Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005"

Transkript

1 Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech Zpracoval: Alexandra Knapková, DiS. Pavla Rundtová

2 Rejstřík: 1. Průměrné platy 1.1 absolutní hodnoty 1.2 dynamika vývoje 2. Nároková složka platu 2.1 absolutní hodnoty 2.2 jednotlivé složky platu pedagogičtí pracovníci ostatní zaměstnanci zaměstnanci celkem 2.3 dynamika vývoje 3. Nenároková složka platu absolutní hodnoty struktura nenárokové složky struktura nenárokových složek v % 3.2 dynamika vývoje 4. Dosažené průměrné platy a nenárokové složky ve srovnání s republikovým průměrem u vybraných typů škol 4.1 pedagogové 4.2 ostatní 4.3 zaměstnanci celkem 5. Závěr 5.1 Vývojová řada Porovnání MSK za r v rámci umístění krajů 5.3 Porovnání MSK za r.2005 v rámci celorepublikového vývoje strana

3 Analýza platové úrovně byla provedena za školy a školská zařízení zřizovaná obcemi, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni ze státního rozpočtu dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů. Cílem bylo vyhodnotit dosažené hodnoty průměrných měsíčních platů včetně jednotlivých složek v MSK ve srovnání s ČR. 1. Průměrné platy 1.1 absolutní hodnoty rozdíl pořadí rozdíl pořadí rozdíl pořadí průměrný plat celkem pedagogové ostatní Dle platné krajské metodiky pro r byl rozpočtovaný průměrný měsíční plat pro obecní školství Kč. U obecního školství v rámci MSK v r dosáhl průměrný měsíční plat částky Kč, tj. o více oproti roku 2004, ale o 6 Kč méně oproti rozpočtovanému průměrnému platu roku V období let dosáhl průměrný plat v MSK až v roce 2004 hodnoty vyšší o 44 Kč proti celorepublikovému průměru. Tento příznivý trend pokračuje i v roce V pořadí krajů si MSK udržel v ukazateli průměrný plat celkem 4. místo, i když u průměrného platu pedagogů došlo k poklesu ze 3. na 4. místo. 1.2 dynamika vývoje v % vyjádření 2004/2003 absolutní nárůst 2004/2003 v % vyjádření 2005/2004 absolutní nárůst 2005/2004 průměrný plat 8,42 7, ,36 5, celkem pedagogové 9,81 8, ,83 6, ostatní 3,59 3, ,98 2, Ve sledovaném období došlo k nárůstu průměrného platu celkem v MSK o Kč (tj. o 15,31 %). Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, průměrný plat MSK měl rychlejší vývoj oproti růstu průměrného platu v ČR ve všech kategoriích. U pedagogů byl meziroční nárůst 2005/2004 oproti absolutnímu nárůstu v ČR vyšší pouze o 74 Kč ve srovnání s nárůstem 2004/2003, který byl vyšší o 199 Kč. 3

4 2. Nároková složka platu 2.1 absolutní hodnoty rozdíl pořad rozdíl pořad rozdíl pořadí í í nároková složka platu pedagogové ostatní U obecního školství v rámci MSK z dosaženého průměrného platu v r ve výši Kč dosáhla nároková složka platu Kč, tj. 89,3 %. V roce 2005 překročila nároková složka u pedagogů celorepublikový průměr o 10 Kč,u ostatních zaměstnanců poklesla oproti minulému roku o 24 Kč, což pro MSK znamená umístění na 10. místě v pořadí krajů. Výše průměrného platu v r byla ovlivněna především uplatněním NV 637/2004 Sb., kdy od došlo k plošnému navýšení tarifní tabulky ve všech platových třídách a platových stupních a dále nižším plněním limitu zaměstnanců. 2.2 jednotlivé složky platu pedagogičtí pracovníci rozdíl rozdíl rozdíl tarifní platy vč náhrad příplatky za vedení zvláštní příplatky další plat přesčas ostatní celkem Nároková složka platu pedagogických pracovníků celkem vzrostla v MSK v období let o Kč, tj. o 19,3 %. Růst nárokové složky platu ovlivnil zejména růst tarifních platů včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o Kč, tj. 30,9 %. Tento nárůst byl však i důsledkem zrušení dalších platů. Zvýšení platových tarifů ovlivnilo především uplatnění NV 330/2003 Sb., NV 331/2003 Sb. a NV 637/2004 Sb., kterými došlo jednak k přetřídění všech zaměstnanců z 12-ti třídního do 16-ti třídního platového modelu a dále k navýšení tarifní tabulky ve všech platových třídách a stupních. 4

