Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0"

Transkript

1 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce Stavební produkce v roce 2001 se tak přiblížila k úrovni roku 1996, avšak ve změněné struktuře a za náročnějších podmínek stavebního trhu, při ještě se stále projevující převaze nabídky a přebytku kapacit. V období tříleté recese ( ) byl největší pokles stavební produkce v roce 1998, kdy byla o 12,3 % nižší oproti roku 1990 (viz graf III.1.1.). Růst stavební výroby se zrychlil a její úroveň se přiblížila k úrovni r Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r = 100) ,8 94,3 94, ,5 93,4 87, ,1 86,1 82,0 86, , Zdrojem růstu stavební výroby v r byla vysoká investiční aktivita v průmyslu (realizace projektů zahraničních investorů v průmyslových zónách), velké státní investiční zakázky v dopravní infrastruktuře (výstavba metra, železničních koridorů a silničních obchvatů) a výstavba objektů obchodního, administrativního a infrastrukturního charakteru (a to zejména v Praze a Brně). Přetrvávala však nepříznivá situace v bytové výstavbě. Meziroční tempo růstu stavební výroby se nejvíce zrychlilo především v prvním pololetí 2001 (o 14,6 %). V druhé polovině roku, došlo vlivem nízkého tempa růstu stavebních prací na opravách a v údržbě, vyšší srovnávací základně roku 2000 Zdrojem růstu byly stavební investice 95

2 a také vlivem nepříznivého počasí na konci roku k jeho zpomalení (ve 3. čtvrtletí na 10,8 % a ve 4. čtvrtletí až na 1,2 % (viz graf III.1.2). Graf č. III.1.2 Vývoj čtvrtletního tempa růstu stavební výroby (meziroční změny v %, s. c.) 20,0 % 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 0,9 5,6 10,0 15,1 14,4 10,8 1,2-5,0 5,3 4,6 3,2-10,0-15,0-20,0 16,0 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Malé firmy měly rychlejší růst výroby než podniky s 20 a více zaměstnanci Nejrychleji rostly stavební práce v nové výstavbě a ve vývozu Obnovil se mírný růst stavebních prací na opravách a v údržbě Změna ve vývoji zaměstnanosti Výroba byla motorem růstu produktivity práce, Malé firmy (do 20 zaměstnanců), které se orientují převážně na opravy bytového fondu a stavební údržbu, se podílely na celkovém objemu stavebních prací 17,5 % a měly (podle odhadu ČSÚ) o 3,1 bodu rychlejší tempo růstu produkce než stavební podniky s 20 a více zaměstnanci. Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci, které získaly rozhodující podíl investičních zakázek a také subdodávek stavebních prací od jiných firem, působících mimo odvětví stavebnictví, zvýšily stavební práce meziročně (ve s.c.) o 9,1 %. Hlavním zdrojem tohoto růstu byly stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích. Tyto práce se zvýšily meziročně (ve s.c.) o 9 % a největší jejich přírůstek byl v dokončování staveb (25,6 %), u stavebních instalací (13,5 %) a ve výstavbě pozemních a inženýrských staveb (11,3 %). V zahraničí byly v roce 2001 provedeny stavební práce za více než 5 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 68,4 %. Vývoz stavebních prací směřoval hlavně do SRN, Rakouska a na Slovensko. Jeho podíl na celkovém objemu stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci, i když meziročně vzrostl o 0,6 bodu na 2,3 % není výrazný. Stavební práce na opravách a v údržbě vzrostly meziročně o 1,2 %, což znamená zastavení jejich dvouletého poklesu. Největší jejich přírůstek byl v inženýrském stavitelství (o 4,3 %). V podnicích s 20 a více zaměstnanci došlo v roce 2001 k růstu zaměstnanosti o 0,5 %, přičemž v jednotlivých velikostních skupinách podniků byl její vývoj rozdílný. V podnicích s více než 500 zaměstnanci trend poklesu ještě pokračoval, zatímco u malých firem s 25 až 74 zaměstnanci a v podnicích s a zaměstnanci naopak zaměstnanost vzrostla průměrně o 3 %. Při mírném zvýšení zaměstnanosti byl vysoký růst produkce (u většiny podniků s 20 a více zaměstnanci) hlavním zdrojem růstu reálné produktivity práce o 8,5 %. 96

