 hours post dosing. After the administration of hladinu VETORYL kortizolu Capsules, na cortisol 2-8 hodin remains (interní most significantly údaje). suppressed for 2-8 hours (data on file). Treatment ACTH stimulační should be test monitored by měl with být an proveden ACTH stimulation za 2, 4 a test 12 týdnů at 2 weeks, po zahájení 4 weeks, terapie and 12 (nebo weeks after starting dní po therapy jakékoli (or změně days following dávkování) any dose a poté change), každé and 3 měsíce. thereafter Jakmile every 3 se months. VETORYL Once začne VETORYL podávat, treatment měla begins, by post- the post-acth serum cortisol concentration should ACTH hladina kortizolu znatelně poklesnout decrease significantly during the first 9-12 days již během prvních 9-12 dní léčby, of treatment, and should remain suppressed while treatment a po celou continues. její dobu zůstat snížená. Changes in post-acth serum Cortisol Změny post-acth hladiny kortizolu Concentration associated with VetorYL dosažené treatment podáváním VETORYLU 4 4 PARAMETR BIOCHEMICKÉ ZMĚNY, KTERÉ expected biochemical JSOU OČEKÁVANÉ U PSŮ parameter CHanges in Dogs on LÉČENÝCH VetorYL VETORYLEM treatment Alkalická Snížení, ale nemusí být dosaženo Alkaline Decrease but may not return to fosfatáza referenčních hodnot Phosphatase reference range Alaninaminotransferáza referenčních Snížení, ale nemusí být dosaženo Alanine Decrease but may not return to Aminotransferase reference range hodnot Cholesterol Snížení, Decrease ale but nemusí may not být return dosaženo to Cholesterol referenčních reference range hodnot Sodík Může May decrease mírně poklesnout, slightly but ale should měl remain by Sodium zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Draslík Může May increase mírně slightly zvýšit, but ale should měl by remain Potassium zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Močovina Může May increase mírně slightly zvýšit, but ale should měl by remain Urea zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Kreatinin May increase slightly but should remain Creatinine Může mírně zvýšit, ale měl by zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Red Počet Blood červených Cells krvinek Může May decrease mírně poklesnout, slightly but ale should měl remain by zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot mean post-acth Cortisol (ug/dl) den DaY Pacient po 9 měsících léčby Vetorylem Photograph courtesy of Carlos Melian, DVM, PhD Following 9 months of treatment with VETORYL 4 5

6 Očekávané zlepšení klinických příznaků hyperadrenokorticismu První kontrola po 14 dnech 4 Opakovaná kontrola po 12 týdnech 4 Expected Majitelé Changes by měli in zaznamenat, Clinical Signs že of pes Hyperadrenocorticism Po 84 dnech léčby VETORYLEM by méně pije a méně močí u 80% psů měl být patrný úspěch First recheck at 14 days 4 re-examination at 12 weeks Zvíře by mělo být méně hladové léčby 4 Owners should have noticed that the At day 84 after starting treatment with a zklidňují se i dýchací příznaky Po této době vykazuje zlepšení dog is drinking less and urinating less VETORYL Capsules, 80% of the dogs were Dalším příznakem Cushingova aktivity, apetitu, PU/PD a dušnosti The animal should be less ravenous and considered treatment successes syndromu, který rychle reaguje 81% až 93% psů excessive panting should have decreased At day 84, the percentage of dogs showing Lethargy na léčbu, is another je letargie; clinical sign již po of Cushing s čtrnácti improvements V den 84 in bylo activity, při appetite, klinickém thirst, syndrome dnech that by si rapidly měl majitel responds všimnout, to treatment; urination, vyšetření and panting zjištěno ranged zlepšení from 81% stavu to 93% even že at zvíře the first je mnohem 14-day check aktivnější many owners In 93% u 93% of dogs, psůimprovement in clinical have noticed their dogs are more active assessments were noted at day 84 Podíl psů, u nichž se zlepšily klinické příznaky vzhledem ke dni % 80% 60% 40% 20% 0 Aktivita (n=33) Apetit (n=57) Dušnost (n=47) Žíznivost (n=76) Nadměrné močení (n=74) Den 14 Den 28 Den 42 Den