5 Nárůst v položce ostatní (příplatky) o 366 Kč byl způsoben vyplacením dvojnásobného objemu prostředků na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah v souvislosti s přijetím zákona 563/2004 Sb., čímž došlo ke kompenzaci odměn za práci přesčas, která se snížila proti roku 2004 o 244 Kč ostatní zaměstnanci rozdíl rozdíl rozdíl tarifní platy vč náhrad příplatky za vedení zvláštní příplatky další plat přesčas ostatní celkem Nároková složka platu ostatních zaměstnanců celkem vzrostla v MSK v období let o 631 Kč, tj. o 7,6 %. Růst nárokové složky platu ovlivnil zejména růst tarifních platů včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o Kč, tj. 18 %. Tento nárůst byl však i důsledkem zrušení dalších platů. Zvýšení platových tarifů ovlivnilo především uplatnění NV 330/2003 Sb., NV 331/2003 Sb. a NV 637/2004 Sb., kterými došlo jednak k přetřídění všech zaměstnanců z 12-ti třídního do 16-ti třídního platového modelu a k navýšení tarifní tabulky ve všech platových třídách a stupních zaměstnanci celkem rozdíl rozdíl rozdíl tarifní platy vč náhrad příplatky za vedení zvláštní příplatky další plat přesčas ostatní celkem

6 Nároková složka platu zaměstnanců celkem vzrostla v MSK v období let o Kč, tj. o 17,1 % i při zrušení položky další plat od Růst nárokové složky platu ovlivnil zejména růst tarifních platů včetně náhrad, které vzrostly za sledované období o Kč, tj. 28,4 %. Tento nárůst byl však i důsledkem zrušení dalších platů. Zvýšení platových tarifů ovlivnilo především uplatnění NV 330/2003 Sb., NV 331/2003 Sb. a NV 637/2004 Sb., kterými došlo jednak k přetřídění všech zaměstnanců z 12-ti třídního do 16-ti třídního platového modelu a dále k navýšení tarifní tabulky ve všech platových třídách a stupních. Nárůst v položce ostatní (příplatky) o 244 Kč byl způsoben vyplacením dvojnásobného objemu prostředků na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah v souvislosti s přijetím zákona 563/2004 Sb., čímž došlo ke kompenzaci odměn za práci přesčas, která se snížila proti roku 2004 o 161 Kč. 2.3 Dynamika vývoje v % vyjádření 2004/2003 absolutní nárůst 2004/2003 v % vyjádření 2005/2004 absolutní nárůst 2005/2004 nároková sl. platu 9,39 9, ,07 7, celkem pedagogové 10,75 10, ,74 7, ostatní 4,55 4, ,87 3, Za uvedené období vzrostla nároková složka platu celkem v MSK o Kč (tj. o 17,1 %). Jak vyplývá z výše uvedené tabulky nároková složka MSK v období 2005/2004 měla rychlejší vývoj proti růstu nárokové složky v ČR u pedagogických zaměstnanců o 19 Kč. Nárůst proti ČR zaostával u ostatních zaměstnanců o 24 Kč. Meziroční nárůst nárokové složky platu celkem v MSK za období 2005/2004 je v porovnání s lety 2004/2003 nižší o 213 Kč, zejména vlivem zrušení výplaty dalších platů od Nenároková složka platu absolutní hodnoty rozdíl pořadí rozdíl pořadí rozdíl pořadí nenároková složka platu pedagogové ostatní