3 Tabulka č. III. 1.1 Vývoj stavebních prací v podnicích s 20 a více zaměstnanci (stejné období min. roku = 100, indexy ve s.c.) Podíl v % Stavební práce podle dodavatel. smluv 108,4 104,2 95,9 92,9 93,2 105,6 109,1 100,0 100,0 z toho: v tuzemsku celkem 108,1 104,2 96,0 93,1 92,5 104,7 108,1 98,3 97,7 v tom: nová výstavba, rekonstrukce a modernizace vč. ostat. prací 110,3 105,2 96,6 91,5 93,2 106,8 109,2 85,4 85,5 opravy a údržba 96,7 98,6 92,7 103,1 88,6 93,1 101,2 12,9 12,2 v zahraničí 123,9 101,4 91,6 75,3 151,1 149,1 168,4 1,7 2,3 x) Do roku 1997 s 25 a více zaměstnanci Pramen: ČSÚ Průměrná nominální mzda ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci se zvýšila meziročně o 7 % a reálná mzda (přepočtená indexem spotřebitelských cen) o 2,2 %. Meziroční růst produktivity práce předstihl růst nominální mzdy o 1,5 bodu a růst reálné mzdy o 6,3 bodu. Vyšší meziroční dynamika růstu nominální i reálné mzdy (přepočtené indexem cen stavebních prací, jejichž meziroční růst se udržel na úrovni 4,1 %) ztlumily pokles jednotkových mzdových nákladů z roku 2000; u nominálních o 3,9 bodu (na 1,4 %) a u reálných o 3,6 bodu (na 5,3 %). který předstihl růst mezd Pokles jednotkových mzdových nákladů se zpomalil Tabulka č. III. 1.2 Meziroční změny mezd, produktivity práce a jednotkových mzdových nákladů (stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) řádek Průměrná nominální mzda 1 28,6 14,6 14,8 15,3 9,5 7,2 3,8 4,9 7,0 Průměrná nominální mzda přepočtená indexem cen stavebních prací 2 2,1 0,6 3,8 3,6 1,6 2,0 1,0 0,9 2,8 Produktivita práce ve s.c. 3 12,2 6,7 8,9 5,8 0,5 3,7 0,8 10,8 8,5 Jednotkové mzdové náklady nominální 1/3 46,5 7,4 5,4 9,0 10,1 11,3 4,6 5,3 1,4 reálné 2/3 16,3 5,7 4,7 2,1 1,1 1,8 0,2 8,9 5,3 x ) Do roku 1997 s 25 a více zaměstnanci Pramen : ČSÚ Více než 80 % stavební produkce zajistily podniky domácího soukromého sektoru, které při nepatrném růstu zaměstnanosti zvýšily stavební práce (ve s.c.) o 9,5 % a reálnou produktivitu práce o 9,1 %, při přírůstku nominální mzdy o 6,9 %. Podniky pod zahraniční kontrolou, které působí převážně v oboru inženýrského stavitelství, kde uplatňují špičkovou výkonnost stavebních mechanismů a efektivní úroveň managmentu, se podílely na stavebních pracích podniků s 20 a více zaměstnanci necelými 15 %. Tyto podniky zvýšily stavební produkci i produktivitu práce meziročně (ve s.c.) o 6 %, přitom jejich absolutní hodnota produktivity je téměř o 70 % vyšší než u podniků domácího soukromého sektoru. O úrovni stavební produkce rozhoduje soukromý sektor Podniky pod zahraniční kontrolou jsou stabilně nejvýkonnější 97

