TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 (trilostan) (trilostane) What Co je is Cushingův Cushing s Syndrome? syndrom? TECHNICAL BROCHURE TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

2 CO JE TO CUSHINGŮV SYNDROM? Hyperadrenokorticismus, neboli Cushingův syndrom, je jednou z nejčastěji diagnostikovaných endokrinních poruch. Obvykle se vyskytuje u starších psů a jeho původ může být spontánní nebo iatrogenní. Příznaky Cushingova syndromu jsou následkem působení zvýšené hladiny glukokortikoidů, zejména kortizolu, v cirkulaci. Hormon kortizol se tvoří v kůře nadledvin. Jeho funkcí je pomáhat tělu při reakci na stres a připravovat je na boj či útěk (fight or flight). Kortizol mobilizuje energetické rezervy, modifikuje reakci těla na zánět, stimuluje játra ke zvýšení hladiny glukózy v krvi a pomáhá regulovat množství vody v těle. Spontánní Cushingův syndrom se vyskytuje ve dvou formách: a) Hypofyzární hyperadrenokorticismus, jinak též sekundární nebo PDH. Vyznačuje se nadprodukcí ACTH hypofýzou. Je to nejčastější forma Cushingova syndromu (tvoří 80% až 85% spontánních případů) a obvykle je jeho příčinou benigní tumor hypofýzy. b) Adrenokortikální hyperadrenokorticismus, jinak též primární nebo ADH. Tato forma je méně častá (15% - 20% spontánních případů) a vzniká tehdy, vyvine-li se na jedné nebo obou nadledvinách kortizol-produkující tumor. For Technical Support, please contact Dechra Veterinary Products at

3 Diagnostika Cushingova syndromu Zvýšená hladina glukokortikoidů vede k souboru klinických příznaků, mezi něž patří: Polydipsie Polyurie Polyfágie Hypertenze Pendulující břicho Ztenčení kůže Vypadávání srsti Rekurentní kožní onemocnění Letargie Dýchavičnost Méně častými klinickými příznaky jsou snížená tolerance k vysokým teplotám, mazotok, komedony, hyperpigmentace, kalcinóza kůže, podlitiny, atrofie varlat, u fen vymizení pohlavního cyklu, hypertrofie klitorisu a faciální paralýza 1. Jakýkoli z těchto příznaků je pro majitele velmi zneklidňující. Příznaky Cushingova syndromu jsou podobné normálnímu stárnutí organismu, a proto je někdy jeho diagnostika obtížná. Existuje několik vyšetření, které mohou napomoci správné diagnóze. Je to například vyšetření krve a moče. U zdravých i nemocných psů samotná hladina kortizolu v průběhu dne velmi kolísá. Diagnózu proto nelze vyslovit na základě pouhého změření koncentrace kortizolu v krvi. Pro tento účel je k dispozici řada diagnostických testů: ACTH stimulační test, Supresní test s vysokou dávkou dexamethazonu, Supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu, poměr kortizolu:kreatininu v moči, aj. Situace před použitím Vetorylu Jaké jsou pro psy s Cushingovým syndromem terapeutické možnosti? Pokud se podaří odhalit tumor nadledviny, je jednou z možností jeho chirurgické odstranění, ale jedná se o rizikový zákrok. Obvykle však není možné vyjmout hypofyzární nádor, který bývá příčinou Cushingova syndromu mnohem častěji. Alternativou chirurgické léčby je léčba konzervativní. Přestože existují i jiné perorální léky, jako je selegilin a mitotan, je v současné době VETORYL jediným lékem, který je určený k léčbě jak hypofyzárního, tak adrenokortikálního hyperadrenokorticismu. Vetoryl pro psy je registrován v USA a ve 20 evropských zemích. Účinnou látkou Vetorylu je trilostan. I když každodenní podávání Vetorylu Cushingův syndrom nevyléčí, umožňuje zvládání choroby a zlepšení kvality života postiženého psa. Pro více informací o těchto testech se obraťte na technickou podporu společnosti Dechra. 3