7 U obecního školství v rámci MSK z průměrného platu Kč v r dosáhla nenároková složka platu Kč, tj. 10,7 %. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, ve sledovaném období nenároková složka platu v porovnání s celorepublikovým průměrem je ve všech kategoriích vyšší. V roce 2005 překročila nenároková složka MSK celkem republikový průměr o 170 Kč. V pořadí krajů si MSK udržel celkově 3. místo. Ve výši nenárokové složky platu pedagogů došlo v rámci krajů k posunu z 3. na 2. místo přesto, že tato je oproti r nižší o 11 Kč. U ostatních zaměstnanců došlo v rámci krajů k posunu z 6. na 3. místo a nenároková složka platů je proti r vyšší o 49 Kč struktura nenárokové složky ped. ost. cel. ped. ost. cel. ped. ost. cel. ped. ost. cel. ped. ost. cel. ped. ost. cel. osobní příplatek odměny celkem Z celkového překročení celorepublikového průměru o 170 Kč v r převyšují tento průměr osobní příplatky v MSK o 168 Kč, odměny o 2 Kč. V r došlo ve vývoji nenárokové složky celkem v MSK k poklesu u osobních příplatků o 29 Kč a k nárůstu odměn o 42 Kč, což je oproti minulému roku nárůst nenárokové složky celkem jen o 13 Kč. U pedagogických pracovníků došlo ke snížení osobních příplatku proti minulému roku o 49 Kč, u ostatních zaměstnanců je navýšení o 1 Kč. V položce odměny došlo u obou kategorii k navýšení. U pedagogů o 37 Kč, u ostatních zaměstnanců o 48 Kč. Snížení osobních příplatků u pedagogických pracovníků proti r nelze považovat za negativní jev, jelikož jejich pokles je kompenzován zvýšením mimotarifních nárokových složek platů v důsledku vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. 7

8 3.1.3 struktura nenárokových složek v % osobní příplatky odměny celkem % 36% 100% % 40% 100% % 43% 100% Ve struktuře nenárokových složek došlo k posunu ve prospěch odměn, stejně jako v celé ČR. 3.2 dynamika vývoje v % vyjádření 2004/2003 absolutní nárůst 2004/2003 v % vyjádření 2005/2004 absolutní nárůst 2005/2004 nenároková sl. platu 1,35-3, ,78-2, celkem pedagogové 2,67-3, ,53-3, ostatní -2,69-2, ,40-1, Za uvedené období vzrostla nenároková složka platu celkem v MSK o 37 Kč (tj. o 1,02 %). Jak vyplývá z výše uvedené tabulky nenároková složka MSK v období 2005/2004 měla proti růstu nenárokové složky v ČR rychlejší vývoj. K pozitivnímu vývoji došlo u ostatních zaměstnanců, kde je ve srovnání s celorepublikovým vývojem nárůst nenárokové složky vyšší o 71 na rozdíl od pedagogických zaměstnanců, kde došlo v MSK k poklesu, přesto ve srovnání s celorepublikovým vývojem je vyšší o 55 Kč. Meziroční nárůst nenárokové složky platu celkem v MSK za období 2005/2004 je v porovnání s lety 2004/2003 nižší o 11 Kč. Tento nižší nárůst nenárokové složky je způsoben poklesem osobních příplatků u pedagogických zaměstnanců vlivem kompenzace zvýšení mimotarifních nárokových složek platů v důsledku vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. 8

9 4. Dosažené průměrné platy a nenárokové složky ve srovnání s republikovým průměrem u vybraných typů škol 4.1 pedagogové Typ školy 2003 MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ Ve sledovaném období průměrný plat u pedagogických zaměstnanců MŠ MSK vzrostl o Kč (tj. 14,5 %), přesto ve srovnání s celorepublikovým vývojem zaostává o 73 Kč. Lze konstatovat, že oproti r. 2004, kdy MSK zaostával ve vývoji průměrného platu za celorepublikovým vývojem o 296 Kč, v r došlo k pozitivnímu vývoji. Výši průměrného platu ovlivnil růst nenárokové složky, která v r zaostávala za celorepublikovým průměrem o 139 Kč, ale v r ji překračuje o 69 Kč. Naopak u ZŠ, kdy v r průměrný plat zaostával o 106 Kč za republikovým průměrem, došlo ve sledovaném období k pozitivnímu vývoji a nárůstu průměrného platu o Kč (tj. 18 %), čímž byl překročen v r republikový průměr o 162 Kč. U nenárokové složky platu, která v r překračuje republikový průměr o 282 Kč došlo proti r k poklesu o 86 Kč. Tento pokles je ovlivněn přesunem prostředků z nenárokové složky do mimotarifní nárokové složky platu v důsledku vyplacení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Za sledované období lze konstatovat že došlo k vyššímu růstu průměrného platu pedagogických pracovníků ZŠ oproti MŠ o Kč. Od r kdy došlo u MŠ k pozitivnímu vývoji nenárokové složky platu a jejímu nárůstu o 213 Kč lze konstatovat, že dynamika růstu průměrného platu v letech 2005/2004 je u MŠ vyšší o 340 Kč oproti nárůstu v letech 2004/2003. Opačně je tomu u ZŠ, kde dynamika růstu průměrného platu v letech 2005/2004 je nižší o 671 Kč oproti nárůstu v období 2004/