4 Příznivé výsledky měl i veřejný sektor Podniky v sektoru domácností jsou nejméně produktivní Soubor 10 podniků veřejného sektoru zvýšil stavební práce meziročně takřka o 30 % a při velmi nízkém nárůstu zaměstnanosti dokázal zvýšit reálnou produktivitu práce o 28,7 %, avšak její absolutní úroveň v porovnání s podniky pod zahraniční kontrolou je nižší o 44 %. Podniky tohoto sektoru se však podílí na celkovém objemu stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci pouze 2 %. Fyzické osoby podnikatelé s více než 20 zaměstnanci (sektor domácností) výkonnostně zaostávají za ostatními sektory; stavební práce zvýšily meziročně pouze o 2,8 % a při růstu zaměstnanosti o 3,4 % vykázaly pokles produktivity práce o 0,5 %. Podniky tohoto sektoru se podílely na celkové produkci stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci jen 3,3 %. Tabulka č. III.1.3 Základní ukazatele stavebních podniků podle sektorů národních účtů a podle velikosti v roce 2001 Počet Stavební práce podle Průměrný počet Průměrná Produktivita podn. dodavatelských smluv zaměstnanců nominální mzda práce Ukazatel celkem podíl index tis. index podíl Kč index tis. Kč index mil. Kč v % (s. c.) osob v % (b. c.) (s. c.) (b. c.) Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci celkem ,0 109,1 158,7 100,5 100, ,0 1372,2 108,5 z toho podle SNÚ: 101 veřejný sektor ,0 129,9 3,5 100,9 2, ,8 1258,1 128,7 102 soukromý sektor ,1 109,5 132,1 100,3 83, ,9 1320,3 109,1 103 sektor pod zahr. kontrolou ,6 106,0 14,2 99,9 9, ,0 2241,5 106,0 800 domácnosti x) ,3 102,8 8,9 103,0 5, ,8 798,2 99,5 z toho podle počtu zaměstnanců: ,1 105,1 9,3 99,3 5, ,4 953,9 105, ,4 106,8 34,5 102,6 21, ,4 970,8 104, ,4 103,2 19,7 103,4 12, ,0 1042,7 99, ,2 110,3 13,6 100,9 8, ,4 1156,6 109, ,5 103,3 25,2 99,1 15, ,3 1425,3 104, ,9 108,0 13,0 102,0 8, ,5 1478,0 105, ,4 121,3 7,1 98,3 4, ,9 1664,0 123, ,4 110,2 5,0 104,1 3, ,2 1060,2 105, ,5 103,7 11,8 94,7 7, ,5 1388,7 109, a více ,2 118,0 19,5 98,7 12, ,0 2588,3 119,5 x) Fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku s 20 a více zaměstnanci Pramen : ČSÚ Rozhodující podíl na dynamiku růstu výroby i produktivity práce mají velké podniky Rozhodující vliv na dynamický růst produkce i produktivity práce ve stavebnictví ve struktuře podniků podle velikosti měly především velké podniky (s 1000 a více zaměstnanci), které zajiš ují většinu státních zakázek v dopravní infrastruktuře s vysokým stupněm mechanizace stavebních prací. Tyto podniky v roce 2001 zajistily největší podíl stavebních prací (23 %), jejich objem zvýšily (ve s.c.) o 18 % a reálnou produktivitu práce o 19,5 %, a to při snížení zaměstnanosti o 1,3 % a nejvyšším růstu nominální mzdy (o 11 %). Nejvyšší tempo růstu stavebních prací (21,3 %) měly podniky s zaměstnanci, které se však na celkovém objemu stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci podílely pouze 5,4 %. Naopak malý přírůstek výroby byl u podniků s zaměstnanci a také u malých firem s 50 až 74 zaměstnanci, u kterých došlo dokonce k mírnému snížení reálné produktivity práce meziročně o 0,3 %. 98

5 Velké diference v dynamice růstu stavebních prací i produktivity práce mezi jednotlivými skupinami podniků souvisí s rozdílnou strukturou stavebních prací a investiční aktivitou regionů, ve kterých stavební podniky působí. Ve struktuře stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci podle jejich sídel v krajích, největší růst stavebních prací (nad 14 % v b.c.) měly podniky Jihočeského (o 18,5 %), Plzeňského kraje (o 14,5 %) a také podniky sídlící v Praze (o 17,3 %). Nejvyšší absolutní úroveň produktivity práce (v b.c.) mají podniky hl. města Prahy a dále pak podniky v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Nominální mzda nadprůměrně vzrostla u podniků sídlících v Praze, v Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Největší dynamiku růstu stavebních prací měly podniky sídlící v Praze a v Jihočeském kraji Tabulka č. III.1.4 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2001 Stavební práce podle Průměrný počet Průměrná Produkt. Ukazatel dodavatelských smluv zaměstnanců nominální mzda práce Průměrný celkem index podíl tis. index podíl Kč index tis. Kč počet mil. Kč ( b. c.) v % osob v % ( b. c.) podniků ( b. c.) Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci celkem ,2 100,0 158,7 100,5 100, ,0 1372,2 v tom : Hlavní město Praha ,3 35,1 35,1 99,6 22, ,7 2176,3 Středočeský kraj ,3 5,4 10,3 101,6 6, ,5 1152,2 Jihočeský kraj ,5 6,6 10,5 99,5 6, ,9 1371,7 Plzeňský kraj ,5 3,6 7,7 104,0 4, ,6 1033, Karlovarský kraj ,7 1,4 3,1 100,6 1, ,0 983,5 Ústecký kraj ,3 5,4 11,4 100,3 7, ,5 1032,7 Liberecký kraj ,8 3,0 3,7 102,1 2, ,7 1717,4 Královéhradec. kraj ,2 3,3 6,5 97,3 4, ,5 1118,3 Pardubický kraj ,1 4,1 8,5 100,4 5, ,3 1052,6 Vysočina ,4 3,3 7,3 98,8 4, ,9 995,8 Jihomoravský kraj ,9 12,3 20,5 102,0 12, ,5 1302,0 Olomoucký kraj ,1 4,2 8,7 97,8 5, ,4 1039,3 Zlínský kraj ,3 5,2 8,9 100,7 5, ,0 1271,0 Moravskoslez. kraj ,9 7,1 16,5 102,2 10, ,9 935,1 Pramen : ČSÚ Tabulka č. III.1.5 Vývoj stavebních povolení Měrná jednotka Vydaná stavební povolení počet Orientační hodnota staveb mil.kč Prům. hodnota na 1 stav. povolení tis. Kč Pramen : ČSÚ Počet stavebních povolení, které jsou indikátorem vývoje stavební aktivity v příštím období, klesl meziročně o 12 %. Stavební úřady vydaly v roce 2001 cel- Počet stavebních povolení se snížil 99