4 Co je to VETORYL Capsules a jak účinkuje? Účinnou látkou léku VETORYL Capsules je trilostan. Trilostan tlumí nadprodukci kortizolu reverzní inhibicí 3-ß-hydroxysteroiddehydrogenázy. Hladina kortizolu je trilostanem významně snižována, přičemž není současně výrazně snižován bazální aldosteron. 2,3 Výsledek tříměsíční léčby Vetorylem Počáteční dávka VETORYL Capsules by měl být podáván jednou denně, a to ráno současně s krmivem. Podávání s krmivem značně urychluje a zvyšuje jeho vstřebávání. Doporučené počáteční dávkování je uvedeno níže. Ideální je dosáhnout počáteční dávky 2,2 až 6,7 mg/kg jednou denně, podle tělesné hmotnosti a velikosti kapsle. PO ZAHÁJENÍ LÉČBY BY MĚL MAJITEL SLEDOVAT U PSA JEHO CHOVÁNÍ, APETIT A PŘÍJEM VODY. JESTLIŽE SE U PSA PROJEVÍ JAKÉKOLI PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, MĚL BY MAJITEL PŘESTAT LÉK PODÁVAT A OKAMŽITĚ KONTAKTOVAT SVÉHO VETERINÁŘE. Tato část je podrobněji popsána v letáku určeném pro majitele, který je přiložen v každém balení VETORYL Capsules. Tabulka 1: Počáteční dávka Hmotnostní rozmezí (kg) Počáteční dávka (mg) jednou denně 1,7 až <4,5 10 4,5 až < až < až < (2x60) 40 až <60* 180 (3x60) *Psům nad 60 kg by měla být aplikována vhodná kombinace kapslí. Sledování účinnosti léčby Účinnost léčby se hodnotí společným posouzením: Klinického zlepšení Stanovení kortizolu ACTH stimulačním testem Biochemického vyšetření krve (zejména elektrolytů, močoviny a kreatininu) Před zahájením léčby by měl být pacient vyšetřen na přítomnost primárního jaterního onemocnění a nedostatečnosti ledvin. V obou případech je VETORYL kontraindikován. 4

5 Biochemické vyšetření krve Biochemické Biochemistry vyšetření Profile by mělo být provedeno Biochemical za parameters 2, 4 a 12 should týdnů be po measured zahájení terapie at 2 weeks, (nebo 4 weeks, and dní 12 po weeks jakékoli after změně starting dávkování) therapy (or a poté days každé following 3 měsíce. any dose Zvláštní pozornost change), and je thereafter třeba věnovat every 3 hladinám months. Particular elektrolytů, attention should močoviny be paid a to kreatininu. changes in the serum concentration of electrolytes, urea, and creatinine. Sledování hladiny kortizolu v krvi Blood s použitím Cortisol ACTH Monitoring stimulačního testu With Za pozitivní an ACTH odpověď Stimulation na léčbu Test se považuje A zlepšení positive response klinických to příznaků therapy is a regarded výsledek as an improvement ACTH stimulačního in clinical testu signs and a post-acth nmol serum kortizolu cortisol na concentration l séra. ACTH of stimulační between test 1.45 by měl µ/dl být and zahájen 9.1 µ/dl 4-6 ( hodin nmol/l). po podání The VETORYL ACTH stimulation Capsules. test Standardně should be performed se 4-6 hours after dosing with VETORYL Capsules. doporučuje odebrat první vzorek 4 hodiny Standard advice is to obtain the initial blood sample po podání. VETORYL významně snižuje at 4 hours post dosing. After the administration of hladinu VETORYL kortizolu Capsules, na cortisol 2-8 hodin remains (interní most significantly údaje). suppressed for 2-8 hours (data on file). Treatment ACTH stimulační should be test monitored by měl with být an proveden ACTH stimulation za 2, 4 a test 12 týdnů at 2 weeks, po zahájení 4 weeks, terapie and 12 (nebo weeks after starting dní po therapy jakékoli (or změně days following dávkování) any dose a poté change), každé and 3 měsíce. thereafter Jakmile every 3 se months. VETORYL Once začne VETORYL podávat, treatment měla begins, by post- the post-acth serum cortisol concentration should ACTH hladina kortizolu znatelně poklesnout decrease significantly during the first 9-12 days již během prvních 9-12 dní léčby, of treatment, and should remain suppressed while treatment a po celou continues. její dobu zůstat snížená. Changes in post-acth serum Cortisol