7 Stav před použitím VETORYLU Stav po 3 měsících léčby VETORYLEM Stav po 9 měsících léčby VETORYLEM Lékové interakce Jestliže byl pes dříve léčen mitotanem, funkce jeho nadledvin se snížila. V praxi se ukázalo, že mitotan je nutné minimálně na měsíc vysadit (nebo na takovou dobu, než se začnou vracet příznaky hyperadrenokorticismu) a zahájit léčbu VETORYLEM teprve když je hladina kortizolu po ACTH >250 nmol/l. Nadále se doporučuje funkci nadledvin podrobně sledovat, protože tito pacienti jsou k účinkům trilostanu vnímavější. Při současném podávání trilostanu a diuretik šetřících draslík nebo inhibitorů ACE (tj. léků, které interferují s produkcí aldosteronu), je třeba brát v úvahu zvýšené riziko hyperkalémie. VETORYL Capsules byly podávány současně s řadou různých léků, běžně indikovaných u psů středního věku a seniorů. Nejčastěji se jedná o ochranu před blechami a klíšťaty, vakcinaci, antibiotika, levothyroxin, nesteroidní protizánětlivé léky a kloubní výživu. Podrobný popis léku se nachází v příbalovém letáku, který je součástí poslední strany této brožury. Literatura (1) Reusch CE (2005). Hyperadrenocorticism. Textbook of Veterinary Internal Medicine, 6th Ed., Ed SJ Ettinger, EC Feldman pp (2) Sieber-Ruckstuhl NS, Boretti FS, Wenger M, Maser-Gluth C and Reusch CE (2006). Cortisol, aldosterone, cortisol precursor, androgen and endogenous ACTH concentrations in dogs with pituitary-dependant hyperadrenocorticism treated with trilostane. Domestic Animal Endocrinology. 31 (1): (3) Wenger M, Sieber-Ruckstuhl NS, Muller C, Reusch CE (2004). Effect of trilostane on serum concentrations of aldosterone, cortisol and potassium in dogs with pituitary-dependent hyperadrenocorticism. Am J Vet Res. 65 (9): (4) Data on file at Dechra Veterinary Products: US Field Study. Letargie, PU/PD a dušnost jsou příznaky Cushingova syndromu, které po zahájení léčby trilostanem ustupují nejrychleji. 7