6 kem povolení, z nichž více než 30 % bylo na bytovou výstavbu a cca 28 % na ekologické stavby. Průměrná hodnota 1 stavebního povolení se zvýšila o 16,8 % na tis. Kč a celková hodnota povolených staveb vzrostla (v b. c.) o 2,8 % (na 236,4 mld. Kč), což při meziročním indexu cen stavebních prací (104,1) znamená vlastně meziroční pokles reálné hodnoty stavebních prací. Růst stavební výroby pokračoval i na začátku roku 2002, a to růstem 3 % v lednu, který byl dosažen při vysoké srovnávací základně stejného měsíce roku III. 2. Bytová výstavba Situace v bytové výstavbě se nezlepšila Stavební aktivita v zahajování i v dokončování bytů se snížila V bytové výstavbě dlouhodobě přetrvává neuspokojivý stav. V relaci k zemím EU jsou objemy stavebních prací spojených v ČR s bydlením stále několikanásobně nižší. Přestože na podporu bydlení byla již přijata řada koncepčních, systémových i legislativních opatření (např. Koncepce rozvoje bydlení, Fond bydlení, Státní program revitalizace panelových domů, dotace ke stavebnímu spoření, státní podpora hypotečních úvěrů s nižší úrokovou sazbou atd.), jejich účinnost se ještě dostatečně neprojevila. První náznaky možného zlepšení se začínají však již objevovat. Roste zájem o stavební spoření i o stavební hypotéky. Stavební spořitelny uzavřely v roce 2001 na stavební spoření 1373,3 tis. smluv, tj. meziroční přírůstek o 23 % a na konci roku evidovaly téměř 4,2 mil. klientů stavebního spoření, jehož cílová částka by měla podle uzavřených smluv dosáhnout 612,5 mld. Kč (i když část klientů využívá toto spoření jako výhodný a bezpečný způsob ukládání svých finančních prostředků). Na podporu stavebního spoření stát vyplatil v roce ,3 mld. Kč a v kumulaci od roku 1994 do konce roku mld. Kč. V roce 2001 bylo poskytnuto na vlastní potenciální podporu bydlení skoro 130,5 tis. úvěrů přesahujících částku 9 mld. Kč, a mimo to bylo poskytnuto hypoték v celkové hodnotě 24,8 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 45 %. Zvyšuje se stavební aktivita v modernizaci bytového fondu a začala realizace programu oprav a rekonstrukcí panelových domů. Na druhé straně, dokladem nepříznivé situace v bytové výstavbě je již tříletý pokles aktivity v zahajování výstavby, především nájemních bytů. V roce 2001 se počet zahájených bytů (včetně bytů adaptovaných v nebytových prostorech) snížil meziročně o 10,5 % na bytů. Téměř 45 % zahájených bytů se staví v rodinných domech, pětinu tvoří nástavby, přístavby a vestavby, jejichž celkový počet se meziročně snížil o 28 %. V bytových domech bylo zahájeno nových bytů, což znamená meziroční snížení o 11,6 % a jejich podíl z celkového počtu zahájených bytů zůstal na úrovni roku 2000 (22 %). V penziónech a v domech s pečovatelskou službou se začalo stavět nových bytů, což je meziroční nárůst o více než 60 %. V zahajování výstavby bytů byly nejaktivnější kraje Moravy, které se na celkovém počtu zahájených bytů podílely 30 % (z toho Jihomoravský kraj 10,6 %). V Čechách to byl Středočeský kraj, který měl na celkovém počtu zahájených bytů největší podíl (17,2 %) a hl. m. Praha (11,5 %). V roce 2001 bylo dokončeno bytů (z toho bytů v nebytových prostorách a budovách), což bylo meziroční snížení o 1,8 %. Ve struktuře těchto bytů jednoznačně převládaly byty v rodinných domech (43 %), za nimi následovaly byty v bytových domech (podíl téměř 24 %) a cca pětina bytů byla dokončena 100