Změny post-acth hladiny kortizolu Concentration associated with VetorYL dosažené treatment podáváním VETORYLU 4 4 PARAMETR BIOCHEMICKÉ ZMĚNY, KTERÉ expected biochemical JSOU OČEKÁVANÉ U PSŮ parameter CHanges in Dogs on LÉČENÝCH VetorYL VETORYLEM treatment Alkalická Snížení, ale nemusí být dosaženo Alkaline Decrease but may not return to fosfatáza referenčních hodnot Phosphatase reference range Alaninaminotransferáza referenčních Snížení, ale nemusí být dosaženo Alanine Decrease but may not return to Aminotransferase reference range hodnot Cholesterol Snížení, Decrease ale but nemusí may not být return dosaženo to Cholesterol referenčních reference range hodnot Sodík Může May decrease mírně poklesnout, slightly but ale should měl remain by Sodium zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Draslík Může May increase mírně slightly zvýšit, but ale should měl by remain Potassium zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Močovina Může May increase mírně slightly zvýšit, but ale should měl by remain Urea zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Kreatinin May increase slightly but should remain Creatinine Může mírně zvýšit, ale měl by zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot Red Počet Blood červených Cells krvinek Může May decrease mírně poklesnout, slightly but ale should měl remain by zůstat within v reference rámci referenčních range hodnot mean post-acth Cortisol (ug/dl) den DaY Pacient po 9 měsících léčby Vetorylem Photograph courtesy of Carlos Melian, DVM, PhD Following 9 months of treatment with VETORYL 4 5

6 Očekávané zlepšení klinických příznaků hyperadrenokorticismu První kontrola po 14 dnech 4 Opakovaná kontrola po 12 týdnech 4 Expected Majitelé Changes by měli in zaznamenat, Clinical Signs že of pes Hyperadrenocorticism Po 84 dnech léčby VETORYLEM by méně pije a méně močí u 80% psů měl být patrný úspěch First recheck at 14 days 4 re-examination at 12 weeks Zvíře by mělo být méně hladové léčby 4 Owners should have noticed that the At day 84 after starting treatment with a zklidňují se i dýchací příznaky Po této době vykazuje zlepšení dog is drinking less and urinating less VETORYL Capsules, 80% of the dogs were Dalším příznakem Cushingova aktivity, apetitu, PU/PD a dušnosti The animal should be less ravenous and considered treatment successes syndromu, který rychle reaguje 81% až 93% psů excessive panting should have decreased At day 84, the percentage of dogs showing Lethargy na léčbu, is another je letargie; clinical sign již po of Cushing s čtrnácti improvements V den 84 in bylo activity, při appetite, klinickém thirst, syndrome dnech that by si rapidly měl majitel responds všimnout, to treatment; urination, vyšetření and panting zjištěno ranged zlepšení from 81% stavu to 93% even že at zvíře the first je mnohem 14-day check aktivnější many owners In 93% u 93% of dogs, psůimprovement in clinical have noticed their dogs are more active assessments were noted at day 84 Podíl psů, u nichž se zlepšily klinické příznaky vzhledem ke dni % 80% 60% 40% 20% 0 Aktivita (n=33) Apetit (n=57) Dušnost (n=47) Žíznivost (n=76) Nadměrné močení (n=74) Den 14 Den 28 Den 42 Den