8 (trilostan) Supresivum kůry nadledvin. Pouze pro perorální použití u psů. VAROVÁNÍ: Pouze na veterinární předpis. POPIS: VETORYL Capsules je dostupný ve třech velikostech (10, 30 a 60 mg) a určený pro perorální aplikaci. Trilostan (4a, 5a-epoxy-17ß-hydroxy-3- oxoandrostan-2a-karbonitril) je perorálně účinný syntetický steroidní analog, který selektivně inhibuje 3ß-hydroxysteroiddehydrogenázu v kůře nadledvin. Inhibuje tak konverzi pregnenolonu na progesteron. Tím je inhibována produkce glukokortikoidů a v menší míře též mineralokortikoidů a pohlavních hormonů. Hladina steroidních prekurzorů se zvyšuje. Strukturní vzorec je: INDIKACE: VETORYL Capsules je určený pro léčbu hypofyzárního hyperadrenokorticismu a hyperadrenokorticismu vyvolaného tumorem kůry nadledvin u psů. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Klient by měl spolu s receptem vždy obdržet příslušný informační leták. Počáteční dávka při léčbě hyperadrenokorticismu je 2,2 6,7 mg/kg jednou denně. Velikost dávky se řídí tělesnou hmotností a dostupnými velikostmi tablet (viz Tabulka 1). VETORYL Capsules se podávají s krmivem. Tabulka 1: Počáteční dávka Hmotnostní rozmezí (kg) Počáteční dávka (mg) jednou denně 1,7 až <4,5 10 4,5 až < až < až <40 40 až <60* 120 (2x60) 180 (3x60) *Psům nad 60 kg by měla být aplikována vhodná kombinace kapslí. Přibližně po dnech aplikace této dávky proveďte klinické vyšetření a ACTH stimulační test za 4-6 hodin po podání každodenní dávky. Jestliže jsou výsledky klinického vyšetření uspokojivé, řiďte se podle Tabulky 2. Tabulka 2: Postup na základě vyšetření po dnech léčby Hladina kortizolu po podání ACTH (nmol/l) Postup <40 Ukončit léčbu a začít znovu s nižší dávkou 40 až 150 Pokračovat ve stejném dávkování >150 až možnost: Pokračovat v dosavadním dávkování, pokud jsou zvládnuty klinické příznaky 2.možnost: Pokud klinické příznaky hyperadrenokorticismu přetrvávají, zvýšit dávku* >250 Zvýšit dávku *Pomalé zvyšování dávky je dosaženo vhodnou kombinací kapslí různých velikostí. Nezbytná je individuální úprava dávkování a sledování pacienta. Vyšetření a ACTH stimulační test se provádí dní po každé změně dávkování. Opatrnosti je třeba během zvyšování dávky, kdy je nutné kontrolovat klinické příznaky a koncentraci elektrolytů v séru. Lék se obvykle podává jednou denně. Jestliže však potlačení klinických příznaků nevydrží po celý den, je možné dávku rozdělit na dvě. Při přechodu na podávání dvakrát denně se celková denní dávka zvýší o 1/3 až ½ a rozdělí na dvě stejná množství po 12 hodinách. Dlouhodobé sledování Jakmile se dosáhne optimálního dávkování VETORYLU, kontroluje se pacient za 30 dní, 90 dní a dále každé 3 měsíce. Tyto kontroly by měly obnášet minimálně zjištění anamnézy, klinické vyšetření, ACTH stimulační test (4-6 hodin po podání dávky Vetorylu) a biochemické vyšetření krve (se zvláštním zřetelem na elektrolyty a jaterní a ledvinovou funkci). Výsledek ACTH stimulačního testu <40 nmol/l společně s elektrolytovými abnormalitami nebo i bez nich mohou předznamenávat vznik klinických příznaků hypoadrenokorticismu. V ideálním případě jsou klinické příznaky zlepšené a hladina kortizolu po aplikaci ACTH je nmol/l. Jestliže je hladina kortizolu po aplikaci ACTH <40 nmol/l nebo pokud dojde k elektrolytové nerovnováze typické pro hypoadrenokorticismus (hyperkalémie a hyponatrémie) je třeba podávání VETORYLU dočasně vysadit, dokud se znovu neobjeví klinické příznaky hyperadrenokorticismu a normalizují se výsledky testu nmol/l. Poté je možné VETORYL Capsules znovu nasadit v nižší dávce. Majitel musí být poučen, aby při výskytu nežádoucích reakcích nebo při nečekaném vývoji situace okamžitě přerušil terapii a kontaktoval svého veterináře. KONTRAINDIKACE: Použití VETORYLU je kontraindikováno u pacientů s příznaky hypersenzitivity na trilostan. Nepoužívat VETORYL Capsules u pacientů s primární jaterní nebo ledvinovou nedostatečností. Nepoužívat