7 v nástavbách, přístavbách a vestavbách, u nich došlo k největšímu meziročnímu snížení (o 8,2 %). Příznivý byl přírůstek dokončených bytů v domech s pečovatelskou službou a penziónech o 3,1 % na 708 bytů. Více než třetina z celkového počtu dokončených bytů se nachází na Moravě (z toho 11,6 % v Jihomoravském kraji). V Čechách bylo dokončeno nejvíce bytů v Praze a ve Středočeském kraji (téměř se stejným podílem 13 %). Modernizace bytů je méně nákladná a cenově dostupnější než výstavba nového bytu, a proto se často využívá k rozšíření obytné plochy a zkvalitnění bydlení. V roce 2001 bylo zmodernizováno bytů, což bylo meziroční zvýšení o více než čtvrtinu. Nejvíce bytů bylo zmodernizováno v Praze (3 013 bytů). Rozestavěnost bytů, již od roku 1995 nepřetržitě vzrůstá. V roce 2001se zvýšila meziročně o 2,5 % na 121,7 tis. bytů (v rodinných domech o 2,3 % na 59,3 tis. bytů a v bytových domech o 1,6 % na 18,7 tis. bytů). Zpomalení tempa dokončování bytů pravděpodobně ovlivňuje nedostatek finančních prostředků investorů. Nejvíce se zvýšil počet rozestavěných bytů ve Středočeském kraji (cca o 9 % na 19,6 tis. bytů). Modernizace bytového fondu výrazně narůstá Počet rozestavěných bytů trvale stoupá Graf č. III.2.1 Vývoj bytové výstavby počet Dokončené byty Zahájené byty Modernizované byty Rozestavěné byty III.3. Finanční situace ve stavebnictví Vysoká dynamika stavební produkce se příznivě projevila i v meziročním zlepšení finančních výsledků. Přidaná hodnota (v b.c.) za stavebnictví celkem (vč. odhadu organizací do 19 zaměstnanců) se zvýšila o 4,2 %, zatímco v roce 2000 klesla o 4,1 %. Pozitivní trendy růstu produkce a tržeb poněkud mírní předstih růstu výkonové spotřeby (7,0 %) před výkony vč. obchodní marže (6,4 % ). Podíl výkonové spotřeby na výkonech byl více než tříčtvrtinový a meziročně se nepatrně zvýšil (0,45 bodu). Finanční výsledky se zlepšily 101

8 i ve velkých organizacích Hnací silou tuzemského stavebnictví byly výkony velkých stavebních firem, které realizovaly rozsáhlé zakázky státu a zahraničních investorů, zatímco podmínky řadě menších stavebních podniků ztížila nepříznivá situace bytové výstavby.ve většině finančních výsledků organizací se 100 a více zaměstnanci došlo však k meziročnímu zlepšení. Přidaná hodnota v těchto organizacích s podílem 41,2 % na stavebnictví celkem po dvou letech poklesu vzrostla o 4,2 % při rychlejším růstu výkonové spotřeby (9,7 %) než výkonů (8,6 %). Vzhledem k výraznému poklesu zaměstnanosti (cca 10,6 %) zaznamenala vysoký růst přidaná hodnota na zaměstnance o 16,5 % (v b.c.). Graf č. III.3.1 přidaná hodnota, produktivita a zaměstnanost (meziroční změny v %, organizace se 100 a více zaměstnanci) 20,0 15,0 14,4 16,5 10,0 11,3 % 5,0 0,0 3,3 0,5 7,4 4,2-5,0-10,0-15,0 6,1 9,2 10,9 12,1 17,0 3,8 13,6 10,6-20,0 1997/ / / / /00 přidaná hodnota přid. hodnota na zam. prům. počet zaměstn. Nejvyšší úroveň hospodářského výsledku v dlouhodobém vývoji Zvýšil se podíl ziskových organizací Růst celkových nákladů ovlivnila výkonová spotřeba Hospodářský výsledek před zdaněním zaznamenal v období recese nejdříve pokles ( ) a následně velký růst (1999), který však nebyl způsoben vlivem produkčních faktorů, ale prodejem investičního majetku v rámci organizačních změn. Růst hospodářského výsledku, tažený produkcí, začal v roce 2000 a výrazně se zvýšil v roce 2001, kdy dosáhl nejvyšší úrovně od roku Jeho meziroční přírůstek 1,6 mld.kč byl zcela ovlivněn produkčními faktory (vyšší růst výnosů před náklady) i meziročním růstem čistého provozního přebytku (přidaná hodnota bez osobních nákladů a odpisů) o cca 1,6 mld.kč. Celkový objem zisku tak dosáhl 7,1 mld.kč (růst o 28,7 %) viz graf č. III.3.2. V roce 2001 se meziročně zvýšil podíl ziskových organizací o 3 body na 80,9 % (ze sledovaných 282 organizací se 100 a více zaměstnanci) při nárůstu jejich zisku o 1,7 % na 7,8 mld.kč. Podíl ztrátových organizací se snížil (o 3 body) na 19,1% s poklesem jejich ztráty o 66 % na 0,7 mld.kč. Růst celkových nákladů (6,8 %) ovlivnila zejména výkonová spotřeba, která se zvýšila o 9,7 %. Ve struktuře nákladů tak pokračoval jako jediný růst podílu výkonové spotřeby o 1,9 bodu na 76,0 %, zatímco ostatní podíly se snížily odpisy o 0,2 bodu na 1,6 %, osobní náklady o 0,8 bodu na 11,7 % a ostatní nespecifikované náklady o 0,9 bodu na 10,7 %. 102