7 Stav před použitím VETORYLU Stav po 3 měsících léčby VETORYLEM Stav po 9 měsících léčby VETORYLEM Lékové interakce Jestliže byl pes dříve léčen mitotanem, funkce jeho nadledvin se snížila. V praxi se ukázalo, že mitotan je nutné minimálně na měsíc vysadit (nebo na takovou dobu, než se začnou vracet příznaky hyperadrenokorticismu) a zahájit léčbu VETORYLEM teprve když je hladina kortizolu po ACTH >250 nmol/l. Nadále se doporučuje funkci nadledvin podrobně sledovat, protože tito pacienti jsou k účinkům trilostanu vnímavější. Při současném podávání trilostanu a diuretik šetřících draslík nebo inhibitorů ACE (tj. léků, které interferují s produkcí aldosteronu), je třeba brát v úvahu zvýšené riziko hyperkalémie. VETORYL Capsules byly podávány současně s řadou různých léků, běžně indikovaných u psů středního věku a seniorů. Nejčastěji se jedná o ochranu před blechami a klíšťaty, vakcinaci, antibiotika, levothyroxin, nesteroidní protizánětlivé léky a kloubní výživu. Podrobný popis léku se nachází v příbalovém letáku, který je součástí poslední strany této brožury. Literatura (1) Reusch CE (2005). Hyperadrenocorticism. Textbook of Veterinary Internal Medicine, 6th Ed., Ed SJ Ettinger, EC Feldman pp (2) Sieber-Ruckstuhl NS, Boretti FS, Wenger M, Maser-Gluth C and Reusch CE (2006). Cortisol, aldosterone, cortisol precursor, androgen and endogenous ACTH concentrations in dogs with pituitary-dependant hyperadrenocorticism treated with trilostane. Domestic Animal Endocrinology. 31 (1): (3) Wenger M, Sieber-Ruckstuhl NS, Muller C, Reusch CE (2004). Effect of trilostane on serum concentrations of aldosterone, cortisol and potassium in dogs with pituitary-dependent hyperadrenocorticism. Am J Vet Res. 65 (9): (4) Data on file at Dechra Veterinary Products: US Field Study. Letargie, PU/PD a dušnost jsou příznaky Cushingova syndromu, které po zahájení léčby trilostanem ustupují nejrychleji. 7

8 (trilostan) Supresivum kůry nadledvin. Pouze pro perorální použití u psů. VAROVÁNÍ: Pouze na veterinární předpis. POPIS: VETORYL Capsules je dostupný ve třech velikostech (10, 30 a 60 mg) a určený pro perorální aplikaci. Trilostan (4a, 5a-epoxy-17ß-hydroxy-3- oxoandrostan-2a-karbonitril) je perorálně účinný syntetický steroidní analog, který selektivně inhibuje 3ß-hydroxysteroiddehydrogenázu v kůře nadledvin. Inhibuje tak konverzi pregnenolonu na progesteron. Tím je inhibována produkce glukokortikoidů a v menší míře též mineralokortikoidů a pohlavních hormonů. Hladina steroidních prekurzorů se zvyšuje. Strukturní vzorec je: INDIKACE: VETORYL Capsules je určený pro léčbu hypofyzárního hyperadrenokorticismu a hyperadrenokorticismu vyvolaného tumorem kůry nadledvin u psů. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Klient by měl spolu s receptem vždy obdržet příslušný informační leták. Počáteční dávka při léčbě hyperadrenokorticismu je 2,2 6,7 mg/kg jednou denně. Velikost dávky se řídí tělesnou hmotností a dostupnými velikostmi tablet (viz Tabulka 1). VETORYL Capsules se podávají s krmivem. Tabulka 1: Počáteční dávka Hmotnostní rozmezí (kg) Počáteční dávka (mg) jednou denně 1,7 až <4,5 10 4,5 až < až < až <40 40 až <60* 120 (2x60) 180 (3x60) *Psům nad 60 kg by měla být aplikována vhodná kombinace kapslí. Přibližně po dnech aplikace této dávky proveďte klinické vyšetření a ACTH stimulační test za 4-6 hodin po podání každodenní dávky. Jestliže jsou výsledky klinického vyšetření uspokojivé, řiďte se podle Tabulky 2. Tabulka 2: Postup na základě vyšetření po dnech léčby Hladina kortizolu po podání ACTH (nmol/l) Postup <40 Ukončit léčbu a začít znovu s nižší dávkou 40 až 150 Pokračovat ve stejném dávkování >150 až možnost: Pokračovat v dosavadním dávkování, pokud jsou zvládnuty klinické příznaky 2.možnost: Pokud klinické příznaky hyperadrenokorticismu přetrvávají, zvýšit dávku* >250 Zvýšit dávku *Pomalé zvyšování dávky je dosaženo vhodnou kombinací kapslí různých velikostí. Nezbytná je individuální úprava dávkování a sledování pacienta. Vyšetření a ACTH stimulační test se provádí dní po každé změně dávkování. Opatrnosti je třeba během zvyšování dávky, kdy je nutné kontrolovat klinické příznaky a koncentraci elektrolytů v séru. Lék se