u březích fen. U laboratorních zvířat byly prokázány teratogenní účinky trilostanu a časné potraty. VAROVÁNÍ: V případě předávkování může být nezbytná symptomatická léčba hypoadrenokorticismu kortikoidy, mineralokortikoidy a intravenózními roztoky. Pozornost je nutné věnovat souběžnému podávání inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE), protože oba léky snižují hladinu aldosteronu a jejich účinek může být aditivní. Mohou tak narušit pacientovu schopnost udržet elektrolytovou rovnováhu, krevní objem a perfuzi ledvin. Společně s VETORYLEM nelze používat diuretika šetřící draslík (např. spironolakton), protože oba inhibují aldosteron a zvyšují tak pravděpodobnost vzniku hyperkalémie. VAROVÁNÍ PRO MAJITELE: Uchovávejte mimo dosah dětí. Lék není určen k humánní aplikaci. Po manipulaci si umyjte ruce. Nevysypávejte obsah kapslí a nesnažte se kapsle dělit. Nemanipulujte s kapslemi během gravidity, nebo pokud se pokoušíte otěhotnět. Trilostan způsoboval u laboratorních zvířat časnou odúmrť plodů a teratogenní změny. Náhodné požití kapsle ihned konzultujte s lékařem a vezměte s sebou označenou lékovku. VÝSTRAHA: K hypoadrenokorticismu může dojít při jakékoli dávce VETORYL Capsules. V některých případech může trvat návrat funkce nadledvin měsíce a ojediněle není jejich adekvátní funkce dosaženo nikdy. U nízkého procenta psů může během prvních 10 dní léčby vzniknout syndrom vysazení kortikoidů. Je to následek rychlého poklesu glukokortikoidů v cirkulaci. Klinické příznaky zahrnují slabost, letargii, anorexii a hubnutí. Tyto příznaky je nutné odlišit od časné Addisonské krize pomocí stanovení hladiny elektrolytů v séru a ACTH stimulačního testu. Syndrom poklesu kortikoidů se řeší vysazením VETORYLU a novým zahájení léčby s nižší dávkou. Délka vysazení VETORYLU závisí na závažnosti klinických příznaků. Mitotan (o,p -DDD) snižuje funkci nadledvin. Podle zahraničních zkušeností musí být mezi ukončením léčby mitotanem a zahájením podávání VETORYLU dodržen odstup alespoň jeden měsíc. Je nezbytné vyčkat nejen návratu klinických příznaků hyperadrenokorticismu, ale také zvýšení post- ACTH hodnoty kortizolu v séru na >250 nmol/l. Funkci nadledvin je nutné pečlivě střežit, protože psi, kteří byli již léčení mitotanem, jsou k účinkům trilostanu vnímavější. Užívání VETORYL Capsules nemá vliv na samotný nádor nadledvin. U vhodných kandidátů by mělo být uváženo chirurgické řešení. Bezpečnost léku nebyla ověřena u kojících fen a u chovných samců. NEŽÁDOUCÍ REAKCE: Nejčastější nežádoucí reakcí je nechutenství či snížený příjem potravy, zvracení, apatie/skleslost, průjem a slabost. Méně často se objevují vážnější příznaky včetně výrazné deprese, průjmu s krví, kolapsu, Addisonské krize nebo nekrózy či ruptury kůry nadledvin, které mohou končit smrtí. V terénní studii v USA, která zahrnovala 107 psů, byly nejvážnějšími nežádoucími účinky nekróza/ruptura kůry nadledvin (2 případy) a hypoadrenokorticismus (2 případy). Jeden pes náhle uhynul asi týden po zahájení léčby trilostanem na nekrózu kůry nadledvin. Druhý případ nekrózy nastal asi po šesti týdnech léčby a měl za následek rupturu kůry. Tento pes dobře zareagoval na vysazení trilostanu a podpůrnou léčbu. Hypoadrenokorticismus se v průběhu studie vyvinul u dvou psů. Objevily se u nich typické klinické příznaky (letargie, anorexie, kolaps). Jejich hodnoty kortizolu po podání ACTH byly 8,5 nmol/l. Oba psi zareagovali na přerušení podávání trilostanu a podpůrnou léčbu. Jeden pes vyžadoval nadále léčbu hypoadrenokorticismu (glukokortikoidy a mineralokortikoidy). Další nežádoucí reakce byly pozorovány u 93 psů. Nejčastěji se jednalo o průjem (31 psů), letargii (30 psů), inapetenci/anorexii (27 psů), zvracení (28 psů), pohybové příznaky (slabost, zhoršení degenerativního kloubního onemocnění) (25 psů), infekce močových cest/hematurie (17 psů), třes (10 psů), otitis externa (8 psů), respirační příznaky (kašel, dušnost) (7 psů) a změny na kůži/ srsti (seborea, pruritus) (8 psů). Pět psů bylo během studie utraceno (jeden z důvodu nekrózy nadledvin, která je zmíněna výše, dva psi z důvodu pokračujícího kongestivního selhání srdce, které bylo přítomno již před léčbou, jeden z důvodu progresívních nervových příznaků a jeden pes z důvodu zhoršování kognitivních funkcí a inkontinence). Kromě dvou psů s adrenální nekrózou a dvou psů s hypoadrenokorticismem byla léčba přerušena ještě u 4 psů s podezřením na nežádoucí reakce na trilostan. Byl jimi kolaps, letargie, nechutenství a třes. Hematologické vyšetření, provedené před a po zahájení léčby, prokázalo statisticky významný (p<0,005) pokles v krajních hodnotách červené krevní řady (Hk, Hb a RBC). Průměry těchto parametrů však zůstaly v rámci referenčního rozmezí. Přibližně u 10% psů byla zvýšená hladina močoviny ( 6,64 mmol/l) bez současného zvýšení hladiny kreatininu. Tito psi byli klinicky bez příznaků. V dlouhodobém sledování byly vedlejší příznaky podobné jako v krátkodobé studii. Častěji se vyskytovalo zvracení, průjem a všeobecné gastrointestinální příznaky. Byla zaznamenána také letargie, inapetence/anorexie, srdeční šelest, kardiopulmonální příznaky, poruchy močení/ inkontinence, infekce močových cest nebo obecně urogenitálního traktu a nervové příznaky. Během dlouhodobého sledování bylo zaznamenáno 14 úhynů, z nichž 3 mohly mít souvislost s podáváním trilostanu. Ve dvou terénních studiích provedených v UK (n=75) byly nejčastějšími příznaky zvracení, letargie, průjem a anorexie. Dále se vyskytlo: noční pomočování, rohovkový vřed, kašel, perzistentní estrus, výtok z pochvy a otok vulvy u sterilizovaných fen, hypoadrenokorticismus, elektrolytová nerovnováha (zvýšení hladiny draslíku se současným snížením sodíku nebo samostatně), kolaps a křeče, třes, svalové záškuby, zácpa, svědivost, nabývání hmotnosti nebo hubnutí. Jeden ze psů uhynul na kongestivní srdeční selhání a druhý na plicní tromboembolismus. Tři psi byli během studie utraceni. U dvou psů bylo zjištěno ledvinové selhání a u dalšího se zhoršila artritida a nechutenství. Za dlouhodobého sledování v britské terénní studii byly zaznamenány následující nežádoucí reakce: Addisonské epizody (synkopy, tremor, slabost a zvracení), Addisonské krize nebo renální selhání (azotemie, zvracení, dehydratace a kolaps), chronický intermitentní vaginální výtok, hemorhagický průjem, občasné zvracení a distální edémy končetin. Příznaky hypoadrenokorticismu byly obvykle po vysazení léku reverzibilní, někdy však přetrvávaly. U jednoho pacienta přetrvával hypoadrenokorticismus rok po vysazení VETORYL Capsules. Pět úhynů zaznamenaných v dlouhodobé studii bylo zřejmě spojeno s podávání VETORYL Capsules. Patřily mezi ně případy euthanázie z důvodu selhání ledvin, Adissonské krize, hemorhagického průjmu a hemorhagické gastroenteritidy. Zkušenosti z použití léku v zahraničí: Následující skutečnosti byly příležitostně zaznamenány při používání léku VETORYL Capsules na zahraničních trzích. K nejzávažnějším případům patřil úhyn, nekróza kůry nadledvin, hypoadrenokorticismus (porucha rovnováhy elektrolytů, slabost, kolaps, anorexie, letargie, zvracení, průjem a azotemie), syndrom vysazení kortikoidů (slabost, letargie, anorexie a hubnutí). Z dalších nežádoucích účinků se vyskytlo selhání ledvin, diabetes mellitus, pankreatitida, autoimunitní hemolytická anémie, zvracení, průjem, anorexie, kožní lékové reakce (vyrážka, erytemtózní kožní erupce), paréza pánevních končetin, křeče, nervové příznaky v důsledku růstu makroadenomu, ulcerace v dutině ústní a svalový třes. Kopie Bezpečnostního listu lze vyžádat u společnosti DECHRA. INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ: Majitel musí být informován, že k nejčastějším nežádoucím reakcím patří: neočekávané snížení chuti k jídlu, zvracení, průjem nebo letargie. Spolu s receptem obdrží informační leták