10 Při porovnání dynamiky vývoje růstu průměrného platu jednotlivých druhů škol je zřejmé, že tato byla v letech 2005/2004 příznivější pro MŠ. 4.2 ostatní Typ školy 2003 MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ Ve sledovaném období průměrný plat u ostatních zaměstnanců MŠ v MSK vzrostl o 556 Kč (tj. 6,4 %). Proti r. 2004, kdy zaostával za celorepublikovým průměrem o 106 Kč došlo v roce 2005 k pozitivnímu vývoji a nárůstu průměrného platu o 359 Kč ( tj. 4%), čímž byl překročen republikový průměr o 57 Kč. Výše nenárokové složky platu oproti r. 2004, kdy zaostávala za celorepublikovým průměrem o 96 Kč se v roce 2005 zvýšila o 151 Kč a překročila republikový průměr o 66 Kč. U ostatních zaměstnanců ZŠ v MSK došlo ve sledovaném období k nárůstu průměrného platu o 668 Kč (tj. o 6,8%). Oproti r došlo k nárůstu průměrného platu jen o 191 Kč, z čehož vyplývá, že dynamika růstu průměrného platu byla vyšší v letech 2004/2003, než 2005/2004. Proti r. 2004, kdy překračoval průměrný plat v MSK celorepublikový průměr o 115 Kč, došlo v r k překročení celorepublikového průměru již jen o 70 Kč. Nenároková složka platu, která ve sledovaném období vzrostla o 92 Kč a v r překročila republikový průměr o 160 Kč, je proti r o 5 Kč nižší. Srovnáním jednotlivých typů škol je zřejmé, že dynamika růstu průměrného platu je u MŠ vyšší v letech 2005/2004 o 168 Kč, na rozdíl od 2004/2003, kdy byla příznivější pro ZŠ o 280 Kč. Výši průměrného platu MŠ ovlivnil růst nenárokové složky, která v r zaostávala za celorepublikovým průměrem o 96 Kč, ale v r celorepublikový průměr o 66 Kč překračuje 10

11 4.3 zaměstnanci celkem Typ školy 2003 MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ Ve sledovaném období průměrný plat zaměstnanců MŠ celkem v MSK vzrostl o Kč (tj. 13,2 %) a v porovnání s celorepublikovým vývojem, za kterým MSK v roce 2004 zaostával o 290 Kč, se v roce 2005 rozdíl snížil na 105 Kč. Nenároková složka, která v roce 2004 zaostávala za celorepublikovým průměrem o 130 Kč, vzrostla v roce 2005 o 193 Kč, čímž překročila celorepublikový průměr o 63 Kč. U průměrného platu zaměstnanců ZŠ celkem v MSK došlo ve sledovaném období k nárůstu o Kč (tj. 16,7 %). U nenárokové složky došlo v MSK oproti r ke snížení o 63 Kč. K poklesu o 88 Kč došlo za stejné období i v celorepublikovém vývoji. Toto snížení nenárokové složky je obecně způsobeno kompenzací prostředků do mimotarifní nárokové složky platů pedagogů, v důsledku vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Přesto v roce 2005 nenároková složka platu v MSK překročila celorepublikový průměr o 251 Kč. Lze konstatovat, že dynamika růstu průměrného platu je rychlejší u zaměstnanců ZŠ v porovnání s MŠ a to o 3,5 %. Ve vývoji nenárokové složky platu došlo oproti minulému roku k nárůstu o 197 Kč u MŠ, u ZŠ došlo k poklesu o 63 Kč. Porovnáním průměrných platů v MSK s celorepublikovým průměrem dosáhly vyšší hodnoty v r a 2005 pouze ZŠ. MŠ však pokles za celorepublikovým průměrem, který byl v r nižší o 290 Kč, snížily v r na 105 Kč. 11