obvykle podává jednou denně. Jestliže však potlačení klinických příznaků nevydrží po celý den, je možné dávku rozdělit na dvě. Při přechodu na podávání dvakrát denně se celková denní dávka zvýší o 1/3 až ½ a rozdělí na dvě stejná množství po 12 hodinách. Dlouhodobé sledování Jakmile se dosáhne optimálního dávkování VETORYLU, kontroluje se pacient za 30 dní, 90 dní a dále každé 3 měsíce. Tyto kontroly by měly obnášet minimálně zjištění anamnézy, klinické vyšetření, ACTH stimulační test (4-6 hodin po podání dávky Vetorylu) a biochemické vyšetření krve (se zvláštním zřetelem na elektrolyty a jaterní a ledvinovou funkci). Výsledek ACTH stimulačního testu <40 nmol/l společně s elektrolytovými abnormalitami nebo i bez nich mohou předznamenávat vznik klinických příznaků hypoadrenokorticismu. V ideálním případě jsou klinické příznaky zlepšené a hladina kortizolu po aplikaci ACTH je nmol/l. Jestliže je hladina kortizolu po aplikaci ACTH <40 nmol/l nebo pokud dojde k elektrolytové nerovnováze typické pro hypoadrenokorticismus (hyperkalémie a hyponatrémie) je třeba podávání VETORYLU dočasně vysadit, dokud se znovu neobjeví klinické příznaky hyperadrenokorticismu a normalizují se výsledky testu nmol/l. Poté je možné VETORYL Capsules znovu nasadit v nižší dávce. Majitel musí být poučen, aby při výskytu nežádoucích reakcích nebo při nečekaném vývoji situace okamžitě přerušil terapii a kontaktoval svého veterináře. KONTRAINDIKACE: Použití VETORYLU je kontraindikováno u pacientů s příznaky hypersenzitivity na trilostan. Nepoužívat VETORYL Capsules u pacientů s primární jaterní nebo ledvinovou nedostatečností. Nepoužívat u březích fen. U laboratorních zvířat byly prokázány teratogenní účinky trilostanu a časné potraty. VAROVÁNÍ: V případě předávkování může být nezbytná symptomatická léčba hypoadrenokorticismu kortikoidy, mineralokortikoidy a intravenózními roztoky. Pozornost je nutné věnovat souběžnému podávání inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE), protože oba léky snižují hladinu aldosteronu a jejich účinek může být aditivní. Mohou tak narušit pacientovu schopnost udržet elektrolytovou rovnováhu, krevní objem a perfuzi ledvin. Společně s VETORYLEM nelze používat diuretika šetřící draslík (např. spironolakton), protože oba inhibují aldosteron a zvyšují tak pravděpodobnost vzniku hyperkalémie. VAROVÁNÍ PRO MAJITELE: Uchovávejte mimo dosah dětí. Lék není určen k humánní aplikaci. Po manipulaci si umyjte ruce. Nevysypávejte obsah kapslí a nesnažte se kapsle dělit. Nemanipulujte s kapslemi během gravidity, nebo pokud se pokoušíte otěhotnět. Trilostan způsoboval u laboratorních zvířat časnou odúmrť plodů a teratogenní změny. Náhodné požití kapsle ihned konzultujte s lékařem a vezměte s sebou označenou lékovku. VÝSTRAHA: K hypoadrenokorticismu může dojít při jakékoli dávce VETORYL Capsules. V některých případech může trvat návrat funkce nadledvin měsíce a ojediněle není jejich adekvátní funkce dosaženo nikdy. U nízkého procenta psů může během prvních 10 dní léčby vzniknout syndrom vysazení kortikoidů. Je to následek rychlého poklesu glukokortikoidů v cirkulaci. Klinické příznaky zahrnují slabost, letargii, anorexii a hubnutí. Tyto příznaky je nutné odlišit od časné Addisonské krize pomocí stanovení hladiny elektrolytů v séru a ACTH stimulačního testu. Syndrom poklesu kortikoidů se řeší vysazením VETORYLU a novým zahájení léčby s nižší dávkou. Délka vysazení VETORYLU závisí na závažnosti klinických příznaků. Mitotan (o,p -DDD) snižuje funkci nadledvin. Podle zahraničních zkušeností musí být mezi ukončením léčby mitotanem a zahájením podávání VETORYLU dodržen odstup alespoň jeden měsíc. Je nezbytné vyčkat nejen návratu