9 Graf č. III.3.2 Hospodářský výsledek před zdaněním (organizace se 100 a více zaměstnanců) mil. Kč Růst vlastního kapitálu navázal na příznivý vývoj v roce 1999 (v roce 2000 klesl) a jeho objem se k meziročně zvýšil o 2,3 % na 35,8 mld.kč. Záporný vlastní kapitál meziročně klesl o čtvrtinu na 128 mil.kč, při snížení počtu organizací z 18 na 10. Výrazně se zvýšila rentabilita vlastního kapitálu vlivem růstu hospodářského výsledku a to meziročně o 4,05 bodu na úroveň 19,73 %, což byla nejvyšší úroveň za poslední období. Pokračoval pokles celkových zásob a ke konci roku 2001 představoval meziroční snížení o 28,2 % na 18,6 mld.kč. Přitom zásoby nedokončené výroby a polotovarů klesly (o 31,3 %) a zásoby materiálu o 10,0 %, zatímco zásoby zboží vzrostly o 7,1 %. Obrátka zásob se zrychlila o 20 dnů na 38 dnů. Objem nevyplacených mezd (organizace se 100 a více zaměstnanci) dosáhl výše 7,0 mil.kč s tím, že meziročně poklesl počet dlužných podniků o 5 (na 2) a objem mezd o 117 mil.kč. Šlo vesměs o podniky s platební neschopností. Již druhým rokem klesala platební neschopnost. 19 Objem závazků po lhůtě splatnosti (tvořící 7,1 % z celkových pasiv) ke konci roku 2001 meziročně klesl o 19,3 % na 7,4 mld.kč. Pokles prvotní platební neschopnosti, která výrazněji začala klesat v roce 2000 (na 2 mld.kč) představoval ke konci roku 2001 snížení o cca 53 % na 0,9 mld.kč a byl ovlivněn pomalejším poklesem pohledávek po lhůtě splatnosti (6,8 %) než závazků po lhůtě splatnosti (19,3 %).V prvotní platební neschopnosti bylo cca 28 % ze sledovaných organizací viz graf č. III.3.3. Ve vztahu k výnosům klesla jak celková platební neschopnost o 1,3 bodu na 3,8%, tak prvotní o 0,6 bodu na 0,5 %. Meziroční výsledky podle sektorů národních účtů 20 ukázaly ve všech sektorech zlepšení, když dynamika sledovaných finančních ukazatelů se meziročně zvýšila s výjimkou hospodářského výsledku před zdaněním v podnicích pod zahraniční Rostl vlastní kapitál s výrazným zvýšením rentability, snížil se záporný kapitál Pokles zásob od roku 1998 pokračoval, jejich obrátka se zrychlila Nevyplacené mzdy ve 2 organizacích Další pokles platební neschopnosti Příznivé finanční výsledky ve všech sektorech 19 Při jejich hodnocení je třeba vzít v úvahu rozdílnost srovnávané meziroční základny, která se meziročně snížila o 34 organizací, a již z důvodu poklesu zaměstnanců pod 100 osob, likvidace nebo vzniku nových organizací v průběhu roku Z registru organizací ČSÚ, autorizovaných MPO k