12 5. Závěr 5. 1 Vývojová řada Průměrný měsíční plat v MSK v obecním školství se zvýšil o Kč, tj. o 15,31 %, z toho u pedagogických pracovníků o Kč, tj. o 17,31 %, u nepedagogických pracovníků o 644 Kč, tj. o 6,67 %. Nároková složka platu v MSK v obecním školství se zvýšila o Kč, tj. o 17,13 %, z toho u pedagogických pracovníků o Kč, tj. o 19,32 %, u nepedagogických pracovníků o 630 Kč, tj. o 7,54 %. Nenároková složka platu v MSK v obecním školství se zvýšila o 37 Kč tj. o 2,1% %, z toho u pedagogických pracovníků o 43 Kč tj. o 2,1 %, u nepedagogických pracovníků o 14 tj. o 1,1 % Porovnání MSK za r v rámci umístění krajů Průměrný plat celkem nároková složka platu nenároková složka platu Pořadí MSK v r Pořadí MSK v r Pořadí MSK v r ped. ost. celkem ped. ost. celkem ped. ost. celkem Porovnání MSK za r v rámci celorepublikového vývoje Průměrný měsíční plat v MSK v obecním školství je vyšší o 107 Kč, z toho u pedagogických pracovníků o 220 Kč, u nepedagogických pracovníků o 7 Kč. Nároková složka platu v MSK v obecním školství je nižší o 63 Kč, z toho u pedagogických pracovníků je vyšší o 10 Kč, u nepedagogických pracovníků je nižší o 95 Kč. Nenároková složka platu v MSK v obecním školství je vyšší o 170 Kč, z toho u pedagogických pracovníků o 210 Kč, u nepedagogických pracovníků o 101. Vývoj průměrného platu celkem v MSK ve sledovaném období byl dynamičtější ve srovnání s vývojem v ČR a to ve všech kategoriích. Nejvýraznějšího postavení MSK dosáhl u průměrného platu pedagogů v r Z vývoje průměrného platu celkem dle jednotlivých typů škol je zřejmé zaostávání u MŠ ve srovnání s celorepublikovým vývojem. V roce 2004, kdy se rozdíl mezi celorepublikovým průměrem prohloubil u MŠ o 290 Kč, v roce 2005 se rozdíl snížil na 105 Kč. Pokles za celorepublikovým průměrem je způsoben jednak přezaměstnaností, a případným přerozdělováním finančních prostředků řediteli škol v rámci IČ. 12

13 K pozitivnímu vývoji došlo také u ZŠ překročením republikového průměru v r o 93 Kč. Lze konstatovat, že dynamika růstu průměrného platu je rychlejší u zaměstnanců ZŠ v porovnání s MŠ. Nároková složka platu celkem v MSK vzrostla ve sledovaném období o 17,1 %, přesto po celou dobu zaostávala za republikovým průměrem. Nejhoršího postavení v rámci krajů dosáhla v r V r překročila celorepublikový průměr u pedagogů, u ostatních zaměstnanců došlo proti r k poklesu. Růst nárokové složky platu pedagogů ovlivnil zejména růst tarifních platů uplatněním NV č. 330/2003 Sb., NV č. 331/2003 Sb. a NV 637/2004 Sb., kterými došlo jednak k přetřídění všech zaměstnanců z 12- ti třídního do 16-ti třídního platového modelu a dále k navýšení tarifní tabulky ve všech platových stupních a třídách. Nárůst nárokové mimotarifní složky v r byl ovlivněn rovněž uplatněním zákona 563/2004 Sb., čímž došlo k vyplácení dvojnásobného objemu prostředků na přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Naopak zrušení položky další plat v r ovlivnilo negativně dynamiku růstu nárokové složky v r oproti r Výše nenárokové složky platu v MSK za celé sledované období překračuje republikový průměr u všech kategorii zaměstnanců. V roce 2005 si MSK v pořadí krajů udržel 3. místo, ke zlepšení postavení došlo u obou kategorii, výrazněji u nepedagogických zaměstnanců. Struktura nenárokové složky platu v MSK vykazuje nárůst u odměn v obou kategoriích zaměstnanců, u osobních příplatků pokles u pedagogů. Zdroje: Statistické výkazy P1-04 MŠMT- Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za r. 2003, 2004, Ostrava, dne