klinických příznaků hyperadrenokorticismu, ale také zvýšení post- ACTH hodnoty kortizolu v séru na >250 nmol/l. Funkci nadledvin je nutné pečlivě střežit, protože psi, kteří byli již léčení mitotanem, jsou k účinkům trilostanu vnímavější. Užívání VETORYL Capsules nemá vliv na samotný nádor nadledvin. U vhodných kandidátů by mělo být uváženo chirurgické řešení. Bezpečnost léku nebyla ověřena u kojících fen a u chovných samců. NEŽÁDOUCÍ REAKCE: Nejčastější nežádoucí reakcí je nechutenství či snížený příjem potravy, zvracení, apatie/skleslost, průjem a slabost. Méně často se objevují vážnější příznaky včetně výrazné deprese, průjmu s krví, kolapsu, Addisonské krize nebo nekrózy či ruptury kůry nadledvin, které mohou končit smrtí. V terénní studii v USA, která zahrnovala 107 psů, byly nejvážnějšími nežádoucími účinky nekróza/ruptura kůry nadledvin (2 případy) a hypoadrenokorticismus (2 případy). Jeden pes náhle uhynul asi týden po zahájení léčby trilostanem na nekrózu kůry nadledvin. Druhý případ nekrózy nastal asi po šesti týdnech léčby a měl za následek rupturu kůry. Tento pes dobře zareagoval na vysazení trilostanu a podpůrnou léčbu. Hypoadrenokorticismus se v průběhu studie vyvinul u dvou psů. Objevily se u nich typické klinické příznaky (letargie, anorexie, kolaps). Jejich hodnoty kortizolu po podání ACTH byly 8,5 nmol/l. Oba psi zareagovali na přerušení podávání trilostanu a podpůrnou léčbu. Jeden pes vyžadoval nadále léčbu hypoadrenokorticismu (glukokortikoidy a mineralokortikoidy). Další nežádoucí reakce byly pozorovány u 93 psů. Nejčastěji se jednalo o průjem (31 psů), letargii (30 psů), inapetenci/anorexii (27 psů), zvracení (28 psů), pohybové příznaky (slabost, zhoršení degenerativního kloubního onemocnění) (25 psů), infekce močových cest/hematurie (17 psů), třes (10 psů), otitis externa (8 psů), respirační příznaky (kašel, dušnost) (7 psů) a změny na kůži/ srsti (seborea, pruritus) (8 psů). Pět psů bylo během studie utraceno (jeden z důvodu nekrózy nadledvin, která je zmíněna výše, dva psi z důvodu pokračujícího kongestivního selhání srdce, které bylo přítomno již před léčbou, jeden z důvodu progresívních nervových příznaků a jeden pes z důvodu zhoršování kognitivních funkcí a inkontinence). Kromě dvou psů s adrenální nekrózou a dvou psů s hypoadrenokorticismem byla léčba přerušena ještě u 4 psů s podezřením na nežádoucí reakce na trilostan. Byl jimi kolaps, letargie, nechutenství a třes. Hematologické vyšetření, provedené před a po zahájení léčby, prokázalo statisticky významný (p<0,005) pokles v krajních hodnotách červené krevní řady (Hk, Hb a RBC). Průměry těchto parametrů však zůstaly v rámci referenčního rozmezí. Přibližně u 10% psů byla zvýšená hladina močoviny ( 6,64 mmol/l) bez současného zvýšení hladiny kreatininu. Tito psi byli klinicky bez příznaků. V dlouhodobém sledování byly vedlejší příznaky podobné jako v krátkodobé studii. Častěji se vyskytovalo zvracení, průjem a všeobecné gastrointestinální příznaky. Byla zaznamenána také letargie, inapetence/anorexie, srdeční šelest, kardiopulmonální příznaky, poruchy močení/ inkontinence, infekce močových cest nebo obecně urogenitálního traktu a nervové příznaky. Během dlouhodobého sledování bylo zaznamenáno 14 úhynů, z nichž 3 mohly mít souvislost s podáváním trilostanu. Ve dvou terénních studiích provedených v UK (n=75) byly nejčastějšími příznaky zvracení, letargie, průjem a anorexie. Dále se vyskytlo: noční pomočování, rohovkový vřed, kašel, perzistentní estrus, výtok z pochvy a otok vulvy u sterilizovaných fen, hypoadrenokorticismus, elektrolytová nerovnováha (zvýšení hladiny draslíku se současným snížením sodíku nebo samostatně), kolaps a