pro majitele. Dále je majiteli upřesněno, že úspěšná léčba hyperadrenokorticismu se projeví upravením polyfágie, polyurie polydipsie. Závažné vedlejší reakce užívání tohoto léku se mohou objevit náhle a vzácně mohou mít za následek smrt (viz NEŽÁDOUCÍ REAKCE). Majitel musí být poučen, aby při známkách intolerance ihned lék vysadil a bez prodlení kontaktoval svého veterináře. Majitel je poučen o důležitosti pravidelného vyšetření v průběhu terapie VETORYL Capsules. KLINICKÁ FARMAKOLOGIE: Absorpce trilostanu se zvyšuje při podání současně s potravou. U zdravých psů dosáhne plazmatická koncentrace trilostanu svého maxima za 1,5 hodiny. Na bazální hladinu poklesne za 12 hodin, existuje však velká individuální variabilita. Trilostan ani jeho metabolity se nekumulují. ÚČINNOST: Rozsáhlá studie v USA zahrnovala 93 psů s hyperadrenokorticismem a následně proběhla studie v UK, zahrnující 30 psů s hyperadrenokorticismem. Výsledky těchto studií dokládají, že léčba VETORYLEM vede ke zlepšení klinických příznaků (menší žíznivost, snížení frekvence močení, slabší dušnost a úprava apetitu i aktivity). U většiny případů se po 14 dnech léčby upravila hladina post-acth kortizolu v ACTH stimulačním testu. Do uvedených studií bylo zahrnuto také 10 psů s primárním hyperadrenokorticismem v důsledku tumoru nadledvin, nebo se současným tumorem nadledvin a hypofýzy. V těchto případech nevedla léčba ke klinické, biochemické nebo endokrinní odezvě, jak tomu bylo u hypofyzárního hyperadrenokorticismu. BEZPEČNOST: V laboratorním testu byl lék VETORYL Capsules aplikován zdravým bíglům ve věku 6 měsíců. Psi byli rozdělení do 4 skupin po osmi jedincích. První skupině byly podávány prázdné kapsle a dalším skupinám 1x, 3x a 5x násobek maximální počáteční dávky 6,7mg/kg dvakrát denně po dobu 90 dní. Tři zvířata ze třetí skupiny, která dostávala 3x základní dávku (20,1mg/kg 2xd) a pět zvířat ze čtvrté skupiny, která dostávala 5x základní dávku (33,5mg/kg 2xd), uhynulo mezi 23. a 46. dnem aplikace. Rozvinuly se u nich následující příznaky (jeden nebo více současně): nechutenství, pokles aktivity, ztráta hmotnosti, dehydratace, řídká stolice, mírný svalový třes, průjem, laterální poloha a nejistá chůze. Při vyšetření krve byla zjištěna hyponatrémie, hyperkalémie a azotemie, provázející Addisonskou krizi. Při postmortálním vyšetření byla nalezena epiteliální nekróza a cystická dilatace duodenálních krypt, žaludeční krvácení, krvácení do thymu, axiální trombóza, zánět ledvinové pánvičky a močového měchýře a pneumonie. U všech psů, kterým byl podáván VETORYL Capsules se snížila post-acth hladina kortizolu v ACTH stimulačním testu. U psů ve skupinách, které dostávaly 3x a 5x základní dávku, došlo ke snížení aktivity. Psi s pětinásobkem základní dávky měli nižší hmotnostní přírůstky. Skupiny s troj- a pětinásobkem základní dávky vykazovali ve srovnání s kontrolní skupinou snížení hladiny sodíku, albuminu, celkové bílkoviny a cholesterolu. Ve skupině s pětinásobkem základní dávky došlo ve srovnání s kontrolní skupinou k poklesu středního objemu erytrocytu. Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny amylázy přímo úměrné velikosti dávky. Na dávce byla také závislá míra hypertrofie kůry nadledvin při postmortálním vyšetření. SKLADOVÁNÍ: Skladujte při stálé pokojové teplotě 25 C. Tolerované jsou odchylky mezi C. BALENÍ: VETORYL Capsules je vyráběn ve velikosti 10, 30 a 60mg. Kapsle jsou balené v blistrech po 10 a v jednom balení jsou 3 blistry. VETORYL Capsules 10 mg: NDC VETORYL Capsules 30 mg: NDC VETORYL Capsules 60 mg: NDC NADA , Schváleno FDA. Distributor: Dechra Veterinary Products 7015 College Boulevard Suite 525 Overland Park, KS VETORYL je chráněná obchorní známka společnosti Dechra Ltd. 2009, Dechra Ltd. 1 Greco DS, Behrend EN (1995) Corticosteroid withdrawal syndrome. In: Kirk s Current Veterinary Therapy XII; Bonagura, J.(ed); WB Saunders, Philadelphia PA: pp