10 Graf č. III.3.3 Vývoj platební neschopnosti (průměrné stavy v mil. Kč) mil. Kč závazky po lh. splat. prvotní pl. neschopnost kontrolou (pokles o 15,5 %). I přes tento pokles se na vytvořeném zisku podílí tyto organizace cca 23 % (meziroční pokles o 12 bodů), zatímco na počtu podniků jen 8 %,což spolu s o třetinu vyšší úrovní produktivity práce z přidané hodnoty (růst o 12,1 %) oproti domácím soukromým firmám (růst o 17,1 %) dokumentuje ekonomickou úroveň tohoto sektoru. Příznivější vývoj produktivity práce u soukromého domácího sektoru spolu se snížením platební neschopnosti naznačuje sbližování úrovní těchto dvou sektorů. Celkové hodnocení výkonnosti podniků podle SNÚ obsahují přílohové tabulky. Tabulka č. III.3.1 Podíly finančních ukazatelů podle SNÚ v % Stavebnictví Počet aktiv. Prům.počet Přidaná Hospod.výsl. Závazky po Prvotní jednotek zaměstnanců hodnota před zdaněním lh.splat. plat.neschop celkový podíl 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, veř.nef.podniky 1,9 2,1 3,6 4,1 3,3 3,7 1,6 2,1 0,9 0,5 0,3 0, soukr.nef.podniky 87,0 88,3 80,6 79,7 73,7 73,2 63,1 74,4 81,7 79,8 80,1 85, pod zahr.kontr. 9,5 8,2 15,0 15,6 22,5 22,7 34,6 22,7 17,1 19,0 19,6 11, fyz.osoby* ) 1,6 1,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,8 0,3 0,7 0,0 3,1 * ) Fyz.osoby nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměst. 100 a více Pramen: ČSÚ, propočty MPO 104

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008 Ústeckého kraje v roce 8 Úvod Regionální statistika Českého statistického úřadu je zaměřena spíše na zachycení strukturálních změn v čase než na konjunkturální ukazatele, i přesto však existuje poměrně

Více

2.1 Vývoj činností v oblasti filmů a videozáznamů (OKEČ 92.1)

2.1 Vývoj činností v oblasti filmů a videozáznamů (OKEČ 92.1) 2 Kino a film 2.1 Vývoj činností v oblasti filmů a videozáznamů (OKEČ 92.1) Od roku 2 se počet podniků zabývajících se činností v oblasti filmů a videozáznamů (tj. výroba, distribuce a promítání filmů

Více

Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005

Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005 Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005 Zpracoval: Alexandra Knapková, DiS. Pavla Rundtová Rejstřík: 1. Průměrné platy 1.1 absolutní hodnoty 1.2 dynamika vývoje

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 Obrat zahraničního obchodu byl ve 4. čtvrtletí 2005 proti 4. čtvrtletí 2004 vyšší o 7,4 %, tj. o 68,6 mld. Kč a dosáhl 1 001,0 mld. Kč. Na jeho navýšení

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104 11. SOUHRN Rok 1997, který byl již druhým rokem vzestupu bytové výstavby po výrazném poklesu počtu dokončených bytů v první polovině devadesátých let, nebyl zvolen jako výchozí bod hodnoceného období náhodou.

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2009 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229 Pololetní zpráva za I. pololetí 2006 (nekonsolidovaná) 1 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO:

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: Kvalitativní a kvantitativní analýza s akcentem na oblast Zlínského

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Vnitřní obchod v únoru 2008

Vnitřní obchod v únoru 2008 Vnitřní obchod v únoru 2008 Růst tržeb byl v únoru 2008 v běžných i reálných cenách vyšší než v lednu, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 11,8 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 6,3

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015 9. 4. 2015 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v 1. čtvrtletí 2015 proti 4. čtvrtletí 2014 o 0,1 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ od 1.1. do 31.12.2008 vypracovaná dle ustanovení 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009

VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Kód: w-6009-10 Praha, 30. června 2010 VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Obsah strana Úvod 1 Metodická poznámka 2 1. Hlavní charakteristiky celkového České republiky 3 2. Vývoz

Více

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města 1.6.1 Majetek města a zdroje jeho krytí Pro účetnictví Město využívá programovou aplikaci FENIX. Ve sledovaném období průběžně každoročně docházelo ke změnám