křeče, třes, svalové záškuby, zácpa, svědivost, nabývání hmotnosti nebo hubnutí. Jeden ze psů uhynul na kongestivní srdeční selhání a druhý na plicní tromboembolismus. Tři psi byli během studie utraceni. U dvou psů bylo zjištěno ledvinové selhání a u dalšího se zhoršila artritida a nechutenství. Za dlouhodobého sledování v britské terénní studii byly zaznamenány následující nežádoucí reakce: Addisonské epizody (synkopy, tremor, slabost a zvracení), Addisonské krize nebo renální selhání (azotemie, zvracení, dehydratace a kolaps), chronický intermitentní vaginální výtok, hemorhagický průjem, občasné zvracení a distální edémy končetin. Příznaky hypoadrenokorticismu byly obvykle po vysazení léku reverzibilní, někdy však přetrvávaly. U jednoho pacienta přetrvával hypoadrenokorticismus rok po vysazení VETORYL Capsules. Pět úhynů zaznamenaných v dlouhodobé studii bylo zřejmě spojeno s podávání VETORYL Capsules. Patřily mezi ně případy euthanázie z důvodu selhání ledvin, Adissonské krize, hemorhagického průjmu a hemorhagické gastroenteritidy. Zkušenosti z použití léku v zahraničí: Následující skutečnosti byly příležitostně zaznamenány při používání léku VETORYL Capsules na zahraničních trzích. K nejzávažnějším případům patřil úhyn, nekróza kůry nadledvin, hypoadrenokorticismus (porucha rovnováhy elektrolytů, slabost, kolaps, anorexie, letargie, zvracení, průjem a azotemie), syndrom vysazení kortikoidů (slabost, letargie, anorexie a hubnutí). Z dalších nežádoucích účinků se vyskytlo selhání ledvin, diabetes mellitus, pankreatitida, autoimunitní hemolytická anémie, zvracení, průjem, anorexie, kožní lékové reakce (vyrážka, erytemtózní kožní erupce), paréza pánevních končetin, křeče, nervové příznaky v důsledku růstu makroadenomu, ulcerace v dutině ústní a svalový třes. Kopie Bezpečnostního listu lze vyžádat u společnosti DECHRA. INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ: Majitel musí být informován, že k nejčastějším nežádoucím reakcím patří: neočekávané snížení chuti k jídlu, zvracení, průjem nebo letargie. Spolu s receptem obdrží informační leták pro majitele. Dále je majiteli upřesněno, že úspěšná léčba hyperadrenokorticismu se projeví upravením polyfágie, polyurie polydipsie. Závažné vedlejší reakce užívání tohoto léku se mohou objevit náhle a vzácně mohou mít za následek smrt (viz NEŽÁDOUCÍ REAKCE). Majitel musí být poučen, aby při známkách intolerance ihned lék vysadil a bez prodlení kontaktoval svého veterináře. Majitel je poučen o důležitosti pravidelného vyšetření v průběhu terapie VETORYL Capsules. KLINICKÁ FARMAKOLOGIE: Absorpce trilostanu se zvyšuje při podání současně s potravou. U zdravých psů dosáhne plazmatická koncentrace trilostanu svého maxima za 1,5 hodiny. Na bazální hladinu poklesne za 12 hodin, existuje však velká individuální variabilita. Trilostan ani jeho metabolity se nekumulují. ÚČINNOST: Rozsáhlá studie v USA zahrnovala 93 psů s hyperadrenokorticismem a následně proběhla studie v UK, zahrnující 30 psů s hyperadrenokorticismem. Výsledky těchto studií dokládají, že léčba VETORYLEM vede ke zlepšení klinických příznaků (menší žíznivost, snížení frekvence močení, slabší dušnost a úprava apetitu i aktivity). U většiny případů se po 14 dnech léčby upravila hladina post-acth kortizolu v ACTH stimulačním testu. Do uvedených studií bylo zahrnuto také 10 psů s primárním hyperadrenokorticismem v důsledku tumoru nadledvin, nebo se současným tumorem nadledvin a hypofýzy. V těchto případech nevedla léčba ke klinické, biochemické nebo endokrinní odezvě, jak tomu bylo u hypofyzárního hyperadrenokorticismu. BEZPEČNOST: V laboratorním testu byl lék VETORYL Capsules aplikován zdravým bíglům ve věku 6 měsíců. Psi