Život s Cushingovým syndromem

Život s Cushingovým syndromem Život s Cushingovým syndromem Váš pes a Cushingův syndrom Tato příručka vám má pomoci zodpovědět jakoukoli otázku, týkající se Cushingova syndromu a jeho léčby. Poskytuje některé konkrétní informace o

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg (desmopressini acetas) Perorální lyofilizát

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MINIRIN Melt 60 μg MINIRIN Melt 120 μg MINIRIN Melt 240 μg (desmopressini acetas) Perorální lyofilizát Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48647/2010, sp.zn. sukls48648/2010, sp.zn. sukls48649/2010 a příloha k sp.zn.: sukls239203/2010, sukls239204/2010, sukls160302/2012 PŘÍBALOVÁ

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje:

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEGACE 160 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje megestroli

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

PHENOLEPTIL 100 mg tablety pro psy

PHENOLEPTIL 100 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 100 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

Nitrofurantoin -ratiopharm 100 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním tvrdé tobolky (nitrofurantoin)

Nitrofurantoin -ratiopharm 100 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním tvrdé tobolky (nitrofurantoin) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nitrofurantoin -ratiopharm 100 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním tvrdé tobolky (nitrofurantoin) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VEROSPIRON 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Spironolactonum 25 mg v 1 tabletě 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety. Popis přípravku: téměř bílé ploché diskovité tablety

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat Příbalová informace Metfogamma 1000 mg potahované tablety (Metformini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům se sjia a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

PHENOLEPTIL 50 mg tablety pro psy

PHENOLEPTIL 50 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 50 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013

sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013 sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Vigantol perorální kapky, roztok colecalciferolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58417/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PK-Merz potahované tablety Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Co naleznete v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci sp.zn. sukls245523/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele GSCondro 1500 mg prášek pro perorální roztok glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA. Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC. tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA. Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC. tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum) Co je to MODURETIC? MODURETIC obsahuje 5 mg amiloridu

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls12372/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více