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

ÚPLNÉ NÁKLADY PRÁCE V ČR NA POČÁTKU HOSPODÁŘSKÉ KRIZE

ÚPLNÉ NÁKLADY PRÁCE V ČR NA POČÁTKU HOSPODÁŘSKÉ KRIZE ÚPLNÉ NÁKLADY PRÁCE V ČR NA POČÁTKU HOSPODÁŘSKÉ KRIZE Tomáš Kozelský Jan Vlach Abstrakt Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR na počátku hospodářské krize se snaží charakterizovat a analyzovat

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Tab. 1 Přírůstky (úbytky) počtu veřejných knihoven mezi roky 2000 a 2010 v krajích ČR

Tab. 1 Přírůstky (úbytky) počtu veřejných knihoven mezi roky 2000 a 2010 v krajích ČR Veřejné knihovny Zvláště po roce 2000 procházejí veřejné knihovny výraznou změnou, která úzce souvisí s rozvojem výpočetní techniky. Podle tradičních ukazatelů, které dlouhodobě statisticky popisují stav

Více

Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment

Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální

Více

VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE ROBERT E. LEMON

VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE ROBERT E. LEMON ZPRÁVA HOSPODÁŘE VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ROBERT E. LEMON Miliony adventistů sedmého dne na celém světě se každý týden shromažďují pospolu, aby uctívali svého stvořitele. Žijí na různých místech, v různých

Více

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v globálním kontextu Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Ještě než začneme Misery index 30 25 inflace míra nezaměstnanosti misery index 20 15 10 5 0 1993 1995 1997

Více

CELKOVÉ VYÚ TOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPO TU CENY PODLE CENOVÝCH P EDPIS PRO VODNÉ A STO NÉ

CELKOVÉ VYÚ TOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPO TU CENY PODLE CENOVÝCH P EDPIS PRO VODNÉ A STO NÉ íloha. 19 k vyhlášce. 428/2001 Sb. CELKOVÉ VYÚ TOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPO TU CENY PODLE CENOVÝCH P EDPIS PRO VODNÉ A STO NÉ Pro kalendá ní rok: 2010 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: 2. Provozovatel

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014 Základní principy hospodaření Univerzity Karlovy v Praze jsou rámcově obsaženy v příloze č. 8 Statutu, Pravidlech hospodaření ve smyslu ustanovení 20 zákona

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2015 Praha, říjen 2015 vzestup ekonomiky a zlepšení situace na trhu práce se pozitivně promítá i v počtech insolvenčních

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán Březen 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Aktuální vývoj na trhu s plynem (pozitiva) Ekonomická krize ovlivnila a urychlila vývoj

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001 Výroční zpráva 2002 V roce 2002 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. V roce 2002 probíhalo

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Ing. Alexandra Plačková, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikovohospodárska, Ekonomická univerzita v Bratislave, e-mail: piackova.alexandra@gmail.com,

Více

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Strojírny Cheb a.s. 9ìURĀQt ]SUiYD URN Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Historie spole nosti Strojírny Cheb, a.s. (d íve výrobní divize Cheb) vznikla jako dce iná spole nost Sokolovských strojíren

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013. Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013. Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 Zuzana Prouzová 25.11.2014, Praha www.econ.muni.cz Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet(2006-2013)

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

Trh s elektřinou z pohledu nezávislého

Trh s elektřinou z pohledu nezávislého Trh s elektřinou z pohledu nezávislého obchodníka Rynek energii elektrycznej z perspektywy niezaleŝnego handlowcy 1 21.-22.09.2010 Konference AEM Historie české společnosti První verze podnikatelského

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 29.8.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4 449,- Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI.

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/25 VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních

Více

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Karviná se rozkládá na severovýchodě Moravskoslezského kraje. Jeho severovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskem, na východě je ohraničena obcemi správních obvodů Orlová a Havířov

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 211 19 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 21 Newly notified occupational diseases 21 Souhrn Aktuální informace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY POD VLIVEM VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE FOREIGN TRADE OF THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF THE EU ACCESSION

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY POD VLIVEM VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE FOREIGN TRADE OF THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF THE EU ACCESSION ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY POD VLIVEM VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE FOREIGN TRADE OF THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF THE EU ACCESSION Dagmar Škodová Parmová Anotace: Stabilita české ekonomiky,

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Č.j. VP/S 66/02-160 V Brně dne 11. listopadu 2002

Č.j. VP/S 66/02-160 V Brně dne 11. listopadu 2002 Č.j. VP/S 66/02-160 V Brně dne 11. listopadu 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 20. 5. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva financí ČR ze dne 15. 3. 2002

Více

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Technické služby Police nad Metují, s.r.o. - Technické služby Police nad Metují, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Sídlo: V Domkách 80,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více