byli rozdělení do 4 skupin po osmi jedincích. První skupině byly podávány prázdné kapsle a dalším skupinám 1x, 3x a 5x násobek maximální počáteční dávky 6,7mg/kg dvakrát denně po dobu 90 dní. Tři zvířata ze třetí skupiny, která dostávala 3x základní dávku (20,1mg/kg 2xd) a pět zvířat ze čtvrté skupiny, která dostávala 5x základní dávku (33,5mg/kg 2xd), uhynulo mezi 23. a 46. dnem aplikace. Rozvinuly se u nich následující příznaky (jeden nebo více současně): nechutenství, pokles aktivity, ztráta hmotnosti, dehydratace, řídká stolice, mírný svalový třes, průjem, laterální poloha a nejistá chůze. Při vyšetření krve byla zjištěna hyponatrémie, hyperkalémie a azotemie, provázející Addisonskou krizi. Při postmortálním vyšetření byla nalezena epiteliální nekróza a cystická dilatace duodenálních krypt, žaludeční krvácení, krvácení do thymu, axiální trombóza, zánět ledvinové pánvičky a močového měchýře a pneumonie. U všech psů, kterým byl podáván VETORYL Capsules se snížila post-acth hladina kortizolu v ACTH stimulačním testu. U psů ve skupinách, které dostávaly 3x a 5x základní dávku, došlo ke snížení aktivity. Psi s pětinásobkem základní dávky měli nižší hmotnostní přírůstky. Skupiny s troj- a pětinásobkem základní dávky vykazovali ve srovnání s kontrolní skupinou snížení hladiny sodíku, albuminu, celkové bílkoviny a cholesterolu. Ve skupině s pětinásobkem základní dávky došlo ve srovnání s kontrolní skupinou k poklesu středního objemu erytrocytu. Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny amylázy přímo úměrné velikosti dávky. Na dávce byla také závislá míra hypertrofie kůry nadledvin při postmortálním vyšetření. SKLADOVÁNÍ: Skladujte při stálé pokojové teplotě 25 C. Tolerované jsou odchylky mezi C. BALENÍ: VETORYL Capsules je vyráběn ve velikosti 10, 30 a 60mg. Kapsle jsou balené v blistrech po 10 a v jednom balení jsou 3 blistry. VETORYL Capsules 10 mg: NDC VETORYL Capsules 30 mg: NDC VETORYL Capsules 60 mg: NDC NADA , Schváleno FDA. Distributor: Dechra Veterinary Products 7015 College Boulevard Suite 525 Overland Park, KS VETORYL je chráněná obchorní známka společnosti Dechra Ltd. 2009, Dechra Ltd. 1 Greco DS, Behrend EN (1995) Corticosteroid withdrawal syndrome. In: Kirk s Current Veterinary Therapy XII; Bonagura, J.(ed); WB Saunders, Philadelphia PA: pp

Život s Cushingovým syndromem

Život s Cushingovým syndromem Život s Cushingovým syndromem Váš pes a Cushingův syndrom Tato příručka vám má pomoci zodpovědět jakoukoli otázku, týkající se Cushingova syndromu a jeho léčby. Poskytuje některé konkrétní informace o

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas). Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls221107/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONACE COMBI 20 mg/12,5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Danurit 4 mg/1,25 mg tablety Danurit 2 mg/0,625 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Danurit 4 mg/1,25 mg tablety obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok / koncentrát pro infuzní roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml Neupogen 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONOPRIL 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Fosinoprilum natricum, 20 mg v 1 tabletě Pomocné látky: laktosa 126,00 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml).

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BYETTA 10 mikrogramů injekční roztok, předplněné pero 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls245456/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dilizolen 2 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje linezolidum 2 mg. Infuzní vaky plněné 300 ml

Více