evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika"

Transkript

1 evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli správnosti léčby a kompenzace diabetu jsou sledované laboratorní parametry: Glykémie na lačno /před jídlem, Glykémie 1-2 hodiny po jídle, a Glykovaný hemoglobin (HbA1c). Podle dosahovaných hodnot jednotlivých sledovaných parametrů je možné hodnotit úroveň kompenzace cukrovky dle následujících kategorií: Vynikající kompenzace: - Glykémie v kapilární krvi na lačno /před jídlem: 4-6,0 mmol/l - Glykémie v kapilární krvi po jídle: 5-7,5 mmol/l - Glykovaný hemoglobin HbA1c: < 48 mmol/mol Přijatelná kompenzace: - Glykémie v kapilární krvi na lačno /před jídlem: 6,0 7,0 mmol/l - Glykémie v kapilární krvi po jídle: 7,5 9,0 mmol/l - Glykovaný hemoglobin HbA1c: mmol/mol Špatná kompenzace: - Glykémie v kapilární krvi na lačno /před jídlem: > 7,0 mmol/l - Glykémie v kapilární krvi po jídle: > 9,0 mmol/l - Glykovaný hemoglobin HbA1c: >53 mmol/mol (U starších osob, rizikových osob a osob nad 15. let trvání diabetu > 60 mmol/mol) evito komplexní laboratorní vyšetření diabetika Stejně důležitými cíly správné léčby diabetika, jako je dobrá kompenzace cukrovky, je zabránění rozvoji časných i pozdních komplikací diabetu, a předcházení vzniku dalších přidružených onemocnění, event. jejich

2 souběžná léčba. evito komplexní laboratorní vyšetření obsahuje kromě hodnocení úrovně kompenzace diabetu zároveň sadu doporučených laboratorních vyšetření k odhalení těchto rizik. Doporučená frekvence tohoto komplexního laboratorního vyšetření je u každého diabetika 1xročně. Mezi projevy diabetických komplikací, patří například parestézie a noční bolesti dolních končetin při periferní neuropatii, poruchy vyprazdňování žaludku, průjmy, zácpa, poruchy vyprazdňování močového měchýře, poruchy erekce, poruchy zraku při retinopatii. Také projevy ischemické choroby srdeční (bolesti na hrudi, známky srdečního selhávání) nebo ischemické choroby dolních končetin (klaudikace) jsou známkou akcelerované aterosklerózy při déle trvajícím diabetu. Častější je i sklon k opakovaným infekcím, především močového a pohlavního systému, dýchacích cest, kůže a dásní. Většina diabetiků má současně arteriální hypertenzi, poruchu metabolismu tuků, obezitu, které výrazně zvyšují riziko vzniku závažných kardiovaskulárních komplikací. Mezi další přidružená onemocnění patří také další poruchy endokrinního systému např. štítné žlázy, ale také postižení jater (např. steatóza). Podrobný přehled a frekvence doporučených klinických a laboratorních vyšetření zobrazuje následující tabulka:

3 *Interní vyšetření prováděné dispenzarizujícím lékařem zaměřené na postižení velkých cév a známky ischemické choroby srdeční, dolních končetin a centrálního nervového systému (CNS ) - (cílená anamnéza a objektivní vyšetření včetně poslechu krkavic, stehenních tepen a palpace periferních tepen). Nález při interním vyšetření vede k indikaci dalších laboratorních vyšetření (krevní obraz, enzymy apod.). Interpretace vyšetření laboratorních parametrů: Sérové lipidy (Cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, Tryacylglyceroly ) Význam vyšetření sérových lipidů v krvi spočívá v tom, že jejich zvýšená hladina přispívá ke vzniku aterosklerózy a představuje tak jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění (KVO). KVO představují stále nejvýznamnější příčinu úmrtnosti na celém světě. Za nejvýznamnější lipidový rizikový faktor je především považován LDL-Cholesterol. U pacientů s diabetem je doporučeno optimálně dosáhnout následujících cílových hodnot: Celkový cholesterol < 4,5 mmol/l LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l Triglyceridy < 1,7 mmol/l HDL-cholesterol > 1,0 mmol/l u mužů, > 1,2 u žen U pacientů s vysokým rizikem (diabetes + manifestní kardiovaskulární onemocnění) je žádoucí dosáhnout hodnot LDL-cholesterolu < 2,0 mmol/l. Index aterogenity K Tento index se používá ke zhodnocení rizika vzniku aterosklerózy v důsledku zvýšené hladiny cholesterolu. Vypočítává se dle vzorce: K= ( CHOL-HDL)/HDL. Za normu se považují hodnoty menší než 4,2.