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce 2001. Stavební

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229 Pololetní zpráva za I. pololetí 2006 (nekonsolidovaná) 1 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Gymnázium Kolín, Kolín III, Žižkova 162 Žižkova 162, 280 31 Kolín Identifikátor školy: 600 007 081 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001 Výroční zpráva 2002 V roce 2002 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. V roce 2002 probíhalo

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů, se snižuje limit pro úhradu degresní hodnotou bodu na 100 %.

osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů, se snižuje limit pro úhradu degresní hodnotou bodu na 100 %. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) zpracovalo návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí VODA - svazek obcí, IČ: 63730880 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí VODA - svazek obcí, IČ: 63730880 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9YP Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 Obrat zahraničního obchodu byl ve 4. čtvrtletí 2005 proti 4. čtvrtletí 2004 vyšší o 7,4 %, tj. o 68,6 mld. Kč a dosáhl 1 001,0 mld. Kč. Na jeho navýšení

Více

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3%

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Moravskoslezském kraji 13,7 % 1 a celkový počet dosahoval 88 301 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny srpen 2014 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis upravuje

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007

Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 (k sněmovnímu tisku č. 500) květen 2008 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 214/08-45/53/08

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Ing. Alexandra Plačková, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikovohospodárska, Ekonomická univerzita v Bratislave, e-mail: piackova.alexandra@gmail.com,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 23/2004 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Veřejná analýza 2016 UPDATE KVĚTEN. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018

Veřejná analýza 2016 UPDATE KVĚTEN. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 Veřejná analýza 2016 ROPA LONG UPDATE KVĚTEN Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 WTI ropa na dostřel hladiny 50 USD za barel Poté, co v průběhu včerejšího dne po sedmi měsících pokořila

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2014 Základní principy hospodaření Univerzity Karlovy v Praze jsou rámcově obsaženy v příloze č. 8 Statutu, Pravidlech hospodaření ve smyslu ustanovení 20 zákona

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Pardubickém kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 19 653 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-689/11-Z. Střední škola obchodně technická s.r.o.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-689/11-Z. Střední škola obchodně technická s.r.o. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-689/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola obchodně technická s.r.o. nám. T. G. Masaryka 1279,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g. Adresa: Jílová 36g, 639 00 Brno. Identifikátor školy: 600 013 821

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g. Adresa: Jílová 36g, 639 00 Brno. Identifikátor školy: 600 013 821 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Adresa: Jílová 36g, 639 00 Brno Identifikátor školy: 600 013 821 Termín konání inspekce: 24.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

Program OMEGA. Programy TA ČR OMEGA. Výsledky 1. veřejné soutěže. ALFA BETA OMEGA Centra kompetence

Program OMEGA. Programy TA ČR OMEGA. Výsledky 1. veřejné soutěže. ALFA BETA OMEGA Centra kompetence Program OMEGA Výsledky 1. veřejné soutěže ALFA BETA OMEGA Centra kompetence Programy TA ČR OMEGA Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenských věd Trvání programu: 2012

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008 Ústeckého kraje v roce 8 Úvod Regionální statistika Českého statistického úřadu je zaměřena spíše na zachycení strukturálních změn v čase než na konjunkturální ukazatele, i přesto však existuje poměrně

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-459/12-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-459/12-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-459/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Školní stravování, závodní stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územně samosprávným celkem v oblasti školství. (metodika

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

9196/16 mp/mb 1 DG B 3A - DG G 1A

9196/16 mp/mb 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 9196/16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ECOFIN 448 UEM 195 SOC 312 EMPL 208 COMPET 282 ENV 327

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015 9. 4. 2015 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v 1. čtvrtletí 2015 proti 4. čtvrtletí 2014 o 0,1 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012 AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011 29. března 2012 Agenda 1. Skupina AAA AUTO v roce 2011 2. Situace na trhu & strategie společnosti 3. Předběžné hospodářské výsledky za rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE ROBERT E. LEMON

VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE ROBERT E. LEMON ZPRÁVA HOSPODÁŘE VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ROBERT E. LEMON Miliony adventistů sedmého dne na celém světě se každý týden shromažďují pospolu, aby uctívali svého stvořitele. Žijí na různých místech, v různých

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Dodávka a montáž výměníkové stanice

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více