4 Urea (močovina), Kreatinin, Glomerulární filtrace, mikroalbunim v moči, celková bílkovina v moči Tyto laboratorní parametry mají souvislost s funkcí ledvin. Diabetická nefropatie je chronickou komplikací cukrovky. Jedná se o chronické postižení ledvin, pro které je charakteristické vylučování bílkovin ledvinami do moči a postupné snižování glomerulární filtrace, potažmo funkce ledvin. Stupně chronického poškození ledvin představuje následující tabulka: Nález hraničních nebo mírně abnormálních hodnot vztahujících se k funkci ledvin (viz níže) má vést k intenzivnější léčbě diabetu, případně i arteriální hypertenze tak, aby bylo dosaženo co nejlepších hodnot kompenzace. Mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu (M , Ž mmol/l) Nízká glomerulární filtrace (< 60ml/min/1,73m2, 1,0 ml/s/1,73 m2!!!) Mikroalbuminurie ( mg/24 h nebo poměr albumin/kreatinin M 2,5-25, Ž 3,0 30 g/mol kreat.) Kyselina močová Stanovení koncentrace kyseliny močové v krvi pomáhá získat informaci, zda v těle neprobíhá příliš rychlé a intenzívní odbourávání buněk, nebo zda není snížené vylučování kyseliny močové. Vyšetření se provádí i např. při selhávání funkce ledvin. Moč chemicky + močový sediment Vyšetření moči sestává z několika samostatných testů, které slouží k průkazu přítomnosti nebo orientačnímu stanovení množství různých součástí, které se vylučují močí. Může jít o vedlejší produkty normálního

5 nebo porušeného metabolismu, buňky včetně bakterií nebo části buněk. Vyšetření moči odhalí například zvýšené množství látek, které se za normálních okolností v moči vyskytují v zanedbatelném množství, jako jsou glukóza, bílkoviny, bilirubin, červené nebo bílé krvinky, krystaly a bakterie. V moči se mohou tyto abnormální složky objevit, když se zvýší jejich koncentrace v krvi a tělo se snaží tuto koncentraci upravit tím, že látku vyloučí do moči, nebo dojde-li k porušení funkce ledvin, nebo v případě bakterií v moči v důsledku infekce. Na, K, Cl (vyšetření elektrolytů v krvi) Vyšetření elektrolytů se provádí pro odhalení poruch jejich rovnováhy a poruch vnitřního prostředí. Elektrolyty tvoří nabité ionty solí rozpuštěných v krvi a dalších tkáních. Pomáhají přenášet živiny do buňky a odpadní látky ven z buňky, udržují vodní rovnováhu organismu a optimální ph organismu. Určitá onemocnění se mohou projevovat abnormálními koncentracemi určitých elektrolytů. Například lidé s poruchami ledvin mohou zadržovat v těle vodu, takže hladiny sodíku a chloridů klesají následkem zředění pod normál. Významná ztráta tekutin způsobuje naopak vzestup koncentrace draslíku, sodíku a chloridů. Některá srdeční, nervová a svalová onemocnění nebo diabetes se mohou rovněž projevovat abnormálními koncentracemi elektrolytů. Znalost stavu elektrolytické nerovnováhy pomáhá vašemu lékaři stanovit její příčinu a navrhnout nejvhodnější léčbu. Neléčená elektrolytická nerovnováha může vést k pocitům závrati, křečím, poruchám srdečního rytmu až smrti. AST (Aspartátaminotransferáza), GGT (Gamaglutamyltransferáza) Vyšetření jaterních enzymů AST a GGT se používá k detekci, vyhodnocení a monitorování jaterních onemocnění a poškození jater.

6 TSH, ft4 Vyšetření Thyrotropinu (TSH) a volného Tyroxinu (ft4) slouží k posouzení činnosti štítné žlázy anebo příznaků její zvýšené či snížené funkce. Obecně se dá říci, že vysoké hodnoty volného T4 mohou poukazovat na zvýšenou aktivitu štítné žlázy (hypertyreózu) a naopak nízké hodnoty volného T4 na sníženou aktivitu štítné žlázy (hypotyreózu). Obojí zvýšení i snížení hladiny T4 je spojeno s různými přechodnými a chronickými onemocněními štítné žlázy. Nízké hodnoty T4 společně s nízkou hladinou TSH nebo samostatně vysoké hodnoty T4 s vysokým TSH mohou poukazovat na onemocnění hypofýzy. Jestliže se nevytváří kvůli dysfunkci štítné žlázy nebo pro nedostatek TSH dostatečné množství T4, projeví se u postiženého pacienta příznaky hypotyreózy, jako je zvýšená hmotnost, suchá kůže, citlivost na chlad, nepravidelná menstruace a únava. Pokud štítná žláza vytváří příliš mnoho T4, rychlost pacientových tělesných funkcí bude zvýšená a objeví se příznaky spojené s hypertyreózou, jako je zvýšený srdeční tep, úzkost, ztráta hmotnosti, potíže se spaním, třes rukou, otoky, citlivé oči. Informace čerpány ze zdroje: Diabetes mellitus: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře: [novelizace 2013]

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011 Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lercaprel 20 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská geriatrický léčebný program geriatrický léčebný program O procesu stárnutí existují nesčetné teorie: Vědci se zabývali telomerázou, melatoninem, podkalorickou výživou, poškozením buněk, opotřebováním,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lercaprel 10 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lercaprel 10 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lercaprel 10 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Co je to thalidomid? Je thalidomid to samé co chemoterapie? Kdo může mít užitek z léčby thalidomidem?

Co je to thalidomid? Je thalidomid to samé co chemoterapie? Kdo může mít užitek z léčby thalidomidem? Úvod Používání thalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu je způsob léčby, uplatňovaný cca 10 let, ale thalidomid sám o sobě je zkoumán již půl století. O účinku thalidomidu v rámci léčby různých nemocí

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více